A KARÁCSONY IGAZI ARCA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KARÁCSONY IGAZI ARCA"

Átírás

1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya (1Jn 3:1) 30. szám A Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség Ünnepi Kiadványa R Advent * Karácsony * Újév A KARÁCSONY IGAZI ARCA ejtelmes, az ember életének belső, sok esetben a mélyen rejtőző emlékeket is megmozgató időszaka köszöntött ránk újra, itt a karácsony. Gyermekkori emlékek élednek fel bennem ilyenkor, és bizonnyal nemcsak bennem, hanem sokakban a kedves Olvasók közül is. Martonvásári gyermekkorom szép, karácsonyi emlékei, amelyek ma már oly távolinak tűnnek, hiszen azok az eltelt karácsonyok régen feltekeredtek már az idő orsójára. S azok is, akik azokban a régi időkben széppé tették az ünnepet számunkra, gyerekek számára, régen kiköltöztek a temetőkbe. Régi és nehéz időkben ők, szüleink, nagyszüleink voltak azok, akik angyallá válva tettek meg minden tőlük telhetőt, hogy megajándékozzanak minket. Ma pedig mi vagyunk azok, akik igyekszünk mindent megtenni, hogy mi lepjük meg ajándékokkal azokat, akik hozzánk tartoznak. Akiknek a szemében felcsillanó öröm, amikor kibontva meglátják, hogy mit rejt az ajándékcsomag, sok mindenért kárpótol minket. De miért is ajándékozunk mi ekkor? Miért érzi az ember a kényszerét annak, hogy örömet szerezzen azoknak, akik a számára fontosak? Miért igyekszik minden jóérzésű ember arra, hogy övéi felé ajándékaival nyilvánítsa ki a szeretetét karácsonykor? Miért ragaszkodunk a meglepetésekhez? A választ máshol nem találhatjuk meg, mint ott, ahol a karácsony gyökereit kell keresnünk: Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. (1János 4,9) Ez számomra azt jelenti, hogy az első nagy Ajándékozó a szeretet Atyja, az élő Isten volt akkor, amikor elküldte a számára legkedvesebbet, egyszülött Fiát ebbe a világba, hogy éljünk általa. Erre az ajándékra rezonál belül, ezt imitálja titkon az ember, amikor maga is érzi, hogy ilyenkor ajándékkal kell, hogy kinyilvánítsa a szeretetét azok felé, akiket valóban szeret. Isten az első karácsony éjszakáján Jézus Krisztust küldte el, benne öltött testet, hogy éljünk általa. Sokan kérdezik: de miért így? Miért kellett ez? Miért lett testté az Isten? S miért ajándék ez? Már a régi korban is sokakat foglalkoztatott ez a kérdés, és kérdezték egyszerű emberek, teológusok, nagyok és kicsik: cur Deus homo? Miért lett Isten emberré? Azért, hogy felismerjük igazi szándékát irányunkban; hogy felismerjük mentő szeretetét, igazi szeretetét, ami még arra is képes volt, hogy teljesen azonosuljon velünk. Hiszen Jézus teljesen ugyanolyanná lett, mint mi, a bűnt kivéve. Eljöttében, és halálában azt bizonyította be, hogy halálosan szeret bennünket az Isten. Bennünket, akik úgy jövünk a világra, hogy csak valami halvány sejtelmeink vannak ha vannak az igazi életről. Az örökéletről. De mivel ő annyira szeret bennünket, anynyira azt akarja, hogy az ember ne bűnben, halálban, kilátástalan küzdelemben élje le az életét, és rogyjon a sírba, ezért ajándékozta nekünk Jézust. Őróla mondja a Biblia egy más helyen: ő a mi Főpapunk. A latin a papra a pontifex szót használja, ami azt jelenti: hídépítő. Jézus azzal, hogy karácsonykor emberré lett, és meghalt értünk a Kereszten, híddá lett a számunkra vissza Istenhez. Isten tehát karácsonykor azzal, hogy Jézust ajándékul küldte nekünk, hidakat akar építeni hozzánk, az emberi szívekhez, és boldoggá akar bennünket tenni. Úgy, ahogy mi is akkor, amikor a fa alá tesszük ajándékainkat, ezzel hidat akarunk építeni egymás felé, és boldoggá akarjuk tenni egymást. Ez van hát ajándékaink, szeretetünk ilyen megnyilvánulásai mögött. És valójában ez a karácsony igazi arca! Molnár Sándor lelkipásztor

2 2012. Karácsony 30. szám FOLYAMATOS KEGYELEM Isten iránti hálával emlékezünk arra, hogy 11 évvel ezelőtt, Adventjében és Karácsonyán jelent meg először gyülekezeti lapunk ünnepi száma: az. Amikor ezt tesszük, ugyanakkor fájdalommal, de hálás szívvel gondolunk Megyaszai Imre gondnok testvérünkre, akinek a neve egybeforrt ezzel az ünnepi újsággal. Imre barátunk volt a szerkesztője és lelke az nek, ő volt, aki mozgatta a szálakat, aki megszólította gyülekezetünk tagjait egy-egy cikk, beszámoló vagy portré megírására. Nehéz és áldozatos munkával járt ez, hiszen mint szerkesztő tapasztalhatta azt bár a jóindulat és igyekezet mindig megvolt, hogy nem mindig érkezik a szöveg határidőre. Ő tudta legjobban, a szerkesztés olyan mint a kirakós játék: ha egy kis rész is hiányzik, már nincs meg az egész. Számtalan t küldött és fáradhatatlanul telefonált, tárgyalt a nyomdával, hogy minden szépenidőre elkészüljön. Igényesen és ízlésesen szerkesztette a lapot, melyben megfelelő arányban voltak találhatók a lelki táplálékok és más tartalmak. Megrendült szívvel olvastuk azt a sorozatot is, amely a kommunista diktatúra szenvedőiről, a kitelepítettekről szólt. Emellett művelődéstörténeti, képzőművészeti és zenei témákról szóló írások és istenes versek tették még érdekesebbé az újságot. Nyilvánvaló, hogy azért is lehetett ennek a címe, mert mind a szerkesztő, mind pedig akik ebben az újságban írtak, már korábban megismerték azt az örömhírt, amelyben Isten szeretete szent Fiában, Jézus Krisztusban testet öltött itt ezen a Földön. Így emlékezünk a 11 évvel ezelőtti re, amelyet együtt éreztünk át, amikor ezt a Lapot kezünkbe vettük, és utána mindig érdeklődéssel vártuk az újabb megjelenést. Emlékezünk MEGYASZAI IMRÉRE, aki nagy betegen is szívesen és felelősségteljesen végezte ezt a munkát, a presbiterre és gondnokra, aki hűséggel szolgált közöttünk, az igehirdetőre, aki Őrmezőn többször vezette az istentiszteletet. Ide kívánkozik az az idézet, amely latinul is ott volt mottóként: LAUS VIVENDI DEO DICSÉRET AZ ÉLŐ ISTENNEK! Miközben hálás szívvel emlékezünk, ugyanakkor reménységgel tekintünk arra, hogy a mi Urunk a hazahívott szolgálók helyett mindig tud újakat adni, és az nek lesz folytatása a gyülekezet épülésére, hitbeli mélyülésére. Áldjon meg bennünket ebben az Úr! Kálmán Péter ny. lelkipásztor 30 ÉVES AZ IFI Gyülekezetünkben az ifjúsági munkának, azaz az IFI-életnek komoly hagyományai vannak. Ezúttal a kezdeteket mutatjuk be, két, azóta lelkipásztorrá lett egykori ifivezető segítségével. Visszaemlékezések az 1980-as évekből. A z újonnan született Külső-Kelenföldi gyülekezet újdonsült rakétakilövő alakú templomában a Szentlélek életre hívott egy ifi-csapatot először Misi bácsi és Váradi Feri bácsi közreműködésével. Később Kálmán Péter és Fodor Dániel lettek az atyák, akik keze alatt megindult az ifi-élet. Nagy élet indult! Az ifi alkalmakat nagyon fellendítették a táborok: nyáron Tahiban, télen Mátraházán. Ezek az Istennel és egymással való kapcsolatunkat hatalmas módon építették! Mennyi élményünk volt! Ezekből éltünk az év további részében. Egyszer elhatároztuk Tegez Ferivel, hogy a lelki élet mélyítésére imaközösséget kezdünk, amire az ifiket is meghívjuk. Az elején csak mi ketten voltunk Tegezzel legalább fél évig. Utána jött a csoda: egyre többen jelentek meg. Egy év múltán több, mit a fél ifi csoport ott volt! Az egyetem minden erőt kivett. Vizsgák, dolgozatok, határidők. Ebben az időben született az Életmód-klub, amit egyetemi tanulmányaim és érdeklődési köröm olvasmányai alapján ollóztam össze: dietetika, étkezési kultúra, relaxáció, mozgáskultúra, feng-shui. Nem igei alapon jöttünk össze, és nem is a templomban, hanem lakásunkban, azért elhangzott egy-egy ige is ilyenkor hiszen mindent Istenen akartunk lemérni, Tőle elkérni. Fodor Dánielnek megtetszett ez a klub -formátum, és ő is szervezett egyet, ahol különböző témákat vetett fel, amin ütköztethettük véleményeinket. Ez lett a Vélemény-klub. 2

3 30. szám Karácsony Az ifi-burjánzás velejárója a lelkes zenei élet. Meg voltunk győződve róla, hogy az ifjúság zenéjével némi reformációt hozhatnánk megkövesedett, fekete énekeskönyves, gyülekezeti éneklésünkbe. Persze, az egész istentiszteleti liturgiába is szerettünk volna több színt vinni. Zenészeinkkel megkörnyékeztük Kálmán Pétert, hogy hadd csináljunk egyszer egy ifjúsági istentiszteletet, amikor minden liturgiai elemet az ifi szolgáltat. Megengedte! Nagy siker volt, mindenkinek tetszett. Legalábbis mi így éltük meg. Kértük lelkészünket, hadd legyen ez rendszeresen. Jó mondta felvetem a presbitériumban.. A presbitérium beleegyezett a dologba: évente egyszer... Sebaj mondta Kálmán Péter majd megcsináljuk félévenként, úgyis elfelejtik, hogy már volt ebben az évben... Zámbó András Ős ifis csoportkép Tahiban 1983-ból: a leghátsó sorban jobbról a harmadik Tegez Ferenc. A kép jobb szélén az akkori Belsőkelenföldi lelkipásztor, Hajdú Péter és felesége, Rozka néni F urcsa kiszámolni azt az időt, ami azóta telt el, hogy Külső-Kelenföldön alig egy tucat fiatal úgy gondolta, szükség van Isten ege alatt, hogy hátunkat egymásnak támasztva megbeszéljük a világ dolgait, s védve legyünk azokban a változásokban, melyek körülvesznek minket, de bennük asszimilálódni nem szeretnénk. Hétfő. Hétfő volt a választott nap, végiggondolni sem merem, hogy ebben szempont volt-e televíziós adásszünet. Beszéljünk úgy róla, mintha műsortól, házi feladattól, távolságtól, felnőttes figyelmeztetésektől függetlenül, szent elhatározásként, heti rendszereséggel összegyülekeztünk volna. Miért is? Csak. Mert megvolt az akarat, s reméltük, meglesz hozzá az áldás is. Hallgattunk zenét, és megbeszéltük. Olvastunk könyvet, és megbeszéltük. Kirándultunk, és megbeszéltük. Elmentünk moziba, és megbeszéltük. Igét olvastunk, és megbeszéltük. Mindannyiunknak volt gondolata. Hangosabb vagy halkabb kifejezési eszközökkel megáldva, egymás elé tártuk kérdéseinket, felháborodásainkat, botladozásinkat. Bennem már ott munkált valami beszédkény- szer, amivel képességek és bölcsesség híján próbáltam összezavarni a többieket, így hamarabb született meg számon a szó, minthogy végiggondoltam volna a következőt én tartom mondatot. A következőt, ami pontosan hét nap múlva lesz. Milyen hosszúnak tűnt az az egy hét! Főleg, hogy a mondandóm lényege, az ige megvolt (János 14:6). Ott parázslott fejemben, várta, hogy valami lángra lobbantsa. Én reméltem, hogy a gyors döntés után a felülről jövő tűz keresztülárad rajtam. Papírra vetettem kusza gondolataimat, és a lapok megteltek betűkkel, majd napok alatt lényegire zsugorodott a fogalmazás. Átköltözött egy kis sárga jegyzetlapra, ami már csak nekem beszélt arról a gazdagságról, ami a szavak mögött elrejtőzött. Fejben néhányszor elmondtam magamban azt, ami majd az ifi előtt reménységem szerint felcsendül. Szép volt. Hangzatos. Kerek. Megrázó. Fajsúlyos. Magával ragadó. Pont tökéletes. Izgalommal, s mégis nyugalommal vártam a hétfő délutánt. Gyülekező beszélgetések, ének, imádság, s menetrend szerint érkezni kellett volna a Szentléleknek is. De a saját mondataim elhadart, rövidre harapott zajában nem tűnt föl, hogy teljes egészében ÉN vagyok, s ami fejben oly szépnek tűnt, az itt most csak valami absztrakció. Összességében a gyönyörű igéről tartott ifi csak számomra volt feledhetetlen, aki kínosan átélte, hogy azalatt a három perc alatt, míg elmondtam a mondandómat többen még el sem helyezkedtek. A kínos csönd után a támogató mondatok formáló kezekként nyúltak felém, s mivel mindenki hozzáfűzte a maga háromperces godolatát, már nem én, hanem valóban a Szentlélek hozott közénk valódi beszélgetést. Harmic év. Semmi sem változott. Bennem semmi. Azóta is folyamatosan azt szeretem átélni, ahogyan az ügyetlen szavakból Isten élő üzenetet formál a megszólaló és hallgató szívekben. Koroknai-Tegez Ferenc Tahi táborosok egy csoportja 1989-ben: a kép bal szélén a leghátsó sorban Zámbó András. A kép közepén pedib Simonné Margitka 3

4 2012. Karácsony 30. szám * * * * * * * * Személyes Új rovatunkban egy-egy ünnepkört a gyülekezet néhány tagja idéz meg. Így még jobban megismerhetjük egymást, beavathatjuk a testvéreket a saját családunk, otthonunk, életünk apróbb mozzanataiba, emlékeibe is. Arday-Janka Zsolt Arday-Janka 1950-et írtunk és én 4 évesen vártam a Jézuskát. Aznap olyan jó voltam, mint már régen. A nappali szobában üldögéltem egy mesekönyv társaságában, és szerettem volna felgyorsítani az időt, hogy mihamarabb este legyen, és közben elgondoltam, hogy vajon milyen játékot fogok kapni. Édesapám, aki református lelkipásztor volt Mezőkeresztesen, a nagyszobában tanult, és készült a másnapi ünnepi prédikációjára. Azt már tudtam, hogy ilyenkor nem szabad bemenni és zavarni, csak azt nem értettem, hogy miért van ilyenkor még az ajtó is bekulcsolva. Miután mindig ebbe a szobába jött a Jézuska, kicsit aggódtam is, hogy amíg Édesapám ott van, addig biztos nem mernek az angyalkák bejönni a karácsonyfával, a díszítésről nem is beszélve. Nagy nehezen, de végre este lett, megszólalt a harang, és szüleimmel és testvéreimmel átmentünk a templomba. Istentisztelet után már alig bírtam magammal, és vártam, hogy megszólaljon a csengő, ami azt jelentette, hogy végre berohanhatok a számomra eddig tiltott területre, a karácsonyfához. Végre ez is eljött, körbe álltuk a feldíszített karácsonyfát, elénekeltük az ilyenkor szokásos karácsonyi dícséreteket, és ekkor jött a feketeleves. Odamentem a fához, és elkezdtem keresni az ajándékomat, de nem találtam a fa alatt semmit sem. Az fel sem tűnt, hogy nagyobb b testvéreim sem kaptak semmit sem (akkor még én voltam a hat gyerek közül a legkisebb, mert a húgom csak négy év múlva született). Nagyon elkeseredtem mert ugyan azt én sem vitattam, hogy nem voltam mindig mintagyerek, de enynyire, hogy a Jézuska semmit sem hozott nekem, elképzelni sem tudtam. Testvéreim bátorítottak, hogy imádkozzam és meglátom, hogy a Jézuska még a rosszaságomat is megbocsátja. Miután még másnap is vigasztalhatalan voltam, a karácsonyi istentisztelet után a nagytestvéreim arra biztattak, hogy járjam még egyszer körbe a karácsonyfát, és vegyem alaposabban szemügyre. Így is tettem, és akkor az ágak között megpillantottam egy kis farepülőt. Nagy volt a boldogságom, hogy mégsem felejtett el a Jézuska, sokáig ez a kis farepülő volt a kedvenc játékom. Csak évekkel később (amikor már meg tudtam érteni) mondta el Édesapám, hogy abban az időben olyan nehéz anyagi körülmények között voltak, hogy hálát adtak azért, hogy étel került az ünnepi asztalra. A nagyobb testvéreimmel már meg tudták beszélni hogy ezen a karácsonyon nem lesz ajándék, de az én gyermeki lelkemnek nem akartak csalódást okozni, így az egyik ügyeskezű bátyám vállalta, hogy farag nekem egy kis farepülőt, de a festék nem száradt meg rajta időre, és ez okozta az egynapos csúszást. Így tanultam meg gyermekként, hogy az Úr Jézus még a ságot is megbocsátja, ha őszin- rosszate hittel kérjük. Baintner Fanni Baintner Az egyik legkedvesebb dolog a karácsonyban, amikor a szüleimmel együtt díszítjük a fát. Sokáig ez azalatt az idő alatt történt, amíg a húgom aludt. Reggel per- sze mindig arra ébredtem, ahogy boldogan kiáltotta: Fanni, gyere! Megjött a Jézuska!. Tavaly óta azonban már ő is segít a díszítésben, így egy új családi szokás alakul ki. Egy kis vers, vagy néhány gondolat után, lágy zene mellett szoktuk kibontogatni az ajándékokat. Izgalommal várom mindig, hogy a már rég kitervelt meglepetések milyen hatást váltanak ki a többiekből. Vajon tetszik nekik? Én addig nem is merek hozzányúlni az enyéimhez. Az egyik legnagyobb boldogság, ha örömet szerezhetek nekik! 4

5 30. szám Karácsony ünnep * * * * * * * * * Benke Gabriella Benke Nekem a karácsony a leggyönyörűbb ünnep az évben. Olyan csodálatos dallamok, meglepetések, örömök kapcsolódnak hozzá, amelyek velünk együtt nőttek fel, épültek to- vább, kaptak új jelentőséget t immáron saját családunkban. Most látom, felnőtt fejjel azt a sok áldozatot, imádságot, az Úrnak szentelt munkát, ami a papcsaládban külö- nösen zsúfolttá tette az ün- nepet. Mégis... a gyülekeze- tünk egyedülálló tagjainak ablakai alatt felzendülő családi kórusban, gyer- mekkorom hideg, még- is szívet melengető templomaiban felzú- gó énekekben, versekben, édesapám karácsonyfa alatt elmondott hála- adó imádságá- ban megéreztem Isten csodálatos szeretetét, amelyet ezen az első, titokzatos karácsonyon, kegyelméből nekünk adott. Áldásait igyen osztogatta, s ebben a szegény, ötgyerekes papcsaládban tele volt a karácsonyfa alja ajándékkal. Nálunk valósággal angyalok jártak, és a mézeskalács, a reggeli kuglóf, a beigli, a töltöttkáposzta is mindig megkerült reggelre. Hogy hogyan csinálta édesanyám, ma sem tudom... csak a mosolygós, kínálkozó tekintete van előttem ma is. Ez a drága örökség kötelez. Az Úr közel... Uram, segíts újra és újra átélnem ezt a csodát! Irlanda Sándor és Gabriella és Gabriella Nagycsaládban az ünnepi időszak elsősorban utazással telik. Ritkán látjuk egymást, ezért szívesen tesszük meg a nagyobb távolságot, hogy végre közösen tudjunk ünnepelni. Ez a folytonos készülődés és a viszontlátás öröme elhomályosíthatja az ünnep valódi tartalmát, de számunkra inkább elmélyíti. A szülői házhoz való visszatérés, a meghitt szeretetkapcsolat az Atyával történő találkozásunkra, a mennyei hon örök örömére utalva teszi könnyen érthetővé a gyermekek számára is az advent és karácsony ünnepét. Így kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepet! Juhász István Juhász Számomra is, mint oly sokaknak, a gyermekkor karácsonyai a legkedvesebbek. Az igazi nagy ünnep gyönyörű színekkel, hangokkal, ízekkel, doromboló kályhával. De ennél is fontosabb volt a meghittség, a biztonság, az önfeledt boldogság, amit szüleim szeretete teremtett meg. Ennek is a középpontjában Édesanyám állt. Hallom a fülemben Szenteste szép hangját, ahogy a karácsonyi dallamokat mi, férfiak csak úgy dünnyögtük, de ő szépen ívelve hangjával is koszorút font körénk, nem csak karjaival ölelt át bennünket, ahogy körbeálltuk a karácsonyfát. Olyan hirtelen jött számára a szabadulás 1953 őszén a hortobágyi munkatáborból, mintha egy angyalt küldtek volna érte, aki átkarolta és elrepítette a szabadságba. A másik szabadítója, amely hozzászegődött a reménytelenségben, a szerelem volt. Még abban az évben, Szenteste a hajdúböszörményi református templomban örök hűséget fogadtak Édesapámmal. Ezen a napon indult szűkebb családunk története, így négyünk számára ez a kezdet, az örök kiindulási pont. Természetesen, ahogy cseperedtünk, egyre tudatosabban kezdtünk Bátyámmal kutatni a potenciális rejtekhelyeken ajándékok után, de Anyu mindig túljárt az eszünkön. Egyszer azonban sikerült rátalálni az ágyneműtartóban egy fantasztikus, irányítható, hatalmas, sötétzöld tankra, amely megdobbantotta a szívemet, hogy talán ezt én fogom kapni. Borzasztóan izgultam, alig bírtam kivárni a két hetet Szentestéig, és bizony, nagy boldogságomra, nekem hozta a Jézuska. Ezután valahogy többet már nem keresgéltünk, megértettük, hogy az ajándékot hozó Jézuska biztosan létezik, évről évre eljön hozzánk, és a mai napig ez a legfontosabb karácsonykor. 5

6 2012. Karácsony Őszi Mátra ILDIKÓ TÉRI NAPLÓ 30. szám Gyülekezetünk életében évtizedek óta fontos esemény az évről-évre megtartott, kirándulással színesített gyülekezeti hétvége. Autóbuszszal bebarangoltuk, és körbejártuk az országot, ismerkedve a tájjal, meglátogatva sok-sok gyülekezetet. Legtöbbször azonban hétvégi csendesnapokat tartottunk, az ifi pedig táborozott akár többször is egy évben. Idén kiszínesedett a hagyomány, mint a falevelek őszszel. A gyülekezetépítés jegyében, többgenerációs, családi hétvégére rándultunk ki a mátraházi nagy református üdülőbe. Hát bizony, ezt a hétvégét, az imaidőket és az éjszakákat leszámítva, csendes napoknak nem nagyon lehetett nevezni. Örömteli, pezsgő hétvége volt! Az üdülő megtelt, 95 külső-kelenföldi töltötte meg. A legfiatalabb résztvevő öt hónapos, a legidősebb 85 éves volt, vagyis a teljes gyülekezet képviseltette magát, de helyhiány miatt sajnos még így is akadtak, akik nem jöhettek velünk. Sokat énekeltünk, ismerkedetünk a mai, újkeletű dalokkal, Perjési Máté és csapata jól irányította szövegvetítéssel is segítve a közös éneklést. Lelki épülésül, és hogy jobban eligazodjunk a világban, Molnár Sándor tiszteletes úr a mai magyar társadalom sokat hangoztatott problémájáról, a tolarenciáról tartott három részes előadást, Keresztyén tolerancia címmel. Az egyes előadások után, csoportokba oszolva, megbeszéltük, értelmeztük, vitattuk a hallottakat. Nagysikerű csoportvetélkedő is volt, itt is ügyesen lettek keverve a korosztályok, és volt kirándulás, szalonnasütés, finom ebédek, vacsorák, és természetesen vidám gyermeklárma. Még az idő is jó volt, igazán minden összeállt. Vasárnap délelőtt istentisztelet zárta a tartalmas, gazdag három napot. Kunfalvi Endre Gyülekezetünk új beosztott lelkipásztora, Bob Ilona Enet, akit ezúttal egy kis összefoglalóra kértünk az első pár hónap után a beilleszkedés és az érkezés tapasztalatairól. I sten iránti hálával mondhatom, hogy mindazt, amiért imádkoztam az új szolgálati helyem kapcsán, feljebb meghallgatta Isten, mint kértem, vagy gondoltam volna. Nagyon örültem a missziói lelkületnek, a szeretetteljes, őszinte légkörnek, amely a gyülekezetet jellemzi, és amelyben otthon érzem magam. Úgy látom, hogy lelkésztársaim lelki értelemben és személyiségük révén olyan formáló hatást hoznak AZ ÉRKEZÉS ÖRÖME a közösség életébe, amelybe örömmel kapcsolódok bele. Az első hónapok tapasztalatai közül kiemelten jó élmény volt a mátraházai hétvége, a testvéri közösség örömét adta a számomra. Szintén jó élmény a szolgálói csapat sokszínűsége: jó látni, hogy mindenki képviselheti a saját egyéni látásmódját, és nem kell ugyanolyannak lennünk ahhoz, hogy egy cél felé tudjunk tartani. Antoine de Saint-Exupéry szavai jutnak eszembe erről: Akik igazán szeretik egymást, azok nem egymás felé, hanem egy irányba néznek. Sokat jelent az a testvéri fáradozás is, amely nagyban hozzásegített, hogy a kis szolgálati lakásból jóhangulatú otthonom válhatott. Kihívás a számomra, hogy a sokféle feladat között felismerjem, mely területek azok, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell helyeznem, melyek tartoznak elsődleges feladataim közé. Továbbá, hogy a gyülekezeti tagok közül sokakat még nem, vagy csak kicsit ismerek, ebben szeretnék előrébb haladni! Végül, hogy mit adhatok-kaphatok a közösségben? Lelkészként most az lett fontossá, hogy az Ige szolgálatába bekapcsolódhassam, és igyekezzem arra, hogy a Bibliának, Isten aktuális üzenetének a megszólító ereje érvényre jusson mindannyiunk életében. Köszönöm mindazt a segítséget, amit ehhez kapok a gyülekezettől! 6

7 30. szám NÉZZ, ÉS LÁSS! Karácsony Karácsonykor mindenki megpihen egy kicsit. Ilyenkor több időnk van egymásra, szeretteinkre, körbelátogatjuk hozzátartozóinkat. Este elfáradva jól esik leülni a TV elé. A bajok itt kezdődnek. Lehet, nem szeretnénk ötvenedjére is megnézni az egyébként bájos Reszkessetek betörőket vagy kívülről fújjuk már a Télapu mindegyik részét? Itt az idő a változtatásra! 3 filmet ajánlanék, amik persze nem helyettesíthetik a karácsony igazi üzenetét, de ha figyelmesen nézzük őket, nagyon sokat tudnak lelkileg nyújtani. kitűnően megformált barátot vezérli, példaértékű lehet számunkra. Nem akarja elveszíteni barátját, nem számít az sem, hogy jelenleg többnyire öntudatlanul motyog maga elé. Egy cél vezérli: segíteni rajta. Ennek eléréséhez nem sajnálja sem az idejét, sem az energiáját. Jó látni, hogy mindig van az életünkben olyan, aki nem hagy magunkra. A második film első látásra kilóg a sorból, hiszen alapvetően egy romantikus filmmel van dolgunk ben került mozikba ként tekintünk az életre. Örülni tudunk Amélie-vel együtt a hétköznap apró csodáinak, amelyek felett sokszor hajlamosak vagyunk elsiklani. Megfáradt kapcsolataink is új erőre kaphatnak, örömet tud újból szerezni, ha másokon segíthetünk. V A z első film az Alan Parker rendezésében, 1984-ben készült Madárka. Két gyermekkori barát történetét láthatjuk, akik megjárták Vietnám poklát. A háború után egyikük képtelen visszailleszkedni a társadalomba, elmegyógyintézetbe kerül. Hatalmába keríti a repülés vágya, ami számára az egyetlen kiutat jelentené elméjének bezárt állapotából. Másikuk minden erővel azon van, hogy közösen átélt élményeiket újra és újra elmesélve, kibillentse barátját jelenlegi állapotából, és visszakaphassa igazi énjét. A film végét nem szeretném elmondani, de az a szeretet, ami a Nicolas Cage által égül pedig a Születés című filmet ajánlom 2006-ból, melynek rendezője Catherine Hardwicke. A film Jézus születését meséli el. Miben áll mégis újítása? Olyan korhű díszletek között elevenedik meg előttünk a történet, és olyan precízen felépített rendezéssel, mea francia Jean-Pierre Jeunet filmje, az Amélie csodálatos élete. Főszereplője egy párizsi pincérlány, aki lakásában véletlenül megtalál egy, az előző lakó által ott felejtett dobozt. Eldönti, hogy visszajuttatja neki. Akciója sikerrel jár, innentől kezdve a maga egyedi módján megpróbál a körülötte lévőkön segíteni. Mindezt úgy teszi, hogy ne tudják meg, ő áll a dolgok hátterében. Természetesen a szerelem is beköszönt életében, de ennek elnyerése sem egyszerű. A film teljesen új élményt nyújt az elsziruposodott hollywoodi romantikus filmek végtelen tengerében. Megnézése után garantáltan más- lyet korábban talán csak Mel Gibson letaglozó Passiójában láthattunk. Hiába ismerjük a történetet, mégis végig tudjuk izgulni, hogy sikerüljön Máriáéknak Isten akaratát véghez vinniük. A hiteles színészi alakítások, a valóságos környezet és a nagyszerű korrajz együttesen eredményezik azt, hogy a film nézése során rácsodálkozzunk arra, hogy Isten mennyire szeret minket. Eljött közénk, ünnepeljük ezt, és Jézus személyében köszönjük meg a legnagyobb ajándékot, amit valaha is kaphattunk! Kálmán Gergely 7

8 2012. Karácsony K ilenc évtized kalandos életútja, megrázó fordulatai, egy nagy szerelem, önfeláldozás.. Reini, már kapható a könyvesboltokban. Akár ilyen reklámszöveggel is nyugodtan eladható lenne ez az interjúsorozatra épülő életrajzi könyv. Nem teljesen alaptalanul, hisz ilyen szűrőn át is megállná a helyét. Miért több mégis? A 19 éves, svájci-német Ruck Reinhild élete egy csapásra megváltozik, mikor egy áttáncolt egyetemi bál, pár hónap udvarlás és gyorsan lebonyolított esküvő után egy kofferral Magyarországra érkezik. Életében először találkozik férje szüleivel, akikkel nyelvismeret hiányában beszélgetni sem tud. Gyermekévei legalább olyan meghatározóak azonban, mint a többi 70 év, amit hazánkban tölt. Több nyelven beszél, de minden további nélkül megtanul oroszul is, mert Dosztojevszkijt eredetiben akarja olvasni. 14 évesen már Wagnerért rajong, Schubert dalokat énekelnek, a középkori mondavilágot jobban ismeri, mint a meséket. Szülei nem voltak olyan babusgatósak, mint szerinte a magyarok, ám képmutatástól mentes, biztonságos és melegszívű otthonra emlékszik vissza. Férje kezdő lelkipásztorból később mindenki Bandi bácsija lesz, a hazai pasztorálpszichológia egyik legkiemelkedőbb alakja. Reini néni élete nem egy híres ember árnyékában eltöltött életnek tűnik. A dagályos érzelmi kitárulkozás helyett minden válaszában nagyon A z egyik legnépszerűbb, 327-es Ó jöjjetek hívek kezdetű karácsonyi énekünk története tele van rejtéllyel. Vajon eredetileg is Jézus születésére írták, esetleg a skót jakobinus felkelők titkos üzenete rejlik a sorok mögött? II. Stuart Jakab angol királyt ban elüldözték a protestáns rendek, és lányát, II. Máriát ültették a trónra. Az ő hívei voltak a jakobiták, akik Franciaországban, Skóciában és Írországban szervezték a katolikus király viszszatérését. Az ének történetét sokáig homály fedte, mígnem egy francia bencés író, Dom Stéphan 1947-ben kiadta kutatásainak eredményét. Arra a következtetésre jutott, hogy a dallamot és a latin szöveget John Francis LAPOZÓ 30. szám diszkrét, ám a sorok között egy nagyon mély lelket is érzékelhetünk. Beszél több gyermekének elvesztéséről, a háborús idők megpróbáltatásairól, férjének lelkipásztori és kiemelkedő lelkigondozói munkájának feszített időbeosztásáról. Világi állást vállal életében először 40 évesen. A humor sem hiányzik, amit különösen fontosnak tart (megtudhatjuk például, milyen kapcsolatban áll a bilikkel). Apai nagyszüleim sokszor eszembe jutottak. Nagypapám szintén református lelkész, jogi doktor és német ösztöndíjas volt. Biztos forrásból tudom, hogy neki is feltűnt, vannak csinos német lányok. Végül magyar lányt vett el, nagymamám diakonissza testvér volt, hasonló kegyességgel, mint Reini néni, és ő is a fél világgal levelezésben állt. Reini néni hitvallása a válasz arra, miért több ez az életút az elején felvillantott reklámszövegnél: A legfontosabb számomra ezután is az marad, hogy a szeretetet, amit naponként Istentől, az én Uramtól kapok, továbbadhassam azoknak, akikkel aznap találkozom. És várom, hogy a leglényegesebben részesüljek: amikor itt az ideje, ott legyek, ahol az én megváltó Uram van. (REINI Dr. Gyökössy Endrénével beszélget Sz. Kiss Mária, Harmat Kiadó, 2012, 132 oldal.) ÉNEKES TÖRTÉNETEK A 327. dícséret Kálmán Gyöngyvér Wade, angol katolikus atyafi szerezte ben született, és miután a jakobiták üldözése elől Franciaországba költözött, egyházi énekeskönyvek másolásával kereste kenyerét. Amikor 1740-ben Franciaországban megszületett Edward, az idősödő Jakab fia, nem csoda, hogy a jakobiták ezt az eseményt a Messiás megszületéséhez hasonlították, hiszen tovább élt a remény, volt trónörökös. A szövegben megjelennek a jakobita irodalmi virágnyelv ismert szimbólumai, mint például a hívek, akik maguk a jakobiták, vagy Betlehem ami pedig Anglia. Ennek párja az Angelorum-Anglorum, angyalangol szójáték, mely szintén utalhat a vers esetleges politikai üzenetére. Így olvasva tüzes forradalmi indulóvá válik a kedves karácsonyi melódia. Mások úgy vélik, hogy az eredeti latin verset a művészetszerető IV. János ( ) portugál király írta. Még az is meglehet, hogy énekeskönyvünknek van igaza és tényleg a XIII. században keletkezett a himnusz eredetije, méghozzá Szent Bonaventura olasz püspök, filozófus, misztikus tollából, ahogy azt megint más kutatók feltételezik. Bármi legyen is az igazság, ha jobban belegondolunk, mindegyik karácsonyi éneket lehet forradalmi énekként énekelni! Sőt, csak úgy érdemes. Megszületett a Szabadító! Eljött a Király! Irány Betlehem! (Forrás: Penguin Book of Carols) Jó András 8

9 30. szám DRÁMAI PILLANATOK Karácsony ÁDÁM: Érzem, hogy Isten a mint elhagyott, Üres kézzel taszítván a magányba, Elhagytam én is. Önmagam levék Enistenemmé, és a mit kivívok, Méltán enyém. Erőm ez, s büszkeségem. LUCIFER (FÉLRE): Hiú báb, most daczolsz az égnek, Meglátjuk szíved, villámok, ha égnek. ÉVA: Nekem meg büszkeségem az csupán, Hogy a világnak anyja én leszek. LUCIFER (FÉLRE): Dicső eszmény, mit e nő szíve hord Megörökítni a bűnös nyomort. F MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA öldhözragadt, küzdelmes életünk nagy miértjeire Bibliánk harmadik oldalán választ kapunk. Miért a fájdalom, a fáradtság? Az állandó korlátok közti vergődés? Miért a lelki terhek, a testi fájdalmak emésztő ereje életünkben? Miért véges számunkra minden végtelenbe törekvő lelkünk ellenére? Hogy juthatott az ember ebbe a nyomorúságos állapotba, amelyet egy szóval talán bizonytalanságnak nevezhetnénk? Eltértünk az Isteni rendtől. Átkódoltuk, felülírtuk a ránk vonatkozó isteni alapgondolatot, így hibás működésbe hoztuk földi létünket. Drámai helyzetbe kerültünk Alkotónkkal, és kibékíthetetlen konfliktusba magunkkal és egymással. A kígyó személyéről, szerepéről nem kívánok értekezni, az egy másik dolgozat témája lehetne. Engem most az Isten és ember között lezajló ütközés érdekel, és annak következményei. Olvassuk el Mózes 1. könyvének harmadik részét! Megkísértés, bűnbeesés, mezítelenségünk felismerése, Istennel való szembenézésünk és a felelősség hárítása. Itt kezdődik az ember tragédiája. Megromlott a viszony Teremtőnkkel és saját magunkkal: szégyenérzet fogja el az embert mezítelensége miatt. Ami eddig természetes volt, most falként emelkedik közéjük. Elrejtőzik Isten elől, aki magával sem képes szembenézni. Megromlott a viszony Egymással is: a felelősséget először a nőre, majd a kígyóra hárítják. Ezt követi Isten átka, amelynek legsúlyosabb gondolata: Bizony por vagy és viszsza fogsz térni a porba. Aztán a kiűzetés az Éden kertjéből. Innen indulunk hát. Ez az alap. Ezek a dolgok állnak nyomorúságunk hátterében. Ezzel az örökséggel kell birkóznunk. Csillaghálóban hányódunk partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap, suttogón hiába hív az elveszett elem, nem véletlen vont a partra, fuldokolva kell egymás ellen élnünk-halnunk, szívünk megremeg: vergődésünk testvérünket, anyánk fojtja meg! Pilinszky János az apokaliptikus sűrítés legnagyobb költője, Halak a hálóban című versével átvezet minket gondolatilag Káin és Ábel történetéhez, onnan pedig jelenünk önző törekvéseihez. Egy igazi drámának nem mindig van feloldás a végén. Gondoljunk itt akár görög tragédiákra, akár néhány Shakespeare színműre. Madáchnál az Úr annyit mond csupán Ádám világtörténelmi kalandozása után: Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál! Ez szinte ironikusan gyenge válasz a lét értelmére feltett kérdésre. Bibliánk újszövetségi része ennél komolyabb emberszeretetről tesz bizonyságot. Nem szavakat ad nekünk, hanem egy életet. Ajándékba. Feloldozásul. Jézus Krisztus kereszthalálát állítja elénk. Hidat építve az elvesztett Éden felé, amelyben Isten féltőn szeretve kíván visszaadni nekünk mindent, amit mi eldobtunk. Örömöt, biztonságot, lelki otthont és mindenekfelett az igazi életet. Az Általa igazinak gondolt életet. Teszárek Csaba 9

10 2012. Karácsony ISTEN GONDVISELÉSÉBEN ÉLVE 30. szám Ki ül mellettem? Megnyugtató a tudat, hogy vannak, akik már több, mint 50 éve hűséges tagjai gyülekezetünknek és ha vasárnap belépek a templomajtón, szinte biztos, hogy ők ismét itt lesznek. Ezúttal egyik leghűségesebb gyülekezeti tagunkat, Váradi Ferencné, Emike nénit kérdezem, hogy számára mit jelent Isten gondviselésében élni. Mikor kezdett el ebbe a gyülekezetbe járni, és mit szeret ebben a közösségben? 1957-ben, az esküvőm után kezdtem el ebbe a gyülekezetbe járni, akkor még a régi imaházunkban, a Bartók Béla út végén lévő kovácsműhelyben tartottuk az alkalmakat Dr. Szabó Géza lelkipásztor úr vezetésével. Rögtön megszerettem ezt a közösséget, mert ő is, mint azóta majdnem mindegyik lelkipásztor, igyekezett családias hangulatot kialakítani, és úgy érzem, hogy azóta is igazi szeretetközösség ez a gyülekezet. Emellett sok barátom van itt, segítjük egymást, és részt tudunk venni, egymás örömeiben és gondjaiban is. Ennek is köszönhetem, hogy bár a férjem már 13 éve meghalt, mégsem érzem egyedül magam. Miért tartja fontosnak, hogyha teheti, minden istentiszteleten, illetve a bibliaórákon és az asszonykör alkalmain is részt vegyen? Szeretem ezeket az alkalmakat, mert mindig kapok valamilyen útmutatást, megerősítést az életemre nézve egyrészt az igéből, másrészt a bibliakörön és az asszonykörön egymás megnyilvánulásaiból is. Másfelől, ha valami oknál fogna például betegség miatt nem lehettem jelen egy alkalmon, annak mindig megéreztem a hiányát. Meséljen kicsit a gyermekkoráról és családjáról! Szüleim és nagyszüleim is reformátusok voltak, amikor elkezdtem iskolába járni Szabolcsveresmarton, akkor először mindig a templomba mentünk imádkozni, majd onnan az iskolába. Később hittan órára is jártam, és úgy éreztem, hogy én Isten gyermeke vagyok, de tulajdonképpen az életemet a nagy ébredés idején adtam át az Úrnak. Két gyermekem van, Ferenc fiamék Budafokon laknak, ő az ottani gyülekezetben presbiter, és öt gyermeke van. A másik gyermekem, Gabriella, neki tíz gyermeke született. Nagy öröm, hogy mindkét család hívő életet él, és így nevelik az unokáimat is. Minden nap tapasztalom Isten gondviselését, már tudok értékelni minden percet, amit kapok. Mivel szereti eltölteni a szabadidejét? Leginkább a gyerekekkel szeretem tölteni az időmet, otthon pedig szeretek olvasni és rejtvényt fejteni. Most éppen Ruth életéről olvasok egy könyvet, de szeretem az as évek női íróit is. Volt olyan nehéz helyzet az életében, amikor különösen is megtapasztalta, hogy Isten gondviselésében él? Minden nap tapasztalom Isten gondviselését, már tudok értékelni minden percet, amit kapok. Sokféle betegségben éreztem már Isten segítségét, de kétszer különösen. Egyszer, amikor egy súlyos műtét előtt álltam, bejött az orvos, és biztatott, hogy ne féljek. Mondtam neki, hogy letettem az Úr kezébe az életemet, imádkoztam, és ezért nem félek. Mire ő: Én is. Ez egy csoda volt a számomra. A másik pedig nagyjából egy éve történt. Rosszul lettem, és 3-4 percig szörnyű fejfájásom volt, de éppen ott volt velem Gabriella legnagyobb gyermeke, és ő tudott intézkedni. Egy ismerős agysebész műtött meg, egy kis platinát kellett beültetni, és olyan csodálatos, hogy azóta semmi bajom nincsen. Ha visszatekint eddigi életére, akkor mi az a három dolog, amiért a leghálásabb az Úr Istennek? Legjobban azért, mert megtalált, hogy az Övé lehetek. Utána pedig a családomért és ezért a gyülekezetért. Pusztai Tímea 10

11 30. szám KÖRKÖRÖS STAFÉTA Karácsony Istennek hála, hogy gyülekezetünkben virulnak a régebbi és újabb körök. Sorozatunkban ezúttal a Házaskör tagjai vallanak arról, miért tartják fontosnak, hogy odatartozzanak. A kör a sokéves múltra visszatekintő egykori őrmezei Házaskör és az Ildikó téri Szülői kör összevonásából alakult. Az új alakulat idén ősztől működik ebben a formában minden hónap 3. szerdáján. Bede Lívia Az itt elhangzó témák, beszélgetések a mindennapi életünk leggyakrabban felmerülő kérdéseit érintik. Hasonló örömöket, gondokat, sikereket, nehézségeket megélő emberek között lehetek, akikkel erről nyíltan, őszintén lehet beszélgetni! Jó érzés, hogy megértenek, elfogadnak és megtisztelnek a bizalmukkal, amikor elmesélik saját tapasztalataikat. Érkezzek akár utolsó percben rohanva, feszülten, fáradtan, mindig békésebben, nyugodtabban, lélekben megtisztultan megyek haza az alkalmakról. Az ilyen estéken valahogy könnyebbnek érzem az életem. Kálmán Gyöngyvér és Teszárek Csaba Az alkalmak elég töredékesen ugyan, de visszahozzák a régi idők (ifis korszakra is gondolhatunk) hangulatát. Amikor hosszasan tudtuk az Úr és a lelkünk titkait föltárni közösségben. Kálmán Emese és Papp Miklós A nem vagyunk egyedül -érzés a legjobb benne, ahogy össze tudunk nevetni tipikus helyzeteken, reakciókon. Külön öröm, hogy roppant fiatalos nagyszülők is járnak ide, akiktől sokat tanulhatunk. Kiss Dorottya és Bodó Richárd Pont megfelelően laza, igényesek az alkalmak, lelkileg és szellemileg építő, mégis kötetlen. Jó azokkal együtt, akikkel ifisek voltunk 20 éve. Sóskuti Ferencné, Kati Szeretem a közvetlen hangulatát, a jókedvet és az érezhető bizalommal teljes hozzászólásokat, amik ha különbözőek is, épp ezért tanulságosak. Molnár Eszter és Rotarides Mihály Észrevétlenül kerülünk közelebb egymáshoz, így már a vasárnapi Istentisztelet is egészen más. Görgetjük a problémáinkat nahát, a Tiéd az enyém is, és tesszük ezt kimondott vagy kimondatlan szóval, imádsággal, felszabadító nevetéssel. Számomra Arany János Családi kör című verséből az alábbi versszak idézi meg leginkább ezen alkalmak hangulatát: A gazda pedig mond egy szives jó estét, Leül, hogy nyugassza eltörõdött testét, Homlokát letörli porlepett ingével: Mélyre van az szántva az élet-ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, Sötét arcredõi elsimulnak szépen; Gondüzõ pipáját a tûzbe meríti; Nyájas szavu nõje mosolyra deríti. IMPRESSZUM ÖRÖMHÍR. A Budapest Külsõ-Kelenföldi Református Egyházközség ünnepi kiadványa. Megjelenik évente háromszor. Felelős kiadó: Molnár Sándor lelkipásztor Alapító szerkesztő: Megyaszai Imre Szerkesztő: Kálmán Emese Olvasószerkesztő: Arday-Janka Judit Tördelés és nyomdai előkészítés: Rácz&Réthy Köszönettel várjuk a testvérek hozzászólásait, írásait és beszámolóit! Gyülekezetünk elérhetőségei: Budapest, Ildikó tér 1. Telefon: (+36-1)

12 2012. Karácsony 30. szám KERESZTREJTVÉNY E E SZ Á R Készítette: Kiss András Vízszintes: 1. Idézet Ézsaiás 52-ből (folyt. a vízsz. 42-ben). 15. Esztendeje. 16. Végtelenül hibás! 17. dörgöl (beolvas neki). 18. Déli gyümölcs. 19. Nosztalgia. 21. Király egyik fele! 22. Mezőgazdasági eszköz. 23. Sertés finom része. 24. Erdei növénynek. 26. Párt összead. 28. Férfinév. 30. Régi foci trófea. 33. EAR. 34. Ritkás erdő. 35. Maga előtt mozgató. 36. Pepecselő, piszmogó. 39. Botanika része! 41. Ellenzéki párt. 42. Vízsz. 1 folytatása. Függőleges: 1. Egyik jelképe a galamb. 2. Becézett női név. 3. Nem több. 4. SH. 5. Gyászol 6. Lankadatlanul figyelő. 7. Akadályai. 8. TOO. 9. HR. 10. Céltalanul ír valamit. 11. Eső angolul 12. Vágd. 13. Igekötő. 14. Állateledel. 20. Előkelő. 23. Nem énrám, és nem őrá. 24. Palesztin szervezet. 25. Ruhaszövet Kum sivatag. 29. Cselekedet. 31. Egyiptomi keresztyén. 32. Autóbusz egyneműi. 34. LOL. 37. Azonosak! 38. Elején lukas! 40. Nikkel vegyjele. GYEREKSAROK Puszedli és Habcsók Télen-nyáron karácsony, Kolibri Kiadó TALÁLD MEG A KÉT KÉP KÖZÖTTI 8 KÜLÖNBSÉGET!

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra)

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Manna II. évf. 11. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Dicsérjétek az Urat! ORGONAAVATÁS október 29. Ujjongó énekkel áldjuk az Örökkévaló Atyát! Halk himnuszokkal és

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 2. szám 2007. május...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Manna. Akarom, tisztulj meg! III. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. január-február. E havi igénk:

Manna. Akarom, tisztulj meg! III. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. január-február. E havi igénk: Manna III. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Akarom, tisztulj meg! És lőn, hogy mikor az egyik városban vala, ím vala ott egy poklossággal teljes ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben