Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!"

Átírás

1 Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

2 A legnagyobb ajándék Ragyognak a karácsonyfán Gyertyák, díszek, csillagok Boldog vagyok, mert sok kedves, Szép ajándékot kapok. De karácsony szent ünnepén Nem felejtem, jól tudom: A legcsodálatosabb ajándék Te magad vagy, Jézusom! Siklós József Karácsony tanulságai Ne keveselld, amid van, Sőt, légy hálás érte! A kis Jézus nagy Király Jászollal beérte. A három keleti bölcs Sok kincset hozott el. Javaidból te is így Szolgálj szeretettel! Békességet hirdetett Angyalok éneke. Ha volt is haragosod, Ma békülj meg vele! Betlehemi pásztorok Hirdették ez örömet. Te is mondd el mindenütt, Hogy Megváltó született! Siklós József 2

3 Csilingelt a csengő, megnyílt az ajtó és a gyerekek ott álltak a ragyogó karácsonyfa alatt. Édesapa elolvasta a karácsonyi evangéliumot és az imádság után felhangzott az örömének: Ó, mily szép öröm, nyílt ég, fényözön, Irgalmat hozó szent éjjel Utána a kis Erzsike maga énekelte el a vendég rokontól, Mária nénitől tanult szép új énekét: Ó, jöjjetek mind ide, kisgyermekek egészen a befejezésig: Az utolsó versszak különösen nagy hatást tett a gyermekre. Ó, Jézusom, íme, hozom szívemet, Oly boldog örömmel adom teneked! Hogy új szívet adva a Mennybe fogadj, És majd veled ott örök életet adj! Édesanya megcsókolta őt az ének végén és mindannyian örültek, hogy Erzsike olyan szépen énekelt. Utána letelepedtek a karácsonyfa alatt és megindult a játék a kicsinyek és nagyok közt. Amikor aztán édesanya Erzsikét lefektette és imádkozott vele, megkérdezte a kicsi: - Édesanyám, csakugyan adjam az Úr Jézusnak a szívecskémet? - Igen, kicsim. mondta édesanya. Az Úr Jézus éppen a szívedet kívánja. - Nem adhatnék valami mást neki? kérdezte Erzsike. - Nem. felelt édesanya mosolyogva, de igen komolyan. A Megváltó csak a szívedre vár. 3

4 Erzsike elszomorodott és nagy könnycseppek hulltak a szeméből. - Különös gyerek ez az Erzsike. mondta Mária néni, amikor édesanyjával kimentek a szobából. - Az ének tanulása közben mindig megállt az utolsó versszaknál és újra meg újra elkezdte, hogy valóban odaadja-e a szívecskéjét az Úr Jézusnak? Erzsike sokáig nem aludt el. Amint másnap délelőtt szüleivel és nagyobb testvéreivel az istentiszteletre mentek volna, levette nyakából a finom, vékony láncocskát, amelyen a kis arany szívecske csüngött. Ki lehetett nyitni és belül nagynénjének a pici arcképe volt. Ez az arany szívecske volt Erzsike legnagyobb kincse. Úgy csüngött rajta a szíve, mint a szívecske a nyakán. Jobban szerette minden babájánál és az összes játékánál. Nagynénjétől kapta ajándékba, aki maga is igen kedves volt neki. Ha látogatóba jött, az mindig ünnepszámba ment. A szép arany szívecskét ezekkel a szavakkal kapta: Emlékül adom, hogy mindig magadon viseljed. És mert az arany szívecske igen szép is volt, Erzsike szinte bálványozta. Most ott tartotta a kezében. Sokáig nézte, végül aztán ezt mondta magában: - Az Úr Jézust mégis jobban szeretem. Odaajándékozom a szívecskémet. és futott is vele a karácsonyfa alá. Ebéd közben hirtelen észrevette, hogy Erzsike nyakában nincs ott a lánc a szívecskével. - De Erzsikém? Hol van az arany szívecskéd? Csak nem vesztetted el? - Nem felelte Erzsike nyílt tekintettel, ragyogó szemekkel. Először igazán nem akartam, de most mégis az Úr Jézusnak ajándékoztam. Most már örülök, hogy odaadtam neki. Az arany szívecske ott pihent a karácsonyfa alatt Erzsike félreértette a karácsonyi ének szavát és Mária néninek az édesanyja válaszát, amikor újra meg újra kérdezte tőlük, hogy odaadja-e a szívecskéjét? Ők félreértették Erzsikét, mert hiszen ők magának Erzsikének a szívére, szívecskéjének szeretetére gondoltak. De a kettős féleértésből mégis drága valóság lett. Erzsike lelkében ledőlt a bálvány. Most már jobban szerette az Úr Jézust a legdrágábbnál is. Maga sem tudta még, hogy az arany szívecskéjével a maga szívecskéjét is odaadta. - elkezdte adni. Úgy, mint az Úr Jézus is a szívét adta, elkezdte adni, amikor letette az egész mennyei dicsőségét és lejött a jászolbölcsőbe, hogy aztán egészen odaadja minden csepp vérével együtt. Stréter Ferenc (Kruska Zoltánné gyűjtése) 4

5 Jézus Krisztus élete Az élet kenyere Márk 6:30-44 Sok évvel ezelőtt történt, hogy a kis Zsuzsi szomorúan ült a szobában. Édesanyja betegen feküdt, minden ennivaló és pénz elfogyott. A kislány azon gondolkozott, hogy mit tegyen? Egyszer csak az imádság szavai jutottak eszébe: A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Milyen jó is lenne most egy darab kenyér, éhes volt, és az édesanyjának is jó lenne. Rögtön letérdelt és így kérte a Mennyei Atyát: Kérlek, a mai napon is add meg a mi mindennapi kenyerünket! Aztán felállt és megkérte édesanyját, hogy kimehessen az utcára. Az ismerős házakat elhagyva, az egyik sarkon élelmiszerüzletet vett észre. A kirakatban barnára sült kenyerek is kínálták magukat. Itt biztosan megkapom - gondolta Zsuzsi és belépett a boltba. Köszönés után így szólt: - Eljöttem érte. - Miért jöttél el? - kérdezte a boltos. - Az én mindennapi kenyeremért. Egyet édesanyámnak, egyet magamnak. - Helyes! mondta a boltos és átnyújtotta a becsomagolt kenyereket. Zsuzsi megköszönte és kifelé indult: - Állj csak meg kislány! Hol a pénzed? - Nincs pénzem! - Akkor miért jöttél ide? - mérgelődött a boltos. - Édesanyám beteg és én is éhes vagyok! sírta el magát Zsuzsi - Az előbb imádkoztam és arra kértem a jó Istent, adja meg a mi mindennapi kenyerünket. Amikor a kirakatban megláttam, úgy gondoltam, Isten nekünk szánta azokat. Ezért jöttem be értük. A boltos hangja lecsillapodott. Szegény gyermek - gondolta. - Kislányom, nem csak ezt a két kenyeret kapod meg, hanem adok még többet is, ha Isten küldött téged. Zsuzsi boldogan vitte haza a kapott ajándékot. Az élelem, a testünk tápláléka nagyon fontos. Az Úr Jézus idejében is tudták ezt az emberek, ezért Ő a kenyérhez hasonlította azt, ami mindennél fontosabb. Ötezer ember megvendégelése. Biztosan olvastátok vagy hallottátok már ezt a történetet. Amikor az Úr Jézus a földön járt, egy alkalommal több, mint ötezer embert vendégelt meg. Előtte az Úr Jézus 5

6 szétküldte tanítványait Izráel városaiba, falvaiba, hogy tanítsák az embereket és Jézustól kapott hatalommal gyógyítsák a betegeket. Gyalog mentek mindenhova és nagyon elfáradva tértek vissza az Úr Jézushoz. Mesélni szerettek volna Neki, de az emberek zavarták őket, akik mindig Jézushoz jöttek. Erre az Úr Jézus javasolta nekik, hogy menjenek el egy nyugodt helyre és pihenjenek meg. Beszálltak a hajóba Jézussal együtt és elhagyták a várost. Az emberek észrevették őket és követték őket távolról. Ezalatt Jézus és tanítványai találtak egy nyugodt helyet Bethsaida közelében. Kikötöttek és leültek a fűre pihenni, beszélgetni. Közben a nagy tömeg is közeledett, fáradtan, sokan betegen. Jézus olyannak látta őket, mint egy pásztor nélküli juhnyáj. Szeretettel fogadta, tanította, gyógyította őket egész nap. Közben esteledett. A tanítványok szóltak Jézusnak, bocsássa el a sokaságot, hogy a környező falvakban vegyenek élelmet maguknak, mert nincs mit enniük. Adjatok nekik ti enni! szólt Jézus a tanítványainak. Azok megdöbbentek - Honnét vegyenek, annyi pénzt a kenyérvásárláshoz, még ha sok pénzért vennének is, nem lenne elég. Ekkor András, így szólt: Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi ez ennyinek? Ültessétek le az embereket! - szólt Jézus. Azután kezébe vette a kenyereket és hálát adott Istennek érte, megköszönte. Azután darabokat tört a kenyérből és tanítványainak adta, ők pedig a népnek. Minél többet osztottak szét, annál több lett a kenyér! Mindenkinek bőségesen elég volt. Azután a halakat osztották szét. Emberek ezrei laktak jól az ételből, mellyel Jézus látta el őket a pusztában. Igazi csodát éltek át az emberek! A megmaradt darabokat is összegyűjtötték a tanítványok, hogy semmi se vesszen kárba. Tizenkét kosár telt meg! Gondoljátok el, öt kis cipó és két hal volt az Úr Jézus kezében. Ebből a kevésből ötezer férfit elégített meg asszonyokon és gyermekeken kívül, - és még tizenkét teli kosár maradt. Az emberek így szóltak: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő a világra. Ez a Messiás, a Megváltó! Csak ő tud ilyen csodát tenni. Erőszakkal királlyá akarták tenni, de az Úr Jézus nem akarta, még nem jött el az ideje, hogy földi királyságot állítson fel. Ezért elbocsátotta a sokaságot, Ő pedig felment a hegyre imádkozni. Tudta, hogy nem földi királyság vár reá, hanem a kereszt, amelyen meg fog halni az emberekért, hogy elvehesse, megbocsáthassa a bűneiket. Egyszer majd Ő lesz a föld királya, de előbb a mi Megváltónk lesz. Jézus az élet kenyere. Másnap Kapernaumba ment az Úr Jézus, 12 tanítványával együtt. Már ott is híre ment az öt kenyér csodájának. Az Úr Jézus így szólt: Én vagyok az életnek kenyere. Furcsa kijelentés. Mit is jelent ez? Az bizonyos, hogy nekünk is szükségünk van kenyérre és más 6

7 eledelre, hogy élhessünk, másként meghalnánk! Úgy, mint a távoli Arábia sivatagjában eltévedt vándor. Elfogyott az élelme, vize és hiába reménykedett, hogy utazó karavánnal találkozik. Étlen, szomjan ért egy pálmafa csoporthoz, ahol élelmet keresett, de csak egy drágagyöngyökkel magrakott zacskót talált. Itt nem tudott vásárolni semmit érte, pedig boldogan adott volna oda minden gyöngyöt egy falat kenyérért. Napok múlva találta meg holttestét egy odaérkező karaván. Testünknek kenyérre, táplálékra van szüksége, hogy élhessünk, lelkünknek pedig Jézusra, az Élet Kenyerére. Ha nem fogadjuk be Őt a szívünkbe, akkor a lelkünk élettelen, halott marad. Az Úr Jézus lejött a földre, meghalt a kereszten, megtöretett a teste, úgy mint a kenyér a pusztában és a népnek adatott. Mi is magunkhoz vehetjük Őt, mint lelkünk Kenyerét, ha elhisszük, hogy Ő a mi Megváltónk, aki értünk halt meg, hogy elvegye bűneinket és megtisztítsa szívünket. Az Igéből, a Bibliából tudjuk, ha magunkhoz vesszük az Élet Kenyerét, Jézust, befogadjuk Őt, új életünk lesz, amely soha nem ér véget, folytatódik a mennyben az Úr Jézussal. Szeretnéd ezt az életet? Elnyerheted, ha elfogadod az Úr Jézust személyes Megváltódnak. Hajtsd meg a fejedet, a térdedet és szólítsd meg Őt, aki hallja, amit mondasz: Úr Jézus, Te vagy az én Megváltóm, Te vagy az Élet kenyere. Én most befogadlak Téged! Kérlek, tisztítsd meg a szívemet és maradj velem örökre! Pozsgai Józsefné Klári nővér Kukac történetei Kukac ajándékot készít - Hol van? Hol lehet? Tudom, hogy van! De hova rakhatták? motyogta magában Kukac, miközben fel s le járkált a boltban a sorok között. Tudom, hogy van valahol! De hol lehet? Ez lenne az? nézett rá egy színes, tarka nagy dobozra. Nem, biztos nem ez az, túl nagy, és túl magasan is van. Hát akkor hol van?! Olyan nagyon elmélyült a keresésben, hogy nekiment valakinek. Bocsánat! motyogta, és már lépett is tovább, mikor egy ismerős hang megállította: - Szervusz Kukac! Mit keresel, hogy még észre sem veszel? Min gondolkodsz ennyire? 7

8 - Csókolom, Marika néni! nézett fel meglepődve Kukac. Hát keresem a legjobbat! - A legjobbat? De hát miből a legjobbat? nézett rá a tanító néni értetlenül. - Hát a legjobb ajándékot! Tudod, amit a Pistinek adhatnék, aki a legjobb barátom. Neki csakis a leg-leg-leg-leeegjobb ajándékot akarom adni. És mivel ebben a boltban annyi mindent lehet kapni, tudom, hogy ennek az ajándéknak is itt kell lennie! - De hát mit szeretnél, Kukac? Mi az elképzelésed? - Elképzelés? Az mi? Én nem képzelni akarom elfelé, hanem megvenni, és odaadni neki. Elképzelni a Pisti is tudja, az nem ajándék. Marika néni elmosolyodik: - Az elképzelés az, amire gondolsz, amit szeretnél. - De hát én nem szeretném, hanem a Pisti szeretné. Én meg azt nem tudom, hogy ő mire gondol. De a legjobb ajándék itt lesz, csak meg kell találnom. - Jó, jó. De még mindig nem válaszoltál arra, hogy mit szeretnél? Egyáltalán mennyi pénzed van? - Háát, nem sok. Apuék nem adtak sokat, mert nekik sincs most pénzük. Tudod, karácsony van, ajándékokat is vesznek, meg, meg meg valami számolós papírokat is mutattak, amit visz anya lefizetni a postára. Szóval csak ennyi van. Tartotta kevés pénzét a tenyerében a tanító néni elé. - Tudod mit, Kukac?! Miért nem készítesz neki valamit? Szerintem Pisti annak örülne a legjobban, amit te személyesen barkácsolnál neki. És a pénzed is elég lenne, mert csak kevés alapanyagot kell megvenned. - De az nem a legjobb. Meg Az nem is lenne elég nagy. Meg én nem is vagyok ám olyan ügyes. Annak Pisti lehet, hogy nem örülne annyira mégsem - Tudod, nem az számít, hogy milyen drága egy ajándék, vagy milyen ügyesen készítették el. A lényeg az, hogy szeretettel készítsék, és szívből adják. Az a legnagyobb és legjobb ajándék. - Hát ööö de akkor most mit csináljak? Segítesz nekem? - Persze! Tudod, ragasztó és színező is van a vasárnapi iskolában. Csak kartonpapírt keressünk hozzá. Amilyet te szeretnél adni. - Tudom! Egy szivárványszínű papírt. - Szivárványszínű? Abból mit szeretnél készíteni? húzta fel a szemöldökét Marika néni értetlenül. - Azt már találd ki te! Csak szivárványszínű legyen. És jó nagy! - Hmm, igazad van. Kitalálunk valamit. mosolygott kedvesen a tanító néni. - Nagyszerűűű!!! szökdelt végig a sorok között Kukac! Olyan boldog volt, hogy otthagyta minden gondját azon a polcon, ahonnan levették a 8

9 szivárványszínű papírt. Majd rakunk rá hullócsillagot meg hópelyheket meg jászolt És míg kiértek a boltból, Kukac csak sorolta, sorolta, mi minden kerül rá az ajándékra, ami a legjobb, a legszebb lesz, mert szívesen készíti és adja majd a barátjának. És mint Marika néni mondta: ez a legfontosabb! Mindannyian tudjuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, és akiket szeretünk, azoknak örömet akarunk szerezni. Szeretetünket különbözőképpen tudjuk kimutatni. Ez lehet ajándékok adása, készítése, de sokféleképpen kifejezhetjük, az érzéseinket. Az Úr Jézus abban mutatta meg az ő szeretetét irántunk, hogy megszületett a földre, majd meghalt értünk, és harmadnapon feltámadott, ezáltal örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Sokszor fel sem fogjuk, hogy ez mennyit jelent. Reménységünk lehet, hogyha befogadjuk a szívünkbe, akkor egy olyan országot ajándékoz nekünk, ahol nincs bánat, szomorúság, hanem örök jóban, boldogságban élhetünk vele. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg 2Thess 2,16 Flaisz Józsefné Zsuzsi nővér Az aranydiók Egy réges-régi szenteste történt. A szülők és a hat pirospozsgás gyermek a gyertyafényes karácsonyfa körül álltak. A fa alatt hat piros tányér feküdt. Tele almával, dióval, édességekkel. Édesapa felolvasta a Bibliából a karácsonyi történetet. Az imádság után felcsendült az ének: Csendes éj, szentséges éj és a másik: Szép rózsabimbó nyílt ki. Az utolsó versnél édesanya megtörölte a szemét. A négy éves Karcsi még nem tudott olvasni, ezért neki hosszúnak tűnt az éneklés. Tekintetét lekötötték a ragyogó aranydiók a karácsonyfán. Az ének végén felkiáltott: - Édesanya, én is olyan aranydiót kérek! 9

10 Hiába mondta anya, hogy azok nem evésre, hanem csak díszítésre valók, kitartóan hajtogatta: - Én nem a barnából kérek, én az aranydióból szeretnék enni! Mivel édesanya nem akarta, hogy az ördög zsörtölődéssel rontsa el az ünnepi örömöt, ráhagyta. - Jó, a te barna diódat szétosztjuk, a többiek közt, és te büntetésből aranydiót ehetsz. Karcsi boldogan, ragyogó szemmel markolt bele a karácsonyfa alatt is heverő aranydiókba. De mekkora volt a csalódása, amikor az elsőt feltörte - üres volt belül! - Látod mondta édesapa. Aki nem akarja meghallani a figyelmeztetést, annak éreznie kell és a maga kárán megtanulni, hogy bizony jobb lett volna hallgatni a szóra. Nem mondta édesanya, hogy az aranydió csak nézésre való és nem evésre? Üres dióhéjakat aranyozott be, és ragasztott össze, hogy csillogjanak. Nem akartad az édes belű barna ajándékdiót, most elégedj meg azzal, amit akartál! Így bűnhődött Karcsi az önfejűségéért, amiért ráadásul még egy kis testvéri csúfolódást is kapott. Beszédes történet ez a szívünk balgaságáról. Milyen sok kis Karcsi és nagy Károly fut a világban, bizony, még karácsonykor is. Rátapad a szem és a szív a karácsonyfára, a csemegékre, az ajándékokra, amelyek olyan szépen csillognak. Szemek kívánsága A lélek éhezik tőle és üresség támad utána. A barna diót, az istálló jászolában fekvő kimondhatatlan Ajándékot pedig elhagyjuk, elveszítjük. S elvész vele minden Üresség itt, üresség odaát. Örök üresség vár a Menny öröksége helyett. Ma született néktek a Megtartó!... Luk Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért! 2 Kor Sréter Ferenc (Kruska Zoltánné gyűjtése) 10

11 Karácsonyi kérés Odakint a hó apró csillagszemei, mint egy selyemfüggöny, hullottak a jeges útra. Alig volt valaki az utcán, mindenki a szoba kellemes melegéből figyelte az ide-oda ingázó hatalmas pelyheket. De talán nem is meglepő hogy senki nincs az után. Karácsony este van. Mindenki a fenyőillattal körüllengett szobákban beszélget, üldögél, kinek mihez van kedve. A hatalmas masnival és szalaggal átkötött színes dobozok már a fa alatt hirdették az este közeledtét, az ajándékbontás idejét, s a másik ember megajándékozását egy kis szeretettel, amit egész évben gyűjtögettünk, hogy ezen a napon kicsit többet adjunk, mint máskor. A kis család nagy körben ült a szobában, felszabadultan és vidáman beszélgettek. A gyerekek a fa körül igyekeztek kitalálni, vajon kié lesz a nagyobb doboz, kié a kisebb, és vajon mi lapulhat a színes csomagolók alatt, ami már önmagában is magára vonta a figyelmet. Mindenki ámulva nézte a karácsonyfa színes égőinek kellemes villódzását, nem gyorsan váltakozott, csak éppen úgy, hogy az ember lelkét jó érzéssel, szépséggel töltse el, ne pedig kellemetlen, zavaró fényjáték legyen az egész. A család legkisebb lánya ott ült a fa alatt, s potyogtak a könnyei. Édesanyja odalépett hozzá és megkérdezte: - Mi a baj, Lili? A kislány csak tovább pityergett s könnyeivel eláztatta a kezében lévő zsebkendőt. Halkan szipogva mondta: - Anya, az én kérésemet nem hallgatja meg az Úr Jézus? Az édesanya gyengéden simogatta a kislány hosszú barna haját és okos kis buksiját. - De biztosan meghallgatja! Ne pityeregj Lilikém! - Nem, nem hallgatta meg! Mert én nem ezt kértem karácsonyra! Amit én kértem, azt nem lehet becsomagolni! Én azt kértem, hogy Peti gyógyuljon meg! Az anya lelke zavarodottságában igyekezett megnyugtatni a kislányt, de ott belül tudta, hogy mindez igaz. - Honnan gondolod, hogy Peti beteg? 11

12 - Az apuval arról beszéltetek a múltkor, hogy be kell vinni a kórházba. - Azóta kicsit jobban van Peti. Nyugodj meg, Lilikém! A kislány lassanlassan elhitte édesanya szavait s a sírást is abbahagyta. Peti is a fa előtt ült. Figyelte az égők fényjátékát. Ő már 15 éves volt. Képes volt felfogni mindazt, ami vele történik. Tudta, hogy rákos Tudta és nagyon félt, de a testvéreit meg akarta óvni mindentől. Nem akarta, hogy tudják, hiszen úgysem értenék meg. Csendben tűrte odabent a fájdalmat. Néha elfeledkezett róla, és szinte felhőtlenül kacagott a többi gyerekkel, de odabenn, a szívéből, szinte vércseppekként hullottak a könnyei. Liliben ott élt a szorongás. Nem értette, mi történik körülötte, mégis most is minden erejével imádkozott. - Drága jó Istenem! Én azt kérem karácsonyra, hogy Péter gyógyuljon meg! Kicsi kezei mellkasa előtt összekulcsolódva pihentek. Szinte görcsösen fonódtak egybe apró kis ujjai. Imádkozott szinte egész este, s nézte a hópelyheket az ablakon át. Nemsokára hazaindultak a vendégek és a gyerekek is aludni tértek. Mindenkinek külön szobája volt, ám Lili aznap úgy döntött, Péterrel szeretne aludni. A kislány odabújt a bátyjához s egyre erősebben mormolgatta magában az imát. Álomba szenderült, ám ajkai akkor is suttogták az imát, a kívánságot. Éjjel azt álmodta, hogy egy ragyogó fény süt be az ablakon és egyre közelebb jön, egyre fényesebb, a belőle kitörő sugárnyaláb a fiú testén pihent meg. Hamar reggel lett és Lili ujjongva mesélte álmát a családnak. - Az éjjel itt volt az Úr Jézus és meggyógyította Pétert! Mindenki jóságos mosollyal simogatta meg a kislány arcát, de senki nem hitt neki.. Annál nagyobb lett az ámulat, amikor néhány hét múlva kontroll-vizsgálatra vitték Pétert a kórházba. Az orvos többször is megvizsgálta a fiút, összehasonlította az eredményeket a korábbi leletekkel és csak a fejét ingatta. Nem tudott magyarázatot adni arra, ami történt. Végül is széttárta mindkét kezét: - Úgy tűnik, a fiú teljesen egészséges. Nyoma sincsen semmilyen elváltozásnak! Én magam sem értem Édesanya könnyekkel a szemében mondta: - Én értem, doktor úr. Isten meghallgatta a kislányom karácsonyi kérését Ismeretlen szerző (Pozsgai Tiborné gyűjtése) 12

13 Karácsonyi ajándékok Kálmán: Szervusz Pista pajtás, beh régen nem láttalak! Mióta engem sem az iskola falak. Oh áldott karácsony! Boldog vakáció! Játszani, aludni, henyélni óh mi jó! De még el sem mondtam, mert nem is mondhattam, Karácsony estéjén mily sok mindent kaptam; Van szép kétkerekű, pompás kerékpárom, Rajta, mint a villám, a várost bejárom, Építőszekrényem, laterna magikám, Olyat még tudom, hogy nem láttál, pajtikám! Hátha láttad volna a karácsonyfánkat, Azon eltátottuk magunk is a szánkat. Csak úgy fénylett rajta a sok ezüst, arany, Finom kugler cukor volt rajta számtalan. Elnézted volna te harmadnap estélig, No persze mert nektek ilyenre nem telik. Pista: Bizony nem, de azért az nekem nem fáj ám, Mert, ha több szép holmi volt is más fáján, Azért egy kis fára minekünk is tellett, S oly boldogok voltunk a kis fácska mellett. Égett rajta kék, zöld, rózsaszín gyertyácska, Almával, dióval volt teli az ága S tudod, hogy mi volt még a kis fácska alatt? Nem csak diós kalács és egyéb jófalat, Hanem egy pár pompás, meleg lábszárvédő, Jóanyám kötötte, erre is ráért ő; De ez még nem minden, most jön csak a java! Tudod mi volt még ott? Egy szép új Biblia! Tudta édesanyám, hogy rég vágyom rája, Neki ugyan van egy öreg Bibliája, Amiből esténként olvasgattunk ketten, Ám én azt magammal sohasem vihettem; 13

14 De a magamétól most már el nem válok, Magammal hordozom, akármerre járok. Elő-előveszem, olvasgatom, s meglásd, Tanulok belőle sok szép aranymondást. Ebből tudtam én meg, hogy az Isten szeret, S hogy az égből földre jött drága üzenet, Hogy Isten szent Fiát leküldte a földre. Hogy a Jézus Krisztus mi érettünk jött le, Mi érettünk halt meg a kínos keresztfán. Hogy mi már ne a bűnt, Őt szeressük aztán. És karácsony estén azt olvasta anyám, Hogy a drága Jézus új szívet is ad ám, Nekem is akar ily ajándékot adni, kész vagyok-e vajjon, mindjárt elfogadni? Óh, de nagyot dobban az én szívem erre, Jó anyám szorongva várt a feleletre; Láttam, hogy még az ő jó ajándékánál, Azoknál is drágább, amit Jézus kínál, S ajkamon szívemben kész volt a felelet. Igen, elfogadom, adj Uram, új szívet! S hiszem, meg is adta, mert hisz úgy ígérte, S oh mily nagyon boldog s hálás vagyok érte! Vargha Gyuláné: Folytatásos történet Lukátsi Vilma: A piros szíves ház István soha nem mulasztotta el a zongoraórát, a mamája ebben nem ismert tréfát. Edit néni figyelmét is ő hívta fel arra, hogy az osztályban is hirdetni kellene az ifjúsági hangversenybérletet a Zeneakadémiára. Talán megfog néhány gyereket a komolyzene varázsa. Kati jelentkezett elsőnek. Andrea hátba bökte: - Nem lesz az haláli unalmas? Mivel választ nem kapott, Szilvinek súgta oda:- Pedig botfülű lehet, a suli-disco -ban még sose láttam! Erre Szilvi is jelentkezett. Ő lett az ötödik. 14

15 Amikor néhány nap múlva a ruhatárban hagyott kabátok és csizmák nélkül lépkedtek a folyosón a terem felé, Szilvi kíváncsian nézte a mellettük haladó kis csoportot: szép ruhás nénit, fehéringes fiút és két kislányt - de hiszen azok ők: a tükörben! Kati kibontott hajjal, csipkegallérosan, ő pedig az új fodros nyakú blúzában milyen mások! És egyáltalán, hogyan kerül ő ide? A halkan zsibongó nagyteremben az jutott eszébe, hogy már az iskolában sem érezte azt a rosszat, ami miatt becsöngetés után is sokszor az ablaknál maradt, mert nem érdekelte semmi! Amióta papa nem jött vissza külföldről, ahová mama nélkül utazott - mama akkor sokat sírt és semmire sem volt türelme. Mintha őrá is haragudott volna. Aztán jött Laci bácsi. Azért meg ő haragudott mamára, és hacsak tehette, menekült otthonról. Erre azt mondták: elvadult Csend lett a teremben. Valaki beszél vagy olvas a Bibliából. Azt mondja: Legyen világosság! A zene egyre erősebb, szinte fölemeli őket magával - valahonnan mégis Edit néni hangját hallja, mint azon a napon: - Bánkúti Szilvia miért áll az ablaknál? aztán, amint a szemében meglátta a könnyeket, azt mondta szelíden: - Szilvi, nem tudod, hol a helyed? Akkor Kati hangja hallatszott: - Edit néni kérem, tessék ide ültetni mellém! Akkor kezdődött valami valami más, mint ami eddig volt. És most itt ül ebben a csodaszép teremben, ahol olykor olyan szó csendül ki az énekből, amit már hallott, talán Kati nagymamájától - és már neki is van nagymamája, és testvére is lesz! Mint a többi rendes gyereknek. Nagyot sóhajtott, és most már úgy tudott figyelni ő is, mint Kati vagy István, akinek a szája is nyitva maradt egy picit. Ezért nem vették észre, hogy a könnyei végigfolytak az arcán. Vagy mégis? Valaki papírzsebkendőt dugott a kezébe. 15

16 A koncert egy órával tovább tartott, mint jelezték. Köddel ereszkedett le az alkony, mire a buszból kiszálltak. A jól ismert házak ablakfényei messzinek, szinte elérhetetlennek tűntek a szitáló homályban. Futva igyekeztek hazafelé. És akkor hirtelen kialudtak a közvilágítási lámpák. A vaksötétben megtorpantak. Eleinte tájékozódni sem tudtak, de egy villamos elfutó világossága megmutatta az utat, és mire a kapuhoz értek, egy zseblámpa fénye is ugrált előttük. Ferenczi bácsi leejtette a levélszekrénye kulcsát, azt kereste. Kati találta meg a lába előtt. Erre azt mondta: - Hiába no, több szem többet lát még sötétben is! - Nekem más jutott eszembe, Béla bácsi szólalt meg Szilvi, de Ferenczi bácsi már nem figyelt oda, ezért Katinak suttogta el: - Tudod, amit az Úr Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága! pedig nem is tudom pontosan, mit értett ezen. Szilvi félévi bizonyítványa hajszál híján négyes lett. Edit néni mondta így, és hozzátette. Hogyha a gyakorlatira is tudna kicsit több gondot fordítani, még jobban megdicsérné. Ám azt is tudni kell, hogy az ügyes kéz bizonyos fokig adottság kérdése. Andrea azt kérdezte Istvántól, aki most is színötös lett, hogy mit fog kapni érte? - Mit kapnék? csodálkozott István -, a mamám azt mondja, más dolgom nincs, mint a növés meg a tanulás, ezért csak a kötelességemet teljesítem. Andrea elhúzta a száját: - Kösz az ilyen szigorú szülőt! Anyu bezzeg magnót ígért - És megkapod? - Sajnos nem. Mert két hármas újra becsúszott. És te, Szilvi? - A nagymamám nagyon örül majd! És otthon Kissé szorongva ment haza. Igaz, hogy a mama már nem olyan kedvetlen, Laci bácsi sem ül annyit a tévé előtt, de azért mit lehet tudni A konyhát csillogó rendben találta, a szobájukat is, és mióta mama nem dohányzik - a leendő testvérke miatt a hamutartókat sem kell kimosnia. Sarkig tárta az ablakokat, enyhe volt kinn az idő, majd körülnézett a jól kiszellőzetett lakásban. A ciklámen, amit Laci bácsi vett a csizmavásárlás napján, már nem virágzik, de a virágüzletben nagyon szépeket látott. Most elmegy nagymamához. Etelka nénihez is, és hazafelé vesz egy új cserép cikláment. A bizonyítványát a félévi oldalnál kinyitva otthagyta az asztalon. Egyik helyen sem időzött sokáig, igyekezett haza. Elővette a pénztárcáját, mielőtt belépett a virágüzletbe, megszámolta, mennyi pénze 16

17 van, mert úgy találta, drágábbak lettek a virágok. Talán nem is jut egy cserépre - Valaki megszólalt a háta mögött: - No, mi az, nem stimmel valami? Laci bácsi volt. - mamának akartam dadogta elpirulva, de Laci bácsi intett neki, és benyitott az ajtón: - Hány csokor ibolya van még? Azokból a szép frissekből? Nekem négy kellene. Nagyszerű! Kérem külön-külön csomagolni! és beletette Szilvi kezébe őket. - Siessünk mondta kinn az utcán -, mama már otthon van! De nem hazafelé indult - Ezeket ezeket hová visszük? kérdezte Szilvi. - Nem találod ki? Nos, azoknak, akik megérdemlik: egyet mamának, egyet nagymamának, egyet Etelka tanár nénidnek - És a negyediket? - A negyedik a tied. Sziszikém! Derekas munkát végeztél, láttam a bizonyítványodon! és egy puszit nyomott a feje búbjára. Itt vagyunk, ugye? Ez az a ház? Mi van veled? Sírva akarsz látogatóba menni? Nesze, a zsebkendőm, töröld meg a szemed és fújd ki az orrodat! Valami bajod van? Szilvi a fejét rázta és nagyokat nyelt, végül azt mondta: - Már minden rendben van Laci papa! Kéz a kézben mentek föl a lépcsőn. Megjelent az Evangéliumi Kiadó gondozásában Folytatás következik 17

18 Téli hidegben, hóesésben örülnek a kismadarak, ha rájuk is gondoltok. Ahogy van lehetőségetek rá, építsetek madáretetőt és abba szórjatok magokat. Ha rendszeresen gondoskodtok róluk, odaszoknak és ti megfigyelhetitek őket közelről. Leggyakoribb vendég az etetőn a cinege, veréb, feketerigó, csuszka, meggyvágó, vörösbegy. Ha nem a város közepén laktok, akkor pirók, őszapó és királyka is lehet a vendégetek. 18

19 Szpotti Szpotti megvigasztalódik - Hmm hát ez finom volt! Úgy kanyarintotta nyelvével körbe a tejtől fehérlő szája szélét a torkos kiskutya, hogy egy csepp se maradt rajta. Nem is értette igazán, hogy mások hogyan tudnak kibírni annyi időt evés nélkül, neki szüntelenül korgott a kerek pocakja. Ő két dolgot csinál szívesen, alszik, tejet lefetyel Na, meg a gazdi cipőjét is cipeli magával, néha bele-beleharapva - bár a legutóbbi büntetés után csak óvatosan kóstolgatja. Jól emlékszik még az ajtón kívül, a hideg, sötétben töltött időre, amikor annyira félt. Ez a veszély most mindenesetre nem fenyegette, ugyanis olyan nagyon feszült a tejjel teli pocakja, hogy alig ért el a takaróig, ahol kényelmesen elhelyezkedett, majd nagyokat szuszogva mély álomba szenderült. Egyszer csak arra eszmélt fel, hogy valaki oldalba lökdösi. Egyet morgott, majd a másik oldalára fordult, ekkor meg az orrát kezdték el harapdálni. Na, ezt már nem tudta tovább szó nélkül tűrni! Ahogy vakkantásra nyitotta a száját, elakadt még a hangja is a csodálkozástól Vakkancs volt, a fehér testvérkéje, akivel olyan szívesen szeretett játszani. Tágra nyílt szemmel nézett körül, még a csaholást is elfelejtette. - Hát mind itt vagytok!- kiáltott fel nagy boldogságában a kiskutyus, és azt sem tudta, hogy örömében melyik testvérének a nyakába csimpaszkodjon. Ott volt még a kelekótya Foltoska, és a peckesen járó Lüszi, aki mindig megnevettette a többieket, ahogy megpróbálta apró, tömzsi lábaival utánozni a szomszéd uszkár kecses mozgását. Olyan fergeteges birkózásba kezdtek, hogy már azt sem tudták, ki kinek a farkát vagy az amúgyis lelógó nagy fülét harapdálja. Igaz, néha felötlött Szpottiban, hogy amikor legutóbb birokra mentek, még nem volt ekkora foguk, de hát ebben a leírhatatlan 19

20 boldogságban kit érdekel ilyen apróság? Ráadásul mindannyian ismerték Mit ismerték? Egymást túlharsogva gyakorolták azokat a jól hangzó vakkantásokat, amire Szpotti olyan nagyon büszke volt. Amint Foltoska a nagy viháncolás közben elterült a földön, nagyokat szuszogva próbált feltápászkodni. Ez persze nem sikerült, mert a helyzetet kihasználva Szpotti nagy lendülettel ugrotta át, ami esetlen mozgásának következtében hatalmas bukfenccel végződött. Újabb derültségre adva okot az amúgy is jókedvű társaságnak. Csodaszép perceket éltek meg együtt, és a kiskutyus boldog volt, amikor arra gondolt, hogy mennyit fognak még együtt játszani. Ám, egyszer csak kinyílt az a hideget beengedő nagy ajtó, amin a hangosan kopogó cipők beléptek. Nem csak a gazdié, valaki más is érkezett vele. Szpotti, csak akkor rémült meg, amikor az idegen szagot árasztó valaki egy nagy kosarat vett elő, és egy hírtelen mozdulattal három testvérkéjét a legnagyobb játékból, örömből kiragadva mélyen a kosarába rejtette. - Ne, ne bántsd őket!- rimánkodott kétségbeesetten. Nem értette, hogy miért teszik a többieket abba fedeles vesszőedénybe, és hova viszik őket. Amint az idegen elindult az ajtó irányába kedves testvérkéit rejtő csomagjával, a kétségbeesett kiskutya utánuk szaladt, de már csak a csukott ajtót találta maga előtt, amibe ráadásul még a fejét is hatalmas koppanással beütötte. Szpotti keserves sírással rogyott le a földre. - Az nem lehet, hogy elvitték a testvéreimet!- gondolta. Kivel fog ő most már játszani? Ki fogja megvigasztalni, ha szomorú lesz? Egyáltalán, hova vitték őket? - merült fel benne a megannyi kérdés. Vigasztalhatatlannak érezte magát, és nagyon mély fájdalom járta át minden porcikáját. Alig vette észre a ringató kezeket, amelyek igyekeztek gyötrő álmából felébreszteni. Ekkor vette észre, hogy a gazdi öleli magához, és simogatja könnytől ázott, maszatos arcát. Szpotti lassan eszmélt fel nehéz álmából. De most már kezdte megérteni, hogy ez nem volt valóság. Újra átjárta az a bizsergető öröm, amelyet akkor érzett, amikor önfeledten, boldogan játszottak, de még elevenebben élt benne a testvérei elvesztése miatti fájdalom. Talán újra búsulásnak adta volna a fejét, ha nem érzi a gazdiból áradó határtalan szeretetet, vigasztalást. 20

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. El sem tudom mondani, milyen hálásak gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elolvasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek legóból. Mosolyognak, megelevenednek,

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. December...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 Ö S S Z H A N G A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

György Attila: A szeretet parancsai

György Attila: A szeretet parancsai PPEK 749 György Attila: A szeretet parancsai György Attila A szeretet parancsai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./2. szám Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Zsolt 74,17 2 2013 / 2 1919-ben a harmadik angol-afgán háborúban, május

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben