IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban Műfaja: 3 hetet meghaladó projekt Készítette: Bálint Márta Az intézmény és a feladatellátási hely neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye Érsekcsanád, június 30.

2 Tartalomjegyzék I. Szakmai önéletrajz 3 II. A projekt témaválasztásának indoklása 4 III. Az innováció újszerűsége, eredményei 4 IV. Az innováció jövőbeli fejlesztése 5 V. A mű szerkezetének ismertetése 5 VI. terv 7 A. A téma meghatározása 7 B. Fejlesztendő képességek, készségek 7 C. Tervezés, szervezés 7 D. A projekt kivitelezése 8 E. A projekthez kapcsolódó részfeladatok 10 F. Technikai feladatok a projektben 11 G. A projekt zárása, értékelése 12 H. Továbbfejlesztési lehetőségek 12 I. Tantárgyi kapcsolódások 12 J. Hátrányos helyzetű tanulók integrálása 12 VII. Határidők rögzítése a projektben 14 VIII. A projekt tartalmának megjelenése tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon 17 IX. Első adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: Az advent lényege, jelentősége 25 X. Második adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: A Mikuláshagyomány 28 XI. A Mikulás naplója forgatókönyv 30 XII. Harmadik adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: Luca-napi népszokások 35 XIII. Negyedik adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: A karácsony eredete 38 XIV. Karácsonyi betlehemes játék forgatókönyv 40 XV. Iskolai karácsonyi műsor forgatókönyv 46 XVI. A projekt zárása kérdőív tanulók számára 47 XVII. A projekt zárása kérdőív pedagógusok számára 48 XVIII. A projekt összegzése tanulói kérdőívek értékelése 49 XIX. A projekt összegzése pedagógusi kérdőívek értékelése 53 XX. Bibliográfia 56 Mellékletek 57 2

3 I. Szakmai önéletrajz 1. Név: Bálint Márta 2. Iskolák: - Bíber János Általános Iskola Érsekcsanád Türr István Közgazdasági Szakközépiskola Baja Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Nagykőrös Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Szeged Debreceni Hittudományi Egyetem Vallástanár Szak Szeged Munkahelyek: - Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola Budapest Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye Érsekcsanád 2005-jelenleg is 4. Továbbképzések a TÁMOP pályázaton belül - pedagógiák és epochális oktatás 30 óra - Tanulói differenciálás heterogén csoportokban 30 óra - A szövegértés-szövegalkotás A programcsomag bevezetése 30 óra - IPR- hatékony együttnevelésre felkészítő képzés 30 óra - IKT eszközök használata 30 óra - A tanulás tanítása hatékony tanulási-tanítási módszerek 30 óra 3

4 II. A projekt témaválasztásának indoklása A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézményében Érsekcsanádon 2009 novemberdecemberében egy 3 hetet meghaladó projekt került megvalósításra. A projekt témája: Karácsonyi ünnepkör az irodalomban. A téma felöleli a karácsony ünnepének és az azt megelőző időszaknak a hagyományait, népszokásait, irodalmi, történelmi vonatkozásait. A témaválasztásnál fontos szerepet játszott: - a hagyományok megismertetése elmélyültebben, egy-egy osztállyal egyegy népszokást vizsgálva a tanulók sokkal jobban megismerték az ünnepkör szokásait, hagyományait, és ezt továbbították társaiknak is - a karácsony és az azt megelőző időszak programjai kiváló lehetőséget nyújtanak a közösség összekovácsolódására, az egymásra való odafigyelésre - a család és az iskola közelítése egymáshoz azzal, hogy elmesélhették, lerajzolhatták, leírhatták az otthon eltöltött karácsonyok legkedvesebb emlékeit, és ugyanakkor hazavihették az új ismereteiket, az ősök szokásait, ünnepléseit, a megismert és megtanult verseket, dalokat. III. Az innováció újszerűsége, eredményei Az iskolában sok-sok évre visszamenő hagyománya van a karácsonyi műsornak, ez a projekt azonban sokkal több volt ennél. Nem egy kiválasztott osztály adta elő a pedagógus által összeállított karácsonyi műsorát, hanem ez a projekt összefogta a tanulócsoportokat, együtt gyűjthettek, közösen próbálták és adták elő egymásnak a megtanult verseket, prózákat, sokkal többet voltak együtt, összefogta a különböző osztályokat. Hétről-hétre várták a következő gyertyagyújtást és a következő osztály műsorát. Az egyes hétfő reggeleken a gyertya fénye, a halk zene, a versek mindmind közel hozta a karácsony hangulatát, egy kicsit az otthont az iskolába, a gyűjtőmunka, a népszokások ismertetése pedig ismereteiket bővítette, mélyítette. A projekt a megvalósítás ideje alatt végig megjelent az egyes tanórákon is, hiszen a gyűjtőmunkák, azok megbeszélése, a szóbeli és írásbeli szövegalkotások mind-mind tanórákon történtek. (lásd. a tanórákon) Az egyes gyertyagyújtások és a többi program is a nyilvánosság bevonásával zajlott, így a szülők és az érdeklődők belepillanthattak gyermekeik ünneplésébe és készülhettek velük együtt a karácsonyra. 4

5 Az innováció eredménye, produktumai: - produktumnak számítanak az egyes gyertyagyújtásokon előadott műsorok, melyeket gyűjtőmunka és próbák előztek meg - két nagyobb produktum volt: az egyik a Mikulás-ünnepen előadott mesejáték, A Mikulás naplója címmel - a másik pedig a 4. gyertyagyújtás alkalmával előadott Karácsonyi betlehemes játék - záró produktumként pedig megemlíthetjük az iskola közös karácsonyi műsorát IV. Az innováció jövőbeli fejlesztése - a jövőben ki lehet bővíteni más népek, nemzetek szokásaival, azok megismerésével - a különböző vallási felekezetek szokásainak megismerésével, meghívott előadókkal és programokkal - iskolai vers-és prózamondó verseny meghirdetésével az advent témakörben - az alsó tagozatosok bevonásával, sok rajzzal, játékkal, kézműves foglalkozással, mesével V. A mű szerkezetének ismertetése 2. Bevezető rész: - a projekt előkészítő, tervező részét ismerteti: a témaválasztást, a projekttervet, a határidőket, illetve, hogy hogyan jelenik meg a projekt a tanórákon 3. Fő rész - a mű középső, fő része a projekt megvalósulását ismerteti - a projekt az advent négy hete köré szerveződött, a négy gyertyagyújtás adja a gerincét: - az egyes adventi hétfőkön a bevont felső tagozatos tanulócsoport egy-egy osztálya adott rövid, ráhangoló és ismertető műsort - az első hétfőn az 5. osztályosok az advent lényegét, hangulatát idézték - a második hétfőn a 6. osztályosok a Mikulás-hagyományt ismertették - a harmadik hétfőn a 7. osztályosok a Luca-naphoz kapcsolódó népszokásokat elevenítették fel, és búzát vetettek 5

6 - az utolsó, negyedik hétfőn pedig a 8. osztályosok a karácsony vallási eredetét és a népi betlehemezés szokását mutatták be - ezt színesítik a Mikulásnak előadott színdarab, illetve a záró Karácsonyi ünnepség - az egyes adventi hétfők, illetve a többi program is a nyilvánosság bevonásával zajlott, így a szülők és az érdeklődők is belepillanthattak gyermekeik ünneplésébe 4. Záró rész - a mű záró része a projekt értékelését, összegzését tartalmazza - a projekt értékelése kérdőívek formájában történt, pedagógusok és tanulók egyaránt töltöttek ki kérdőíveket, és ezek alapján történt a projekt értékelése, a következtetések levonása, a jövőbeli tervek elkészítése 6

7 VI. PROJEKTTERV IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban A. Téma meghatározása 1. Téma: a karácsonyt megelőző időszak ünnepeinek, hagyományainak megjelenése az irodalomban 2. Célkitűzés: - a karácsonyi ünnepkörrel (advent, Mikulás, Luca-nap, betlehemezés) kapcsolatos népszokások, hagyományok megismerése, azokhoz kapcsolódó irodalmi alkotásokon keresztül - ünnepi műsorokkal, jelenetekkel, programokkal tartalmassá tenni a karácsonyi készülődés időszakát B. Fejlesztendő képességek, kompetenciák - esztétikai érzék fejlesztése - memória fejlesztése - szövegalkotó és reprodukáló képesség fejlesztése - szövegértés fejlesztése - szókincsbővítés - rendszerező képesség fejlesztése - hagyományok, népszokások megismerése - együttműködő képesség fejlesztése C. Tervezés, szervezés 1. terv elkészítése 2. Feladatok kiosztása - pedagógusoknak: a projekt ismertetése: november tanári értekezlet - tanulóknak: a, gyűjtőmunka adása: minden osztálynak külön témában irodalmi alkotások, versek, mesék, prózai írások gyűjtése b, jelenetek, színdarabok szerepeinek megbeszélése, kiosztása (Mikulásjelenet, betlehemes-jelenet, karácsonyi-jelenet) 7

8 - iskolán kívüli segítőknek: technikai, tárgyi feltételek megteremtése (adventi koszorú, karácsonyfa, videózás, Mikulás-szerep 3. Résztémák meghatározása - a projekt a karácsonyt megelőző adventi időszakot öleli fel - időtartama: november 30-tól december 21-ig - a projekt gerincét az adventi gyertyagyújtások adják, ezek köré szerveződnek különböző témák szerint a programok - részprojektek: 1. November 30. : Advent 2. December 1.: Partnerekkel közös adventi ajándékkészítés 3. December 7. : Eljött a Mikulás 4. December 14. : Luca-napi hagyományok 5. December 21. : Karácsonyi betlehemes 4. Nyilvánosság biztosítása a projektben - a fenntartó és a szülők értesítése a programokról szórólapok, plakátok formájában - helyi újságban a programok megjelentetése - önkormányzati képviselők, szülők, bevonása a projektbe különböző feladatok elvégzése során (technikai feladatok, Mikulás-szerep) D. A projekt kivitelezése 1. November 26. : Partneri kapcsolatok erősítése, bővítése: meghívásuk egy közös adventi beszélgetésre, ajándékkészítésre. Meghívó készítése, továbbítása. A szükséges kellékek és a vendéglátás alapanyagainak beszerzése. Felelős: Józsvai Márta, Felső Istvánné iskolatitkár 2. November 30. : Advent - 5. osztályos tanulók november 17-tól gyűjtőmunkát végeznek: adventtel kapcsolatos versek, prózai művek gyűjtése felelősök: Csanádiné H. Melinda és Bálint Márta magyartanárok - Anyaggyűjtés: nov ig, felkészülés: nov ig - Takácsné Kellner Mária helyi önkormányzati képviselő, virágkötő felkérése egy nagyméretű adventi koszorú készítésére határidő: november 27. péntek felelős: Bálint Márta - November 30-án hétfőn reggel kor: I. produktum: 8

9 - az 1. gyertya meggyújtása az iskola zsibongójában elhelyezett adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt az 5. osztályosok rövid verses műsora hangzik el aláfestő zenével felelősök: Bálint Márta és Géczyné Pethes Eleonóra - résztvevő osztályok: 5-8. osztály - Geiger Zoltán önkormányzati dolgozó felkérése videózásra, fényképezésre felelős: Bálint Márta, határidő: november December 1. : Partnerekkel közös adventi ajándékkészítés - A partnerekkel - fenntartó, kisebbségi önkormányzatok (német, cigány), szülők, Összhang kórus - és a HHH-s tanulókkal közös ajándékkészítés, vendéglátás, a tanulók megajándékozása Felelős: Józsvai Márta 4. December 7. : Eljött a Mikulás - 6. osztályosok december 1-4-ig gyűjtőmunkát végeznek: Mikulással kapcsolatos verseket, meséket, prózai szövegeket gyűjtenek felelős: Bajai Dóra osztályfőnök - December 4. péntek: - a Mikulás (felkért szülő) körbejárja az osztályokat, erre az alkalomra készüljön minden osztály verssel, énekkel, az osztályfőnökök rövid jellemzések írásával december 3-ig felelősök: osztályfőnökök - résztvevő tanulók: 1-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése videózásra felelős: Bálint Márta - Horváth Ferenc felkérése a Mikulás-szerepre felelős: Bálint Márta - December 7. hétfő: reggel kor II. produktum: - a 2. gyertya meggyújtása az adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt a 6. osztályosok rövid, verses, mesés műsora hangzik el, majd rövid ismertetője Szent Miklósról, a Mikulás-hagyomány eredetéről felelős: Bajai Dóra - résztvevő tanulók: 5-8. osztály (lehetőség szerint a 3. és 4. osztályok is) - December 7. hétfő: kor a Művelődési Házban III. produktum: - Mikulás-műsor az iskola Ünnepsoroló szakköröseinek előadásában: o rövid jelenet: A Mikulás naplója címmel felelős: Bálint Márta o Mikulás-dalok éneklése az énekkar előadásában felelős: Géczyné Pethes Eleonóra o hangosítás megszervezése felelős: Bálint Márta - az iskolások műsorát előadóművészek fellépése követi, akik zenés összeállítást adnak a gyerekeknek - december 4-én, a Mikulás látogatásakor videóra vett anyag is levetítésre kerül ezen az alkalmon felelősök: Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező 9

10 - résztvevő tanulók: 1-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése a videóanyag elkészítésére felelős: Bálint Márta - December 10. csütörtök: óra: - a TÁMOP pályázat keretén belül a kompetencia-alapú oktatásban résztvevő 1. és 5. osztályos tanulók külön busszal utaznak Bajára, és ott részt vesznek a Sugovica-parton állomásozó Mikulás-hajó programján o külön busz rendelése felelős: Józsvai Márta o gyerekek kísérése felelősök: Forczeg Ágnes, Strahl Istvánné, Bálint Márta, Katona Zsuzsanna E. A projekthez kapcsolódó részfeladatok a. Az iskolai faliújság elkészítése: - a karácsonyi ünnepkör megjelenése az irodalomban: versek, prózai szövegek, mesék - felelősök: 7/A osztály, határidő: november 27. felelős: Szűcs Márta osztályfőnök, rajzszakkörösök, Katona Zsuzsanna b. Karácsonyi képeslapok készítése irodalmi idézetekkel - ezeket a képeslapokat társintézményekhez, fenntartóhoz küldjük, illetve árusítani lehet majd a karácsonyi vásáron - a képeslapokon rövid, karácsonnyal kapcsolatos idézetek szerepelnek - résztvevő tanulók: 5-8. osztály - felelősök: magyar- és rajztanárok: Csanádiné H. Melinda, Bálint Márta, Bajai Dóra, Katona Zsuzsanna; határidő: november 17 december 7 között - képeslapok száma: 40 db elküldésre, illetve osztályonként 5 különböző típus - az anyagszükségletet november 16-ig írják össze a felelősök c. Karácsonyi ablakdíszek készítése - november 30-ig karácsonyi ablakdíszek kerülnek fel az iskola ablakaira - felelősök: rajztanárok, osztályfőnökök - Geiger Zoltán felkérése, hogy a képeslapokról, faliújságról, ablakdíszekről fényképeket készítsen- felelős: Bálint Márta F. Technikai feladatok kiosztása a. 2 db fenyőfa rendelése Csák József önkormányzati képviselőtől december 10-re, 1 db-ot a Művelődési Házba, 1 db-ot az iskolába szállítson felelős: Tóth Jánosné b. fenyőfa beállítása, világítás megoldása: Felnagy Lajos technikai dolgozó 10

11 c. fenyőfadíszítés: december 11-én, felelősök: rajz- és kézművesszakkörösök: Martinkovics Györgyné- iskola és Katona Zsuzsanna- Műv. Ház 5. December 14. : Luca-napi hagyományok - 7. osztályosok december 4-10-ig gyűjtőmunkát végeznek: Luca-napi hagyományok, népszokások gyűjtése- felelősök: Csukás Erika és Szűcs Márta - December 14-én hétfőn reggel kor IV. produktum: - a 3. gyertya meggyújtása az adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt a 7. osztályosok rövid Luca-napi ismertetője hangzik el- felelősök: Bálint Márta, Csanádiné H. Melinda - a gyertyagyújtást búzavetés követi, ehhez szükséges anyagok beszerzése december 11-ig- felelős: Felső Istvánné - iskolatitkár - résztvevő tanulók: 5-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése videózásra felelős: Bálint Márta 6. Adventi bazár az iskolában - december án, csütörtökön és pénteken reggel ig adventi bazár kerül megrendezésre az iskolában - a bazárra minden osztály készül november 30-tól ajándékokkal, felelősök az osztályfőnökök - a bazár ideje alatt megzenésített karácsonyi versek, énekek hangoznak elfelelősök: Bálint Márta, Géczyné Pethes Eleonóra - a bazár technikai lebonyolításáért felelős: Bajai Dóra, Surján Gergely, Szabó Nóra 7. December 21.: Karácsonyi betlehemes - 8. osztályosok december ig gyűjtőmunkát végeznek: karácsonyi népszokások, hagyományok, karácsonyi versek, történetek gyűjtése felelősök: Józsvai Márta, Tóth Jánosné - December 21-én hétfőn reggel kor: V. produktum: - a 4. gyertya meggyújtása az adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt a 8. osztályosok Betlehemes játéka hangzik el o Népi betlehemes játék szerepeinek osztása december 4-ig- felelős :Bálint Márta o Jelmezek, kellékek beszerzése december 15-ig felelős: Bálint Márta - résztvevő tanulók: 5-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése videózásra felelős: Bálint Márta 11

12 - December 21-én hétfőn kor: VI. produktum: Karácsonyváró iskolai műsor a Művelődési Házban o karácsonyi jelenet előadása: 4. osztály felelős: Lajterné Gál Ildikó, Szabó Nóra o karácsonyi versek: 5-8. osztály felelős: Bálint Márta, Csanádiné H. Melinda o karácsonyi dalok: énekkar felelős: Géczyné Pethes Eleonóra o zeneiskolások műsorszámai felelősök: zenetanárok - műsorszámok kiválasztása december 14-ig, forgatókönyv megírása: december 17-ig- felelősök: Bálint Márta, Géczyné Pethes Eleonóra G. A projekt zárása, értékelése a. pedagógusok értékelik a projektet véleménynyilvánítás b. tanulók értékelik kérdőív formájában c. külső résztvevők értékelik interjú formájában o az értékelés a projekt közben folyamatosan, illetve a projekt lezárása után történik H. Továbbfejlesztési lehetőség - másik ünnepkör feldolgozása (tavaszi ünnepek, farsang, nemzeti ünnepek) - karácsonyi ünnepkör feldolgozása más szemszögből: o alsó tagozat bevonásával: - téli rajzok, kézműves munkák, mézeskalácssütés, adventi koszorú készítése, karácsonyfadíszek készítése, karácsonyváró mesedélutánok o más népek karácsonyának kutatása I. Tantárgyi kapcsolódások a. irodalom versek, prózai művek, mesék, jelenetek, hagyományok, népszokások b. ének-zene téli, karácsonyi dalok c. rajz adventi képeslapok d. technika ablakdíszek, karácsonyfadíszek e. hon- és népismeret népszokások, hagyományok (advent, Mikulás, lucázás, betlehemezés, karácsony) J. Hátrányos helyzetű tanulók integrálása - a tanuló aktívan részt vehet a gyűjtőmunkában - csoportosan vagy egyénileg végezhet: o gyűjtőmunkát 12

13 o ajándékkészítést o faliújság díszítést o képeslapkészítést - szerepet vállalhat: o rövidebb vagy hosszabb vers elmondására o prózai szöveg felolvasására o jelenetben: számára megfelelő szerep eljátszására o dalok közös éneklésére 13

14 VII. IRODALOM BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban 3 hetet meghaladó projekt HATÁRIDŐK Feladat meghatározása Felelősök Határidő terv elkészítése ismertetése a pedagógusokkal 5. osztályosoknak gyűjtőmunka adása, versek, prózai szövegek felosztása Takácsné Kellner Mária virágkötő felkérése Első gyertyagyújtás műsora 5. osztályok Bálint Márta, November 16. osztálytitkár tanulók Bálint Márta November 16. Bálint Márta November Csanádiné H. Melinda Bálint Márta November 27. Bálint Márta November 27. Gyertyagyújtás aláfestő zene Geiger Zoltán szülő felkérése a projekt egyes eseményeinek elektronikus rögzítésére Partneri kapcsolatok erősítése, bővítése: meghívásuk egy közös adventi beszélgetésre, ajándékkészítésre. A szükséges kellékek és a vendéglátás alapanyagainak beszerzése A partnerekkel - fenntartó, kisebbségi önkormányzatok (német, cigány), szülők, Összhang kórus - és a HHH-s tanulókkal közös ajándékkészítés, vendéglátás, a tanulók megajándékozása Géczyné Pethes Eleonóra, Bálint Márta Bálint Márta Józsvai Márta Felső Istvánné iskolatitkár November 27. November 24; majd a projekt alatt folyamatosan November 26. Józsvai Márta December osztályosoknak gyűjtőmunka adása Bajai Dóra December 1-4. Mikulás eljövetelére jellemzések írása, versek osztása, énekek tanulása Horváth Ferenc szülő felkérése a Mikulás-szerepre Második gyertyagyújtás műsora 6. osztály osztályfőnökök December 3. Bálint Márta November 27. Bajai Dóra December 7. Mikulás jelenet megírása, szerepek Bálint Márta December 7. osztása, előadása Mikulás dalok tanulása Géczyné Pethes December 7. 14

15 Eleonóra Videóra vett anyag összeállítása, Geiger Zoltán szülő, December 7. levetítése Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező Mikulás-hajóra busz rendelése Józsvai Márta December 10. Mikulás-hajóra gyerekek kísérete Iskolai faliújság elkészítése Képeslapok készítése Ablakdíszek készítése Forczeg Ágnes Strahl Istvánné Bálint Márta Katona Zsuzsanna Szűcs Márta Katona Zsuzsanna Bajai Dóra Katona Zsuzsanna Bálint Márta Csanádiné H. Melinda Osztályfőnökök ; Bajai Dóra Katona Zsuzsanna December 10. November 27-ig November 17- december 7-ig November 30-ig Fenyőfák rendelése Tóth Jánosné December 10-re Fenyőfák díszítése Martinkovics Györgyné Katona Zsuzsanna Fenyőfa beállítása, világítás Felnagy Lajos karbantartó 7. osztályosoknak gyűjtőmunka adása Csukás Erika, Szűcs Márta Harmadik gyertyagyújtás műsora, 7. Bálint Márta Csanádiné osztályok H. Melinda Búzavetés technikai feltételeinek Felső Istvánné megteremtése iskolatitkár Adventi bazár technikai feltételei Bajai Dóra Surján Gergely Szabó Nóra Adventi bazár aláfestő zene Bálint Márta Géczyné Pethes Eleonóra 8. osztályosoknak gyűjtőmunka Józsvai Márta Tóth adása Jánosné December 11. December 11. December December 14. December 14. December December December ig Betlehemes játék kiválasztása, szereposztás, jelmezek, kellékek beszerzése, próbák Negyedik gyertyagyújtás 8. osztályok Bálint Márta Bálint Márta Józsvai Márta December 18-ig December 21. Karácsonyi jelenet kiválasztása, Lajterné Gál Ildikó, December 21. szereposztás, jelmezek, kellékek, próbák Szabó Nóra Karácsonyi versek választása, próbák Csanádiné H. Melinda December

16 Bálint Márta Karácsonyi dalok választása, tanítása Géczyné Pethes December 21. Eleonóra Hangszeres darabok kiválasztása Zenetanárok December 21. Zongora átvitele a Művelődési Házba Felső Istvánné December 21. iskolatitkár Hangosítás megszervezése Bálint Márta December 21. Karácsonyi műsor forgatókönyvének összeállítása Helyi újságba ismertető írása értékelése gyereknek kérdőív készítése, pedagógusoktól vélemények összegyűjtése Géczyné Pethes December 21. Eleonóra, Bálint Márta Bálint Márta Peterdi November 20. Józsefné Bálint Márta December

17 VIII. Az IRODALOM-BIRODALOM PROJEKT - Karácsonyi ünnepkör az irodalomban TARTALMÁNAK MEGJELENÉSE A TANÓRÁKON ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON Év-folyam Tanóra Tananyag Felelősök Időpont Fejlesztendő képességek, kompetenciák 5. Osztályfőnöki óra 5. Magyar irodalom 5. Magyar irodalom 5. Történelem A tél kezdete; Ötletbörze, előzetes ismeretek, élmények alapján; Az adventhez kapcsolódó feladatok megbeszélése Adventi versek gyűjtése, gyűjtőmunka adása; Mi az advent? adventi szokások gyűjtése, jellemzése Az adventtel kapcsolatos versek, prózai írások kifejező olvasása, elmondása Miről mesél a Biblia? Hagyományok, népszokások: betlehemezés, regölés Bálint Márta; Katona Zsuzsanna osztályfőnökök Bálint Márta; Csanádiné Halmos Melinda magyartanárok Magyartanárok Bálint Márta; Bajai Dóra történelemtanárok első hete első hete első hete első hete együttműködő képesség kreatív gondolkodás fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, szókincsbővítés memória szövegértő képesség reprodukáló képesség fejlesztése népi- és keresztény hagyományok megismerése, együttműködő képesség fejlesztése 17

18 5. Énekzene A kereszténység születése; Jézus Krisztus születése és tanítása; Karácsonyi szokások: szenteste Karácsonyi dalok tanulása: Hadd zengjen énekszó; Pásztorok keljünk fel 5. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 5. Technika Karácsonyi receptek gyűjtése, elkészítése 6. Osztályfőnöki óra 6. Magyar irodalom Karácsony előtti hagyományok megismerése, felelevenítése: Szent Miklós napja, Borbálanapi szokások Mikulás versek gyűjtése, Mikulás mesék olvasása 5. Történelem Történelemtanárok Bálint Márta - énektanár Bajai Dóra - rajztanár Bálint Márta, Bajai Dóra - technikatan ár Bajai Dóra osztályfőnök Bálint Márta, Csanádiné Halmos Melinda - magyartanár ok harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete első hete első hete első hete logikus gondolkodás hagyományok megismerése ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás fejlesztése szövegalkotási képesség kreatív gondolkodás fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező képesség szókincsbővítés szövegértési, szövegalkotási képesség olvasás technikájának fejlesztése 18

19 6. Magyar irodalom 6. Történelem Szövegértés fejlesztése Mikulástörténeteken keresztül, Mikulás-versek kifejező olvasása, elmondása Hagyományok és népszokások a 11. században: babonák, Miklós napja Hagyományok és népszokások a 11. században: betlehemezés, Luca-napi szokások, szenteste Karácsonyi dalok tanulása: Csordapásztorok, Glória 6. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 6. Technikaés életvitel 6. Énekzene Karácsonyfadíszek készítése; növények karácsony előtt: Magyartanárok Bajai Dóra történelemtanár 6. Történelem Történelemtanár Géczyné Pethes Eleonóra - énektanár Bajai Dóra - rajztanár Technikatanár első hete második hete harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második hete szövegalkotó és reprodukáló képesség szókincsbővítés hagyományok, népszokások megismerése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező képesség szókincsbővítés ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás helyesírás, esztétikai érzék fejlesztése együttműködési képesség, kreativitás 19

20 7. Osztályfőnöki óra 7. Magyar irodalom 7. Magyar irodalom 7. Történelem 7. Történelem fenyő, Mikulásvirág, fagyöngy, szárított növények Karácsony előtti hagyományok megismerése, felelevenítése: Luca- napi hagyományok, népszokások Luca-napi népszokások gyűjtése, kifejező olvasása Karácsonyi versek gyűjtése, elmondása, szövegértés fejlesztése karácsonyi történeteken keresztül Szokások, hagyományok, az életmód változása a 19. században A falusi emberek ünnepei: advent, Miklós-nap, Luca-széke, betlehemezés, regölés, búzavetés hagyománya Szűcs Márta; Csukás Erika osztályfőnökök Bálint Márta, Csanádiné Halmos Melinda magyartanárok Magyartanárok Némethné Bóta Ágnes történelemtanár Némethné Bóta Ágnes történelemtanár második hete második hete második és harmadik hete második hete harmadik hete esztétikai érzék fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése szövegértési képesség kifejező olvasási készség fejlesztése memória szövegértő képesség reprodukáló képesség fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező képesség szókincsbővítés népi- és keresztény hagyományok megismerése, együttműködő képesség fejlesztése 20

21 7. Énekzene Karácsonyi dalok tanulása: Pásztorok, pásztorok c. népének, Nosza Palkó, János, Vendel c. népének Zenehallgatás: Mozart: Utazás szánon 7. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 7. Technika és életvitel 8. Osztályfőnöki óra 8. Magyar irodalom Karácsonyi ablakdíszek készítése, karácsonyi ajándékok természetes anyagokbólötletbörze A karácsonyi ünnepkör hagyományainak szokásainak összegyűjtése, gyűjtőmunka adása Karácsonyi népszokások összegyűjtése, Géczyné Pethes Eleonóra - énektanár Géczyné Pethes Eleonóra - énektanár Katona Zsuzsanna - rajztanár 7. Énekzene Technikatanár Józsvai Márta, Tóth Jánosné osztályfőnökök Józsvai Márta, Bálint második és harmadik hete harmadik hete második és harmadik hete első és második hete második és harmadik hete második és ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás helyesírás fejlesztése együttműködési képesség, kreativitás esztétikai érzék fejlesztése népi- és keresztény hagyományok megismerése, együttműködő képesség fejlesztése népi- és keresztény hagyományok 21

22 8. Magyar irodalom 8. Történelem 8. Történelem 8. Énekzene 8. Énekzene különös hangsúllyal a betlehemezésre; Betlehemes játékok olvasása Karácsonyi versek, történetek kifejező olvasása, szövegértés fejlesztése karácsonyi mesékkel Életmód, kultúra a Horthykorszakban: a paraszti világ legjelesebb ünnepe a karácsony Népi játékok: betlehemezés, regölés, kántálás; A karácsonyfa állítás története; A karácsonyi ünnepkör élő és elfeledett szokásai a 20. században Karácsonyi pásztortánc Kodály- féle feldolgozás; Ó gyönyörűszép c. népének Zenehallgatás: Karácsonyi Márta magyartanárok Józsvai Márta, Bálint Márta magyartanárok Némethné Bóta Ágnes történelemtanár Némethné Bóta Ágnes történelemtanár Géczyné Pethes Eleonóra énektanár Géczyné Pethes harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második megismerése, együttműködő képesség szövegértés kifejező olvasás fejlesztése memória szövegértő képesség reprodukáló képesség fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező gondolkodás fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező gondolkodás fejlesztése ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása ritmusérzék 22

23 pásztortánc c. kórusmű 8. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 8. Technika és életvitel 5-6. Ünnepsoroló szakkör 8. Magyar irodalom és Ünnep- Karácsonyi étkezési szokások: vacsora szenteste; karácsonyi receptek gyűjtése A Mikulás naplója c. mesejáték feldolgozása, előadása: szerepek kiosztása szövegtanulás, olvasópróba, mozgáspróba jelmezek, kellékek beszerzése, helyszíni próba, aláfestő zene kiválasztása Karácsonyi betlehemes játék előadása: szerepek osztása, Eleonóra - énektanár Katona Zsuzsanna - rajztanár Technikatanár Bálint Márta szakkörvezető Józsvai Márta, Bálint Márta és harmadik hete második és harmadik hete harmadik hete első és második hetében folyamatosan minden nap második és harmadik dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás helyesírás fejlesztése szövegalkotási képesség kreatív gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség kreativitás, kifejező szövegmondás memóriafejlesztés, szókincsbővítés, zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség kreativitás, 23

24 soroló szakkör tanulása, mozgáspróba, jelmezek, kellékek beszerzése, zenei betétek kiválasztása 8. Énekkar Mikulás-dalok tanulása: Szívünk rég ide vár, Szán, szán, Hull a pelyhes, Száncsengő előadása a Mikulásműsoron 5-8. Énekkar Karácsonyi dalok tanulása és előadása a projektzáró karácsonyi műsoron magyartanárok Géczyné Pethes Eleonóra énekkarvezető Géczyné Pethes Eleonóra - énekkarveze tő hetében folyamato san minden nap első és második hete második és harmadik hete kifejező szövegmondás memóriafejleszté s, szókincsbővítés, zenei esztétikai érzék formálása, hagyományok, népszokások megismerése ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása 24

INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI AZ INNOVÁCIÓRÓL Az iskolánkban sok-sok évre visszamenő hagyománya van a karácsonyi műsornak, a tavalyi projekt azonban sokkal több volt ennél.

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 KARÁCSONYI TÉMAHÉT Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 Projektterv Projekt címe: Adventi várakozás Helyszín: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Időpont: 2009. 12. 14 2009. 12. 19.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

A szeretet ereje című témahét beszámolója

A szeretet ereje című témahét beszámolója A szeretet ereje című témahét beszámolója Karácsonykor fényesek a felhők, csillagokból horgol a tél kendőt. Ráteríti hegyek tetejére, fenyőágnak jégrojtos a vége. Karácsonykor mindenki varázsol, meglepetés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

A szeretet hete. 1.Küls. .Külső cél, produktum cél: 2.Pedagógiai-oktatási cél: 3.Mérés, értékelés: 4. Célérték:

A szeretet hete. 1.Küls. .Külső cél, produktum cél: 2.Pedagógiai-oktatási cél: 3.Mérés, értékelés: 4. Célérték: A szeretet hete 1.Küls.Külső cél, produktum cél: - ünnepi üdvözlőlapok, ajándékkísérők, gyertyatartók, téli ajándékképek készítése - sajátkészítésű fenyődíszekkel fenyődíszítés - karácsonyi műsor megtekintése

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI Téglás Fényes u. 2-8. 4243 DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Téglás, 2015. szeptember 24. Ölvetiné

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas 7.c osztály PROJEKT 2009.december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 7.c osztálya, Jenei Marianna PROJEKTTERVEZÉS- SZERVEZÉS 1. Feladatok,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4432 Nyíregyháza Kollégium u. 54. sz.

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4432 Nyíregyháza Kollégium u. 54. sz. Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4432 Nyíregyháza Kollégium u. 54. sz. December az év tizenkettedik hónapja, 31 napos, jelentése tíz, arra utal, hogy régen ez volt a tizedik hónap a

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben