A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA"

Átírás

1 Verestemplo m tél, V I I. é v f. 4. s z. A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Fotó: Kőszeginé Pótor Erika

2 e l ő s z ó Minden este imádkozok, szeretem Istent, meg vagyok keresztelve, konfirmálva, a gyerekemet is a református iskolába járatom, ünnepenként úrvacsorát veszek református vagyok. Jó mester, - kérdezzük mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Vagyis inkább mit tegyek még? Kérdezzük, ahogyan az ifjú is, aki gazdag volt jócselekedetben, s ki Tóth-Mihala Veronika tudta jelenteni: ezt mind megtartottam, amit a mester felsorolt, mit tegyek még. jegyzete Mit tehetnék még, hiszen arra sincs időm, hogy olvassak. Nem a Szentírást, nem, arra gondolni sem merek, hogy ahhoz mennyi szabadidő kellene, hogy elcsöndesedjek, kizárjam a gondolataimat, elővegyek valamilyen magyarázatot is, és olvasgassak. Csak mondjuk valami könnyűt, vagy a gyerekem háziját, vagy az újságot Ennyi fér most bele az életmódomba. Ezt Isten is beláthatja, hiszen tudja minden dolgomat. Ma mégis megkérdezem Istent, hiszen ma az Ő születésnapja van, hogy mit parancsol, mit tegyek, hogy nekem ajándékozhassa az örök életemet. Azt a parancsot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 1Jn 4,21 Nem is ismerem őket. Akik mellett ülök, hiszen mindig ugyanoda ülök, a templomban. Nem ismerem a testvéreimet. A szeretethez pedig ismeret kell. Szeretem én a családomat, a barátaimat, munkatársaimat. Igyekszem keresztyénként élni köztük. A templomba is hívom, viszem őket. De a templomba nem ismerkedni járok, hanem Istenre figyelni, Igéjét hallgatni, feltöltekezni. Hiszen szeretem őt. mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát olvasom egy sorral fentebb János levelében. Istent sem szereti, aki nem szereti a testvérét? Mit jelent számomra az egyház? A gyülekezet? Szerintem is Krisztus teste? Mert ha Krisztust szeretem, akkor egyházát is, amely a jelen világban megtestesíti őt, szeretnem kellene. Hiszen ma nem látható Isten, sem a jobbján ülő Krisztus, csak az egyháza, amely az Atya gyermekeiből, a testvéreimből áll. Őket kellene többet látnom. Megismernem. Ott, ahol ismerkedni is lehet, beszélgetni, egymás életét megismerni. Tehát van még mit tennem. Úgy változtatni az életmódomon, hogy a bibliaóra, az ottani igeolvasás, a közös vacsora, a táborozás is beleférjen. Igen. Ha aktív gyülekezeti taggá leszünk értjük meg igazán, hogy nem a saját üdvösségünkért, hanem a testvéreim üdvössége érdekében hívott minket az Isten éppen ide, éppen most. Egymásért vagyunk az anyaszentegyházban, mert Istennek úgy tetszett, hogy egy ember, a Jézus Krisztus (Róm 5,15) által áradjon bőségesen Isten ajándéka minden emberre, s az üdvösség örömhírét ma is ránk, emberekre bízza.

3 T A R T A L O M előszó TÉL 2 Előszó - Tóth-Mihala Veronika jegyzete ünnepi igehirdető 3 Tartalom 4 Derencsényi István - Dr. Imre Sándor: Levél a Kossuth utcai gyülekezethez 5 Gyülekezeti rövidhírek az Úr csodásan működik 6 Oláh Szabolcs: Az angyal üdvözlete 8 Dr. Barcsa Lajosné: Krisztus békessége uralkodjék a mi szívünkben minden időben egy csepp emberség elrejtett kincs 10 Szedernyés Zsuzsanna: Szeretethidat építettünk 11 Pásztor-Balogh Judit: Ne csak a jubileum évében 12 Juhászné Kovács Gabriella: Bizonyságtétel 13 Szabó Ilona: Immánuel - Velünk az Isten 14 Szávó Zoltán: Közös étkezés - közösségépítés 15 Seregné Zsófi Katalin: A bibliaóra haszna ifjúság IMPRESSZUM Verestemplom A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Folyóirata Felelős kiadó: Derencsényi István Szerkesztő: Tóth Tamás Tiszteletbeli társszerkesztő: Szoboszlai Csaba Szerzők: Dr. Barcsa Lajosné, Juhászné Kovács Gabriella, Oláh Szabolcs, Pásztor-Balogh Judit, Seregné Zsófi Katalin, Szabó Ilona, Szávó Zoltán, Szedernyés Zsuzsanna, Tóth-Mihala Veronika Fotók: Máté Gyuláné, Szávó Zoltán Levélcím: 4024 Debrecen, Kossuth utca Honlap: Nyomda: Litográfia Nyomda, Debrecen

4 ü n n e p i i g e h i r d e t ő LEVÉL A KOSSUTH GYÜLEKEZETHEZ UTCAI Áldott Karácsonyt! Békés, boldog új esztendőt!! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács 2, 14 Kedves Testvérünk! A közelgő ünnepek kapcsán ünnepi körlevéllel keresünk meg a Gyülekezet nevében, kifejezve ünnepi kívánságainkat. Nincs még egy másik ünnep, mint a Karácsony, amely annyira magában hordozza a mélységet és a magasságot, a szépet és a megrendítőt. Ez egy olyan ünnep, amely ellentéteket egyesít, és békévé, harmóniává olvasztja mindazt, ami egymásnak feszül. Mennyei fényesség sötét, homályos betlehemi istálló, angyalok kara szegény betlehemi pásztorok, s a meglévő, nyilvánvaló ellentétek középpontján megjelenik Karácsony szülötte, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia. Templomtoronyból a Kossuth utca Jézus születése a mennyei megjelenését hirdeti a földi térségeken. Krisztus ne maradt odafenn, hanem emberi létformát öltve megjelent idelenn, megjelent itt a mi világunkban, ahol lépten-nyomon egymásnak feszül a fenn és a lenn, a kint és a bent, az ide- és az odatartozás, a kívül vagy belül, az ez vagy az, az ellenség és a barát. A Krisztus születésekor felhangzó híradás, amely a Földön békességet ígér, ebben gyökerezik; Jézus Krisztusban megszűnnek az ember bűnéből fakadó eredendő ellentétek és ellenségeskedések, és nyilvánvalóvá lesz: Krisztusban nincs többé fenn és lenn, kint és bent, ez vagy az. Krisztusban csak bocsánatra, megváltásra, üdvösségre szoruló bűnös ember van; legyen az gazdag vagy szegény, társadalmi, politikai befolyással rendelkező avagy nem. Krisztussal a menny békessége érkezett a Földre, és ennek a lehetősége Krisztus születése óta folyamatosan rendelkezésre álló adottság, amelyet el lehet kérni Istentől, amelyet őszinte imádsággal most mi is kikönyöröghetünk magunknak.a Karácsonyi evangélium, amely a Földön békét hirdet és az embereknek Isten jóakaratát ígéri, arra kötelez minket, mint a Karácsonyi üzenet hallgatóit, hogy magunk is legyünk Isten békességének hatékony eszközei szűkebb és tágabb környezetünkben, és ne szakadékot mélyítsünk a fent és a lent, és ne távolságot növeljünk a kint és a bent között. Karácsony, Jézus születése mintegy megsejteti velünk: van lehetőség mindennemű ellentét gyógyulására és mindenféle ellenségeskedés felszámolására; mert az első Karácsony óta van Krisztusa ennek a világnak, Aki a mi békességünk. Hálásan köszönjük az év során nyújtott minden erkölcsi és anyagi támogatásotokat, amellyel segítettétek gyülekezetünk működőképességét megőrizni. Az egyre nehezülő gazdasági körülmények között őszintén köszönjük önkéntes adományaitokat, valamint az 1-1%-os személyi jövedelemadó felajánlását. 1%-ot a Magyarországi Református Egyháznak, melynek technikai száma: 0066, továbbá egyházközségünk alapítványainak: a Nagy József alapítvány a debreceni Vöröstemplomért (számlaszám: , adószám: ) és a Hű Sáfár Alapítvány a gyülekezet fejlődéséért (számlaszám: ). Karácsonyi jókívánságainkat megújítva és szeretettel hívva ünnepi istentiszteleteinkre, vagyunk testvéri szeretettel Dr. Imre Sándor főgondnok Derencsényi István lelkipásztor 4 Verestemplom 2009/tél

5 r ö v i d h í r e k Megjelent gyülekezetünk Középifi csoportjának karácsonyi meglepetés cédéje Ébredés címmel. A hanglemez a Középifi által előadott ifjúsági és gyülekezeti énekeket tartalmazza. A lemez megtalálható a templom bejáratánál, illetve a Lelkészi Hivatalban. ÉBREDÉS A templommal kapcsolatosan két kiadvány is megjelent az elmúlt időben. Kétféle képeslap készült kül- és beltéri fotókkal templomunkról, illetve egy templomismertető füzet, amelyben színes képekkel illusztrálva olvashatnak a templom történetéről. Amennyiben szeretnének ezen kiadványok valamelyikéhez hozzájutni, érdeklődjenek Olvasóink a gyülekezeti alkalmak után, illetve a Lelkészi Hivatalban Óévbúcsúztató istentiszteletünket december 31-én, csütörtökön délután 4 órakor tartjuk a templomban Újév napján január 01-én, pénteken istentisztelet lesz délelőtt 10 órakor a templomban, délután 4 órakor pedig a gyülekezeti teremben Kedves Testvérek! F E L H Í V Á S A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatban egyházunkban tömegesen tapasztaljuk, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a nyilatkozatokat olyan esetben is érvénytelennek nyilvánítja, amikor azok szabályszerűen kerültek benyújtásra. A fentiek következtében egyházunk és a hozzá kötődő szervezetek évről-évre jelentős mértékű támogatástól esnek el. Erre tekintettel biztatjuk a kedves testvéreket, hogy amennyiben az APEH-től ilyen elutasító határozatot kapnak, szíveskedjenek megvizsgálni, hogy valóban hibás volt-e a nyilatkozatuk, és ha igen, éljenek fellebbezési jogukkal. Biztatjuk továbbá a gyülekezeteket, hogy szervezzék meg azt, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező gyülekezeti tagok segítsenek az elutasító határozatok megvizsgálásában és az alaptalan határozatok elleni fellebbezés előterjesztésében az érintett gyülekezeti tagoknak, és az egyházunk és szervezetei részére rendelkező egyéb ismerősöknek is. Amennyiben gyülekezetükben nincs olyan szaktudással bíró tag, aki ezt a szolgálatot vállalni tudná, úgy iránymutatás végett nyugodtan forduljanak a kedves testvérek újságunk szerkesztőségéhez. Dr. Kánya Gergely A jövő év elején újra lesz egyetemes imahét a Krisztushívők egységéért január ig. Az imahét alapigéje: Ti vagytok erre a tanúk. Lk 24, 48 Az elmúlt évszázadban a keresztények közti kiengesztelődés különböző formákat öltött. A lelki ökumenizmus megmutatta, milyen fontos a keresztény egységért való imádkozás. Nagy erőket fordítottak teológiai kutatásokra, melyek eredményeként számos tanbeli megegyezés született. Az egyházak szociális területen megvalósuló gyakorlati együttműködése gyümölcsöző kezdeményezéseket hozott létre. Ezen eredmények mellett a misszió kérdése is kiemelt helyet kapott. Általánosan elfogadott, hogy az 1910-es Edinburgh-i Világmissziói Konferencia tekinthető a modern ökumenikus mozgalom kezdetének. Viseljük szívünkön a Krisztushitben történő egységesülésünknek ügyét az által, hogy részt veszünk az ökumenikus imahét alkalmain Folyóiratunk következő (tavaszi) száma megjelenik húsvétján. Egyházközségünket kiemelten is támogatni szándékozó testvéreink adakozhatnak: "Nagy József emlékalapítvány a Vörös Templomért" számlaszáma: adószáma: Hű Sáfár Alapítvány a gyülekezet fejlődéséért számlaszáma: Egyházközség OTP számlaszáma: /tél Verestemplom 5

6 e l r e j t e t t k i n c s AZ ANGYAL ÜDVÖZLETE A Lk 2, Mária üdvtörténeti küldetéséről szól. Az angyal azzal köszönti Máriát, hogy Isten a kegyelmébe fogadta őt, az Úr vele van, áldott az asszonyok között. Erre a beszédre Mária megdöbben, gondolkodóba esik, vajon mit jelent a köszöntésnek ez a váratlan módja, mire az angyal megnyugtatja: ne féljen, mert kegyelmet talált az Istennél. Majd magyarázatként hírül adja Máriának, hogy megfogan méhében, fiút szül, akit Jézusnak kell elneveznie. A fiú felnő, a Magasságos Fiának hivattatik majd, és a próféciák (Ésa 9, 6 7, Jer 23, 5) beteljesedéseképpen neki adja az Úr Isten a Dávid királyi székét (Lk 28 32). Mária összezavarodva kérdezi, hogyan lehetséges ez, mikor nem ismer férfit? (Lk 1, 34). A válasz egybecseng Máté evangélista (Mt 1, 20) magyarázatával: a Szentlélek száll Máriára, a Magasságos ereje árnyékozza be, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, az Isten Fiának (Lk 1, 35). Erre hangzik fel Mária hitvallása: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! (Lk 1, 38). A fordításról írt nyílt levelében (1530) Luther az Lk 1, 28 tolmácsolási nehézségéről ír. Gábriel arkangyal köszöntését ( Ave Maria, gratia plena ) hagyományosan a voll Gnaden ( kegyelemmel teljes ) szerkezettel fordították. Ehelyett Luther a du Holdselige ( Istennek kedves leány ) megoldást ajánlja. Mert egyetlen német ember sem használja a voll Gnaden kifejezést, s ha ezt hallja, nem érti, hogy mire kell gondolnia. Pedig az angyali üdvözlet mit sem ér, ha a beszédhelyzetét nem tudjuk elképzelni, s nem értjük meg, hogy Isten igazságossága a Fiú megtestesülésével jelenné vált az engedelmes ember életében. A németnek azonban a voll Gnaden kifejezés hallatán még leginkább egy sörrel teli hordóra vagy egy pénzzel teli zsákra kell gondolnia. Ez rossz fordítás. A gratia plena fordításain töprengve Luther a leginkább megérthető, a képzelet számára visszaigazolható, a leghelyesebb kifejezést keresi, amelyből egy német ember sokkal jobban el tudja gondolni, mit jelent az angyal üdvözlete. Fordításelméleti levelében kifejti, hogy az angyali üdvözlet értelmének megfelelő fordítás így szól németül: Gott grüße dich, du liebe Maria ( Isten áldásával köszöntelek, kedves Mária ). Mert ennyi, nem több, amit az angyal mondani akar, s bizonyosan így is mondta volna, ha a lányt németül akarta volna köszönteni. Aki tud németül, megérti, micsoda szívhez szóló, gyönyörűséges mondások ezek: kedves Mária, kedves Isten, kedves császár, kedves fejedelem, kedves ember, kedves gyermek. Nem tudom, hogy vajon a liebe szót a latin vagy más nyelvek képesek-e kifejezni ugyanolyan szívből jövően és alkalmasan, Gustave Doré: Angyali üdvözlet mint ahogyan a mi nyelvünk teszi, ahol ez a szó minden érzéket átjárva megcsendül a szívben. Mi az angyali üdvözlet beszédhelyzete? Gábriel köszönti az Istennek engedelmes leányt. Hogyan lehet ezt a legtalálóbb szóválasztással visszaadni fordításban? Luther munkamódszere feltárható. Megkereste, hogy a Szentírás egyéb helyein milyen szavakkal szokta üdvözölni Gábriel arkangyal az olyan embert, aki Isten színe előtt kedves életet él. A reformátori Íráselv szerint az Írás 6 Verestemplom 2009/tél

7 Istentől sugalmazott, így végső soron egy szerzője van, akiről feltételezhető, hogy a hasonló beszédhelyzetekben hasonlóan szólal meg. Luther meg volt győződve, hogy Gábriel arkangyal a paradicsomi nyelven beszélt Máriával, Lukács evangélista tehát Gábriel héber szavait fordította görögre: Isten előtt az olyan ember kedves, aki elfogadja, hogy Isten a saját döntése alapján kegyelmes hozzá Szent Lukács, a héber és görög nyelvben egyaránt járatos lévén, a héber szót, mellyel az angyal szólott, a görög κεχαριτωμένη szóval egyeztette s tette világossá. Luther szerint akkor jutunk az angyali köszöntés eredeti értelemtartalmát eltaláló szavakhoz, ha visszakeressük a köszöntési rituálé héber alakját a Szentírás egyéb helyein. Azt kell gondolnom, Gábriel arkangyal ugyanúgy beszélt Máriával, mint Dániellel, midőn hamudóthnak, isch hamudóthnak, vir desideriorumnak nevezi, ami kedves Dánielt tesz. Mert ilyen módon beszél Gábriel, ahogy azt Dániel könyvében is láthatjuk. Ez a héber köszöntés annak jár ki, akihez Isten jókedvéből kegyelmes. A köszöntés szerint Isten előtt az olyan ember kedves, aki elfogadja, hogy Isten a saját döntése alapján kegyelmes hozzá, s nem a nép cselekedetei miatt. Dániel bűnvalló, megalázkodó imádsága e magatartás példája, mert Dániel hitvallása szerint a kiengesztelődés oka egyedül az ítélő és engesztelő Isten kegyelme (Dan 9, 17). A köszöntés héber nyelvi formáját Luther a konkordancia módszerével kereste, s így talált rá a Dan 9, 23, 10, 11 és 10, 19. versekre. Az önmagát értelmező Írás elvét alkalmazta (a megértési nehézségeket megszüntethetjük a szomszédos, a hasonló és az ellentétes értelmű szöveghelyek összevetésével). A feltalált helyek Dániel könyvében olyan beszédhelyzeteket örökítenek meg, amelyek majd megismétlődnek az angyali üdvözlet alkalmával. Gábriel arkangyal köszönti a kegyes életű Dánielt, s Luther szerint az angyali üdvözletben is hasonló a helyzet: Mária engedelmeskedik Isten akaratának. Ha a köszöntés értelmét a Szentírásban feljegyzett hasonló beszédhelyzetekhez igazodva kívánja közvetíteni a fordító, akkor az isch hamudóth (vir desideriorum) kifejezéseknek megfelelő anyanyelvi kifejezést kell választania. Ugyanakkor az eredetileg szándékolt értelemtartalomnak a fordítás nyelvén jól érthető módon kell kimondódnia ( Gott grüße dich, du liebe Maria Isten áldjon, kedves Mária ). A fordításnak fel kell mutatnia a szentírási helyek közötti szoros kötést, ám ezt az összefüggést az anyanyelv igényeinek megfelelően kell felismertetnie. E fejtegetéseknek a tanulságai beépültek a Vizsolyi Biblia fordításába is. A Dan 9, 23 és a 10, 19 magyarításának megfelelően a Lk e l r e j t e t t k i n c s 1, 28 fordításában is a kedves szót találjuk. Az arkangyal ószövetségi és újszövetségi köszöntései Károlyi Gáspár értésmódjában összetartozó helyek: Bemenvén azért az Angyal ő hozzája, monda: Örülj, te ki az Úrnál ingyen vagy kedves: Az Úr teveled vagyon: és te áldott vagy az asszonyi állatok között. Az Lk 1, 28 fordítását Luther végül a du Holdselige kifejezéssel oldotta meg, mert ugyan a du liebe Maria találta volna el leginkább az angyali üdvözlet értelmét, de a reformátor nem kívánta megsérteni a példaértékű görög szöveg (κεχαριτωμένη) szószerintiségét. De a szentírási helyek között új kötés létesült, s ez új megértésre és megújuló hitre vezetett. Az új kifejezésmód felmutatott egy eladdig fel nem ismert fogalmi összefüggést, mely a Dan 9, 23; 10, 11; 10, 19 és a Lk 1, 28 egymásra vonatkoztatott megértését átfogó módon irányítja. Oláh Szabolcs irodalmár Fotóilluszráció: 2009/tél Verestemplom 7

8 m o z g á s b a n K RISZTUS BÉKESSÉGE URALKODJÉK AZ ÉNEKKAR LÁTOGA OGATÁSA Jobbágy Bertalan november 8-án gyülekezetünk énekkara látogatást tett Hejőcsabán, Jobbágy Bertalan nagytiszteletű úr és kedves felesége Krisztina meghívására nyarán felvetődött több énekkari tagban az az igény, hogy olyan gyülekezetekkel, lelkészekkel vegyük fel a kapcsolatot, akik korábban valamilyen kapcsolatban álltak velünk. Mivel énekkarunk egyik alapító tagja volt Jobbágy Bertalan nagytiszteletű úr felesége Krisztina is, és azóta is nagy-nagy szeretettel gondolunk a nálunk végzett szolgálatukra, az újra találkozást ezért velük szerettük volna kezdeni. Dr. Imréné Dr. Adorján Erzsébet a nőszövetség elnöke felvette a házaspárral a kapcsolatot. Több telefonváltás és írásos meghívás után sikerült egy mindkét gyülekezetnek megfelelő időpontot megbeszélnünk. Azért sem volt egyszerű feladat, mert igehirdetésre nagyon nagy szeretettel hívták és várták velünk együtt lelkipásztorunkat, Derencsényi István főjegyző urat, aki hivatalánál fogva nagyon elfoglalt ember. Karnagyunkkal, Kurgyis András tanár úrral is egyeztetnünk kellett, hiszen: karnagy nélkül nincs énekkar! Énekkarunk szolgálat közben Nagy izgalommal és várakozással készültünk a viszontlátás napjára. A kórus tagjain kívül velünk utazott még Tóth Tamás nagytiszteletű úr, gyülekezetünk beosztott lelkésze is. Felesége Veronika, sajnos gyermekük betegsége miatt nem tudott részt venni az utazáson. Kórusunk nem minden tagja tudta az utazást vállalni ezért lehetőség nyílt a gyülekezet más tagjai előtt is, hogy velünk utazzanak családtagjaikkal együtt. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen borongós reggelre ébredtünk, majd az eső is eleredt. Az odavezető úton mindenkin érezhető volt az izgalom a viszontlátás és a szereplés miatt is. Kórusunk kilenc évvel ezelőtt járt először Hejőcsabán, amikor Jobbágy Bertalan beiktató ünnepi istentiszteletén szolgáltunk énekünkkel Tasi Gáborné Eszter, akkori karvezetőnk irányításával. Már megérkezésünkkor mindenki érezhette azt a szeretetteljes légkört, ami áthatotta mind a vendéglátó házaspárt, mind a vendéglátó gyülekezetet. Az elmúlt kilenc évben a lelkészházaspár nemcsak lelkiekben gyarapodott, hanem Istennek hála négy gyönyörű fiúgyermekük is született. Néhány perces beéneklés után kezdetét vette az istentisztelet. Jobbágy Bertalan köszöntőjében János evan- 8 Verestemplom 2009/tél

9 m o z g á s b a n A A MI HEJŐCSABAI SZÍVÜNKBEN GYÜLEKEZETBEN géliumából idézett: Nincsen nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Derencsényi István főjegyző úr igehirdetését Pál apostol Kolosséiakhoz írott levelének 3. fejezet, verseire építette. Énekkarunk az istentiszteleten énekléssel szolgált. Tóth Tamás nagytiszteletű úrral megerősített énekkarunk egy rövidebb műsorösszeállítással készült, hogy köszöntsük vendéglátóinkat. Az ő gyülekezeti kórusuk az idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Már megérkezésünkkor mindenki érezhette azt a szeretetteljes légkört, ami áthatotta mind a vendéglátó házaspárt, mind a vendéglátó gyülekezetet. A közvetlen találkozásra, tapasztalatcserére sajnos a karvezetőjük más szolgálata miatt most nem került sor. Jól tudjuk azt, hogy kétszeresen imádkozik az, aki jól énekel. Az ima, és az ének megtart, felemel, összekovácsol és kivéltképpen megélhetjük így, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk. idézhetjük karnagyunk szavait, egy korábbi lapszámból. MINDEN IDŐBEN Énekkarunk tagja Dr. Imre Sándor is, aki gyülekezetünk és a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka is, köszöntőjében viszonozta a meghívást. Tavasszal, nagy szeretettel hívjuk és várjuk a Hejőcsabai gyülekezet minden tagját, vendéglátónkat Jobbágy Bertalan nagytiszteletű urat, kedves feleségét Krisztinát, négy gyönyörű gyermekükkel együtt. Istentisztelet után kötetlen beszélgetésre került sor a gyülekezeti teremben. Régi ismerősökként tudtunk elbeszélgetni az ottani gyülekezeti tagokkal. A teremben és a lelkünkben is ott volt az a békesség, amiről az igehirdetés is szólt. A finom ebéd után még egy meglepetés várt ránk. A Hejőcsabai gyülekezet egyik tagja saját pincéjében, saját boraival köszöntött bennünket. Ez a gyönyörű nap kicsit hosszúra nyúlt, de azt hiszem mindannyian szeretettel, örömmel, békességgel szívünkben tértünk haza. Hálásak vagyunk ezért a napért, a szív békéjéért, hiszen mint főjegyző úr is mondta: a békesség emberi létszükséglet. Köszönjük a lehetőséget, hogy újra találkozhattunk, és izgalommal várjuk a tavaszi viszontlátást. Dr. Barcsa Lajosné Huszár Gál kórus titkára Borkóstoló Berci gyerekek 2009/tél Verestemplom 9

10 m o z g á s b a n S ZERETETHIDAT ÉPÍTETTÜNK Egyházunk hirdette meg a Szeretethíd református önkéntes napot október 3-ra. A többi gyülekezettel együtt mi is szerettünk volna valamit tenni gyülekezetünkért és tágabb környezetünkért ezen a napon. Lázas készülődéssel kezdődött a nap, családok jöttek együtt, hogy mindenki tevékenyen töltse el ezt a napot. Csoportokra osztódtak szét gyülekezeti tagjaink. Fiataljaink egyik csoportja, egy rövid áhítat és egyeztetés után, elindult Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási missziós lelkész közreműködésével és a nagyváradi Tálentum együttessel a debreceni menekülttáborba, hogy vigyék a szeretet lángját hazájuktól távol élő embertársainknak. Ifiseink másik csoportja a nagyerdei idősek otthonában végezte szolgálatát. Tisztább utat a fénynek! A harmadik, már felnőtt gyülekezeti tagokból is álló csoport a templomkertet és annak környezetét tette rendbe, természetesen saját kerti szerszámaikkal felszerelkezve. A negyedik csoport a gyülekezeti termünket és a lelkészi hivatal rendbetételét, takarítását vállalta A gyülekezet kertészei fel, melyet lelkész testvérünk Tóth-Mihala Veronika koordinált. A munkálatok nagyon jó hangulatban teltek és nagyon sok új arccal találkoztunk. A munka hevében egymást segítve még egy kis ismerkedésre, beszélgetésre is jutott idő. A test táplálásáról élen járva Seregné Katika, a kávé és a tea felszolgálásáról pedig a kisifis Molnár lányok gondoskodtak. A harmadik és negyedik csoport a munka végeztével közösen indult a templom belsejének a rendbe tételére, de az idő rövidsége miatt, sajnos ezt nem tudtuk befejezni. Tavasszal folytatjuk Jó volt átélni, hogy egy nagy családként működött együtt a gyülekezet, ami megmutatkozott abban is, hogy több generáció örömmel tevékenykedett együtt ezen a napon. Köszönjük egymásnak, hogy együtt tudtuk építeni a SZERETETHIDAT. Szedernyés Zsuzsánna gyülekezeti tag 10 Verestemplom 2009/tél

11 e g y c s e p p e m b e r s é g N E CSAK A JUBILEUM ÉVÉBEN Családommal két-három évvel ezelőtt ellátogattunk Szentkirályszabadjára, azzal a céllal, hogy megnézzük a Radnóti emlékházat. Azt hittem, gazdag anyagot láthatok, olyan egész életművet feldolgozót, mint egy igényes irodalmi múzeum tárlatán, s emellett még bemutatják: íme, az íróasztala, fényesre politúrozva, alkotói széke, jól karbantartva De hogyan is gondolhattam ilyesféle látványosságokra, hiszen Radnótinak annyi köze volt ehhez a községhez, hogy munkaszolgálatosként ide vezényelték Az egyik szobában felnagyított fotók: egy közülük nekem ismeretlen. A költő ül az úszómedence melletti korláton, fürdőnadrágban. Vékony, arányos testalkat, védtelen, törékeny ilyennek látom. Arcán halovány mosoly, számomra mindig csak a Fanni-szerelem szelídségét és biztonságát idéző Persze, ezek a képek a vészterhes idők előttiek. Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szívemben hordom mindazt mit érdemes még, s van visszatérni otthon; ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, a nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassu délelőtt,- de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek! Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek! Még a munkaszolgálat idején is élt a költőben a remény, várja őt még az idillként ábrázolt világ, pedig az Erőltetett menet című vers idézett sorai a szerbiai Bor mellett születtek, szeptember 15-én. A Razglednicák legutolsó (4.) képeslapja pedig október 31-én, már Szentkirályszabadján íródott: Mellézuhantam, átfordult a teste s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzed hát te is, - Súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem.- Der Springt noch auf, - hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Az utolsó vers valóban prófétikusnak bizonyult: a végletekig legyöngült költőt őrei tarkólövéssel kivégezték, Abdánál, november 9-én. Drámai sors! Asszimilálódott zsidó családba született, de mindig is magyarnak vallotta magát. Életének harmincöt éve alatt hat verseskötete jelent meg, posztumusz kötete őrzi az utolsó öt év alkotásait. Emellett műfordításai is gazdagították nemzeti irodalmi kincsünket Radnóti éve volt - születésének 100. évfordulóját ünnepeltük. Gyakran idéztük sorait, irodalmi esteken hallhattuk életművét, kiállításokon megtekinthettük a róla megmaradt emlékeket, tanácskozások elemezték munkáit, életéről újabb kutatások eredményeit olvashattuk. Ne tegyük ezt ritkábban jövőre sem. Emeljük le köteteit, olvasgassuk verseit jövőre is, meg azután is. A zsidóságom életproblémám, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ; kényszerből probléma, különben magyar költő vagyok Nem érdekel, hogy mi a véleménye erről a mindenkori magyar miniszterelnöknek, ezek kitagadhatnak, befogadhatnak, az én nemzetem nem kiabál le engem a könyvespolcról. Pásztor-Balogh Judit gyülekezeti tag 2009/tél Verestemplom 11

12 a z Ú r c s o d á s a n m ű k ö d i k BIZONYSÁGTÉTEL Csaknem tizenöt éve már annak, hogy egy vasárnap délelőtt eljöttem istentiszteletre a Verestemplomba. (Ezt megelőzően a templomokat én csak, mint épületeket, építészeti alkotásokat néztem és csodáltam meg, s valahányszor egy-egy ilyen helyre beléptem, mindig olyan kicsinek, elveszettnek éreztem magam.) Ettől kezdve rendszertelenül ugyan, de elkezdtem istentiszteletekre járni. Ha nem jöttem, akkor lelkiismeretemet megnyugtatva ebédfőzés közben a rádióban hallgattam az igehirdetést, de hiába igyekeztem odafigyelni. Az odafigyelés még ma sem mindig sikerül, gondolataim még ma is el-elkalandoznak. Kezdetben, mivel senkit sem ismertem, semmilyen tapasztalatom nem volt, a körülöttem lévőket figyeltem hogyan viselkednek, mit csinálnak? Meg kellett ismerkednem az igehirdetések nyelvezetével, kifejezéseivel. Nem ismertem egyetlenegy zsoltárt és dicséretet sem, ma már vannak kedves énekeim, s nemcsak az énekeskönyvből, hanem máshonnan is, ezek közül is legkedvesebb a bizonyságtételem rovatcímét adó ének. Templomba járásom előtt sokszor próbálkoztam a Biblia elolvasásával, melyet újra és újra elölről kezdtem, de az Ószövetségben Mózes III. könyvénél nem jutottam tovább. Az Újszövetségből Máté evangéliumát olvasgattam, gondolom azért, mert láttam Pasolini ebből készített filmjét. A mai napig csodálattal tölt el, hogy hogyan tudja a lelkész néhány igeversből prédikációját felépíteni. Kissé szégyellem, de ma még számomra az igehirdetések érthetőbbek a Biblia tanulmányozásánál, viszont egy kartörés hozzásegített ahhoz, hogy gyógyulásom ideje alatt tavaly, néhány rész kivételével elolvassam a Bibliát. (A Jelenések könyve egyelőre nem akar megnyílni előttem.) Keresztanyám szerint elfogadhatatlan az, ha valaki úgy jár templomba, hogy nem konfirmál, ezért tíz évvel ezelőtt vallást tettem a hitemről. Az Úr asztala előtt egyedül konfirmáltam, s mélyen meghatottan álltam. Jó érzés számomra, ha az igehirdetésből megérintenek gondolatok, akkor is, ha azok feddőek, amiért mindig hálát adok Istennek. Zárkózott természetem ellenére egyre több embert ismertem meg a kirándulások, bibliaórák és egyéb ha nagyon odafigyelek arra a bizonyos belső hangra és a körülöttem lévő emberekre, akkor elmondhatom, hogy Isten nap mint nap szól, emlékeztet, figyelmeztet közösségi alkalmak során. Örülök, hogy ehhez a gyülekezethez tartozhatok. Nagy szeretettel emlékszem Pöszike nénire, aki sajnos már nincs közöttünk, tőle kaptam a Mindennapi kenyerünk c. kis könyvet, melyet a mai napig szívesen fellapozok (ez volt az első ilyen témájú könyv, amit a kezembe vettem.) Ő volt az, akihez a sok bennem felmerülő naiv kérdésemmel fordulni mertem. Belőle olyan valami sugárzott, melyet eddig csak néhány emberrel beszélgetve tapasztalhattam óta részt veszek Berekfürdőn a Nőszövetségünk által szervezett tavaszi és őszi csendesnapokon, melyekről rendszerint hitemben megerősödve térek vissza. Három évvel ezelőtt azt éreztem, hogy az istentiszteleteken túl valami másra, valami többletre vágyom, amit kezdetben nemigen tudtam magamnak megfogalmazni. Prédikációkat kezdtem olvasni, kazettákon hallgattam az igehirdetéseket, és ha hozzájutottam dévédéhez is, az nagyon nagy örömöt jelentett számomra. Egy evangelizációs héten hallottam a Zsolt 73, verseit ( De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. ), és rájöttem, hogy nekem erre van szükségem. A bibliaolvasó kalauz segítségével próbáltam olvasni a Bibliát, a napi igékben keresve a vezetést, nem sok sikerrel. Mindennél jobban vágytam arra, hogy most már Isten irányítsa az életemet. A célt már megtaláltam, de hogy merre induljak el, arról fogalmam sem volt, ezért két évvel ezelőtt egy lelki testvéremtől kértem segítséget. A vele való beszélgetések hasznosak voltak számomra és erősítették Istenbe vetett hitemet. Imádságaimban nagyon sokszor elmondtam és elmondom nap, mint nap, hogy leteszem kezébe az életemet, s legyen meg az ő akarata (sajnos ez utóbbi kérésben az óember még sokszor erősebb bennem.) 12 Verestemplom 2009/tél

13 a z Ú r c s o d á s a n m ű k ö d i k Tavaly ősszel egyik reggel (milyen érdekes, október 31-e volt) frissen ébredtem, imádkoztam kérve Istent, hogy irányítsa életemet. S ekkor néhány percig egy olyan különleges érzés kerített hatalmába, amit sem azelőtt, sem azóta nem éreztem, kimondhatatlanul jó érzés volt. Nagyon boldog és felszabadult voltam, de nem tudtam, hogy miért, talán ez volt a megtérésem? Ezen azóta is sokat gondolkodtam, de nem vagyok biztos benne, mert azt olvastam, hogy aki megtér, annak megváltozik az élete, más ember lesz. Sem én, sem az életem nem változott meg, ezért van bennem ez a bizonytalanság. Az viszont igaz, hogy azóta ha nagyon odafigyelek arra a bizonyos belső hangra és a körülöttem lévő emberekre, akkor elmondhatom, hogy Isten nap mint nap szól, emlékeztet, figyelmeztet dolgokra, amiért azonnal hálát adok neki. Csak sajnos nem mindig hallom meg, utólag veszem csak észre, hogy segített volna, ha jobban odafigyeltem volna, talán azért, mert nagyon halkan szól, vagy mert nem minden nap imádkozom teljes szívvel? Juhászné Kovács Gabriella gyülekezeti tag I MMÁNUEL - VELÜNK AZ ISTEN Szinte elengedhetetlen advent időszakában a szeretet ünnepe előtt szólni a diakóniáról, a szeretetszolgálatról. Ilyenkor karácsony táján mindenkinek a szíve nyitottabb az ajándékozásra és az elfogadásra. Karácsonykor Isten ajándékozott meg minket szeretetéből, a legnagyobb ajándékkal, hogy Jézusban földre jött, majd megváltott bennünket a Golgotán a kárhozattól. A teremtés hajnalán, a bűneset után Isten nem hagyta reménység nélkül a bukott embert, Szabadítót ígért, és az idők teljességében el is küldte, aki megbékítette az embert az Istennel. Szeressük Istent, mert Ő előbb szeretett minket, az idők teljességében otthagyta a menny dicsőségét, földre hajolt a kárhozott világért, emberré lett, hogy velünk legyen. Örülnünk kell, hogy az első karácsony óta Immánuel -VELÜNK AZ ISTEN. A Szeretet megjelent közöttünk, a legfontosabb: bennünk akar jelen lenni, mert Ő rajtad és rajtam keresztül is meg akarja mutatni szeretetét. Ahol jelen van Isten, ott jelen van a szeretet. Ahol Jézus megjelenik, oda Mennyország költözik. Ahol nincs szeretet, ott a pokol van jelen. Fogadjuk be szívünkbe Jézust, hogy az Isten szeretete áradjon keresztül rajtunk. Isten előtt a legnagyobb emberi érték is semmi, szeretet nélkül. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. A szeretet nem viselkedik bántóan. A szeretet kedves. Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt, de nem mindegy mit teszünk. Az egyik idősek otthonában karácsony után egy bácsi nagyon szomorúan ült az ágya szélén. Megkérdezték tőle, miért ilyen szomorú, nem kapott semmit karácsonyra?- De kaptam a lányomtól egy csomagot - válaszolta a bácsi. És mi volt a csomagban? - kérdezték tőle. A bácsi felsorolta: meleg alsó, pulóver, meleg cipő, zokni. De ezek nagyon hasznos és jó ajándékok, minden benne van, amire szüksége lehet - mondták. A bácsi még szomorúbb tekintettel így válaszolt: Igen, igen. Minden, csak szeretet nincs benne. Olyan jó lenne, ha ezen az ünnepen elkezdenénk úgy odafigyelni az Úrra és egymásra, hogy kedvesek legyünk Isten és embertársaink számára is. Akkor lesz áldott ünnepünk, ha az Úr szeretetéből merítünk, és azt adjuk tovább. Ezen az ünnepen ne legyen senki magányos, keressük fel hozzátartozóinkat, beszélgessünk velük és dicsőítsük együtt Istent. Látogassuk meg a kórházban lévőket vagy az otthonukban betegágyon fekvőket. Keressük fel az özvegyeket, árvákat. Figyeljünk arra, hogy a családban se legyen senki magányos, ne legyenek köztünk úgynevezett társas magányosak. Akik magányosnak érzik magukat, azok pedig fogadják el a másik, a családtag,a testvér közeledését, szeretetét. Keressük fel a szomszédságban élő testvért, gyülekezeti tagot, énekeljünk együtt karácsonyi Istent dicsőítő énekeket. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért, a lelkipásztorainkért, a szolgálatokért, gyülekezetünk lelki épüléséért, gyermekeinkért, fiatalokért, a jövő nemzedékért, hogy az Isteni szeretet győzedelmeskedjen minden magyar szívben és terjedjen ki az egész világra. Istentől áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Szabó Ilona, diakónus-hittanoktató 2009/tél Verestemplom 13

14 m o z g á s b a n KÖZÖS ÉTKEZÉS - KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS Immár második alkalommal került megrendezésre Korsós Bálint igazgató úr által engedélyezve a Dóczy Gimnázium éttermében a Kossuth utcai gyülekezet batyus-vacsorája. Köszönet érte igazgató úr! Az első alkalmat a jótékonyság hívta életre, míg ez az összejövetel az egyháztagok igényét volt hivatott kielégíteni. Mert az első után hiányzott, hogy ismét találkozzunk, és egyszerre lehessünk vendégek és vendéglátók. Szerencsésnek mondhatja mindenki magát, aki ott volt ezen a vacsorán, mert ez az írás sem képes visszaadni azt az örömet, jókedvet és felejthetetlen kulturális és gasztronómiai élményt, amelyet ott kaphatott a közösség. Ezek a sorok arra szolgálnak, hogy az ott lévők feleleveníthessék az átélt pozitív, maradandó élményeiket. Azoknak a tisztelt egyháztagoknak, akik eddig valamilyen okból kifolyólag nem vettek részt ezen a rendezvényen, remélem, segítségükre leszek azzal, hogy elmesélem, mi is a rendje-módja egy ilyen estének. Földi csodák megalkotására csak együtt, egymást kiegészítve és támogatva volt és lehet esélyünk. második alkalommal megélve egy ilyen eseményt egyre jobban hiszek közösségformáló hatásában. Minden egyháztag köszönetet érdemel, aki idejét, energiáját fektette bele az ő ételébe, hogy ezzel járuljon hozzá a közösségi életünkhöz. Az a szép szombat este nem csak a közös étkezésről szólt. Sőt, immáron második alkalommal megélve egy ilyen eseményt egyre jobban hiszek közösségformáló hatásában. Egy jól működő csapatban Kötetlen együttlét mindenki beleadhatja, ami az ő specifikuma, és kiteljesítheti személyiségét. Önkéntes fellépőinknek köszönhetően hangszeres, énekes előadásokkal lehettünk gazdagabbak. Köszönjük fáradozásaikat, a felkészülésre fordított idejüket. Nevüket mindössze a hely hiánya miatt mellőzöm, azonban akik nem voltak ott, megtippelhetik, hogy kik is ők. Megígérem, hogy a megfejtéseiket a harmadik vacsorán való találkozásunk alkalmával megbeszéljük. Természetesen a kihagyhatatlan tombola most is osztatlan sikert aratott. Főgondnok Úr ötlete - adjunk valami frappáns elnevezést ételünknek - most is derűs perceket okozott nekünk. Köszönettel vettük presbitertestvéreink jelenlétét. Ez mindenképp vacsora-sorozatunk intenzív fejlődési tendenciáját mutatja, mint ahogy az is, hogy sikerült elérni célkitűzésünket. Az étterem mindkét termét megtöltöttük. De ne álljunk meg itt! Szerencsére az igazgató úr talált nekünk újabb elérendő célt. A Dóczy Gimnázium tornatermét töltsük meg legközelebb! Ezek után kérem, három kérdésen gondolkodjon el: 1. Szeretne egy hitben erős közösséghez tartozni? 2. Szeretné-e, ha boldog perceket élhetne át a gyülekezeten belül? 3. Ad-e önmagának esélyt arra, hogy az előző két kérdésre igennel feleljen? Szávó Zoltán, Nagyifi tag 14 Verestemplom 2009/tél

15 A BIBLIAÓRA HASZNA i f j ú s á g Ismét tollat ragadok, hiszen nem tudom magamban tartani azt az örömöt, amit a Nagyifin hétről-hétre tapasztalt megújulás okoz. Nemrég írott cikkemben arra buzdítottam, bátorítottam minden fiatalt, hogy jöjjenek el közénk a péntek esténként tartott bibiliaórákra, töltsünk el együtt egy kis időt jókedvben, örömben, szeretetben. Tanulmányozzuk együtt az igét, Isten személyesen hozzánk is intézett szavait, hogy közben egyre jobban megismerhessük egymást, valamint felfedezhessük és kibontakoztathassuk saját kegyelmi ajándékainkat, hogy mivel is tudunk szolgálni a gyülekezetben. Szolgálni annak a közösségnek, melyet a második családunknak is tekintünk. Az Úristen munkálkodott és munkálkodik mindannyiunkban mikor egyenként idevezetett minket, és mikor hétről-hétre szívünkbe adja azt a vágyat és igényt, hogy a hitünket közösségben is megéljük. Nagy örömmel tapasztalom, hogy egyre többen vagyunk a Nagyifi bibliaórákon, hogy törzstagjainkon kívül számtalanszor jelennek meg új és új arcok, akik aztán szintén törzstagokká válva mostanra már olyannyira felduzzasztották a Nagyifit, hogy szinte már el sem férünk. Kicsinek tűnik a lelkészi hivatal, mert a kör egyre bővül, újabb és újabb székeket kell behozni, hiszen egyre többen jövünk el találkozni Istennel és egymással. Már egy jó ideje Sámuel első könyvével foglalkozunk. Sokszor olyan érzésem van, mintha egy kalandregénybe, egy folytatásos sorozatba csöppentünk volna, és rendesen izgulok azon, hogy mi fog történni a következő részben. A Szentírás ezen fejezeteit olvasva mindannyian ráébredünk, hogy milyen színes, milyen mozgalmas és olvasmányos is az Ószövetség sokak számára eddig homályba burkolózó része. Nagyon jelentős események történnek pedig ebben a könyvben. Láthatjuk Izráel népe hogyan áldozza fel különleges kiválasztottságát amiatt, hogy a pogány szomszédok szokásait átvéve királyt kíván választani maga fölé. Végignézhetjük Izráel első királyának, Saulnak trónra jutását, majd menthetetlen elbukását, és megtudhatjuk hogyan választja ki és keni fel az Úr Dávidot, a saját szíve szerint való embert (1Sám,13:14) Izráel jövendő uralkodójának. Nagyon sokat tanulhatunk az igaz hitről, a bátorságról, az alázatosságról Jonathán történetéből, és megbizonyosodhatunk a féltőn szerető Tanulmányozzuk együtt az igét, Isten személyesen hozzánk is intézett szavait, hogy közben egyre jobban megismerhessük egymást Isten gondviseléséről is, amikor Dávid életét tanulmányozzuk. A Góliáttal való harc, a királyi udvar életébe, szokásaiba való belelátás, a különleges barátság Jonathánnal, mind azt mutatja, hogy Isten Lelke miként nyugodott meg Dávidon, aki ahelyett, hogy magában bízott volna, Istenre támaszkodott és elfogadta Lelke vezetését. A Biblia tanulmányozása és ezen keresztül az Istennel való közösség önmagunkban, egyedül végezve szükséges, hasznos és megújító erejű, és ha az ember ezt egy baráti körben, rendszeres életprogramként is teszi, akkor másokat is felüdítve önmaga is felüdül! Sok érdekes fejezet van még hátra, a vége messze van, bekapcsolódni bármikor érdemes! Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. (Péld 16:20) Seregné Zsófi Katalin Nagyifi tag 2009/tél Verestemplom 15

16 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. János 1, 9 Istentől megáldott békés, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Fotó: Kőszeginé Pótor Erika

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben