E mberi élete még a BOLDOG KARÁCSONYT,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E mberi élete még a BOLDOG KARÁCSONYT,"

Átírás

1 Kaplony! BOLDOG KARÁCSONYT, KÖZSÉGI HETILAP, I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. MEGJELENIK VASÁRNAPONKÉNT. INGYENES. E mberi élete még a hitetlenek számára is tény. Születéséhez igazítjuk ma is életünket. Az idõszámításunk is hozzá idomul: Krisztus elõtt és Krisztus után. Az üdvtörténet központi eseménye Betlehemben esett meg, amint azt minden keresztény hiszi és vallja, magyarán: tudja. Éjfélkor születék / Igazságnak napja / Jászolba helyezteték / Mennynek, földnek ura szólal meg a lélek egy középkori himnuszban. És a ma embere is érti, érzi, hogy a jászolban fekvõ kisded kitárt karjaival mindenkit magához akar ölelni. Mindenkit szeret. A Megváltó tanításának vállalása-megvallása út számunkra. Olyan küldetés, amelyet végigjárva a szemébe nézhetünk. És lelkünket megvizsgálva elmondhatjuk, hogy szelíd intelméhez képest, hogyan éltük minden- és ünnepnapjainkat. Elõtte eleink a napfényt ünnepelték ilyentájt. A kerecsensólymot, amely legyõzi a sötétséget, és a hidegben meleget éleszt. Karácsony szavunk is ebbõl a röptetésbõl eredhet, a turulmadár fölszállásából. A katolikusoknak a karácsonyi ünnep fénypontja az éjféli szentmise, amelyet december 25-ére virradó éjszaka tartanak világszerte a templomokban. Rómában az 5. században vezették be a karácsonyi miseáldozatot, és a pápa azóta is minden alkalommal a római Santa Maria Maggiore templomban celebrálja. Mintegy 10 ezer ember hallgatta idén a helyszínen a zuhogó esõ ellenére XVI. Benedek pápa imáját. Add Urunk, hogy minél többen csatlakozhassunk hozzád a szeretetben, és váljunk a béke embereivé! fogalmazott a katolikus egyházfõ. Kaplonyban is színültig megtelt a Szent Antal-templom. A fiatalok mutattak be betlehemest, majd a ferences testvérek szóltak arról, ami a szent kisdeddel költözik be otthonaikba. És ez a megfoghatatlan valami, a szeretet ott is marad. Rajtunk múlik, hogyan haladunk tovább utunkon! Követjük-e az útmutatást, a betlehemi csillagot? Dönthetünk: engedjük-e, hogy átöleljen a jászolban fekvõ Kisjézus?

2 2. oldal LÁTÓHATÁR Célunk: dolgozni Kaplonyért Nem nagyon ígértünk semmit. Merthogy mi a biztosíték arra, hogy amit megfogadok, azt megtudom majd valósítani? Jön egy válság vagy egy árvíz, és azt a kis pénzünket is egyébre kell fordítani, mint amit megígértem magyarázza Mosdóczi Vilmos polgármester, amikoris arról faggatjuk, hogy lett elöljárója a községnek. Nem mondhattam azt, hogy ezután kolbászból lesz a kerítés is. És végül igazunk lett: nem azt akarták a kaplonyiak hallani, hogy New York lesz a faluból. Hiába állítottam volna, hogy Forma 1-es futamot tartunk majd itt, hiszen nyilvánvaló: nincs rá anyagi erõnk. Annyit ígértünk mindössze: amennyit agyilag meg erõvel bírunk, tisztességgel dolgozunk a faluért. És ez hatott! Valahogy úgy gondolkozhattak: Ezek nem ígérgetnek fût-fát, aztán pedig Na lássuk, mit tudnak! Akkor elhatároztuk, hogy ezt a hozzáállást igyekszünk meghálálni a következõ négy évben. Kezdjük az elején Akkor, 2008-ban annyi pénze volt a falunak, mint még talán soha. Csak júliusban vettem át az irányítást, tehát a második félévben, de az elõdeim nem költötték el a pénzt, nem hagyták üresen a kasszát. Három utcát le is aszfaltoztunk egybõl: a Sanyét és az úgynevezett titkárt, valamint befejeztük a Magyar utcát. Szintén abban az évben az összes árkot kitakaríttattuk, illetve ahol nem volt addig árok, kiásattuk. Ahol kellett az útpadkát lecsiszoltattuk, hogy a víz lefolyhasson. Szintén abban az évben vettük meg a római katolikus egyháztól a községházával szemközti iskolaépületet. Augusztusban érkezett meg a pénz a kormánytól. Célirányosan arra, hogy az egyháznak visszaszolgáltatott ingatlant vásárolja meg az önkormányzat. Meglehetõsen elhanyagolt állagú volt az épület. Például az udvaron volt a mellékhelyiség, és az is A lényeg, hogy ki kellett alakíttatni egy normális mosdót, persze külön nõit és férfit. Le is csempéztettük, majd megoldottuk a meleg vizet. Az osztálytermek is ki lettek festve, lambériát tettettünk fel, a folyosót rendbe hozattuk. A következõ év hogy alakult? A gazdasági világválság Az életünket elsõsorban az érintette, hogy még az év elején feloszlott a helyi tanács. Nem érkeztek meg a központi költségvetésbõl a pénzek. Így januárban és februárban nem volt gyûlésünk, márciusban pedig feloszlatták a tanácsot. Onnantól kezdve egyedül voltam egészen a választásokig. Se alpolgármester, se tanács. Abban az idõszakban egy kiszabott költségvetés alapján kellett dolgoznom. Nem lehetett jelentõs beruházásokat megkezdeni tanácsi döntés hiányában. Nemrégiben ellenõrizték azt az idõszakot Igen, és szerencsére a számvevõszék is elismerte, hogy minden rendben történt. A nyár végén aztán lezajlott a választás. Ismeretesek az eredmények. A lényeg, hogy lett ismét helyi tanácsa Kaplonynak és lett alpolgármestere is. Belehúztunk, szerintem 2009-cel sem maradtunk le egyáltalán. Tavaly takaríttattuk ki például az egész büdös árkot. Már 20 éve húzódott az az ügy. Nemrégiben beszélgettem valakivel arról, hogy most már fel sem tûnik, hogy Kaplonyba érkezel be. Nem érzõdik a bûz. A jót könnyû megszokni válaszoltam. Egyébként valóban akkora bûz terjengett akkoriban, hogy nem is jó rá emlékezni, az valami fertelmes volt. Az Apaserv vállalatnak mindegyre folyt le a szennyvize, és az csak gyûlt. A segítséget, a közbenjárást mindenki csak ígérgette. Volt nálunk például Korodi Attila még mint környezetvédelmi miniszter, lejött, megszagolta, mondta, hogy ez tényleg büdös, és elment Azóta sem láttuk. Máncz Dezsõ még polgármester volt, a 90-es évek elején, amikor már levelezett a megye kormánybiztosi hivatalával, a szakminisztériummal. De mindhiába, senki sem tett semmit. Nem lehetett tudni, hogy kié az az árok, nem vállalta a felelõsséget senki. A hercehurca két évtizeden keresztül zajlott, és közben az emberek nem tudták nyitva tartani az ablakaikat. Ági panaszolta: ha kiterítette a ruhát száradni, mire megszáradt olyan büdös lett, hogy nem bírta felvenni. Akkora volt a bûz, hogy már az udvarokba, a házakba eljutott a szag. S például az augusztusi kánikulák idején tényleg kibírhatatlan, hogy ne lehessen kinyitni az ablakokat. Kitakaríttatni egyedül pedig nem bírtuk. Szerencsére annyit sikerült elérni, hogy Nagykárollyal közösen álltuk a költségeket, amelyek régi pénzben több mint három milliárd lejre emelkedtek. A város fizette a munkálatok árának a felét. Nem volt olcsó, de legalább meg lett oldva. Ugyancsak tavaly sikerült kialakítani a Szent Antal-templom elé azt a kis parkot. Akkor még a megyei RMDSZ vezetõivel, többek között Csehi Árpád elnökkel közösen ültettük FOLYTATÁSA A 7. OLDALON.

3 A VILÁG KÖZEPE 3. oldal Jókívánságok Békés karácsonyt és boldog új esztendõt kíván a kaplonyiaknak a római katolikus és a református egyházközség, az önkormányzat, a helyi tanács tagsága, a községháza munkaközössége, a rendõrõrs közössége, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt helyi szervezete, valamint a szépségszalon vezetõsége! Szerkesztõi üzenetek Mindenekelõtt boldog karácsonyt kívánunk minden olvasónknak! Örömmel tudatjuk egyúttal, hogy lapunkat jövõre valószínûleg a kolozsvári Garamond nyomdában állítják majd elõ. Egyébként a községi újságunk immár rendelkezik ISSN-nel. Az idõszaki kiadványok nemzetközi azonosító számsorával (esetenként szám- és betûsorával) angolul: International Standard Serial Number minden rendszeresen megjelenõ kiadványnak rendelkeznie kell. A Jó Reggelt, Kaplony! ISSN-je: Ezúttal is könyvvásárlási utalványt sorsoltunk ki múlt heti keresztrejtvényünk megfejtõi között. Szerkesztõségünk a községházán lévõ hirdetési ládájába, illetve a világhálós drótpostafiókunkba ez alkalommal több mint húszan küldték el a helyes megfejtést. A szelvények közül a Herman Henrietta által kitöltöttet húzta ki az alkalmi sorsoló bizottság nevében Herman Ágota többek között a polgármester jelenlétében. (Természetesen nem történt semmi svihákság! Mindössze a sors különös játéka, hogy történetesen pont a saját lányát húzta ki a sorsoló. Akár még lapunk elõállítói is részt vehetnek szabályosan kitöltött szelvénnyel a sorsolásban, s ha történetesen az õ megfejtésüket húzzák ki, az a saját szerencséjük! a szerk. megjegyzése.) Gyõztesünk jogos jutalmát, egy 25 lej értékû könyvvásárlási utalványt a községházán kaphatja meg hétfõ reggeltõl. Mostani lapszámunk keresztrejtvényének megfejtõit is igyekszünk erõnkhöz mérten könyvajándékkal jutalmazni. Küldjék hát be szelvényeiket a polgármesteri hivatalhoz, avagy drótpostán szerkesztõségünkhöz. Szintén várjuk az apróhirdetéseket, amelyeket egyelõre bérmentve jelentetünk meg. Valami eladó? A község újságában hirdesse! Köszöntse ismerõseit a lapunkban! Témajavaslataikat is szívesen látjuk, forduljanak hozzánk bizalommal! Rendhagyó módon következõ lapszámunk már pénteken, december 31-én, az év utolsó napján megjelenik. A kaplonyi római katolikus templomokban, a református istenházában lehet majd megtalálni a tematikailag természetesen a szilveszterhez kapcsolódó lapszámot. Amennyiben valakinek nem jutna, nem kell kétségbe esnie: a községházán kérésre szívesen nyomtatnak a kaplonyiak újságából! Mák Évát 50. születésnapja és névnapja alkalmából köszönti férje, István, lányai, Henrietta és Renáta, vejei, Tamás Róbert és Zoltán Krisztián, valamint unokája, Márk. Az élet ajándéka te vagy nekünk, hisz a világon mindennél jobban szeretünk! Baumgartner Józsefet 78. születésnapja alkalmából köszönti lánya, Ági és családja. Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, és a szívedet soha ne bántsa meg senki! Születésnapod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! Szilveszter testvért névnapja alkalmából köszöntik rendtársai, a kaplonyi ferencesek. KARÁCSONYI ÜNNEPVÁRÓN LÁTTÁK VENDÉGÜL A KAPLONYI ELEMISTÁK A SZATMÁRNÉMETI 5-ÖS SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKO- LA TANULÓIT DECEMBER 20-ÁN A KÉT OKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZÖTTI PARTNERKAPCSOLAT NYITÁNYAKÉNT. MIUTÁN A GYE- REKEK ÉS A TANÍTÓ NÉNIK BEMUTATTÁK A VENDÉGEKNEK ISKOLÁ- JUKAT, FALUNK MÛEMLÉKTEMPLOMÁT, ISMERTETTÉK A HELYI KA- RÁCSONYI SZOKÁSOKAT. A TEVÉKENYSÉG KÉZMÛVES FOGLALKO- ZÁSSAL FOLYTATÓDOTT A KULTÚROTTHONBAN. A KAPLONYI KIS- DIÁKOK ÚJDONSÜLT BARÁTAIKKAL EGYÜTT KARÁCSONYI ABLAK- DÍSZEKET, SZALVÉTATARTÓKAT, ÜDVÖZLÕLAPOKAT, GIPSZFIGURÁ- KAT KÉSZÍTETTEK, MAJD MÉZES TEA MELLETT KÓSTOLGATTÁK A FRISSEN SÜLT MÉZESKALÁCSOT. AJÁNLÓ Idén is ünnepséget tartanak a fõtéri karácsonyfa körül. A ma 19 órakor kezdõdõ rendezvényen fellép a fúvószenekar, az asszonykórus és a Kaplonyi Páter Szabó Dömjén Vegyeskar. A lélekmelengetõ elõadások közben a testet is kényeztethetjük: ki egy kis forralt borral, ki forró teával, avagy édességgel. Az önkormányzat minden kaplonyit tisztelettel hív a karácsonyi rendezvényre! Holnap, hétfõn 19 órától a kultúrházban a Bagosi Zoltán és Szolomájer Tímea vezette Lead and Folow tánccsoport elõadására kerül sor. Belépõ 10 lej ellenében váltható.

4 4. oldal LELKÜNKHÖZ SZÓL A HÉT RÓMAI KATOLIKUS ÜNNEPEI, EMLÉK- NAPJAI DECEMBER 27., SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ÜNNEPE Az Úr tanítványai körébõl János kiemelkedõ személyiség: Péter után õ a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az õ szimbóluma a sas, amelynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelõ tekintete jól kifejezi János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint,,a tanítvány, akit Jézus szeretett, s ez olyan jelzõ, amelyet a tanítványok közül senki más nem visel. DECEMBER 28., APRÓSZENTEK ÜNNE- PE Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítõ Messiáskirály miatt öletett meg Heródes azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és dinasztiát alapíthat a zsidók országában. Az egyház vértanúként tiszteli ezeket az apró szenteket, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy Õ az, akirõl a próféták jövendöltek. DECEMBER 31., SZENT SZILVESZTER PÁPA EMLÉPNAPJA Szilveszter római születésû volt, s majdnem huszonkét évig, 314-tõl 335-ig volt pápa. Szilveszter pápaságának egyik legfontosabb teendõje volt az egyházi élet megszervezése Rómában. Templomokat építtetett, szabályozta a templomok szentelésének rendjét, a templomok felszerelését december 31-én halt meg. A MAGYAR KURÍRBAN OLVASTUK Félelembõl megölt magzatok Ma aprószentek ünnepe van, akiket Heródes félelembõl végeztetett ki. Ma emlékezünk azokra is, akik a modern félelem és a modern felelõtlenség miatt nem születhettek meg, akikkel magzati korukban végeztek. A forrás azonos. A félelem, amely nem engedi meg, hogy az élet terjedjen. Gátakat kell szabni, nehogy a fejlett világ kényelmét és élvezet-keresését veszélyeztessék. Az abortusz és az eutanázia hozzák felszínre a legjobban, hogy erkölcs és jog nem válhat ketté. Ma divatos dolog azt mondogatni bizonyos tettekre, hogy nem erkölcsös, de jogos. Ezt súlyosan el kell ítélnünk. Hiszen így nincs megállás. Ha a jogalkotás elszakad a lelkünkbe írt erkölcstõl, akkor végül is bármihez jogunk lehet, pl. arra, hogy holnaptól kézen állva lehet csak kimenni az utcára, de kicsit komolyabbra fordítva, arra is, hogy egynemûek párkapcsolatát az állam házasságnak ismerje el. Végül is, innen kezdve már azt se kellene elõírni, hogy csak két ember köthet házasságot. Lehetne háromnak, négynek, vagy akárhánynak, akármilyen belsõ elosztásban. Ha tombolnak is a modern Heródesek, és pénzzel, fegyverekkel, életellenes hitelkonstrukciókkal kizsigerelnek embereket, akkor se övék a végsõ szó. SÁNTA JÁNOS A szent család Széthulló családokról, kallódó gyermekekrõl sokat kell ma beszélnünk. A sérült lelkek egy életen át hordozzák a sebeket. S mindez rányomja bélyegét a társadalomra. A mai ünnep azt bizonyítja, hogy a házasság és a család lehet földi mennyország is, ha olyan egység és szeretet uralkodik a családtagokban, mint amilyen szeretet összekötötte Máriát Józseffel és a gyermekkel. A szülõk Isten helyettesei. Tekintélyük Istentõl van. A kincsgyûjtés új lehetõségét tárja elénk Sirák fia könyve: a szülõk tiszteletét, az engedelmességet és különösképpen az öreg szülõk gondozását. Szent Pál apostol a családi erények között elsõ helyre teszi a szeretetet és a megbocsátást. Ezek nélkül nem lehet közösségi élet, nem létezhet család. Sokszor el kell néznünk egymás hibáit, nem bûnpártolásból, hanem éppen azért, hogy az irgalom, a megbocsátás hozzásegítse a másikat hibáinak kijavításához. A szívtelenség pokollá teheti az életet. Betlehem, Egyiptom és Názáret az Istengyermek életének állomásai. Szülei szeretetében a mennyei atya gondoskodása nyilvánul meg. Õk teljesen ráhagyatkoznak Isten irányítására. Családi asztalhoz hív bennünket az Úr. Legyünk egyek a szeretetben! ERIK TESTVÉR JÉZUS SZÜLETÉSE GULYÁS ZSOLT KORTÁRS FESTÕMÛVÉSZ ALKOTÁSA Theo Schmidkonz A keresztény család Ahol az emberek tudnak együtt imádkozni, ahol az imádság megnyeri Isten tetszését, ahol megragadóan és nyíltan megvallják: Jézus itt van körünkben, Jézus, az Isten Fia, és a mi testvérünk, mert Istenünk, te vagy a mi Atyánk is!, ahol az emberek nem felejtik el szeretni egymást, ahol megosztják a többet azzal, akinek kevesebb van, ahol beszélgetés közben többször szerepel a mi és a miénk, mint az én, - ott megvalósul az igazi keresztény család: ott van az Egyház, és ott van az Isten is.

5 LELKÜNKHÖZ SZÓL 5. oldal Csak egy gally Gyereksarok Mária megszülte elsõszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette. Lukács 2,7 Mindig jó hallgatni azt, amikor az idõsek mesélnek. Hogy több mint egy félévszázaddal ezelõtt, hogyan telt a karácsony, özv. Nyíri Béláné mesélt röviden: Akkor nem volt mindenkinek karácsonyfája. Egy fenyõágat kaptunk, amiért a gyerekek sokszor órák hosszat is sorba álltak. Ezt díszítettük fel egy kevés kemény szaloncukorral és annál több mézes pogácsával. Szenteste templomba mentünk, majd utána a rokonok és szomszédok kántálni indultak egymáshoz. A református férfiak a Krisztus Urunknak áldott születésén címû egyházi énekkel köszöntötték a rokonaikat. Az ünnep sokkal szerényebb volt, mint manapság. Ha egy cipõt, vagy ruhát kaptunk ajándékba nagyon jó volt. Azt kaptuk, amit fel tudtunk használni, és örültünk neki. Nem volt ennyi édesség és dísztárgy. Karácsony elsõ napján a gyermekek, sõt a felnõttek is elmentek egymáshoz ünnepet köszönteni. Az ünnepi asztalról nem maradhatott soha sem el a töltött káposzta. A szilveszter nem volt ilyen kiemelkedõ esemény. A férfiak összegyûltek kártyázni, az asszonyok és a gyermekek pedig otthon maradtak. A férfiak kártyázás alatt pénzt nyertek egymástól, s ha az már elfogyott, dióért játszottak. Volt, úgy hogy a férjem is szinte egy kis zsák diót hozott haza. Szilveszter este és újév elsõ napja nem telhetett úgy el, hogy ne menjünk a templomba. Újévben mindig sertéshúsból készült ételek kerültek az asztalra. Minden szerényebb volt, de ennek ellenére szépen teltek az ünnepeink. Jézus születése Pistinek öcsikéje született. Keresd meg, mely ábrák az övék, azok mellett a köröket színezd kékre! Mely ábrák tartoznak az Úr Jézushoz? Azok mellett a köröket színezd pirosra! Gyermekek írták A karácsony olyan szép és jó, az a legszebb ünnep a világon. Szép karácsonyfák vannak a szobákban és az utcákban mindenhol szép égõ ég. Sok ajándék és boldogság mindenütt, amerre csak nézel. VINCZE ALEXANDRA Volt egyszer egy szegény család. A feleséget úgy hívták, hogy Mária, a férjet: József. Egy nap Isten angyalt küldött Máriához. Azt mondta neki az angyal: fiad fog születni, akinek neve Jézus lesz. Így is történt, megszületett a kisfiú és Jézus lett a neve. Karácsonykor született meg a Megváltó. MOSDÓCZI ESZTER Karácsonykor született Jézus, ezért számomra az egyik legszebb ünnep. Karácsonykor jó együtt lenni! A karácsonyt a gyerekek szeretik a legjobban. A karácsony a szeretet ünnepe. LÕKÖS ÁRON

6 6. oldal Névnapok Ma Dénes, holnap János, kedden Kamilla, szerdán Tamás, csütörtökön Dávid, pénteken Szilveszter, szombaton Fruzsina nevû ismerõseinket köszönthetjük fel. Évfordulók Ma 188 éve Kolozsvárott bemutatták az elsõ magyar operát, Ruzitska József Béla futása címû mûvét. Holnap lesz 774 éve annak, hogy Julianus barát visszatért Keletrõl a távoli magyarok létezésének és a mongolok közeledtének hírével. Kedden lesz 141 éve annak, hogy szabadalmaztatták a rágógumit. Szerdán lesz 404 éve annak, hogy Bocskai István erdélyi fejedelem elhunyt. Csütörtökön lesz 214 éve annak, hogy ifjabb báró Wesselényi Miklós író, politikus, az árvízi hajós, a magyar reformellenzék egyik vezére megszületett. Pénteken lesz az év utolsó napja. Szombattól június 30-áig Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. HÍRADÓ HUMOR Viccegyveleg Két barátnõ beszélget: Tudtad, hogy a legújabb arckrém tizenévessé varázsolja a bõrt? Tényleg? Igen, kipróbáltam. És? Tiszta pattanásos lettem tõle. Doktor úr, kérem szépen, segítsen! Engemet mindenki semmibe vesz! A következõt! Annyit olvastam a cigirõl meg a piáról, hogy úgy döntöttem, abbahagyom. Mit, a piálást vagy a cigarettázást? Az olvasást! Pincér, mit ajánlana nekem vacsorára? Idõjárás Esõre és gyakori havazásra számíthaunk. Elõreláthatóan minden éjszaka fagyni fog. Pénzvilág 1 euró 4,2881, 1 amerikai dollár 3,2675, 1 forint pedig lejt ér. Nézzük csak... Bélszínt Marengó módra, vagy bélszínt Sztroganoff módra, esetleg egy kis homárt? De fogadok, hogy ön marhapörköltet fog enni! Mibõl gondolja? Mert nincs más... Kisfiam, az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Tényleg, apa? Természetesen! Egy újdonsült anyuka állandóan ideges, aludni sem bír. Felkeresi az orvost, aki közli vele: Maga túlságosan sokat aggódik a gyermekéért. Felírok egy nyugtatót, ettõl elmúlik az idegessége. Két hét múlva ellenõrzésre jön a fiatalasszony. Kérdezi tõle az orvos: SZUPER MÁRIÓ. A KÕMÛVESEK RÉME BATMAN KARÁCSONYA. MOST HAGYNÁNAK LEGALÁBB PIHENNI! Ugye, jobban van? Köszönöm, sokkal jobban. És hogy van a kisfia? Kit érdekel? Maga mit szed? Álmatlanság ellen altatót, ha meg hasmenésem van, akkor a lábamat! Hirdessen, vagy köszöntse ismerõseit hasábjainkon! Töltse ki nyomtatott betûkkel alábbi szelvényünket, és juttassa el újságunk postaládájába, amelyet a községházán találhat meg. Szelvény Név: Lakcím: A hirdetés szövege vagy a keresztrejtvény megfejtése:

7 LÁTÓHATÁR 7. oldal FOLYTATÁS 2. OLDALRÓL a fákat oda és a községháza elé. Persze azoknak a fáknak még meg kell nõniük, de a szökõkúttal, a térkõvel egész jól néz ki az a park. A tavalyi év egyik nagy beruházása még az óvoda étkezdéjének a kialakítása volt. Ugye mindenképpen napközit akartunk indítani, ahhoz viszont kellett egy helyiség, amelyben ehetnek a gyerekek. Bonyolult ügy volt az is. A lényeg, hogy ugyan nagyon sok pénzünkbe került, de a konyhát rendbe hozattuk. Mellékhelyiségeket alakíttattunk ki, valamint két terembõl egy nagyot hozattunk létre. Teljesen új bútorzatot vásároltunk, és immár új a padló, a konyhai felszerelés stb. Beszereztünk mikrohullámú sütõt, hûtõszekrényt, bevezettettük a gázt. Ugyan mindent rendbetettünk, az ottani fõzésre mégsem kaptunk engedélyt a szakhatóságtól. A megoldás így az lett, hogy egy nagykárolyi étterembõl hozatjuk az ebédet a gyermekeknek. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy reggelente az óvónõ megrendeli az ételt, méghozzá annyi adagot, ahány gyerek van aznap az oviban, és azt délre kihozzák. A költségek felét az önkormányzat állja, a másik felét pedig a szülõk. Takarítónõt sikerült alkalmazni, valamint két óvónõt is. Pedig eközben a tanügyben általános volt a leépítés. Ugyanakkor az iskolánál, a parkolótól balra meghoszszabbíttattuk a járdát. Valamint az óvoda udvarába is sikerült egy játszóteret kialakíttatni. Szintén a tavaly, az év végén sikerült végre vásárolnunk egy kotrógépet. Szüksége volt már a községnek egy ilyen gépezetre, hiszen addig bérelnünk kellett, méghozzá nem is kevésért. Újra nem nagyon lett volna pénzünk, így 14 ezer euróért vásároltunk egy használtat. Igazán sikeres volt a Lápfesztivál is Tavaly tartottunk elõször falunapi rendezvényt Kaplonyban. Feltétlenül valami sajátosságra akartuk szervezni az egészet, s így született az ötlet, hogy az Ecsedi-láphoz kapcsolódjon a rendezvény. Az ötlet másoknak is megtetszett: rengeteg szponzor beszállt. Jöttek a cégek, és segítettek, megkerestek minket például a zöldségesek, hogy adják õk a zöldséget, mások a húst vagy a kenyeret, megint mások pénzzel szálltak be. Szerencsére számosan. Nem akartunk tûzijátékot, és egyéb csinnadrattát, mint a környezõ falvak rendezvényein. Inkább kulturális jellegûvé akartuk alakítani a Lápfesztivált, olyannak, amelyen a kaplonyiak megmutathatják, hogy mit tudnak. Hogy a fúvósok fújhassanak, az asszonyok énekelhessenek, a gyerekek táncolhassanak stb. A meghívottakkal kapcsolatban alig merültek fel költségek, például szinte mindent mi magunk fõztünk meg. És persze nagy sikere lett a Korál együttesnek, Balázs Fecónak is. Összességében elmondhatjuk: ahhoz képest, hogy csak úgy kitaláltuk az egészet, igazán jól sikerült, meg is tartottuk idén is, és szeretnénk jövõre is. Sikerült Mikulás-napot is szerveznünk tavaly. Minden 14 év alatti gyereket felhívattunk a templomba, függetlenül attól, hogy itt jár iskolába vagy Nagykárolyban, és ott a Mikulás mindegyiknek adott csomagot. Szintén elsõ alkalommal szerveztünk tavaly ünnepséget a fõtéri karácsonyfa köré. Az idein is szívesen látjuk a falu népét! A helyi tanács tagjait újra kellett választani tavaly. Sok mendemonda keringett akkoriban Igen, többen megvádoltak, hogy könnyelmû vagyok, hiszen mi pénzbe kerül egy ilyen választás. Valóban, amikor országos választás van, minden költséget a kormány áll, amikor helyben nem alakul valami megfelelõen, vagy lemond a testület, a polgármester, azt mindig a helyi önkormányzatnak kell fizetnie. Mint például most Kálmándon. Megvádolt emiatt akkor a kormánybiztos is. Kiszámoltam neki, hogy januártól nem volt tanácsgyûlés, így az önkormányzati döntéshozó-testület tagjai nem kaptak juttatást, nem volt alpolgármester, ezért nem kellett a fizetését állni a költségvetésbõl. Többet takarítottunk meg, mint a választás költsége, sõt még keresett is egy keveset a falu ezen az egészen. Térjünk át az idei évre is A legnagyobb beruházás a kultúrház kibõvítése, felújítása volt. Nagyrészt az alpolgármester, Ernyi Mihály foglalkozott vele, az õ érdeme, ahogy most kinéz a kultúrház. Szintén idén sikerült közmûvesíteni a sportcsarnokot. Bevezettettük az áramot, a gázt. Leaszfaltoztattuk végre az Alsó utcát is: 5 és fél méter széles utat sikerült kialakíttatni. Létrehozattunk még két parkolót, egyet a sportcsarnok mellé, a másikat pedig a Szent Antal-templom elé. Utóbbival szemközti egyházi tulajdonú terülten pedig sikerült létrehozni egy játszóteret, ebben sokan segítették az önkormányzatot. Ezeken kívül persze igyekeztünk támogatni az egyházakat, a sportcsapatot fent tudjuk tartani, továbbá az asszonykórusnak és a fúvózenekarnak sikerült egyegy útját kifizetni. Hiányérzete mivel kapcsolatban van? Nyilván sok mindent tettünk volna még, csak egyre szûkösebb a költségvetés Az már nem rajtunk múlik. Megígértük viszont az embereknek, hogy mindenki tudni fogja, mit miért, és hogyan teszünk. Nem lesz az, hogy majd a következõ választásokkor esetleg senki nem tudja, mi miért alakult úgy, ahogy. Akárkinek gondja, baja van, nyitottak vagyunk, jöjjön fel a községházára, megbeszéljük. Szó volt arról, hogy falugyûléseket is tartunk. Próbálták a szomszéd községek is. Sajnos az esetek zömében a falugyûlésekre csak azok mennek el, akik valójában csak a vélt vagy valós sérelmeik miatt akarnak bosszút állni. Gyakran az a céljuk, hogy csak belerúgjanak az elöljáróságba. Érdemi viták helyett veszekedésbe, vádaskodásba fulladnak ezek a falugyûlések. No olyat nem akartunk! Azért lett ez az újság, hogy beszámoljunk egyebek mellett arról is, hogy íme eltelt már a fele a mandátumunknak, és ennyit sikerült megtennünk, ennyit pedig nem. Természetesen biztos van olyasmi, amit elvártak tõlünk az emberek, mégsem sikerült megvalósítanunk, hát talán majd ezután. Mi mindenesetre próbálkozunk.

8 8. oldal SZOLGÁLTATÁS VÁRATLAN UTAZÁS A VÁRATLAN UTAZÁS EGY KANADAI TÉVÉSORO- ZAT, AMELYET A VILÁG 140 ORSZÁGÁBAN MUTAT- TAK ÉS MUTATNAK BE. NÉZÕK MILLIÓI NÉZHETTÉK TÖBBEK KÖZÖTT SARA STANLEY MINDENNAPJAIT. A SOROZAT AMÚGY LUCY MAUD MONTGOMERY REGÉNYEI ALAPJÁN KÉSZÜLT. REJTVÉNYÜNKBEN AZT KERESSÜK, HOGY MELYIK KITALÁLT VÁROSKÁ- BAN JÁTSZÓDIK A CSODÁS TÖRTÉNET. A MEGFEJ- TÉSÉT JUTTASSA EL LAPUNKHOZ, A KÖZSÉGHÁ- ZÁN MEGTALÁLHATÓ POSTALÁDÁNKBA SZERDÁIG HELYEZZE BE, ÉS KÖNYVAJÁNDÉKOT NYERHET! NÖVÉNY- VILÁG ALULRA RÓMAI 50-ES NÉMA LÉHA! JANUÁR- BAN ISMÉTELT DUPLÁN: NAGY- SZÜLÕ KÜZD RÓMAI ÖT VÉT NAGYON JÓ ÓZON BELSÕ! FODRÁSZ- KIFEJEZÉS RÓMAI 50-ES HAJÓT IRÁNYÍT RAGADOZÓ MADÁR VOZNYESZE NSZKIJ POÉMÁJA...-OT; ÓMA- LÁJ TÖRZS IDÕREND ÓH! PUHA FÉM KISBORJÚ LÁB SZÉLEK EMÍR ÁRASZT ÜTEMESEN KIABÁL ANGOL RÁDIÓ RÁDIUSZ ARABOK ISTENE ÁTNYÚJT NÉPIESEN ÁR IDÕSB RÖVIDEN NAGY SZÉL MEGFEJTÉS HARUN AR-...; KALIFA RÁK SZÉLEK! VÍZHULLÁM CICA BELSÕ! CSUR- DOLTIG HÚROS FEGYVER VICC KÖZEPE! TAGOLT TENGER- PART VÉGÉN ÁLL! KÉSÕ ESTI FEL- ÉRTÉKEL DEKA- GRAMM AUTÓ- MÁRKA BÁRÁNY NÉV ELÕRE MAGYAR GÉPKOCSI JELZÉS LEVES TETEJÉRE ÁZSIAI ÁLLAT CSAHOS ANGOL FÉRFI BECENÉV SÜTÕ HANGZÓI LÁBFEJ ITTRIUM VEGYJELE SZÍVÛ LEVÉLEN AJÁNLOTT IRÁNYIT AZ ELEJÉN! HÉZAG AUTÓVAL MEG- ÉRKEZIK Viccsarok Szervusz! No, milyen nõsnek lenni? Megfiatalodtam! Mintha újra 15 éves lennék! Hogy lehet az? A vécében cigarettázom, és titokban iszom... Két férfi már másodszor ütközik össze a bevásárlókocsival a Kauflandban. Megszólal az egyik: Talán maga is a feleségét keresi? Igen, én is. A magáé hogy néz ki? Szõke, kék szemû, csinos, jó alakú. A magáé? Hagyjuk az enyémet, keressük a magáét! Községihetilap. ISSN: Megjelenik az önkormányzat támogatásával. Fõszerkesztõ: Megyeri Tamás Róbert. Munkatárs: M. Mák Henrietta. Drótpostacím: Tel.: 0741/ JÓ ÉTVÁGYAT! Hideg uborkaleves A karácsony az ünnepen túl az igazán ízletes vacsorát is jelenti. S a finomnál finomabb ételek után reméljük, igazán üdítõ hatása lesz majd e különlegességnek. Hozzávalók: 8 dl joghurt, 3-4 kovászos uborka és annak 2-3 dl leve, 2-3 hagyma, 4-5 gerezd fokhagyma, l kávéskanálnyi cukor, 1 kiskanálnyi só, bors. (Továbbá esetleg egy-két pohárka pálinka). Elkészítés: A hagymát apróra kell vágni, a fokhagymagerezdeket pedig megtörjük. Mindezeket össze kell keverni a sóval és a cukorral, majd körülbelül 10 perc után belekeverni az uborkát, az uborkalevet, a joghurtot és egy késhegynyi borsot. Ezek után jól be kell hûteni az egészet. Tálaláskor pedig megszórni valami zölddel a tetejét.

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! XVIII. évfolyam, 45. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. december 21. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA GYEREKSZEMMEL A KARÁCSONYI ÜNNEP DOLGAIRÓL AKIK SZENTESTE IS VIGYÁZNAK RÁNK

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

ISTEN HOZOTT, MEGVÁLTÓ AVAGY 2008 KARÁCSNYA

ISTEN HOZOTT, MEGVÁLTÓ AVAGY 2008 KARÁCSNYA 2008. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG ISTEN HOZOTT, MEGVÁLTÓ AVAGY 2008 KARÁCSNYA Móra László KARÁCSONYI CSENGŐ Jézusom, ismét születésnapodat ünnepeljük, immár a 2oo8.-at. Rég születtél, de

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 23 KARÁCSONY 24 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója Pázmándi hírvivô Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december Elismerés Pázmándnak 2. oldal Készülôdés az ünnepekre 10. oldal A kerékpárok mestere 12. oldal Önzetlenül, szeretettel Néhány nap,

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök.

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója www.kispiac.rs, e-mail: mzmalepijace@gmail.com, hkkispiac@tiszanet.net Kispiac, 2010. december 2. évfolyam, 8. szám Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

Csak egy számít Mozsgó, és az emberek, akik benne élnek! Polgármesteri évértékelő

Csak egy számít Mozsgó, és az emberek, akik benne élnek! Polgármesteri évértékelő Polgármesteri évértékelő Csak egy számít Mozsgó, Ismét eltelt egy esztendő. Újévi köszöntőmben azt ígértem Önöknek, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy Mozsgó község fejlődjön, hogy munkát adjak

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám 2009. december

III. évfolyam, 4. szám 2009. december III. évfolyam, 4. szám 2009. december Meghívó a karácsonyi kézműves délelőttre 2009. december 19-én, délelőtt 8-11 óra között, Mány Község Önkormányzata és a Hársfadombi Általános Iskola szeretettel meghív

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja

NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja II. évfolyam, 10. SzáM, 2012. DeceMber ÁLDOTT KARÁCSONYT! TISZTELT OLVASÓK! Amikor ezt a lapszámot a kezükben tartják, már csak néhány nap választ el a 2013-as esztendőtől.

Részletesebben

Riport néhány leendő olvasónkkal

Riport néhány leendő olvasónkkal ágasegyháza NAPLÓ I. évfolyam 1. szám 2009. december Ára: 100 Ft Tisztelt Ágasegyháziak! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy kezükben tartják NAPLÓ -nk első számát, mely megjelenésének célja az

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XI. évfolyam 1. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Az önkormányzat hírei A 2009. november 20-i képviselõ-testületi ülésen a 2010. évi intézményi

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

Megyei újév-köszöntõ

Megyei újév-köszöntõ Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Érseki keresztelõ Kisizsákon Megjelenik havonta www.izsak.hu Önkormányzati lap 2005. január 19. XV. évfolyam 1. szám Ára: 80 Ft Megyei újév-köszöntõ

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben