HUGO DE BURGH (SZERK.) OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUGO DE BURGH (SZERK.) OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS"

Átírás

1 HUGO DE BURGH (SZERK.) OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS

2

3 Hugo de Burgh (Szerk.) Oknyomozó újságírás

4 A kötet a Nyitott Társadalom Alapítvány Open Society Institute OSI-ZUG támogatásával jelent meg. Jószöveg Mûhely, 2005 A fordítás DE BURGH, Hugo (ed) : Investigative Journalism. Context and Practice, c. könyv alapján készült. 2000, Routledge Fordította: BÉRESI CSILLA Borítóterv: LÁZÁR Minden jog fenntartva. A kiadvány még részleteiben sem reprodukálható, keresõrendszerben nem tárolható, illetve semmilyen módon nem tehetõ közzé elektronikus, mechanikai, fotómásolati terjesztéssel a copyright tulajdonosának elõzetes írásos engedélye nélkül. ISBN Jószöveg Mûhely Kiadó FÁY ÉVA DR. FÓTI PÉTER 1066 Budapest, Ó u. 11. Postacím: 1244 Budapest, Pf Telefon: Fax: www. joszoveg.hu

5 Tartalomjegyzék Az oknyomozó újságírás lényege Munkatársainkról Köszönetnyilvánítás rész Az oknyomozó újságírás elméleti összefüggései Bevezetés: Magasabb rendû hûség? (Hugo de Burgh) Az oknyomozó újságírás története (Hugo de Burgh) A brit oknyomozó újságírás három évtizede (Hugo de Burgh) Az oknyomozó újságírás néhány problémája (Hugo de Burgh) Médiabírálatok (Deborah Chambers) A média globalizációja (Deborah Chambers) Az angol oknyomozó újságírás jogi keretei (Gill Moore) Az oknyomozó újságírás szabályozási keretei és etikája (Matthew Kieran) Az újságírás és az új technológiák (Carole Fleming) rész Az oknyomozó újságírás gyakorlata A vállalati korrupció felderítése a BBC File on Four címû mûsora alapján (Hugo de Burgh)

6 6 Hugo de Burgh 11. Hogyan számolnak el a nyilvánosságnak a helyi önkormányzatok? Egy kelet-közép-angliai példa nyomán (Mark D Arcy) A szociális ellátás vizsgálata a Channel 4 Dispatches címû programjának példáján (Hugo de Burgh) Justizmord, a BBC Rough Justice címû mûsora alapján (Hugo de Burgh) Sírásók. A kozákok ügye (Hugo de Burgh) Környezetrombolás: egy Cook Report példáján (Hugo de Burgh) A nagypolitika békaperspektívából: a Sunday Times Insight (Hugo de Burgh) Ne fogadj el édességet idegentõl! oknyomozás külhonban, a First Tuesday példáján (Hugo de Burgh) Végszó Név- és tárgymutató Függelék A valóság nyomában. Az oknyomozó újságírás Magyarországon (Vajda Éva Ószabó Attila)

7 Az oknyomozó újságírás lényege Meglepõ könyv. Meglep, hogy nem korábban jutott eszébe valakinek, de még jobban meglepne, ha bárkinek jobban sikerült volna. Egyetlen média szakos hallgató sem lehet meg enélkül a könyv nélkül. Jjon Snow, Channel 4 News Az oknyomozó újságírás kormányokat buktatott meg, politikusokat juttatott börtönbe, törvények születésénél bábáskodott, felfedezte az igazságszolgáltatás durva mulasztásait és a szégyenletes nagyvállalati suskusokat. E szûk szakma áldásait tehát mindenki ismeri, elemezni azonban már jóval kevesebben elemezték. A jelen kötet kritikus szemmel közelít e nagy hagyományhoz. Mindenekelõtt áttekinti a történetét. Ezután a szerzõk rendre elmondják, hogyan viszonyul a tényfeltárás a tömegmédiához és a jogrendhez, hol a helye az erkölcsnek az újságírói munkában, végül milyen kihatással van a technika fejlõdése és az Internet az újságírói gyakorlatra. A kötet szerzõi beszélgetések sorát folytatták le a téma szaktekintélyeivel Philip Knightleyval, David Lloyddal, John Pilgerrel, Alan Rusbridgerrel, Nick Clarke-kal, Dorothy Byrne-nel és Roy Greenslade-del. Elemezték az országos és helyi sajtó termékeit, a rádiós és televíziós mûsorokat. Rendre ismertették neves mûsorszolgáltatók a Sunday Times Insight, a File on Four, a Rough Justice és a Dispatches híres oknyomozó csapatainak tevékenységét, s számba vették a jövõ lehetõségeit. Munkatársaink: Hugo de Burgh, Deborah Chambers, Mark D Arcy, Carole Fleming, Mathhew Kieran és Gill Moore A szerkesztõ Hugo de Burgh, aki a University of London, valamint a Goldsmith s College média szakos elõadója. Dolgozott az STV, BBC és C4 hírmûsorainak és 2000 között a Notingham Trent University angol média fakultásán tanított. Ugyanitt õ irányította a kínai média programot is.

8 Munkatársainkról Valamennyien a Nottingham Trent University Nemzetközi Kommunikáció és Kultúra Kutatóközpontjának csapatához tartoznak, amelynek élén Tomlinson professzor áll. Hugo de Burgh a University of London, valamint a Goldsmith s College média szakos elõadója. Dolgozott az STV, BBC és C4 hírmûsorainak és 2000 között a Notingham Trent University angol média fakultásán tanított. Ugyanitt õ irányította a kínai média programot is. Deborah Chambers a Nottingham Trent University docense a kommunikáció és kultúra szociológiájával foglalkozó tanszéken. E témán belül is a nõk szerepét vizsgálta családi fényképalbumok és szegény peremkerületek életének tükrében. Mark D Arcy a BBC Radio 4 producere. Hat évet töltött a BBC helyi tudósítójaként Kelet-Közép-Angliában. Két évig a Leicester Mercury politikai tudósítója volt. Carole Fleming helyi lapoknál kezdte újságírói pályáját, majd rádiózással foglalkozott. A BBC-nek és kereskedelmi adóknak egyaránt dolgozott. A Nottingham Trent University média és újságíró szakának elõadója. Matthew Kieran a University of Leeds elõadója. Könyvei: Media Ethics (1998, szerkesztõ), Media Ethics: A Philosophical Approach (1997, szerzõ). Társszerzõje a Regulating for Changing Values: A Report for the Broadcasting Standards Commission címû munkának (1997). Gill Moore a Nottingham Trent University média és újságíró szakának tanszékvezetõ-helyettese. A médiajog vendégprofesszora.

9 Köszönetnyilvánítás Valamennyi munkatársunk a Nottingham Trent Universityn dolgozik elõadóként vagy vendégprofesszorként. Köszönetet mondunk dékánunknak, Stephen Channek, továbbá Sandra Harris professzor tanszékvezetõnek, amiért megkönnyítették munkánkat. Kutatócsoportunk élén Tomlinson professzor áll, aki jeles tudós és nagylelkû munkatárs egy személyben. Köszönet illeti Julian Ivest, a média és újságíró szak tanszékvezetõjét. Az õ fáradozásának tudhatjuk be, hogy a közelmúltban elsõrangú környezetbe költözhettünk. Itt mondunk köszönetet hallgatóinknak lelkesedésükért, szorgalmukért és türelmükért. Különösen Carole Fleming és Hugo de Burgh hálás a legelsõnek végzõ, 1998-as osztálynak. Az alábbiakban felsoroljuk azoknak az újságíróknak, hallgatóknak és civileknek a nevét, akiknek ezért vagy azért köszönettel tartozunk. Természetesen a hibáinkért egyedül mi vagyunk elmarasztalhatók: Lindsay Alker, Frances Banks, Martin Bell, John Boileau, Roger Bromley, Dorothy Byrne, Jonathon Calvert, Nick Clarke, Roger Cook, Peter Curtis, Mary Dawson, Clive Edwards, Rob Edwards, Ray Fitzwalter, Jancis Giles, Ed Glinert, Roy Greenslade, Victoria Hawthorne, Steve Haywood, David Heggie, Jeff Hill, Peter Hill, Richard Holloway, Claire Jaggard, Peter Golding, Gary Jones, David Leigh, David Leppard, David Lloyd, Sue MacGregor, Richard McShane, Clodagh Meiklejohn, Sir Anthony Meyer, Jeff Moore, David Northmore, Matthew Parris, John Pilger, Louisa Preston, David Ross, Bob Satchwell, John Sinnott, Jon Snow, Kate Sparks, Tim Tate, Bob Warren, Vivian White és Matt Youdale.

10

11 1. RÉSZ AZ OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÁS ELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI

12

13 1. Bevezetés Magasabb rendû hûség? Hugo de Burgh Gyakran mondják, hogy az újságírás a történelem nyersvázlata. Tovább bontva e hasonlatot, megkockáztathatjuk, hogy az oknyomozó újságírás viszont a törvényhozásé. Tevékenységének lényege, hogy felhívja a figyelmet a társadalom szabályozórendszereinek hiányosságaira, s azokra a kiskapukra, amelyeket mindig megtalálnak e rendszereken belül a hatalmasok, gazdagok és a tilosban járók. Miért teszi mindezt? A fejezet címét egy kínai újságíró 1 könyvébõl vettem kölcsön, mert érzésem szerint ez sûríti magába a brit oknyomozó újságírás kvintesszenciáját. Hazai zsurnalisztáink készen állnak arra, hogy a közvélekedés mögé nézzenek, megkérdõjelezzék a tekintélyt és az általa sugalmazott magyarázatokat, igazságérzetünkhöz fellebbezzenek, s a törvény szellemére hivatkozzanak annak betû szerinti értelmezése helyett. E ténykedésük közel hozza õket a Magasabb rendû hûség szerzõjéhez, aki arra intette kormánya tisztviselõit, hogy tartsanak ki eszméik, jelen esetben a kommunizmus mellett. Reméljük, hogy alá tudjuk támasztani állításainkat a következõ oldalakon. Szükség van egy ilyen könyvre, mert hiába tudja mindenki, mit takar az oknyomozó újságírás fogalma, e fogalom értelmezése rendkívül szerteágazó lehet. Van, aki lenézi a tényfeltárást, mások szerint épp ez ment meg minket. Megint mások úgy vélik, e szép hagyomány ma kihalóban van. Olyanok is akadnak, akik épp újraéledését és nagyszerû felvirágzását remélik az új technológiák térhódításától. Erõsen vitatott fogalomról van tehát szó, amelyet napjainkban egyre többen tanulmányoznak.

14 14 Hugo de Burgh Kinek készült ez a könyv? Noha reméljük, hogy könyvünk számot tarthat a nagyközönség érdeklõdésére, elsõsorban az újságíró-iskolák és a kommunikáció szakos hallgatók számára íródott. Számukra ugyanis az oknyomozó újságírás egy mûfaj a sok közül. Arra törekszünk ezért, hogy beleágyazzuk az összefüggések eleven szövetébe, megmutassuk, hogyan illeszkedik a közélet keretei közé, s miként látják helyzetét mûvelõi. Ugyanakkor nem holmi csináld magad könyvet tart kezében az olvasó ban David Northmore megírta az elsõ kötetet e témában Lifting the Lid (Mi van a fedél alatt?) címmel. Ez a munka a pontos meghatározáson túl értékes tanácsokkal látja el a szakmabelieket. Mi ezzel szemben, mint mondottam már, mindenekelõtt diákoknak szánjuk mûvünket, akik szociológiai jelenségként tekintenek a tényfeltárásra, függetlenül attól, hogy ûzik-e maguk is az újságíró mesterséget. Kötetünk több szerzõje tanít különbözõ újságíró-iskolákon. Õk azonban azon vannak, egy kezdõ ne csupán a szakma fogásait sajátítsa el, hanem értse is ennek korlátait. Ugyanõk azt remélik, hogy az újságírótanoncok a tények világára alapozzák majd vélekedéseiket. Úgy hisszük, hogy könyvünket más egyetemek diákjai is haszonnal forgathatják. Kevés elõzetes ismeretet feltételez a témában, bõven elegendõ némi tájékozottság a hírek világában. Megpróbáltuk úgy megfogalmazni a felvetõdõ problémákat, hogy azokat nem csupán az angol nyelvterületen élõk, de más európai országok polgárai is a maguk viszonyaira alkalmazhassák. A brit tapasztalatok talán javára válhatnak a külhoniaknak, és nem csupán volt gyarmatainkra gondolunk, amelyek társadalmi berendezkedése nagyjából és egészében a mienket követi. A BBC híre sem csökkent, amelyet szakmai és technikai színvonala jogán szerzett meg magának. A posztkommunista világban többek között Kínában a brit minõségi újságírás szintén követendõ példa. Mindenkinek csak hasznára válhat tehát, ha a brit média tapasztalatait összeveti Európáéval (ld. pl. Weymouth és Lamizet 1996). Az Egyesült Államokban, ahol több mint hetven éve tanítják az újságírást, a tényfeltárást is régóta tanulmányozzák. Könyvünk európai szemléletével gazdagítja az amerikai nézõpontot. Szükségképpen ízelítõt ad csupán a témából, amelyet Európában ugyan széltében vitatnak, kutatni azonban jóval kevesebben kutatnak. Reméljük, hogy az újságíró szakos hallgatók fellelik e kötetben a brit oknyomozó újságírás valamennyi jelentõs példáját és helyenként még amerikaiakat is. Az egyes fejezeteket irodalomjegyzék és az ajánlott olvasmányok listája követi.

15 Bevezetés 15 Az érdeklõdõ olvasó, sõt, a kutató is elmerülhet tehát a témában. Talán olyan új szemléletû vizsgálatokra is ösztönzést adunk, amelyeket az Egyesült Államokban folytattak a közelmúltban, s amelyekrõl a 4. fejezetben szólunk. A könyv felépítése A jelen fejezet megpróbálkozik az oknyomozó újságírás hevenyészett meghatározásával, amely legalábbis az olvasás idejéig megállja a helyét. A szakma közkeletû példái képet adnak a tényfeltárás sokarcúságáról. A 2. fejezet a tényfeltárás történetét tekinti át, miközben kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, miként alakult ki fokonként elõképeibõl az oknyomozó újságírás. Meggyõzõdésünk ugyanis, hogy az újságírás mint annyi más történelmi produktum, amelyet ilyenképpen befolyásolni tudunk. Ha errõl elfeledkezünk, könnyen abba a tévedésbe esünk, hogy a sajtó szabadelvûségét a modernitással kapcsoljuk össze. Britek és észak-amerikaiak könnyen esnek ebbe a csapdába. Nem fenyegeti ugyanez a német, olasz vagy lengyel újságírókat, hiszen ezekben az országokban a média a fasizmus és kommunizmus idején elvesztette nehezen kivívott jogait. Vannak azután a történelemnek másfajta, közvetlenül korunkhoz szóló tanulságai is. Ilyen a radikális sajtó háttérbe szorulása a hirdetések tömeges elszaporodásával párhuzamosan a 20. század elején, amelynek kihatásait a mai napig érezzük. A kérdést Curran és Seaton (1997) vizsgálta behatóbban. A technika és gazdaság drámai változásainak korában kísértetiesen visszaköszön a múlt. A könyvet olvasva és a nevekkel megismerkedve önök maguk is eldönthetik, nem Pilger-e a mi Cobbetünk; nem Harmsworth új megtestesülése-e Murdoch, a médiacézár, akit szeretünk és gyûlölünk egyszerre; nem Whittam Smith-e a kor Renaud-ja; vagy nem az angol Paul Foot radikalizmusában és észtiszteletében éled-e újra Ida Tarbell. Mindez azt sugallja, hogy a kulturális összefüggések fontosabbak lehetnek a gazdasági hatásoknál. A 3. fejezetben a jelenkori brit újságírásról készítünk körpanorámát. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy az újságírás és ezen belül az oknyomozó újságírás újdonságértéke múlékony valami. Ugyan miféle tanulsággal szolgálhatnak a ma embere számára az 1972-es év leleplezései és közbotrányai? Igazolhatják többek között, hogy a tényfeltárás kihat a társadalmi fejlõdés menetére és eképpen a jelen pillanatra is. Feléb-

16 16 Hugo de Burgh reszthetik az érdeklõdést a történelem iránt, de példát is mutathatnak, amelyet utánozni vagy elkerülni érdemes. Silvester izgalmas interjúkötete Penguin Book of Interviews (1994) sokat elmond mind a témáról, mind az újságírókról, miközben megajándékoz minket az utókor bölcsességével. Melegen ajánljuk kezdõ újságíróknak, s ráadásul még szórakoztató is. Könyvünk esettanulmányai ugyanerre törekszenek. Az elõzetes kutatások hiánya megnehezíti a tényfeltáró újságírás módszeres tanulmányozását. Tény és való, az újságírók általában könyvet esetleg épp visszaemlékezést írnak élményeikrõl, és újabb kötetek szólnak arról, hogyan hat a társadalom mûködésére az újságírás. Csak kevés olyan mû akad azonban közéjük tartozik a Peter Hill és munkatársai által jegyzett More Rough Justice (Még többet a Rough Justice-ról, 1985), amely szigorúan szakmai és mûfaji kérdésekkel foglalkozik. Magát az oknyomozó újságírást alig taglalja egyik is. További vizsgálódásokra van tehát szükség a jövõben, addig is olvassák el a 3. fejezetet. Van néhány kérdés, amelyrõl a tényfeltárást tanulmányozó diák semmiképpen nem feledkezhet meg. Az egyik az, egyáltalán miféle jogon ûzi tevékenységét az oknyomozó újságíró, miféle társadalmi felelõsségvállalás mozgatja? A másik a tárgyilagosság problémája, amelyet Martin Bell feszeget az utóbbi években. Ott van azután a Watergate-botrány talánya. A 4. fejezet ezekre a kérdésekre keres választ. Az újságírók szívesen látják magukat a szabadság bajnokainak. A médiaelmélet más színben tünteti fel ezt a romantikus elképzelést. Szálljanak fel az elmélet helikopterére, s tekintsenek alá madártávlatból az újságírásra a globális politika és gazdaság összefüggéseiben az 5. fejezetben! Deborah Chambers ül a kormánynál. Mert amíg a 4. fejezet mindössze az 1996-os médiatörvény konkrét hatásait vizsgálja az oknyomozó újságírásra, Chambers a média makrokörnyezetét térképezi fel, amelynek az oknyomozó újságírás is része. Chambers átfogó horizontja a megszokottól eltérõ képet ad a törvény (7. fejezet) és az erkölcs (8. fejezet) médiumokhoz fûzõdõ viszonyáról. A politikai gazdaságtani megközelítés arra figyelmeztet, hogy az oknyomozó újságírás a gazdasági viszonyok erõterében értelmezendõ, amelyeknek megvannak a maguk törvényei és elvárásai. Igen, bizony, napjaink nagy kommunikációs birodalmai külön világot és követelményrendszert fejlesztettek ki maguknak. Chambers rámutat, miként mossa el a piaci nyomás a határvonalakat az oknyomozó újságírás és egyéb mûfajok között. Szóba jöhetnek emellett a szakmai ideológia szociológiai korlátai, az újságíró társadalomban el-

17 Bevezetés 17 foglalt helyzete és munkaviszonyának jellege. Az ezt felvázoló propaganda modell szükségképpen kiigazítja az újságírói nagyzolást. Szép dolog a véleménynyilvánítás szabadsága, a megalapozott véleményalkotáshoz azonban információra, igazolható tényekre és a nézetek ütköztetésére van szükség. Ezzel járulhat hozzá az oknyomozó újságírás annak a társadalmi nyilvánosságnak az ápolásához, amelynek mindanynyian részesei vagyunk. A 6. fejezetben Deborah Chambers rákérdez arra, vajon a globalizáció segíti vagy gátolja-e a nyilvánosság és a közélet nemes eszményeinek megvalósulását, s hogyan hat mindez a tényfeltárásra. Egyesek szerint az oknyomozás mára csak az elitet érdekli. A bulvársajtó diadalmas térhódítása azzal jár, hogy a tömegtájékoztatás nélkülözi a minõséget. Chambers ezekre a változásokra hívja fel a figyelmet. A nõk helyzetét is elemzi az újságírást érintõ változások tükrében, s kérdõre vonja az angolszász médiát. Vajon tág, avagy éppen nagyon is szûk emennek a szemhatára? Meghatározzák-e gondolkodásunkat az angolszász nagyvállalatok gazdasági érdekei, vagy mindanynyian külön szigetek vagyunk akadnak, akik ezt szeretnék elhitetni magukkal, amelyek vezéregyéniségei (véletlenségbõl szintén angolszászok) vígan gázolhatnak át kultúrákon és népek gondjain, annak biztos tudatában, hogy úgyis mindenki követi útmutatásukat, miközben õk Fukuyama-kötetet lobogtatnak a kezükben? 2 Ezeket a kérdéseket a 6. fejezet boncolgatja. Az amerikai és brit újságírás történelmi gyökerei azonosak, mégis számottevõ közöttük a különbség. A legjelentõsebbek azokat a jogi és politikai kereteket érintik, amelyek között a média emberei tevékenykednek. A jogi környezetet Gill Moore elemzi a 7. fejezetben. Elsõnek a véleménynyilvánítás szabadságát veszi górcsõ alá, s megvizsgálja, miként védelmezi e jogot az angol törvénykezés. Konkrét törvényeken keresztül vizsgálja, hogyan hat ki a jog az oknyomozó újságíró munkájára. Példákon mutatja be, miképpen oldották fel az angol bírák az egymásnak feszülõ érdekellentéteket a jó hírt, az igazságos jogszolgáltatást és a magánélet sérthetetlenségét védelmezve. Sajnos e példák többnyire azt igazolják, miként akadályozta az igazságszolgáltatás a tényfeltáró újságírók és szerkesztõik tevékenységét. E példák kellõképpen meggyõzik arról az olvasót, hogy új törvényi szabályozásra volna szükség a véleménynyilvánítás szabadságának és az információhoz való jognak a kimondásában. Gill Moore arra is kitér, miért várható, hogy enyhít e zord körülményeken az Európa Tanács emberjogi egyezményének beépítése az angol jogba. Egyetlen témakört nem érint a szerzõ, amely gyakran szól bele a

18 18 Hugo de Burgh tényfeltáró munkába, ez pedig a hivatali titkok kérdése. Azért sem, mert olyan szakkérdésrõl van szó, amelynek taglalása zömmel csak szakpublikációkban lelhetõ fel. A jogi környezet azonban csak egy az oknyomozó újságírást meghatározó tényezõk közül. Ott van emellett az újságírói gyakorlat, akár a szakma íratlan szabályai, akár a józan paraszti ész vagy ennél is kézzelfoghatóbban a szabályozó rendszerek és az erkölcsi normák alakjában. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Matthew Kieran a 8. fejezetben. Szerzõnk kapcsolatba hozza az oknyomozó újságírás gyakorlatát övezõ vitákat a nagy erkölcsi kérdésekkel, majd nyomon követi a folyamatot, ahogyan a kormány, a gazdaság és a szakma az újságírói viselkedés normáinak kialakítására törekedett. Kieran szól a szándékos félrevezetésrõl, a csali fogásokról, a hírforrás titokban tartásáról, végül a televíziós dokumentumok játékfilmes elemeinek lehetséges határairól. Elemzi a szabályozók és az erkölcs szakmára gyakorolt hatásait, s szól arról, milyen sajátos helyzetet teremt a számára Nagy-Britannia. A tapasztalt vén rókák fölöttébb borúlátóak a tényfeltárás jövõjét illetõen. Akkora a rá nehezedõ nyomás, hogy az újságírás eme legköltségesebb és tömegérdeklõdésre a legcsekélyebb mértékben számot tartó ága gyakorlatilag kihalásra ítélt, hacsak nem szippantja magába a szórakoztatóipar úgy, ahogy az Mike Mansfield vagy Mark Thomas 3 esetében megtörtént. Az embereknek egyre kevesebb az idejük, ezért a médiától veszik el azt, amire maguknak szükségük van. Amúgy az ellenfelek hihetetlenül agyafúrtak, és egy lépéssel mindig a riporter elõtt járnak. A törvények és rendelkezések újabb korlátokat jelentenek. Az oknyomozó újságírás kockázata amúgy is túl nagy úgy a kiadónak, mint a mûsorszóró vállalatnak. Általában ezek a leggyakoribb panaszok. Vélhetõleg a média-igazgatók ugyanígy gondolkodnak, amikor egyre kevesebb tõkét fektetnek be az újságírásnak ebbe az ágába. Az egyedüli kivételt az Express címû napilap képviseli, amely 1999-ben összehozott egy oknyomozó csapatot. Paradox módon tevékenységük tanulmányozása idõközben egyetemi kutatómunka tárgya lett. Legkivált a fiatalok lelkesednek ugyanis az Expressért. Végül, de nem utolsósorban megalakult Nagy-Britannia elsõ Oknyomozó Újságíró Szövetsége. 4 Milyen fórumot remélhet hát magának a jövõ oknyomozó újságírása? Carole Fleming a technikától várja a választ. A 9. fejezetben azt bizonygatja, hogy a tényfeltárók olyan információk birtokába jutnak majd, amely független az elsõdleges eseménymeghatározóktól. Ez megkönnyíti számukra a tájékozódást, s a közönséget sem határolják be töb-

19 Bevezetés 19 bé a hagyományos kötöttségek. A fejezet áttekinti a technika ama vívmányait, amelyek mindezt lehetõvé tehetik a jelen pillanatban. A szerzõnõ példákat közöl az új technológia alkalmazásáról, és több hasznos honlapot is megad. A könyv második fele a szakmai gyakorlatot tekinti át. Bevezeti az olvasót egyik-másik témába, amely nagy port vert fel a közelmúltban, s megismertet a feldolgozásukhoz felhasznált eszközökkel. Látják majd, hogy a hangsúly a televízió felé tolódott el, amely az 1980-as években és az 1990-es évek elején lett az oknyomozás fellegvárává. Se szeri se száma a témáknak, amelyeket a televíziós tényfeltárók felderítettek. Mi azokat választottuk ki, amelyekbõl leszûrhetõ valamiféle általános tanulság, vagy másként gazdagítják az olvasó ismereteit. Mindenekelõtt azonban a brit rádió és közszolgálatiság kezdeteit vázoljuk fel. A File on Four a bizonyítékgyûjtõ újságírás beszédes példája, hogy szerkesztõje meghatározását idézzük. A program kivált az üzleti ügyek firtatásában jeleskedik, ezért ide iktattuk az üzleti célzatú oknyomozás rövid áttekintését. A vizsgálódás másik fontos terepe az önkormányzati munka, amelyre hatalmas összegek mennek el. Ez igazán minden állampolgár zsebére megy, a korrupció pedig gyakori, vélhetõleg bármilyen fajta társadalomban is az volna. A téma szakértõi évekig siratták a helyi sajtó, a néma házõrzõkutya végzetes hanyatlását ben azután cikkek sora látott napvilágot, amelyek a helyi lapok újjáéledését ünnepelték. 5 Hogy ez azt jelenti-e, az Egyesült Államok példájára a vidéken is lesz jövõje az oknyomozásnak, egyelõre nem tudjuk. A 11. fejezetben Mark D Arcy mindazonáltal azt fejtegeti, hogy a helyi sajtó embere néha az olyan témát sem veszi észre, amely kis híján kiszúrja a szemét. A szerzõ meggyõzõen bizonygatja, azért is van szükség vidéki tényfeltárásra, mert az állam keze nem ér ilyen messzire. Frank Beck gyermekbántalmazási botránya felveti az újságíró felelõsségét a hasonló mocskos ügyek hosszú lappangásában. Ugyanakkor arra is rávilágít, milyen óriási lehetõségek állnak a kockáztatni merõ riporter és laptulajdonos elõtt. A 12. fejezet a brit televíziózás egyik sztármûsorával foglalkozik, amely nemrégiben robbant be a köztudatba. A Dispatches úttörõ módon tárgyalta az állam jóléti tevékenységét, ezért mi is követjük a példáját. Helyszûke miatt itt nem szólhatunk a mûsor bõséges kínálatának egyéb darabjairól. Az 1950-es évek Amerikájában Erle Stanley Gardner, a Perry Mason tárgyalásfilmek alkotója, pályája elején összehozta a Court of Last Resort

20 20 Hugo de Burgh (Legfelsõbb Bíróság) címû mûsorsorozatát, amely a justizmordokat tárta a nyilvánosság elé. Brit megfelelõje napjainkban a BBC Rough Justice címû programja, legújabban pedig a Trial and Error, amelyet a Just Television készít a Channel 4 (C4) számára. E mûfaj látványos elõtörténettel rendelkezik az igazság rettenhetetlen bajnokairól, akik sorra kiálltak a védtelen, kiszolgáltatott áldozatok mellett. A 13. fejezet bontja ki ennek fejlõdéstörténetét, s egy újabb programot is elemez. Évekkel ezelõtt Philip Knightley vizsgálni kezdte a Gallipoli-mítoszt (melyet véres ikonnak nevez). A mítosz egyetlen személytõl eredeztethetõ, Keith Murdochtõl, Rupert Murdoch médiacézár apjától. Ebben a megvilágításban az elsõ világháború kiváló ausztráljait csupa brit idióta vezényelte a biztos halálba. Gallipoli felemlegetését persze felhasználhatták, és fel is használták az ausztrálok a britek ellenében (Knightley 1997:254 57). Talán Rupert is génjeiben hordozza a brit-ellenességet, amely megnyilvánulásait jellemzi. Knightley tényfeltáró munkáját az ausztrálok természetesen nem nézték jó szemmel, mindamellett kutakodása beszédes példája annak, mit kezdhet az oknyomozó újságírás a történelemmel. A 14. fejezet kevésbé meghatározó és több kérdõjelet felmutató történelmi eseményt boncolgat. A második világháború kozákjainak tragédiája történelem, politika és újságírás szövevényes kapcsolatára mutat rá, emellett az oknyomozás lehetséges hátulütõire is felhívja a figyelmet. Roger Cook minden más kollégájánál többet tett azért, hogy megértesse a tömegekkel, mi is valójában az oknyomozó újságírás. Népszerûséghajhásznak bélyegzik ugyan, de hiszen népszerû is, ezért aztán nemigen törõdik a bírálatokkal. A téma epizódról epizódra változik. A 15. fejezet számára kiválasztott példa a környezetrombolás meglehetõsen szívszorító vonatkozásával foglalkozik izgalmasan, lebilincselõen. Az epizód legjobb formájában állítja elénk Cookot. A 16. fejezetet a nagypolitikának szenteljük, a nagyvadak felhajtásának, a nagykutyák lefülelésének. A konkrét példa ez esetben az iraki fegyverszállítási botrány, amely igazi csemegéje az oknyomozó újságírásnak. Nyomon követjük a Sunday Times Insight tényfeltáró tevékenységét, amely a megtévedt minisztert is leleplezte. A híres melléklet a tényfeltárás egyik utolsó mentsvára. Legvégül szemrevételezzük, hogyan tekintenek a brit oknyomozók más országok vétkeire, s milyen politikai buktatókkal járhat buzgólkodásuk. Megint csak egyetlen televíziós mûsor példáján szemléltetjük mindezt, amelyet egy kínai magányos farkas, Harry Wu és a Yorkshire Television hírszerkesztõsége jegyez (szerkesztõ John Willis és Grant KcKee).

21 Bevezetés 21 Mi is az az oknyomozó újságírás? Az oknyomozó újságíró az a buzgó kolléga, aki foglalkozásszerûen ûzi az igazság kiderítését, s minden lehetséges médiumban felhívja a figyelmet a mulasztásokra. E ténykedést szokás oknyomozó vagy tényfeltáró újságírásnak nevezni, megkülönböztetendõ a detektívek, jogászok, számvevõk és szabályozó testületek buzgólkodásától. A különbség legfõbb ismérvei, hogy az oknyomozás célpontja nem meghatározott, törvény nem támogatja, és a nyilvánosságra apellál. Ezt az utóbbi kitételt könyvünk úgy járja körül, hogy közben megvizsgálja, milyen szerepet tölt be az oknyomozás a tömegkultúrában és a szakmai diskurzusban. Konkrét példákon mutatjuk be, miként valósul meg mindez a társadalom életében. A John Grisham regényébõl készült híres film, a Pelikán ügyirat hõse, Gray Grantham romantikusan eszményített újságíró, amint az el is várható a tömegkultúrától. Nem csupán a papírmunkában kiváló, de ha rákerül a sor, rátermetten száll szembe a nagy hatalmú és gátlástalan politikusokkal és magas rangú köztisztviselõkkel, akik az életére törnek. Ám ha ennyi erény nem volna elegendõ, lovagunk a hiszékenységig nemes szívû. E tulajdonságban osztozik két nonfiction oknyomozó újságíróval, a The Typewriter Guerillas (Gépíró gerillák Behrens 1978) és a Raising Hell (Pokoli bugyrok Chepesiuk és mtsai) hõseivel. Ugyanilyen félelem és gáncs nélküli lovagok népesítették be Henty fiatalos erõtõl duzzadó kalandregényeit, amelyek a második világháborúban örvendtek nagy népszerûségnek. 6 Elõképeik még nem papírfigurák, mint például a csetlõbotló Boot Evelyn Waugh Scoop (Hírlapi szenzáció) címû mûvében, a hidegfejû Hildy Hecht The Front Page (Címoldal) címû regényében, valamint az ellenszenves Totges Heinrich Böll Katherina Blum elvesztett tisztessége címû híres mûvében. Ki tudja, napjainkban miért nõtt meg e szakma becsülete, és miért akar annyi fiatal újságíró lenni, de legalábbis a médiában dolgozni, amikor e korai prózai mûvek ékesszólóan szemléltetik, milyen kevéssé becsülte meg a társadalom annak idején ezt a szakmát. A megbecsülés hiányát és általában az alulfizetettséget talán az újságírói lét kalandossága feledteti. Hisz a zsurnaliszta nyakig gázol az élet sûrûjében, s fáradozásait nem csupán siker, de sokszor hírnév is koronázza. 7 Az újságíró ráadásul megrögzött idealista, már ha hihetünk az újságíró tagozatok oktatóinak. A diákok a legtöbbet Martin Bellrõl, Kate Adierõl, Veronica Guerinrõl, Paul Footról és John Pilgerrõl hallanak. Közülük az elsõ kettõ rendíthetetlen kitartásáról ismert, amely minden bajon át-

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Kérdések és válaszok. sajtószabadság-biztosa. Az EBESZ. EBESZ Európai Biztonsági

Kérdések és válaszok. sajtószabadság-biztosa. Az EBESZ. EBESZ Európai Biztonsági Média-önszabályozási útmutató Kérdések és válaszok EBESZ Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet Az EBESZ sajtószabadság-biztosa Médiaönszabályozási útmutató Kérdések és válaszok Haraszti Miklós,

Részletesebben

[a rádiózás elmélete és gyakorlata]

[a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] online kiadás SZABAD RÁDIÓK MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Titkok, hazugságok, demokrácia

Titkok, hazugságok, demokrácia Titkok, hazugságok, demokrácia Noam Chomsky David Barsamian interjúkötete Független Média Kiadó Cím: Susan McCallister Az eredeti interjúk 1993. XII 6., 1994. //. 1., 1994. IV. 11., 1994. V.2. Transcripts:

Részletesebben

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI)

Csizmadia Ervin. (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) A POLITIKAI ELEMZÉS MIBENLÉTE Csizmadia Ervin (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) összefoglaló A szerzõ a dolgozatban igyekszik megragadni a politikai elemzés mûfajelméleti sajátosságait. Pusztán ezzel a

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Mobbing A MUNKAHELYI PSZICHOTERROR (MOBBING) ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK MAGYARORSZÁGON

Mobbing A MUNKAHELYI PSZICHOTERROR (MOBBING) ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK MAGYARORSZÁGON Mobbing raising awareness of women victims of mobbing A MUNKAHELYI PSZICHOTERROR (MOBBING) ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK MAGYARORSZÁGON A Mobbing raising awareness of women victims of mobbing elnevezésű

Részletesebben

NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN

NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN ARÁNYTALANSÁGOK ÉS BEIDEGZÕDÉSEK Példák a magyarországi hírmédiából 2014 FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT ARÁNYTALANSÁGOK ÉS BEIDEGZÕDÉSEK Példák a magyarországi hírmédiából A kiadvány

Részletesebben

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ. A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái. Szerkesztette Peter Frans Anthonissen

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ. A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái. Szerkesztette Peter Frans Anthonissen KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái Szerkesztette Peter Frans Anthonissen A fordítás alapja: Crisis Communication: Practical PR Strategies for Reputation Management

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

Merkovity Norbert. (PhD-hallgató, SZTE ÁJK, politológiai tanszék)

Merkovity Norbert. (PhD-hallgató, SZTE ÁJK, politológiai tanszék) POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS POLITIKAI MARKETING Egy politológiai alrendszer továbbgondolása Merkovity Norbert (PhD-hallgató, SZTE ÁJK, politológiai tanszék) összefoglaló A tanulmány a politikai kommunikáció

Részletesebben

Erdélyi párt? Traian ªTEF

Erdélyi párt? Traian ªTEF Erdélyi párt? Traian ªTEF Egy fiataloknak szervezett nyári iskolában Adrian Nãstase miniszterelnök, a kormányzópárt elnöke a zsenge résztvevõket néhány hazánkra leselkedõ veszéllyel ismertette meg. Az

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike

Részletesebben

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 Médiapedagógia

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

1. A témaválasztás indokai, célkit zések

1. A témaválasztás indokai, célkit zések 1 Bevezetés Jelen értekezés elsődleges célja, hogy megkísérelje az elektronikus média jogának alkotmányos kereteit megvonni és azokat alkotmányjogi tartalommal megtölteni. Az alkotmányos kereteket autentikus

Részletesebben

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl Budapest, 2011 A kézikönyv megjelenéséhez az Európai Bizottság Alapvetõ jogok és uniós polgárság programja,

Részletesebben

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI Egyed László Mécs Anna Neumann Viktor Palugyai István A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI írta Egyed László, Mécs Anna, Neumann Viktor, és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Gáspár,

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

HOGY BUKKAN HATUNK ELMÉLETI FOGALMAKRA A VALÓ VILÁGBAN?

HOGY BUKKAN HATUNK ELMÉLETI FOGALMAKRA A VALÓ VILÁGBAN? Mika LaVaque-Manty HOGY BUKKAN HATUNK ELMÉLETI FOGALMAKRA A VALÓ VILÁGBAN? A PREKARIÁTUS ESETE Eredeti tanulmány: LaVaque-Manty, Mika (2009) Finding Theoretical Concepts in the Real World: The Case of

Részletesebben