Köszöntõ. Tisztelt Olvasó! Takács Gábor elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntõ. Tisztelt Olvasó! Takács Gábor elnök"

Átírás

1 Köszöntõ Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy idén is figyelmébe ajánljam kiadványunkat, amely a Magyar Uszodatechnikai Egyesületet és tagvállalatait mutatja be. Egyesületünknek bár kis szakterületet képvisel sok olyan vállalkozás a tagja, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarországon épülõ strandok, fürdõk és magánmedencék megfeleljenek a 21. század technológiai, technikai kihívásainak, a megrendelõk elvárásainak. Kétféle ember létezik: akinek már van medencéje, s aki álmodozik róla. Miután mindenki szeretné valóra váltani az álmait, ezért nem csoda, hogy bár az építése összetett és minden esetben egyedi feladat egyre többen és többen terveznek, építtetnek medencét, amelynek megvalósítása az elõdöktõl szerzett tapasztalatokkal felvértezett új szakember-generáció feladata. Kiadványunkban azokat a vállalkozásokat mutatjuk be, amelyek tulajdonosai önként csatlakoztak hozzánk, és megfelelnek szakmai, etikai, minõségi követelményeinknek. Az õ szolgáltatásaikat jó lelkiismerettel ajánljuk mindenkinek. Egyesületünk természetesen nyitott azok elõtt a tisztességes szakemberek elõtt is, akik még nem csatlakoztak hozzánk, de elfogadják alapszabályunkat, s szeretnének tõlünk a szakmai újdonságokról, a törvényekrõl, elõírásokról naprakész információt, szükség esetén jogi segítséget kapni. Évkönyvünk szerkesztése során abban a reményben, hogy megkönnyíthetjük a szép és jól mûködõ medencék, szaunák, wellnesslétesítmények megvalósítását külön figyelmet fordítottunk arra, hogy sokféle szakmai területen mûködõ tagcégeink specialitásait is bemutassuk olvasóinknak. Hippokratész, az orvostudomány atyja, a természetes gyógymódok hirdetõje mondta: a víz mégis a legjobb. Hogy a lehetõ leghamarabb, a lehetõ legkisebb ráfordítással élvezhesse áldásos hatásait, ebben próbálunk segíteni Önnek. Reméljük, sikeresen Takács Gábor elnök 1

2 Bemutatkozik a Magyar Uszodatechnikai Egyesület Megalakulás A Magyar Uszodatechnikai Egyesületet 1999 októberében a következõ 18 uszodatechnikai vállalkozás hívta életre: Aquacomet Kft., Aqualine Kft., Fer-Mi-Ker Kft., Funds Bt., Garda Kft., Haga Build Pool Kft., Heva Kft., Kardos Kft., Méjag Kft., Poolcontroll Kft., Poseidon Kft., Rétfalvi Kft., R+R Konstrukt Kft., Szavini Kft., Szentendrei Vízgépészeti Szövetkezet, Tempero Rt., Therma Kft., WTS Kft. Az alapításban meghatározó szerepe volt az egyesület elsõ megválasztott elnökének, Ficsor István úrnak. Az egyesület alapfeladatai: - az uszodatechnika szakma kamaraszerû érdekvédelmi képviselete bel- és külföldön - mûszaki, gazdasági újdonságok átadása, szabványok figyelése, rendezvények, elõadások szervezése az egyesületi tagok részére, minõségi követelmények meghatározása, mûködési formák kialakítása. Az elmúlt 8 évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy kialakult az a keretrendszer, amely mûködésünket meghatározza. Tagság Egyesületünk tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki uszoda- és szaunaépítéssel, wellnesslétesítmények létrehozásával foglalkozik, legyen az tervezés, kivitelezés, anyag- vagy eszközgyártás, beszállítás, oktatás. Napjainkban 61 vállalkozás tartozik a szervezethez. Sok ez vagy kevés? Ma Magyarországon mintegy vállalkozás épít medencéket. Közöttük legtöbb a 10~50 fõt foglalkoztató cég. A kisebb, 1-2 fõs cégek általában a már mûködõ vállalkozások önállósodó alkalmazottaiból jöttek létre. A kívülállók meghatározó hányada azokból a kisvállalkozásokból áll, amelyek tagjai még nem ismerték fel az egyesület kínálta lehetõségeket. Jelenlegi tagságunk az alábbiak szerint oszlik meg: - 37 cég fõ tevékenysége a kivitelezés és az ehhez kapcsolódó gyártás, - 15 cég dominánsan kereskedelemmel foglalkozik, - 9 cég beruházást bonyolít, tervez, oktat, lapot ad ki. Alapszabály Az egyesületi törvény elõírja, hogy a civil szervezetek egységes dokumentumba rögzítsék céljaikat, mûködésük feltételeit, tisztségviselõinek kötelességeit, viszonyukat tagságukhoz, megrendelõikhez. Egyesületünk az illetékes bíróság által elfogadott és legutoljára én módosított alapszabály szerint dolgozik, amely nyílt, mindenki számára elérhetõ dokumentum, teljes terjedelmében a honlapon olvasható. Etikai kódex Már a megalakuláskor megfogalmazódott, hogy az egyesületnek példát kell állítania a szakma elé, és ez nem szólhat másról, mint a tisztességes piaci magatartásról. Ez etikai kódexünk alapgondolata. Tartalmában a vállalkozások mindennapjaira vonatkozó normákat fogalmaztunk meg, amelyeket közgyûlésen egyhangú szavazással fogadtunk el. A kódexben rögzített szabályok megtartása sokszor nem könnyû, különösen mai társadalmi-gazdasági környezetünkben, ahol a vállalkozói szféra nem mindig az írott vagy íratlan erkölcsi szabályok szerint mûködik. Ami fontos eredmény: megfogalmaztuk alapelveinket a tisztességes piacról. Tagjainktól nemcsak elvárjuk, de eszközeinkkel ellenõrizzük is a követelményeink szerinti mûködést. Az etikai kódex teljes terjedelmében a olvasható. 2

3 Mûködésünk Közgyûlés Az egyesülési jogról rendelkezõ törvény a civil szervezetek számára évente legalább egy közgyûlést ír elõ. A közgyûléseken meghozott közös döntéseket jegyzõkönyvben rögzítjük. Ezen határozatok minden tag számára elérhetõek akár elektronikus, akár írásos formában. Egyesületünk a tagság által megszavaztatott és elfogadott munkarend szerint évi két alkalommal (tavasszal, õsszel) kétnapos nagy közgyûlést és szükség szerint kis közgyûlést hív össze. A nagy közgyûlések elsõ napján kizárólag szakmai elõadások és háttérbeszélgetések zajlanak a tagcégek munkatársai és az elõadók részvételével. Az elõadók részben külsõ meghívottak, részben tagcégeink gyakorló szakemberei. Témáink mindenkor a szakmai fejlõdés, a jogi, gazdasági és pénzügyi környezet változásai és az érdekvédelem köré csoportosulnak. A közgyûlési meghívók elõre közlik az elõadások témáit, hogy a résztvevõk felkészülhessenek hozzászólásokkal. E közgyûlések egyedülálló lehetõséget biztosítanak arra, hogy az uszodakivitelezésben érdekelt vállalkozások találkozhassanak egymással. Összejöveteleink a szakma szereplõi közötti párbeszédként mûködnek, eredményét mindig bizonyítja az aktív, sokszor késõ éjszakába nyúló pozitív vitákat is tartalmazó részvétel. Az elõadások anyagai kizárólag tagjaink részére érhetõk el. A nagy közgyûlések második napján belsõ ügyek kerülnek megtárgyalásra. Ezek részben szabályzatra, mûködésre vonatkoznak, itt kerülnek napirendre az érdekvédelmi, etikai témák és itt történik a tagfelvétel is. A közgyûlésen meghozott határozatok irányítják az elnökség és a titkárság munkáját. Elnökség Az egyesület elnöksége 5 tagból áll. Jelenlegi tagjai: elnök: Takács Gábor (A S Hungária Kft.), elnökségi tagok: Borbély Tibor (GDV Kft.), Lendvai Zoltán (Lendvai és Társa Kft.), Ringhofer János (R+R Konstrukt Kft.) és Szamos József (Szavini Kft.). Az elnökség mozgásterét az alapszabály, a közgyûlési határozatok és a tagok számára nyilvános mûködés adja meg. Munkáját munkaterv alapján végzi. Alapvetõ feladata az egyesület képviselete és a közgyûlési határozatok végrehajtása. Elnökségi üléseket szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal tartunk. Az egyszemélyi képviseletet az elnök látja el. Titkárság A hatékony egyesületi munkához önálló feladatokat ellátó titkárság szükséges. Ez 2003 elejére alakult ki és a napi operatív munka vitelére munkaterv alapján jelenleg a következõ feladatokat látja el: - elõkészíti és végrehajtja a közgyûlés és az elnökség döntéseit - folyamatosan intézi az egyesület ügyeit az elnökségi ülések között az elnökség határozatainak megfelelõen - éves pénzügyi tervet terjeszt elõ az elnökségnek - felel az egyesület gazdálkodásáért, intézi pénzügyeit - továbbítja a külsõ megkereséseket az elnökség felé - rendszeresen beszámol az elnökségnek az elvégzett munkáról Felügyelõbizottság Az egyesületben 3 tagú felügyelõbizottság mûködik. Munkáját az érvényben lévõ törvények szerint és éves ellenõrzési terv alapján végzi. Ellenõrzi az egyesület gazdálkodását, a pénzügyi fegyelmet, az adminisztrációt. Tapasztalatairól minden évben egyszer számol be a közgyûlésnek írásos és szóbeli formában. Az Fb tagjai: elnök: Demeter János (SZEUSZ-D Kft.), tagok: Hill Tamás (Funds Bt.) Tardi Ágnes (Seerose Kft.) 3

4 Kapcsolataink Egyesületünk tagjainak képviselete érdekében kapcsolatban állunk az ÁNTSZ-szel, a Magyar Fürdõszövetséggel, a Magyar Szabványügyi Testülettel, a Magyar Wellness Társasággal, a Magyar Épületgépész Szövetséggel, a Magyar Épületgépészek Koordinációs Szövetségével, továbbá igen szoros és eredményes az együttmûködésünk az Európai Uszodaépítõ Szövetséggel, az EUSA-val. Részt veszünk egymás rendezvényein, közös feladatokat határozunk meg. Nemzetközi tekintetben a német BSW-vel és az angol ESPF-fel ápolunk kapcsolatokat. Érdek-képviseleti munkánk eredményei A közgyûlések folyamatosan növekvõ színvonalú szakmai elõadásai igen értékes segítséget jelentenek tagjaink részére. Uszodaépítés során számtalan mûszaki probléma merül fel, ezek megoldására sokszor adnak értékes javaslatokat, ismertetnek új megoldásokat elõadóink. Minden közgyûlésünkön találkozunk olyan meghívott elõadóval, aki nem közvetlenül a mi szakmánkból jön, hanem vagy peremterületrõl vagy akár az ország gazdaságirányításából, biztosítótól, stb. Az Év medencéje pályázatot minden évben meghirdetjük az alábbi kategóriákban: I. Elõre gyártott kültéri magánmedencék II. Épített kültéri magánmedencék kerámiaés üvegmozaik burkolattal III. Épített kültéri magánmedencék mûanyag és speciális burkolattal IV. Épített beltéri magánmedencék bármely burkolattal V. Nyilvános használatú medencék (úszó, gyerek, gyógy) kültérben VI. Nyilvános használatú medencék (úszó, gyerek, gyógy) beltérben VII. Élménymedencék VIII. Hidromasszázs-medencék, izzasztó fürdõk A pályázatok beadási határideje mindenkor a tárgyévet követõ január 31., eredményhirdetés a tavaszi nagy közgyûlésen tavaszától nyerteseink automatikusan részt vesznek az EUSA Európai Év Medencéje pályázaton is. Oktatás Jelenleg Magyarországon nincs megfelelõ képzés uszodatechnikai kivitelezés elsajátítására. Ezért felvállaltuk tevékenységünk egyik legfontosabb részeként, hogy kialakítjuk ennek rendszerét. Ennek elsõ lépéseként a szakmai közgyûlések keretei közötti szakismeret átadása már jól mûködik évek óta. Második lépés a 2004 januárjában indított, uszodaépítési alapképzést biztosító és akkreditált tanfolyamunk volt, ahol már sok hallgató vizsgázott sikeresen. A kurzusok indítása létszámfüggõ és csak tagcégek munkatársai részére indítjuk. Etikai normák Az érdekképviselet felelõsséggel jár és nem jelenti tagjaink elvtelen védelmét. Az etikai kódex alapján már számtalan nézeteltérést tisztáztunk tagjaink között. A szerencsére ritkán elõforduló kifogásolható minõségben dolgozó vagy etikátlan magatartást felmutató tagcégeinket Etikai Bizottságunk a közösség által elfogadott etikai kódex felhatalmazása alapján szóban, írásban figyelmezteti. Eddig nyilvánosság elõtti kizárásra nem került sor. Internetes megjelenésünk az általános információk mellett fontos fóruma tagjaink tájékoztatásának. Részvétel rendeletek, szabványok kidolgozásában A Magyar Fürdõszövetség Mûszaki Bizottságával, valamint az ÁNTSZ képviselõivel közösen kidolgoztuk a már elavult 37/1996 sz. rendelet módosítási javaslatát, mely jelenleg, 2007 õszén a szaktárcánál van elfogadásra és várhatóan 2008 januárjában lép életbe. Ugyanezen keretek között dolgozzuk ki az ME Uszodák Mûszaki Elõírásai módosítására vonatkozó javaslatainkat. 4

5 Külföldi tanulmányutak Egyesületünk életének elsõ éveiben komoly jelentõsége volt a Barcelonában, Lyonban, Stuttgartban, Kölnben, Párizsban vagy az USA-ban megrendezett szakmai kiállításokon és konferenciákon való szervezett részvételünknek, hiszen ezek akkor számunkra sok újdonságot adtak. Az utóbbi években azonban a kiállítások szerepe, súlya szinte minden szakmában drasztikusan csökkent: az újdonságokat ma már mindenki az internetrõl ismeri meg. Szakmánkra ez különösen vonatkozik, mivel igazi újdonságról nem, csak új gyártókról vagy Távol-Keletre áthelyezett gyártásról lehet beszélni. Ennek megfelelõen szakmai utakat ma már csak tagjaink külön kérésére, esetenként szervezünk. EUSA-tagság Egyesületünk 2005-ben teljes jogú tagként felvételt nyert a brüsszeli székhelyû Európai Uszodaépítõk Szövetségébe (EUSA: European Union of Swimming Pool and SPA Associations). Az EUSA jelenlegi tagországai: - Anglia - Ausztria - Franciaország - Magyarország - Német Szövetségi Köztársaság - Olaszország - Portugália - Spanyolország - Svájc - Svédország Kapcsolatunk igen szoros és számottevõ eredményeket hozott a közös európai szabványosítás területén, valamint a szakmai képzéstovábbképzés alapnormáinak rögzítésében. Részben az EUSA-n, részben a Magyar Szabványügyi Hivatalon keresztül beszereztük az Európában elfogadott szabványokat és követelményeket, egyes országok számunkra fontos nemzeti szabványait. Részt veszünk az uszodaépítés alapkövetelményeinek nemzetközi közös kidolgozásában. Az egyes tagországok egyesületi szakbizottságai, illetve szakértõi által elõkészített anyagokat az EUSA-közgyûlés jóváhagyása után közvetlenül a brüsszeli székhelyû EU Szabványosítási Bizottság kapja kézhez. Az EUSA lobbitevékenysége révén számos EU-rendelkezés szövegezése a mi javaslataink alapján készült, de arra is volt példa, hogy egy szakmailag kifogásolható elõterjesztést éppen az EUSA közbenjárására vonta vissza. Terveink Érdekképviselet bõvítése a következõ területeken: Biztosítási tanácsadás. Egyesületi szinten megkötendõ szerzõdés tagjaink követelésbehajtásaira. A Fürdõszövetséggel és az ÁNTSZ-szel közösen folytatjuk a hazai uszoda- és fürdõépítésre vonatkozó és már részben vagy teljesen elavult szabályok, rendeletek módosítására vonatkozó javaslatok kialakítását részben saját tapasztalataink, másrészt az EUSA javaslatai alapján. Oktatás kizárólag tagcégeink ezen a területen dolgozó munkatársai ismeretanyagának bõvítésére, részben a közgyûlések szakmai elõadásaival, részben igény szerint általános képzést jelentõ tanfolyam indításával. Kapcsolatrendszerünk bõvítése: Magyar Kereskedelmi Kamara, Mérnökkamara megfelelõ szakmai tagozata, Osztrák Uszodatechnikai Egyesület. Kiadványunk következõ oldalain megismerheti tagcégeink színes leírását. Reméljük, hasznos információkhoz jut minden kedves Olvasónk mûködésünk és tagjaink bemutatásával, bízva abban, hogy hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük Önt is. Ne feledje megnézni honlapunkat is! Budapest, 2007 õsze Magyar Uszodatechnikai Egyesület 5

6 ALBATROS Kft. Cégnév: Albatros Uszodatechnika Kft. Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 80. (alsó passzázsszint) Telefon: Fax: Honlap: Alapítás éve: 1993 Cégjegyzékszám: Kovács László Cégvezetés: cégvezetõ: Kovács László Tevékenységi kör: Tevékenységi körünkbe tartozik feszített és süllyesztett víztükrû masszázsmedencék, úszómedencék, pezsgõfürdõk, gõzfürdõk, törökfürdõk, szaunák, illatkabinok, infrakabinok, zuhanykabinok készítése és forgalmazása, wellnesslétesítmények (tepidárium, caldarium, jégkamra, sókamra, kneipp-taposó, fûthetõ pihenõpadok, stb.) tervezése, kivitelezése, telepítése, szervizelése. Dizájnötletek, szaktanácsadás, wellnessterek gépészeti és mûszaki hátterének megtervezése. Az Albatros Kft. úszómedencék kivitelezésével egyidejûleg a wellnessberendezések tervezésére és kivitelezésére specializálódott, ebben ma a hazai piacon meghatározó, vezetõ szerepet tölt be. Tízenöt éves tevékenységünk során számos berendezést készítettünk wellnesshotelek, fitnesztermek, szállodák, panziók, közintézmények, valamint igényes magánházak részére. Gyártó- és szervizbázist alakítottunk ki, a hangsúlyt a telepítés mellett az elõkészítésre, a vevõi igények és az extra kívánságok kielégítésére helyeztük. Szerviztevékenységünkkel a telepítés után is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Magyarországon: Budapest: Hotel Kempinski, Spa. Lánchíd Palota Csiki Bege Autoplaza, Club Fitness Levendula Day Spa Puskás Ferenc Stadion MTK stadion Balatonalmádi: Ramada Hotel Paks: Atomerõmû, Tanuszoda Balatonkenese: Magyar Telekom Üdülõ Visegrád: Silvanus szálló Siófok: Panoráma Hotel Siófok Residence Hotel Miskolc: Vital Wellness Dunavarsány: Olimpiai Edzõtábor Nagybajom: Vadászház Gyõr: Hotel Schweizerhof Érd: Vital Wellness Szigetszentmiklós: Squash Club Alexandra fitness Bükfürdõ: Hotel Corvinus Balatonfüred: Hotel Flamingó Riverside Apartmanház Ökocentrum-Ökoház Szeged: Teniszcentrum Hévíz: Hotel Carbona elnöki lakosztály-pezsgõfürdõ, stb. Feszített víztükrû masszázsmedencék, egyedi felszereltségû pezsgõfürdõk, úszómedencék, épített gõzkabinok, hammam (törökfürdõ), szaunák, infraszaunák, wellnessberendezések (tepidarium, caldarium, sókamra, jégkásakészítõ, kneipp-taposó, fûtött pihenõpad, élményzuhany) Belföldrõl: Saunabau Kft. Külföldrõl: Pichler GmbH., Dinotec GmbH., Cleopatra, Hufland Group, Nordmann Wellnesslétesítmények tervezése, kivitelezése, dizájnötletek és látványtervek készítése 6

7 Cégnév: Aliterrakva Építõipari és Szolgáltató Kft. Cím: 2092 Budakeszi, Viktória u. 2. Telefon: Fax: hu Honlap: ALITERRAKVA Kft. Az igényesség tükrében Alapítás éve: 1998 Cégjegyzékszám: Dan Gheorge, Nelhübelné Gyöngyösi Ildikó, Vincze Sándor Cégvezetés: cégvezetõk: Nelhübel Zoltán Vincze Sándor vezetõ tervezõ: Vincze Sándor mûszaki vezetõ: Nelhübel Zoltán irodavezetõ: Nelhübelné Gyöngyösi Ildikó Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: 40 fõ Úszó- és fürdõmedencék, wellnessközpontok, aquaparkok teljes körû tervezése és kivitelezése, automatizálása, karbantartása és üzemeltetése Az Aliterrakva Kft. közmûépítési és ipari mûtárgy építési munkák kivitelezésére alakult. Késõbb magasépítési tevékenységet is felvállalt. Tapasztalatai, felkészültsége alapján az ipari kivitelezések speciális területei sem okoztak gondot, például a szennyvíztelepek átépítése, erõmûvi speciális mûtárgyépítés, élelmiszer-ipari tárolók, silók és medencék ben kerültek a tevékenységek közé az uszodatechnikával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok. Az uszodatechnika tette szükségessé a kertépítés és egyéb szabadidõs kivitelezések megszervezését. Felismerve az egyre növekvõ igényt, törekednek a tervezésben, és a kivitelezésben a teljes körû vállalkozásra. Mûszaki menedzsmentjüket építõ-, építész-, gépész-, és kertészmérnökök alkotják, akik folyamatos irányítást vállalnak a feladat súlyának megfelelõen. A hazai vállalkozások közül kitûnnek innovatív gondolkodásukkal, ennek köszönhetõen került kifejlesztésre a PoolCommander uszodai távfelügyeleti rendszer. Magyarországon: Budapest: DunaPest Rezidenciák, Corinthia Grand Hotel Royal. Hajdúböszörmény: Városi Strand. Siófok: Coca-cola Beach Hause. Bugyi: Lovas Központ. Sátoraljaújhely: Hunor Hotel. Törökbálint: Aranyalkony Gerontológiai Központ. Ráckeve: Kék-Duna Wellness Centrum. Velence: Juventus Hotel. Baja: Duna Hotel. Tapolca: Pelion Hotel. Kiskunmajsa: Jonathermál strandbõvítés. Balatonalmádi: YACHT Camping. Alsóörs: EURÓPA Camping. Kaposvár: Városi Élményfürdõ Kisbér: Kincsem Hotel Saját: PoolCoomander uszodavezérlõ mûszerek Belföldrõl: Alveus Kft., Mapei Kft., Dinax Kft., Duoflex Kft PoolCommander uszodavezérlõ termékcsalád, vegyszeradagoló és vezérlõrendszerek, távfelügyeleti rendszerek tervezése, gyártása és kiépítése 7

8 ALITERRAKVA S.r.l. In oglinda exigenței Alapítás éve: 2001 Cégjegyzékszám: J30/134/2001 Nelhübel Zoltán, Nelhübelné Gyöngyösi Ildikó, Vincze Sándor, Dan Gheorghe, Dan Zsolt Cégvezetés: cégvezetõk: Dan Zsolt, Dan Gheorghe vezetõ tervezõ: Vincze Sándor, Dan Zsolt mûszaki vezetõ: Nelhübel Zoltán, Dan Zsolt, Dan Gheorge, Dan Daniel irodavezetõ: Dan Zsolt, Dan Dániel Tevékenységi kör: Úszó- és fürdõlétesítmények tervezése, kivitelezése. Teljes körû uszodatechnika program kis- és nagykereskedelme. A piaci igényeket kielégítve az Aliterrakva Kft ben megalapította romániai irodáját. A Szatmárnémetiben található iroda a magyarországi iroda mintájára Franchise szolgáltatásokkal mûködik, ezzel is biztosítva a magas szintû szolgáltatások biztosítását a román uszodatechnikai piac fejlõdése érdekében. Rövid idõ elteltével a dinamikusan fejlõdõ iroda a román uszodatechnikai piac egyik meghatározó szereplõjévé vált, ezzel fontos szerepet játszva az alakulófélben lévõ Román Uszodatechnikai és Wellness Egyesület megalapításában. A piaci igényeket kielégítve Románia egész területére kiterjed a tevékenységük, melynek eredménye, hogy mára Szatmárnémetitõl Bukarestig, Temesvártól Bákóig találkozhatunk az általuk kivitelezett medencékkel. Cégnév: Aliterrakva S.r.l. Cím: Románia, Satu Mare (Szatmárnémeti), Drum Careiului nr. 34., bl. 11, sc. D, ap. 63. Telefon: Fax: Honlap: Magyarországon: Tasnád: Városi Fürdõ bõvítés. Szatmárnémeti: Hotel Dana II. Szamos: magán-, masszázs- és úszómedencék tervezése, kivitelezése Szinaia: Regina Hotel Megyes: Gaz Metan Stadion úszó- és masszázsmedencéi. Belföldrõl: Mapei, Romstal Külföldrõl: Aliterrakva Kft., Alveus Kft., Magyar AstralPool Kft., Deitermann, Aita Studio, Dinax Kft., PoolCommander Betontechnológiás úszó- és fürdõlétesítmények tervezése, teljes körû kivitelezése. 8

9 Cégnév: Alterra-Bau Kft. Cím: 1105 Budapest, Ihász u. 21/a. Telefon: Fax: ALTERRA-BAU Kft. Alapítás éve: 1991 Cégjegyzékszám: Varga Gézáné és Fenyõs Imre Cégvezetés: cégvezetõ: Varga Gézáné Minõsítés: ISO 9001:2000 Tevékenységi kör: Úszó-, termál- és strandmedencék építése. Élmény- és terápiás berendezések telepítése vízforgatási és kezelési technológiával, automatizálással. Vízi csúszdák, kiszolgáló épületek és egyéb kapcsolódó létesítmények (park, kert, út, stb ) építése Az Alterra-Bau Kft ben alakult, az egyedi, komplex építõipari munkák fõvállalkozásban megvalósuló kivitelezésére. Megalapítása óta a Megrendelõk és Üzemeltetõk igényeit maximálisan figyelembe véve eredményesen mûködik. A cég tevékenységét alapvetõen két fõ irányvonal jellemzi: uszodák és élménymedencék építése, illetve mûfüves és szintetikus sportpályák tervezése, kivitelezése. Saját tulajdonú, komplex gépparkunk, valamint egyedi célberendezéseink lehetõvé teszik a kiváló minõségû munkavégzést az ország bármely területén. A piac és megrendelõink elvárásainak minden esetben igyekszünk megfelelni, melyre garanciát nyújt munkatársaink több- éves múltra visszanyúló szakmai tapasztalata és felkészültsége, valamint az általunk alkalmazott legmodernebb technológia. Magyarországon: Budapest: Újhegyi út uszoda és strand (4 db medence), Üllõi úti tanuszoda, Gellért fürdõ, Csillaghegyi strand, Csepeli strand élményfürdõ, mely elnyerte a MUE 2005 Az év medencéje címet. Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda 1. sz. szûrõforgató gépház Balatonszemes: strand úszómedence és élményfürdõ, Balatonfüred: strand élményfürdõ Leányfalu: Strand ülõés gyógymedencék Saját: egyedi acél- és mûanyag szerkezetek gyártása, rozsdamentes acél élményberendezések gyártása Belföldrõl: Aquaszer Kft., Aqualine Kft. Devex Kft., Víztükör Kft., Mapei Kft., Deitermann Kft., Astral-Pool Kft. Agro-Buchtal Gmbh., Duoflex Kft. 9

10 ALVEUS Kft. Cégnév: ALVEUS Mûszaki és Kereskedelmi KFT Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 26. Telefon: , , Fax: Honlap: Alapítás éve: 2000 Cégjegyzékszám: Cégvezetés: Kovács László Kajtár Gyula Kovács László Kajtár Gyula Tevékenységi kör: Elektronikus vezérlõberendezések gyártása úszóés masszázsmedencékhez. Közösségi-, magán,- úszó- és hidromasszázsmedencék kulcsrakész kivitelezése. Uszodatechnikai berendezések, kiegészítõk, masszázsmedencék, automatikus vegyszerszintmérõ és szabályozó mûszerek, UV-s és ózonos vízfertõtlenítõk és uszodavízkezelõ vegyszerek nagykereskedelmi forgalmazása. A fenti termékek nagy részének kiskereskedelme. Az Alveus Kft. szakmai múltja a nyolcvanas évek elejéig nyúlik viszsza. Az ország akkori legnagyobb vízkezelõ cégének a Vízgépészeti Vállalatnak munkatársai a 90-es évek elején alapították a jogelõd Multiprojekt Kft.-t, amely már akkor neves külföldi cégekkel került kapcsolatba. A 2000-ben az újjá alakult vállalkozás folytatta ezt a kapcsolatot. Ennek köszönhetõen a cég napjainkban több uszodatechnikai világmárka berendezéseit és kiegészítõit forgalmazza nagy- és kiskereskedelmi formában. A tulajdonosok több évtizedes magánmedencés tapasztalatuknak köszönhetõen bekapcsolódtak a közösségi úszómedence-programba is. A vízkezelés területén szerzett ismereteik segítettek abban, hogy elkezdjék az uszodavíz minõségét mérõ-szabályzó mûszerek gyártását. Ezenfelül forgalmaznak hagyományos és klórmentes vízkezelõ vegyszereket, ultraviolás és ózonos fertõtlenítõket. A masszázsmedencék piacára 2004 tavaszán léptek. Az amerikai Sunbeltspas képviselõjeként harminc modellt, tizennyolc színben ajánlanak vevõiknek. Magyarországon: Budapest: Szent Margit Gimnázium úszómedencéje. Every Body fittness-szalon masszázsmedencéje. Duna-Pest rezidenciák úszó- és élménymedencéi és díszmedencéje. Balatonkenese: Matáv Oktatási- és Szabadidõ Centrum úszómedencéje és díszkútja. Füzesgyarmat: Strandfürdõ, tanmedence, úszómedence. Képviselt: Seko mérõ- és szabályozó mûszerek, Bombas PSH szivattyúk, Sunbeltspas masszázsmedencék Külföldrõl: Kripsol, Bombas PSH, International Marketing, Seko, Sunbeltspas, Shott. Vegyszerszintmérõ és szabályozó mûszerek. Vízfertõtlenítõ berendezések nagykereskedelme. 10

11 Cégnév: Aqualine Kreatív Fürdõtechnika Cím: 8200 Veszprém, Almádi út 38. Telefon: Fax: Honlap: AQUALINE A Magyar Uszodatechnikai Egyesület alapító tagja Alapítás éve: 1997 Cégjegyzékszám: Patkós József, Feminger György Cégvezetés: építész tervezõ: Ulrich Tamás gépészvezetõ: Weinper Gyula mûszaki vezetõ: ifj. Feminger György Alkalmazottak száma: 25 fõ Tevékenységi kör: Építészeti tervezés ArchiCad látványtervezéssel kiegészítve, nyilvános- és magánmedencék, wellnessblokkok kulcsrakész kivitelezése, uszoda- és szabadidõtechnikai termékek kis- és nagykereskedelme. Minõsítések: ISO Az Aqualine Kreatív Fürdõtechnika cégcsoportban a kezdetek óta kiemelt szerepet kap a mérnöki tervezõ-, szaktanácsadó tevékenység. Ennek köszönhetõ, hogy az országban az elsõk között fejlesztettek ki egy olyan ArchiCad tervezõrendszerrel támogatott tevékenységet, amely látványterveken keresztül mutatja be a még el sem készült medencét. Gépészeti kivitelezõ részlegének minõségi munkái, bemutatóterme, szaküzlete is bizonyítja, hogy a Balaton régió piacvezetõ uszodatechnikai, építõipari tervezõ, kivitelezõ vállalkozása. Magánmedencék, számtalan élményfürdõ, wellnessblokk (szauna, masszázsmedence, gõzkabin, sókamra) tervezésében és/vagy kivitelezésében fõ- vagy alvállalkozóként vett részt. Magyarországon: Balatonfüred: Hotel Flamingó kül- és beltéri élménymedencék, wellnessrészleg (fõvállalkozás); Hotel Silver külés beltéri élménymedencék, wellnessrészleg (fõvállalkozás); Kisfaludy Strand felnõtt- és gyermekmedence (fõvállalkozás). Balatonlelle: Fizetõ strand gyermek élménymedence (fõvállalkozás), úszóés élménymedence valamint csúszdamedence (alvállalkozás). Siófok: Hotel Vértes, Hotel Residence, beltéri élménymedencék gépészete, wellnessblokk (alvállalkozás). Több mint 250 egyedi tervezésû magánmedence. Képviselt: HANA Instrument Belföldrõl: HATIMPEX, ASTRAL, Espa, Pannonpipe Külföldrõl: Hugo Lahme GmbH, Peraqua GmbH. Úszó-, élmény- és masszázsmedencék, szaunák tervezése, kivitelezése panoráma és látványtervek elõkészítéssel Wellness részlegek (finn-, és infraszaunák, gõzkabin, sókamra...) tervezése-kivitelezése Szaküzlet, javító-, karbantartó tevékenység. 11

12 AQUALING Kft. Cégnév: Aqualing Kft. Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 120. Telefon: , Fax: Honlap: Alapítás éve: 1991 Cégjegyzékszám: Sápi Miklós, Sápi Judit Sápi István, Sápi Tamás Cégvezetés: cégvezetõ: Sápi Miklós kereskedelmi vezetõ: Felber Judit vállalkozásvezetõ: Szép Róbert Tevékenységi kör: Úszómedenceépítés, kereskedelem Masszázsmedencék Szaunák, gõzkabinok Uszodatechnikai termékek Uszodavegyszerek Karácsonyi dekoráció A cég 1991-ben családi vállalkozásként alakult úszómedencék telepítésére. A termékkínálat évrõl évre bõvült medencetípusokkal, hidromasszázsmedencékkel, gõzkabinokkal ben amerikai mintára, bevezetésre került a karácsonyi dekoráció forgalmazása igen nagy sikerrel. A kereskedelmi tevékenység dinamikus fejlõdését mutatja, hogy az országos áruházi nagykereskedelemben piacvezetõ szerepet tölt be úszómedencék, uszodatechnikai termékek és védjegyzett vegyszerek értékesítésében tõl elkezdte meghonosítani Magyarországon a lõttbeton medence technológiát az ún. kõgyémánt burkolattal tõl elsõ hazai vállalkozásként tagja az USA Nemzetközi Uszoda Szövetségének (APSP). Magyarországon: Budapest: Sport MAX Sportuszoda kül- és beltéri medencék, Nemzeti Színház elõtti Nagy Tó gépészet, Info Park szökõkút, Budapest, Miskolc: rehabilitációs kórházi medencék, Sopron: Hotel Fagus, Kisbér: Uszoda, Marcali: Fürdõ medencéinek gépészete, Pécsvárad: Városi tanuszoda, Fonyódliget: Gyógyközpont, Rácalmás: Szökõkút és ivókút, Szigetszentmiklós: Fittnessközpont Csúszdafogadó medence, sodrófolyosó, Jászfényszaru: tanmedencék, Bükkfürdõ: camping közösségi medence, Szarvas: városi fürdõkomplexum gépészete, panziók kül- és beltéri medencéi. Számos családi medence az ország területén. Saját: Családi és közfürdõi saját kiszerelésû vegyszerek. Képviselt: Bestway, Hayward, Kripsol, Shott, Speck, Hydra Pools, Atlantic, Aquaprodukt, Swimmline Belföldrõl: A.S.Hungária Kft., Grundfos, Hydrochem Kft., Szavini Kft., SZEUSZ Kft., Energhos Kft., Multichem Kft., Henkel Kft. Külföldrõl: Kripsol, Hayward, Waterpik, Hydrapools, H2O, Trigano, Atlantic, Peraqua Lõttbeton medence technológia, kõgyémánt medence burkolat. Mûanyag paneles medencék. Áruházi nagykereskedelem. Száloptikai világítás. Karácsonyi dekoráció 12

13 Cégnév: Aranyhal Kft. Cím: 6500 Baja, Seregély 5. Telephely: 6500 Baja, Seregély Baja, Szent Antal u. 32. Telefon: , , Fax: ARANYHAL Bt. Alapítás éve: 1997 Cégjegyzékszám: Cégvezetés: Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: Minõsítések: Takács István Takács Attila Takács István Takács Attila 6 fõ Épületgépészet, víz-, gáz-, fûtés-, villanyés uszodatechnika. Kulcsrakész kivitelezés. Mestervizsgák Magyarországon: Mátraszentimre: Narrád Hotel masszásmedence. Több mint 25 db magánmedence kivitelezése. Belföldrõl: Hatimpex csoport, Vaillant Magyarország Kft. Isostone medencék telepítése. Teljes körû épületgépészeti kivitelezés ben testvérpár kapcsolatból alakult épületgépészeti vállalkozás, akik az ország déli határánál komoly szakmai megbecsülésnek örvendve dolgoznak. A megrendelõi bizalomra támaszkodva bõvítették ki tevékenységüket 2002-ben az uszodatechnikával. Folyamatosan tanulva a szakmát (elvégezték az egyesület Uszoda és Fürdõépítõ tanfolyamát) ma már joggal lehetnek büszkék jelmondatukra, mely szerint mindenki egy helyen megkaphatja a gépészetben szükséges magas szintû és minõségi munkát. Vevõközpontú gondolkodásukat jelzi, hogy megrendelõiket a nemrég kialakított bemutatóteremben fogadják. 13

14 A S HUNGÁRIA Kft. A S HUNGÁRIA KFT Cégnév: A S Hungária Kft. Cím: 1113 Budapest, Daróci út 1-3. Telefon: , Fax: Honlap: Alapítás éve: 1992 Cégjegyzékszám: Takács Gábor, Takács Erzsébet Cégvezetés: vezetõ tervezõ: Greskó György fõmérnök: László János Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: 13 fõ Tervezés, import, nagykereskedelem, fõvállalkozás, kivitelezés, bérbeadás. A légkezeléssel foglalkozó céget az angol Andrews Sykes 1992-ben alapította. A S Hungária néven 1994-ben franchise rendszerben önállósodott. Fõbb területei a légszárítás beltéri uszodákban, irattárakban, pincékben. Léghûtés, klímaberendezések, borpince és éléskamra hûtõberendezései, valamint légnedvesítés, légtisztítás. Hõlégfúvók, robbanásveszélyes légterek fûtése. Mobil klímák, légszárítók és hõlégfúvók bérbeadása. Magyarországon: Több mint 2000 uszodai légszárító. Hungaroring, Szt. János Kórház, Szt. Ferenc Kórház épületeinek és Mahart hajók klimatizálása. TNT Logisztikai Kft. raktárépületeinek hûtése, fûtése. Több mint db mobil hõlégfúvó építkezések téliesítésére, állattartásra stb. Rendezvényszervezõ cégeknek fûtõ-hûtõberendezések bérbeadása. Mol: klímaberendezések, robbanásbiztos infrasugárzók. Elektroszinter festékbeégetõ alagutak. Képviselt: Calorex és Dantherm párátlanítók, Roberts Gordon Combat és SIAL hõlégfúvók, kerti infrasugárzók, CCI-Thermal-Ciscan rb infrasugárzók, Trion légtisztítók, Fondis pincehûtõk, Micronics folyadékáramlás-mérõk, Lifetech ózonos és UV-s víztisztítók, Sykes és Millars talajvízszint-süllyesztõ vákuumszivattyúk. Külföldrõl: Calorex, Dantherm, Roberts Gordon Combat, SIAL, CCI-Thermal-Ciscan, Trion, Fondis, Micronics, Lifetech, Sykes és Millars. Szinte valamennyi berendezés bérbe is vehetõ. Rendezvényekre terem- vagy sátorfûtés és -hûtés, akár több száz kw teljesítménnyel. Takács Gábor 14

15 Cégnév: AVP Press Kft., Uszoda & szauna magazin Cím: 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Fax: Honlap: AVP PRESS Kft. Alapítás éve: 2002 Cégjegyzékszám: Somfai Péter, dr. Vladimir Divis, Alena Konopikova Cégvezetés: Somfai Péter Tevékenységi kör: Lapkiadás Az AVP Press családi vállalkozásként alakult, amelyben Somfai Péter 50%, a két cseh barát %-kal vesz részt. A kiadó gondozásában három lap jelenik meg. Somfai Péter fõszerkesztõ Fancsalszky Gyula hirdetésszervezõ Mátyás Éva lapigazgató Az AVP Press adja ki a Fürdõtippek és a Konyhatippek címû lakberendezési, valamint az Uszoda & szauna címû életmódés wellness-magazint. Ez utóbbi az Európa német nyelvterületén vezetõ szakmai lapnak számító Schwimmbad & Sauna magyarországi partnere. 15

16 Dr. BERTÉNYI USZODATECHNIKA Cégnév: Dr. Bertényi Uszodatechnika, Krülland képviselet (egyéni vállalkozás) Cím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69. Telefon: , Fax: Honlap: Alapítás éve: 1992 Cégjegyzékszám: Dr. Bertényi Balázs, Bertényi Gergõ Cégvezetés: cégvezetõ: Dr. Bertényi Balázs Tevékenységi kör: Vízforgató és ellenáramoltató berendezések gyártása, kis- és nagykereskedelme. Fémfalú elsõsorban könnyûfém falú fóliamedencék és minden uszodatechnikai tartozék importja, kis- és nagykereskedelme. Különféle medencék teljes körû kivitelezése. Medencefedések, szaunák, masszázsmedencék forgalmazása. A 80-as évek végén jelentek meg a piacon saját kivitelezésû uszodatechnikai termékekkel (befüggeszthetõ vízforgatók), ez késõbb más termékekkel bõvült (ellenáramoltatók) ill. egy német cég (Krülland) képviseletével egészült ki. Az utóbbi években hazai cégkapcsolataikon keresztül a medenceépítésbe is belevágtak, és az uszodatechnika egyéb kapcsolódó területein is tudnak szolgáltatást nyújtani: szaunák, medencelefedések, masszázsmedencék. Viszonteladóik köre az egész országra kiterjed, és ma már jócskán meghaladja a százat. Magyarországon: Több száz befüggeszthetõ vízforgató és különféle ellenáramoltató az ország teljes területén (néhány azon túl is). Jó néhány jól sikerült medence a privátmedence kategóriában. Ezek fõleg fémfalú fóliamedencék, de újabban másfajták is megtalálhatók közöttük. Saját: B-06 befüggeszthetõ vízforgató gyártmánycsalád, BB-02 befüggeszthetõ ellenáramoltató gyártmánycsalád, BB-03 beépíthetõ, rádióvezérelt ellenáramoltatók, BB-04 masszázsgépek, BBE-01 mobil medencefûtés. Képviselt: Német (Krülland) fémfalú fóliamedencék. Belföldrõl: Tempero Rt., Kerex Kft., Szavini Kft., Aqualing Kft., Aquacomet Kft., Hungaropool Kft., Szaunabau Kft., Novitek Kft. Külföldrõl: Krülland Schwimmbecken (Németország). Saját tervezésû és gyártású vízforgató és ellenáramoltató berendezések teljes szerviz háttérrel. Mobil medencefûtés 16

17 Dr. BERTÉNYI Cégnév: BWT & CHRIST Hungária Vízelõkészítõ Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. Cím: 2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Telephely: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 5. Telefon: USZODATECHNIKA Fax: Honlap: Alapítás éve: ( és ) 2002-tõl közös cégként Cégjegyzékszám: Dr. Bertényi Balázs, BWT Bertényi AG. Ausztria Gergõ Cégvezetés: cégvezetõ: Dr. Czelecz Bertényi Pál Balázs Cégvezetés: Tevékenységi kör: Vízforgató ügyvezetõ és ellenáramoltató ig.: Dr. Czelecz berendezések Pál gyártása, kis- és nagykereskedelme. értékesítés: Fémfalú elsõsorban Komáromi könnyûfém Gáborfalú fóliamedencék és minden mûszaki uszodatechnikai vezetõ: tartozék Fischer Tamás importja, kis- Tevékenységi és nagykereskedelme. kör: Vízkezelõ Különféle berendezések medencék teljes gyártása, körû kis kivitelezése. Medencefedések, szaunák, és nagykereskedelmi masszázsmedencék forgalmazása. Uszodatechnikai termékek forgalmazása. A 80-as A cégrõl évek végén röviden: jelentek meg a piacon saját kivitelezésû uszodatechnikai CHRIST termékekkel Hungária Kft. (befüggeszthetõ 1988 óta mûködik vízforgatók), Magyarországon. ez késõbb más A A termékekkel nagytisztaságú bõvült vízkezelésben, (ellenáramoltatók) az ivóvízkezelésben, ill. egy német cég valamint (Krülland) a képviseletével patronos sótalanításban egészült ki. jelentõs Az utóbbi a magyar években piacon. hazai A cégkapcsolataikon BWT Hungária Kft ban keresztül alakult. a medenceépítésbe A háztartási és is ivóvízkezelés, belevágtak, és az az ipari uszodatechnika és technológiai vizek, egyéb valamint kapcsolódó a magán területein és kommunális tudnak szolgáltatást uszodatechnika nyújtani: területének szaunák, fontos medencelefedések, szereplõje. Miután masszázsmedencék. a CHRIST Hungária Viszonteladóik Kft. a BWT köre AG. az többségi egész tulajdonába országra kiterjed, került, és megalakult ma már jócskán a BWT meghaladja & CHRIST Hungária a százat. Vízelõkészítõ Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. Így január 1-jétõl az Európában piacvezetõ BWT AG-nek egy erõs és széles szakmai kínálattal rendelkezõ Magyarországon: vállalata áll a Több tisztelt száz ügyfelek befüggeszthetõ rendelkezésére. vízforgató és különféle ellenáramoltató az ország teljes területén (néhány azon túl is). Jó néhány jól sikerült medence a privátmedence kategóriában. Ezek fõleg fémfalú fóliamedencék, Magyarországon: de újabban Héviz: másfajták Hotel Rogner is megtalálhatók vízkezelés. közöttük. Budapest: Riverside lakópark. BWT & CHRIST Kft. Cégnév: Dr. Bertényi Uszodatechnika, Krülland képviselet (egyéni vállalkozás) Cím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69. Telefon: , Fax: Honlap: Képviselt: Saját: B-06 BWT AG., befüggeszthetõ INFINITY, Riviera vízforgató Pool. gyártmánycsalád, BB-02 befüggeszthetõ ellenáramoltató gyártmánycsalád, Beszállító BB-03 partnerek: beépíthetõ, rádióvezérelt ellenáramoltatók, Külföldrõl: BB-04 BWT AG., masszázsgépek, Riviera Pool, Hugo BBE-01 Lahme, mobil INFINITY, medencefûtés. Képviselt: Német ZODIAC (Krülland) csoport. fémfalú fóliamedencék. Belföldrõl: Vízlágyítás, Tempero vas- mangántalanítás, Rt., Kerex Kft., Szavini nagytisztaságú Kft., Aqualing vízkezelés. Kft., Teljes körû Aquacomet vállalkozás: Kft., tervezés, Hungaropool gyártás, Kft., kivitelezés.. Szaunabau Kft., Novitek Kft. Külföldrõl: Krülland Schwimmbecken (Németország). Saját tervezésû és gyártású vízforgató és ellenáramoltató berendezések teljes szerviz háttérrel. Mobil medencefûtés 16 17

18 CFD.HU Áramlástechnikai Kft. CFD.HU Áramlástechnikai Kft. Cégnév: CFD.HU Áramlástechnikai Kft. Cím: 1025 Budapest, Mandula u. 35. Telefon: Fax: Honlap: Alapítás éve: 2004 Cégjegyzékszám: Dr. Lajos Tamás Dr. Kristóf Gergely Dr. Atul Madhavrao Karanjkar Cégvezetés: ügyvezetõ ig.: Dr. Lajos Tamás Tevékenységi kör: Numerikus áramlástechnikai szimulációk végzése medenceáramlások és páraterjedés esetére, numerikus áramlástani szoftverek forgalmazása, korszerû áramláskeltõ berendezések fejlesztése. Cégünk fõ tevékenységi területei az áramlástechnikával kapcsolatos mûszaki konzultáció, innováció, szimulációs szoftverek alkalmazása és oktatása. Áramlástechnikai szimuláció területén hétéves, a hazai ipar szinte minden ágára kiterjedõ gyakorlattal rendelkezünk, amelyet több mint száz sikeres konzultációs projekt lebonyolításával szereztünk meg. E módszert kívánjuk uszodatechnika területére bevezetni a vízbefúvó és -elvezetõ elemek elhelyezésének optimalizálására, áramláskeltõ és egyéb élményelemek biztonságtechnikai és energetikai elemzésére, medencében klórfogyás számítására, kritikus páralecsapódási pontok megkeresésére és a páramentesítõ rendszer optimalizálására, továbbá a tûzvédelmi rendszerek vizsgálatára. Innovatív tevékenységet folyatunk energiatakarékos áramláskeltõ rendszerek fejlesztésére is, amelyek segítségével tökéletes áramkép és alacsony energiafelhasználás biztosítható ellenáramú úszómedencékben, sodrófolyosókban, lassúfolyókban, valamint felújított és áramláskeltõ rendszerrel kiegészített töltõ-ürítõ medencékben. Munkatársaink numerikus áramlástani számítások alkalmazásával részt vettek a Budapest Sportaréna komfort és tûzvédelmi vizsgálatában, az Opera és a Mûvészetek Palotája szellõzõrendszerének vizsgálatában, meghatározták a harkányi gyógyfürdõ medencéiben a klórfogyás mértékét. Numerikus áramlástani számítások Mûszaki fejlesztés és konzultáció 18

19 Cégnév: CONSAQUA Oktató és Tanácsadó Bt Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi út 35./a fsz.2. Telefon: , , Fax: Honlap: CONSAQUA BT. Alapítás éve: 2003 Cégjegyzékszám: Kisérdi Viktória, Kisérdi József Cégvezetés: ügyvezetõ ig.: Kisérdi Viktória, Kisérdi József Felnõttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs szám: AL-1451 Tevékenységi kör: Oktatás, szaktanácsadás A CONSAQUA Oktató és Tanácsadó Betéti Társaságot Kisérdi Viktória és Kisérdi József alapította 2003-ban. Az alapítók többéves oktatói és tanácsadói szakmai múlttal rendelkeznek. A dinamikusan fejlõdõ felnõttképzésnek megfelelõen képzési tevékenységünket az új rendelkezések és szabályozásoknak megfelelõen folyamatosan modernizáljuk. Magas színvonalon és rugalmassággal várjuk a szakmai kérdésekkel megkeresõ kollégákat, szakembereket és tanfolyamaink leendõ hallgatóit. Képzéseinket folyamatosan indítjuk Budapesten, illetve kihelyezett formában az ország egész területén. Tanfolyamaink a szakképzési hozzájárulási alapból elszámolhatók. Fürdõágazati tanfolyamok: Uszodamesteri Vízvisszaforgató berendezéskezelõ Advance klórgázadagoló berendezéskezelõ Szaunakezelõ Egészségügyi tanfolyamok: Közegészségügyi tanfolyam vegyszerekkel és mérgekkel foglalkozó cégek számára Alapfokú általános elsõsegélynyújtó tanfolyam Alapfokú speciális elsõsegélynyújtó tanfolyam Szakmai továbbképzések: Már végzett hallgatók éves továbbképzése Fürdõvezetõk továbbképzése speciális szaktémákban Szakmai tanácsadás az uszodatechnika minden ágában: üzemeltetési problémákban vegyszerezési, vízkezelési problémákban uszodatechnikai berendezések, mérõmûszerek kiválasztásában, beüzemelésében minõségi szivattyúk kiválasztásában Üzemeltetési szabályzat és kockázatértékelés készítése közfürdõk és magánmedencék üzemeltetéséhez Vállaljuk szakmai konferenciák megszervezését, lebonyolítását Budapesten, Szentendrén és vidéki helyszíneken 19

20 DINAX Kft. Cégnév: Dinax Vízkezelési Kft. Cím: 1163 Budapest, Sárgarózsa u. 13/b. Telefon: Fax: Honlap: Alapítás éve: 1995 Cégjegyzékszám: Dr. Diós János, Dr. Diósné B. Judit, Diós András Cégvezetés: Tevékenységi kör: Minõsítések: ISO 9001 Dr. Diós János Vegyiáru-gyártás, értékesítés, nagyés kiskereskedelem, vízkezelési technológiák A DINAX Kft óta foglalkozik az uszodai vízkezelés vegyszereinek forgalmazásával tõl megkezdték a fürdõvízkezelés automatikus szabályozó berendezéseinek és a háztartási vízkezelés eszközeinek tanácsadással egybekötött árusítását tól foglalkoznak ipari vízkezelési technológiák tervezésével és kivitelezésével. A tevékenységi kör bõvülése és a forgalom emelkedése 14 fõ foglalkoztatását teszi lehetõvé. Az értékesítés mellett vegyszerek gyártásával is foglalkoznak. Minden vegyszerük és eljárásuk OTH engedélyszámmal rendelkezik és megfelel a legszigorúbb minõségi követelményeknek. Magyarországon: Sárvár: Gyógyfürdõ Rt. Gyõr: Élmény-, termál- és gyógyfürdõ. Danubius Hotels Group. Saját: Uszodai fertõtlenítõszerek, DEWAN vegyszercsalád, DINAX vegyszercsalád, kazántápvíz kezelõ szerek, vízhûtõrendszerek vízkezelõ szerei, vegyszeradagoló automatikák, RING mérõ szabályozó berendezések, HANNA mérõeszközök, LOVIBOND teszterek, STENNER perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk, AUTOPILOT elektorklórozó berendezések, AQUA vízszûrõk, DINAMATIC háztartási vízlágyító család, AQUACHEK és TAYLOR tesztek és mérõcsíkok, CLACK vezérlõ fejek, saját gyártású nagy teljesítményû és háztartási méretû, vas-, mangántalanító berendezések, ammóniamentesítõk, nitrit-, nitrát mentesítõk, lágyítók, sótalanítók, RO (fordított ozmózis) berendezések. Belföldrõl: Altox Kft., Ring Elektronika Kft. Külföldrõl: HornerXpress Worldwide Inc., Florida, G.H. Stenner & Co. Florida. Vízforgatásos és termálvizes medencék klórmentes fertõtlenítése (DEWAN 50), használati vizek vasés mangántalanítása, ammónia nitrit-, nitrát és arzénmentesítése, fordított ozmózisos RO eljárás alkalmazása 20

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

X/7. X. Épületgépészeti munkák. 86. Uszodatechnika. TERC Kft. 2015.

X/7. X. Épületgépészeti munkák. 86. Uszodatechnika. TERC Kft. 2015. X. Épületgépészeti munkák X/7. 86. Uszodatechnika TERC Kft. 2015. Tételcsoportok 86-002 86-051 86-052 86-071 86-082 86-090 86-101 Masszázsmedencék (Jakuzzik) ÁTDOLGOZÁS ALATT Vízgépészet Vízkémia és eszközei

Részletesebben

Fürdők vízgépészeti tervezése és üzemeltetése. Dr. Ákoshegyi György vízügyi szakértő

Fürdők vízgépészeti tervezése és üzemeltetése. Dr. Ákoshegyi György vízügyi szakértő Fürdők vízgépészeti tervezése és üzemeltetése. Dr. Ákoshegyi György vízügyi szakértő Hazánkban a rendszerváltást követően a közfürdőkkel kapcsolatban nagyon borús jóslások voltak, elsősorban az önálló

Részletesebben

C É G B E M U T A T Ó

C É G B E M U T A T Ó C É G B E M U T A T Ó F I N N R E L A X Az 1994-ben alapított finn-osztrák vegyesvállalat finn vállalatok támogatásával néhány év alatt Magyarország egyik vezető szaunagyártójává fejlődött. A gyors ütemű

Részletesebben

dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ

dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ bemutatkozás A dian studio Kft. 2012 ben alakult, fő tevékenysége a mérnöki és műszaki tevékenység. A dian studio tervezéssel, belsőépítészettel, projekt

Részletesebben

NYITOTTSÁG TAPASZTALAT TERVEZÉS, KUTATÁS, FEJLESZTÉS MEGOLDÁS KAPACITÁS, DINAMIKA PARTNERSÉG KÖZELSÉG

NYITOTTSÁG TAPASZTALAT TERVEZÉS, KUTATÁS, FEJLESZTÉS MEGOLDÁS KAPACITÁS, DINAMIKA PARTNERSÉG KÖZELSÉG NYITOTTSÁG Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk a KORAX Gépgyárat és tevékenységünket. A gépgyártás során megszerzett tapasztalataink és technikai (technológiai) lehetőségeink felhasználásával kívánunk

Részletesebben

MEGAPLAN ÉPÍTŐIPARI KFT.

MEGAPLAN ÉPÍTŐIPARI KFT. MEGAPLAN ÉPÍTŐIPARI KFT. CÉGISMERTETŐ Cégismertető Társaságunk 1995-ben Install-M Bt. néven kezdte meg működését, jogutódja a Megaplan Építőipari Kft. 1998-ban jött létre. A cég megalakulása óta a Zala

Részletesebben

Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT

Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT A Cég teljes neve: Viktória Mérnöki Iroda Tervező és Szolgáltató Kft Székhelye: H-6000 Tópart u. 29. Cégbejegyzés kelte: 2000. március 8. Cégjegyzék száma: 03-09-108829 Adószáma:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

szter_szabalykonyv4.indd 1 2013.02.19. 12:10:18

szter_szabalykonyv4.indd 1 2013.02.19. 12:10:18 szter_szabalykonyv4.indd 1 2013.02.19. 12:10:18 Festetics Hajós Klaszter A Festetics Hajós Klaszter megalakítására a Magyar Vitorlás Szövetség által meghirdetett Festetics György Program fontos elemeként

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

Saját fejlesztésű esővízhasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

Saját fejlesztésű esővízhasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. BEMUTATKOZÁS A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével,

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu 1 Tartalom Bevezető HFC Technics mérföldkövei Szállítók és partnerek Ügyfelek belföldön és külföldön HFC Technics szolgáltatásai Jövőbeni elképzelések

Részletesebben

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. FŐBB ADATOK: A Társaság cégneve: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HIDROKOMPLEX Kft. Címe:

Részletesebben

Komfortos fürdőzés egész évben

Komfortos fürdőzés egész évben Komfortos fürdőzés egész évben A szabályzott belső légállapot egy fontos tényező különösen a medenceterekben, ahol a magas relatív páratartalom és a kondenzáció előfordulása csökkentheti a felhasználók

Részletesebben

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Printed in Germany, PT PM 020 07/08 H MT18 A 01 07/08 H Ózon előállítás és adagolás OZONFILT OZVa ózonberendezések

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

A Hagymatikum Gyógyfürdő általános üzemeltetése

A Hagymatikum Gyógyfürdő általános üzemeltetése A Hagymatikum Gyógyfürdő általános üzemeltetése MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, 2014. július 2-4. Kardos Tamás Műszaki vezető A fürdő tulajdoni és üzemeltetési viszonyai A fürdő tulajdonosa:

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Alapítva: 1990. Építõ és Vállalkozó Kft.

Alapítva: 1990. Építõ és Vállalkozó Kft. Alapítva: 1990 B Bemutatkozunk: Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy röviden bemutassam cégünket. A PALLÉ Építő és Vállalkozó Kft. 1990-ben alakult magánvállalkozás. A tervezéstől a kulcsátadásig, az

Részletesebben

dian studio f i t o u t R E F E R E N C I A é s C É G B E M U T A T Ó

dian studio f i t o u t R E F E R E N C I A é s C É G B E M U T A T Ó dian studio f i t R E F E R E N C I A o é s u t C É G B E M U T A T Ó bemutatkozás A dian studio kft. 2012 - ben alakult, f műszaki tevékenység. tevékenysége a mérnöki és A dian studio tervezéssel, bels

Részletesebben

Vásároljon Residence élményt ajándékba!

Vásároljon Residence élményt ajándékba! Vásároljon Residence élményt ajándékba! Ajándékozzon pihenést a wellness jegyében mindazon embereknek, akiket szeret, fontosnak, megbecsülendőnek tart! Nincs jobb, mint egy pár napos kényeztetés a stresszes

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft.

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft. www.mahill.hu www.mahill.ro MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. MaHill ITD Küldetésünk A betongyártó és vasbetontermék előregyártó ipar számára a legkorszerűbb gépek és technológiák biztosítása Teljes körű

Részletesebben

ProMinent a családokért Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben

ProMinent a családokért Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben ProMinent a családokért Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben Miért van szüksége lágy vízre? Színtiszta víz Az ivóvízbôl kiváló vízkô lerakódik és károsítja a csapokat és Ha családjának olyan

Részletesebben

Global Work Unit Kft.

Global Work Unit Kft. Global Work Unit Kft. Akire mindenben számíthat, ha megoldásra váró munkája van Gondolkodjon velünk globálisan Cégbemutató Cégbemutató: Global Work Unit Kft az évtizedes szakmai múltra visszatekintő cégekből

Részletesebben

a tökéletes összhang

a tökéletes összhang a tökéletes összhang A CHROMASOUND KFT-RŐL A Chromasound Kft. több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkező fény- és hangtechnika területén működő vállalkozás, mely széleskörű szaktudásának köszönhetően

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft.

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Cégünk 1998 óta kínál teljes körű megoldásokat az ipari irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Megalakulásunk óta az erőművektől, a gyógyszergyártáson

Részletesebben

CÉGTÖRTÉNET. A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult és 1991 március óta működő Társaság. Társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban

CÉGTÖRTÉNET. A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult és 1991 március óta működő Társaság. Társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban BEMUTATKOZÁS 1103, Gyömrői út 33. Tel.: 260-4681, 261-6740, 431-5336, 431-4595 Fax: 431-7391 e-mail: csomontage@csomontage.hu web: www.csomontage.hu CÉGTÖRTÉNET A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

Ügyintéző: Zsámbéki Ernő

Ügyintéző: Zsámbéki Ernő Ügyintéző: Zsámbéki Ernő 06 70 931 77 83 1,2 m vízmélység 1,5 m vízmélység 5x3 m 284.200.- 489.800.- 6,1x3,75 m 344.100.- 577.200.- 7,3x3,75 m 394.500.- 660.600.- 8,1x4,7 m 459.900.- 763.800.- 9,1x4,7

Részletesebben

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS 2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS PIROSKA HOTEL*** BÜK Érvényes: 2012.06. 01 30.között, a hét bármely napján! Ár: 8.126 Ft / fő / éj 2 éjszaka foglalással Ár: 7.460 Ft / fő / éj 3 éjszaka foglalással Szállás kétágyas

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax:

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax: SURFACE SPECIALIST Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: 06-88-422-914 Fax: 06-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.hu Nyomdánk bemutatása Nyomdánkat magas technológiai színvonalú

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ENERGIÁJA VELÜNK TÖBBRE KÉPES!

ENERGIÁJA VELÜNK TÖBBRE KÉPES! ENERGIÁJA VELÜNK TÖBBRE KÉPES! Lenergy Magyarország Kft. 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9. www.lenergy.hu Tisztelt Meglévő és Leendő Partnereink! Cégünk 2011. novemberében alakult azzal a céllal, hogy

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1054 JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

Közbeszerzés tárgycsoportja. Áru / szolgáltatás /építés. Szolgáltatás megrendelés

Közbeszerzés tárgycsoportja. Áru / szolgáltatás /építés. Szolgáltatás megrendelés 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Egyedi azonosító Elnevezés Köz tárgycsoportja Tervsor státusz Beszerzés folyamat tervezett indítása Monitoring Aktához rendelt FIX hivatkozási szám, törölt esetén újra ki nem

Részletesebben

SPORTPÁLYÁK USZODATECHNIKA CSATORNA RENDSZEREK ACÉL- SZERKEZETEK ÁTEMELÔK MAGASÉPÍTÉS

SPORTPÁLYÁK USZODATECHNIKA CSATORNA RENDSZEREK ACÉL- SZERKEZETEK ÁTEMELÔK MAGASÉPÍTÉS SPORTPÁLYÁK ÁTEMELÔK USZODATECHNIKA MAGASÉPÍTÉS CSATORNA RENDSZEREK ACÉL- SZERKEZETEK Tisztelt Asszonyom/Uram! CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ Az Devex 1991-ben alakult, jellemzôen az egyedi, komplex építôipari

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése Krampek Mihály vezérigazgató 1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. rövid története A kőolaj utáni kutatófúrások sora történt Zala megyében. Zalakaros község

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

AD Klíma Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

AD Klíma Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság AD Klíma Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1113 Budapest, Karolina út 12. Cégjegyzékszám: 01-09-925346 Web: www.ad-klima.hu E-mail: info@ad-klima.hu Tel.: +36 1 209-0186

Részletesebben

A Kisiparosok Kamarájának támogatása a Szatmár megyei kkv-k számára. Ing. dipl. Robert KNIL Kisiparosok Kamarája, Szatmárnémeti

A Kisiparosok Kamarájának támogatása a Szatmár megyei kkv-k számára. Ing. dipl. Robert KNIL Kisiparosok Kamarája, Szatmárnémeti A Kisiparosok Kamarájának támogatása a Szatmár megyei kkv-k számára Ing. dipl. Robert KNIL Kisiparosok Kamarája, Szatmárnémeti * PHARE CBC (2007-2008) Projekt lebonyolító F.S.T.N.C.I. * A Szatmár megyei

Részletesebben

Tekno Point Hungary Kft. CÉGBEMUTATÓ

Tekno Point Hungary Kft. CÉGBEMUTATÓ Tekno Point Hungary Kft. CÉGBEMUTATÓ "Komforttechnika az Adriától a Kárpátokig" Tevékenységünk: A Tekno Point Hungary Kft főként lakossági és részben ipari komforttechnológiai termékeket gyárt, árusít

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. Klaszter szervezete 3. ArchEnerg Klasztertérkép 4. Klasztertagság előnyei 5. Klasztertagok tevékenységei

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

A 102. sorszámú Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 102. sorszámú Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 102. sorszámú Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

IRODASZER, ISKOLASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS. www.printker.hu

IRODASZER, ISKOLASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS. www.printker.hu IRODASZER, ISKOLASZER ÉS KREATÍV HOBBI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRODÁBA, ISKOL ÁBA MINDENT EGY HELYEN! www.printker.hu A szegedi raktárunkban több mint 2.000 négyzetméteren tároljuk import és belföldi termékeinket,

Részletesebben

Klíma - Szellőzés - Légtechnika Tisztaterek építése. radel&hahn zrt. Alapítva 1951-ben

Klíma - Szellőzés - Légtechnika Tisztaterek építése. radel&hahn zrt. Alapítva 1951-ben 1 Klíma - Szellőzés - Légtechnika Tisztaterek építése radel&hahn zrt Alapítva 1951-ben radel&hahn zrt 2 Klíma- és szellőző berendezések Komplett megoldásokat kínálunk Szállított légmennyiség: 1000 m 3

Részletesebben

BELÉPÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

BELÉPÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT BELÉPÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 1 Alulírott.., mint a.. cég, (székhelye: ) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a mellékelt INFORMÁCIÓS ADATLAP-ban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek,

Részletesebben

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE Dr. Németh István elnök-vezérigazgató Büki Gyógyfürdő Zrt. 2011. szeptember 15. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1957 szénhidrogén kutatófúrás - fúrásmélység: 1300 m 1962 fürdő megnyitása

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BN Office Solution. Egy igazán jó megoldás számodra

BN Office Solution. Egy igazán jó megoldás számodra Portfólió BN Office Solution Egy igazán jó megoldás számodra A BN Office Solution tapasztalt szakértője az irodai belső terek komplett berendezése területén. Legfőbb erősségünk az ügyfeleink teljes körű

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

Nyári Balázs szakmai önéletrajz. Nyári Balázs

Nyári Balázs szakmai önéletrajz. Nyári Balázs SZEMÉLYES ADATOK Név Nyári Balázs Állampolgárság magyar Születési idő 1979.04.07. MUNKAHELYEK Időtartam ( tól ig) Munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Foglalkozás, beosztás 2014 szeptembertől

Részletesebben

WEISS Műanyagfeldolgozó Illertissenből (D): Terjeszkedik az egyedi műanyag megoldások specialistája

WEISS Műanyagfeldolgozó Illertissenből (D): Terjeszkedik az egyedi műanyag megoldások specialistája Sajtószöveg WEISS cégportré MK/RG_02.11.2010 3.130 Zeichen WEISS Műanyagfeldolgozó Illertissenből (D): Terjeszkedik az egyedi műanyag megoldások specialistája Az Illertisseni (D) székhelyű WEISS Kunststoffverarbeitung

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai Égéstermék-elvezető berendezések kivitelező szakembereinek képzése az ÉMI Nonprofit Kft-ben

Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai Égéstermék-elvezető berendezések kivitelező szakembereinek képzése az ÉMI Nonprofit Kft-ben Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai Égéstermék-elvezető berendezések kivitelező szakembereinek képzése az ÉMI Nonprofit Kft-ben Build Up Skills Hungary 2012. 10. 26. Haszmann Iván tudományos

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ALBATROS2. Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez. Válaszok az infrastrukturára

ALBATROS2. Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez. Válaszok az infrastrukturára ALBATROS2 Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez Válaszok az infrastrukturára Innovatív szabályozástechnikai megoldások alternatív és több hőtermelős fűtési rendszerek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1054 JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Aqualand 2300 Ráckeve, Strand út 1. - gőzkabin - tepidárium. Aquacomplex Románia, Déva. -wellness komplexum

Aqualand 2300 Ráckeve, Strand út 1. - gőzkabin - tepidárium. Aquacomplex Románia, Déva. -wellness komplexum Aqualand 2300 Ráckeve, Strand út 1. - tepidárium Aquacomplex Románia, Déva -wellness komplexum Bábolna Hotel**** 2943 Bábolna, József Attila u. 2. ok Balaton Fittness és Squash Klub 8315 Gyenesdiás, Kossuth

Részletesebben

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1054 JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

A megfelelő partnerrel való együttműködés megkönnyíti a célhoz vezető utat. Villanyszerelés és villamos biztonságtechnika CÉGISMERTETŐ

A megfelelő partnerrel való együttműködés megkönnyíti a célhoz vezető utat. Villanyszerelés és villamos biztonságtechnika CÉGISMERTETŐ A megfelelő partnerrel való együttműködés megkönnyíti a célhoz vezető utat. Villanyszerelés és villamos biztonságtechnika CÉGISMERTETŐ Örülünk a kihívásnak megkeressük a megfelelő megoldásokat azonosulunk

Részletesebben