A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele"

Átírás

1 A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Lukács evangéliuma 2. rész 1. vers Kedves Testvérek! Azt hiszem, mindannyian úgy vagyunk vele, hogyha elindulunk azon a belső idő-gépen, amit emlékezetnek nevezünk, és emlékezetünk elénk hoz egy-egy alkalmat, mozzanatot, eseményt az életünkből, ezekhez a mozzanatokhoz és eseményekhez talányos módon többnyire hozzá tudjuk rendelni az időt is, amikor ez megtörtént velünk. Talán nem emlékezünk pontosan a napra és az órára azzal a megközelíthetőséggel, ahogy ezt itt Lukács evangélistánál halljuk: azokban a napokban, abban az időben, amikor gyermek voltam, amikor fiatal voltam, amikor a katonaidőmet töltöttem, amikor az egyetemen a tanulmányaimat végeztem, amikor házasodtam, amikor a gyerekem született. Valamilyen időre azonban emlékezünk, mert az események, az életünket meghatározó történések időhöz is kötve vannak - idővel és térrel együtt születünk és gondolkozunk. Azt pedig hálával tudjuk elmondani, hogy az ünnepeinknek egészen különös emlékeztető ereje van az életünkben. Nemcsak annyi történik, hogy évről-évre rutinosan ismétlődik a Karácsony, a Húsvét, a Pünkösd, egy születésnap, névnap, családi évforduló, kiemelkedő esemény, nemzeti ünnep, s már túl is vagyunk rajta, hogy aztán a következő évben, közeledvén újra felidéződjön bennünk valami a régi napokból, a régi emlékekből. Ennél sokkal több történik. Az ünnepeknek és különösen a szent ünnepeknek, így a Karácsonynak is megjobbító és megszentelő hatalma van az életünkben. Átéljük, hogy változnunk kell, meg kell változnunk, másmilyenné kell lennünk. Bár a régmúltból is visszaköszönnek az ünnepnek, s így a Karácsonynak is az egykori nagyszerűségei, a mostani Karácsonyban is érezzük, hogy az ünnep ereje, az ünnep szentsége valamit tesz az életünkben, valamerre sodor bennünket. Ez pedig a megjobbulásnak és a megszentelésnek az iránya: érezzük, változnunk kell. Ilyesmire utal Lukács evangélista megjegyzése is, az a három-négy szó, amit felolvastam És lőn vagy mai magyar nyelven: és az történt azokban a napokban. Jelenthet ez a kifejezés (azokban a napokban) a maga egyszerű módján történelmi utalást is. Az evangélista elbeszéli Jézus születését, az első Karácsonyt, és annak rendje-módja szerint mindjárt elhelyezi

2 az időben a késői olvasót, a következő nemzedékeket, és azt mondja: azokban a napokban, amikor ez meg ez történt. Valóban lehet a régmúlt dolgait így átélni és kifejezni: azokban a napokban, mi is így szoktunk megemlékezni egykor volt dolgokról. Akkor-amikor történt ez és ez, akkor, amikor ahogy az előbb idéztem gyermek voltam, akkor, amikor katona voltam, amikor vizsgára készültem, amikor a gyermekünk született elbeszélünk, elmesélünk valamit és meghatározzuk az idejét. Így is lehet Jézus életére, születésére, a karácsonyra tekinteni. Akkor.., valamikor. Nem is tudjuk igazán pontosan, mikor, úgy nagyjából kétezer évvel ezelőtt Júdeában, Betlehemben született valaki, aki természetesen nekünk nagyon fontos, hiszen személyisége, sorsa, tanítása tovább él nemzedékeken keresztül, s gyűrűzik, ahogyan gyűrűzik a víz, amikor követ vetnek a tóba s a hullámgyűrűk mindezidáig, a mi időnkig is hozzánk is elérkeztek emlékezünk. Ha így állunk a dolgokhoz, akkor az ünnepeink emlékünnepek. Ne becsüljük le azokat, akik a karácsonyt így ünneplik. Ennek is nagy jelentősége van, ez is fontos, hiszen talán ez az első lépés, amely nyomán el lehet indulni az ünnep lényege felé. Természetesen, hogyha ez csak apropó, alkalom arra, hogy ünnepeljünk, ám igazából véve nem az egykor volt eseményt ünnepeljük, hanem azt ünnepeljük, ahogyan most mi vagyunk, vagy azt ünnepeljük, hogy végre nem kell dolgozni, netalán azt ünnepeljük, hogy egyesülhet a család, akkor rossz irányban indultunk el. Azt tehát mindenképpen le kell cövekelnünk, meg kell állapítanunk, hogy fontos ez a megjegyzés: akkor ez és ez történt, vagyis egy valóságos történeti eseményről van szó. Ezt erősíti meg, amit Lukács evangélista mond, és történt azokban a napokban, hogy Augusztus császártól parancsolat adatott ki. Ebben a pillanatban már nemcsak visszamegyünk a régmúltba, hanem egy egészen konkrét történelmi eseményt látunk magunk előtt. Méh mindig gondolhatunk arra, hogy Lukács evangélista semmi egyebet nem mond, mint azt, hogy akkoriban történt mindez, amikor Augustus császár kiadta a népszámlálási parancsot. Vagyis a karácsony történetére való emlékezés hozzáköt bennünket egy történelmi időhöz, egy történelmi alakhoz, Augustus császárhoz, s egy általa indított történelmi eseményhez. Ez még távolabb visz bennünket, még jobban belevisz bennünket a múltba, ugyanakkor azonban ezzel még inkább múlttá teszi azt, amiről szól. Egy római császárhoz, Augustushoz van kötve az esemény. Így aztán abból, ami akkor történt, kiemelkedik számunkra is egy mozzanat, karácsonynak valami jelentősebb eseménye, de Lukács csak enynyit akar itt mondani - vélhetnénk hogy akkor, amikor a császár kiadta a parancsolatot, vagy amikor útnak kellett indulni, vagy amikor József és Mára engedelmeskedve a hatóságok utasításának Názáretből elment Betlehembe a népszámlálás miatt, akkor. De azt hiszem, kedves testvérek, hogy nem erre utal az evangélista. Ugyanis a hatodik versben azt olvassuk és lőn, hogy amikor ott voltak beteltek az ő szülésének napjai. Azok a napok Mária szülésének a napjai, azok a napok Jézus születésének a napjai! Akkor teltek be szülésének a napjai, amikor a császári parancs nyomán Názáretből Betlehembe kellett menni, mikor Betlehemben nem volt hely a fogadóháznál, mikor kiszorultak az istállóba, mikor a világ peremére kerültek, akkor teltek be az ő szülésének a napjai! Vagyis, amikor Lukács evangélista elkezdi Jézus születésének a történetét, és így kezdi történt azokban a napokban, akkor azok a napok Jézus születésének napjait jelentik. Azok a napok Jézus napjai. Ezért a karácsony, s ezt nyugodtan kimondhatjuk, elsősorban nem az ünneplés ideje (bár az

3 3 XV. évfolyam 8. szám is!), nem a megnyugvás ideje, az nem a családok egyesülésének az ideje (bár az is!), nem a nagy bevásárlások ideje (bizonnyal az is), karácsony és karácsony napjai: Jézus napjai, az Ő születésének napjai. Azért is kell még külön szólnunk erről a különös megjegyzésről (történt azokban a napokban most már tudjuk, hogy azok a napok Jézus napjai), mert az Ószövetséget lapozva újra és újra találkozunk ezzel a kifejezéssel: ama napokban, azon a napon. Ha végigolvassuk az Ószövetséget egy szómutató tárral, azt vesszük észre, hogy ez a kifejezés uralja az időre vonatkozó kifejezéseket. Az Ószövetség természetesen sokszor beszél napokról, napok számáról, időkről, de amikor a prófétás könyvekhez jutunk, újra, meg újra előjönnek ezek a kifejezések: ama napon, azokban a napokban. A próféták itt előre utalnak a jövőbe, jövendölnek. Isten azért adott nekik üzenetet, azért hatalmazta fel őket Szent Lelke által, hogy mintegy előre tekintve egy eljövendő időről, a szabadulás idejéről, a megváltás idejéről jövendöljenek a reménység népének, a reménykedőnek, a szabadulást váróknak, a nyomorúságban, bajban levőknek. Isten ígéretei azok, amelyek azokban a napokban beteljesednek. Prófétai kifejezést hallunk hát: azokban a napokban, ama napokban, ezek a szavak az ígéreteket és a beteljesedést hordozzák. Vagyis amikor Lukács evangélista azt mondja és lőn azokban a napokban, ama napon, tudatosan hozzákapcsolja mondandóját, elbeszélését a prófétai ígéretekhez. Nemcsak úgy, véletlenül esett ez meg. Természetesen mondhatnánk, hogy úgy is! Lukács leírja az evangéliuma elején, hogy ő szorgosan utána nyomozott mindennek, merthogy sokan és sokféleképpen kezdték már Jézus történetét elbeszélni. Mint egy nyomozóriporter ő is kiszállt, Názáretbe, környékére, Galileába, Jeruzsálembe, megkérdezte a még élő szemtanúkat, összegyűjtötte az eseményeket és öszszeállította az evangéliumát. Ezért aztán mondhatnánk, hogy pontos és precíz ember lévén, megjelöli a dátumot: mikor született Jézus. Azokban a napokban, amikor Augustus császártól parancsolat adaték ki, akkor teltek be Mária szülésének a napjai, akkor született Jézus. Most már mindenki tudhatja. Azonban meggyőződésem, hogy az evangélista tudatosan köti, mert kötnie is kell, Jézus születésének az időpontját ehhez a régi, régi prófétai kifejezéshez. Ama napokban majd ad az Úr szabadítót, ama napokban majd szűz szül fiat, ama napokban majd eljön Immánuel, ama napokban majd egy gyermek adatik tinéktek, akinek a vállán uralom lesz, aki neveztetik Békesség Fejedelmének, hatalmas Istennek, Tanácsosnak, ama napokban majd eljön az Úr szenvedő szolgája. Újra, meg újra ezt olvassuk a prófétáknál. S Lukács evangélista ily módon Jézus születését hozzáköti a prófétai ígéretekhez. Mert ez így is van. Üdvözítő idő az, amiről a próféták beszélnek, és üdvözítő idő az, amiről most az evangélista beszél. És ily módon egyszerre csak minden megváltozik, már nem egy történeti beszámolót hallunk, nem pusztán arról van szó, hogy egy alapos, tudós ember utánajár a dolgoknak, majd időben és térben is behatárolja, hol született meg Jézus, hanem egyszerre csak hozzánk is köti. Hiszen a prófétai üdvígéretek hozzánk szólnak, ránk vonatkoznak. A próféták rólunk beszélnek, hozzánk beszélnek, náluk a mi sorsunkról, a mi életünkről van szó. Azok, akik a halál árnyéka földjében járnak, látnak nagy világosságot, mondja a próféta. És ezek az azok mi vagyunk. Azok, akik összeroskadnak saját nyomorúságuk, bűneik terhe alatt, megváltót és szabadítót kapnak. És mi vagyunk azok, akik mármár összeroskadunk. Saját életünk, saját nyomorúságunk, saját bűneink terhe alatt. Azok, akik fogságban vannak, szabadítót kapnak, és Isten felnyitja az életüket. Mi vagyunk azok, akik bele vagyunk zárva mindenféle nyomorúságokba, lehetetlenségekbe, örömtelenségekbe, keserűségekbe, és a hozzánk érkező Krisztus szabadít meg minket.

4 Van Lukács evangéliumában egy döntő mozzanat, ami a múltat, az egykor voltat, karácsonyt, amire emlékezünk, abszolút értelemben jelen idejűvé teszi. Amikor a feltámadott Jézus csatlakozik az emmausi tanítványokhoz, akik hazafelé tartanak, megkérdezi tőlük, miért vannak szomorú ábrázattal. Azok ránéznek, de nem ismerik meg, s azt mondják: csak te vagy-e jövevény, és csak te nem tudod mi lett ezekben a napokban? Úgy tűnik, itt is csak időmeghatározásról van szó. Ha azt mondjuk, hogy azokban a napokban, akkor a távolba utalunk, réges-régen, kétezer évvel ezelőtt Réges-régen, gyerekkoromban, mikor én voltam az angyal a karácsonyi műsorban, jaj de szép is volt. Ezekben a napokban ez viszont mit jelent? Azt, ami most volt. Tegnap, tegnapelőtt, ma. De amikor az emmausi tanítványok elkezdték felmondani a Feltámadottnak azt, amit Ővele kapcsolatban átéltek, feltárul Jézus egész élete. Hatalmas volt beszédben, igazságban és szentségben, s azt hittük, Ő hozza nekünk a megváltást, mindazáltal harmadnapja, hogy ezek lettek. S ekkor Jézus kezd a tanítványokhoz szólni, s elkezdi a prófétákkal. A prófétákkal, akiknél mint tudjuk, hallottuk ez az alapvető szófordulat: azokban a napokban. De ez ott a jövendőre utal, ami Benne beteljesedik. Azok a napok, az az idő, a régmúlt, vagy éppen a távoli jövő a Feltámadottban jelen idejűvé válik. Ezekben a napokban: itt és most. Neked is. Kedves testvérek, az ünnepnek az a szentsége, az az ereje, az az erő, amit átélünk nem magunktól, nem a megrendezéstől, hanem az ünnep valóságából való, ez arra késztet bennünket arra, hogy változzunk meg, legyünk másmilyenekké. Ebbe az irányba visz bennünket az ünnep. Hogy az, ami egykor volt, amit hittel hiszünk, az most jelenvaló legyen. Legyen jelenvaló az, amit egykor megígértek a próféták és egykor beteljesedett, Augusztus császár napjaiban, Betlehemben, Mária szülésének idején, kétezer évvel ezelőtt. Legyen jelenvalóvá a hit is, legyen a miénk is. Mert ahogyan mondottuk, a prófétai beszéd, Isten ígéretei hozzánk kötik Jézust, a Szabadítót, a Messiást. És ez az időbeli belátás, az időnek ez a közeljövetele, bennünk való beteljesedése újra hozzánk köti Őt. Hiszen rólunk van szó. Karácsony, Nagypéntek, Húsvét és Pünkösd nem valamiféle mennyei tranzakció, amely valahol az isteni szférákban zajlott és esetleg mi erről tudomást szerzünk, mint valami rendkívül fontos és meghatározó eseményről. Isten Egyszülött Fia testet öltött, emberré lett, közöttünk él, hozzánk hasonló volt, kivéve a bűnt, értünk és helyettünk meghalt, feltámadott. Isten szeretetét hozta el számunkra, azt tette kézzelfoghatóvá. Az emmausi tanítványoknak az a kifejezése, hogy ezekben a napokban, már véglegesen és teljesen hozzánk köti Jézust. Így lesz, kedves testvérek, a próféták jövőbe tekintő, és mégis egykori, távoli ideje, aztán a karácsonynak egykori, kétezer évvel ezelőtti ideje a mi időnkké. Azt kívánom mindannyitoknak ezen a karácsonyi ünnepen, a boldog elcsendesedésben, az ünnep jó ízének, szentségének megtapasztalása közben, hogy az egykori akkor volt legyen jelen idő. Az az idő, azok a napok legyenek a számotokra ezekké a napokká. Augustus napjai, pásztorok napjai, napkeleti bölcsek napjai legyenek a ti napjaitok. Közöttünk jár Jézus. Ideje legyen a ti időtök. Így válhat teljessé, így érkezik el igazi céljához az ünnep. Az ünnepben azt érezzük: változnunk kell. Igen, ha változunk, megváltozik az időszemléletünk is. Ha változunk, megváltozik minden, amit észlelünk, és minden, ami bennünk van. Adja meg Isten Szentlelke, hogy átéljük ezt az Ő erejében, dicsőségében. Az, aki akkor megszületett, értünk született, az, aki egykor itt járt közöttünk, most is itt van Lelke által, megújít, megelevenít, szent életre, örök boldogságra hív. Ámen.

5 5 XV. évfolyam 8. szám Minden héten: Vasárnap: Istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Istentisztelet [Templom] Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Szerda: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin t.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u.31.] Péntek : Női bibliaóra [Kálvin terem] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet Rendhagyó alkalmaink: December 25. Karácsony I. napja 9.00 Úrvacsorás Istentisztelet (Hunyadi utca) Gyermek Istentisztelet (Kálvin terem) Úrvacsorás Istentisztelet (Templom) Úrvacsorás Istentisztelet (Kocsér) 14:30 Úrvacsorás Istentisztelet (Nyársapát) Esti Istentisztelet (Templom) December 26. Karácsony II. napja 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet (Templom) December 31. Hétfő 17:00 Óévi Istentisztelet (Templom) Január 1. Kedd 10:00 Újévi Istentisztelet Anyakönyvi hírek Megkereszteltük: Sánta Lilla, Sánta Zoltán és Csengődi Benita leányát, Selymes Georgina, Selymes Béla és Róka Margit Bernadett Leányát, Várkonyi Zsanett, Várkonyi János és Tribol Andrea leányát. Elhunyt: Özv. Antal Dezsőné (Nyíkos Etelka) élt 86 évet, Kossuth Lajos út 42. ifj. Patik Ferenc (Patik Ferenc és Varga Gizella fia) élt 63 évet, Dunaalmás Jókai út 16. Zöldi Ferenc (Marosi Gizella Etelka férje) élt 85 évet, Batthyány utca 12. Özv. Szebellédi Józsefné (Balog Ilona) élt 81 évet, Bárány út 11/b. Sasi István ifj. (Rácz Zsuzsanna férje) élt 42 évet, Fény út 9. Nánai-Szűcs Ambrus (Nánai-Szűcs Ambrus és Tóth Julianna fia) élt 81 évet, Tázerdő-dűllő 74. Simon György (P Nagy Mária Eszter özvegye) élt 78 évet, Háromszék út 9. Csete Gizella (Csete Albert és Kustár Erzsébet leánya) élt 70 évet, Kecskeméti út 74. Özv. Csípő Dénesné (Gulyás Julianna) élt 96 évet, Kecskeméti út 7/a. Kovács Eszter (Kovács Antal és Német Judit) élt 88 évet, Csiga utca 2.

6 Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: ,- Ft. Templom belső felújítására: ,- Ft., Úrvacsorai jegyekre: 3.000,- Ft., Diakóniai munkára: 7.500,- Ft., Gyülekezeti házra: ,- Ft., Gyerekek Karácsonyára: , - Ft., Idősek Karácsonyára: , - Ft., Soli Deo Gloria cipődoboz adomány: 5.000, - Ft., Soli Deo Gloria Alapítvány számlájára: 5.000,- forint érkezett. Október 26. és december 16. között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat! Iskolánk hírei ÁLTALÁNOS ISKOLA: November 9-én rendezték meg Tiszakécskén a IX. Országos Kézműves, Meseíró és Mesemondó Versenyt. A mesemondók között Fakan Lilien arany, Dobos Luca (3.c) és Tarczali Réka (4.c) ezüst minősítést kapott. A kézművesek alsós csapata ezüst, a felsős csapat arany minősítésben részesült. A csapatok tagjai: Godó Zsófia (4.b), Németh Sára (4.b), Petrezselyem Panna (4.b), Borbély Veronika (5.a), Verebes Terézia (5.a) és Mikó Julianna, (5.c). Helyezést elért meseíróink Farkas Ferenc (3.b), Nagy Márton (6.a), Godó Zsófia (4.b) Fülöp Zsófia (5.c), Balog Krisztián. A helyezéseink alapján elnyertük a legeredményesebb iskola címet. Köszönhetjük ezt a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak. A felkészítésben részt vett Hegedűs Mihályné, Szalayné Csabai Mária, Megyesi Erika, Bársonyné Németh Anikó, Papné Csontos Ilona, T. Nagyné Szűcs Mónika, Matuskáné Karsay Mariann, Tóthné Patonai Csilla, Dr.Técsi Szilvia. A városi Számkirály matematika versenyen a 8.b osztály csapata második helyezést ért el. A csapat tagjai Góczon Tamás, Erdei Krisztián és Winkler Luca. Tőzsér Márta készítette fel őket. A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium angol nyelvi versenyén Técsi Szilvia tanárnő két tanítványa a második fordulóba jutott: Surin Simon (8.a) és Szabó Dorottya(8.b). A Karácsony Sándor Országos Zsoltáréneklő Versenyen Nagy Dávid (5.c) és Nagy Lili (6.b) ezüst, Lakatos Fanni (7.a) pedig arany minősítést nyert. A zsoltárokat F. Hegedűs Zoltánné tanította meg a gyerekeknek. A nyársapáti kistérségi szavalóversenyen Kósa Viola (3.b) különdíjat, Czira Tímea (5.a), Török Márta tanítványa pedig harmadik helyezést kapott. A kunhegyesi szavalóversenyen Horváthné Kállai Éva tanítványa, Bíró Emese Csenge 2. osztályos tanuló 2. helyezett lett. A Ki a legökosabb? környezetvédelmi vetélkedő döntőjében Góczon Tamás második, Erdei Krisztián ötödik helyezést ért el. Felkészítőjük Tőzsér Márta. Tóthné Patonai Csilla szövegértő és helyesírási verseny iskolai fordulójáról sikerrel küldhetett tovább a döntőbe felsőtagozatos diákokat, Técsi Szilvia pedig angol nyelvet tanuló növendékeit indította el a többszintű Jane Heaning Verseny megmérettetésein. Az iskola könyvtárában ebben a félévben a Harc az idővel és a Szivárványhíd műveltségi vetélkedő fordulóin vesz részt az 5. c osztály két csapata Mikó Péterné vezetésével. November 7-én és nyolcadikán osztályaink egy utazó ásványkiállítást tekinthettek meg a Kálvin Teremben. November 8-án a második osztályos napközisek élő libával találkozhattak Márton-nap alkalmából. 9-én, 14-én, 20-án és 27-én

7 7 XV. évfolyam 8. szám a 4.b osztály múzeumpedagógiai fogalkozáson vett részt osztályfőnökük, Bársonyné Németh Anikó vezetésével. 15-én a tornateremben a Csörömpölők zenekar szórakoztatta alsó tagozatosainkat. 16-án a 3.b osztály a Közlekedési Múzeumban járt Tormáné Zöldi Szilviával. 17-én a Tropoicariumot tekintette meg a 4.a, Simonné Varga Ágnes osztálya. 9-én a Mint a pinty zenekar látogatott el hozzánk. 19-én a Mekk Mester c. előadást tekintették meg alsósaink a művelődési központban. 21-én színházban járt a 4.a és az 1.a. A második évfolyamon nagy sikerrel zajlott a bábkészítő verseny. A legszebb bábok iskolánk főépületében megtekinthetők. A 3.c osztályosok advent közeledtével segítettek feldíszíteni a Tesco karácsonyfáját és az ottani pékműhelyt is megtekintették Szalayné Csabai Mária vezetésével. December 3-án, az első adventi gyertyagyújtás alkalmával Megyesi Erika osztálya, a 4.c adott szép műsort. Ezen a napon ig fogadóórát tartottunk. A hónap első hetében több osztály rendezett Mikulás-délutánt, egymást is megajándékozták a gyerekek. December 6-án Nagy Andrea tanárnő a 3. c osztály németül tanuló tagjait elvitte a fővárosi Goethe Intézetbe. 10-én a második adventi gyertya lobbant lángra a reggeli áhítaton. Az alkalmat a második évfolyam műsora tette még ünnepélyesebbé Csécsy Lászlóné rendezésében. Ezúton köszönjük Szabó Katalin nagytiszteletű asszonynak a számunkra tartott áhítatok meghitt, lélekemelő óráit. December 10-én megtörtént iskolánk éves felülvizsgálata. A napot munkaértekezlettel zártuk. 14-én az 5.b és 5.c osztály Budapestre kirándult. A Szépművészeti Múzeumban és a karácsonyi vásáron jártak Dr. Técsi Szilvia és Torma Szilvia kíséretében. Ugyanezen a napon a 7.a karácsonyi ünnepséget tartott. 16-án a városi adventi gyertyagyújtó ünnepségen iskolánk énekkara szerepelt F. Hegedűsné Particska Ágota vezényletével. Verset mondott Bíró Emese Csenge 2.b osztályos tanulónk. 17-én a harmadik adventi gyertya iskolánkban is lángra gyúlt, miután meghallgattuk az Adventi Vers- és Meseíró Verseny tizenkét pályamunkájából néhányat. A többi alkotás is nagyon jól sikerült, könyvtárunk faliújságján olvashatók. Az adventi időszakban harmadikos és negyedikes osztályaink műsoraikkal végigjárták a város összes óvodáját. November és december hónapban is nagy látogatottságnak örvendtek suliváró foglalkozásaink, a következő alkalomra január 7-én kerül sor. Iskolánk részt vett az SDG cipős doboz akcióban. Ezúton köszönjük a szülőknek a szegényebb sorsú családoknak szánt ajándékokat. Az adventi időszakban iskolánk könyvtárában ajándékokat készítettek a gyerekek az adventi vásárra, karácsonyváró könyvtári órákon vettek részt, a könyvtárostanár szervezésében az 5.c és a 2.b osztály ellátogatott a városi gyermekkönyvtár foglalkozásaira is. Karácsony közeledtével több alsós osztály kedves adventi műsorát tekintették meg a hozzátartozók. A másodikos napköziben Papné Csontos Ilona vezetésével felelevenítették a gyerekek a decemberi népszokásokat: lucázás, kántálás, betlehemezés. Iskolánk két színjátszó szakköre és mazsorett csoportja december 20-án délelőtt és délután nagyszabású karácsonyi műsort adott elő a a művelődési központ dísztermében. A modern elemekkel kiegészített betlehemes játékot háromszor játszották el. A műsort megtekinthették városunk óvodásai, meghívott vendégeink, iskolánk tanulóifjúsága, a kedves szülők és gyülekezetünk tagjai. Köszönet illeti iskolánk minden dolgozóját és a szereplő gyermekeket, hogy együttes erőfeszítéssel segítették a darab színrevitelét. Külön köszönet illeti a színjátszó szakkörök, a mazsorett csoport és az énekkar vezetőjét: Szabóné Istári Juditot, Tóthné Patonai Csillát, Villám Eleonórát és F. Hegedűsné Particska Ágotát, valamint a színjátékban szerepet vállaló szülőpárt, Sánta Pétert és Kovács Klárát. Külön köszönjük Csapó Irmának és csapatának a gyönyörű díszleteket, és nem utolsó sorban köszönjük a művelődési központ vezetőinek, alkalmazottainak a sok segítséget és támogatást. Áldott karácsonyt és békés, boldog újesztendőt kívánunk szeretettel minden tanítványunk családjának, lelkipásztorainknak, gyülekezetünk tagjainak.

8 GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: November 24-én szombaton került sor az iskola szalagavató ünnepélyre. A szalagokat a végzős osztályfőnökök tűzték fel, majd ezután került sor a táncokra:palotást,bécsi keringőt,csárdást és angol keringőt táncoltak a diákjaink. Nagyon szép és ünnepi esemény volt. November 29-én SDG iskolai hittanversenyt rendeztünk,amelyen 17 csapat vett részt. I.hely: 9.a, II.hely: 11.c, III.hely: 10.b. December első hetében Nyílt napokat szerveztünk iskolánkban az általános iskolás tanulóknak és szüleiknek, melyen nagy számban vettek részt. December 10-én tanári bibliaórát tartottunk, ahol Riczuné Kiss Georgina Orsolya szolgált közöttünk. December 17-én értekezletet tartottunk, megbeszéltük az előttünk álló feladatokat,majd utána fogadóórán fogadtuk a szülőket. December 21-én a kilencedik évfolyamosok karácsonyi műsort adtak az iskola diákságának és a tanári karnak. Áldott karácsonyi ünnepeket! Gyerekszáj Iskolások, óvodások gondolataiból Csillag Éjjel csillag, Nappal fénnyel, Tűzláng lobban, Téli éjjel. Éjfél tájban, Csillag hozott fényes. Mert akkor, Születtél meg te kis édes. Decemberben jöttél meg, Szeretettel vártunk. Nevedet azóta is, Imádságunkba zártunk. Azóta is újra jő, Szent Jézus a megváltó, Óvó és szerető, mindig megbocsátó. Szereti a gyerekeket, És a kedves felnőtteket! Tanít minket imádkozni, Szeretni és jónak lenni! Sötét éjjel, Holdas fénnyel, Tűzláng aludt, Újabb éjjel. György-Nagy Zsuzsa 3.c

9 9 XV. évfolyam 8. szám Gyülekezetünk hírei Adventi evangelizáció Advent első három vasárnapjának estéin a gyülekezetünkben már-már hagyománnyá váló adventi evangélizációs sorozaton lehettünk együtt a Kálvin teremben. Ebben az évben az Igét Dr. Nagy István nagytiszteletű úr, mindannyiunk Pista bácsija hirdette közöttünk, aki nemcsak áldott és igei gondolatokat, hanem egy hűséggel végigszolgált élet tapasztalatait is elhozta közénk a sok-sok elhangzott gyakorlati példán keresztül. A három estén azt a nagyon fontos témát jártuk körül, hogy milyen az igazi, Krisztus akarata szerinti keresztyén gyülekezet. Az első alkalmon az ősgyülekezet életének egy epizódjába tekinthettünk bele a felolvasott Ige alapján, amikor a gyülekezet tagjai a bebörtönzött Péter apostol szabadulásáért imádkoznak. Arról tanulhattunk ezen az estén, hogy a Krisztus szerinti gyülekezet imádkozó gyülekezet. A keresztyén gyülekezet, ha hűséggel tölti be hivatását a világban, mindig ellenállással fog szembekerülni, nem kerülheti el a nehézségeket. Nem mindegy azonban, hogy mit teszünk a nehézségek között! A krisztusi gyülekezet a nehézségekre imádsággal válaszol, és a megoldást Isten kezéből várja, elhíve, hogy az imádságnak valóban ereje van. Fontos az is, hogy ne csak magányosan, otthon beszélgessünk az Úrral, hanem hogy a gyülekezet közösen emelje fel szavát Isten elé. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a közösségi imádságra a gyülekezet életében, mert, ahogyan elhangzott az Igehirdetésben: a hívők imádsága a mindenható Isten karja, amivel Ő cselekszik. Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy az erő nem a mi imádságunkban van, hanem a Mindenható Istenben, akinek van hatalma minket egyéni és közösségi életünk mélységeiből kiszabadítani. A második alkalom a gyülekezetben való szolgálat fontosságáról tanított minket, mert a Krisztus szerinti gyülekezet szolgáló gyülekezet. Emlékezetes példaként hangzott el, hogy a szolgálat szempontjából olyan a lelkipásztor és a gyülekezet tagjainak kapcsolata, mint a futballcsapat tagjaié és az edzőé. Az edző dolga, hogy a mérkőzésre felkészítse a csapatot, de nem ő szalad ki a pályára, és nem játszhat a csapattagok helyett. A lelkipásztor feladata ehhez hasonlóan az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére - ahogyan a textusként felolvasott Efézus 4-ben találjuk. Szemléletváltásra lenne szükségünk az egyházunkban, hisz nem a lelkipásztor feladata, hogy vigye a hátán az egész gyülekezetet, hanem hogy a gyülekezet tagjait olyan helyzetbe hozza, hogy ők maguk be tudják tölteni a saját hivatásukat a közösség életén belül. A gyülekezet életére is igaz az Ige: Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ne csak feltöltődésért, lelki táplálékért menjünk el a templomba, hanem keressük a feladatunkat, mi az, amit mi tehetünk hozzá a gyülekezet működéséhez. Ahol ez történik, ott várható csak az, amire mindannyian vágyunk, hogy a gyülekezet épül és gyarapodik. Mert a szolgáló tagokból álló gyülekezetben a lelki kiskorúságot a nagykorúság váltja fel, a gyülekezet tagjai megtanulnak különbséget tenni az igaz és a hamis tanítás között, és így nem sodródnak el, hanem képesek lesznek eligazodni a

10 napjainkban újra nagyon népszerűvé váló különféle tévtanítások között. Az ilyen gyülekezet növekszik az igazságban és a szeretetben, abban a két dologban, amelyre egyformán és elengedhetetlenül szükség van egy keresztyén közösség életében. A harmadik este témája a Kolossé 3: 5-17 alapján az volt, hogy a jó gyülekezet megújuló gyülekezet. Az egyház nincs a célban, hanem legfeljebb úton van a cél felé, mivel az egyház egy úton járó közösség, amely állandóan meg kell, hogy újuljon. Mit jelent az igazi megújulás? Nem az, ha új seprű jól seper hozat a gyülekezet egy új lelkészt. Az sem, ha felújítjuk a gyülekezeti termet vagy a templomot. Az sem, ha a szokásokon változtatunk, újakat veszünk fel, a régit elhagyunk. A megújulás nem egyenlő a megújítással, nem a régi reparálására van szükség. Nem a dolgoknak, hanem az embereknek kell megváltozni, mert csak ennek lesz megújulás a következménye. A legfontosabb a régi ember levetkőzése és új ember felöltözése. A Róm 12,2 ben ezt olvassuk: változzatok meg értelmetek megújulásával. Olyan ez, mint amikor valakinek átprogramozzák a gondolkodását, ezt hívja megtérésnek a Biblia. Az egyház nagy nyomorúsága az, hogy az emberek ezt nem ismerik. Mert ez nem csupán templomba járást jelent, nem zsolozsmázott imádságokat, hanem igazi, lélekből és Lélektől való megújulást. Ez a gyülekezeteinkben annyira vágyott megújulás kulcsa. Összefoglalva: az adventi evangélizációs sorozatunk három estéjén nagyon sok értékes, fontos gondolat hangzott el. Milyen jó lenne, ha mindez nem maradna pusztába kiáltott szó! Mindannyiunk közös vágya, célja, hogy a gyülekezetünk itt, Nagykőrösön egyre inkább Krisztus nevéhez méltó közösséggé váljon. Adja Isten, hogy a sok hasznos tanítást nem elfeledve, hanem a hétköznapjainkban megélve egyre inkább megvalósulhasson ez! Adventi esték Riczuné Kiss Georgina December 6-án tól Dr. Nagy István tanár úr és családja volt gyülekezetünk vendége a Kálvin Teremben. Zenével F. Hegedűsné Particska Ágota tanárnő és Ecsedi Péter tanár úr szolgált. Ezúton köszönjük, hogy hallhattuk egy olyan hitben járó ember sokféle élettanulsággal és hitbéli megfontolással szolgáló történetét, aki hivatásaként is azt választotta, hogy Krisztus keskeny ösvényén kitartva másokat odatereljen és ott megtartson. A második estén, december 13-án Vas János, az Arany János Református Általános Iskola új igazgatója és családja volt a vendégünk. Örömmel hallottuk, hogy hitét éppen Dr. Nagy István tanár úrnak köszönheti. Igazgató úr a bemutatkozást Lázár Ervin meséjével kezdte. A hét fejű tündért olvasta fel. Lázár Ervin egyik leggazdagabb jelentéstartalmú írása ez. A hívő ember számára éppen azt a feltétlen, isteni szeretetet ábrázolja, amit az evangéliumok lapjairól ismerünk: De akkor, jaj, elkapott! Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp-kopp - dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem: - Mit vétettem én neked, ember fia? - Megölhetsz - mondtam neki -, szétroppanthatsz. De akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fénylett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi rétek szépsége - ilyen volt az arca. - Te bolond, te bolond - mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirógatott.

11 11 XV. évfolyam 8. szám Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is; te úristen, hat fejét levágtam! Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam. A lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. - Nem érdemlem én ezt - mondtam neki -, változtass vissza rúttá. Hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám! Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a Hétfejű Tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? - Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek - mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Rácpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá! Nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel. Azt gondolom, azért vagyunk a világon, hogy ezt a tökéletes szeretetet tanuljuk minden lehetséges módon, noha emberként elsajátítani lehetetlenség, és mégis, határtalanul lehet kapni kegyelemből és továbbadható e kegyelem által. Ennek a kegyelemnek a gyümölcse a család. Két kedves, szeretetteljes családot láthattunk ezen az estén. Közös zenéléssel is megjelenítették azt az összhangot, amilyen harmóniában együtt élni érdemes. Először a Matuska-família énekelt nekünk. Matuska Villő a Ghymes együttes által megzenésített Ady-verset adta elő Tegnap harangoztak kezdettel. A nagyobb lányok, Lilla és Gyöngyvér Csondor Kata Add tovább! című dalát szólaltatták meg csengő hangjukon. A Padlás c. musical részletével eltávozott szeretteinkre emlékeztettek minket. Louis Armstrong híres dala, a Milyen szép a világ után Pintér Béla Gyere el a jászolhoz kezdetű szerzeménye következett. A négy leány, Luca, Villő, Gyöngyvér és Lilla énekébe édesanyjuk, Matuskáné Karsay Mariann is bekapcsolódott, édesapjuk, Matuska István pedig gitáron kísérte őket. Matuskáék után Vas János igazgató úrék zenéltek nekünk. A ceglédi református iskolában tanító édesanya, Vasné Arany Katalin zongorán kísérte fuvolán közreműködő kislányát, Vas Virág Sárát. Együtt zenélt fiával, a csellóját megszólaltató Vas Barnabás Bendegúzzal. A harmadik gyermek, Vas Enikő Eleonóra pedig négykezest adott elő édesanyjával. Természetesen az édesapa sem maradt ki, közös éneküket gitárral kísérte. Bensőséges élmény volt hallgatni ezeket a gyermekeket, miután a szülőktől aranyos történeteket tudtunk meg róluk. A három gyermek áhítattal figyelte aput és anyut, míg a gyülekezet nyilvánossága előtt arról meséltek, ők hogyan növekedtek, miként találtak egymásra, tanári pályájuk, hitbéli életük, emberi kapcsolataik révén életük milyen módon gazdagodott, vált egyre teljesebbé. Mély tanulsággal szolgált a megismert két történetben, hogy az élet olykor kivédhetetlen buktatói, tehertételei

12 hogyan válhatnak nyereséggé, felhajtóerővé, áldássá. Biztos vagyok benne, mindnyájan nyitottabb szívvel, lélekben gazdagodva tértünk meg otthonainkba ezen az estén. Az adventi esték harmadik alkalmán, december 20-án órától az Arany János Református Általános Iskola karácsonyi ünnepi műsorát tekinthette meg a gyülekezet és a gyermekek hozzátartozói. A lírai jelenetsor a modern, csillogó üzletközpontokban fejvesztett rohangálással eltöltött ünnepi készülődés ellentéteként éreztette meg az első karácsony nincstelenségben és kitaszítottságban is tündökletes békéjét, lelki gazdagságát. Ennek az igazi karácsonynak a meghitt hangulatát előlegezte Nagy Márton (6.a) gitárjátéka a cselekmény nyitányaként. Tóthné Patonai Csilla átgondolt rendezői elképzelésének köszönhetően a betlehemi történet üzenete egyre teljesebben ragyogott fel a titokzatos angyali hívás hallatán útnak induló, szegény pásztorok és dús, napkeleti királyok jászol elé térdeplő hódolatának záróképéig. A színpadi történést Mária hálaéneke és a szegény, hitetlen, modern emberek felé intézett intelme után Reményik Sándor Kegyelem c. verse zárta Szabóné Istári Judit tanárnő előadásában. A műsorban több mint száz gyermek szerepelt. Mennyei tánckarrá alakult az iskola két mazsorett csoportja Villám Eleonóra művészi fantáziája nyomán, többször is megszólalt az énekkar angyalkórusa a karzatról F. Hegedűsné Particska Ágota vezényletével. A kórushangzást a tanárnő fuvolajátékának betétszámai is gazdagították. A pásztorokat szólító angyalok kara, a hódoló pásztorok közössége, Heródes udvarnépe jelenetenként más-más osztályok képviselői számára vált a szolgálat lehetőségévé. Sajnálom, hogy minden szereplő nevét nem áll módomban itt felsorolni, bár megérdemelnék, hiszen a darabot háromszor adták elő december 20-án délelőtt a város óvodásai, iskolánk tanulói, délután pedig a felnőtt nagyközönség előtt. A történet főszerepeiben láthattuk Máriaként Lakatos Fannit (7.a), egy másik szereposztásban pedig Gál Viktóriát (7.a). Józsefként színre lépett Kaszap Márió (7.a) és Ugirácz Viktor (8.a). Heródest Rupp Gergő (5.a) alakította. De nemcsak felső tagozatosokat hallottunk megszólalni a színpadon Tóthné Patonai Csilla színjátszó csoportjának köszönhetően, Szabóné Istári Judit alsó tagozatos színjátszói épp úgy kitettek magukért mind a huszonhárman. Emlékezetesen játszotta el a fogadósok és fogadósnék szerepét Szép Marcell (3.b), Petrezselyem Panna (4.b), Tarczali Réka (4.c), Reggel Blanka (4.b). Az előadás különlegessége volt, hogy egy valóságos család, Kovács Klára, Sánta Péter és kislányuk, Sánta Panna (3.b) jelenítette meg a történetben szereplő mai édesanyát, édesapát és gyermeküket. A nagymama szerepében Szabóné Istári Juditot láthattuk. A színpadi látványt a rengeteg háttérmunka tette felejthetetlenné. Csapó Irma Rebeka álmodta meg és készítette el a jelenetről jelenetre változó díszleteket. A háttérmunkálatokban segítették Dr. Técsi Szilvia, Gálné J.Tóth Judit, T. Nagyné Szűcs Mónika. A próbák és az előadások alatt Góbor Tamás, Balogh Krisztián, Bencsik Tamás, Ócsai Ottó, Szentpéteri Csaba és Szécsény Milán 8.a osztályos tanulók ügyeskedtek a színpad körül. Ezúton köszönjük a művelődési központ vezetőinek együttműködését, dolgozóinak öszszehangolt munkáját. Külön köszönet illeti Dr. Nyikos Sára jegyzőasszonyt, hiszen a város művelődési központjának színháztermét az ő hathatós támogatása révén ingyenesen használhattuk. Mikó Péterné

13 13 XV. évfolyam 8. szám A gyülekezet ifjúsági csoportjának elmúlt féléve Egy közösség épülésében nagyon fontosak a közös élmények, a közösen átélt események. Gyülekezetünk ifjúsági csoportjának életében ilyen élmény volt a nyári pálfáji táborunk, melyet augusztus második felében tartottunk, így az már a közös tanévkezdésre is előkészített bennünket. Egy jó tábor élményével sokkal könnyebben indul a tanév is, ez ránk is igaz lett, hiszen az augusztus 18-i búcsú után a legtöbben már alig várták a szeptembert, ha másért nem, azért biztosan, hogy újra rendszeresen találkozzunk az ifialkalmakon. Közös megegyezésre változtattunk az ifialkalmak időpontján, az eddigi péntek délután helyett szeptember óta szombatonként 15:30-kor találkozunk a Hunyadi utcai imaházban. Létszámban is gyarapodtunk az elmúlt félévben, legifjabb tagunk már a gyülekezeti gyermekcsoportból nőtt ki, legidősebb tagunk főiskolát végzett egyetemista, de van olyan gimnazistánk is, aki Ceglédről jár át hozzánk hétről hétre, hiszen ide járnak a barátai, osztálytársai is. Több helyre tudtunk az elmúlt félévben elutazni közösen, például Budapestre a Templomok éjszakája nevű rendezvényre, Szigetszentmiklósra az egyházmegyei ifjúsági találkozóra, vagy az Ez az a Nap! budapesti rendezvényére, ahová a gimnazista csoporthoz ifisek is csatlakoztak. A félév során az ifialkalmakon többek között Jakab levelével foglalkoztunk, beszélgettünk például az Ige hallgatásának és olvasásának fontosságáról, a kísértésekről, a beszédünkről, a személyválogatásról, a hit és a cselekedetek kapcsolatáról. Sokat énekeltünk, ebben volt segítségünkre az év közben elkészült új ifis énekeskönyvünk, amely sok szép új éneket is tartalmaz. Természetesen sokat játszottunk is, sokat nevettünk, örültünk egymás örömének, de egymás fájdalmában, gyászában is megtanultunk osztozni, ez a félév sajnos erre is adott alkalmat. Számomra az egyik legnagyobb segítség az volt, hogy mindig akadt ifis lány, aki míg én még beszélgettem egy-egy emberrel-, a konyhában kérés nélkül rendet rakott, elmosogatott, eltakarította az ifi által termelt romokat. Samu, a kutyánk is az ifisek közös kedvence lett, és szinte családtagként várják az ifisek a márciusban születendő gyermekünket is. A közösség épülése mellett azt tapasztalom, hogy hitben is többen növekedésnek indultak, mindig ez a legnagyobb áldás egy ifi életében. Vannak köztünk olyanok, akik hitetlen családban nőnek fel, de átadták az életüket Krisztusnak az elmúlt időszakban, és komolyan keresik az Ő akaratát. Egy másik nagy örömem, hogy az ifis lányok mellé kapcsolódó udvarlók közül is voltak, akiket sikerült egy-egy ifialkalomra elhívni. A szerelem a tiniéletben nagy úr, hálás vagyok, ha nem a fiúk viszik el a lányainkat, hanem a lányok hívogatják őket ifire. Hátha az elvetett mag náluk is jó talajra talál majd.

14 A kapcsolódás az ifialkalmak és a vasárnap délelőtti istentiszteletek között még sok szempontból javulásra szorul, hiszen ha a családi háttérből ez egyáltalán nem következik, akkor nagyon nehéz egy tizenévesnek egyedül elindulni otthonról a templomba vasárnap délelőtt. Remélem, ezen a téren is történik majd változás, és a közösségünk a gyülekezet számára is egyre inkább láthatóvá lesz. Fontosnak tartom, hogy az ifi szolgáljon a gyülekezet felé, legyen meg a helye a gyülekezet egészének életében, és ne maradjon elszeparált kis közösség, akik jól elvannak maguknak. Ennek egyik lépése volt az, hogy idén az ifisek díszítették fel a templomi karácsonyfát, és nagy örömömre szolgált, hogy aki csak tudott, szívesen jött erre az alkalomra. Végül: bátran mondhatom, hogy az ifjúsági csoportunk nyitott és befogadó közösség, ha új tagok érkeznek közénk, akkor igyekszünk mindent megtenni azért, hogy otthon érezzék magukat közöttünk. Várjuk továbbra is nagy szeretettel azokat a fiatalokat, akik szívesen csatlakoznának ehhez a közösséghez! Riczuné Kiss Georgina Fiatal felnőttek házi bibliaköre Több, mint két évvel ezelőtt az akkor még Széchényi tér 4-ben levő szolgálati lakásomon kezdtük el hétről hétre találkozni a gyülekezetünkből néhány fiatal felnőttel az Ige körül. Ez a kis közösség az elmúlt két évben sok változáson esett át, voltak, akik elköltöztek, vagy munkabeosztás miatt nem tudnak már járni, és idén őszre bizony eléggé elfogytunk. Ezért is örültem nagyon, amikor Csécsy Noémi mondta, hogy lenne a gyülekezetben egy kisgyermekes család, akik nagyon szívesen csatlakoznának ehhez a kisközösséghez, de csak úgy tudják megoldani, hogy ők is ott legyenek, ha az alkalmakat innentől kezdve náluk tartjuk. Ők szívesen lesznek házigazdák, befogadják a csoportot, ha mi megoldjuk, hogy hétrőlhétre náluk találkozzunk. Hiszem, hogy ez a gondolat valóban a Szentlélektől érkezett, épp a legjobbkor, a házi bibliakör életébe pedig sok változást és új lendületet hozott. A házigazda Faragó család két kislánya mellett így más fiatal szülők is hozhatják magukkal a gyermekeiket, olyanok, akik a gyülekezeti mamakörből már kinőttek, hiszen már visszamentek dolgozni és óvodás vagy idősebb korú gyermekeik vannak, de a gyerekek még túl kicsik ahhoz, hogy valaki másra hagyják őket hetente egy estére. Kedden esténként fél 7-től fél8-ig tartjuk az alkalmainkat a B. Tóth Ferenc u. 9- ben. Érkezni, beszélgetni már 6-tól lehet, fél 7-kor már az este komoly részéhez kezdünk hozzá. Ez közös énekléssel indul, ahol még a gyerekek is velünk vannak, majd az Igeolvasás, a beszélgetés és imádság alatt a gyermekek valamelyik felnőtt kíséretében az emeleten töltik játékkal az időt, lehetőséget adva a szülőknek, felnőtteknek az elcsendesedésre. Külön köszönet illeti ezen a téren Csete Adrit, aki már több alkalommal vállalta el a gyermekekre való felügyelet nem könnyű szolgálatát a beszélgetések alatt, és az arca az alkalom végére is ugyanolyan mosolygós maradt. A házi bibliakör célja az Igéről való közös beszélgetés és imádság mellett az is, hogy egymás felé is nyissunk, egymásnak egyre inkább testvéreivé váljunk, megismerve és elfogadva a másikat Krisztusban. Az első közösségi alkalmunk a közös karácsonyozás volt

15 15 XV. évfolyam 8. szám december közepén, de úgy beszéltük meg, hogy január elsején utó-szilvesztert is tartunk, közös játékkal, kötetlen beszélgetéssel. Remélem, ezek az alkalmak még inkább összehozzák a közösséget. Várjuk nagy szeretettel a házi bibliakörbe mindazokat a fiatal felnőtteket, gyerekeseket és egyedülállókat egyaránt, akik szívesen csatlakoznának hozzánk! Riczuné Kiss Georgina Csomós János bemutatkozása Sátoraljaújhelyen láttam meg a napvilágot 1986-ban. Lelkészcsaládban cseperedtem fel, szüleim a közelben lévő, határ menti, zempléni kisfaluban, Pácinban munkálkodtak lelkipásztorként. Később, a Szikszói Református Gyülekezet meghívását elfogadva, 1990 karácsonyán már ebben a közösségben kezdték meg szolgálataikat. Innen szólította magához a Teremtő 2003-ban Édesapámat. Édesanyám pedig jelenleg is a szikszói gyülekezet lelkipásztora. Két lánytestvérem van. Nővérem Siposné Csomós Lídia férjével Sipos Péterrel együtt a Nyíregyházi gyülekezet lelkipásztoraiként szolgálnak. Húgom, Csomós Eszter pedig tavaly érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, jelenleg a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának hallgatója. Középiskolai éveimet a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem, majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szereztem meg lelkipásztori diplomámat. Segédlelkészként a Vértesi Református Egyházközségben, Rozsnyai István Tiszteletes úrtól tanultam, később egy évet szolgáltam Szigetszentmiklóson a Kossuth utcai gyülekezetben decemberétől pedig a Nagykőrösi gyülekezet beosztott lelkészeként munkálkodom Krisztus egyházában.

16 Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy elkészült az új úrasztali és szószéki terítő. Szeretettel köszönjük meg a majd egy évig tartó áldozatos munkáját Szabó Károlyné, Orbán Istvánné és Halászi Sándorné asszonytestvéreinknek. Isten áldja meg és tartsa meg őket sokáig gyönyörű munkájukban és szolgálatukban! Túrmezei Erzsébet Betlehemi kenyércsoda Letekintett az éhező világra Ő, aki minket öröktől szeret, S a betlehemi jászol szalmájára Odatette ínségünket szánva, Irgalmasan - a Kenyeret. Azóta évszázadok telnek, S az a Kenyér ezernek meg ezernek, Éhezők millióinak elég... Neked, nekem! Mindenkinek, aki a pásztorok nyomában eltalál oda, Ahogyan ők azon a csendes éjen... Hogy insége örökre végetérjen, S másokat is boldogan hivogasson Osztozni az égi Kenyéren. A betlehemi barlang fölött ószövetségi előképek: Ábrahám és Izsák, Jákob álma, Noé bárkája. Orisek Ferenc Csemői szorászművész alkotása. Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV TANULÓ NEVE OSZTÁLYA HELYEZÉS VERSENY NEVE IDŐPONT TERÜLETI VONATKOZÁS FELKÉSZÍTŐ Wertheim Dominik 1.a 8. Mondola Országos Vers-és Prózamondó Verseny 2014.01.17 Országos

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Ált. Isk. 37,500 37,700 37,600 112,800 2 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 37,200 37,200 37,800 112,200 3 Kecskemét Széchenyi Városi Arany J. Ált. Isk. Lánchíd U Sport

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben