HUGO DE BURGH (SZERK.) OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUGO DE BURGH (SZERK.) OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS"

Átírás

1 HUGO DE BURGH (SZERK.) OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS

2

3 Hugo de Burgh (Szerk.) Oknyomozó újságírás

4 A kötet a Nyitott Társadalom Alapítvány Open Society Institute OSI-ZUG támogatásával jelent meg. Jószöveg Mûhely, 2005 A fordítás DE BURGH, Hugo (ed) : Investigative Journalism. Context and Practice, c. könyv alapján készült. 2000, Routledge Fordította: BÉRESI CSILLA Borítóterv: LÁZÁR Minden jog fenntartva. A kiadvány még részleteiben sem reprodukálható, keresõrendszerben nem tárolható, illetve semmilyen módon nem tehetõ közzé elektronikus, mechanikai, fotómásolati terjesztéssel a copyright tulajdonosának elõzetes írásos engedélye nélkül. ISBN Jószöveg Mûhely Kiadó FÁY ÉVA DR. FÓTI PÉTER 1066 Budapest, Ó u. 11. Postacím: 1244 Budapest, Pf Telefon: Fax: www. joszoveg.hu

5 Tartalomjegyzék Az oknyomozó újságírás lényege Munkatársainkról Köszönetnyilvánítás rész Az oknyomozó újságírás elméleti összefüggései Bevezetés: Magasabb rendû hûség? (Hugo de Burgh) Az oknyomozó újságírás története (Hugo de Burgh) A brit oknyomozó újságírás három évtizede (Hugo de Burgh) Az oknyomozó újságírás néhány problémája (Hugo de Burgh) Médiabírálatok (Deborah Chambers) A média globalizációja (Deborah Chambers) Az angol oknyomozó újságírás jogi keretei (Gill Moore) Az oknyomozó újságírás szabályozási keretei és etikája (Matthew Kieran) Az újságírás és az új technológiák (Carole Fleming) rész Az oknyomozó újságírás gyakorlata A vállalati korrupció felderítése a BBC File on Four címû mûsora alapján (Hugo de Burgh)

6 6 Hugo de Burgh 11. Hogyan számolnak el a nyilvánosságnak a helyi önkormányzatok? Egy kelet-közép-angliai példa nyomán (Mark D Arcy) A szociális ellátás vizsgálata a Channel 4 Dispatches címû programjának példáján (Hugo de Burgh) Justizmord, a BBC Rough Justice címû mûsora alapján (Hugo de Burgh) Sírásók. A kozákok ügye (Hugo de Burgh) Környezetrombolás: egy Cook Report példáján (Hugo de Burgh) A nagypolitika békaperspektívából: a Sunday Times Insight (Hugo de Burgh) Ne fogadj el édességet idegentõl! oknyomozás külhonban, a First Tuesday példáján (Hugo de Burgh) Végszó Név- és tárgymutató Függelék A valóság nyomában. Az oknyomozó újságírás Magyarországon (Vajda Éva Ószabó Attila)

7 Az oknyomozó újságírás lényege Meglepõ könyv. Meglep, hogy nem korábban jutott eszébe valakinek, de még jobban meglepne, ha bárkinek jobban sikerült volna. Egyetlen média szakos hallgató sem lehet meg enélkül a könyv nélkül. Jjon Snow, Channel 4 News Az oknyomozó újságírás kormányokat buktatott meg, politikusokat juttatott börtönbe, törvények születésénél bábáskodott, felfedezte az igazságszolgáltatás durva mulasztásait és a szégyenletes nagyvállalati suskusokat. E szûk szakma áldásait tehát mindenki ismeri, elemezni azonban már jóval kevesebben elemezték. A jelen kötet kritikus szemmel közelít e nagy hagyományhoz. Mindenekelõtt áttekinti a történetét. Ezután a szerzõk rendre elmondják, hogyan viszonyul a tényfeltárás a tömegmédiához és a jogrendhez, hol a helye az erkölcsnek az újságírói munkában, végül milyen kihatással van a technika fejlõdése és az Internet az újságírói gyakorlatra. A kötet szerzõi beszélgetések sorát folytatták le a téma szaktekintélyeivel Philip Knightleyval, David Lloyddal, John Pilgerrel, Alan Rusbridgerrel, Nick Clarke-kal, Dorothy Byrne-nel és Roy Greenslade-del. Elemezték az országos és helyi sajtó termékeit, a rádiós és televíziós mûsorokat. Rendre ismertették neves mûsorszolgáltatók a Sunday Times Insight, a File on Four, a Rough Justice és a Dispatches híres oknyomozó csapatainak tevékenységét, s számba vették a jövõ lehetõségeit. Munkatársaink: Hugo de Burgh, Deborah Chambers, Mark D Arcy, Carole Fleming, Mathhew Kieran és Gill Moore A szerkesztõ Hugo de Burgh, aki a University of London, valamint a Goldsmith s College média szakos elõadója. Dolgozott az STV, BBC és C4 hírmûsorainak és 2000 között a Notingham Trent University angol média fakultásán tanított. Ugyanitt õ irányította a kínai média programot is.

8 Munkatársainkról Valamennyien a Nottingham Trent University Nemzetközi Kommunikáció és Kultúra Kutatóközpontjának csapatához tartoznak, amelynek élén Tomlinson professzor áll. Hugo de Burgh a University of London, valamint a Goldsmith s College média szakos elõadója. Dolgozott az STV, BBC és C4 hírmûsorainak és 2000 között a Notingham Trent University angol média fakultásán tanított. Ugyanitt õ irányította a kínai média programot is. Deborah Chambers a Nottingham Trent University docense a kommunikáció és kultúra szociológiájával foglalkozó tanszéken. E témán belül is a nõk szerepét vizsgálta családi fényképalbumok és szegény peremkerületek életének tükrében. Mark D Arcy a BBC Radio 4 producere. Hat évet töltött a BBC helyi tudósítójaként Kelet-Közép-Angliában. Két évig a Leicester Mercury politikai tudósítója volt. Carole Fleming helyi lapoknál kezdte újságírói pályáját, majd rádiózással foglalkozott. A BBC-nek és kereskedelmi adóknak egyaránt dolgozott. A Nottingham Trent University média és újságíró szakának elõadója. Matthew Kieran a University of Leeds elõadója. Könyvei: Media Ethics (1998, szerkesztõ), Media Ethics: A Philosophical Approach (1997, szerzõ). Társszerzõje a Regulating for Changing Values: A Report for the Broadcasting Standards Commission címû munkának (1997). Gill Moore a Nottingham Trent University média és újságíró szakának tanszékvezetõ-helyettese. A médiajog vendégprofesszora.

9 Köszönetnyilvánítás Valamennyi munkatársunk a Nottingham Trent Universityn dolgozik elõadóként vagy vendégprofesszorként. Köszönetet mondunk dékánunknak, Stephen Channek, továbbá Sandra Harris professzor tanszékvezetõnek, amiért megkönnyítették munkánkat. Kutatócsoportunk élén Tomlinson professzor áll, aki jeles tudós és nagylelkû munkatárs egy személyben. Köszönet illeti Julian Ivest, a média és újságíró szak tanszékvezetõjét. Az õ fáradozásának tudhatjuk be, hogy a közelmúltban elsõrangú környezetbe költözhettünk. Itt mondunk köszönetet hallgatóinknak lelkesedésükért, szorgalmukért és türelmükért. Különösen Carole Fleming és Hugo de Burgh hálás a legelsõnek végzõ, 1998-as osztálynak. Az alábbiakban felsoroljuk azoknak az újságíróknak, hallgatóknak és civileknek a nevét, akiknek ezért vagy azért köszönettel tartozunk. Természetesen a hibáinkért egyedül mi vagyunk elmarasztalhatók: Lindsay Alker, Frances Banks, Martin Bell, John Boileau, Roger Bromley, Dorothy Byrne, Jonathon Calvert, Nick Clarke, Roger Cook, Peter Curtis, Mary Dawson, Clive Edwards, Rob Edwards, Ray Fitzwalter, Jancis Giles, Ed Glinert, Roy Greenslade, Victoria Hawthorne, Steve Haywood, David Heggie, Jeff Hill, Peter Hill, Richard Holloway, Claire Jaggard, Peter Golding, Gary Jones, David Leigh, David Leppard, David Lloyd, Sue MacGregor, Richard McShane, Clodagh Meiklejohn, Sir Anthony Meyer, Jeff Moore, David Northmore, Matthew Parris, John Pilger, Louisa Preston, David Ross, Bob Satchwell, John Sinnott, Jon Snow, Kate Sparks, Tim Tate, Bob Warren, Vivian White és Matt Youdale.

10

11 1. RÉSZ AZ OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS ELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI

12

13 1. Bevezetés Magasabb rendû hûség? Hugo de Burgh Gyakran mondják, hogy az újságírás a történelem nyersvázlata. Tovább bontva e hasonlatot, megkockáztathatjuk, hogy az oknyomozó újságírás viszont a törvényhozásé. Tevékenységének lényege, hogy felhívja a figyelmet a társadalom szabályozórendszereinek hiányosságaira, s azokra a kiskapukra, amelyeket mindig megtalálnak e rendszereken belül a hatalmasok, gazdagok és a tilosban járók. Miért teszi mindezt? A fejezet címét egy kínai újságíró 1 könyvébõl vettem kölcsön, mert érzésem szerint ez sûríti magába a brit oknyomozó újságírás kvintesszenciáját. Hazai zsurnalisztáink készen állnak arra, hogy a közvélekedés mögé nézzenek, megkérdõjelezzék a tekintélyt és az általa sugalmazott magyarázatokat, igazságérzetünkhöz fellebbezzenek, s a törvény szellemére hivatkozzanak annak betû szerinti értelmezése helyett. E ténykedésük közel hozza õket a Magasabb rendû hûség szerzõjéhez, aki arra intette kormánya tisztviselõit, hogy tartsanak ki eszméik, jelen esetben a kommunizmus mellett. Reméljük, hogy alá tudjuk támasztani állításainkat a következõ oldalakon. Szükség van egy ilyen könyvre, mert hiába tudja mindenki, mit takar az oknyomozó újságírás fogalma, e fogalom értelmezése rendkívül szerteágazó lehet. Van, aki lenézi a tényfeltárást, mások szerint épp ez ment meg minket. Megint mások úgy vélik, e szép hagyomány ma kihalóban van. Olyanok is akadnak, akik épp újraéledését és nagyszerû felvirágzását remélik az új technológiák térhódításától. Erõsen vitatott fogalomról van tehát szó, amelyet napjainkban egyre többen tanulmányoznak.

14 14 Hugo de Burgh Kinek készült ez a könyv? Noha reméljük, hogy könyvünk számot tarthat a nagyközönség érdeklõdésére, elsõsorban az újságíró-iskolák és a kommunikáció szakos hallgatók számára íródott. Számukra ugyanis az oknyomozó újságírás egy mûfaj a sok közül. Arra törekszünk ezért, hogy beleágyazzuk az összefüggések eleven szövetébe, megmutassuk, hogyan illeszkedik a közélet keretei közé, s miként látják helyzetét mûvelõi. Ugyanakkor nem holmi csináld magad könyvet tart kezében az olvasó ban David Northmore megírta az elsõ kötetet e témában Lifting the Lid (Mi van a fedél alatt?) címmel. Ez a munka a pontos meghatározáson túl értékes tanácsokkal látja el a szakmabelieket. Mi ezzel szemben, mint mondottam már, mindenekelõtt diákoknak szánjuk mûvünket, akik szociológiai jelenségként tekintenek a tényfeltárásra, függetlenül attól, hogy ûzik-e maguk is az újságíró mesterséget. Kötetünk több szerzõje tanít különbözõ újságíró-iskolákon. Õk azonban azon vannak, egy kezdõ ne csupán a szakma fogásait sajátítsa el, hanem értse is ennek korlátait. Ugyanõk azt remélik, hogy az újságírótanoncok a tények világára alapozzák majd vélekedéseiket. Úgy hisszük, hogy könyvünket más egyetemek diákjai is haszonnal forgathatják. Kevés elõzetes ismeretet feltételez a témában, bõven elegendõ némi tájékozottság a hírek világában. Megpróbáltuk úgy megfogalmazni a felvetõdõ problémákat, hogy azokat nem csupán az angol nyelvterületen élõk, de más európai országok polgárai is a maguk viszonyaira alkalmazhassák. A brit tapasztalatok talán javára válhatnak a külhoniaknak, és nem csupán volt gyarmatainkra gondolunk, amelyek társadalmi berendezkedése nagyjából és egészében a mienket követi. A BBC híre sem csökkent, amelyet szakmai és technikai színvonala jogán szerzett meg magának. A posztkommunista világban többek között Kínában a brit minõségi újságírás szintén követendõ példa. Mindenkinek csak hasznára válhat tehát, ha a brit média tapasztalatait összeveti Európáéval (ld. pl. Weymouth és Lamizet 1996). Az Egyesült Államokban, ahol több mint hetven éve tanítják az újságírást, a tényfeltárást is régóta tanulmányozzák. Könyvünk európai szemléletével gazdagítja az amerikai nézõpontot. Szükségképpen ízelítõt ad csupán a témából, amelyet Európában ugyan széltében vitatnak, kutatni azonban jóval kevesebben kutatnak. Reméljük, hogy az újságíró szakos hallgatók fellelik e kötetben a brit oknyomozó újságírás valamennyi jelentõs példáját és helyenként még amerikaiakat is. Az egyes fejezeteket irodalomjegyzék és az ajánlott olvasmányok listája követi.

15 Bevezetés 15 Az érdeklõdõ olvasó, sõt, a kutató is elmerülhet tehát a témában. Talán olyan új szemléletû vizsgálatokra is ösztönzést adunk, amelyeket az Egyesült Államokban folytattak a közelmúltban, s amelyekrõl a 4. fejezetben szólunk. A könyv felépítése A jelen fejezet megpróbálkozik az oknyomozó újságírás hevenyészett meghatározásával, amely legalábbis az olvasás idejéig megállja a helyét. A szakma közkeletû példái képet adnak a tényfeltárás sokarcúságáról. A 2. fejezet a tényfeltárás történetét tekinti át, miközben kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, miként alakult ki fokonként elõképeibõl az oknyomozó újságírás. Meggyõzõdésünk ugyanis, hogy az újságírás mint annyi más történelmi produktum, amelyet ilyenképpen befolyásolni tudunk. Ha errõl elfeledkezünk, könnyen abba a tévedésbe esünk, hogy a sajtó szabadelvûségét a modernitással kapcsoljuk össze. Britek és észak-amerikaiak könnyen esnek ebbe a csapdába. Nem fenyegeti ugyanez a német, olasz vagy lengyel újságírókat, hiszen ezekben az országokban a média a fasizmus és kommunizmus idején elvesztette nehezen kivívott jogait. Vannak azután a történelemnek másfajta, közvetlenül korunkhoz szóló tanulságai is. Ilyen a radikális sajtó háttérbe szorulása a hirdetések tömeges elszaporodásával párhuzamosan a 20. század elején, amelynek kihatásait a mai napig érezzük. A kérdést Curran és Seaton (1997) vizsgálta behatóbban. A technika és gazdaság drámai változásainak korában kísértetiesen visszaköszön a múlt. A könyvet olvasva és a nevekkel megismerkedve önök maguk is eldönthetik, nem Pilger-e a mi Cobbetünk; nem Harmsworth új megtestesülése-e Murdoch, a médiacézár, akit szeretünk és gyûlölünk egyszerre; nem Whittam Smith-e a kor Renaud-ja; vagy nem az angol Paul Foot radikalizmusában és észtiszteletében éled-e újra Ida Tarbell. Mindez azt sugallja, hogy a kulturális összefüggések fontosabbak lehetnek a gazdasági hatásoknál. A 3. fejezetben a jelenkori brit újságírásról készítünk körpanorámát. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy az újságírás és ezen belül az oknyomozó újságírás újdonságértéke múlékony valami. Ugyan miféle tanulsággal szolgálhatnak a ma embere számára az 1972-es év leleplezései és közbotrányai? Igazolhatják többek között, hogy a tényfeltárás kihat a társadalmi fejlõdés menetére és eképpen a jelen pillanatra is. Feléb-

16 16 Hugo de Burgh reszthetik az érdeklõdést a történelem iránt, de példát is mutathatnak, amelyet utánozni vagy elkerülni érdemes. Silvester izgalmas interjúkötete Penguin Book of Interviews (1994) sokat elmond mind a témáról, mind az újságírókról, miközben megajándékoz minket az utókor bölcsességével. Melegen ajánljuk kezdõ újságíróknak, s ráadásul még szórakoztató is. Könyvünk esettanulmányai ugyanerre törekszenek. Az elõzetes kutatások hiánya megnehezíti a tényfeltáró újságírás módszeres tanulmányozását. Tény és való, az újságírók általában könyvet esetleg épp visszaemlékezést írnak élményeikrõl, és újabb kötetek szólnak arról, hogyan hat a társadalom mûködésére az újságírás. Csak kevés olyan mû akad azonban közéjük tartozik a Peter Hill és munkatársai által jegyzett More Rough Justice (Még többet a Rough Justice-ról, 1985), amely szigorúan szakmai és mûfaji kérdésekkel foglalkozik. Magát az oknyomozó újságírást alig taglalja egyik is. További vizsgálódásokra van tehát szükség a jövõben, addig is olvassák el a 3. fejezetet. Van néhány kérdés, amelyrõl a tényfeltárást tanulmányozó diák semmiképpen nem feledkezhet meg. Az egyik az, egyáltalán miféle jogon ûzi tevékenységét az oknyomozó újságíró, miféle társadalmi felelõsségvállalás mozgatja? A másik a tárgyilagosság problémája, amelyet Martin Bell feszeget az utóbbi években. Ott van azután a Watergate-botrány talánya. A 4. fejezet ezekre a kérdésekre keres választ. Az újságírók szívesen látják magukat a szabadság bajnokainak. A médiaelmélet más színben tünteti fel ezt a romantikus elképzelést. Szálljanak fel az elmélet helikopterére, s tekintsenek alá madártávlatból az újságírásra a globális politika és gazdaság összefüggéseiben az 5. fejezetben! Deborah Chambers ül a kormánynál. Mert amíg a 4. fejezet mindössze az 1996-os médiatörvény konkrét hatásait vizsgálja az oknyomozó újságírásra, Chambers a média makrokörnyezetét térképezi fel, amelynek az oknyomozó újságírás is része. Chambers átfogó horizontja a megszokottól eltérõ képet ad a törvény (7. fejezet) és az erkölcs (8. fejezet) médiumokhoz fûzõdõ viszonyáról. A politikai gazdaságtani megközelítés arra figyelmeztet, hogy az oknyomozó újságírás a gazdasági viszonyok erõterében értelmezendõ, amelyeknek megvannak a maguk törvényei és elvárásai. Igen, bizony, napjaink nagy kommunikációs birodalmai külön világot és követelményrendszert fejlesztettek ki maguknak. Chambers rámutat, miként mossa el a piaci nyomás a határvonalakat az oknyomozó újságírás és egyéb mûfajok között. Szóba jöhetnek emellett a szakmai ideológia szociológiai korlátai, az újságíró társadalomban el-

17 Bevezetés 17 foglalt helyzete és munkaviszonyának jellege. Az ezt felvázoló propaganda modell szükségképpen kiigazítja az újságírói nagyzolást. Szép dolog a véleménynyilvánítás szabadsága, a megalapozott véleményalkotáshoz azonban információra, igazolható tényekre és a nézetek ütköztetésére van szükség. Ezzel járulhat hozzá az oknyomozó újságírás annak a társadalmi nyilvánosságnak az ápolásához, amelynek mindanynyian részesei vagyunk. A 6. fejezetben Deborah Chambers rákérdez arra, vajon a globalizáció segíti vagy gátolja-e a nyilvánosság és a közélet nemes eszményeinek megvalósulását, s hogyan hat mindez a tényfeltárásra. Egyesek szerint az oknyomozás mára csak az elitet érdekli. A bulvársajtó diadalmas térhódítása azzal jár, hogy a tömegtájékoztatás nélkülözi a minõséget. Chambers ezekre a változásokra hívja fel a figyelmet. A nõk helyzetét is elemzi az újságírást érintõ változások tükrében, s kérdõre vonja az angolszász médiát. Vajon tág, avagy éppen nagyon is szûk emennek a szemhatára? Meghatározzák-e gondolkodásunkat az angolszász nagyvállalatok gazdasági érdekei, vagy mindanynyian külön szigetek vagyunk akadnak, akik ezt szeretnék elhitetni magukkal, amelyek vezéregyéniségei (véletlenségbõl szintén angolszászok) vígan gázolhatnak át kultúrákon és népek gondjain, annak biztos tudatában, hogy úgyis mindenki követi útmutatásukat, miközben õk Fukuyama-kötetet lobogtatnak a kezükben? 2 Ezeket a kérdéseket a 6. fejezet boncolgatja. Az amerikai és brit újságírás történelmi gyökerei azonosak, mégis számottevõ közöttük a különbség. A legjelentõsebbek azokat a jogi és politikai kereteket érintik, amelyek között a média emberei tevékenykednek. A jogi környezetet Gill Moore elemzi a 7. fejezetben. Elsõnek a véleménynyilvánítás szabadságát veszi górcsõ alá, s megvizsgálja, miként védelmezi e jogot az angol törvénykezés. Konkrét törvényeken keresztül vizsgálja, hogyan hat ki a jog az oknyomozó újságíró munkájára. Példákon mutatja be, miképpen oldották fel az angol bírák az egymásnak feszülõ érdekellentéteket a jó hírt, az igazságos jogszolgáltatást és a magánélet sérthetetlenségét védelmezve. Sajnos e példák többnyire azt igazolják, miként akadályozta az igazságszolgáltatás a tényfeltáró újságírók és szerkesztõik tevékenységét. E példák kellõképpen meggyõzik arról az olvasót, hogy új törvényi szabályozásra volna szükség a véleménynyilvánítás szabadságának és az információhoz való jognak a kimondásában. Gill Moore arra is kitér, miért várható, hogy enyhít e zord körülményeken az Európa Tanács emberjogi egyezményének beépítése az angol jogba. Egyetlen témakört nem érint a szerzõ, amely gyakran szól bele a

18 18 Hugo de Burgh tényfeltáró munkába, ez pedig a hivatali titkok kérdése. Azért sem, mert olyan szakkérdésrõl van szó, amelynek taglalása zömmel csak szakpublikációkban lelhetõ fel. A jogi környezet azonban csak egy az oknyomozó újságírást meghatározó tényezõk közül. Ott van emellett az újságírói gyakorlat, akár a szakma íratlan szabályai, akár a józan paraszti ész vagy ennél is kézzelfoghatóbban a szabályozó rendszerek és az erkölcsi normák alakjában. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Matthew Kieran a 8. fejezetben. Szerzõnk kapcsolatba hozza az oknyomozó újságírás gyakorlatát övezõ vitákat a nagy erkölcsi kérdésekkel, majd nyomon követi a folyamatot, ahogyan a kormány, a gazdaság és a szakma az újságírói viselkedés normáinak kialakítására törekedett. Kieran szól a szándékos félrevezetésrõl, a csali fogásokról, a hírforrás titokban tartásáról, végül a televíziós dokumentumok játékfilmes elemeinek lehetséges határairól. Elemzi a szabályozók és az erkölcs szakmára gyakorolt hatásait, s szól arról, milyen sajátos helyzetet teremt a számára Nagy-Britannia. A tapasztalt vén rókák fölöttébb borúlátóak a tényfeltárás jövõjét illetõen. Akkora a rá nehezedõ nyomás, hogy az újságírás eme legköltségesebb és tömegérdeklõdésre a legcsekélyebb mértékben számot tartó ága gyakorlatilag kihalásra ítélt, hacsak nem szippantja magába a szórakoztatóipar úgy, ahogy az Mike Mansfield vagy Mark Thomas 3 esetében megtörtént. Az embereknek egyre kevesebb az idejük, ezért a médiától veszik el azt, amire maguknak szükségük van. Amúgy az ellenfelek hihetetlenül agyafúrtak, és egy lépéssel mindig a riporter elõtt járnak. A törvények és rendelkezések újabb korlátokat jelentenek. Az oknyomozó újságírás kockázata amúgy is túl nagy úgy a kiadónak, mint a mûsorszóró vállalatnak. Általában ezek a leggyakoribb panaszok. Vélhetõleg a média-igazgatók ugyanígy gondolkodnak, amikor egyre kevesebb tõkét fektetnek be az újságírásnak ebbe az ágába. Az egyedüli kivételt az Express címû napilap képviseli, amely 1999-ben összehozott egy oknyomozó csapatot. Paradox módon tevékenységük tanulmányozása idõközben egyetemi kutatómunka tárgya lett. Legkivált a fiatalok lelkesednek ugyanis az Expressért. Végül, de nem utolsósorban megalakult Nagy-Britannia elsõ Oknyomozó Újságíró Szövetsége. 4 Milyen fórumot remélhet hát magának a jövõ oknyomozó újságírása? Carole Fleming a technikától várja a választ. A 9. fejezetben azt bizonygatja, hogy a tényfeltárók olyan információk birtokába jutnak majd, amely független az elsõdleges eseménymeghatározóktól. Ez megkönnyíti számukra a tájékozódást, s a közönséget sem határolják be töb-

19 Bevezetés 19 bé a hagyományos kötöttségek. A fejezet áttekinti a technika ama vívmányait, amelyek mindezt lehetõvé tehetik a jelen pillanatban. A szerzõnõ példákat közöl az új technológia alkalmazásáról, és több hasznos honlapot is megad. A könyv második fele a szakmai gyakorlatot tekinti át. Bevezeti az olvasót egyik-másik témába, amely nagy port vert fel a közelmúltban, s megismertet a feldolgozásukhoz felhasznált eszközökkel. Látják majd, hogy a hangsúly a televízió felé tolódott el, amely az 1980-as években és az 1990-es évek elején lett az oknyomozás fellegvárává. Se szeri se száma a témáknak, amelyeket a televíziós tényfeltárók felderítettek. Mi azokat választottuk ki, amelyekbõl leszûrhetõ valamiféle általános tanulság, vagy másként gazdagítják az olvasó ismereteit. Mindenekelõtt azonban a brit rádió és közszolgálatiság kezdeteit vázoljuk fel. A File on Four a bizonyítékgyûjtõ újságírás beszédes példája, hogy szerkesztõje meghatározását idézzük. A program kivált az üzleti ügyek firtatásában jeleskedik, ezért ide iktattuk az üzleti célzatú oknyomozás rövid áttekintését. A vizsgálódás másik fontos terepe az önkormányzati munka, amelyre hatalmas összegek mennek el. Ez igazán minden állampolgár zsebére megy, a korrupció pedig gyakori, vélhetõleg bármilyen fajta társadalomban is az volna. A téma szakértõi évekig siratták a helyi sajtó, a néma házõrzõkutya végzetes hanyatlását ben azután cikkek sora látott napvilágot, amelyek a helyi lapok újjáéledését ünnepelték. 5 Hogy ez azt jelenti-e, az Egyesült Államok példájára a vidéken is lesz jövõje az oknyomozásnak, egyelõre nem tudjuk. A 11. fejezetben Mark D Arcy mindazonáltal azt fejtegeti, hogy a helyi sajtó embere néha az olyan témát sem veszi észre, amely kis híján kiszúrja a szemét. A szerzõ meggyõzõen bizonygatja, azért is van szükség vidéki tényfeltárásra, mert az állam keze nem ér ilyen messzire. Frank Beck gyermekbántalmazási botránya felveti az újságíró felelõsségét a hasonló mocskos ügyek hosszú lappangásában. Ugyanakkor arra is rávilágít, milyen óriási lehetõségek állnak a kockáztatni merõ riporter és laptulajdonos elõtt. A 12. fejezet a brit televíziózás egyik sztármûsorával foglalkozik, amely nemrégiben robbant be a köztudatba. A Dispatches úttörõ módon tárgyalta az állam jóléti tevékenységét, ezért mi is követjük a példáját. Helyszûke miatt itt nem szólhatunk a mûsor bõséges kínálatának egyéb darabjairól. Az 1950-es évek Amerikájában Erle Stanley Gardner, a Perry Mason tárgyalásfilmek alkotója, pályája elején összehozta a Court of Last Resort

20 20 Hugo de Burgh (Legfelsõbb Bíróság) címû mûsorsorozatát, amely a justizmordokat tárta a nyilvánosság elé. Brit megfelelõje napjainkban a BBC Rough Justice címû programja, legújabban pedig a Trial and Error, amelyet a Just Television készít a Channel 4 (C4) számára. E mûfaj látványos elõtörténettel rendelkezik az igazság rettenhetetlen bajnokairól, akik sorra kiálltak a védtelen, kiszolgáltatott áldozatok mellett. A 13. fejezet bontja ki ennek fejlõdéstörténetét, s egy újabb programot is elemez. Évekkel ezelõtt Philip Knightley vizsgálni kezdte a Gallipoli-mítoszt (melyet véres ikonnak nevez). A mítosz egyetlen személytõl eredeztethetõ, Keith Murdochtõl, Rupert Murdoch médiacézár apjától. Ebben a megvilágításban az elsõ világháború kiváló ausztráljait csupa brit idióta vezényelte a biztos halálba. Gallipoli felemlegetését persze felhasználhatták, és fel is használták az ausztrálok a britek ellenében (Knightley 1997:254 57). Talán Rupert is génjeiben hordozza a brit-ellenességet, amely megnyilvánulásait jellemzi. Knightley tényfeltáró munkáját az ausztrálok természetesen nem nézték jó szemmel, mindamellett kutakodása beszédes példája annak, mit kezdhet az oknyomozó újságírás a történelemmel. A 14. fejezet kevésbé meghatározó és több kérdõjelet felmutató történelmi eseményt boncolgat. A második világháború kozákjainak tragédiája történelem, politika és újságírás szövevényes kapcsolatára mutat rá, emellett az oknyomozás lehetséges hátulütõire is felhívja a figyelmet. Roger Cook minden más kollégájánál többet tett azért, hogy megértesse a tömegekkel, mi is valójában az oknyomozó újságírás. Népszerûséghajhásznak bélyegzik ugyan, de hiszen népszerû is, ezért aztán nemigen törõdik a bírálatokkal. A téma epizódról epizódra változik. A 15. fejezet számára kiválasztott példa a környezetrombolás meglehetõsen szívszorító vonatkozásával foglalkozik izgalmasan, lebilincselõen. Az epizód legjobb formájában állítja elénk Cookot. A 16. fejezetet a nagypolitikának szenteljük, a nagyvadak felhajtásának, a nagykutyák lefülelésének. A konkrét példa ez esetben az iraki fegyverszállítási botrány, amely igazi csemegéje az oknyomozó újságírásnak. Nyomon követjük a Sunday Times Insight tényfeltáró tevékenységét, amely a megtévedt minisztert is leleplezte. A híres melléklet a tényfeltárás egyik utolsó mentsvára. Legvégül szemrevételezzük, hogyan tekintenek a brit oknyomozók más országok vétkeire, s milyen politikai buktatókkal járhat buzgólkodásuk. Megint csak egyetlen televíziós mûsor példáján szemléltetjük mindezt, amelyet egy kínai magányos farkas, Harry Wu és a Yorkshire Television hírszerkesztõsége jegyez (szerkesztõ John Willis és Grant KcKee).

21 Bevezetés 21 Mi is az az oknyomozó újságírás? Az oknyomozó újságíró az a buzgó kolléga, aki foglalkozásszerûen ûzi az igazság kiderítését, s minden lehetséges médiumban felhívja a figyelmet a mulasztásokra. E ténykedést szokás oknyomozó vagy tényfeltáró újságírásnak nevezni, megkülönböztetendõ a detektívek, jogászok, számvevõk és szabályozó testületek buzgólkodásától. A különbség legfõbb ismérvei, hogy az oknyomozás célpontja nem meghatározott, törvény nem támogatja, és a nyilvánosságra apellál. Ezt az utóbbi kitételt könyvünk úgy járja körül, hogy közben megvizsgálja, milyen szerepet tölt be az oknyomozás a tömegkultúrában és a szakmai diskurzusban. Konkrét példákon mutatjuk be, miként valósul meg mindez a társadalom életében. A John Grisham regényébõl készült híres film, a Pelikán ügyirat hõse, Gray Grantham romantikusan eszményített újságíró, amint az el is várható a tömegkultúrától. Nem csupán a papírmunkában kiváló, de ha rákerül a sor, rátermetten száll szembe a nagy hatalmú és gátlástalan politikusokkal és magas rangú köztisztviselõkkel, akik az életére törnek. Ám ha ennyi erény nem volna elegendõ, lovagunk a hiszékenységig nemes szívû. E tulajdonságban osztozik két nonfiction oknyomozó újságíróval, a The Typewriter Guerillas (Gépíró gerillák Behrens 1978) és a Raising Hell (Pokoli bugyrok Chepesiuk és mtsai) hõseivel. Ugyanilyen félelem és gáncs nélküli lovagok népesítették be Henty fiatalos erõtõl duzzadó kalandregényeit, amelyek a második világháborúban örvendtek nagy népszerûségnek. 6 Elõképeik még nem papírfigurák, mint például a csetlõbotló Boot Evelyn Waugh Scoop (Hírlapi szenzáció) címû mûvében, a hidegfejû Hildy Hecht The Front Page (Címoldal) címû regényében, valamint az ellenszenves Totges Heinrich Böll Katherina Blum elvesztett tisztessége címû híres mûvében. Ki tudja, napjainkban miért nõtt meg e szakma becsülete, és miért akar annyi fiatal újságíró lenni, de legalábbis a médiában dolgozni, amikor e korai prózai mûvek ékesszólóan szemléltetik, milyen kevéssé becsülte meg a társadalom annak idején ezt a szakmát. A megbecsülés hiányát és általában az alulfizetettséget talán az újságírói lét kalandossága feledteti. Hisz a zsurnaliszta nyakig gázol az élet sûrûjében, s fáradozásait nem csupán siker, de sokszor hírnév is koronázza. 7 Az újságíró ráadásul megrögzött idealista, már ha hihetünk az újságíró tagozatok oktatóinak. A diákok a legtöbbet Martin Bellrõl, Kate Adierõl, Veronica Guerinrõl, Paul Footról és John Pilgerrõl hallanak. Közülük az elsõ kettõ rendíthetetlen kitartásáról ismert, amely minden bajon át-

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A londoni Guardian napilap cikke 2010-böl arról, hogy a könyv szerzöjét fogadta Fidel Castro:

A londoni Guardian napilap cikke 2010-böl arról, hogy a könyv szerzöjét fogadta Fidel Castro: Ez az egyik legjobb könyv, amit idáig a világot a háttérböl irányító zsidó-sátánista összeesküvésröl olvastam, és amely megjelent magyarul is. A könyv fordítója, Sudár Balázs szerintem különösen jó munkát

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról MTT Könyvtár 10. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel

CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel David Cameron Dylan Jones CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel A fordítás alapja: David Cameron and Dylan

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT BEMUTATKOZÁS A Global Internet Liberty Campaign 1 (GILC), azaz Nemzetközi Mozgalom az Internet Szabadságáért nevû szervezetet 1996 júniusában alapították kormányzatoktól

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA

BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA Dr. Topár József c. egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék QA 312 topar@mvt.bme.hu 1 Miről lesz ma szó? TQM alapelvei teljes elkötelezettség Vezető - menedzser Vezetői feladatok

Részletesebben

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna?

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna? Kedves Szülő! A munkafüzet célja, hogy segítsen Önnek pontosan látni gyermeke jövőjét. Pénzügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy azok a szülők, akik tervet készítenek gyermekeik életkezdésére, sokkal

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

MEDIA. a a rendezvény. rendezvény. Konferenciánkról MIBEN MÁS EZ A KONFERENCIA, MINT AZ ÖSSZES TÖBBI? MI A KONFERENCIA CÉLJA? A KONFERENCIA MENETE

MEDIA. a a rendezvény. rendezvény. Konferenciánkról MIBEN MÁS EZ A KONFERENCIA, MINT AZ ÖSSZES TÖBBI? MI A KONFERENCIA CÉLJA? A KONFERENCIA MENETE a a rendezvény rendezvény A 2008 az ország kommunikáció szakos egyetemi hallgatóinak összefogásából született kétnapos konferencia, mely egy asztalhoz ülteti a magyar médiavilág szakmai és közéleti szereplőit,

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia 1 Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Ebben a dolgozatban elsősorban a DEMOS Magyarország keretein belül véghezvitt két vállalkozás eredményeiről, az azoknak a magyar társadalomra

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés MIÉRT? A program résztvevői számára nyilvánvalóvá válnak a toborzás

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió 1 Forray R. Katalin Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban Európai dimenzió A roma közösség, mint etnikai kisebbség, több vonatkozásban is különbözik más nemzeti kisebbségektől. Egyik jellemzőjük,

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed?

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Horváth Zoltán Cashflow Mérnök 2008 Kimberley Group Kft. Minden jog fenntartva. Hálás köszönet illeti az L. Ron Hubbard Library-t, amiért engedélyezte,

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor A kézi hőkamerával végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg a kézi hőkamera használatát, hasonlítsák össze a fényképezőgép képalkotásával. Legyenek képesek a kijelzőn látható

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot?

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? A fordítás alapja: John-Paul Flintoff: How to Change the World. Macmillan, New York, 2012. All

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola konferenciája 2014. május 9. Budapest Vitaindító előadás Nagy József

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

mind az eredmények tekintetében, az alkalmazásokról immár nem is szólva 1.

mind az eredmények tekintetében, az alkalmazásokról immár nem is szólva 1. 1 BLANCHARD, OLIVIER: A POSZTKOMMUNISTA ÁTMENET KÖZGAZDASÁGTANA. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. Közgazdasági kiskönyvtár sorozat, fűzve, 166 old, 2720 Ft, név- és tárgymutatóval, ISBN 963 19 5496

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben