Mérnöki Anyagtudomány 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérnöki Anyagtudomány 1"

Átírás

1 Mérnöki Anyagtudomány 1 Dr. habil Németh Róbert NymE, Faipari Mérnöki Kar Faanyagtudományi Intézet

2 Az anyag fogalma filozófiai megközelítés Lenin: Az anyag filozófiai kategória, mely érzékeinkben feltáruló, érzeteinkkel lemásolt, lefényképezett,visszatükrözött, érzeteinktől függetlenül létező objektív valóság megjelölésére szolgál. Paul-Henri d Holbach ( ): Az anyag mindaz, ami valamilyen módon érzékszerveinkre hat. Claud-Adrien Helvétius ( ): Az anyagot úgyszólván az emberek hozták létre; a valóságbanegyedek vannak, az anyag a minden egyedben közös. Denis Diderot ( ): Az anyag érzékelésünk általános oka. Read more:

3 Az anyag fogalma Nyersanyag, alapanyag fogalma Olyan anyag vagy dolog amit termékek elsődleges gyártási folyamatában használnak fel. A nyersanyagok gyakran természetből nyert anyagok: pl. olaj, vas és fa. A gyártásba vonás előtt az anyagokat gyakran módosítják, feldolgozásra alkalmassá teszik. Read more: ials.asp#ixzz2kyfsytxk

4 Anyag Az anyag fogalma Az a valami, ami a dolgokat alkotja, illetve amiből a dolgok elkészíthetők Valamilyen aktivitáshoz szükséges dolgok (http://oxforddictionaries.com/definition/engl ish/material

5

6 Bevezetés A nyersanyagok mélyen beágyazódtak a kultúránkba. Szállítás Hajlék/ lakhatás Ruházat Kommunikáció Pihenés Élelmiszergyártás

7 Bevezetés Kőkorszak Bronzkor Vaskor

8 Alapanyagok használata történelmi aspektusban Azt használtak, amit találtak, általában eredeti formájában. Kő Agyag Fa Csont Bőr

9 Alapanyagok használata történelmi aspektusban Később hőkezeltek. Adalékokat használtak. Tulajdonságokat változtattak Csak az újkorban jöttünk rá, hogy az anyagok építőkövei befolyásolják az anyagok tulajdonágait. Mindössze 100 éve vagyunk képesek arra, hogy az anyagok tulajdonságait célzottan változtassuk meg.

10 Mára több ezer új anyagféleséget fejlesztettünk ki Fémek Műanyagok Kerámiák Üvegek Kompozitok (előzőekből) Szerkezetek: szálak, habok, rétegek bevonatok

11 Anyagok elterjedése A gyártástechnológiák fejlesztése, gazdaságosabbá tétele az anyag szerkezetének és tulajdonságainak jobb megértésén alapszik Pl. Gépkocsik olcsó acél Pl. Mobilelefon olcsó félvezető

12 Anyagtudomány és Anyagtechnológia Anyagtudomány: anyag szerkezetének és tulajdonságainak összefüggései Anyagtechnológia: anyagok kifejlesztése és feldolgozása

13 Anyag strukturális szintjei Szubatomi részecskék Atomok, Molkeulák Agglomeráció: molekulacsoportok = mikroszkópos szint Makroszkópos szint (szabad szemmel látható)

14 Az anyag tulajdonsága Az a mód, ahogyan az anyag a külső hatásokra reagál, ill. a reakció mértéke. Pl. mechanikai hatás, sugárzás, stb.. A tulajdonság általában független attól, hogy mekkora a próbatest (homogén anyagra igaz!)

15 Alapvető anyagjellemzők Mechanikai (szil, rug. Jellemzők) Elektromos (vezetőképesség, diel. áll) Hőtechnikai (fajhő, hővezetőképesség) Mágneses (anyag viselkedése mágneses térben) Optikai (törésindex, reflexiós képesség) Kémiai (reakcióképesség, korrózió, oxidáció Technológiai, használati jellemzőket külön tárgyaljuk

16 Mi a haszna az anyagtudománynak? A fejlesztésekhez szükséges az anyagok tulajdonságainak mélyebb ismerete Anyagok kiválasztása. Miből? Menniyért? Anyagkiválasztás = kompromisszumok elfogadása. Pl. magas szilárdság általában alacsony képlékenység (duktilitás). Tartósság (ellenálló képesség pl. korrózió) Ára? Végül a termék ára számít! Nem tökéletes, de piacképes.

17 Anyagok osztályozása Fémek Kerámiák Üvegek Polimerek ezen kívül Kompozitok Innovatív v. High-tech anyagok (félvezetők, bioanyagok, intelligens és nano-szerkezetű anyagok)

18 Anyagok sűrűsége Cirkónium-dioxid Alumíniumoxid, Szilíciumkarbid Szilícium-nitrát Szilikátüveg Poli(tetrafluoroetilén) Polivinilklorid Polisztirol Polietilén Üvegszál erősítésű kompozit Szénszál erősítésű kompozit Fa Sűrűségi értékek (szobahőm.). Kül fémek, kerámiák, üvegek, kompozitok

19 Anyagok Rugalmassági modulusa

20 Anyagok Húzószilárdsága Acélok Ötvözetek Arany

21 Anyagok ütésállósága (duktilitása) Ötvözött acélok Titánötvözetek Al-ötvözetek

22 Anyagok elektromos vezetőképessége Félvezetők Fémek Kerámiák és üvegek Polimerek

23 Kompozitok Üveg, fém, kerámia és polimer kombinációja (min. 2 db.) Természetes kompozitok: gránit fa csont

24 Kompozitok Mesterséges kompozitok: GFC (üvegszálerősítés) CFC (szénszálerősítés)

25 CFK

26 CFK

27 BMW i3 CFK

28 CFK Szénszálerősítésű kompozitok piacának fejlődése. Repülőgépgyártás húzóipar, sok tapasztalat. Gépjárműveknél terjedőben.

29 GFK

30 Nagyteljesítményű anyagok Félvezetők (vezető és szigetelő jelleg. Kis számú idegen atom jelentős hatása. Elektronika és komputeriparban nélkülözhetetlen) Bioanyagok (emberi szövettel kompatibilis, nem lökődik ki) Intelligens anyagok (smart materials) (előre programozott módon reagál a környezetére akár egy élő szervezet, pl. hőm., elektr. v. mágneses tér hatására alakját változtatja) emlékező fémötvözetek, piezoelektromos kerámiák, magnetorestriktív anyagok, elektro- vagy magnetoreológiai folyadékok) Nanoszerkezetű anyagok (fémek, kerámiák, üvegek és polimerek ill. ezek kompozitjai; 1-100nm-es tartományban) Kiinduló anyag atomjait szerkesztik alapvetően más, új tulajdonságok, tömeghez képest rendkívül nagy felület. Egészségügyi aggodalmak, tudományos vizsgálatok hiányoznak (toxikusság, DNS-károsodás, penetráció - bőrön keresztüli felvétel, sejtmembránon áthatolás)

31 Új anyagok iránti igény Szállítás energiaigényének csökkentése: Járművek tömegének csökkentése nagyszilárdságú szerkezeti anyagok fejlesztése Belsőégésű motorok üzemi hőmérsékletének növelése magas hő tűrőképességű anyagok fejlesztése Újratermelhető anyagok fontossága

32 Atomok felépítése és kémiai kötések Van-der-Waals kötések Sebtapasz - biomimikri

33 Bevezetés Az anyag számos fontos tulajdonsága a felépítő atomok vagy molekulák geometriai elrendeződéséből és kölcsönhatásából következik. A XIX.sz-ban világossá vált a tudósok számára, hogy az atomi világot nem lehet leírni a klasszikus mechanikával Az elektronok atomon, ill. kristályokon belüli viselkedését a kvantummechanika írja le.

34 Potenciális energia Vonzás taszítás Erő taszítás Vonzás Vonzó erő taszító erő Eredő erő taszító erő Atomok közötti távolság Kötőerők és kötési energiák Két atom közelít egymáshoz. A távolság csökkenésével a taszítóerő nő, a vonzás csökken. Az egyensúlyi távolság r0 elérésével (kb. 0,3nm) a közelítés megáll. Az atomok egymástól nem távolíthatók el. Itt van az energiapotenciálok minimuma, E0 a kötési energia, amit be kell vinni a kapcsolat szétszakításához.

35 Kötéstípusok Fővegyérték kötések Ionos Kovalens Fémes Mellékvegyérték kötések Van-der-Waals kötések

36 Ionos kötések Pl.: NaCl Na + Cl - A periódusos rendszer fémes és nemfémes elemei között jön létre. Fémek könnyen átadják elektronjukat a nemfémeknek. Eeltkromosan töltött ionok jönnek létre. Kötőerő = Coulomb-erők kJ/mol kötési energia magas olvadáspontot eredményez. Az ionos anyagok általában kemények és ridegek, elektromosan szigetelők, hőszigetelők.

37 Különböző anyagok kötési energiái és olvadáspontja ( C) Ionos Kovalens Fémes Van-der-Waals Hidrogén-híd

38 Kovalens kötés Hidrogénközös en használt elektronja Metán molekula (CH4) C- 4 db. vegyértékelektron H -1 db. vegyértékelektron Szén közösen használt elektronja Két atom közösen használja az elektronokat = Stabil elektronkonfiguráció elérése. Számos nemfémes molekulárisan kötött elem kovalens kötésben van. Pl. gyémánt: szén 4 külső elektronjával tud kötést létesíteni: 3+1 szénatom alkot rácsot. Igen erős kötés = magas olvadáspont (>3550 C). Polimerekben kovalnes kötések uralkodnak. Szénlánc = 1 szénatom két szomszédjával lakot láncot. A maradék kettő: más atomok megkötése.

39 Ionos és kovalens karakter Ritka a tisztán ionos és kovalens karakter Kötés típusa az elektronnegativitások különbsége határozza meg. Nagy távolság a periódusos rendszerben = fokozott ionos karakter, közeli helyzet a periódusos rendszerben = fokozott kovalens karakter. Ökölszabály: elektronnegativitások különbsége > 1,7 = ionos kötés dominál, < 1,7 = kovalens kötés dominál

40 Fémes kötés Pozitív töltésű atomok Szabadon mozgó elektronok alkotta elektrongáz Fémekben és ötvözeteikben. Fémek 1,2, max. 3 vegyértékelektronnal rendelkeznek, melyek a fém anyagában többé-kevésbé szabadon áramlanak. A fémes kötések lehetnek gyengék (Hg : -39 C) és erősek (W: 3410 C). olvadáspontok! Jó elektromos- és jó hővezetők a szabadon mozgó elektronok miatt (szemben a kovalens és Ionos kötésű anyagokkal).

41 Tönkremenetelek (mechanikai) Fémek duktilis alakváltozással mennek tönkre (képlékenyek) Ionos és kovalens kötésűek általában rideg alakváltozás után törnek

42 Mellékvegyérték kötések Van-der-Waals kötések (fizikai kötések) Kb. 250 N-os tapadás

43 Mellékvegyérték kötések Van-der-Waals kötések (fizikai kötések) 10 kj/mol, alacsony kötési energiák Szinte mindig jelen van, de a kovalens kötések elfedik (stabil nemesgázokban is kimutatták) Atomi vagy molekuláris dipólusok a háttérben Két dipólusmolekula ellentétes töltésű pólusai kapcsolódnak. - Indukált dipólusok között - indukált dipólusok és poláris (permanensen) molekulák között - poláris molekulák között

44 Van-der-Waals kötések (fizikai kötések) Indukált dipólusok között Az elektronfelhő torzulása megbontja a szimmetriát és dipólus szerkezet jön létre. Ez egy másik, szomszédos molekulát is dipolusossá tesz = létrejön a Van-der-Waals kötés. Átmeneti és rövid idejű kötések ezek. Nemesgázok és H2, Cl2 megszilárdulása és folyékonnyá válása ilyen kötésekre vezethető vissza. Igen gyenge erők, extrém alacsony olvadáspontok.

45 Van-der-Waals kötések (fizikai kötések) poláris molekula és indukált dipólusok között Egyes molekulák eredendően aszimmetrikus elektronfelhője állandó dipólusos szerkezetet jelent. A dipólus molekulák a szomszédos molekulákat dipólusossá alakítják.

46 Van-der-Waals kötések (fizikai kötések) permanensen poláris molekulák között (dipóldipól kölcsönhatás) Szomszédos poláros molekulák között lép fel. Van-der-Waals erők közül ez a legnagyobb. Hidrogénhidas kötés a dipól-dipól egy speciális esete.pl. Víz (H-O), ammónia (H-N), vagy H-F kapcsolatok.

47 Fagyás közbeni térfogat-növekedés víznél H-hidak jég A folyékonyból szilárd fázisba történő átmenet a legtöbb anyagnál a sűrűség növekedésével jár, vagyis térfogatcsökkenéssel. Víz kivétel, itt 9%-os térfogati tágulás következik be. Hidrogénhidas kötésekben rejlik a magyarázat. Minden vízmolekula körül 4db H-hidas kötés alakul ki. A jég viszonylag laza térkitöltő szerkezete olvadáskor részbenszétesik, egy tömörebb térbeli szerkezet jön létre = csökken a térfogat. folyadék

48 Hidrogén forrásban: C Molekulák PVC-idomok Egymáshoz erős kovalens kötésekkel kapcsolódó atomok építik fel. Kétatomos molekulák (O2, H2) és további kötések (CH4, CO2, stb.) Kondenzált folyadékokban és szilárd anyagokban molekulák között gyenge mellék vegyértékkötések vannak (alacsony olvadás és forráspont). Kis méretű és kis számú atomból álló molekulák általában gáz halmazállapotúak. A modern polimerek, nagy molekulájú anyagok, szilárdak, tulajdonságaikat jelentsen befolyásolják a Van-der-Waals erők és a Hidrogénhidas kötések.

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése

Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése DR. SZÉP IVÁN MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete ÖSSZEFOGLALÁS Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében az utóbbi években folyó galliumarzenid kutatások

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben

A gravitáció és az idő törvényei

A gravitáció és az idő törvényei 1 ASPEKTUS 4 Az Idő örvénye A gravitáció és az idő törvényei A planetális tér részecskeáramlásának a hatása a Föld globális időjárásváltozására ISBN: 963 430 867 8 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Az acélok szennyező anyagai

Az acélok szennyező anyagai BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (PhD) féléves házi feladat Az acélok szennyező anyagai Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben