Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi. zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi. zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN"

Átírás

1

2 Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN ÉDESVÍZ KIADÓ B UDAPEST, 1998

3 ^a s!q.. 74r:- ^-' -',^.,.,...1 f ' ^ V G t i o R A fordítás az alábbi kiadás.alapján Susan Forward with Donna Fraizer: Emotional Blackmail HarperCollins Publishers, Inc., New York, 1997 Fordította Béresi Csilla Tartalom Szerkesztette Molnár Eszter Copyright Susan Forward, 1997 Hungarian translation Béresi Csilla, 1998 Hungarian edition Sweetwater - Publisher Establishment, 1998 Cover design Sweetwater Publisher Establishment, 1998 Előszó I. RÉSZ / Mi is az érzelmi zsarolás? 1. Diagnózis: érzelmi zsarolás 2. A zsarolás négy arca 3. Ködben botorkálva 4. Mesterségem címere 5. A zsaroló belső világa 6. Kettőn áll a vásár 7. A zsarolás lelki következménye II. RÉSZ / Váltsuk tettekre tudásunkat Bevezető 8. Útravaló gyanánt 9. A döntés pillanata 10. Stratégiák a zsaroló leszerelésére 11. Küzdjük le visszahúzó érzelmeinket Epilógus Az Édesvíz-kiadványok megtekinthet ők es megrendelhetők interneten: ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel ős kiadóalföldió igazgatója Számítógépes tördelés TypoStúdió Kkt Nyomta Alfőldi Nyomda Rt., Debrecen Felelős vezető György Géza vezérigazgató ISBN

4 Előszó Az érzelmi zsarolás embertársaink befolyásolásának rendkívül hatásos formája. A zsaroló egyenesen vagy burkolt formában azzal fenyeget bennünket, hogy megbüntet,.ha nem teljesítjük kívánságait. A bűnözés világában a zsaroló kényes titkok birtokában fenyeget őzik, es pénzt kér a hallgatásáért. Az érzelmi zsaroló érzelmekkel kereskedik. Tudja, milyen sokra tartjuk vele való kapcsolatunkat, ismeri a gyengéinket, nemritkán legféltettebb titkainkat is kifigyelte. Persze, szeret is minket, ez azonban mit sem számít, amikor megfizettetni készül a kapcsolat érzelmi árát: behódolásunkat. A zsaroló szeretete megvonásával fenyeget, ha nein dolgozunk meg ezért a szeretetért. Ráadásul mindig bennünk keresi a hibát. Ha nagylelkű, gondos lénynek tartjuk magunkat, 6 majd bebizonyítja, milyen önző, felelőtlen fráterek vagyunk. Ha pedig sokra tartjuk a pénzt vagy a biztonságot, a zsaroló feltételekhez köti a földi javat:juttatását. Aki enged az ilyen fenyeget őzéseknek, el őbb-utóbb csapdába kerül: döntéseit es viselkedését ettől fogva nem 6, hanem a zsaroló irányítja. Miért d őlnek be okos, sikeres emberek ezeknek az olyannyira átlátszó mesterkedéseknek? Azért, mert a zsaroló csaknem láthatatlan drótokkal iparkodik rángatni minket. A kapcsolat megváltoztatásához legel őszőr is ennek alapjait kell tisztáznunk. A zsaroló ügyesen elkend őzi a ránk gyakorolt érzelmi nyomást, olyan ügyesen, hogy nemritkán saját józan eszünkben is kételkedni kezdőnk. Azonkívül többnyire ég es föld a különbség a között, ami valójában történik, es ahogyan a zsaroló a maga viselkedését magyarázza. A könyv első részében az érzelmi zsarolás hatásmechanizmusát mutatom be önöknek. Megismerkedünk a zsarolók lelkivilágával, ami első pillantásra nehéz feladat, mivel nein mindegyikük egyforma. Akad közöttük passzív es akad agresszív. Van, aki nyílt kártyákkal játszik, mások fondorlatai roppant körmönfontak. Az érzelmi zsarolók lelki alkatának mégis van egy közös, jól megkülönböztethet ő vonása: a félelem. Félelem a veszteségt ől, a változástól, a visszautasítástól, a hatalom elvesztését ől. Akadnak egyesek, akiknél ez a félelem 7

5 mélyen a múlt bizonytalanságaiban gyökeredzik. Mások éppenséggel a közelmúltban kezdtek el félni, például egy szakítás, válás, állás elvesztése, nyugdíjba vonulás vagy betegség után. Mégse képzeljük, hogy az érzelmi zsarolás fegyveréhez nyúló szeretteinknek reggelre kelve az az els ő gondolatuk, hogyan tehetnének tönkre minket. A zsarolás számukra a biztonság záloga, mert így azt érezhetik, hogy urai maradtak a helyzetnek. Erre nagyon nagy szükségük van, mert lelkük telis-tele szorongással. Es jól idomított áldozataik megadják nekik ezt a lelki elégtételt. A segítségűk, közrem űködésűk nélkül azonban sehogyan sere boldogulnak. Ne feledjük, a zsaroláshoz mint minden üzlethez kettő kell. Mi teszi tehát az áldozatot áldozattá? Valamennyien érzékenységeinkkel együtt lépünk egy kapcsolatba; a zsaroló ezeket kiszimatolva próbál meg uralkodni rajtunk. Könyvem lapjain megmutatom az olvasónak, hogyan alakították ki élettapasztalataink az érzékenységeinkre ható automatikus érzelmi válaszokat. Nekem mint lélekbúvárnak es az emberi viselkedés tanulmányozójának rendkívül izgalmas volt végigkövetni azt a folyamatot, amely a kiszolgáltatott megzsaroltakat a maguk lábára állította. Es ezzel fordul is a kocka. Hisz éppen a megadás tanítja meg a zsarolót mestersége gyakorlására. Az érzelmi zsarolás folyondárként indázhatja körül életünket. Meglehet, el őször csak a főnökűnk zsarolásának engedünk, ám hazahozzuk az így keletkezett feszültséget, es továbbadhatjuk például a gyermekeinknek. Vagy éppen szüleinkkel való rossz kapcsolatunkat vezetjük le a partnerünkön. Nem tudunk egy személyes kon fliktust megcímkézve külön rekeszbe zárni, s elszigetelni életünk egyéb területeitől. Sőt, a zsarolás tehetetlenségi nyomatékát továbbadva magunk is zsarolóvá válhatunk a nálunk gyengébbekkel vagy sérülékenyebbekkel szemben. Az érzelmi zsarolók többnyire barátaink, munkatársaink, családtagjaink közül kerülnek ki. Velük való szoros érzelmi kapcsolatunkat nagyrészt talán jónak is véljük. Legtöbbször nincs is más hiba a kapcsolatban azon a fránya zsaroláson kívül. Nem hagyhatjuk azonban, hogy ennek örvénye beszívja életünket. Hallatlanul nagy árat fizetünk ugyanis, ha újra meg újra behódolunk az érzelmi zsarolásnak. A zsaroló viselkedése felborítja érzelmi egyensúlyunkat; szégyen es bűntudat jár a nyomában. Tudjuk, hogy okvetlenül változtatnunk kell a szóban forgó kapcsolaton, ezt meg is ígérjük magunknak, ám mindegyre azt tapasztaljuk, hogy túljárnak az eszünkön. Ez lassan aláássa önbizalmunkat, megrendíti biztonságunkat, megzavarja bels ő iránytűnket. Mi tehát a teend ő? Huszonöt éve vagyok lélekgyógyász, nem kevés tapasztalat mondatja ezért velem, hogy az emberek semmi mástól nem irtóznak ügy, mint a változástól. Ezen mit sem segít, ha világosan felismerik helyzetük tarthatatlanságát. Egyvalamit halálos biztonsággal kijelenthetek: csak akkor leszünk képesek életünk átalakítására, ha el őbb a viselkedésünkön változtatunk. A felismerés, helyzetünk megértése, a könyörgés, kérés mind kevés. Cselekednünk kell. Nekünk kell megtennünk az els ő lépést, hogy megkeressük a kivezető utat tarthatatlan élethelyzeteinkb ől. Minden könyvemben a megoldások lehet őségeire összpontosítottam a figyelmet, s ez most sincs másként. Lépésr ől lépésre végigkalauzolom önöket az érzelmi zsarolásból kivezet ő üton. Lehetőségeink száma ugyan korlátozott, többnyire azonban több választás is kínálkozik számunkra, mint hinnénk. A választás, a döntés pedig megerősíti az embert. Megtanítom önöket, hogyan mondhatnak nemet az érzelmi zsarolásra. Ennek módszerei huszonöt év tapasztalatai nyomán kristályosodtak ki számomra bizton állíthatom hát, hogy beválnak. Ezenközben megszabadítom önöket a b űntudat mardosásától, márpedig a b űntudat a zsaroló legfőbb fegyvere. Automatikus reakcióik helyébe tudatos, pozitív döntések lépnek, mostantól Ön es nem más dönti el, mekkora árat hajlandó fizetni egy kapcsolatért. Néhány ritka esetet leszámítva a legegészségesebb megoldás mindenestől kilépni a megromlott kapcsolatokból, ennek kivitelezésére is megtanítom önöket. Az ördögi körből kitörve hatalmas érzelmi energiák szabadulhatnak fel. Az érzelmi zsarolással szembeszállni nagy bátorságot követel. Ehhez iparkodom er őt adni könyvemben.

6 I. rész Mi is az érzelmi zsarolás?

7 1. Diagnózis: érzelmi zsarolás Az érzelmi zsarolás világában nehéz eligazodni. Akadnak, akik gátlástalanul fenyeget őznek, míg mások inkább vegyes jelzéseket adnak le, általában kedvesek, s csak néha folyamodnak érzelmi zsaroláshoz. Mindez megnehezíti, hogy felismerjük a manipuláció jeleit kapcsolatainkban. Természetesen vannak er őszakos zsarolók, akik kertelés nélkül a szemünkbe vágják, mire számíthatunk, amennyiben nem adjuk be haladéktalanul a derekunkat: Ha most elhagysz, búcsút mondhatsz a gyerekeidnek" vagy Ha nem támogatja a tervemet, nem kap t őlem ajánlólevelet". Ez világos beszéd, tudjuk, mire számíthatunk. Gyakran azonban az érzelmi zsarolás finomabb eszközökkel dolgozik, es tartalmas, értékes kapcsolatban üti fel a fejét. Ismerjük a másik jó oldalait, es hagyjuk, hogy kedvező tapasztalataink elhallgattassák kínzó sejtés űnket, hogy valami ínég sincs egészen rendjén. Az érzelmi zsarolás észrevétlenül cserkész be bennünket az elfogadható, egészséges viselkedés határvidékér ől, míg végül olyan hangsúlyokat lop kapcsolatunkba, amelyek lelki épségünket es egyensülyunkat veszélyeztetik. Mielőtt bárkit érzelmi zsarolónak bélyegeznénk, vizsgáljuk meg közelebbről, mutat-e viselkedése bizonyos jellemz ő sajátságokat. Nagyjából ügy állítjuk fel a diagnózist, akár egy orvos: a betegség tünetei után kutatunk. Az alább ismertetend ő példában egy szerelmespárról lesz szó, a tünetek azonban ugyanügy él-vényesek baráti, üzleti vagy családi kapcsolatokra. Esetről esetre más a tét, a zsaroló taktikája es lépései azonban változatlanok és világosan felismerhetők.

8 HAT HALÁLOS TÜNET Ismerőseim, Jim es Helen, alig egy éve voltak együtt. Helen irodalmat tanít egy vidéki egyetemen, óriási barna szeme van es széles, tökéletes mosolya. Egy összejövetelen ismerkedett meg Jimmel, akit elbűvölt Helen szépsége es személyisége. A magas, halk szavü fiú sikeres dalszövegíró. A két fiatal nagyon szerette egymást. Helen mégis egyre kellemetlenebbül érezte magát Jim oldalán. Voltaképpen arról van szó, hogy kapcsolatuk az érzelmi zsarolás hat egymást követő stádiuma szerint alakult. Hogy fogalmat alkothassanak maguknak arról, miben is áll az érzelmi zsarolás hat tünete, tekintsük át egyszer űsített formában Jim es Helen konfliktusát. Észre fogják venni, hogy a tünetek egy része Jim viselkedését érinti, míg mások Helenre vonatkoznak. 1. Követel őzés. Jim akar valamit Helent ől. Javasolja, költözzenek össze, úgyis sokat vannak együtt. Gyakorlatilag szinte ínár veled élek. Tegyük akkor hivatalossá az együttélésünket mondja a lánynak. Az összeköltözés nem lesz nehéz, Helen lakása óriási, Jim holmijai felét amúgy is átszállította már. Némelykor a zsarolók nem fogalmazzák meg olyan egyértelm ű- en a kívánságukat, mint Jim tette, hanem ránk hagyják, találjuk ki mi a szívűk vágyát. Jim is választhatta volna a közlésnek ezt a közvetett módját, mondjuk duzzogni kezd egy közös barátjuk esküv ő- je után, es Helenre bízza, hadd húzza ki bel őle, mi bántja. O erre azt mondaná: Szeretném, ha közelebb állnánk egymáshoz, néha olyan magányosnak érzem magam. Végül pedig el őállna az összeköltözéssel. Első pillantásra úgy t űnik, Jim javaslata szeretetb ől fakad, es egyáltalán nem hat követel őzésnek, hamarosan azonban kiviláglik, milyen makacsul ragaszkodik ehhez az egyedül üdvözít őnek vélt lépéshez, amelyet vitára sem hajlandó bocsátani. 2. Ellenállás. Helent kellemetlenül érinti Jim szándéka, es kijelenti, hogy egyel őre úgy érzi, nem érett meg kapcsolatuk az összeköltözésre. Nagyon szereti Jimet, mégis jobb, ha külön élik az életüket. Ha Helen nem volna ilyen szókimondó természet, az ellenállás közvetettebb formáit választaná, mondjuk tartózkodóvá válna vagy festésre hivatkozna, kiebrudalná Jimet a cókmókjával egyetemben. Igy vagy ügy, mindenképpen tagadó a válasza. 3. Erzelmi nyomás. Mikor Jim látja, hogy Helen másként viselkedik, mint ahogyan ő elképzelte, nein próbálja megérteni a lány 14 érzelmeit, ehelyett er őszakkal akarja álláspontja feladására kényszeríteni. Eleinte úgy tesz, mintha hajlandó volna vitára bocsátani a kérdést, ezek az viták azonban fölöttébb egyoldalúak, es hamarosan kisel őadásba torkollnak. Helen ellenállásátjim gyengeségként értelmezi, miközben saját vágyait a legkedvez őbb színben tünteti fel: A legjobbat akarom mindkettőnknek. Csak adni szeretnék neked. Ha két ember szereti egymást, az életüket is meg kell osztaniuk. Miért zárkózol el el őlem? Ha nem volnál annyira énközpontú, jobban meg tudnál nyílni nekem" papolja. Azután szívhez szólóbb húrokat penget: Hát nem szeretsz annyira, hogy mindig szükséged legyen rám? Egy másik zsaroló talán azt bizonygatná, mennyivel közelebb hozná kettejüket az összeköltözés. Azonban bármilyen hangot üt meg, az érzelmi nyomás, ha szelídebb álarcában is, mindenképpen jelen van. 4. Fenyeget őzés. Mivel Jim továbbra is ellenállásba útközik, értésére adja Helennek, mire számíthat, ha nein hódol be az akaratának. A zsarolók szenvedéssel vagy boldogtalansággal fenyegetnek bennünket. Esetleg tudtunkra adják, hogy megkínoztuk őket, vagy ígéretekkel kecsegtetnek: mennyi szeretetetés más egyebet kaphatunk tőlünk, amennyiben teljesítjük kívánságukat. Jim a burkolt fenyegetés módszerével él: Ha nem tudod elkötelezni magad nekem mindazok után, ami köztünk történt, jobb, ha mindketten más után nézünk. Nein fenyeget ugyan nyíltan a szakítással, ám Helen így is érthet a szóból. 5. Behódolás. A lány nein akarja elveszíteni Jimet; magát vádolja, talán neki nincs igaza, holott továbbra is rossz érzéssel gondol az összeköltözés lehet őségére. Jimmel csak felületesen tudja megbeszélni aggodalmait, a fiú egyébként sein tör ődik azzal, hogy csillapítsa ezeket. Néhány hónap múlva Helen beadja a derekát, és Jim beköltőzik. 6. Ismétlődés. Jim győzelme átmeneti fegyverszünetet eredményez. Most, hogy megkapta, amit akart, felhagy az érzelmi nyomással, es a kapcsolat látszólag kiegyensúlyozottá válik. Helen rossz érzései továbbra sem sz űntek meg, őrül azonban, hogy Jim nein nyaggatja többé, és hogy visszaszerezte a fiú szerelmét es megbecsülését. Jim ugyanakkor mar tudja, hogy elég b űntudatot keltenie a lányban, és az ügy táncol, ahogyan ő fütyül. Hiszen Helen számára cz a legegyszer űbb módja, hogy véget vessen Jim er őszakoskodásának. Ezzel megvetette az alapját minden további k ővetél őzésnek, erőszakoskodásnak és behódolásnak.

9 Az imént felsorolt hat sajátság minden érzelmi zsarolás tű. netegyüttesében szerepel, s könyvemben alaposabban is szemügy re veszem majd valamennyit. MIÉRT NEM LÁTJUK MEG, AMI SZINTE KISZÚRJA A SZEMÜNKET? Ezek a tünetek kiabálóan egyértelm űek es nyomasztóak. Gyakran megesik azonban, hogy miel őtt észrevennénk, máris belegabalyodunk az érzelmi zsarolás hálójába. Erre többek között akkor kerül sor, mikor a zsarolás egy szélsőséges, mégis gyakori viselkedés, a manipuláció alakját ölti. A manipuláció sok formája nem kellemetlen. Mindannyian manipuláljuk embertársankait, es b őven vissza is kapjuk a kölcsönt. Számtalan apró fondorlattal veszünk rá ivásokat akaratunk teljesítésére. Az egyik kedvencem: - De jó lenne, ha valaki kinyitná az ablakot! - ahelyett, hogy - Volnál kedves ablakot nyitni? Bámulatos, milyen nehezen forog a nyelvünk, ha kérnünk kell valamit, minél nagyobb a tét, annál kevésbé. Vajon miért? Azért, mert a kérés kockázatos. Mert mi lesz, ha a másik megtagadja kérésünket? Csak kevesen mondják ki kerek-perec, ami a szívüket nyomja. Félünk, hogy kiadjuk magunkat, ha kiszolgáltatjuk legbels őbb kívánságainkat es érzéseinket. Netán még megharagszunk, vagy ami roszszabb, kisemmizettnek érezzük magunkat. Ha viszont nem tesszük fel nyíltan a kérdéseinket, a másik tagadó válasza sem nyílt elutasítás, ugyebár. Így azután bármilyen kellemetlenséget könny űszerrel kimagyarázhatunk. Aztán meg nem is t űnünk annyira erőszakosnak vagy megszorultnak, ha elkerüljük a nyílt kérés kockázatát. Jóval könnyebb jelzésekkel tudtára adni másoknak a kívánságunkat, az 6 dolguk azután, hogy kitalálják, miben mesterkedünk. Valahogy így: - A kutya mintha sétálni szeretne (te pedig érts a szóból, drágám). Néha még szavakra sincs szükség. Elég egy sóhajtás, egy ajakbigygyesztés, egy lesújtó tekintet -- valamennyien élünk ezekkel a fegyverekkel, es mások is nap mint nap bevetik őket ellen űnk, a legjobb kapcsolatokban is. Van azonban egy határvonal, melyen túl a mindennapos trükkök kártékonnyá válnak. A manipuláció akkor fordul át et -- zelmi zsarolásba, mikor saját szándékaink es érdekeink ellenére kénytelen-kelletlen es korántsem először hódolunk be a zsaroló erőszakosságának. JOGUNK VAN KIJELENTENI: EDDIG Es NE TOVÁBB? Az érzelmi zsarolás témájában eleve benne foglaltatik a konfliktus es a hatalmi harc fogalma. Ha az egyik ember akar valamit a másiktól, az viszont ellenáll, kérdés, meddig mehetnek el akaratuk kikényszerítésében. Nem minden konfliktus, er ős érzelem vagy határaink egészséges kijelölése bélyegezhet ő ugyanakkor érzelmi zsarolásnak. Lássunk erre néhány példát. Ami még nem zsarolás Egyik barátn őm, Denise elmesélte, milyen konfliktusba keveredett Amyvel. Mindketten egy reklámügynökségnél dolgoztak, es Denise a közelmúltban sikeresen adott el egy fotókönyvet, amelyen egy éven át keményen dolgozott. Barátságunk kezdetét ől mindent meg tudtunk beszélni egy mással. Órákon át ecseteltük, milyen viszontagságos is a mi szakmánk, mert eleinte mindketten nagyobb cégeknek dolgoztunk, de hát nem olyan könny ű a nagykutyák között megmaradni. Es mivel olyan nehéz kiverekedni az embernek a helyét ebben a világban, mindenben segítettük is egymást. Így ment ez egészen addig, amíg el nem kezdtem dolgozni a könyvemen. Amy eleinte együtt örült vekni, hamarosan azonban felhívott, es a k ővetkez őket mondta: Tudod, féltékeny vagyok rád. Bármilyen keményen dolgozom, nincs semmi látszatja. Megkérlek ezért, ne beszélj a sikereidr ől, mert fáj nekem. Ehhez is tartottuk magunkat. Első pillantásra ügy tűnik, mintha Amy nyomást akarna gyakorolni ő akarná megszabni Denise-re, a kapcsolat mintha játékszabályait. Valójában azonban arról van szó, hogy becsületesen bevallotta érzéseit, miközben saját érzékenységét is féltette. Ehhez pedig minden joga megvolt. Ugyanakkor Denise-nek is joga volt, hogy eldöntse, mit szól mindehhez, es van-e kedve ezek után folytatni az Amyvel való barátságot. 17

10 Amy nem fenyeget őzött, sete nyíltan, sem burkoltan. Érzelmi nyomást sem gyakorolt barátn őjére, mindössze kinyilvánította érzéseit es óhajait. A határok átlépése Mit tenne hasonló helyzetben egy érzelmi zsaroló? Mondjuk ezt mondaná: Örülök a sikereidnek;tudorra, hogy mostantól nagyon le leszel terhelve. Mit szólnál hozzá, ha a segítségedre lennék? Denise tiltakozására pedig így folytatná: Azt gondoltain, barátok vagyunk. Tudod, mennyire rám jár a rúd mostanában. Ott volt a Rogerrel való szakítás meg az a hatalmas adó, amit be kellett fizetnem. Olyan letargiába süllyedtein, alig tudok dolgozni. Azt hittem, egy igaz barát segít a bajban. Mivel azonban folyamatos ellenállásba ütközik, fokozza az érzelmi nyomást, es Denise nagylelkűségére apellál: Nem értein, íniért olyan nehéz megosztanod velem a szerencsédet. En bizony megtenném a helyedben. Majd önz őnek es kapzsinak nevezi Denise-t, egyúttal a barátság megszakításával fenyeget őzik, ha Denise nem veszi be az üzletbe. Az végül beadja a derekát. Látjuk, ebben az elképzelt helyzetben az érzelmi zsarolás valamennyi eleme jelen van: a követelőzés, ellenállás, érzelmi nyomás, fenyeget őzés es behódolás. Es hogy mindez megismétl ődik a kés őbbiekben, arra a nyakamat teszem. EGYKONFLIKTUS KÉTFÉLE MEGOLDÁSA Azzal még senkinek sein ártunk, ha megkérünk valakit, hogy ne hozzon szóba egy kényes téthát. Mi történik azonban akkor, ha a konfliktus súlyosabb viselkedésformákat érint: partnerünk félrelépését, iszákosságot, munkahelyi kihágást? Ilyenkor az emberek többnyire súlyos sértéseket vágnak egymás fejéhez, es a felkorbácsolt érzelmek miatt a határok kijelölése, az eddig es ne tovább" is tül parancsolónak tűnhet. Ám még ez esetben is világosan megkülönböztethet ő az érzelmi zsarolás. Évek óta ismertem Jacket es a feleségét egy szimfonikus zenekar tagjait, es őszintén csodáltam a házasságukat. Meg is kérdeztem egyszer Jacket, mi a titkuk. A válasza egyáltalán nem az volt, amire számítottam. 18 Az igazat megvallva, nem mindig volt ilyen felh őtlen a kapcsolatunk. Három évvel ezel őtt elkövettem egy egetver ő ostobaságot. Találkozgattam egy hölggyel, aki vendégmuzsikusként jött a zenekarba. Rövid viszony volt, engem azonban mardosott a bűntudat. Muszáj volt mindent bevallanom Michelle-nek, különben hazug disznónak éreztem volna magara. El őször azt hittem, megöl. Néhány hétig szóba sem állt velem, éjszakánként pedig a kanapén ágyaztam meg magamnak. Azután a feleségem meglep ő dologgal állt elő. Azt mondta, gondolkozott rajtunk. Borzasztóan haragszik rám, mégis alkut ajánl. O a maga részéről soha többé nerc hozza szóba a hűtlenségemet; megígéri, hogy nem dörgöli at orrom alá minden adandó alkalommal. Ha viszont a magam részér ől nem mondok le a további kalandokról, es nem megyek el vele tanácsadásra, köztünk mindennek vége. Más feltételek között nem hajlandó folytatni a házasságunkat, mivel nem tud bizonytalanságban es a gyanakvás légkörében élni. Jacknek szerencséje volt, inert Michelle egészséges módon jelentette ki, hogy eddig es ne tovább!". Eközben: Meghatározta helyzetét. Megmondta mit akar. Partnere értésére adta, mit hajlandó elfogadni es mit nein. Megadta neki a választás szabadságát. Ráadásul közös terápiát követelt. Mit tenne ugyanebben a helyzetben egy érzelmi zsaroló? Volt például egy pár, akiket évekkel ezel őtt kezeltein. Stephanie es Bob házassága a tönk szélén állt, amikor eljöttek hozzám, már alig álltak szóba egyipással. Pedig vonzó pár volt: a harmincas éveik végén jártak, Bob adótanácsadóként, Stephanie ingatlanügynökként dolgozott. Mivel Bob ötlete volt a tanácsadás, el őször 6 mondta el a mondókáját. Nem tudom, meddig bírom tovább. Tizennyolc hónappal ezel őtt nagy hibát követtem el, ami lassan tönkretesz minket. Futó visongom volt egy üzlettársammal. Tudom, hogy én vagyok a hibás, ennek nem lett volna szabad megtörténnie, mégsem tudtam ellenállni a kísértésnek. Mindent megtennék, hogy kiengeszteljem Stephanie-t, mert szeretem a feleségemet és meg akarom tartani. Jól élünk, két gyönyör ű gyermekünk van. Hanem Isten a tanúm, az eset óta úgy bánik velem, mint egy tömeggyilkossal. Valahányszor akar valamit, felemlegeti a vétkemet. Most, hogy nyeregben érzi

11 ..,-.`^i^^s. magát, ő szabja meg, mikor jöhetnek látogatóba a szülei vagy milyen ájcí n, dékkal kell kiengesztelnem. Jelenleg épen Európába óhajt menni, pont amikor nagy üzletre szánaltok, es semmi szín alatt nem hagyhatom itt a munkámat. O mégis elvárja tőlem, hogy hagyjak ott csapot-papot, csak mert neki erre szottyant kedve. Stephanie-nak, Michelle-hez hasonlóan, minden joga megvan a haragra. O azonban büntetni es uralni akarta Bobot a félrelépés után. Ez pedig már nyílt zsarolás. A férje h űtlensége miatt elbizonytalanodott Stephanie tévesen azt hitte, Bobot b űntudatára apellálva kötheti magához. Erkölcsileg alacsonyabb rend ű, megvetend ő lényként bánt vele. Viselkedésének üzenete egyértelm ű: -- Ha nein teljesíted az óhajaimat, teszek róla, hogy nyomorult gazembernek érezd magad! A hasonló krízishelyzetek veszélyekkel vannak tele, de új távlatokat is nyithatnak egy kapcsolatban. Mondanom sem kell, az ilyen bonyolult élethelyzetek egyúttal az érzelmi zsarolásnak is melegágyai. Honnan tudjuk, hogy az uralomvágy vagy a válság megoldásának vágya mozgatja-e a másikat? Megmondani nyilván nem fogja. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy érzelmileg színezett konfliktusokban ítél ő-képesség űnk is csorbát szenved, különösen, ha a tetejében érzelmi nyomás is nehezedik ránk. Mégis elmondhatjuk, ha a másiknak a konfliktus megoldása a szándéka, akkor: Nyíltan megbeszéli velünk a helyzetet. A mi érzéseinkre is kíváncsi. Megérti ellenállásunk okait. Beismeri, mennyiben vétkes a konfliktus kirobbanásában. Ha viszont mindenáron győzni akar, akkor: Uralkodni kíván felettünk. Semmibe veszi tiltakozásunkat. Saját magát vagy indítékait magasabb rend űnek tartja a magunkénál. Tagadja, hogy bármiféle felel őssége volna a konfliktus kialakulásában. 20 RUGALMAS ÉS BEFAGYASZTOTT KAPCSOLATOK Felmerül ezenkívül a kérdés: mennyire rugalmas a szóban f lat? Mikor az érzelmi zsarolás beszüremkedik egy kapcsolatba, alapvetően megváltoztatja annak légkörét. Ebben a fagyos hangulatban elveszítjük rugalmasságunkat, amely eddig átsegített a zökken nőkön. őkőn. A hétköznapi emberi viszonylatokat engedmények es viszontengedmények szabályozzák. Amikor azonban kivész a kompromisszumkészség az egymással szemben álló felekb ől, szinte belekényszerülnek -- belefagynak kellemetlen szerepeikbe. Allen például okos, szellemes ember, egy kis bútorkészít ő társaság tulajdonosa. Nagyon csüggedten állított azonban be hozzám, hogy elpanaszolja, mi a gondja új feleségével, Jóval. Nem tudom, meddig bírom tovább. Tudom, szeret engem, mégis terhemre van. Valahányszor kimaradok otthonról a barátaim folyton hívnak ide-oda,. a feleségem jeleneteket rendez. Nem tudtam, hogy ennyire ónállótlan. En a magam részéről örülnék neki, ha kimozdulna otthonrólegy barátaival, 5 azonban egyre kevésbé tart erre igényt. Folyton velem szeretne lenni, mintha össze volnánk láncolva. Egyszer mégis vettem magapinak a bátorságot, es külön programot csináltam, hát eo álló hétig nem állt szóba velem. Nagyszer ű asszony, most mégis neheztelek rá. Az önállótlan, másoktól függ ő személyiségek gyakran esnek pánikba, amikor partnerük külön programot csinál. Ilyenkor elhagyatottnak es visszautasítottnak érzik magukat, es szorongani kezdférje ám ahelyett, hogy kibeszélnék magukból félelmeiket, iparkodnak elrejteni azokat. Hisz végül is feln őttek volnánk, független, önálló lények, es nem fél ős gyerekek. Jo is csak burkoltan hozta fétje tudomására lelkiállapotát, s b űntudatot keltmégjónne, amikor teljegyn érthető módon elment a barátaival. Allen mindent elkövetett, hogy megértse a feleségét. Nehéz oer -rnekkora volt, megértem hát, mién tudatotönállótlan es bizonytalan. Néha rnégjó érzés is, hogy egv n őnek ilyen nagy szüksége van ram. Az igazat megvallva mégis csapdában érzem magam. O végül is mindent megkap fölein, csak meri b űn udatot kelt bennem, én viszont eg re nyomorultabbá válok. 21 _A

12 Bár ínagának sem vallotta be szívesen, Allen lassan ráeszmélt, hogy Jo kislányos elesettsége voltaképpen követel őzés, amelyet jól időzített érzelmi nyomással támogat. Ráadásul Allen az érzelmi zsarolás sok-sok áldozatához hasonlóan elkövette azt a hibát, hogy megpróbálta megérteni felesége túlzott ragaszkodását. E könyv lapjain példák sora bizonyítja majd, hogy az érzelmi zsarolóval szemben a megértés sehová sem vezet, inkább csak lovat ad alája, mert igazolja viselkedését. Aki ráébred, hogy érzelmi zsarolás áldozata, úgy érezheti, mintha kihúzták volna Iába alól a talajt. Hirtelen rájön, nem ismeri igazából a szerelmét vagy a partnerét, a testvérét vagy a f őnökét, netán a barátját. Úgy érzi, elveszített valamit. Kiegyezésre nemigen van esély, s nem számíthat a másik rugalmasságára sem. Korábban nem kellett megfizetnie a kapcsolat árát, most azonban a zsaroló megköveteli, hogy rokonszenvéért cserébe úgy táncoljon, ahogyan ő fütyül. 2. A zsarolás négy arca Ha tényleg szeretnél..., Ha elhagysz, akkor én..., Te vagy az egyetlen, akire számíthatok..., Megkönnyíthetném a dolgodat, ha te is... " A zsaroló efféle fordulatokkal adja tudtunkra követelését. Ezek mégis minden alkalommal ivás arcot mutatnak, mivel a zsarolás egyegy sajátos alfaját képviselik. Négy ilyen változatot különböztethetünk meg, ezek ügy válnak el egymástól, ahogy a prizma bontja színeire a fehér fényt. A büntetők pontról pontra közlik velünk kívánságaikat, es nem feledkeznek el a következményekr ől sem, amelyek akkor vá rnak ránk, ha nem teljesítjük ezeket. Akár nyíltan támadnak vagy magukb an duzzognak, mindkét esetben ránk zúdítják haragjukat, amely akkor ébred bennük, ha valaki keresztezni meri szándékaikat. A zsarolók második csoportjába tartozó önbüntet ők ezzel szemben befelé fordítják agressziójukat. A szenved ők kiválóan értenek ahhoz, hogy b űntudatot ébresszenek áldozataikban. Ránk bízzák, találjuk ki magunk, mi a kívánságuk. A mézesmadzag-húzogatók folyton ígéretnek: ha megálljuk ezt vagy azt a próbát, csodálatos jutalomra számíthatunk. A zsarolók négyféle fajtája más es más szókészlettel dolgozik, sajátos színt kölcsönözve ezzel a zsarolás minden esetben jelenlév ő kelléktárának. Nein azért kezdtem ezzel a típussal a zsarolók jellemzését, inert a leggyakoribb, hanem mert ők viselkednek a legkirívóbban. Egy felháborodott b űntetőt nem lehet nein észrevenni, noha haragját kendőzetlen fenyegetésekkel -- o az aktiv b űntető --vagy duzzogással is kifejezheti -- 6 a büntetés passzív változatához folyamodik. Bármelyik utat választja is, arról ismerszik meg, hogy korlátlan egyeduralomra tőrekszik minden emberi kapcsolatában. 23

13 Az aktív büntet ő Ha visszamész dolgozni, elhagylak..., Ha nem viszed tovább a csaló_ di vállalkozást, kizárlak a végrendeletemb ől..., Ha elválsz tőlem, többé nem látod a gyerekeket..., Ha nem hajlandó túlörázni, ne szämítson el őléptetésre." Ezek bizony ijeszt ő, zord fenyegetések, amelyek nyomorúságosnak vagy legalábbis kellemetlennek festik le jöv őnket, amennyiben nem teljesítjük az aktív b űntető kívánságait. Pedig ezek az emberek gyakran nem is vannak tudatában szavaik súlyának. A legtöbbször nein váltják valóra fenyegetéseiket, s a fegyverszünet idején egészen kellemes lények lehetnek, mégis állandó szorongásban tartják környezetüket. Liz, ez a vékony, fekete szern ő, halk szavú n ő - sok rnäs nő társához hasonlóan -- azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogyan menthetné meg zátonyra futott házasságát. Fél jével együtt számítógépes szakemberek, es egy továbbképzés során ismerkedtek össze. Lizre nagy hatással volt a férfi határozottsága es kiváló problémamegoldó képessége. Michael csodálatos volt az elején. Gondoskodóan és szeretetteljesen bánt velem, ahogy még ma is néhanapján. Ezért belekerült egy id őbe, mire rájöttem, hogy mindig magáénak akarja az utolsó szót. Egy évvel a házasságkötésünk után terhes lettem, majd miután megszültem az ikreket, átadtam magam az anyasäg kötelességeinek. Aztán amikor az ikrek iskolába kerültek, úgy gondoltam, itt az ideje nekem is újra beülnöm az iskolapadba. A mi szakterületünkön muszáj lépést tartanunk a legújabb eredményekkel, aki ezt elmulasztja, óhatatlanul lemarad. Michael azonban úgy véli, nekem mint anyának otthon a helyem. Valahányszor szóba hoztam, hogy fogadhatnánk valakit a gyerekek mellé, meg sereg hallotta. Forrt bennem a düh, es válni akartam. Itt van azonban a bökken ő, mert a férjem közölte velem, ha ott merem hagyni, mindenemb ől kiforgat, es az utcára kerülök. A tetejében azzal is megfenyegetett, hogy a gyerekeimet sem láthatom. Leállítottam hát a válási procedúrát, es habár el akarom hagyni a férjem, nem tudom, hogyan nyerhetném vissza a szabadságomat. A bűntetők áldozatai mindig két t űz közé kerülnek. Ha a sarkukra állnak, szembe kell nézniük a kockázattal, hogy a hímtet ő végül is valúra váltja fenyegetését. Ha viszont behódolnak neki, vagy legalább megpróbálnak id őt nyerni, a végén úgy érzik majd, megfullad- 24 nak a zsarolás fojtogató légkörében, vagy megvetik magukat, amiért nem volt merszük kiállni jogaikért. Egyik páciensem, Josh harminckét éves bútortervez ő. Élete nagy szerelme egy lelkes űzletasszony, Beth. Boldogságának egyedül apja, Paul áll az útjában. Apára mindig is buzgó keresztény volt katolikusok vagyunk, ahogy családunk minden tagja. Amilyen balszerencsés vagyok, egy zsidó lányba lettem szerelmes. Megpróbáltam beszélni apámmal, de hallani sem akart a házasságomról. Ha elveszem Beth-et, nem vállal kezességet egy beígért, éget ően fontos üzleti kölcsönben, s a végrendeletéb ől is kizár. Es tudja, kitelik t őle, hogy beváltsa a fenyegetését. Megpróbáltam józan emberek módjára leülni es beszélni vele, de nem lehet, egyszer űen feláll és faképnél ha gy. Egyre csak azt kérdem magamtól, hát eladó vagyok en? Vajon mennyit éra lelkem? Mit tegyek, szakítsak a családommal, vagy hazudjak nekik, legyek úgy, mintha Beth nem létezne? Ez a hel yzet egészen fel őröl. Nemcsak a pénz forog kockán; mindig is fontosnak tartottam a családi kötelékeket, most pedig folyton hazudnom kell a szüleina házában. A büntető szülők gyakran kényszerítik arra gyermekeiket, hogy válasszanak köztük es más, a szívüknek kedves személyek között. Természetesen ha nem őket választják, árulónak kiáltják ki a szerencsétleneket. A megzsaroltak abban az illúzióban ringatják magukat, ha ez egyszer lemondanak a nem méltó partnerről a családi béke kedvéért, találnak majd olyat, aki kedvére lesz a szüleiknek. Ez azonban merő képzel ődés. A sz őlők következ ő választottjukban is találnak majd kivetnivalót, hiszen es ez a lényeg -- szül ői egyeduralmukat fenyegeti. Magunk is meglep ődünk, mi mindenre kényszerülünk, miközben megpróbáljuk lecsillapítani a büntet ők vadul tomboló haragját: hazudozni, füllenteni, titkolózni kezdünk, szinte a fal mellett lopakodunk, csakhogy elhiggyék nekünk, engedelmeskedünk akaratuknak. Egyszóval a lázadozó kamaszok szerepébe kényszerülünk, aini alaposan aláássa önbecsülés űnket. A csöndes büntet ő A b űntető nem okvetlenül fogalmazza meg nyíltan kívánságait. A duzzogó, csigaházába zárkózó zsaroló is pompásan sakkban tudja tartani környezetét. 25

14 ..,... _. Jim, a dalszövegíró, akivel az el őző fejezetben találkoztunk, a He.. lennel való összeköltözés után pontosan ilyen csöndes büntet őnek bizonyult. Fogalmam sincs, mihez kezdjek Jimmel. Ha haragszik ránc, egyszer űen magába zárkózik. Ilyenkor tudom, forr a méregt ől, mégsem hajlandó beszélni. A minap hasogató fejfájással érkeztem haza. Elfáradtam az iskolában, ráadásul munka is várt otthon -- nem számíthattam hát pihenésre. Iim azonban gyertyafényes vacsorával várt, igazán.megható volt, hiszen olyan kedves ember. Aztán amikor maga mellé húzott a kanapéra, tudtam, mi következik... Normál körülmények között boldoggá is tett volna ez a helyzet, de nekem hasogatott a fejem, várt a munkán, annyira voltam hát érzéki, mint egy papírzacskó. Megpróbáltam kedvesen Jim értésére adni az állapotomat, 5 azonban nagyon zokon vette. Persze nem kiabált, s őt egyetlen szót sem szólt, csak megfeszítette az állkapcsát, es sötét pillantást vetve rám, ragára vágta a szobája ajtaját. Ezeknek a b űntetőknek a hideg, zordon hallgatása csaknem elviselhetetlen; az ember a lelkét is odaadná, hogy megenyhüljenek. Mondj bárínit könyörgünk nekik. Kiabálj akár, minden jobb ennél a csöndnél. Sajnos azonban minél többet kérleljük a hozzájuk hasonló duzzogókat, csak annál jobban magukba húzódnak. ^ AZ ONBUNTETO Valamennyien találkoztunk már olyan hatéves kölyökkel, aki hisztizni kezdett. Mondjuk, azzal fenyeget őzött, ha nem maradhat fent tévézni, addig tartja vissza a lélegzetét, amíg belekékül. A feln ő tt önbüntetők valamivel fondorlatosabbak, ám az alapelv ugyanez. Valamennyien azzal fenyeget őznek, hogy kárt tesznek magukban, ha nem kapják meg, amit akarnak. Ne vitatkozz velem, mert beteggé vagy depresszióssá teszel..., Tégy boldoggá vagy otthagyom az állásomat..,, Ha nem teszed meg ezt vagy azt, nem vagyok hajlandó enni, nem tudok aludni, inni kezdek vagy narkotikumokhoz folyamodom..," Nagyjából ehhez hasonlók az önbüntet ők fenyegetései. Jo, Allen felesége is ehhez a fegyverhez nyúlt. Még nem tudort, mit tehetnék mindezzel szemben, de eddig hiába próbáltam a lelkére beszélni. Ilyenkor elnémul es könnybe lábad a szeme. Aztán bevonul a hálószobába, es magára zárja az ajtót, s csak hosszadalmas kérlelésre jön el ő. A legutóbb meg akartam látogatni a n ővéremet Oregonban, a hétvégi házúban. A feleségem erre akkora jelenetet rendezett, mintha a Holdra készültem volna. Tudod jól, hogy képtelen vagyok aludni, amikor távol vagy mondta. Azonkívül most, a szezon el őtt nagy szükségem van a segítségedre. Ha nem vagy itt, minden szétesik körülöttem. Hát nem érted, hogy szükségem van rád? De az isten szerelmére, ez nem a világ vége! Mindössze a n ővéremet szerettem volna meglátogatni. azonban ügy beszélt, mintha elhagyni készültem volna. Lefújtam a látogatäst. Azöta madarat lehetne fogatni vele, és ügy turbékolunk, mint a nászútunkon. Mégis ügy érzem néha, megfulladok. Az önbüntetők imádják a hisztérikus jeleneteket. Az ilyen ember gyakran önállótlan, es erősen függ a társától. Amennyiben zsarolni kezdi, minden nehézséget az ő vétkének tüntet fel; minden felelősség kizárólag őt terheli. Míg a b űntetők tehetetlen, kiszolgáltatott gyermekké teszik partner űket, az önbüntetők maguk válnak gyermekké. Nekünk kell megvigasztalnunk őket, kitalálnunk, miért szenvednek, es rendbe hoznunk az életüket. Nekünk kell megmentenünk őket önmaguktól, es védelmezni törékeny lényüket. Az önbüntetők attól sere riadnak vissza, hogy öngyilkossággal fenyegessék környezetüket. Ezt a fenyegetést soha nein szabad könnyedén vennünk, noha meglehet, az önbüntet ő mindennapos fegyverként veti be ellenünk. Eve fiatal, vonzó fest ő, aki Elliottal, egy híres, negyvenes m ű- vésszel él együtt. A kapcsolat romantikus szerelemként indult, amióta azonban Eve beköltözött Elliot lakásába, úgy érzi, partnere elnyomja es függőségre kényszeríti. Mär akkor is észrevette a férfi szeszélyességét es hirtelen hangulatváltozásait, amikor randevúzgattak, ezt azonban m űvészlelke számlájára írta. Teljesen felkészületlenül érték azonban Elliot depressziós rohamai, amelyeket drogfüggőségének tulajdonított. Azóta teljesen elhidegültek egymástól. Eve Elliot asszisztenseként dolgozik, anyagilag függ tehát t őle. A férfi ugyanakkor minden önállósági törekvésének útját állja. Még ahhoz is ragaszkodik, hogy Eve csakis az ő képeivel együtt állíthatja ki a maga munkáit. t 26 27

15 Végül nijöttem, oil kell hagynom, különben megfulladok. Valahánysz őzik, hogy túladagolja ma.. azonban megfrróbálok szakítani, azzal fenyeget gat. Eleinte kinevettem. Annikor rajzolótanfolyamra jelentkeztem, azt mondta, belehal, ha folytatom. Ez mar nem olyan vicces, inkább ijeszt ő. Igazán együtt érzek vele es szánom, másrészt haragszom is rá. Miért csinát ja ezt velem? Hisz mindössze egy tanfolyamra szerettem volna beiratkozni, A zsarolás szóban forgó típusára jellemz ő, hogy Elliot Eve felel ősségérzetére hivatkozik. -- Mindig olyan kedves volt hozzám. Ha ne adj isten kezet emel magára, soha nein bocsátom meg magamnak mondja a lány. Megnyugtattam, ha Elliottal marad, akkor sem biztos, hogy megmentheti. Aki tönkre akarja tenni vagy ki akarja oh tani az életét, ám lelke rajta. Aki pedig azt képzeli, megvédhet egy születetten öngyilkos alkatot önmagától, szinte felszólítja ezzel az érzelmi zsarolásra. N A SZENVEDŐ A szenvedő képe isiverős a mi kultúránkban. Megviselt arcú asszony egy elhagyott, rosszul világított lakásban, ahol gyermeke telefonját várja. Hogy hogy vagyok? -- szól bele a kagylóba, mikor végül megcsörren a telefon. Még azt kérded, hogy vagyok? Nein hívsz föl, felém sem nézel. Elfeledkeztél a szül őanyádról. Az sem érdekelne, ha megnyitnám a gázcsapot. A szenvedők kínjait kizárólag egyvalami szüntetheti meg: ha megkapják tőlünk, amire ácsingóznak. Szenvedéseiknek ezért természetesen mi vagyunk az okozói. Ha nein is vágják nyíltan a képünkbe, ezt gondolják. A szenvedők gyakran szeretetlenségünkkel magyarázzák, miért nem vagyunk képesek olvasni a gondolataikban. Gyakran húzódnak el duzzogva, könnyekkel a szemükben, es fogalmunk sincs, mi bántja őket. Megmondják persze, a maga idejében, ám el őbb hagyják, hogy órákig vagy akár hetekig aggódjunk miattuk. Patty negyvenhárom eves kormánytisztvisel ő. Valahányszor nézeteltérése támadt férjével, az mindig majd belebetegedett. or Alig bújik el ő a szobájából, es ha igen, akkor sem áll velem szóba, ha nem némán sétálni indul. Közben olyan szomorú tekintetet vet rám, hogy elszorul a szívem. Legtöbbször akkor él ezzel a fogással, ha az anyja látogatását akarja kierőszakolni, aki a legalkalmatlanabb pillanatokban szokott beállítani. Mégsem tiltakozom, inert nem tudom neznijoe szomorú tekintetét. Ha megkérdezem, mi a baj, csak felsóhajt es szenved ő tekintettel azt mondja: Semmi. Ilyenkor nekem kell rájönnöm, ezúttal miféle b űnt követhettem el. Több órás faggatás után szokta csak megmondani, mi bántja. Egyszer azt találtam mondani, nem állunk úgy anyagilag, hogy megvehessük a számítógépet, amire annyira fájt a foga. No, megkaptam a magamét. Hogy lehetek én ilyen k őszív ű, zsugori alak! Mit mondhattam mást menj, vedd meg ; es tudja, azon nyomban visszatért a jókedve. A szenvedők a tükörbe nézve egy átoksújtotta arcot látnak. Csak ritkän veszik maguknak a fáradságot, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, es őszintén kinyilvánítsák kívánságaikat. Gyengének látszanak, holott tulajdonképpen néma zsarnokok. Ha nein is rendeznek jeleneteket, viselkedésük mégis bántja es zavarba ejti szeretteiket. Nem mindenki szenved némán. Van, aki örömmel megosztja velünk a fájdalmas részleteket, ám szótlan sorstársaihoz hasonlóan ő is ugyanazt várja tőlünk: hogy mi oldjuk meg helyette a gondjait. Zoe, szintén páciensem, ötvenhét éves, egy nagy reklámügynökség jól kereső könyvel ője. Azért keresett fel, inert egyik munkatársn ője kezdte zsarolni. Tess a legfiatalabb kollégám. Feledve, milyen nehézségek árán jutottunk oda valamennyien, ahol ma vagyunk, azt képzeli, csak besétál, es ölibe hullanak a legjobb feladatok. Megpróbáltam ezt megértetni vele, de hiába. Aztán összet űzött a főnökünkkel, es az állását féltette. Napról napra szenvedései hosszú listájával állt elő. Dale, egyik kollégája például Mini sem bírja 51. Nem tudott megszerezni egy fontos ügtifelet, is most úgy észi, menekül el őle. A számítógépe is lerobbant. Ja, és elfelejtettem mondani, a kutya is megette a házifeladatát. Néha maga is észi a helyzet nevetséges voltát, ez azonban nein változtat alapvető bizonytalanságán. Azt mondja, olyan depressziós, hogy reggelente alig tud felkelni, folyta n. dohányzik, és egyre fogy... Megpróbáltam megnyugtatni és mar azt hittem, sikerrel järtam, amikor a dolgok új fordulatot vettek. Váratlanul nyaltatni kezdett, vegyem be a csapatomba. KIrtignak az állasomból, ha nem te- r 28

16 szed meg -- kérlelt. Dale gy űlöl engem, benned azonban megbízik, és ha most bizonyíthatnék, tudorra, minden jóra fordulna. Az az igazság, hogy jelenleg nem elég tapasztalt ahhoz, hogy bírná az iramot a csapatorrnban, én mégis tejesítettem a kívánságát, mert nem akartam önző alaknak látszani. Most mindenkire. többszörös teher nehezedik, mivel az 5 munkáját is el kell végeznünk. Ugy érzeni, kihasználtak. Es, nem hiszi el, de még nagyobb felel ősségre vágyik, amikor ez is sok neki. Igazán szívesen segíteném, hiszen fiatalkori önmagamat látom benne, a dolog azonban lassan kezd kicsúszni a kezemb ől: saját szakmai hírnevemet kockáztatom, ha nem vetek véget a zsarolásnak. A Tesshez hasonló szenved ők többnyire azzal hozakodnak el ő, mennyire ellenük van a sors. Csupán egy kicsinyke segítség kell, hogy helyre jöjjenek, es ezt persze t őlünk várják. Szánalmas helyzetük felébreszti megmentő-gondvisel ő ösztöneinket. A baj csak az, ha megadjuk a kért segítséget, holnap még többet követelnek. Aki gondját akarja viselni egy ilyen szenved őnek, egész életén át, élete minden órájában viselheti. Julie erre nem volt hajlandó, a sokat ígér ő összejövetel tehát elmaradt: Ígéretekben persze ezután sem volt hiány. Alex drága ajándékokkal halmozta el Julie-t: új számítógépet vásárolt neki, es gyermekfelügyel őt fogadott fia, Trevor mellé. Igen ám, csakhogy mindegyik ajándékát új feltételhez kötötte. Jobban tudná egyengetni Julie karrierjét, jelentette ki például, ha vállalná a háziasszony szerepét a társas összejöveteleken. Ehhez persze abba kellene hagynia az éjszakai forgatókönyvírást de hát a saját érdekében tenné. Julie egy darabig eleget is tett Alex kívánságainak. Aztán jött a végs ő próba. Azt mondta, gondolkodott a dolgon, es arra jött rá, mennyivel jobb lenne mindannyiunknak, ha Trevor egy darabig az apjához költözne. Nekem is több id őn jutna a munkámra. Erre pedig égető szükségem volna, hiszen ott állok a siker kapujában. Julie végre ráébredt, kivel áll szemben, es szakított Alexszel. A MÉZESMADZAG-HUZOGATO A mézesmadzag-húzogatók a legfondorlatosabb zsarolók. Megígérnek ők mindent: szerelmet, pénzt vagy el őléptetést, csak teljesítsük óhajaikat. A jutalom valóban ígéretesnek t űnik, érjünk azonban csak a közelébe, menten semmivé foszlik. Beletelik némi id őbe, mire a megzsarolt rájön, hogy bolonddá tették. Barátn őm, Julie ebéd közben mesélte el, hogyan ígért meg neki fűt-fát a barátja. Alex, egy kétszeresen elvált, jómódú üzletember több hónapja jár Julie-val, aki kezd ő, ambiciózus forgatókönyvíró. Amikor megismerkedtek, Julie otthon dolgozott, s éjszakánként írta forgatókönyveit. Alex kit űnőnek találta a munkáit, es nem fukarkodott a dicsérettel. Csakhogy itt jön be a dologba a mézesmadzag. Azt mondta, van néhány producer ismerőse, akik -- hogy is mondta? intelligens munkákat keresnek, olyanokat, amilyenek az én forgatókönyvcím. Lesz majd egy hétvégi parti, ígérte, ahol bemutat nekik. Felvillanyozott ez a lehetőség, hiszen olyan keményen dolgoztam az utóbbi időben. Árra mindennek ára volt; nem volt szabad meghívnom a bohém" barátaimat, akik csak visszahúznak". 30

17 3. Ködben botorkálva ^Az érzelmi zsarolás s űrű ködben virágzik igazán, amely oly vastagon terjeng körülöttünk, akár egy repül őgép körül. Ebben a ködben nem látjuk át világosan a zsaroló szándékait vagy akár a saját reakcióinkat sem. Ezt a ködöt a félelem, a kötelességérzet es a b űntudat gei feszti. Valamennyien jól ismerjük ezeket a kellemetlen érzelmeket. Többnyire el is viseljük őket, es nem engedjük, hogy elhatalmasodjanak rajtunk. A zsarolók azonban feler ősítik bennünk a hasonló érzéseket, annyira, hogy tűrhetetlenné válnak. Mi ekkor mindent elkövetünk, csakhogy megszabaduljunk t őlük. Ezek csaknem olyan automatikus reakciók, mint amikor betapasztjuk a fülünket egy sziréna sivalkodása hallatán. Nem gondolkodunk, cupán védekezünk, az érzelmi zsaroló pedig pontosan erre szárasít. A FELELEM FELEMÉSZTI A LELKET A zsaroló titkon kilesett félelmeinkre alapozza tudatos es tudattalan stratégiáját. Mivel a közelünkben él, nem nehéz kifigyelnie, mit ől hátrálunk meg, miért izgulunk, mit ől feszül meg a testünk. Ennek nem kell okvetlenül tudatosnak lennie, valamennyien tudjuk, mit ől félnek a hozzánk közel állók. Maga a zsaroló is félelmei rabja, err ől az 5. fejezetben szólok majd b ővebben. A zsarolás során tehát mindkét felet a félelem mozgatja. A zsaroló mindazonáltal -- félelmeink pontos ismeretében testre szabott fenyegetésekkel áll el ő. Ha nein teljesítjük követeléseit, akkor: elhagy megvet nem szeret többé bennünket kiabál veszekszik velünk kidob az. állásunkból 32 Az a legfájdalmasabb az érzelmi zsarolásban, hogy épp a másikba vetett bizalmat ássa alá, s lehetetlenné teszi a kapcsolat korábbi nyitottságát. Legalapvet őbb félelmünk: az elszakadási félelem A félelem kisgyermekkorunk óta jó ismer ősünk, hisz szüleink gondoskodása nélkül a szó szoros értelmében halálra lennénk ítélve. Ez a magatehetetlenség elszakadási félelmet ébreszt a gyermekben, amelyet sokaknak soha sem sikerül kin őniük. Valaha mi is hordákban éltünk, ezért elviselhetetlen számunkra, ha ki vagyunk zárva az emberek közösségéb ől. Lássuk, hogyan használja ki hasonló félelmeinket az érzelmi zsaroló. Lynn, a negyvenes évei végén járó sikeres üzletasszony, férje, Jeff negyvenöt esztend ős ács. Lynn házassága megromlása miatt keresett fel. A férj a házasság után otthagyta állását, hogy ellássa akis farmot, amelyet Los Angeles mellett tartanak fent. Ez a munkamegosztás azonban állandó összet űzés forrásává vált a házastársak k ő- zött. Nem egyenrangú felek kapcsolata a mienk. Én keresem a pénzt, a ferjem. meg elkölti. Rosszul van ez igy. Persze, dolgozik 5 is, akad elég munka a ház körül meg a farmon, mégis azt kívánom, bárcsak állásba menne. Ráadásul mindig pumpol is valamiért, nekem pedig vaj.zivem van. Az utóbbi néhány hónapban. aztán duzzogni kezdett; ha mégsem kapott meg valamit, elvonult például a cs űrbe. Tudja, nem bírom, amikor visszahúzódik t őlem. Mindig a sarkában vagyok, már akkor is elveszettnek érzem magam, ha a másik szobába megy át. Az első házasságom felbomlásakor gy űlöltemhazajönni az üres házba, es nem akarom még egyszer átélni ezt az érzést. Beszéltem err őljeffnek, es ő meg is értett. Mégis, amikor duzzogni kezd, attól félek, elhagy. Tudom persze, hogy ez őrültség, nem välun.k el egypiástól. Lynn ügy érezte, mintha fekete lyukba zuhant volna, ha magára maradt. Ett ől pedig iszonyüan félt, s valahányszorjefimagába zárkózott, át kellett élnie ezt a félcimet. Ancikor a régi teherautója elromlott, nagy veszekedés törlt ki közt űnk, mivel célozgatni kezdett, hogy venni kellene. újat. Takin még munkához is juthatna (gy a szomszédos farmokon. Közöltem vele, nincs elpg pén- 33

18 zünk a teherautóra; ő persze menten duzzogni kezdett. Néhány nap múltán azzal állt elő, hogy semmire sent becsülöm a munkáját, ezért egy id őre magamra hagy. A testvéreinél találtam rá, és könyörögtem neki, hogy jöjjön haza. Jeff sebzett állatként védte férfiúi méltóságát a kapcsolatban. Sok más férfitársához hasonlóan ő is nehezen viselte, hogy, a felesége többet keres nála. Lynn a maga részéről pánikba esett. Épp a meghitt kapcsolatok hívják el ő legkínzóbb félelmeinket, hiszen ezekben vagyunk a leginkább sebezhet őek. Lehet, hogy életünk egyéb területein kiválóan megálljuk a helyünket, ám remegni kezdünk, mint a nyárfalevél, ha a társunk hidegen bánik velünk. Addig könyörögtem, anígjeff haza nemi jött, de ezután is alig lehetett szavát venni. Akkora volt közöttünk a feszültség, hogy tennem kellett valamit. A szüleim is távoliak voltak, tele haraggal, mégis némák, hamis udvariasság máza mögé rejtve dühüket. Annak idején megesküdtem, én másként csinálom. Meg akartam tartani Jeffet, feltettem hát magamnak a kérdést, mi a fontosabb, ő vagy a pénz. Férjemuram hamarosan új teherautóval furikázott. Megkapta hát, amit akart, s ha nem is tudatosodott benne, megtanulta, hogyan játsszon Lynn érzelmeivel. Valahányszor magába zárkózott, felesége beadta a derekát. Mindezt nem gonoszságból m űvelte, hanem mert bevált. Lynn kétségbeesett, hogy újra kell kezdenie az életét, végig kell csinálnia egy újabb válást. Megnyugtattam, nem muszáj a fürd ővízzel a gyereket is kiöntenie. Arról van szó, hogy az elszakadástól való félelme teszi vakká, bénítja meg Jeff érzelmi zsarolásával szemben, s egészséges kompromisszum helyett automatikusan behódol a férjének. A félelem fekete-fehéren láttatja velünk a dolgokat. Lynn azt képzelte, ha szembeszáll Jeff akaratával, nem marad más hátra, mint a szakítás. Én ehelyett harmadik lehet őséget javasoltam: közös er ővel dolgozzunk a kapcsolat megmentésén es Lynn félelmeinek enyhítésén. A haragtól való félelem A harag szinte mágneses er ővel vonzza magához félelmeinket, es menekülésre ő sztönöz. A harag kinyilvánítását csak kevesen veszik nyugodtan tudomásul, mivel összetiizéssel, veszteséggel es er őszak- 34 kal társul a tudatunkban. Ez eddig érthet ő es hasznos is, különösen amikor mások kirobbanó háborgásától óv meg minket. Ennek ellenére a legtöbb kapcsolatban a harag mind őssze egy érzelem a sok közül, önmagában se nem jó, se nem rossz. Csakhogy épp a haragtól való szorongás akadályoz meg bennünket abban, hogy szembeszegüljünk az érzelmi zsarolással. Sokan saját haragjuktól ugyanügy félnek, mint a másokétól. Elég, ha megérzik a harag árnyalatát egy hangsúlyban, máris attól rettegnek, hogy nem fogadják el, elhagyják vagy akár bántalmazzák is őket. Josh-t, a bútortervez őt például, akivel az el őző fejezetben találkoztunk, egészen megbénította apja haragja. Amint szóba hozom az ügyet, máris felemeli a hangját. Ha aztán meglátom haragtól eltorzult arcát, hiába vagyok tíz centivel magasabb nála, ügy érzem magam, mint egy hátulgombolós. A szülök kiválóan értenek ahhoz, hogy újraélesszék gyerrnekkori félelmeinket. MintJosh mondotta: Gyerekkoromiban apára olyan hangosan ordítozott velünk, hogy attól féltem, ránk d ől a ház. Bárrnilyen nevetséges is, ma is ugyanúgy rettegek, nehogy felébresszem a haragját, pedig az évek során sokat szelídült. Az érzelmi emlékezet régi reakcióinkat ismételteti meg velünk. Néha egy homlokráncolás is elég, hogy tanult válaszreakcióink beinduljanak. A KÖTELESSÉGÉRZET SZORÍTÁSÁBAN Felnőtt korunkra valamennyien megtanuljuk, mivel tartozunk másoknak, s valamennyiünkben mélyen gyökereznek a kötelesség, hűség, emberszeretet es önfeláldozás eszméi. Olyanravira, hogy sajátunknak véljük őket, holott a szüleink, a neveltetésünk, a közerkölcsök, a média ültették ezeket belénk. Kötelességérzetünk az esetek egy részében összhangban all a józan ésszel, es olyan erkölcsi alapot ad cselekedeteinknek, amelyre okvetlenül szükségünk van. Néha meg sincs egyensúlyban önmagunkkal és másokkal szemben vállalt kötelezettség űnk. A zsarolók előszeretettel hivatkoznak kötelesség-, _ érzetünkre, s Szívcsere felemlegetik, mi mindennel tartozunk nekik..-sientbeszéd űkhóz nem haboznak segítség űi hívnia vallás vagy az erkölcs el őírásait. 35

19 Egy h ű gyermek felkeresi az édesanyját. Agyondolgozom magara a csalädomért, a legkevesebb, amit megtehetsz, hogy itthon vársz rám. Tiszteld apádat (es engedelmeskedj neki!). A főnöknek mindig igaza van. Melletted álltam, amikor azzal az alakkal jártál. Most sem kérek mást, csak ezt a kétezer dolláros kölcsönt. A legjobb barátod vagyok. A zsaroló jóval többet vár el, mint amit a hétköznapi alkuk során magunktól adunk. Voltaképpen azt közli velünk, hogy tetszik vagy sem, de tartozunk neki óhajai teljesítésével. Elvárásai különösen akkor ejtenek zavarba, ha valóban nagylelk űen bánt velünk. A szeretet és a hála azonban hamar elpárolog, ha minduntalan kötelességeinkre hr v atkoznak. Egyszer volt egy betegem, aki azóta is mint a kötelességérzet áldozata él az emlékezetemben. A harminchét éves Maria kórházi adminisztrátor volt, s jónevű sebészhez ment feleségül. Olyan egyéniség volt, aki mindig ott van, ahol segíteni kell, es örül, hogy adhat. Mondanom sem kell, férje alaposan kihasználta äldozatkészségét viharos házasságuk idején. Olyan családból származom, amelyik mindennél fontosabbra tartotta az otthoni harmóniát. Valöszín űlegjay is ezért vett el. A munkámat is szeretem, de az otthonom a legfontosabb szánsomra a világon. Máig fülemben csengenek a templomban halott szavak: egy kapcsolatot az egyik fél áldozatos erőfeszítése is fenntarthatja. Ha az ember mindenét odaadja es Istenhez fohászkodik, gy őztesen kerül ki minden hányattatásból. Családanyaként tudom, mivel tartozom a családomnak, es ezt Jay is nagyon, de nagyon jól tudja. Jay évekig visszaélt Maria kötelességérzetével. Mivel véleménye szerint mindent megadott a családjának, ügy érezte, hogy részér ől eleget tett a házassági szerz ődésnek. Mindenki tökéletes párnak hitt minket, csak azt nent tudták, mekkora nőcsábász Jay. Mielőtt összeházasodtunk, eldicsekedett a kalandjaival es ői szívet tört össze. Én persze büszke voltam, hogy a sok n ő hogy mennyi n közül engem választott. Most mar tudom, mekkora naivitás volt ez t őlem. Húzasságkötésünk után egyik kaland a másikat érte, s a férjem egyre töb- 36 bet tartózkodott házon kívül, hol a választási kampányra, hol éjszakai ügyeletre hivatkozott. Zavaros kifogásai es növekv ő közönye elég volt ahhoz, hogy gyanút fogjak. Aztán baráti" telefonok figyelmeztettek, hogy hol mindenütt látták n ői társaságban. Az ösztöneim azt súgták, hogy a sok pletyka igaz, mégis jó id őbe telt, amíg szembe tudtam nézni az igazsággal. Hisz oly sokkal tartoztam neki, olyan keményen dolgozott a családjáért. Jay ellentámadásba lendült. Bármi történt is, Mariának vele kell maradnia, mert ez a kötelessége jelentette ki. Természetesen mindent tagadott. Hogyan hihetsz az ilyen rosszindulatú pletykának kérdezte felháborodottan. Hisz láthatod, agyonhajszo- Iont magam a családomért. Miattatok vállaltara az éjszakai ügyeletet és most ez a hála. Hogy képzeled, hogy felrúghatsz mindent, es szétdúlhatod a családunkat? Nézz körül, mennyivel jobb sorod van, mint a legtöbb feleségnek. Miért nem becsülöd meg akkor, mennyi munkámba került mindezt előteremteni. Egyszóval kötelességem volt megbízni benne. Es ott voltak gyerekek, akiket annyira szeretek. A férjem ezután a vállamra tette a kezét es a fülembe sügta: Vedd föl azt a fekete ruhát, amit annyira szeretek, elviszlek vacsorázni. És többé ne halljak a válásról. Nem szabad bedőlnöd minden pletykának. Mosolyt er őltettem hát az arcomra, felvettem a ruhát, es elmentünk szórakozni, mintha mi sere történt volna. A család összetartásának vágya sokakat visszariaszt a válástól. Senki sem akarja összetörni gyermekei szívét. Sokan inkább vállalják ezt a nemes áldozatot, semhogy saját életüket éljék. Mariát is megbénította a család széthullásának gondolata. Jay rájátszott felesége kötelességérzetére. Addig cs űrte-csavarta a mondandóját, amíg Ma ria kötelességei teljesen háttérbe nem szorították saját h űtlenkedését. Jay fogalmai szerint Maria az utolsó csepp vérével tartozo tt neki, míg ő maga akkor feledkezhetett meg kötelességeir ől, amikor erre kedve szottyant. Mártírtekintettel járt-kelt odahaza, feledve, hogy gyermekei mennyire megsínylik az otthoni feszültséget, amelynek ő es nem más volt az okozója. Milyen jó is volna, ha a zsarolók ugyanügy átéreznék a mi helyzetünket, mint a magukét. Jay nem vállalt felel ősséget a család széteséséért, s tijra csak elfoglaltságaira hivatkozott. Különben is, nem volt itt semmi baj. O sern- Ini rosszat nem tett, es ha IVlaria boldogtalan, tegyen róla, hogy minden ugyanügy legyen, mint regen. Figyelmeztettem Mariát, hogy ugyanolyan kötelessége saját boldogságával es lelki békéjével törőd- a 37

20 ni, mint a másokéval. A legtöbbünknek nehezére esik megvonnia a határokat, hol végz ődik másokkal szemben vállalt kötelességünk, és hol kezd ődik embertársainké. Ha pedig er ősebb a kötelességérz e. tönk, mint az önbecsülésünk, a zsarolók hamar megtanulják, ha. gyan fordítsák ezt a saját javukra. Némelyik zsaroló a múltra hivatkozva jelenti ki, hogy egy életre lek ő- telezettjei vagyunk. Nem egykönnyen feledi el szívességeit, amelyeket nem ajándékként osztogat, hanem kamatozó kölcsönként. E kölcsönök es kamatjaik törlesztését aztán halálunkig nyöghetjük. Akasztják a hóhért LynneI dolgozva hamar rájöttein, hogy maga is zsarolással felelt a zsarolásra. Behívtam hátjeffet az egyik illésre, es ő így panaszkodott: Muszáj volt néhány napra elszabadulnom otthonról. Az öcsém házában aztán kipakolt a feleségem. -- Hogy lehetsz ilyen önz ő? Csak magadra gondolsz, es csak elvenni akarsz kiabálta. Tudod, hogy én keresem meg kett őnk kenyerét. Mindazok után, apait érted tettem, hogy mertél otthagyni. Ha még egyszer duzzogni kezdesz, egy fityinget nem látsz t őlem. Menten tudtam, hogy nagy bajban vagyunk. Mindkett őnket annyira megrémítettek a történtek, hogy terápiára volt szükségünk.. Sok társához hasonlóan Lynn is arra hivatkozott, mi mindennel tartozik neki Jeff, s megpróbált ugyanúgy ráijeszteni, ahogyan ő megijedt férje viselkedését ől. Amikor utánament es visszakönyőrögte, sokat veszített tekintélyéb ől, s most az elveszített befolyást akarta visszaszerezni a zsarolás eszközeivel. Ez a szerepcsere nem ritka egy kapcsolatban: a megzsaroltból k őnnyen válhat zsaroló. Van, aki ügyesebben csinálja, ám a dolog csak ritkán egyoldalú. Az is megeshet, hogy egy másik kapcsolatban vállaljuk magunkra a zsaroló szerepét. Például, ha a főnökűnk zsarnokoskodik velünk, a tehetetlenséget, amelyet vele szemben érzünk, a házastársunkon vagy a gyermekeinken verjük le". BŰNTUDAT A bűntudat felel ősségérzetűnk szerves része. A lelkiismeret szava torzítatlan alakjában cselekedeteink inegbizható irányt űje. Néha mégis félrevezethet bennünket, például amikor a b űntudat túlméretezetté es aránytalanná vagy indokolatlanná válik. Ebben a formájában pedig a zsaroló fegyvertárának kipróbált darabja. Minden a te hibád A zsaroló ilyenkor minden bajt es nehézséget a mi nyakunkba varr. Rossz a kedvem (miattad). Megfáztam (miattad). Sokat iszom (miattad). Nehéz napom volt (miattad). Nagy az esélye, hogy mindezen panaszoknak semmi köze szegény, búnős, agyonostorozott személyünkhöz. Mi mégsem vesszük észre, inert természetes reakciónk, hogy felel ősnek érezzük magunkat szeretteinkért. A zsaroló pedig élvezettel magyarázza, miért terhel minket a teljes felel ősség olyan helyzetekben, amelyekhez alig van közünk. AMIKOR A MEGÉRDEMELT B ŰNTUDAT IS ARÁNYTALANNÁ VÁLIK Bob, az ügyvéd, akivel az 1. fejezetben találkoztunk, tudta, hogy valóban visszaélt felesége bizalmával, es mindent elkövetett, hogy visszaszerezze azt. Stephanie azonban mindegyre felhánytorgatta neki hűtlenségét. Nem tudom, mit tehetnék meg, hogy kiengeszteljem. Dolgoznom is kell, nem ülhetek egész nap mellette, hogy vigasztaljam. Fogalmain sincs, mivel nyugtathatnám meg, es ő az utolsö, akitől. megtudhatorra. Szenvedett miattam, es most visszaadja a kölcsönt. Egek, még a bonozok is kijutnak végül a börtönből, nekem azonban meg beszélőre sem szabad mennem. 38

Zane Kedves G-pont 1

Zane Kedves G-pont 1 1 2 ZANE KEDVES G PONT 3 FIGYELMEZTETÉS Ha szexuálisan elnyomott vagy, ha elfojtod a szexualitásodat, vagy felhúzott orral állsz a szexhez, tedd le ezt a könyvet, és menekülj. Túl tüzes lesz neked - csúnyán

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom.

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom. Bevezetés Tegnap körülbelül húsz órát feküdtem az ágyban. Lázam volt, fájtak az izmaim. Közben a könyv első mondatai forogtak a fejemben. Ma már nem köhögök annyit, jobban érzem magam. És talán most így,

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk?

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? Miért? marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület, 1999 A kiadványt a Szociális és Családügyi Minisztérium Nõképviseleti Titkársága támogatta

Részletesebben

Az elmozdítható gyertyatartó. Regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről

Az elmozdítható gyertyatartó. Regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről Az elmozdítható gyertyatartó Regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről Fordította Merkli Ferenc Lektorálta Kovács László, Takács Adrián Donát, Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv és Folyóirat

Részletesebben

Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével!

Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! Arielle Ford lm agyar nyomdatermék Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! édesvíz kiadó budapest A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Arielle Ford / The Soulmate Secret HarperCollins

Részletesebben

A suttogó TRACY HOGG. A csecsemő gondozása és nevelése. és MELINDA BLAU titkai I. FORDÍTOTTA SZABÓ OLIMPIA

A suttogó TRACY HOGG. A csecsemő gondozása és nevelése. és MELINDA BLAU titkai I. FORDÍTOTTA SZABÓ OLIMPIA FORDÍTOTTA SZABÓ OLIMPIA A FORDÍTÁST SZAKMAILAG ELLENŐRIZTE DR. PAKSY LÁSZLÓ A suttogó TRACY HOGG és MELINDA BLAU titkai I. A csecsemő gondozása és nevelése EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 TRACY HOGG

Részletesebben

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt.

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. 1 Az élet 2 Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. Nekik köszönhetem, hogy itt és most az lehetek,

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2004. október, XIV. évf. 3. (38.) szám A Magyar Schönstatt-Családmozgalom lapja. meg ma, mint a második

KOPOGTATÓ. 2004. október, XIV. évf. 3. (38.) szám A Magyar Schönstatt-Családmozgalom lapja. meg ma, mint a második 2004. október, XIV. évf. 3. (38.) szám A Magyar Schönstatt-Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ fotó: Varga Kata A férjeink nem normálisak Több középkorú férfi hal meg ma, mint a második

Részletesebben

Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban *

Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban * SINGER MAGDOLNA Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban * Összefoglalás A szerző évek óta kísér haldokló betegeket önkéntes segítőként. Ebben a tanulmányban a betegágy melletti

Részletesebben

A változás és a változtatás lehetõsége

A változás és a változtatás lehetõsége KEDVES RITA A változás és a változtatás lehetõsége Egy alkoholista családban felnõtt nõ életútja Szabadságunk abban nyilvánul meg, ahogyan azzal bánunk, amit a sors ránk mért. (Jean-Paul Sartre) Minden

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL JANKOVICS ÉVA Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL Az utószót írta DR. ZONDA TAMÁS Tartalom ELŐSZÓ... mindnyájan tudjuk, hogy megfogunk halni, de mivel ez távolinak tűnik,

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV 1 MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV Ez a kézikönyv a szülőknek és minden felnőttnek szól, akik tenni szeretnének a gyermekek közötti erőszak csökkentéséért KIADÓ: UNICЕF Bеlgrád, Szerb Köztársaság

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára)

A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára) A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára) Copyright: Dr. Marosán György főiskolai tanár 1999 1 Bevezető Minden vezető függetlenül konkrét feladatkörétől

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai, Athén, Görögország, 1999. május 20. Közvetlen kapcsolat Istennel a béke elérésének módja 130-131. old. 653. videószalag (eredetileg angolul) Isten ismerete az egyetlen

Részletesebben