A fluralaner (Bravecto ) kutyákon megtelepedô Ixodes ricinus kullancsokkal szembeni ölési sebessége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fluralaner (Bravecto ) kutyákon megtelepedô Ixodes ricinus kullancsokkal szembeni ölési sebessége"

Átírás

1 TÁRSÁLLAT április 22. A fluralaner (Bravecto ) kutyákon megtelepedô Ixodes ricinus kullancsokkal szembeni ölési sebessége Christina Wengenmayer 1*, Heike Williams 1, Eva Zschiesche 1, Andreas Moritz 2, Judith Langenstein 2, Rainer K. A. Roepke 1 és Anja R. Heckeroth 1 : The speed of kill of fluralaner (Bravecto ) against Ixodes ricinus ticks on dogs Parasites & Vectors 2014, 7:525 (18 November 2014) Összefoglalás Háttér: A kullancsok által kutyákra átvitt kórokozók például az Anaplasma phagocytophilum, a Babesia spp., a Borrelia burgdorferi sensu lato és az Ehrlichia canis növekvô problémát jelentenek világszerte. A kórokozók kutyákra való átvitelének megakadályozására az egyik lehetséges módszer a kullancsok elpusztítása még azt megelôzôen, hogy a kórokozók átoltása bekövetkezne. A fluralaner (Bravecto ) az izoxazolinok közé tartozó új rovar- és atkaölô vegyület, amely szisztémás alkalmazást követôen hosszan tartó parazitaellenes hatást nyújt. Ebben a vizsgálatban a fluralaner kutyákon megtelepedô Ixodes ricinus kullancsokkal szembeni ölô hatásának sebességét tanulmányoztuk. Módszerek: Összesen 48 kutyát véletlenszerûen nyolc, egyenként 6 6 kutyát tartalmazó csoportba soroltunk, és minden kutyát 50 nôstény és 10 hím I. ricinus kullanccsal fertôztünk. Két nappal késôbb (a 0. napon) négy csoport kutyáit egyetlen alkalommal 25 mg/testsúlykilogramm dózisban fluralanerrel kezeltük Bravecto rágótabletták formájában, míg a másik négy csoport kutyái kezeletlenül maradtak. A külön-külön kontroll és kezelt csoportokat minden egyes vizsgálati idôpontban (a kezelés után 4, 8, 12 és 24 órával) egymással összehasonlítva vizsgáltuk a kullancsölô hatás meghatározás a céljából. A kezelés után 4, 8 és 12 héttel minden kutyát újrafertôztünk 50 nôstény I. ricinus kullanccsal, majd az újrafertôzés után 4, 8, 12 vagy 24 órával meghatároztuk a kutyákon található élô és elpusztult kullancsok számát. A kezelt csoport és a megfelelô kontroll csoport összehasonlításával minden egyes értékelési idôpont esetében kiszámítottuk a hatékonyságot. Eredmények: A kullancsölô hatékonyság a kezelés után 4 órával 89,6%-os, a kezelés után 8 órával 97,9%-os, a kezelés után 12 és 24 órával pedig 100%-os volt. Az újrafertôzés után nyolc órával mért hatékonyság a kezelés után 4, 8 és 12 héttel 96,8%-os, 83,5%-os, illetve 45,8%-os volt. Az újrafertôzés után 12 és 24 órával a teljes 12 hetes vizsgálati idôszak során legalább 98,1%-os kullancsölô hatékonyság volt kimutatható. Következtetések: A fluralaner a kezelés után gyorsan, már 4 óra alatt elpusztítja a kullancsokat, és 12 hetes hatástartama alatt végig csaknem teljes mértékû ölô hatást nyújt a kullancsfertôzés után 12 órán belül. Gyors kullancsölô hatása és hosszú hatástartama révén a fluralaner segít a kullancsok terjesztette betegségek megelôzésében. Kulcsszavak: Bravecto rágótabletta, fluralaner, ölési sebesség, kutya, kullancs, Ixodes ricinus, kullancsok terjesztette betegségek, hatékonyság Háttér A kullancsok az ember és az állatok kártékony külsô élôsködôi, melyek a gazdától történô vérszívásuk mellett számos kórokozót például vírusokat, baktériumokat és parazitákat is terjesztenek. Vérszívásuk révén a fertôzött kullancsok mind ember-, mind háziállat-gazdáikra, különösen a kutyákra kórokozókat vihetnek át [1,2]. A vektorral terjedô betegségek világszerte egyre növekvô problémát jelentenek [3,4] azzal párhuzamosan, hogy egyre többen tartanak kedvenc állatokat, egyre több állattulajdonos viszi magával kedvenceit utazásaira, és hogy az ízeltlábú betegségterjesztô vektorok újabb és újabb helyeken képesek megtelepedni [5]. A kullancsok és a kullancsok közvetítette betegségek az egész világon terjedôben vannak, és elôfordulásuk többé már nem

2 korlátozódik egyes területekre. A kullancsok terjesztette betegségek megelôzhetôk a kullancsok élôhelyeinek kerülésével és a kutyákon megtelepedett kullancsok fizikai eltávolításával. Ezeknél jobb módszer olyan készítmények alkalmazása, melyek képesek a kullancsok távoltartására vagy a kórokozók átoltása elôtti gyors elpusztítására, mely képességük ideális esetben hosszú hatástartammal párosul [6 9]. A fluralaner (Bravecto ), amely egy új vegyület- csoportba, az izoxazolinok közé tartozó új ektoparaziticid vegyület, hatásos az Ixodes ricinus, az Ixodes scapularis, a Dermacentor reticulatus, a Dermacentor variabilis és a Rhipicephalus sanguineus ellen egyaránt, vagyis mindazon kullancsfajok ellen, melyek hordozhatják az embert és a háziállatokat megbetegítô legfontosabb vektorral terjedô kórokozókat, mint amilyenek például az Anaplasma phagocytophilum, a Babesia spp., a Borrelia burgdorferi sensu lato és az Ehrlichia canis [3]. A fluralaner hatásmechanizmusa a ligand-vezérelte kloridcsatornákra [mind a gammaaminovajsav (GABA) receptorra, mind a glutamát receptorra] gyakorolt antagonizáló hatás, melynek révén erôteljesen gátolja az ízeltlábúak idegrendszerét [10] és a bolhák, valamint a kullancsok bénulását és pusztulását eredményezi [11]. A fluralaner szignifikánsan nagy szelektivitást mutat a rovarok neuronjai iránt az emlôs neuronokkal szemben [10,12], és azt a legalább 8 hetes életkorú kutyák köztük az MDR 1 ( / ) skót juhászkutyák is jól tolerálják [13,14]. Kutyákban a fluralaner hosszú eliminációs felezési idôvel, hosszú átlagos tartózkodási idôvel, viszonylag nagy látszólagos megoszlási térfogattal és alacsony kiürülési aránnyal rendelkezik [15]. Mivel a fluralaner hosszú idôn át megmarad a kutya-vérplazmában, egyszeri szájon át történô adása után 12 héten át tartós ölô hatást nyújt a bolhákkal és a kullancsokkal szemben [16]. A fluralaner hatékonyságához arra van szükség, hogy a kullancs megtapadjon a gazdaszervezet bôrén, megkezdje a vérszívást és ezáltal felvegye a hatóanyagot [11]. A tartós vérszívás megnöveli a kórokozók kullancsokról kutyákra való átvitelének kockázatát, de a kórokozók átvitele rendszerint nem következik be rögtön azután, hogy a kullancs rögzül a kutyán. Ehelyett a legtöbb kullancs közvetítette betegség esetében egy legalább órás kezdeti megtapadási és vérszívási idôszakra van szükség azt megelôzôen, hogy a kórokozók átoltása bekövetkezne ezen idôszak alatt reaktiválódnak a kullancsok által terjesztett kórokozók [2]. A megtapadás és a fertôzés átvitele közötti idô lehetôvé teszi a szisztémás ektoparaziticid szerek például a fluralaner hatásának érvényesülését. Ha a fertôzött kullancsok ezen idôszak alatt elpusztulnak, a fertôzés átvitele nagy valószínûséggel megakadályozható. A kullancsok által terjesztett betegségek megelôzésében ezért fontos tényezô az ölési sebesség, amely a definíció szerint a már megtapadt kullancsok elpusztításához szükséges idô, illetve az újrafertôzôdést követôen a kullancsok megöléséhez szükséges idô. A fent körvonalazott gondolatmenetnek megfelelôen két vizsgálatot végeztünk a fluralaner ölési sebességének értékelése céljából: egyszeri kezelés után 4 és 8 órával (1. vizsgálat) vagy 12 és 24 órával (2. vizsgálat), illetve a kutyák újrafertôzését követôen a teljes 12 hetes hatástartam alatt különbözô idôpontokban mértük a kullancsölési hatékonyságot. A kutyák fertôzéséhez mindkét vizsgálatban I. ricinus kullancsokat választottunk, mivel ez a kullancsfaj a vektora az északi félteke mérsékelt égövi részén egyik leggyakoribb kullancs közvetítette betegségnek, a B. burgdorferi okozta Lymeborreliózisnak [17]. Módszerek Mindkét vizsgálat megfelelt a német állatvédelmi jogszabályoknak, és a vizsgálat megkezdése elôtt beszereztük a Landesuntersuchungsamt Rheinland- Pfalz etikai jóváhagyását. A vizsgálatokat az OECD Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) irányelveivel, valamint a Német Vegyianyag-törvény (Chemikaliengesetz) GLP irányelveivel összhangban bonyolítottuk le. Mindkét vizsgálat vak jellegû, randomizált, negatív kontrollos hatékonysági vizsgálat volt. Vizsgálati elrendezés A vizsgálatok a fluralaner kutyákon megtelepedett I. ricinus kullancsokkal szembeni ölési sebességét tanulmányozták. A vizsgálatokban összesen 48 egészséges felnôtt (7 éves) beagle szerepelt, melyeket a vizsgálat megkezdése elôtt legalább 12 héten át semmilyen parazitaellenes szerrel nem kezeltek. A randomizálás elôtt megmértük a kutyák súlyát (testsúlyhatárok: 9,3 19,9 kg) és elvégeztük azok klinikai vizsgálatát. A vizsgálatban részt vevô kutyákat korábban 80 bolhával (Ctenocephalides felis) fertôztük, hogy igazoljuk a parazitafertôzés iránti fogékonyságukat és bizonyítsuk az ektocidok hiányát. A kutyákat a talált bolhaszámok (63 80 bolha/kutya) csökkenô sorrendje szerint rangsoroltuk, majd egy számítógéppel generált randomizációs lista alkalmazásával nyolc, egyenként 6 6 kutyából álló vizsgálati csoportba (4 kezelt és 4 megfelelô kontroll csoport) soroltuk azokat. Az összes kutyát zárt helyen tartottuk. A parazita-fertôzöttség nélküli idôszakokban a kutyákat a megfelelô vizsgálati csoportba tartozó társaikkal együtt, csoportosan tartottuk, míg a parazita-fertôzöttség idôszakaiban egyedileg, társaiktól elkülönítve tartottuk ôket. A kutyák elhelyezésére szolgáló létesítményben a hômérséklet C, a relatív páratartalom pedig 40 90% között volt. A kutyákat egy szabványos kereskedelmi száraz táppal etettük naponta egyszer, ivóvizet pedig ad libitum

3 kaptak. A vizsgálat idôtartama alatt naponta egyszer megfigyeltük a kutyák általános egészségi állapotát. Kezelés A 0. napon (vagyis a kezelés napján) a 4 kezelési csoportba sorolt kutyákat fluralaner hatóanyagú rágótablettákkal kezeltük az adott kutya egyedi testsúlya alapján úgy, hogy a beadott fluralaner mennyisége elérje a 25 mg/testsúlykilogrammos minimális dózist. A fluralaner-tartalmú rágótablettákat a kutyák szájüregének hátulsó részébe, az állatok nyelvére helyeztük oly módon, hogy nyelést váltsunk ki. A kutyák napi eleségadagjuk felét a kezelés elôtti 20 percben kapták meg, a maradékot pedig közvetlenül a gyógyszer beadása után. A rágótabletta beadása után egy órán át minden kutyát folyamatos megfigyelés alatt tartottunk, hogy észleljük a rágótabletták esetleges kihányását vagy kiköpését, ami nem fordult elô. A 4 kontroll csoportba sorolt kutyák kezeletlenül maradtak. Kullancsokkal való fertôzések és értékelések A vizsgálatokban használt I. ricinus kullancsokat legalább két generáción át laboratóriumban nevelték a szabadból (Európa területérôl) történô begyûjtésük óta. A kullancsokkal való mesterséges fertôzéseket medetomidinnel nyugtatott kutyákon végeztük a 2. napon, a 28. napon (4 hét), az 56. napon (8 hét) és a 84. napon (12 hét). Minden egyes fertôzési idôpontban minden kutyát 50 kifejlett, vért még nem szívott nôstény kullanccsal fertôztünk, melyeket közvetlenül a kutyák szôrére helyeztünk az állatok hátán, oldalán és fején. Annak érdekében, hogy megteremtsük az Ixodes nôstények megtapadásának lehetô legjobb körülményeit, körülbelül 10 hím kullancsot is az egyes kutyákra helyeztünk. A kullancsokkal fertôzött kutyákat a paraziták eltávolításáig egyedi ketrecekben tartottuk. A kezelés után 4 (±0,75), 8 (±0,75), 12 (±1,5) vagy 24 (±1,5) órával (0. hét) vagy az újrafertôzés után (4, 8 és 12 héttel) az egyes kezelt és kontroll csoport párokba sorolt összes kutyán értékeltük a kullancsfertôzöttség mértékét (a hím és a nôstény kullancsok számát). Minden egyes kutya teljes testfelületét átvizsgáltuk és a kullancsokat csipesszel óvatosan eltávolítottuk. A kullancsokat elpusztult és élô, valamint megtapadt és meg nem tapadt csoportokba soroltuk és megszámoltuk. A kullancsok osztályozását és a kullancsszámlálást végzô személyek nem ismerték az egyes kutyák kezelési státuszát (vak jelleg). Statisztikai elemzés A statisztikai elemzést a SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, Egyesült Államok, 9.2. verzió) szoftvercsomaggal végeztük. Minden statisztikai számításban az állategyed volt a statisztikai egység. A kullancsellenes hatékonyság százalékos arányát minden kezelt csoport és értékelési idôpont esetében Abbott képletével számítottuk ki: Hatékonyság (%) = 100 (MC MT) / MC, ahol az MC a kontroll csoport kutyáin talált élô kullancsok számának geometriai átlaga, az MT pedig a kezelt csoport állatain talált élô kullancsok számának geometriai átlaga. Ha a kullancsok száma nulla volt, a kullancsok geometriai átlagát (xg) a következô képlettel számoltuk ki: ahol n az állatok száma, i az index, xi pedig az i-edik állaton talált kullancsok száma. Minden értékelési idôpont esetében meghatároztuk az egyes kezelt csoportokban talált élô kullancsok log számai és a megfelelô kontroll csoportban talált élô kullancsok log számai közötti különbségek szignifikanciáját. A kezelt és a kontroll csoportokat egy lineáris kevert modell alkalmazásával hasonlítottuk össze, amelyben a kezelési csoport rögzített hatásként, a blokk pedig véletlen hatásként szerepelt. A modell hatásainak F-tesztjéhez a kétoldali szignifikancia szintet = 0,05 értékben határoztuk meg. Eredmények A kezelés utáni 12 hetes megfigyelési idôszakban a 24 fluralanerrel kezelt kutya egyikénél sem figyeltünk meg a kezeléssel összefüggô mellékhatásokat. Az átlagos kullancsszámokat és a részletes hatékonysági eredményeket az 1. táblázat mutatja. A kullancsölô hatékonyság a kezelés után 4 órával 89,6%-os, a kezelés után 8 órával 97,9%-os, a kezelés után 12 és 24 órával pedig 100%-os volt. Az újrafertôzés után 8 órával mérhetô hatékonyság a kezelés után 4, 8 és 12 héttel 96,8%-os, 83,5%-os, illetve 45,8%-os volt. Az újrafertôzés után 12 és 24 órával a 12 hetes vizsgálati idôszak teljes tartama alatt legalább 98,1%-os kullancsölô hatékonyság volt kimutatható. A kezelés után 4, 8, 12 és 24 órával a fluralanerrel kezelt kutyákon szignifikánsan (p< 0,0001) kevesebb kullancsot lehetett találni, mint a kezeletlen kontroll kutyákon. Az újrafertôzés után 8, 12 és 24 órával a fluralanerrel kezelt kutyákon szintén szignifikánsan kevesebb kullancs volt (a szignifikancia szintje minden vizsgálati idôpont esetében p<0,0001, az újrafertôzés után 8 órával a kezelés utáni 12. héten p<0,004 volt), mint a kezeletlen kontroll kutyákon. Az újrafertôzés után 4 órával a kezelés utáni 4. héten szintén szignifikánsan (p<0,03) alacsonyabb kullancsszámokat találtunk a fluralanerrel kezelt kutyákon. Megbeszélés A fluralaner (Bravecto ) az elsô szájon át adható ektoparaziticid készítmény, amely elnyújtott idôtartamú hatást nyújt a kullancsok ellen. A jelen vizsgálat eredményei világosan bizonyítják, hogy a fluralaner gyorsan elpusztítja a kullancsokat, hatá-

4 sa idôvel erôsödik és 12 órával a kezelés után éri el a maximumot, a teljes 12 hetes hatástartam ideje alatt. A fluralaner szisztémás hatásmechanizmusa szükségessé teszi, hogy a kullancsok bizonyos menynyiségben felvegyék a gazdaszervezet testnedveit. A gyors ölô hatás ezt a felvételt egy rövid idôszakra korlátozza. A kullancsok által terjesztett kórokozók gazdaszervezetre való átvitele rendszerint nem következik be közvetlenül a kullancsok megtapadása után, hanem csak tartós vérszívást követôen történik meg. A kórokozók az átvitelt megelôzôen közvetlenül a kullancs nyálmirigyeiben aktiválódnak, vagy egy bizonyos reaktiválódási idôszakra van szükségük az elszaporodáshoz és a kullancs nyálmirigyeibe való vándorláshoz [2]. Ez a reaktiválódási idôszak a kullancs gazdaszervezeten való rögzülésekor kezdôdik, és a kórokozók átvitele akkor történik meg, amikor a kullancs nagy mennyiségû folyadékot öklendez vissza a csípési sebbe [2,18]. Több vizsgálatot folytattak a kórokozók átviteléhez szükséges idô meghatározására [9,19 21]. Fertôzött kullancsokat különbözô hosszúságú idôkön át hagytak vért szívni gazdaállatokon, majd a kullancsok eltávolítása után a gazdaállatot megvizsgálták a kórokozó jelenlétére vagy hiányára, illetve a specifikus immunreakció kialakulására. Ha az eredmények azt jelezték, hogy a gazdaszervezet kapcsolatba került az adott kórokozóval, a kullancs által a gazdán töltött idôt elegendônek tekintették a kórokozó átviteléhez. A B. burgdorferi Ixodes nimfastádiumok által egerekre történô átvitele például nem következett be a megtapadás után 24 órán belül: B. burgdorferi-vel fertôzött I. ricinus nimfákkal 24 vagy 48 órán át fertôzött 18 egér közül 0 fertôzôdött, és B. burgdorferi-vel fertôzött I. scapularis nimfákkal 24 órán át fertôzött 58 egér közül egy sem fertôzôdött [20,21]. A Babesia canis fertôzött D. reticulatus kullancsokról kutyákra történô átvitele a megtapadás után 48 órán belül nem következett be [19]. Prullage és munkatársai továbbá megállapították, hogy a B. burgdorferi, az A. phagocytophilum és a B. microti átvitelének mértéke szignifikánsan csökken, ha a kullancsok 24 óránál hosszabb vérszívását meggátolják [22]. Ha a fertôzés átvitele egyszer lehetôvé vált, a kórokozók átvitelének valószínûsége jelentôsen nô és a vérszívás idôtartamának hosszabbodásával párhuzamosan tovább fokozódik [21]. A fenti átviteli idôket a mi saját vizsgálati eredményeinkkel összevetve levonható a következtetés, hogy a fluralaner már azt megelôzôen elpusztítja a kullancsokat, hogy a Borrelia és Babesia kórokozók átvitele megkezdôdne. Az A. phagocytophilum és az E. canis kórokozók a kullancs középbelében tartózkodnak, de a nyálmirigyekben is megtalálhatók, ami lehetôvé teszi korábbi átvitelüket. Például az I. scapularis nimfák az A. phagocytophilum kórokozókat már az elsô 24 órán belül átviszik egerekre [20], az E. canis átvitele pedig már 3 6 órán belül megtörténik [9].Így ezen kórokozók átvitelének kockázata teljes mértékben nem zárható ki, ha tekintetbe vesszük a fluralaner ölési sebességét és a laboratóriumi vizsgálatokban meghatározott kórokozó-átviteli idôket. E vizsgálatokat azonban laboratóriumi körülmények között végezték; a vektorral és a gazdaszervezet természetes állapotával kapcsolatos összes lehetséges változók (például a vektor fertôzöttségi aránya és fertôzési nyomása, a kullancsok szakaszos vérszívása, a gazdaszervezet életkorával, fajtájával és immunállapotával kapcsolatos különbségek, valamint egyéb rezervoár gazdák jelenléte) pedig nem reprodukálhatók laboratóriumi körülmények között. Még lényegesebb azonban az a tény, hogy több kutyákon folytatott vizsgálat során a kereskedelemben kapható atkaölô készítmények alkalmazása védelmet nyújtott az A. phagocytophilum vagy az E. canis fertôzéssel szemben [8,23 27]. Ez utóbbi készítmények a leírások szerint lassúbb ölô hatással (kisebb ölési sebességgel) rendelkeznek, mint a fluralaner (vagyis a kezelés/újrafertôzés után a megtapadt kullancsok >90%-ának elpusztításához hosszabb idôre van szükségük) [23,28 31]. Így a fluralaner nagy valószínûséggel legalább ugyanolyan mértékben képes megakadályozni a kutyák A. phagocytophilum vagy E. canis fertôzését, mint ezek a kereskedelemben kapható készítmények. A fluralaner szisztémás hatásmechanizmusa a felhasználók számára további elônyöket nyújt a helyileg vagy nyakörv formájában alkalmazott és a kutya testfelületén maradó készítményekhez képest. Az utóbbi készítmények használatakor a nyakörv elvesztése vagy úszás után csökkenhet a kullancsellenes hatás. Az a tény továbbá, hogy a fluralanerrel kezelt kutyákon történô vérszívást követôen a kullancsok elpusztulnak, csökkenti egy másik kutya fertôzôdésének a lehetôségét, ami könnyen bekövetkezhet a kizárólag ûzô (repellens) hatású hatóanyagok használatakor. Gyors ölô hatása és szisztémás hatásmechanizmusa mellett a fluralaner hosszú hatástartama révén is elônyöket nyújt az állattulajdonosok számára, mivel kisebb számú kezelést igényel, mint a többi kereskedelemben kapható, havonként alkalmazandó akaricid készítmények. Az ektoparaziticid készítmények gyakori és következetes használata fontos eszköz a kullancsok által terjesztett betegségek megelôzésében. Az állattulajdonosok azonban gyakran nem tartják be megfelelôen a kezelési utasításokat [32,33], így vannak olyan idôszakok, amikor a kutyák nem védettek [34], például akkor, ha a havonta ismételendô kezeléseket nem végzik el az ajánlott idôközönként. Ez nem csak az adott kutya egészségét veszélyezteti, hanem más kutyák és az emberek számára is kockázatot jelent, mivel egy védelem nélküli kutya lehetséges rezervoárja a kórokozóknak. Ezért egy olyan gyors ölô hatású és hosszú hatástartamú ektoparaziticid készítmény, mint a fluralaner (Bravecto ), elôsegíti a kullancsok által terjesztett betegségek megelôzését és az ellenük való védekezést.

5 Értékelési idôpont a 4 óra 8 óra 12 óra 24 óra 0. hét Átlagos kullancsszám b (kontroll/kezelt) [n] 33,0/3,4 30,6/0,6 28,1/0 15,8/0 89,6 # 97,9 # 100 # 100 # 4. hét Hatékonyság [%] 36,5/24,4 40,5/1,3 36,7/0,1 30,6/0 33,2 * 96,8 # 99,7 # 100 # 8. hét Átlagos kullancsszám b (kontroll/kezelt) [n] 38,6/31,8 17,5 31,2/5,2 32,0/0,3 29,8/0,1 83,5 # 99,2 # 99,6 # 12. hét Hatékonyság [%] 37,4/34,5 7,8 30,0/16,2 34,3/0,6 32,7/0,6 45,8 98,3 # 98,1 # a Kullancsok jelenlétére irányuló értékelés a kezelés vagy az újrafertôzés után (órákban) b Geometriai átlag * A kezelt csoportban talált élô kullancsok log számai szignifikánsan különböztek (p<0,03) a megfelelô kezeletlen kontroll csoportban talált élô kullancsok log számaitól A kezelt csoportban talált élô kullancsok log számai szignifikánsan különböztek (p<0,004) a megfelelô kezeletlen kontroll csoportban talált élô kullancsok log számaitól # A kezelt csoportban talált élô kullancsok log számai szignifikánsan különböztek (p<0,0001) a megfelelô kezeletlen kontroll csoportban talált élô kullancsok log számaitól Következtetések A fluralaner gyorsan, már a kezelés után 4 órával elpusztítja a kullancsokat és a kullancsfertôzés után 12 órán belül csaknem teljes mértékû kullancsölô hatást nyújt a teljes 12 hetes hatástartama alatt. A fluralaner szisztémás hatásmechanizmusa elônyös, mivel kiküszöböli a kullancs elleni nyakörv elvesztése vagy a kutya úszása miatti hatáscsökkenést. A 12 hetes hatástartam további elôny, mivel kiküszöböli az állattulajdonosok által esetleg elmulasztott kezelésismétlések negatív hatását. A gyors kullancsölô hatás és a hosszú hatástartam kombinációjának köszönhetôen a fluralaner elôsegíti a kullancsok terjesztette betegségek megelôzését. Összeférhetetlenségi nyilatkozat Christina Wengenmayer, Heike Williams, Rainer Roepke és Anja Heckeroth a Merck/MSD Animal Health alkalmazottai, akik e vizsgálatokat egy olyan kutatási program részeként végezték, melynek célja, hogy értékelje a fluralaner kutyákon és macskákon elôforduló bolhák és kullancsok elleni kezelésben nyújtott ártalmatlanságát és hatékonyságát. A szerzôk hozzájárulása A vizsgálati elrendezést, a vizsgálati tervet és a jelentést CW, HW, RR és AH készítette. A vizsgálat az MSD Animal Health-nél folyt, és a statisztikai számításokat EZ végezte el. A kullancsok által terjesztett betegségekre vonatkozó adatokat JL foglalta össze. A kézirat tervezetét CW, AM és AH készítette el, és a végleges változatot minden szerzô ellenôrizte és jóváhagyta. Köszönetnyilvánítás A szerzôk köszönetüket fejezik ki az MSD Animal Health munkatársainak a munka során nyújtott segítségükért és hoz-zájárulásukért. A szerzôk címe 1 MSD Animal Health Innovation GmbH, Zur Propstei, Schwabenheim, Németország; 2Department of Veterinary Clinical Sciences, Clinical Pathophysiology and Clinical Pathology, Justus-Liebig-University Giessen, Giessen, Németország Beérkezett: július 25. Közlésre elfogadva: november 5. Irodalom 1. Chomel B: Tick-borne infections in dogs an emerging infectious threat [Kullancsok terjesztette betegségek kutyákban egy ter jedôben lévô fertôzô fenyegetés]. Vet Parasitol 2011, 179: Little SE: Changing paradigms in understanding transmission of canine tick-borne diseases: the role of interrupted feeding and intra stadial transmission [Paradigmaváltás a kutyák kullancs terjesztette betegségei átvitelének megismerésében: a megszakított vérszívás és az intrastadiális átvitel szerepe]. 2nd Canine Vector-Borne Disease (CVBD) Symposium, Mazara del Vallo, Szicília, Olaszország; 2007: Dantas-Torres F, Chomel BB, Otranto D: Ticks and tick-borne diseases:a One Health perspective [Kullancsok és kullancs terjesztette betegségek: az Egységes Egészség szemlélet]. Trends Parasitol 2012, 28: Piesman J, Eisen L: Prevention of tick-borne diseases [A kullancsok által terjesztett betegségek megelôzése]. Annu Rev Entomol 2008, 53: Irwin PJ: It shouldn t happen to a dog or a veterinarian: clinical paradigms for canine vector-borne diseases [Nem szabadna megtörténnie egy kutyával vagy egy állatorvossal: a kutyák vektorral terjedô betegségeire vonatkozó klinikai paradigmák]. Trends Parasitol 2014, 30: Otranto D, Dantas-Torres F, Breitschwerdt EB: Managing canine vector-borne diseases of zoonotic concern: part two [A kutyák zoono tikus jelentôségû vektorral terjedô betegségeinek kezelése: második rész]. Trends Parasitol 2009, 25: Jongejan F, Fourie JJ, Chester ST, Manavella C, Mallouk Y, Pollmeier MG, Baggott D: The prevention of transmission of Babe sia canis by Dermacentor reticulatus ticks to dogs using a novel combination of fipronil, amitraz and (S)-methoprene [A Babesia canis Dermacentor reticulatus kullancsok által kutyákra történô átvitelének megakadályozása a fipronil, az amitraz és az (S)-metoprén egy új kombinációjával]. Vet Parasitol 2011, 179: Fourie JJ, Luus HG, Stanneck D, Jongejan F: The efficacy of Advantix to prevent transmission of Ehrlichia canis to dogs by Rhipi cephalus sanguineus ticks [Az Advantix hatékonysága az Ehrlichia canis Rhipicephalus sanguineus kullancsok általi, kutyákra történô átvitelének megakadályozásában]. Parasite 2013, 20: Fourie JJ, Stanneck D, Luus HG, Beugnet F, Wijnveld M, Jongejan F: Transmission of Ehrlichia canis by Rhipicephalus sanguineus ticks feeding on dogs and artificial membranes [Az Ehrlichia canis átvitele a kutyákon és mesterséges membránokon vért szívó Rhipi cephalus sanguineus kullancsok által]. Vet Parasitol 2013, 197: Gassel M, Wolf C, Noack S, Williams H, Ilg T: The novel isoxazoline ectoparasiticide fluralaner: selective inhibition of arthropod γ-aminobutyric acid- and L-glutamate-gated chloride channels and insecticidal/ acaricidal activity [Az új izoxazolin ektoparaziticid vegyület, a fluralaner: az ízeltlábúak γ-aminovajsav- és L-glutamát-vezérelte kloridcsatornáinak szelektív gátlása és az inszekticid/ akaricid hatás]. Insect Biochem Mol Biol 2014, 45: Bravecto EPAR summary for the public [Bravecto EPAR összefoglaló a nyilvánosság számára]. European Medicines Agency veterinary/002526/wc pdf 12. Ozoe Y, Asahi M, Ozoe F, Nakahira K, Mita T: The antiparasitic isoxazoline A1443 is a potent blocker of insect ligand-gated chloride channels [Az izoxazolin A1443 nevû antiparazitikum hatékonyan blokkolja a rovarok ligandvezérelt kloridcsatornáit]. Biochem Biophys Res Commun 2010, 391:

6 13. Walther FM, Allan MJ, Roepke RK, Nuernberger MC: Safety of fluralaner chewable tablets (Bravecto), a novel systemic antiparasitic drug, in dogs after oral administration [A fluralaner rágótabletta (Bravecto ) egy új, szisztémás parazitaellenes gyógyszer ártal matlansága kutyákban szájon át történô adást követôen]. Parasit Vectors 2014, 7: Walther FM, Paul AJ, Allan MJ, Roepke RK, Nuernberger MC: Safety of fluralaner, a novel systemic antiparasitic drug, in MDR( / ) Collies after oral administration [A fluralaner egy új, szisztémás parazitaellenes gyógyszer ártalmatlansága MDR1( / ) skót juhász kutyákban szájon át történô adást követôen]. Parasit Vectors 2014, 7: Kilp S, Ramirez D, Allan MJ, Roepke RK, Nuernberger MC: Pharmacokinetics of fluralaner in dogs following a single oral or in tavenous administration [A fluralaner farmakokinetikája kutyákban egyszeri per os vagy intravénás adást követôen]. Parasit Vectors 2014, 7: Rohdich N, Roepke RKA, Zschiesche E: A randomized, blinded, controlled and multi-centered field study comparing the efficacy and safety of BravectoTM (fluralaner) against FrontlineTM (fipronil) in flea- and tick-infested dogs [Randomizált, vak, kontrollos és multi centrikus terepi vizsgálat a BravectoTM (fluralaner) és a FrontlineTM (fipronil) hatékonyságának és ártalmatlanságának összehasonlítására]. Parasit Vectors 2014, 7: Stanek G, Wormser GP, Gray J, Strle F: Lyme borreliosis [Lyme-borreliózis]. Lancet 2012, 379: Kidd L, Breitschwerdt EB: Transmission times and prevention of tick-borne diseases in dogs [A kullancsok terjesztette betegségek átviteli idôi és megelôzése kutyákban]. Conmpend Contin Educ Pract Vet 2003, 10: Heile CH, Hoffmann-Köhler P, Weimann A, Schein E: Uebertragungszeiten von durch Zecken übertragenen Erregern beim Hund: Bor relien, Anaplasmen/Ehrlichien und Babesien [Kullancsok terjesztette kórokozók átviteli idôi kutyákban: borreliák, anaplasmák/ ehrlichiák és babesiák]. Praktische Tierarzt 2007, 88: des Vignes F, Piesman J, Heffernan R, Schulze TL, Stafford KC III, Fish D: Effect of tick removal on transmission of Borrelia burgdor feri and Ehrlichia phagocytophila by Ixodes scapularis nymphs [A kullancsok eltávolításának hatása a Borrelia burgdorferi és az Ehrlichia phagocytophila Ixodes scapularis nimfák általi átvitelére]. J Infect Dis 2001, 183: Crippa M, Rais O, Gern L: Investigations on the mode and dynamics of transmission and infectivity of Borrelia burgdorferi sensu stricto and Borrelia afzelii in Ixodes ricinus ticks [A Borrelia burgdorferi sensu stricto és a Borrelia afzelii Ixodes ricinus kullancsok általi átviteli módjának, dinamikájának és fertôzôképességének vizsgálata]. Vector Borne Zoonotic Dis 2002, 2: Prullage JB, Hair JA, Everett WR, Yoon SS, Cramer LG, Franke S, Cornelison K, Hunter JS 3rd: The prevention of attachment and the detachment effects of a novel combination of fipronil, amitraz and (S)-methoprene for Rhipicephalus sanguineus and Dermacentor variabilis on dogs [A Rhipicephalus sanguineus és a Dermacentor variabilis megtapadásának gátlása és leválásuk elôsegítése kutyák ban a fipronil, az amitraz és az (S)-metoprén egy új kombinációjával]. Vet Parasitol 2011, 179: Davoust B, Marie JL, Mercier S, Boni M, Vandeweghe A, Parzy D, Beugnet F: Assay of fipronil efficacy to prevent canine monocytic ehrlichiosis in endemic areas [A fipronil hatékonyságának értékelése a kutyák monocytás ehrlichiosisának megelôzésében az endémiás területeken]. Vet Parasitol 2003, 112: Fourie JJ, Ollagnier C, Beugnet F, Luus HG, Jongejan F: Prevention of transmission of Ehrlichia canis by Rhipicephalus sanguineus ticks to dogs treated with a combination of fipronil, amitraz and (S)-methoprene (CERTIFECT ) [Az Ehrlichia canis Rhipicephalus sanguineus általi átvitelének gátlása a fipronil, az amitraz és az (S)-metoprén kombinációjával (CERTIFECT ) kezelt kutyákon]. Vet Parasitol 2013, 193: Otranto D, Paradies P, Testini G, Latrofa MS, Weigl S, Cantacessi C, Mencke N, de Caprariis D, Parisi A, Capelli G, Stanneck D: Ap plication of 10% imidacloprid/50% permethrin to prevent Ehrlichia canis exposure in dogs under natural conditions [10% imidak loprid/50% permetrin alkalmazása kutyák Ehrlichia canis fertôzésének megakadályozására természetes körülmények között]. Vet Parasitol 2008, 153: Blagburn BL, Spencer JA, Butler JM, Land TM, Billeter SA, Dykstra CC, Stafford KC, Pough MB, Levy SA, Endrizzi M, Hostetler J: Prevention of transmission of Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum from ticks to dogs using K9 Advantix and Front line Plus applied 25 days before exposure to infected ticks [A Borrelia burgdorferi és az Anaplasma phagocytophilum kullancsokról kutyákra való átvitelének megakadályozása a fertôzött kullancsoknak való expozíció elôtt 25 nappal alkalmazott K9 Advantix és Frontline Plus által]. Intern J Appl Res Vet Med 2005, 3: McCall JW, aker CF, Mather TN, Chester ST, McCall SD, Irwin JP, Young SL, Cramer LG, Pollmeier MG: The ability of a topical novel combination of fipronil, amitraz and (S)-methoprene to protect dogs from Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum infections transmitted by Ixodes scapularis [A fipronil, az amitraz és az (S)-metoprén egy új, helyi kezelésre szolgáló kombinációjának képessége a kutyák Ixodes scapularis kullancsok által terjesztett Borrelia burgdorferi és Anaplasma phagocytophilum fertôzésekkel szembeni megvédésére]. Vet Parasitol 2011, 179: Fourie JJ, Beugnet F, Ollagnier C, Pollmeier MG: Study of the sustained speed of kill of the combination of fipronil/amitraz/(s)- methoprene and the combination of imidacloprid/permethrin against Dermacentor reticulatus, the European dog tick [A fipronil/ami traz/(s)-metoprén kombináció és az imidakloprid/permetrin kombináció Dermacentor reticulatus, az európai kutyakullancs elleni tartós ölési sebességének vizsgálata]. Parasite 2011, 18: Kunkle BN, Everett WR, Yoon SS, Beugnet F, Pollmeier M: Study of the sustained speed of kill of the combination of fipronil/amitraz/ (S)-methoprene and the combination of imidacloprid/permethrin against newly acquired Dermacentor variabilis (American dog tick) [A fipronil/amitraz/(s)-metoprén kombináció és az imidakloprid/permetrin kombináció tartós ölési sebességének vizsgálata új Derma centor variabilis (amerikai kutyakullancs) fertôzés esetén]. Intern J Appl Res Vet Med 2012, 10: Hunter JS 3rd, Baggott D, Everett WR, Fourie JJ, Cramer LG, Yoon SS, Collidor N, Mallouk Y, Lee L, Blair J, Prullage JB: Efficacy of a novel topical combination of fipronil, amitraz and (S)-methoprene for treatment and control of induced infestations of brown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) on dogs [A fipronil, az amitraz és az (S)-metoprén egy új, helyi kezelésre szolgáló kombinációjának hatékonysága a kutyák barna kutyakullanccsal (Rhipicephalus sanguineus) való mesterségesen kiváltott fertôzöttségeinek kezelésére és megszüntetésére]. Vet Parasitol 2011, 179: Baker CF, Hunter JS 3rd, McCall JW, Young DR, Hair JA, Everett WR, Yoon SS, Irwin JP, Young SL, Cramer LG, Pollmeier MG, Prullage JB: Efficacy of a novel topical combination of fipronil, amitraz and (S)-methoprene for treatment and control of induced infestations of brown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) on dogs [A fipronil, az amitraz és az (S)-metoprén egy új, helyi kezelésre szolgáló kombinációjának hatékonysága a kutyák négy észak-amerikai kullancsfajjal (Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis, Amblyomma americanum és Amblyomma maculatum) való mesterségesen kiváltott fertôzöttségeinek kezelésére és megszünteté sére]. Vet Parasitol 2011, 179: Beck S, Schein E, Baldermann C, von Samson-Himmelstjerna G, Kohn B: Tick infestation and tick prophylaxis in dogs in the area of Berlin/Brandenburg results of a questionnaire study [Kutyák kullancsfertôzöttsége és kullancsok elleni megelôzô kezelése Berlin/ Brandenburg területén egy kérdôíves felmérés eredményei]. Berl Munch Tierarztl Wochenschr 2013, 126: Mencke N: Future challenges for parasitology: vector control and One Health in Europe: the veterinary medical view on CVBDs such as tick borreliosis, rickettsiosis and canine leishmaniosis [Jövôbeli kihívások a parazitológia számára: a betegségterjesztô vektorok elleni védekezés és az Egységes Egészség szemlélet Európában: állatorvosi nézetek a kutyák vektorral terjedô betegségeirôl, például a kullancsok terjesztette borreliosisról, rickettsiosisról és a kutyák leishmaniosisáról]. Vet Parasitol 2013, 195: Leschnik M, Feller A, Duscher GG, Joachim A: Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune re sponse to tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria [Az állattulajdonosok által kontrollált akaricid kezelés hatása a kullancsokkal természetesen fertôzôdött kutyák kullancsfertôzöttségére és kullancsok terjesztette kórokozókkal szembeni immunválaszára Kelet-Ausztriában]. Parasit Vectors 2013, 6:62. Christina Wengenmayer, Heike Williams, Eva Zschiesche, Andreas Moritz, Judith Langenstein, Rainer Roepke, Anja R Heckeroth: The speed of kill of fluralaner (Bravecto ) against Ixodes ricinus ticks on dogs Parasites & Vectors 2014, 7:525 (18 November 2014)

Miért várnád meg a csípést?! Dr. Szilágyi Noémi MÁOK Fővárosi Szervezete Továbbképző Konferencia Budapest, 2015. 01. 17-18.

Miért várnád meg a csípést?! Dr. Szilágyi Noémi MÁOK Fővárosi Szervezete Továbbképző Konferencia Budapest, 2015. 01. 17-18. Miért várnád meg a csípést?! Dr. Szilágyi Noémi MÁOK Fővárosi Szervezete Továbbképző Konferencia Budapest, 2015. 01. 17-18. Vérszívás Viszketés Fájdalom Kórokozók átadása 2 Repellencia Csípés megelőzése

Részletesebben

kutyákban egyszeri per os vagy intravénás adást követôen

kutyákban egyszeri per os vagy intravénás adást követôen TÁRSÁLLAT 204. május 2. A fluralaner farmakokinetikája kutyákban egyszeri per os vagy intravénás adást követôen Susanne Kilp *, Diana Ramirez 2, Mark J. Allan, Rainer K. A. Roepke és Martin C. Nuernberger

Részletesebben

TÁRSÁLLAT. hatékonyságának vizsgálata kutyák kifejlett macskabolha, Ctenocephalides felis felis fertôzése és annak petéi ellen. 2016. március 31.

TÁRSÁLLAT. hatékonyságának vizsgálata kutyák kifejlett macskabolha, Ctenocephalides felis felis fertôzése és annak petéi ellen. 2016. március 31. TÁRSÁLLAT 2016. március 31. A fluralaner hatóanyag tartalmú rágótabletta (Bravecto ) hatékonyságának vizsgálata kutyák kifejlett macskabolha, Ctenocephalides felis felis fertôzése és annak petéi ellen

Részletesebben

A külső élősködő specialista

A külső élősködő specialista A külső élősködő specialista Vectra 3D: új hatóanyag, kiváló hármas kombináció Újdonság Európában, kizárólag a Ceva termékében! Pyriproxyfen Dinotefuran Rovarnövekedés-gátló (IGR) Ovicid, larvicid hatás

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE NexGard 11 mg rágótabletta kutyáknak 2 4 kg NexGard 28 mg rágótabletta kutyáknak >4 10 kg NexGard 68 mg

Részletesebben

Ne használjuk 8 hétnél fiatalabb kölyökkutyáknál és/vagy 2 kg-nál kisebb testsúlyú kutyáknál.

Ne használjuk 8 hétnél fiatalabb kölyökkutyáknál és/vagy 2 kg-nál kisebb testsúlyú kutyáknál. 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Prac-tic 56,25 mg rácsepegtető oldat különösen kistestű kutyáknak Prac-tic 137,5 mg rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak Prac-tic 275 mg rácsepegtető oldat közepes

Részletesebben

TÁRSÁLLAT. A Dermacentor reticulatus kullancs közvetítésével okozott Babesia canis fertôzôdés megelôzése kutyákban a fluralaner. Parasites & Vectors

TÁRSÁLLAT. A Dermacentor reticulatus kullancs közvetítésével okozott Babesia canis fertôzôdés megelôzése kutyákban a fluralaner. Parasites & Vectors TÁRSÁLLAT 2015. szeptember 30. A Dermacentor reticulatus kullancs közvetítésével okozott Babesia canis fertôzôdés megelôzése kutyákban a fluralaner rágótabletta (Bravecto ) alkalmazásával Parasites & Vectors

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE NexGard 11 mg rágótabletta kutyáknak 2 4 kg NexGard 28 mg rágótabletta kutyáknak >4 10 kg NexGard 68 mg

Részletesebben

Az állat- és közegészségügyi jelentőségű kullancsfajok előfordulása Közép-Európában

Az állat- és közegészségügyi jelentőségű kullancsfajok előfordulása Közép-Európában Az állat- és közegészségügyi jelentőségű kullancsfajok előfordulása Közép-Európában Farkas Róbert Parazitol itológiai és Állattani Tanszék Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem A kullancsok és

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (egypipettás kartonhoz)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (egypipettás kartonhoz) HASZNÁLATI UTASÍTÁS (egypipettás kartonhoz) CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg rácsepegtető oldat 2-10 kg-os kutyáknak CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak CERTIFECT

Részletesebben

Vectra 3D monográfia

Vectra 3D monográfia Vectra 3D monográfia Amilyen kicsik a paraziták, olyan nagy bajt tudnak okozni... A paraziták és kártételük egyre inkább foglalkoztatják a gazdákat, ezért is fordulnak állatorvoshoz. Egy friss tanulmány

Részletesebben

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I.

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I. Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok Az ember külső élősködői I. A tanösvényhez kapcsolódó bevezető külön letölthető: http://www.nhmus.hu/hu/nateu Készítők: Mike Éva (animátor, Magyar Természettudományi

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE NEXGARD SPECTRA 9 mg / 2 mg rágótabletta kutyáknak 2 3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19 mg / 4 mg rágótabletta kutyáknak

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Bravecto 112,5 mg rágótabletta nagyon kis testű kutyák számára (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg rágótabletta

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 1 ml tartalma: 54 mg dinotefurán, 4,84 mg piriproxifen és 397 mg permetrin.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 1 ml tartalma: 54 mg dinotefurán, 4,84 mg piriproxifen és 397 mg permetrin. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vectra 3D rácsepegtető oldat 1,5-4 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat 10-25 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat

Részletesebben

FIPRONIL tartalmú spot-on

FIPRONIL tartalmú spot-on FIPRONIL tartalmú spot-on KUTYÁKNAK és MACSKÁKNAK BOLHA ÉS KULANCS FERTŐZÉSEK KEZELÉSÉRE. NE OSZTOZZON KEDVENCÉN! A BOLHA kifejezetten kellemetlenné teheti kedvencünk életét: nyugtalanítja, megzavarja

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Prac-tic rácsepegtető oldat kutyáknak

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Prac-tic rácsepegtető oldat kutyáknak HASZNÁLATI UTASÍTÁS Prac-tic rácsepegtető oldat kutyáknak 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

egy új, szisztémás parazitaellenes gyógyszer ártalmatlansága kutyákban szájon át történô adást követôen

egy új, szisztémás parazitaellenes gyógyszer ártalmatlansága kutyákban szájon át történô adást követôen TÁRSÁLLAT 2014. szeptember 30. A fluralaner rágótabletta (Bravecto ) egy új, szisztémás parazitaellenes gyógyszer ártalmatlansága kutyákban szájon át történô adást követôen Feli M. Walther*, Mark J. Allan,

Részletesebben

I. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg rácsepegtető oldat 2-10 kg-os kutyáknak CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. ProMeris Duo Spot-on Térfogat Metaflumizon (mg)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. ProMeris Duo Spot-on Térfogat Metaflumizon (mg) HASZNÁLATI UTASÍTÁS ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg spot-on kistestű kutyáknak ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg spot-on közepes testű kutyáknak ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg spot-on közepes testű és

Részletesebben

Sajnos ismét itt van a kullancsszezon, ezért kiemelten ajánljuk Olvasóink figyelmébe a kullancsbetegségekről szóló írásunkat.

Sajnos ismét itt van a kullancsszezon, ezért kiemelten ajánljuk Olvasóink figyelmébe a kullancsbetegségekről szóló írásunkat. Kullancs okozta betegségek GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Sajnos ismét itt van a kullancsszezon, ezért kiemelten ajánljuk Olvasóink figyelmébe a kullancsbetegségekről szóló írásunkat. 1. Mi a kullancsbetegség?

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

1.3.1 Fipronil SPC, Labeling and Package Leaflet HU

1.3.1 Fipronil SPC, Labeling and Package Leaflet HU 1.3.1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS FYPRYST 67 mg rácsepegtető oldat kutyák számára A.U.V. FYPRYST 134 mg rácsepegtető oldat kutyák számára A.U.V. FYPRYST 268 mg rácsepegtető oldat kutyák számára A.U.V. FYPRYST

Részletesebben

A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE EFFIPRO 67 mg rácsepegtető oldat kistestű kutyák részére A.U.V. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A 0,67 ml-es pipetta

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat Bárcsak én is... fida et Óvja legjobb barátainkat fida et Óvja legjobb barátainkat Fidavet Mi a Fidavet? Minden tulajdonos szoros érzelmi kapcsolatban áll kedvencével, és szeretné megóvni a betegségektől,

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A KULLANCSCSÍPÉS ÉS A KULLANCS ÁLTAL TERJESZTETT FERTÕZÉSEK ELLÁTÁSÁHOZ

AJÁNLÁSOK A KULLANCSCSÍPÉS ÉS A KULLANCS ÁLTAL TERJESZTETT FERTÕZÉSEK ELLÁTÁSÁHOZ HÁZIORVOS TOVÁBBKÉPZÕ SZEMLE 2008; 13: 5. AJÁNLÁSOK A KULLANCSCSÍPÉS ÉS A KULLANCS ÁLTAL TERJESZTETT FERTÕZÉSEK ELLÁTÁSÁHOZ Lakos András dr. Kullancsbetegségek Ambulanciája, Budapest A Kullancsbetegségek

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vectra Felis 423 mg/42,3 mg rácsepegtető oldat macskáknak

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vectra Felis 423 mg/42,3 mg rácsepegtető oldat macskáknak HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vectra Felis 423 mg/42,3 mg rácsepegtető oldat macskáknak 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Ektoparaziták a többféle állatfajt tartó háztartásokban. Liptovszky Mátyás Xantus János Állatkert liptovszky@gmail.com

Ektoparaziták a többféle állatfajt tartó háztartásokban. Liptovszky Mátyás Xantus János Állatkert liptovszky@gmail.com Ektoparaziták a többféle állatfajt tartó háztartásokban Liptovszky Mátyás Xantus János Állatkert liptovszky@gmail.com Egy kis rendszertan Emlősök (kb. 5400 faj) Kutya, macska Menyétfélék (görény) Rovarevők

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE PRAC-TIC 56,25 mg rácsepegtető oldat különösen kis testű kutyáknak. PRAC-TIC 137,5 mg rácsepegtető oldat

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

VICTORY Csótányirtó gél

VICTORY Csótányirtó gél VICTORY Csótányirtó gél Új generációs gél forma. Hatékonyabb védelem. Tulajdonságok A VICTORY Csótányirtó gél hasznosítja a Késleltetett hatású csalétek technológia előnyét. Ez az új tulajdonság biztosítja

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Vectra 3D rácsepegtető oldat 1,5-4 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak Vectra

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg rácsepegtető oldat nagyon kis testű kutyák számára Activyl Tick Plus 150

Részletesebben

Kullancs okozta betegségek

Kullancs okozta betegségek Kullancs okozta betegségek GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) 1. Mi a kullancsbetegség? Az alábbiakban a kullancsbetegség megnevezést az állatot és embert egyaránt megbetegítõ kórcsoportok összefoglaló neveként

Részletesebben

Milyen módon előzhető meg az emberek kullancsossága?

Milyen módon előzhető meg az emberek kullancsossága? Kullancsokkal és az általuk terjesztett kórokozókkal kapcsolatos újabb eredmények 2009. ápr. 28., MTT, Budapest Milyen módon előzhető meg az emberek kullancsossága? Zöldi Viktor Országos Epidemiológiai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 Nyugatmagyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kutya babesiosis és kimutatása PCR módszerrel Témavezető: Készítette: Dr. Molnár Péter Haász Nikoletta egyetemi docens

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg rácsepegtető oldat nagyon kis testű kutyák számára Activyl Tick Plus 150

Részletesebben

lato baktériumok fenntartásában SZENT ISTVÁN EGYETEM, ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR PARAZITOLÓGIAI ÉS ÁLLATTANI TANSZÉK

lato baktériumok fenntartásában SZENT ISTVÁN EGYETEM, ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR PARAZITOLÓGIAI ÉS ÁLLATTANI TANSZÉK SZENT ISTVÁN EGYETEM, ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR PARAZITOLÓGIAI ÉS ÁLLATTANI TANSZÉK A margit-szigeti sünök és kullancsaik szerepe a Borrelia burgdorferi sensu lato baktériumok fenntartásában Jablonszky

Részletesebben

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Mi a bárány-kokcidiózis? Kórokozó Eimeria spp. Kórokozóképes ség E. ovinoidalis +++ E. crandallis +/++ E.

Részletesebben

Itt van az ősz és a kullancsok?

Itt van az ősz és a kullancsok? Itt van az ősz és a kullancsok? Ahogy lassan, de annál biztosabban beköszöntenek a hidegebb napok, biztos Benned is felmerül a kérdés, meddig is ajánlott a kullancsok elleni védekezés. Kullancsok jelenlétére

Részletesebben

-Magyarországon a kullancs terjesztette agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusától megbetegedettek száma évről-évre csökken. Ennek oka, hogy az

-Magyarországon a kullancs terjesztette agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusától megbetegedettek száma évről-évre csökken. Ennek oka, hogy az A Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület (MKKE) 2007.03.20-i sajtótájékoztatója Virágvölgy Bevezető -A globális felmelegedés és ennek okán az enyhe telek minden ízeltlábú kártevőnek kedvez, nem fagynak

Részletesebben

Lyme-kór (lyme-artritisz)

Lyme-kór (lyme-artritisz) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Lyme-kór (lyme-artritisz) Verzió 2016 1. MI A LYME-KÓR 1.1 Mi ez? A Lyme-artritisz (Lyme-borreliózis) egyike a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott

Részletesebben

Háziállatok parazitózisainak preventív terápiája

Háziállatok parazitózisainak preventív terápiája Parasit. Hun». 5. 217-224. 1972. Háziállatok parazitózisainak preventív terápiája Vizsgálatok a Furidin és a Kodanin hatékonyságáról Dr. NEMESÉRI László Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest Mind

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Vectra 3D rácsepegtető oldat 1,5-4 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak Vectra

Részletesebben

TÁRSÁLLAT július 31.

TÁRSÁLLAT július 31. TÁRSÁLLAT 2016. július 31. A Sarcoptes scabiei var. canis-szal természetes úton fertôzôdött kutyák kezelése során helyileg vagy szájon át alkalmazott fluralaner hatékonysága Janina Taenzler 1 *, Julian

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesület (HSAVA), a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület (MKSZE)

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesület (HSAVA), a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület (MKSZE) M E G H Í V Ó A Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesület (HSAVA), a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület (MKSZE) és a Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) meghívja

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

Rövidített másodközlés* PARAZITOLÓGIA

Rövidített másodközlés* PARAZITOLÓGIA 138. / 295-299. i Emergence of parasites in the changing European environment: example of heartworm from Hungary Short secondary communication Paraziták terjedése a változó európai környezetben: a szívféreg

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére.

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin 75 μg/ml 1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ

Részletesebben

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun)

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) Dr. Jelenik Zsuzsanna Kávészünet 2012. május 11. Siófok 1 FSME-Immun Bevezetés 1976., magyarországi bevezetés 1991. Folyamatos

Részletesebben

d) Transzformáljuk-e az adatokat? Képezzünk-e rangokat? Hogyan változtatná meg ez az eredmények szakmai értelmezését?

d) Transzformáljuk-e az adatokat? Képezzünk-e rangokat? Hogyan változtatná meg ez az eredmények szakmai értelmezését? Gyakorló feladatok 1 A következő feladatok mindegyikénél gondolják meg az alábbiakat: a) Egy-, két- vagy többmintás, esetleg párosított mintás a vizsgálat? Ha maguk terveznék: milyent terveznének, hogy

Részletesebben

Def.: Olyan szervezetek, amelyek a gazdaállatot nem ölik meg (vagy nem azonnal), de súlyos fitnisz csökkenést okoz(hat)nak. Emberben is élő Ascaris

Def.: Olyan szervezetek, amelyek a gazdaállatot nem ölik meg (vagy nem azonnal), de súlyos fitnisz csökkenést okoz(hat)nak. Emberben is élő Ascaris Parazitizmus Def.: Olyan szervezetek, amelyek a gazdaállatot nem ölik meg (vagy nem azonnal), de súlyos fitnisz csökkenést okoz(hat)nak. (Az ideális parazitát a gazda nem veszi észre! = kommenzalizmus)

Részletesebben

Hasznos tanácsok házi kedvencünk ápolásával kapcsolatban

Hasznos tanácsok házi kedvencünk ápolásával kapcsolatban Hasznos tanácsok házi kedvencünk ápolásával kapcsolatban Az első kozmetikázás előtt: 1. Kérjük telefonon vagy e-mailben egyeztessen időpontot, mivel előjegyzés alapján dolgozunk. Így szabadidejéhez tudunk

Részletesebben

A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban

A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban Trájer Attila 1, Bede-Fazekas Ákos 2, Juhász Péter 3, Mlinárik Lilla 4 1 Pannon Egyetem, Limnológia

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Az Advocate macskáknak 100 mg/ml imidaklopridot és 10 mg/ml moxidektint tartalmaz.

Az Advocate macskáknak 100 mg/ml imidaklopridot és 10 mg/ml moxidektint tartalmaz. 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Advocate rácsepegtető oldat kistestű macskáknak és görényeknek Advocate rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az Advocate macskáknak

Részletesebben

2013. TAVASZ INGYENES KIADVÁNY. Itt a tavasz, támadnak a kullancsok! A szakszerű szőrápolásról. Címlapsztár kerestetik! Kedvezmény kuponok

2013. TAVASZ INGYENES KIADVÁNY. Itt a tavasz, támadnak a kullancsok! A szakszerű szőrápolásról. Címlapsztár kerestetik! Kedvezmény kuponok INGYENES KIADVÁNY 2013. TAVASZ Itt a tavasz, támadnak a kullancsok! A szakszerű szőrápolásról Címlapsztár kerestetik! Kedvezmény kuponok A Vezér Állatorvosi Központban minden egy helyen, amire kedvenceinek

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg spot-on kistestű kutyáknak ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg spot-on közepes

Részletesebben

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi Lehetséges

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Termék neve (gyártó megnevezése) BETEGTÁJÉKOZTTÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Iskolák, munkahelyek Oktatómunka Egyéb pozíciók:

Szakmai önéletrajz Iskolák, munkahelyek Oktatómunka Egyéb pozíciók: Szakmai önéletrajz Dr. Lakos András (Budapest, 1952.11.12.) Gyermekek: 2 fiú, 2 lány, 1974, 1976, 1994, 2001. Jelenlegi munkahely (1994-): Kullancsbetegségek Ambulanciája (magánpraxis), 1132 Budapest,

Részletesebben

A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában

A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában n PARAZITOLÓGIA A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában 131. 494 502. 2009/8 G. Földvári K. Rigó: Epidemiology of Lyme borreliosis and the role of lizards in disease

Részletesebben

A Borrelia burgdorferi sensu lato baktériumok ökológiai és járványtani vizsgálata a Margit-szigeten

A Borrelia burgdorferi sensu lato baktériumok ökológiai és járványtani vizsgálata a Margit-szigeten SZENT ISTVÁN EGYETEM, ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR PARAZITOLÓGIAI ÉS ÁLLATTANI TANSZÉK A Borrelia burgdorferi sensu lato baktériumok ökológiai és járványtani vizsgálata a Margit-szigeten Jablonszky Mónika,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László

BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László 1972-1973 MÁTRAALJAI ÁLL. GAZD. Pásztó állatorvos 1973-1979 NÓGRÁD m-i ÁEÜ. ÁLL. Salgótarján parazit. szakáo. 1979-1980 ÁLLATORVOSTUD. EGYETEM Budapest tud. sm. 1980. II-VII

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

Név INN: Hatáserősség

Név INN: Hatáserősség I. melléklet Az állatgyógyászati készítmény neveinek, gyógyszerformájának, hatáserősségeinek, az állatfajoknak, az alkalmazás módjának és az egyes tagállamokban a forgalomba hozatali engedély jogosultjának

Részletesebben

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok Dr. Peter Franken Budapest 2013 BVD elleni védekezés a szarvasmarhaállományokban 1. Bevezetés és holland szarvasmarha-adatok

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN!

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! A1 A2 A3 (8) A4 (12) A (40) B1 B2 B3 (15) B4 (11) B5 (14) Bónusz (100+10) Jegy NÉV (nyomtatott nagybetűvel) CSOPORT: ALÁÍRÁS: ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! 2011. december 29. Általános tudnivalók:

Részletesebben

I n f o r m á c I ó s f ü z e t

I n f o r m á c I ó s f ü z e t Információs füzet Szolgáltatások Ambuláns és kórházi betegellátás Sebészeti és szülészeti műtétek, beavatkozások Ultrahangos fogkő-eltávolítás Belgyógyászati gyógykezelések Ultrahangos vizsgálatok vemhességvizsgálat

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Vectra Felis 423 mg/42,3 mg rácsepegtető oldat macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyagok:

Részletesebben

Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák

Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák Esettanulmány Budapesti Corvinus a mentafélék Egyetem illóolaja Ramularia menthicola Prezentáció kórokozó cím elleni in vivo hatékonyságának

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI Gümőkór (tuberculosis, TBC) kórokozói különböző emlős állatfajok és az ember gümőkórja M. tuberculosis complexbe tartozó fajok

Részletesebben

Dr Tausz István házi gyermekorvos. Kávészünet Siófok 2012. május 12.

Dr Tausz István házi gyermekorvos. Kávészünet Siófok 2012. május 12. Dr Tausz István házi gyermekorvos Ökológia Ökoetikai szemlélet bio élelmiszerek fogyasztása, környezetszennyezés elutasítása, szelektív hulladékgyűjtés alternatív energiaforrások használata Élelmiszerbiztonság:

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) 8. Ävfolyam 23. szåm 2001. jçnius 15. KrÉmi-kongÑi låz KoszovÑban TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen) Impresszum NEMZETKÄZI

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/13 A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE BROADLINE rácsepegtető oldat macskáknak < 2,5 kg BROADLINE rácsepegtető oldat macskáknak 2,5-7,5 kg 2.

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ibutop

Részletesebben