Jim Marrs. Titkos Uralom. A Trilaterális Bizottságot, a szabadkőműveseket és a nagy piramisokat összekötő rejtett történelmi szálak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jim Marrs. Titkos Uralom. A Trilaterális Bizottságot, a szabadkőműveseket és a nagy piramisokat összekötő rejtett történelmi szálak"

Átírás

1 Jim Marrs Titkos Uralom A Trilaterális Bizottságot, a szabadkőműveseket és a nagy piramisokat összekötő rejtett történelmi szálak

2 Az elektronikus változat a Magyar a magyarért Alapítvány 2003-as kiadása alapján készült. e-book formában terjeszti az ADAMO BOOKS webáruház 2009

3 A mű eredeti címe és kiadója: RULE BY SECRECY Copyright 2000 by Jim Marrs HarperCollins Publishers Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY All rights reserved Published by arrangement with HarperCollins Publishers Inc. Kiadva a HarperCollins Publishers Inc.-vel kötött szerződés alapján. Szerkesztette: Galántai Dávid Fordította: Barabás Judit (5. rész) Béres Endre (2. rész) Farkasvölgyi Szabolcs (4. rész) Fehér Gabriella (4. rész) Lázár Anikó (1. rész) Petraskó Judit (2. rész) Róza Gabriella (3. rész) Terjéki Tamás (Bevezető) Törőcsik Eszter (3. rész) Az 5. rész elkészítésében tanácsadóként közreműködött: Borza Attila A fordítást az eredetivel egybevetette: Montanus Lektorálta: Erki Edit Tördelés és arculatterv: Fehér Zoltán Kiadó: Magyar a magyarért Alapítvány, Budapest Felelős kiadó: Brády Zoltán ISBN X Hungarian translation Magyar a magyarért Alapítvány 2003 Nyomtatta a KORREKT Nyomda Felelős vezető: Barkó Imre A borító Max Ernst kollázsának felhasználásával készült.

4 TARTALOM BEVEZETŐ Mit nevezünk összeesküvésnek? Kevesek uralma A kevesek nézőpontja ELSŐ RÉSZ MODERN TITKOS TÁRSASÁGOK A Trilaterális Bizottság A Külkapcsolatok Tanácsa Bilderberg-csoport A Rockefellerek A Morgan-család A Rothschildok A pénz titkai és Amerika nemzeti bankrendszere Egy birodalom születése A Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Királyi Intézet és a Kerekasztal-társaságok Rhodes és Ruskin A Halálfejes Rend Adómentes alapítványok és ábécé-ügynökségek" Ami a hírekből kimarad Megjegyzések MÁSODIK RÉSZ AZ ÖSSZEESKÜVÉS NYOMAI Az Iron Mountain-jelentés Az Öböl-háború Ki fizeti a számlát? Vietnam 4

5 Kennedy a globalisták ellen Veled vagyunk, Johnson! Kereskedünk az ellenséggel Korea A náci kultusz megjelenése Teozofisták, thulisták és más kultuszok követői A Vezér színre lép Hitler támogatói Fordul a kocka Japánt a falhoz állítják A II. világháború Az üzleti élet nem áll meg Az I. világháború Ürügy a háborúra Az orosz forradalom A kommunizmus kialakulása Megjegyzések HARMADIK RÉSZ LÁZADÁS ÉS FORRADALOM Az amerikai polgárháború Titkos társasági agitáció Megelőző csapások Mozgalom a szabadkőművesség ellen A francia forradalom Jakobinusok és jakobiták Sir Francis Bacon és az Új Atlantisz Az amerikai forradalom Az illuminátusok A szabadkőművesség Saint-Germain grófja és más mágusok Szabadkőműves összeesküvések Szabadkőművesség kontra kereszténység A rózsakeresztesek 5

6 Megjegyzések NEGYEDIK RÉSZ KORAI TITKOS TÁRSASÁGOK A templomos lovagok Az asszaszinok Templomos bankárok és építőmesterek A katarok Az albigens keresztes háború A templomosok bukása A Sioni Rendház A Merovingok Szerteágazó hálózat Megjegyzések ÖTÖDIK RÉSZ ŐSI MISZTÉRIUMOK A Rómába vezető út A Kabbala Ősi titkok és rejtélyek Lehet, hogy Mózes többet tudott? Minden út Sumerba vezet Az Anunnaki Özönvizek és háborúk Megjegyzések FORRÁSOK NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 6

7 BEVEZETŐ A világot teljesen más személyek irányítják, mint ahogy azok képzelik, akik nem látnak a színfalak mögé." (Benjamin Disraeli) 8

8 Előre figyelmeztetem az olvasót: ha tökéletesen elégedett az emberiségről, a vallásról, a történelemről és a világról kialakult nézeteivel, akkor ne olvasson tovább. Ha őszintén hiszi, hogy az emberiség már majdnem elérte tudományos és szellemi életének kiteljesedését, és hogy a nagyvállalati tulajdonban lévő tömegtájékoztató média elégséges mértékben tájékoztatja mindenről, akkor itt álljon meg. Azonban ha Ön is egy azon milliók közül, akik megnézik a napi híreket, és fejüket vakarva, csodálkozva kérdezik: Mi folyik a világban?", vagy ha Önt is foglalkoztatják az olyan kérdések, mint hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és merre tartunk, akkor most jó kis kéjutazásnak néz elébe. Ez a könyv a kormányzás, a rejtett történelem és az elkendőzött vallás titkaival, a vagyon, a hatalom és az irányítás titkaival foglalkozik - titkokkal, amelyeket ritkán írnak le a történelemkönyvekben, és soha nem említenek a tömegmédiában. Témánk zavaró és felkavaró lehet néhányak számára; de hát soha senki nem lett még bölcsebb attól, hogy olyan anyagokat tanulmányozott, amelyek csak a saját előre megszabott gondolatait erősítették meg. Olyan ügyekről lesz itt szó, amelyekről sokan szeretnék elhitetni velünk, hogy csupán minimális tudásanyag áll rendelkezésre velük kapcsolatban. No de milyen gyakran kerültek ilyen mellékes ügyek hirtelen a nagyfokú érdeklődés középpontjába? Idősebb olvasók talán még emlékeznek arra az idegesítő, ám látszólag jelentéktelen német radikálisra, aki az 1930-as években tett szert hatalomra Európában. Aztán ott volt az az apró konfliktus a világ túlsó felén, azon a tizedrangú helyen, amit Vietnamnak hívnak. Vagy emlékezhetünk arra az alig figyelemreméltó 1972-es betörésre az amerikai Demokrata Párt székhelyén. Ez a könyv összeesküvésekkel is foglalkozik. A mérvadó média régóta lekicsinylően nyilatkozik a konspirációs cselekmények jelentőségéről, annak ellenére, hogy az amerikai igazságszolgáltatás rendszeresen ítél el embereket bűnszövetkezetben történő összeesküvésért. Tényleg léteznek titkos társaságok? Valóban van egy titkos kormány? Tényleg létezik egy világméretű összeesküvés, mely a szabadság és a demokrácia aláaknázásár tör? Vagy mindez csak az összeesküvés-elméletek" gyártóinak értelmetlen, összefüggéstelen halandzsázása? A válasz attól függ, kit választunk, kire hallgatunk. És az összeesküvésről írók közül túl sokaknak megvan a saját hátsó szándékuk, be nem val- 9

9 lott céljuk az írással - akár elvetik, akár megerősítik az összeesküvés létezését. Itt az ideje tehát, hogy hátrébb lépjünk, és átfogóbb nézőpontból tekintsünk világunkra és történelmére. Ahogy kezdetét veszi az új évezred, az amerikai közvélemény egyre inkább felismer egy nem is olyan titkos összeesküvést, mégpedig azt, hogy az év felében a kormánynak dolgozik. Az a pénz, amit minden évnek nagyjából az első hat hónapjában keres, adó formájában eltűnik, mielőtt a dolgozó egyáltalán megkapná fizetését. Ez a visszatartott, láthatatlan adóösszeg az oka annak, hogy az évek során a legtöbb polgá el is felejtkezett arról, mekkora adóterhet visel valójában. És akkor még nem is említettük a forgalmi, szövetségi állami, városi és más adókat, amik naponta nyíltan terhelnek minket. Ehhez képest az egyszerű brit teaadó, mely állítólag kirobbantotta az amerikai függetlenségi háborút, nevetséges összeg volt. A tömegtájékoztatás és a politikusok elferdített statisztikái hiába biztosítanak bennünket arról, hogy a gazdaság egészséges; egyes közvéleménykutatások szerint az emberek növekvő szorongással figyelik nemzetünk életének irányát. Talán ezért van, hogy egyre több megfontolt ember veszi komolyan szemügyre az összeesküvéseket és az őket szövő titkos társaságokat. Az internet tele van olyan honlapokkal és chatszobákkal, melyeken a konspiráció a kulcsszó. Egyre több és több, konspirációról szóló könyv és folyóirat jelenik meg, melyek a kereszteslovagok titkaitól kezdve a John F. Kennedy-gyilkosságon át mindennel foglalkoznak. Ám az információs sztráda hossza és szélessége ellenére az amerikai átlagember sajnálatosan tudatlan marad. Nem mintha ostoba vagy értelmi fogyatékos volna; egyszerűen csak idáig nem szembesült a napjainkban már elérhető információkkal. Számos szakterület megfontolt, tanult művelőinek - orvosoknak, ügyvédeknek, informatikusoknak, tőzsdeügynököknek, könyvelőknek, bankároknak, kereskedőknek, tudósoknak, tanároknak stb. - a fejében teljes sötétség él rengeteg különféle témát és azok összefüggéseit illetően, melyek mind arra mutatnak rá, hogy ki is uralja valójában az Egyesült Államokat. E tudatlanság elsődleges oka az önképzésre szánt idő hiánya mellett az, hogy túlságosan is ráhagyatkozunk a nagyvállalatok által birtokolt tömegtájékoztatásra, amely az információk legszélesebb összefüggéseit nem mutatja be. Ahogy A. J. Liebling mondta egyszer, a sajtószabadságot azoknak találták ki, akik birtokolják a sajtótvagy éppen a rádió- és tévéállomásokat. 10

10 Honnan tudhatja tehát az ember, hogy mi igaz és mi nem? Mi lényeges és mi jelentéktelen? Kinek a kezében van valójában az irányítás? Vannak-e éppen zajló összeesküvések, amelyek mindannyiunkra hatnak? Vannak-e titkos tervek, amiket nyomon lehet követni, végig az emberiség történelmén? Mik ezek és mi a céljuk? Ez a könyv ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. De mielőtt válaszokat kaphatnánk, magát a konspiráció fogalmát kell tisztáznunk. MIT NEVEZÜNK ÖSSZEESKÜVÉSNEK? A konspiráció fogalma régóta tabutéma a legtöbb amerikai számára, akikbe a média azt a hitet nevelte bele, hogy a társadalom elleni összeesküvések csak a banánköz társaságokban és a kommunista országokban léteznek. Ez a leegyszerűsített látásmód, melyet a status quo patyolattiszta képének fenntartásában érdekelt média is erősít, elmulasztja számításba venni az emberiség történelmét csakúgy, mint a konspiráció" szó jelentésárnyalatait. A szót a latin conspirare" szóból származtatjuk, ami szorosan vett értelemben azt jelenti: együtt lélegezni, összhangban cselekedni vagy gondolkodni. A modern korban a konspiráció kifejezés baljós színezetet kapott. A legtöbb szótár ma két meghatározását adja a szónak: titokban együtt eltervezni, különösen valamely törvénytelen vagy gonosz tett elkövetését; vagy titokban megtervezni vagy kitervelni valamit. Az egyik meghatározás gonosz szándékot sugall, a másik kevésbé. A titkosság az emberi nem egész múltját behálózó kötőszövet. Léteznek egyének és csoportok közötti titkok, mint ahogy vannak olyanok is, melyeket mind az egyházi, mind a kormányzati hatalomnak meg kell őriznie. Vannak politikai, sőt még gazdasági és kereskedelmi titkok is. Egy munkatársak közötti konspiráció, amikor ajándékot akarnak venni a főnöküknek, nyilvánvalóan nem azonos szintű a bankrablók összeesküvésével, amikor a következő bűntettüket tervezik. Ugyanígy a kiskereskedő, aki titokban tartja üzleti tervét versenytársai előtt, nem ugyanolyan szintű összeesküvésben vesz részt, mint valamely nagyvállalatok vezetői, akik az árak rögzítését tervezik. A kulcs a rosszindulatú összeesküvések felismeréséhez a titkosság szándékának megértésében rejlik. 11

11 Míg egyes titkok lehetnek jóindulatúak - miért rontanánk el a születésnapi meglepetés-bulit azzal, hogy kikotyogjuk? -, más titkokat, mint például a rák vagy az AIDS gyógymódjának elhallgatását vagy háborúk szítását minden lelkiismeretes ember megvetendőnek tartaná. Az olyan titkok, melyek emberek életét teszik tönkre vagy veszik el, melyek megakadályozzák az embereket abban, hogy békében éljenek egymással, és amelyeket uralkodásra vagy jogosulatlan haszonszerzésre használnak, a legtöbb ember számára elfogadhatatlanok. Ezért hát mindenkinek, aki fontosnak tartja az emberek személyes szabadságát, alaposan meg kell vizsgálnia azokat, akik ilyen titkok megőrzésére esküsznek össze. Stewart Alsop újságíró írta egyszer, hogy a tudás hatalom, és a hatalom a legértékesebb árucikk a kormányzatban. Tehát aki ismeri a titkokat, az ellenőrzi a tudást, ezért nála van a hatalom. Sokan érzik manapság úgy, hogy emberek és szervezetek egy maroknyi csoportja ellenőrzi a globális tudás nagy részét. És ez a tudás féltve őrzött titok. A régi mondás, miszerint amiről nem tudsz, az nem árthat neked", így a feje tetejére áll: amiről nem tudsz, az igenis árthat neked! Az összeesküvés kérdésköre az ember történelemszemléletét is alapvetően meghatározza. Itt csak két szemléletmód létezik: a véletlenszerűségen és az összeesküvésen alapuló. Az első nézőpont szerint a történelem egyszerűen a véletlenek vagy az isteni cselekedetek sorozata, melyeket a világ vezetőinek nem áll hatalmában megváltoztatni vagy megelőzni. E nézet egyik képviselője Jimmy Carter amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Zbigniew Brzezinski volt. Brzezinski, aki ma a titkos Trilaterális Bizottság (Trilateral Commission) végrehajtó testületének tagja, azt mondta ben: A történelem sokkal inkább a káosz terméke, mint az összeesküvéseké. [...] A politikai döntéshozókat egyre jobban magukkal sodorják az események és információk". A történelem véletlenszerű alakulását vallotta George Johnson újságíró is, aki magát világi humanistaként" jellemezte; azt írta, hogy az összeesküvések témáját a jobboldali szélsőségesek erőltetik egészen a XX. század kezdete óta", jelezve, hogy az amerikai politikából nem halt ki a paranoid stílus Joseph McCarthy szenátorral együtt". Az összeesküvés-központú szemléletet viszont sokkal pontosabb volna okokozati" szemléletmódnak nevezni. Természetesen történhetnek véletlen balesetek. Repülők, vonatok, autók válhatnak roncsokká. Hajók 12

12 süllyedhetnek el. Ám a történelmet tekintve világos, hogy a legtöbbször emberi tervezés előzi meg az eseményeket. Akkor miért nem hallottunk többet az efféle titkos tervezésről? Jonathan Vankin és John Whalen összeesküvéskutatók szerint az amerikai társadalom hozzáállását mind a múlt, mind a jelen eseményeihez egy letisztított Disney"- látásmód alapján formálják. A történelem 'Disney-féle változatát' ugyanilyen könynyen hívhatnánk a 'New York Times-féle változatnak' vagy 'tévéhíradó-változatnak', vagy 'egyetemi tankönyv-változatnak' is - írják. - Az összeesküvés-elméletekkel szemben a fő ellenállás nem az utca emberétől, hanem a média, az egyetemi világ és a kormány felől érkezik - azoktól az emberektől, akik a nemzeti és globális információgazdaságot irányítják". Anthony C. Sutton, a Londonban született közgazdaságtan-professzor, aki kutató munkatársként dolgozott a Stanford Egyetem Hoover Intézetében, egyetértett azzal, hogy az intézményesített történelem uralkodik a tankönyvek és kiadványok lapjain, a médiában és a könyvtárak polcain. Az elmúlt száz évben minden olyan történelmi elméletet és történeti bizonyítékot megtámadtak vagy visszautasítottak, amelyik kívül esett az Amerikai Történeti Társaság (American Historical Association) és a jelentős ösztöndíj-adományozó alapítványok által felállított kereteken. Csakhogy nem az általuk bemutatott ellenkező bizonyítékok alapján tették ezt, hanem aszerint, hogy az érvek mennyire voltak elfogadhatóak az úgynevezett keleti-parti liberális establishment [a szinte intézménynek számító véleményformáló elit - a ford. megj.] számára, és mennyire estek egybe az ő hivatalos történelemszemléletükkel - jegyezte meg Sutton professzor. - Jaj minden könyvnek és szerzőnek, ami és aki nem igazodik a hivatalos irányvonalhoz. Alapítványi támogatást nem kap. A kiadók visszakoznak. A terjesztés véletlenszerűen történik, vagy nem is létezik". Ezt a megállapítást visszhangozta Bill Clinton volt amerikai elnök egyetemi mentora, dr. Carroll Quigley ban kiadott, Tragédia és remény: korunk történelme" (Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time) című könyvében felfedte bennfentes tudását az újkori titkos társaságokról. Quigley később elmondta, hogy könyvét egy jelentős New York-i kiadó hirtelen visszavonta. Ma már teljesen biztos vagyok benne, hogy a Tragédia és reményt betiltották..." - írta az 1970-es évek közepén. Hosszú éveken át olyan kutatók és írók írtak összeesküvésekről, mint a néhai Gary Allen, A. Ralph Epperson, G. Edward Griffin, dr. John Coleman, Jonathan Vankin, Anthony C. Sutton, vagy Eustace Mullins, 13

13 hogy csak néhányat említsünk. Ám munkáikat általában kis kiadók jelentették meg, korlátozott terjesztési lehetőségekkel. E szerzők azzal a váddal élnek, hogy a tömegtájékoztatást az amerikai nagyvállalatok irányítják, amelyek megakadályozzák őket bizonyítékaik megfelelő ismertetésében. A vádat az Egyesült Államokon kívül is visszhangozzák. Egy francia kiadót egyszer így idéztek: Képtelenség volna nyomon követni a nagyvállalatok tulajdonviszonyait és a hatalom struktúráját az Egyesült Államokban. 'Ők' nem engednék. Megtalálnák a módját, hogy üldözzék, elkapják és megkínozzák azt, aki megpróbálja. 'Ők' egy elég kicsi embercsoportnak tűnnek, akik ismerik egymást, de a nyilvánosság számára sokuk teljesen ismeretlen. Egyik kormányzati állást a másik után töltik be, ám köztisztviselői szolgálatuk láthatóan egyéni előrelépésüket szolgálja, nem pedig fordítva. A kormányzati 'ellenőrzést', amelyet jóformán mindenki emleget, nem lehet nyomon követni a részvénytulajdonokon, a szabályozó ügynökségeken vagy a közösségi döntéseken keresztül. Úgy tűnik, a személyes kapcsolatok és a hallgatólagos együttműködés labirintusain keresztül működik". És hozzátehetjük: a titkos társaságoknál meglévő tagságukon keresztül. Az összeesküvésekről beszámoló számos szerző sötét tervekről ír, melyek révén egy Új Világrendet" vezetnének be az olyan mai titkos társaságokon belülről, mint a Trilaterális Bizottság, a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations), az illuminátusok, a 300-ak Bizottsága (Committee of 300) és mások. Egyes tárgyilagos kutatók rámutatnak az ilyen írók ellen indított rágalmazási perek hiányára, ami némi hitelt kölcsönöz nézeteiknek. A legelterjedtebb irányvonalat képviselő hírközlő média azonban ritkán kész megtárgyalni - még kevésbé kinyomozni - az általuk felhozott vádakat. Mindenesetre az új évezred elérkeztével a konspiráció témaköre eljutott az amerikai élet minden szegletébe, a könyvektől a televízión és a mozifilmeken át a politikáig. Még az Egyesült Államok elnöke sem tud ellenállni az összeesküvések vonzerejének ben a frissen beiktatott Bill Clinton közeli barátját és golfpartnerét, Webster Hubbellt nevezte ki az igazságügyminiszter-helyettesi posztra. Magas beosztású barátok" (Friends in High Places) címmel nemrég megjelent emlékirataiban Hubbell leírja, hogy Clinton azt mondta neki: Webb, ha kinevezlek az igazságügybe, szeretném, ha két kérdésemre megtalálnád a választ. Egy: ki ölte meg John F. Kennedyt? Kettő: vannak-e ufók?" Halálosan komolyan gondolta - teszi hozzá Hubbell. - 14

14 Mindkettőnek megpróbáltam utánajárni, de nem voltam megelégedve a kapott válaszokkal". Az elnök és az igazságügyi minisztériumba legfelsőbb szinten kinevezett embere nem kaphat világos válaszokat? Hát ki irányítja tulajdonképpen a dolgokat? Hubbell vallomása nyomán dr. Steven Greer, a Földönkívüli Intelligenciát Kutató Központ (Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, CSETI) igazgatója feltárta, hogy 1993-ban háromórás beszámolót tartott a CIA akkori igazgatójának, James Woolsey admirálisnak az ufók létezéséről. Greer szerint Woolsey-t megakadályozták abban, hogy igazolja Greer információit, és megszerezze a hivatkozott dokumentumokat a CIA aktáiból. Mikor nemzetünk legmélyebb és legsötétebb titkaira kerül a sor, mindig úgy látszik, hogy léteznek még az Egyesült Államok elnökénél és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójánál is magasabb hatalmak. Az összeesküvésekről író szerzők és a kormányhivatalnokok nincsenek egyedül, amikor konspirációra gyanakszanak. Az 1997-ben a Scripps-Howard News Service hírügynökség által az Ohiói Egyetemmel együttműködésben készített közvéleménykutatás ezeket a megfontolandó adatokat eredményezte: -A megkérdezettek 51%-a szerint valószínű, hogy legalábbis néhány szövetségi tisztségviselő közvetlenül felelős lehetett John F. Kennedy elnök meggyilkolásáért. - Több mint egyharmaduk gyanítja, hogy az Államok haditengerészete lőtte le a TWA légitársaság 800-as járatát - akár szándékosan, akár véletlenül. - A többség lehetségesnek tartja, hogy CIA-tisztviselők szándékosan hagyták, hogy közép-amerikai kábítószerkereskedők kokaint áruljanak a belvárosi feketebőrű gyerekeknek százalékuk érezte úgy, hogy a kormány információkat tart vissza a Narancsadalékkal" (Agent Orange) és az öböl-háborús szindróma okaival kapcsolatban. - Majdnem a felük gyanítja, hogy FBI-ügynökök gyújtogatása okozta 1993-ban a 81 davidista szektatag életét követelő tüzet a texasi Waco közelében. (A gyanakvók száma 1999-ben bizonyára jócskán megnőtt, miután kiderült, hogy a kormány eltitkolta: a tűzesetet megelőzően pirotechnikai eszközöket használtak.) 15

15 - Az amerikai légierő közleményt adott ki, miszerint az Új-Mexikó állambeli Roswell mellett 1947-ben talált földönkívüliek" valójában tesztbábuk voltak. Azonban a kísérleteket, amelyekhez állítólag használták őket, csak 1954-ben kezdték el. így azóta minden eddiginél többen hiszik, hogy a kormány a földönkívüliekről szóló információkon kívül a tőlük megszerzett technikát is megpróbálja eltitkolni. Erre a felmérésre reagálva Curtis Gans, az Amerikai Választótestületet Tanulmányozó Washingtoni Bizottság (Washington Committee for the Study of the American Electorate) ügyvezető igazgatója azon kesergett, hogy a paranoia megöli ezt az országot". De vajon tényleg paranoia ez? Valóban nincs senki, aki összeesküdne, hogy vagyont és hatalmat szerezzen? Emlékezzünk csak a régi vicces mondásra: attól, hogy üldözési mániád van, még nem biztos, hogy senki nem üldöz!" Egyre elterjedtebb az a hiedelem, hogy az Egyesült Államok és a világ igazi urai bizonyos óriási vagyonnal és hatalommal rendelkező személyek, akik általában nem ismertek a nyilvánosság előtt. A hatalom jelen van az amerikai életben, de a legtöbb amerikai kimarad belőle. A hatalom fő eszköze a titkosság. A kormány távolinak, és valahogy mégis mindenen uralkodónak tűnik. Egyre inkább elidegenedünk egymástól; a számítógép vagy a tévé képernyője elé ragadunk, rabok vagyunk a szélvédő mögött. A kapcsolatnélküliség frusztráló érzése hatalmasodott el a mai amerikai életen. [...] Az összeesküvés-elméletek megpróbálják újra összeilleszteni a darabokat" - írta Jonathan Vankin újságíró, aki az Egyesült Államok kormányát is érintő összeesküvés-elméletek széles vonulatát tanulmányozta. Az összeesküvés-elméletek kísérletek arra, hogy felvázoljuk a történelem nagy egészét". Úgy hisszük, hogy sok, világraszóló jelentőségű esemény, amely az emberek sorsát formálja, azért következik be, mert valaki vagy valakik így tervezték - elmélkedett a konzervatív szerző, Gary Allen. - Ha pusztán a nagy számok törvényével lenne dolgunk, akkor az országunk jólétét érintő események felének üdvösnek kellene lennie Amerika számára. Ha egyszerűen politikusaink alkalmatlanságáról volna szó, akkor vezetőink legalább elvétve a mi javunkra is követnének el hibákat. [...] Nem egybeesésekkel és ostobasággal állunk tehát szemben, hanem tervezéssel é zsenialitással". Kevésbé megfontolt gondolkodásról tett tanúbizonyságot Johnson, aki megadta a reagani évek hangnemét 1983-ban megjelent, A félelem építé- 16

16 szei: összeesküvés-elméletek és paranoia az amerikai politikában" (Architects of Fear: Conspiracy Theories and Paranoia in American Politics) című, a Minneapolis Stamak írott újságcikk-sorozatra épült könyvében. Johnson azt állította, hogy sok amerikai egyszerűen képtelen belátni, hogy egy eseményt többféleképpen is lehet értelmezni"; majd magabiztosan hozzátette: nem létezik egységes, mindent magában foglaló rendszer". Johnson szerint az üldözési mániás amerikaiak bonyolult rendszereket építenek fel, melyekkel a világ összes problémáját egy összeesküvés részeként értelmezhetik", s így inkább ezzel teszik megmagyarázhatóvá félelmeiket és gyűlöletüket, mintsem hogy elfogadnák a történelem, a gazdaság és a politika általa pluralisztikusnak nevezett szemléletmódját. Szerinte különbség van azok között, akik néha engednek a kapóra jött konspirációs magyarázatok vonzásának, meg az összeesküvés-elméleteket gyártók között, [...] akik azt hiszik, hogy mindaz a rossz, ami valaha történt, egy mindenre kiterjedő, több évszázados titkos terv része". Johnson azonban ezután kénytelen volt elismerni, hogy sem a történeti, sem a szociológiai elemzés nem képes megmagyarázni, miért van az, hogy sok összeesküvéselmélet-gyártó oly meglepően hasonló világnézetet épít fel". Mi több, azt sem ismerte fel, hogy akik őszintén hiszik, hogy nincsenek összeesküvések, azok csak az esetleges összeesküvőknek használnak. KEVESEK URALMA Amerikát az elitek, nem pedig a tömegek kormányozzák" - vonta le a következtetést a két akadémikus, Thomas R. Dye és L. Harmon Zeigler A demokrácia iróniája" (The Irony of Democracy) című könyvében. Az ipari, tudományos és atomkorszak emberének életét a demokráciákban csakúgy, mint a parancsuralmi társadalmakban, egy maroknyi embercsoport formálja. A tudósok - politológusok és szociológusok - az amerikai hatalom tanulmányozásához való hozzáállásukban megmutatkozó minden különbség ellenére egyetértenek abban, hogy 'a kulcsfontosságú politikai, gazdasági és szociális döntéseket törpe kisebbségek hozzák'". Azt a vélekedést, mely szerint Amerikát egy szűk, gazdag uralkodó elit - azaz oligarchia - irányítja, a jelek szerint megfelelően alátámasztják a tények. Amerika forrásainak aránytalanul nagy hányadát ellenőrzi a

17 milliós lakosság egy maroknyi része. Egy 1983-as, a Szövetségi Jegybanki Felügyelőbizottság (Federal Reserve Board) által készített tanulmány szerint az amerikai családok mindössze két százaléka birtokolja a nemzet vagyonának 54%-át, s az embereknek összesen 10%-a birtokolja a nettó pénzvagyon 86%-át. Az amerikai családok többségének - 55 százaléknak - zérus vagy negatív a nettó értéke. Ebbe a tanulmányba nem számították bele az intézmények nettó értékét, mely intézmények leginkább a fent említett két százalék tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak. A folyamat, melynek során a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények pedig egyre szegényebbek lesznek, az 1960-as évek óta egyre jobban gyorsul, mind republikánus, mind demokrata kormányzás idején, és az Egyesült Államok statisztikai hivatala (U. S. Census Bureau) szerint az 1990-es években további lendületet vett és 1994 között a leggazdagabb 5% részesedése a nemzeti jövedelemből 14%-kal nőtt, majdnem kétszer annyival, mint mindenki más jövedelme a megelőző 25 év alatt. A jelenlegi statisztikák még ijesztőbbek. Az átlagos munkás átlagos órabére ban - az inflációt is figyelembe véve - egy egész dollárral alacsonyabb az 1973-as órabéreknél. Az elmúlt húsz évben a jövedelem különbsége a főiskolai diplomával rendelkező és nem rendelkező férfiak között 42%-ról 89%-ra nőtt. Ez a leépülés" leginkább a szakszervezeteket sújtja ben az acél- és autóipari munkásokat képviselő szakszervezetek közel hárommillió tagot számláltak; ma ez a létszám egymillió alatt van. Kétrétegű társadalommá váltunk, ahol a tudásalapú iparágakban dolgozó emberek jól élnek, míg akinek nincs felsőfokú végzettsége vagy műszaki érzéke, az kiesik a versenyből" - jegyezte meg Mortimer B. Zuckerman, a U. S. News & World Report főszerkesztője. Sokan teszik fel manapság a kérdést, vajon az amerikai középosztály e rostálása valóban a természetes szelekcióhoz tartozik, vagy az 'Új Világrendre' irányuló tudatos tervezés része. Széles körben ismert tény, hogy az Egyesült Államok a világ természeti erőforrásainak jóval nagyobb hányadát használja, mint amennyi a bolygó lakosságának százalékos arányában megilletné. Az is megkérdőjelezhetetlen tény, hogy az új évezred beköszöntével Amerika egyedül maradt, mint a világ vezető hatalma. Ki irányítja tehát ténylegesen az Egyesült Államokat, és ezáltal az egész világot? Mindenki hallotta már, hogy ők" birtokolják a források jelentős több 18

18 ségét, manipulálják a tőzsdén a részvényeket, befolyásolják az árakat, és elkerülik az adózást. Ők" az energiaipar, a gyógyszerészet, a fegyvergyártás és a termelőipar felett is fenntartják monopolhelyzetüket azáltal, hogy nem engedik megjelenni az új technikákat. Ezenkívül ezek az ők" aránytalan befolyással bírnak a hírközlésre és a világ kormányaira, azáltal, hogy irányításuk alá tartoznak a nemzetközi vállalatok és az olyan magánszervezetek, mint az angol Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Királyi Intézet (Royal Institute of International Affairs), a Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság. Ők" ráadásul tagjai a titkos társaságoknak: az illuminátusoknak, a Halálfejes Rendnek (Skull and Bones), a Máltai Lovagrendnek és a szabadkőművesség belső köreinek. No de pontosan kik is ők"? Kik azok a férfiak (úgy tűnik, kevés köztük a nő), akik, meglehet, az egész Föld sorsát befolyásolják? Miért cselekszenek titokban, és miért vonzzák őket annyira a titkos szervezetek? Miféle titkokat birtokolhatnak, amelyek révén a vezető elit szerepét vállalják magukra? S ami még fontosabb: mik a céljaik és a szándékaik? Sokan hallottak már a fentebb említett újkori titkos társaságokról. De keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy eredetük, szándékaik és kapcsolataik részleteit tanulmányozhassák. Így aztán okkal vetődik fel a kérdés, mekkora befolyással és ellenőrzéssel bírnak e csoportok a valós eseményekre. Jelen könyv ezeket a titkos társaságokat vizsgálja, maiakat is, régieket is, a világtörténelemben játszott szerepükkel együtt; megkísérli felfedni titkaikat és feltárni rejtélyeik igaz jelentését. Még az alkalmi kutató számára is hamar világossá válik, hogy a titkos társaságok nemcsak valóban léteznek, de az évszázadok során kulcsszerepet játszottak a világ eseményeiben. Annál kevésbé világos, pontosan kik ők és hányan vannak; valamint, hogy milyen kapcsolatok állnak fönn ezen csoportok között - végtére is titkos társaságok ben Walter Rathenau, a német General Electric-leányvállalat vezetője a következőket mondta: Háromszáz egymást ismerő ember irányítja Európa gazdaságának sorsát. Maguk közül választják ki utódaikat". A Rathenau által megadott szám lehetett az alapja dr. John Coleman, az összeesküvésekkel foglalkozó szerző azon kijelentésének, hogy egy bizonyos 300-ak Bizottsága" irányítja a Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat vezető titkos, magas szintű párhuzamos kormányzatot". Joseph P. Kennedy, a híres Kennedy család feje egyszer megjegyezte: 19

19 Ha azt mondom, mindeddig ötven ember irányította Amerikát, akkor sokat mondtam". David Wallechinsky és Irving Wallace, a népszerű Népi kalendárium" (The People's Almanac) szerzői, amikor arról írtak, hogy ki is uralja ma az Egyesült Államokat, a középiskolai állampolgári ismeretek-órán elhangzottakat visszhangozva az elnököt, a kétkamarás törvényhozást és a kilenctagú Legfelsőbb Bíróságot sorolták fel. Az állami, megyei és városi önkormányzatokat is megemlítették, ám helyesen hozzátették, hogy ezek törvényeinek többségét a szövetségi kormányzat hatályon kívül helyezheti". De mi a helyzet a rejtett hatalommal és irányítással? A Ki a tényleges irányító?" című részben a fenti szerzők a következőket jelentik ki: Sokfajta erő működik az amerikai társadalomban, de mind közül messze a legerősebbek a fontos bankok, nagyvállalatok és biztosítótársaságok egymásba fonódó igazgatósági testületei, melyek a hadsereg vezetőinek támogatását élvezik. Dwight Eisenhower volt elnök szavaival: hadi és ipari komplexum. Legyen, de akkor ki irányítja ezt a hadi és ipari komplexumot? A KEVESEK NÉZŐPONTJA Nem csupán a jelentéktelen összeesküvéselmélet-gyártók beszélnek nyíltan a világban működő rejtett hatalomról. Benjamin Disraeli angol miniszterelnök még 1856-ban mondta a következőket a Képviselőházban: Hasztalan tagadni, hiszen lehetetlen elleplezni, hogy Európa nagy részét - Itália és Franciaország egészét és [az akkor több részre szakadt] Németország nagyobbik hányadát, nem is beszélve más országokról - ezen titkos társaságok hálózata borítja be. [...] És mik a céljaik? Ezt sem próbálják titkolni. Nem akarnak alkotmányos kormányokat, [...] meg akarják változtatni a földbirtokviszonyokat, elüldözni a földek jelenlegi tulajdonosait, és megszüntetni a vallási intézményeket (egyházakat). Woodrow Wílson amerikai elnök - aki, mint látni fogjuk, meghitt viszonyban volt a konspirációs hatalommal - ezt írta: Az Egyesült Államok legnagyobb emberei - a kereskedelem és az ipar területén egyaránt -félnek valakitől vagy valamitől. Tudják, hogy valahol van egy hatalom, amely oly szervezett, oly érzékeny, oly éber, oly összefonódó, oly tökéle- 20

20 tes és mindent átható, hogy jobban teszik, ha csak suttogva beszélnek elítélően róla. Félix Frankfurter, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája arra világított rá egy alkalommal, hogy az igazi washingtoni irányítók láthatatlanok, és hatalmukat a színfalak mögül gyakorolják. Egy november 23-án kelt levelében a frissen megválasztott Franklin D. Roosevelt elnök írta Edward House ezredesnek, Woodrow Wilson elnök legfelsőbb tanácsadójának, hogy az igazság ez ügyben az, mint mindketten tudjuk, hogy már Andrew Jackson elnök ideje óta a kormány a nagy központok pénzügyi részlegének birtokában van. Roosevelt fia, Elliot a következőket jegyezte le: Világunkban csupán vagy egy tucat olyan szervezet van, amely ugyanolyan szigorúan irányítja különféle utakon futó sorsunkat, mint a rendesen megválasztott kormányok. Az elmúlt évek során sokan hívták fel a figyelmet Amerikában egy titkos kormányra. John F. Hylan volt New York-i polgármester így nyilatkozott 1922-ben: köztársaságunkra leselkedő igazi veszély a láthatatlan kormány, amely óriási polipként fonja be nyálkás karjaival városunkat, államunkat és nemzetünket. [...] Ennek a polipnak a feje: a Rockefeller-féle Standard Oil-érdekeltségek, és a hatalmas bankházaknak egy olyan kis csoportja, akiket általában nemzetközi bankárokként emlegetünk; [ők] gyakorlatilag saját önző érdekeiknek megfelelően irányítják az Egyesült Államok kormányát. L. Fletcher Prouty nyugalmazott ezredes 1955-től 1963-ig Focal Point összekötő tisztként működött a Pentagon (az amerikai hadügyminisztérium) és a CIA között. Magas pozíciója jó rálátást biztosított számára: megfigyelhette a hírszerzést és a hadsereget irányító mechanizmusokat ban Prouty azt írta, hogy az Egyesült Államokat egy Titkos Csapat, egy új vallási rend belső szentélye irányítja, akik csak önmaguknak tartoznak felelősséggel. E Csapat hatalma a kormányon belüli kiterjedt földalatti infrastruktúrájából, valamint a nagy ipari magáncégekhez, egymást kölcsönösen támogató alapítványokhoz és befektetői házakhoz, egyetemekhez és a hírközlő médiához (beleértve egyes külföldi és hazai kiadókat is) fűződő közvetlen kapcsolataiból ered. [...] A Csapat minden igazi tagja a hatalom középpontjában marad: akár hivatalban, a működő kormány alatt, akár hivatalviselés nélkül, a valódi kemény mag tagjaként. Egyszerűen körforgás-szerűen váltogatják a helyüket a hivatali posztok, 21

Egy nagy átverés az egész!

Egy nagy átverés az egész! Előszó Történik, néha olyan dolog az emberrel, amely egész életének irányt szab. Velem ez kora gyermekkoromban megtörtént. Nem tudom, miért pont velem. Talán a véletlen, talán a sors, talán valaki más?

Részletesebben

Titkok, hazugságok, demokrácia

Titkok, hazugságok, demokrácia Titkok, hazugságok, demokrácia Noam Chomsky David Barsamian interjúkötete Független Média Kiadó Cím: Susan McCallister Az eredeti interjúk 1993. XII 6., 1994. //. 1., 1994. IV. 11., 1994. V.2. Transcripts:

Részletesebben

A Z Û R Z A V A R K O R A

A Z Û R Z A V A R K O R A A ZÛRZAVAR KORA ALAN GREENSPAN A ZÛRZAVAR KORA KALANDOZÁSOK AZ ÚJ VILÁGBAN A fordítás alapja: Alan Greenspan: The Age of Turbulence: Adventures in a New World. The Penguin Press, a member of Penguin Group

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Tudatosan belevágtam az önfelfedezés hihetetlen utazásába 1990-ben. Fogalmam sem

Tudatosan belevágtam az önfelfedezés hihetetlen utazásába 1990-ben. Fogalmam sem Első fejezet Soha egyetlen hópehely sem érezte magát felelősnek egy lavinában A legtöbb ember egy másik ember. Gondolataik valaki más véleménye, életük utánzat, szenvedélyük idézet. Oscar Wilde Tudatosan

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

TARTALOM A SZERZŐ ELŐSZAVA -------------------------------------------------------------------- 9

TARTALOM A SZERZŐ ELŐSZAVA -------------------------------------------------------------------- 9 Ezt a könyvet a néhai dr. Izrael Sahaknak, zsidó holocaust-túlélőnek és izraeli állampolgárnak ajánlom, aki volt olyan bátor mind morálisan, mind intellektuálisan, hogy szembe mert szállni a zsidó szupremácizmussal,

Részletesebben

Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom)

Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom) Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönettel tartozom mindazon tudósoknak, akik szívélyesen rendelkezésemre bocsátották a könyv megírásához

Részletesebben

Nehéz Győző: A jelenkori amerikai politika a progresszív sajtó tükrében

Nehéz Győző: A jelenkori amerikai politika a progresszív sajtó tükrében IV. évfolyam 2007/1. TANULMÁNY Nehéz Győző: A 2001. szeptember 11-i események és az arra adott válaszok az amerikai mainstream sajtóból jól ismertek minden magyar olvasó előtt, ugyanakkor a fenti eseményekkel

Részletesebben

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Naomi Klein: Sokkdoktrína. A katasztrófakapitalizmus felemelkedése. Akadémiai Kiadó, 2013; ISBN: 978 963 05 9374 8 E könyv pellengérre állítja a hivatalos történet központi és

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

A törvény, az törvény 13 HÁZASSÁG, GYEREKEK ÉS A TÖRVÉNY

A törvény, az törvény 13 HÁZASSÁG, GYEREKEK ÉS A TÖRVÉNY A törvény, az törvény 21 13 HÁZASSÁG, GYEREKEK ÉS A TÖRVÉNY Az olyan ténykedéseid, mint házasságkötés, válás, gyerekszülés, fizetésfelvétel, bankszámla- és hitelkártya használat, átutalások, autóvásárlás,

Részletesebben

AZ ELSÕ KÉRDÉS EZ: Hogyan jutottak fel a gépekre az arab terroristák?

AZ ELSÕ KÉRDÉS EZ: Hogyan jutottak fel a gépekre az arab terroristák? A TARTALOMBÓL: 9/11 az évszázad hazugsága.....................................................................................2 Amiben a jobboldalnak nem volt igaza...........................................................................10

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI HOME GO Since: 11685 d(s), 1 h(s), 5 m(s), 42 sec(s) Hungarian Version: S Text Size: Default THE PROTOCOLS CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI TRUTH ARTICLES JEWISH TRUTH Signed by the representative of Zion,

Részletesebben

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org)

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org) A TARTALOMBÓL: 66 kérdés és válasz a kamukauszttal.... 2 kapcsolatban Amit a mobil lehallgatásról tudni lehet.. 5 Cion Bölcsei....................... 8 Elgondolkodtató tudnivalók......... 12 két zsidó

Részletesebben

GAIA. EU-kampány. 4714 György Lajos: Hamvas Béla és Fernando Pessoa az uralkodásról - A titokzatos Bilderberg csoport 4715

GAIA. EU-kampány. 4714 György Lajos: Hamvas Béla és Fernando Pessoa az uralkodásról - A titokzatos Bilderberg csoport 4715 Tájékozódni, tájékoztatni, hatni. GAIA S A J T Ó S Z E M L E 2002. december XX. évf., 387. szám SZERKESZTÕSÉGI EU-kampány Kedves Barátunk! Hírek SZERKESZTÕSÉGI EU-kampány 4713 4712 Noha évek óta beszélünk

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

A KAPZSISÁG- CIKLUS BUKSZ 2003

A KAPZSISÁG- CIKLUS BUKSZ 2003 182 A KAPZSISÁG- CIKLUS HOGYAN ÖSZTÖNÖZTE ÔRÜLTSÉGEKRE A CÉGEKET A PÉNZÜGYI RENDSZER? Sokféleképpen értékelhetjük mindazt, ami az elmúlt években az amerikai nagyvállalatokkal történt. Alkalmas módszer

Részletesebben

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Gáspár,

Részletesebben

Bőhm Gergely, Laki László, 2007. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke. Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes.

Bőhm Gergely, Laki László, 2007. Minden jog fenntartva. Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke. Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes. Bőhm Gergely, Laki László, 2007 Minden jog fenntartva Sorozatszerkesztő: Szőgyi Lenke Lektorálta: Dömény Zsuzsa, Utasi Ágnes Tárgyszavak: Bőhm Gergely: Felipe Gonzalez szerepe Spanyolország modernizációjában

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24.

Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24. 1 Granasztói György: Bevezető gondolatok Magyar Polgári Együttműködés A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24. Néhány napja egy nagyhírű külföldi publicista azt írta, hogy a globalizáció

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

jár. Ezért nem érez semmi bûntudatot 2 jó ha figyelünk

jár. Ezért nem érez semmi bûntudatot 2 jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: Bush: egy betegség tünete...............................2 A konstruktív ellenzéki.................................3 A komcsik a pécsi Jobbik barátságát keresik................ 5 Rákos áttétként

Részletesebben

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 1. (133.) szám Tartalom HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 PILGER, JOHN:

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ. A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái. Szerkesztette Peter Frans Anthonissen

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ. A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái. Szerkesztette Peter Frans Anthonissen KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái Szerkesztette Peter Frans Anthonissen A fordítás alapja: Crisis Communication: Practical PR Strategies for Reputation Management

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális

Részletesebben