TÁJÉKOZTATÓ. -Közgyűléshez-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. -Közgyűléshez-"

Átírás

1 Nyíregyhází Sportcentrum Nonprofit Kft NYíREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 24 Cg adószám: Ügyiratszám: PKAB-124-1j2015 Ügyintéző: Loványi Ágnes TÁJÉKOZTATÓ -Közgyűléshez- Tájékoztatás a nyíregyházi labdarúgás egységes szakmai irányításának létrejöttével kapcsolatban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. között megkötés re kerülő együttműködési megállapodás tervezetről /If 4 I, Dr. Kovacs Ferenc Polgármester!1 jf4 Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezető Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása : Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző t. Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

2 4400 NYíREGYHÁZA, S6ST61 ÚT 24 adószám: Tisztelt Közgyűlés! Előzmény: A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., (Nyírsuli) július ls-én kötöt t együttműködési megállapodást a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel, ami azóta is irányítja Nyíregyháza legmagasabb osztályban szereplő labdarúgó csapatát. A megállapodás célja az volt, hogy egymásra épülő, egymás tevékenységét kölcsönösen segítő, minőségi szakmai munkával, széles alapokra helyezett tehetségkutatással, akadémiai rendszerű elitképzéssel, folyamatos minőségi labdarúgó utánpótlást biztosítson a Nyíregyháza Spartacus FC KFT. bázisegyesület számára, ahová a Nyíregyházi Sportcentrumban (Nyírsuliban) nevelkedett játékosokat folyamatosan lehet beépíteni. A megállapodás ellenére sajnos a két szervezet nem tudta megvalósítani a folyamatos átjárhatóságot, és a szakmai munka egységesítése sem valósult meg maradéktalanul. Folyamatos egyeztetések, és próbálkozások után Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 270j2013.(XI.28.) számú határozatában döntött a nyíregyházi labdarúgás középtávú fejlesztési irányelveiről. A határozat 4. pontjában a labdarúgás utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására és a labdarúgó sportlétesítmények üzemeltetésére Bozsik Akadémia Nonprofit Kft. néven a Nyírsuli Kft. a NvíRVV Kft. és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. által alapított cég létrehozásával egyetértett, és utasította a polgármesteri kabinet vezetőjét a cégalapítás, az alapelvek, a Társasági szerződés tervezetének és az esetleges Szindikátusi szerződés tervezetének előkészítésére. A cégalapításával kapcsolatosan a tárgyalások időközben tovább folytatódtak, de az MLSZ-nyilatkozat, - mely szerint a korábban Nyírsuli által pályázott és elnyert TAO támogatás, az új közös társaságra átvihető lenne - a Spartacus szándéknyilatkozat, és a Nyíregyházi Sportcentrum pozitív hozzáállásával sem került kiadásra. Sajnos, a TAO rendszer nem ad megnyugtató működési lehetőséget egy újonnan alakult szervezet számára, valamint félő, hogy bizonyos akadémiai pályázati támogatástól is elesnénk egy ilyen átalakítás esetén. Mindent mérlegelve kellett kialakítanunk egy olyan cselekvési tervet, ahol eredeti elképzeléseink legnagyobb mértékben megvalósulnak, az utánpótlás-nevelés pedig teljesíti azokat az elvárásokat, am ik szükségesek ahhoz, hogy az utánpótlásban nevelt fiatal sportolók nálunk, Nyíregyházán szerepelhessenek a legmagasabb osztályban. Cselekvési terv: A Nyíregyháza Spartacus FC, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. szakmai vezetésével közösen kialakított megállapodás értelmében, a továbbiakban a Bozsik József Labdarúgó Akadémia vezetőjének személyét a Nyíregyháza Spartacus FC. javasolja, melyet a Sportcentrum elfogad, azaz a Sportcentrumnak a személlyel szemben vétó joga van. A Spartacusnak átadott szakmai felügyelet

3 biztosítja az egységes, egymásra épülő szakmai munka létrejöttét. Ezzel az irányítással a gyerekek a kezdetektől fogva olyan szemlélettel találkozhatnak, ami megteremti feltételét annak a z ökkenőmentes átjárhatóságnak az utánpótlás és a felnőtt csapat között, ami évek óta elsődleges célunk. Az Akadémia vezetője tájékoztatást kap a Sportcentrum üzleti tervében szereplő költségvetési összegről, illetve az akadémiai támogatás mértékéről. Ezen ismeretek tudatában alakíthatja ki a Bozsik József Labdarúgó Akadémia költségvetésének tervezetét, és tesz javaslatot a Sportcentrum ügyvezetőjének a tervezett felhasználásról úgy, hogy annak igazodnia kell az üzleti tervben és az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződésekben meghatározott célokhoz. Az így kialakított tervezetet a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője bírálja el, és hagyja jóvá. Az akadémia vezetője folyamatosan köteles tájékoztatni munkájáról, és az elért eredményekről a Sportcentrum szakmai vezetését. Bízunk abban, hogy ezen megállapodás megkötésével kialakulhat Nyíregyházán az egységes futball szakmai irányítás. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az 1.számú mellékletben szereplő együttműködési megállapodás részleteit megismerve, a tájékoztatást tudomásul venni! Nyíregyháza, március 17. Tisztelettel: Jt "U Kósa Árpád

4 Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE..../2015.( ) számú határozata Tájékoztatás a nyíregyházi labdarúgás egységes szakmai irányításának létrejöttével kapcsolatban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. között megkötés re kerülő együttműködési megállapodás tervezetről. A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette és egyetért a nyíregyházi labdarúgás egységes szakmai irányításának céljából, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. között létrejött együttműködési megállapodás tervezettel, és egyben hozzájárul, hogya Sportcentrum ügyvezetője a mellékelt együttműködési megállapodást aláírja. Nyíregyháza, március 26. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 4./ Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.

5 1. számú melléklet a /2015. ( ) számú határozathoz: Egységes szerkezetbe foglalt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - tervezet Amely létrejött a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstó i út 24., képviseletében: Kósa Árpád ügyvezető), a továbbiakban Nyíregyházi Sportcentrum, és a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft., a továbbiakban FC Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstó i út 24/a., képviseletében: Révész Bálint ügyvezető), együtt: felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal: A felek kijelentik, hogy köztük határozatlan idejű együttműködési megállapodás van érvényben július 15. óta, amelyet a mai napig mindkét fél teljesített. A Nyíregyházi Sportcentrum 7-21 éves korosztályig biztosította az utánpótlás nevelést, az MLSZ által kiírt kötelező bajnokságokban versenyeztette a csapatokat. Az FC Kft. a megállapodásban rögzített átigazolási díjakat és egyéb kötelezettségeket teljesítette. A felek közös akarattal ezen megállapodást megújítják, illetve módosítják a mai nappal: Az együttműködési megállapodás célja: Egymásra épülő, egymás tevékenységét kölcsönösen segítő, minőségi szakmai munkával, széles alapokra helyezett tehetségkutatással, felkészítéssel és neveléssel, akadémiai rendszerű elitképzéssel, folyamatos minőségi labdarúgó utánpótlás bázis biztosítása a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. bázisegyesület számára. A Nyíregyházi Sportcentrum a megállapodás időtartama alatt biztosítja, az FC Kft. számára a versenykiírásban előírt számú, utánpótláscsapatok versenyeztetését. 1./ A szerződő felek jelen megállapodás időtartamát április ls-től, június 30-ig kötik azzal, hogy amennyiben felmondásra való ok nincs, a következő bajnoki évre a megállapodás automatikusan meghosszabbodik. 2./ A felek tartalmilag egymásra épülve készítik el középtávú sportágfejlesztési terveiket és éves szakmai programjukat. Biztosítják az elfogadott programok végrehajtásának feltételeit. 3./ A felek vezetői feladatuknak tekintik a kapcsolattartást, gondoskodnak arról, hogy közös feladataik meghatározása és értékelése a legmagasabb szintű testületeik előtt történjen. 4./ Képviselőik közösen, állandó meghívottak olyan fontos szakmai fórumokra, amelyek asportágat érintik. Az érdemi együttműködéshez biztosítják egymás számára a szükséges információkat. 5./ A felek megállapodnak, hogya Nyíregyháza Spartacus FC Kft. utánpótlásbázisát jelentő, Nyíregyházi Sportcentrum labdarúgó szakágán, illetve annak szervezeti egységeként működő, Bozsik József Labdarúgó Akadémián belül, az európai gyakorlatnak megfelelő, egységes, egymásra épülő, képzési rendszerben (6 19 éves korig), illetve 15 éves kortól, akadémiai képzési rendszerben, főállású akadémia szakmai vezető és képzési igazgató irányításával, a mindenkori klublicenc elvárásoknak megfelelő végzettségű edzőket foglalkoztatnak és finanszíroznak. Az edzők foglalkoztatása, személyi kérdések eldöntése a Nyíregyházi

6 Nyíregyhází Sportcentrum Nonprofit Kft. Cg NYíREGYHÁZA, SÓSTÓ I ÚT 24 adószám: Sportcentrum hatáskörébe tartozik, kivétel ez alól a Bozsik József Labdarúgó Akadémia vezetője, amelyre az FC Kft. ügyvezetője tesz javaslatot a Nyíregyházi Sportcentrum részére. A javasolt személlyel szemben a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjének indokolt esetben vétó joga van. Az akadémia vezetőjét a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője tájékoztatja az Akadémia éves költségvetési keretéről, melyet a Nyíregyházi Sportcentrum üzleti terve tartalmaz. Az akadémia vezetője tudomásul veszi, hogya keret felhasználására javaslatot tehet a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjének úgy, hogy az üzleti tervben és az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződésekben a meghatározott célokhoz a javaslatnak igazodnia kell. 6./ A felek megállapodnak, hogy az FC Kft. felnőtt bajnoki és kupamérkőzései re, a Nyíregyházi Sportcentrum igazolt utánpótláskorú labdarúgóit, azok edzőit, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum közvetlen vezetőségét, a sportág népszerűsítése, a klubszeretet kialakítása érdekében, térítésmentesen engedi be, az erre a célra rendszeresített, különböző típusú belépővel. 7./ A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogya hazai felnőtt bajnoki és kupamérkőzésekre, labdaszedő gyerekeket biztosít, egységes felszerelésben. 8./ A felek megállapodnak abban, hogy az FC Kft-nek valamennyi Nyíregyházi Sportcentrum, illetve kettős játékengedéllyel rendelkező játékosok játékjogának megvásárlására, elővásárlási joga van. A Nyíregyházi Sportcentrum csak azon játékosait értékesítheti, akikre az FC Kft. vezetése nem tart igényt és erről írásban nyilatkozik. 9./ Az FC Kft. vállalja, hogya szerződés időtartama alatt különös figyelemmel kíséri azon Nyíregyházi Sportcentrum igazolású labdarúgók fejlődését, akik a hazai és nemzetközi futballpiacon, piacképesek és korosztályos magyar válogatottak. Számukra a FIFA szabályainak megfelelően, 16 életévük betöltésekor, profi (munka) szerződést kínál annak érdekében, hogy minél több tehetséges játékost lehessen megtartani a nyíregyházi labdarúgás fejlődése érdekében. 10./ A felek megállapodnak abban, hogya Nyíregyházi Sportcentrumból az FC Kft-hez igazolt és szerződtetett labdarúgókért semmiféle díjat nem kell fizetni, beleértve a FIFA szabályaiban szereplő, első profi szerződés kötésekor fizetendő Képzési és kártalanítási összeget is. 11./ A felek megállapodnak abban, hogya Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlásrendszeréből felkerült, volt saját nevelésű labdarúgóinak, az FC Kft. által történő végleges eladásából származó átigazolási, illetve kölcsönadási díjból a Nyíregyházi Sportcentrumot az alábbi részesedés illeti meg: Eladás időpontja az l. szerződéskötéstől számítva: FC Kft. részesedése : Nyíregyházi 1 éven belül: 30% 70% 2 éven belül: 40% 60% 3 éven belül: 50% 50% 4 éven belül: 70% 30% 5 éven belül: 80% 20% Sportcentrum részesedése : 12./ A 11. pontban leírt értékesítésekhez az FC Kft-nek ki kell kérni a Nyíregyházi Sportcentrum írásos hozzájáruló nyilatkozatát. Ennek megszegése a megállapodás automatikus felmondásával jár.

7 13./ A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy az érvényben lévő magyarországi Sport Törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján, játékosaival és azok törvényes képviselőjével, amatőr sportszerződést köt. 14./ A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy az Akadémia vezetője és a képzési igazgatója, az U as csapatok edzői, rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fent az FC Kft. szakmai vezetésével. A kettős játékengedélyű labdarúgókat, kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsájtják, bajnoki, kupa és előkészületi mérkőzések alkalmából. 15./ Az FC Kft. szakmai vezetésének igénye és előzetes egyeztetés alapján, a Nyíregyházi Sportcentrum rendelkezésre bocsájtja, felkészülési mérkőzések céljára, korosztályos csapatait. 16./ A felek vállalják, hogy minden szakmai és egyéb kérdések rendezése során, a közös célok és érdekek megvalósulását tartják szem előtt. Tiszteletben tartják egymás önállóságát, a vitás kérdéseket - lehetőleg a sajtó kizárásával - egymás között rendezik. 17./ A Nyíregyházi Sportcentrum részéről, szakmai kérdésekben az Akadémia vezető és a képzési igazgató feladata az egyeztetés az FC Kft. erre kijelölt szakemberével Az egyeztetésekről folyamatosan tájékoztatják. a két fél ügyvezetőjét 18./ Jelen megállapodás 1./ pontjában meghatározott hatály indokolt esetben módosítható, kiegészíthető. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás érvényességének feltétele az FC Kft. felnőtt csapatának, a Magyar Nemzeti Bajnokság első vagy második osztályában való szereplése. A csapat kiesése a másod osztályból, valamint, ha a csapat bajnoki mérkőzéseit nem a Városi Stadionban játssza kivéve vis maior esetén - a megállapodás azonnali megszűnését vonja maga után. 19./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egy időben, mellékleteként külön megállapodást kötnek az FC Kft. szerepvállalásáról a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által működtetett, Bozsik József Labdarúgó Akadémia támogatásában. 20./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő kötelezettség megszegése esetén, a kialakult helyzetről haladéktalanul egyeztetést kezdenek. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Nyíregyháza, Kósa Árpád, ügyvezető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Révész Bálint, ügyvezető Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2014 (02.17.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.17. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 5/2014. (02.11.) Labdarúgás Versenyszabályzat módosítása 6/2014. (02.11.) Díjfizetési

Részletesebben

AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT. az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére

AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT. az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére 1 1. fejezet A licenc szabályzat célja 1. Jelen szabályzat célja az,

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség

A Magyar Labdarúgó Szövetség A Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) hatálya a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET A szakszövetség szervezeti felépítése Közgyűlés Ellenőrző Testület Regionális Szervek OB-I-es Liga Elnök Elnökség Régiók Ligája

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

A KE02908/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02908/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02908/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02908/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: MVLC Miskolci Vízilabda

Részletesebben

- nincs - Dr. Jakab Péter

- nincs - Dr. Jakab Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Kft.

Részletesebben

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-5434-5j2015_ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés.- a Közgyűléshez - Egészségügyi Támogató Alap Program 2!015. évi működtetésére,

Részletesebben

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00249/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kölyök Póló Suli

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

http://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/print?w=1

http://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/print?w=1 1 1 Ügyiratszám : T-2011/466 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Főnix Gold Futball Club Utánpótlásnevelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2012 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Szeged 2011 Kft. Egyéb Up

Szeged 2011 Kft. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeged 2011 Kft. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP OFKSE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP OFKSE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Orosházi Férfi Kézilabda Sport Egyesület OFKSE Gazdálkodási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposvári Rákóczi 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2011. július 1. 2012. június 30. TARTALOM JEGYZÉK Zuglói Sasok Sportegyesület bemutatása 4. oldal A sport finanszírózási törvény bemutatása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010 2011. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00179/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Vasas Sport

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben