SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Advent - Karácsony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony"

Átírás

1 SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI. században vezette be, teljessé téve ezzel a karácsonyi ünnepkört. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Az egyházi évnek ebben az időszakában Jézus születésének ünnepére készülünk, az Ő eljövetelét várjuk. A Krisztus Király ünnepét követő vasárnappal, pontosabban annak előestéjével kezdődik, és december 24-ig tart. Négy hétből áll, a negyedik hét legtöbbször csonka. Az egyház tanítása Jézus hármas eljöveteléről emlékezik meg ebben az időszakban. Jézus történelmi eljöveteléről: - Az ősbűn által megfertőzött emberiség ígéretet kapott Istentől. Ez az ígéret, az ószövetségi nép várakozása, Jézus betlehemi megszületésével teljesedett be. Jézus kegyelmi eljöveteléről: - A hívő ember Isten Igéje és a szentségek kegyelmi ereje által Krisztus folytonos eljövetelét éli át. Jézus utolsó eljöveteléről: - A Biblia és a Szenthagyomány tanítása szerint Jézus az idők végén újra visszajön, hogy ítéletet tartson. Ennek megfelelően alakult ki az egyházban az adventi idő kettős tartalma: a várakozás és a bűnbánat. Ebben a várakozásban már benne van a karácsonyi öröm, de ugyanakkor magában foglalja a bűnbánat komolyságát is. Ezért advent szimbolikus és liturgikus színe a lila. Az adventi idő a felkelő napra, a világ világosságára mutat, ezért advent legfontosabb jelképe a fény. Az adventi fény annak a Jézusnak a jelképe, aki az élet gazdagságát, színét, fényét és szépségét adja. Az adventi idő liturgikus szokásai közül első helyen kell említenünk a még ma is népszerű rorate, azaz hajnali miséket, és az adventi koszorú készítését. A koszorún fellobbanó gyertyák lángja, az egyre nagyobb fény arra a Jézusra irányítja a figyelmet, aki ezt mondta magáról: Én vagyok a világ világossága és aki velem akar élni, maga is világosság lesz a világban. (vö. Jn 8,12) Részlet Kovács András: Ünnepeink - az egyházi év tükrében c. könyvéből II. János Pál pápa adventi levele - a gyermekekhez Kedves Gyermekek! A karácsony egy Gyermeknek, egy Újszülöttnek az ünnepe. Ezért a ti ünnepetek is! Türelmetlenül várjátok és örömmel készültök rá, míg számláljátok a napokat és órákat, hogy mennyi van még hátra a betlehemi szent éjszakáig. Karácsony körül ti is elmentek a jászolhoz, hogy meglátogassátok a szalmára fektetett Gyermeket, Édesanyját és Szent Józsefet. A Szent Család körében saját családotokra gondoltok. Édesanyátokra, aki a világra hozott titeket és édesapátokra. Miközben levelet írok nektek, én is visszagondolok arra az időre, amikor még olyan gyermek voltam, mint ti. Én is átéltem karácsony örömteljes hangulatát, és amikor felragyogott a betlehemi csillag, társaimmal együtt a jászolhoz siettem, hogy újra lássam azt, ami kétezer évvel ezelőtt Palesztinában történt. Mi, gyermekek, akkoriban énekelve fejeztük ki örömünket. A Jézus születését követő napok is ünnepnapok, bizonyára ti is ismeritek az Ő születéséhez kapcsolódó eseményeket: ismeritek Jézus gyermekségének történetét. Ez a Gyermek, aki éppen megszületett, felnőve az isteni Igazság tanítójaként rendkívüli szeretetet tanúsít a gyermekek iránt: "hagyjátok, hadd jöjjenek hoz-

2 2 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony zám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa" (Mk 10,14), mondja tanítványainak és más alkalommal hozzáfűzi: "ha meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem rnentek be a mennyek országába" (Mt 18,3). Mit is jelent ez valójában? Nem mást, mint hogy a gyermekben van valami, ami nem hiányozhat abból az emberből, aki be akar jutni a mennyek országába. A mennyország azoké, akiket úgy eltölt a bizalom, a ráhagyatkozás, a jóság, a tisztaság az egyszerűség, mint a gyermekeket. És éppen ez a karácsonyi üzenet lényege. "Az Ige testté lett és közöttünk lakott" (Jn 1,14), és "akik befogadták, azoknak Jutalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek" (Jn 1, 12). Kedves gyermekek, ti szüleitek fiai és leányai vagytok, de Isten azt akarja, hogy kegyelme révén mindannyian az Ő fogadott gyermekei legyünk. Ebben van a karácsonyi öröm igazi forrása, örvendjetek az "istengyermekség evangéliumának"! Felejthetetlen ünnep a Jézussal való találkozás az első szentáldozásban, melyre úgy emlékszünk vissza, mint életünk legszebb napjára. A gyermekek ünnepélyes keretek között járulnak a szentáldozáshoz s ettől kezdve meghívásuk van arra, hogy a lehető leggyakrabban vegyék magukhoz és így bensőséges barátságban maradjanak Jézussal. A katolikus családokban az első áldozás nagy családi ünnep. Az Egyház történetében sok gyermeknek adott hősies lelkierőt az Oltáriszentség iránti szeretet, mint Szent Ágnes és Szent Ágota vértanúnak, valamint Szent Tarziciusnak, aki inkább az életét adta oda, mint hogy elárulja Jézust, akit a kenyér színében vitt magával. Az évszázadok folyamán egészen napjainkig mindig voltak az Egyház szentjei között gyermekek. Az evangélium megörökítette, hogy Jézus mily különös bizalommal fordul a gyermekek felé, és Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária is kimutatta anyai figyelmét a kicsik iránt. Gondoljatok csak a lourdes-i Szent Bernadette-re, a la salette-i gyermekekre, századunkban pedig a fatimai Lúciára, Ferencre és Jácintára! Jézus és Édesanyja gyakran választanak ki gyermekeket, hogy olyan feladatokat bízzanak rájuk, melyek nagy jelentőségűek az Egyház és az emberiség életében. Én csak néhányat említettem közülük, de mily Éppen ezért szeretném imádságotokba ajánlani, kedves kis barátaim, saját családotok és a világ összes családjának gondjait. A pápa nagyon számít imátokra! Imádkozzatok velem együtt sokat azért, hogy az egész emberiség Isten családjává váljék és békében élhessen! Mert napjainkban is sokan esnek a gyűlölet áldozatául a Föld különböző részein dúló háborúkban. Ezért kérlek benneteket, kedves gyermekek, hogy különösen imádkozzatok a békéért! Levelem végén a zsoltár szavaira emlékeztetlek benneteket: Dicsérjétek, gyermekek az Urat! Dicsérjétek az Úr Nevét! Legyen áldott az Úr Neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr Neve! (vö. Zsolt 113, 1-3) Az ember mindenekelőtt az életével dicsőítheti Istent. Betlehem éjszakáján sok ország gyermekei tekintenek hittel az újszülött Gyermekre és átélik Karácsony nagy örömét, dalaikkal dicsőítik az Úr Nevét. Így árad szét az egész Földön karácsony titka. Gyöngéd, megható szavak csendülnek föl ilyenkor minden nyelven, örömének hangzik fel az egész Földön és egyesül az angyalok énekével, mely a betlehemi jászol fölött hirdeti Isten dicsőségét: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a Földön Isten kedveltjeinek!" (Lk 2,14) Isten szeretett Fia újszülött Gyermekként jön közénk. Az Ő közelében minden gyermek magán érzi a menynyei Atya szeretetteljes pillantását és örül, hogy Isten szereti őket. Isten szeret titeket, kedves gyermekek! És ez a szeretet éppen rajtatok keresztül terjedhet tovább egész környezetetekre, sőt az egész világra. Így jut el a szeretet mindazokhoz, akiknek különös szükségük van rá, főként a szenvedőkhöz és az elhagyatottakhoz. Van-e nagyobb öröm annál, amit a szeretet vált ki? Van-e nagyobb öröm annál, amit Te, Jézus, karácsonykor az emberek és főként a gyermekek szívébe viszel? Emeld föl kezed, isteni Gyermek, és áldd meg kis barátaidat, áldd meg a Föld minden gyermekét! Az Atya éve sokan vannak még rajtuk kívül, akikkel az emberiség II. János Pál pápa a 2000., jubileumi évre való előkészületként 1997-re a Fiú, 1998-ra Szentlélek, 1999-re Megváltója mintha megosztaná gondjait! Mennyire számít imádságaikra! Mekkora hatalma van a gyermekek imájának! A felnőttek is tanulhatnak tőlük, keresztényt, hogy ezekben az időkben fordítsa fi- az Atya évét hirdette meg. A Szentatya kér minden mert egyszerű és feltétlen bizalommal imádkozni gyelmét és életét a Fiú által a Szentlélekben az Atyához. (Ahogy az ünnepélyes könyörgéseinkben is annyit jelent, hogy az ember úgy imádkozik, ahogy csak a gyermekek tudnak éve megfogalmazzuk imádságainkat: A mi

3 1998 Advent-Karácsony Szécsényi Harangok 3 Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben... ) Az idei esztendőben a Szentlélek indításaira igyekeztünk jobban figyelni: hogyan akarja megújítani az új évezred közepén az Egyházat, a szécsényi egyházközséget, családjainkat, keresztény életünket. Az országban számos találkozó, lelkinap, konferencia témája volt a Szentlélek működésére való odafigyelés. Az év során több szentmisében, Szentségimádáson, hittanórán igyekeztünk erre mélyebben ráhangolódni. A jubileumi év előtti utolsó esztendőben a Mennyei Atya gondviselő szeretetét állítja a Szentatya életünk középpontjába: hagyatkozzunk bátran Isten teremtő, éltető és üdvözítő gondviselésére egyéni, családi és közösségi életünkben, hisz ő nem csak a történelem, a világ ura, hanem életünké is. Isten hívott életbe minket, napról napra éltet, vezet minket, állandó növekedésre hív. Akarata, szándéka van velünk, melyet nekünk kell felismerni és megvalósítani, hogy tejes emberi életet élhessünk, a Teremtő társaként alkotva és szolgálva embertársainkat. Az evangélium szavaival utat mutat: végtelen szeretete sosem fogy el irántunk, csak bízzuk rá magunkat. Az Atya évében Loyolai Szent Ignác imájának lelkülete legyen napi imádságunkká: Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen: vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen, visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlan Úr rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem Téged: csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. Liturgia A csend A II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója kifejezetten kiemeli: hogy a nép tevékeny részvételét előmozdítsuk, meg kell tartani a nép imádságait, cselekedeteit, mozdulatait és testtartását, de a szent hallgatást is a maga idején meg kell őrizni (LK 30). Mikor van a liturgiában, azaz a szentmise és a közös imádságok idején helye a csöndnek és miért ennyire fontos ez? Sík Sándor írja: Légy csendességben, Isten hogyha hív. Amikor Isten szól, az embernek el kell némulnia, el kell csöndesítenie szíve háborgását. Isten finoman kopogtat a lélek legbelső ajtaján: Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem (Jelenések könyve 3,20). Az Istennel való találkozás első és legfontosabb feltétele a külső és belső csönd. Szükségünk van rá, mert csak így találjuk és ismerjük meg Istent. Egy gondolkodó szerint a mai kor egyik legnagyobb kísértése a lárma és a zaj. Észre sem vesszük, mennyire része életünknek, és mennyire elszakít Istentől, Isten jelenlétében való élettől. Szükségünk van azonban a csöndre ahhoz is, hogy saját lelkünket megismerhessük. A zajban és az élet sodrásában szétfolyik a lelkünk, a múlt emlékei és a jövő vágyálmai közt ide-oda csapódik, és nem találja helyét a mában. A csend belépés Isten jelenlétébe, nem csak hallgatás, hanem a Jelenlevő és Benne a jelen felfedezése, felülemelkedés a gondok nyomasztó súlyán, hogy az Ő szemével lássam magam, életem, családom, sorsom, itt és most. A csönd kimondhatatlan könnyebbséggel ajándékozza meg az embert, Isten a szívünk közepébe talál és már nincs semmi, ami elszakít tőle - írja Nyíri Tamás. Meg kell tehát találnunk a csönd helyét életünkben és meg kell tanulnunk használni, jól használni a közös imádságok, a szentmise idején is. A szentmisében a következő helyeken van fontos szerepe a csendnek: a közgyónásban a lelkiismeretvizsgálat alatt - a magunkba szállást szolgálja, a Könyörögjünk! felszólítás után - egyéni kéréseinket, szándékainkat tárjuk Isten elé, mielőtt az öszszefoglaló jellegű, közös könyörgés elhangzana, az olvasmányok és a beszéd után - az elmélkedést segíti elő, az áldozás után - a személyes hálaadás és imádás ideje. Csendet tartunk a szentségimádás alatt is - az imádás és a figyelem csendje ez. A találkozás csendje: Isten a szíve mélyén keres minden embert, engem is, mert fontos vagyok számára. Igyekezzünk megnyitni szívünket felé, engedni, hogy szóljon hozzánk. Adventi készületünkben feltehetjük magunknak a következő kérdéseket: Hiszek-e a csend fontosságában? Elszánom-e magam arra, hogy naponta néhány percet biztosítok a csönd számára?

4 4 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony Tudok-e mit kezdeni a csönddel, engedem-e, hogy Isten megszólítson? Tudok-e véget vetni a felesleges, üres beszélgetéseknek, a fecsegésnek? Nem aggódom-e, nem bosszankodom-e feleslegesen túl sokat, és tudom-e ilyenkor lecsendesíteni a lelkem, Isten tenyerébe helyezni magam, gondjaimat? A szentmise, a szentségimádás csendjeit igyekszem-e kihasználni a találkozásra és az imádásra? A csend gyümölcse az imádság. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke. Kalkuttai Teréz Anya Micsilkó 98 A szegedi és a pasaréti gyerekek látogatása Szécsényben október Október közepén került sor a már hagyományszámba menő ministráns-kiskórus találkozóra Szécsényben. Első alkalommal volt hármas a találkozó (Szeged- Pasarét-Szécsény), Zalán testvér bátran vállalkozott az igen népes csapat (kb. 100 fő) fogadására. Mi szegediek, mint mindig, korán indultunk, de ez a gyerekek számára már természetes is volt. A hosszú utat a buszon vidáman és élénken vészelték át, örültek egymásnak és így minden percüket a játék töltötte ki, alvásra sem maradt idő. Megérkezésünk után idegenvezető kíséretében megcsodálhattuk a hatszázhatvanhat éves szécsényi ferences templomot, a pasaréti gyerekekkel együtt. Délutáni programként Ipolytarnócra kirándultunk. Szememben merész vállalkozásnak tűnt, Hiszen több, mint százan voltunk, ebből kevesen felnőttek. A park, amit felkerestünk, védett terület, ahol fegyelmezetten kellett viselkedni, hiszen minden kő évmilliók emlékét hordozta. A növények többsége is védett volt. Végü1 sikeresen vettük ezt az akadályt. Gyerekeink többsége figyelmesen hallgatta vezetőnk ismertetőjét a látottakról. Nekem talán ez jelentette a legnagyobb élményt. Itt egy Dániában élő magyar házaspárral volt alkalmam megismerkedni, akiknek az volt az első kérdése, hogy kik vagyunk mi és honnan jöttünk. Számukra döbbenetes volt, hogy ennyi gyerek van együtt és teljesen másként, mint ahogyan ők ezt máshol tapasztalták. Egy közösség, ahol a kicsik és a nagyok vigyáznak egymásra, felelősek egymásért. Később játékra és "tombolásra" is volt lehetőség, természetesen a park területén kívül. Foci, séta, frizbi, méta - kinek mihez volt kedve. Este pedig, aki még bírta szusszal, játékos vetélkedőn is részt vehetett Zalán testvér szervezésében. A szécsényi családok nagy szeretettel, örömmel fogadtak minket, pedig egyáltalán nem volt kis feladat nekik ennyi ember elszállásolása, ellátása. Remélem lesz módunk viszonozni a sok jót, amit tőlük kaptunk, és amit szavakban nem lehet kifejezni. Vasárnap délelőtt még utoljára együtt lehettünk szécsényiek, pasarétiek és szegediek. Előbb a szentmisén, ahol közösen adhattunk hálát az Úrnak jóságáért, majd foci- és kosárlabda- vetélkedőn, a szabadban. Gyorsan eltelt a két nap. Jó volt együtt, jó volt találkozni a szécsényi szülőkkel, gyerekekkel. Azt gondolom sok új barátság született és régi mélyült el ezen a kiránduláson. Köszönjük... Császár Istvánné Rita (Szeged) Medjugorje Miről híres ez a hely? A Szűzanya 1981-től kezdve napjainkig 6 fiatalnak jelenik meg. Azóta zarándokok ezrei keresik fel ezt a kis hercegovinai falut. A Szűzanya üzenetei a látnokoknak, a helyi egyházközségüknek, a zarándokoknak, illetve minden embernek szólnak: "Ha életre váltjátok az üzeneteket, csirájában már él bennetek az életszentség." Életünk útján a sátán ellen öt fegyverünk van: imádság, böjt, Biblia, szentgyónás, Eucharisztia (gyakori szentáldozás) - ezeket kell gyakorolnunk. Az október közötti zarándoklaton, melyet Kemenes Gábor atya szervezett, Szécsényből - Miklós atya vezetésével - nyolcan vettek részt. A zarándoklat célját mindenki magának határozta meg: volt hálaadás, gyógyulás iránti kérés, a béke megélése... A zarándokok Szécsény lakóit is elvitték a Szűzanya elé, kérték támogatását, anyai gondoskodását, szentmisét is mondattak az itthon maradottak szándékaira. Az alábbiakban a zarándokok beszámolóiból idézünk: Medugorje valójában Meghívás életünk megváltoztatására. Mit vittem magammal? A bánatomat és a sok-sok köszönetet mindazért, amit Jézustól és a Szent Szűztől kaptam. Az utazás alatt imádkoztunk, énekeltünk és zsolozsmáztunk, a legtöbben elmondták, miért vállalkoztak erre a hosszú útra. Minden nap 5 órakor kezdődött a soknyelvű rózsafüzér, majd ezt a szentmise követte, amit 32 atya ce-

5 1998 Advent-Karácsony Szécsényi Harangok 5 lebrált. Az evangéliumot több nyelven, így magyarul is felolvasták. A szentmise után egyórás Szentségimádás következett, amiben imával, élő zenével és énekkel dicsőítettük Istent. Csodálatos napokat éltünk át. Az ott tapasztalt béke, Isten szeretete, a rózsafüzér mindenki kezében, a közös imádkozás, a lelki béke, ami sugárzott az emberekből... Milyen jó lenne mindenütt ezt látni. Felejthetetlen az a béke és szeretet, amit látni lehetett az emberek arcán. Ezt a békét tapasztaltuk meg mi is, ezt szeretnénk családunkban és egyházközségünkben zarándokútként folytatni. Mária nővér mondta: Akinek Isten az atyja, Mária az édesanyja és az Egyház az otthona, annak nincs mitől félnie. A drogból meggyógyult fiatalok elmondták: a közösségben rejlő erő és az imádság az, ami meg tudta változtatni életüket, hogy újra emberként, új szívvel és új lélekkel élő emberként tudnak élni a világban. Leó, egy drogból meggyógyult fiú mondta: A drogot senki és semmi nem helyettesíti, csak Isten. Philippe atya ezt mondta: Akik betartják Isten parancsait, úgy néznek ki, mint Jézus, hiszen a Mennyei Atya gyermekei és Mária az édesanyjuk. Csodálatos lelki élményt Amit ott megtapasztaltunk, adott számomra a két hegy megmászása, az semmi földivel össze nem hasonlítható. ahol a Szűzanya rendszeresen Medjugorje valóban a megjelent a gyermekeknek. béke szigete. Aki már járt ott, ezt Amikor a jelenések mondta: Azt nem lehet hegyére mentünk, magammal vittem egy követ, - ezzel fogalmaztam meg mindazt, ami férjem elvesztése óta emberi szóval leírni, ami ott történik. Most, hogy én is ott jártam, valóban csak így tudok erről beszélni. ért. Medugorjeban voltak A Krizevac hegyére csodás jelek, de nem erre mezítláb mentünk fel, kell figyelnünk. Életté hiszen Jézus is mennyit szenvedett értünk! Három követ is vittem magammal, amit a XI. állomásnál tettem le, velük gondjaimat, problémáimat, bűneimet, és kértem a Szűzanyát, járjon közben értem Fiánál, hogy bocsásson meg, adjon erőt az igazi megtérésre.... A csúcson a nagy keresztnél aztán imádkoztunk hazánkért, a fiatalokért, betegekért, munkanélküliekért, családokért, otthon maradt családtagjainkért. Rájöttem, olyanok vagyunk a mindennapi ima nélkül, mint az a szép virág, amelyet nem öntözünk és elpusztul. Az üzenetekben azt kéri a Szűzanya, hogy újuljunk kell váltanunk a Szűzanya üzenetét: nyíljatok meg teljesen felém, hogy átváltoztassalak benneteket és az én fiam Jézus szívéhez vezesselek,... hogy Ő betöltsön szeretetével. Csak így találtok, kicsinyeim, igazi békét, amit egyedül Isten adhat. A zarándokok Medjugorjéban minden nap a rózsafüzérnek egy helyi formáját is imádkozzák: a Hiszekegy után hét Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget mondanak. A Szeplőtelen fogantatás ünnepe előtti kilenced során ezt az imádságot is minden nap elimádkozzuk 1 / 4 6- kor a templomban. meg, imádkozzunk szívből minden nap, újítsuk meg a rózsafüzér imát, gyakran járuljunk szentáldozáshoz Karitász-hírek és rendszeresen a szentgyónáshoz, böjtöljünk. Imádkozzunk a fiatalokért, a családokért. Olvassuk min- Segélyakció - a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére den nap a Szentírást, imádkozzunk a pápáért, a püspökökért és a papokért. A szécsényi plébánia és a Karitász csoport november A zarándoklat alkalmával meglátogattuk az itt élő 10-től segélyakciót szervezett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére. szerzetes közösségeket: a Nyolc Boldogság közösségét, a Béke Oázisa közösséget, és találkoztunk a drogos fiatalokkal foglalkozó közösséggel, akik 25 ortuk. Rendkívüli volt az emberek segítőszándéka: Az adományokat a szécsényi Karitász Házban fogadszágban működnek. Szécsény mellett jelentős adományt gyűjtött a pösténypusztai, rimóci, etesi, sóshartyáni, kishartyáni, nógrádmegyeri, magyargéci, kisgéci, ludányhalászi és

6 6 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony nógrádszakáli egyházközség. A felhívás nyomán özönlött a sok ruha, élelmiszer, az önkéntes segítők szinte megállás nélkül, éjszakába nyúlóan regisztrálták, válogatták és csomagolták az adományokat fajta és mennyiség szerint. Nagy öröm volt tapasztalni, az összefogást, a segíteni akarást a bajbajutottakon. Mindenki adni akart valamit anyagi helyzete, lehetőségei szerint. A helyi Önkormányzat, az intézmények, vállalkozók is kivették részüket az akcióban: ki tehergépjárművét adta, volt aki az útiköltséget vállalta át, sokan munkájukkal, mások szabadságuk e célra való feláldozásával járultak a sikerhez. Az összegyűlt adományokat, (l4 q liszt, 6 q cukor, 2 q száraztészta, 4 q rizs, l750 db konzerv, 410 l étolaj, 5 q szárazbab, 29 q burgonya, 60 kg kenyér, l77 q téli ruhanemű, 3 karton gyógyszer és Ft pénzbeli adomány) 5 teherautóval 12 közreműködő segítségével szállítottuk november 17-én, kedd éjszaka Kárpátaljára, a Nagyszőlősi Ferences Misszióba, ahol a ferences szerzetesek és a helyi Karitatív Központ munkatársai gondoskodnak a szétosztásról, hogy az a valóban leginkább rászorult emberekhez jusson el. A Kárpátaljáról hazatérők beszámoltak tapasztalataikról: minden bizonnyal nagy éhínség vár a tél során a helybeliekre, mert a pincékben minden élelmiszerük, tüzelőjük tönkrement, állami segítségre alig számíthatnak. Ezért újabb gyűjtésre lesz szükség, főképp élelmiszer adományokra (krumpli, liszt, olaj, cukor, stb.) volna nagy szükség. A gyűjtést a környező falvak egyházközségeivel közösen szervezzük, részleteiről a hirdetésekből értesülhetnek. Hálásan köszönünk minden segítséget a rászorultak nevében is! Bízunk benne, hogy az emberek megőrzik azt a nagylelkűségüket, amit az akció során tapasztaltunk. Jótékonysági bál A szécsényi Karitász csoport tagjai Erzsébet-Katalin napi bált rendeztünk, melynek bevételét a rászorulók megsegítésére ajánlottuk fel. Mikor tervezgettünk, még csak a helybeli szegényekre, magányos idősekre gondoltunk, de a jelenlegi helyzetben - az árvíz után - az Ukrajnában, Kárpátalján élő honfitársainkról sem feledkezhettünk meg. Sokan vásároltak belépőjegyet (250 jegy elkelt), akik a bálban nem vettek részt, pedig ha tudnák, milyen jól éreztük magunkat! Az este sikerét emelte az is, hogy batyuból étkeztünk, mindenki hozott valami finomságot. Szendvicsek, sütemények, üdítők és különféle borok nagy mennyiségben kerültek az asztalokra. Még olyanok is hozzájárultak az asztal gazdagságához, akik csak lélekben voltak jelen. Este 7 óra körül kezdtünk gyülekezni, mint vendégek, - vendéglátóként már korábban összejöttünk, hogy az igazi vendégek jól érezzék magukat. Nem volt nehéz vendéglátóból vendéggé előlépni, mert olyan jó hangulatban kezdődött a bál, mintha egy régóta összeszokott baráti társaság lettünk volna. A bálra meghívót kaptak azok is, akik részt vettek az árvízkárosultak javára összegyűjtött segélyszállítmány célba juttatásában, szabadidejüket, energiájukat felajánlva. Az ott átélt tapasztalataikról számoltak be röviden, megrendülve. A hallottak alapján még jobban átéreztük, hogy segítő kezünket messzire el kell nyújtanunk. A rövid bevezető után, amelyet Percze Ágnes és Zalán atya mondott, megkezdődött a mulatság; táncoltunk, ettünk-ittunk, pihenésképpen pedig beszélgettünk. Miklós atya gondoskodott róla, hogy poharaink ne legyenek üresek. A zenét Barinyák Péter szolgáltatta, számunkra új oldaláról bemutatkozva. Zenében az ifjabbak sem maradtak le, nekik Kuris Józsi szolgáltatta a talpalávalót. Ő volt egyébként az est humoristája is, mindenhez volt egy kis hozzáfűznivalója. A sorban egy remek, mulatságos vetélkedő következett, melyet Zalán atya állított össze. A csapatok véletlenszerűen alakultak ki: mindenki választott egyegy képrészletet, melyekből az egész képet kirakva álltak össze a csapatok, így minden csoportban vegyesen voltunk kisebb gyerekektől az idősekig. Jó hangulatban és sok baklövéssel végződött a verseny. A zsűri szigorú ítélete alapján lett első és utolsó helyezett is. Végül mindenki kapott egy kis ajándékot. A vetélkedőt a tombolahúzás követte, melyet Gajzinger Laci vezetett. A tombola nyereményeit a karitásztagok adták össze. Rengeteg, szebbnél szebb ajándékot került elő. A nyertes számokat a bál legifjabb részvevője, a 4 éves Szabó Liza húzta ki. A mulatság

7 1998 Advent-Karácsony Szécsényi Harangok 7 ezzel még nem ért véget, újból táncoltunk, zenét hallgattunk, énekeltünk. Végül a bál hangulatát egy közös imádsággal pecsételtük meg. Mindannyian örömmel és lélekben megerősödve tértünk haza. Jó érzés volt tudni, hogy a bál jól sikerült, jól éreztük magunkat, a befolyt adományokkal pedig sok ember segítségére lehetünk majd. Remélem ez csupán a kezdet volt, a folytatás ezután következik. Kérem a jó Istent, legyen erőnk és kitartásunk, lelkesedésünk pedig sose múljon el abban, hogy másokon segítsünk! Palotai Mária karitásztag Érdekes... Október elsejétől az olasz pékek kenyérkülönlegességet árulnak a vásárlóknak, a tizenkét cikkelyre osztott szeretet kenyerét. Minden ilyen kenyér árából száz lírát (kb. 10 Ft.) a szegények megsegítésére fordítanak a Föld legszegényebb részein: Ruandába, Szudánban, Bissau-Guineában. A szentévi kenyér ötletét egy lisztfeldolgozó cég vetette föl, de már eddig kb. húszezer olasz pékség csatlakozott hozzá, és örömmel tette magáévá a Cor Unum pápai tanácsa, amelynek elnöke, Paul Cordes érsek sajtóértekezleten mutatta be a szeretet kenyerét. Az értekezleten elhangzott a mindnyájunk lelkiismeretét ébresztő adat: ha nem teszünk valamit, a közeli jövőben 14 millió gyermek éhen fog halni. Ma este például 800 millió ember fekszik le aludni éhesen, üres gyomorral - mondotta az érsek. (A szív, november) Eseménynaptár Augusztus 16-án délután a szentkúti búcsúról érkezve áldottuk meg a téglagyári bekötőút mellett a szélvihar által ledöntött, majd felújított keresztet. A felújítást Gajzinger István és Galcsik Zsolt szervezte. Kisboldogasszony ünnepére elkészült e temetőkápolna belső felújítása. A kápolna búcsúi takarításában számos hívő részt vett, az ünnepi szentmisét azonban a rossz időjárás és az eső miatt nem tudtuk kint tartani. Szeptember 13-án áldottuk meg a pösténypusztai templom mellett újonnan készült Lourdes-i barlangot, mely Zöllei Laci bácsi áldozatos munkájával készült el. Október 3-ra elkészült az orgona felújítása. A munkához a hívek Ft adományt adtak, Vaskor János, Gombkötő Béla és Pifka György szakmunkájával segített. Köszönjük! Október 8-án megáldottuk a felújított Dominakápolnát, amely új képeket és rácsokat és köztéri világítást kapott. A munkában Kiss Béla, Mangó Ferenc és neje, Szajkó István és Géczi Zsolt volt segítségünkre. Október én 92 gyerek és fiatal, a pasaréti és a szegedi ferences templom kiskórusa és ministránsai voltak vendégeink. Elszállásolásukban és vendégül látásukban a hittanosok családjai és más hívek segítettek. Vasárnap a szentmisén a 47 tagú kórus énekelt és 60 ministráns szolgált az oltár körül. Vendégeink élményekkel gazdagon és örömmel tértek haza. Azóta sokan köszönték meg a szécsényiek szeretetét és nagylelkűségét. A találkozó folytatásaként valószínűleg tavasszal a ministránsokkal és a vendéglátásban résztvevő hittanosokkal Szegedre látogatunk el. Október 24-én, szombaton a cserkészotthonban salgótarjáni vendégcserkészek jelenlétében emlékezett meg az egyházközség cserkészcsapata az os forradalomról. Az ünnepséget követően tettek fogadalmat a fiatal cserkészek. A csapat közösen vett részt az esti szentmisén majd a cserkészotthonban közös játékkal és agapéval folytatódott az ünneplés. November 14-én, szombaton a hittanteremben a gyerekek készítettek egyszerű ajándékokat, melyeket az adventi jótékonysági vásár keretében szeretnének értékesíteni. A bevételből az idős, beteg híveknek szeretnének karácsonyi ajándékot vinni. November 21-én került megrendezésre az Erzsébet- Katalin napi jótékonysági bál, melyet a Karitász csoport szervezett. A bálnak a Művelődési Ház kamaraterme adott otthont. November 28-án, szombaton közös adventi koszorú készítésre hívtuk a plébánia családjait a hittanterembe. A családok által elkészített koszorúkat mindenki hazavihette, hogy otthonukban jelezze a közelgő ünnep fényét. A Ferences Rendház és a Plébánia kiadásában új tájékoztató füzet és színes képeslapok jelentek meg a kolostorról és a templomról, melyek a hívek számára - jutányos áron - a sekrestyében vásárolhatók meg. Házasságot kötöttek: Plezsik Rajmund és Horváth Gabriella. Ősszel kereszteltük a következő gyermekeket: Uram Balázs, Nagy Réka, Tóth Richárd, Molnár Márk, Csonka Márk Tivadar, Szabó Dávid László. Halottaink szeptember óta: Kiss József (76 éves), Vavrovics Pál (89), Kaszás József (64), Szabó Ferenc (42), Bagyinszki Sándor (74), Virág Dezső (38), Szentesi Mihályné (94), Fehér János (54), Rigó Pál (52), Dr. Bánhelyi Józsefné (85), Virág Bertalanné (84), Kovács József (63), Hustyava Józsefné (67), Csaonka Jenifer (2 hét), Varga Lászlóné (60), Pintér Pálné (74), Fődi Zoltán (42), Lehoczki Józsefné (57), Veres Józsefné (78), Heizer István (62), Boros Béláné (79), Hrehorovszky Pál (85), Murányi

8 8 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony Józsefné (84), Pápai János (65), Sánta József (64). Nyugodjanak békében! Adventi és karácsonyi programjaink November 29-én délután a Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége három új tagot fogad be és négy testvér tesz egy évre szóló időleges fogadalmat. Adventben minden reggel 6 órakor kezdődik a Rorate szentmise, melyre a szülőket és a gyerekeket szeretettel várjuk. A mise után a gyerekek számára a hittanteremben meleg teát biztosítunk az iskolába indulás előtt. A gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék elején tartjuk. December 1-én, kedden egész napos szentségimádást tartunk templomunkban. A Szentségkitétel a reggeli mise után lesz, 11 órakor szentmise, 15 órakor szentóra lesz, majd az esti szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb időre kapcsolódjon be az imádságba. December 6-án a 1 / 2 10-es szentmise végén emlékezünk Szent Miklós püspökre. December 8-án ünnepeljük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-tól, hétfőtől kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk az ünnepre. Az imádság minden este 1/ 4 6-kor kezdődik. December 13-án, vasárnap a szentmisék után a kolostor folyosóján Karácsonyi Jótékonysági vásárt tart a Karitász: a gyerekek által november 14-én készített, karácsonyi ajándéktárgyak és színvonalas keresztény kiadású, ajándékozásra alkalmas könyvek megvásárlásával a betegek és a rászorulók karácsonyi megajándékozását támogathatjuk. Kérjük, minél többen éljenek a jótékonykodásnak ezzel a cselekedetével. Újuljatok meg Lélekben! Az elmúlt évihez hasonlóan idén is Adventi Lelkinappal készülünk Krisztus születésének ünneplésére december 19-én szombaton. A lelkinapot Blankenstein Miklós, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője tartja a plébánia hittantermében. A program délelőtt 10-kor kezdődik (van idő előtte a hétvégi bevásárlásra, rendrakásra), a hittanteremben előadással (szentbeszéd) folytatódik, majd lesz alkalom a beszélgetésre is. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentségimádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Különös szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné megszentelni és elmélyíteni adventi készületét! Jelentkezni az újságos pad mellet kitett lapokon lehet december 13-ig. A karácsonyi készület része, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat megújítjuk. Kérjük, hogy szentgyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra, hanem már az advent elején végezzék el, hogy az utolsó napokban kisebb legyen a sorállás a gyóntatószékek előtt. A gyónásra minden mise előtt már perccel igyekszünk lehetőséget biztosítani. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra is előre egyeztetett időpontban, hogy életünk alapos átnézésével mélyebben újulhassunk meg. A Karitász és a gyerekek a Karácsony előtti napokban betlehemes játékkal keresik fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba. December 24-én délután 4 órakor kezdődik a templomban a karácsonyi pásztorjáték, melyre minden gyereket és szülőt szeretettel várunk! A játék Szent Ferenc és társai greccioi karácsonyát eleveníti fel. Karácsonyi miserend: Adventban a hétköznapi miserend megváltozik: reggel 6 és este 6 órakor vannak szentmisék. A vasárnapi misék időpontja változatlan: 7, 9.30, 11, 18 óra. December 24-én csak reggel van szentmise, este Pösténypusztán és Benczúrfalván 23 órakor, Szécsényben éjfélkor lesz az ünnepi mise. December 25-én a vasárnapi rend szerint lesznek a misék: Szécsényben 7, 9.30, 11, 18 óra, Pösténypusztán 8, Benczúrfalván 11 órakor. December 26-án Szécsényben 7, 10 és 18 órakor lesz mise, Pösténypusztán és Benczúrfalván nem lesz mise.

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16

Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16 Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16 Karácsonyi és Újévi szám MEGSZÜLETETT! Szeretnék elmondani nektek egy történetet. Fekete István, a gyermekeknek szánt regényeiről híres magyar író szívesen eleveníti fel

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben