Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség"

Átírás

1 Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség ÁLLANDÓ HETI és HAVI GYÜLEKEZETI ALKALMAI: Istentisztelet: minden vasárnap órakor. Istentisztelet gyermekeknek: minden vasárnap órakor. Ifjúsági bibliaóra: szerdánként órakor. Gyülekezeti imaközösség: csütörtökön órakor. Bibliaóra: csütörtökön órakor. Konfirmációi elôkészítô: szerdánként órakor. Úrvacsorai istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor Bibliaóra asszonyoknak: minden hónap utolsó szombatján órakor. Felnôtt konfirmációi elôkészítô: minden csütörtök órakor. Konfirmáltak bibliaórája: minden vasárnap órakor. Mama-baba kör: hétfô délelôttönként, érdeklôdni lehet: Kovácsné Mezei Rita Továbbra is kérjük és várjuk, hogy támogassa gyülekezetünket. SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK! Pilisvörösvári és vidéke Takarékszövetkezet Nagykovácsi Fiók. Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 67. Számlaszám: Szeretettel hívjuk a Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség gyülekezeti alkalmaira Templom: Nagykovácsi, Dobos Károly tér 1. Lelkészi Hivatal: Rákóczi u. 56. Varga Róbert lelkipásztor Mobil: Tel/Fax: Honlap: Karácsonyán Lukács evangéliuma 1, Istenünk könyörülô irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a felkelô fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Sokszor okozhatott már nekünk is egy-egy váratlan látogató meg lepetést. A számlákat hozó kopogtatónak nem örülünk annyira. A pénzt hozó postásnak annál inkább. Nem mindegy, hogy a hozzánk betérô látogató milyen szándékkal jön. A tolvaj is látogató és a betörô is. A kedves rokon és a régi barát is, ôket örömmel fogadjuk. Karácsony egy látogatásról is szól. Isten könyörülô irgalma meglátogatott minket a magasságból. Mi is történt valójában? Isten úgy döntött, hogy a tôle elszakadt, a bûnesetben ellene fellázadt embert nem hagyja a lelki halál állapotában. Karácsonyig az Ószövetség vallási elôírásai szabták meg a hit kereteit, Jézus születése, vagyis karácsony után pedig élô, személyes hitbeli közösség által épülhet az ember és az Isten között, bárki szívében, aki komolyan veszi az Ô szavát. A legtöbb ember számára ma minden bibliai jelentôségét elveszítette ez az ünnep. Ahogyan vásárnap lett a vasárnapból, úgy lett a szeretet, a család, az ajándékozás, a Jézuska ünnepévé karácsony estéje. 12 A.D december. Grafikai tervezés és összeállítás: Vladár Csaba - 1

2 Az emberek a csendes ünnep helyett zenés-táncos, gyógyfürdôs hétvégére utaznak karácsonykor (is). Nehogy otthon kelljen készülni az ünnepre, vagy egymással csendes beszélgetésben emlékezni Jézus Krisztus születésére. Több mint 2000 évvel ezelôtt sem volt ez másképpen. A római birodalom polgárai a maguk dolgával törôdtek, és mit sem tudtak arról, hogy az eldugott Judea provinciában megtört az ôsi átok. Az Isten Fia emberré lett, a Menny és a Föld összeért, amikor Betlehemben Jézus Krisztus megszületett. A császár a népszámlálás segítségével számbavette, hogy gyarapodott-e adófizetôinek száma, vagy épp fogyott. Annyira nem figyelt és nem készült a világ a 4000 éve várt Megváltó érkezésére, hogy Mária istállóban, állatok mellett szülte meg a világ Szabadítóját, Jézust. A világ elôl pár ember kivételével elrejtetett a jó hír, de a menny teljes dicsôséggel ünnepelte Jézus eljövetelét. Karácsony nem az ítélet, hanem az irgalom ünnepe. Azért jött Jézus, hogy viszszavezesse az embert az Istenhez..Nem áll bosszút Isten az emberen, mert ôseink, Ádám és Éva megvetették Isten szeretetét és és lebecsülték. Félretették Isten óvó tiltását és a Kísértôre hallgattak. Lázadásuk és bukásuk következménye elôször lelki, azután testi halál lett. Karácsonykor a mennyei dicsôség soha nem látott fénnyel ragyogta be a betlehemi mezôt. Mennyei seregek sokasága dicsôítette Istent és hirdette a jó hírt: Megszületett a világ Megváltója, Jézus Krisztus. A 1. amit leír Lukács evangélista: a naptámadat látogatott meg. Lehet azt tudni, hogy valaki rab, vagy szabad, ahogyan lehet azt is tudni, hogy a férfi vagy nôi nemhez tartozunk. Hisz valaki Istenben, vagy nem. Van lelki világossága vagy nincs. Meglátogatott minket a felkelô fény a magasságból. Oda jött, ahol az emberek lakóhelye a halál árnyékának sötétsége. Ez a világ tele van az Isten nélküli sötétségben járó emberrel. Isten maga mondja: Akiben nincs meg Jézus, az Isten Fia, az élet sincs meg abban. A halál árnyékából átléphetünk az élet világosságába. Aki ezt a lépést megteszi, az maga is világos, józan és tiszta gondolkodású emberré lesz. Aki átlép az Isten Országába, annak a belsô gondolkodása változik meg. Manipulált emberbôl Istentôl motivált emberré lesz. A legtöbb ember egyáltalán nem akar átlépni a halál árnyékának völgyébôl az életet adó Isten oldalára. Jézus átvisz bárkit, aki benne hisz, mert a Krisztusba vetett hit hat. Jézus a világ világossága. Aki ôt követi az nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A 2. Hogyan megy mindez végbe? Megjelent a felkelô fény, hogy igazgassa lábunkat a békesség útjára. Láttam valakit egy súlyos csípômûtét után. Lábadozott. Nem tudott járni, a nôvérek segítettek neki. Késôbb bottal járt, azután már bot nélkül. Igazították a járását. Mert maga magának nem tudta. Így igazít meg mindenkit Isten. Szava, Lelke, intése, bíztatása, bûnbocsátó kegyelme által. A világ igazi reformációja karácsonykor kezdôdött. Isten mindent megtett azért, hogy Isten szerinti életet élhessünk. Jézus a felkelô fény, a naptámadat, a hajnali világosság, ebben az egyre gyorsabban sötétedô világban. A békesség útja a véres golgotai kereszt alatt vezet el. Aki hisz Jézusban, annak az élete egyre világosabb, tisztább, átlátszóbb és fénylôbb lesz. Tovább tudja adni az Isten világosságát, miközben maga is egyre világosabb gondolkodású és életû ember lesz. Békülj meg az Istennel, mert Ô Jézus által már megbékélt veled. Isten adjon békességben gazdag ünnepeket mindnyájunknak. Varga Róbert lelkipásztor és családja. Nálunk járt Balczó András Balczó Andrást, a nemzet sportolóját láthattuk vendégül templomunkban június 23-án. Elôadását élvezhette nem csak az idôsebb korosztály, akiknek az ô öttusában elért olimpiai és világbajnoksága az 1970-es években indíttatást, buzdítást jelentett arra, hogy érdemes küzdeni földi célokért is. Akkoriban ugyanis az volt a nagy többség által vallott jelszó, hogy 'húzd meg magad, és tartsd a markodat.' Balczó András nem ezt követte, hanem a szenvedés gyönyörûségén keresztül elért eredményekkel fejezte ki: ô nemcsak magáért, a hírnévért végzi a megterhelô napi edzéseket, hanem azért is, hogy az Istentôl kapott tehetségét használja nemzetéért és azokért, akik helyette dolgoznak, megtermelik az ételt, italt, hogy ô képes legyen lefutni azokat a kilométereket, amelyek szükségesek a gyôzelemhez. Hosszú és nem szabványos út vezetett azonban a hitre jutásig, és a gyôzelemekig. Evangelikus lelkész apja mellett kötelességbôl járt az istentisztelekre, de egyetlen prédikációra sem emlékezett vissza 18 éves koráig. Az iskolában nem tûnt ki tanulmányi eredményeivel, ezért közepes érettségi után szakmunkás lett. Egyik sportágban sem mutatott fel különösebb képességeket, de szorgalmasan gyakorolt abban a sportágban, amelyre éppen alkalma adódott: Debrecenben úszás, a következô évben atlétika, aztán vívás, pisztolylövés. Apja viszonylag fiatalon, 55 évesen meghalt, ez nagy megrázkódtatás volt számára, és ekkor szinte villámfényszerû villanással hasított bele a tudatába, hogy Isten van. Ekkoriban kezdett el az öt addig gyakorolt sportág egyesítésében, az öttusában edzeni, majd versenyezni. Megvilágosodott benne, hogy az edzés, az akarás kell, de ez utóbbi Isten ajándéka, és hogy ebbôl neki több van, de abban a szellemben, amelyben Pál apostol is mondja: Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? (1. Kor. 4:7) Adományát arra használta, hogy szorgalmasan gyakoroljon, mert enélkül semmi sem megy. Nem szabad görcsösen erôltetni a dolgokat, hanem csinálni kell a napi feladatot, 10 kilométer lefutását, lovaglást, úszást, vívást, céllövést. És neki Isten ajándékai voltak ezek után a megnyert világbajnokságok, az olimpiai aranyérem. És a ma is annyit bálványozott sikeresség helyett neki nagy békesség foglalta el a szivét, s így jobban átélte a Békesség nektek köszöntés (Luk. 24: 36) mély értelmét. Az 1972-es müncheni olimpián mindenáron gyôzni akart, azonban a vívásban egymás után kapta a találatokat. Kezdett úrrá lenni rajta a kétségbeesés, aztán egyszerre csak átvillant az agyán, hogy legyen meg Isten akarata, ha vesztenie kell, hát az. A következô gondolat pedig az volt, hogy 'aki nem fél, az félelmetes' és innentôl kezdve nem kapta, hanem adta találatokat, elsôként egy nagy darab versenyzônek, aki ugy magasodott elé, mint Góliát Dávid elé. Mint sportolónak, mint embernek visszatérô gondolatai voltak a következôk. Ki ül a trónon? Isten? Vagy ÉN? Netán a büszkeségünk? Isten 'fizet' lelki állapotban, ez a szeretet, Isten adományával gazdálkodnunk kell. Keressétek elôször Isten országát (Máté 7:33) ez ajándék. Isten nem szereti, ha meglopják, eltulajdonítják azt, ami neki jár: imádat, tisztelet, köszönet. Othhonáról, családjáról, 12 gyermekérôl mondta, hogy otthon ô is csupán apuka. Nagyobb családjáról, nemzetünkrôl pedig aggodalommal látja, hogy a pénzvilág csatlósa lett, ahelyett, hogy megtérne Istenhez, és azt kérdezné naponta: 'mit akarsz Uram...' Megtérésre van szükség vezetôktôl lefelé egészen a társadalom aljára szorult emberekig, mindenkinek, mert Isten nem tud mit kezdeni egy olyan nemzettel, amely neki hátat fordít. Barcza Szabolcs fôgondnok 2 3

3 Tôkéczki László elôadása Tisza Istvánról Egy éves az új templom november 24-én a Gr. Tisza istván Nemzeti Kör meghívására ellátogatott hozzánk Dr. Tôkéczki László, a Dunamelléki Egyházkerület fôgondnoka, ezúttal egyetemi tanári, történészi mivoltában, hogy elôadást tartson Tisza Istvánról, aki kétszer a Magyar Királyság miniszterelnöke lett az elsô világhaború elôtt. Tisza Istvánnak egyházunkhoz való kötôdése is alkalom róla megemlékezni, hiszen predestinációs, kálvinista szemlélete, egyházunkban vállalt gondnoki tisztsége is kötelez minket. Az élvezetes elôadásból kicsit jobban megérthettük azt, hogy milyen terheket vállalt Tisza István a hazájáért, milyen körülmények között kellett helytállnia. Az 1867-es kiegyezés felemás helyzetbe hozta Magyarországot: az es szabadságharc vereségét sikerült döntetlenné alakítani, de a közjogi helyzet az volt, hogy a független Ma-gyarország országgyûlésében csak olyan törvényjavaslat kerülhetett napirendre, amit Ferencz József császár és király elôzetesen jóváhagyott. (Majd utána szentesített, ha akarta, de erre semmi nem kötelezte, és néha élt is ezzel a jogával.) A közös ügyekben (kül-, had- és pénzügy) nem volt helye ellenkezésnek. A külpolitikai környezetre, az európai helyzetre rányomta a bélyegét az imperializmus, ami alatt nem a marxizmus, a történelmi materializmus fogalmait kell értenünk, hanem azt, hogy a XIX. század ipari forradalma olyan igényeket támasztott a nyersanyagok terén, hogy egy-egy birodalomnak az egész földgolyó javaira szüksége volt. Márpedig nem csak egy birodalom volt, sôt az egyesült Németország megerôsödésével új követelôk jelentek meg mondanánk ma: újabb kereslet 'támadt'. Ez pedig egyre mélyülô konfliktusokat szült. Itt jött be aztán egy emberi tényezô is: gyûlöletkampányok folytak államok, politikusok között, ami lehetetlenné tette a helyzet kézben tartását, megoldását. Hazánk az elsô világháború elôtt az imperialista törekvéseknek nem volt részese, külpolitikájában semmiféle terjeszkedési törekvés nem volt. Hazánknak sokkal inkább arra volt szüksége, hogy a kor kihívásaira helyes választ tudjon adni: foglalkoztatni tudja az embereket, ne a kivándorlás legyen a megoldás a népesség számára, legyen itt a Kárpát-medencében egy olyan korszerû állam, amely kiváló mezôgazdasági képességei mellett az ipart pártolja, fejleszti, hogy jól élhessen mindenki, és szükség esetén meg tudja védeni magát. Ezen célok álltak Tisza istván politikájában, a legjobb tudása szerint ezekért dolgozott. Ugyanakkor Tisza István mozgástere nagyon csekély volt. Világosan látta Magyarország problémáit, és azok megoldásán dolgozott. Konzervatív volt a szó mai értelemében, a nemzeti értékek ápolója, és azok fejlesztôje akart lenni. Általános választójog helyett csak 8 százaléknak volt szavazati joga, ezt kiterjeszteni szerette volna, de csak azok számára, akik felelôs döntés hozatalára képesek. Az országgyûlést obstrukcióval megbénította az ellenzék, amely ezzel az ország megbénítására dolgozott. Tisza István mûködôképessé tette az országgyûlést, gazdasági reformokat vezetett be, készítette fel az országot a védelemre. Felismerte, hogy veszélyeztetett ország vagyunk, amelyben a lakosságnak csupán 55 százaléka magyar, az idegenajkúak pedig mind irreális irredenta követeléseket fogalmaznak meg, amelyek Magyarország feldarabolását tûzik zász- lajukra. Kiegyezést hozott tetô alá a román nemzetiséggel, amelyet annak vezetôi el is fogadtak, de aztán ezt a magyargyûlölô Ferencz Ferdinánd trónörökös sikeresen megporpedózta. Izgága hecckampány folyt ellene folyamatosan. Emellett efféle jelszavakkal próbálkoztak a fôleg balodali ellenzékiek, földet a parasztnak,tôkét a munkásoknak, megszüntetni a magántulajdont. Tisza István látta, hogy vérfürdôhöz fog vezetni, ha az egység e jelszavak mentén kovácsolódik majd ki, ami halála után sajnos be is következett. A gyûlöletkampány csúcsa az volt, amikor az ô nyakába varrták a háborút, és az azzal járó szenvedést. Sejtette, nem volna jó a magyarság számára a németek gyôzelme a körvonalazódó nagy háborúban, de az még rosszabb ha az Antant gyôz. Az elsô világháborúban gyôztes, magukat demokratikusnak kikiáltó antant országok féktelen bosszúvágyukkal Magyarországra a trianoni békeszerzôdést, kicsit késôbb pedig a világra a II. világháborút zúdították. Összegezve, Tisza István politikája kudarc volt abban az értelemben, hogy nem tudta Magyarországot egybenmaradó, magát megvédeni képes, gazdaságilag erôs országgá formálni. Amikor vésztjóslóvá vált a helyzet, nem mentette életét, ez volt a hibája, és sajnos a végzete. A professzor úr sejtése szerint minden nyomot eltünettek, akik elrendelték Tisza István meggyilkolását. A törzsökös arisztokrácia nem kedvelte ôt, pedig talán jobb lett volna követni ezt a nagyon mûvelt, nagy tudású politikust, aki Magyarországot megmenthette volna a végzetétôl. Az ôt lenézô törzsökös arisztokrácia erre képtelennek bizonyult minden gôgjével együtt. Az elôadás fényét emelte Óss Enikô színmûvésznô Reményik Sándor egyik versének elszavalásával és Tormay Cecile könyve egyik részletének felolvasásával. Barcza Szabolcs fôgondnok November 24-én ünnepeltük az új református templom fölszentelésének egyéves évfordulóját. Idén vasárnapra esett az alkalom, így az istentisztelet keretében, a szertartás után emlékezhettünk erre a nagy eseményre: Gados Béla színmûvész, presbiter testvérünk hálaadó zsoltárt olvasott fel, majd egy nagy, az épület körvonalával díszített tortát hoztunk elôre, melyen egy szál, jelképes gyertyát gyújtottunk. Külön öröm, hogy mivel az évforduló egyben hónap utolsó vasárnapja volt, úrvacsorát vehettünk, ezzel is emlékezve Isten megújuló, mindent megújító kegyelmére. Az ünnep alkalmából érdemes megemlékeznünk továbbá a régi, Tisza István téren álló kis templomra, ahol annyi csodálatos, felemelô, megható, boldog dolog történt velünk kérjük Istent, hogy az új épülethez is legalább ennyi áldott emlékünk kötôdjön az idô múlásával, és ne feledjük el, honnan érkeztünk, és mit kaptunk ingyen kegyelembôl. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgokat tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. (Zsolt. 126,1-3) Gyülekezeti iratterjesztés A gyülekezeti iratterjesztésbe idén több új, kiváló könyv érkezett és érkezik, illetve folyamatosan megtalálhatók közérdeklôdésre számot tartó kiadványok is. Elsôként említendôk a Szentírás különbözô fordításai: a Károli és a protestáns újfordítás mellett kapható a Károli elmúlt években revideált szövegû kiadása is, a Szinopszis segítségével pedig a négy evangélium szövegét párhuzamosan láthatjuk. Idén, a Heidelbergi Káté kiadásának 450. évfordulója alkalmából ismét megjelent egyházunk alapvetô hitvallása ezt is jó szívvel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Szikszai György és Muraközy Gyula imádságos könyvei, Cseri Kálmán és Charles Spurgeon rövid igemagyarázatai sokat segítenek napi elcsendesedésünkben, Kálvin János igehirdetései, hitvalló írásai a mai kor emberének is jól érthetô olvasmányok. Nem hívô ismerôseinknek ajándékozhatjuk C. S. Lewis vagy Olaf Hallesby mûveit, gyermekeinket képes Bibliával, mesekönyvekkel lephetjük meg, és ha még mi se nôttünk ki a mesék, rövid történetek, anekdoták világából ilyen gyûjteményeket is megtalálhatunk a könyvek között. Adrian Plass írásai néha megnevettetnek, néha elgondolkodtatnak, és az sem baj, ha idônként meg is ríkatnak bennünket. Újév közeledtével hamarosan megérkeznek a 2014-es Bibliaolvasó kalauzok, naptárak, kalendáriumok is ezekrôl is érdeklôdhetünk a templom elôterében található könyves asztalnál. Kérésre az iratterjesztésben nem található könyveket is beszerzünk: a testvéreket arra bíztatjuk, hogy nézegessék a Harmat, a Kálvin Kiadó, az Evangéliumi Kiadó, a KIA honlapjait, és kérdezzenek Tóth Balázs iratterjesztôtôl. Tóth Balázs Presbiter és iratterjesztô 4 5

4 Csütörtöki imaközösség és bibliaóra Minden református gyülekezetben nagyon fontos szerepet tölt be a bibliaóra és az imaközösség. A gyülekezet ereje, hitbeli erôsödése, mûködéséhez szükséges anyagiak biztosítása, számbeli növekedése és a gyülekezet tagjai közötti szeretet és egyetértés érdekében és még nagyon sok mindenért, az imaközösség kéri Isten segítségét és az Ô áldását, útmutatását ezeken az órákon. A hálaadás, a köszönet és Isten dicsôítése is itt hangzik el. A bibliaóra pedig azért fontos, hogy legyen a vasárnapi igehallgatás után lehetôség megbeszélni a hallottakat, ismerkedjünk meg jobban a Bibliával, gyarapítsuk tudásunkat és nem utolsó sorban közelebbi kapcsolatba kerüljünk egymással. Ebben a kisebb körben már nemcsak ismeretségek, hanem igaz barátságok is születhetnek. Itt már beszélhetünk a gyülekezeten belüli testvéri közösségrôl. Ezekre a testvérekre biztosan lehet számítani bármilyen munka elvégzése során. Ismerik és hordozzák egymás terheit, hívogatják azokat, akik még nem voltak bibliaórán, mert nem érezték ennek szükségességét, de a szeretet erejével és példamutatással bíznak abban, hogy elôbb vagy utóbb megtörik sokakban a jég és az egész gyülekezet bibliakörré változik! Tehát az elôzôekbôl is látszik, hogy egy gyülekezet, bibliaóra és imaközösség nélkül elsorvad és elgyengül! Ezekre mondják, hogy vasárnapi gyülekezet. Ha most egy kicsit komolyan elgondolkozunk, be kell látnunk, hogy valami hiányzik! Már több mint egy éve járunk ebbe a szép új templomba, de a szeretet közösség még nem jött létre! És tudjátok, hogy mi az oka? Nem ismerjük egymást! Ha megkérdeznélek titeket, talán még a mellettetek ülôk nevét sem tudjátok! Dehát hogyan is lehetne ismeretséget, barátságot kötni, ha hetente egyszer látjuk egymást és az Istentisztelet után mindenki elsiet! Ahogyan most élünk, ez így valóban vasárnapi gyülekezet! Hiányzik a melegség, a baráti szó, a testvéri szeretet! Még nem mondhatjuk el, hogy szeretetben összeforrva egy közösség tagjai. akik együtt örülnek, együtt sírnak és együtt erôsítik egymás hitét és az egész gyülekezetet! Azt hiszem mindannyian ilyen gyülekezetre vágyunk! Hát akkor tegyünk is érte valamit, de mit? Elsô lépésként a bibliaórán való részvétel segíthetne! Az imaközösség számbeli növekedése pedig, a buzgó ima háttérrel, a gyülekezet hozzáállását változtathatná meg ezekben a kérdésekben. Az Istentisztelet utáni beszélgetés a padban ülô szomszédinkkal szintén az összetartozást, a barátságot erôsítené. Tehát ha vasárnap szól a szószékrôl a hívás a csütörtöki alkalmakra, vegyük tudomásul, hogy a Tiszteletes úron keresztül Jézus hív bennünket magához, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljünk vele, jobban megismerjük Isten végtelen nagyságát szeretetét és kegyelmét, és ezáltal növekedne és erôsödne a bibliaórák létszáma, a tagok hite és testvérré válása! És rövid idôn belül észrevennénk, hogy a gyülekezet légköre, helyzete csodálatos változáson ment át! Kedves testvéreim ez a változás rajtunk múlik! Csak engedelmeskedjünk Jézus hívásának és mindenben megtapasztaljuk áldását! Sallainé Magdika Kis kovász az egész tésztát megkeleszti" Galata 5, 9. Családi Istentisztelet Idén négy alkalommal (márciusban, májusban, szeptemberben, novemberben) tartottunk szombat délutáni idôpontban családi istentiszteletet a templomban. Ennek keretében a kisebb-nagyobb gyerekek a szülôkkel együtt legtöbbször - Keresztfalvi Mariann vezetésével énekeltek, majd részesei lehettek egy bibliai történetnek. Végül süti mellett készítettünk együtt egy kis apróságot emlékül. Természetesen nem minden gyermek ülte végig a programot, de még a legmozgékonyabbak figyelmét is sikerült lekötni. Általában 4-6 család jött el, többségük nem tartozik még a gyülekezethez. Örülnénk, ha a jövôben is rendszeresen lenne ilyen alkalom a faluban élô sok kisgyermekes család megszólítására és a gyülekezeti családok ismerkedésére. Kovácsné Mezei Rita EMO Nagykovácsiban Elôször ismerkedjünk meg azzal, hogy mit is jelent ez a rövidítés, hogy EMO. Evangéliumot minden otthonba! Ezt a feladatot egy felekezettôl függetlenül bejegyzett gyülekezet végzi, az igével teljes összhangban, az egész ország területén. Így került sor Nagykovácsira is. Ebben a munkában évek óta résztvevô EMO munkatársai nagy szeretettel és hozzáértéssel segítettek. Két elôkészítô beszélgetést is tartottak a számunkra. A kezdés idôpontját november 9-ben állapítottuk meg. Az egész Nagykovácsi bejárását két hétvégi napon szerettük volna befejezni. Ez a négy nap nov. 9-l0 és nov. l6-l7 volt. Tiszteletes urunk, bár több vasárnapon is hirdette és kérte a testvérek segítségét, de nem sok sikerrel, mert csak 9-en jelentkeztek. A kezdés reggelén a kilenc gyülekezeti tagunkhoz, kilenc EMO-s testvér csatlakozott. Így kilenc pár alakult, mert párosával végeztük a bejárásokat. Térkép szerint, pontosan meghatározott utcákat kaptunk. Minden címrôl Jegyzet lapot kellett kitölteni és a lényegesebb eseményeket bejegyezni. A cél az volt, hogy egyetlen ház se maradjon ki! Ahol nincsenek otthon a postaládába kellett dobni a meghívót és a traktatusokat. De fontos volt, hogy ahol lehet személyes beszélgetéssel hívogassuk az embereket. Amennyiben reformátusokkal találkozunk, mondjuk el, hogy van szép új templomunk, gyülekezetünk ahova mindenkit szeretettel várunk. A sok jó tanács és a közös imádság után nagy izgalommal és félelemmel a szívünkben, de Isten segítségében bízva fogtunk hozzá a munkához. Minden délután l7 órakor volt találkozása a pároknak a templomban, ahol beszámoltunk a nap említésre méltó eseményeirôl. Sok mindenben volt részünk. Az elutasító magatartás, a közömbösség a sok katolikus ember elzárkózása nagyon elszomorító hatással volt ránk! De az Úr mindig gondoskodott örömteli pillanatokról.., Az evangelizáció lehetôsége nagyon sok emberben a karácsony elôtti adventet idézte és boldogan fogadták a meghívást. Sok református még azt sem tudta, hogy van új templom, de megígérték, hogy feltétlen eljönnek. A megbeszélés után közösen imádkoztunk azokért, akikkel találkoztunk és azokért is, akik nem hallgattak meg! Fô ima témánk az evangelizáció sikere, eredményessége volt. Isten kegyelmébôl, a negyedik nap végére sikerült egész Nagykovácsi területén lévô házakat felkeresnünk és a meghívókat, traktatusokat eljuttatnunk. Isten szeretete és segítsége, kegyelme, egész végig mindenben velünk volt! Úgy a mindennapos szép idôben, mint abban, hogy semmi komoly atrocitás, vagy bántás senkit nem ért. A munka befejezése után mindannyiunk szívét nagy várakozás töltötte be, hogy vajon hányan fogadták el a meghívást, hányan fogják betartani ígéretüket, tele lesz-e a templom és gyarapodni fog-e a gyülekezet. Az evangelizációs esték minden várakozásunkat felülmúlták! Cseri Kálmán tiszteletes úr elsô estén, az ige nyomán arról beszélt, hogy Jézus Krisztus az ajtó elôtt áll és zörget. A második alkalommal már azt magyarázta, mit jelent, ha megnyitom az ajtót és Jézus belép hozzám, illetve belép a szívembe. A harmadik este arról szólt, hogyha már Jézus a szívemben van, mit jelent és mit ad az nekem, ha vele élek és vele járok egy életen át. Jézus Krisztus hívása Cseri Kálmán tiszteletes úr tolmácsolása nyomán megérintette az emberek szívét. Estérôl, estére egyre többen jöttek. A harmadik napon már a karzat is megtelt. Elmondhatjuk, hogy az evangelizáció jól sikerült és eredményes is volt! Már többen kérték a gyülekezeti felvételi lapot, mert szeretnének hozzánk tartozni. A bibliaórán és az asszonyórán is voltak új tagjaink, akiket nagy, nagy örömmel üdvözöltünk. Elôször Istennek adjunk hálát, hogy ilyen sok áldásban részesített! De köszönetet mondunk az EMO minden közremûködô munkatársának, valamint gyülekezetünk azon tagjainak, akik bármivel,, személyes jelenléttel, imádsággal, vagy egyéb munkával segítették a hírvivôket. Külön köszönjük Cseri Kálmán tiszteletes úr ige szolgálatát. És végül de nem utolsó sorban Varga Róbert tiszteletes urunk szervezését, a fáradhatatlan másolásokat amivel az elfogyott meghívókat pótoltuk és ezeknek a legkülönbözôbb helyekre történô szállítását. és az egész EMO és gyülekezetünk munkájának koordinálását....testvéreim legyetek szilárdak, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban! l Kor. l5, 58. SOLI DEO GLÓRIA Egyedül Istené a Dicsôség 6 7

5 AZ EMO MISSZIÓVAL KÖZÖSEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Az EMO misszió, azaz Evangéliumot Minden Otthonba kiterjesztette munkáját Nagykovácsira is November 8-9 és én négy napon át járták a gyülekezet tagjai és más gyülekezetbôl is testvérek a falut. Sztanó Péter, az EMO vezetôje tartott egy rövid tájékoztatást a munkáról, azt hogyan kell végezni és adminisztrálni. Minden alkalmat a kezdetekor és a végekor imádsággal zártunk. A közel 30 fô kettô fôs csoportokban teljesen bejárta a falut, minden házba, lakásba már ahol szükségesnek látszott adtak elôre készített ismertetôket, és meghívót a november ai három Evangéliumi estére. Összességében elmondható, hogy a missziót 99%-ban szeretettel fogadták, érdeklôdtek az evangéliumi este iránt, és minden csoport talált több református családot, akik boldogan vették, hogy felkeresték ôket. 1% volt, akik elutasítóak voltak, és nem fogadtak el semmilyen anyagot, esetleg egy rövid beszélgetést. Volt olyan család, aki behívta a misszió tagjait és ott beszélgetek, néha egész hosszú ideig. A misszió elérte célját, még akkor is, ha jelentôsen nem várható a gyülekezet létszámának emelkedése, de reméljük, több családot is várhatunk az Istentiszteleteken és a gyülekezetben. Isten áldása legyen a tevékenységünkön. Gergely István presbiter A Nagykovácsi Református Gyülekezet november két hétvégéjén az E.M.O.(Evangéliumot Minden Otthonba) misszióval bejárta községünket, hogy minden otthonba elvigye a jó hírt Isten szeretetérôl és gyülekezetünk aktív életérôl. Célunk volt felkutatni azokat a református embereket, családokat, akik nem tudnak közösségünk létezésérôl és azokat, akik lelki otthonra vágynak. A szolgálat megkezdésének napján az aznapi Ige így szólt: Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését Róm. 8:19. Ebbôl az Igébôl nagy bátorságot és reménységet meríthettünk az elôttünk álló nagy feladathoz. Isten küldött bôven munkatársakat, több mint 30-an vettünk rész a falu feltérképezésében. A magot elvetettük, a növekedést az Úrtól várjuk. Utaink során találkoztunk ôszinte érdeklôdéssel, fásult közönnyel, visszautasítással, de Istennek hála, nyílt, az evangéliumra váró szívekkel is. Jézus Krisztus továbbra is szeretettel hív mindenkit, akik meg vannak terhelve, akik megfáradtak, hogy megnyugvást és békét adjon lelküknek. Jézus hívásáról, a nov.22., 23., 24-én Cseri Kálmán református lelkész által tartott evangelizációs alkalmakat meghallgathatják honlapunk hanganyagai közt. Mata Imola A szerdai IFI A Nagykovácsi Református Gyülekezet szerdánként 7 órakkor ifjúsági alkalmat tart a Lelkész Hivatal épületében (Rákóczi u.56 szám alatt). Szeretettel várjuk azokat a fiatal felnôtteket (20-30 év körül), akik még keresik Istent és azokat, akik már megtalálták, hogy Isten szaván épüljünk fel lelki házzá. Óráink közös énekléssel kezdôdnek, majd rövid imádság után, egy bibliai rész tanulmányozásán keresztül kapunk tájékoztatást, vezetést, intést, bátorítást, vigasztalást életünkre nézve. A résztvevô emberek létszáma átlagban 6 fô, így ebben a családias légkörben lehetôség nyílik, hogy feltárjuk egyéni vagy hitbeli kérdéseinket, kétségeinket. Isten bölcsessége mindig leleplezi szívünk hazugságait az ô tiszta, béketeremtô, képmutatás nélküli beszédével, szeretetével. Várunk minden kedves fiatalt, akik nyitottak az élet nagy kérdéseire: mi az élet, mi a halált, miért ilyen a világ amilyen és hol található a megoldás minden problémára. Mata Imola Balatonszárszó A gyülekezetbe járó családok gyermekeivel idén júniusban Balatonszárszóra utaztunk csendeshétre. Noha a Balaton partján voltunk, csak a hét második felében merészkedtünk a vízbe, addig viharos szél, esô és hideg szél akadályozta a fürdôzést. Délelôttönként Józsué könyvét tanulmányoztuk a gyerekekkel két csoportban, a kisebbekkel inkább játékosabban, több rajzzal, szemléltetéssel, énekekkel, a nagyobb gyerekekkel pedig már elôkerültek olyan komoly témák is, mint hogy Isten elhívott minket is, szenteljük oda Neki magunkat teljesen, Ô erôt ad a feladathoz, nem hagy magunkra, és Vele a lehetetlen is lehetségessé válik. Minden délelôtt elénekeltük azt az éneket, melynek egy sora így hangzik: Térdelj le, mert csak az gyôz, ki térdenállva küzd! Délutánonként kirándultunk, bábelôadást néztünk, fociztunk, fagyiztunk, és a hét végére a Nap is kisütött, így a strandon már nemcsak sárkányt eregetni tudtunk. Esténként a vezetôk meséltek el egy-egy történetet az életükbôl, pl. hogyan kértek és kaptak Istentôl társat, hogyan értették meg évekkel késôbb a konfirmációra kapott Igét, hogyan vezette ôket Isten egy-egy nehéz helyzetben. Keresztfalvi Mariann Asszonykör Gyülekezetünk egyik legrégebben mûködô csoportja az asszonykör. Ez egy kicsit úgy hangzik, mint régen a falvakban a hímzôkör vagy a fonóban daloló asszonyok közössége. De ennél sokkal többrôl van szó. Minden hónap utolsó szombatjának délutánján azért jövünk össze, hogy az Ige fényében beszélgessünk. Sok mindenrôl esik, eshet szó. Sokszor egy-egy igeverset, igeszakaszt tanulmányozunk. Egyrészt, hogy mit jelent a kérdéses bibliai rész, másrészt hogy mit jelent nekünk, mai embereknek és személyesen a jelenlevôknek. Máskor valamilyen témát járunk körül, olyan gyakorlati dolgokat, amely többünket is foglalkoztat. Miképpen tud egy hívô a mai világban eligazodni? Ebben a közösségben sok szó esik magunkról is. Megismerjük egymást, örömeinket és bánatainkat.. Más-más képességekkel, más-más lehetôségekkel és más-más feladattal, más-más körülményekkel, de azzal a vággyal a szívünkben, hogy az Isten Igéjét hallhassuk. Mégis hogyan zajlik le egy ilyen alkalom? Amíg várakozunk egymásra, beszélgetünk napi ügyekrôl, családról, munkáról, de akár az idôjárásról is. Aztán amikor már csak egy-két asszonytárs érkezése várható, akkor az alkalomra ráhangolódásként, szívünket, lelkünket elcsendesítendô, éneklünk, ezzel is dicsôítve az Istent. Az alkalmat vagy Varga Róbert nagytiszteletû úr tartja vagy valamelyik asszonytársunk, esetleg máshonnan hívott vendég. Imádkozunk, majd elhangzik az aznapi témával kapcsolatos mindaz, amit Isten annak a szívére helyezett, aki az alkalmat tartja. Ehhez kapcsolódóan többnyire felvetôdnek kérdések, amelyek mentén megbeszéljük mindazt, amit hallottunk, ami számunkra egyenként, személyesen is fontos. A végén közösen imádkozunk. Az alkalom után még kialakulhatnak kisebb beszélgetések. És mindenki hazaviszi azt, amit hallott, amit megértett. Aztán az elvetett mag növekedni kezd, adja Isten, hogy a példázattal élve: ezek a magok ne a gyom közé vagy az útszélre kerüljenek, hanem jó földbe, ahonnan aztán szárba szökkenve jó termést hozzanak. Milyen témákról beszélgetünk? Mindenfélérôl: a tisztaságról, a Pétert felismerô kis szolgálólányról, vagy a bizonyságtételrôl De minden alkalommal az Úristen kegyelmérôl és szeretetérôl. Miért várunk az asszonykörbe másokat is! Mondhatnánk igen egyszerûen, mert jó együtt lenni, jó ha van közösségünk másokkal, jó ha tudunk egymásnak, egymáson segíteni ( egymás terhét hordozzátok ), de leginkább mert jó erôsödni a hitben. Várjuk a gyülekezet asszony és lány tagjait! Ne vegyétek ezt üres, személytelen hívásnak! Hadd osszam meg személyes tapasztalatomat: évekig jártunk úgy egy gyülekezetbe, hogy soha senki nem érdeklôdött, miért vagyunk ott. Minden igehirdetés végén, minden hírlevélben felsorolták az alkalmakat, bibliaórákat, de mi úgy gondoltuk, hogy az másoknak szól. Aztán a gyermekeinken keresztül történt, hogy elhívtak egy bibliakörbe minket. Éveken keresztül jártunk oda és nagyon értékessé váltak ezek az alkalmak számunkra. Tehát ne gondold, hogy másokat hívunk, kedves Olvasó, hanem Téged személy szerint! Jenei Zsuzsa Mamakör Gyülekezetünkben 2009-ben kezdtünk el két-három otthon lévô anyukával összejönni babáinkkal, gyerekeinkkel együtt. Heti rendszerességgel egy délelôtti imakör, beszélgetôkör indult. Az évek során Isten mindig küldött új anyukákat például véletlen utcai találkozások során, barátnôk, ismerôsök meghívásával. Többektôl pedig elbúcsúztunk, mert dolgozni kezdtek vagy elköltöztek. Nyitott a kör, a gyülekezetbe tartozó anyukákon kívül a katolikus közösségbe (vagy pedig sehova sem) tartozók is vannak közöttünk. A találkozásokon mindig van téma, amirôl beszélgetünk, és aminek a központjában a Szentírás áll. Ehhez bibliatanulmányozó könyveket, munkafüzetek használunk. Évekig mindig váltva valakinek az otthonában találkoztunk. Idéntôl lehetôség nyílt arra, hogy új templomunk gyerekszobájában tartsuk az összejövetelt. Jelenleg a csapatban 13-an vagyunk anyukák és 20 gyermek, de természetesen egy alkalommal nincs mindenki ott betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt. Voltunk már nyolcan is összesen 12 gyermekkel, ekkor azért kicsinek éreztük a gyerekszobát. Miért is járunk a Mamakörbe? Válaszaink néhány szóban: Feltöltôdünk, sokat tanulunk egymástól (Tünde). Bibliaismeret, társaság, gondolatébresztés. (Marcsi) Erôsödni a hitben, jó odatartozni egy biztos közösségbe. (Lídia) Keresem a kapcsolatot Krisztussal, (hívô) emberekkel. (Kinga) Keresztény közösség. (Renáta) Kapcsolatépítés, bibliaolvasásra sarkall, személyes tapasztalatok megosztása. (Csilla) Érdeklôdni lehet: Kovácsné Mezei Rita

6 A Dobos Károly emlékmû és tér avatása Nagykovácsiban Ki volt Dobos Károly? Fáradhatatlan, elhívott, erôs hitû, gyakorlatias, engedelmes lelkipásztor volt, aki Isten dicsôségére és embertársai javára élt, -félelem nélkül, még akkor is, amikor üldözötteket bújtatott, vagy ôt magát hurcolták meg. A bujdosót a házadba bevidd Az igazak emlékezete áldott olvasható a Példabeszédek könyvébôl vett bibliai idézet a dombormûvön, amelyet a Dobos Károlyról elnevezett téren avattak fel. A 102 évet élt református lelkipásztorra emlékezve Varga Róbert, a nagykovácsi gyülekezet lelkésze úgy fogalmazott: Dobos Károly hívô emberként rettenetes történelmi helyzetben tudott Isten szerint való módon dönteni. A lelkipásztor egy riportfilmbôl idézte Dobos Károly szavait: Ez a bibliai vers volt szemem elôtt: ha jönnek ilyen idôk, (üldözések) akkor a szegény bujdosót házadba bevidd. És Isten szavunkon fogott minket. Jött az elsô kérés: egy vak zsidó férfit kellett befogadni, de Isten adott erôt és szó nélkül befogadtam. Azt sem tudtam, hogy mi a foglalkozása, ma sem tudom. Ott rejtettük el feleségével együtt a harmadik emeleti kis belsô szobában, ugyanúgy, mint a holland és lengyel katonatiszteket, akik megszöktek a fogolytáborból és Magyarországon kerestek menedéket. Dobos Károly fasori lelkészként a fejével játszott, hiszen semmi jóra nem számíthatott volna, ha megtalálják a nála bujkálókat. Ma sem lehet pontosan tudni, hányan menekültek meg segítségével a biztos haláltól. Idôsebb korában a magyarországi lepramissziót vezette, de bárhol dolgozott, mindenütt összetartó közösségeket szervezett. Istentôl kapott bizonyosság A vasárnapi téravató ünnepségen Nagykovácsi polgármestere azt mondta a lelkészrôl, hogy szuverén vezetô volt, akit soha nem tudtak megingatni külsô hatások vagy emberi vélekedések a belsô szabadságában, Istentôl kapott bizonyosságában. Szuggesztív vezetô volt, aki tudott lelkesíteni és meggyôzni másokat az általa fontosnak tartott ügyben tette hozzá Bencsik Mónika. Mintalelkész Számos családi emléket is ôriz Dobos Károlyról a dunamelléki református püspök. Bogárdi Szabó István elmondta, hogy számára mitikus nagyapa-jelkép volt Dobos Károly. A két világháború közötti nemzedéket testesítette meg a számomra, a hûségesekbôl, állhatatosakból, akikbôl gyerekkoromban keveset láttam, hiszen nagyapáimat én sajnos már nem ismerhettem. Károly bácsi a szó legnemesebb értelmében református lelkész volt. A két világháború között A lelkész mint (vagy: Mintalelkész) címmel tanulmánykötetet adtak ki, amelyben arról írnak, hogy milyennek kell lennie egy lelkipásztornak. Ha a kötet szerzôi ismerték volna ôt, akkor csak annyit írtak volna: olyannak, mint Dobos Károly. Képek A család nevében Dobos Ágoston emlékezett nagyapjára az ünnepségen három képben. Az elsô képen nagyapámat látom és saját magamat, amint busszal utazunk Nagykovácsiba. A kép kifejezi azt, hogy sok idôt tölthettem Dobos nagyapámmal, az együtt töltött idôk áldottak, formáló erejûek voltak számomra. ( ) Arra biztatok minden Jézusban hívô nagyapát, nagymamát, szülôt, rokont, tegye lehetôvé, hogy a kis emberpalánták velük legyenek. Töltsenek együtt idôt velük az élet szent és hétköznapinak látszó dolgaiban egyaránt. A másik képen nagyapámat látom a nagykovácsi imaház udvarán helyi gyerekekkel és velem. Meghallgattuk a bibliai történetet, játszottunk a kertben. Szívesen foglalkozott néhány gyerekkel is nagyapám. Soha nem hallottam kesergést vagy lekicsinylô megjegyzést arról, hogy milyen kis léptékû, kis létszámú gyerekfoglalkozásra jön ki hosszas utazgatás árán Pesthidegkútról. Megbecsülte és jó érzéssel végezte a kicsinek látszó szolgálatokat is. Halálos ágyán az egyik hozzám intézett nevezetes tanítása így hangzott: Légy hû a kevesen. A harmadik képen a dombormûvön olvasható bibliai idézetre utalt Dobos Ágoston: Az igazaknak emlékezete áldott. Ebbôl az igaz szót szeretném kiemelni. Óriási dolog az, ha egy közösség valakire úgy emlékezik, hogy azt mondja: igaz ember, volt áldott legyen az emléke - de a legfôbb kérdés, hogy Isten kit tart igaznak

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet INFÓ 2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet Reformáció ünnepére Ürögdi Ferenc: Az én Istenem Az én Istenem erős, mint a szikla, ÉS gyöngéd, mint a simogató kéz; Vagyonnal,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben