Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!"

Átírás

1 Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

2 A legnagyobb ajándék Ragyognak a karácsonyfán Gyertyák, díszek, csillagok Boldog vagyok, mert sok kedves, Szép ajándékot kapok. De karácsony szent ünnepén Nem felejtem, jól tudom: A legcsodálatosabb ajándék Te magad vagy, Jézusom! Siklós József Karácsony tanulságai Ne keveselld, amid van, Sőt, légy hálás érte! A kis Jézus nagy Király Jászollal beérte. A három keleti bölcs Sok kincset hozott el. Javaidból te is így Szolgálj szeretettel! Békességet hirdetett Angyalok éneke. Ha volt is haragosod, Ma békülj meg vele! Betlehemi pásztorok Hirdették ez örömet. Te is mondd el mindenütt, Hogy Megváltó született! Siklós József 2

3 Csilingelt a csengő, megnyílt az ajtó és a gyerekek ott álltak a ragyogó karácsonyfa alatt. Édesapa elolvasta a karácsonyi evangéliumot és az imádság után felhangzott az örömének: Ó, mily szép öröm, nyílt ég, fényözön, Irgalmat hozó szent éjjel Utána a kis Erzsike maga énekelte el a vendég rokontól, Mária nénitől tanult szép új énekét: Ó, jöjjetek mind ide, kisgyermekek egészen a befejezésig: Az utolsó versszak különösen nagy hatást tett a gyermekre. Ó, Jézusom, íme, hozom szívemet, Oly boldog örömmel adom teneked! Hogy új szívet adva a Mennybe fogadj, És majd veled ott örök életet adj! Édesanya megcsókolta őt az ének végén és mindannyian örültek, hogy Erzsike olyan szépen énekelt. Utána letelepedtek a karácsonyfa alatt és megindult a játék a kicsinyek és nagyok közt. Amikor aztán édesanya Erzsikét lefektette és imádkozott vele, megkérdezte a kicsi: - Édesanyám, csakugyan adjam az Úr Jézusnak a szívecskémet? - Igen, kicsim. mondta édesanya. Az Úr Jézus éppen a szívedet kívánja. - Nem adhatnék valami mást neki? kérdezte Erzsike. - Nem. felelt édesanya mosolyogva, de igen komolyan. A Megváltó csak a szívedre vár. 3

4 Erzsike elszomorodott és nagy könnycseppek hulltak a szeméből. - Különös gyerek ez az Erzsike. mondta Mária néni, amikor édesanyjával kimentek a szobából. - Az ének tanulása közben mindig megállt az utolsó versszaknál és újra meg újra elkezdte, hogy valóban odaadja-e a szívecskéjét az Úr Jézusnak? Erzsike sokáig nem aludt el. Amint másnap délelőtt szüleivel és nagyobb testvéreivel az istentiszteletre mentek volna, levette nyakából a finom, vékony láncocskát, amelyen a kis arany szívecske csüngött. Ki lehetett nyitni és belül nagynénjének a pici arcképe volt. Ez az arany szívecske volt Erzsike legnagyobb kincse. Úgy csüngött rajta a szíve, mint a szívecske a nyakán. Jobban szerette minden babájánál és az összes játékánál. Nagynénjétől kapta ajándékba, aki maga is igen kedves volt neki. Ha látogatóba jött, az mindig ünnepszámba ment. A szép arany szívecskét ezekkel a szavakkal kapta: Emlékül adom, hogy mindig magadon viseljed. És mert az arany szívecske igen szép is volt, Erzsike szinte bálványozta. Most ott tartotta a kezében. Sokáig nézte, végül aztán ezt mondta magában: - Az Úr Jézust mégis jobban szeretem. Odaajándékozom a szívecskémet. és futott is vele a karácsonyfa alá. Ebéd közben hirtelen észrevette, hogy Erzsike nyakában nincs ott a lánc a szívecskével. - De Erzsikém? Hol van az arany szívecskéd? Csak nem vesztetted el? - Nem felelte Erzsike nyílt tekintettel, ragyogó szemekkel. Először igazán nem akartam, de most mégis az Úr Jézusnak ajándékoztam. Most már örülök, hogy odaadtam neki. Az arany szívecske ott pihent a karácsonyfa alatt Erzsike félreértette a karácsonyi ének szavát és Mária néninek az édesanyja válaszát, amikor újra meg újra kérdezte tőlük, hogy odaadja-e a szívecskéjét? Ők félreértették Erzsikét, mert hiszen ők magának Erzsikének a szívére, szívecskéjének szeretetére gondoltak. De a kettős féleértésből mégis drága valóság lett. Erzsike lelkében ledőlt a bálvány. Most már jobban szerette az Úr Jézust a legdrágábbnál is. Maga sem tudta még, hogy az arany szívecskéjével a maga szívecskéjét is odaadta. - elkezdte adni. Úgy, mint az Úr Jézus is a szívét adta, elkezdte adni, amikor letette az egész mennyei dicsőségét és lejött a jászolbölcsőbe, hogy aztán egészen odaadja minden csepp vérével együtt. Stréter Ferenc (Kruska Zoltánné gyűjtése) 4

5 Jézus Krisztus élete Az élet kenyere Márk 6:30-44 Sok évvel ezelőtt történt, hogy a kis Zsuzsi szomorúan ült a szobában. Édesanyja betegen feküdt, minden ennivaló és pénz elfogyott. A kislány azon gondolkozott, hogy mit tegyen? Egyszer csak az imádság szavai jutottak eszébe: A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Milyen jó is lenne most egy darab kenyér, éhes volt, és az édesanyjának is jó lenne. Rögtön letérdelt és így kérte a Mennyei Atyát: Kérlek, a mai napon is add meg a mi mindennapi kenyerünket! Aztán felállt és megkérte édesanyját, hogy kimehessen az utcára. Az ismerős házakat elhagyva, az egyik sarkon élelmiszerüzletet vett észre. A kirakatban barnára sült kenyerek is kínálták magukat. Itt biztosan megkapom - gondolta Zsuzsi és belépett a boltba. Köszönés után így szólt: - Eljöttem érte. - Miért jöttél el? - kérdezte a boltos. - Az én mindennapi kenyeremért. Egyet édesanyámnak, egyet magamnak. - Helyes! mondta a boltos és átnyújtotta a becsomagolt kenyereket. Zsuzsi megköszönte és kifelé indult: - Állj csak meg kislány! Hol a pénzed? - Nincs pénzem! - Akkor miért jöttél ide? - mérgelődött a boltos. - Édesanyám beteg és én is éhes vagyok! sírta el magát Zsuzsi - Az előbb imádkoztam és arra kértem a jó Istent, adja meg a mi mindennapi kenyerünket. Amikor a kirakatban megláttam, úgy gondoltam, Isten nekünk szánta azokat. Ezért jöttem be értük. A boltos hangja lecsillapodott. Szegény gyermek - gondolta. - Kislányom, nem csak ezt a két kenyeret kapod meg, hanem adok még többet is, ha Isten küldött téged. Zsuzsi boldogan vitte haza a kapott ajándékot. Az élelem, a testünk tápláléka nagyon fontos. Az Úr Jézus idejében is tudták ezt az emberek, ezért Ő a kenyérhez hasonlította azt, ami mindennél fontosabb. Ötezer ember megvendégelése. Biztosan olvastátok vagy hallottátok már ezt a történetet. Amikor az Úr Jézus a földön járt, egy alkalommal több, mint ötezer embert vendégelt meg. Előtte az Úr Jézus 5

6 szétküldte tanítványait Izráel városaiba, falvaiba, hogy tanítsák az embereket és Jézustól kapott hatalommal gyógyítsák a betegeket. Gyalog mentek mindenhova és nagyon elfáradva tértek vissza az Úr Jézushoz. Mesélni szerettek volna Neki, de az emberek zavarták őket, akik mindig Jézushoz jöttek. Erre az Úr Jézus javasolta nekik, hogy menjenek el egy nyugodt helyre és pihenjenek meg. Beszálltak a hajóba Jézussal együtt és elhagyták a várost. Az emberek észrevették őket és követték őket távolról. Ezalatt Jézus és tanítványai találtak egy nyugodt helyet Bethsaida közelében. Kikötöttek és leültek a fűre pihenni, beszélgetni. Közben a nagy tömeg is közeledett, fáradtan, sokan betegen. Jézus olyannak látta őket, mint egy pásztor nélküli juhnyáj. Szeretettel fogadta, tanította, gyógyította őket egész nap. Közben esteledett. A tanítványok szóltak Jézusnak, bocsássa el a sokaságot, hogy a környező falvakban vegyenek élelmet maguknak, mert nincs mit enniük. Adjatok nekik ti enni! szólt Jézus a tanítványainak. Azok megdöbbentek - Honnét vegyenek, annyi pénzt a kenyérvásárláshoz, még ha sok pénzért vennének is, nem lenne elég. Ekkor András, így szólt: Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi ez ennyinek? Ültessétek le az embereket! - szólt Jézus. Azután kezébe vette a kenyereket és hálát adott Istennek érte, megköszönte. Azután darabokat tört a kenyérből és tanítványainak adta, ők pedig a népnek. Minél többet osztottak szét, annál több lett a kenyér! Mindenkinek bőségesen elég volt. Azután a halakat osztották szét. Emberek ezrei laktak jól az ételből, mellyel Jézus látta el őket a pusztában. Igazi csodát éltek át az emberek! A megmaradt darabokat is összegyűjtötték a tanítványok, hogy semmi se vesszen kárba. Tizenkét kosár telt meg! Gondoljátok el, öt kis cipó és két hal volt az Úr Jézus kezében. Ebből a kevésből ötezer férfit elégített meg asszonyokon és gyermekeken kívül, - és még tizenkét teli kosár maradt. Az emberek így szóltak: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő a világra. Ez a Messiás, a Megváltó! Csak ő tud ilyen csodát tenni. Erőszakkal királlyá akarták tenni, de az Úr Jézus nem akarta, még nem jött el az ideje, hogy földi királyságot állítson fel. Ezért elbocsátotta a sokaságot, Ő pedig felment a hegyre imádkozni. Tudta, hogy nem földi királyság vár reá, hanem a kereszt, amelyen meg fog halni az emberekért, hogy elvehesse, megbocsáthassa a bűneiket. Egyszer majd Ő lesz a föld királya, de előbb a mi Megváltónk lesz. Jézus az élet kenyere. Másnap Kapernaumba ment az Úr Jézus, 12 tanítványával együtt. Már ott is híre ment az öt kenyér csodájának. Az Úr Jézus így szólt: Én vagyok az életnek kenyere. Furcsa kijelentés. Mit is jelent ez? Az bizonyos, hogy nekünk is szükségünk van kenyérre és más 6

7 eledelre, hogy élhessünk, másként meghalnánk! Úgy, mint a távoli Arábia sivatagjában eltévedt vándor. Elfogyott az élelme, vize és hiába reménykedett, hogy utazó karavánnal találkozik. Étlen, szomjan ért egy pálmafa csoporthoz, ahol élelmet keresett, de csak egy drágagyöngyökkel magrakott zacskót talált. Itt nem tudott vásárolni semmit érte, pedig boldogan adott volna oda minden gyöngyöt egy falat kenyérért. Napok múlva találta meg holttestét egy odaérkező karaván. Testünknek kenyérre, táplálékra van szüksége, hogy élhessünk, lelkünknek pedig Jézusra, az Élet Kenyerére. Ha nem fogadjuk be Őt a szívünkbe, akkor a lelkünk élettelen, halott marad. Az Úr Jézus lejött a földre, meghalt a kereszten, megtöretett a teste, úgy mint a kenyér a pusztában és a népnek adatott. Mi is magunkhoz vehetjük Őt, mint lelkünk Kenyerét, ha elhisszük, hogy Ő a mi Megváltónk, aki értünk halt meg, hogy elvegye bűneinket és megtisztítsa szívünket. Az Igéből, a Bibliából tudjuk, ha magunkhoz vesszük az Élet Kenyerét, Jézust, befogadjuk Őt, új életünk lesz, amely soha nem ér véget, folytatódik a mennyben az Úr Jézussal. Szeretnéd ezt az életet? Elnyerheted, ha elfogadod az Úr Jézust személyes Megváltódnak. Hajtsd meg a fejedet, a térdedet és szólítsd meg Őt, aki hallja, amit mondasz: Úr Jézus, Te vagy az én Megváltóm, Te vagy az Élet kenyere. Én most befogadlak Téged! Kérlek, tisztítsd meg a szívemet és maradj velem örökre! Pozsgai Józsefné Klári nővér Kukac történetei Kukac ajándékot készít - Hol van? Hol lehet? Tudom, hogy van! De hova rakhatták? motyogta magában Kukac, miközben fel s le járkált a boltban a sorok között. Tudom, hogy van valahol! De hol lehet? Ez lenne az? nézett rá egy színes, tarka nagy dobozra. Nem, biztos nem ez az, túl nagy, és túl magasan is van. Hát akkor hol van?! Olyan nagyon elmélyült a keresésben, hogy nekiment valakinek. Bocsánat! motyogta, és már lépett is tovább, mikor egy ismerős hang megállította: - Szervusz Kukac! Mit keresel, hogy még észre sem veszel? Min gondolkodsz ennyire? 7

8 - Csókolom, Marika néni! nézett fel meglepődve Kukac. Hát keresem a legjobbat! - A legjobbat? De hát miből a legjobbat? nézett rá a tanító néni értetlenül. - Hát a legjobb ajándékot! Tudod, amit a Pistinek adhatnék, aki a legjobb barátom. Neki csakis a leg-leg-leg-leeegjobb ajándékot akarom adni. És mivel ebben a boltban annyi mindent lehet kapni, tudom, hogy ennek az ajándéknak is itt kell lennie! - De hát mit szeretnél, Kukac? Mi az elképzelésed? - Elképzelés? Az mi? Én nem képzelni akarom elfelé, hanem megvenni, és odaadni neki. Elképzelni a Pisti is tudja, az nem ajándék. Marika néni elmosolyodik: - Az elképzelés az, amire gondolsz, amit szeretnél. - De hát én nem szeretném, hanem a Pisti szeretné. Én meg azt nem tudom, hogy ő mire gondol. De a legjobb ajándék itt lesz, csak meg kell találnom. - Jó, jó. De még mindig nem válaszoltál arra, hogy mit szeretnél? Egyáltalán mennyi pénzed van? - Háát, nem sok. Apuék nem adtak sokat, mert nekik sincs most pénzük. Tudod, karácsony van, ajándékokat is vesznek, meg, meg meg valami számolós papírokat is mutattak, amit visz anya lefizetni a postára. Szóval csak ennyi van. Tartotta kevés pénzét a tenyerében a tanító néni elé. - Tudod mit, Kukac?! Miért nem készítesz neki valamit? Szerintem Pisti annak örülne a legjobban, amit te személyesen barkácsolnál neki. És a pénzed is elég lenne, mert csak kevés alapanyagot kell megvenned. - De az nem a legjobb. Meg Az nem is lenne elég nagy. Meg én nem is vagyok ám olyan ügyes. Annak Pisti lehet, hogy nem örülne annyira mégsem - Tudod, nem az számít, hogy milyen drága egy ajándék, vagy milyen ügyesen készítették el. A lényeg az, hogy szeretettel készítsék, és szívből adják. Az a legnagyobb és legjobb ajándék. - Hát ööö de akkor most mit csináljak? Segítesz nekem? - Persze! Tudod, ragasztó és színező is van a vasárnapi iskolában. Csak kartonpapírt keressünk hozzá. Amilyet te szeretnél adni. - Tudom! Egy szivárványszínű papírt. - Szivárványszínű? Abból mit szeretnél készíteni? húzta fel a szemöldökét Marika néni értetlenül. - Azt már találd ki te! Csak szivárványszínű legyen. És jó nagy! - Hmm, igazad van. Kitalálunk valamit. mosolygott kedvesen a tanító néni. - Nagyszerűűű!!! szökdelt végig a sorok között Kukac! Olyan boldog volt, hogy otthagyta minden gondját azon a polcon, ahonnan levették a 8

9 szivárványszínű papírt. Majd rakunk rá hullócsillagot meg hópelyheket meg jászolt És míg kiértek a boltból, Kukac csak sorolta, sorolta, mi minden kerül rá az ajándékra, ami a legjobb, a legszebb lesz, mert szívesen készíti és adja majd a barátjának. És mint Marika néni mondta: ez a legfontosabb! Mindannyian tudjuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, és akiket szeretünk, azoknak örömet akarunk szerezni. Szeretetünket különbözőképpen tudjuk kimutatni. Ez lehet ajándékok adása, készítése, de sokféleképpen kifejezhetjük, az érzéseinket. Az Úr Jézus abban mutatta meg az ő szeretetét irántunk, hogy megszületett a földre, majd meghalt értünk, és harmadnapon feltámadott, ezáltal örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Sokszor fel sem fogjuk, hogy ez mennyit jelent. Reménységünk lehet, hogyha befogadjuk a szívünkbe, akkor egy olyan országot ajándékoz nekünk, ahol nincs bánat, szomorúság, hanem örök jóban, boldogságban élhetünk vele. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg 2Thess 2,16 Flaisz Józsefné Zsuzsi nővér Az aranydiók Egy réges-régi szenteste történt. A szülők és a hat pirospozsgás gyermek a gyertyafényes karácsonyfa körül álltak. A fa alatt hat piros tányér feküdt. Tele almával, dióval, édességekkel. Édesapa felolvasta a Bibliából a karácsonyi történetet. Az imádság után felcsendült az ének: Csendes éj, szentséges éj és a másik: Szép rózsabimbó nyílt ki. Az utolsó versnél édesanya megtörölte a szemét. A négy éves Karcsi még nem tudott olvasni, ezért neki hosszúnak tűnt az éneklés. Tekintetét lekötötték a ragyogó aranydiók a karácsonyfán. Az ének végén felkiáltott: - Édesanya, én is olyan aranydiót kérek! 9

10 Hiába mondta anya, hogy azok nem evésre, hanem csak díszítésre valók, kitartóan hajtogatta: - Én nem a barnából kérek, én az aranydióból szeretnék enni! Mivel édesanya nem akarta, hogy az ördög zsörtölődéssel rontsa el az ünnepi örömöt, ráhagyta. - Jó, a te barna diódat szétosztjuk, a többiek közt, és te büntetésből aranydiót ehetsz. Karcsi boldogan, ragyogó szemmel markolt bele a karácsonyfa alatt is heverő aranydiókba. De mekkora volt a csalódása, amikor az elsőt feltörte - üres volt belül! - Látod mondta édesapa. Aki nem akarja meghallani a figyelmeztetést, annak éreznie kell és a maga kárán megtanulni, hogy bizony jobb lett volna hallgatni a szóra. Nem mondta édesanya, hogy az aranydió csak nézésre való és nem evésre? Üres dióhéjakat aranyozott be, és ragasztott össze, hogy csillogjanak. Nem akartad az édes belű barna ajándékdiót, most elégedj meg azzal, amit akartál! Így bűnhődött Karcsi az önfejűségéért, amiért ráadásul még egy kis testvéri csúfolódást is kapott. Beszédes történet ez a szívünk balgaságáról. Milyen sok kis Karcsi és nagy Károly fut a világban, bizony, még karácsonykor is. Rátapad a szem és a szív a karácsonyfára, a csemegékre, az ajándékokra, amelyek olyan szépen csillognak. Szemek kívánsága A lélek éhezik tőle és üresség támad utána. A barna diót, az istálló jászolában fekvő kimondhatatlan Ajándékot pedig elhagyjuk, elveszítjük. S elvész vele minden Üresség itt, üresség odaát. Örök üresség vár a Menny öröksége helyett. Ma született néktek a Megtartó!... Luk Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért! 2 Kor Sréter Ferenc (Kruska Zoltánné gyűjtése) 10

11 Karácsonyi kérés Odakint a hó apró csillagszemei, mint egy selyemfüggöny, hullottak a jeges útra. Alig volt valaki az utcán, mindenki a szoba kellemes melegéből figyelte az ide-oda ingázó hatalmas pelyheket. De talán nem is meglepő hogy senki nincs az után. Karácsony este van. Mindenki a fenyőillattal körüllengett szobákban beszélget, üldögél, kinek mihez van kedve. A hatalmas masnival és szalaggal átkötött színes dobozok már a fa alatt hirdették az este közeledtét, az ajándékbontás idejét, s a másik ember megajándékozását egy kis szeretettel, amit egész évben gyűjtögettünk, hogy ezen a napon kicsit többet adjunk, mint máskor. A kis család nagy körben ült a szobában, felszabadultan és vidáman beszélgettek. A gyerekek a fa körül igyekeztek kitalálni, vajon kié lesz a nagyobb doboz, kié a kisebb, és vajon mi lapulhat a színes csomagolók alatt, ami már önmagában is magára vonta a figyelmet. Mindenki ámulva nézte a karácsonyfa színes égőinek kellemes villódzását, nem gyorsan váltakozott, csak éppen úgy, hogy az ember lelkét jó érzéssel, szépséggel töltse el, ne pedig kellemetlen, zavaró fényjáték legyen az egész. A család legkisebb lánya ott ült a fa alatt, s potyogtak a könnyei. Édesanyja odalépett hozzá és megkérdezte: - Mi a baj, Lili? A kislány csak tovább pityergett s könnyeivel eláztatta a kezében lévő zsebkendőt. Halkan szipogva mondta: - Anya, az én kérésemet nem hallgatja meg az Úr Jézus? Az édesanya gyengéden simogatta a kislány hosszú barna haját és okos kis buksiját. - De biztosan meghallgatja! Ne pityeregj Lilikém! - Nem, nem hallgatta meg! Mert én nem ezt kértem karácsonyra! Amit én kértem, azt nem lehet becsomagolni! Én azt kértem, hogy Peti gyógyuljon meg! Az anya lelke zavarodottságában igyekezett megnyugtatni a kislányt, de ott belül tudta, hogy mindez igaz. - Honnan gondolod, hogy Peti beteg? 11

12 - Az apuval arról beszéltetek a múltkor, hogy be kell vinni a kórházba. - Azóta kicsit jobban van Peti. Nyugodj meg, Lilikém! A kislány lassanlassan elhitte édesanya szavait s a sírást is abbahagyta. Peti is a fa előtt ült. Figyelte az égők fényjátékát. Ő már 15 éves volt. Képes volt felfogni mindazt, ami vele történik. Tudta, hogy rákos Tudta és nagyon félt, de a testvéreit meg akarta óvni mindentől. Nem akarta, hogy tudják, hiszen úgysem értenék meg. Csendben tűrte odabent a fájdalmat. Néha elfeledkezett róla, és szinte felhőtlenül kacagott a többi gyerekkel, de odabenn, a szívéből, szinte vércseppekként hullottak a könnyei. Liliben ott élt a szorongás. Nem értette, mi történik körülötte, mégis most is minden erejével imádkozott. - Drága jó Istenem! Én azt kérem karácsonyra, hogy Péter gyógyuljon meg! Kicsi kezei mellkasa előtt összekulcsolódva pihentek. Szinte görcsösen fonódtak egybe apró kis ujjai. Imádkozott szinte egész este, s nézte a hópelyheket az ablakon át. Nemsokára hazaindultak a vendégek és a gyerekek is aludni tértek. Mindenkinek külön szobája volt, ám Lili aznap úgy döntött, Péterrel szeretne aludni. A kislány odabújt a bátyjához s egyre erősebben mormolgatta magában az imát. Álomba szenderült, ám ajkai akkor is suttogták az imát, a kívánságot. Éjjel azt álmodta, hogy egy ragyogó fény süt be az ablakon és egyre közelebb jön, egyre fényesebb, a belőle kitörő sugárnyaláb a fiú testén pihent meg. Hamar reggel lett és Lili ujjongva mesélte álmát a családnak. - Az éjjel itt volt az Úr Jézus és meggyógyította Pétert! Mindenki jóságos mosollyal simogatta meg a kislány arcát, de senki nem hitt neki.. Annál nagyobb lett az ámulat, amikor néhány hét múlva kontroll-vizsgálatra vitték Pétert a kórházba. Az orvos többször is megvizsgálta a fiút, összehasonlította az eredményeket a korábbi leletekkel és csak a fejét ingatta. Nem tudott magyarázatot adni arra, ami történt. Végül is széttárta mindkét kezét: - Úgy tűnik, a fiú teljesen egészséges. Nyoma sincsen semmilyen elváltozásnak! Én magam sem értem Édesanya könnyekkel a szemében mondta: - Én értem, doktor úr. Isten meghallgatta a kislányom karácsonyi kérését Ismeretlen szerző (Pozsgai Tiborné gyűjtése) 12

13 Karácsonyi ajándékok Kálmán: Szervusz Pista pajtás, beh régen nem láttalak! Mióta engem sem az iskola falak. Oh áldott karácsony! Boldog vakáció! Játszani, aludni, henyélni óh mi jó! De még el sem mondtam, mert nem is mondhattam, Karácsony estéjén mily sok mindent kaptam; Van szép kétkerekű, pompás kerékpárom, Rajta, mint a villám, a várost bejárom, Építőszekrényem, laterna magikám, Olyat még tudom, hogy nem láttál, pajtikám! Hátha láttad volna a karácsonyfánkat, Azon eltátottuk magunk is a szánkat. Csak úgy fénylett rajta a sok ezüst, arany, Finom kugler cukor volt rajta számtalan. Elnézted volna te harmadnap estélig, No persze mert nektek ilyenre nem telik. Pista: Bizony nem, de azért az nekem nem fáj ám, Mert, ha több szép holmi volt is más fáján, Azért egy kis fára minekünk is tellett, S oly boldogok voltunk a kis fácska mellett. Égett rajta kék, zöld, rózsaszín gyertyácska, Almával, dióval volt teli az ága S tudod, hogy mi volt még a kis fácska alatt? Nem csak diós kalács és egyéb jófalat, Hanem egy pár pompás, meleg lábszárvédő, Jóanyám kötötte, erre is ráért ő; De ez még nem minden, most jön csak a java! Tudod mi volt még ott? Egy szép új Biblia! Tudta édesanyám, hogy rég vágyom rája, Neki ugyan van egy öreg Bibliája, Amiből esténként olvasgattunk ketten, Ám én azt magammal sohasem vihettem; 13

14 De a magamétól most már el nem válok, Magammal hordozom, akármerre járok. Elő-előveszem, olvasgatom, s meglásd, Tanulok belőle sok szép aranymondást. Ebből tudtam én meg, hogy az Isten szeret, S hogy az égből földre jött drága üzenet, Hogy Isten szent Fiát leküldte a földre. Hogy a Jézus Krisztus mi érettünk jött le, Mi érettünk halt meg a kínos keresztfán. Hogy mi már ne a bűnt, Őt szeressük aztán. És karácsony estén azt olvasta anyám, Hogy a drága Jézus új szívet is ad ám, Nekem is akar ily ajándékot adni, kész vagyok-e vajjon, mindjárt elfogadni? Óh, de nagyot dobban az én szívem erre, Jó anyám szorongva várt a feleletre; Láttam, hogy még az ő jó ajándékánál, Azoknál is drágább, amit Jézus kínál, S ajkamon szívemben kész volt a felelet. Igen, elfogadom, adj Uram, új szívet! S hiszem, meg is adta, mert hisz úgy ígérte, S oh mily nagyon boldog s hálás vagyok érte! Vargha Gyuláné: Folytatásos történet Lukátsi Vilma: A piros szíves ház István soha nem mulasztotta el a zongoraórát, a mamája ebben nem ismert tréfát. Edit néni figyelmét is ő hívta fel arra, hogy az osztályban is hirdetni kellene az ifjúsági hangversenybérletet a Zeneakadémiára. Talán megfog néhány gyereket a komolyzene varázsa. Kati jelentkezett elsőnek. Andrea hátba bökte: - Nem lesz az haláli unalmas? Mivel választ nem kapott, Szilvinek súgta oda:- Pedig botfülű lehet, a suli-disco -ban még sose láttam! Erre Szilvi is jelentkezett. Ő lett az ötödik. 14

15 Amikor néhány nap múlva a ruhatárban hagyott kabátok és csizmák nélkül lépkedtek a folyosón a terem felé, Szilvi kíváncsian nézte a mellettük haladó kis csoportot: szép ruhás nénit, fehéringes fiút és két kislányt - de hiszen azok ők: a tükörben! Kati kibontott hajjal, csipkegallérosan, ő pedig az új fodros nyakú blúzában milyen mások! És egyáltalán, hogyan kerül ő ide? A halkan zsibongó nagyteremben az jutott eszébe, hogy már az iskolában sem érezte azt a rosszat, ami miatt becsöngetés után is sokszor az ablaknál maradt, mert nem érdekelte semmi! Amióta papa nem jött vissza külföldről, ahová mama nélkül utazott - mama akkor sokat sírt és semmire sem volt türelme. Mintha őrá is haragudott volna. Aztán jött Laci bácsi. Azért meg ő haragudott mamára, és hacsak tehette, menekült otthonról. Erre azt mondták: elvadult Csend lett a teremben. Valaki beszél vagy olvas a Bibliából. Azt mondja: Legyen világosság! A zene egyre erősebb, szinte fölemeli őket magával - valahonnan mégis Edit néni hangját hallja, mint azon a napon: - Bánkúti Szilvia miért áll az ablaknál? aztán, amint a szemében meglátta a könnyeket, azt mondta szelíden: - Szilvi, nem tudod, hol a helyed? Akkor Kati hangja hallatszott: - Edit néni kérem, tessék ide ültetni mellém! Akkor kezdődött valami valami más, mint ami eddig volt. És most itt ül ebben a csodaszép teremben, ahol olykor olyan szó csendül ki az énekből, amit már hallott, talán Kati nagymamájától - és már neki is van nagymamája, és testvére is lesz! Mint a többi rendes gyereknek. Nagyot sóhajtott, és most már úgy tudott figyelni ő is, mint Kati vagy István, akinek a szája is nyitva maradt egy picit. Ezért nem vették észre, hogy a könnyei végigfolytak az arcán. Vagy mégis? Valaki papírzsebkendőt dugott a kezébe. 15

16 A koncert egy órával tovább tartott, mint jelezték. Köddel ereszkedett le az alkony, mire a buszból kiszálltak. A jól ismert házak ablakfényei messzinek, szinte elérhetetlennek tűntek a szitáló homályban. Futva igyekeztek hazafelé. És akkor hirtelen kialudtak a közvilágítási lámpák. A vaksötétben megtorpantak. Eleinte tájékozódni sem tudtak, de egy villamos elfutó világossága megmutatta az utat, és mire a kapuhoz értek, egy zseblámpa fénye is ugrált előttük. Ferenczi bácsi leejtette a levélszekrénye kulcsát, azt kereste. Kati találta meg a lába előtt. Erre azt mondta: - Hiába no, több szem többet lát még sötétben is! - Nekem más jutott eszembe, Béla bácsi szólalt meg Szilvi, de Ferenczi bácsi már nem figyelt oda, ezért Katinak suttogta el: - Tudod, amit az Úr Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága! pedig nem is tudom pontosan, mit értett ezen. Szilvi félévi bizonyítványa hajszál híján négyes lett. Edit néni mondta így, és hozzátette. Hogyha a gyakorlatira is tudna kicsit több gondot fordítani, még jobban megdicsérné. Ám azt is tudni kell, hogy az ügyes kéz bizonyos fokig adottság kérdése. Andrea azt kérdezte Istvántól, aki most is színötös lett, hogy mit fog kapni érte? - Mit kapnék? csodálkozott István -, a mamám azt mondja, más dolgom nincs, mint a növés meg a tanulás, ezért csak a kötelességemet teljesítem. Andrea elhúzta a száját: - Kösz az ilyen szigorú szülőt! Anyu bezzeg magnót ígért - És megkapod? - Sajnos nem. Mert két hármas újra becsúszott. És te, Szilvi? - A nagymamám nagyon örül majd! És otthon Kissé szorongva ment haza. Igaz, hogy a mama már nem olyan kedvetlen, Laci bácsi sem ül annyit a tévé előtt, de azért mit lehet tudni A konyhát csillogó rendben találta, a szobájukat is, és mióta mama nem dohányzik - a leendő testvérke miatt a hamutartókat sem kell kimosnia. Sarkig tárta az ablakokat, enyhe volt kinn az idő, majd körülnézett a jól kiszellőzetett lakásban. A ciklámen, amit Laci bácsi vett a csizmavásárlás napján, már nem virágzik, de a virágüzletben nagyon szépeket látott. Most elmegy nagymamához. Etelka nénihez is, és hazafelé vesz egy új cserép cikláment. A bizonyítványát a félévi oldalnál kinyitva otthagyta az asztalon. Egyik helyen sem időzött sokáig, igyekezett haza. Elővette a pénztárcáját, mielőtt belépett a virágüzletbe, megszámolta, mennyi pénze 16

17 van, mert úgy találta, drágábbak lettek a virágok. Talán nem is jut egy cserépre - Valaki megszólalt a háta mögött: - No, mi az, nem stimmel valami? Laci bácsi volt. - mamának akartam dadogta elpirulva, de Laci bácsi intett neki, és benyitott az ajtón: - Hány csokor ibolya van még? Azokból a szép frissekből? Nekem négy kellene. Nagyszerű! Kérem külön-külön csomagolni! és beletette Szilvi kezébe őket. - Siessünk mondta kinn az utcán -, mama már otthon van! De nem hazafelé indult - Ezeket ezeket hová visszük? kérdezte Szilvi. - Nem találod ki? Nos, azoknak, akik megérdemlik: egyet mamának, egyet nagymamának, egyet Etelka tanár nénidnek - És a negyediket? - A negyedik a tied. Sziszikém! Derekas munkát végeztél, láttam a bizonyítványodon! és egy puszit nyomott a feje búbjára. Itt vagyunk, ugye? Ez az a ház? Mi van veled? Sírva akarsz látogatóba menni? Nesze, a zsebkendőm, töröld meg a szemed és fújd ki az orrodat! Valami bajod van? Szilvi a fejét rázta és nagyokat nyelt, végül azt mondta: - Már minden rendben van Laci papa! Kéz a kézben mentek föl a lépcsőn. Megjelent az Evangéliumi Kiadó gondozásában Folytatás következik 17

18 Téli hidegben, hóesésben örülnek a kismadarak, ha rájuk is gondoltok. Ahogy van lehetőségetek rá, építsetek madáretetőt és abba szórjatok magokat. Ha rendszeresen gondoskodtok róluk, odaszoknak és ti megfigyelhetitek őket közelről. Leggyakoribb vendég az etetőn a cinege, veréb, feketerigó, csuszka, meggyvágó, vörösbegy. Ha nem a város közepén laktok, akkor pirók, őszapó és királyka is lehet a vendégetek. 18

19 Szpotti Szpotti megvigasztalódik - Hmm hát ez finom volt! Úgy kanyarintotta nyelvével körbe a tejtől fehérlő szája szélét a torkos kiskutya, hogy egy csepp se maradt rajta. Nem is értette igazán, hogy mások hogyan tudnak kibírni annyi időt evés nélkül, neki szüntelenül korgott a kerek pocakja. Ő két dolgot csinál szívesen, alszik, tejet lefetyel Na, meg a gazdi cipőjét is cipeli magával, néha bele-beleharapva - bár a legutóbbi büntetés után csak óvatosan kóstolgatja. Jól emlékszik még az ajtón kívül, a hideg, sötétben töltött időre, amikor annyira félt. Ez a veszély most mindenesetre nem fenyegette, ugyanis olyan nagyon feszült a tejjel teli pocakja, hogy alig ért el a takaróig, ahol kényelmesen elhelyezkedett, majd nagyokat szuszogva mély álomba szenderült. Egyszer csak arra eszmélt fel, hogy valaki oldalba lökdösi. Egyet morgott, majd a másik oldalára fordult, ekkor meg az orrát kezdték el harapdálni. Na, ezt már nem tudta tovább szó nélkül tűrni! Ahogy vakkantásra nyitotta a száját, elakadt még a hangja is a csodálkozástól Vakkancs volt, a fehér testvérkéje, akivel olyan szívesen szeretett játszani. Tágra nyílt szemmel nézett körül, még a csaholást is elfelejtette. - Hát mind itt vagytok!- kiáltott fel nagy boldogságában a kiskutyus, és azt sem tudta, hogy örömében melyik testvérének a nyakába csimpaszkodjon. Ott volt még a kelekótya Foltoska, és a peckesen járó Lüszi, aki mindig megnevettette a többieket, ahogy megpróbálta apró, tömzsi lábaival utánozni a szomszéd uszkár kecses mozgását. Olyan fergeteges birkózásba kezdtek, hogy már azt sem tudták, ki kinek a farkát vagy az amúgyis lelógó nagy fülét harapdálja. Igaz, néha felötlött Szpottiban, hogy amikor legutóbb birokra mentek, még nem volt ekkora foguk, de hát ebben a leírhatatlan 19

20 boldogságban kit érdekel ilyen apróság? Ráadásul mindannyian ismerték Mit ismerték? Egymást túlharsogva gyakorolták azokat a jól hangzó vakkantásokat, amire Szpotti olyan nagyon büszke volt. Amint Foltoska a nagy viháncolás közben elterült a földön, nagyokat szuszogva próbált feltápászkodni. Ez persze nem sikerült, mert a helyzetet kihasználva Szpotti nagy lendülettel ugrotta át, ami esetlen mozgásának következtében hatalmas bukfenccel végződött. Újabb derültségre adva okot az amúgy is jókedvű társaságnak. Csodaszép perceket éltek meg együtt, és a kiskutyus boldog volt, amikor arra gondolt, hogy mennyit fognak még együtt játszani. Ám, egyszer csak kinyílt az a hideget beengedő nagy ajtó, amin a hangosan kopogó cipők beléptek. Nem csak a gazdié, valaki más is érkezett vele. Szpotti, csak akkor rémült meg, amikor az idegen szagot árasztó valaki egy nagy kosarat vett elő, és egy hírtelen mozdulattal három testvérkéjét a legnagyobb játékból, örömből kiragadva mélyen a kosarába rejtette. - Ne, ne bántsd őket!- rimánkodott kétségbeesetten. Nem értette, hogy miért teszik a többieket abba fedeles vesszőedénybe, és hova viszik őket. Amint az idegen elindult az ajtó irányába kedves testvérkéit rejtő csomagjával, a kétségbeesett kiskutya utánuk szaladt, de már csak a csukott ajtót találta maga előtt, amibe ráadásul még a fejét is hatalmas koppanással beütötte. Szpotti keserves sírással rogyott le a földre. - Az nem lehet, hogy elvitték a testvéreimet!- gondolta. Kivel fog ő most már játszani? Ki fogja megvigasztalni, ha szomorú lesz? Egyáltalán, hova vitték őket? - merült fel benne a megannyi kérdés. Vigasztalhatatlannak érezte magát, és nagyon mély fájdalom járta át minden porcikáját. Alig vette észre a ringató kezeket, amelyek igyekeztek gyötrő álmából felébreszteni. Ekkor vette észre, hogy a gazdi öleli magához, és simogatja könnytől ázott, maszatos arcát. Szpotti lassan eszmélt fel nehéz álmából. De most már kezdte megérteni, hogy ez nem volt valóság. Újra átjárta az a bizsergető öröm, amelyet akkor érzett, amikor önfeledten, boldogan játszottak, de még elevenebben élt benne a testvérei elvesztése miatti fájdalom. Talán újra búsulásnak adta volna a fejét, ha nem érzi a gazdiból áradó határtalan szeretetet, vigasztalást. 20

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Egy vak ember lát Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Egy vak ember lát Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Egy vak ember lát Olvasd el: Lukács

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben