A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 G O M O L Y Á T A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA 12. SZÁM, 2011, KARÁCSONY KARÁCSONY Alapige: Máté 2, 12. Lekció: János 1, A 2000 éves történet szerint három király elindult egy vezérlő csillag után, mely számukra a várva várt eseményt jelentette. Már rég figyelték az égboltot és rég várták a próféciák beteljesedését. Ők voltak azok az emberek, akik figyelmesen vártak és készültek a nem mindennapi eseményre. Az Augustus császár parancsolatára elrendelt népszámlálás elvonta a figyelmét sok embernek. Sokan utaztak, de csak maguk elé néztek, az utat figyelték, mások bezárkóztak a nagyvilág elől, amikor látták, hogy milyen sokan keresnek szálláshelyet. (folytatás a 2. oldalon) Bálint Csaba, erdőcsinádi lp. 1 IMÁDSÁG Gondviselő Istenünk! Mennyei édes Atyánk! Egyedül Te gyújthatsz világosságot a mi lelkünkben is, hogy megláthassuk a megszületett Szentet. Egyedül te adhatsz szívünknek békességet, hogy elcsendesedjen a karácsony ünnepén. Egyedül Te szentelheted meg életünket Megváltónk áldott ünnepén, hogy a mi imádságunk, hálaadásunk, lehessen igaz áldozat tenéked, ajándékodért, a megígért Messiásért. Amit kezdettől fogva kijelentettél és megígértél a Téged váró lelkeknek, azt elküldted Szent Fiadban. A megszületett Megváltóval szívünkben, a mi életünk dicsőséges szolgálat a Te országod javára. Vele a mi életünk napról napra gyarapodik a hitben, reménységben, igazságban és szeretetben. Érintsd meg szívünket, hogy karácsonykor, Jézus Krisztusban testet öltött kegyelmedet mi is elfogadjuk, hogy felismerjük az üdvözítő evangéliumot, mellyel megtartani akarod a szenvedő, bűnös világot. Meghajolunk lélekben a mi Üdvözítőnk előtt, hogy az Ő szeretete, újítsa meg életünket, hogy valóság legyen az angyali ígéret: békesség a földön és jóakarat az emberekhez. Az Ő lelkének áldása szentelje meg szívünket, családi hajlékainkat, gyülekezetünket, hogy a karácsonyi ajándék legyen lelki erőforrás minden Istent kereső lélek számára. Ámen Komáromi István lp.

2 Karácsony (folytatás az 1. oldalról) Egyesek a vendégfogadással voltak elfoglalva, mások pedig a szálláskereséssel és sokan csak a napi gondjaikat szerették volna megoldani. Kevesen maradtak azok, akik figyelni is tudtak, akik meglátták a vezérlő csillagot, az isteni jelet az égen év eltelte után vajon változott-e a helyzet, az emberek sorsa, hisz a körülmények ma is hasonlóak. Nagyon sok elfoglalt ember van ma is, aki inkább a földi gondokkal törődnek: készülődés az Adventre és Karácsonyra, takarítás, sütésfőzés, ajándékozás és bevásárlás. Kevesen maradtak a mai világban is olyanok, akik találnak időt, alkalmat, arra, hogy az égre figyeljenek, és észre vegyék a vezérlő csillagot. Isten mindenkinek küldi a jelt, mindenki számára oda helyezi a csillagot, de nem mindenki veszi észre azt. Pedig az a csillag a fiatalé és az idősé, a betegé és az egészségesé, a szegényé és a gazdagé, a tied, az enyém és mindenkié. Észre vettük-e, hogy vár, hogy felfedezzük, hogy elinduljunk utána, hogy kövessük, és ne veszítsük szem elől? Szegény bölcsek, királyok követték a csillagot, de nem volt könnyű az utazás, mert minden igyekezetük ellenére egyszer csak szem elől tévesztik azt és éppen Heródes udvarába kerülnek és ott érdeklődnek. Annál a Heródesnél, aki képes volt a saját fiát és feleségét is megöletni, mert féltette a hatalmát. Ez a történet emlékeztet minket arra, hogy hányszor történt meg velünk is, hogy haladva a megszokott életutunkon, belemélyedve a mindennapi gondjainkba, mi is eltévedtünk és nem találtuk a helyes utat Krisztus felé. Nem látjuk, nem tudjuk, merre van az út, hol lehet a vezérlő csillag, a vezérlő jel. Egyeseket a kishitűség, másokat a közömbösség, ismét másokat a mindennapi gondoknak a megoldása vakít meg annyira, hogy nem látják, és nem láthatják az isteni jelt. Heródes sem látta. Ott élt Jeruzsálemben, ott volt közel a csillaghoz, ott ragyogott a feje fölött, de ő nem látta, nem láthatta, mert nem ez érdekelte, nem ez volt számára a fontos, ő nem akart az égre tekinteni. Ő a maga királyságával, hatalmával volt elfoglalva, és még sokan voltak hozzá hasonlóak akkor régen is. Ezért amikor a napkeleti bölcsek az ő udvarában érdeklődnek az új király születéséről, meglepetésként éri őt is a hír. Ezért fogja el a nyugtalanság, ezért háborodik fel az egész város, ezért súgnak össze az emberek. Szegény bölcsek ők nem is tudták milyen nagy veszélyben vannak. Nem tudták, hogy épp attól az embertől, királytól érdeklődnek, aki képes lenne bármire, csak megtarthassa hatalmát. A gyermekgyilkos Heródes, ahogy nevezték őt később, miután megölette a két éven aluli fiúgyermekeket féltékenységből, önzésből. De Istennek gondja volt arra, hogy még időben figyelmeztesse szolgáit és ismét jó útra térítse őket. A karácsonyi történet arról tesz bizonyságot, hogy amikor a bölcsek meglátták a csillagot, és eljutottak a betlehemi istállóhoz, nagyon megörvendtek, mert ő nem csak egy kis gyermek, hanem a Mindenható Isten Fia. (folytatás a 11. oldalon.) 2

3 KÁLVIN JÁNOS Születésének 500. évfordulóján a es esztendőket Kálvin János éveknek nyilvánították. Megemlékezések sorozata, emlék érmék nyomtatása, jelzi a lelki leszármazottak elismerését. Lapunkban részleteket közlünk Kálvin János: Keresztyén élet című művéből (Koinónia kiadó, Fordította Adorján Kálmán lp.) rövidített változatban. Az önmegtagadás III. Az önmegtagadás elemei: józanság, igazságosság és istenfélelem 1. Titusznak írva, Pál a jó rendben folyó élet summáját adja. (Titusz 2, Pál kijelenti, hogy Isten kegyelme kell, hogy serkentsen bennünket, az igaz istentisztelet útjából viszont két akadályt kell elmozdítanunk: az istentelenséget, amelyre nagy hajlandóságot mutatunk és a világi kívánságokat, amelyek el akarnak borítani bennünket. Az istentelenség nem csupán a babonákat jelenti, hanem mindazt, ami megakadályoz abban, hogy Istent őszintén féljük. A világi kívánságok pedig a testi vonzalmakat jelentik. Pál arra ösztönöz bennünket, hogy feledkezzünk meg korábbi kívánságainkról, melyek a törvény két táblájával ellenkeznek 2. Pál apostol szerint az új élet minden cselekedetét három dolog foglalja magába: a józanság, az igazságosság és az istenfélelem. A józanság kétségkívül erkölcsi tisztaságot és mértékletességet jelent Az igazságosság magába foglal minden méltányos kötelességet, hogy minden ember megkapja azt, ami megilleti. Az istenfélelem a maga rendjén a világ tisztátalanságától választ el és az igazi szentségben egyesít Istennel. E három erény: a józanság, az igazságosság és az istenfélelem erős egybekapcsolódása létrehozza a valódi tökéletességet. 3. Semmi sincs nehezebb annál, hogy minden testi gondolattól megváljunk, hamis vágyainkat legyőzve azokról lemondjunk és e megromlott világban angyalok módjára éljünk. Pál apostol a boldog halhatatlanság reménységére irányítja figyelmünket, biztatva bennünket, hogy reménykedésünk, nem hiábavaló. Mert amiként Krisztus egykor Megváltóként jelent meg, úgy második jövetelekor megmutatja majd az általa szerzett váltság áldásait. 3

4 Karácsonykeresés idegenben (Münster, NSzK, 1990 december) Feltűrt gallérom, homlokomra húzott sapkám mögé rejtőzve lépkedek a város macskakövein. A szél arcomba fújja a havat, hogy majd könnyként csorogjon le bajuszomon, kabátomon. Furcsa idegen szél. Csontrepesztően hideg. Akadálytalanul szeli át biztonságosnak vélt öltözékemet. Úgy érzem a lelkemig hatol. Dacosan fekszem neki hónak, szélnek és folytatom utam az idegen épületek, emberek rengetegében. Merre? Még magam sem tudom. Rácsodálkozni a villanyégők díszítette, nappali fényt árasztó útszéli fákra, a fenyőerdővé változott terekre, a kapubejáratok, villanypóznák égős-gyertyás adventi koszorúira? Gyönyörködni a mindenütt jelenlevő fenyőben, fényben? Karácsony estéje van. Az isteni Gyermekként közénk jött Szeretet ünnepe. Az idegen utcákon a magam karácsonyát keresve, félig lehunyt szemem előtt egyszerre megelevenednek az otthon hófödte hegyei, dombjai. Mintha házról-házra járó, hidegtőlfagytól rózsás arcú gyermekek kántálását hallanám: Menyből az angyal Egykori önmagamat vélem felfedezni köztük, amint az örömszerzés titkos küldetésével kopogok be társaimmal rokonok, szomszédok házikóiba-palotáiba, hogy vigyem a karácsonykor mindenkinek kijáró örömöt. Megszületett Jézus! Örvendezzetek! Angyaljárásunknak nem volt akadálya sem a néha latyakos, lucskos, víztükrös út, a máskor csonttá fagyott bakancs vagy egy-egy itt-ott magányosan felugató kutya, amely a házőrzés szent kötelességét a Születés ünnepén is halálosan komolyan vette. Félelmünket zsebünk pénzcsördülései űzték el. Örömszerző küldetésünk jutalma. - Ébren vannak még csillogott egymásra szemünk, ha valahol ablakon, ajtórésen kilopózott lámpafényt, láttunk. - Lefeküdtek már mondtuk szomorúan, halkan a behunyt szemű ablakokat látva. Késő éjjel a szent küldetés teljesítésének elégtételével hajtottuk álomra fejünket és álmodtunk betlehemi csillagot, fehérszárnyú angyalt, alma dió - mogyoró roskasztotta karácsonyfát. O Tanembaum, o Tanembaum hallom hirtelen egy ablak mögül és a múltból a villám gyorsaságával zökkenek vissza a jelenbe, a fények és fenyők hivalkodó világába. Arcom újból érzékeli a csípős szelet, a szemembe csapódó, vízcseppként tovaillanó havat. Átjár a hideg. Mintha az otthoni szél nem lenne ennyire csípős. Meg a szemembe csapódó hó sem ennyire lelket fagyasztó. Késő estékbe nyúló gyermekkori szánkózásainkat, csúszkálásainkat a vacsorához hívó parancsoló anyai szóval szövetségre lépve sem tudták megzavarni. Nagyokat borulva, hóemberré fagyva, jégcsengős ruhával kacagtunk szembe egymással, széllel, hóval. Stille Nacht, heilige Nacht Megállok egy pillanatra, lábujjhegyre emelkedve, kapaszkodva lopózik be tekintetem az ablak mögötti világba, egy ismeretlen család annyira ismerős örömébe. Csendes éj, szentséges éj simogatja fülemet az a másik hang, az otthoni karácsonyok nyelvén az oly sokszor hallott mondott ízlelgetett szavainkkal. Látom az ünneplő ruhájú lelkű asszonyokat, férfiakat, angyalt váró gyermekeket. - Mert ígéret szerint felkölt az igazság fényes napja hallom a minden elsöprő folyamként hömpölygő diadaléneket. Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen (folytatás a 9. oldalon) Szász Attila, körtvélyfáji lp, görgényi esperes 4

5 KONRÁD ÁRPÁD, életútja és nagyernyei kötődései Aki el tudja fogadni az életet úgy, ahogy az jelentkezik, és emberi méltósággal tud viszonyulni a helyzethez, mindig megtalálja benne az örömöt, s lesz emléke bőven. (Konrád Árpád, 2009) Konrád Árpád okleveles erdőmérnök, vadgazdaságtani szaktanár, Kolozsváron született április. 16-án egy erős hazafias érzelemmel és szülőföldszeretettel megáldott, vasúti munkáscsalád harmadik fiúgyermekeként. Szülei alapos eltökéltségének tulajdoníthatóan, elemi és középiskolai tanulmányait a kisérettségiig, a Farkas utcai Református Kollégiumban végezte. Ezután, egy megfontolt családi döntés értelmében, beiratkozott a Kolozsvári Magyar Tanítóképzőbe, ahol l950-ben sikeresen letette a képesítővizsgát. Sokoldalú és észszerű tevékenységére már itt is felfigyeltek tanárai, s mihelyt megnyílt a lehetőségük, továbbtanulásra érdemesítették, és a Szovjetunióba szervezendő felsőfokú képzésre javasolták, állami ösztöndíjat biztosítva az egyetem elvégzéséig. Amíg az ügyek rendeződtek tanítói kinevezést kért, majd kapott a gyerővásárhelyi négyosztályos osztatlan magyar elemi iskolához. De a Kalotaszeg peremén elhelyezkedő kis falu egy hónap múlva oktató nélkül maradt, mert tanítójukat minisztériumi rendelettel külföldre parancsolták. Útiránya Moszkva volt. Itt egy hatalmas tornateremben, padlóra helyezett matracokkal biztosított fekvőhelyekkel, a legegyszerűbb feltételekkel rendelkező gyűjtőtáborban, egyheti tartózkodás után megkapta beosztását a Leningrádi Erdőműszaki Akadémiára. (Mára ez a város visszanyerte régi nevét, a Szentpétervárt.) Kétévi szorgalmas tanulásával és cselekedeteivel, elnyerte az orosz közösség értékelését. Mivel nehezen viselte a balti légáramlat hirtelen váltakozó nedves és fagyos, szervezetre káros hatásait, egészségi állapotának megóvása érdekében áthelyezték Kijevbe, Ukrajna fővárosába, ahol sikeresen folytatta megkezdett tanulmányait. A két főiskola keretében végzett tanulmányok megalapozásának érdekében sokfelé járt a Szovjetunió vidékein, a Finn-öböltől és a Ladoga-tótól a nagy orosz tajgába, majd Ukrajna kiterjedt vidékein a legkisebb kolhoz-településektől a nagyobb városokig, s a Kaukázus hegyeinek lábáig. Mindenütt sikerült szép emlékeket hagynia maga után, úgy is, mint ember, s úgy is, mint magyar. Idővel, elismeréssel védte meg diplomamunkáját és nyerte el az okleveles erdőmérnöki címet 1956 júniusában. Hazatérése után a Nyugati-Kárpátokban, a Topánfalvai Erdőgondnokság főmérnökeként kezdte munkálkodását. Ennek a városnak a mai neve Câmpeni. Egy év múlva, minisztériumi utasításra, igazgatója lett az egyetlen magyar nyelvű erdészeti iskolának, mely Csíkszeredában működött 1963 őszéig, az iskola felszámolásáig. A következő évek sok viszontagsággal nehezítették az életét, különböző munkahelyeken kellett nehéz körülmények között bizonyítania. Különleges megvalósításokra volt hajlama és ezek érvényesítésének az érdekében magas szintű javaslatokat tett. Így történt aztán, hogy Nicolae Ceauşescunak, egy királyt is megillető, szalongarnitúrát kellett készítenie. Lehet, hogy ennek és egyéb képességeinek köszönhetően, elnézték neki az elvtársak a határtalan igazság keresését és követését, amely nem mindig egyezett a hatalom elvárásaival. Nagyernyéhez fűződő első emlékeit a vadászat alapozta meg, mert az 1970-es évek vége táján az itteni csoporthoz csatlakozott, és sok sikeres élménnyel gazdagította ismeretkörét mindaddig, amíg 2000-ben le nem mondott szeretett időtöltéséről, és régi szenvedélyéről, a természetjárásról. Idővel aztán, nyugdíjba vonulása után, szoros kapcsolatba került a lakóssággal is, mivel itt vett egy bennvalót, és adófizető lakósává vált a községnek. Fiának szeretett volna itt jövőt alapozni hazatérése után, aki külföldön volt szakmai tanulmányúton. (folytatás a 8. oldalon) 5

6 HISTORIA DOMUS A február között tartott imahét záróakkordjaként, a vasárnapi istentiszteleten Topor Gyula adventista lelkipásztor hirdette az igét, majd zenés-verses előadást tartott Puskás Győző színművész és az Amicus Christi együttes. Az előadás során Istent dicsőítő énekek és a magyar irodalomból válogatott istenes versek hangzottak el. - Április 24-ére, húsvét első napjára sikerült megjelentetnünk, a Gomolyát egy újabb számát. A kis gyülekezeti lapunk időszakosan jelenik meg öt éve, ez volt a 11. száma. - Május 15-én gyülekezetünkben szolgált Agyagási István sárbogárdi lelkipásztor esperes. - Május 22-én öt fiatal konfirmált és lett gyülekezetünk úrvacsorázó tagja: Frunza Győző, Nemes Mónika, Jánosi Hanna, Nistor Andrea Hajnalka és Frunza Brigitta. A konfirmálók szülei 500 lejt adományoztak egyházközségünk javára, amelyből sikerült térkővel lerakni templomunk portikusának a padlóját. A szakmunkát Nemes András I. és Balázs Kercsó Levente presbitereink végezték. - Májusban templomunk orgonáját mesteremberek szedték szét, hogy szakszerűen megjavítsák. A nagyernyei református templom első orgonája 1806-ban készült. Az építőmester neve egyelőre ismeretlen, de az okiratok arról tanúskodnak, hogy gyenge munkát végzett, hiszen a hangszer folyamatos javításra szorult. Többször hívtak az eklézsia vezetői szakembereket, hogy megjavítsák az orgonát, köztük a hírneves erdőszentgyörgyi ezermestert, orgonakészítőt, Bodor Pétert is. A folytonos javítás aztán oda vezetett, hogy 1912-ben, Jenei Sándor lelkipásztor idején új orgonát készíttettek az ernyei reformátusok. Ez az új hangszer a pécsi mester, Angszter József és fia műhelyében készült. A második világháború idején eltűnt alkatrészeit, sípjait nem sikerült pótolni, így az orgona nem is működhetett normális paraméterei között ben lehetőség adódott arra, hogy az öreg hangszer betegségét szakember orvosolja. Egyházközségünk presbitériuma referencia-munkái alapján Bartis Szabolcs gyergyószentmiklósi orgonaépítő mestert bízta meg ezzel a feladattal. A felújított orgonánk Balázs Ferencre emlékezve - Szeptember 4-én egy ifjúsági istentisztelet-sorozat hatodik alkalmának voltunk a házigazdái. A találkozót délután 16 órai kezdettel Komáromi István ernyei lelkipásztor nyitotta meg, üdvözölve a vendégeket és felkérve a csoportokat a bemutatkozásra. Ezt követően Szabó László a marosvásárhelyi felsővárosi egyházközség lelkésze hirdette Isten igéjét, palást nélkül, az úrasztala mellől, közvetlen, barátságos hangon. Az érdekes prédikáció alapját a Máté 21,28-32 része képezte, és az adott szó, ígéret, fogadalom megtartásának fontosságáról szolt. Az 6

7 istentisztelet zenei részét Dénes Előd, a Marosvásárhely VII. Szabadság-úti gyülekezet lelkésze és együttese, a Gordonka szolgáltatta. A tartalmas műsor Berde Mária Sirály című, megzenésített versével zárult. Végezetül a házigazda lelkész megköszönve mindenkinek a részvételt, a Gyülekezeti Otthon udvarára hívta az istentiszteleten résztvevőket. Itt a háziak által felkínált szorgos asszonykezek által készített - finomságok elfogyasztása után oszlott szét a baráti társaság. - Október első vasárnapján az Unitárcoop Alapítvány nőtagjai tartottak előadást Balázs Ferenc, íróról, unitárius lelkészről templomunkban. Ezt megelőzően Nagy László az Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője, az alapítvány elnöke hirdette Isten igéjét a szószékről. Az 1996-ban, Marosvásárhelyen életre hívott alapítvány célja a szegény, magányos, beteg emberek támogatása, gondozása, de mind emellett a lélekművelés is mondta Barla (Péterffy) Júlia nyugalmazott magyar nyelv- és irodalom szakos tanárnő, az irodalmi megemlékezés vezetője. Hálaadó Istentisztelet Emlékplakettek október 16-án a Nagyernyei Református Egyházközségben és a hozzá tartozó iklandi filiában 11 év leforgása alatt negyedik alkalommal került sor hálaadó istentiszteletre ben az új gyülekezeti otthon felépítése, 2004-ben a felújított ernyei templom, 2005-ben az iklandi templom és most a megjavított orgona örömére tartottak ilyen jellegű ünnepélyt. Az igét Ft. Dr. Pap Géza az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette. A liturgiai részt Nt. Kántor Attila-Béla a Maros-mezőségi Református Egyházmegye esperese tartotta. Ezt követően Komáromi István nagyernyei lelkipásztor ismertette az orgona javításának körülményeit, majd megköszönte a javító mesternek a munkáját, és mindenkinek köszönetet mondott, aki valamilyen módon segített és lehetővé tette a munkálat elvégzését. Nemes Gyula, a helyi református egyházközség főgondnoka ezután röviden ismertette a résztvevőkkel a hangszer történetét, majd Bartis Szabolcs gyergyószentmiklósi orgonakészítő mester technikai és szakmai szempontból mutatta be az általa felújított orgonát. Időközönként Jenei-Szenner László kántor mesteri módon szólaltatta meg a 100 éves hangszert. Záróakkordként Gál Adél ernyei ifis Tompa Mihály A gyülekezetben című versét szavalta el. Az istentisztelet után a presbitérium ünnepi ebédre hívta meg vendégeit a Gyülekezeti Otthonába ben egy diófa plakettet helyeztünk el templomunkban Lörintzi János ( ) hajdani ernyei református lelkész emlékére ben ez mellé került a Jenei Sándor ( ) lelkipásztor emlékére faragott plakett. Mindkettőt Török János helybéli faragómester készítette. A plakettek alsó részén a lelkészek neve az ősi székely-magyar rovásírás betűivel is bevésetett. 7 Összeállította: Nemes Gyula fg.

8 Karácsonyi bejgli Hozzávalók: 2 rúd bejglihez A tésztához: 50 dkg liszt, 5 dkg margarin, 5 dkg porcukor, 2+1 tojás sárgája, 2 dl tej, 2 dkg élesztő, csipetnyi só, reszelt citromhéj ízlés szerint. A töltelékhez: 25 dkg darált dió, 25 dkg darált mák, 20 dkg kristálycukor, 2 dl tej, 10 dkg mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, reszelt citromhéj ízlés szerint. Elkészítés: A tésztához 2 dl langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesztőt felfuttatjuk benne. A lisztet tálba szitáljuk, a margarint felolvasztjuk. A liszthez először az élesztős tejet és a két tojássárgáját keverjük hozzá, majd a margarint és a csipetnyi sót, illetve a reszelt citromhéját. A tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket. A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük dkg kristálycukorral és 1-1 dl tejjel. Az egy csomag vaníliás cukrot szintén kétfelé osztjuk, és a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát és reszelt citromhéjat is. A tésztát két részre osztjuk, és tepsi méretű téglalapokat nyújtunk belőle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban, elosztjuk a tészta teljes felületén, majd óvatosan feltekerjük. A két rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés közben még kelnek. A bejglik tetejét megkenjük az egy tojás sárgájával, amihez egy kanál tejet is keverhetünk, hogy szebb színe legyen. 200 fokos sütőben kb. 50 perc alatt szép arany-barnára, sütjük. Konrád Árpád: (folytatás az 5. oldalról) Forrás: mindmegette.hu (Balogh Erzsébet receptje) Nagyernyei lakásán véglegesítette és írta le géppel, kéziratban levő életművét, melyet aztán decemberében a marosvásárhelyi Mentor Kiadó jelentetett meg és mutatott be a Bernádi-házban, nagyszámú kultúraigénylő közönség előtt. A könyv bizonyos fokig történelmi visszatekintés, de egyben példamutatás a jövő nemzedéknek a tanulás fontosságára, konok emberi kitartásra és bátorságra. Konrád Árpád felesége, leánykori nevén, Kelemen Tünde, Székelyudvarhelyen született május. 13-án. Marosvásárhelyen végezte el, az érettségi után, az Építészeti Technikum, Út és híd szakát. Az ő édesapja Kelemen Imre, Homoródkarácsonyfalván március. 13-án, tanítói családban született. Unitárius lelkipásztor lett és esperesi tisztségig emelkedett az egyházi ranglistán. Az ősi gyökerei nehezen vezethetők vissza, de a vélemények oda mutatnak, hogy a széleskörű családfa a nagyernyei Kelemen családból sarjad. (Konrád Árpád: Egy életút szivárvány, sarkifény és délibáb alatt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009) 8

9 Karácsonykeresés idegenben: (folytatás a 4. oldalról) Csendül fel a hegyek-völgyek országa imádság házaiban a mennyei üzenet. Szemem megakad az ablak mögötti karácsonyfán, csillogó gömbök, arany-ezüst szalagok, színes égők, apró játékok sokaságán. Körülötte gyermekek és felnőttek piciny de szent gyülekezete. Behunyom a szemem egy pillanatra és keresem azt a másik karácsonyfát. Az otthonit. A Jézuskának örvendő gyermekeket, nagy-öröm Igét, váró felnőtteket, az adventből karácsonyba vágyakozók sokaságát. Hallani vélem harangok lelkembe hatoló zenéjét, orgonák mennyei kórust, idéző búgását, az élet, a szeretet örökérvényű Igéjét: Született néktek ma a Megtartó! Elindulok hazafelé a hóhullásban. Otthon cellányi szobám négy fala között felnyitom a Bibliámat. Keresem benne az egész népnek, így a nekem is szóló nagy örömet. Lelkem rezdüléseit próbálom ráhangolni a mennyei hallelujára: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az emberekhez jóakarat! Nemsokára megtalálom a magam karácsonyát. Az igazit. Szívünk vígsággal ma betölt Fel nagy örömre! Fel nagy örömre! ma született Aki után a föld epedett. Mária karján égi a fény, Isteni Kisded Szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd csak örömmel Istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugszik, Bársonyos ágya nincs neki itt. Csak ez a szalma, koldusi hely, Rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj! Mert ez az égi s földi király. Glória zeng Betlehem mezején Éjet elűzi mennyei fény; Angyali rendek hirdetik őt, Az egyedül szent Üdvözítőt. Egyszerű pásztor, arcra borulj, Lélekben éledj és megújulj! Gárdonyi Géza Isten megbocsátja az emberek bűneit, mert szereti őket, de a hibákat, amiket elkövetnek, nem teheti meg nem történtekké, és ezeknek, a hibáknak a következményeit viselni kell. ( ) Gróf Czegei Wass Albert 9

10 Olvassátok el: János evangéliuma 1,1-14 Isten kegyelmi ajándéka, hogy karácsonyt ünnepelhetünk. Ünnepel a család, ünnepelhet a gyülekezet, Isten újból reánk mosolygott, örömmel ajándékozott meg. Annyi ünneprontó eseményt élünk át, annyi baj, gond, betegség, bűn keseríti életünket. Jó, ha el tudjuk mondani: Ma átadom életemet ennek az örömnek: elfelejtve a bűn kísértő sötétségét, a napi gondokat, betegségemet az áldott orvosra bízom, kinyitom szememet szívemet, mert Ő ma is keres minket találjon meg! Ünneplésre szólít, ezért keresett meg. Kezdetben volt az Ige A karácsony, Jézus születése, szerintünk egy kezdet, Isten szerint azonban, ez már a folytatás. A bőbeszédű János evangélista filozofikusan írja le a nagy eseményt. Azt akarja itt elmondani, hogy Jézus már a teremtésben ott volt, az IGE Isten ajkáról elhangzó szavakban: Legyen világosság! Világosság lett, Isten szava így lett teremtő, történelmet formáló erő. Ez a KEZDET, Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! olvashatjuk a 90. zsoltár második versében. Benne élet volt világosság a sötétségben.. Így van ez ma is, Benne élet van, de ezt az életet kevesen ismerik fel és fogadják el. Nem kell mindenkinek, jó ahogy van, amit életnek nevezünk. Minek a világosság, a bűn sötét fertőjében, a megszokott fásultságban, hagyományainkban könnyebb élni. Isten tudta ezt, ezért küldött hamarább egy másik embert, Keresztelő Jánost, aki bizonyságot tett a világosságról. Ő a TANU, aki igazolni tudja a fény eredetét. Először megijedtek tőle, aztán mellőzték, majd börtönbe zárták és lefejezték. Ez a proféták, apostolok, Krisztus hívő első keresztyének sorsa. De az ők bizonyságtételükön át, jutunk el Jézus Krisztus közelébe. Légy te is tanú! A családodban, gyermekeid, unokáid előtt, beszélj nekik a világosságról a világ Világosságáról Jézusról. Mond el nekik, hogy jobb világosságban élni, mint sötétségben bujkálni. Sok családban a karácsony fénye, nem tudja áttörni a hitetlenség, a bűn sötétségét a Sátán nem pihen, ő akkor ünnepel, ha téged fáradtan, megkötözve lát! Pedig Isten nekünk ajándékozta, és ránk bízta a világosság átadását. Adjuk át mi is családtagjainknak, gyermekeinknek, unokáinknak. Szükségük van rá nekik is, hogy megőrizhessék magukat a romlástól, istentelenségtől, tudjanak szembenézni magukkal, szüleikkel, Istennel. az övéi nem fogadták be Őt Mekkora kegyetlenség! A tieid jönnek haza és zárt ajtót találnak, keresnek, de te elrejtőzködsz, zörgetnek, te bedugod a füled, hogy ne halld meg Hát, így zárkózik el ma is sok ember Jézus Krisztustól! Nem tudja lerontani a hitetlenség falait, nem tudja feltölteni a kételkedés mélységeit, marad a sötétség. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek akik hisznek az Ő nevében! Akik befogadják, azok többek lehetnek, Isten gyermekei lehetnek. Itt rólunk, gyermekeinkről van szó, már itt a földön Isten gyermekei lehetünk. Akik meglátták életükben, hogy az Ige testté lett, akik el tudják mondani, hogy közöttük, bennük lakozik, Vele járnak. Miért ne akarnánk többet? Miért ne lehetnénk mi is Istentől küldött emberek, akik szóljuk Isten nagyságos dolgait, a pásztorok egyszerűségével, a keleti bölcsek megtalált számításának örömével. telve kegyelemmel és igazsággal Ez az Isten ajándéka, ez az igazi karácsony. Őbenne hinni, Isten gyermekeivé lenni: Kegyelem és Igazság! Van-e ilyen karácsonyi ajándékod? Boldog, akire így köszöntött a karácsony! Ámen Komáromi István lp. 10

11 Karácsony: (folytatás a 2. oldalról.) Nagy megtiszteltetés volt a bölcseknek átadni az ajándékokat és letérdelni a jászolbölcső mellé, ahol gyönyörködhettek az újszülöttben. Ez a legértékesebb karácsonyi ajándék. Ez ad értelmet az ünneplésre, ez tölti be szívünket-lelkünket, ez hozza el minden év végén a szeretetet ebbe a földi világba és ez képes emberi életeket is megváltoztatni. Ez az öröm ma a miénk, mert a karácsonyi történet ma hozzánk szól. Ha valamikor a bölcseket örvendeztette meg a gyermek születése, ma minket, holnap-holnapután pedig utódainkat, mert ez az öröm örökké tart! Ha Karácsonykor szokás ajándékot adni, ha az első Karácsonykor a bölcsek is ajándékoztak, talán nekünk is kellene. De, ha nincs se aranyunk, se tömjénünk, se mirhánk, szívünket kell odaadnunk. A megszületett kisgyermeket mi is szeretni tudjuk, és talán ez lehet a legnagyobb és legértékesebb ajándék, amit ezen a Karácsonyon nyújthatunk Neki. Ha van még olyan ember, ha vannak olyan közösségek, ahová nem fogadják be Őt, ahol nem adnak Neki helyet még a vendégfogadóban sem, akkor készítsünk mi helyet Neki a szívünkben, családjainkban, az ünnepélyesen megterített asztal mellett, a gyülekezeteinkben. Ne kövessük el ugyanazt a hibát, amit már egyszer régen elkövettek. Nem zárhatjuk ki életünkből a világ világosságát, be kell fogadnunk Őt, és vele együtt kívánjunk minden embertársunknak Áldott Karácsonyt: Ővele, akiért van az ünnep és ünneplés, az öröm és lelkesedés, és akiért kapjuk a karácsonyi áldást. ÁMEN. Nagyon fontold meg, kitől fogadsz el szívességet, mert nagyon sokba kerülhet neked a dolog! H. L. Mencken Megkereszteltük 2011-ben: Tőkés Krisztián Dávid Hajdú Laura Nagy Kamilla Panna Mihály Henrietta Márkus Nóra Tőkés Kristóf Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig! Mt. 28, 20/b Eltemettük 2011-ben: Moldován Ibolya 75 éves Kosa Miklós 79 éves Nemes Mária Magdolna 67 éves Gazda Antal 35 éves Pénzi Eszter 69 éves Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg Jel. 14, 13/b. 11

12 HUMOR: Óvodások beszélgetnek: - Milyen karácsonyfátok van? - Műanyag. - És a Mikulás járt nálatok? - Igen, de az sem volt az igazi. Érkezik a postára egy levél a Mikulásnak címezve. A postások felbontják, kiderül, hogy egy kisgyermek írta: - Kedves Mikulás! Mi nagyon szegények vagyunk, és nem tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha tudnál küldeni nekem lejt. A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is gyűl lej, ezt elküldik a kisgyermeknek. Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák: - Kedves Mikulás! Köszönöm a pénzt, de képzeld, ezek a mocsok postások lenyúlták a felét. ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN KEDVES TAGJÁNAK. (A SZERKESZTŐSÉG) Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de céladományokat fenntartásához elfogadunk! Gomolyát: A nagyernyei reformátusok időszakosan megjelenő gyülekezeti lapja. Szerkeszti: Komáromi István református lelkész és Nemes Gyula, főgondnok. Szerkesztőség: Honlapunk:

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 9 MÚLTIDÉZŐ 10 ÓVODA, ISKOLA 11 GYERMEKVILÁG 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 23 KARÁCSONY 24 2 ÖNKORMÁNYZAT KÁPOLNÁSI FORRÁS

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony 2012. Karácsony Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt kívánunk minden Testvérünknek! Várakozunk és Valaki vár ránk! Ebben a karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! www.fasor.hu Újfolyam 38. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! MAGVETÉS Babits Mihály CSILLAG UTÁN Ülök életunt szobámban,

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

KARÁCSONY. 2013. december KARÁCSONY

KARÁCSONY. 2013. december KARÁCSONY GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE Vámosgálfalvi Református Egyházközség Lelkipásztor: Szabó István János Postacím: 547255 Gănești, nr. 270. jud. MS Telefon: 0265-425-126, 0740-69-65-18. E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11.

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11. A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja M E g J E l E n i K A z Ú r 2012. évének K A r Á c S O n y Á n Antoine de Saint- Exupéry írta: A sivatagot az teszi széppé, hogy valahol egy kutat rejt nem

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata! A közmeghallgatáson történt Karácsony a klasszikus zenében Karácsonyi népszokások Múltidézés - régi karácsonyok Ünnepi hangulat Egyházi oldalak Karácsonyi est képkollázs Áldott karácsonyt és békés, boldog

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. El sem tudom mondani, milyen hálásak gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elolvasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek legóból. Mosolyognak, megelevenednek,

Részletesebben