IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban Műfaja: 3 hetet meghaladó projekt Készítette: Bálint Márta Az intézmény és a feladatellátási hely neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye Érsekcsanád, június 30.

2 Tartalomjegyzék I. Szakmai önéletrajz 3 II. A projekt témaválasztásának indoklása 4 III. Az innováció újszerűsége, eredményei 4 IV. Az innováció jövőbeli fejlesztése 5 V. A mű szerkezetének ismertetése 5 VI. terv 7 A. A téma meghatározása 7 B. Fejlesztendő képességek, készségek 7 C. Tervezés, szervezés 7 D. A projekt kivitelezése 8 E. A projekthez kapcsolódó részfeladatok 10 F. Technikai feladatok a projektben 11 G. A projekt zárása, értékelése 12 H. Továbbfejlesztési lehetőségek 12 I. Tantárgyi kapcsolódások 12 J. Hátrányos helyzetű tanulók integrálása 12 VII. Határidők rögzítése a projektben 14 VIII. A projekt tartalmának megjelenése tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon 17 IX. Első adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: Az advent lényege, jelentősége 25 X. Második adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: A Mikuláshagyomány 28 XI. A Mikulás naplója forgatókönyv 30 XII. Harmadik adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: Luca-napi népszokások 35 XIII. Negyedik adventi gyertyagyújtás forgatókönyv: A karácsony eredete 38 XIV. Karácsonyi betlehemes játék forgatókönyv 40 XV. Iskolai karácsonyi műsor forgatókönyv 46 XVI. A projekt zárása kérdőív tanulók számára 47 XVII. A projekt zárása kérdőív pedagógusok számára 48 XVIII. A projekt összegzése tanulói kérdőívek értékelése 49 XIX. A projekt összegzése pedagógusi kérdőívek értékelése 53 XX. Bibliográfia 56 Mellékletek 57 2

3 I. Szakmai önéletrajz 1. Név: Bálint Márta 2. Iskolák: - Bíber János Általános Iskola Érsekcsanád Türr István Közgazdasági Szakközépiskola Baja Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Nagykőrös Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Szeged Debreceni Hittudományi Egyetem Vallástanár Szak Szeged Munkahelyek: - Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola Budapest Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye Érsekcsanád 2005-jelenleg is 4. Továbbképzések a TÁMOP pályázaton belül - pedagógiák és epochális oktatás 30 óra - Tanulói differenciálás heterogén csoportokban 30 óra - A szövegértés-szövegalkotás A programcsomag bevezetése 30 óra - IPR- hatékony együttnevelésre felkészítő képzés 30 óra - IKT eszközök használata 30 óra - A tanulás tanítása hatékony tanulási-tanítási módszerek 30 óra 3

4 II. A projekt témaválasztásának indoklása A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézményében Érsekcsanádon 2009 novemberdecemberében egy 3 hetet meghaladó projekt került megvalósításra. A projekt témája: Karácsonyi ünnepkör az irodalomban. A téma felöleli a karácsony ünnepének és az azt megelőző időszaknak a hagyományait, népszokásait, irodalmi, történelmi vonatkozásait. A témaválasztásnál fontos szerepet játszott: - a hagyományok megismertetése elmélyültebben, egy-egy osztállyal egyegy népszokást vizsgálva a tanulók sokkal jobban megismerték az ünnepkör szokásait, hagyományait, és ezt továbbították társaiknak is - a karácsony és az azt megelőző időszak programjai kiváló lehetőséget nyújtanak a közösség összekovácsolódására, az egymásra való odafigyelésre - a család és az iskola közelítése egymáshoz azzal, hogy elmesélhették, lerajzolhatták, leírhatták az otthon eltöltött karácsonyok legkedvesebb emlékeit, és ugyanakkor hazavihették az új ismereteiket, az ősök szokásait, ünnepléseit, a megismert és megtanult verseket, dalokat. III. Az innováció újszerűsége, eredményei Az iskolában sok-sok évre visszamenő hagyománya van a karácsonyi műsornak, ez a projekt azonban sokkal több volt ennél. Nem egy kiválasztott osztály adta elő a pedagógus által összeállított karácsonyi műsorát, hanem ez a projekt összefogta a tanulócsoportokat, együtt gyűjthettek, közösen próbálták és adták elő egymásnak a megtanult verseket, prózákat, sokkal többet voltak együtt, összefogta a különböző osztályokat. Hétről-hétre várták a következő gyertyagyújtást és a következő osztály műsorát. Az egyes hétfő reggeleken a gyertya fénye, a halk zene, a versek mindmind közel hozta a karácsony hangulatát, egy kicsit az otthont az iskolába, a gyűjtőmunka, a népszokások ismertetése pedig ismereteiket bővítette, mélyítette. A projekt a megvalósítás ideje alatt végig megjelent az egyes tanórákon is, hiszen a gyűjtőmunkák, azok megbeszélése, a szóbeli és írásbeli szövegalkotások mind-mind tanórákon történtek. (lásd. a tanórákon) Az egyes gyertyagyújtások és a többi program is a nyilvánosság bevonásával zajlott, így a szülők és az érdeklődők belepillanthattak gyermekeik ünneplésébe és készülhettek velük együtt a karácsonyra. 4

5 Az innováció eredménye, produktumai: - produktumnak számítanak az egyes gyertyagyújtásokon előadott műsorok, melyeket gyűjtőmunka és próbák előztek meg - két nagyobb produktum volt: az egyik a Mikulás-ünnepen előadott mesejáték, A Mikulás naplója címmel - a másik pedig a 4. gyertyagyújtás alkalmával előadott Karácsonyi betlehemes játék - záró produktumként pedig megemlíthetjük az iskola közös karácsonyi műsorát IV. Az innováció jövőbeli fejlesztése - a jövőben ki lehet bővíteni más népek, nemzetek szokásaival, azok megismerésével - a különböző vallási felekezetek szokásainak megismerésével, meghívott előadókkal és programokkal - iskolai vers-és prózamondó verseny meghirdetésével az advent témakörben - az alsó tagozatosok bevonásával, sok rajzzal, játékkal, kézműves foglalkozással, mesével V. A mű szerkezetének ismertetése 2. Bevezető rész: - a projekt előkészítő, tervező részét ismerteti: a témaválasztást, a projekttervet, a határidőket, illetve, hogy hogyan jelenik meg a projekt a tanórákon 3. Fő rész - a mű középső, fő része a projekt megvalósulását ismerteti - a projekt az advent négy hete köré szerveződött, a négy gyertyagyújtás adja a gerincét: - az egyes adventi hétfőkön a bevont felső tagozatos tanulócsoport egy-egy osztálya adott rövid, ráhangoló és ismertető műsort - az első hétfőn az 5. osztályosok az advent lényegét, hangulatát idézték - a második hétfőn a 6. osztályosok a Mikulás-hagyományt ismertették - a harmadik hétfőn a 7. osztályosok a Luca-naphoz kapcsolódó népszokásokat elevenítették fel, és búzát vetettek 5

6 - az utolsó, negyedik hétfőn pedig a 8. osztályosok a karácsony vallási eredetét és a népi betlehemezés szokását mutatták be - ezt színesítik a Mikulásnak előadott színdarab, illetve a záró Karácsonyi ünnepség - az egyes adventi hétfők, illetve a többi program is a nyilvánosság bevonásával zajlott, így a szülők és az érdeklődők is belepillanthattak gyermekeik ünneplésébe 4. Záró rész - a mű záró része a projekt értékelését, összegzését tartalmazza - a projekt értékelése kérdőívek formájában történt, pedagógusok és tanulók egyaránt töltöttek ki kérdőíveket, és ezek alapján történt a projekt értékelése, a következtetések levonása, a jövőbeli tervek elkészítése 6

7 VI. PROJEKTTERV IRODALOM-BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban A. Téma meghatározása 1. Téma: a karácsonyt megelőző időszak ünnepeinek, hagyományainak megjelenése az irodalomban 2. Célkitűzés: - a karácsonyi ünnepkörrel (advent, Mikulás, Luca-nap, betlehemezés) kapcsolatos népszokások, hagyományok megismerése, azokhoz kapcsolódó irodalmi alkotásokon keresztül - ünnepi műsorokkal, jelenetekkel, programokkal tartalmassá tenni a karácsonyi készülődés időszakát B. Fejlesztendő képességek, kompetenciák - esztétikai érzék fejlesztése - memória fejlesztése - szövegalkotó és reprodukáló képesség fejlesztése - szövegértés fejlesztése - szókincsbővítés - rendszerező képesség fejlesztése - hagyományok, népszokások megismerése - együttműködő képesség fejlesztése C. Tervezés, szervezés 1. terv elkészítése 2. Feladatok kiosztása - pedagógusoknak: a projekt ismertetése: november tanári értekezlet - tanulóknak: a, gyűjtőmunka adása: minden osztálynak külön témában irodalmi alkotások, versek, mesék, prózai írások gyűjtése b, jelenetek, színdarabok szerepeinek megbeszélése, kiosztása (Mikulásjelenet, betlehemes-jelenet, karácsonyi-jelenet) 7

8 - iskolán kívüli segítőknek: technikai, tárgyi feltételek megteremtése (adventi koszorú, karácsonyfa, videózás, Mikulás-szerep 3. Résztémák meghatározása - a projekt a karácsonyt megelőző adventi időszakot öleli fel - időtartama: november 30-tól december 21-ig - a projekt gerincét az adventi gyertyagyújtások adják, ezek köré szerveződnek különböző témák szerint a programok - részprojektek: 1. November 30. : Advent 2. December 1.: Partnerekkel közös adventi ajándékkészítés 3. December 7. : Eljött a Mikulás 4. December 14. : Luca-napi hagyományok 5. December 21. : Karácsonyi betlehemes 4. Nyilvánosság biztosítása a projektben - a fenntartó és a szülők értesítése a programokról szórólapok, plakátok formájában - helyi újságban a programok megjelentetése - önkormányzati képviselők, szülők, bevonása a projektbe különböző feladatok elvégzése során (technikai feladatok, Mikulás-szerep) D. A projekt kivitelezése 1. November 26. : Partneri kapcsolatok erősítése, bővítése: meghívásuk egy közös adventi beszélgetésre, ajándékkészítésre. Meghívó készítése, továbbítása. A szükséges kellékek és a vendéglátás alapanyagainak beszerzése. Felelős: Józsvai Márta, Felső Istvánné iskolatitkár 2. November 30. : Advent - 5. osztályos tanulók november 17-tól gyűjtőmunkát végeznek: adventtel kapcsolatos versek, prózai művek gyűjtése felelősök: Csanádiné H. Melinda és Bálint Márta magyartanárok - Anyaggyűjtés: nov ig, felkészülés: nov ig - Takácsné Kellner Mária helyi önkormányzati képviselő, virágkötő felkérése egy nagyméretű adventi koszorú készítésére határidő: november 27. péntek felelős: Bálint Márta - November 30-án hétfőn reggel kor: I. produktum: 8

9 - az 1. gyertya meggyújtása az iskola zsibongójában elhelyezett adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt az 5. osztályosok rövid verses műsora hangzik el aláfestő zenével felelősök: Bálint Márta és Géczyné Pethes Eleonóra - résztvevő osztályok: 5-8. osztály - Geiger Zoltán önkormányzati dolgozó felkérése videózásra, fényképezésre felelős: Bálint Márta, határidő: november December 1. : Partnerekkel közös adventi ajándékkészítés - A partnerekkel - fenntartó, kisebbségi önkormányzatok (német, cigány), szülők, Összhang kórus - és a HHH-s tanulókkal közös ajándékkészítés, vendéglátás, a tanulók megajándékozása Felelős: Józsvai Márta 4. December 7. : Eljött a Mikulás - 6. osztályosok december 1-4-ig gyűjtőmunkát végeznek: Mikulással kapcsolatos verseket, meséket, prózai szövegeket gyűjtenek felelős: Bajai Dóra osztályfőnök - December 4. péntek: - a Mikulás (felkért szülő) körbejárja az osztályokat, erre az alkalomra készüljön minden osztály verssel, énekkel, az osztályfőnökök rövid jellemzések írásával december 3-ig felelősök: osztályfőnökök - résztvevő tanulók: 1-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése videózásra felelős: Bálint Márta - Horváth Ferenc felkérése a Mikulás-szerepre felelős: Bálint Márta - December 7. hétfő: reggel kor II. produktum: - a 2. gyertya meggyújtása az adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt a 6. osztályosok rövid, verses, mesés műsora hangzik el, majd rövid ismertetője Szent Miklósról, a Mikulás-hagyomány eredetéről felelős: Bajai Dóra - résztvevő tanulók: 5-8. osztály (lehetőség szerint a 3. és 4. osztályok is) - December 7. hétfő: kor a Művelődési Házban III. produktum: - Mikulás-műsor az iskola Ünnepsoroló szakköröseinek előadásában: o rövid jelenet: A Mikulás naplója címmel felelős: Bálint Márta o Mikulás-dalok éneklése az énekkar előadásában felelős: Géczyné Pethes Eleonóra o hangosítás megszervezése felelős: Bálint Márta - az iskolások műsorát előadóművészek fellépése követi, akik zenés összeállítást adnak a gyerekeknek - december 4-én, a Mikulás látogatásakor videóra vett anyag is levetítésre kerül ezen az alkalmon felelősök: Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező 9

10 - résztvevő tanulók: 1-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése a videóanyag elkészítésére felelős: Bálint Márta - December 10. csütörtök: óra: - a TÁMOP pályázat keretén belül a kompetencia-alapú oktatásban résztvevő 1. és 5. osztályos tanulók külön busszal utaznak Bajára, és ott részt vesznek a Sugovica-parton állomásozó Mikulás-hajó programján o külön busz rendelése felelős: Józsvai Márta o gyerekek kísérése felelősök: Forczeg Ágnes, Strahl Istvánné, Bálint Márta, Katona Zsuzsanna E. A projekthez kapcsolódó részfeladatok a. Az iskolai faliújság elkészítése: - a karácsonyi ünnepkör megjelenése az irodalomban: versek, prózai szövegek, mesék - felelősök: 7/A osztály, határidő: november 27. felelős: Szűcs Márta osztályfőnök, rajzszakkörösök, Katona Zsuzsanna b. Karácsonyi képeslapok készítése irodalmi idézetekkel - ezeket a képeslapokat társintézményekhez, fenntartóhoz küldjük, illetve árusítani lehet majd a karácsonyi vásáron - a képeslapokon rövid, karácsonnyal kapcsolatos idézetek szerepelnek - résztvevő tanulók: 5-8. osztály - felelősök: magyar- és rajztanárok: Csanádiné H. Melinda, Bálint Márta, Bajai Dóra, Katona Zsuzsanna; határidő: november 17 december 7 között - képeslapok száma: 40 db elküldésre, illetve osztályonként 5 különböző típus - az anyagszükségletet november 16-ig írják össze a felelősök c. Karácsonyi ablakdíszek készítése - november 30-ig karácsonyi ablakdíszek kerülnek fel az iskola ablakaira - felelősök: rajztanárok, osztályfőnökök - Geiger Zoltán felkérése, hogy a képeslapokról, faliújságról, ablakdíszekről fényképeket készítsen- felelős: Bálint Márta F. Technikai feladatok kiosztása a. 2 db fenyőfa rendelése Csák József önkormányzati képviselőtől december 10-re, 1 db-ot a Művelődési Házba, 1 db-ot az iskolába szállítson felelős: Tóth Jánosné b. fenyőfa beállítása, világítás megoldása: Felnagy Lajos technikai dolgozó 10

11 c. fenyőfadíszítés: december 11-én, felelősök: rajz- és kézművesszakkörösök: Martinkovics Györgyné- iskola és Katona Zsuzsanna- Műv. Ház 5. December 14. : Luca-napi hagyományok - 7. osztályosok december 4-10-ig gyűjtőmunkát végeznek: Luca-napi hagyományok, népszokások gyűjtése- felelősök: Csukás Erika és Szűcs Márta - December 14-én hétfőn reggel kor IV. produktum: - a 3. gyertya meggyújtása az adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt a 7. osztályosok rövid Luca-napi ismertetője hangzik el- felelősök: Bálint Márta, Csanádiné H. Melinda - a gyertyagyújtást búzavetés követi, ehhez szükséges anyagok beszerzése december 11-ig- felelős: Felső Istvánné - iskolatitkár - résztvevő tanulók: 5-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése videózásra felelős: Bálint Márta 6. Adventi bazár az iskolában - december án, csütörtökön és pénteken reggel ig adventi bazár kerül megrendezésre az iskolában - a bazárra minden osztály készül november 30-tól ajándékokkal, felelősök az osztályfőnökök - a bazár ideje alatt megzenésített karácsonyi versek, énekek hangoznak elfelelősök: Bálint Márta, Géczyné Pethes Eleonóra - a bazár technikai lebonyolításáért felelős: Bajai Dóra, Surján Gergely, Szabó Nóra 7. December 21.: Karácsonyi betlehemes - 8. osztályosok december ig gyűjtőmunkát végeznek: karácsonyi népszokások, hagyományok, karácsonyi versek, történetek gyűjtése felelősök: Józsvai Márta, Tóth Jánosné - December 21-én hétfőn reggel kor: V. produktum: - a 4. gyertya meggyújtása az adventi koszorún - gyertyagyújtás előtt a 8. osztályosok Betlehemes játéka hangzik el o Népi betlehemes játék szerepeinek osztása december 4-ig- felelős :Bálint Márta o Jelmezek, kellékek beszerzése december 15-ig felelős: Bálint Márta - résztvevő tanulók: 5-8. osztály - Geiger Zoltán felkérése videózásra felelős: Bálint Márta 11

12 - December 21-én hétfőn kor: VI. produktum: Karácsonyváró iskolai műsor a Művelődési Házban o karácsonyi jelenet előadása: 4. osztály felelős: Lajterné Gál Ildikó, Szabó Nóra o karácsonyi versek: 5-8. osztály felelős: Bálint Márta, Csanádiné H. Melinda o karácsonyi dalok: énekkar felelős: Géczyné Pethes Eleonóra o zeneiskolások műsorszámai felelősök: zenetanárok - műsorszámok kiválasztása december 14-ig, forgatókönyv megírása: december 17-ig- felelősök: Bálint Márta, Géczyné Pethes Eleonóra G. A projekt zárása, értékelése a. pedagógusok értékelik a projektet véleménynyilvánítás b. tanulók értékelik kérdőív formájában c. külső résztvevők értékelik interjú formájában o az értékelés a projekt közben folyamatosan, illetve a projekt lezárása után történik H. Továbbfejlesztési lehetőség - másik ünnepkör feldolgozása (tavaszi ünnepek, farsang, nemzeti ünnepek) - karácsonyi ünnepkör feldolgozása más szemszögből: o alsó tagozat bevonásával: - téli rajzok, kézműves munkák, mézeskalácssütés, adventi koszorú készítése, karácsonyfadíszek készítése, karácsonyváró mesedélutánok o más népek karácsonyának kutatása I. Tantárgyi kapcsolódások a. irodalom versek, prózai művek, mesék, jelenetek, hagyományok, népszokások b. ének-zene téli, karácsonyi dalok c. rajz adventi képeslapok d. technika ablakdíszek, karácsonyfadíszek e. hon- és népismeret népszokások, hagyományok (advent, Mikulás, lucázás, betlehemezés, karácsony) J. Hátrányos helyzetű tanulók integrálása - a tanuló aktívan részt vehet a gyűjtőmunkában - csoportosan vagy egyénileg végezhet: o gyűjtőmunkát 12

13 o ajándékkészítést o faliújság díszítést o képeslapkészítést - szerepet vállalhat: o rövidebb vagy hosszabb vers elmondására o prózai szöveg felolvasására o jelenetben: számára megfelelő szerep eljátszására o dalok közös éneklésére 13

14 VII. IRODALOM BIRODALOM Karácsonyi ünnepkör az irodalomban 3 hetet meghaladó projekt HATÁRIDŐK Feladat meghatározása Felelősök Határidő terv elkészítése ismertetése a pedagógusokkal 5. osztályosoknak gyűjtőmunka adása, versek, prózai szövegek felosztása Takácsné Kellner Mária virágkötő felkérése Első gyertyagyújtás műsora 5. osztályok Bálint Márta, November 16. osztálytitkár tanulók Bálint Márta November 16. Bálint Márta November Csanádiné H. Melinda Bálint Márta November 27. Bálint Márta November 27. Gyertyagyújtás aláfestő zene Geiger Zoltán szülő felkérése a projekt egyes eseményeinek elektronikus rögzítésére Partneri kapcsolatok erősítése, bővítése: meghívásuk egy közös adventi beszélgetésre, ajándékkészítésre. A szükséges kellékek és a vendéglátás alapanyagainak beszerzése A partnerekkel - fenntartó, kisebbségi önkormányzatok (német, cigány), szülők, Összhang kórus - és a HHH-s tanulókkal közös ajándékkészítés, vendéglátás, a tanulók megajándékozása Géczyné Pethes Eleonóra, Bálint Márta Bálint Márta Józsvai Márta Felső Istvánné iskolatitkár November 27. November 24; majd a projekt alatt folyamatosan November 26. Józsvai Márta December osztályosoknak gyűjtőmunka adása Bajai Dóra December 1-4. Mikulás eljövetelére jellemzések írása, versek osztása, énekek tanulása Horváth Ferenc szülő felkérése a Mikulás-szerepre Második gyertyagyújtás műsora 6. osztály osztályfőnökök December 3. Bálint Márta November 27. Bajai Dóra December 7. Mikulás jelenet megírása, szerepek Bálint Márta December 7. osztása, előadása Mikulás dalok tanulása Géczyné Pethes December 7. 14

15 Eleonóra Videóra vett anyag összeállítása, Geiger Zoltán szülő, December 7. levetítése Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező Mikulás-hajóra busz rendelése Józsvai Márta December 10. Mikulás-hajóra gyerekek kísérete Iskolai faliújság elkészítése Képeslapok készítése Ablakdíszek készítése Forczeg Ágnes Strahl Istvánné Bálint Márta Katona Zsuzsanna Szűcs Márta Katona Zsuzsanna Bajai Dóra Katona Zsuzsanna Bálint Márta Csanádiné H. Melinda Osztályfőnökök ; Bajai Dóra Katona Zsuzsanna December 10. November 27-ig November 17- december 7-ig November 30-ig Fenyőfák rendelése Tóth Jánosné December 10-re Fenyőfák díszítése Martinkovics Györgyné Katona Zsuzsanna Fenyőfa beállítása, világítás Felnagy Lajos karbantartó 7. osztályosoknak gyűjtőmunka adása Csukás Erika, Szűcs Márta Harmadik gyertyagyújtás műsora, 7. Bálint Márta Csanádiné osztályok H. Melinda Búzavetés technikai feltételeinek Felső Istvánné megteremtése iskolatitkár Adventi bazár technikai feltételei Bajai Dóra Surján Gergely Szabó Nóra Adventi bazár aláfestő zene Bálint Márta Géczyné Pethes Eleonóra 8. osztályosoknak gyűjtőmunka Józsvai Márta Tóth adása Jánosné December 11. December 11. December December 14. December 14. December December December ig Betlehemes játék kiválasztása, szereposztás, jelmezek, kellékek beszerzése, próbák Negyedik gyertyagyújtás 8. osztályok Bálint Márta Bálint Márta Józsvai Márta December 18-ig December 21. Karácsonyi jelenet kiválasztása, Lajterné Gál Ildikó, December 21. szereposztás, jelmezek, kellékek, próbák Szabó Nóra Karácsonyi versek választása, próbák Csanádiné H. Melinda December

16 Bálint Márta Karácsonyi dalok választása, tanítása Géczyné Pethes December 21. Eleonóra Hangszeres darabok kiválasztása Zenetanárok December 21. Zongora átvitele a Művelődési Házba Felső Istvánné December 21. iskolatitkár Hangosítás megszervezése Bálint Márta December 21. Karácsonyi műsor forgatókönyvének összeállítása Helyi újságba ismertető írása értékelése gyereknek kérdőív készítése, pedagógusoktól vélemények összegyűjtése Géczyné Pethes December 21. Eleonóra, Bálint Márta Bálint Márta Peterdi November 20. Józsefné Bálint Márta December

17 VIII. Az IRODALOM-BIRODALOM PROJEKT - Karácsonyi ünnepkör az irodalomban TARTALMÁNAK MEGJELENÉSE A TANÓRÁKON ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON Év-folyam Tanóra Tananyag Felelősök Időpont Fejlesztendő képességek, kompetenciák 5. Osztályfőnöki óra 5. Magyar irodalom 5. Magyar irodalom 5. Történelem A tél kezdete; Ötletbörze, előzetes ismeretek, élmények alapján; Az adventhez kapcsolódó feladatok megbeszélése Adventi versek gyűjtése, gyűjtőmunka adása; Mi az advent? adventi szokások gyűjtése, jellemzése Az adventtel kapcsolatos versek, prózai írások kifejező olvasása, elmondása Miről mesél a Biblia? Hagyományok, népszokások: betlehemezés, regölés Bálint Márta; Katona Zsuzsanna osztályfőnökök Bálint Márta; Csanádiné Halmos Melinda magyartanárok Magyartanárok Bálint Márta; Bajai Dóra történelemtanárok első hete első hete első hete első hete együttműködő képesség kreatív gondolkodás fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, szókincsbővítés memória szövegértő képesség reprodukáló képesség fejlesztése népi- és keresztény hagyományok megismerése, együttműködő képesség fejlesztése 17

18 5. Énekzene A kereszténység születése; Jézus Krisztus születése és tanítása; Karácsonyi szokások: szenteste Karácsonyi dalok tanulása: Hadd zengjen énekszó; Pásztorok keljünk fel 5. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 5. Technika Karácsonyi receptek gyűjtése, elkészítése 6. Osztályfőnöki óra 6. Magyar irodalom Karácsony előtti hagyományok megismerése, felelevenítése: Szent Miklós napja, Borbálanapi szokások Mikulás versek gyűjtése, Mikulás mesék olvasása 5. Történelem Történelemtanárok Bálint Márta - énektanár Bajai Dóra - rajztanár Bálint Márta, Bajai Dóra - technikatan ár Bajai Dóra osztályfőnök Bálint Márta, Csanádiné Halmos Melinda - magyartanár ok harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete első hete első hete első hete logikus gondolkodás hagyományok megismerése ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás fejlesztése szövegalkotási képesség kreatív gondolkodás fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező képesség szókincsbővítés szövegértési, szövegalkotási képesség olvasás technikájának fejlesztése 18

19 6. Magyar irodalom 6. Történelem Szövegértés fejlesztése Mikulástörténeteken keresztül, Mikulás-versek kifejező olvasása, elmondása Hagyományok és népszokások a 11. században: babonák, Miklós napja Hagyományok és népszokások a 11. században: betlehemezés, Luca-napi szokások, szenteste Karácsonyi dalok tanulása: Csordapásztorok, Glória 6. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 6. Technikaés életvitel 6. Énekzene Karácsonyfadíszek készítése; növények karácsony előtt: Magyartanárok Bajai Dóra történelemtanár 6. Történelem Történelemtanár Géczyné Pethes Eleonóra - énektanár Bajai Dóra - rajztanár Technikatanár első hete második hete harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második hete szövegalkotó és reprodukáló képesség szókincsbővítés hagyományok, népszokások megismerése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező képesség szókincsbővítés ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás helyesírás, esztétikai érzék fejlesztése együttműködési képesség, kreativitás 19

20 7. Osztályfőnöki óra 7. Magyar irodalom 7. Magyar irodalom 7. Történelem 7. Történelem fenyő, Mikulásvirág, fagyöngy, szárított növények Karácsony előtti hagyományok megismerése, felelevenítése: Luca- napi hagyományok, népszokások Luca-napi népszokások gyűjtése, kifejező olvasása Karácsonyi versek gyűjtése, elmondása, szövegértés fejlesztése karácsonyi történeteken keresztül Szokások, hagyományok, az életmód változása a 19. században A falusi emberek ünnepei: advent, Miklós-nap, Luca-széke, betlehemezés, regölés, búzavetés hagyománya Szűcs Márta; Csukás Erika osztályfőnökök Bálint Márta, Csanádiné Halmos Melinda magyartanárok Magyartanárok Némethné Bóta Ágnes történelemtanár Némethné Bóta Ágnes történelemtanár második hete második hete második és harmadik hete második hete harmadik hete esztétikai érzék fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése szövegértési képesség kifejező olvasási készség fejlesztése memória szövegértő képesség reprodukáló képesség fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező képesség szókincsbővítés népi- és keresztény hagyományok megismerése, együttműködő képesség fejlesztése 20

21 7. Énekzene Karácsonyi dalok tanulása: Pásztorok, pásztorok c. népének, Nosza Palkó, János, Vendel c. népének Zenehallgatás: Mozart: Utazás szánon 7. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 7. Technika és életvitel 8. Osztályfőnöki óra 8. Magyar irodalom Karácsonyi ablakdíszek készítése, karácsonyi ajándékok természetes anyagokbólötletbörze A karácsonyi ünnepkör hagyományainak szokásainak összegyűjtése, gyűjtőmunka adása Karácsonyi népszokások összegyűjtése, Géczyné Pethes Eleonóra - énektanár Géczyné Pethes Eleonóra - énektanár Katona Zsuzsanna - rajztanár 7. Énekzene Technikatanár Józsvai Márta, Tóth Jánosné osztályfőnökök Józsvai Márta, Bálint második és harmadik hete harmadik hete második és harmadik hete első és második hete második és harmadik hete második és ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás helyesírás fejlesztése együttműködési képesség, kreativitás esztétikai érzék fejlesztése népi- és keresztény hagyományok megismerése, együttműködő képesség fejlesztése népi- és keresztény hagyományok 21

22 8. Magyar irodalom 8. Történelem 8. Történelem 8. Énekzene 8. Énekzene különös hangsúllyal a betlehemezésre; Betlehemes játékok olvasása Karácsonyi versek, történetek kifejező olvasása, szövegértés fejlesztése karácsonyi mesékkel Életmód, kultúra a Horthykorszakban: a paraszti világ legjelesebb ünnepe a karácsony Népi játékok: betlehemezés, regölés, kántálás; A karácsonyfa állítás története; A karácsonyi ünnepkör élő és elfeledett szokásai a 20. században Karácsonyi pásztortánc Kodály- féle feldolgozás; Ó gyönyörűszép c. népének Zenehallgatás: Karácsonyi Márta magyartanárok Józsvai Márta, Bálint Márta magyartanárok Némethné Bóta Ágnes történelemtanár Némethné Bóta Ágnes történelemtanár Géczyné Pethes Eleonóra énektanár Géczyné Pethes harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második és harmadik hete második megismerése, együttműködő képesség szövegértés kifejező olvasás fejlesztése memória szövegértő képesség reprodukáló képesség fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező gondolkodás fejlesztése hagyományok, népszokások megismerése, rendszerező gondolkodás fejlesztése ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása ritmusérzék 22

23 pásztortánc c. kórusmű 8. Rajz Karácsonyi képeslap készítése idézettel 8. Technika és életvitel 5-6. Ünnepsoroló szakkör 8. Magyar irodalom és Ünnep- Karácsonyi étkezési szokások: vacsora szenteste; karácsonyi receptek gyűjtése A Mikulás naplója c. mesejáték feldolgozása, előadása: szerepek kiosztása szövegtanulás, olvasópróba, mozgáspróba jelmezek, kellékek beszerzése, helyszíni próba, aláfestő zene kiválasztása Karácsonyi betlehemes játék előadása: szerepek osztása, Eleonóra - énektanár Katona Zsuzsanna - rajztanár Technikatanár Bálint Márta szakkörvezető Józsvai Márta, Bálint Márta és harmadik hete második és harmadik hete harmadik hete első és második hetében folyamatosan minden nap második és harmadik dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség szövegértési képesség kreativitás helyesírás fejlesztése szövegalkotási képesség kreatív gondolkodás fejlesztése együttműködési képesség kreativitás, kifejező szövegmondás memóriafejlesztés, szókincsbővítés, zenei esztétikai érzék formálása együttműködési képesség kreativitás, 23

24 soroló szakkör tanulása, mozgáspróba, jelmezek, kellékek beszerzése, zenei betétek kiválasztása 8. Énekkar Mikulás-dalok tanulása: Szívünk rég ide vár, Szán, szán, Hull a pelyhes, Száncsengő előadása a Mikulásműsoron 5-8. Énekkar Karácsonyi dalok tanulása és előadása a projektzáró karácsonyi műsoron magyartanárok Géczyné Pethes Eleonóra énekkarvezető Géczyné Pethes Eleonóra - énekkarveze tő hetében folyamato san minden nap első és második hete második és harmadik hete kifejező szövegmondás memóriafejleszté s, szókincsbővítés, zenei esztétikai érzék formálása, hagyományok, népszokások megismerése ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása ritmusérzék dallamfelismerés zenei esztétikai érzék formálása 24

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós Város

Részletesebben

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben

A fenti gondolatok jegyében kívánunk békés, szép ünnepeket! AZ ALABÁRDOS ÚJSÁG SZERKESZTİI

A fenti gondolatok jegyében kívánunk békés, szép ünnepeket! AZ ALABÁRDOS ÚJSÁG SZERKESZTİI 1 jó szót szólni. Egy beteget felvidítani. Valakinek kezet nyújtani. Megdicsérni az ételt. Nem feledkezni meg egy közeledı születésnapról. Óvatosan csukni be az ajtót. Apróságoknak örülni. Mindenért hálásnak

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Jó Pajtás, 38 39. szám, 2011. december 22.

Jó Pajtás, 38 39. szám, 2011. december 22. Tüzes Vízkereszt M egráztuk, azaz leszedtük a karácsonyfát, díszeit édesanyám gondosan elrakta, az almát, fügét, a diót és ha akadt ilyen is rajta a likőrrel töltött csokoládébonbont szétosztotta közöttünk,

Részletesebben

Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején

Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2010. november-december Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején Ül a tél a hegy tetején, Fehér kucsma van a fején. A hátán meg fehér suba, Készülődik a faluba. Tápászkodik,

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

DESZKI HÍRNÖK. 2014. december

DESZKI HÍRNÖK. 2014. december A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. DECEMBER Tisztelt Deszkiek, kedves ünnepváró barátaink! Szinte hihetetlen, hogy megint elszállt egy év, és megint a karácsonyi

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva:

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: Kiss Gábor MINDEN ÉVBEN Minden évben újra Áldásával betér minden házba Végigmegy az úton minket megtalálva. Hangja rejtelem, titokban létezik, Szent kezét ismerem,

Részletesebben

Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc

Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. november-december Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc Megszülettem, hideg volt, mégis éppen kellemes, szállingózva hulltam alá, ég fölöttem felleges. Milliónyi

Részletesebben

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Programfüzet ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Szentendrén 2012 Tartalom Adventus domini 4 Népek karácsonya 6 Álom hava beköszöntött 8 Interjúk 12 Karácsonyfa díszítés 14 Művészetet karácsonyra! 16 Adventi vásár

Részletesebben

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz Karácsonyi szeretethimnusz Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon Ha szeretné meghallgatni az éjféli harangszót, kattintson ide: http://kilitiek.hu/ujevi_harang.php Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges

Részletesebben

A Hunyadi János Középiskolai Kollégiumi Napok Lapja

A Hunyadi János Középiskolai Kollégiumi Napok Lapja A Hunyadi János Középiskolai Kollégiumi Napok Lapja Kiadja: a Hunyadi János Középiskolai Kollégium, Kalocsa 2007. április IX. év 9. szám Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg,

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

vízkeresztig Szentendrén

vízkeresztig Szentendrén 2013 Adventtől vízkeresztig Szentendrén Készíts betlehemet! Sok kisgyermek szemében a karácsony nem szól másról, csak az ajándékokról, melyeket a Jézuska hoz. A borító belső oldalain lévő kivágható betlehemmel

Részletesebben

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. DECEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3. oldal: Ovi hírek *** 4-5. oldal: Suli hírek*** 6. oldal: 50 éves osztálytalálkozó*** 7. oldal: Decemberi jeles napok***8.

Részletesebben

Weo res Sa ndor: Kezdo dik az iskola

Weo res Sa ndor: Kezdo dik az iskola 2012 I. évfolyam, 1. szám Széche nyis suliújs ág Széchenyis Szócséplő Beköszöntő A tartalomból: Beköszöntő 1 Széchenyi napok 2 Idősek napja Ezüstlány Kiállítás megnyitó Ikolakertünk Karácsony 5 Adventi

Részletesebben

A Szűzanya karácsonya

A Szűzanya karácsonya HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. DECEMBER 8. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 120,- FT A Szűzanya karácsonya Az első karácsony eseményeit számtalan festő próbálta már megfesteni, ábrázolni. Természetesen

Részletesebben

LAPOZZ BELE! Karácsonyi szám. A tartalomból:

LAPOZZ BELE! Karácsonyi szám. A tartalomból: LAPOZZ BELE! A Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola lapja Karácsonyi szám 2014. 12. 18. Békességet, boldogságot... A tartalomból: Van-e értéke a családnak? 3 Mi az advent? 3 Karácsonyi szokások 4

Részletesebben