Köszöntõ. Tisztelt Olvasó! Takács Gábor elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntõ. Tisztelt Olvasó! Takács Gábor elnök"

Átírás

1 Köszöntõ Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy idén is figyelmébe ajánljam kiadványunkat, amely a Magyar Uszodatechnikai Egyesületet és tagvállalatait mutatja be. Egyesületünknek bár kis szakterületet képvisel sok olyan vállalkozás a tagja, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarországon épülõ strandok, fürdõk és magánmedencék megfeleljenek a 21. század technológiai, technikai kihívásainak, a megrendelõk elvárásainak. Kétféle ember létezik: akinek már van medencéje, s aki álmodozik róla. Miután mindenki szeretné valóra váltani az álmait, ezért nem csoda, hogy bár az építése összetett és minden esetben egyedi feladat egyre többen és többen terveznek, építtetnek medencét, amelynek megvalósítása az elõdöktõl szerzett tapasztalatokkal felvértezett új szakember-generáció feladata. Kiadványunkban azokat a vállalkozásokat mutatjuk be, amelyek tulajdonosai önként csatlakoztak hozzánk, és megfelelnek szakmai, etikai, minõségi követelményeinknek. Az õ szolgáltatásaikat jó lelkiismerettel ajánljuk mindenkinek. Egyesületünk természetesen nyitott azok elõtt a tisztességes szakemberek elõtt is, akik még nem csatlakoztak hozzánk, de elfogadják alapszabályunkat, s szeretnének tõlünk a szakmai újdonságokról, a törvényekrõl, elõírásokról naprakész információt, szükség esetén jogi segítséget kapni. Évkönyvünk szerkesztése során abban a reményben, hogy megkönnyíthetjük a szép és jól mûködõ medencék, szaunák, wellnesslétesítmények megvalósítását külön figyelmet fordítottunk arra, hogy sokféle szakmai területen mûködõ tagcégeink specialitásait is bemutassuk olvasóinknak. Hippokratész, az orvostudomány atyja, a természetes gyógymódok hirdetõje mondta: a víz mégis a legjobb. Hogy a lehetõ leghamarabb, a lehetõ legkisebb ráfordítással élvezhesse áldásos hatásait, ebben próbálunk segíteni Önnek. Reméljük, sikeresen Takács Gábor elnök 1

2 Bemutatkozik a Magyar Uszodatechnikai Egyesület Megalakulás A Magyar Uszodatechnikai Egyesületet 1999 októberében a következõ 18 uszodatechnikai vállalkozás hívta életre: Aquacomet Kft., Aqualine Kft., Fer-Mi-Ker Kft., Funds Bt., Garda Kft., Haga Build Pool Kft., Heva Kft., Kardos Kft., Méjag Kft., Poolcontroll Kft., Poseidon Kft., Rétfalvi Kft., R+R Konstrukt Kft., Szavini Kft., Szentendrei Vízgépészeti Szövetkezet, Tempero Rt., Therma Kft., WTS Kft. Az alapításban meghatározó szerepe volt az egyesület elsõ megválasztott elnökének, Ficsor István úrnak. Az egyesület alapfeladatai: - az uszodatechnika szakma kamaraszerû érdekvédelmi képviselete bel- és külföldön - mûszaki, gazdasági újdonságok átadása, szabványok figyelése, rendezvények, elõadások szervezése az egyesületi tagok részére, minõségi követelmények meghatározása, mûködési formák kialakítása. Az elmúlt 8 évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy kialakult az a keretrendszer, amely mûködésünket meghatározza. Tagság Egyesületünk tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki uszoda- és szaunaépítéssel, wellnesslétesítmények létrehozásával foglalkozik, legyen az tervezés, kivitelezés, anyag- vagy eszközgyártás, beszállítás, oktatás. Napjainkban 61 vállalkozás tartozik a szervezethez. Sok ez vagy kevés? Ma Magyarországon mintegy vállalkozás épít medencéket. Közöttük legtöbb a 10~50 fõt foglalkoztató cég. A kisebb, 1-2 fõs cégek általában a már mûködõ vállalkozások önállósodó alkalmazottaiból jöttek létre. A kívülállók meghatározó hányada azokból a kisvállalkozásokból áll, amelyek tagjai még nem ismerték fel az egyesület kínálta lehetõségeket. Jelenlegi tagságunk az alábbiak szerint oszlik meg: - 37 cég fõ tevékenysége a kivitelezés és az ehhez kapcsolódó gyártás, - 15 cég dominánsan kereskedelemmel foglalkozik, - 9 cég beruházást bonyolít, tervez, oktat, lapot ad ki. Alapszabály Az egyesületi törvény elõírja, hogy a civil szervezetek egységes dokumentumba rögzítsék céljaikat, mûködésük feltételeit, tisztségviselõinek kötelességeit, viszonyukat tagságukhoz, megrendelõikhez. Egyesületünk az illetékes bíróság által elfogadott és legutoljára én módosított alapszabály szerint dolgozik, amely nyílt, mindenki számára elérhetõ dokumentum, teljes terjedelmében a honlapon olvasható. Etikai kódex Már a megalakuláskor megfogalmazódott, hogy az egyesületnek példát kell állítania a szakma elé, és ez nem szólhat másról, mint a tisztességes piaci magatartásról. Ez etikai kódexünk alapgondolata. Tartalmában a vállalkozások mindennapjaira vonatkozó normákat fogalmaztunk meg, amelyeket közgyûlésen egyhangú szavazással fogadtunk el. A kódexben rögzített szabályok megtartása sokszor nem könnyû, különösen mai társadalmi-gazdasági környezetünkben, ahol a vállalkozói szféra nem mindig az írott vagy íratlan erkölcsi szabályok szerint mûködik. Ami fontos eredmény: megfogalmaztuk alapelveinket a tisztességes piacról. Tagjainktól nemcsak elvárjuk, de eszközeinkkel ellenõrizzük is a követelményeink szerinti mûködést. Az etikai kódex teljes terjedelmében a olvasható. 2

3 Mûködésünk Közgyûlés Az egyesülési jogról rendelkezõ törvény a civil szervezetek számára évente legalább egy közgyûlést ír elõ. A közgyûléseken meghozott közös döntéseket jegyzõkönyvben rögzítjük. Ezen határozatok minden tag számára elérhetõek akár elektronikus, akár írásos formában. Egyesületünk a tagság által megszavaztatott és elfogadott munkarend szerint évi két alkalommal (tavasszal, õsszel) kétnapos nagy közgyûlést és szükség szerint kis közgyûlést hív össze. A nagy közgyûlések elsõ napján kizárólag szakmai elõadások és háttérbeszélgetések zajlanak a tagcégek munkatársai és az elõadók részvételével. Az elõadók részben külsõ meghívottak, részben tagcégeink gyakorló szakemberei. Témáink mindenkor a szakmai fejlõdés, a jogi, gazdasági és pénzügyi környezet változásai és az érdekvédelem köré csoportosulnak. A közgyûlési meghívók elõre közlik az elõadások témáit, hogy a résztvevõk felkészülhessenek hozzászólásokkal. E közgyûlések egyedülálló lehetõséget biztosítanak arra, hogy az uszodakivitelezésben érdekelt vállalkozások találkozhassanak egymással. Összejöveteleink a szakma szereplõi közötti párbeszédként mûködnek, eredményét mindig bizonyítja az aktív, sokszor késõ éjszakába nyúló pozitív vitákat is tartalmazó részvétel. Az elõadások anyagai kizárólag tagjaink részére érhetõk el. A nagy közgyûlések második napján belsõ ügyek kerülnek megtárgyalásra. Ezek részben szabályzatra, mûködésre vonatkoznak, itt kerülnek napirendre az érdekvédelmi, etikai témák és itt történik a tagfelvétel is. A közgyûlésen meghozott határozatok irányítják az elnökség és a titkárság munkáját. Elnökség Az egyesület elnöksége 5 tagból áll. Jelenlegi tagjai: elnök: Takács Gábor (A S Hungária Kft.), elnökségi tagok: Borbély Tibor (GDV Kft.), Lendvai Zoltán (Lendvai és Társa Kft.), Ringhofer János (R+R Konstrukt Kft.) és Szamos József (Szavini Kft.). Az elnökség mozgásterét az alapszabály, a közgyûlési határozatok és a tagok számára nyilvános mûködés adja meg. Munkáját munkaterv alapján végzi. Alapvetõ feladata az egyesület képviselete és a közgyûlési határozatok végrehajtása. Elnökségi üléseket szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal tartunk. Az egyszemélyi képviseletet az elnök látja el. Titkárság A hatékony egyesületi munkához önálló feladatokat ellátó titkárság szükséges. Ez 2003 elejére alakult ki és a napi operatív munka vitelére munkaterv alapján jelenleg a következõ feladatokat látja el: - elõkészíti és végrehajtja a közgyûlés és az elnökség döntéseit - folyamatosan intézi az egyesület ügyeit az elnökségi ülések között az elnökség határozatainak megfelelõen - éves pénzügyi tervet terjeszt elõ az elnökségnek - felel az egyesület gazdálkodásáért, intézi pénzügyeit - továbbítja a külsõ megkereséseket az elnökség felé - rendszeresen beszámol az elnökségnek az elvégzett munkáról Felügyelõbizottság Az egyesületben 3 tagú felügyelõbizottság mûködik. Munkáját az érvényben lévõ törvények szerint és éves ellenõrzési terv alapján végzi. Ellenõrzi az egyesület gazdálkodását, a pénzügyi fegyelmet, az adminisztrációt. Tapasztalatairól minden évben egyszer számol be a közgyûlésnek írásos és szóbeli formában. Az Fb tagjai: elnök: Demeter János (SZEUSZ-D Kft.), tagok: Hill Tamás (Funds Bt.) Tardi Ágnes (Seerose Kft.) 3

4 Kapcsolataink Egyesületünk tagjainak képviselete érdekében kapcsolatban állunk az ÁNTSZ-szel, a Magyar Fürdõszövetséggel, a Magyar Szabványügyi Testülettel, a Magyar Wellness Társasággal, a Magyar Épületgépész Szövetséggel, a Magyar Épületgépészek Koordinációs Szövetségével, továbbá igen szoros és eredményes az együttmûködésünk az Európai Uszodaépítõ Szövetséggel, az EUSA-val. Részt veszünk egymás rendezvényein, közös feladatokat határozunk meg. Nemzetközi tekintetben a német BSW-vel és az angol ESPF-fel ápolunk kapcsolatokat. Érdek-képviseleti munkánk eredményei A közgyûlések folyamatosan növekvõ színvonalú szakmai elõadásai igen értékes segítséget jelentenek tagjaink részére. Uszodaépítés során számtalan mûszaki probléma merül fel, ezek megoldására sokszor adnak értékes javaslatokat, ismertetnek új megoldásokat elõadóink. Minden közgyûlésünkön találkozunk olyan meghívott elõadóval, aki nem közvetlenül a mi szakmánkból jön, hanem vagy peremterületrõl vagy akár az ország gazdaságirányításából, biztosítótól, stb. Az Év medencéje pályázatot minden évben meghirdetjük az alábbi kategóriákban: I. Elõre gyártott kültéri magánmedencék II. Épített kültéri magánmedencék kerámiaés üvegmozaik burkolattal III. Épített kültéri magánmedencék mûanyag és speciális burkolattal IV. Épített beltéri magánmedencék bármely burkolattal V. Nyilvános használatú medencék (úszó, gyerek, gyógy) kültérben VI. Nyilvános használatú medencék (úszó, gyerek, gyógy) beltérben VII. Élménymedencék VIII. Hidromasszázs-medencék, izzasztó fürdõk A pályázatok beadási határideje mindenkor a tárgyévet követõ január 31., eredményhirdetés a tavaszi nagy közgyûlésen tavaszától nyerteseink automatikusan részt vesznek az EUSA Európai Év Medencéje pályázaton is. Oktatás Jelenleg Magyarországon nincs megfelelõ képzés uszodatechnikai kivitelezés elsajátítására. Ezért felvállaltuk tevékenységünk egyik legfontosabb részeként, hogy kialakítjuk ennek rendszerét. Ennek elsõ lépéseként a szakmai közgyûlések keretei közötti szakismeret átadása már jól mûködik évek óta. Második lépés a 2004 januárjában indított, uszodaépítési alapképzést biztosító és akkreditált tanfolyamunk volt, ahol már sok hallgató vizsgázott sikeresen. A kurzusok indítása létszámfüggõ és csak tagcégek munkatársai részére indítjuk. Etikai normák Az érdekképviselet felelõsséggel jár és nem jelenti tagjaink elvtelen védelmét. Az etikai kódex alapján már számtalan nézeteltérést tisztáztunk tagjaink között. A szerencsére ritkán elõforduló kifogásolható minõségben dolgozó vagy etikátlan magatartást felmutató tagcégeinket Etikai Bizottságunk a közösség által elfogadott etikai kódex felhatalmazása alapján szóban, írásban figyelmezteti. Eddig nyilvánosság elõtti kizárásra nem került sor. Internetes megjelenésünk az általános információk mellett fontos fóruma tagjaink tájékoztatásának. Részvétel rendeletek, szabványok kidolgozásában A Magyar Fürdõszövetség Mûszaki Bizottságával, valamint az ÁNTSZ képviselõivel közösen kidolgoztuk a már elavult 37/1996 sz. rendelet módosítási javaslatát, mely jelenleg, 2007 õszén a szaktárcánál van elfogadásra és várhatóan 2008 januárjában lép életbe. Ugyanezen keretek között dolgozzuk ki az ME Uszodák Mûszaki Elõírásai módosítására vonatkozó javaslatainkat. 4

5 Külföldi tanulmányutak Egyesületünk életének elsõ éveiben komoly jelentõsége volt a Barcelonában, Lyonban, Stuttgartban, Kölnben, Párizsban vagy az USA-ban megrendezett szakmai kiállításokon és konferenciákon való szervezett részvételünknek, hiszen ezek akkor számunkra sok újdonságot adtak. Az utóbbi években azonban a kiállítások szerepe, súlya szinte minden szakmában drasztikusan csökkent: az újdonságokat ma már mindenki az internetrõl ismeri meg. Szakmánkra ez különösen vonatkozik, mivel igazi újdonságról nem, csak új gyártókról vagy Távol-Keletre áthelyezett gyártásról lehet beszélni. Ennek megfelelõen szakmai utakat ma már csak tagjaink külön kérésére, esetenként szervezünk. EUSA-tagság Egyesületünk 2005-ben teljes jogú tagként felvételt nyert a brüsszeli székhelyû Európai Uszodaépítõk Szövetségébe (EUSA: European Union of Swimming Pool and SPA Associations). Az EUSA jelenlegi tagországai: - Anglia - Ausztria - Franciaország - Magyarország - Német Szövetségi Köztársaság - Olaszország - Portugália - Spanyolország - Svájc - Svédország Kapcsolatunk igen szoros és számottevõ eredményeket hozott a közös európai szabványosítás területén, valamint a szakmai képzéstovábbképzés alapnormáinak rögzítésében. Részben az EUSA-n, részben a Magyar Szabványügyi Hivatalon keresztül beszereztük az Európában elfogadott szabványokat és követelményeket, egyes országok számunkra fontos nemzeti szabványait. Részt veszünk az uszodaépítés alapkövetelményeinek nemzetközi közös kidolgozásában. Az egyes tagországok egyesületi szakbizottságai, illetve szakértõi által elõkészített anyagokat az EUSA-közgyûlés jóváhagyása után közvetlenül a brüsszeli székhelyû EU Szabványosítási Bizottság kapja kézhez. Az EUSA lobbitevékenysége révén számos EU-rendelkezés szövegezése a mi javaslataink alapján készült, de arra is volt példa, hogy egy szakmailag kifogásolható elõterjesztést éppen az EUSA közbenjárására vonta vissza. Terveink Érdekképviselet bõvítése a következõ területeken: Biztosítási tanácsadás. Egyesületi szinten megkötendõ szerzõdés tagjaink követelésbehajtásaira. A Fürdõszövetséggel és az ÁNTSZ-szel közösen folytatjuk a hazai uszoda- és fürdõépítésre vonatkozó és már részben vagy teljesen elavult szabályok, rendeletek módosítására vonatkozó javaslatok kialakítását részben saját tapasztalataink, másrészt az EUSA javaslatai alapján. Oktatás kizárólag tagcégeink ezen a területen dolgozó munkatársai ismeretanyagának bõvítésére, részben a közgyûlések szakmai elõadásaival, részben igény szerint általános képzést jelentõ tanfolyam indításával. Kapcsolatrendszerünk bõvítése: Magyar Kereskedelmi Kamara, Mérnökkamara megfelelõ szakmai tagozata, Osztrák Uszodatechnikai Egyesület. Kiadványunk következõ oldalain megismerheti tagcégeink színes leírását. Reméljük, hasznos információkhoz jut minden kedves Olvasónk mûködésünk és tagjaink bemutatásával, bízva abban, hogy hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük Önt is. Ne feledje megnézni honlapunkat is! Budapest, 2007 õsze Magyar Uszodatechnikai Egyesület 5

6 ALBATROS Kft. Cégnév: Albatros Uszodatechnika Kft. Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 80. (alsó passzázsszint) Telefon: Fax: Honlap: Alapítás éve: 1993 Cégjegyzékszám: Kovács László Cégvezetés: cégvezetõ: Kovács László Tevékenységi kör: Tevékenységi körünkbe tartozik feszített és süllyesztett víztükrû masszázsmedencék, úszómedencék, pezsgõfürdõk, gõzfürdõk, törökfürdõk, szaunák, illatkabinok, infrakabinok, zuhanykabinok készítése és forgalmazása, wellnesslétesítmények (tepidárium, caldarium, jégkamra, sókamra, kneipp-taposó, fûthetõ pihenõpadok, stb.) tervezése, kivitelezése, telepítése, szervizelése. Dizájnötletek, szaktanácsadás, wellnessterek gépészeti és mûszaki hátterének megtervezése. Az Albatros Kft. úszómedencék kivitelezésével egyidejûleg a wellnessberendezések tervezésére és kivitelezésére specializálódott, ebben ma a hazai piacon meghatározó, vezetõ szerepet tölt be. Tízenöt éves tevékenységünk során számos berendezést készítettünk wellnesshotelek, fitnesztermek, szállodák, panziók, közintézmények, valamint igényes magánházak részére. Gyártó- és szervizbázist alakítottunk ki, a hangsúlyt a telepítés mellett az elõkészítésre, a vevõi igények és az extra kívánságok kielégítésére helyeztük. Szerviztevékenységünkkel a telepítés után is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Magyarországon: Budapest: Hotel Kempinski, Spa. Lánchíd Palota Csiki Bege Autoplaza, Club Fitness Levendula Day Spa Puskás Ferenc Stadion MTK stadion Balatonalmádi: Ramada Hotel Paks: Atomerõmû, Tanuszoda Balatonkenese: Magyar Telekom Üdülõ Visegrád: Silvanus szálló Siófok: Panoráma Hotel Siófok Residence Hotel Miskolc: Vital Wellness Dunavarsány: Olimpiai Edzõtábor Nagybajom: Vadászház Gyõr: Hotel Schweizerhof Érd: Vital Wellness Szigetszentmiklós: Squash Club Alexandra fitness Bükfürdõ: Hotel Corvinus Balatonfüred: Hotel Flamingó Riverside Apartmanház Ökocentrum-Ökoház Szeged: Teniszcentrum Hévíz: Hotel Carbona elnöki lakosztály-pezsgõfürdõ, stb. Feszített víztükrû masszázsmedencék, egyedi felszereltségû pezsgõfürdõk, úszómedencék, épített gõzkabinok, hammam (törökfürdõ), szaunák, infraszaunák, wellnessberendezések (tepidarium, caldarium, sókamra, jégkásakészítõ, kneipp-taposó, fûtött pihenõpad, élményzuhany) Belföldrõl: Saunabau Kft. Külföldrõl: Pichler GmbH., Dinotec GmbH., Cleopatra, Hufland Group, Nordmann Wellnesslétesítmények tervezése, kivitelezése, dizájnötletek és látványtervek készítése 6

7 Cégnév: Aliterrakva Építõipari és Szolgáltató Kft. Cím: 2092 Budakeszi, Viktória u. 2. Telefon: Fax: hu Honlap: ALITERRAKVA Kft. Az igényesség tükrében Alapítás éve: 1998 Cégjegyzékszám: Dan Gheorge, Nelhübelné Gyöngyösi Ildikó, Vincze Sándor Cégvezetés: cégvezetõk: Nelhübel Zoltán Vincze Sándor vezetõ tervezõ: Vincze Sándor mûszaki vezetõ: Nelhübel Zoltán irodavezetõ: Nelhübelné Gyöngyösi Ildikó Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: 40 fõ Úszó- és fürdõmedencék, wellnessközpontok, aquaparkok teljes körû tervezése és kivitelezése, automatizálása, karbantartása és üzemeltetése Az Aliterrakva Kft. közmûépítési és ipari mûtárgy építési munkák kivitelezésére alakult. Késõbb magasépítési tevékenységet is felvállalt. Tapasztalatai, felkészültsége alapján az ipari kivitelezések speciális területei sem okoztak gondot, például a szennyvíztelepek átépítése, erõmûvi speciális mûtárgyépítés, élelmiszer-ipari tárolók, silók és medencék ben kerültek a tevékenységek közé az uszodatechnikával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok. Az uszodatechnika tette szükségessé a kertépítés és egyéb szabadidõs kivitelezések megszervezését. Felismerve az egyre növekvõ igényt, törekednek a tervezésben, és a kivitelezésben a teljes körû vállalkozásra. Mûszaki menedzsmentjüket építõ-, építész-, gépész-, és kertészmérnökök alkotják, akik folyamatos irányítást vállalnak a feladat súlyának megfelelõen. A hazai vállalkozások közül kitûnnek innovatív gondolkodásukkal, ennek köszönhetõen került kifejlesztésre a PoolCommander uszodai távfelügyeleti rendszer. Magyarországon: Budapest: DunaPest Rezidenciák, Corinthia Grand Hotel Royal. Hajdúböszörmény: Városi Strand. Siófok: Coca-cola Beach Hause. Bugyi: Lovas Központ. Sátoraljaújhely: Hunor Hotel. Törökbálint: Aranyalkony Gerontológiai Központ. Ráckeve: Kék-Duna Wellness Centrum. Velence: Juventus Hotel. Baja: Duna Hotel. Tapolca: Pelion Hotel. Kiskunmajsa: Jonathermál strandbõvítés. Balatonalmádi: YACHT Camping. Alsóörs: EURÓPA Camping. Kaposvár: Városi Élményfürdõ Kisbér: Kincsem Hotel Saját: PoolCoomander uszodavezérlõ mûszerek Belföldrõl: Alveus Kft., Mapei Kft., Dinax Kft., Duoflex Kft PoolCommander uszodavezérlõ termékcsalád, vegyszeradagoló és vezérlõrendszerek, távfelügyeleti rendszerek tervezése, gyártása és kiépítése 7

8 ALITERRAKVA S.r.l. In oglinda exigenței Alapítás éve: 2001 Cégjegyzékszám: J30/134/2001 Nelhübel Zoltán, Nelhübelné Gyöngyösi Ildikó, Vincze Sándor, Dan Gheorghe, Dan Zsolt Cégvezetés: cégvezetõk: Dan Zsolt, Dan Gheorghe vezetõ tervezõ: Vincze Sándor, Dan Zsolt mûszaki vezetõ: Nelhübel Zoltán, Dan Zsolt, Dan Gheorge, Dan Daniel irodavezetõ: Dan Zsolt, Dan Dániel Tevékenységi kör: Úszó- és fürdõlétesítmények tervezése, kivitelezése. Teljes körû uszodatechnika program kis- és nagykereskedelme. A piaci igényeket kielégítve az Aliterrakva Kft ben megalapította romániai irodáját. A Szatmárnémetiben található iroda a magyarországi iroda mintájára Franchise szolgáltatásokkal mûködik, ezzel is biztosítva a magas szintû szolgáltatások biztosítását a román uszodatechnikai piac fejlõdése érdekében. Rövid idõ elteltével a dinamikusan fejlõdõ iroda a román uszodatechnikai piac egyik meghatározó szereplõjévé vált, ezzel fontos szerepet játszva az alakulófélben lévõ Román Uszodatechnikai és Wellness Egyesület megalapításában. A piaci igényeket kielégítve Románia egész területére kiterjed a tevékenységük, melynek eredménye, hogy mára Szatmárnémetitõl Bukarestig, Temesvártól Bákóig találkozhatunk az általuk kivitelezett medencékkel. Cégnév: Aliterrakva S.r.l. Cím: Románia, Satu Mare (Szatmárnémeti), Drum Careiului nr. 34., bl. 11, sc. D, ap. 63. Telefon: Fax: Honlap: Magyarországon: Tasnád: Városi Fürdõ bõvítés. Szatmárnémeti: Hotel Dana II. Szamos: magán-, masszázs- és úszómedencék tervezése, kivitelezése Szinaia: Regina Hotel Megyes: Gaz Metan Stadion úszó- és masszázsmedencéi. Belföldrõl: Mapei, Romstal Külföldrõl: Aliterrakva Kft., Alveus Kft., Magyar AstralPool Kft., Deitermann, Aita Studio, Dinax Kft., PoolCommander Betontechnológiás úszó- és fürdõlétesítmények tervezése, teljes körû kivitelezése. 8

9 Cégnév: Alterra-Bau Kft. Cím: 1105 Budapest, Ihász u. 21/a. Telefon: Fax: ALTERRA-BAU Kft. Alapítás éve: 1991 Cégjegyzékszám: Varga Gézáné és Fenyõs Imre Cégvezetés: cégvezetõ: Varga Gézáné Minõsítés: ISO 9001:2000 Tevékenységi kör: Úszó-, termál- és strandmedencék építése. Élmény- és terápiás berendezések telepítése vízforgatási és kezelési technológiával, automatizálással. Vízi csúszdák, kiszolgáló épületek és egyéb kapcsolódó létesítmények (park, kert, út, stb ) építése Az Alterra-Bau Kft ben alakult, az egyedi, komplex építõipari munkák fõvállalkozásban megvalósuló kivitelezésére. Megalapítása óta a Megrendelõk és Üzemeltetõk igényeit maximálisan figyelembe véve eredményesen mûködik. A cég tevékenységét alapvetõen két fõ irányvonal jellemzi: uszodák és élménymedencék építése, illetve mûfüves és szintetikus sportpályák tervezése, kivitelezése. Saját tulajdonú, komplex gépparkunk, valamint egyedi célberendezéseink lehetõvé teszik a kiváló minõségû munkavégzést az ország bármely területén. A piac és megrendelõink elvárásainak minden esetben igyekszünk megfelelni, melyre garanciát nyújt munkatársaink több- éves múltra visszanyúló szakmai tapasztalata és felkészültsége, valamint az általunk alkalmazott legmodernebb technológia. Magyarországon: Budapest: Újhegyi út uszoda és strand (4 db medence), Üllõi úti tanuszoda, Gellért fürdõ, Csillaghegyi strand, Csepeli strand élményfürdõ, mely elnyerte a MUE 2005 Az év medencéje címet. Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda 1. sz. szûrõforgató gépház Balatonszemes: strand úszómedence és élményfürdõ, Balatonfüred: strand élményfürdõ Leányfalu: Strand ülõés gyógymedencék Saját: egyedi acél- és mûanyag szerkezetek gyártása, rozsdamentes acél élményberendezések gyártása Belföldrõl: Aquaszer Kft., Aqualine Kft. Devex Kft., Víztükör Kft., Mapei Kft., Deitermann Kft., Astral-Pool Kft. Agro-Buchtal Gmbh., Duoflex Kft. 9

10 ALVEUS Kft. Cégnév: ALVEUS Mûszaki és Kereskedelmi KFT Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 26. Telefon: , , Fax: Honlap: Alapítás éve: 2000 Cégjegyzékszám: Cégvezetés: Kovács László Kajtár Gyula Kovács László Kajtár Gyula Tevékenységi kör: Elektronikus vezérlõberendezések gyártása úszóés masszázsmedencékhez. Közösségi-, magán,- úszó- és hidromasszázsmedencék kulcsrakész kivitelezése. Uszodatechnikai berendezések, kiegészítõk, masszázsmedencék, automatikus vegyszerszintmérõ és szabályozó mûszerek, UV-s és ózonos vízfertõtlenítõk és uszodavízkezelõ vegyszerek nagykereskedelmi forgalmazása. A fenti termékek nagy részének kiskereskedelme. Az Alveus Kft. szakmai múltja a nyolcvanas évek elejéig nyúlik viszsza. Az ország akkori legnagyobb vízkezelõ cégének a Vízgépészeti Vállalatnak munkatársai a 90-es évek elején alapították a jogelõd Multiprojekt Kft.-t, amely már akkor neves külföldi cégekkel került kapcsolatba. A 2000-ben az újjá alakult vállalkozás folytatta ezt a kapcsolatot. Ennek köszönhetõen a cég napjainkban több uszodatechnikai világmárka berendezéseit és kiegészítõit forgalmazza nagy- és kiskereskedelmi formában. A tulajdonosok több évtizedes magánmedencés tapasztalatuknak köszönhetõen bekapcsolódtak a közösségi úszómedence-programba is. A vízkezelés területén szerzett ismereteik segítettek abban, hogy elkezdjék az uszodavíz minõségét mérõ-szabályzó mûszerek gyártását. Ezenfelül forgalmaznak hagyományos és klórmentes vízkezelõ vegyszereket, ultraviolás és ózonos fertõtlenítõket. A masszázsmedencék piacára 2004 tavaszán léptek. Az amerikai Sunbeltspas képviselõjeként harminc modellt, tizennyolc színben ajánlanak vevõiknek. Magyarországon: Budapest: Szent Margit Gimnázium úszómedencéje. Every Body fittness-szalon masszázsmedencéje. Duna-Pest rezidenciák úszó- és élménymedencéi és díszmedencéje. Balatonkenese: Matáv Oktatási- és Szabadidõ Centrum úszómedencéje és díszkútja. Füzesgyarmat: Strandfürdõ, tanmedence, úszómedence. Képviselt: Seko mérõ- és szabályozó mûszerek, Bombas PSH szivattyúk, Sunbeltspas masszázsmedencék Külföldrõl: Kripsol, Bombas PSH, International Marketing, Seko, Sunbeltspas, Shott. Vegyszerszintmérõ és szabályozó mûszerek. Vízfertõtlenítõ berendezések nagykereskedelme. 10

11 Cégnév: Aqualine Kreatív Fürdõtechnika Cím: 8200 Veszprém, Almádi út 38. Telefon: Fax: Honlap: AQUALINE A Magyar Uszodatechnikai Egyesület alapító tagja Alapítás éve: 1997 Cégjegyzékszám: Patkós József, Feminger György Cégvezetés: építész tervezõ: Ulrich Tamás gépészvezetõ: Weinper Gyula mûszaki vezetõ: ifj. Feminger György Alkalmazottak száma: 25 fõ Tevékenységi kör: Építészeti tervezés ArchiCad látványtervezéssel kiegészítve, nyilvános- és magánmedencék, wellnessblokkok kulcsrakész kivitelezése, uszoda- és szabadidõtechnikai termékek kis- és nagykereskedelme. Minõsítések: ISO Az Aqualine Kreatív Fürdõtechnika cégcsoportban a kezdetek óta kiemelt szerepet kap a mérnöki tervezõ-, szaktanácsadó tevékenység. Ennek köszönhetõ, hogy az országban az elsõk között fejlesztettek ki egy olyan ArchiCad tervezõrendszerrel támogatott tevékenységet, amely látványterveken keresztül mutatja be a még el sem készült medencét. Gépészeti kivitelezõ részlegének minõségi munkái, bemutatóterme, szaküzlete is bizonyítja, hogy a Balaton régió piacvezetõ uszodatechnikai, építõipari tervezõ, kivitelezõ vállalkozása. Magánmedencék, számtalan élményfürdõ, wellnessblokk (szauna, masszázsmedence, gõzkabin, sókamra) tervezésében és/vagy kivitelezésében fõ- vagy alvállalkozóként vett részt. Magyarországon: Balatonfüred: Hotel Flamingó kül- és beltéri élménymedencék, wellnessrészleg (fõvállalkozás); Hotel Silver külés beltéri élménymedencék, wellnessrészleg (fõvállalkozás); Kisfaludy Strand felnõtt- és gyermekmedence (fõvállalkozás). Balatonlelle: Fizetõ strand gyermek élménymedence (fõvállalkozás), úszóés élménymedence valamint csúszdamedence (alvállalkozás). Siófok: Hotel Vértes, Hotel Residence, beltéri élménymedencék gépészete, wellnessblokk (alvállalkozás). Több mint 250 egyedi tervezésû magánmedence. Képviselt: HANA Instrument Belföldrõl: HATIMPEX, ASTRAL, Espa, Pannonpipe Külföldrõl: Hugo Lahme GmbH, Peraqua GmbH. Úszó-, élmény- és masszázsmedencék, szaunák tervezése, kivitelezése panoráma és látványtervek elõkészítéssel Wellness részlegek (finn-, és infraszaunák, gõzkabin, sókamra...) tervezése-kivitelezése Szaküzlet, javító-, karbantartó tevékenység. 11

12 AQUALING Kft. Cégnév: Aqualing Kft. Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 120. Telefon: , Fax: Honlap: Alapítás éve: 1991 Cégjegyzékszám: Sápi Miklós, Sápi Judit Sápi István, Sápi Tamás Cégvezetés: cégvezetõ: Sápi Miklós kereskedelmi vezetõ: Felber Judit vállalkozásvezetõ: Szép Róbert Tevékenységi kör: Úszómedenceépítés, kereskedelem Masszázsmedencék Szaunák, gõzkabinok Uszodatechnikai termékek Uszodavegyszerek Karácsonyi dekoráció A cég 1991-ben családi vállalkozásként alakult úszómedencék telepítésére. A termékkínálat évrõl évre bõvült medencetípusokkal, hidromasszázsmedencékkel, gõzkabinokkal ben amerikai mintára, bevezetésre került a karácsonyi dekoráció forgalmazása igen nagy sikerrel. A kereskedelmi tevékenység dinamikus fejlõdését mutatja, hogy az országos áruházi nagykereskedelemben piacvezetõ szerepet tölt be úszómedencék, uszodatechnikai termékek és védjegyzett vegyszerek értékesítésében tõl elkezdte meghonosítani Magyarországon a lõttbeton medence technológiát az ún. kõgyémánt burkolattal tõl elsõ hazai vállalkozásként tagja az USA Nemzetközi Uszoda Szövetségének (APSP). Magyarországon: Budapest: Sport MAX Sportuszoda kül- és beltéri medencék, Nemzeti Színház elõtti Nagy Tó gépészet, Info Park szökõkút, Budapest, Miskolc: rehabilitációs kórházi medencék, Sopron: Hotel Fagus, Kisbér: Uszoda, Marcali: Fürdõ medencéinek gépészete, Pécsvárad: Városi tanuszoda, Fonyódliget: Gyógyközpont, Rácalmás: Szökõkút és ivókút, Szigetszentmiklós: Fittnessközpont Csúszdafogadó medence, sodrófolyosó, Jászfényszaru: tanmedencék, Bükkfürdõ: camping közösségi medence, Szarvas: városi fürdõkomplexum gépészete, panziók kül- és beltéri medencéi. Számos családi medence az ország területén. Saját: Családi és közfürdõi saját kiszerelésû vegyszerek. Képviselt: Bestway, Hayward, Kripsol, Shott, Speck, Hydra Pools, Atlantic, Aquaprodukt, Swimmline Belföldrõl: A.S.Hungária Kft., Grundfos, Hydrochem Kft., Szavini Kft., SZEUSZ Kft., Energhos Kft., Multichem Kft., Henkel Kft. Külföldrõl: Kripsol, Hayward, Waterpik, Hydrapools, H2O, Trigano, Atlantic, Peraqua Lõttbeton medence technológia, kõgyémánt medence burkolat. Mûanyag paneles medencék. Áruházi nagykereskedelem. Száloptikai világítás. Karácsonyi dekoráció 12

13 Cégnév: Aranyhal Kft. Cím: 6500 Baja, Seregély 5. Telephely: 6500 Baja, Seregély Baja, Szent Antal u. 32. Telefon: , , Fax: ARANYHAL Bt. Alapítás éve: 1997 Cégjegyzékszám: Cégvezetés: Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: Minõsítések: Takács István Takács Attila Takács István Takács Attila 6 fõ Épületgépészet, víz-, gáz-, fûtés-, villanyés uszodatechnika. Kulcsrakész kivitelezés. Mestervizsgák Magyarországon: Mátraszentimre: Narrád Hotel masszásmedence. Több mint 25 db magánmedence kivitelezése. Belföldrõl: Hatimpex csoport, Vaillant Magyarország Kft. Isostone medencék telepítése. Teljes körû épületgépészeti kivitelezés ben testvérpár kapcsolatból alakult épületgépészeti vállalkozás, akik az ország déli határánál komoly szakmai megbecsülésnek örvendve dolgoznak. A megrendelõi bizalomra támaszkodva bõvítették ki tevékenységüket 2002-ben az uszodatechnikával. Folyamatosan tanulva a szakmát (elvégezték az egyesület Uszoda és Fürdõépítõ tanfolyamát) ma már joggal lehetnek büszkék jelmondatukra, mely szerint mindenki egy helyen megkaphatja a gépészetben szükséges magas szintû és minõségi munkát. Vevõközpontú gondolkodásukat jelzi, hogy megrendelõiket a nemrég kialakított bemutatóteremben fogadják. 13

14 A S HUNGÁRIA Kft. A S HUNGÁRIA KFT Cégnév: A S Hungária Kft. Cím: 1113 Budapest, Daróci út 1-3. Telefon: , Fax: Honlap: Alapítás éve: 1992 Cégjegyzékszám: Takács Gábor, Takács Erzsébet Cégvezetés: vezetõ tervezõ: Greskó György fõmérnök: László János Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: 13 fõ Tervezés, import, nagykereskedelem, fõvállalkozás, kivitelezés, bérbeadás. A légkezeléssel foglalkozó céget az angol Andrews Sykes 1992-ben alapította. A S Hungária néven 1994-ben franchise rendszerben önállósodott. Fõbb területei a légszárítás beltéri uszodákban, irattárakban, pincékben. Léghûtés, klímaberendezések, borpince és éléskamra hûtõberendezései, valamint légnedvesítés, légtisztítás. Hõlégfúvók, robbanásveszélyes légterek fûtése. Mobil klímák, légszárítók és hõlégfúvók bérbeadása. Magyarországon: Több mint 2000 uszodai légszárító. Hungaroring, Szt. János Kórház, Szt. Ferenc Kórház épületeinek és Mahart hajók klimatizálása. TNT Logisztikai Kft. raktárépületeinek hûtése, fûtése. Több mint db mobil hõlégfúvó építkezések téliesítésére, állattartásra stb. Rendezvényszervezõ cégeknek fûtõ-hûtõberendezések bérbeadása. Mol: klímaberendezések, robbanásbiztos infrasugárzók. Elektroszinter festékbeégetõ alagutak. Képviselt: Calorex és Dantherm párátlanítók, Roberts Gordon Combat és SIAL hõlégfúvók, kerti infrasugárzók, CCI-Thermal-Ciscan rb infrasugárzók, Trion légtisztítók, Fondis pincehûtõk, Micronics folyadékáramlás-mérõk, Lifetech ózonos és UV-s víztisztítók, Sykes és Millars talajvízszint-süllyesztõ vákuumszivattyúk. Külföldrõl: Calorex, Dantherm, Roberts Gordon Combat, SIAL, CCI-Thermal-Ciscan, Trion, Fondis, Micronics, Lifetech, Sykes és Millars. Szinte valamennyi berendezés bérbe is vehetõ. Rendezvényekre terem- vagy sátorfûtés és -hûtés, akár több száz kw teljesítménnyel. Takács Gábor 14

15 Cégnév: AVP Press Kft., Uszoda & szauna magazin Cím: 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Fax: Honlap: AVP PRESS Kft. Alapítás éve: 2002 Cégjegyzékszám: Somfai Péter, dr. Vladimir Divis, Alena Konopikova Cégvezetés: Somfai Péter Tevékenységi kör: Lapkiadás Az AVP Press családi vállalkozásként alakult, amelyben Somfai Péter 50%, a két cseh barát %-kal vesz részt. A kiadó gondozásában három lap jelenik meg. Somfai Péter fõszerkesztõ Fancsalszky Gyula hirdetésszervezõ Mátyás Éva lapigazgató Az AVP Press adja ki a Fürdõtippek és a Konyhatippek címû lakberendezési, valamint az Uszoda & szauna címû életmódés wellness-magazint. Ez utóbbi az Európa német nyelvterületén vezetõ szakmai lapnak számító Schwimmbad & Sauna magyarországi partnere. 15

16 Dr. BERTÉNYI USZODATECHNIKA Cégnév: Dr. Bertényi Uszodatechnika, Krülland képviselet (egyéni vállalkozás) Cím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69. Telefon: , Fax: Honlap: Alapítás éve: 1992 Cégjegyzékszám: Dr. Bertényi Balázs, Bertényi Gergõ Cégvezetés: cégvezetõ: Dr. Bertényi Balázs Tevékenységi kör: Vízforgató és ellenáramoltató berendezések gyártása, kis- és nagykereskedelme. Fémfalú elsõsorban könnyûfém falú fóliamedencék és minden uszodatechnikai tartozék importja, kis- és nagykereskedelme. Különféle medencék teljes körû kivitelezése. Medencefedések, szaunák, masszázsmedencék forgalmazása. A 80-as évek végén jelentek meg a piacon saját kivitelezésû uszodatechnikai termékekkel (befüggeszthetõ vízforgatók), ez késõbb más termékekkel bõvült (ellenáramoltatók) ill. egy német cég (Krülland) képviseletével egészült ki. Az utóbbi években hazai cégkapcsolataikon keresztül a medenceépítésbe is belevágtak, és az uszodatechnika egyéb kapcsolódó területein is tudnak szolgáltatást nyújtani: szaunák, medencelefedések, masszázsmedencék. Viszonteladóik köre az egész országra kiterjed, és ma már jócskán meghaladja a százat. Magyarországon: Több száz befüggeszthetõ vízforgató és különféle ellenáramoltató az ország teljes területén (néhány azon túl is). Jó néhány jól sikerült medence a privátmedence kategóriában. Ezek fõleg fémfalú fóliamedencék, de újabban másfajták is megtalálhatók közöttük. Saját: B-06 befüggeszthetõ vízforgató gyártmánycsalád, BB-02 befüggeszthetõ ellenáramoltató gyártmánycsalád, BB-03 beépíthetõ, rádióvezérelt ellenáramoltatók, BB-04 masszázsgépek, BBE-01 mobil medencefûtés. Képviselt: Német (Krülland) fémfalú fóliamedencék. Belföldrõl: Tempero Rt., Kerex Kft., Szavini Kft., Aqualing Kft., Aquacomet Kft., Hungaropool Kft., Szaunabau Kft., Novitek Kft. Külföldrõl: Krülland Schwimmbecken (Németország). Saját tervezésû és gyártású vízforgató és ellenáramoltató berendezések teljes szerviz háttérrel. Mobil medencefûtés 16

17 Dr. BERTÉNYI Cégnév: BWT & CHRIST Hungária Vízelõkészítõ Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. Cím: 2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Telephely: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 5. Telefon: USZODATECHNIKA Fax: Honlap: Alapítás éve: ( és ) 2002-tõl közös cégként Cégjegyzékszám: Dr. Bertényi Balázs, BWT Bertényi AG. Ausztria Gergõ Cégvezetés: cégvezetõ: Dr. Czelecz Bertényi Pál Balázs Cégvezetés: Tevékenységi kör: Vízforgató ügyvezetõ és ellenáramoltató ig.: Dr. Czelecz berendezések Pál gyártása, kis- és nagykereskedelme. értékesítés: Fémfalú elsõsorban Komáromi könnyûfém Gáborfalú fóliamedencék és minden mûszaki uszodatechnikai vezetõ: tartozék Fischer Tamás importja, kis- Tevékenységi és nagykereskedelme. kör: Vízkezelõ Különféle berendezések medencék teljes gyártása, körû kis kivitelezése. Medencefedések, szaunák, és nagykereskedelmi masszázsmedencék forgalmazása. Uszodatechnikai termékek forgalmazása. A 80-as A cégrõl évek végén röviden: jelentek meg a piacon saját kivitelezésû uszodatechnikai CHRIST termékekkel Hungária Kft. (befüggeszthetõ 1988 óta mûködik vízforgatók), Magyarországon. ez késõbb más A A termékekkel nagytisztaságú bõvült vízkezelésben, (ellenáramoltatók) az ivóvízkezelésben, ill. egy német cég valamint (Krülland) a képviseletével patronos sótalanításban egészült ki. jelentõs Az utóbbi a magyar években piacon. hazai A cégkapcsolataikon BWT Hungária Kft ban keresztül alakult. a medenceépítésbe A háztartási és is ivóvízkezelés, belevágtak, és az az ipari uszodatechnika és technológiai vizek, egyéb valamint kapcsolódó a magán területein és kommunális tudnak szolgáltatást uszodatechnika nyújtani: területének szaunák, fontos medencelefedések, szereplõje. Miután masszázsmedencék. a CHRIST Hungária Viszonteladóik Kft. a BWT köre AG. az többségi egész tulajdonába országra kiterjed, került, és megalakult ma már jócskán a BWT meghaladja & CHRIST Hungária a százat. Vízelõkészítõ Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. Így január 1-jétõl az Európában piacvezetõ BWT AG-nek egy erõs és széles szakmai kínálattal rendelkezõ Magyarországon: vállalata áll a Több tisztelt száz ügyfelek befüggeszthetõ rendelkezésére. vízforgató és különféle ellenáramoltató az ország teljes területén (néhány azon túl is). Jó néhány jól sikerült medence a privátmedence kategóriában. Ezek fõleg fémfalú fóliamedencék, Magyarországon: de újabban Héviz: másfajták Hotel Rogner is megtalálhatók vízkezelés. közöttük. Budapest: Riverside lakópark. BWT & CHRIST Kft. Cégnév: Dr. Bertényi Uszodatechnika, Krülland képviselet (egyéni vállalkozás) Cím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69. Telefon: , Fax: Honlap: Képviselt: Saját: B-06 BWT AG., befüggeszthetõ INFINITY, Riviera vízforgató Pool. gyártmánycsalád, BB-02 befüggeszthetõ ellenáramoltató gyártmánycsalád, Beszállító BB-03 partnerek: beépíthetõ, rádióvezérelt ellenáramoltatók, Külföldrõl: BB-04 BWT AG., masszázsgépek, Riviera Pool, Hugo BBE-01 Lahme, mobil INFINITY, medencefûtés. Képviselt: Német ZODIAC (Krülland) csoport. fémfalú fóliamedencék. Belföldrõl: Vízlágyítás, Tempero vas- mangántalanítás, Rt., Kerex Kft., Szavini nagytisztaságú Kft., Aqualing vízkezelés. Kft., Teljes körû Aquacomet vállalkozás: Kft., tervezés, Hungaropool gyártás, Kft., kivitelezés.. Szaunabau Kft., Novitek Kft. Külföldrõl: Krülland Schwimmbecken (Németország). Saját tervezésû és gyártású vízforgató és ellenáramoltató berendezések teljes szerviz háttérrel. Mobil medencefûtés 16 17

18 CFD.HU Áramlástechnikai Kft. CFD.HU Áramlástechnikai Kft. Cégnév: CFD.HU Áramlástechnikai Kft. Cím: 1025 Budapest, Mandula u. 35. Telefon: Fax: Honlap: Alapítás éve: 2004 Cégjegyzékszám: Dr. Lajos Tamás Dr. Kristóf Gergely Dr. Atul Madhavrao Karanjkar Cégvezetés: ügyvezetõ ig.: Dr. Lajos Tamás Tevékenységi kör: Numerikus áramlástechnikai szimulációk végzése medenceáramlások és páraterjedés esetére, numerikus áramlástani szoftverek forgalmazása, korszerû áramláskeltõ berendezések fejlesztése. Cégünk fõ tevékenységi területei az áramlástechnikával kapcsolatos mûszaki konzultáció, innováció, szimulációs szoftverek alkalmazása és oktatása. Áramlástechnikai szimuláció területén hétéves, a hazai ipar szinte minden ágára kiterjedõ gyakorlattal rendelkezünk, amelyet több mint száz sikeres konzultációs projekt lebonyolításával szereztünk meg. E módszert kívánjuk uszodatechnika területére bevezetni a vízbefúvó és -elvezetõ elemek elhelyezésének optimalizálására, áramláskeltõ és egyéb élményelemek biztonságtechnikai és energetikai elemzésére, medencében klórfogyás számítására, kritikus páralecsapódási pontok megkeresésére és a páramentesítõ rendszer optimalizálására, továbbá a tûzvédelmi rendszerek vizsgálatára. Innovatív tevékenységet folyatunk energiatakarékos áramláskeltõ rendszerek fejlesztésére is, amelyek segítségével tökéletes áramkép és alacsony energiafelhasználás biztosítható ellenáramú úszómedencékben, sodrófolyosókban, lassúfolyókban, valamint felújított és áramláskeltõ rendszerrel kiegészített töltõ-ürítõ medencékben. Munkatársaink numerikus áramlástani számítások alkalmazásával részt vettek a Budapest Sportaréna komfort és tûzvédelmi vizsgálatában, az Opera és a Mûvészetek Palotája szellõzõrendszerének vizsgálatában, meghatározták a harkányi gyógyfürdõ medencéiben a klórfogyás mértékét. Numerikus áramlástani számítások Mûszaki fejlesztés és konzultáció 18

19 Cégnév: CONSAQUA Oktató és Tanácsadó Bt Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi út 35./a fsz.2. Telefon: , , Fax: Honlap: CONSAQUA BT. Alapítás éve: 2003 Cégjegyzékszám: Kisérdi Viktória, Kisérdi József Cégvezetés: ügyvezetõ ig.: Kisérdi Viktória, Kisérdi József Felnõttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs szám: AL-1451 Tevékenységi kör: Oktatás, szaktanácsadás A CONSAQUA Oktató és Tanácsadó Betéti Társaságot Kisérdi Viktória és Kisérdi József alapította 2003-ban. Az alapítók többéves oktatói és tanácsadói szakmai múlttal rendelkeznek. A dinamikusan fejlõdõ felnõttképzésnek megfelelõen képzési tevékenységünket az új rendelkezések és szabályozásoknak megfelelõen folyamatosan modernizáljuk. Magas színvonalon és rugalmassággal várjuk a szakmai kérdésekkel megkeresõ kollégákat, szakembereket és tanfolyamaink leendõ hallgatóit. Képzéseinket folyamatosan indítjuk Budapesten, illetve kihelyezett formában az ország egész területén. Tanfolyamaink a szakképzési hozzájárulási alapból elszámolhatók. Fürdõágazati tanfolyamok: Uszodamesteri Vízvisszaforgató berendezéskezelõ Advance klórgázadagoló berendezéskezelõ Szaunakezelõ Egészségügyi tanfolyamok: Közegészségügyi tanfolyam vegyszerekkel és mérgekkel foglalkozó cégek számára Alapfokú általános elsõsegélynyújtó tanfolyam Alapfokú speciális elsõsegélynyújtó tanfolyam Szakmai továbbképzések: Már végzett hallgatók éves továbbképzése Fürdõvezetõk továbbképzése speciális szaktémákban Szakmai tanácsadás az uszodatechnika minden ágában: üzemeltetési problémákban vegyszerezési, vízkezelési problémákban uszodatechnikai berendezések, mérõmûszerek kiválasztásában, beüzemelésében minõségi szivattyúk kiválasztásában Üzemeltetési szabályzat és kockázatértékelés készítése közfürdõk és magánmedencék üzemeltetéséhez Vállaljuk szakmai konferenciák megszervezését, lebonyolítását Budapesten, Szentendrén és vidéki helyszíneken 19

20 DINAX Kft. Cégnév: Dinax Vízkezelési Kft. Cím: 1163 Budapest, Sárgarózsa u. 13/b. Telefon: Fax: Honlap: Alapítás éve: 1995 Cégjegyzékszám: Dr. Diós János, Dr. Diósné B. Judit, Diós András Cégvezetés: Tevékenységi kör: Minõsítések: ISO 9001 Dr. Diós János Vegyiáru-gyártás, értékesítés, nagyés kiskereskedelem, vízkezelési technológiák A DINAX Kft óta foglalkozik az uszodai vízkezelés vegyszereinek forgalmazásával tõl megkezdték a fürdõvízkezelés automatikus szabályozó berendezéseinek és a háztartási vízkezelés eszközeinek tanácsadással egybekötött árusítását tól foglalkoznak ipari vízkezelési technológiák tervezésével és kivitelezésével. A tevékenységi kör bõvülése és a forgalom emelkedése 14 fõ foglalkoztatását teszi lehetõvé. Az értékesítés mellett vegyszerek gyártásával is foglalkoznak. Minden vegyszerük és eljárásuk OTH engedélyszámmal rendelkezik és megfelel a legszigorúbb minõségi követelményeknek. Magyarországon: Sárvár: Gyógyfürdõ Rt. Gyõr: Élmény-, termál- és gyógyfürdõ. Danubius Hotels Group. Saját: Uszodai fertõtlenítõszerek, DEWAN vegyszercsalád, DINAX vegyszercsalád, kazántápvíz kezelõ szerek, vízhûtõrendszerek vízkezelõ szerei, vegyszeradagoló automatikák, RING mérõ szabályozó berendezések, HANNA mérõeszközök, LOVIBOND teszterek, STENNER perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyúk, AUTOPILOT elektorklórozó berendezések, AQUA vízszûrõk, DINAMATIC háztartási vízlágyító család, AQUACHEK és TAYLOR tesztek és mérõcsíkok, CLACK vezérlõ fejek, saját gyártású nagy teljesítményû és háztartási méretû, vas-, mangántalanító berendezések, ammóniamentesítõk, nitrit-, nitrát mentesítõk, lágyítók, sótalanítók, RO (fordított ozmózis) berendezések. Belföldrõl: Altox Kft., Ring Elektronika Kft. Külföldrõl: HornerXpress Worldwide Inc., Florida, G.H. Stenner & Co. Florida. Vízforgatásos és termálvizes medencék klórmentes fertõtlenítése (DEWAN 50), használati vizek vasés mangántalanítása, ammónia nitrit-, nitrát és arzénmentesítése, fordított ozmózisos RO eljárás alkalmazása 20

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu. Grundfos Hungária Kft.

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu. Grundfos Hungária Kft. GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu Grundfos Hungária Kft. Az évtized legfontosabb feladata a környezet hosszútávú és megfelelô

Részletesebben

Debreceni. Állásbörze 2015. MÁJUS

Debreceni. Állásbörze 2015. MÁJUS Debreceni Állásbörze 802347 Állásbörze 3 Kedves Debreceniek, Tisztelt Álláskeresők! Életünkben számtalan alkalommal kell döntést hoznunk. Olyan döntéseket, amelyek hatása akár hosszú időre is kihatással

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

600 KÉRDÉS ÉS FELELET

600 KÉRDÉS ÉS FELELET Presztízs 1.oldal Presztízs 2.oldal A KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT AJÁNLJA Íme néhány példa a belvárosi Kalligráf könyvesbolt változatos kínálatából, amelybôl a hét bármely napján kedvére válogathat. 600 KÉRDÉS

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Elnökválasztás az elnökségi ülésen

Elnökválasztás az elnökségi ülésen Hírlevél 2014. december XV. évfolyam 2. szám Új vezetőséget választott az augusztusi közgyűlés Ismét Murányi Sándor az elnök Augusztusban a Fejér megyei Rácalmáson tartotta éves rendes közgyûlését egyesületünk.

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Notified Body 1417. >> ISO 14001:2004, az új KIR szabvány. >> Fókuszban az élelmiszerbiztonság. >> KEVIÉP Kft. Szakértelem Biztonság Minôség

Notified Body 1417. >> ISO 14001:2004, az új KIR szabvány. >> Fókuszban az élelmiszerbiztonság. >> KEVIÉP Kft. Szakértelem Biztonság Minôség 2005. június II. évfolyam, 5. szám ÉMI-TÜV Bayern Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Központ: H-2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: (+36) 26 501-120 Fax: (+36) 26 501-150 e-mail: igazgatosag@emi-tuv.hu

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Elnöki összefoglaló ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 3

Elnöki összefoglaló ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 3 Tartalomjegyzék Elnöki összefoglaló..............................................................3 Sikereinkrõl.....................................................................5 A Siemens szervezeti

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XII.ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2004. FEBRUÁR DELACHER Regionális cég 14. oldal MÁV Árufuvarozási boom 30. oldal MAHART Eladás elõtt 37. oldal Fülöp Zsolt az

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 2.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 2. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

TAVASZI HADJÁRAT. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

TAVASZI HADJÁRAT. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Európa rekreációs központja TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A lehetőség elnyerése... 3 NAPIREND:

Részletesebben

2006. december 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 23. szám. XVI. évfolyam 2006. december 19.

2006. december 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 23. szám. XVI. évfolyam 2006. december 19. XVI. évf. 2006. december 19. 23. szám Hírlevél www.innovacio.hu 23. szám XVI. évfolyam 2006. december 19. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Beke Zsuzsa, Dr. Bolla Zsófia, Fazekas Lászlóné, Föld Judit, Dr. Gyertyán István, Kurcsics Antal, Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, Monek Ilona, Otrok Györgyné,

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl

Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl 2004. 2. szám Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl 2004. március 8. Brüsszel. A CECRA soronkövetkezô taggyûlésén a GÉ- MOSZ-t Gablini Gábor elnök úr és Giczy Árpád elnökségi tag képviselte. Jürgen Creutzig

Részletesebben