Regina Krónika. VI. évfolyam 12. szám december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika. VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»"

Átírás

1 Regina Krónika VI. évfolyam 12. szám december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Istentől megáldott, boldog ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak! A szent éjszaka Harsányi Lajos Zúgó Mártonék karácsonyestje című novellájában Márton gazda unokái kérdéseire válaszolva beszél a szent éjszakáról. Íme a történet rövidített változatban: A hold sarlója hidegen csillog a torony mögött. Az utcákat, háztetőket friss hó borítja, a kéményekből sötét venyigefüst bodorodik. A kántáló gyerekek már hazatértek. Az utolsó ostordurranás is elhangzott, amellyel a legények a szentestét köszöntötték. A falu csendes, de minden ablaka világos. Benn a házakban ünnepi illatok úszkálnak. Zúgó Mártonéknál is ég már az asztalon az ünnepi lámpa, mellette áll a kis fenyő. Néhány gyertya ég, meg alma és aranyos dió csillog rajta. Az asztalnál ünneplőruhában, pipázva ül Zúgó Márton sok kis unokával és a menyeivel. Távolabb, a búbos kemencéhez közel ülnek a férfiak, és dióra kártyáznak. A karácsonyfán néha meg-megbillen a gyertya lángja, és Márton gazda áhítattal beszélni kezd családjának a szent éjszakáról. Akkor is volt hó? kérdi az egyik unoka. Volt mondja Márton gazda. Hát akkor hogyan legeltettek a pásztorok? Sehogyan se. A marháknak a karámban vetettek szénát. És a pásztorok aludtak? Ki aludt, ki nem. Mások inkább pipázgattak. Volt, aki harmonikázott. Az unokák meg az asszonyok elandalodtak kissé. Szép a harmonikaszó, kivált téli estéken, úrangyala után. És mikor jött az angyal? Először nem az angyal jött. Először az üstökös jött. Két fényes szeme volt, sistergett, sziporkázott az égen. A többi kis csillag ugrándozott körülötte, mint a szöcskeraj a mezőn. Egy kis csillag mindig lejjebb jött, és a pásztorok már attól tartottak, hogy közibük esik. A csillag? Az. De nem csillag volt. A csillag fénye meghasadt. Két nagy szárny lett belőle, a közepéből pedig egy gyönyörű angyal libbent a pásztorok elé a havas rétre, mintha valami nagy madár szállt volna elibük. A pásztorok igen megijedtek, mert még sohase láttak angyalt. El akartak bújni a kazlak közé. De aztán ámulva nézték, mert az angyal csodaszép volt. Fehér szárnyai suhogtak, ruhája ezüstösen fénylett. Lábán nem volt semmi, mezítláb állt a havon. Nem fázott a lába? Nem. Mikor leszállt a hóra, egyszerre olyan langymeleg lett körös-körül, akárcsak májusban. Szárnyaiból ibolyaillat áradt, és amikor megszólalt, olyan volt a hangja, mint a hegedűszó. És mit mondott? Hiszen tudod! Tanultátok az iskolában. A nagyobbik unoka feláll a székről, és elmondja: Ne féljetek, pásztorok, nagy örömöt hirdetek nektek! Ma született a megváltó Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy kisdedet pólyába takarva, jászolba fektetve. Az angyal folytatja Márton gazda a város széle felé mutatott, ahol egy elhagyott istálló állt, benne a Szent Család. Az angyalt pedig ezer kis angyal vette körül, s a nagy angyal úgy állt közöttük, mint mikor a holdnak udvara van. És visszamentek az égbe? Vissza. Egész úton ezt énekelték: Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek! Aztán? szólal meg újra a kisebbik unoka, és megcsillan sötét szeme. A pásztorok kitárt karral néztek az elszálló angyal után. Majd hirtelen felugráltak, és kiáltozni kezdtek: Menjünk! Menjünk! Nézzük meg a kisdedet, aki most született nekünk. A számadó juhász feltolta hom-

2 2. oldal Regina Krónika december 4. lokán nagy báránybőr süvegét. Az ám! De vinni is kell valamit a kisdednek! Nosza! Egyszerre előkerültek a tarisznyák. Mindegyiknél volt valami, amivel a kisdednek kedveskedni akart. Az egyik kisbojtár meg nyaka köré kapott egy báránykát. Akkor aztán vidám kurjantások közt megindultak a város felé a havas úton. Néhány tanya mellett is elmentek, azok ablakait erősen megzörgették. Hé! Keljenek fel! Megszületett a messiás! Jöjjenek megnézni! A tanyabeliek gyorsan felöltöztek. Hirtelen összekaptak egyet-mást, hogy ők is ajándékozhassanak, és a pásztorok után eredtek. Aztán? ragyog a kis unokák szeme. Az istálló mellett megvárták egymást. Köhécseltek, szorongtak. Egymást tessékelték előbbre. Egyik se mert bemenni. Végre az egyik tanyásné kopogtatta meg halkan az istálló ajtaját. Szabad! hallatszott ki Szent József komoly hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus! léptek be áhítattal. Mindnyájan levették báránybőr kucsmájukat, mintha csak templomba léptek volna. Ekkor az X-lábú jászol felől vakító fénysugár lövellt a pásztorok szemébe. A jászol szalmáján ott feküdt a kisded, aki leírhatatlanul szép volt. A haja aranyból, a szeme kék nefelejcs, az arca piros rózsabimbó. Mellette ült szelíd mosollyal a szép Szűz Mária. Mögötte állt Szent József, és büszkén tartotta hatalmas bunkós botját. A pásztorok mindnyájan odatérdeltek a jászol elé, és alázatosan keresztet vetettek. Ajkuk imát suttogott, de szemük megbűvölve nézte a kisdedet. A tanyásné széttárta meleg nagykendőjét, elővett alóla egy szép, virágos tányért, amelyen friss túró fehérlett, mint a hó. Alázatosan nyújtotta a kisded felé. Mária mosolyogva vette át. Köszönöm mondta halkan. Erre a többiek is nekibátorodtak, és sorra elővették ajándékaikat. A kis bojtár leakasztotta nyakából a báránykát, és a kis Jézus mellé állította a szalmára. A bárány nyugodtan állt, és örömmel engedte, hogy a kis Jézus megsimogassa puha gyapját, és meghúzza rózsaszínű fülecskéjét. Nem bégetett? Nem. És mindnyájan megbűvölten térdeltek, és nézték a kis Jézust, és olyan boldogok voltak, mint életükben sohasem. Zúgó Márton elhallgat. Az unokák tágra nyílt szemmel néznek a lámpa fényébe. Az asszonyok imára kulcsolt kézzel sóhajtanak. A férfiak kezében megáll a kártya, és nem csörög a dió, amire játszanak. A szobában áhítatos csend van. Szinte hallják az angyalok dalát. Aztán az éjszakában megszólal az éjféli misére hívó harangszó. Mintha a világ valamennyi harangja az angyalokkal együtt zengené: Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a Földön a jóakaratú embereknek. Szerkesztette: Németh Emília Sík Sándor: Karácsonyi álom Magyar karácsony fekete-fakója És minden, ami mostani, múljon, Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon, Csillagos álom pelyhes takarója. Álom, álom karácsonyi álom! - Álom, álom... Betlehemben Kicsike Jézus megszületett. Szép Szűz Mária, egek ékessége, Mi bűnös lelkünk egy édessége Csókkal hajol a jászolka tövébe, Kicsi Jézuskára rájanevet. Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus, Ügyefogyott népre, ránk mosolyog Csilló levegő-égben, boldog fényességben Nekünk dalolnak angyali karok.,,dicsőség, dicsőség mennyben az Istennek, Békesség, békesség földön az embernek! Álom, álom... Kegyes kicsi Jézus, Panaszkodjunk-e teneked? Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus, Hiszen te jól tudsz mindeneket! S te, fényes szép angyalsereg, A békességet is ismered! A békesség te jól tudod, meleg cipő: És édesanyja a bánsági búza. A békesség a nagy hegyek nyugalma: És homlokukat a Tátra koszorúzza. A békesség egy csendes kicsi napsugár talán, Amely a mély komoly vizek tükrén remeg: De máshol még nem látják szegény magyar szemek, Csak Pozsony ős Dunáján és Szent Anna taván, A békesség a kassai harangszó, S a székely falukon a pásztorok miséje Kétszerte szent!... Dicsőség a magasban... Kicsi Jézus, Tedd, hogy legyen békesség idelent! Dicsőség, dicsőség a magasságoknak, Békesség a földön, békesség, békesség Szegény magyaroknak.

3 2005. december 4. Regina Krónika. oldal Aprószentek A rómaiak Kr. e. 43-ban ültették a fejedelmi székbe az idegen, idúmeus származású Heródest. Akik ismerték, meglehetősen rossz véleménnyel voltak róla, mert ravaszsággal, vesztegetésekkel, szónoki ügyességgel és erőszakkal szerezte hatalmát. Mindezek következtében Kr. e. 40-ben a rómaiak kegyéből királyi címet kapott, de azt mondták róla, hogy úgy került trónra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya. S ez a vélemény nem a rosszindulat szülötte volt! Heródesnek élete folyamán nagy sikerei voltak: az országot fölvirágoztatta, birodalma majdnem olyan nagy volt, mint Dávid országa. Sokat építkezett, de családi élete boldogtalan volt. Tíz felesége volt egymás után, s az utolsó, a zsidó fejedelmi házból származó Hasmoneus Mariammé miatt vesztette el nagyságát. Mariammét ugyanis szerette a király, ő pedig szíve mélyén megvetette urát. Heródes egész fiatalon megölette sógorát, Arisztobuloszt. Mariammét, amikor hűtlenséggel vádolták, tétovázás nélkül bíróság elé állította és kivégeztette. E gyilkosság után Heródes összeomlott: gyanakvó, szeszélyes, ingerlékeny és meggondolatlan lett. Újabb vádaskodások miatt elfogatta és megölette Mariammé anyját, majd tulajdon két fiát is. E rémtettek mind Kr. e. 7-ben történtek, abban az évben, amikor Betlehemben megszületett a gyermek, a megígért király. De Heródes még tovább tetézte kegyetlenségeit: alattvalói megtagadták a hűségesküt a császárra, Augustusra, ezért Heródes hatezer férfit feszíttetett keresztre Jeruzsálemben. Az egész országot a gyász és rettegés bénította meg, amikor megjelentek Jeruzsálemben a napkeleti bölcsek, és föltették a kérdést: Hol van a zsidók újszülött királya? Szent Máté, aki Jézus gyermeksége történetének ezt a részét ránk hagyta, meg is jegyezte: Heródes megrettent, és vele együtt egész Jeruzsálem. Azonnal összehívta a főpapokat és a nép írástudóit, és azok azt válaszolták, hogy a júdeai Betlehemben születik a messiás, mert így jövendölte Mikeás próféta. Ennek hallatára Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan kikérdezte őket, hogy mikor látták meg a csillagot, melynek nyomán országába jöttek, aztán elküldte őket Betlehembe: Menjetek, szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki! (Mt 2,2 8). A bölcsek meghallgatták a királyt, útnak indultak, és a csillag elvezette őket a betlehemi barlanghoz, melyben a Szent Család élt. Megtalálván a keresett gyermeket, leborultak előtte, hódoltak a király előtt, és átadták neki ajándékaikat: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel pedig álmukban intést kaptak, hogy vissza ne térjenek Jeruzsálembe, más utat választottak a hazatérésre. Józsefnek álmában megjelent egy angyal, és isteni figyelmeztetést hozott. József, aki mindig oly engedelmes volt Isten akarata iránt, még az éjszaka fogta a gyermeket, és Máriával együtt elindult Egyiptom felé. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, s Betlehemben és környékén minden fiúgyermeket megöletett kétéves korig. Hányan lehettek ezek az ártatlan megölt kisdedek? Heródes nem készíttetett jegyzőkönyvet, és számukat a helyi hagyomány sem őrizte meg, bármilyen lényegesnek tartja a mai tudomány ezt az adatot. A tudósok úgy vélik, hogy mintegy gyermekről lehetett szó. A helyi hagyomány szerint az aprószentek sírja a bazilika alatt van, amelyet Nagy Konstantin építtetett Jézus születésének barlangja fölé, és a kis sírok nem messze ettől a barlangtól egy sziklasírban voltak ben Poggibonsiból egy Miklós nevű barát járt a Szentföldön, és följegyezte, hogy a születés barlangjától kelet felé van egy másik barlang, amely szűk, kereszt formájú barlangban folytatódik. Ott vannak eltemetve az aprószentek Az Egyház vértanúként tiszteli ezeket az apró szenteket, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy ő az, akiről a próféták jövendöltek, a Király, aki vasvesszővel fogja kormányozni a népeket. Ünnepüket a keleti egyház december 29-én, a római egyház a IV. század óta december 28-án, karácsony közvetlen közelében üli. (Forrás: A szentek élete)

4 4. oldal Regina Krónika december 4. A betlehemi láng Karácsony ünnepére hozzánk is megérkezik minden évben a betlehemi láng, sőt az otthonunkba is hazavihetjük a templomból. De vajon tudjuk-e, hogy mi ez, mit jelképez, mire való? A betlehemi Születés templomából induló békeláng arra emlékeztet, hogy Jézus születésekor az angyalok békét hirdettek a jóakaratú embereknek. A láng továbbadásával ezt az üzenetet hirdetjük. Ahogy a kis láng gyertyáról gyertyára terjed, úgy kell a békének erősödnie embertől emberig. Mára több mint 30 európai országban vált karácsonyi szokássá a betlehemi láng őrzése és terjesztése. Elsősorban a cserkészek, de már több ifjúsági szervezet és más közösségek is gondoskodnak arról, hogy minél több helyre eljusson ez a szimbólum. Ausztriában december 24-én nemcsak a templomokból lehet hazavinni a betlehemi lángot, hanem a pályaudvarokról, a Vöröskereszt-irodákból és az ORF minden körzeti stúdiójából is. A betlehemi békeláng eredete ugyanis az ORF osztrák tévé- és rádiótársasághoz kapcsolódik. E fénylő jelképet először 1986-ban vitték el köszönetképpen mindazoknak, akik adományukkal segítették az ORF Fény a sötétben (Licht ins Dunkel) című karácsonyi jótékonysági gálaműsorát, illetve ezen keresztül a rászorulókat. Az elképzelés az volt, hogy a Fény a sötétben akció keretében Betlehemben, Jézus születésének helyén meggyújtanak egy lángot, és ezzel ajándékozzák meg a támogatókat az összetartozás jeleként. Közvetlenül az 1989-es fordulat után a betlehemi láng átlépett olyan határokat, amelyek néhány hónappal korábban még leküzdhetetlen akadályt jelentettek. Ott égett például a leomlott berlini falnál is az osztrákok elvitték új szomszédjaikhoz, hogy így ünnepelhessenek karácsonyán egy idős hölgy kopogtatott az egyik bécsi cserkészvezető ajtaján: Éppen most hoztam el a betlehemi békelángot a pályaudvarról. Feltételezem, hogy ez a dolog a cserkészek számára is jelent valamit. Odaadjam, hogy magánál is égjen? A válasz természetesen igen volt, olyannyira, hogy a következő évben az osztrák cserkészek megszervezték a láng terjesztését. A politikai fordulatot követően Európa keleti országaiban újra szabad volt a vallásgyakorlás, újra működhettek a cserkészcsapatok is, és nagy lelkesedéssel csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. A magyar cserkészek lengyel és cseh társaikhoz hasonlóan 1989 óta minden évben elhozzák Bécsből a betlehemi lángot. A 90-es évek elejétől Kelet- és Dél- Európa egyre több országába, 94-től Nyugat- és Észak-Európában is egyre több helyre jutott el a láng. A 2000-es év meghozta a régóta áhított cél megvalósulását: a betlehemi láng legyőzte a földrészek közti távolságot, és eljutott Amerikába is tól 99-ig a betlehemi lángot mindig egy-egy felső-ausztriai gyermek gyújtotta meg Betlehemben, a Születés templomában, és hozta repülővel Ausztriába ben az izraeli politikai helyzet miatt nem lehetett zarándoklatot szervezni Betlehembe, helyette a tel-avivi repülőtérről hozták el a lángot ben egy palesztin fiú vitte Bécsbe ben az ORF elhatározta, hogy ismét Betlehemből indítják az akciót. Egy arab keresztény család 6 éves kislánya gyújtotta meg a fénylő karácsonyi jelképet a Születés templomában, és ő adta át Linzben az erre kiválasztott felső-ausztriai gyermeknek ben és 2000-ben II. János Pál pápának is elvitték a betlehemi lángot. Más híres személyiségek is megkapták már: Mihail Gorbacsov volt szovjet miniszterelnök, Huszein volt jordán király, valamint Romano Prodi volt EU-elnök. Minden évben ég a betlehemi láng az Európai Parlamentben, Strasbourgban ben elvitték a Kosovóban állomásozó ENSZ-katonáknak is. Ez évben november 21-én gyújtották meg Betlehemben a békelángot, és november 26-án hozta el Linzbe repülőn a 11 éves Jürgen Lengauer. Idén ő kapta ezt a megtisztelő feladatot, mert a múlt nyáron kimentette a vízből kétéves unokatestvérét. Ő látogathatja meg advent negyedik vasárnapján XVI. Benedek pápát, aki magánkihallgatáson veszi át tőle a lángot. A fiú több jeles egyházi és politikai személyiségnek is elviszi majd a béke jelképét, köztük Heinz Fischer osztrák szövetségi elnöknek, Christoph Schönborn bíborosnak, valamint az Európai Unió vezetőinek. Selyem Zoltán December 8: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának az ünnepe. Templomunkban szentségimádási nap, és a templom felszentelésének az ünnepe. Reggel 6 órakor: hajnali szentmise, a Zsolozsmából a reggeli dicséret, szentségkitétel. A templom egész nap nyitva! Térjünk be szentségimádásra! Délután 3 órakor: a Rózsafüzér Társulat és a Karitász csoport közös imaórája. Délután 5 órakor: Szentóra, szentségeltétel. Este 6 órakor: ünnepi szentmise.

5 2005. december 4. Regina Krónika Kedves Gyerekek! Nem csak gyerekeknek! Hóval, faggyal, zúzmarával idén is ránk köszöntött a december, az esztendőnek az a hónapja, mely talán a legkedvesebb mindnyájatok számára. Hiszen még el sem fogynak a szép piros csomagocskákból a Mikulás hozta csemegék, már azon törhetitek a fejeteket, vajon idén mit találtok majd a karácsonyfa alatt. Bizony, mire kinyitjátok adventi naptáratokon az összes ablakocskát, mire kivirágzik szobátokban a Borbála napján vágott cseresznyeág, mire a meleg kályha mellett kihajt a Luca napján elvetett búza, mire a negyedik gyertya lángja is fellobban az adventi koszorún, mire az utolsó hajnali misére hívó harangszó is elhal a ködben, mire szép énekeket dalolva elvonulnak a vidám betlehemesek, mire eljutnak távoli ismerőseinkhez, jó barátainkhoz jókívánságokkal teli üdvözlőlapjaink, mire a templomi pásztorjáték lelkes kis szereplői felszedelőzködnek és hazasietnek, már el is érkezik a várva várt ünnep: Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója születésének napja. A csodálatos éjszakáról, amikor Isten fia emberré lett és a földre szállt, minden kisebb-nagyobb közösségben másképp emlékeznek meg, a karácsonyi népszokások tárháza igen színes és gazdag, és országonként, de akár településenként is változó. A szenteste megünneplésének családonként is eltérő hagyományai alakultak ki. Biztos ti is tudjátok már, hogy hány órakor van nálatok gyertyagyújtás, mit szoktatok a fa alatt imádkozni vagy énekelni, melyik szentmisén vesz részt a család, mi az ünnepi menü, melyik magányos rokon tölti veletek az ünnepet, mikor melyik nagyszülőtökhöz látogattok el. Bennem is felejthetetlen emlékként élnek gyerekkorom karácsonyai. Nagyanyáméktól hazafelé tartva ahol a délután vidám játékkal és feszült várakozással telt lestük a házak utcára néző ablakaiból kiszűrődő karácsonyi fényeket, és találgattuk, vajon nálunk is járt- e már a Jézuska. Szívünket, lelkünket is ünneplőbe öltöztetve léptünk a csengettyűszóra az elsötétített szobába, ahol csillagszórókkal, aranyfüzérekkel feldíszítve pompázott a fenyőfa, a világ legszebb karácsonyfája. Soha azóta olyan gyönyörűt nem láttam, és már nem is fogok, hiszen elszállt a gyerekkor Mialatt a Csendes éj szólt az öreg lemezjátszón, szemünk a régi, kedves díszek után kutatott az ágak között. Egyiket-másikat még egész kicsi óvodásként rajzoltuk, ragasztgattuk ajándékba szüleinknek, s ezek féltve őrzött kincsek voltak. A közös ima előtt mindig felhangzott egy karácsonyi vers is, melyet még dédnagyanyám testvére jegyzett le a família minden kis családja számára. Ezt a verset én is minden szenteste felolvasom gyermekeimnek. Így hangzik: Szállást keres a Szent Család, de senki nincs, ki helyet ád, nincsen, aki befogadja őt, aki az égnek Ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a Szent Szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Legalább ti, jó emberek, fogadjátok a kisdedet! Házatokra boldogság vár, ha betér az égi király. Ne sírj tovább, Szűz Mária! Ne menjetek ma máshova! Szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Emlékszem, ahogy e sorok hallatán gyermeki áhítattal évről évre elképzeltem, milyen fájdalmak és kétségek között nézhetett József és Mária a zárva maradt ajtókra, hogy 5. oldal aggódhattak, hogy vajon találnak-e időben megfelelő menedéket a születendő gyermeknek. A vers utolsó szakaszát teljesen átéltem, és azt kívántam, bárcsak hozzánk zörgetett volna be a Szent Szűz és jegyese, hiszen mi biztosan tárt karokkal fogadtuk volna őket. Valahogy úgy képzeltem én is, ahogy egy kedves karácsonyi népi ének szólítja meg a kisdedet: Üdvöz légy, kis Jézuska, üdvöz légy, ó, kisbaba! Mért fekszel a jászolba, a hideg istállóba? Hol a fényes palota? Hol a kényes nyoszolya? Hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge? Ó, ha Magyarországra, Bicske mezővárosba jöttél volna világra, akadnál jobb országra. Mert adnánk jó mézecskét, vajas, édes tejecskét, szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. Talán ti is gondoltatok már ilyesmit, s talán nem is kell hozzá naiv gyermeknek lenni, hogy az ember meg legyen győződve róla: ő bizony puha ágyat vetne Máriának, étellel-itallal kínálná a fáradt Józsefet, s minden földi jóval ellátná a születendő gyermeket. Csakhogy van ám egy szívszorongató Mária-énekünk is (melynek egyik változata Sütő András Advent a Hargitán című drámájában is felcsendül): Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária, aranyból, ezüstből szállást adtam volna, én magam a hideg földre lefeküdtem volna Ha tudtam volna Mit is jelent ez a ha? Jézus csodás története nem ezen

6 . oldal Regina Krónika december 4. a szent éjszakán, hanem már jóval korábban kezdődött, amikor Gábriel arkangyal köszöntötte Máriát, és tudtára adta, hogy ő a kiválasztott, aki világra hozza majd az Isten fiát. S mit válaszolt neki Mária, aki bizonyára alig jutott szóhoz a meglepetéstől, ijedtségtől és a megrendültségtől? Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nekem a te beszéded szerint (Lk 1,38). Mária nem kér gondolkodási időt, nem mondja, hogy meg kell beszélnem Józseffel, nem mentegetőzik, hogy később talán az esküvő után alkalmasabb lenne az időpont. De hát melyik asszony ne örülne ennek a nagy megtiszteltetésnek, ki utasítaná vissza az Úr ilyen hatalmas ajándékát? És vajon a váratlanul, nem tervezetten fogant kisgyermekek, akik épp rosszkor jönnének mert még nem épült fel a ház, mert sikeresnek kell lenni a munkahelyen, mert korai lenne még elköteleződni (s talán már nincs is kinek) ők vajon nem ugyanúgy Isten kegyelmének élő bizonyítékai-e, s őket vajon nem égi ajándékként küldte-e az Úr? Mi lett volna a világgal, mi lett volna velünk, ha Mária is mérlegelni kezd? Vagy gondoljunk csak bele József helyzetébe! Álmában egy angyal elmondja neki, hogy szeretett jegyese gyermeket vár a Szentlélektől. Még össze sem házasodtak, s a gyermek sem az övé. József mégis úgy tőn, ahogy az angyal parancsolta vala néki (Mt 1,24). József nem kételkedik, nem kér bizonyítékokat, nem hagyja el Máriát. De hát ez csak természetes, hiszen jegyese a rég várt messiást hordta szíve alatt, s így ez igazán nem volt nagy áldozat tőle mondhatnánk. És azok a férfiak, akik megfutamodnak a felelősség elől, magára hagyva várandós párjukat? Ők vajon miért nem bíznak a jó Istenben, miért nem viselik tetteik következményeit, és miért nem nyújtanak biztonságos támaszt családjuknak? Hogy is tudnánk az Emberfiának Józsefhez hasonló, jó nevelőapjává válni, ha nem merjük elfogadni a ránk bízott életeket, s ha gyakran saját, vér szerinti gyermekeinkhez sincs türelmünk? A jászol körül ott álltak még az egyszerű, szegény pásztorok is. Az angyal hívó szavára azonnal odasiettek. Nem bánták, hogy éjszaka van, nem késlekedtek, és azt vitték ajándékba a kis Jézusnak, amilyük volt. Persze mi is mindenünket, legnagyobb értékeinket is felajánlanánk neki, és azonnal indulnánk, ha hívna. De vajon gondolunk-e néha a rászorulókra? Észrevesszük-e, ha egy osztálytársunk rendszeresen nem visz tízórait, és megosztjuk-e vele a miénket, vagy azt gondoljuk: semmi közöm hozzá, én nem tehetek róla? Adunke pár forintot a hajléktalanoknak, vagy fellengzősen kijelentjük: úgyis csak elissza? Figyelünk-e a templomi gyűjtésekre, a szeretetszolgálatok felhívásaira, és adunk-e annyit, amennyi erőnkből telik? Adunk-e most, akkor, amikor kérnek, vagy halogatjuk: majd ha jobban állunk anyagilag, most nekünk is nagyon kell a pénz, mert új számítógépre, új telefonra, új autóra gyűjtünk? A pásztorok nem a már megunt, feleslegessé vált dolgaikat vitték a kisdednek, és nem azt, amit már nem bírtak megenni. Elég lesz-e nekünk az ajándékba kapott sok édesség, szép játék fele is? Meg tudunk-e válni attól, amire a másik embernek nagyobb szüksége van, mint nekünk? Vagy féltve őrizgetünk, kuporgatunk, tartalékolunk mindent, hátha később nekünk sem jut? Utoljára a három király érkezett Betlehembe. Időt, pénzt, fáradságot nem kímélve vágtak neki a hosszú útnak, ezer veszélynek téve ki magukat. Ugyan ki ne tenne meg tízszer ilyen hosszú utat is, csak hogy láthassa a Megváltót? De az alig száz kilométernyire lakó nagyszülőkhöz eljutni már igen megterhelő, néha még a nagyobb ünnepeken is elmarad a látogatás, hiába várnak minket pedig nem is teveháton kellene utaznunk! Olyan is előfordul, hogy a tíz perc járásnyira lévő templomig sem jutunk el vasárnap, mert mindig közbejön valami. Jézus Krisztus előtt mi is térdre borulnánk. De szüleink, nevelőink, főnökünk tekintélyét elismerni igen nehezünkre esik alkalomadtán. Arról már nem is beszélve, ha egy nálunk rátermettebb, kiválóbb társunk valamiben sikeresebb lesz, mint mi, valamiben megelőz minket. Közeleg a karácsony. Kinyitjuk-e hát az ajtót a rendületlenül kopogtató Messiás előtt? Vagy a Szűzanyának innen is sírva kell tovább mennie, mert nem engedjük, hogy a szívünkben megszülethessen a csoda? Befogadjuk-e Jézust, vagy a végső számvetésnél majd mi is szomorúan mentegetőzünk: Hogyha tudtam volna, hogy te vagy Mária? Persze, nem ilyen egyszerű az egész! Miért vállalta Mária az istenanyaságot, ha tudta, hogy óriási felelősséggel jár, s azt is, hogy szeretett fiát el kell majd veszítenie, hogy mi élhessünk? Miért nem kételkedett József Máriában, miért nem választott inkább másik asszonyt, és miért fogadta el, hogy csak a nevelőapja lehet a születendő Istengyermeknek? Miért örültek a pásztorok egy istállóban született, jászolban fekvő kisdednek, miért vittek neki ajándékokat, ha maguk is szűkösen éltek, és miért gondolták, hogy valóban ő az, akit vártak? Mi szüksége volt a három királynak arra, hogy tiszteletüket tegyék egy pólyába csavart csöppségnél, és miért nem viselkedtek Heródes módjára? Honnan tudták, hogy nem hiábavaló a nagy út? Mert mindnyájuknak erős, megingathatatlan hite volt. Hittek a számukra megjövendölt eseményeknek, hittek Istenben, és rábízták egész életüket! Ez a titka a karácsonyi csodának, ettől egyszerű az egész mégis. Egyszerű, de nem könnyű! Azért csak próbáljuk meg! Legalább próbálkozzunk vele újra és újra! Hogy végre valóban azt mondhassuk: Ne sírj tovább, Szűz Mária! Ne menjetek ma máshova! Ehhez kívánok mindnyájunknak sok erőt és kitartást! Kedves gyerekek, legyen áldott, békés, szép karácsonyotok! Péti Mária

7 2005. december 4. Regina Krónika. oldal Egy gyertya gondolatai Ti meggyújtottatok engem, és elgondolkozva, eltűnődve nézitek fényemet. Derűsen ültök körül, és úgy érzem, egy kis örömet nyújtok nektek fényemmel. Én mindenképpen örülök, hogy égek, hogy így, ezáltal élek. Ha nem égnék, akkor a többi gyertyával együtt egy dobozban tárolnának, anyagként becsomagolva, tétlenül. Igazi gyertyává akkor válok, ha égek, és élve fényt adhatok. Ti érzitek, hogy most éppen égek, világítok és fényt adok. Magamat adom, feladatomat teljesítem. Tudom, bensőmben érzem létemet, és azt is, hogy az égéssel, a fény kiárasztásával mindig kisebbé leszek. Ha pedig égés közben mindig fogyok, úgy életem beteljesedve véget ér. Hiszen a gyertyák csonkig égnek. Úgy érzem, ez a jó, ez a helyes gyertyasors. Hiszen ha megtartom a formámat, és egészben a kartondobozban maradok, akkor nem fogyok el, egy élettelen tárgy maradok, létezésem értelmetlen és hiábavaló. Ha viszont fényt és meleget adok, akkor tudom, mi végre vagyok én: Fel kell magamat áldozni! Igen, ez szebb, nemesebb, mint céltalanul a kartondobozban maradni. Míg ezeket gondoltam, fényimbolygásommal felétek hajoltam, és láttam a békességben is gondokat, kétségeket tükröző arcotokat. Mintha tőlem, a kis gyertyától várnátok vigaszt, reményt. Pedig én csak rá tudok világítani a kérdésekre, ébreszteni a gondolatokat. A válasz nálatok, bennetek él. Ha csak magatokkal törődtök, úgy egy létező ember maradtok, és talán nem mentek tönkre. Csak elfolyik életetek. Viszont akkor sosem tudjátok meg, mi a feladatotok a földön, és mi a célja az életeteknek! Saját odútokban maradtok, elszigetelve, és nem tudtok másokban érzéseket, szépséget, meleget kelteni. A bezártság terméketlenségében múlik az idő. Viszont ha magatok körül fényt és melegséget sugároztok, úgy igaz emberré tesz benneteket a másoknak szerzett öröm, a magatok odaadásából eredő, visszaáradó szeretet. Így nem lesz haszontalan munkátok, szolgálatotok sem. Az a fontos, hogy saját magatokat adjátok! Az örömeiteket, szomorúságotokat, félelmeiteket, vágyaitokat. Nem kell félnetek, ha ezáltal megrövidültök, mert ez csak kívülről látszik így, de belülről mindig értékesebbek lesztek. Ti nyugodtan nézhetitek, hogy a gyertya egyre fogy, mert magatok is gyertyák lesztek. Én csak egy kicsi, egyedüli gyertyácska vagyok, az én fényem kicsi, és kevés meleget ad. Én egyedül kevés vagyok. Ha több gyertya ég, akkor nagyobb a fény, és több meleg árad felétek. Ugyanígy lehet köztetek: ha többen összefogtok, akkor sok emberhez eljuttatjátok a fényt, a világosságot, a meleget, mert közösen hatalmas erőt képviseltek! Bennetek, általatok terjed a világosság a szívekben, a fény békessége tölti be napjaitokat, és a jóság uralja a földet. Kormos Gyula prelátus (Az Üzenet c. folyóirat októberi számából) Maradj velünk, Urunk Október 23-án a Szent Péter téren tartott ünnepi misével XVI. Benedek pápa bezárta az Eucharisztia évét és a püspöki szinódust. Ennek kapcsán beszélt arról, hogy a keresztény embernek mindig Krisztustól, az Eucharisztiától kell elindulnia, attól a vágytól vezetve, hogy tanúságot tegyen a szeretet titkáról. Az Oltáriszentség jelenvalóvá teszi és közvetíti felénk Isten szeretetének teljességét. Az Eucharisztia titka minden keresztényt arra ösztönöz, hogy megtört kenyér legyen a többi emberért. Úgy gondolom, hogy ezek a szavak bár hivatalosan befejeződik az eucharisztikus év feladatot adnak nekünk a jövőben. Maradj velünk, Urunk! II. János Pál pápa ezekkel a szavakkal indított el bennünket az Eucharisztia évének kezdetekor, és most, egy esztendő elmúltával is ezeket a szavakat ismételjük. Maradj velünk, Urunk, mert szükségünk van a jelenlétedre! Maradj velünk, Urunk, mert szeretnénk folytatni, ami az év folyamán elkezdődött bennünk! Maradj velünk, Urunk, mert azt szeretnénk, hogy még jobban elmélyüljön az Oltáriszentség iránti tiszteletünk! Maradj velünk, Urunk, hogy a továbbiakban is részesüljünk a legcsodálatosabb szentség kegyelmeiben! Azt kívánom nektek, hogy tovább erősödjön az Eucharisztia iránti ragaszkodásotok és maradjatok meg az Eucharisztia közösségében! Folytassuk az Eucharisztia évét úgy, hogy másokat szolgálva megtört kenyérré válunk! Mindennap imádkozzunk Jézushoz: Maradj velünk, Urunk! Maradjon veletek Krisztus! Horváth István atya www. szombathelyiegyházmegye.hu Tetőtéri Esték Tihanyban December 16-án 18 órakor Korzenszky Richárd OSB Az ünnep címmel tart előadást.

8 . oldal Regina Krónika december 4. Közösség-e valóban egyházközösségünk? Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jó tettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem bátorítsuk egymást (vö. Zsid 10,24 25). Legutóbbi hazalátogatásom során érdekes dolgot kellett megtapasztalnom. Két barátnőmnek, egymástól függetlenül, nagyon hasonló élményben volt része. Egyikük Veszprémben él. Mivel a helyi katolikus egyházközösségekben nem talált rá támogató, meghitt együttlétekre hívogató csoportokra, ezért barátai buzdítására a Hit Gyülekezetének tagja lett. Sajnos úgy érzi, hogy ebben a közösségben megélheti azt a hitet, amire mindig is vágyott. A másik eset Budapesten történt. Súlyos beteg, mozgáskorlátozott barátnőmnek, aki állapota miatt nemegyszer komoly lelki válságokat is átél, sok barátja, ismerőse hátat fordított, magára hagyták kétségeivel, gondjaival. Egy nyári napon, amikor éppen küzdelmes sorsán merengett a buszon, megpillantott egy lányt Bibliával a kezében. A lány az egyik utassal küldött neki egy cédulát: a pár soros üzenet egy vallási találkozóra való meghívás volt. Barátnőm rögtön megszólítva érezte magát, hiszen végre valaki mégis felfigyelt rá, valaki észrevette homlokán a gondok árnyékát, valakinek feltűnt magányossága. Ez az érzés vezethetett oda, hogy elhatározza, hogy ha csak egyszer is, de el kell jutnia erre az összejövetelre. Az ismeretlen lány egy szekta tagja, s bár barátnőm szerencsére még nem csatlakozott a csoporthoz, a vágy már megszületett benne. Milyen könnyű a magányos, beteg, problémákkal küzdő emberek lelkét megérinteni! Ezek a példák arra hívják fel a figyelmünket, hogy eljött az idő, amikor tennünk kell valamit, hogy az egyházunk valóban éljen, hogy valódi közösségeknek adjon otthont. Nekem nagyon sok jó tapasztalatom van jól működő egyházi közösségekről. Már tizenöt éve élek Németországban. Sajnos a nyáron elköltöztünk, de eddig egy olyan tartományban éltünk, ahol katolikusnak lenni nem mindennapi dolog. Sőt egyes evangélikus hívek keményen rivalizálnak is a katolikusokkal, s talán ez még jobban összetartott minket. Ebben a közösségben kicsi és nagy egyaránt megtalálja a helyét. Még most is, amikor visszalátogatok hozzájuk, úgy érzem magam köztük, mintha egy nagy család tagja volnék. Hiszen gyermekeim születésétől kezdve részt vettünk a közösség életében. Itt a kisgyerekes anyáknak is lehetőségük van találkozásra: míg a picik játszanak, addig ők kicserélhetik tapasztalataikat, megoszthatják egymással örömüket, bánatukat. A nagyobb gyerekeket a ministránsfoglalkozás várja, ezen kívül elsőáldozásra és bérmálkozásra is felkészítik a gyerekeket. Természetesen ezekből az együttlétekből a család sem maradhat ki. A felnőttek bibliaórára járhatnak, sportolhatnak, vagy a kórusban énekelhetnek. Nem feledkeznek meg az idős emberekről sem: mindig akad, aki látogatja őket, segít nekik. Minden nyáron szerveznek egy ünnepséget, ahol a mise után ebéddel és érdekes programokkal várják az érdeklődőket. A közösséghez óvoda is tartozik, mellyel gyakran tartanak közös rendezvényeket. Ilyen például az óvoda kertjében celebrált mise, melyen az egyházközösség fiataljai zenélnek. Sorolhatnám tovább a jobbnál jobb programokat, de amit még igazán fontosnak tartok megemlíteni, az az, hogy a külföldiekre is gondolnak. Hiszen a város több pontján rendszeresen miséznek különböző idegen nyelveken. Ez sokat segít abban, hogy egy kicsit otthon érezhessük magunkat az új hazában. Mindezt azért írtam le, mert jó lenne itthon is minél több aktívan működő, valódi közösségi együttlétet nyújtó templomi szerveződéssel találkozni! Jó lenne, ha ezek nem csak egy szűk kör csöndes összejövetelei lennének, hanem valóban támaszt nyújtanának az útkereső fiataloknak, segítséget a testi-lelki bajokkal küzdő rászorulóknak, érdekes, léleképítő alkalmakat jelentenének a gyerekeknek, a családoknak. Katolikus közösségeink világítsanak olyan fényesen, hogy a sötétben bolyongóknak ne kelljen hamis, tünékeny, lidérces fények után futniuk ez keresztényi kötelességünk! Horváth Andrea Göttingen Egyházközösségünk honlapja a maria-frieden.dabakus.de címen található meg. Advent 3. vasárnapján, december 11-én tartja a plébániai Karitász csoport a szokásos karácsony előtti tartós élelmiszer gyűjtését. Szeretettel kérjük az adományokat a rászorulók és a nagycsaládosok részére. Karitász-kérés Karitász raktárunkba szívesen fogadunk téli jellegű férfinői- és gyermekruhákat. Legtöbben keresik: a dzsekiket a lábbeliket férfisapkát plédet és ágyhuzatot. Előre is köszönjük szíves segítségüket.

9 2005. december 4. Regina Krónika Napjaink egyházi összejövetelein, tanácskozásain gyakran visszatérő, sokak által hangoztatott gondolata, hogy a jövő egyházképe a közösségek közössége. Mégpedig nem úgy, ahogy korábban is elgondolták, hogy az egyes egyházközségeket összefogja az egyházmegye, az pedig beletartozik a világegyházba, hanem hogy az egyes egyházközségeknek, plébániáknak kell úgy felépülnie, hogy az a közösségek közössége legyen. Lehet mondani, hogy az egyes vasárnapi szentmisékre nagyjából ugyanazok jönnek. Kialakult, hogy egyéni szokásainak megfelelően kinek melyik miseidőpont az alkalmasabb. Mégsem mondhatjuk egy-egy szentmise résztvevőit közösségnek, hanem inkább csak közönségnek már csak amiatt is, mert hívek nagy része nem tevékeny résztvevője a szentmisének, az énekbe sokan nem kapcsolódnak be, vannak, akik még a válaszokba, közös imádságokba sem... A közösség feltételezi a személyességet, a közösség tagjai között a személyes ismertséget, kapcsolatot. S bizony, ez katolikus közösségeinket egyelőre még nem jellemzik, főként nagyobb településeken, városokban. Horváth Andrea cikke rávilágít, hogy a kisebb egyházakban, szektákban éppen ez a közösség, a személyesség sokakat megragadó és odavonzó. Szektás kiváltság ez? Szó sincs róla. Németországi tapasztalataira hivatkozva villant fel példákat. Szinte hallom a megjegyzést: Könnyű nekik, Közösség de hol? (Plébánosi reflexiók) de hát más a mi helyzetünk! Valóban? Jézus felteszi a kérdést a hegyi beszédben: Nem több-e az élet az ételnél és a test a ruhánál? (vö. Mt 6, 25-34) Ha nem töltjük meg lelki tartalommal, nem leszünk többek a madaraknál és a virágoknál. Ha csak egyénileg akarunk töltekezni (oly sokan még ma is elhiszik, hogy a vallás magánügy), hamar kiürülünk. Közösségben viszont mindig van valami olyan, amit meg tudunk osztani egymással. S hogy találkozzunk, annak a feltételei is megvannak... Nagyrészt híveink adományaiból és egyházi hozzájárulásaiból elkészült az új plébániai lakás, a régi plébániaépület pedig felszabadult közösségi célokra. Immár adva van a lehetőség, ahol összejöhetünk. A plébániai közösségi ház nem csak imádságra, hittanórára és lelki programokra jó, hanem arra, hogy közösségeknek helyet adjon. Milyen közösségeknek? Olyanoknak, amelyekben a híveink mindennapi, profán módon is találkozhatnak,. oldal jobban megismerhetik egymást, közös hobbinak, játéknak vagy érdeklődésnek hódolhatnak. S ehhez csak az kell, hogy ne megszólításra várjunk, hanem merjünk magunk kezdeményezni. Ne mástól várjuk, hogy tegyen valamit, hanem mi legyünk a saját érdeklődési területünkön, tevékenységünkben meghívók. Ezt tehetjük személyes megszólítással, de rendelkezésre áll egy megfelelő fórum is, ahol közzétehetjük meghívásunkat: plébániai újságunk, a Regina Krónika. Szent Ágoston írta: Az az Isten, aki téged megteremtett a te megkérdezésed nélkül, nem fog téged üdvözíteni a te beleegyezésed nélkül. Isten nem passzivitást vár tőlünk: valahogy majd csak kihúzzuk ezt a földi életet. Jézus nem vallási szolgáltatások fogyasztóinak hív minket egy fogyasztói társadalomban. Hanem az kívánja, hogy a föld sója, a világ világossága legyünk, kovász, amely átjárja az egész tésztát. Tevékeny szolgálatot vár tőlünk a világban is és az egyházban is. Az ötleteket, meghívásokat egyelőre még szívesen koordinálom személyesen... Gyula atya

10 10. oldal Regina Krónika december 4. Kitekintő A turisztikát tanulták A Szülőföld program keretében erdélyi delegáció érkezett a megyeházára. A nyáron Erdélyben járt ügyrendi bizottság tárgyalásai során felvetődött, hogy a Szülőföld program keretében az erdélyi szakemberek a szakmai tapasztalatcserét és a szakmai továbbképzéseket tudnák leginkább hasznosítani. A Kovászna megyei szakemberek számára először turisztikai képzési programot szervezett a megyei önkormányzat. Ennek során részt vesznek a zirci bakonyi turisztikai konferencián, a közgyűlés vitáján a megyei turisztikai koncepcióról. Látogatást tesznek a veszprémi városházán, és megtekintik a pápai termálfürdőt is. Az előadók között meghallgatják Mayer Péter, a Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszéke vezetőjének előadását, és találkoznak Pál Béla államtitkárral. Révkomáromban a kulturális bizottság A Nyitrai Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete kulturális bizottságának meghívására egynapos szakmai látogatást tett Révkomáromban a Veszprém Megyei Közgyűlés Kulturális Kisebbségi és Egyházügyi Bizottsága. A bizottság annak a látogatásnak a folytatásaként kapott meghívást, melyet a szlovákiai képviselők nemrég tettek Magyarországon. A két megye kulturális bizottságának tagjai értékelték a év tapasztalatait. Néhány esemény: nyitrai együttesek bemutatkozása a Művészetek Völgyében, színes irodalmi műsor keretében emlékeztek meg az 1956-os magyar forradalomról Komáromban is, Veszprém megyei könyvtárosok tapasztalatcsere-látogatáson vettek részt Nyitra megyében, később a komáromi könyvtár megnyitójára könyvcsomaggal kedveskedtek. Részt vett a Laczkó Dezső Múzeum küldöttsége a Székelyföld bemutatkozik a Felvidéken című múzeumi rendezvényen, melynek keretében háromoldalú igazgatói egyeztetésre is sor került. Novemberben a Nyitra megyei gyűjteményeket bemutató előadássorozatra került sor Veszprémben a VEAB-bal közös szervezésben. A megbeszélésen elhangzott, hogy a Veszprémi Petőfi Színház a Komáromi Jókai Színházzal közös programra készül. A jövőbéli tervek egyeztetése azonban kicsit visszafogottra sikerült, hiszen Szlovákia most áll az önkormányzati választások előtt, a képviselők nem tudtak arról nyilatkozni, hogy bent maradnak-e a közgyűlésben, vagy sem, abban azonban valamennyi résztvevő egyetértett, hogy a közművelődési intézményeknek a szépen alakuló kapcsolatokat folytatni kell, a megyéknek pedig lehetőségükhöz mérten támogatni azt. Hírek és események Az imaapostolság szándékai novemberre: Általános: Hogy elterjedjen a férfi és a nő Isten terve szerinti méltóságának egyre mélyebb megértése. Missziós: Hogy az istenkeresés és az igazság utáni szomjúság vezessen el minden embert az Úrral való találkozásra. December 18-án, vasárnap délután 3 órakor a siketek szentmiséjét tartjuk. December 24-én délután 1/2 4-kor kezdődik a gyermekek és a fiatalok a betlehemes játéka. Utána a templomot bezárjuk. Bár szombati nap, este 6 órakor nem lesz (előesti) szentmise. Éjjel 1/2 11-kor nyitjuk a templomot, 1/2 12-től karácsonyi zenés-énekes áhítat kezdődik, majd az éjféli szentmise következik, amelyet reményeink szerint Csernai Balázs, Münchenben tanulmányait végző atya tart. December 25., karácsony napja vasárnapra esik, természetesen a vasárnapi rend szerint tartjuk a szentmiséket. December 26. karácsony másnapja, Szent István első vértanú ünnepe. Szintén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. December 27-én, Szent János apostol ünnepén ez évben is megtartjuk az új bor megáldását a reggeli szentmise végén. December 28. aprószentek ünnepe. Mivel ebben az évben karácsony és újév napja közt nincs vasárnap, 30-án, pénteken tartjuk a Szent Család ünnepét. December 31-én este 6 órakor hálaadó szentmisét tartunk, ennek keretében végezzük a szokásos év végi beszámolót és hálaadást. Ez a szentmise újév napjának előesti szentmiséje lesz. Január 1-jén, újévkor az Egyházban kiskarácsony, Szűz Máriát mint Isten Készüljünk a szentmisére! Olvasmány Szentlecke Evangélium dec. 11. Iz 61,1 2a Tessz 5,16 24 Jn 1, dec Sám 7,1 5.8b 12.14a.16 Róm 16,25 27 Lk 1,26 38 éjféli Iz 9,1 6 Tit 2,11 14 Lk 2,1 14 dec. 25. Iz 52,7 10 Zsid 1,1 6 Jn 1,1 18 jan. 1. Szám 6,22 27 Gal 4,4 7 Lk 2,16 21 jan. 8. Iz 60,1 6 Ef 3,2 3a.5 6 Mt 2,1 12 anyját ünnepeljük. Egyúttal a béke világnapja is. Január 8-án tartjuk vízkereszt ünnepét. Aki az ünnephez kapcsolódóan házmegáldást kér, jelentkezzen a plébánián vagy a sekrestyében, hogy alkalmas időpontot egyeztethessünk. Imádkozzunk értük...!...mert az örök hazába költöztek: Tar Kálmán (81 éves) október 26-án, Bolla Kálmán (81 éves) október 28- án, Erdő Sándor (75 éves) október 31-én, Bali Istvánné Széplaki Mária Ilona (49 éves) október 31-én, Havasi Ernő (79 éves) november 1-én, Szalay Endréné Koszta Magdolna (84 éves) november 2-án, Szalóczi Józsefné Horváth Anna (68 éves) november 2-án, Röhrig Henrikné Flörich Mária (74 éves) november 5-én, Tuli István (77 éves) november 6-án, Kemenczky István (83 éves) november 11-én, dr. Szegleti Ferenc (92 éves) november 16-án. Regina Krónika A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja Felelős kiadó: Tóth Gyula plébános Szerkesztőség: a plébánián, Veszprém, Dózsa György út 9. Telefon: 88/ Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós, Selyem Zoltán

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

MUSTÁRMAG CSAK EGY LÉPÉS...

MUSTÁRMAG CSAK EGY LÉPÉS... MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2012/8. SZÁM DECEMBER 23. CSAK EGY LÉPÉS... Az emberekben Karácsonykor egyre több izgalom és várakozás halmozódik

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben