A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 G O M O L Y Á T A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA 12. SZÁM, 2011, KARÁCSONY KARÁCSONY Alapige: Máté 2, 12. Lekció: János 1, A 2000 éves történet szerint három király elindult egy vezérlő csillag után, mely számukra a várva várt eseményt jelentette. Már rég figyelték az égboltot és rég várták a próféciák beteljesedését. Ők voltak azok az emberek, akik figyelmesen vártak és készültek a nem mindennapi eseményre. Az Augustus császár parancsolatára elrendelt népszámlálás elvonta a figyelmét sok embernek. Sokan utaztak, de csak maguk elé néztek, az utat figyelték, mások bezárkóztak a nagyvilág elől, amikor látták, hogy milyen sokan keresnek szálláshelyet. (folytatás a 2. oldalon) Bálint Csaba, erdőcsinádi lp. 1 IMÁDSÁG Gondviselő Istenünk! Mennyei édes Atyánk! Egyedül Te gyújthatsz világosságot a mi lelkünkben is, hogy megláthassuk a megszületett Szentet. Egyedül te adhatsz szívünknek békességet, hogy elcsendesedjen a karácsony ünnepén. Egyedül Te szentelheted meg életünket Megváltónk áldott ünnepén, hogy a mi imádságunk, hálaadásunk, lehessen igaz áldozat tenéked, ajándékodért, a megígért Messiásért. Amit kezdettől fogva kijelentettél és megígértél a Téged váró lelkeknek, azt elküldted Szent Fiadban. A megszületett Megváltóval szívünkben, a mi életünk dicsőséges szolgálat a Te országod javára. Vele a mi életünk napról napra gyarapodik a hitben, reménységben, igazságban és szeretetben. Érintsd meg szívünket, hogy karácsonykor, Jézus Krisztusban testet öltött kegyelmedet mi is elfogadjuk, hogy felismerjük az üdvözítő evangéliumot, mellyel megtartani akarod a szenvedő, bűnös világot. Meghajolunk lélekben a mi Üdvözítőnk előtt, hogy az Ő szeretete, újítsa meg életünket, hogy valóság legyen az angyali ígéret: békesség a földön és jóakarat az emberekhez. Az Ő lelkének áldása szentelje meg szívünket, családi hajlékainkat, gyülekezetünket, hogy a karácsonyi ajándék legyen lelki erőforrás minden Istent kereső lélek számára. Ámen Komáromi István lp.

2 Karácsony (folytatás az 1. oldalról) Egyesek a vendégfogadással voltak elfoglalva, mások pedig a szálláskereséssel és sokan csak a napi gondjaikat szerették volna megoldani. Kevesen maradtak azok, akik figyelni is tudtak, akik meglátták a vezérlő csillagot, az isteni jelet az égen év eltelte után vajon változott-e a helyzet, az emberek sorsa, hisz a körülmények ma is hasonlóak. Nagyon sok elfoglalt ember van ma is, aki inkább a földi gondokkal törődnek: készülődés az Adventre és Karácsonyra, takarítás, sütésfőzés, ajándékozás és bevásárlás. Kevesen maradtak a mai világban is olyanok, akik találnak időt, alkalmat, arra, hogy az égre figyeljenek, és észre vegyék a vezérlő csillagot. Isten mindenkinek küldi a jelt, mindenki számára oda helyezi a csillagot, de nem mindenki veszi észre azt. Pedig az a csillag a fiatalé és az idősé, a betegé és az egészségesé, a szegényé és a gazdagé, a tied, az enyém és mindenkié. Észre vettük-e, hogy vár, hogy felfedezzük, hogy elinduljunk utána, hogy kövessük, és ne veszítsük szem elől? Szegény bölcsek, királyok követték a csillagot, de nem volt könnyű az utazás, mert minden igyekezetük ellenére egyszer csak szem elől tévesztik azt és éppen Heródes udvarába kerülnek és ott érdeklődnek. Annál a Heródesnél, aki képes volt a saját fiát és feleségét is megöletni, mert féltette a hatalmát. Ez a történet emlékeztet minket arra, hogy hányszor történt meg velünk is, hogy haladva a megszokott életutunkon, belemélyedve a mindennapi gondjainkba, mi is eltévedtünk és nem találtuk a helyes utat Krisztus felé. Nem látjuk, nem tudjuk, merre van az út, hol lehet a vezérlő csillag, a vezérlő jel. Egyeseket a kishitűség, másokat a közömbösség, ismét másokat a mindennapi gondoknak a megoldása vakít meg annyira, hogy nem látják, és nem láthatják az isteni jelt. Heródes sem látta. Ott élt Jeruzsálemben, ott volt közel a csillaghoz, ott ragyogott a feje fölött, de ő nem látta, nem láthatta, mert nem ez érdekelte, nem ez volt számára a fontos, ő nem akart az égre tekinteni. Ő a maga királyságával, hatalmával volt elfoglalva, és még sokan voltak hozzá hasonlóak akkor régen is. Ezért amikor a napkeleti bölcsek az ő udvarában érdeklődnek az új király születéséről, meglepetésként éri őt is a hír. Ezért fogja el a nyugtalanság, ezért háborodik fel az egész város, ezért súgnak össze az emberek. Szegény bölcsek ők nem is tudták milyen nagy veszélyben vannak. Nem tudták, hogy épp attól az embertől, királytól érdeklődnek, aki képes lenne bármire, csak megtarthassa hatalmát. A gyermekgyilkos Heródes, ahogy nevezték őt később, miután megölette a két éven aluli fiúgyermekeket féltékenységből, önzésből. De Istennek gondja volt arra, hogy még időben figyelmeztesse szolgáit és ismét jó útra térítse őket. A karácsonyi történet arról tesz bizonyságot, hogy amikor a bölcsek meglátták a csillagot, és eljutottak a betlehemi istállóhoz, nagyon megörvendtek, mert ő nem csak egy kis gyermek, hanem a Mindenható Isten Fia. (folytatás a 11. oldalon.) 2

3 KÁLVIN JÁNOS Születésének 500. évfordulóján a es esztendőket Kálvin János éveknek nyilvánították. Megemlékezések sorozata, emlék érmék nyomtatása, jelzi a lelki leszármazottak elismerését. Lapunkban részleteket közlünk Kálvin János: Keresztyén élet című művéből (Koinónia kiadó, Fordította Adorján Kálmán lp.) rövidített változatban. Az önmegtagadás III. Az önmegtagadás elemei: józanság, igazságosság és istenfélelem 1. Titusznak írva, Pál a jó rendben folyó élet summáját adja. (Titusz 2, Pál kijelenti, hogy Isten kegyelme kell, hogy serkentsen bennünket, az igaz istentisztelet útjából viszont két akadályt kell elmozdítanunk: az istentelenséget, amelyre nagy hajlandóságot mutatunk és a világi kívánságokat, amelyek el akarnak borítani bennünket. Az istentelenség nem csupán a babonákat jelenti, hanem mindazt, ami megakadályoz abban, hogy Istent őszintén féljük. A világi kívánságok pedig a testi vonzalmakat jelentik. Pál arra ösztönöz bennünket, hogy feledkezzünk meg korábbi kívánságainkról, melyek a törvény két táblájával ellenkeznek 2. Pál apostol szerint az új élet minden cselekedetét három dolog foglalja magába: a józanság, az igazságosság és az istenfélelem. A józanság kétségkívül erkölcsi tisztaságot és mértékletességet jelent Az igazságosság magába foglal minden méltányos kötelességet, hogy minden ember megkapja azt, ami megilleti. Az istenfélelem a maga rendjén a világ tisztátalanságától választ el és az igazi szentségben egyesít Istennel. E három erény: a józanság, az igazságosság és az istenfélelem erős egybekapcsolódása létrehozza a valódi tökéletességet. 3. Semmi sincs nehezebb annál, hogy minden testi gondolattól megváljunk, hamis vágyainkat legyőzve azokról lemondjunk és e megromlott világban angyalok módjára éljünk. Pál apostol a boldog halhatatlanság reménységére irányítja figyelmünket, biztatva bennünket, hogy reménykedésünk, nem hiábavaló. Mert amiként Krisztus egykor Megváltóként jelent meg, úgy második jövetelekor megmutatja majd az általa szerzett váltság áldásait. 3

4 Karácsonykeresés idegenben (Münster, NSzK, 1990 december) Feltűrt gallérom, homlokomra húzott sapkám mögé rejtőzve lépkedek a város macskakövein. A szél arcomba fújja a havat, hogy majd könnyként csorogjon le bajuszomon, kabátomon. Furcsa idegen szél. Csontrepesztően hideg. Akadálytalanul szeli át biztonságosnak vélt öltözékemet. Úgy érzem a lelkemig hatol. Dacosan fekszem neki hónak, szélnek és folytatom utam az idegen épületek, emberek rengetegében. Merre? Még magam sem tudom. Rácsodálkozni a villanyégők díszítette, nappali fényt árasztó útszéli fákra, a fenyőerdővé változott terekre, a kapubejáratok, villanypóznák égős-gyertyás adventi koszorúira? Gyönyörködni a mindenütt jelenlevő fenyőben, fényben? Karácsony estéje van. Az isteni Gyermekként közénk jött Szeretet ünnepe. Az idegen utcákon a magam karácsonyát keresve, félig lehunyt szemem előtt egyszerre megelevenednek az otthon hófödte hegyei, dombjai. Mintha házról-házra járó, hidegtőlfagytól rózsás arcú gyermekek kántálását hallanám: Menyből az angyal Egykori önmagamat vélem felfedezni köztük, amint az örömszerzés titkos küldetésével kopogok be társaimmal rokonok, szomszédok házikóiba-palotáiba, hogy vigyem a karácsonykor mindenkinek kijáró örömöt. Megszületett Jézus! Örvendezzetek! Angyaljárásunknak nem volt akadálya sem a néha latyakos, lucskos, víztükrös út, a máskor csonttá fagyott bakancs vagy egy-egy itt-ott magányosan felugató kutya, amely a házőrzés szent kötelességét a Születés ünnepén is halálosan komolyan vette. Félelmünket zsebünk pénzcsördülései űzték el. Örömszerző küldetésünk jutalma. - Ébren vannak még csillogott egymásra szemünk, ha valahol ablakon, ajtórésen kilopózott lámpafényt, láttunk. - Lefeküdtek már mondtuk szomorúan, halkan a behunyt szemű ablakokat látva. Késő éjjel a szent küldetés teljesítésének elégtételével hajtottuk álomra fejünket és álmodtunk betlehemi csillagot, fehérszárnyú angyalt, alma dió - mogyoró roskasztotta karácsonyfát. O Tanembaum, o Tanembaum hallom hirtelen egy ablak mögül és a múltból a villám gyorsaságával zökkenek vissza a jelenbe, a fények és fenyők hivalkodó világába. Arcom újból érzékeli a csípős szelet, a szemembe csapódó, vízcseppként tovaillanó havat. Átjár a hideg. Mintha az otthoni szél nem lenne ennyire csípős. Meg a szemembe csapódó hó sem ennyire lelket fagyasztó. Késő estékbe nyúló gyermekkori szánkózásainkat, csúszkálásainkat a vacsorához hívó parancsoló anyai szóval szövetségre lépve sem tudták megzavarni. Nagyokat borulva, hóemberré fagyva, jégcsengős ruhával kacagtunk szembe egymással, széllel, hóval. Stille Nacht, heilige Nacht Megállok egy pillanatra, lábujjhegyre emelkedve, kapaszkodva lopózik be tekintetem az ablak mögötti világba, egy ismeretlen család annyira ismerős örömébe. Csendes éj, szentséges éj simogatja fülemet az a másik hang, az otthoni karácsonyok nyelvén az oly sokszor hallott mondott ízlelgetett szavainkkal. Látom az ünneplő ruhájú lelkű asszonyokat, férfiakat, angyalt váró gyermekeket. - Mert ígéret szerint felkölt az igazság fényes napja hallom a minden elsöprő folyamként hömpölygő diadaléneket. Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen (folytatás a 9. oldalon) Szász Attila, körtvélyfáji lp, görgényi esperes 4

5 KONRÁD ÁRPÁD, életútja és nagyernyei kötődései Aki el tudja fogadni az életet úgy, ahogy az jelentkezik, és emberi méltósággal tud viszonyulni a helyzethez, mindig megtalálja benne az örömöt, s lesz emléke bőven. (Konrád Árpád, 2009) Konrád Árpád okleveles erdőmérnök, vadgazdaságtani szaktanár, Kolozsváron született április. 16-án egy erős hazafias érzelemmel és szülőföldszeretettel megáldott, vasúti munkáscsalád harmadik fiúgyermekeként. Szülei alapos eltökéltségének tulajdoníthatóan, elemi és középiskolai tanulmányait a kisérettségiig, a Farkas utcai Református Kollégiumban végezte. Ezután, egy megfontolt családi döntés értelmében, beiratkozott a Kolozsvári Magyar Tanítóképzőbe, ahol l950-ben sikeresen letette a képesítővizsgát. Sokoldalú és észszerű tevékenységére már itt is felfigyeltek tanárai, s mihelyt megnyílt a lehetőségük, továbbtanulásra érdemesítették, és a Szovjetunióba szervezendő felsőfokú képzésre javasolták, állami ösztöndíjat biztosítva az egyetem elvégzéséig. Amíg az ügyek rendeződtek tanítói kinevezést kért, majd kapott a gyerővásárhelyi négyosztályos osztatlan magyar elemi iskolához. De a Kalotaszeg peremén elhelyezkedő kis falu egy hónap múlva oktató nélkül maradt, mert tanítójukat minisztériumi rendelettel külföldre parancsolták. Útiránya Moszkva volt. Itt egy hatalmas tornateremben, padlóra helyezett matracokkal biztosított fekvőhelyekkel, a legegyszerűbb feltételekkel rendelkező gyűjtőtáborban, egyheti tartózkodás után megkapta beosztását a Leningrádi Erdőműszaki Akadémiára. (Mára ez a város visszanyerte régi nevét, a Szentpétervárt.) Kétévi szorgalmas tanulásával és cselekedeteivel, elnyerte az orosz közösség értékelését. Mivel nehezen viselte a balti légáramlat hirtelen váltakozó nedves és fagyos, szervezetre káros hatásait, egészségi állapotának megóvása érdekében áthelyezték Kijevbe, Ukrajna fővárosába, ahol sikeresen folytatta megkezdett tanulmányait. A két főiskola keretében végzett tanulmányok megalapozásának érdekében sokfelé járt a Szovjetunió vidékein, a Finn-öböltől és a Ladoga-tótól a nagy orosz tajgába, majd Ukrajna kiterjedt vidékein a legkisebb kolhoz-településektől a nagyobb városokig, s a Kaukázus hegyeinek lábáig. Mindenütt sikerült szép emlékeket hagynia maga után, úgy is, mint ember, s úgy is, mint magyar. Idővel, elismeréssel védte meg diplomamunkáját és nyerte el az okleveles erdőmérnöki címet 1956 júniusában. Hazatérése után a Nyugati-Kárpátokban, a Topánfalvai Erdőgondnokság főmérnökeként kezdte munkálkodását. Ennek a városnak a mai neve Câmpeni. Egy év múlva, minisztériumi utasításra, igazgatója lett az egyetlen magyar nyelvű erdészeti iskolának, mely Csíkszeredában működött 1963 őszéig, az iskola felszámolásáig. A következő évek sok viszontagsággal nehezítették az életét, különböző munkahelyeken kellett nehéz körülmények között bizonyítania. Különleges megvalósításokra volt hajlama és ezek érvényesítésének az érdekében magas szintű javaslatokat tett. Így történt aztán, hogy Nicolae Ceauşescunak, egy királyt is megillető, szalongarnitúrát kellett készítenie. Lehet, hogy ennek és egyéb képességeinek köszönhetően, elnézték neki az elvtársak a határtalan igazság keresését és követését, amely nem mindig egyezett a hatalom elvárásaival. Nagyernyéhez fűződő első emlékeit a vadászat alapozta meg, mert az 1970-es évek vége táján az itteni csoporthoz csatlakozott, és sok sikeres élménnyel gazdagította ismeretkörét mindaddig, amíg 2000-ben le nem mondott szeretett időtöltéséről, és régi szenvedélyéről, a természetjárásról. Idővel aztán, nyugdíjba vonulása után, szoros kapcsolatba került a lakóssággal is, mivel itt vett egy bennvalót, és adófizető lakósává vált a községnek. Fiának szeretett volna itt jövőt alapozni hazatérése után, aki külföldön volt szakmai tanulmányúton. (folytatás a 8. oldalon) 5

6 HISTORIA DOMUS A február között tartott imahét záróakkordjaként, a vasárnapi istentiszteleten Topor Gyula adventista lelkipásztor hirdette az igét, majd zenés-verses előadást tartott Puskás Győző színművész és az Amicus Christi együttes. Az előadás során Istent dicsőítő énekek és a magyar irodalomból válogatott istenes versek hangzottak el. - Április 24-ére, húsvét első napjára sikerült megjelentetnünk, a Gomolyát egy újabb számát. A kis gyülekezeti lapunk időszakosan jelenik meg öt éve, ez volt a 11. száma. - Május 15-én gyülekezetünkben szolgált Agyagási István sárbogárdi lelkipásztor esperes. - Május 22-én öt fiatal konfirmált és lett gyülekezetünk úrvacsorázó tagja: Frunza Győző, Nemes Mónika, Jánosi Hanna, Nistor Andrea Hajnalka és Frunza Brigitta. A konfirmálók szülei 500 lejt adományoztak egyházközségünk javára, amelyből sikerült térkővel lerakni templomunk portikusának a padlóját. A szakmunkát Nemes András I. és Balázs Kercsó Levente presbitereink végezték. - Májusban templomunk orgonáját mesteremberek szedték szét, hogy szakszerűen megjavítsák. A nagyernyei református templom első orgonája 1806-ban készült. Az építőmester neve egyelőre ismeretlen, de az okiratok arról tanúskodnak, hogy gyenge munkát végzett, hiszen a hangszer folyamatos javításra szorult. Többször hívtak az eklézsia vezetői szakembereket, hogy megjavítsák az orgonát, köztük a hírneves erdőszentgyörgyi ezermestert, orgonakészítőt, Bodor Pétert is. A folytonos javítás aztán oda vezetett, hogy 1912-ben, Jenei Sándor lelkipásztor idején új orgonát készíttettek az ernyei reformátusok. Ez az új hangszer a pécsi mester, Angszter József és fia műhelyében készült. A második világháború idején eltűnt alkatrészeit, sípjait nem sikerült pótolni, így az orgona nem is működhetett normális paraméterei között ben lehetőség adódott arra, hogy az öreg hangszer betegségét szakember orvosolja. Egyházközségünk presbitériuma referencia-munkái alapján Bartis Szabolcs gyergyószentmiklósi orgonaépítő mestert bízta meg ezzel a feladattal. A felújított orgonánk Balázs Ferencre emlékezve - Szeptember 4-én egy ifjúsági istentisztelet-sorozat hatodik alkalmának voltunk a házigazdái. A találkozót délután 16 órai kezdettel Komáromi István ernyei lelkipásztor nyitotta meg, üdvözölve a vendégeket és felkérve a csoportokat a bemutatkozásra. Ezt követően Szabó László a marosvásárhelyi felsővárosi egyházközség lelkésze hirdette Isten igéjét, palást nélkül, az úrasztala mellől, közvetlen, barátságos hangon. Az érdekes prédikáció alapját a Máté 21,28-32 része képezte, és az adott szó, ígéret, fogadalom megtartásának fontosságáról szolt. Az 6

7 istentisztelet zenei részét Dénes Előd, a Marosvásárhely VII. Szabadság-úti gyülekezet lelkésze és együttese, a Gordonka szolgáltatta. A tartalmas műsor Berde Mária Sirály című, megzenésített versével zárult. Végezetül a házigazda lelkész megköszönve mindenkinek a részvételt, a Gyülekezeti Otthon udvarára hívta az istentiszteleten résztvevőket. Itt a háziak által felkínált szorgos asszonykezek által készített - finomságok elfogyasztása után oszlott szét a baráti társaság. - Október első vasárnapján az Unitárcoop Alapítvány nőtagjai tartottak előadást Balázs Ferenc, íróról, unitárius lelkészről templomunkban. Ezt megelőzően Nagy László az Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője, az alapítvány elnöke hirdette Isten igéjét a szószékről. Az 1996-ban, Marosvásárhelyen életre hívott alapítvány célja a szegény, magányos, beteg emberek támogatása, gondozása, de mind emellett a lélekművelés is mondta Barla (Péterffy) Júlia nyugalmazott magyar nyelv- és irodalom szakos tanárnő, az irodalmi megemlékezés vezetője. Hálaadó Istentisztelet Emlékplakettek október 16-án a Nagyernyei Református Egyházközségben és a hozzá tartozó iklandi filiában 11 év leforgása alatt negyedik alkalommal került sor hálaadó istentiszteletre ben az új gyülekezeti otthon felépítése, 2004-ben a felújított ernyei templom, 2005-ben az iklandi templom és most a megjavított orgona örömére tartottak ilyen jellegű ünnepélyt. Az igét Ft. Dr. Pap Géza az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette. A liturgiai részt Nt. Kántor Attila-Béla a Maros-mezőségi Református Egyházmegye esperese tartotta. Ezt követően Komáromi István nagyernyei lelkipásztor ismertette az orgona javításának körülményeit, majd megköszönte a javító mesternek a munkáját, és mindenkinek köszönetet mondott, aki valamilyen módon segített és lehetővé tette a munkálat elvégzését. Nemes Gyula, a helyi református egyházközség főgondnoka ezután röviden ismertette a résztvevőkkel a hangszer történetét, majd Bartis Szabolcs gyergyószentmiklósi orgonakészítő mester technikai és szakmai szempontból mutatta be az általa felújított orgonát. Időközönként Jenei-Szenner László kántor mesteri módon szólaltatta meg a 100 éves hangszert. Záróakkordként Gál Adél ernyei ifis Tompa Mihály A gyülekezetben című versét szavalta el. Az istentisztelet után a presbitérium ünnepi ebédre hívta meg vendégeit a Gyülekezeti Otthonába ben egy diófa plakettet helyeztünk el templomunkban Lörintzi János ( ) hajdani ernyei református lelkész emlékére ben ez mellé került a Jenei Sándor ( ) lelkipásztor emlékére faragott plakett. Mindkettőt Török János helybéli faragómester készítette. A plakettek alsó részén a lelkészek neve az ősi székely-magyar rovásírás betűivel is bevésetett. 7 Összeállította: Nemes Gyula fg.

8 Karácsonyi bejgli Hozzávalók: 2 rúd bejglihez A tésztához: 50 dkg liszt, 5 dkg margarin, 5 dkg porcukor, 2+1 tojás sárgája, 2 dl tej, 2 dkg élesztő, csipetnyi só, reszelt citromhéj ízlés szerint. A töltelékhez: 25 dkg darált dió, 25 dkg darált mák, 20 dkg kristálycukor, 2 dl tej, 10 dkg mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, reszelt citromhéj ízlés szerint. Elkészítés: A tésztához 2 dl langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesztőt felfuttatjuk benne. A lisztet tálba szitáljuk, a margarint felolvasztjuk. A liszthez először az élesztős tejet és a két tojássárgáját keverjük hozzá, majd a margarint és a csipetnyi sót, illetve a reszelt citromhéját. A tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket. A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük dkg kristálycukorral és 1-1 dl tejjel. Az egy csomag vaníliás cukrot szintén kétfelé osztjuk, és a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát és reszelt citromhéjat is. A tésztát két részre osztjuk, és tepsi méretű téglalapokat nyújtunk belőle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban, elosztjuk a tészta teljes felületén, majd óvatosan feltekerjük. A két rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés közben még kelnek. A bejglik tetejét megkenjük az egy tojás sárgájával, amihez egy kanál tejet is keverhetünk, hogy szebb színe legyen. 200 fokos sütőben kb. 50 perc alatt szép arany-barnára, sütjük. Konrád Árpád: (folytatás az 5. oldalról) Forrás: mindmegette.hu (Balogh Erzsébet receptje) Nagyernyei lakásán véglegesítette és írta le géppel, kéziratban levő életművét, melyet aztán decemberében a marosvásárhelyi Mentor Kiadó jelentetett meg és mutatott be a Bernádi-házban, nagyszámú kultúraigénylő közönség előtt. A könyv bizonyos fokig történelmi visszatekintés, de egyben példamutatás a jövő nemzedéknek a tanulás fontosságára, konok emberi kitartásra és bátorságra. Konrád Árpád felesége, leánykori nevén, Kelemen Tünde, Székelyudvarhelyen született május. 13-án. Marosvásárhelyen végezte el, az érettségi után, az Építészeti Technikum, Út és híd szakát. Az ő édesapja Kelemen Imre, Homoródkarácsonyfalván március. 13-án, tanítói családban született. Unitárius lelkipásztor lett és esperesi tisztségig emelkedett az egyházi ranglistán. Az ősi gyökerei nehezen vezethetők vissza, de a vélemények oda mutatnak, hogy a széleskörű családfa a nagyernyei Kelemen családból sarjad. (Konrád Árpád: Egy életút szivárvány, sarkifény és délibáb alatt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009) 8

9 Karácsonykeresés idegenben: (folytatás a 4. oldalról) Csendül fel a hegyek-völgyek országa imádság házaiban a mennyei üzenet. Szemem megakad az ablak mögötti karácsonyfán, csillogó gömbök, arany-ezüst szalagok, színes égők, apró játékok sokaságán. Körülötte gyermekek és felnőttek piciny de szent gyülekezete. Behunyom a szemem egy pillanatra és keresem azt a másik karácsonyfát. Az otthonit. A Jézuskának örvendő gyermekeket, nagy-öröm Igét, váró felnőtteket, az adventből karácsonyba vágyakozók sokaságát. Hallani vélem harangok lelkembe hatoló zenéjét, orgonák mennyei kórust, idéző búgását, az élet, a szeretet örökérvényű Igéjét: Született néktek ma a Megtartó! Elindulok hazafelé a hóhullásban. Otthon cellányi szobám négy fala között felnyitom a Bibliámat. Keresem benne az egész népnek, így a nekem is szóló nagy örömet. Lelkem rezdüléseit próbálom ráhangolni a mennyei hallelujára: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az emberekhez jóakarat! Nemsokára megtalálom a magam karácsonyát. Az igazit. Szívünk vígsággal ma betölt Fel nagy örömre! Fel nagy örömre! ma született Aki után a föld epedett. Mária karján égi a fény, Isteni Kisded Szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd csak örömmel Istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugszik, Bársonyos ágya nincs neki itt. Csak ez a szalma, koldusi hely, Rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj! Mert ez az égi s földi király. Glória zeng Betlehem mezején Éjet elűzi mennyei fény; Angyali rendek hirdetik őt, Az egyedül szent Üdvözítőt. Egyszerű pásztor, arcra borulj, Lélekben éledj és megújulj! Gárdonyi Géza Isten megbocsátja az emberek bűneit, mert szereti őket, de a hibákat, amiket elkövetnek, nem teheti meg nem történtekké, és ezeknek, a hibáknak a következményeit viselni kell. ( ) Gróf Czegei Wass Albert 9

10 Olvassátok el: János evangéliuma 1,1-14 Isten kegyelmi ajándéka, hogy karácsonyt ünnepelhetünk. Ünnepel a család, ünnepelhet a gyülekezet, Isten újból reánk mosolygott, örömmel ajándékozott meg. Annyi ünneprontó eseményt élünk át, annyi baj, gond, betegség, bűn keseríti életünket. Jó, ha el tudjuk mondani: Ma átadom életemet ennek az örömnek: elfelejtve a bűn kísértő sötétségét, a napi gondokat, betegségemet az áldott orvosra bízom, kinyitom szememet szívemet, mert Ő ma is keres minket találjon meg! Ünneplésre szólít, ezért keresett meg. Kezdetben volt az Ige A karácsony, Jézus születése, szerintünk egy kezdet, Isten szerint azonban, ez már a folytatás. A bőbeszédű János evangélista filozofikusan írja le a nagy eseményt. Azt akarja itt elmondani, hogy Jézus már a teremtésben ott volt, az IGE Isten ajkáról elhangzó szavakban: Legyen világosság! Világosság lett, Isten szava így lett teremtő, történelmet formáló erő. Ez a KEZDET, Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! olvashatjuk a 90. zsoltár második versében. Benne élet volt világosság a sötétségben.. Így van ez ma is, Benne élet van, de ezt az életet kevesen ismerik fel és fogadják el. Nem kell mindenkinek, jó ahogy van, amit életnek nevezünk. Minek a világosság, a bűn sötét fertőjében, a megszokott fásultságban, hagyományainkban könnyebb élni. Isten tudta ezt, ezért küldött hamarább egy másik embert, Keresztelő Jánost, aki bizonyságot tett a világosságról. Ő a TANU, aki igazolni tudja a fény eredetét. Először megijedtek tőle, aztán mellőzték, majd börtönbe zárták és lefejezték. Ez a proféták, apostolok, Krisztus hívő első keresztyének sorsa. De az ők bizonyságtételükön át, jutunk el Jézus Krisztus közelébe. Légy te is tanú! A családodban, gyermekeid, unokáid előtt, beszélj nekik a világosságról a világ Világosságáról Jézusról. Mond el nekik, hogy jobb világosságban élni, mint sötétségben bujkálni. Sok családban a karácsony fénye, nem tudja áttörni a hitetlenség, a bűn sötétségét a Sátán nem pihen, ő akkor ünnepel, ha téged fáradtan, megkötözve lát! Pedig Isten nekünk ajándékozta, és ránk bízta a világosság átadását. Adjuk át mi is családtagjainknak, gyermekeinknek, unokáinknak. Szükségük van rá nekik is, hogy megőrizhessék magukat a romlástól, istentelenségtől, tudjanak szembenézni magukkal, szüleikkel, Istennel. az övéi nem fogadták be Őt Mekkora kegyetlenség! A tieid jönnek haza és zárt ajtót találnak, keresnek, de te elrejtőzködsz, zörgetnek, te bedugod a füled, hogy ne halld meg Hát, így zárkózik el ma is sok ember Jézus Krisztustól! Nem tudja lerontani a hitetlenség falait, nem tudja feltölteni a kételkedés mélységeit, marad a sötétség. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek akik hisznek az Ő nevében! Akik befogadják, azok többek lehetnek, Isten gyermekei lehetnek. Itt rólunk, gyermekeinkről van szó, már itt a földön Isten gyermekei lehetünk. Akik meglátták életükben, hogy az Ige testté lett, akik el tudják mondani, hogy közöttük, bennük lakozik, Vele járnak. Miért ne akarnánk többet? Miért ne lehetnénk mi is Istentől küldött emberek, akik szóljuk Isten nagyságos dolgait, a pásztorok egyszerűségével, a keleti bölcsek megtalált számításának örömével. telve kegyelemmel és igazsággal Ez az Isten ajándéka, ez az igazi karácsony. Őbenne hinni, Isten gyermekeivé lenni: Kegyelem és Igazság! Van-e ilyen karácsonyi ajándékod? Boldog, akire így köszöntött a karácsony! Ámen Komáromi István lp. 10

11 Karácsony: (folytatás a 2. oldalról.) Nagy megtiszteltetés volt a bölcseknek átadni az ajándékokat és letérdelni a jászolbölcső mellé, ahol gyönyörködhettek az újszülöttben. Ez a legértékesebb karácsonyi ajándék. Ez ad értelmet az ünneplésre, ez tölti be szívünket-lelkünket, ez hozza el minden év végén a szeretetet ebbe a földi világba és ez képes emberi életeket is megváltoztatni. Ez az öröm ma a miénk, mert a karácsonyi történet ma hozzánk szól. Ha valamikor a bölcseket örvendeztette meg a gyermek születése, ma minket, holnap-holnapután pedig utódainkat, mert ez az öröm örökké tart! Ha Karácsonykor szokás ajándékot adni, ha az első Karácsonykor a bölcsek is ajándékoztak, talán nekünk is kellene. De, ha nincs se aranyunk, se tömjénünk, se mirhánk, szívünket kell odaadnunk. A megszületett kisgyermeket mi is szeretni tudjuk, és talán ez lehet a legnagyobb és legértékesebb ajándék, amit ezen a Karácsonyon nyújthatunk Neki. Ha van még olyan ember, ha vannak olyan közösségek, ahová nem fogadják be Őt, ahol nem adnak Neki helyet még a vendégfogadóban sem, akkor készítsünk mi helyet Neki a szívünkben, családjainkban, az ünnepélyesen megterített asztal mellett, a gyülekezeteinkben. Ne kövessük el ugyanazt a hibát, amit már egyszer régen elkövettek. Nem zárhatjuk ki életünkből a világ világosságát, be kell fogadnunk Őt, és vele együtt kívánjunk minden embertársunknak Áldott Karácsonyt: Ővele, akiért van az ünnep és ünneplés, az öröm és lelkesedés, és akiért kapjuk a karácsonyi áldást. ÁMEN. Nagyon fontold meg, kitől fogadsz el szívességet, mert nagyon sokba kerülhet neked a dolog! H. L. Mencken Megkereszteltük 2011-ben: Tőkés Krisztián Dávid Hajdú Laura Nagy Kamilla Panna Mihály Henrietta Márkus Nóra Tőkés Kristóf Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig! Mt. 28, 20/b Eltemettük 2011-ben: Moldován Ibolya 75 éves Kosa Miklós 79 éves Nemes Mária Magdolna 67 éves Gazda Antal 35 éves Pénzi Eszter 69 éves Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg Jel. 14, 13/b. 11

12 HUMOR: Óvodások beszélgetnek: - Milyen karácsonyfátok van? - Műanyag. - És a Mikulás járt nálatok? - Igen, de az sem volt az igazi. Érkezik a postára egy levél a Mikulásnak címezve. A postások felbontják, kiderül, hogy egy kisgyermek írta: - Kedves Mikulás! Mi nagyon szegények vagyunk, és nem tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha tudnál küldeni nekem lejt. A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is gyűl lej, ezt elküldik a kisgyermeknek. Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák: - Kedves Mikulás! Köszönöm a pénzt, de képzeld, ezek a mocsok postások lenyúlták a felét. ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN KEDVES TAGJÁNAK. (A SZERKESZTŐSÉG) Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de céladományokat fenntartásához elfogadunk! Gomolyát: A nagyernyei reformátusok időszakosan megjelenő gyülekezeti lapja. Szerkeszti: Komáromi István református lelkész és Nemes Gyula, főgondnok. Szerkesztőség: Honlapunk:

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló Anyanyelv és kommunikáció 2011-12. 7-8. évfolyam 3. forduló Bizonyára emlékeztek még arra, hogy decemberi találkozásunk témája a tél ünnepkörének felelevenítése volt. A következőkben az ott elhangzottakhoz

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA

A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA G O M O L Y Á T A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA 13. SZÁM, 2013, KARÁCSONY Olvassátok el: Lukács evangéliuma 2 rész, 1 11 verseit, valamint a Galatákhoz írott levél 4 részének 4 7 verseit. Az

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben