A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll."

Átírás

1 A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani és érvényesíteni, hogy a vizek hasznosítása és kártételeinek elhárítása a világméret együttmködés eredményeként Magyarország által is globális célként megfogalmazott fenntartható fejldés feltételrendszerének biztosítása mellett valósuljon meg. Ennek keretében figyelembe kell venni, hogy a víz korlátozottan rendelkezésre álló, megújuló, de minségben sérülékeny, területi és idbeni megoszlásában változékony természeti erforrás. A minden állampolgárt megillet biztonságos és méltányos életminség kialakításához, az egészséges környezeti feltételek eléréséhez, természeti értékeink megrzéséhez ezért elengedhetetlen a fenntartható fejldés követelményeivel összhangban lév vízgazdálkodás elveinek, céljainak elfogadása és feladatainak teljesítése. TÁJÉKOZTATÓ az állami tulajdonú víziközm igénybevételével összefügg locsolási kedvezményrl a DRV Rt. szolgáltatási területén A DRV Rt. értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy a közlekedési és vízügyi miniszter 8/2000. (X.18.) KöViM rendelete az állami tulajdonú víziközm igénybevételével összefügg locsolási célú kedvezmény elszámolásáról, és az ezzel kapcsolatos teendkrl a Magyar Közlöny évi 103. számában megjelent. A évtl kezdden minden év május 1-tl szeptember 30-ig terjed idszakra a csatornahasználati díj felszámításánál locsolási célú felhasználás miatt a fenti idszakra es vízfogyasztás 10 %- kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni a csatornahasználat mennyiségének kiszámlázásánál. Kedvezményre jogosultak azok a lakossági fogyasztók, akik rendelkeznek - nem úszóteleknek minsül - lakó-, illetve üdülingatlannal és azokra vonatkozóan érvényes szolgáltatási szerzdéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára. A rendelet szerint a lakossági fogyasztók abban az esetben igényelhetik a kedvezményt, ha:

2 a fogyasztónak nincs a szolgáltatói közmhálózaton kívüli egyéb alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetsége, a fogyasztónak a víziközm szolgáltatóval szemben nincs díjhátraléka, érvényes szolgáltatási szerzdéssel rendelkeznek ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatra. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a lakossági fogyasztó által benyújtott igényllap alapján történik. A DRV Rt. a locsolási célú felhasználás miatti korrekció igénylésére szolgáló igényllapot az ügyfélszolgálati egységeknél ingyenesen bocsátja a fogyasztó rendelkezésére. Az igénylést a tárgyév locsolási idszakára, legkésbb április 15- ig kell benyújtani a DRV Rt. részére. Határidn túli bejelentés esetén fenti kedvezmény csak a következ évre adható. Szolgáltató a rendelet szerint köteles a benyújtott igényeket 30 napon belül az igénylés valódiságának felülvizsgálatával elbírálni és errl a fogyasztót értesíteni. A további információval a DRV Rt. ügyfélszolgálatai állnak rendelkezésre. DRV Rt. Dél-balatoni Igazgatóság 8609 Balatonszéplak- alsó, Pf.: 111. Tel.: /129 Észak-balatoni Igazgatóság 8232 Balatonfüred, Kossuth L. u. 33. Pf.: 269 Te1.: Nyugat-balatoni Igazgatóság 8361 Keszthely, Vaszary K. u. 13. Pf.: 39. Tel.: Somogy megyei Igazgatóság 7400 Kaposvár, Béke u. 41. Pf.: 33. Tel.: /129 Pécsi Igazgatóság 7630 Pécs- Üszögpuszta, Pf.: 32. Tel : /109 Fejér megyei Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 8. Pf.: 5. Tel.: Internet elérhetség: Dunántúli Regionális Vízm Rt. TÁJÉKOZTATÓ a számlázott szennyvízmennyiség megállapítási módjáról Az állami tulajdonú víziközm igénybevételével összefügg locsolási kedvezménnyel kapcsolatosan a közlekedési és vízügyi miniszter 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelete szerint kell eljárni. A locsolási kedvezmény a május 1-jétl szeptember 30-ig terjed idszakra vonatkozó, a csatornahasználati díj elszámolásánál figyelembe vehet mennyiségi korrekció. Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a bekötési vízmérre (fmérre) kiszámlázott mennyiségre adható. Az elkülönített méreszközökkel (mellékmérkkel) mért vízmennyiségre korrekció nem adható. Kedvezményezettek köre: lakossági fogyasztók, akik rendelkeznek nem úszóteleknek minsül lakó-, illetve üdülingatlannal és azokra vonatkozóan érvényes szolgáltatási szerzdéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára. A kedvezmény mértéke:

3 a bekötési vízmérn mért mennyiség alapján történ csatornahasználati díj elszámolásánál az adott idszakra jutó vízfogyasztás 10 %-a, átalánydíjas elszámolásnál, a locsolási célú felhasználásra megállapított mennyiség. A kedvezmény igénybevételének feltételei: a fogyasztónak nincs a szolgáltatói közmhálózaton kívüli egyéb alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetsége, a fogyasztónak a víziközm szolgáltatóval szemben nincs díjhátraléka, érvényes szolgáltatási szerzdés ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatra. A kedvezmény igénybevételének módja: A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a fogyasztó által benyújtott igényllap alapján történik. Az igénylést a tárgyév locsolási idszakára, legkésbb április 15.-éig kell benyújtani a szolgáltató részére. Az ezt követen beérkez igénylést a szolgáltató a tárgyévet követ év locsolási idszakára vonatkozóan fogadhatja el. Az igénybejelent lap kitöltésével és kezelésével kapcsolatos tudnivalók: Az igénybejelent lapon szerepl adatok (fogyasztói szám, bekötési vízmér száma) a víz- és csatornahasználati díj számlákon megtalálhatók. A szolgáltatóval kötött szerzdés típusának megjelölésére vonatkozóan: o lakossági fogyasztók részére ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatásra, lakossági fogyasztóknak kell megjelölni, akik lakó-, illetve üdülingatlannal rendelkeznek, o lakóközösség részére ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatásra, társasház lakóközösségének igénybejelentése esetén kell megjelölni, amennyiben az ingatlan nem úszóteleknek minsül. A szolgáltató köteles a benyújtott igényeket 30 napon belül elbírálni és errl a fogyasztót értesíteni. Szolgáltató köteles a korrekciót mindaddig érvényesíteni, ameddig a fogyasztó igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjaiban változás nem történik. Szolgáltató jogosult az adatok valódiságát a helyszínen ellenrizni. A szolgáltató és a fogyasztó a locsolási kedvezmény alapját érint feltételek változásáról egymást tájékoztatni kötelesek. Dunántúli Regionális Vízm Rt. A Víz világnapja A Víz Világnapja alkalmából a Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Budapesten az Iparmvészeti Múzeum épületében ünnepi megemlékezést tartott. A köszöntt dr. Hajós Béla a KöViM helyettes államtitkára mondta, majd dr. Kepecs György ünnepi beszédben méltatta a "Víz az egészségért" jelszó jegyében lebonyolított rendezvénysorozatot. A fellép mvészek honoráriumát és a belépdíjakat az árvízkárosultak javára fordították.

4 A Veszprémi Napló A Veszprémi Napló a telefonos kérdés-felelet lehetségét teremtette meg olvasói számára március 24-én. A megyében mköd 3 víziközm vállalkozás egy-egy vezetje válaszolt a feltett kérdésekre. Harsányi István a Bakonykarszt Rt, dr. Lukács Endre a Pápai Vízm Rt vezérigazgatói és dr. Molnár László a DRV Rt gazdasági vezérigazgató helyettese két órán keresztül állt rendelkezésre és mint a lap írja: "Izzottak a telefonvonalak". Társaságunk képviselje több fogyasztónak elmondta a magasnak tartott díjra vonatkozó észrevételre, hogy a Balaton fokozott védelmének (fleg a tisztítás technológia igényességének, a tisztított szennyvíz vízgyjtrl való kivezetésének) költsége része a szolgáltatás árának. A gödölli Szent István Egyetem A gödölli Szent István Egyetem Humán Erforrás Gazdálkodási tanszékének szakmai napján bemutatkozott a DRV Rt is; a stratégiát, a mködési területet és a legutóbbi DRV Hírek egy példányát tartalmazó szóróanyag hamar elfogyott a nagyméret cégzászló alatt felállított standról. "Vízügyi Szolgálatért" "Vízügyi Szolgálatért" járó társasági elismeréseket vettek át a vezérigazgatótól az Rt-nél 25, 30, 35 éve munkaviszonyban álló dolgozók (összesen 78 f) Mohács városában. Az oklevelek és plakettek átadási ünnepsége része volt a DRV Rt által a Víz Világnapja alkalmából megtartott, ebben az évben a szép Duna-menti város által befogadott központi rendezvénynek. Óvodások aszfaltrajz versenye, a tájat szeret festmvészek tárlata színesítette az eseményt. A DRV Rt a vizek királyát és királynjét szimbolizáló köztéri szobrot ajándékozott a városnak, amelyet Szekó József polgármester vett át. A hagyományos juniális A hagyományos juniális idpontja eddig mindig június els hétvégéjének szombatjára esett. Mivel ez a nap ebben az évben Pünkösd vasárnapra esik, és a Pünkösd hétf is munkaszüneti nap (lehet számítani rá, hogy többen a hosszú hétvégét esetleg más céllal akarják igénybe venni), a társaság minden érintett egységénél június 9-én lesz megrendezve DRV Juniális. A évi víziközm szolgáltatás A évi víziközm szolgáltatás értékelésérl adott jelentést a Szolgáltatási és Vízgazdálkodási Osztály. Az összesített ivóvíztermelés 7 %-os növekedés, ezen belül domináns az üdülterületi változás mértéke. A tisztított víz minségi paraméterei a korábbi évekhez viszonyítva javultak. A szennyvíz elvezetés-tisztítás mennyisége mintegy 8%-kal maradt alatta a tavalyi értéknek, az általános üzemeltetési színvonal korszer kapacitások beléptetésével illetve a szagtalanítási eljárás hatékony mködtetésével emelkedett.

5 Vízmkezel szakmunkásképzés indult Barcson Vízmkezel szakmunkásképzés indult Barcson a Somogy megyei Üzemigazgatóság állományába tartozó dolgozók körében. A Dráva Völgye Szakközépiskola és társaságunk között létrejött keretszerzdésben határoztuk el a már több éve hiányolt képzés újra indítását. Az iskola biztosítja a szakmai tárgyak elméleti oktatását, a DRV Rt pedig a gyakorlati órák helyszínét, eszközeit. Várhatóan jöv év áprilisára Barcson 23, Nagyatádon 22 f szakirányú végzettséggel rendelkez munkatárssal gazdagodnak az üzemvezetségek. A VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány A VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány pályázatot hirdet a munkavállalók gyermekei iskoláztatásának egyszeri támogatására. Pályázhat az a szül (1) akinek gyermeke közép-vagy felsfokú intézményben a most folyó tanév els félévében legalább "jó" tanulmányi átlaggal tanul, (2) aki legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik a víziközm szolgáltatásban, (3) akivel a közös háztartásban élk havi nettó jövedelem átlaga nem haladja meg a 25 eft-ot. Elny, ha a pályázó a VKDSZ munkahelyi szakszervezetének javaslatát is csatolja. A benyújtási határid (postabélyegz kelte): 2001.május 18. Iváncsa, Besny, Beloiannisz Iváncsa, Besny, Beloiannisz települések önkormányzatainak tulajdonában lév szennyvíz tisztítótelep és hálózat 10 évre szóló üzemeltetési jogát nyerte el a DRV Rt. A Fejér megyei Igazgatóság területén lév szennyvíztelep 500 m3/nap kapacitású, a szennyvíz csatorna 42 km hosszú. A DRV Rt. évi rendes közgylése A DRV Rt. évi rendes közgylésére május 8-án került sor. A szokásos napirendek mellett, amelyek az Rt. elmúlt évi gazdálkodásának eredményeit ismerik el és a 2001-es év üzleti tervét hagyták jóvá az ezekhez kapcsolódó döntésekkel együtt, elterjesztésre került az Alapító Okirat módosítása a megváltozott tulajdonosi szerkezet miatt, továbbá a visszavásárolt dolgozói részvények újraértékesítése. A VCSO Szakmai Szövetsége A VCSO Szakmai Szövetsége tagszervezeteinek vezeti Országos Igazgatói Értekezleten vettek részt április elején Egerben. Az értekezlet során az els számú vezetk az EU csatlakozás ágazati elkészítésének sajátosságai mellett többek között az aktuális vízminség védelmi, szennyvíz elvezetési témákat, a 38-as rendelet várható módosításait, az ISO minsítések tapasztalatait beszélhették meg a KöViM és a Lakásszövetkezetek szakembereivel.

6 Megállapodást jött létre Megállapodást jött létre a DRV Rt. és a VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete között mintegy ötvenegy millió forint felhasználásáról. Az összegbl részben további alapbéremelések hajthatók végre a társaság léte és jövje szempontjából fontos munkakörökben, részben pedig a kiemelt projektek mozgóbér finanszírozása bonyolódik le belle ebben az évben. Kiegészítésre kerül a fizikai állományú munkavállalók célfeladathoz kötött mozgóbér összege is. Az alapbéremelések a technológusokat, az informatikusokat, a szellemi foglalkozású csoportvezetket, pályakezdket valamint a nem vezet beosztású, felsfokú végzettséget igényl munkaköröket betölt munkatársainkat, mintegy 140 ft érinthet. Interaktív Turisztikai Zöld Vonat Interaktív Turisztikai Zöld Vonatot indít a MÁV május 5-én Budapestrl a Környezetvédelmi, a Közlekedési és Vízügyi, az Oktatási és a Gazdasági minisztériumok szakembereivel. Útirány a Balaton és környéke, ahol az érintett vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelségek, regionális tanácsok, felsoktatási intézmények és a víziközm társaságok (DRV Rt és Bakonykarszt Rt)képviselivel kiegészülve a konferenciakocsiban megtárgyalják a Balaton felvidék és a Bakony vízbázis védelmi programját, a regionális uniós pályázatok lehetségeit valamint a Balaton térségi szennyvíz elvezetési és tisztítási kérdéseket. A két naposra tervezett programon társaságunkat a három érintett üzemigazgató és Pálfi Imre közmigazgató, mszaki vezérigazgató helyettes képviseli. Figyelem! Figyelem! A locsolási kedvezményre vonatkozó fogyasztói igénybejelentéseket április 15-e után is fogadunk, a feltételeknek megfelelknél viszont ebben az esetben csak a jöv évben lesz érvényesíthet a kedvezmény! A DRV Rt. közgylése A DRV Rt. közgylése, amelyet Siófokon, május 8-án tartottak, a következ fontosabb döntéseket hozta: - a DRV Rt évi beszámolóját, annak mellékleteit változatlan tartalommal elfogadta, - a társaság évi üzleti tervét (benne a 12,5 %-os keresetfejlesztést) jóváhagyta, - a felügyel bizottságba Hatfaludi Bálintot a ftulajdonos, Pintér Lajost a DRV részérl megválasztotta, - a 2001.május 8-ig visszavásárolt 2481 db dolgozói részvény dolgozói körben névértéken történ újraértékesítését engedélyezte.

7 Bels Ellenrzési Önálló Csoport A Bels Ellenrzési Önálló Csoport vezetésével Máté Attiláné lett megbízva egy éves határozott idtartamra. Az új munkatárs korábban a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalatnál bels ellenrként dolgozott, majd a siófoki Csarnok és Piac Igazgatóság fkönyvelje, késbb mintegy 8 évig annak ügyvezet igazgatója volt. Dr. Fónagy János úr levele Dr. Fónagy János úr Közlekedési és Vízügyi miniszter levelet intézett többek között a DRV Rt dolgozóihoz is: Tisztelt Munkatársunk! Az Országgylés módosította Munka Törvénykönyvét, amellyel összességében kedvezbb helyzetbe hozta a munkavállalókat, és eleget tett az Európai Uniós követelményeknek is. Az utóbbi idben sok olyan téves információ látott napvilágot, amely megzavarhatja a munkavállalókat, alaptalan aggodalmakat kelthet bennük. Ezért is tartjuk fontosnak tájékoztatni Önt a valós tényekrl. A Munka Törvénykönyvének módosítása nyomán június elsejétl: az általános rendben foglalkoztatottak esetében a törvényes munkaid heti 40 óra marad, a munkavállalókat továbbra is heti kett pihennap illeti meg, amelyek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. Azoknak, akik eddig is pihenhettek szombaton, ezután sem kell dolgozniuk ezen a napon [MT 124. (1) bekezdés], az elrendelhet heti munkaid - túlmunkával együtt értend - leghosszabb mértéke 72 óráról 48 órára csökken. az új rendelkezés - a torz információkkal ellentétben - nem vezeti be az "ingyenes többletmunkát", hanem a munka díjazás körében az "egyenl munkáért egyenl bér" elvét, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát írja el [MT 142/A. ], az új szabályok korlátozzák a munkavégzést a munkaszüneti napokon, ezért nagymértékben elsegítik a nemzeti és vallás ünnepeink tiszteletben tartását, a munkavállaló védelmében az átirányítás idtartamát a más hasonló intézkedések (kiküldetés, kirendelés) idtartamával együtt kell számolni, és ezek együttes mértékének korlátozását rendeli el a törvény [83/A. (4) bekezdés]. Ez az id az eddig 6 hónapról 5 hónapra mérsékldik, a fiatal munkavállalókra, a nkre és a kisgyermekes dolgozókra vonatkozó új szabályok bevezetése növeli a munkavállalói biztonságot, és a családok védelmét, a munkavállalók érdekében az általános szabályoktól eltér munkaid beosztás csak a szakszervezetek jóváhagyásával, kollektív szerzdésben vezethet be.

8 Reméljük, hogy tájékoztatásunk megnyugtatja! Esetleges kérdéseivel forduljon közvetlen vezetjéhez, akitl minden részletkérdésre kiterjed felvilágosítást kaphat. Köszönjük figyelmét! Munkájához további jó egészséget kívánunk! Budapest, április 28. Üdvözlettel: Dr. Fónagy János sk Gépészeti Üzemigazgatóság A Gépészeti Üzemigazgatóság tevékenységének több oldalú elemzését kezdték meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszékének szakemberei. Megbízásunk alapján a munka az alábbi feladatok elvégzését irányozta el: (1) az üzleti folyamatok, a szolgáltatások, továbbá a Gépészeti Üzemigazgatóság szervezetének és erforrásainak feltérképezése, (2) az üzemigazgatósági szolgáltatások társaságon belüli és társaságon kívüli piaci lehetségeinek vizsgálata, (3) a szolgáltatási gyakorlattal kapcsolatos tervezési, szerzdéskötési, elszámolási és jelentési gyakorlat vizsgálata, (4) a szolgáltatások kiszervezési lehetségeinek vizsgálata. Bizalom Nyugdíjpénztár A Bizalom Nyugdíjpénztár a közelmúltban két küldött közgylést tartott. Április 5-én Török László személyében, aki egyébként a DmRV Rt gazdasági vezérigazgató helyettese, új elnököt választottak, az alapszabályt a törvényi változások szerint módosították és nevet is változtattak. Az új név: "Bizalom" Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. A május 9-ei küldött közgylés a tavalyi évrl szóló beszámolót elfogadta. Sikeres évet zárt a Pénztár, a stabil mködést új munkáltatói tag belépése is jelezte. A hozam 8,3 %-os volt. Az összesen 6200 tagot számláló önkéntes pénztár a DRV Rt-tl 1900 taggal rendelkezik. SAP rendszer Az SAP rendszeren belüli ISU modul ez év közepére tervezett mködésbe lépésével a Pécsi és Somogy megyei üzemigazgatóságon megváltozik a díjbeszedés rendszere. Csekken és átutalással lehet majd rendezni a számlát, a fogyasztót készpénz beszedést végz munka- társunk nem fogja felkeresni. Feladategyeztet megbeszélés Feladategyeztet megbeszélést tartott a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Környezetvédelmi Felügyelség és a DRV Rt május 17-én. A minden évben ismétld értekezleten a jelenlegi és távlati feladatok kerültek terítékre.

9 Szezoni tájékoztatók Szezoni tájékoztatók lesznek a társaság alaptevékenységet végz egységeinél: - Nyugat-balatoni Üzemigazgatóság május Somogy megyei Üzemigazgatóság május Dél-balatoni Üzemigazgatóság június 6. - Fejér megyei Igazgatóság június Észak-balatoni Üzemigazgatóság június 13. Összevont üzemvezeti értekezlet Összevont üzemvezeti értekezlet volt Balatongyörökön május 10-én, ahol a közm üzemeltetés idszer kérdései mellett többek között kiemelten volt szó az SAP R/3 moduljainak bevezetésével kapcsolatos kérdésekrl. Éves kibvített vezeti ülések Az éves kibvített vezeti ülések idpontjairól döntött a társaság vezetése. Ennek megfelelen július 23-án, szeptember 24-én, október 29-én és december 17-én, hétfi napokon lesznek az összejövetelek. Marcali város Marcali városban még ma is több mint 900 olyan háztartás van, amely nincs rákötve a csatornahálózatra- írja a Somogyi Hírlap. A város vezetése kedvezményes hitellehetség kidolgoztatásával is támogatja a lakosokat annak érdekében, hogy a törvényben elírt rákötési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. SAP integrált vállalatirányítási rendszer Az SAP integrált vállalatirányítási rendszer alapmoduljainak próbaüzeme sikeresen lezárult. A munka hivatalos értékelésére a közremködk részvételével június 15-én került sor a Dél-balatoni Üzemigazgatóságon. Vezérigazgatónk személyesen köszönte meg a társaság jövje szempontjából meghatározó fejlesztésben résztvevk munkáját. Felügyeleti audit Felügyeleti auditot tart június 27-én a balatonfkajári szennyvíztisztító telepen és annak elvezet rendszerén a Lloyd's Register Magyarország Kft, amely Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk tanúsítója. Munkatársaink, hasonlóan az elz idszakhoz, lelkiismeretesen felkészültek, így reményeink szerint az zökkenmentesen zajlik majd.

10 Minségügyi dokumentációink Minségügyi dokumentációink elektronikus úton (bels hálózaton) történ terjesztésének elkészítése hamarosan befejezdik. Jelenleg az ezzel kapcsolatos oktatásokat szervezi, ütemezi a minségbiztosítási vezet. Részletesebb információ a következ számban. Országos Mérésügyi Hivatal Az Országos Mérésügyi Hivatal elnöke, dr. Pákay Péter, valamint a német mérésügyi hivatal elnökhelyettese, professzor dr. Manfred Kochsiek tett látogatást a DRV Rt. Gépészeti Üzemigazgatóságán. A magas beosztású német szakember az OMH vendégként tartózkodott hazánkban, és vélheten azért esett választása az üzemigazgatóságunkra, mert az országban nagy jelentség a cég mérésügyi tevékenysége, valamint az általa készített mérpadokra is kíváncsiak a külföldi szakemberek. (Varga Gyöngyi gazdasági vezet) Közm konferencia Közm konferencia volt Keszthelyen június 7-én és 8-án. Kiemelt helyen szerepeltek az újszer technológiák, és a meglév hálózatok rekonstrukciós lehetségei. Az eladók között volt Pálfi Imre közmigazgató, mszaki vezérigazgató helyettes, aki "Víz- és csatornahálózatok üzemeltetési tapasztalatai és problémái" címmel tartott eladást. Somogyjád Község Somogyjád község milleniumi zászló- átadási ünnepségén dr Fónagy Jánossal a KöViM miniszterével, Szita Károly kaposvári polgármesterrel együtt részt vett Tóth István vezérigazgató is. Az esemény során lerakták Somogyjád, Várda, Magyaregres, és Somogyaszaló szennyvízcsatornázásának "alapcsövét". A létesítmény nettó 953 millió Ft-os bekerülési költség mellett júliusában kerül átadásra. Gazdasági vezérigazgató-helyettes A gazdasági vezérigazgató-helyettes ez évben várható nyugdíjba vonulásáról számoltunk be korábban. A pozíció betöltésére meghirdetett pályázat és álláshirdetés eredménytelensége következtében elállott helyzet megoldására vezérigazgatónk megállapodott dr. Molnár Lászlóval a gazdasági vezérigazgatói munkakör változatlan ellátásáról

11 Visszavásárolt dolgozói részvények A visszavásárolt dolgozói részvények újra értékesítésre kerülnek a társaságnál. A 2481 db részvényt Ft/db-os névértéken a munkaviszonyban állók vásárolhatják meg. Ezeknek az értékpapíroknak a megszerzésére már nem érvényes a vásárlási kedvezmény, hiszen azt már az els tulajdonos igénybe vette. Az érvényes törvényi szabályozás értelmében saját részvényt az Rt csak egy évig tarthat tulajdonban, ha ezen idszakon belül nem sikerül az eladás, a részvényeket be kell vonni. A DRV Rt. tulajdoni hányadot szerzett A DRV Rt. tulajdoni hányadot szerzett a Hosszúhetényi Vízm Kft-ben. A gazdálkodó szervezet közgylésén társaságunkat Bódizs József pénzügyi igazgató képviselte, ahol elfogadásra került a év mérlegbeszámolója. Az elért mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba került. A évi üzleti terv vitája több üzemeltetési és díj problémát felszínre hozott. Ennek ellenére a Kft bízik a további eredményes mködésben. A 38/1995-ös Kormányrendelet módosítása A 38/1995-ös Kormányrendelet módosításának elkészítési fázisában kerekasztal beszélgetést szervezett a Szakmai Szövetség amelyen az Rt részérl Pálfi Imre és dr. Molnár László vezérigazgató helyettesek vettek részt. A meghívottak között voltak a Fogyasztóvédelmi Ffelügyelség, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége valamint több érintett minisztérium képviseli. Vezet téma volt a fmérk és mellékmérk funkcionalitása az elszámolás szempontjából. A konzultáció június 29-én folytatódik. Az SAP rendszer ISU modulja Az SAP rendszer ISU modulját (amely fontos szerepet fog betölteni a fogyasztói kapcsolatok kezelésében, hiszen többek között a fogyasztók felé kiküldött számlákat fogja elállítani az új rendszer keretében) július elsejétl próbáljuk ki éles adatállomány tesztelésével a Pécsi és a Somogy megyei üzemigazgatóságokon. Ezen egységeknél októbertl már az SAP által készített számlák mennek ki a fogyasztók felé. A leolvasási és számlázási rend is módosul: az állandó lakossági fogyasztók vízmérit 3 havonta olvassuk le és két rész-számla(havi számla) kiküldését követen ugyancsak 3 havonta bocsátjuk ki az ún."elszámoló számlát". A részletekrl az ügyfeleket elre, írásban tájékoztatjuk a kiküldésre kerül számlák mellékletében. A többi alaptevékenység egységnél január elsejével indul az ISU modul használatba vétele.

12 A DRV Rt. Etikai Kódexének kiadása A DRV Rt. Etikai Kódexének kiadása finisébe jutott, miután a Társaság vezetése, a KÜT és a szakszervezet elfogadta a kódex tervezetét. Rögzítésre kerültek benne mindazok az elvek, értékek, amelyekhez az Rt mködése során ragaszkodunk. A kódex meghatározza a kultúrált magatartás szabályait, a munkatársak közötti és a Társaság küls környezetével fenntartott kapcsolatok általános etikai elvárásait. A normák betartása hozzájárul mködésünk hatékonyabbá tételéhez, dolgozóink, fogyasztóink és a tulajdonosok elégedettségének növeléséhez. Az Etikai Kódex szabályainak alkalmazására vonatkozó megállapodás várhatóan a Kollektív Szerzdés része lesz. Hencz Gyuláné Hencz Gyuláné a Számviteli Osztály vezetje nyugdíjba vonul szeptember 8-án. A szervezet irányítását a felmentési idejét tölt vezet helyett -átmenetileg megbízással- Bózáné Bózsa Katalin látja el. 1-5 havi termelési adatok Az 1-5 havi termelési adatok, amelyeket a Szolgáltatási és Vízgazdálkodási Osztály közölt, bizakodásra adnak okot. Az elmúlt év hasonló idszakához képest a Balaton üdülterületén 4,2 %-os növekedést tapasztaltunk. A Velencei tó térségében ugyan 12,98 %-os csökkenés következett be, de társasági szinten 2,03 % az ivóvíz termelés növekedése. Kibvített vezeti értekezletek Kibvített vezeti értekezletekre a második félév során az alábbi idpontokban kerül sor: július 23, szeptember 24, október 29, december 17. Szennyvíztisztítók a tó körül Szennyvíztisztítók a tó körül címmel számolt be a Ma és Holnap elnevezés környezetvédelmi és területfejlesztési folyóirat balatoni száma a DRV Rt. környezetvédelmi tevékenységérl. Tóth István vezérigazgató jegyzi a cikket, amely tájékoztatást ad a szennyvízelvezetés és-tisztítás helyzetérl, és a kiemelt távlati célok közé sorolja a korábbi építés telepek szükség szerinti rekonstrukcióját, a szagszennyezést, valamint a korróziót megelz eljárások, továbbá a laboratóriumi háttér továbbfejlesztését és az üzembiztonság megrzését. Egyesült Királyság - Magyarország Vízügyi Együttmködési Szeminárium Egyesült Királyság - Magyarország Vízügyi Együttmködési Szeminárium résztvevi voltak a központ mszaki szakterületen dolgozó vezet munkatársai valamint a területi egységek elsszámú vezeti július 3-án. A szeminárium vezetjének üzenete az összejövetel céljaként

13 megfogalmazta: "Az Egyesült Királyság kormánya és vízügyi ágazatunk szívesen megismerkedne az ezeken a területeken felmerül kihívásokkal kapcsolatos magyar megközelítésekkel, valamint feltárná az együttmködés területeit, hogy Magyarország is hasznosíthassa azt a jelents szakértelmet, amelyet az Egyesült Királyság ipara a víz- és szennyvíz ágazatban megszerzett." Vezérigazgatónk meghívást kapott az elz napi fogadásra is, amelyet a Brit Nagykövet Úr a brit vízügyi delegáció tiszteletére adott. Milliárdos nagyságrend területfejlesztési támogatás Milliárdos nagyságrend területfejlesztési támogatás mellett július 11-én indult az "alapcs letétellel" az a kivitelezési munka, amely Barcsot és a környez 17 települést érinten társaságunk Beruházási Osztályának lebonyolításában készül el 2002.év végéig 6,8 milliárd forintos költséggel. A próbaüzem fél éves idtartamra tervezett. A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelez a Dráva menti Csatornaépít Konzorcium lett, melynek tagja a Délviép Kft, továbbá a Szabadics Közm és Mélyépít Kft. A szennyvíz csatornázási és tisztítóm építési program során 161,1 km gravitációs és 91,3 km nyomóvezeték, 68 db. házi, 48 db. hálózati szennyvízátemel, 24 db. szagtalanító valamint egy 3000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep épül. A telep ki fogja elégíteni az ISO szabvány követelményeit, lehetséget biztosítva a tanúsítvány megszerzéséhez. Vezérigazgatói körlevél karácsony és szilveszter közötti munkanapokkal kapcsolatos vezérigazgatói körlevél jelent meg december 27, 28, 29-re általában rendes szabadságot kell kiadni. Ez természetesen nem vonatkozik a megszakítás nélkül üzemel munkarend szerinti beosztásban foglalkoztatottakra. Szegerd, Hollád, Fnyed és Tikos Szegerdn, Holládon, Fnyeden és Tikoson egészséges ivóvizet fogyaszthat a lakosság, miután összekapcsolták a kis falvakat a regionális rendszerrel - tette közzé a Somogyi Hírlap. Dr. Gyenesei István a megyei közgylés és a megyei területfejlesztési tanács elnöke avatta fel a 34,5 millió forintos költséggel megépített új víziközmvet. A Somogy megyei Üzemigazgatóság által üzemeltetett létesítmény megvalósulásához társaságunk is hozzájárult, és mint Tóth István vezérigazgató kiemelte, a helyi kutak által szolgáltatott víz minségével és a víznyomással kapcsolatos problémák véglegesen megoldódtak. 10 évre szóló koncessziós üzemeltetési szerzdés 10 évre szóló koncessziós üzemeltetési szerzdést írt alá a DRV Rt Iváncsa, Besny és Beloiannisz polgármestereivel. Társaságunk a fejér megyei települések szennyvízelvezetésére és tisztítására kiírt koncessziós pályázat elnyerésével vált immár teljes kör helyi víziközm szolgáltatóvá, hiszen az ivóvizet korábban is mi biztosítottuk.

14 Vízmér óra hitelesít pad Gépészeti Üzemigazgatóság legyártotta és Lettországba, Liepája városába szállította június elején azt a kétsoros vízmér óra hitelesít padot, amelyet az ottani mérésügyi hivatal rendelt meg. A helyszínen megtörtént a sikeres üzembe helyezés és az átadás. Az összesen mintegy 1700 km-es utat gépkocsival tette meg Máté László üzemigazgató, Réti Gyula csoportvezet, Schmidt Pál mvezet és Róka Gyz mszerész. Vízmkezel szakmunkásképzés Vízmkezel szakmunkásképzésre a 2001/2002. tanévre a siófoki Baross Gábor Szakmunkásképz és Szakközépiskolába 15 f iratkozott be. Társaságunk a gyakorlati képzési hely biztosítására tanulószerzdést fog kötni a fiatalokkal. Az elssökkel párhuzamosan a második évfolyamban 8 f folytatja sztl tanulmányait. Szakmai mhelymunka A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium szervezésében tovább folyik a szakmai mhelymunka az alaptevékenység bibliájának tekinthet 38/1995-ös Kormányrendelet módosítása tárgyában. Dr. Hajós Béla helyettes államtitkár úr vezetésével a Szilvásváradon július 17-én tartandó igazgatói értekezlet is foglalkozik a kérdéssel. Igazgatósági ülés A DRV Rt Igazgatósága július 18-án tartja soron következ ülését, amelynek napirendjén az alábbiak szerepelnek: Jelentés a társaság ügyvezetésérl, vagyoni helyzetérl és üzletpolitikájáról. Az üzleti terv I-VI. havi teljesítésének értékelése. Szervezeti és Mködési Szabályzat módosítása. Támogatja a részvénytársaság Támogatja a részvénytársaság a hasznosítható, igazolt nyelvtudás megszerzését. A tervek szerint elssorban a közvetlen fogyasztói kapcsolatokkal rendelkez, illetve az idegen nyelv szakirodalomból merített tudás felhasználásának lehetségét biztosító munkakörökben dolgozók köthetnek majd tanulmányi szerzdést az állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése érdekében.

15 Befejezdtek a társaság által szervezett tanfolyamok Befejezdtek 36 f intenzív fogyasztói kapcsolattal rendelkez munkatárs részére a Délbalatoni Üzemigazgatóságon a Baross Gábor Szakmunkásképz és Szakközépiskola közremködésével a társaság által szervezett tanfolyamok. Az ügyfélszolgálatosok valamint a vízóra leolvasó és díjbeszed kollegáink "Általános részvénytársasági, mszaki és értékesítési alapismeretek" tantárgyakból szereztek az elméleti és gyakorlati képzés során a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket. A tanulást Antalné Berei Csilla fogyasztói kapcsolatok csoportvezet és Szabó Ágnes humánpolitikai szervez konzulensként segítette. Dolgozói részvények újraértékesítése A dolgozói részvények újra értékesítésére a 3/2001-es vezérigazgatói utasítás rendelkezik. A felajánlott lehetséggel érdemes élni, hiszen a vásárláskori árhoz képest nem csökken a papír értéke mert a visszavásárlást a jegybanki alapkamattal növelten bonyolítja le a részvénytársaság. Igazgatósági ülés A DRV Rt. legutóbbi igazgatósági ülésén hozott határozat szerint az üzemigazgatóságok elnevezése augusztus elsejétl egységesen igazgatóságra módosul. Elfogadásra kerültek szervezeti változtatások is, amelyek közül legfontosabb a folyamatszemlélet jegyében fogant gondolat alapján az értékesítési szervezet létrehozása. A szervezetet az értékesítési és pénzügyi igazgató irányítja, amely magában foglalja a korábbi pénzügyi és számviteli osztályt, valamint önálló csoport szinten integrálja az ügyfélszolgálati irodát. A döntéshez kapcsolódó adminisztratív és egyéb változások megvalósítása tárgyában vezérigazgatói rendelkezés fog megjelenni. A Munkahelyi Szakszervezet irodái új helyre költöztek A VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet központi irodái új helyre költöztek. Cím: Siófok, F utca 154. Telefon: , A Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Osztályok október elsejéig ugyanitt találhatók meg. Telefonszámuk változatlan. Önkormányzatok pályázatai Az önkormányzatok pályázatai alapján jelents céltámogatási összegeket hagyott jóvá a kormányzat a szennyvizes beruházások támogatására. A hivatalos közlönyben hamarosan közzé lesz téve az eredmény, amelynek figyelemmel kísérése társaságunk részérl is hasznos lehet, hiszen a mködési területen lév nyertes önkormányzatoknak nyújtott szakmai segítség kamatozhat a rendszerek késbbi üzemeltetése kapcsán.

16 Európai Uniós támogatás (ISPA) Az Európai Uniós támogatás (ISPA) megszerzésének elkészítési fázisában elkészült a Balaton térség regionális szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó koncepcióterv és konzultációs anyag. Az eutrofizálódás, mint a Balatonnal kapcsolatos legfbb környezeti probléma csökkentése érdekében nagyobb ütemben szükséges fejleszteni úgy az önkormányzati, társulati szennyvízcsatorna építéseket, mint az állami tulajdonban lév fmvi rendszereket. A Kormány a legszükségesebb fmvi fejlesztésekre a következ két évben már 1-1 MdFt többlet beruházási forrást, az önkormányzati szennyvízhálózat építési munkálatokhoz 5,4 MdFt támogatást fog nyújtani. Mindez kevés, ezért a térségi csatornahálózat fejlesztéséért felels szerveknek (minisztériumoknak, az Országos Vízügyi Figazgatóságnak, a Balatoni Fejlesztési Tanácsnak valamint a DRV Rt-nek) mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az ISPA pályázat sikeres legyen és a koncepció terv szerinti munkák a kívánt ütemben és összhangban az önkormányzati fejlesztésekkel megvalósuljanak. A munkát a DRV Rt széleskör szakmai tapasztalataira épít segítségnyújtással kívánja elsegíteni. Kibvített vezetségi ülés Kibvített vezetségi ülés volt július 23-án a központban. Az SAP alapmodulok és a CO modul integrált mködésével elállt adatsorok felhasználásával készült elemzés arról gyzte meg a hallgatóságot, hogy az els félévben a Társaság teljesítménye jó színvonalú. A számlázott ivóvíz szolgáltatási mennyiség a tervet 10 %-kal, mintegy 1,2 millió m3-rel (ez az elz évhez képest 3,6 %-os javulás), míg a csatornaszolgáltatási mennyiség a tervet 18,1 %-kal (662 e m3-rel), az elz év azonos idszaki adatát pedig 4,6 %-kal haladta meg. A nettó árbevétel a tervet 11,8%-kal múlta felül, a költségráfordítás pedig nem érte el a tervezett szintet. Üzemi tanács választások Üzemi tanács választásokra kerül sor novemberében a DRV Rt-nél. A választási szabályzatot a társaságnál mköd szakszervezetek véleményének figyelembe vételével állítják össze. (Pintér Lajos KÜT elnök) Átadja a DRV Rt. Átadja a DRV Rt. tíz éves idtartamra annak a balatonlellei tónak a kezelési jogát a helyi önkormányzatnak, amely korábban a tisztított szennyvíz befogadására szolgált. Ennek a funkciónak már jó tizenöt éve nem kell eleget tennie, ugyanakkor némi fejlesztéssel a településképbe beilleszthet.

17 Akkreditált laboratórium Akkreditált laboratóriuma van a Somogy megyei Igazgatóságnak-adta hírül a Somogyi Hírlap augusztus 16-ai számában. Fekete Wieslawa laborvezet válaszolt az újságíró kérdéseire. A környezetanalítikai jártassági vizsgálaton rendszeresen kiváló minsítést elér laboratórium a Nemzeti Akkreditáló Testület bizottsága eltt is bebizonyította, hogy magas szinten felel meg a munka szervezettsége/eredménye, maga a munkafolyamat valamint a vizsgálatok dokumentáltsága tekintetében a követelményeknek. Gratulálunk a legjobbaknak járó elismerés elnyeréséhez! Fonyódi gyermeküdültetés A fonyódi gyermeküdültetés ebben az évben is zökkenmentesen bonyolódott le. A július 2- tl július 30-ig négy turnusban résztvev, összesen 91 f (52 lány és 39 fiú) jó elhelyezési és ellátási körülmények között, szakképzett pedagógusok felügyelete mellett tölthette el a 7-7 napot a Balaton partján. Hajókirándulás, gyalogtúra, kispályás foci, röplabda, számítógépes játékok tették akkor is fedhetetlenné a napokat, amikor a rosszabb id miatt nem lehetett a legkedveltebb szórakozást, a fürdést igénybe venni. Az igazgatóságok dolgozói létszámához képest a legtöbben Észak-balatonról, legkevesebben Somogyból jöttek az idén. Szennyvízcsatorna hálózat Szennyvízcsatorna hálózat készült el a millennium évében Keszthely Kertvárosban. Ennek jelképes átadására került sor augusztus 20-a elestéjén. A 440 millió forintnyi érték beruházás avatásán részt vett Manninger Jen a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, valamint Vass Nándor a környezetvédelmi tárca politikai államtitkára. Az infrastrukturális fejlesztés jelentségét amelyet társaságunk üzemeltet- dr. Szabó Imre Keszthely város polgármestere méltatta. Társasági focibajnokság Társasági focibajnokság volt július 28-án Siófokon hét gazdasági egység részvételével. A bajnoki címet a Fejér megyei Igazgatóság szerezte meg, miután a döntben büntetrúgásokkal bizonyult jobbnak a Nyugat-balatoni Üzemigazgatóságot képvisel csapatnál. Balatonlellét érint ivóvíz és szennyvíz kérdések Balatonlellét érint ivóvíz és szennyvíz kérdésekrl adott interjút a Somogyi Hírlapnak Májer József a Dél-balatoni Igazgatóság vezetje. Elmondta, hogy a kis mennyiség helyi vízbázissal rendelkez település szödrl új technológiával elállított, minségileg jobb vizet fog kapni, és a szennyvízhálózati szaghatást elimináló eljárást jövre automatizálni fogjuk.

18 A Halimba-Szc Kistérségi Regionális Vízm A Halimba-Szc Kistérségi Regionális Vízm kiváltásának építési, gépészeti és technológiai szerelési, továbbá villamos és irányítástechnikai munkáinak kivitelezésére kötött vállalkozási szerzdést a Fejér megyei Igazgatóság. Az augusztus végén létrejött kontaktus a Bakonyi Bauxitbánya Kft-vel 100 millió forint + ÁFA érték beruházást takar. Az önkormányzati tulajdonú vízm kiváltására azért van szükség, mivel megbízónk a területen mélymvelés bánya nyitását tervezi. A munka befejezési határideje január 15. (Juhászné Hermann Margit a Fejér megyei Igazgatóság mszaki vezetje) Tóth István tárgyalást folytatott Nagyatád polgármesterével Tóth István vezérigazgató augusztus 31-én tárgyalást folytatott Nagyatád polgármesterével a város vízellátását érint kérdésekrl. Az egyeztetést követen ellátogatott Kadarkútra, ahol létrejött a régen tervezett találkozás Erds Sándor vízm kezelvel, akinek "szájhagyomány" útján terjed három kívánságából kett azon a napon teljesült: kezet foghatott egy él vezérigazgatóval és kapott a munkájához fnyíró gépet. A közvetlen hangulatú eseményen vezérigazgatónknak is volt két kívánsága, miszerint jó volna minden általunk ellátott településre eljutnia és olyan körülményeket tapasztalnia, mint a Kadarkúton látottak. Szakmai tapasztalatcsere Szakmai tapasztalatcserén vett részt az értékesítési szervezet néhány munkatársa a Fvárosi Vízmveknél és az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.-nél Gyrben. Mindkét cégnél elssorban az ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos témakörben zajlott a tanácskozás. A résztvevk egyöntet véleménye szerint nagyon hasznos volt megtapasztalni, miként szervezik meg ügyfélkapcsolataikat, milyen nagy hangsúlyt kap a telefonos ügyfélszolgálat, valamint hogyan tükrözdik a gyakorlatban a fogyasztói kapcsolatok fontossága. (Bolygóné Polgár Klára ügyfélszolgálati irodavezet) A Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetségének Közgazdasági Bizottsága A Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetségének Közgazdasági Bizottsága Siófokon, a DRV Rt-nél tartotta soros ülését. A dr. Molnár László gazdasági vezérigazgatóhelyettes elnökletével létrejött szeptember 12-i program során az éves idarányos tervteljesítésekrl, a folyó hó 20-án rendezend "áras" konferenciáról, az októberi fkönyveli értekezletrl, a "38"-as rendelet módosításáról, valamint a közelg Közgazdasági Bizottsági választásokról lesz szó.

19 Az Észak-balatoni Igazgatóságon mszaki vezet váltás történt Az Észak-balatoni Igazgatóságon mszaki vezet váltás történt. Kovács István (53) aki eddig beruházási és fenntartási üzemvezet volt az egységnél, augusztus 13-tól látja el a megbízott mszaki vezeti feladatokat. Kollégánk a Pollack Mihály Mszaki Fiskolán szerzett vízellátási és csatornázási mérnöki, továbbá pénzügyi és számviteli fiskolai közgazdász végzettséggel rendelkezik. Kovács István óta társaságunk munkavállalója, ezt megelzen tíz éven át a Dunántúli Vízügyi Épít Vállalatnál dolgozott. Barcs és 17 társult település Barcs és 17 társult település szennyvíz csatorna hálózatának és közös szennyvíztelepének építése a Beruházási Osztály lebonyolítói felügyelete mellett a július 17-ei munkaterület átadással megkezddött. A kivitelezésre kiírt pályázatot a DÉLVIÉP Kft és a Szabadics Kft által létrehozott Drávamenti Csatornaépít Konzorcium nyerte, amely alvállalkozók bevonásával eddig összességében 5000 méter gravitációs csatornát épített meg. Szeptember 15-ig minden érintett településen megkezddik a munka a hálózatok kiépítésével. A szennyvíztelep kivitelezésének útjába került egy akadály, nevezetesen lakossági kérésre a beruházó, a tervez és a fvállalkozó megvizsgálja a telep helyszínének mintegy km-rel történ távolabb helyezési lehetségét a településtl. (Mogyorós Mihály beruházási osztályvezet) "Áras" konferencia "Áras" konferencia lesz a Szakmai Szövetség szervezésében folyó hó 20-án Budapesten, ahol az érdekldk a "Díjképzés közgazdasági háttere" címmel dr. Molnár László vezérigazgató helyettes, "Díjképletek bemutatása, hatásuk" címmel Somogyi Csaba osztályvezet kollégánk eladását is meghallgathatják. Regionális Vízügyi Sportnap Regionális Vízügyi Sportnap volt Tatán szeptember 7-8-án, ahol nyolc sportágban mérték össze tudásukat az ágazat meghatározó vizes cégeinek versenyzi. A tatai edztáborban az Észak-dunántúli Regionális Vízm Rt. által szervezett viadalon két els (atlétika, tenisz), három második (kosárdobás, lábtenisz, ni foci), két harmadik (teke, kötélhúzás) és egy ötödik(férfi foci) helyezést ért el csapatunk, így a házigazdákkal azonos pontszámot szereztünk, de sajnos hajszállal lemaradtunk a dobogó els helyérl, mivel a tatabányaiak egy els helyezéssel többet értek el.

20 A nyelvtudás támogatására A nyelvtudás támogatására vonatkozó javaslatot hagyott jóvá a Társaság vezetése. A Munkaügyi Osztály által kiadott közlemény kiemeli, hogy a hasznosítható és igazolt nyelvtudás megszerzését támogatjuk: a megszerzett tudás az adott munkakör magasabb minségi szint ellátását biztosítsa, és a vizsgabizonyítvány bemutatása a tanulmányi szerzdéssel támogatott idszak után kötelez! A személyügyi/munkaügyi szervezetek részletes tájékoztatással állnak rendelkezésre. Az Etikai Kódex 013-as számmal Az Etikai Kódex 013-as számmal beépült a társaság szabályozási rendszerébe. Következ lépés az Etikai Bizottság megalakítása. A kilenc fbl álló grémiumba a cégvezetés, a VKDSZ DRV Rt Munkahelyi Szakszervezete és a Központi Üzemi Tanács egyenl arányban delegál tagokat. A munkát a Bizottság legkésbb én megkezdi. Az ágazati kollektív szerzdés Az ágazati kollektív szerzdéssel kapcsolatos álláspontját ismertette a Szakmai Szövetség Elnökségének döntése alapján Hegeds László a Sopron és Környéke Víz és Csatornam Rt vezérigazgatója, a munkáltatói tárgyalócsoport vezetje a nemrég felújított kétoldalú (VKDSZ-SzSz) tárgyalásokon: a Szakmai Szövetség nem tudja felvállalni a tagszervezetek képviseletét az ügyben, ezért a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetének egyenként kell megállapodnia a munkáltatókkal az ágazati szakmai szempontokat is figyelembe vev szerzdésekben az ágazati szint kollektív szerzdéses kérdésekrl. Az országos minimálbérrl Az országos minimálbérrl folytatott tárgyalások során Papp Mária a Víz és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetségének ftitkára a munkaadói oldal részérl kijelentette: "Maximum a Kormány 50 ezer forintos minimálbér-emelési javaslatát tudjuk elfogadni. Ha azonban az alapbér jelentsen emelkedik, ennek kompenzálásaként várhatóan a víz és csatornadíjak is növekedni fognak." A DRV Rt. Számviteli Osztályának vezetje A DRV Rt. Számviteli Osztályának vezetje szeptember 15-tl Bózáné Bózsa Katalin, aki a közelmúlt átmeneti idszakában megbízott osztályvezet volt amellett, hogy ellátta az Adatfeldolgozási Csoport irányítását is tl dolgozik a társasági központban, a munka mellett 1993-ban végzett a Pénzügyi és Számviteli Fiskolán Zalaegerszegen. A csoportvezeti pozíciót Pozsár Beatrix közgazdász foglalja el a jelzett idponttól kezdve.

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 5-EI

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 5-EI ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 5-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 549-7/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 8 DB VI.NAPIREND Tárgy: Pályázat

Részletesebben

v í z d í j a k r ó l

v í z d í j a k r ó l RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII. 17.) Önkormányzati. rendelet a v í z d í j a k r ó l Rajka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Kötelezettsé gvállalás. ellenértéke. Mt. 3. (6) alapján (4) Munkáltató által kezdeményezett munkaviszony. Mt. 3. (6) alapján [hónap] (4) Időtartam

Kötelezettsé gvállalás. ellenértéke. Mt. 3. (6) alapján (4) Munkáltató által kezdeményezett munkaviszony. Mt. 3. (6) alapján [hónap] (4) Időtartam MENEDZSMENT, OSZTÁLYVEZETŐK, ÜZEMVEZETŐK Közvetlen pénzbeli juttatás Közvetett pénzbeli juttatás alapbér Mozgóbér [%/év] (1) szerződés szerinti Kafeteria hozzájárulás (3) költségtérít és felmondási idő

Részletesebben

Egy délután a fiatalokkal

Egy délután a fiatalokkal Egy délután a fiatalokkal 2003. december 1-én a Munkaügyi Osztály szervezésében Tóth István, Társaságunk vezérigazgatója, 20 felsfokú végzettség, pályakezd fiatallal töltött el egy délutánt Siófokon, az

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrl: név: Város Önkormányzata székhely: 2000, Városház tér 1-3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 adószám: 15395364-2-13

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére Tárgy: Széchenyi utca teljes korszersítése Tisztelt Képvisel-testület! Nyílt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 1. sz. melléklet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsoktatási intézményekbe teljes idej, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XII. 23.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E Mosonszolnok Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből ivóvízért és csatornahasználatért fizetendő

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 21/2001.(X.31.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 21/2001.(X.31.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 21/2001.(X.31.) rendelete A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN DOLGOZÓ KÖZTISZTVISELK KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRL Szigetvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, F utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 Tárgy: E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére Gróf Esterházy Kórház és Rendelintézeti Szakrendelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004.

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004. A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL Budapest, 2004. Mirl szól a Büntetjogi Segítségnyújtási Program? A Büntetjogi Segítségnyújtási Program keretében a Magyar

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

b) helyi önkormányzati fenntartású intézmények, polgármesteri hivatal vízfogyasztása nettó 192,-Ft/m 3 + ÁFA összege.

b) helyi önkormányzati fenntartású intézmények, polgármesteri hivatal vízfogyasztása nettó 192,-Ft/m 3 + ÁFA összege. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/994. (V..) rendelete (/003. (XII.7.), /004. (I.8.), 3/004. (XII. 5.), 7/006. (XII.06.), /007. (VII.4.), 9/008. (IV..), a 9/008. (V.8.), a 8/008. (XII.7.),

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl A Pápa Város Önkormányzata Képviseltestülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek október 14-én tartandó együttes testületi ülésére.

Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek október 14-én tartandó együttes testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Nagyér- Ambrózfalva Csanádalberti - Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. október 14-én tartandó együttes testületi ülésére. 1, napirendi pont: Kérem Ambrózfalva

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY- II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM 00-01 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika ------------ Törzskari

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Nyertes pályázat a BFT-nél

Nyertes pályázat a BFT-nél Nyertes pályázat a BFT-nél Társaságunk pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, melynek révén a BFT támogatja egy on-line telepítés alga klorofill-mér mszer megvásárlását és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Társulási Tanács 37 igen szavazattal, a jelenlévők 100%-os szavazati arányával egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Jegyzőkönyv. A Társulási Tanács 37 igen szavazattal, a jelenlévők 100%-os szavazati arányával egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: Jegyzőkönyv Készült: 2013. június 19.-én a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának a Tabi városháza nagytermében tartott üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben