Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi. zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi. zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN"

Átírás

1

2 Susan Forward es Donna Frazier Érzelmi zs zsarolás A FÉLELEM, A KÖTELESSÉGÉRZET N ÉS A BONTUDAT SZORÍTÁSÁBAN ÉDESVÍZ KIADÓ B UDAPEST, 1998

3 ^a s!q.. 74r:- ^-' -',^.,.,...1 f ' ^ V G t i o R A fordítás az alábbi kiadás.alapján Susan Forward with Donna Fraizer: Emotional Blackmail HarperCollins Publishers, Inc., New York, 1997 Fordította Béresi Csilla Tartalom Szerkesztette Molnár Eszter Copyright Susan Forward, 1997 Hungarian translation Béresi Csilla, 1998 Hungarian edition Sweetwater - Publisher Establishment, 1998 Cover design Sweetwater Publisher Establishment, 1998 Előszó I. RÉSZ / Mi is az érzelmi zsarolás? 1. Diagnózis: érzelmi zsarolás 2. A zsarolás négy arca 3. Ködben botorkálva 4. Mesterségem címere 5. A zsaroló belső világa 6. Kettőn áll a vásár 7. A zsarolás lelki következménye II. RÉSZ / Váltsuk tettekre tudásunkat Bevezető 8. Útravaló gyanánt 9. A döntés pillanata 10. Stratégiák a zsaroló leszerelésére 11. Küzdjük le visszahúzó érzelmeinket Epilógus Az Édesvíz-kiadványok megtekinthet ők es megrendelhetők interneten: ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel ős kiadóalföldió igazgatója Számítógépes tördelés TypoStúdió Kkt Nyomta Alfőldi Nyomda Rt., Debrecen Felelős vezető György Géza vezérigazgató ISBN

4 Előszó Az érzelmi zsarolás embertársaink befolyásolásának rendkívül hatásos formája. A zsaroló egyenesen vagy burkolt formában azzal fenyeget bennünket, hogy megbüntet,.ha nem teljesítjük kívánságait. A bűnözés világában a zsaroló kényes titkok birtokában fenyeget őzik, es pénzt kér a hallgatásáért. Az érzelmi zsaroló érzelmekkel kereskedik. Tudja, milyen sokra tartjuk vele való kapcsolatunkat, ismeri a gyengéinket, nemritkán legféltettebb titkainkat is kifigyelte. Persze, szeret is minket, ez azonban mit sem számít, amikor megfizettetni készül a kapcsolat érzelmi árát: behódolásunkat. A zsaroló szeretete megvonásával fenyeget, ha nein dolgozunk meg ezért a szeretetért. Ráadásul mindig bennünk keresi a hibát. Ha nagylelkű, gondos lénynek tartjuk magunkat, 6 majd bebizonyítja, milyen önző, felelőtlen fráterek vagyunk. Ha pedig sokra tartjuk a pénzt vagy a biztonságot, a zsaroló feltételekhez köti a földi javat:juttatását. Aki enged az ilyen fenyeget őzéseknek, el őbb-utóbb csapdába kerül: döntéseit es viselkedését ettől fogva nem 6, hanem a zsaroló irányítja. Miért d őlnek be okos, sikeres emberek ezeknek az olyannyira átlátszó mesterkedéseknek? Azért, mert a zsaroló csaknem láthatatlan drótokkal iparkodik rángatni minket. A kapcsolat megváltoztatásához legel őszőr is ennek alapjait kell tisztáznunk. A zsaroló ügyesen elkend őzi a ránk gyakorolt érzelmi nyomást, olyan ügyesen, hogy nemritkán saját józan eszünkben is kételkedni kezdőnk. Azonkívül többnyire ég es föld a különbség a között, ami valójában történik, es ahogyan a zsaroló a maga viselkedését magyarázza. A könyv első részében az érzelmi zsarolás hatásmechanizmusát mutatom be önöknek. Megismerkedünk a zsarolók lelkivilágával, ami első pillantásra nehéz feladat, mivel nein mindegyikük egyforma. Akad közöttük passzív es akad agresszív. Van, aki nyílt kártyákkal játszik, mások fondorlatai roppant körmönfontak. Az érzelmi zsarolók lelki alkatának mégis van egy közös, jól megkülönböztethet ő vonása: a félelem. Félelem a veszteségt ől, a változástól, a visszautasítástól, a hatalom elvesztését ől. Akadnak egyesek, akiknél ez a félelem 7

5 mélyen a múlt bizonytalanságaiban gyökeredzik. Mások éppenséggel a közelmúltban kezdtek el félni, például egy szakítás, válás, állás elvesztése, nyugdíjba vonulás vagy betegség után. Mégse képzeljük, hogy az érzelmi zsarolás fegyveréhez nyúló szeretteinknek reggelre kelve az az els ő gondolatuk, hogyan tehetnének tönkre minket. A zsarolás számukra a biztonság záloga, mert így azt érezhetik, hogy urai maradtak a helyzetnek. Erre nagyon nagy szükségük van, mert lelkük telis-tele szorongással. Es jól idomított áldozataik megadják nekik ezt a lelki elégtételt. A segítségűk, közrem űködésűk nélkül azonban sehogyan sere boldogulnak. Ne feledjük, a zsaroláshoz mint minden üzlethez kettő kell. Mi teszi tehát az áldozatot áldozattá? Valamennyien érzékenységeinkkel együtt lépünk egy kapcsolatba; a zsaroló ezeket kiszimatolva próbál meg uralkodni rajtunk. Könyvem lapjain megmutatom az olvasónak, hogyan alakították ki élettapasztalataink az érzékenységeinkre ható automatikus érzelmi válaszokat. Nekem mint lélekbúvárnak es az emberi viselkedés tanulmányozójának rendkívül izgalmas volt végigkövetni azt a folyamatot, amely a kiszolgáltatott megzsaroltakat a maguk lábára állította. Es ezzel fordul is a kocka. Hisz éppen a megadás tanítja meg a zsarolót mestersége gyakorlására. Az érzelmi zsarolás folyondárként indázhatja körül életünket. Meglehet, el őször csak a főnökűnk zsarolásának engedünk, ám hazahozzuk az így keletkezett feszültséget, es továbbadhatjuk például a gyermekeinknek. Vagy éppen szüleinkkel való rossz kapcsolatunkat vezetjük le a partnerünkön. Nem tudunk egy személyes kon fliktust megcímkézve külön rekeszbe zárni, s elszigetelni életünk egyéb területeitől. Sőt, a zsarolás tehetetlenségi nyomatékát továbbadva magunk is zsarolóvá válhatunk a nálunk gyengébbekkel vagy sérülékenyebbekkel szemben. Az érzelmi zsarolók többnyire barátaink, munkatársaink, családtagjaink közül kerülnek ki. Velük való szoros érzelmi kapcsolatunkat nagyrészt talán jónak is véljük. Legtöbbször nincs is más hiba a kapcsolatban azon a fránya zsaroláson kívül. Nem hagyhatjuk azonban, hogy ennek örvénye beszívja életünket. Hallatlanul nagy árat fizetünk ugyanis, ha újra meg újra behódolunk az érzelmi zsarolásnak. A zsaroló viselkedése felborítja érzelmi egyensúlyunkat; szégyen es bűntudat jár a nyomában. Tudjuk, hogy okvetlenül változtatnunk kell a szóban forgó kapcsolaton, ezt meg is ígérjük magunknak, ám mindegyre azt tapasztaljuk, hogy túljárnak az eszünkön. Ez lassan aláássa önbizalmunkat, megrendíti biztonságunkat, megzavarja bels ő iránytűnket. Mi tehát a teend ő? Huszonöt éve vagyok lélekgyógyász, nem kevés tapasztalat mondatja ezért velem, hogy az emberek semmi mástól nem irtóznak ügy, mint a változástól. Ezen mit sem segít, ha világosan felismerik helyzetük tarthatatlanságát. Egyvalamit halálos biztonsággal kijelenthetek: csak akkor leszünk képesek életünk átalakítására, ha el őbb a viselkedésünkön változtatunk. A felismerés, helyzetünk megértése, a könyörgés, kérés mind kevés. Cselekednünk kell. Nekünk kell megtennünk az els ő lépést, hogy megkeressük a kivezető utat tarthatatlan élethelyzeteinkb ől. Minden könyvemben a megoldások lehet őségeire összpontosítottam a figyelmet, s ez most sincs másként. Lépésr ől lépésre végigkalauzolom önöket az érzelmi zsarolásból kivezet ő üton. Lehetőségeink száma ugyan korlátozott, többnyire azonban több választás is kínálkozik számunkra, mint hinnénk. A választás, a döntés pedig megerősíti az embert. Megtanítom önöket, hogyan mondhatnak nemet az érzelmi zsarolásra. Ennek módszerei huszonöt év tapasztalatai nyomán kristályosodtak ki számomra bizton állíthatom hát, hogy beválnak. Ezenközben megszabadítom önöket a b űntudat mardosásától, márpedig a b űntudat a zsaroló legfőbb fegyvere. Automatikus reakcióik helyébe tudatos, pozitív döntések lépnek, mostantól Ön es nem más dönti el, mekkora árat hajlandó fizetni egy kapcsolatért. Néhány ritka esetet leszámítva a legegészségesebb megoldás mindenestől kilépni a megromlott kapcsolatokból, ennek kivitelezésére is megtanítom önöket. Az ördögi körből kitörve hatalmas érzelmi energiák szabadulhatnak fel. Az érzelmi zsarolással szembeszállni nagy bátorságot követel. Ehhez iparkodom er őt adni könyvemben.

6 I. rész Mi is az érzelmi zsarolás?

7 1. Diagnózis: érzelmi zsarolás Az érzelmi zsarolás világában nehéz eligazodni. Akadnak, akik gátlástalanul fenyeget őznek, míg mások inkább vegyes jelzéseket adnak le, általában kedvesek, s csak néha folyamodnak érzelmi zsaroláshoz. Mindez megnehezíti, hogy felismerjük a manipuláció jeleit kapcsolatainkban. Természetesen vannak er őszakos zsarolók, akik kertelés nélkül a szemünkbe vágják, mire számíthatunk, amennyiben nem adjuk be haladéktalanul a derekunkat: Ha most elhagysz, búcsút mondhatsz a gyerekeidnek" vagy Ha nem támogatja a tervemet, nem kap t őlem ajánlólevelet". Ez világos beszéd, tudjuk, mire számíthatunk. Gyakran azonban az érzelmi zsarolás finomabb eszközökkel dolgozik, es tartalmas, értékes kapcsolatban üti fel a fejét. Ismerjük a másik jó oldalait, es hagyjuk, hogy kedvező tapasztalataink elhallgattassák kínzó sejtés űnket, hogy valami ínég sincs egészen rendjén. Az érzelmi zsarolás észrevétlenül cserkész be bennünket az elfogadható, egészséges viselkedés határvidékér ől, míg végül olyan hangsúlyokat lop kapcsolatunkba, amelyek lelki épségünket es egyensülyunkat veszélyeztetik. Mielőtt bárkit érzelmi zsarolónak bélyegeznénk, vizsgáljuk meg közelebbről, mutat-e viselkedése bizonyos jellemz ő sajátságokat. Nagyjából ügy állítjuk fel a diagnózist, akár egy orvos: a betegség tünetei után kutatunk. Az alább ismertetend ő példában egy szerelmespárról lesz szó, a tünetek azonban ugyanügy él-vényesek baráti, üzleti vagy családi kapcsolatokra. Esetről esetre más a tét, a zsaroló taktikája es lépései azonban változatlanok és világosan felismerhetők.

8 HAT HALÁLOS TÜNET Ismerőseim, Jim es Helen, alig egy éve voltak együtt. Helen irodalmat tanít egy vidéki egyetemen, óriási barna szeme van es széles, tökéletes mosolya. Egy összejövetelen ismerkedett meg Jimmel, akit elbűvölt Helen szépsége es személyisége. A magas, halk szavü fiú sikeres dalszövegíró. A két fiatal nagyon szerette egymást. Helen mégis egyre kellemetlenebbül érezte magát Jim oldalán. Voltaképpen arról van szó, hogy kapcsolatuk az érzelmi zsarolás hat egymást követő stádiuma szerint alakult. Hogy fogalmat alkothassanak maguknak arról, miben is áll az érzelmi zsarolás hat tünete, tekintsük át egyszer űsített formában Jim es Helen konfliktusát. Észre fogják venni, hogy a tünetek egy része Jim viselkedését érinti, míg mások Helenre vonatkoznak. 1. Követel őzés. Jim akar valamit Helent ől. Javasolja, költözzenek össze, úgyis sokat vannak együtt. Gyakorlatilag szinte ínár veled élek. Tegyük akkor hivatalossá az együttélésünket mondja a lánynak. Az összeköltözés nem lesz nehéz, Helen lakása óriási, Jim holmijai felét amúgy is átszállította már. Némelykor a zsarolók nem fogalmazzák meg olyan egyértelm ű- en a kívánságukat, mint Jim tette, hanem ránk hagyják, találjuk ki mi a szívűk vágyát. Jim is választhatta volna a közlésnek ezt a közvetett módját, mondjuk duzzogni kezd egy közös barátjuk esküv ő- je után, es Helenre bízza, hadd húzza ki bel őle, mi bántja. O erre azt mondaná: Szeretném, ha közelebb állnánk egymáshoz, néha olyan magányosnak érzem magam. Végül pedig el őállna az összeköltözéssel. Első pillantásra úgy t űnik, Jim javaslata szeretetb ől fakad, es egyáltalán nem hat követel őzésnek, hamarosan azonban kiviláglik, milyen makacsul ragaszkodik ehhez az egyedül üdvözít őnek vélt lépéshez, amelyet vitára sem hajlandó bocsátani. 2. Ellenállás. Helent kellemetlenül érinti Jim szándéka, es kijelenti, hogy egyel őre úgy érzi, nem érett meg kapcsolatuk az összeköltözésre. Nagyon szereti Jimet, mégis jobb, ha külön élik az életüket. Ha Helen nem volna ilyen szókimondó természet, az ellenállás közvetettebb formáit választaná, mondjuk tartózkodóvá válna vagy festésre hivatkozna, kiebrudalná Jimet a cókmókjával egyetemben. Igy vagy ügy, mindenképpen tagadó a válasza. 3. Erzelmi nyomás. Mikor Jim látja, hogy Helen másként viselkedik, mint ahogyan ő elképzelte, nein próbálja megérteni a lány 14 érzelmeit, ehelyett er őszakkal akarja álláspontja feladására kényszeríteni. Eleinte úgy tesz, mintha hajlandó volna vitára bocsátani a kérdést, ezek az viták azonban fölöttébb egyoldalúak, es hamarosan kisel őadásba torkollnak. Helen ellenállásátjim gyengeségként értelmezi, miközben saját vágyait a legkedvez őbb színben tünteti fel: A legjobbat akarom mindkettőnknek. Csak adni szeretnék neked. Ha két ember szereti egymást, az életüket is meg kell osztaniuk. Miért zárkózol el el őlem? Ha nem volnál annyira énközpontú, jobban meg tudnál nyílni nekem" papolja. Azután szívhez szólóbb húrokat penget: Hát nem szeretsz annyira, hogy mindig szükséged legyen rám? Egy másik zsaroló talán azt bizonygatná, mennyivel közelebb hozná kettejüket az összeköltözés. Azonban bármilyen hangot üt meg, az érzelmi nyomás, ha szelídebb álarcában is, mindenképpen jelen van. 4. Fenyeget őzés. Mivel Jim továbbra is ellenállásba útközik, értésére adja Helennek, mire számíthat, ha nein hódol be az akaratának. A zsarolók szenvedéssel vagy boldogtalansággal fenyegetnek bennünket. Esetleg tudtunkra adják, hogy megkínoztuk őket, vagy ígéretekkel kecsegtetnek: mennyi szeretetetés más egyebet kaphatunk tőlünk, amennyiben teljesítjük kívánságukat. Jim a burkolt fenyegetés módszerével él: Ha nem tudod elkötelezni magad nekem mindazok után, ami köztünk történt, jobb, ha mindketten más után nézünk. Nein fenyeget ugyan nyíltan a szakítással, ám Helen így is érthet a szóból. 5. Behódolás. A lány nein akarja elveszíteni Jimet; magát vádolja, talán neki nincs igaza, holott továbbra is rossz érzéssel gondol az összeköltözés lehet őségére. Jimmel csak felületesen tudja megbeszélni aggodalmait, a fiú egyébként sein tör ődik azzal, hogy csillapítsa ezeket. Néhány hónap múlva Helen beadja a derekát, és Jim beköltőzik. 6. Ismétlődés. Jim győzelme átmeneti fegyverszünetet eredményez. Most, hogy megkapta, amit akart, felhagy az érzelmi nyomással, es a kapcsolat látszólag kiegyensúlyozottá válik. Helen rossz érzései továbbra sem sz űntek meg, őrül azonban, hogy Jim nein nyaggatja többé, és hogy visszaszerezte a fiú szerelmét es megbecsülését. Jim ugyanakkor mar tudja, hogy elég b űntudatot keltenie a lányban, és az ügy táncol, ahogyan ő fütyül. Hiszen Helen számára cz a legegyszer űbb módja, hogy véget vessen Jim er őszakoskodásának. Ezzel megvetette az alapját minden további k ővetél őzésnek, erőszakoskodásnak és behódolásnak.

9 Az imént felsorolt hat sajátság minden érzelmi zsarolás tű. netegyüttesében szerepel, s könyvemben alaposabban is szemügy re veszem majd valamennyit. MIÉRT NEM LÁTJUK MEG, AMI SZINTE KISZÚRJA A SZEMÜNKET? Ezek a tünetek kiabálóan egyértelm űek es nyomasztóak. Gyakran megesik azonban, hogy miel őtt észrevennénk, máris belegabalyodunk az érzelmi zsarolás hálójába. Erre többek között akkor kerül sor, mikor a zsarolás egy szélsőséges, mégis gyakori viselkedés, a manipuláció alakját ölti. A manipuláció sok formája nem kellemetlen. Mindannyian manipuláljuk embertársankait, es b őven vissza is kapjuk a kölcsönt. Számtalan apró fondorlattal veszünk rá ivásokat akaratunk teljesítésére. Az egyik kedvencem: - De jó lenne, ha valaki kinyitná az ablakot! - ahelyett, hogy - Volnál kedves ablakot nyitni? Bámulatos, milyen nehezen forog a nyelvünk, ha kérnünk kell valamit, minél nagyobb a tét, annál kevésbé. Vajon miért? Azért, mert a kérés kockázatos. Mert mi lesz, ha a másik megtagadja kérésünket? Csak kevesen mondják ki kerek-perec, ami a szívüket nyomja. Félünk, hogy kiadjuk magunkat, ha kiszolgáltatjuk legbels őbb kívánságainkat es érzéseinket. Netán még megharagszunk, vagy ami roszszabb, kisemmizettnek érezzük magunkat. Ha viszont nem tesszük fel nyíltan a kérdéseinket, a másik tagadó válasza sem nyílt elutasítás, ugyebár. Így azután bármilyen kellemetlenséget könny űszerrel kimagyarázhatunk. Aztán meg nem is t űnünk annyira erőszakosnak vagy megszorultnak, ha elkerüljük a nyílt kérés kockázatát. Jóval könnyebb jelzésekkel tudtára adni másoknak a kívánságunkat, az 6 dolguk azután, hogy kitalálják, miben mesterkedünk. Valahogy így: - A kutya mintha sétálni szeretne (te pedig érts a szóból, drágám). Néha még szavakra sincs szükség. Elég egy sóhajtás, egy ajakbigygyesztés, egy lesújtó tekintet -- valamennyien élünk ezekkel a fegyverekkel, es mások is nap mint nap bevetik őket ellen űnk, a legjobb kapcsolatokban is. Van azonban egy határvonal, melyen túl a mindennapos trükkök kártékonnyá válnak. A manipuláció akkor fordul át et -- zelmi zsarolásba, mikor saját szándékaink es érdekeink ellenére kénytelen-kelletlen es korántsem először hódolunk be a zsaroló erőszakosságának. JOGUNK VAN KIJELENTENI: EDDIG Es NE TOVÁBB? Az érzelmi zsarolás témájában eleve benne foglaltatik a konfliktus es a hatalmi harc fogalma. Ha az egyik ember akar valamit a másiktól, az viszont ellenáll, kérdés, meddig mehetnek el akaratuk kikényszerítésében. Nem minden konfliktus, er ős érzelem vagy határaink egészséges kijelölése bélyegezhet ő ugyanakkor érzelmi zsarolásnak. Lássunk erre néhány példát. Ami még nem zsarolás Egyik barátn őm, Denise elmesélte, milyen konfliktusba keveredett Amyvel. Mindketten egy reklámügynökségnél dolgoztak, es Denise a közelmúltban sikeresen adott el egy fotókönyvet, amelyen egy éven át keményen dolgozott. Barátságunk kezdetét ől mindent meg tudtunk beszélni egy mással. Órákon át ecseteltük, milyen viszontagságos is a mi szakmánk, mert eleinte mindketten nagyobb cégeknek dolgoztunk, de hát nem olyan könny ű a nagykutyák között megmaradni. Es mivel olyan nehéz kiverekedni az embernek a helyét ebben a világban, mindenben segítettük is egymást. Így ment ez egészen addig, amíg el nem kezdtem dolgozni a könyvemen. Amy eleinte együtt örült vekni, hamarosan azonban felhívott, es a k ővetkez őket mondta: Tudod, féltékeny vagyok rád. Bármilyen keményen dolgozom, nincs semmi látszatja. Megkérlek ezért, ne beszélj a sikereidr ől, mert fáj nekem. Ehhez is tartottuk magunkat. Első pillantásra ügy tűnik, mintha Amy nyomást akarna gyakorolni ő akarná megszabni Denise-re, a kapcsolat mintha játékszabályait. Valójában azonban arról van szó, hogy becsületesen bevallotta érzéseit, miközben saját érzékenységét is féltette. Ehhez pedig minden joga megvolt. Ugyanakkor Denise-nek is joga volt, hogy eldöntse, mit szól mindehhez, es van-e kedve ezek után folytatni az Amyvel való barátságot. 17

10 Amy nem fenyeget őzött, sete nyíltan, sem burkoltan. Érzelmi nyomást sem gyakorolt barátn őjére, mindössze kinyilvánította érzéseit es óhajait. A határok átlépése Mit tenne hasonló helyzetben egy érzelmi zsaroló? Mondjuk ezt mondaná: Örülök a sikereidnek;tudorra, hogy mostantól nagyon le leszel terhelve. Mit szólnál hozzá, ha a segítségedre lennék? Denise tiltakozására pedig így folytatná: Azt gondoltain, barátok vagyunk. Tudod, mennyire rám jár a rúd mostanában. Ott volt a Rogerrel való szakítás meg az a hatalmas adó, amit be kellett fizetnem. Olyan letargiába süllyedtein, alig tudok dolgozni. Azt hittem, egy igaz barát segít a bajban. Mivel azonban folyamatos ellenállásba ütközik, fokozza az érzelmi nyomást, es Denise nagylelkűségére apellál: Nem értein, íniért olyan nehéz megosztanod velem a szerencsédet. En bizony megtenném a helyedben. Majd önz őnek es kapzsinak nevezi Denise-t, egyúttal a barátság megszakításával fenyeget őzik, ha Denise nem veszi be az üzletbe. Az végül beadja a derekát. Látjuk, ebben az elképzelt helyzetben az érzelmi zsarolás valamennyi eleme jelen van: a követelőzés, ellenállás, érzelmi nyomás, fenyeget őzés es behódolás. Es hogy mindez megismétl ődik a kés őbbiekben, arra a nyakamat teszem. EGYKONFLIKTUS KÉTFÉLE MEGOLDÁSA Azzal még senkinek sein ártunk, ha megkérünk valakit, hogy ne hozzon szóba egy kényes téthát. Mi történik azonban akkor, ha a konfliktus súlyosabb viselkedésformákat érint: partnerünk félrelépését, iszákosságot, munkahelyi kihágást? Ilyenkor az emberek többnyire súlyos sértéseket vágnak egymás fejéhez, es a felkorbácsolt érzelmek miatt a határok kijelölése, az eddig es ne tovább" is tül parancsolónak tűnhet. Ám még ez esetben is világosan megkülönböztethet ő az érzelmi zsarolás. Évek óta ismertem Jacket es a feleségét egy szimfonikus zenekar tagjait, es őszintén csodáltam a házasságukat. Meg is kérdeztem egyszer Jacket, mi a titkuk. A válasza egyáltalán nem az volt, amire számítottam. 18 Az igazat megvallva, nem mindig volt ilyen felh őtlen a kapcsolatunk. Három évvel ezel őtt elkövettem egy egetver ő ostobaságot. Találkozgattam egy hölggyel, aki vendégmuzsikusként jött a zenekarba. Rövid viszony volt, engem azonban mardosott a bűntudat. Muszáj volt mindent bevallanom Michelle-nek, különben hazug disznónak éreztem volna magara. El őször azt hittem, megöl. Néhány hétig szóba sem állt velem, éjszakánként pedig a kanapén ágyaztam meg magamnak. Azután a feleségem meglep ő dologgal állt elő. Azt mondta, gondolkozott rajtunk. Borzasztóan haragszik rám, mégis alkut ajánl. O a maga részéről soha többé nerc hozza szóba a hűtlenségemet; megígéri, hogy nem dörgöli at orrom alá minden adandó alkalommal. Ha viszont a magam részér ől nem mondok le a további kalandokról, es nem megyek el vele tanácsadásra, köztünk mindennek vége. Más feltételek között nem hajlandó folytatni a házasságunkat, mivel nem tud bizonytalanságban es a gyanakvás légkörében élni. Jacknek szerencséje volt, inert Michelle egészséges módon jelentette ki, hogy eddig es ne tovább!". Eközben: Meghatározta helyzetét. Megmondta mit akar. Partnere értésére adta, mit hajlandó elfogadni es mit nein. Megadta neki a választás szabadságát. Ráadásul közös terápiát követelt. Mit tenne ugyanebben a helyzetben egy érzelmi zsaroló? Volt például egy pár, akiket évekkel ezel őtt kezeltein. Stephanie es Bob házassága a tönk szélén állt, amikor eljöttek hozzám, már alig álltak szóba egyipással. Pedig vonzó pár volt: a harmincas éveik végén jártak, Bob adótanácsadóként, Stephanie ingatlanügynökként dolgozott. Mivel Bob ötlete volt a tanácsadás, el őször 6 mondta el a mondókáját. Nem tudom, meddig bírom tovább. Tizennyolc hónappal ezel őtt nagy hibát követtem el, ami lassan tönkretesz minket. Futó visongom volt egy üzlettársammal. Tudom, hogy én vagyok a hibás, ennek nem lett volna szabad megtörténnie, mégsem tudtam ellenállni a kísértésnek. Mindent megtennék, hogy kiengeszteljem Stephanie-t, mert szeretem a feleségemet és meg akarom tartani. Jól élünk, két gyönyör ű gyermekünk van. Hanem Isten a tanúm, az eset óta úgy bánik velem, mint egy tömeggyilkossal. Valahányszor akar valamit, felemlegeti a vétkemet. Most, hogy nyeregben érzi

11 ..,-.`^i^^s. magát, ő szabja meg, mikor jöhetnek látogatóba a szülei vagy milyen ájcí n, dékkal kell kiengesztelnem. Jelenleg épen Európába óhajt menni, pont amikor nagy üzletre szánaltok, es semmi szín alatt nem hagyhatom itt a munkámat. O mégis elvárja tőlem, hogy hagyjak ott csapot-papot, csak mert neki erre szottyant kedve. Stephanie-nak, Michelle-hez hasonlóan, minden joga megvan a haragra. O azonban büntetni es uralni akarta Bobot a félrelépés után. Ez pedig már nyílt zsarolás. A férje h űtlensége miatt elbizonytalanodott Stephanie tévesen azt hitte, Bobot b űntudatára apellálva kötheti magához. Erkölcsileg alacsonyabb rend ű, megvetend ő lényként bánt vele. Viselkedésének üzenete egyértelm ű: -- Ha nein teljesíted az óhajaimat, teszek róla, hogy nyomorult gazembernek érezd magad! A hasonló krízishelyzetek veszélyekkel vannak tele, de új távlatokat is nyithatnak egy kapcsolatban. Mondanom sem kell, az ilyen bonyolult élethelyzetek egyúttal az érzelmi zsarolásnak is melegágyai. Honnan tudjuk, hogy az uralomvágy vagy a válság megoldásának vágya mozgatja-e a másikat? Megmondani nyilván nem fogja. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy érzelmileg színezett konfliktusokban ítél ő-képesség űnk is csorbát szenved, különösen, ha a tetejében érzelmi nyomás is nehezedik ránk. Mégis elmondhatjuk, ha a másiknak a konfliktus megoldása a szándéka, akkor: Nyíltan megbeszéli velünk a helyzetet. A mi érzéseinkre is kíváncsi. Megérti ellenállásunk okait. Beismeri, mennyiben vétkes a konfliktus kirobbanásában. Ha viszont mindenáron győzni akar, akkor: Uralkodni kíván felettünk. Semmibe veszi tiltakozásunkat. Saját magát vagy indítékait magasabb rend űnek tartja a magunkénál. Tagadja, hogy bármiféle felel őssége volna a konfliktus kialakulásában. 20 RUGALMAS ÉS BEFAGYASZTOTT KAPCSOLATOK Felmerül ezenkívül a kérdés: mennyire rugalmas a szóban f lat? Mikor az érzelmi zsarolás beszüremkedik egy kapcsolatba, alapvetően megváltoztatja annak légkörét. Ebben a fagyos hangulatban elveszítjük rugalmasságunkat, amely eddig átsegített a zökken nőkön. őkőn. A hétköznapi emberi viszonylatokat engedmények es viszontengedmények szabályozzák. Amikor azonban kivész a kompromisszumkészség az egymással szemben álló felekb ől, szinte belekényszerülnek -- belefagynak kellemetlen szerepeikbe. Allen például okos, szellemes ember, egy kis bútorkészít ő társaság tulajdonosa. Nagyon csüggedten állított azonban be hozzám, hogy elpanaszolja, mi a gondja új feleségével, Jóval. Nem tudom, meddig bírom tovább. Tudom, szeret engem, mégis terhemre van. Valahányszor kimaradok otthonról a barátaim folyton hívnak ide-oda,. a feleségem jeleneteket rendez. Nem tudtam, hogy ennyire ónállótlan. En a magam részéről örülnék neki, ha kimozdulna otthonrólegy barátaival, 5 azonban egyre kevésbé tart erre igényt. Folyton velem szeretne lenni, mintha össze volnánk láncolva. Egyszer mégis vettem magapinak a bátorságot, es külön programot csináltam, hát eo álló hétig nem állt szóba velem. Nagyszer ű asszony, most mégis neheztelek rá. Az önállótlan, másoktól függ ő személyiségek gyakran esnek pánikba, amikor partnerük külön programot csinál. Ilyenkor elhagyatottnak es visszautasítottnak érzik magukat, es szorongani kezdférje ám ahelyett, hogy kibeszélnék magukból félelmeiket, iparkodnak elrejteni azokat. Hisz végül is feln őttek volnánk, független, önálló lények, es nem fél ős gyerekek. Jo is csak burkoltan hozta fétje tudomására lelkiállapotát, s b űntudatot keltmégjónne, amikor teljegyn érthető módon elment a barátaival. Allen mindent elkövetett, hogy megértse a feleségét. Nehéz oer -rnekkora volt, megértem hát, mién tudatotönállótlan es bizonytalan. Néha rnégjó érzés is, hogy egv n őnek ilyen nagy szüksége van ram. Az igazat megvallva mégis csapdában érzem magam. O végül is mindent megkap fölein, csak meri b űn udatot kelt bennem, én viszont eg re nyomorultabbá válok. 21 _A

12 Bár ínagának sem vallotta be szívesen, Allen lassan ráeszmélt, hogy Jo kislányos elesettsége voltaképpen követel őzés, amelyet jól időzített érzelmi nyomással támogat. Ráadásul Allen az érzelmi zsarolás sok-sok áldozatához hasonlóan elkövette azt a hibát, hogy megpróbálta megérteni felesége túlzott ragaszkodását. E könyv lapjain példák sora bizonyítja majd, hogy az érzelmi zsarolóval szemben a megértés sehová sem vezet, inkább csak lovat ad alája, mert igazolja viselkedését. Aki ráébred, hogy érzelmi zsarolás áldozata, úgy érezheti, mintha kihúzták volna Iába alól a talajt. Hirtelen rájön, nem ismeri igazából a szerelmét vagy a partnerét, a testvérét vagy a f őnökét, netán a barátját. Úgy érzi, elveszített valamit. Kiegyezésre nemigen van esély, s nem számíthat a másik rugalmasságára sem. Korábban nem kellett megfizetnie a kapcsolat árát, most azonban a zsaroló megköveteli, hogy rokonszenvéért cserébe úgy táncoljon, ahogyan ő fütyül. 2. A zsarolás négy arca Ha tényleg szeretnél..., Ha elhagysz, akkor én..., Te vagy az egyetlen, akire számíthatok..., Megkönnyíthetném a dolgodat, ha te is... " A zsaroló efféle fordulatokkal adja tudtunkra követelését. Ezek mégis minden alkalommal ivás arcot mutatnak, mivel a zsarolás egyegy sajátos alfaját képviselik. Négy ilyen változatot különböztethetünk meg, ezek ügy válnak el egymástól, ahogy a prizma bontja színeire a fehér fényt. A büntetők pontról pontra közlik velünk kívánságaikat, es nem feledkeznek el a következményekr ől sem, amelyek akkor vá rnak ránk, ha nem teljesítjük ezeket. Akár nyíltan támadnak vagy magukb an duzzognak, mindkét esetben ránk zúdítják haragjukat, amely akkor ébred bennük, ha valaki keresztezni meri szándékaikat. A zsarolók második csoportjába tartozó önbüntet ők ezzel szemben befelé fordítják agressziójukat. A szenved ők kiválóan értenek ahhoz, hogy b űntudatot ébresszenek áldozataikban. Ránk bízzák, találjuk ki magunk, mi a kívánságuk. A mézesmadzag-húzogatók folyton ígéretnek: ha megálljuk ezt vagy azt a próbát, csodálatos jutalomra számíthatunk. A zsarolók négyféle fajtája más es más szókészlettel dolgozik, sajátos színt kölcsönözve ezzel a zsarolás minden esetben jelenlév ő kelléktárának. Nein azért kezdtem ezzel a típussal a zsarolók jellemzését, inert a leggyakoribb, hanem mert ők viselkednek a legkirívóbban. Egy felháborodott b űntetőt nem lehet nein észrevenni, noha haragját kendőzetlen fenyegetésekkel -- o az aktiv b űntető --vagy duzzogással is kifejezheti -- 6 a büntetés passzív változatához folyamodik. Bármelyik utat választja is, arról ismerszik meg, hogy korlátlan egyeduralomra tőrekszik minden emberi kapcsolatában. 23

13 Az aktív büntet ő Ha visszamész dolgozni, elhagylak..., Ha nem viszed tovább a csaló_ di vállalkozást, kizárlak a végrendeletemb ől..., Ha elválsz tőlem, többé nem látod a gyerekeket..., Ha nem hajlandó túlörázni, ne szämítson el őléptetésre." Ezek bizony ijeszt ő, zord fenyegetések, amelyek nyomorúságosnak vagy legalábbis kellemetlennek festik le jöv őnket, amennyiben nem teljesítjük az aktív b űntető kívánságait. Pedig ezek az emberek gyakran nem is vannak tudatában szavaik súlyának. A legtöbbször nein váltják valóra fenyegetéseiket, s a fegyverszünet idején egészen kellemes lények lehetnek, mégis állandó szorongásban tartják környezetüket. Liz, ez a vékony, fekete szern ő, halk szavú n ő - sok rnäs nő társához hasonlóan -- azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogyan menthetné meg zátonyra futott házasságát. Fél jével együtt számítógépes szakemberek, es egy továbbképzés során ismerkedtek össze. Lizre nagy hatással volt a férfi határozottsága es kiváló problémamegoldó képessége. Michael csodálatos volt az elején. Gondoskodóan és szeretetteljesen bánt velem, ahogy még ma is néhanapján. Ezért belekerült egy id őbe, mire rájöttem, hogy mindig magáénak akarja az utolsó szót. Egy évvel a házasságkötésünk után terhes lettem, majd miután megszültem az ikreket, átadtam magam az anyasäg kötelességeinek. Aztán amikor az ikrek iskolába kerültek, úgy gondoltam, itt az ideje nekem is újra beülnöm az iskolapadba. A mi szakterületünkön muszáj lépést tartanunk a legújabb eredményekkel, aki ezt elmulasztja, óhatatlanul lemarad. Michael azonban úgy véli, nekem mint anyának otthon a helyem. Valahányszor szóba hoztam, hogy fogadhatnánk valakit a gyerekek mellé, meg sereg hallotta. Forrt bennem a düh, es válni akartam. Itt van azonban a bökken ő, mert a férjem közölte velem, ha ott merem hagyni, mindenemb ől kiforgat, es az utcára kerülök. A tetejében azzal is megfenyegetett, hogy a gyerekeimet sem láthatom. Leállítottam hát a válási procedúrát, es habár el akarom hagyni a férjem, nem tudom, hogyan nyerhetném vissza a szabadságomat. A bűntetők áldozatai mindig két t űz közé kerülnek. Ha a sarkukra állnak, szembe kell nézniük a kockázattal, hogy a hímtet ő végül is valúra váltja fenyegetését. Ha viszont behódolnak neki, vagy legalább megpróbálnak id őt nyerni, a végén úgy érzik majd, megfullad- 24 nak a zsarolás fojtogató légkörében, vagy megvetik magukat, amiért nem volt merszük kiállni jogaikért. Egyik páciensem, Josh harminckét éves bútortervez ő. Élete nagy szerelme egy lelkes űzletasszony, Beth. Boldogságának egyedül apja, Paul áll az útjában. Apára mindig is buzgó keresztény volt katolikusok vagyunk, ahogy családunk minden tagja. Amilyen balszerencsés vagyok, egy zsidó lányba lettem szerelmes. Megpróbáltam beszélni apámmal, de hallani sem akart a házasságomról. Ha elveszem Beth-et, nem vállal kezességet egy beígért, éget ően fontos üzleti kölcsönben, s a végrendeletéb ől is kizár. Es tudja, kitelik t őle, hogy beváltsa a fenyegetését. Megpróbáltam józan emberek módjára leülni es beszélni vele, de nem lehet, egyszer űen feláll és faképnél ha gy. Egyre csak azt kérdem magamtól, hát eladó vagyok en? Vajon mennyit éra lelkem? Mit tegyek, szakítsak a családommal, vagy hazudjak nekik, legyek úgy, mintha Beth nem létezne? Ez a hel yzet egészen fel őröl. Nemcsak a pénz forog kockán; mindig is fontosnak tartottam a családi kötelékeket, most pedig folyton hazudnom kell a szüleina házában. A büntető szülők gyakran kényszerítik arra gyermekeiket, hogy válasszanak köztük es más, a szívüknek kedves személyek között. Természetesen ha nem őket választják, árulónak kiáltják ki a szerencsétleneket. A megzsaroltak abban az illúzióban ringatják magukat, ha ez egyszer lemondanak a nem méltó partnerről a családi béke kedvéért, találnak majd olyat, aki kedvére lesz a szüleiknek. Ez azonban merő képzel ődés. A sz őlők következ ő választottjukban is találnak majd kivetnivalót, hiszen es ez a lényeg -- szül ői egyeduralmukat fenyegeti. Magunk is meglep ődünk, mi mindenre kényszerülünk, miközben megpróbáljuk lecsillapítani a büntet ők vadul tomboló haragját: hazudozni, füllenteni, titkolózni kezdünk, szinte a fal mellett lopakodunk, csakhogy elhiggyék nekünk, engedelmeskedünk akaratuknak. Egyszóval a lázadozó kamaszok szerepébe kényszerülünk, aini alaposan aláássa önbecsülés űnket. A csöndes büntet ő A b űntető nem okvetlenül fogalmazza meg nyíltan kívánságait. A duzzogó, csigaházába zárkózó zsaroló is pompásan sakkban tudja tartani környezetét. 25

14 ..,... _. Jim, a dalszövegíró, akivel az el őző fejezetben találkoztunk, a He.. lennel való összeköltözés után pontosan ilyen csöndes büntet őnek bizonyult. Fogalmam sincs, mihez kezdjek Jimmel. Ha haragszik ránc, egyszer űen magába zárkózik. Ilyenkor tudom, forr a méregt ől, mégsem hajlandó beszélni. A minap hasogató fejfájással érkeztem haza. Elfáradtam az iskolában, ráadásul munka is várt otthon -- nem számíthattam hát pihenésre. Iim azonban gyertyafényes vacsorával várt, igazán.megható volt, hiszen olyan kedves ember. Aztán amikor maga mellé húzott a kanapéra, tudtam, mi következik... Normál körülmények között boldoggá is tett volna ez a helyzet, de nekem hasogatott a fejem, várt a munkán, annyira voltam hát érzéki, mint egy papírzacskó. Megpróbáltam kedvesen Jim értésére adni az állapotomat, 5 azonban nagyon zokon vette. Persze nem kiabált, s őt egyetlen szót sem szólt, csak megfeszítette az állkapcsát, es sötét pillantást vetve rám, ragára vágta a szobája ajtaját. Ezeknek a b űntetőknek a hideg, zordon hallgatása csaknem elviselhetetlen; az ember a lelkét is odaadná, hogy megenyhüljenek. Mondj bárínit könyörgünk nekik. Kiabálj akár, minden jobb ennél a csöndnél. Sajnos azonban minél többet kérleljük a hozzájuk hasonló duzzogókat, csak annál jobban magukba húzódnak. ^ AZ ONBUNTETO Valamennyien találkoztunk már olyan hatéves kölyökkel, aki hisztizni kezdett. Mondjuk, azzal fenyeget őzött, ha nem maradhat fent tévézni, addig tartja vissza a lélegzetét, amíg belekékül. A feln ő tt önbüntetők valamivel fondorlatosabbak, ám az alapelv ugyanez. Valamennyien azzal fenyeget őznek, hogy kárt tesznek magukban, ha nem kapják meg, amit akarnak. Ne vitatkozz velem, mert beteggé vagy depresszióssá teszel..., Tégy boldoggá vagy otthagyom az állásomat..,, Ha nem teszed meg ezt vagy azt, nem vagyok hajlandó enni, nem tudok aludni, inni kezdek vagy narkotikumokhoz folyamodom..," Nagyjából ehhez hasonlók az önbüntet ők fenyegetései. Jo, Allen felesége is ehhez a fegyverhez nyúlt. Még nem tudort, mit tehetnék mindezzel szemben, de eddig hiába próbáltam a lelkére beszélni. Ilyenkor elnémul es könnybe lábad a szeme. Aztán bevonul a hálószobába, es magára zárja az ajtót, s csak hosszadalmas kérlelésre jön el ő. A legutóbb meg akartam látogatni a n ővéremet Oregonban, a hétvégi házúban. A feleségem erre akkora jelenetet rendezett, mintha a Holdra készültem volna. Tudod jól, hogy képtelen vagyok aludni, amikor távol vagy mondta. Azonkívül most, a szezon el őtt nagy szükségem van a segítségedre. Ha nem vagy itt, minden szétesik körülöttem. Hát nem érted, hogy szükségem van rád? De az isten szerelmére, ez nem a világ vége! Mindössze a n ővéremet szerettem volna meglátogatni. azonban ügy beszélt, mintha elhagyni készültem volna. Lefújtam a látogatäst. Azöta madarat lehetne fogatni vele, és ügy turbékolunk, mint a nászútunkon. Mégis ügy érzem néha, megfulladok. Az önbüntetők imádják a hisztérikus jeleneteket. Az ilyen ember gyakran önállótlan, es erősen függ a társától. Amennyiben zsarolni kezdi, minden nehézséget az ő vétkének tüntet fel; minden felelősség kizárólag őt terheli. Míg a b űntetők tehetetlen, kiszolgáltatott gyermekké teszik partner űket, az önbüntetők maguk válnak gyermekké. Nekünk kell megvigasztalnunk őket, kitalálnunk, miért szenvednek, es rendbe hoznunk az életüket. Nekünk kell megmentenünk őket önmaguktól, es védelmezni törékeny lényüket. Az önbüntetők attól sere riadnak vissza, hogy öngyilkossággal fenyegessék környezetüket. Ezt a fenyegetést soha nein szabad könnyedén vennünk, noha meglehet, az önbüntet ő mindennapos fegyverként veti be ellenünk. Eve fiatal, vonzó fest ő, aki Elliottal, egy híres, negyvenes m ű- vésszel él együtt. A kapcsolat romantikus szerelemként indult, amióta azonban Eve beköltözött Elliot lakásába, úgy érzi, partnere elnyomja es függőségre kényszeríti. Mär akkor is észrevette a férfi szeszélyességét es hirtelen hangulatváltozásait, amikor randevúzgattak, ezt azonban m űvészlelke számlájára írta. Teljesen felkészületlenül érték azonban Elliot depressziós rohamai, amelyeket drogfüggőségének tulajdonított. Azóta teljesen elhidegültek egymástól. Eve Elliot asszisztenseként dolgozik, anyagilag függ tehát t őle. A férfi ugyanakkor minden önállósági törekvésének útját állja. Még ahhoz is ragaszkodik, hogy Eve csakis az ő képeivel együtt állíthatja ki a maga munkáit. t 26 27

15 Végül nijöttem, oil kell hagynom, különben megfulladok. Valahánysz őzik, hogy túladagolja ma.. azonban megfrróbálok szakítani, azzal fenyeget gat. Eleinte kinevettem. Annikor rajzolótanfolyamra jelentkeztem, azt mondta, belehal, ha folytatom. Ez mar nem olyan vicces, inkább ijeszt ő. Igazán együtt érzek vele es szánom, másrészt haragszom is rá. Miért csinát ja ezt velem? Hisz mindössze egy tanfolyamra szerettem volna beiratkozni, A zsarolás szóban forgó típusára jellemz ő, hogy Elliot Eve felel ősségérzetére hivatkozik. -- Mindig olyan kedves volt hozzám. Ha ne adj isten kezet emel magára, soha nein bocsátom meg magamnak mondja a lány. Megnyugtattam, ha Elliottal marad, akkor sem biztos, hogy megmentheti. Aki tönkre akarja tenni vagy ki akarja oh tani az életét, ám lelke rajta. Aki pedig azt képzeli, megvédhet egy születetten öngyilkos alkatot önmagától, szinte felszólítja ezzel az érzelmi zsarolásra. N A SZENVEDŐ A szenvedő képe isiverős a mi kultúránkban. Megviselt arcú asszony egy elhagyott, rosszul világított lakásban, ahol gyermeke telefonját várja. Hogy hogy vagyok? -- szól bele a kagylóba, mikor végül megcsörren a telefon. Még azt kérded, hogy vagyok? Nein hívsz föl, felém sem nézel. Elfeledkeztél a szül őanyádról. Az sem érdekelne, ha megnyitnám a gázcsapot. A szenvedők kínjait kizárólag egyvalami szüntetheti meg: ha megkapják tőlünk, amire ácsingóznak. Szenvedéseiknek ezért természetesen mi vagyunk az okozói. Ha nein is vágják nyíltan a képünkbe, ezt gondolják. A szenvedők gyakran szeretetlenségünkkel magyarázzák, miért nem vagyunk képesek olvasni a gondolataikban. Gyakran húzódnak el duzzogva, könnyekkel a szemükben, es fogalmunk sincs, mi bántja őket. Megmondják persze, a maga idejében, ám el őbb hagyják, hogy órákig vagy akár hetekig aggódjunk miattuk. Patty negyvenhárom eves kormánytisztvisel ő. Valahányszor nézeteltérése támadt férjével, az mindig majd belebetegedett. or Alig bújik el ő a szobájából, es ha igen, akkor sem áll velem szóba, ha nem némán sétálni indul. Közben olyan szomorú tekintetet vet rám, hogy elszorul a szívem. Legtöbbször akkor él ezzel a fogással, ha az anyja látogatását akarja kierőszakolni, aki a legalkalmatlanabb pillanatokban szokott beállítani. Mégsem tiltakozom, inert nem tudom neznijoe szomorú tekintetét. Ha megkérdezem, mi a baj, csak felsóhajt es szenved ő tekintettel azt mondja: Semmi. Ilyenkor nekem kell rájönnöm, ezúttal miféle b űnt követhettem el. Több órás faggatás után szokta csak megmondani, mi bántja. Egyszer azt találtam mondani, nem állunk úgy anyagilag, hogy megvehessük a számítógépet, amire annyira fájt a foga. No, megkaptam a magamét. Hogy lehetek én ilyen k őszív ű, zsugori alak! Mit mondhattam mást menj, vedd meg ; es tudja, azon nyomban visszatért a jókedve. A szenvedők a tükörbe nézve egy átoksújtotta arcot látnak. Csak ritkän veszik maguknak a fáradságot, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, es őszintén kinyilvánítsák kívánságaikat. Gyengének látszanak, holott tulajdonképpen néma zsarnokok. Ha nein is rendeznek jeleneteket, viselkedésük mégis bántja es zavarba ejti szeretteiket. Nem mindenki szenved némán. Van, aki örömmel megosztja velünk a fájdalmas részleteket, ám szótlan sorstársaihoz hasonlóan ő is ugyanazt várja tőlünk: hogy mi oldjuk meg helyette a gondjait. Zoe, szintén páciensem, ötvenhét éves, egy nagy reklámügynökség jól kereső könyvel ője. Azért keresett fel, inert egyik munkatársn ője kezdte zsarolni. Tess a legfiatalabb kollégám. Feledve, milyen nehézségek árán jutottunk oda valamennyien, ahol ma vagyunk, azt képzeli, csak besétál, es ölibe hullanak a legjobb feladatok. Megpróbáltam ezt megértetni vele, de hiába. Aztán összet űzött a főnökünkkel, es az állását féltette. Napról napra szenvedései hosszú listájával állt elő. Dale, egyik kollégája például Mini sem bírja 51. Nem tudott megszerezni egy fontos ügtifelet, is most úgy észi, menekül el őle. A számítógépe is lerobbant. Ja, és elfelejtettem mondani, a kutya is megette a házifeladatát. Néha maga is észi a helyzet nevetséges voltát, ez azonban nein változtat alapvető bizonytalanságán. Azt mondja, olyan depressziós, hogy reggelente alig tud felkelni, folyta n. dohányzik, és egyre fogy... Megpróbáltam megnyugtatni és mar azt hittem, sikerrel järtam, amikor a dolgok új fordulatot vettek. Váratlanul nyaltatni kezdett, vegyem be a csapatomba. KIrtignak az állasomból, ha nem te- r 28

16 szed meg -- kérlelt. Dale gy űlöl engem, benned azonban megbízik, és ha most bizonyíthatnék, tudorra, minden jóra fordulna. Az az igazság, hogy jelenleg nem elég tapasztalt ahhoz, hogy bírná az iramot a csapatorrnban, én mégis tejesítettem a kívánságát, mert nem akartam önző alaknak látszani. Most mindenkire. többszörös teher nehezedik, mivel az 5 munkáját is el kell végeznünk. Ugy érzeni, kihasználtak. Es, nem hiszi el, de még nagyobb felel ősségre vágyik, amikor ez is sok neki. Igazán szívesen segíteném, hiszen fiatalkori önmagamat látom benne, a dolog azonban lassan kezd kicsúszni a kezemb ől: saját szakmai hírnevemet kockáztatom, ha nem vetek véget a zsarolásnak. A Tesshez hasonló szenved ők többnyire azzal hozakodnak el ő, mennyire ellenük van a sors. Csupán egy kicsinyke segítség kell, hogy helyre jöjjenek, es ezt persze t őlünk várják. Szánalmas helyzetük felébreszti megmentő-gondvisel ő ösztöneinket. A baj csak az, ha megadjuk a kért segítséget, holnap még többet követelnek. Aki gondját akarja viselni egy ilyen szenved őnek, egész életén át, élete minden órájában viselheti. Julie erre nem volt hajlandó, a sokat ígér ő összejövetel tehát elmaradt: Ígéretekben persze ezután sem volt hiány. Alex drága ajándékokkal halmozta el Julie-t: új számítógépet vásárolt neki, es gyermekfelügyel őt fogadott fia, Trevor mellé. Igen ám, csakhogy mindegyik ajándékát új feltételhez kötötte. Jobban tudná egyengetni Julie karrierjét, jelentette ki például, ha vállalná a háziasszony szerepét a társas összejöveteleken. Ehhez persze abba kellene hagynia az éjszakai forgatókönyvírást de hát a saját érdekében tenné. Julie egy darabig eleget is tett Alex kívánságainak. Aztán jött a végs ő próba. Azt mondta, gondolkodott a dolgon, es arra jött rá, mennyivel jobb lenne mindannyiunknak, ha Trevor egy darabig az apjához költözne. Nekem is több id őn jutna a munkámra. Erre pedig égető szükségem volna, hiszen ott állok a siker kapujában. Julie végre ráébredt, kivel áll szemben, es szakított Alexszel. A MÉZESMADZAG-HUZOGATO A mézesmadzag-húzogatók a legfondorlatosabb zsarolók. Megígérnek ők mindent: szerelmet, pénzt vagy el őléptetést, csak teljesítsük óhajaikat. A jutalom valóban ígéretesnek t űnik, érjünk azonban csak a közelébe, menten semmivé foszlik. Beletelik némi id őbe, mire a megzsarolt rájön, hogy bolonddá tették. Barátn őm, Julie ebéd közben mesélte el, hogyan ígért meg neki fűt-fát a barátja. Alex, egy kétszeresen elvált, jómódú üzletember több hónapja jár Julie-val, aki kezd ő, ambiciózus forgatókönyvíró. Amikor megismerkedtek, Julie otthon dolgozott, s éjszakánként írta forgatókönyveit. Alex kit űnőnek találta a munkáit, es nem fukarkodott a dicsérettel. Csakhogy itt jön be a dologba a mézesmadzag. Azt mondta, van néhány producer ismerőse, akik -- hogy is mondta? intelligens munkákat keresnek, olyanokat, amilyenek az én forgatókönyvcím. Lesz majd egy hétvégi parti, ígérte, ahol bemutat nekik. Felvillanyozott ez a lehetőség, hiszen olyan keményen dolgoztam az utóbbi időben. Árra mindennek ára volt; nem volt szabad meghívnom a bohém" barátaimat, akik csak visszahúznak". 30

17 3. Ködben botorkálva ^Az érzelmi zsarolás s űrű ködben virágzik igazán, amely oly vastagon terjeng körülöttünk, akár egy repül őgép körül. Ebben a ködben nem látjuk át világosan a zsaroló szándékait vagy akár a saját reakcióinkat sem. Ezt a ködöt a félelem, a kötelességérzet es a b űntudat gei feszti. Valamennyien jól ismerjük ezeket a kellemetlen érzelmeket. Többnyire el is viseljük őket, es nem engedjük, hogy elhatalmasodjanak rajtunk. A zsarolók azonban feler ősítik bennünk a hasonló érzéseket, annyira, hogy tűrhetetlenné válnak. Mi ekkor mindent elkövetünk, csakhogy megszabaduljunk t őlük. Ezek csaknem olyan automatikus reakciók, mint amikor betapasztjuk a fülünket egy sziréna sivalkodása hallatán. Nem gondolkodunk, cupán védekezünk, az érzelmi zsaroló pedig pontosan erre szárasít. A FELELEM FELEMÉSZTI A LELKET A zsaroló titkon kilesett félelmeinkre alapozza tudatos es tudattalan stratégiáját. Mivel a közelünkben él, nem nehéz kifigyelnie, mit ől hátrálunk meg, miért izgulunk, mit ől feszül meg a testünk. Ennek nem kell okvetlenül tudatosnak lennie, valamennyien tudjuk, mit ől félnek a hozzánk közel állók. Maga a zsaroló is félelmei rabja, err ől az 5. fejezetben szólok majd b ővebben. A zsarolás során tehát mindkét felet a félelem mozgatja. A zsaroló mindazonáltal -- félelmeink pontos ismeretében testre szabott fenyegetésekkel áll el ő. Ha nein teljesítjük követeléseit, akkor: elhagy megvet nem szeret többé bennünket kiabál veszekszik velünk kidob az. állásunkból 32 Az a legfájdalmasabb az érzelmi zsarolásban, hogy épp a másikba vetett bizalmat ássa alá, s lehetetlenné teszi a kapcsolat korábbi nyitottságát. Legalapvet őbb félelmünk: az elszakadási félelem A félelem kisgyermekkorunk óta jó ismer ősünk, hisz szüleink gondoskodása nélkül a szó szoros értelmében halálra lennénk ítélve. Ez a magatehetetlenség elszakadási félelmet ébreszt a gyermekben, amelyet sokaknak soha sem sikerül kin őniük. Valaha mi is hordákban éltünk, ezért elviselhetetlen számunkra, ha ki vagyunk zárva az emberek közösségéb ől. Lássuk, hogyan használja ki hasonló félelmeinket az érzelmi zsaroló. Lynn, a negyvenes évei végén járó sikeres üzletasszony, férje, Jeff negyvenöt esztend ős ács. Lynn házassága megromlása miatt keresett fel. A férj a házasság után otthagyta állását, hogy ellássa akis farmot, amelyet Los Angeles mellett tartanak fent. Ez a munkamegosztás azonban állandó összet űzés forrásává vált a házastársak k ő- zött. Nem egyenrangú felek kapcsolata a mienk. Én keresem a pénzt, a ferjem. meg elkölti. Rosszul van ez igy. Persze, dolgozik 5 is, akad elég munka a ház körül meg a farmon, mégis azt kívánom, bárcsak állásba menne. Ráadásul mindig pumpol is valamiért, nekem pedig vaj.zivem van. Az utóbbi néhány hónapban. aztán duzzogni kezdett; ha mégsem kapott meg valamit, elvonult például a cs űrbe. Tudja, nem bírom, amikor visszahúzódik t őlem. Mindig a sarkában vagyok, már akkor is elveszettnek érzem magam, ha a másik szobába megy át. Az első házasságom felbomlásakor gy űlöltemhazajönni az üres házba, es nem akarom még egyszer átélni ezt az érzést. Beszéltem err őljeffnek, es ő meg is értett. Mégis, amikor duzzogni kezd, attól félek, elhagy. Tudom persze, hogy ez őrültség, nem välun.k el egypiástól. Lynn ügy érezte, mintha fekete lyukba zuhant volna, ha magára maradt. Ett ől pedig iszonyüan félt, s valahányszorjefimagába zárkózott, át kellett élnie ezt a félcimet. Ancikor a régi teherautója elromlott, nagy veszekedés törlt ki közt űnk, mivel célozgatni kezdett, hogy venni kellene. újat. Takin még munkához is juthatna (gy a szomszédos farmokon. Közöltem vele, nincs elpg pén- 33

18 zünk a teherautóra; ő persze menten duzzogni kezdett. Néhány nap múltán azzal állt elő, hogy semmire sent becsülöm a munkáját, ezért egy id őre magamra hagy. A testvéreinél találtam rá, és könyörögtem neki, hogy jöjjön haza. Jeff sebzett állatként védte férfiúi méltóságát a kapcsolatban. Sok más férfitársához hasonlóan ő is nehezen viselte, hogy, a felesége többet keres nála. Lynn a maga részéről pánikba esett. Épp a meghitt kapcsolatok hívják el ő legkínzóbb félelmeinket, hiszen ezekben vagyunk a leginkább sebezhet őek. Lehet, hogy életünk egyéb területein kiválóan megálljuk a helyünket, ám remegni kezdünk, mint a nyárfalevél, ha a társunk hidegen bánik velünk. Addig könyörögtem, anígjeff haza nemi jött, de ezután is alig lehetett szavát venni. Akkora volt közöttünk a feszültség, hogy tennem kellett valamit. A szüleim is távoliak voltak, tele haraggal, mégis némák, hamis udvariasság máza mögé rejtve dühüket. Annak idején megesküdtem, én másként csinálom. Meg akartam tartani Jeffet, feltettem hát magamnak a kérdést, mi a fontosabb, ő vagy a pénz. Férjemuram hamarosan új teherautóval furikázott. Megkapta hát, amit akart, s ha nem is tudatosodott benne, megtanulta, hogyan játsszon Lynn érzelmeivel. Valahányszor magába zárkózott, felesége beadta a derekát. Mindezt nem gonoszságból m űvelte, hanem mert bevált. Lynn kétségbeesett, hogy újra kell kezdenie az életét, végig kell csinálnia egy újabb válást. Megnyugtattam, nem muszáj a fürd ővízzel a gyereket is kiöntenie. Arról van szó, hogy az elszakadástól való félelme teszi vakká, bénítja meg Jeff érzelmi zsarolásával szemben, s egészséges kompromisszum helyett automatikusan behódol a férjének. A félelem fekete-fehéren láttatja velünk a dolgokat. Lynn azt képzelte, ha szembeszáll Jeff akaratával, nem marad más hátra, mint a szakítás. Én ehelyett harmadik lehet őséget javasoltam: közös er ővel dolgozzunk a kapcsolat megmentésén es Lynn félelmeinek enyhítésén. A haragtól való félelem A harag szinte mágneses er ővel vonzza magához félelmeinket, es menekülésre ő sztönöz. A harag kinyilvánítását csak kevesen veszik nyugodtan tudomásul, mivel összetiizéssel, veszteséggel es er őszak- 34 kal társul a tudatunkban. Ez eddig érthet ő es hasznos is, különösen amikor mások kirobbanó háborgásától óv meg minket. Ennek ellenére a legtöbb kapcsolatban a harag mind őssze egy érzelem a sok közül, önmagában se nem jó, se nem rossz. Csakhogy épp a haragtól való szorongás akadályoz meg bennünket abban, hogy szembeszegüljünk az érzelmi zsarolással. Sokan saját haragjuktól ugyanügy félnek, mint a másokétól. Elég, ha megérzik a harag árnyalatát egy hangsúlyban, máris attól rettegnek, hogy nem fogadják el, elhagyják vagy akár bántalmazzák is őket. Josh-t, a bútortervez őt például, akivel az el őző fejezetben találkoztunk, egészen megbénította apja haragja. Amint szóba hozom az ügyet, máris felemeli a hangját. Ha aztán meglátom haragtól eltorzult arcát, hiába vagyok tíz centivel magasabb nála, ügy érzem magam, mint egy hátulgombolós. A szülök kiválóan értenek ahhoz, hogy újraélesszék gyerrnekkori félelmeinket. MintJosh mondotta: Gyerekkoromiban apára olyan hangosan ordítozott velünk, hogy attól féltem, ránk d ől a ház. Bárrnilyen nevetséges is, ma is ugyanúgy rettegek, nehogy felébresszem a haragját, pedig az évek során sokat szelídült. Az érzelmi emlékezet régi reakcióinkat ismételteti meg velünk. Néha egy homlokráncolás is elég, hogy tanult válaszreakcióink beinduljanak. A KÖTELESSÉGÉRZET SZORÍTÁSÁBAN Felnőtt korunkra valamennyien megtanuljuk, mivel tartozunk másoknak, s valamennyiünkben mélyen gyökereznek a kötelesség, hűség, emberszeretet es önfeláldozás eszméi. Olyanravira, hogy sajátunknak véljük őket, holott a szüleink, a neveltetésünk, a közerkölcsök, a média ültették ezeket belénk. Kötelességérzetünk az esetek egy részében összhangban all a józan ésszel, es olyan erkölcsi alapot ad cselekedeteinknek, amelyre okvetlenül szükségünk van. Néha meg sincs egyensúlyban önmagunkkal és másokkal szemben vállalt kötelezettség űnk. A zsarolók előszeretettel hivatkoznak kötelesség-, _ érzetünkre, s Szívcsere felemlegetik, mi mindennel tartozunk nekik..-sientbeszéd űkhóz nem haboznak segítség űi hívnia vallás vagy az erkölcs el őírásait. 35

19 Egy h ű gyermek felkeresi az édesanyját. Agyondolgozom magara a csalädomért, a legkevesebb, amit megtehetsz, hogy itthon vársz rám. Tiszteld apádat (es engedelmeskedj neki!). A főnöknek mindig igaza van. Melletted álltam, amikor azzal az alakkal jártál. Most sem kérek mást, csak ezt a kétezer dolláros kölcsönt. A legjobb barátod vagyok. A zsaroló jóval többet vár el, mint amit a hétköznapi alkuk során magunktól adunk. Voltaképpen azt közli velünk, hogy tetszik vagy sem, de tartozunk neki óhajai teljesítésével. Elvárásai különösen akkor ejtenek zavarba, ha valóban nagylelk űen bánt velünk. A szeretet és a hála azonban hamar elpárolog, ha minduntalan kötelességeinkre hr v atkoznak. Egyszer volt egy betegem, aki azóta is mint a kötelességérzet áldozata él az emlékezetemben. A harminchét éves Maria kórházi adminisztrátor volt, s jónevű sebészhez ment feleségül. Olyan egyéniség volt, aki mindig ott van, ahol segíteni kell, es örül, hogy adhat. Mondanom sem kell, férje alaposan kihasználta äldozatkészségét viharos házasságuk idején. Olyan családból származom, amelyik mindennél fontosabbra tartotta az otthoni harmóniát. Valöszín űlegjay is ezért vett el. A munkámat is szeretem, de az otthonom a legfontosabb szánsomra a világon. Máig fülemben csengenek a templomban halott szavak: egy kapcsolatot az egyik fél áldozatos erőfeszítése is fenntarthatja. Ha az ember mindenét odaadja es Istenhez fohászkodik, gy őztesen kerül ki minden hányattatásból. Családanyaként tudom, mivel tartozom a családomnak, es ezt Jay is nagyon, de nagyon jól tudja. Jay évekig visszaélt Maria kötelességérzetével. Mivel véleménye szerint mindent megadott a családjának, ügy érezte, hogy részér ől eleget tett a házassági szerz ődésnek. Mindenki tökéletes párnak hitt minket, csak azt nent tudták, mekkora nőcsábász Jay. Mielőtt összeházasodtunk, eldicsekedett a kalandjaival es ői szívet tört össze. Én persze büszke voltam, hogy a sok n ő hogy mennyi n közül engem választott. Most mar tudom, mekkora naivitás volt ez t őlem. Húzasságkötésünk után egyik kaland a másikat érte, s a férjem egyre töb- 36 bet tartózkodott házon kívül, hol a választási kampányra, hol éjszakai ügyeletre hivatkozott. Zavaros kifogásai es növekv ő közönye elég volt ahhoz, hogy gyanút fogjak. Aztán baráti" telefonok figyelmeztettek, hogy hol mindenütt látták n ői társaságban. Az ösztöneim azt súgták, hogy a sok pletyka igaz, mégis jó id őbe telt, amíg szembe tudtam nézni az igazsággal. Hisz oly sokkal tartoztam neki, olyan keményen dolgozott a családjáért. Jay ellentámadásba lendült. Bármi történt is, Mariának vele kell maradnia, mert ez a kötelessége jelentette ki. Természetesen mindent tagadott. Hogyan hihetsz az ilyen rosszindulatú pletykának kérdezte felháborodottan. Hisz láthatod, agyonhajszo- Iont magam a családomért. Miattatok vállaltara az éjszakai ügyeletet és most ez a hála. Hogy képzeled, hogy felrúghatsz mindent, es szétdúlhatod a családunkat? Nézz körül, mennyivel jobb sorod van, mint a legtöbb feleségnek. Miért nem becsülöd meg akkor, mennyi munkámba került mindezt előteremteni. Egyszóval kötelességem volt megbízni benne. Es ott voltak gyerekek, akiket annyira szeretek. A férjem ezután a vállamra tette a kezét es a fülembe sügta: Vedd föl azt a fekete ruhát, amit annyira szeretek, elviszlek vacsorázni. És többé ne halljak a válásról. Nem szabad bedőlnöd minden pletykának. Mosolyt er őltettem hát az arcomra, felvettem a ruhát, es elmentünk szórakozni, mintha mi sere történt volna. A család összetartásának vágya sokakat visszariaszt a válástól. Senki sem akarja összetörni gyermekei szívét. Sokan inkább vállalják ezt a nemes áldozatot, semhogy saját életüket éljék. Mariát is megbénította a család széthullásának gondolata. Jay rájátszott felesége kötelességérzetére. Addig cs űrte-csavarta a mondandóját, amíg Ma ria kötelességei teljesen háttérbe nem szorították saját h űtlenkedését. Jay fogalmai szerint Maria az utolsó csepp vérével tartozo tt neki, míg ő maga akkor feledkezhetett meg kötelességeir ől, amikor erre kedve szottyant. Mártírtekintettel járt-kelt odahaza, feledve, hogy gyermekei mennyire megsínylik az otthoni feszültséget, amelynek ő es nem más volt az okozója. Milyen jó is volna, ha a zsarolók ugyanügy átéreznék a mi helyzetünket, mint a magukét. Jay nem vállalt felel ősséget a család széteséséért, s tijra csak elfoglaltságaira hivatkozott. Különben is, nem volt itt semmi baj. O sern- Ini rosszat nem tett, es ha IVlaria boldogtalan, tegyen róla, hogy minden ugyanügy legyen, mint regen. Figyelmeztettem Mariát, hogy ugyanolyan kötelessége saját boldogságával es lelki békéjével törőd- a 37

20 ni, mint a másokéval. A legtöbbünknek nehezére esik megvonnia a határokat, hol végz ődik másokkal szemben vállalt kötelességünk, és hol kezd ődik embertársainké. Ha pedig er ősebb a kötelességérz e. tönk, mint az önbecsülésünk, a zsarolók hamar megtanulják, ha. gyan fordítsák ezt a saját javukra. Némelyik zsaroló a múltra hivatkozva jelenti ki, hogy egy életre lek ő- telezettjei vagyunk. Nem egykönnyen feledi el szívességeit, amelyeket nem ajándékként osztogat, hanem kamatozó kölcsönként. E kölcsönök es kamatjaik törlesztését aztán halálunkig nyöghetjük. Akasztják a hóhért LynneI dolgozva hamar rájöttein, hogy maga is zsarolással felelt a zsarolásra. Behívtam hátjeffet az egyik illésre, es ő így panaszkodott: Muszáj volt néhány napra elszabadulnom otthonról. Az öcsém házában aztán kipakolt a feleségem. -- Hogy lehetsz ilyen önz ő? Csak magadra gondolsz, es csak elvenni akarsz kiabálta. Tudod, hogy én keresem meg kett őnk kenyerét. Mindazok után, apait érted tettem, hogy mertél otthagyni. Ha még egyszer duzzogni kezdesz, egy fityinget nem látsz t őlem. Menten tudtam, hogy nagy bajban vagyunk. Mindkett őnket annyira megrémítettek a történtek, hogy terápiára volt szükségünk.. Sok társához hasonlóan Lynn is arra hivatkozott, mi mindennel tartozik neki Jeff, s megpróbált ugyanúgy ráijeszteni, ahogyan ő megijedt férje viselkedését ől. Amikor utánament es visszakönyőrögte, sokat veszített tekintélyéb ől, s most az elveszített befolyást akarta visszaszerezni a zsarolás eszközeivel. Ez a szerepcsere nem ritka egy kapcsolatban: a megzsaroltból k őnnyen válhat zsaroló. Van, aki ügyesebben csinálja, ám a dolog csak ritkán egyoldalú. Az is megeshet, hogy egy másik kapcsolatban vállaljuk magunkra a zsaroló szerepét. Például, ha a főnökűnk zsarnokoskodik velünk, a tehetetlenséget, amelyet vele szemben érzünk, a házastársunkon vagy a gyermekeinken verjük le". BŰNTUDAT A bűntudat felel ősségérzetűnk szerves része. A lelkiismeret szava torzítatlan alakjában cselekedeteink inegbizható irányt űje. Néha mégis félrevezethet bennünket, például amikor a b űntudat túlméretezetté es aránytalanná vagy indokolatlanná válik. Ebben a formájában pedig a zsaroló fegyvertárának kipróbált darabja. Minden a te hibád A zsaroló ilyenkor minden bajt es nehézséget a mi nyakunkba varr. Rossz a kedvem (miattad). Megfáztam (miattad). Sokat iszom (miattad). Nehéz napom volt (miattad). Nagy az esélye, hogy mindezen panaszoknak semmi köze szegény, búnős, agyonostorozott személyünkhöz. Mi mégsem vesszük észre, inert természetes reakciónk, hogy felel ősnek érezzük magunkat szeretteinkért. A zsaroló pedig élvezettel magyarázza, miért terhel minket a teljes felel ősség olyan helyzetekben, amelyekhez alig van közünk. AMIKOR A MEGÉRDEMELT B ŰNTUDAT IS ARÁNYTALANNÁ VÁLIK Bob, az ügyvéd, akivel az 1. fejezetben találkoztunk, tudta, hogy valóban visszaélt felesége bizalmával, es mindent elkövetett, hogy visszaszerezze azt. Stephanie azonban mindegyre felhánytorgatta neki hűtlenségét. Nem tudom, mit tehetnék meg, hogy kiengeszteljem. Dolgoznom is kell, nem ülhetek egész nap mellette, hogy vigasztaljam. Fogalmain sincs, mivel nyugtathatnám meg, es ő az utolsö, akitől. megtudhatorra. Szenvedett miattam, es most visszaadja a kölcsönt. Egek, még a bonozok is kijutnak végül a börtönből, nekem azonban meg beszélőre sem szabad mennem. 38

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Susan Jeffers. Édesvíz Kiadó Budapest

Susan Jeffers. Édesvíz Kiadó Budapest Susan Jeffers Édesvíz Kiadó Budapest A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan Jeffers / Feel the Fear... and Do It Anyway Ballantine Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

rcok adása és megvonása ová k : :n i kó Györe Balázs; Halottak apja. Kalligram, Pozsony, 2003

rcok adása és megvonása ová k : :n i kó Györe Balázs; Halottak apja. Kalligram, Pozsony, 2003 közvetítő elbeszél ő által feltárt jelentések csak meger ősítik eddigi elgondolásunkat, miszerint Matuska Szilveszter kett ős énnel (gondos családapa és perverz nőcsábász) rendelkez ő személyiség volt,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom.

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom. Tartalom Kamasz vagyok 4 Hát a fiúk? Miért olyanok még mindig, mint a gyerekek? 6 Mi történik a pubertás során? 8 És mik azok a hormonok? 10 Szôr, szôr, és megint csak szôr! 12 Nagy mell, kis mell 14 Egy

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

A NAGY VACSORA. Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) Cseri Kálmán

A NAGY VACSORA. Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) Cseri Kálmán Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán A NAGY VACSORA Alapige: Lk 14,15-24 Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt Jézushoz: Boldog az, aki Isten országának

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben