SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Advent - Karácsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony"

Átírás

1 SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI. században vezette be, teljessé téve ezzel a karácsonyi ünnepkört. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete is. Az egyházi évnek ebben az időszakában Jézus születésének ünnepére készülünk, az Ő eljövetelét várjuk. A Krisztus Király ünnepét követő vasárnappal, pontosabban annak előestéjével kezdődik, és december 24-ig tart. Négy hétből áll, a negyedik hét legtöbbször csonka. Az egyház tanítása Jézus hármas eljöveteléről emlékezik meg ebben az időszakban. Jézus történelmi eljöveteléről: - Az ősbűn által megfertőzött emberiség ígéretet kapott Istentől. Ez az ígéret, az ószövetségi nép várakozása, Jézus betlehemi megszületésével teljesedett be. Jézus kegyelmi eljöveteléről: - A hívő ember Isten Igéje és a szentségek kegyelmi ereje által Krisztus folytonos eljövetelét éli át. Jézus utolsó eljöveteléről: - A Biblia és a Szenthagyomány tanítása szerint Jézus az idők végén újra visszajön, hogy ítéletet tartson. Ennek megfelelően alakult ki az egyházban az adventi idő kettős tartalma: a várakozás és a bűnbánat. Ebben a várakozásban már benne van a karácsonyi öröm, de ugyanakkor magában foglalja a bűnbánat komolyságát is. Ezért advent szimbolikus és liturgikus színe a lila. Az adventi idő a felkelő napra, a világ világosságára mutat, ezért advent legfontosabb jelképe a fény. Az adventi fény annak a Jézusnak a jelképe, aki az élet gazdagságát, színét, fényét és szépségét adja. Az adventi idő liturgikus szokásai közül első helyen kell említenünk a még ma is népszerű rorate, azaz hajnali miséket, és az adventi koszorú készítését. A koszorún fellobbanó gyertyák lángja, az egyre nagyobb fény arra a Jézusra irányítja a figyelmet, aki ezt mondta magáról: Én vagyok a világ világossága és aki velem akar élni, maga is világosság lesz a világban. (vö. Jn 8,12) Részlet Kovács András: Ünnepeink - az egyházi év tükrében c. könyvéből II. János Pál pápa adventi levele - a gyermekekhez Kedves Gyermekek! A karácsony egy Gyermeknek, egy Újszülöttnek az ünnepe. Ezért a ti ünnepetek is! Türelmetlenül várjátok és örömmel készültök rá, míg számláljátok a napokat és órákat, hogy mennyi van még hátra a betlehemi szent éjszakáig. Karácsony körül ti is elmentek a jászolhoz, hogy meglátogassátok a szalmára fektetett Gyermeket, Édesanyját és Szent Józsefet. A Szent Család körében saját családotokra gondoltok. Édesanyátokra, aki a világra hozott titeket és édesapátokra. Miközben levelet írok nektek, én is visszagondolok arra az időre, amikor még olyan gyermek voltam, mint ti. Én is átéltem karácsony örömteljes hangulatát, és amikor felragyogott a betlehemi csillag, társaimmal együtt a jászolhoz siettem, hogy újra lássam azt, ami kétezer évvel ezelőtt Palesztinában történt. Mi, gyermekek, akkoriban énekelve fejeztük ki örömünket. A Jézus születését követő napok is ünnepnapok, bizonyára ti is ismeritek az Ő születéséhez kapcsolódó eseményeket: ismeritek Jézus gyermekségének történetét. Ez a Gyermek, aki éppen megszületett, felnőve az isteni Igazság tanítójaként rendkívüli szeretetet tanúsít a gyermekek iránt: "hagyjátok, hadd jöjjenek hoz-

2 2 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony zám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa" (Mk 10,14), mondja tanítványainak és más alkalommal hozzáfűzi: "ha meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem rnentek be a mennyek országába" (Mt 18,3). Mit is jelent ez valójában? Nem mást, mint hogy a gyermekben van valami, ami nem hiányozhat abból az emberből, aki be akar jutni a mennyek országába. A mennyország azoké, akiket úgy eltölt a bizalom, a ráhagyatkozás, a jóság, a tisztaság az egyszerűség, mint a gyermekeket. És éppen ez a karácsonyi üzenet lényege. "Az Ige testté lett és közöttünk lakott" (Jn 1,14), és "akik befogadták, azoknak Jutalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek" (Jn 1, 12). Kedves gyermekek, ti szüleitek fiai és leányai vagytok, de Isten azt akarja, hogy kegyelme révén mindannyian az Ő fogadott gyermekei legyünk. Ebben van a karácsonyi öröm igazi forrása, örvendjetek az "istengyermekség evangéliumának"! Felejthetetlen ünnep a Jézussal való találkozás az első szentáldozásban, melyre úgy emlékszünk vissza, mint életünk legszebb napjára. A gyermekek ünnepélyes keretek között járulnak a szentáldozáshoz s ettől kezdve meghívásuk van arra, hogy a lehető leggyakrabban vegyék magukhoz és így bensőséges barátságban maradjanak Jézussal. A katolikus családokban az első áldozás nagy családi ünnep. Az Egyház történetében sok gyermeknek adott hősies lelkierőt az Oltáriszentség iránti szeretet, mint Szent Ágnes és Szent Ágota vértanúnak, valamint Szent Tarziciusnak, aki inkább az életét adta oda, mint hogy elárulja Jézust, akit a kenyér színében vitt magával. Az évszázadok folyamán egészen napjainkig mindig voltak az Egyház szentjei között gyermekek. Az evangélium megörökítette, hogy Jézus mily különös bizalommal fordul a gyermekek felé, és Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária is kimutatta anyai figyelmét a kicsik iránt. Gondoljatok csak a lourdes-i Szent Bernadette-re, a la salette-i gyermekekre, századunkban pedig a fatimai Lúciára, Ferencre és Jácintára! Jézus és Édesanyja gyakran választanak ki gyermekeket, hogy olyan feladatokat bízzanak rájuk, melyek nagy jelentőségűek az Egyház és az emberiség életében. Én csak néhányat említettem közülük, de mily Éppen ezért szeretném imádságotokba ajánlani, kedves kis barátaim, saját családotok és a világ összes családjának gondjait. A pápa nagyon számít imátokra! Imádkozzatok velem együtt sokat azért, hogy az egész emberiség Isten családjává váljék és békében élhessen! Mert napjainkban is sokan esnek a gyűlölet áldozatául a Föld különböző részein dúló háborúkban. Ezért kérlek benneteket, kedves gyermekek, hogy különösen imádkozzatok a békéért! Levelem végén a zsoltár szavaira emlékeztetlek benneteket: Dicsérjétek, gyermekek az Urat! Dicsérjétek az Úr Nevét! Legyen áldott az Úr Neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr Neve! (vö. Zsolt 113, 1-3) Az ember mindenekelőtt az életével dicsőítheti Istent. Betlehem éjszakáján sok ország gyermekei tekintenek hittel az újszülött Gyermekre és átélik Karácsony nagy örömét, dalaikkal dicsőítik az Úr Nevét. Így árad szét az egész Földön karácsony titka. Gyöngéd, megható szavak csendülnek föl ilyenkor minden nyelven, örömének hangzik fel az egész Földön és egyesül az angyalok énekével, mely a betlehemi jászol fölött hirdeti Isten dicsőségét: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a Földön Isten kedveltjeinek!" (Lk 2,14) Isten szeretett Fia újszülött Gyermekként jön közénk. Az Ő közelében minden gyermek magán érzi a menynyei Atya szeretetteljes pillantását és örül, hogy Isten szereti őket. Isten szeret titeket, kedves gyermekek! És ez a szeretet éppen rajtatok keresztül terjedhet tovább egész környezetetekre, sőt az egész világra. Így jut el a szeretet mindazokhoz, akiknek különös szükségük van rá, főként a szenvedőkhöz és az elhagyatottakhoz. Van-e nagyobb öröm annál, amit a szeretet vált ki? Van-e nagyobb öröm annál, amit Te, Jézus, karácsonykor az emberek és főként a gyermekek szívébe viszel? Emeld föl kezed, isteni Gyermek, és áldd meg kis barátaidat, áldd meg a Föld minden gyermekét! Az Atya éve sokan vannak még rajtuk kívül, akikkel az emberiség II. János Pál pápa a 2000., jubileumi évre való előkészületként 1997-re a Fiú, 1998-ra Szentlélek, 1999-re Megváltója mintha megosztaná gondjait! Mennyire számít imádságaikra! Mekkora hatalma van a gyermekek imájának! A felnőttek is tanulhatnak tőlük, keresztényt, hogy ezekben az időkben fordítsa fi- az Atya évét hirdette meg. A Szentatya kér minden mert egyszerű és feltétlen bizalommal imádkozni gyelmét és életét a Fiú által a Szentlélekben az Atyához. (Ahogy az ünnepélyes könyörgéseinkben is annyit jelent, hogy az ember úgy imádkozik, ahogy csak a gyermekek tudnak éve megfogalmazzuk imádságainkat: A mi

3 1998 Advent-Karácsony Szécsényi Harangok 3 Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben... ) Az idei esztendőben a Szentlélek indításaira igyekeztünk jobban figyelni: hogyan akarja megújítani az új évezred közepén az Egyházat, a szécsényi egyházközséget, családjainkat, keresztény életünket. Az országban számos találkozó, lelkinap, konferencia témája volt a Szentlélek működésére való odafigyelés. Az év során több szentmisében, Szentségimádáson, hittanórán igyekeztünk erre mélyebben ráhangolódni. A jubileumi év előtti utolsó esztendőben a Mennyei Atya gondviselő szeretetét állítja a Szentatya életünk középpontjába: hagyatkozzunk bátran Isten teremtő, éltető és üdvözítő gondviselésére egyéni, családi és közösségi életünkben, hisz ő nem csak a történelem, a világ ura, hanem életünké is. Isten hívott életbe minket, napról napra éltet, vezet minket, állandó növekedésre hív. Akarata, szándéka van velünk, melyet nekünk kell felismerni és megvalósítani, hogy tejes emberi életet élhessünk, a Teremtő társaként alkotva és szolgálva embertársainkat. Az evangélium szavaival utat mutat: végtelen szeretete sosem fogy el irántunk, csak bízzuk rá magunkat. Az Atya évében Loyolai Szent Ignác imájának lelkülete legyen napi imádságunkká: Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen: vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen, visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlan Úr rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem Téged: csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. Liturgia A csend A II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója kifejezetten kiemeli: hogy a nép tevékeny részvételét előmozdítsuk, meg kell tartani a nép imádságait, cselekedeteit, mozdulatait és testtartását, de a szent hallgatást is a maga idején meg kell őrizni (LK 30). Mikor van a liturgiában, azaz a szentmise és a közös imádságok idején helye a csöndnek és miért ennyire fontos ez? Sík Sándor írja: Légy csendességben, Isten hogyha hív. Amikor Isten szól, az embernek el kell némulnia, el kell csöndesítenie szíve háborgását. Isten finoman kopogtat a lélek legbelső ajtaján: Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem (Jelenések könyve 3,20). Az Istennel való találkozás első és legfontosabb feltétele a külső és belső csönd. Szükségünk van rá, mert csak így találjuk és ismerjük meg Istent. Egy gondolkodó szerint a mai kor egyik legnagyobb kísértése a lárma és a zaj. Észre sem vesszük, mennyire része életünknek, és mennyire elszakít Istentől, Isten jelenlétében való élettől. Szükségünk van azonban a csöndre ahhoz is, hogy saját lelkünket megismerhessük. A zajban és az élet sodrásában szétfolyik a lelkünk, a múlt emlékei és a jövő vágyálmai közt ide-oda csapódik, és nem találja helyét a mában. A csend belépés Isten jelenlétébe, nem csak hallgatás, hanem a Jelenlevő és Benne a jelen felfedezése, felülemelkedés a gondok nyomasztó súlyán, hogy az Ő szemével lássam magam, életem, családom, sorsom, itt és most. A csönd kimondhatatlan könnyebbséggel ajándékozza meg az embert, Isten a szívünk közepébe talál és már nincs semmi, ami elszakít tőle - írja Nyíri Tamás. Meg kell tehát találnunk a csönd helyét életünkben és meg kell tanulnunk használni, jól használni a közös imádságok, a szentmise idején is. A szentmisében a következő helyeken van fontos szerepe a csendnek: a közgyónásban a lelkiismeretvizsgálat alatt - a magunkba szállást szolgálja, a Könyörögjünk! felszólítás után - egyéni kéréseinket, szándékainkat tárjuk Isten elé, mielőtt az öszszefoglaló jellegű, közös könyörgés elhangzana, az olvasmányok és a beszéd után - az elmélkedést segíti elő, az áldozás után - a személyes hálaadás és imádás ideje. Csendet tartunk a szentségimádás alatt is - az imádás és a figyelem csendje ez. A találkozás csendje: Isten a szíve mélyén keres minden embert, engem is, mert fontos vagyok számára. Igyekezzünk megnyitni szívünket felé, engedni, hogy szóljon hozzánk. Adventi készületünkben feltehetjük magunknak a következő kérdéseket: Hiszek-e a csend fontosságában? Elszánom-e magam arra, hogy naponta néhány percet biztosítok a csönd számára?

4 4 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony Tudok-e mit kezdeni a csönddel, engedem-e, hogy Isten megszólítson? Tudok-e véget vetni a felesleges, üres beszélgetéseknek, a fecsegésnek? Nem aggódom-e, nem bosszankodom-e feleslegesen túl sokat, és tudom-e ilyenkor lecsendesíteni a lelkem, Isten tenyerébe helyezni magam, gondjaimat? A szentmise, a szentségimádás csendjeit igyekszem-e kihasználni a találkozásra és az imádásra? A csend gyümölcse az imádság. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke. Kalkuttai Teréz Anya Micsilkó 98 A szegedi és a pasaréti gyerekek látogatása Szécsényben október Október közepén került sor a már hagyományszámba menő ministráns-kiskórus találkozóra Szécsényben. Első alkalommal volt hármas a találkozó (Szeged- Pasarét-Szécsény), Zalán testvér bátran vállalkozott az igen népes csapat (kb. 100 fő) fogadására. Mi szegediek, mint mindig, korán indultunk, de ez a gyerekek számára már természetes is volt. A hosszú utat a buszon vidáman és élénken vészelték át, örültek egymásnak és így minden percüket a játék töltötte ki, alvásra sem maradt idő. Megérkezésünk után idegenvezető kíséretében megcsodálhattuk a hatszázhatvanhat éves szécsényi ferences templomot, a pasaréti gyerekekkel együtt. Délutáni programként Ipolytarnócra kirándultunk. Szememben merész vállalkozásnak tűnt, Hiszen több, mint százan voltunk, ebből kevesen felnőttek. A park, amit felkerestünk, védett terület, ahol fegyelmezetten kellett viselkedni, hiszen minden kő évmilliók emlékét hordozta. A növények többsége is védett volt. Végü1 sikeresen vettük ezt az akadályt. Gyerekeink többsége figyelmesen hallgatta vezetőnk ismertetőjét a látottakról. Nekem talán ez jelentette a legnagyobb élményt. Itt egy Dániában élő magyar házaspárral volt alkalmam megismerkedni, akiknek az volt az első kérdése, hogy kik vagyunk mi és honnan jöttünk. Számukra döbbenetes volt, hogy ennyi gyerek van együtt és teljesen másként, mint ahogyan ők ezt máshol tapasztalták. Egy közösség, ahol a kicsik és a nagyok vigyáznak egymásra, felelősek egymásért. Később játékra és "tombolásra" is volt lehetőség, természetesen a park területén kívül. Foci, séta, frizbi, méta - kinek mihez volt kedve. Este pedig, aki még bírta szusszal, játékos vetélkedőn is részt vehetett Zalán testvér szervezésében. A szécsényi családok nagy szeretettel, örömmel fogadtak minket, pedig egyáltalán nem volt kis feladat nekik ennyi ember elszállásolása, ellátása. Remélem lesz módunk viszonozni a sok jót, amit tőlük kaptunk, és amit szavakban nem lehet kifejezni. Vasárnap délelőtt még utoljára együtt lehettünk szécsényiek, pasarétiek és szegediek. Előbb a szentmisén, ahol közösen adhattunk hálát az Úrnak jóságáért, majd foci- és kosárlabda- vetélkedőn, a szabadban. Gyorsan eltelt a két nap. Jó volt együtt, jó volt találkozni a szécsényi szülőkkel, gyerekekkel. Azt gondolom sok új barátság született és régi mélyült el ezen a kiránduláson. Köszönjük... Császár Istvánné Rita (Szeged) Medjugorje Miről híres ez a hely? A Szűzanya 1981-től kezdve napjainkig 6 fiatalnak jelenik meg. Azóta zarándokok ezrei keresik fel ezt a kis hercegovinai falut. A Szűzanya üzenetei a látnokoknak, a helyi egyházközségüknek, a zarándokoknak, illetve minden embernek szólnak: "Ha életre váltjátok az üzeneteket, csirájában már él bennetek az életszentség." Életünk útján a sátán ellen öt fegyverünk van: imádság, böjt, Biblia, szentgyónás, Eucharisztia (gyakori szentáldozás) - ezeket kell gyakorolnunk. Az október közötti zarándoklaton, melyet Kemenes Gábor atya szervezett, Szécsényből - Miklós atya vezetésével - nyolcan vettek részt. A zarándoklat célját mindenki magának határozta meg: volt hálaadás, gyógyulás iránti kérés, a béke megélése... A zarándokok Szécsény lakóit is elvitték a Szűzanya elé, kérték támogatását, anyai gondoskodását, szentmisét is mondattak az itthon maradottak szándékaira. Az alábbiakban a zarándokok beszámolóiból idézünk: Medugorje valójában Meghívás életünk megváltoztatására. Mit vittem magammal? A bánatomat és a sok-sok köszönetet mindazért, amit Jézustól és a Szent Szűztől kaptam. Az utazás alatt imádkoztunk, énekeltünk és zsolozsmáztunk, a legtöbben elmondták, miért vállalkoztak erre a hosszú útra. Minden nap 5 órakor kezdődött a soknyelvű rózsafüzér, majd ezt a szentmise követte, amit 32 atya ce-

5 1998 Advent-Karácsony Szécsényi Harangok 5 lebrált. Az evangéliumot több nyelven, így magyarul is felolvasták. A szentmise után egyórás Szentségimádás következett, amiben imával, élő zenével és énekkel dicsőítettük Istent. Csodálatos napokat éltünk át. Az ott tapasztalt béke, Isten szeretete, a rózsafüzér mindenki kezében, a közös imádkozás, a lelki béke, ami sugárzott az emberekből... Milyen jó lenne mindenütt ezt látni. Felejthetetlen az a béke és szeretet, amit látni lehetett az emberek arcán. Ezt a békét tapasztaltuk meg mi is, ezt szeretnénk családunkban és egyházközségünkben zarándokútként folytatni. Mária nővér mondta: Akinek Isten az atyja, Mária az édesanyja és az Egyház az otthona, annak nincs mitől félnie. A drogból meggyógyult fiatalok elmondták: a közösségben rejlő erő és az imádság az, ami meg tudta változtatni életüket, hogy újra emberként, új szívvel és új lélekkel élő emberként tudnak élni a világban. Leó, egy drogból meggyógyult fiú mondta: A drogot senki és semmi nem helyettesíti, csak Isten. Philippe atya ezt mondta: Akik betartják Isten parancsait, úgy néznek ki, mint Jézus, hiszen a Mennyei Atya gyermekei és Mária az édesanyjuk. Csodálatos lelki élményt Amit ott megtapasztaltunk, adott számomra a két hegy megmászása, az semmi földivel össze nem hasonlítható. ahol a Szűzanya rendszeresen Medjugorje valóban a megjelent a gyermekeknek. béke szigete. Aki már járt ott, ezt Amikor a jelenések mondta: Azt nem lehet hegyére mentünk, magammal vittem egy követ, - ezzel fogalmaztam meg mindazt, ami férjem elvesztése óta emberi szóval leírni, ami ott történik. Most, hogy én is ott jártam, valóban csak így tudok erről beszélni. ért. Medugorjeban voltak A Krizevac hegyére csodás jelek, de nem erre mezítláb mentünk fel, kell figyelnünk. Életté hiszen Jézus is mennyit szenvedett értünk! Három követ is vittem magammal, amit a XI. állomásnál tettem le, velük gondjaimat, problémáimat, bűneimet, és kértem a Szűzanyát, járjon közben értem Fiánál, hogy bocsásson meg, adjon erőt az igazi megtérésre.... A csúcson a nagy keresztnél aztán imádkoztunk hazánkért, a fiatalokért, betegekért, munkanélküliekért, családokért, otthon maradt családtagjainkért. Rájöttem, olyanok vagyunk a mindennapi ima nélkül, mint az a szép virág, amelyet nem öntözünk és elpusztul. Az üzenetekben azt kéri a Szűzanya, hogy újuljunk kell váltanunk a Szűzanya üzenetét: nyíljatok meg teljesen felém, hogy átváltoztassalak benneteket és az én fiam Jézus szívéhez vezesselek,... hogy Ő betöltsön szeretetével. Csak így találtok, kicsinyeim, igazi békét, amit egyedül Isten adhat. A zarándokok Medjugorjéban minden nap a rózsafüzérnek egy helyi formáját is imádkozzák: a Hiszekegy után hét Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget mondanak. A Szeplőtelen fogantatás ünnepe előtti kilenced során ezt az imádságot is minden nap elimádkozzuk 1 / 4 6- kor a templomban. meg, imádkozzunk szívből minden nap, újítsuk meg a rózsafüzér imát, gyakran járuljunk szentáldozáshoz Karitász-hírek és rendszeresen a szentgyónáshoz, böjtöljünk. Imádkozzunk a fiatalokért, a családokért. Olvassuk min- Segélyakció - a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére den nap a Szentírást, imádkozzunk a pápáért, a püspökökért és a papokért. A szécsényi plébánia és a Karitász csoport november A zarándoklat alkalmával meglátogattuk az itt élő 10-től segélyakciót szervezett a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére. szerzetes közösségeket: a Nyolc Boldogság közösségét, a Béke Oázisa közösséget, és találkoztunk a drogos fiatalokkal foglalkozó közösséggel, akik 25 ortuk. Rendkívüli volt az emberek segítőszándéka: Az adományokat a szécsényi Karitász Házban fogadszágban működnek. Szécsény mellett jelentős adományt gyűjtött a pösténypusztai, rimóci, etesi, sóshartyáni, kishartyáni, nógrádmegyeri, magyargéci, kisgéci, ludányhalászi és

6 6 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony nógrádszakáli egyházközség. A felhívás nyomán özönlött a sok ruha, élelmiszer, az önkéntes segítők szinte megállás nélkül, éjszakába nyúlóan regisztrálták, válogatták és csomagolták az adományokat fajta és mennyiség szerint. Nagy öröm volt tapasztalni, az összefogást, a segíteni akarást a bajbajutottakon. Mindenki adni akart valamit anyagi helyzete, lehetőségei szerint. A helyi Önkormányzat, az intézmények, vállalkozók is kivették részüket az akcióban: ki tehergépjárművét adta, volt aki az útiköltséget vállalta át, sokan munkájukkal, mások szabadságuk e célra való feláldozásával járultak a sikerhez. Az összegyűlt adományokat, (l4 q liszt, 6 q cukor, 2 q száraztészta, 4 q rizs, l750 db konzerv, 410 l étolaj, 5 q szárazbab, 29 q burgonya, 60 kg kenyér, l77 q téli ruhanemű, 3 karton gyógyszer és Ft pénzbeli adomány) 5 teherautóval 12 közreműködő segítségével szállítottuk november 17-én, kedd éjszaka Kárpátaljára, a Nagyszőlősi Ferences Misszióba, ahol a ferences szerzetesek és a helyi Karitatív Központ munkatársai gondoskodnak a szétosztásról, hogy az a valóban leginkább rászorult emberekhez jusson el. A Kárpátaljáról hazatérők beszámoltak tapasztalataikról: minden bizonnyal nagy éhínség vár a tél során a helybeliekre, mert a pincékben minden élelmiszerük, tüzelőjük tönkrement, állami segítségre alig számíthatnak. Ezért újabb gyűjtésre lesz szükség, főképp élelmiszer adományokra (krumpli, liszt, olaj, cukor, stb.) volna nagy szükség. A gyűjtést a környező falvak egyházközségeivel közösen szervezzük, részleteiről a hirdetésekből értesülhetnek. Hálásan köszönünk minden segítséget a rászorultak nevében is! Bízunk benne, hogy az emberek megőrzik azt a nagylelkűségüket, amit az akció során tapasztaltunk. Jótékonysági bál A szécsényi Karitász csoport tagjai Erzsébet-Katalin napi bált rendeztünk, melynek bevételét a rászorulók megsegítésére ajánlottuk fel. Mikor tervezgettünk, még csak a helybeli szegényekre, magányos idősekre gondoltunk, de a jelenlegi helyzetben - az árvíz után - az Ukrajnában, Kárpátalján élő honfitársainkról sem feledkezhettünk meg. Sokan vásároltak belépőjegyet (250 jegy elkelt), akik a bálban nem vettek részt, pedig ha tudnák, milyen jól éreztük magunkat! Az este sikerét emelte az is, hogy batyuból étkeztünk, mindenki hozott valami finomságot. Szendvicsek, sütemények, üdítők és különféle borok nagy mennyiségben kerültek az asztalokra. Még olyanok is hozzájárultak az asztal gazdagságához, akik csak lélekben voltak jelen. Este 7 óra körül kezdtünk gyülekezni, mint vendégek, - vendéglátóként már korábban összejöttünk, hogy az igazi vendégek jól érezzék magukat. Nem volt nehéz vendéglátóból vendéggé előlépni, mert olyan jó hangulatban kezdődött a bál, mintha egy régóta összeszokott baráti társaság lettünk volna. A bálra meghívót kaptak azok is, akik részt vettek az árvízkárosultak javára összegyűjtött segélyszállítmány célba juttatásában, szabadidejüket, energiájukat felajánlva. Az ott átélt tapasztalataikról számoltak be röviden, megrendülve. A hallottak alapján még jobban átéreztük, hogy segítő kezünket messzire el kell nyújtanunk. A rövid bevezető után, amelyet Percze Ágnes és Zalán atya mondott, megkezdődött a mulatság; táncoltunk, ettünk-ittunk, pihenésképpen pedig beszélgettünk. Miklós atya gondoskodott róla, hogy poharaink ne legyenek üresek. A zenét Barinyák Péter szolgáltatta, számunkra új oldaláról bemutatkozva. Zenében az ifjabbak sem maradtak le, nekik Kuris Józsi szolgáltatta a talpalávalót. Ő volt egyébként az est humoristája is, mindenhez volt egy kis hozzáfűznivalója. A sorban egy remek, mulatságos vetélkedő következett, melyet Zalán atya állított össze. A csapatok véletlenszerűen alakultak ki: mindenki választott egyegy képrészletet, melyekből az egész képet kirakva álltak össze a csapatok, így minden csoportban vegyesen voltunk kisebb gyerekektől az idősekig. Jó hangulatban és sok baklövéssel végződött a verseny. A zsűri szigorú ítélete alapján lett első és utolsó helyezett is. Végül mindenki kapott egy kis ajándékot. A vetélkedőt a tombolahúzás követte, melyet Gajzinger Laci vezetett. A tombola nyereményeit a karitásztagok adták össze. Rengeteg, szebbnél szebb ajándékot került elő. A nyertes számokat a bál legifjabb részvevője, a 4 éves Szabó Liza húzta ki. A mulatság

7 1998 Advent-Karácsony Szécsényi Harangok 7 ezzel még nem ért véget, újból táncoltunk, zenét hallgattunk, énekeltünk. Végül a bál hangulatát egy közös imádsággal pecsételtük meg. Mindannyian örömmel és lélekben megerősödve tértünk haza. Jó érzés volt tudni, hogy a bál jól sikerült, jól éreztük magunkat, a befolyt adományokkal pedig sok ember segítségére lehetünk majd. Remélem ez csupán a kezdet volt, a folytatás ezután következik. Kérem a jó Istent, legyen erőnk és kitartásunk, lelkesedésünk pedig sose múljon el abban, hogy másokon segítsünk! Palotai Mária karitásztag Érdekes... Október elsejétől az olasz pékek kenyérkülönlegességet árulnak a vásárlóknak, a tizenkét cikkelyre osztott szeretet kenyerét. Minden ilyen kenyér árából száz lírát (kb. 10 Ft.) a szegények megsegítésére fordítanak a Föld legszegényebb részein: Ruandába, Szudánban, Bissau-Guineában. A szentévi kenyér ötletét egy lisztfeldolgozó cég vetette föl, de már eddig kb. húszezer olasz pékség csatlakozott hozzá, és örömmel tette magáévá a Cor Unum pápai tanácsa, amelynek elnöke, Paul Cordes érsek sajtóértekezleten mutatta be a szeretet kenyerét. Az értekezleten elhangzott a mindnyájunk lelkiismeretét ébresztő adat: ha nem teszünk valamit, a közeli jövőben 14 millió gyermek éhen fog halni. Ma este például 800 millió ember fekszik le aludni éhesen, üres gyomorral - mondotta az érsek. (A szív, november) Eseménynaptár Augusztus 16-án délután a szentkúti búcsúról érkezve áldottuk meg a téglagyári bekötőút mellett a szélvihar által ledöntött, majd felújított keresztet. A felújítást Gajzinger István és Galcsik Zsolt szervezte. Kisboldogasszony ünnepére elkészült e temetőkápolna belső felújítása. A kápolna búcsúi takarításában számos hívő részt vett, az ünnepi szentmisét azonban a rossz időjárás és az eső miatt nem tudtuk kint tartani. Szeptember 13-án áldottuk meg a pösténypusztai templom mellett újonnan készült Lourdes-i barlangot, mely Zöllei Laci bácsi áldozatos munkájával készült el. Október 3-ra elkészült az orgona felújítása. A munkához a hívek Ft adományt adtak, Vaskor János, Gombkötő Béla és Pifka György szakmunkájával segített. Köszönjük! Október 8-án megáldottuk a felújított Dominakápolnát, amely új képeket és rácsokat és köztéri világítást kapott. A munkában Kiss Béla, Mangó Ferenc és neje, Szajkó István és Géczi Zsolt volt segítségünkre. Október én 92 gyerek és fiatal, a pasaréti és a szegedi ferences templom kiskórusa és ministránsai voltak vendégeink. Elszállásolásukban és vendégül látásukban a hittanosok családjai és más hívek segítettek. Vasárnap a szentmisén a 47 tagú kórus énekelt és 60 ministráns szolgált az oltár körül. Vendégeink élményekkel gazdagon és örömmel tértek haza. Azóta sokan köszönték meg a szécsényiek szeretetét és nagylelkűségét. A találkozó folytatásaként valószínűleg tavasszal a ministránsokkal és a vendéglátásban résztvevő hittanosokkal Szegedre látogatunk el. Október 24-én, szombaton a cserkészotthonban salgótarjáni vendégcserkészek jelenlétében emlékezett meg az egyházközség cserkészcsapata az os forradalomról. Az ünnepséget követően tettek fogadalmat a fiatal cserkészek. A csapat közösen vett részt az esti szentmisén majd a cserkészotthonban közös játékkal és agapéval folytatódott az ünneplés. November 14-én, szombaton a hittanteremben a gyerekek készítettek egyszerű ajándékokat, melyeket az adventi jótékonysági vásár keretében szeretnének értékesíteni. A bevételből az idős, beteg híveknek szeretnének karácsonyi ajándékot vinni. November 21-én került megrendezésre az Erzsébet- Katalin napi jótékonysági bál, melyet a Karitász csoport szervezett. A bálnak a Művelődési Ház kamaraterme adott otthont. November 28-án, szombaton közös adventi koszorú készítésre hívtuk a plébánia családjait a hittanterembe. A családok által elkészített koszorúkat mindenki hazavihette, hogy otthonukban jelezze a közelgő ünnep fényét. A Ferences Rendház és a Plébánia kiadásában új tájékoztató füzet és színes képeslapok jelentek meg a kolostorról és a templomról, melyek a hívek számára - jutányos áron - a sekrestyében vásárolhatók meg. Házasságot kötöttek: Plezsik Rajmund és Horváth Gabriella. Ősszel kereszteltük a következő gyermekeket: Uram Balázs, Nagy Réka, Tóth Richárd, Molnár Márk, Csonka Márk Tivadar, Szabó Dávid László. Halottaink szeptember óta: Kiss József (76 éves), Vavrovics Pál (89), Kaszás József (64), Szabó Ferenc (42), Bagyinszki Sándor (74), Virág Dezső (38), Szentesi Mihályné (94), Fehér János (54), Rigó Pál (52), Dr. Bánhelyi Józsefné (85), Virág Bertalanné (84), Kovács József (63), Hustyava Józsefné (67), Csaonka Jenifer (2 hét), Varga Lászlóné (60), Pintér Pálné (74), Fődi Zoltán (42), Lehoczki Józsefné (57), Veres Józsefné (78), Heizer István (62), Boros Béláné (79), Hrehorovszky Pál (85), Murányi

8 8 Szécsényi Harangok 1998 Advent-Karácsony Józsefné (84), Pápai János (65), Sánta József (64). Nyugodjanak békében! Adventi és karácsonyi programjaink November 29-én délután a Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége három új tagot fogad be és négy testvér tesz egy évre szóló időleges fogadalmat. Adventben minden reggel 6 órakor kezdődik a Rorate szentmise, melyre a szülőket és a gyerekeket szeretettel várjuk. A mise után a gyerekek számára a hittanteremben meleg teát biztosítunk az iskolába indulás előtt. A gyertyagyújtást a szombat esti szentmisék elején tartjuk. December 1-én, kedden egész napos szentségimádást tartunk templomunkban. A Szentségkitétel a reggeli mise után lesz, 11 órakor szentmise, 15 órakor szentóra lesz, majd az esti szentmise előtt tesszük el az Oltáriszentséget. Mindenkit szeretettel várunk, hogy rövidebb-hosszabb időre kapcsolódjon be az imádságba. December 6-án a 1 / 2 10-es szentmise végén emlékezünk Szent Miklós püspökre. December 8-án ünnepeljük Szűz Mária Szeplőtelen fogantatását. November 30-tól, hétfőtől kilenceddel, Szűz Mária zsolozsmájának imádkozásával készülünk az ünnepre. Az imádság minden este 1/ 4 6-kor kezdődik. December 13-án, vasárnap a szentmisék után a kolostor folyosóján Karácsonyi Jótékonysági vásárt tart a Karitász: a gyerekek által november 14-én készített, karácsonyi ajándéktárgyak és színvonalas keresztény kiadású, ajándékozásra alkalmas könyvek megvásárlásával a betegek és a rászorulók karácsonyi megajándékozását támogathatjuk. Kérjük, minél többen éljenek a jótékonykodásnak ezzel a cselekedetével. Újuljatok meg Lélekben! Az elmúlt évihez hasonlóan idén is Adventi Lelkinappal készülünk Krisztus születésének ünneplésére december 19-én szombaton. A lelkinapot Blankenstein Miklós, az Országos Lelkipásztori Intézet vezetője tartja a plébánia hittantermében. A program délelőtt 10-kor kezdődik (van idő előtte a hétvégi bevásárlásra, rendrakásra), a hittanteremben előadással (szentbeszéd) folytatódik, majd lesz alkalom a beszélgetésre is. A déli közös ebéd (virsli, kenyér és tea) után délután rövid Szentségimádás, gyónási és beszélgetési lehetőség lesz. Délután 4 óra körül szentmisével zárul a lelkinap. Különös szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretné megszentelni és elmélyíteni adventi készületét! Jelentkezni az újságos pad mellet kitett lapokon lehet december 13-ig. A karácsonyi készület része, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat megújítjuk. Kérjük, hogy szentgyónásaikat ne hagyják az utolsó napokra, hanem már az advent elején végezzék el, hogy az utolsó napokban kisebb legyen a sorállás a gyóntatószékek előtt. A gyónásra minden mise előtt már perccel igyekszünk lehetőséget biztosítani. Szívesen állunk rendelkezésre beszélgetős gyónásra is előre egyeztetett időpontban, hogy életünk alapos átnézésével mélyebben újulhassunk meg. A Karitász és a gyerekek a Karácsony előtti napokban betlehemes játékkal keresik fel az idős betegeket, akik már nem tudnak eljönni a templomba. December 24-én délután 4 órakor kezdődik a templomban a karácsonyi pásztorjáték, melyre minden gyereket és szülőt szeretettel várunk! A játék Szent Ferenc és társai greccioi karácsonyát eleveníti fel. Karácsonyi miserend: Adventban a hétköznapi miserend megváltozik: reggel 6 és este 6 órakor vannak szentmisék. A vasárnapi misék időpontja változatlan: 7, 9.30, 11, 18 óra. December 24-én csak reggel van szentmise, este Pösténypusztán és Benczúrfalván 23 órakor, Szécsényben éjfélkor lesz az ünnepi mise. December 25-én a vasárnapi rend szerint lesznek a misék: Szécsényben 7, 9.30, 11, 18 óra, Pösténypusztán 8, Benczúrfalván 11 órakor. December 26-án Szécsényben 7, 10 és 18 órakor lesz mise, Pösténypusztán és Benczúrfalván nem lesz mise.

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben