REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A"

Átírás

1 REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41,10

2 2015. január Református Élet ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók főembere (a nagytanács tagja). Ez elment Jézushoz éjjel és ezt mondta: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha vele van az Isten. Jézus így felelt neki: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. (Jn 3,1-3) Új évet köszöntünk. Mindig azt szeretnénk, ha egy új év valami új jót hozna a mi életünkbe. Nekünk, keresztyéneknek ezt kérnünk is kell a mi Urunktól, de ez természetesen elsősorban hitéletünkre kell, hogy vonatkozzon. A legnagyobb ajándék pedig az újjászületés lehet. Ha hitünk újjászületik, megújult erővel, végtelen szeretettel tudunk munkálkodni Isten dicsőségére, az Anyaszentegyház és felebarátaink, embertársaink javára. Jézust meglátogatja egy éjjel Nikodémus, a farizeusok közé tartozó tekintélyes zsidó főember. Magasan képzett, nagyra becsült tagja volt a nagytanácsnak. Köztiszteletben álló művelt ember volt, aki ismerte az Írásokat, az Ószövetség könyveit. Mint írástudó ismerte az elméleti, vallási igazságokat. De érezte, hogy ez nem elég, ezért Jézushoz ment. Látta és hallotta Jézus csodatételeit, és elismerte, hogy a Mester Istentől jött tanítóul, mert csak az tehet ilyen jeleket, akivel Isten van. Valójában tanulni megy Jézushoz, mert Jézus a gyakorlatban cselekszi Isten akaratát. Nikodémus őszintén beszél a Mesterhez, nem kételkedik Jézus szavában, nem úgy, mint, farizeus társai, akik eleve elutasítják mindazt, amit saját értelmükkel nem tudnak felfogni. Jézus az újjászületésről beszél, és Nikodémus bevallja, hogy nem érti, hogy ez hogyan történhet. Jézus elkezdi tanítani a hallgatót a mennyei dolgokról, és megmagyarázza, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki bemenjen az Isten országába. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csudáld, hogy ezt mondtam neked: Szükséges nektek újonnan születnetek (Jn. 3,5-7). Ez Isten Igéje és a Szentlélek munkája által lehetséges. Ahogy az első születés szükséges a fizikai léthez, úgy szükséges az újjászületés az Isten országához. Ha Lélektől újjászületett az ember, új természetet kap, és alkalmassá válik Isten királyságára. A Lélektől való születés azért szükséges, mert az ember természeténél fogva test csupán. Ha ez a test, vagyis maga az ember a Lélek hatása alá kerül, akkor végbemegy az újjászületés. Imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz, hogy ez az új év hozzon lelki újjászületést mind egyéni, mind egyházi és közösségi életünkben. Halász Béla püspök ÚJÉVI KÉRÉS Láttam, Uram! Egyik béna volt, a másik aszott, sárga vagy nem volt lába De a Te fényed hullt a betegágyra! Hitükkel elrejtőztek Nálad, és úgy hordozták mázsás terhüket, a Te erőddel, mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadókat. Mert mázsás teher könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. De nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet. Új évbe indulok, és nem tudom, mi vár rám. Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. Csak azt tudom: utam már kijelölted. Mint bízó gyermek, járhatok előtted. 2 Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak, hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! És ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára ezt a gyenge vállat, segíts úgy vinni mázsás terhemet a Te erőddel mint a szalmaszálat! Túrmezei Erzsébet

3 Református Élet Újév Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé azt. 2 Mózes 20,11 b január Hála Istennek az Ő nagy kegyelméből megértük a 2015-ös évet is. Így év elején fontolgatjuk: vajon milyen év lesz ez? Olyanok az év első napjai mint a távirat. Hozza a postás, és nem tudjuk jó hír van-e benne, vagy rossz? Tudjuk és tanultuk a negyedik parancsolatot. Áldást készített azok számára az Úr, akik a hetedik napot megszentelik. Hallottam egy történetet és ezt most leírom. Vasárnap volt, a hívek szép számban mentek a templomba. Az egyik utcában a bognár mester nagy vastag faderekakat vágott össze. A gép automatikusan haladt előre. A férfiak kérték, hogy jöjjön velük templomba, ma ne dolgozzon. A bognár mester csak dolgozott. Telt múlt az idő, lassan jöttek hazafelé a templomból, és hát mit látnak? A 3-4 éves kisfia a bognár mesternek a nagy farönkön ül és örül annak, hogy a gép lassan őt viszi előre. Az egyik fiatal férfi odaszaladt a nagy favágó géphez, és a kisfiút lelökte a nagy farönkről hiszen csak centiméter volt az éles fűrészig. Az édesapja nem vette észre, hogy a gyermek felült az életveszélyes farönkre. Amikor megtudta, hogy vasárnapi munkája majdnem katasztrófával végződött, megfogadta, hogy többet nem lesz engedetlen, hanem vasárnap templomba megy. Vegyük nagyon komolyan Isten áldását. Elég hat nap alatt munkálkodni, megáldja a hat nap fáradozását az Úr, ha a hetedik napot neki áldozzuk. Ha nem engedelmeskedünk, a hat napot se tudja megáldani. A testünkben van egy halhatatlan lélek, aki nem e világból való. Vágyik Isten igéjét hallgatni, az Úrral békességben élni, új erőt nyerni az elkövetkezendő hat napra, és annak minden kihívásaival együtt. Ugyanakkor testi áldásokat is ad az Úr azoknak, akik megszentelik ezt a napot. Mondjuk el másoknak is, hogy testi egészségünk is azért van, mert a hetedik napot Istennek szenteltük. Olvastam, hogy a tudomány is bizonyságot tesz arról, hogy Isten az ember testét megáldja a hetedik napi pihenéssel. A biológia az a tudomány, amely az emberi élet jelenségeivel foglalkozik. Azt olvastam, hogy éjszaka az ember testében levő kis sejtek, amelyek olyanok, mint az autóban az akkumulátor, feltöltődnek. Mert napközben az áram, az erő ezekből a sejtekből kihasználódik. Éjszaka aztán Isten csodálatos módja szerint visszatöltődnek, és az embernek friss ereje lesz az újabb napra. Megállapította a biológia tudománya, hogy egy éjjelen keresztül nem tud teljesen feltöltődni a kis akkumulátor bennünk, így szükség van arra, hogy a hetedik nap töltődjön. Aki így jár el, sokkal több terhet tud elviselni, amit az élet rak rá. Ezen felől pedig vidámabb és kiegyensúlyozottabb lesz, mentesül a feszültségektől, ami által betegségeket lehet kapni. Tehát sok betegséget is elkerül az, aki hallgat az Úr parancsolataira. Aki hisz Őbenne (Jézusban), el nem kárhozik. Megnyugtató ez a számunkra, akik életünket az Ő kezébe tettük. Nincs félelem az ítélet napja felől, a halál közeledtéért sem aggódunk, hisz az Úr legyőzte a halált azok számára, akik benne bíznak és bűnös voltukat odaadták Jézus keresztjére. Sok áldásra van szükségünk ebben az új esztendőben. Itt a titok, amit az Úr szeretetből elmond most is mindenkinek. Isten hű. Megtartja ígéretét. Nem marad el a hetedik naphoz kötött áldása. Akik már ezt megtapasztaltuk, mondjuk el másoknak is. Akik pedig sok áldást elszalasztottak, és nem szentelték meg a hetedik napot, íme, itt az alkalom, hogy újból elkezdjék komolyan venni az Úr intését, és sok áldás kísérje életüket. Mi magunk valljuk kárát annak, ha 51 vagy 61 éves korunkban rokkanttá válunk. Sok bajtól megóvhatjuk családunkat, de sok áldásban részesülhetnek családtagjaink, ha nem ellenkezünk az Úrral. Boldog új évet kívánok azoknak, aki hallgatják és olvassák Isten Igéjét! Boldog új évet azoknak, akik megtapasztalták Isten áldását! Boldog új évet azoknak, akik nehéz betegek, Isten Igéje legyen erősségük a nehéz napokban! Azoknak is minden jót, akik egy sírhant felett keseregnek. Marton Károly Bízd Újra Életed Krisztusra! 3

4 2015. január Református Élet Keserű karácsony Kárpátalján Feszültség, félelem, keserűség és pénzromlás árnyékolja be a kárpátaljaiak karácsonyát. Ukrajna keleti részén még mindig tart a háború, sok családnál üresen maradnak a férfiak helyei az ünnepi asztal mellett. A helyiek békét szeretnének karácsonyra. A Magyar Református Szeretetszolgálat több száz cipősdobozt, élelmiszercsomagot és más adományt vitt a térségbe. A korábban Kárpátaljára jutatott hatvan kazán azonban még vámzár alatt van, így egyelőre még sok problémát okoz a drága gáz a református intézményeknek, gyülekezeteknek. A Donyeckben harcoló református katonák azt kérték karácsonyra, hogy egy lelkész vigyen nekik úrvacsorát. Azért keltünk útra Kárpátaljára, hogy megnézzük, hogyan tudnak egy háborús országban karácsonyt ünnepelni az emberek. A helyszínen feszültséget és szegénységet tapasztaltunk. Kárpátalján ugyan nincs háború, de a hadiállapot következményei ezt a régiót is érintik. Az ukrán valuta, a hrivnya értéke romlik, a fizetések stagnálnak, az árak viszont emelkednek. A szegénységet jól mutatja, hogy utunk során több fával megrakott biciklit toló embert láttunk. Mert bár a gázellátás egyelőre biztosított, az energiahordozó ára emelkedik, az emberek pedig nem tudják azt megfizetni. Keserű, ötven százalékos karácsony A kárpátaljai református gyülekezetekben elindult a vegyes tüzelésű kazánok üzembe állítása, mert ahogy Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke fogalmazott, nem hagyhatják, hogy a magyar települések egyetlen dologtól, a gáztól függjenek. A gyülekezetekben beállított fatüzelésű kazánok nemcsak azért fontosak, hogy a gyülekezeti épületekben olcsóbban lehessen meleg, hanem azért is, hogy ha szükség van rá, akár nappali melegedőként is funkcionálhassanak a reformátusok közösségi terei. Hiszen előfordulhat, hogy akár két hónapos tanítási szünet lesz az iskolákban, ekkor pedig a szülőknek lehet nagy segítség, ha a gyermekeikre napközi jelleggel vigyáznak egy fűtött helyiségben. A püspök szerint Magyarország most nincs abban a helyzetben, hogy keblére tudná ölelni a több mint egymillió lakosú Kárpátalját, ahol százötvenezer magyar él. Azt mondta, ez nem az az idő, amikor az autonómiáról vagy a revízióról lehetne beszélni. Ez nem 4 azért van, mert nem akarnák begyógyítani az évtizedes sebeket, hanem azért, mert bölcsen állnak a kérdéshez. Zán Fábián Sándor szerint akkor, ha ezt nem így tennék, már háború dúlna Kárpátalján is. Firtattam, nem nehéz-e mindig az elfelejtettnek, a legkisebbnek lenni a Trianonban leszakított országrészek közül. Erre azt mondta: lehet, hogy nem könnyű, de észérvekkel belátják, megértik ezt. A mi életünk még így is sokkal jobb, mint a körülöttünk élő más nemzetiségeké, hiszen mellettünk áll Magyarország kormánya és a református egyház is tette hozzá a püspök. A jelenlegi helyzet minden magyar család karácsonyát megváltoztatja. Ez az ünnep nem lesz olyan, mint a korábbiak. Mindenkiben van valami keserűség, részben azért, mert üresen maradnak a székek szenteste az asztal körül, hiszen többeket elvittek katonának, sokan külföldre menekültek a behívók elől, és nem tudnak hazajönni, mert továbbra is félnek attól, hogy elviszik őket a frontra. Van pozitívuma is a helyzetnek: a püspök úgy tapasztalta, a kárpátaljaiak sokkal inkább számítanak egymásra, fontosabbak lettek az emberi kapcsolatok és az összetartozás. A pénzük azonban egyre kevesebb: a hrivnya egy év alatt feleannyit sem ér, mint korábban, az emberek fizetése azonban nem emelkedett, ezért a püspök szerint ötvenszázalékos karácsonyuk lesz a kárpátaljaiaknak. Az asztalra és a fa alá még csak kerül valami, de hogy mi lesz jövőre, az már kérdéses. Békét kérnének karácsonyra Háborús országban élünk, ebben a szorult helyzetben pedig, amibe kerültünk, még inkább szük-

5 Református Élet ségünk van a hit megtartó erejére és arra, hogy segítségül hívjuk Istent ezt már Zsukovszky Miklós esperes, derceni lelkész mondta. Ő egy ottjártunkkor elmondott igehirdetésében a nehéz helyzet ellenére is arra buzdította a gyülekezetét, hogy segítsenek embertársaikon, mert vannak még náluk is nehezebb helyzetben élők. Két derceni református idős nénit is megkérdeztünk a karácsonyról, ők szűkösen, de ünnepelni fognak idén is. Reménység szerint megfőzik a szokásos menüből, amit csak tudnak: így lesz a terített asztalon töltött káposzta, hal, fasírt és rántott hús is. Giza és Lenke néni azt mondta, a hús nem is igazán probléma, mert még tartanak disznót. Ajándékot azonban idén már csak a gyermekek kapnak. De nem is ez a baj: az idős hölgyek félnek az ország keleti részén folyó háborútól, és attól, hogy családjaik fiatalembereit elviszik katonának, a behívót már többen meg is kapták. Azért imádkoznak, hogy vége legyen a háborúnak. Kérdésemre, hogy mit kérnének ajándékba, ha bármit kérhetnének, azt mondták: békét és egy kis örömöt. A csonkán maradt családokat is segítik Sokan szeretettel gondolnak Kárpátaljára, és segítik az itt élő embereket. A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) és mások mellett például a Dunántúli Református Egyházkerület kaposvári és csurgói református gyülekezetei is cipősdobozos ajándékokat küldtek a térségbe. Bellai Zoltán, a kaposvári gyülekezet lelkésze lapunknak azt mondta: most csaknem hétszáz ajándékos dobozt hoztak, már hagyományos jelleggel, hiszen lassan egy évtizede teszik ezt minden karácsony előtt. Az MRSZ a cipősdobozokon túl rengeteg segítséget hozott már az elmúlt hónapokban, években is a vidékre. Most például a gyerekeknek szánt cipősdobozos adományokon túl hoztak százötvenezer-százötvenezer forintot is két január olyan családnak, ahol az édesapát elvitték katonának a Kelet-Ukrajnában zajló harcokhoz, és így családfenntartó nélkül maradtak. Egy beregszászi, bentlakásos óvodába is vitt segítséget az MRSZ. A cipősdobozokon túl tisztálkodószereket, paplanokat, mosóport, ruhákat is hoztak, erre mind szükség is van. Ennél boldogabb karácsonyunk régen volt mondta az intézmény vezetője, Kuzma Tímea. Az itt lévő magyar gyermekek szülei nehéz körülmények között élnek, sokuk tüdőbetegséggel is küszködik. A kicsiknek jobb helyük van az oviban, mint otthon. A negyven gyermek csak hétvégén találkozik a szüleivel, lényegében az óvodában élnek. Útközben betértünk egy családhoz is Beregszászon, ahol kilenc gyermek és egy unoka él együtt néhány négyzetméteren. A család felnőtt tagjai hiába dolgoznak, valóban szükség van a segítségre. Ide tartós élelmiszereket hozott az MRSZ. Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kuratórimának elnöke megígérte: babakocsit is fog hozni legközelebb, erre is nagy szüksége lenne a családnak, mert érkezik a második unoka is. Az MRSZ Mezőváriba, a református egyház által fenntartott rehabilitációs központba és Dercenbe is vitt adományokat. Vámzár alatt a kazánok Magyarországról hatvan kazánt is küldtek Kárpátaljára, azonban azok még vámzár alatt vannak. A helyi református egyház főgondnoka, Nagy Béla azt mondta: Kijevből várnak a szükséges engedélyre, hogy a fűtőtesteket kioszthassák a gyülekezeteknek és líceumoknak. A főgondnok azt is elmondta, hogy az egyházkerület diakóniai osztálya is segít a helybelieken, idén már négyezer-háromszáz tartósélelmiszercsomagot osztottak szét holland segítséggel, ebben liszt, olaj, rizskása, konzervek, cukor és margarin is volt. 5

6 2015. január A kormány számít a reformátusokra Kárpátalján tett látogatást Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár is, ő is részt vett az MRSZ adományosztásainál. Azt mondta: fontos, hogy személyes jelenléttel is mutassa, kiállnak a helyi magyarságért. A politikus tárgyalt a helyi reformátusok vezetőivel is, és jelezte, továbbra is partnerként kezelik a Kárpátaljai Református Egyházat a térség felzárkóztatásáért folytatott munkában. Magyar zászlót kértek karácsonyra a katonák Donyeckből levélben kérte húsz magyar fiatal, akik az ukrán hadseregben szolgálnak, hogy karácsonyra egy kis csomagot küldjenek nekik otthonról. Református Élet A katonák külön kérése volt, hogy egy magyar zászló is kerüljön a szeretetcsomagba, mert a körletben, ahol laknak, már van ukrán, szlovák és román zászló is, már csak a magyar hiányzik, hogy minden nemzetiség felségjelzése ott legyen. Ez egyébként jól jellemzi, hogy a harcot mennyire nem csak az ukránok és oroszok vívják, hanem az ország valamennyi nemzetisége is akarva-akaratlanul belevonódott a háborúba. A kérést a beregszászi gyülekezet tagjai teljesítik. A református katonák kérése volt az is, hogy egy lelkész vigyen nekik úrvacsorát karácsonykor. Az még kérdéses, hogy ezt a kérésük teljesül-e. Írta:Hegedűs Márk, Fotó: Kalocsai Richárd (Megjelent a Reformátusok Lapjában) Karácsony üzenetének ideje és beteljesedése Ősidők óta jelentőségteljes a karácsonyi szeretet és békeüzenet beteljesedése. A leginkább mégis most, a letisztázatlan, a hosszú éveken át a református egyház újvidéki gyülekezetében felhalmozódott gondok megoldásának kezdetén. Karácsony napján ismételten tanúi lehettünk, hogy mennyire súlyos teherként nehezedik a gyülekezet tagjaira a pontos, tárgyilagos tájékoztatás hiánya. Első lépésként - a minden családba eljuttatott! - Református Élet rendkívüli különszámában kellene beszámolni a történtekről, és vázolni a lehetséges kiút fázisait. Az, hogy karácsony napján nem kellett a belügyminisztérium kivezényelte rendőröknek beavatkozniuk, a gyülekezet a megbízott presbitériuma tagjainak, a gondnoknak, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökének, Halász Bélának a küldetésében megjelent lelkipásztornak, Móricz Árpádnak a lélekjelenlétén, a helyzet komolyságának az átlátásán múlott. A kezdetben ugyanis Botos Elemér (akit az egyház bírósága megfosztott a palásttól, az igehirdetéstől, a Sákramentumok kiosztásától, valamint akit a világi bíróság jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt okirat hamisításért) megkísérelte megakadályozni Móricz Árpád lelkész igehirdetését. Azzal érvelt, hogy ő a református egyház püspöke. Nemrégiben meg is választották, de új egyházát mindmáig nem jegyezték be Szerbiában és Magyarországon sem. Végül abba beleegyezett, hogy mellette Móricz lelkész is hirdetheti Isten igéjét, karácsony üzenetét, de az úrvacsora kiosztására igényt tart. A SZRKE püspöki küldetésében megjelentek ezt elfogadták, azzal, hogy bejelentették, nem vesznek részt a Botos Elemér osztotta úrvacsorában. A helyzetet átérezve, jelenünkre vonatkoztatva Móricz Árpád, a bácskossuthfalvi gyülekezet lelkésze, a bibliai tanításokra építette karácsonyi igehirdetését a darányi-telepi és a belvárosi templomban. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk őt látni, mint van. És akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő is tiszta. Valaki bűnt cselekszi az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és Őbenne nincsen bűn. Aki Őbenne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte Őt. (1 János 3,1-6) Stanyó T. Gizella 6

7 Református Élet Cipősdoboz akció a szabadkai református gyülekezetben január Gyermekkorom karácsonyaiból sok szép emlék maradt meg. Az egyik, ami különösen izgalmassá tette mindig a karácsonyokat, az a várakozás volt. Várakozás a meghitt hangulatra, a családi együttlétre, és várakozás az ismeretlenre, a meglepetésre, az ajándékokra. Talán mindannyian átéltük annak az izgalmát, hogy milyen jó ajándékot kapni. Ahogy az ember növekszik, jó esetben megismeri annak az ízét is, hogy milyen jó meglepetést szerezni a másiknak, ajándékot adni. Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved. mondta Margarete Seemann osztrák írónő. Jóleső érzéssel és örömmel olvastam a cipősdoboz akció honlapján, hogy 2014-ben rekord eredményt ért el az akció cipősdoboz ajándékot sikerült elkészíteni magyar gyerekeknek. Az idei Cipősdoboz Akció egyértelműen megmutatta, hogy az ajándékozás közösségeket is épít. Önkéntesek százai, iskolák tanárai és diákjai, munkahelyi kollektívák, bankok, minisztériumok, önkormányzatok, a rendőrség, politikusok - pártállásra való tekintet nélkül -, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, szegények és gazdagok cipősdobozoltak olvashatjuk a honlapon. Isten kegyelméből hozzánk, a Szabadkai Református Egyházközséghez is eljutott e szeretetszolgálat, Halász Sámuel vezetésével. Jó volt látni, amint ajándékozó szívű munkatársakkal érkezett, akikkel egykor, gyerekként örülhetett a cipősdoboz ajándéknak. Közel 40 gyerek jött el templomunkba, az advent negyedik szombatjának délelőttjén tartott cipősdobozok kiosztására. Az alkalom gitárkísérettel egybekötött énekléssel kezdődött, majd Petike eltűnik című bábjátékkal folytatódott, melyet a gyerekek nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísértek. A bábjáték rekonstruálta a karácsonyi bibliai eseményeket egy mai háromgyerekes család mindennapjain keresztül. Fő mondanivalója: a család egyik kislánya, Peti nevű bátyja kalandos eltűnése majd megkerülése által rátalál a karácsony legnagyobb ajándékára: magára Jézus Krisztusra, mindannyiunk Messiására és Szabadítójára. Az alkalmat a cipősdobozok kiosztása zárta. Istené legyen elsősorban a hála, dicsőség e csodálatos szolgálatért. Hálásak vagyunk Halász Sámuelnek és munkacsapatának a sok örömért, vidámságért, minden egyes gyerek arcán megjelenő mosolyért. Bárcsak évről-évre egyre többen tapasztalnánk meg, mekkora áldás rejlik abban, mikor együtt, az örömszerzés, a szeretet kifejezése, az ajándékozás céljáért dolgozva, fáradozva válunk egy nagy közösséggé, mennyei Atyánk dicsőségére. (Képek a hátoldalon láthatóak) Bányai Béla László lelkipásztor Füle Lajos Háromszázhatvanöt napon Háromszázhatvanöt napon kerítés voltál, oltalom elől és hátul, lenn s felül, hogy el ne vesszünk, emberül. Ha ránk vallottak bűneink, kegyelmet adtál már megint, s ha tán hűségünk meglazult, vessződ, botod lett vígaszunk. Szilveszter napján újra ép lelkünk falán a régi kép: a Golgotán a szent kereszt, s tekinteted, mely nem ereszt. 7

8 2015. január - Házi Áhítat január Írta: Halász Béla püspök Református Élet Január 1. csütörtök, Újév napja Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. (Jn 3,30) Keresztelő János az ő küldetését helyesen értette meg, mert nem önmagáról, hanem Jézus Krisztusról tett bizonyságot. Szolgálatának teljes célja össze van foglalva ebben a bibliai részben, hiszen szüntelen azon munkálkodott, hogy az emberek figyelmét Jézus Krisztusra irányítsa. Az Úrnak szolgálatában fontos erény az alázatos élet. Ezzel az erénnyel minden hívőnek rendelkeznie kell, hogy megismerhesse Isten igazságát. Aki nagynak látja Krisztust, egyre kisebbnek látja önmagát. Nekünk az a feladatunk, hogy az szüntelenül azon munkálkodjunk, hogy az embereknek bizonyságot tegyünk Jézusról, és segítsünk nekik, hogy felismerjék az életben az igazi értéket. Imádság: Mennyei Atyánk, adj nekünk alázatos szívet, hogy minden körülmények között kövessük a mi Urunk Jézus Krisztust. Ámen. R: Jn 3,22-30; E: Péld 5; Január 2. péntek Aki hisz a Fiúban, örök élete van: a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Jn 3,36) Az embert születésétől kezdve fogva tartják a világ gondolatai, vágyai, reménységei, és a mulandóság jegyében rendezi be életét. Jézus élete nem ebből a forrásból ered. Az Ő életének titka másutt van. Jézus az, aki felülről jött és feljebb való mindenkinél. Ezzel szemben Keresztelő János magát alsóbbrendűnek tartotta, mert ő maga földről való, földi szülőktől származott. Keresztyén hitünk segít abban, hogy kiemelkedjünk e világ mindennapi gondjaiból és bajaiból, és, hogy Isten dolgaival is törődjünk. Jézusban, mint Isten Fiában hinni annyi, mint részesedni az életben. Neki nem engedelmeskedni annyi, mint Isten haragja alatt maradni. Aki Krisztust visszautasítja, máris eljátszotta az üdvösségét. Imádság: Hatalmas Uram, tekints le reám, és részesíts a te kegyelmedben, és adj nékem is üdvösséget a Te szent Fiad által. Ámen. R: Jn 3,31-36; E: Péld 6,1-19 Január 3. szombat Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. (Jn 4,10) A déli hőségben egy samáriai asszony jön vízért. Jézus inni kér tőle. A nő felismerte, hogy Jézus zsidó, és csodálkozott, hogy szóba áll vele, egy samáriaival. A samáriai nép ugyanis zsidó és pogány keverék nép volt, akikkel a zsidók nem álltak szóba. Az asszony nem könnyen érti meg Jézus szavát. Ugyanis testiekre gondol a lelkiek helyett. Amikor az Úr élő vízről beszél, az asszony akkor is a testi szomjúság eloltására gondol. Képtelen volt arra, hogy felismerje az Urat és megértse szavait. Nem vette észre, hogy valójában Teremtőjével beszél, és, hogy Isten szeretete fölülemelkedik az emberi különbségeken, mert nem tesz különbséget zsidó és nem zsidó között. Imádság: Köszönöm Uram, hogy te nem teszel különbséget ember és ember között, és egyformán szeretsz mindannyiunkat. Ámen. R: Jn 4,1-10; E: Péld 6,20-35 Január 4. vasárnap Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. (Jn 4,14) Amikor az asszony erről a csodálatos élő vízről hallott, azonnal szeretett volna kapni belőle. De ő még mindig szó szerint értelmezte a földi vizet, nem értette meg, hogy az a víz, amelyről Jézus beszélt neki, lelki dolgokra vonatkozik. Jézus azokra az áldásokra gondol, amelyeket az ember hit által kap. Az asszony vitázik a vallásról, és mindent megtesz, Jézus ne vegye észre, hogy lelki problémái vannak. De Jézus ismeri az asszony életét és problémáit. Jézus felébreszti az asszony lelkiismeretét, amikor azt mondja: hívd ide a férjedet! Az asszony megpróbálja elkendőzni az igazságot, anélkül, hogy hazudna, és azt mondja, hogy nincs férje. Jézus tovább megy, és föltárja az asszony múltját, hogy szembesítse önmagát saját bűnös életmódjával. Imádság: Mennyei Atyánk, add nékünk azt a lehetőséget, hogy felismerjük bűneinket, és Tőled nyerjünk el 8

9 Református Élet azok bocsánatát. Ámen. R: Jn 4,11-18; E: Péld 7 Január 5. hétfő Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (Jn 4,24) Úgy látszik, hogy a samáriai asszony most már meggyőződött bűneiről, és megpróbál témát változtatni. Észrevette, hogy akivel beszél nem mindennapi ember, de nem fogta föl, hogy a Megváltó Isten. Hol kell imádkozni? A hegyen vagy a városban (Jeruzsálemben)? Jézus erre azt mondja, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Az igazi imádat az, ha a hívő hit által Isten közelébe kerül, és Őt ott imádja és dicsőíti. Teste lehet akár a hegyen, akár a városban, lelke azonban Isten közelében van. Istent lélekben és igazságban kell imádni. Imádság: Taníts Urunk bennünket imádkozni és megismerni Téged. Add, hogy a mi kéréseink mindig a Te szent akaratod szerint legyenek. R: Jn 4,19-26; E: Péld 8,1-21 Január 6. kedd Jertek, lássatok egy embert, aki megmondta nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-é Krisztus? (Jn 4,29) Jézus tanítványai visszatértek Jézushoz, és meglepődtek, hogy egy samáriai asszonnyal beszél. Jézus szavai után az asszony úgy reagál, hogy vödrét otthagyva a városba sietett. A megtérés arra indította, hogy másoknak is vigye a jó hírt az élő vízről. Bizonyságtétele egyszerű és hatásos volt. Kérdésére, hogy nem ez-é a Krisztus?, saját maga válaszol is, hiszen hozzáteszi, hogy neki mindent megmondott az életéről. Az emberek szívében felébresztette a vágyat a Messiás után, miután ők otthagyva otthonaikat, elmentek, hogy Jézussal találkozzanak. Imádság: Mennyei Atyám, taníts engem is bizonyságot tenni a Megváltóról az emberek előtt. Ámen. R: Jn 4,27-30; E: Péld 8, Január 7. szerda Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. (Jn 4,38) A tanítványok a vásárolt ennivalóval kínálják Mesterüket. De Ő arról kezd beszélni, hogy számára nem ez az igazi táplálék. Őt az táplálja, ha cselekedheti Menynyei Atyja akaratát. Míg ezt cselekszi, valójában az Isten által megkezdett munkát folytatja és fejezi be. Itt az Úr rejtett utalást tesz szenvedésére és halálára. A természetből vett példával mélyíti el ezt a gondola január tot, mert a mezőgazdaságban a vetés és aratás között meglehetősen hosszú idő telik el. Az új kenyérre sokat kell várni, de ez nem feltétlenül így van a hitéletben. Jézus igehirdetésére samaritánus tömegek térnek meg, és nyernek örök életet. Imádság: Uram, taníts engem munkálkodni a Te aratásodban! R: Jn 4,31-38; E: Péld 9 Január 8. csütörtök Abból a városból pedig sokan hívének benne a samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott nékem, a mit cselekedtem. (Jn 4,39) A samáriai város lakói az asszony szavai nyomán Jézushoz mennek. Az asszony beszéde csak eszköz volt, hogy elinduljanak a hitnek útján. A mai keresztyén embernek is igyekeznie kell, hogy engedelmes eszköz legyen Isten munkájában. Isten nem személyválogató, az Ő Igéje nemcsak a zsidókhoz, hanem minden néphez szól. Mert Jézus Krisztus az egész világnak a Megváltója. De ugyanakkor minden egyes embernek személyes kapcsolata kell, hogy legyen a Megváltó Istennel. Imádság: Örök és igaz Istenem, tégy engem engedelmes eszközzé a Te kezedben. Ámen. R: Jn 4,39-42; E: Péld 10,1-7 Január 9. péntek Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a galileabeliek, mivelhogy látták vala mindazt, a mit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek vala az ünnepre. (Jn 4,45) Jézus visszatér hazájába, Galileába, ahol befogadták őt, mert látták csodáit. De Ő nemcsak akkor cselekszik, ha természetfölötti dolgok történnek, hanem akkor is, amikor csendesen munkálkodik mindennapi életünkben. A samaritánusok között töltött idő alatt nem olvasunk arról, hogy Jézus valami nagy csodát tett volna, de az emberek szíve mégis megnyílt Isten igéje előtt. Nemcsak a galileaik voltak azok, akik a csodák miatt fogadták be Jézust, hanem ma is sokan arra várnak, hogy Ő valamilyen csodát tegyen, hogy higgyenek benne. A csodatétel megragadhatja az embert, de erre nem szabad a hitünket építeni. A hit sokkal mélyebb, mint a csoda látványa, mert az egy bensőséges és tartós kapcsolat az Úrral. Imádság: Kegyelmes Isten, adj nékem szent bölcsességet és kitartást, hogy hitben tudjak járni. Ámen. R: Jn 4,43-45; E: Péld 10,18-32

10 2015. január Január 10. szombat Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. (Jn 4,48) Nemcsak a királyi emberről, hanem mindenkiről szólva, az Úr emlékeztet bennünket, embereket arra a jellemvonásunkra, hogy csodákat akarunk látni, mielőtt hinnénk. A csodákon alapuló hit nem az Úr akarata szerint van. Egyedül az Ő szavának kell hinnünk, amint hitt a királyi ember is. Az Úr Jézus arra tanít bennünket, hogy először higgyünk, és azután majd látunk jeleket és csodákat. A jelek és csodák egyaránt természetfeletti dolgok. A jelek valójában olyan csodák, amelyeknek mély értelmük vagy jelentőségük van. A csodák pedig olyan események, amelyek azt eredményezik, hogy az emberek meglepődnek azok természetfeletti voltán. Imádság: Igaz Istenem, adj nekem állhatatosságot Jézus Krisztus követésében. Ámen. R: Jn 4,46-54; E: Péld 11,1-16 Január 11. vasárnap Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én oda érek, más lép be előttem. (Jn 5,7) Jézus oda megy, ahol legnagyobb az emberi nyomorúság, ahol legnagyobb szükség van reá. A sok-sok beteg közül talán a legreménytelenebbet választja: egy 38 éve béna, gyógyíthatatlan beteget. Tőle kérdezi meg: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg panaszolni kezdi elhagyatottságát, hogy nincs embere. Nincs senkije, akire számíthat. Sajnos ma is vannak, akiknek nincs se rokonuk, se ismerősük, akik gondoskodnának róluk. De nekünk vigasztalásunk az, ha talán mindenki el is hagy, akkor is van Teremtő Istenünk, aki gondot visel rólunk, amiképpen Jézus is meggyógyítja a 38 éve beteg bénát. Imádság: Köszönöm Uram, hogy Te gondoskodsz rólam e mai napon is. Ámen. R: Jn 5,1-9; E: Péld 11,17-31 Református Élet útja: a törvény betű szerint való megtartása. Jézus Krisztus szerint pedig az üdvösséghez Isten irgalma szükséges. Imádság: Uram, részeltess engem is a Te irgalmas szeretetedben. Ámen. R: Jn 5,10-18; E: Péld 12 Január 13. kedd Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok. (Jn 5,20) Az Úr Jézus világosan akarja, hogy az emberek úgy gondolkodjanak róla, mint aki egyenlő az Istennel. Ő szoros egységben van Istennel, úgyhogy ugyanazokat a dolgokat cselekedheti, amelyeket az Atya. Nem független tőle, bár teljesen egyenlő vele. A zsidók pont azzal vádolták Jézust, hogy egyenlővé tette magát Istennel. Ő nem tagadja a vádat, hanem inkább előhozza a bizonyítékokat arról a tényről, hogy ő és Atya egy. Az Újszövetség azt tanítja, hogy az Atya rábízta az ítélet teljes munkáját a Fiúra. Imádság: Mennyei Atyám, nyisd meg lelki szemeimet, hogy lássam hatalmas tetteidet. Ámen. R: Jn 5,19-23; E: Péld 13,1-14 Január 14. szerda Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. (Jn 5,25) Az Úr Jézus a megváltás útját világosan állítja elénk. Az Ő hozzánk való beszéde nagyon személyes és bensőséges. Aki az én beszédemet hallja Jézus szavát meghallani nemcsak a puszta meghallást jelenti, hanem annak befogadását is, az elhívást és az engedelmeskedést Neki. Sokan hallják a hirdetett evangéliumot, de nem törődnek vele. Itt arra figyelmeztet Isten Igéje, hogy az embernek el kell fogadnia ezt a tanítást, mint Istentől eredőt, és el kell hinnie, hogy Ő valóban a világ Megváltója. Imádság: Megváltó Istenem, köszönöm, hogy engem is bizonyossá tettél az örök életről. Ámen. R: Jn 5,24-30; E: Péld 13,15-25 Január 12. hétfő Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordoznod. (Jn 5,10) Amikor a zsidók meglátták, hogy ez az ember a Január 15. csütörtök nyoszolyáját viszi, felelősségre vonták, mert szombat De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: volt. Kegyetlenségig szigorúak voltak a vallásos előírások megtartásában, és mereven ragaszkodtak a tör- hogy elvégezzem azokat, azok a dogok, a melyeket én mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, vény betűihez. Ugyanakkor nem hajlandóak meglátni cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya ennek az embernek a gyógyulásában Isten szabadító küldött engem. (Jn 5,36) kegyelmét. A törvényeskedés és a kegyelem konfliktusa áll itt előttünk. A farizeusok szerint az üdvösség maga ügyében, Krisztus is lemond erről a lehetőség- Mint ahogy a jogi életben senki sem tanúskodhat a 10

11 Református Élet ről, annál is inkább, mert van, aki tanúskodjék mellette. Ugyan ki ez? A legtermészetesebb volna Keresztelő Jánosra gondolni, aki többször bizonyságot tett róla, akit maguk a zsidók is sokra tartottak. Mégis valójában más tesz bizonyságot a Fiúról, Maga az Atya, és a cselekedetek, melyeket a Fiú végbevitt. Jézus tettei az Ő Messiás-voltának a bizonyságai, és mint ilyenek, Isten hatalmának megnyilvánulásai. Imádság: Uram, legyenek láthatóvá tetteid az én életemben is. Ámen. R: Jn 5,31-36; E: Péld 14 Január 16. péntek Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. (Jn 5,39) Isten az emberekhez Igéje által a Biblián keresztül beszél. Az Úr Jézus egyszerűen azt a tényt állapította meg, hogy a Zsidók tanulmányozták az Írásokat, és azt gondolták, hogy ezt cselekedve örök életet nyernek. Nem értették meg, hogy az Ószövetségi Szentírás valójában Jézusról beszél. A zsidók nem akartak Jézushoz menni, hogy életük legyen. Az igazi hiba az ember akaratában van, mert jobban ragaszkodik a bűneihez, mint az Úrhoz. Ezért az embernek fel kell adnia gonosz útjait, és ragaszkodni kell az Isten Igéjéhez, mert ez az Ő útja. Imádság: Irgalmas Isten, világosítsd meg Igédet az én értelmem előtt. Ámen. R: Jn 5,37 47 E: Péld 15,1-19 Január 17. szombat Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. (Jn 6,14-15) Sokan Jézusnak ezt a csodáját képtelenségnek mondják. Hogyan lehet, hogy szinte a semmiből ennyi embert megvendégel. Amikor ez megtörtént, nem csoda, hogy Jézust királlyá akarják tenni. Hiszen az ingyen kenyér mindig hízelgő az embereknek. A tékozló fiúnak is addig voltak barátai, amíg volt pénze, de amikor a pénz elfogyott, a barátok is elfogytak (Lk 15,11-32). Bár Jézusnak hatalmában áll kenyeret adni, de Ő nem ezért jött ebbe a világba. Hanem Krisztus sokkal többet kínál a testi tápláléknál, mert Nála örök élet beszéde van. Ragadjuk meg ezért a lelki táplálékot. Imádság: Urunk add meg számunkra, hogy tudjuk gondoskodó szeretetedre bízni magunkat. Ámen. R: Jn 6,1 15 E: Péld 15, január Január 18. vasárnap Megrémültek, de Jézus megszólalt: Én vagyok, ne féljetek! (Jn 6,20) Ismét egy csoda, melyet Máté és Márk evangéliuma bővebben ír le és más részeket hangsúlyoz. Itt viszont a lényeg az, hogy a tanítványok megrémültek. Másik evangélium viszont azt írja, mert azt hitték kísértet. De Jézus szavai, mint mindig, most is megnyugtatók: Én vagyok, ne féljetek!. Jézus szavai mindig nyugtatóan hatnak a bajba jutott emberre. Milyen jó, hogy ma a Szentlélek által Jézus mindig velünk lehet. Tudatában vagyunk ennek? Imádság: Mindenható Istenünk! Kérünk, vedd el a félelmet a mi szívünkből, és adj helyette bátorságot és szeretetett. Ámen. R: Jn 6,16 21 E: Péld 16,1-15 Január 19. hétfő Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert Őt pecsétjével igazolta az Isten. (Jn 6,27) Jézust a sokaság még mindig követi, nem a jelek és csodák miatt, hanem a kenyér miatt. De Jézus örök életre megmaradó eledelt kínál. Ez az eledel nem olyan, amitől újra megéhezik az ember, hanem az örökkévalóságot kínálja fel nekünk. Ez már Jézus Krisztus birtokában van, hiszen az Atya neki adta. Ezt Ő adhatja meg nekünk is. Nyerjük ezt el tőle. Imádság: Mennyei Édesatyánk! Mutasd meg számunkra az örökkévalósság útját. Ámen. R: Jn 6,22 27 E: Péld 16,16-33 Január 20. kedd Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? (Jn 6,28) Egy nagyon egyszerű kérdés, és egyszerű válasz. Higgyünk Jézus Krisztusban, és ha ez a hit őszinte, akkor ez Istennek tetsző dolog. Látszólag ennyire egyszerű. De a bűnnel teli világban, érezzük, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. Erre egyedül Jézus Krisztust kérhetjük, ahogyan tette ott is a sokasság: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret! Imádság: Urunk mi is ezért a lelki kenyérért imádkozunk. Valósítsd meg a mi életünkben. Ámen. R: Jn 6,28 34 E: Péld 17,1-12 Január 21. szerda mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. (Jn 6,38) Jézus az Atya akaratát jött cselekedni. Az Atya pedig 11

12 2015. január mindent alárendelt Neki. Jézus nem titkolt szándéka, ami az Atya akarata is, hogy az embernek örök élete legyen. Az örök élet pedig a halálból való feltámadással valósul meg. Erről Jézus már bizonyságot tett, és ez a boldog bizonyosság a miénk is, akik hiszünk Benne. Keresztyén hitünk lényege pont a feltámadásban van. Ezért higgyünk Benne, mert Ő a mi életünk kenyere, célja és értelme is. Imádság: Uram, mutasd meg életünk valódi értelmét és célját. Ámen. R: Jn 6,35 40 E: Péld 17,13-28 Január 22. csütörtök A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt monda: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. (Jn 6,41) Jézus tanítása nem csak ma, hanem abban az időben is sokszor zúgolódást váltott ki. Hiszen az Isteni igazság sokaknak nem tetszik. Ne más mondja meg, hogyan éljek, és mit cselekedjek, én a magam ura vagyok, oly sokszor hallani ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket. Bár Jézus nem akar zúgolódást (43), de Ő az igazat mondja: a mennyből jött le hozzánk és értünk. Az ember pedig választ e világ és Jézus között. Ezért legyünk hálásak, hogy az Atya kiválasztott bennünket, és imádkozzunk azért, hogy legyen mind teljesebb hitünk Benne. Imádság: Urunk áldj meg bennünket több hittel és reménnyel a Te Fiadban, a Jézus Krisztusban. Ámen. R: Jn 6,41 51 E: Péld 18 Január 23. péntek Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne. (Jn 6,56) Jézus itt az Úrvacsorára mutat előre. Ez az, amit a zsidó emberek nem tudtak megérteni, hogy a mennyei kenyér az nem földi kenyér. Jézus a lelki táplálékról beszél, mely az örök életről szól. Ez több minden földi eledelnél. Ezért amikor az Úrvacsora sákramentumával élünk, mindig legyünk tudatában annak, hogy lelkileg esszük és isszuk a mi Urunk testét és vérét, mely az örök életre táplál minket. Imádság: Istenünk könyörülj rajtunk bűnösökön, hogy ne vesszünk el, hanem mi is magunknak tudhassuk az örök életet. Ámen. R: Jn 6,52 59 E: Péld 19,1-9 Január 24. szombat És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. (Jn 6,65) Református Élet A zúgolódás, immár nem csak a zsidók között van, hanem Jézusnak a tanítványi körében is. Kemény beszéd, amit nem tudnak megemészteni. Ez a hitetlenség jele. Jézus pontosan tudja, kinek mi lakozik a szívében. Őszinte hit vagy csak valamilyen földi emberi érdek. Azokat, akiket emberi érdekük vezet Jézushoz, sajnálnunk kell és imádkozni értük, hogy lássák meg Jézus miért szállt le a mennyből. Mi pedig adjunk hálát, hogy az Atya megkönyörült rajtunk. Imádság: Mennyei Édesatyánk! Imádkozunk, hogy minél több ember jusson el az üdvösségre a mi környezetünkben is. Ámen. R: Jn 6,60 65 E: Péld 19,10-29 Január 25. vasárnap Simon Péter így felelt: Uram kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje (Jn 6,68-69) Péter vallástétele meggyőződésből történik. Mondja ezt az a Péter, aki hevesen lángol, de olykor bizony ő is elbukik. Boldog ember az, aki ezt felismeri Jézus Krisztusban. Hiszen akinek van hite, ha el is bukik, Isten talpra állítja, de jaj annak, akinek ez nem adatott meg, mint Júdásnak. Ő Jézussal maradt, mert úgy gondolta, hogy még haszna lesz belőle. Jézus viszont mindnyájunkat ismer, látja a mi hitünket. Vajon mit talál az Emberfia bennünk, ha egyszer színe előtt fogunk majd állni? Imádság: Jézus Krisztus! Adj, nekünk beléd vetet hitet, hogy mindig fel tudjunk állni. Ezért kérünk, mindig könyörülj meg rajtunk! Ámen. R: Jn 6,66 71 E: Péld 20 Január 26. hétfő Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. (Jn 7,7) Titok és nyilvánosság, kíséri végig ezt az igeszakaszt. Egyesek Jézusban nagy forradalmárt láttak (akik nem hittek benne, még saját testvérei is), hogy majd megszabadítja Izráelt a római fennhatóság alól. Hiszen, aki ilyen csodákat tesz, annak minden lehetséges. Mások viszont jó embernek tartották. De Jézus életének valódi értelmét akkor még kevesen látták. Halála és feltámadása után is csak némelyek értették meg ezt. Csak azok, akik rájöttek, hogy minden ember bűnös, többek között a legkegyesebb Istenfélő ember is. Márpedig, akik nem hisznek Jézusban, azoknak nem tetszik, ha valaki azt mondja: gonoszak a cselekedeteid. De mi boldogok lehetünk, ha ezt saját magunkban felismerjük, és van hitünk, akkor Jézus Krisztus sza- 12

13 Református Élet baddá tesz bennünket. Imádság: Jézusunk! Mutass rá a mi gonosz cselekedeteinkre is, és add, hogy többé ne kövessük el őket. Ámen. R: Jn 7,1 13 E: Péld 21 Január 27. kedd Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték: Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta? (Jn 7,15) Jézus a rejtőzködés után tanítani kezdett. Az ember természeténél fogva hajlamos arra, hogy inkább a kifogásokat keresse a másikban, mint a pozitívumot. Jézusnak itt kétségbe vonják az írásokról való ismeretét. Az ilyen esetekben, sokszor azok teszik azt, akik maguk nem ismerik az írásokat, hiszen ha ismernék, akkor nem vonnák kétségbe. Jézus megfeddi őket, ami persze nem tetszik nekik, de pont ezért, bármilyen ügyről is van szó, sosem szabad az egyik oldal véleménye alapján ítélnünk, hanem a lehető legtöbb információt összegyűjtve igazságosan kell megítélni mi a jó, és mi a rossz. Imádság: Add Urunk, hogy a mindig mindenütt a legjobb tudásunk szerint a Te akaratod szerint tudjunk eljárni. Ámen. R: Jn 7,14 24 E: Péld 22,1-16 Január 28. szerda A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek: Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? (Jn 7,25) Odáig fajul ez az eset, hogy Jézust meg akarják ölni. Amit tudunk, hogy később, amikor eljön az Ő órája, meg is teszik. De itt csodálkoznak rajta, hogy miért nem teszik. Elhangzik: talán felismerték a vezetők, hogy Ő a Krisztus? Jézus többször is hangoztatta, hogy Őt az Atya küldte, de akik ezt nem akarják észrevenni, azoknak lehet akármit mondani, az ítélet már megvan a szívükben. Ezt a szívet, pedig csak egyedül az Atya tudja meglágyítani. Imádság: Urunk, vezess minket Krisztus tanításai nyomán. Ámen. R: Jn 7,25 30 E: Péld 22, Január 29. csütörtök Jézus ekkor így szólt: Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. (Jn 7,33-34) Létezik egy mondás: Aki egyszer megszületik, az egyszer meg is kell, hogy halljon. Hiszen a vége egyszer mindennek eljön. Jézus annak tudatában január vállalta földre jövetelét, hogy ezt Ő is át fogja élni. Természetesen az Ő halála sokkal több és nagyobb szenvedés bármelyikünk halálánál. A zsidók ezt nem tudták megérteni, hogy miről beszél, hiszen nem adatott meg nekik, hogy megértsék, de mégis rajtuk kívül sokan voltak, akik hittek Benne. Mi vagyunk, akik tudjuk, hogy Jézus elment, hogy helyet készítsen számunkra. Imádság: Urunk add értenünk felséges dolgaidat, hogy Igédet ne csak megértsük, hanem be is fogadjuk és megcselekedjük. Ámen. R: Jn 7,31 36 E: Péld 23,1-28 Január 30. péntek Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek! (Jn 7,38) Jézus ismét egyesek számára érthetetlen képekben beszél. Az élő vízről, mely nem párolog el, és nem szűnik meg a folyása. Hiszen, ha Jézustól ilyen vizet kapunk, akkor ez folyik belőlünk. Vagyis nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk róla, hogy ne mondjuk el senkinek, hogy mit tett velünk. Az igaz, hogy ezt mi sokszor szégyelljük, de minden hívő ember a szívében erre vágyik, hogy élő víznek folyamai ömöljenek belőle. Ezért mi is menjünk Jézushoz, mert Ő tudja ezt megadni számunkra. Imádság: Könyörülj rajtunk Istenünk, és add meg nekünk is a Léleknek ezt az ajándékát. Ámen. R: Jn 7,37 39 E: Péld 23,29-35 Január 31. szombat Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. (Jn 7,43-44) Jézus személyéről ellentétes vélemények alakulnak ki. Hiszen Ő maga mondta: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, (Mt 10,34-35). A keresztyénség mindig ellentéteket szít, mert lesznek mindig olyanok, akik nem tudnak minket megérteni és elfogadni. De a legnagyobb vigasztalásunk az, hogy Isten kezében vagyunk és nem emberekében. Imádság: Bátoríts és erősíts minket Urunk, hogy lehessünk hű és alázatos követőid. Ámen. R: Jn 7,40 53 E: Péld 24 13

14 2015. január Hanyagság vagy akarat? Rendkívüli zsinaton tárgyalta a Szerbiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) a közösség vezetőinek mulasztásait. Például azt, hogy ki mit nem tett meg azért, hogy az újvidéki református ingatlanok visszaszálljanak az SZRKE tulajdonába. Tárgyalták azt is, ki akadályozta a püspökválasztás folyamatát, és azt is, ki a felelős azért, hogy Szabó István dunamelléki püspököt nemkívánatos személynek nyilvánították. A maratoni, közel nyolcórás ülésen ítélet is született, e szerint elmarasztalták Csete Szemesi István nyugalmazott püspököt, illetve menesztették Hallgató Imre főgondnokot és Molnár András ügyészt. Az ítélet jogerős. A délvidéki reformátusok egyházának szabályrendelete szerint van rá lehetőség, hogy a zsinat egyházi bírósággá alakuljon, amely egyházjogi értelemben jogerős ítéletet hozhat. December 6-án Bácsfeketehegyen évek óta húzódó ügyekben így hozott ítéletet a zsinati bíróság. A korábbi püspököt és a jelenlegi főgondnokot, valamint az ügyészt hivatallal való visszaéléssel, alkotmányellenes cselekedetekkel, az egyház működésének akadályoztatásával és további huszonkét vétséggel vádolták. Csete Szemesi István nyugalmazott püspök egészségügyi állapotára hivatkozva nem jelent meg a zsinaton. Református Élet A kivonulások órája A zsinat első órája jogi csűrés-csavarással telt. Molnár András az egyház ügyésze emelt hangon közölte, szerinte az előző zsinat jegyzőkönyvének közreadása híján nem lehet új zsinatot tartani. Hallgató Imre főgondnok ezzel egyetértett. Halász Béla püspök szerint az egyház szabályrendelete nem tartalmaz ilyen passzust. A megvádolt Molnár András ügyész kifogásolta, hogy ő további tizenhét személy ellen szintén Visszaszerzésre váró templomok, kétes albérletek fegyelmi eljárást kezdeményezett, amit nem vettek Ekkor egyesével tárgyalni kezdték a vádakat. figyelembe. Úgy érvelt: így a bíróság tagjainak többsége érintett az ügyekben, így a tárgyalás nem lefoly- hibázhatott. Újvidéken a korábbi református lelkész Az egyik legérdekesebb ügyben az egykori püspök tatható. Felszólalását homályosításnak nevezte Kiss új egyházat alapított, amihez továbbra is a Szerbiai Nándor nagybecskereki lelkész, míg Halász Béla Református Keresztyén Egyház tulajdonában álló püspök szerint az ügyész indítványa privát papír, templomokat és parókiát használja. Csete Szemesi amit egyházi szerv nem fogadott el. Erre Molnár András úgy reagált: én ebben a kabaréban nem akarok alatt sem sikerült elindítania az egyházi ingatlanok Istvánnal szemben az egyik vád, hogy három év részt venni ( ) szavazzanak, szórakozzanak, ahogy vagyon-visszaszármaztatását, valamint betölttetni az akarnak, meglátjuk, kinek van igaza - majd ő is, és üresen álló lelkészi állást. a szintén megvádolt Hallgató Imre főgondnok is elhagyták az ülést, mivel szerintük az törvénytelenül ban több ingatlana is van az SZRKE-nak, amely az Egy másik tárgyalt ügy szerint Belgrád- alakult meg. Paragrafusokra hivatkozva a nagybecskereki lelkész közölte: a megvádoltak jelenléte nélkül tulajdonában van. Ezeket bérlők számára kiadták, országos egyház, és nem a helyi szórványgyülekezet is lefolytatható a tárgyalás. Így Halász Béla elnöklé- azonban 2011 szeptembere óta a bérleti díjakból 14 sével megalakult a bíróság. A bírók eskütétele sem zajlott zökkenőmentesen. Nyolcan nem tettek esküt, többen köztük Orosz Attila bácskai esperes szintén elhagyták a termet. Ilyen reformátusok vagyunk? Az indulatokat jól jellemzi, hogy egy nem zsinati tag a hallgatóság soraiból magához ragadta a szót, idegesen, fennhangon kiabált a terem végéből a püspök felé: Advent van, ezen kell vitatkoznunk? Álljon meg a menet, ilyen reformátusok vagyunk mi? ( ) Még az kéne, hogy hozzuk a baltát, a kést! Püspök uram, advent van! A huszonöt vádpontot Kiss Nándor lelkész adta elő. A három vádlott: Csete Szemesi István nyugalmazott püspök, Hallgató Imre főgondnok és Molnár András ügyész. A vádak jelentős része több felet is érintett: mindhárom félre nézve hivatallal való visszaélést, mulasztást és sérelmi vétkeket rótt fel a vád. Csete Szemesi Istvánra és Hallgató Imrére vonatkozóan hatáskörtúllépést, a választási bizottság munkájába való beavatkozást, a zsinat határozatával szemben való engedetlenséget, egyházjogi törvénytelenségeket és a céladományok nem rendeltetésszerű kezelését fogalmazta meg a vádemelő. Ezeken túl Hallgató Imrét vádolták alkotmány- és törvényellenes határozatok elfogadtatásával, az egyház működésének akadályozásával és korteskedéssel. Molnár András ügyészt megvádolták helytelenül tanácsolással, félrevezetéssel, továbbá bizonyíték nélküli részrehajlással való vádolással, képzetlenséggel vádolással, valamint egyházjogi vétségre buzdítással és az egyház kárára tett cselekményekben való közreműködéssel.

15 Református Élet egyetlen dinár sem került befizetésre a délvidéki református egyház számlájára. A vád szerint ezért Hallgató Imre főgondnok a hibás; ezzel eurós kárt okozott. Halász Béla püspök felvetette, vajon az ügy mögött hanyagság, tudatosság vagy akarat áll? A püspökválasztás akadályozása, Szabó István püspök kitiltása Kiemelésre érdemes még egy választási ügy. Mint arról korábban beszámoltunk, a délvidéki reformátusok egyházában számos konfliktus kísérte az új püspök megválasztását. A vád szerint ebben a folyamatban Csete Szemesi István azóta nyugalmazott püspök nyomást gyakorolt a választási bizottságra, így később tudták megszámolni a szavazatokat. A választással kapcsolatban korteskedéssel és hatalommal való visszaéléssel vádolták Hallgató Imre főgondnokot, aki a vád szerint telefonon kérte a maradéki presbitereket, hogy Orosz Attila püspökjelöltre szavazzanak. A bíróság tanúként hallgatta meg az egyik maradéki presbiter asszonyt, akinek állítása szerint valóban felhívta őt a főgondnok, hogy befolyásolja döntésében. Tanúvallomások alapján a főgondnok nem írt alá egy szükséges dokumentumot, így a zsinat összehívását is akadályozta. A vád kitért arra is, hogy Csete Szemesi István püspöki mandátumát állítólag Molnár András ügyész javaslatára szabályellenesen hosszabbították meg. Szintén az ügyésztől származhatott az a javaslat is, hogy nemkívánatos személynek nyilvánították Szabó Istvánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét a délvidéki egyházban. A vád szerint nem pályáztatás útján választották ki az egyház hivatalos honlapjának szerkesztőjét, akinek munkájáért évi két és fél ezer eurót fizettek ki. Nem megfizetni kell, hanem megtérni A bíróság több mint öt órán keresztül ismertette a vádpontokat, vizsgálta a bizonyítékokat. A vádlottak megszólítására jelenlétük híján - nem volt lehetőség. Kiss Nándor, a vád előadója zárszóként azt mondta: a bűnösöket vissza kell vezetni Istenhez, a fegyelmezés sohasem válhat büntetéssé, a bűnös megtérését kell segíteni. Így ismerszik meg, hogy ez a nap nem egyházunk legsötétebb napjainak egyike, hanem mindnyájunkat a világosság felé terelő isteni kegyelmi gondviselés. Ezért akármilyen határozat születik, őket cselekedeteik és nem egy ítélet tehetik vétkessé fogalmazott, január majd hozzátette: a bűnösnek nem megfizetnie kell, hanem megtérnie. Elmarasztaló ítélet A bíróság zárt ülésen hozott ítéletet, amely mindhárom érintett esetében megállapította a fegyelmi vétségeket. Szankciókat is hoztak, eszerint mindhármukat megfeddték, illetve korlátozták választó- és választhatósági jogukat, Hallgató Imrét tíz évig, Molnár Andrást pedig élete végéig eltiltották a választásokon való részvételtől, mindkettőjüket felfüggesztették jelenlegi tisztségéből. Új választások Az így megüresedett főgondnoki és ügyészi tisztségekre, valamint Marton Károly esperes szintén a zsinaton bejelentett lemondása miatt a bánáti esperesi tisztségre, továbbá a korábban már megüresedett missziói és diakóniai előadói tisztségekre kiírták az időközi választásokat. Halász Béla püspök az ítélethirdetés után arra kérte a jelenlévőket, hogy gyülekezeteikben csitítsák az indulatokat. Hangsúlyozta, ez nem kirakatper és nem is bosszúállás volt. A püspök szerint az ítélet az egyház javát szolgálja. Ez legyen figyelmeztetés minden tisztségviselő számára: szolgálunk, és nem parancsolunk, szolgáljuk az egyház urát, Jézus Krisztust, de ugyanakkor szolgáljuk az egyházunkat is, itt pedig nincs helye fölényeskedésnek mondta. A püspök számít rá, hogy az érintettek nem fogadják el a döntést, azonban az ítélet jogerős, fellebbezni nem lehet ellene. Írta: Hegedűs Márk, Fotó: Dénes Attila Forrás: Pontosító megjegyzés: a zsinat mint rendkívüli bíróság ült össze és tárgyalt, de maga a zsinat nem volt rendkívüli. (szerk.)

16 2015. január Református Élet Minden évben karácsonykor a bácsfeketehegyi ifjúsági bibliakör felkeresi az idős, beteg, magányos özvegyeket. Évközben is felkeressük őket, és elvisszük nekik Isten igéjét és együtt dicsőítjük Urunkat dicséretekkel és zsoltárokkal. Körülbelül 20 éves hagyomány ez itt Bácsfeketehegyen az ifjúság körében. A kántálók létszáma változó, mindig van régi és új fiatal, aki csatlakozik ehhez a szolgálathoz. A felnőtté váló fiatalok örömmel adják tovább és vezetik be a fiatalokat e szolgálatba. Ez évben hat nénit látogattunk meg. Mivel több fiatal jelentkeztt, hogy szeretne szolgálni, ezért két csoportot alkottunk. Minden háznál három karácsonyi éneket énekeltünk, majd rövid imádsággal megköszöntük Istennek, hogy kegyelméből szolgálhatunk, és ünnepelhetjük Jézus Krisztus születésnapját. Majd a Bibliából felolvastunk és röviden elmondtuk, Isten mit üzen mindannyiónknak. Elmondtuk, hogy amit felolvastunk a Bibliából, az Isten szava. Isten szent, nincs Benne bűn, ígéreteit mindig megtartja. Az első emberpár engedetlen volt. Az engedetlenség bűn. A bűn zsoldja a halál (Róma 6,23), halál alatt a lelki halált értjük. Az első emberpár bűne miatt mindenki bűnben születik és mivel az ember lelke halott, erre kaptunk az Úrtól ígéretet, hogy szabadítót küld nekünk. Isten ígérete testté lett az első Karácsony alkalmával. Jézus Krisztus megszületett, emberré lett: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16) Hinni Jézusban nem más, mint engedelmeskedni Neki. Pál efézusi levelében 5,1-8 verseiben a következőt olvassuk: A világosság gyermekeiként járjatok! Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben! Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek 16

17 2015. január Református Élet úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Minden nap meg kell tisztítani magunkat a bűneinktől, rejtett megszokott bűneinktől is. 1 János 3, 1-11 verseiben olvassuk: Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan o is tiszta. Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látja, és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. 1 János 4,9-10: Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Az igemagyarázat után imádságban hálát adtunk, hogy ily csodálatos ajándékot kaptunk az Úrtól, és kértük az Úr áldását a ház lakóira és hozzátartozóira. Majd gyertyafény és égő csillagszóró mellett elénekeltük a Csendes éj című éneket, majd átadtuk ajándékcsomagunkat, melyet a bibliakör adományából állítottuk össze. Szeretném megköszönni a kántálás szolgálatában résztvevő fiatalok és vezetőik odaadását: Szabó Dániel, Szabó Norbert, Kórizs Viktor, Tóth Martin, Bede Anett, Bede Noémi, Pozsonyi Tímea, Török Gabriella, Kerekes Annamária, Kerekes Annabella, Papp Bettina, Jung Ella, Vajda Fanni, Perlaki István, Perlaki Nándor, Balasa Dominik, Pecka Ákos - hogy együtt vihettük Isten üzenetét, az Örömhírt a magányos, beteg idős emberekhez. Mindenkinek Istentől megáldott békés boldog karácsonyt szeretnék kívánni! Molnár Anikó Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Máté 25,

18 2015. január Gyermekek karácsonya Református Élet 2014 karácsonya körül az ittabei hittanórás gyermekek már kérdezgették, hogy mikor jön Feketicsről a Gyermekmisszió bábszínháza új karácsonyi történettel és cipődoboz csomagokkal. A gyermekek mindannyian tudják a karácsonyi történetet, de a bábszínházasok igyekeznek mindig valami új módon bemutatni a mennyei történetet. Minden ember lelke éhes, és ha mennyei üzenetet, örömhírt hall, - amely a lelkünknek, hitünknek táplálékot, erősödést jelent, - eljönnek és meghallgatják. A gyermekek még érzik, hogy jó hallani Atyánk szeretetéről, mert ez élteti bennünk a lelket és ad örömet, boldogságot. Az előadás után a 3-tól 15 éves gyermekek örömmel mentek haza, és a mély lelki élményeikről otthon is beszéltek a szülőknek. Isten a gyermekeket felhasználja mint misszionáriusokat. Az Úr Jézus azt mondta, hogy: Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem láthatjátok meg Isten országát. Miért, milyenek a kisgyermekek? Még nyitottak szívükben a mennyei, örökkévaló dolgok iránt. Ha öröm költözik szívükbe, továbbadják. Évszázadokon keresztül a felnőttek hallották a karácsonyi történetet más-más lelkésztől, más megvilágításokban, de vajon tovább adják-e? A fehér asztalnál elmondják-e, mint a kisgyermekek, hogy mit hallottak? Ha mindenki elmondaná, akkor nem volna e világ ilyen félelmetes, mert az angyalok azt hirdették: Ne féljetek! Isten hív téged! Jertek el, mert immár minden kész! Lukács 14,17b 18 Tanuljunk a kisgyermekektől és legyünk mi is felnőttek, egy kicsit kisgyermekek. Meg kell köszönnünk szeretetüket azoknak a jószívű gyermekeknek, akik elkészítették a cipődobozos csomagokat. Talán hónapokig gyűjtögették a dobozba valót, hogy az változatos legyen és örömet tudjanak szerezni, annak, aki elkapja az ajándékot. A Szentlélek Isten van az ajándékozó gyermekek szívében, mert mindig tudnak meglepetést szerezni. Ezúttal is köszönjük nekik a segítséget. A bábszínház szereplőit a gyermekek már a szívükbe fogadták, mert mindig szeretettel várják őket. Hisszük azt is, hogy Jézus Krisztust szívükbe fogadják a gyermekek és így Isten gyermekei lesznek. Kedves Testvérek! Régen is szép és lelki megerősödést okozott a betlehemezés. Ti, kedves idős testvérek, adjátok át a régi betlehemes játékokat. Presbiterek segítsetek, hogy ne haljon ki e régi hitet erősítő szokás, hanem elevenedjen meg újra! Ezekben a történetekben a Szentlélek munkálkodik, és a gyermekek meglátják, hogy milyen értéket hoz az egyházi élet ebbe az embertelen világba. A jót, a mennyeit, ami örömet okoz mindenkinek, amiben szeretet van, azt adjuk tovább, és éljünk mindenkivel békességben, szeretetben! (Képek a hátoldalon láthatóak) Marton Ilona A nagy vacsoráról szóló példázatot Jézus annak az embernek válaszolja, aki azt mondja: Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Tudjuk, hogy az örök életben nem eszünk már kenyeret. A Biblia azt mondja: Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm (Róm. 14,17). Ezen a földön lehet a mennyországban élni. Lehet, hogy neked egy szép lakás, család vagy autó a mennyország. Mennyi mindentől vártad már talán a boldogságot, ami soha nem lett számodra igazi boldogság. Isten üzenete ma nagyon egyszerű: Jertek el, mert immár minden kész! Azt jelenti, hogy a megváltás megtörtént, Jézus a kereszten kimondta: Elvégeztetett! A bűn nem lehet többé akadály, a múltad sem akadály, bármi van is a hátad mögött. Jézus mindenkinek minden tartozását kifizette. A jövőd sem lehet akadály, mert Isten adja az Ő Szentlelkét azoknak, akik Néki engednek. Pünkösdkor elküldte hozzád Szentlelkét, Aki erőt ad neked egy tiszta élethez, és megtanít mindenre, ami az Úr követéséhez szükséges. Minden kész! Múltad rendezve, jövőd Isten kezében, már csak egy dolog hiányzik: jönnöd kell, hiszen hivatalos vagy! Isten mindent elkészített. Nem tudsz hozzátenni semmit. Ne kezdd magad mentegetni, mint ahogyan azt a példázatbeli hivatalosok tették. A mentegetőzés alapállása az embernek. A bűneinket is mentegetjük, mindig van valami, amiért nem tehetek róla. Ne mentegesd tovább magad. Jöjj, és kapaszkodj bele abba a kézbe, amelyik a mennyből lenyúlt érted egészen a Golgotáig. Ez a kéz soha nem ejtett még el senkit. (Belmisszió - áhítatos könyv)

19 Református Élet január G YERMEKOLDAL Keresd meg a napkeleti bölcsek melyik úton junak el Jézushoz? Fedőlapon a Nagybecskereki templom látható, fényképezte Martinek Imre Református Élet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja Felelős főszerkesztő: Halász Béla lelkipásztor - püspök, Hertelendyfalva Trg Vojvodjanske Brigade 2., Pancsova-Vojlovica Szerkesztették: Halász Sámuel és Renáta, Minden megjelent írásért a szerző vállalja a felelősséget. Lapzárta minden hónap 15-én. Az írások rövidítési és szerkesztési jogát fenntartjuk. Nyomtatva: Forum-Újvidék Megjelenik 955 példányban CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 275 REFORMÁTUS Élet : a Szerbiai Református Keresztén Egyház hivatalos lapja / felelős főszerkesztő Halász Béla - 1. évf., 1. sz. (1966)-. - Bácsfeketehegy : Szerbiai Református Keresztyén Egyház, Ilustr. ; 30 cm Mesečno ISSN COBISS.SR-ID

20 Karácsonyi szolgálat Ittabén és Szabadkán

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Az igehirdetések elhangzottak a Budapest-Pasarét Református Egyházközség evangélizációs hetén, 2011. szeptember 19-25. Tartalom Igazat adsz-e Istennek abban:

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor {k19926a} 1992/6 VEZÉRCIKK Ünnepvárás Balogh Sándor Talán tévedek, és csak nekem tűnik úgy, hogy szaporodik a kegyesek körében a karácsonyt ellenzők, az ünnepet elvetők száma? Mire is hivatkoznak? Például,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei életre kelnek... William MacDonald EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe: God still speaks 2002 by William MacDonald

Részletesebben