Két éves a csődtörvény módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két éves a csődtörvény módosítás"

Átírás

1 Két éves a csődtörvény módosítás A évi Cstv. módosítás tapasztalatai és a jelenlegi módosítás főbb irányai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. Vezérigazgató

2 Néhány cím gazdasági újságok címlapjáról: Felszámolási láz a gazdaságban Letűnőben a céglovagok világa Cégbedőlési rekorddal zárt 2010 Mentik a menthetetlent Csúcsra járó cégtemetők A válság hatásai felerősítették a cégalapítási és megszűntetési tendenciát

3 A kényszer végelszámolási és a felszámolási láz okai A GAZDASÁGI KÖRNYEZET HATÁSAI: - Magyarország geopolitikai helyzete - Gazdasági paradigma váltás torz tulajdonosi szerkezet, - Strukturális reformok elmaradtak, a nagy ellátó rendszerek változatlanul nyelték a pénzt - Cégek adó-és járulékterhelésének folyamatos növekedése, élőmunka terheinek emelkedése - Forráshiány: a beruházásokat a forgóeszközök rovására finanszírozzák - Olcsó bankhitelek-túlkínálat - Multik árletörő hatása

4 A kényszer végelszámolási és a felszámolási láz okai A JOGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET HATÁSAI: - Adócsalás / Adóelkerülés- szinte bocsánatos bűn a közvélemény szemében - Vállalkozások mind szabadabb és olcsóbb alapítása - Egyesek visszaélnek más, tisztességes vállalkozók kiszolgáltatott helyzetével - A gazdasági bűnözés egyre növekvő térnyerése (csalás, adócsalás, csődbűntett és egyéb) Következetlen a szabályozás a jogalkotásban és elmarad a következetes felelősségre-vonás - A közbeszerzések átláthatatlan szabályozása

5 A közzk zzétett új j csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma Feketelista.hu alapján

6 Néhány szám a tendenciák alátámasztására: - Felszámolások: 2010-ben cég ellen indítottak felszámolást a hitelezők első háromnegyedévében , amely éves szinten az előző évit fogja mintegy al várhatóan meghaladni. - Új jelenség a kényszer-végelszámolások éves szinten a et fogják elérni (ez 55 % növekedés lesz) - Cégalapítás: évben céget alapítottak. Az új cégek számának növekedése 10%-ot elérhati az előző évhez képest, mivel I-III. név.-ben céget alapítottak

7 A Cstv évi módosítás főbb céljai Valamennyi eljárás vonatkozásában a gyorsítás a cél: - A csődeljárás teljes újra szabályozása - A csődeljárás alatt a reorganizáció elősegítése - Hitelezők jogosítványainak növelése - A felszámolási eljárások elektronikus kijelölése - A felszámolási eljárás felgyorsítása - Az ügyvezetők és többségi tulajdonosok felelősségének növelése

8 Az eredményes csőd feltételei 2009.évi módosítás célja: a csődöt tegye vonzóvá a hatékony csődvédelem lehetőségeinek megteremtésével ->90 napos azonnal moratóriumhosszabbítási lehetőséggel Hatékony csődvédelem feltételei: - időben kell kezdeményezni: - amikor még van mozgástér - működőképes reorganizációs terv - előzetes elképzelés: miből finanszírozzák a csődöt - felkészülés nélkül nem lehet sikeres csőd (azzal is nehéz)

9

10 A cél meg (nem) valósulása a csődeljárásban - A csődök száma ugyan emelkedett, de a vártnál kisebb mértékben ->a sikeresen megkötött csődegyezség még ritkább -> felszámolás túlsúlya megmaradt. - Időközben egyesek előnyszerzés céljából hitelezőket hoznak létre - Még mindig jellemzőek a csalárd, időhúzó csődök? - Hitelezői igény bejelentési határidő nem jogvesztő aug.4-i módosítás Cstv. 66. állami felszámoló eltérő szabályokkal

11 Folyamatban lévő Cstv. módosítás - 90 nap 120 nap a moratórium - Csődvagyon megőrzése gazdasági tevékenység folytatása vagyonfelügyelő ellenjegyzése hiány! csőd alatti szállítók helyzetét nem rendezi! - Csődeljárás nem lehet szerződéstől való elállás oka! - Vagyonfelügyelő elvárható gondosságát részletezik (vagyonkimentés felszólítani a megtámadásra) - A vagyonfelügyelő díját csökkentik

12 Folyamatban lévő Cstv. módosítás forintonként 1 szavazat (töredék szavazat nincs) - Jóhiszemű joggyakorlás előnytelen feltételek, (pl. más csoportoknál lényegesen alacsonyabb kielégítés) feletti hitelező esetén a végzést két egymást követő Cégközlönyben való megjelenés után kézbesítettnek kell tekinteni - 5 napos fellebbezési határidő, 5 napon belül kell a kifogást elbírálni

13 Folyamatban lévő Cstv. módosítás Az első tárgyaláson is lehet a megszűntetésről szavazni - csődszakasz jóval rövidebb is lehet - túl nagy adósságállomány-> esélytelen a megegyezés szabályozása kimaradt, a csőd kérelemnél a bíróság csak formai követelményeket vizsgál - az adós és egyes hitelezők csalárd vagyonkimentési technikáinak megakadályozása nem teljeskörű - a felszámolási eljárásba való átmenet biztosítását is gyorsítani kívánja (ideiglenes vagyonfelügyelő) - hiány cégcsoportokra nem alkot szabályokat, így vagyonfelügyelők, felszámolók cégképviselete a hitelezői érdekek 13 marginalitását előtérbe helyezheti

14 Felszámolási eljárások gyorsítása A Cstv évi módosítása megteremtette ennek elvi lehetőségét: - hitelezői igény bejelentés jogvesztő határideje ( 1 év - >180 nap) - ügyvezető iratátadási kötelezettség lerövidülése ( 45 nap ->30 nap) nap elteltével az eljárás befejezhető (1 év->180 nap) - az elektronikus kijelölési rendszer bevezetése - a cégvezetőkkel szembeni következetesebb fellépés csak elméletben valósult meg - az egyszerűsített felszámolás szabályai kiegészültek a cégvezetők/többségi tulajdonosok felelősségre vonási lehetőségének megteremtésével: 63 /B

15 Folyamatban lévő Cstv. módosítás Sok pontosítás a fogalmazásban - Pl. a Cstv. 27. (1) a mód.28. (1-5) 27 (A) 29. (1-8) 27 (C) 31 (1-9) 33/A.. A módosításban kísérlet van a cég ügyvezetőinek (és többségi tulajdonos) felelősségének meghatározására - F. a. megelőző 3 évben ügyvezetői ill. vezetőnek minősülő a gazdasági szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorló személyek felelősségének megállapítására, majd ezt követő marasztalási perek indítására - Vagyoni biztosíték nyújtása is kérhető a perekben az ügyvezetőtől és többségi befolyással rendelkező tagtól. (Ptk /B.) Ezért részére is meg kell küldeni, mivel kezesként 15 felel a Tv. módosítás szerint.

16 Folyamatban lévő Cstv. módosítás - Cstv. 40 megtámadási perek 1 év jogvesztő határidő az 5 éven belüli jogügyletekre - Új elem a Ptk érvénytelen szerződésre vonatkozó rendelkezések - Felszámolási egyezség 40 napon túli azonos kategóriában szavaznak, viszont csak a hit. igény 50 %-át lehet figyelembe venni. Jóhiszemű joggyakorlás, a csőd eljáráshoz hasonló - Termelés folytatása f.a. alatt, a felszámolónak kell kérni: hitelezői választmánytól 100 napon belül kell kérni ha nem alakul, akkor az alakulástól számított 60 napon belül kell

17 2009. évi Cstv. 63/B. A könyvvezetés/nyilvántartások és/vagy 3 éven belül az éves beszámoló letétbehelyezésének elmulasztása esetére: - Cstv. 63/B. lehetőséget biztosít az eljárás költségeinek megtérítésére Problémák: - legtöbb esetben elő sem kerül az ügyvezető - az eljárás költségeiről eltérő bírósági ítéletek - a cégadatok begyűjtése további pluszfeladat és költség - a kötelezés bírósági végzés alapján történik, felszámoló információm szerint pénzt még nem kapott

18 Folyamatban lévő Cstv. módosítás Cstv A jegyzett tőke 50 %-át meghaladó mértékű átruházás esetén a hitelező vagy a felszámoló keresetére az átruházó többségi tulajdonos (Ptk. 685/B. ) tag korlátlanul felel, kivéve ha bizonyítja, hogy az átruházásokkor nem volt fenyegető fizetésképtelenségi helyzet - 63/B. ha a vagyon nem elég a költségekre. Egyszerűsített felszámolás (EF) ezt a felszámoló a honlapján is köteles közzétenni - Könyvvezetési hiányosság miatti EF esetén (vagy ha nem tett közzé 3 éven belül mérleget) kötelező a felszámolói díj és az eljárás indítás költségeit megtéríteni. (többségi tulajdonos kezesként felel)

19 2006. évi Ctv. folyamatban lévő módosítása - (b.a.) (cs.a.) (f.a.) (v.a.) már ismert - Új (k-t.a.) kényszertörlési eljárás alatt - Végelszámolás szabályai is módosulnak ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás korábbi cégvezető feladatait pontosítja (ez jó), de ha nem párosul Btk. elemekkel, akkor??? a eft bírság??? - 3 év után a végelszámolás k-t.a-ba fordul

20 2006. évi Ctv. folyamatban lévő módosítása Ctv. VIII. A. fejezet: Kényszertörlési eljárás - K-t.a. a cégbíróság tvr. felügyeleti eljárás keretében megszűntnek nyilvánítja nincs visszaút (még f.a-ban sem lehet egyezség!!) Nincs követelés és nincs információ vagyonról törli a céget és eltiltja a vezető tisztségviselőt és az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonost

21 Végelszámoló feladatai a jelenlegi Ctv. alapján - változásbejegyzési kérelem benyújtása (3) bekezdése szerinti szervek értesítése - követelések nyilvántartása, vagyon értékesítése, követelések behajtása, munkavállalók mv. megszűnt. - végelszámolási nyitómérleg készítése - Vagyonhiány átfordítás felszámolásba díj 0 Ft - záró beszámoló és vagyonfelosztási javaslat elkészítése -gondoskodás az iratanyag elhelyezéséről - taggyűlés jóváhagyása után benyújtás a Cégbíróságra

22 K-t. a. eljárások vagyon és hitelező esetén - ha van hitelező a cégbíróság megkeresi az adóhatóságot, hogy ingatlan- és egyéb közhiteles nyilvántartások alapján 60 napon belül adjon tájékoztatást a vagyont illetően. - ha a vagyon elég a várható felszámolási költségekre, akkor felszámolási eljárást kezdeményez (felszámolási költség Cstv (2) f./ és g./) - ha a vagyon nem elég a várható felszámolási költségekre a céget törli a cégbíróság és felhívja a vezető tisztségviselőt, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről, valamint az Art. szerinti kötelezettségeit teljesítse

23 Felmerült kérdések K- t.a.-nál K-t.a. esetén ki végzi el a feladatokat? - Ki veszi nyilvántartásba a követeléseket - Elmaradt munkabér, ki igényel bérgaranciát? - Ki teljesíti tb. Nyilvántartásokat - Ki szünteti meg a bérleti jogviszonyokat, közüzemi szerződéseket? - Vagyonnal mi lesz, ha nem fedezik a költségeket? NAV MKK Zrt. nem kér természetben vagyont. - Iratok elhelyezése, hogyan történik (cégbíróság őrzi) - Ki nyújt adatszolgáltatást? - Ha ezt költségvetés új feladatként végzi, ez jóval többe kerül, mint a kifizetett felszámoló szervezetek leendő díja - Ez a K-t.a. lerontja az egyéb gazdaság tisztulásában tett intézkedéseket

24

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1 Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013.April.28. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 2 Az előadás felépítése I. Rész Általános

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK

Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK a Felszámolási technikák, fizetőképességet helyreállító módszerek, etikai kérdések c. tantárgy II. féléves

Részletesebben

E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék

E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Jogutód nélküli megszűnések 2012. márc. 1-től E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék A jogutód nélküli megszűnések a jogszabályokban Az 1991. évi IL. törvény a

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz. JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban

Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban Kaiser Kristóf joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ bűnügyi tagozatának tagja Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban Bevezetés A csődbűncselekmény törvényi tényállása az

Részletesebben

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai Kaló Szilvia Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2015.01.01 18 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 1. oldal 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének estei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Palik Zoltán: Gyakori kérdések az alapítványokkal kapcsolatban. Alapítvány. Mi az alapítvány? Mi a zárt alapítvány?

Palik Zoltán: Gyakori kérdések az alapítványokkal kapcsolatban. Alapítvány. Mi az alapítvány? Mi a zárt alapítvány? Palik Zoltán: Gyakori kérdések az alapítványokkal kapcsolatban Alapítvány Mi az alapítvány? Alapítványt egy vagy több magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására,

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására, 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 1 A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának

Részletesebben

A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján

A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján Gazdaság és Jog Bevezető a Gazdaság és Jog 2013. júniusi számához Tisztelt Olvasó! Az új Polgári Törvénykönyv alapvető változásokat hozott a polgári jogi felelősség rendszerében és a hitelezővédelemben.

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN *

CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN * A csődtörvény minden piacgazdaságban

Részletesebben