A KARÁCSONY IGAZI ARCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KARÁCSONY IGAZI ARCA"

Átírás

1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya (1Jn 3:1) 30. szám A Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség Ünnepi Kiadványa R Advent * Karácsony * Újév A KARÁCSONY IGAZI ARCA ejtelmes, az ember életének belső, sok esetben a mélyen rejtőző emlékeket is megmozgató időszaka köszöntött ránk újra, itt a karácsony. Gyermekkori emlékek élednek fel bennem ilyenkor, és bizonnyal nemcsak bennem, hanem sokakban a kedves Olvasók közül is. Martonvásári gyermekkorom szép, karácsonyi emlékei, amelyek ma már oly távolinak tűnnek, hiszen azok az eltelt karácsonyok régen feltekeredtek már az idő orsójára. S azok is, akik azokban a régi időkben széppé tették az ünnepet számunkra, gyerekek számára, régen kiköltöztek a temetőkbe. Régi és nehéz időkben ők, szüleink, nagyszüleink voltak azok, akik angyallá válva tettek meg minden tőlük telhetőt, hogy megajándékozzanak minket. Ma pedig mi vagyunk azok, akik igyekszünk mindent megtenni, hogy mi lepjük meg ajándékokkal azokat, akik hozzánk tartoznak. Akiknek a szemében felcsillanó öröm, amikor kibontva meglátják, hogy mit rejt az ajándékcsomag, sok mindenért kárpótol minket. De miért is ajándékozunk mi ekkor? Miért érzi az ember a kényszerét annak, hogy örömet szerezzen azoknak, akik a számára fontosak? Miért igyekszik minden jóérzésű ember arra, hogy övéi felé ajándékaival nyilvánítsa ki a szeretetét karácsonykor? Miért ragaszkodunk a meglepetésekhez? A választ máshol nem találhatjuk meg, mint ott, ahol a karácsony gyökereit kell keresnünk: Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. (1János 4,9) Ez számomra azt jelenti, hogy az első nagy Ajándékozó a szeretet Atyja, az élő Isten volt akkor, amikor elküldte a számára legkedvesebbet, egyszülött Fiát ebbe a világba, hogy éljünk általa. Erre az ajándékra rezonál belül, ezt imitálja titkon az ember, amikor maga is érzi, hogy ilyenkor ajándékkal kell, hogy kinyilvánítsa a szeretetét azok felé, akiket valóban szeret. Isten az első karácsony éjszakáján Jézus Krisztust küldte el, benne öltött testet, hogy éljünk általa. Sokan kérdezik: de miért így? Miért kellett ez? Miért lett testté az Isten? S miért ajándék ez? Már a régi korban is sokakat foglalkoztatott ez a kérdés, és kérdezték egyszerű emberek, teológusok, nagyok és kicsik: cur Deus homo? Miért lett Isten emberré? Azért, hogy felismerjük igazi szándékát irányunkban; hogy felismerjük mentő szeretetét, igazi szeretetét, ami még arra is képes volt, hogy teljesen azonosuljon velünk. Hiszen Jézus teljesen ugyanolyanná lett, mint mi, a bűnt kivéve. Eljöttében, és halálában azt bizonyította be, hogy halálosan szeret bennünket az Isten. Bennünket, akik úgy jövünk a világra, hogy csak valami halvány sejtelmeink vannak ha vannak az igazi életről. Az örökéletről. De mivel ő annyira szeret bennünket, anynyira azt akarja, hogy az ember ne bűnben, halálban, kilátástalan küzdelemben élje le az életét, és rogyjon a sírba, ezért ajándékozta nekünk Jézust. Őróla mondja a Biblia egy más helyen: ő a mi Főpapunk. A latin a papra a pontifex szót használja, ami azt jelenti: hídépítő. Jézus azzal, hogy karácsonykor emberré lett, és meghalt értünk a Kereszten, híddá lett a számunkra vissza Istenhez. Isten tehát karácsonykor azzal, hogy Jézust ajándékul küldte nekünk, hidakat akar építeni hozzánk, az emberi szívekhez, és boldoggá akar bennünket tenni. Úgy, ahogy mi is akkor, amikor a fa alá tesszük ajándékainkat, ezzel hidat akarunk építeni egymás felé, és boldoggá akarjuk tenni egymást. Ez van hát ajándékaink, szeretetünk ilyen megnyilvánulásai mögött. És valójában ez a karácsony igazi arca! Molnár Sándor lelkipásztor

2 2012. Karácsony 30. szám FOLYAMATOS KEGYELEM Isten iránti hálával emlékezünk arra, hogy 11 évvel ezelőtt, Adventjében és Karácsonyán jelent meg először gyülekezeti lapunk ünnepi száma: az. Amikor ezt tesszük, ugyanakkor fájdalommal, de hálás szívvel gondolunk Megyaszai Imre gondnok testvérünkre, akinek a neve egybeforrt ezzel az ünnepi újsággal. Imre barátunk volt a szerkesztője és lelke az nek, ő volt, aki mozgatta a szálakat, aki megszólította gyülekezetünk tagjait egy-egy cikk, beszámoló vagy portré megírására. Nehéz és áldozatos munkával járt ez, hiszen mint szerkesztő tapasztalhatta azt bár a jóindulat és igyekezet mindig megvolt, hogy nem mindig érkezik a szöveg határidőre. Ő tudta legjobban, a szerkesztés olyan mint a kirakós játék: ha egy kis rész is hiányzik, már nincs meg az egész. Számtalan t küldött és fáradhatatlanul telefonált, tárgyalt a nyomdával, hogy minden szépenidőre elkészüljön. Igényesen és ízlésesen szerkesztette a lapot, melyben megfelelő arányban voltak találhatók a lelki táplálékok és más tartalmak. Megrendült szívvel olvastuk azt a sorozatot is, amely a kommunista diktatúra szenvedőiről, a kitelepítettekről szólt. Emellett művelődéstörténeti, képzőművészeti és zenei témákról szóló írások és istenes versek tették még érdekesebbé az újságot. Nyilvánvaló, hogy azért is lehetett ennek a címe, mert mind a szerkesztő, mind pedig akik ebben az újságban írtak, már korábban megismerték azt az örömhírt, amelyben Isten szeretete szent Fiában, Jézus Krisztusban testet öltött itt ezen a Földön. Így emlékezünk a 11 évvel ezelőtti re, amelyet együtt éreztünk át, amikor ezt a Lapot kezünkbe vettük, és utána mindig érdeklődéssel vártuk az újabb megjelenést. Emlékezünk MEGYASZAI IMRÉRE, aki nagy betegen is szívesen és felelősségteljesen végezte ezt a munkát, a presbiterre és gondnokra, aki hűséggel szolgált közöttünk, az igehirdetőre, aki Őrmezőn többször vezette az istentiszteletet. Ide kívánkozik az az idézet, amely latinul is ott volt mottóként: LAUS VIVENDI DEO DICSÉRET AZ ÉLŐ ISTENNEK! Miközben hálás szívvel emlékezünk, ugyanakkor reménységgel tekintünk arra, hogy a mi Urunk a hazahívott szolgálók helyett mindig tud újakat adni, és az nek lesz folytatása a gyülekezet épülésére, hitbeli mélyülésére. Áldjon meg bennünket ebben az Úr! Kálmán Péter ny. lelkipásztor 30 ÉVES AZ IFI Gyülekezetünkben az ifjúsági munkának, azaz az IFI-életnek komoly hagyományai vannak. Ezúttal a kezdeteket mutatjuk be, két, azóta lelkipásztorrá lett egykori ifivezető segítségével. Visszaemlékezések az 1980-as évekből. A z újonnan született Külső-Kelenföldi gyülekezet újdonsült rakétakilövő alakú templomában a Szentlélek életre hívott egy ifi-csapatot először Misi bácsi és Váradi Feri bácsi közreműködésével. Később Kálmán Péter és Fodor Dániel lettek az atyák, akik keze alatt megindult az ifi-élet. Nagy élet indult! Az ifi alkalmakat nagyon fellendítették a táborok: nyáron Tahiban, télen Mátraházán. Ezek az Istennel és egymással való kapcsolatunkat hatalmas módon építették! Mennyi élményünk volt! Ezekből éltünk az év további részében. Egyszer elhatároztuk Tegez Ferivel, hogy a lelki élet mélyítésére imaközösséget kezdünk, amire az ifiket is meghívjuk. Az elején csak mi ketten voltunk Tegezzel legalább fél évig. Utána jött a csoda: egyre többen jelentek meg. Egy év múltán több, mit a fél ifi csoport ott volt! Az egyetem minden erőt kivett. Vizsgák, dolgozatok, határidők. Ebben az időben született az Életmód-klub, amit egyetemi tanulmányaim és érdeklődési köröm olvasmányai alapján ollóztam össze: dietetika, étkezési kultúra, relaxáció, mozgáskultúra, feng-shui. Nem igei alapon jöttünk össze, és nem is a templomban, hanem lakásunkban, azért elhangzott egy-egy ige is ilyenkor hiszen mindent Istenen akartunk lemérni, Tőle elkérni. Fodor Dánielnek megtetszett ez a klub -formátum, és ő is szervezett egyet, ahol különböző témákat vetett fel, amin ütköztethettük véleményeinket. Ez lett a Vélemény-klub. 2

3 30. szám Karácsony Az ifi-burjánzás velejárója a lelkes zenei élet. Meg voltunk győződve róla, hogy az ifjúság zenéjével némi reformációt hozhatnánk megkövesedett, fekete énekeskönyves, gyülekezeti éneklésünkbe. Persze, az egész istentiszteleti liturgiába is szerettünk volna több színt vinni. Zenészeinkkel megkörnyékeztük Kálmán Pétert, hogy hadd csináljunk egyszer egy ifjúsági istentiszteletet, amikor minden liturgiai elemet az ifi szolgáltat. Megengedte! Nagy siker volt, mindenkinek tetszett. Legalábbis mi így éltük meg. Kértük lelkészünket, hadd legyen ez rendszeresen. Jó mondta felvetem a presbitériumban.. A presbitérium beleegyezett a dologba: évente egyszer... Sebaj mondta Kálmán Péter majd megcsináljuk félévenként, úgyis elfelejtik, hogy már volt ebben az évben... Zámbó András Ős ifis csoportkép Tahiban 1983-ból: a leghátsó sorban jobbról a harmadik Tegez Ferenc. A kép jobb szélén az akkori Belsőkelenföldi lelkipásztor, Hajdú Péter és felesége, Rozka néni F urcsa kiszámolni azt az időt, ami azóta telt el, hogy Külső-Kelenföldön alig egy tucat fiatal úgy gondolta, szükség van Isten ege alatt, hogy hátunkat egymásnak támasztva megbeszéljük a világ dolgait, s védve legyünk azokban a változásokban, melyek körülvesznek minket, de bennük asszimilálódni nem szeretnénk. Hétfő. Hétfő volt a választott nap, végiggondolni sem merem, hogy ebben szempont volt-e televíziós adásszünet. Beszéljünk úgy róla, mintha műsortól, házi feladattól, távolságtól, felnőttes figyelmeztetésektől függetlenül, szent elhatározásként, heti rendszereséggel összegyülekeztünk volna. Miért is? Csak. Mert megvolt az akarat, s reméltük, meglesz hozzá az áldás is. Hallgattunk zenét, és megbeszéltük. Olvastunk könyvet, és megbeszéltük. Kirándultunk, és megbeszéltük. Elmentünk moziba, és megbeszéltük. Igét olvastunk, és megbeszéltük. Mindannyiunknak volt gondolata. Hangosabb vagy halkabb kifejezési eszközökkel megáldva, egymás elé tártuk kérdéseinket, felháborodásainkat, botladozásinkat. Bennem már ott munkált valami beszédkény- szer, amivel képességek és bölcsesség híján próbáltam összezavarni a többieket, így hamarabb született meg számon a szó, minthogy végiggondoltam volna a következőt én tartom mondatot. A következőt, ami pontosan hét nap múlva lesz. Milyen hosszúnak tűnt az az egy hét! Főleg, hogy a mondandóm lényege, az ige megvolt (János 14:6). Ott parázslott fejemben, várta, hogy valami lángra lobbantsa. Én reméltem, hogy a gyors döntés után a felülről jövő tűz keresztülárad rajtam. Papírra vetettem kusza gondolataimat, és a lapok megteltek betűkkel, majd napok alatt lényegire zsugorodott a fogalmazás. Átköltözött egy kis sárga jegyzetlapra, ami már csak nekem beszélt arról a gazdagságról, ami a szavak mögött elrejtőzött. Fejben néhányszor elmondtam magamban azt, ami majd az ifi előtt reménységem szerint felcsendül. Szép volt. Hangzatos. Kerek. Megrázó. Fajsúlyos. Magával ragadó. Pont tökéletes. Izgalommal, s mégis nyugalommal vártam a hétfő délutánt. Gyülekező beszélgetések, ének, imádság, s menetrend szerint érkezni kellett volna a Szentléleknek is. De a saját mondataim elhadart, rövidre harapott zajában nem tűnt föl, hogy teljes egészében ÉN vagyok, s ami fejben oly szépnek tűnt, az itt most csak valami absztrakció. Összességében a gyönyörű igéről tartott ifi csak számomra volt feledhetetlen, aki kínosan átélte, hogy azalatt a három perc alatt, míg elmondtam a mondandómat többen még el sem helyezkedtek. A kínos csönd után a támogató mondatok formáló kezekként nyúltak felém, s mivel mindenki hozzáfűzte a maga háromperces godolatát, már nem én, hanem valóban a Szentlélek hozott közénk valódi beszélgetést. Harmic év. Semmi sem változott. Bennem semmi. Azóta is folyamatosan azt szeretem átélni, ahogyan az ügyetlen szavakból Isten élő üzenetet formál a megszólaló és hallgató szívekben. Koroknai-Tegez Ferenc Tahi táborosok egy csoportja 1989-ben: a kép bal szélén a leghátsó sorban Zámbó András. A kép közepén pedib Simonné Margitka 3

4 2012. Karácsony 30. szám * * * * * * * * Személyes Új rovatunkban egy-egy ünnepkört a gyülekezet néhány tagja idéz meg. Így még jobban megismerhetjük egymást, beavathatjuk a testvéreket a saját családunk, otthonunk, életünk apróbb mozzanataiba, emlékeibe is. Arday-Janka Zsolt Arday-Janka 1950-et írtunk és én 4 évesen vártam a Jézuskát. Aznap olyan jó voltam, mint már régen. A nappali szobában üldögéltem egy mesekönyv társaságában, és szerettem volna felgyorsítani az időt, hogy mihamarabb este legyen, és közben elgondoltam, hogy vajon milyen játékot fogok kapni. Édesapám, aki református lelkipásztor volt Mezőkeresztesen, a nagyszobában tanult, és készült a másnapi ünnepi prédikációjára. Azt már tudtam, hogy ilyenkor nem szabad bemenni és zavarni, csak azt nem értettem, hogy miért van ilyenkor még az ajtó is bekulcsolva. Miután mindig ebbe a szobába jött a Jézuska, kicsit aggódtam is, hogy amíg Édesapám ott van, addig biztos nem mernek az angyalkák bejönni a karácsonyfával, a díszítésről nem is beszélve. Nagy nehezen, de végre este lett, megszólalt a harang, és szüleimmel és testvéreimmel átmentünk a templomba. Istentisztelet után már alig bírtam magammal, és vártam, hogy megszólaljon a csengő, ami azt jelentette, hogy végre berohanhatok a számomra eddig tiltott területre, a karácsonyfához. Végre ez is eljött, körbe álltuk a feldíszített karácsonyfát, elénekeltük az ilyenkor szokásos karácsonyi dícséreteket, és ekkor jött a feketeleves. Odamentem a fához, és elkezdtem keresni az ajándékomat, de nem találtam a fa alatt semmit sem. Az fel sem tűnt, hogy nagyobb b testvéreim sem kaptak semmit sem (akkor még én voltam a hat gyerek közül a legkisebb, mert a húgom csak négy év múlva született). Nagyon elkeseredtem mert ugyan azt én sem vitattam, hogy nem voltam mindig mintagyerek, de enynyire, hogy a Jézuska semmit sem hozott nekem, elképzelni sem tudtam. Testvéreim bátorítottak, hogy imádkozzam és meglátom, hogy a Jézuska még a rosszaságomat is megbocsátja. Miután még másnap is vigasztalhatalan voltam, a karácsonyi istentisztelet után a nagytestvéreim arra biztattak, hogy járjam még egyszer körbe a karácsonyfát, és vegyem alaposabban szemügyre. Így is tettem, és akkor az ágak között megpillantottam egy kis farepülőt. Nagy volt a boldogságom, hogy mégsem felejtett el a Jézuska, sokáig ez a kis farepülő volt a kedvenc játékom. Csak évekkel később (amikor már meg tudtam érteni) mondta el Édesapám, hogy abban az időben olyan nehéz anyagi körülmények között voltak, hogy hálát adtak azért, hogy étel került az ünnepi asztalra. A nagyobb testvéreimmel már meg tudták beszélni hogy ezen a karácsonyon nem lesz ajándék, de az én gyermeki lelkemnek nem akartak csalódást okozni, így az egyik ügyeskezű bátyám vállalta, hogy farag nekem egy kis farepülőt, de a festék nem száradt meg rajta időre, és ez okozta az egynapos csúszást. Így tanultam meg gyermekként, hogy az Úr Jézus még a ságot is megbocsátja, ha őszin- rosszate hittel kérjük. Baintner Fanni Baintner Az egyik legkedvesebb dolog a karácsonyban, amikor a szüleimmel együtt díszítjük a fát. Sokáig ez azalatt az idő alatt történt, amíg a húgom aludt. Reggel per- sze mindig arra ébredtem, ahogy boldogan kiáltotta: Fanni, gyere! Megjött a Jézuska!. Tavaly óta azonban már ő is segít a díszítésben, így egy új családi szokás alakul ki. Egy kis vers, vagy néhány gondolat után, lágy zene mellett szoktuk kibontogatni az ajándékokat. Izgalommal várom mindig, hogy a már rég kitervelt meglepetések milyen hatást váltanak ki a többiekből. Vajon tetszik nekik? Én addig nem is merek hozzányúlni az enyéimhez. Az egyik legnagyobb boldogság, ha örömet szerezhetek nekik! 4

5 30. szám Karácsony ünnep * * * * * * * * * Benke Gabriella Benke Nekem a karácsony a leggyönyörűbb ünnep az évben. Olyan csodálatos dallamok, meglepetések, örömök kapcsolódnak hozzá, amelyek velünk együtt nőttek fel, épültek to- vább, kaptak új jelentőséget t immáron saját családunkban. Most látom, felnőtt fejjel azt a sok áldozatot, imádságot, az Úrnak szentelt munkát, ami a papcsaládban külö- nösen zsúfolttá tette az ün- nepet. Mégis... a gyülekeze- tünk egyedülálló tagjainak ablakai alatt felzendülő családi kórusban, gyer- mekkorom hideg, még- is szívet melengető templomaiban felzú- gó énekekben, versekben, édesapám karácsonyfa alatt elmondott hála- adó imádságá- ban megéreztem Isten csodálatos szeretetét, amelyet ezen az első, titokzatos karácsonyon, kegyelméből nekünk adott. Áldásait igyen osztogatta, s ebben a szegény, ötgyerekes papcsaládban tele volt a karácsonyfa alja ajándékkal. Nálunk valósággal angyalok jártak, és a mézeskalács, a reggeli kuglóf, a beigli, a töltöttkáposzta is mindig megkerült reggelre. Hogy hogyan csinálta édesanyám, ma sem tudom... csak a mosolygós, kínálkozó tekintete van előttem ma is. Ez a drága örökség kötelez. Az Úr közel... Uram, segíts újra és újra átélnem ezt a csodát! Irlanda Sándor és Gabriella és Gabriella Nagycsaládban az ünnepi időszak elsősorban utazással telik. Ritkán látjuk egymást, ezért szívesen tesszük meg a nagyobb távolságot, hogy végre közösen tudjunk ünnepelni. Ez a folytonos készülődés és a viszontlátás öröme elhomályosíthatja az ünnep valódi tartalmát, de számunkra inkább elmélyíti. A szülői házhoz való visszatérés, a meghitt szeretetkapcsolat az Atyával történő találkozásunkra, a mennyei hon örök örömére utalva teszi könnyen érthetővé a gyermekek számára is az advent és karácsony ünnepét. Így kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepet! Juhász István Juhász Számomra is, mint oly sokaknak, a gyermekkor karácsonyai a legkedvesebbek. Az igazi nagy ünnep gyönyörű színekkel, hangokkal, ízekkel, doromboló kályhával. De ennél is fontosabb volt a meghittség, a biztonság, az önfeledt boldogság, amit szüleim szeretete teremtett meg. Ennek is a középpontjában Édesanyám állt. Hallom a fülemben Szenteste szép hangját, ahogy a karácsonyi dallamokat mi, férfiak csak úgy dünnyögtük, de ő szépen ívelve hangjával is koszorút font körénk, nem csak karjaival ölelt át bennünket, ahogy körbeálltuk a karácsonyfát. Olyan hirtelen jött számára a szabadulás 1953 őszén a hortobágyi munkatáborból, mintha egy angyalt küldtek volna érte, aki átkarolta és elrepítette a szabadságba. A másik szabadítója, amely hozzászegődött a reménytelenségben, a szerelem volt. Még abban az évben, Szenteste a hajdúböszörményi református templomban örök hűséget fogadtak Édesapámmal. Ezen a napon indult szűkebb családunk története, így négyünk számára ez a kezdet, az örök kiindulási pont. Természetesen, ahogy cseperedtünk, egyre tudatosabban kezdtünk Bátyámmal kutatni a potenciális rejtekhelyeken ajándékok után, de Anyu mindig túljárt az eszünkön. Egyszer azonban sikerült rátalálni az ágyneműtartóban egy fantasztikus, irányítható, hatalmas, sötétzöld tankra, amely megdobbantotta a szívemet, hogy talán ezt én fogom kapni. Borzasztóan izgultam, alig bírtam kivárni a két hetet Szentestéig, és bizony, nagy boldogságomra, nekem hozta a Jézuska. Ezután valahogy többet már nem keresgéltünk, megértettük, hogy az ajándékot hozó Jézuska biztosan létezik, évről évre eljön hozzánk, és a mai napig ez a legfontosabb karácsonykor. 5

6 2012. Karácsony Őszi Mátra ILDIKÓ TÉRI NAPLÓ 30. szám Gyülekezetünk életében évtizedek óta fontos esemény az évről-évre megtartott, kirándulással színesített gyülekezeti hétvége. Autóbuszszal bebarangoltuk, és körbejártuk az országot, ismerkedve a tájjal, meglátogatva sok-sok gyülekezetet. Legtöbbször azonban hétvégi csendesnapokat tartottunk, az ifi pedig táborozott akár többször is egy évben. Idén kiszínesedett a hagyomány, mint a falevelek őszszel. A gyülekezetépítés jegyében, többgenerációs, családi hétvégére rándultunk ki a mátraházi nagy református üdülőbe. Hát bizony, ezt a hétvégét, az imaidőket és az éjszakákat leszámítva, csendes napoknak nem nagyon lehetett nevezni. Örömteli, pezsgő hétvége volt! Az üdülő megtelt, 95 külső-kelenföldi töltötte meg. A legfiatalabb résztvevő öt hónapos, a legidősebb 85 éves volt, vagyis a teljes gyülekezet képviseltette magát, de helyhiány miatt sajnos még így is akadtak, akik nem jöhettek velünk. Sokat énekeltünk, ismerkedetünk a mai, újkeletű dalokkal, Perjési Máté és csapata jól irányította szövegvetítéssel is segítve a közös éneklést. Lelki épülésül, és hogy jobban eligazodjunk a világban, Molnár Sándor tiszteletes úr a mai magyar társadalom sokat hangoztatott problémájáról, a tolarenciáról tartott három részes előadást, Keresztyén tolerancia címmel. Az egyes előadások után, csoportokba oszolva, megbeszéltük, értelmeztük, vitattuk a hallottakat. Nagysikerű csoportvetélkedő is volt, itt is ügyesen lettek keverve a korosztályok, és volt kirándulás, szalonnasütés, finom ebédek, vacsorák, és természetesen vidám gyermeklárma. Még az idő is jó volt, igazán minden összeállt. Vasárnap délelőtt istentisztelet zárta a tartalmas, gazdag három napot. Kunfalvi Endre Gyülekezetünk új beosztott lelkipásztora, Bob Ilona Enet, akit ezúttal egy kis összefoglalóra kértünk az első pár hónap után a beilleszkedés és az érkezés tapasztalatairól. I sten iránti hálával mondhatom, hogy mindazt, amiért imádkoztam az új szolgálati helyem kapcsán, feljebb meghallgatta Isten, mint kértem, vagy gondoltam volna. Nagyon örültem a missziói lelkületnek, a szeretetteljes, őszinte légkörnek, amely a gyülekezetet jellemzi, és amelyben otthon érzem magam. Úgy látom, hogy lelkésztársaim lelki értelemben és személyiségük révén olyan formáló hatást hoznak AZ ÉRKEZÉS ÖRÖME a közösség életébe, amelybe örömmel kapcsolódok bele. Az első hónapok tapasztalatai közül kiemelten jó élmény volt a mátraházai hétvége, a testvéri közösség örömét adta a számomra. Szintén jó élmény a szolgálói csapat sokszínűsége: jó látni, hogy mindenki képviselheti a saját egyéni látásmódját, és nem kell ugyanolyannak lennünk ahhoz, hogy egy cél felé tudjunk tartani. Antoine de Saint-Exupéry szavai jutnak eszembe erről: Akik igazán szeretik egymást, azok nem egymás felé, hanem egy irányba néznek. Sokat jelent az a testvéri fáradozás is, amely nagyban hozzásegített, hogy a kis szolgálati lakásból jóhangulatú otthonom válhatott. Kihívás a számomra, hogy a sokféle feladat között felismerjem, mely területek azok, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell helyeznem, melyek tartoznak elsődleges feladataim közé. Továbbá, hogy a gyülekezeti tagok közül sokakat még nem, vagy csak kicsit ismerek, ebben szeretnék előrébb haladni! Végül, hogy mit adhatok-kaphatok a közösségben? Lelkészként most az lett fontossá, hogy az Ige szolgálatába bekapcsolódhassam, és igyekezzem arra, hogy a Bibliának, Isten aktuális üzenetének a megszólító ereje érvényre jusson mindannyiunk életében. Köszönöm mindazt a segítséget, amit ehhez kapok a gyülekezettől! 6

7 30. szám NÉZZ, ÉS LÁSS! Karácsony Karácsonykor mindenki megpihen egy kicsit. Ilyenkor több időnk van egymásra, szeretteinkre, körbelátogatjuk hozzátartozóinkat. Este elfáradva jól esik leülni a TV elé. A bajok itt kezdődnek. Lehet, nem szeretnénk ötvenedjére is megnézni az egyébként bájos Reszkessetek betörőket vagy kívülről fújjuk már a Télapu mindegyik részét? Itt az idő a változtatásra! 3 filmet ajánlanék, amik persze nem helyettesíthetik a karácsony igazi üzenetét, de ha figyelmesen nézzük őket, nagyon sokat tudnak lelkileg nyújtani. kitűnően megformált barátot vezérli, példaértékű lehet számunkra. Nem akarja elveszíteni barátját, nem számít az sem, hogy jelenleg többnyire öntudatlanul motyog maga elé. Egy cél vezérli: segíteni rajta. Ennek eléréséhez nem sajnálja sem az idejét, sem az energiáját. Jó látni, hogy mindig van az életünkben olyan, aki nem hagy magunkra. A második film első látásra kilóg a sorból, hiszen alapvetően egy romantikus filmmel van dolgunk ben került mozikba ként tekintünk az életre. Örülni tudunk Amélie-vel együtt a hétköznap apró csodáinak, amelyek felett sokszor hajlamosak vagyunk elsiklani. Megfáradt kapcsolataink is új erőre kaphatnak, örömet tud újból szerezni, ha másokon segíthetünk. V A z első film az Alan Parker rendezésében, 1984-ben készült Madárka. Két gyermekkori barát történetét láthatjuk, akik megjárták Vietnám poklát. A háború után egyikük képtelen visszailleszkedni a társadalomba, elmegyógyintézetbe kerül. Hatalmába keríti a repülés vágya, ami számára az egyetlen kiutat jelentené elméjének bezárt állapotából. Másikuk minden erővel azon van, hogy közösen átélt élményeiket újra és újra elmesélve, kibillentse barátját jelenlegi állapotából, és visszakaphassa igazi énjét. A film végét nem szeretném elmondani, de az a szeretet, ami a Nicolas Cage által égül pedig a Születés című filmet ajánlom 2006-ból, melynek rendezője Catherine Hardwicke. A film Jézus születését meséli el. Miben áll mégis újítása? Olyan korhű díszletek között elevenedik meg előttünk a történet, és olyan precízen felépített rendezéssel, mea francia Jean-Pierre Jeunet filmje, az Amélie csodálatos élete. Főszereplője egy párizsi pincérlány, aki lakásában véletlenül megtalál egy, az előző lakó által ott felejtett dobozt. Eldönti, hogy visszajuttatja neki. Akciója sikerrel jár, innentől kezdve a maga egyedi módján megpróbál a körülötte lévőkön segíteni. Mindezt úgy teszi, hogy ne tudják meg, ő áll a dolgok hátterében. Természetesen a szerelem is beköszönt életében, de ennek elnyerése sem egyszerű. A film teljesen új élményt nyújt az elsziruposodott hollywoodi romantikus filmek végtelen tengerében. Megnézése után garantáltan más- lyet korábban talán csak Mel Gibson letaglozó Passiójában láthattunk. Hiába ismerjük a történetet, mégis végig tudjuk izgulni, hogy sikerüljön Máriáéknak Isten akaratát véghez vinniük. A hiteles színészi alakítások, a valóságos környezet és a nagyszerű korrajz együttesen eredményezik azt, hogy a film nézése során rácsodálkozzunk arra, hogy Isten mennyire szeret minket. Eljött közénk, ünnepeljük ezt, és Jézus személyében köszönjük meg a legnagyobb ajándékot, amit valaha is kaphattunk! Kálmán Gergely 7

8 2012. Karácsony K ilenc évtized kalandos életútja, megrázó fordulatai, egy nagy szerelem, önfeláldozás.. Reini, már kapható a könyvesboltokban. Akár ilyen reklámszöveggel is nyugodtan eladható lenne ez az interjúsorozatra épülő életrajzi könyv. Nem teljesen alaptalanul, hisz ilyen szűrőn át is megállná a helyét. Miért több mégis? A 19 éves, svájci-német Ruck Reinhild élete egy csapásra megváltozik, mikor egy áttáncolt egyetemi bál, pár hónap udvarlás és gyorsan lebonyolított esküvő után egy kofferral Magyarországra érkezik. Életében először találkozik férje szüleivel, akikkel nyelvismeret hiányában beszélgetni sem tud. Gyermekévei legalább olyan meghatározóak azonban, mint a többi 70 év, amit hazánkban tölt. Több nyelven beszél, de minden további nélkül megtanul oroszul is, mert Dosztojevszkijt eredetiben akarja olvasni. 14 évesen már Wagnerért rajong, Schubert dalokat énekelnek, a középkori mondavilágot jobban ismeri, mint a meséket. Szülei nem voltak olyan babusgatósak, mint szerinte a magyarok, ám képmutatástól mentes, biztonságos és melegszívű otthonra emlékszik vissza. Férje kezdő lelkipásztorból később mindenki Bandi bácsija lesz, a hazai pasztorálpszichológia egyik legkiemelkedőbb alakja. Reini néni élete nem egy híres ember árnyékában eltöltött életnek tűnik. A dagályos érzelmi kitárulkozás helyett minden válaszában nagyon A z egyik legnépszerűbb, 327-es Ó jöjjetek hívek kezdetű karácsonyi énekünk története tele van rejtéllyel. Vajon eredetileg is Jézus születésére írták, esetleg a skót jakobinus felkelők titkos üzenete rejlik a sorok mögött? II. Stuart Jakab angol királyt ban elüldözték a protestáns rendek, és lányát, II. Máriát ültették a trónra. Az ő hívei voltak a jakobiták, akik Franciaországban, Skóciában és Írországban szervezték a katolikus király viszszatérését. Az ének történetét sokáig homály fedte, mígnem egy francia bencés író, Dom Stéphan 1947-ben kiadta kutatásainak eredményét. Arra a következtetésre jutott, hogy a dallamot és a latin szöveget John Francis LAPOZÓ 30. szám diszkrét, ám a sorok között egy nagyon mély lelket is érzékelhetünk. Beszél több gyermekének elvesztéséről, a háborús idők megpróbáltatásairól, férjének lelkipásztori és kiemelkedő lelkigondozói munkájának feszített időbeosztásáról. Világi állást vállal életében először 40 évesen. A humor sem hiányzik, amit különösen fontosnak tart (megtudhatjuk például, milyen kapcsolatban áll a bilikkel). Apai nagyszüleim sokszor eszembe jutottak. Nagypapám szintén református lelkész, jogi doktor és német ösztöndíjas volt. Biztos forrásból tudom, hogy neki is feltűnt, vannak csinos német lányok. Végül magyar lányt vett el, nagymamám diakonissza testvér volt, hasonló kegyességgel, mint Reini néni, és ő is a fél világgal levelezésben állt. Reini néni hitvallása a válasz arra, miért több ez az életút az elején felvillantott reklámszövegnél: A legfontosabb számomra ezután is az marad, hogy a szeretetet, amit naponként Istentől, az én Uramtól kapok, továbbadhassam azoknak, akikkel aznap találkozom. És várom, hogy a leglényegesebben részesüljek: amikor itt az ideje, ott legyek, ahol az én megváltó Uram van. (REINI Dr. Gyökössy Endrénével beszélget Sz. Kiss Mária, Harmat Kiadó, 2012, 132 oldal.) ÉNEKES TÖRTÉNETEK A 327. dícséret Kálmán Gyöngyvér Wade, angol katolikus atyafi szerezte ben született, és miután a jakobiták üldözése elől Franciaországba költözött, egyházi énekeskönyvek másolásával kereste kenyerét. Amikor 1740-ben Franciaországban megszületett Edward, az idősödő Jakab fia, nem csoda, hogy a jakobiták ezt az eseményt a Messiás megszületéséhez hasonlították, hiszen tovább élt a remény, volt trónörökös. A szövegben megjelennek a jakobita irodalmi virágnyelv ismert szimbólumai, mint például a hívek, akik maguk a jakobiták, vagy Betlehem ami pedig Anglia. Ennek párja az Angelorum-Anglorum, angyalangol szójáték, mely szintén utalhat a vers esetleges politikai üzenetére. Így olvasva tüzes forradalmi indulóvá válik a kedves karácsonyi melódia. Mások úgy vélik, hogy az eredeti latin verset a művészetszerető IV. János ( ) portugál király írta. Még az is meglehet, hogy énekeskönyvünknek van igaza és tényleg a XIII. században keletkezett a himnusz eredetije, méghozzá Szent Bonaventura olasz püspök, filozófus, misztikus tollából, ahogy azt megint más kutatók feltételezik. Bármi legyen is az igazság, ha jobban belegondolunk, mindegyik karácsonyi éneket lehet forradalmi énekként énekelni! Sőt, csak úgy érdemes. Megszületett a Szabadító! Eljött a Király! Irány Betlehem! (Forrás: Penguin Book of Carols) Jó András 8

9 30. szám DRÁMAI PILLANATOK Karácsony ÁDÁM: Érzem, hogy Isten a mint elhagyott, Üres kézzel taszítván a magányba, Elhagytam én is. Önmagam levék Enistenemmé, és a mit kivívok, Méltán enyém. Erőm ez, s büszkeségem. LUCIFER (FÉLRE): Hiú báb, most daczolsz az égnek, Meglátjuk szíved, villámok, ha égnek. ÉVA: Nekem meg büszkeségem az csupán, Hogy a világnak anyja én leszek. LUCIFER (FÉLRE): Dicső eszmény, mit e nő szíve hord Megörökítni a bűnös nyomort. F MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA öldhözragadt, küzdelmes életünk nagy miértjeire Bibliánk harmadik oldalán választ kapunk. Miért a fájdalom, a fáradtság? Az állandó korlátok közti vergődés? Miért a lelki terhek, a testi fájdalmak emésztő ereje életünkben? Miért véges számunkra minden végtelenbe törekvő lelkünk ellenére? Hogy juthatott az ember ebbe a nyomorúságos állapotba, amelyet egy szóval talán bizonytalanságnak nevezhetnénk? Eltértünk az Isteni rendtől. Átkódoltuk, felülírtuk a ránk vonatkozó isteni alapgondolatot, így hibás működésbe hoztuk földi létünket. Drámai helyzetbe kerültünk Alkotónkkal, és kibékíthetetlen konfliktusba magunkkal és egymással. A kígyó személyéről, szerepéről nem kívánok értekezni, az egy másik dolgozat témája lehetne. Engem most az Isten és ember között lezajló ütközés érdekel, és annak következményei. Olvassuk el Mózes 1. könyvének harmadik részét! Megkísértés, bűnbeesés, mezítelenségünk felismerése, Istennel való szembenézésünk és a felelősség hárítása. Itt kezdődik az ember tragédiája. Megromlott a viszony Teremtőnkkel és saját magunkkal: szégyenérzet fogja el az embert mezítelensége miatt. Ami eddig természetes volt, most falként emelkedik közéjük. Elrejtőzik Isten elől, aki magával sem képes szembenézni. Megromlott a viszony Egymással is: a felelősséget először a nőre, majd a kígyóra hárítják. Ezt követi Isten átka, amelynek legsúlyosabb gondolata: Bizony por vagy és viszsza fogsz térni a porba. Aztán a kiűzetés az Éden kertjéből. Innen indulunk hát. Ez az alap. Ezek a dolgok állnak nyomorúságunk hátterében. Ezzel az örökséggel kell birkóznunk. Csillaghálóban hányódunk partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap, suttogón hiába hív az elveszett elem, nem véletlen vont a partra, fuldokolva kell egymás ellen élnünk-halnunk, szívünk megremeg: vergődésünk testvérünket, anyánk fojtja meg! Pilinszky János az apokaliptikus sűrítés legnagyobb költője, Halak a hálóban című versével átvezet minket gondolatilag Káin és Ábel történetéhez, onnan pedig jelenünk önző törekvéseihez. Egy igazi drámának nem mindig van feloldás a végén. Gondoljunk itt akár görög tragédiákra, akár néhány Shakespeare színműre. Madáchnál az Úr annyit mond csupán Ádám világtörténelmi kalandozása után: Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál! Ez szinte ironikusan gyenge válasz a lét értelmére feltett kérdésre. Bibliánk újszövetségi része ennél komolyabb emberszeretetről tesz bizonyságot. Nem szavakat ad nekünk, hanem egy életet. Ajándékba. Feloldozásul. Jézus Krisztus kereszthalálát állítja elénk. Hidat építve az elvesztett Éden felé, amelyben Isten féltőn szeretve kíván visszaadni nekünk mindent, amit mi eldobtunk. Örömöt, biztonságot, lelki otthont és mindenekfelett az igazi életet. Az Általa igazinak gondolt életet. Teszárek Csaba 9

10 2012. Karácsony ISTEN GONDVISELÉSÉBEN ÉLVE 30. szám Ki ül mellettem? Megnyugtató a tudat, hogy vannak, akik már több, mint 50 éve hűséges tagjai gyülekezetünknek és ha vasárnap belépek a templomajtón, szinte biztos, hogy ők ismét itt lesznek. Ezúttal egyik leghűségesebb gyülekezeti tagunkat, Váradi Ferencné, Emike nénit kérdezem, hogy számára mit jelent Isten gondviselésében élni. Mikor kezdett el ebbe a gyülekezetbe járni, és mit szeret ebben a közösségben? 1957-ben, az esküvőm után kezdtem el ebbe a gyülekezetbe járni, akkor még a régi imaházunkban, a Bartók Béla út végén lévő kovácsműhelyben tartottuk az alkalmakat Dr. Szabó Géza lelkipásztor úr vezetésével. Rögtön megszerettem ezt a közösséget, mert ő is, mint azóta majdnem mindegyik lelkipásztor, igyekezett családias hangulatot kialakítani, és úgy érzem, hogy azóta is igazi szeretetközösség ez a gyülekezet. Emellett sok barátom van itt, segítjük egymást, és részt tudunk venni, egymás örömeiben és gondjaiban is. Ennek is köszönhetem, hogy bár a férjem már 13 éve meghalt, mégsem érzem egyedül magam. Miért tartja fontosnak, hogyha teheti, minden istentiszteleten, illetve a bibliaórákon és az asszonykör alkalmain is részt vegyen? Szeretem ezeket az alkalmakat, mert mindig kapok valamilyen útmutatást, megerősítést az életemre nézve egyrészt az igéből, másrészt a bibliakörön és az asszonykörön egymás megnyilvánulásaiból is. Másfelől, ha valami oknál fogna például betegség miatt nem lehettem jelen egy alkalmon, annak mindig megéreztem a hiányát. Meséljen kicsit a gyermekkoráról és családjáról! Szüleim és nagyszüleim is reformátusok voltak, amikor elkezdtem iskolába járni Szabolcsveresmarton, akkor először mindig a templomba mentünk imádkozni, majd onnan az iskolába. Később hittan órára is jártam, és úgy éreztem, hogy én Isten gyermeke vagyok, de tulajdonképpen az életemet a nagy ébredés idején adtam át az Úrnak. Két gyermekem van, Ferenc fiamék Budafokon laknak, ő az ottani gyülekezetben presbiter, és öt gyermeke van. A másik gyermekem, Gabriella, neki tíz gyermeke született. Nagy öröm, hogy mindkét család hívő életet él, és így nevelik az unokáimat is. Minden nap tapasztalom Isten gondviselését, már tudok értékelni minden percet, amit kapok. Mivel szereti eltölteni a szabadidejét? Leginkább a gyerekekkel szeretem tölteni az időmet, otthon pedig szeretek olvasni és rejtvényt fejteni. Most éppen Ruth életéről olvasok egy könyvet, de szeretem az as évek női íróit is. Volt olyan nehéz helyzet az életében, amikor különösen is megtapasztalta, hogy Isten gondviselésében él? Minden nap tapasztalom Isten gondviselését, már tudok értékelni minden percet, amit kapok. Sokféle betegségben éreztem már Isten segítségét, de kétszer különösen. Egyszer, amikor egy súlyos műtét előtt álltam, bejött az orvos, és biztatott, hogy ne féljek. Mondtam neki, hogy letettem az Úr kezébe az életemet, imádkoztam, és ezért nem félek. Mire ő: Én is. Ez egy csoda volt a számomra. A másik pedig nagyjából egy éve történt. Rosszul lettem, és 3-4 percig szörnyű fejfájásom volt, de éppen ott volt velem Gabriella legnagyobb gyermeke, és ő tudott intézkedni. Egy ismerős agysebész műtött meg, egy kis platinát kellett beültetni, és olyan csodálatos, hogy azóta semmi bajom nincsen. Ha visszatekint eddigi életére, akkor mi az a három dolog, amiért a leghálásabb az Úr Istennek? Legjobban azért, mert megtalált, hogy az Övé lehetek. Utána pedig a családomért és ezért a gyülekezetért. Pusztai Tímea 10

11 30. szám KÖRKÖRÖS STAFÉTA Karácsony Istennek hála, hogy gyülekezetünkben virulnak a régebbi és újabb körök. Sorozatunkban ezúttal a Házaskör tagjai vallanak arról, miért tartják fontosnak, hogy odatartozzanak. A kör a sokéves múltra visszatekintő egykori őrmezei Házaskör és az Ildikó téri Szülői kör összevonásából alakult. Az új alakulat idén ősztől működik ebben a formában minden hónap 3. szerdáján. Bede Lívia Az itt elhangzó témák, beszélgetések a mindennapi életünk leggyakrabban felmerülő kérdéseit érintik. Hasonló örömöket, gondokat, sikereket, nehézségeket megélő emberek között lehetek, akikkel erről nyíltan, őszintén lehet beszélgetni! Jó érzés, hogy megértenek, elfogadnak és megtisztelnek a bizalmukkal, amikor elmesélik saját tapasztalataikat. Érkezzek akár utolsó percben rohanva, feszülten, fáradtan, mindig békésebben, nyugodtabban, lélekben megtisztultan megyek haza az alkalmakról. Az ilyen estéken valahogy könnyebbnek érzem az életem. Kálmán Gyöngyvér és Teszárek Csaba Az alkalmak elég töredékesen ugyan, de visszahozzák a régi idők (ifis korszakra is gondolhatunk) hangulatát. Amikor hosszasan tudtuk az Úr és a lelkünk titkait föltárni közösségben. Kálmán Emese és Papp Miklós A nem vagyunk egyedül -érzés a legjobb benne, ahogy össze tudunk nevetni tipikus helyzeteken, reakciókon. Külön öröm, hogy roppant fiatalos nagyszülők is járnak ide, akiktől sokat tanulhatunk. Kiss Dorottya és Bodó Richárd Pont megfelelően laza, igényesek az alkalmak, lelkileg és szellemileg építő, mégis kötetlen. Jó azokkal együtt, akikkel ifisek voltunk 20 éve. Sóskuti Ferencné, Kati Szeretem a közvetlen hangulatát, a jókedvet és az érezhető bizalommal teljes hozzászólásokat, amik ha különbözőek is, épp ezért tanulságosak. Molnár Eszter és Rotarides Mihály Észrevétlenül kerülünk közelebb egymáshoz, így már a vasárnapi Istentisztelet is egészen más. Görgetjük a problémáinkat nahát, a Tiéd az enyém is, és tesszük ezt kimondott vagy kimondatlan szóval, imádsággal, felszabadító nevetéssel. Számomra Arany János Családi kör című verséből az alábbi versszak idézi meg leginkább ezen alkalmak hangulatát: A gazda pedig mond egy szives jó estét, Leül, hogy nyugassza eltörõdött testét, Homlokát letörli porlepett ingével: Mélyre van az szántva az élet-ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, Sötét arcredõi elsimulnak szépen; Gondüzõ pipáját a tûzbe meríti; Nyájas szavu nõje mosolyra deríti. IMPRESSZUM ÖRÖMHÍR. A Budapest Külsõ-Kelenföldi Református Egyházközség ünnepi kiadványa. Megjelenik évente háromszor. Felelős kiadó: Molnár Sándor lelkipásztor Alapító szerkesztő: Megyaszai Imre Szerkesztő: Kálmán Emese Olvasószerkesztő: Arday-Janka Judit Tördelés és nyomdai előkészítés: Rácz&Réthy Köszönettel várjuk a testvérek hozzászólásait, írásait és beszámolóit! Gyülekezetünk elérhetőségei: Budapest, Ildikó tér 1. Telefon: (+36-1)

12 2012. Karácsony 30. szám KERESZTREJTVÉNY E E SZ Á R Készítette: Kiss András Vízszintes: 1. Idézet Ézsaiás 52-ből (folyt. a vízsz. 42-ben). 15. Esztendeje. 16. Végtelenül hibás! 17. dörgöl (beolvas neki). 18. Déli gyümölcs. 19. Nosztalgia. 21. Király egyik fele! 22. Mezőgazdasági eszköz. 23. Sertés finom része. 24. Erdei növénynek. 26. Párt összead. 28. Férfinév. 30. Régi foci trófea. 33. EAR. 34. Ritkás erdő. 35. Maga előtt mozgató. 36. Pepecselő, piszmogó. 39. Botanika része! 41. Ellenzéki párt. 42. Vízsz. 1 folytatása. Függőleges: 1. Egyik jelképe a galamb. 2. Becézett női név. 3. Nem több. 4. SH. 5. Gyászol 6. Lankadatlanul figyelő. 7. Akadályai. 8. TOO. 9. HR. 10. Céltalanul ír valamit. 11. Eső angolul 12. Vágd. 13. Igekötő. 14. Állateledel. 20. Előkelő. 23. Nem énrám, és nem őrá. 24. Palesztin szervezet. 25. Ruhaszövet Kum sivatag. 29. Cselekedet. 31. Egyiptomi keresztyén. 32. Autóbusz egyneműi. 34. LOL. 37. Azonosak! 38. Elején lukas! 40. Nikkel vegyjele. GYEREKSAROK Puszedli és Habcsók Télen-nyáron karácsony, Kolibri Kiadó TALÁLD MEG A KÉT KÉP KÖZÖTTI 8 KÜLÖNBSÉGET!

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben