Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel. Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel. Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc."

Átírás

1 Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel * Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc.

2 A szabad gyök definiciója: A szabad gyökök olyan molekulák, vagy molekulafragmentek, amelyek külsı orbitáljukon egy egyedülálló, párosítatlan elektront tartalmaznak. A szabad gyökök kémiailag reaktívak élettartamuk rövid a NO és a NO 2 definíció szerint szabad gyökök biradikális szabad gyök az oxigénmolekula gyökion: protonált amingyök H 3 N + és szuperoxidanion O.- 2 Szabad gyök, a protonok számától függetlenül minden olyan kémiai anyag, amelynek külsı elektronhéján egy magányos elektron van.

3 Atomi és molekulapályák

4 Tokoferoxil-gyök Minden hullámfüggvényhez tartozik egy diszkrét energiaérték, amely megadja a protonokból és elektronokból álló rendszer teljes energiatartalmát egy adott állapotban. A bonyolultabb atomok hullámfüggvényei csak közelítı módszerekkel számíthatók ki.

5 Oxidáció, elektron leadás, redukció, elektron felvétel.

6 Miért nehéz a szabadgyökös reakciók vizsgálata élı szervezetekben? A fizikokémiai meghatározások egzaktak, reprodukálhatók in vitro sejtmentes közegben. Sejtes, vagy szöveti homogenizátumot tartalmazó rendszerek in vitro vizsgálata körültekintést igényel. In vivo vizsgálatok csak kísérletes modellekben hajthatók végre. Direkt módszerek: ESR-vizsgálatok NMR-vizsgálatok impulzus radiolízis Indirekt módszerek: fingerprint molekulák meghatározása * Probléma minden esetben a mőtermék.

7 Direkt módszerek Spin-csapdák: DMPO 5,5 -dimetil-1-pirrolin-oxid PBN alfa-fenil-tercier-butil-nitron (PBN. OH reagál a szövettel) Kritériumok: Vízoldhatóság, stabil-vizes oldat Biológiailag inert Bejutás a megfelelı kompartmentbe Gyors szabadgyök-befogás Stabil vegyület képzıdés A képzıdött vegyület ne legyen biológiailag aktív Kivonható legyen a biológiai rendszerbıl Kimutatható legyen Speciális jelet adjon (HPLC; ESR) Használata alatt ne károsodjon a vizsgált szövet

8 Indirekt módszerek Kérdések: Mit akarunk tanulmányozni? autooxidáció, fotooxidáció, elektrontraszport, dekompartmentalizáció stb. Hogyan akarjuk tanulmányozni? spektrofotometriás, fluorimetriás, luminometriás, izotóptechnikák, immunológiai vizsgálatok, HPLC, GC, VRK stb.

9 Szabadgyökös károsodások mechanizmusa DNS-károsodás

10 A lipidperoxidáció és kimutatása Az oxidáció termékei a peroxid gyökök, melyek további reakciókban aldehidekre, ketonokra bomlanak.

11 Luminometriás és szövettani vizsgálat a májkárosodás kimutatására

12 A légköri oxigén megjelenésével egy idıben alakultak ki az eukarióta sejtek, az endogén oxigén stressz és az oxigénnel szembeni védekezés. Az élılények szigorúan egymásra épülı védekezı mechanizmusai lehetıvé teszik, hogy a szabadgyökös reakciók bizonyos határokig a membránstruktúrák és enzimfunkciók károsodása nélkül végbemehessenek. Így a szabad gyökök fiziológiás szerepe biztosított. Az egészséges szervezet képes a szabadgyök-túlprodukciót megakadályozni. Alapvetı feltétel az alacsony szöveti oxigén tenzió, ami kb. 26 Hgmm, vagy ennél kisebb érték. Az elsıdleges antioxidáns vonalhoz tartoznak az enzimatikus védekezés képviselıi, a szuperoxid-dizmutázok (SOD-ok), kataláz, peroxidázok, glutation-s-transzferáz, DT-diaforáz, reduktázok.

13 Az enzimatikus védekezést kiegészítik az antioxidáns, scavenger tulajdonságú vitaminok, kofaktorok, tiol-, foszfor-, amin-, poliamintartalmú vegyületek, fenolok, kinolinok, flavonoidok, poliének, glükóz, urát, bilirubin stb. A redox-egyensúly fenntartásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be néhány d-mezı elem, így a Cu, Zn, Mn, valamint a nemfémes és fémes jelleget egyaránt hordozó szelén. Az extracelluláris tér védelmét az albumin, cöruloplazmin, transzferrin és a tetramer SOD biztosítja.

14 Amennyiben a szabad gyökök eliminálása nem történik meg, úgy a károsodott molekulák eltakarítása védhet a szekunder szabadgyökképzıdéstıl, ezáltal gyorsan helyreállhat a sejt, szövet homeosztázisa. E harmadik védelmi vonal képviselıi a DNS-, fehérje- és lipiddegradátumokat elimináló repair mechanizmusok. A károsodott DNS molekulákat exonukleázok, endonukleázok, glikozilázok, polimerázok és ligázok javítják. A fehérje-degradátumok eltakarításában proteinázok, proteázok, peptidázok, és makroxiproteinázok vesznek részt. Az oxidált lipidek eliminálásában a foszfolipázok, az organikus hidroperoxidokat bontó glutation-peroxidáz, transzferázok, reduktázok segédkeznek.

15 A szervezetben mőködı szuperoxid-dizmutázok a mitokondriumokban és a mikroszómákban állandóan keletkezı szuperoxidanionok semlegesítését végzik. Az ısibb típusú szuperoxid-dizmutáz a Mntartalmú SOD, a prokariótákban és az eukarióták mitokondriumában található. Az eukarióta sejtek citoszoljában a Cu-Zn-SOD aktivitás mutatható ki. A fıemlısök citoszoljában mind a Mn-SOD, mind a Cu-Zn-SOD aktivitás mérhetı. A SOD-ok a szuperoxid aniont az alábbi egyenletnek megfelelıen semlegesítik. SOD 2 O H+ H 2 O 2 + O 2 mitokondrium

16 A keletkezı H 2 O 2 -bıl Fe ++ ionok jelenlétében (Háber-Weiss reakció). OH gyökök keletkeznek, mely gyökök ellen közvetlen enzimes védekezés nincs. Ez abból adódik, hogy a hidroxilgyök rendkívül agresszív, reakciósebessége nsec nagyságrendő. A szervezet úgy védekezik a hidroxilgyökök ellen, hogy prekurzorát, a hidrogén-peroxidot eliminálja, ezáltal csökkenti a. OH gyök-képzıdést. A peroxiszómák hemtartalmú enzime, a kataláz végzi a H 2 O 2 semlegesítését a következı módon: kataláz H 2 O 2 H 2 O + 1/2O 2

17 A hidrogénperoxid bomlását katalizáló oxidoreduktázok közé olyan enzimek tartoznak, melyek NADH 2 vagy NADPH 2 kofaktorral mőködnek. Peroxidáz aktivitással rendelkeznek bizonyos citokrómok is. glutation- peroxidáz H 2 O 2 + szubsztrát H 2 2 H 2 O + szubsztrát A Se-dependens glutation-peroxidáz a H 2 O 2, míg a Se-dependens foszfolipid hidroperoxil-glutation-peroxidáz (PHGSH) a szerves peroxidok bontását katalizálja. A szelenium-dependens glutation-rendszer a citoszolban és a mitokondriumokban található.

18 A glutation-s-transzferázok (GST) ubiquitous enzimek, melyeket egy komplex szupergén-familia kódol. Ehhez az ısi szupergén-familiához azok az izoenzimek tartoznak, melyek szubsztrátjai az endogén és exogén epoxidok, organikus hidroperoxidok, karcinogének, mutagének, xenobiotikumok, kemoterápiás gyógyszerek. A hepatikus GST-ázokat számos xenobiotikum és antioxidáns vegyület képes indukálni. A glutation-s-transzferázok közé azok a proteinek tartoznak, amelyek a redukált glutation konjugációját katalizálják számos hidrofób elektrofil centrumhoz.

19 A GST-izoenzimek részleges hiánya növeli a tumorok incidenciáját emberben. A glutation-s-transzferázok jelenléte a májban és a szérumban a hepatikus károsodások érzékeny mutatója. Speciális megjelenési formája a neoplasztikus markere. transzformáció Az alfa osztályba tartozó GST emberben nagyon nagy koncentrációban található a májcitoszolban. A GSTB1 és GSTB2 alegységek megjelenése a plazmában jellegzetes a májkárosodásokban.

20 A mitokondriumban két fontos metabolikus antioxidáns található: koenzim-q liponsav E két vegyület, a koenzim Q, - amely nevében megtévesztıen nem koenzimként vesz részt a mitokondriális oxidációban - és a liponsav, - mely a piruvát-dehidrogenáz enzimrendszer kofaktora - jelenléte is jelzi, hogy a mitokondriumok, mint önálló organizmusok is remekül meg tudták magukat védeni az oxigén atmoszféra káros hatásaitól.

21 Koenzim-Q (ubikinon /poliizoprén) A kinoidális szerkezet teszi lehetıvé a hidrogén felvételét, az A koenzim Q10 benzokinon része fenilalaninból több lépésben tirozinon át, az izoprén oldallánc pedig acetil-coa-ból a mevalonát úton szintetizálódik. izoprénlánc biztosítja a membránon belüli lokalizációt. A koenzim-q képes befogni a perferril (Fe 3+ O -. 2 ) karbon-központú lipid (L.) lipidperoxil (LOO.) alkoxi gyököket (LO.) A koenzim-q a mitokondriumon kívül a mikroszómában és a plazma LDLfrakciójában is elıfordul. A molekula védi a proteineket és a DNS molekulákat az oxidatív károsodásoktól. Erısíti az E-vitamin hatását azáltal, hogy azt szabadgyökállapotából regenerálni képes. Az endogén ubikinon véd a lipidperoxidációtól és a protein degradációtól.

22 A liponsav gyógyszerformájának mellékhatását még nem tapasztalták Irodalmi adatok szerint a liponsav diabetesben szenvedıkben kisebb koncentrációban fordul elı, mint egészségesekben. Ez a nyolc szénatomos zsírsav, mely hatos és nyolcas szénatomján 5 tagú győrőbe zárt diszulfid csoportot tartalmaz esszenciális a mitokondriális piruvát-dehidrogenáz multienzimkomplex mőködéséhez. A liponsav - COOH csoportjával kapcsolódik a dihidrolipoil-transzacetiláz enzim lizil-oldalláncának ε-nh 2 csoportjához. Koenzim-tulajdonságát a reverzibilis diszulfid-szulfhidril átalakulás biztosítja. A liponsav és redukált formája egyaránt kiváló metabolikus antioxidáns.

23 E-vitamin diterpének C 20 Az E-vitamin hatásmechanizmusában döntı a kromángyőrő protondonor-aktivitása.

24 iniciáció R. k2 propagáció R. + O 2 ROO. k3 A természetes E-vitamin négy tokoferolból és négy tokotrienolból áll, amelyek mind lánctörı antioxidánsok. ROO. + RH ROOH + R. termináció ROO. + ROO. molekulák (ArOH = fenol-típusú vegyületek jelölése) ArO. + RH ArOH + R. k6 ROO. + ArOH ROOH + ArO. k7 ROO. + ArO. molekulák A leghatásosabb antioxidáns az, amelyik k6 értéke nagyobb, mint k3 (k2- k7 = reakciósebességi állandók)

25 C-vitamin A glutation enzimatikus úton, vagy a tradícionális nézet szerint direkt redukcióban biztosítja az aszkorbinsav regenerálódását. Szent-Györgyi és mtsai. a flavonoidokat "P-vitaminnak" nevezte aszkorbinsav-protektor hatása miatt. A liponsav regenerálja a C-vitamint, glutationt és a tioredoxint. A C-vitamin alkoholistákban fokozza a mikroszomális enzimindukciót, mely szabad gyökök képzıdéséhez vezet.

26 Antioxidáns vegyületek fıbb típusai Flavonoidok Flavon Flavonol Flavanon Flavanonol Izoflavon Antocianidin Leukoantocianidin (proantocianidin) Katechin Kalkon Dihidrokalkon Auron

27 Antioxidáns vegyületek fıbb típusai Flavonoidok A rutin a zárvatermık 50%-ban megtalálható vegyület. A fenolos antioxidánsok szabadgyök terminátorként és fémionkelátorként funkcionálhatnak. Hidrogénatomot átadva a szabad gyökök bekapcsolódnak a lipidek és egyéb molekulák oxidációs folyamataiba. A keletkezett átmeneti termék, a fenoxigyök relatíve stabil molekula. A fenoxigyök más szabad gyökökkel reagálva részt vesz a láncreakció terminációjában.

28 Ginkgo biloba Készítményei: standardizált levélkivonatok (a terpenoid és flavonoid hatóanyagkomponensek szinergista hatást fejtenek ki) Tebofortan, Kaveri, Ginkgosan

29 Flavonoidok fogyasztására vonatkozó adatok Naponta egy gramm flavonoidot és polifenolt tartalmazó zöldség és gyümölcs elfogyasztása ajánlott. A felmérések szerint a különbözı országok lakossága flavonoidokból mg-ot fogyaszt naponta. Dr. Lugasi Andrea és munkatársainak vizsgálatai szerint hazánkban az átlagos flavonoid-bevitel gyermekek: 19,5 ± 26,6 mg/fı felnıttek: 18,8 ± 28,9 mg/ fı Az egyénenkénti fogyasztás gyerekek: 0-179,3 mg, felnıttek: 0,5-309,7 mg

30 A karotinoidok a növényvilágban széles körben elterjedt polién típusú vegyületek (kb. 500 vegyület). A karotinoidok 40 C atomos terpenoidok, amelyek két 20 szénatomos diterpén egységbıl tevıdnek össze dimerizálódással. A kialakult hosszú lánc egyik vagy mindkét végén képes létrejönni 5 vagy hattagú győrő. Ezek a vegyületek kettıs kötéseket tartalmaznak, izomerizáció alakulhat ki. Karotinoidok tertraterpének C 40 A karotinoidok és származékaik többsége hatékony elektron-akceptorok, fémkelátorok és szinglett oxigén-scavengerek. Ezek a tulajdonságok nem magyarázzák a vegyületek eltérı fiziológiás hatását, ill. a súlyos mellékhatások kifejlıdését.

31 A-vitamin képzıdése emlıs sejtekben

32 K-vitaminok di- vagy triterpén (C 20; C30) A felnıtt ember napi K-vitaminszükséglete 300 µg. A véralvadás és csontmetabolizmus nélkülözhetetlen vitaminja a K 1 -, K 2 - és K 3 - vitamin. A bél mikroflórája képes K 1 - és K 2 - vitaminokat termelni. A K 3 -vitamint szintetikus úton állítják elı. A győrős rész szerkezete mindegyik molekulában azonos. 2-metil-1,4-naftokinon- K-vitaminok származékok. A K 1 -vitaminban fitil-oldallánc, a K 2 -vitaminban izoprén egységekbıl álló prenil-oldallánc van. A K 2 -vitamin oldalláncában lévı izoprénegységek n-értéke 4 12 lehet.

33 A K vitamin ciklus A NAD(P)H:kinon oxidoreduktáz 1 (NQO1 ) verseng a redox-ciklus K-vitaminjáért és kételektronos redukcióval a K- vitamint hidrokinonná alakítja. A K-vitamin-hidrokinon a K- vitamin-γ-karboxiláz kofaktora, amely aktiválja a specifikus glutaminsavmaradékot a Glafaktor/proteinben és az így részt vesz a véralvadásban és a csontképzésben. A Gla-módosulást kísérı redukált K-vitamin molekula K-vitaminepoxiddá konvertál, amely a K- vitamin-epoxid-reduktáz hatására visszaalakul K-vitaminná, és így bezáródik a K-vitamin-ciklus.

34 A K 3 -vitamin egy elektronos redukciója szemikinon átalakuláshoz vezet, ami oxigén jelenlétében visszaoxidálódik K 3 -vitaminná. Az oxigén szabad gyökké redukálódik, ami oxidatív stresszt és citotoxicitást okoz. A K-vitamin ezért sugárérzékenyítıként használható, vagy kemoterápeutikumokkal rákbetegek kezelésében alkalmazható.

35 A redox-homeosztázis A redox-homeosztázis a szabadgyökös reakciók és a velük szemben álló antioxidáns védekezés kumulatív hatásának tekinthetı, ami biztosítja az élet optimális feltételeit. A redox-homeosztázis genetikailag determinált, ezért mindenkinek egyéni redox-állapota van. A szervezet redox-homeosztázisát bonyolult, érzékeny rendszer biztosítja, amelyben külsı és belsı tényezık egyaránt szerepet kapnak. Az optimális állapottól történı eltérés biokémiai/immunbiokémiai folyamatokat indít el, szignálutakat kapcsol be, a sejteket apoptózisra, illetve proliferációra készteti.

36 Jelátvitel (szingnáltranszdukció) apoptózis proliferáció

37 Apoptózis: 1. Sejtmag: kondenzáció, fragmentáció 2. Sejtalak és szerkezet: elkülönül a többi sejttıl, blebbing, apoptotikus sejtek 3. Mitokondrium:duzzadás 4. Endoplazmás retikulum: szerkezet fellazulás 5. Citoszol: vakuolizáció 6. Plazmamembrán: mikrovillusok eltőnése 7. Sejtek zsugorodnak Nekrózis: 1. Plazmamembrán: sérülés, elektromos aktivitás zavarok 2. Mitokondrium: gátlódnak a sejt elektrontranszportfolyamatai, duzzadás 3. Citoszol: átrendezıdés 4. Endoplazmás retikulum: szerkezet fellazulás 5. Sejtmag: fragmentáció 6. Lizoszomális emésztı enzimek 7. Sejtek szétesnek nincs immunreakció immunreakció kíséri

38 ATM = ataxia teleangiectasia-mutated gene MDM2 = sejtmag és membránkötött fehérje APAF 1 = apoptosis activating factor Az ATM gén által kódolt protein-kináz tumor szuppresszorként hat. Az irradiációra károsodott DNS-en keresztül az ATM aktiválódás stimulálja a DNS javítást és blokkolja a sejtciklus progressziót. Egy mechanizmus szerint az ATM függı foszforiláció aktiválja a p53-at. A p53 megakasztja a sejtciklust, a sejtet az apoptózis irányába viszi, ha a károsodás nem javítható. A humán ráksejtekben 50%-ban p53 mutáció van.

39 Apoptotikus sejthalál

40 Nekrotikus sejthalál

41 Aszkorbinsav és a jelátvitel 8-oxodG = 8-oxo-2 -dezoxiguanozin; hogg1 = humán 8-oxoguanin glikoziláz; NER = nukleotid kivágó javítás; hmht = MutT-enzim humán-homológ; TCR = transzkripcitó, GLUT = glükóztraszporter; Na + -transzport;

42 Flavonoidok és a jelátvitel

43 Máriatövis A silibinin fokozza az RNS polimeráz A szintézisét

44 A-vitamin AVITAMINÓZIS FIZIOLÓGIÁS HIPERVITAMINÓZIS látászavarok farkasvakság xerophtalmia epiteliális funkciózavar elszarusodás Darier-betegség acne ichthyosis psoriasis rosacea cholelithiasis látás hámképzıdés nyálkahártyák fiziológiás mőködése növekedés szaporodás immunfolyamatok tumor-profilaxis csontanyagcsere antioxidáns védelem epidermis kiszáradása leválása nyálkahártyák elszarusodása idegrendszeri tünetek endokrin tünetek teratogenitás vírusinfekciók karcinogenézis

45 Az A-vitamin útja a szervezetben (ligand-dependens transzkripciós faktor) (RCHO=retinal, ROH=retinol, RCOOH=retinsav, R-FA=retinil - észter, CRBP(I,II)= cellular retinol-binding protein (I,II), CRABP(I,II)=cellular retinoic acid-binding protein (I,II), RADH=retinal-dehidrogenáz, RODH=retinol-dehidrogenáz, ARAT=acil-CoA-retinol-aciltranszferáz, LRAT=lecitin-retinol-aciltranszferáz, REH=retinilészter-hidroláz, TTR=transztiretin, ApoRBP=apo-retinol-binding protein, RBP-receptor=retinol-binding protein receptor, DNS=dezoxiribonukleinsav, RXR=(α, β, γ) retinoid receptorcsalád, RAR=(α, β, γ) retinoid receptorcsalád, RXRE=retinoid receptorok által szabályozott gén funkcionális egység, RARE=retinoid receptorok által szabályozott gén fukcionális egység, 9-cisz-RCOOH= 9-cisz retinsav)

46 Hogyan befolyásolja az E-vitamin a PG-bioszintézis-út által kiváltott jelátvitelt? A COX1 konstitutív, és a COX2 indukálható ciklooxigenáz enzimek segítségével (bizonyították a COX3 izoenzim létét is) beinduló kaszkád számos oxidált zsírsavat eredményez.

47 2003-ban írták le az α- tokoferol transzferprotein szerkezetét. Jelátvitel Emlıs sejtekben kimutatható az α- tokoferilfoszfát. Ez a vegyület a májban és a zsírszövetben halmozódik. Az α-tokoferilfoszfát kb. 150 pg/g koncentrációban található a májban. Elképzelés szerint a tirozin-kináz katalizálhatja az átalakítást a ma ismert 7 alcsoportba tartozó 587 proteinkináz közül. A foszfatáz esetében a tirozinfoszfát-foszfatáz jöhet szóba.

48 Az alfa-tokoferol és a gének öt nagy csoportja 1. Az egyes csoportba az α-tokoferol-transzferprotein (α-ttp) és a citokróm P450 (CYP3A), γ-glutamil-cisztein-szintetáz, glutation- S-transzferáz gének tartoznak. (aktiválás) 2. A második csoportba a CD36, SR-B1 és az SR-AI/II gének sorolhatók, melyek kapcsolatban állnak a lipidfelvétellel és az arteriosclerosissal. (mindnél gátlás) 3. A harmadik csoport tagjai a tropomyozin (aktiválás), kollagén (C-1), MMP-1, MMP-19 és a kötıszövet növekedési faktor (CTGF) (aktiválás), gének, amelyek az extracelluláris fehérjék expressziójának szabályozásáért felelısek. (a többinél gátlás) 4. A negyedik csoport az E-szelektin, ICAM-1, integrinek, glikoprotein IIb, II-2 (aktiválás), IL-4 és IL-β szintéziséért felelıs géneket tartalmazza. Ezek a gének állnak kapcsolatban a gyulladásos folyamatokkal, a sejtadhézióval és a trombocitaaggregációval. (a többinél gátlás)

49 Az alfa-tokoferol és a gének öt nagy csoportja 5. Az ötödik csoport génjei kódolják azokat a fehérjéket, amelyek a sejtszignál-funkciókért és a sejt életfolyamatainak szabályozásáért felelısek. Ide tartonak a PPAR-γ (aktiválás), a ciklin-d1, ciklin E, Bcl2-L1 (aktiválás), p27 (aktiválás) és CD95 (Apo-1/Fas ligand) génjei. (a többinél gátlás) A p27, Bcl2, α-ttp, CYP3A, tropomiozin, II-2, PPAR-γ és a CTGF upregulációjáért feltehetıen egy vagy több tokoferolt lehet felelıssé tenni. A tokoferolhatás mediátorainak heterogenitása egy receptor vagy koreceptor létét sugallják, amely képes kapcsolatot teremteni a tokoferol és a transzkripciós faktorok között a szenzitív gének promoter szekvenciáinak specifikus régiója irányában. (Azzi 2004)

50 Szignáltraszdukció - redox-homeosztázis - apoptózis

51

52 Hirosimai atomtámadás 12,5 kilotonnás bomba 2 km-es körzetben totális katasztrófa a népesség 60%-a elpusztult Dózisok testkör-térfogatra számítva: 2 Gy/nap alatt néhány hónapos túlélés leukémia, limfoma, rák 3,5 Gy/nap 50% halálozás kezelés nélkül 6 Gy/nap 90%-os halálozás Egy nukleáris háborúban 1,8-2,0 Gy re lehet számítani. LD50/30nap (Irodalom: Katlen LR. Radiation protection) Prassad KN. Handbook of Radiology CRC Press 1984.

53 medicalimages.allrefer.com/large/hypotonia.jpg Leigh-szindróma Mitokondriális eredető encephalopathia jellegzetes központi idegrendszeri és szemtünetekkel, bármelyik életkorban felléphet, de leggyakoribb az infantilis forma. Veleszületett enzimzavar az esetek kisebb százalékában igazolható (piruvátdekarboxiláz, dehidrogenáz komplex I, III, IV, V- hiány, leggyakoribb a komplex IV. hiány). A betegség spontán mutáció, vagy familiaris vonatkozások alapján fejlıdik ki. Anyai öröklésmenet is ismert. A súlyos tünetekkel járó öröklıdı betegség hátterében a koenzim Q hiányát is igazolták. Koenzim Q pótlása javítja a tüneteket.

54 C-vitaminhiány E-vitaminhiány A-vitaminhiány

55 Illóolajok nem kívánt hatásai Allergiás reakciók bırtünetek oedema

56 Porphyria cutanea tarda PCT-ban az oxidatív stressz szignifikáns szerepet játszik. A betegség súlyosságával csökken az antioxidáns védelem. A hemorrheologiai paraméterek változása szoros korrelációban van a redoxi-paraméterekkel. A phlebotomia nem javítja a redoxi-paramétereket. A betegek Zn, Se, Mg, Fe, S és P koncentrációja szignifikánsan eltér az egészségesektıl. Az alfa-liponsav (600 mg/nap; 8 hét) nem javítja sem a redox-homeosztázist, sem a klinikai tüneteket. Csak a Se-koncentráció éri el a kívánt értéket a kezelés végére. A phlebotomiát követı E-vitamin-kezelés javítja a cután tüneteket, és tovább csökkenti a vizelet uroporfirin koncentrációját. Az E-vitamin (200 mg/nap; 8 hét) nem javítja a hemorrheologiai paramétereket, de kedvezıen befolyásolja a nem specifikus redox-paramétereket. A betegség hátterében a CYP1A2 polimorfizmusát, ill. a herediter hemokromatózis génben (6. kromoszóma) három pontmutációt, a H63D-, C282Yés S65C t említi az irodalom.

57 A-vitaminhiány okozta bırelváltozások és a retinoid-terápia hatásossága

58 Köszönöm a figyelmet!

A glükóz reszintézise.

A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A reszintézis nem egyszerű megfordítása a glikolízisnek. A glikolízis 3 irrevezibilis lépése más úton játszódik le. Ennek oka egyrészt energetikai, másrészt

Részletesebben

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 MDOSZ 5. Az antioxidánsok Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 Fogalmak ROS: Reaktív oxigén species. Ide tartoznak a szabadgyökök, mint például a hidroxilgyök, szuperoxidgyök, lipidperoxil-gyök

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika Programvezető: Prof. Dr. Fehér János Témavezető: Dr. Prónai László Ph.D. Dr.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus Az energiaközvetítő molekula: ATP Elektrontranszfer, a fontosabb elektronszállító molekulák NAD: nikotinamid adenin-dinukleotid FAD: flavin adenin-dinukleotid

Részletesebben

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós A piruvát-dehidrogenáz komplex Csala Miklós szénhidrátok fehérjék lipidek glikolízis glukóz aminosavak zsírsavak acil-koa szintetáz e - piruvát acil-koa légz. lánc H + H + H + O 2 ATP szint. piruvát H

Részletesebben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

Antioxidánsok szerepe a fehérje diszulfid kötések kialakulásában SZARKA ANDRÁS

Antioxidánsok szerepe a fehérje diszulfid kötések kialakulásában SZARKA ANDRÁS Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola PATHOBIOKÉMIA DOKTORI PROGRAM Antioxidánsok szerepe a fehérje diszulfid kötések kialakulásában Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei SZARKA ANDRÁS

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

A koenzim Q10 fél évszázados története

A koenzim Q10 fél évszázados története A koenzim Q10 fél évszázados története A koenzim Q10 a sejtek optimális működéséhez nélkülözhetetle A koenzim Q10 (KoQ10) vitaminszerű vegyület. Az ubikinonok k 1 / 8 A Nobel-díjas Dr. Peter Mitchell Kémiailag

Részletesebben

AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI

AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI PH.D. ÉRTEKEZÉS AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI RENDSZER VIZSGÁLATA NEHÉZFÉM KEZELÉST KÖVETŐEN PONTYBAN ÉS STREPTOZOTOCIN-INDUKÁLTA DIABÉTESZES PATKÁNY MODELLBEN JANCSÓ ZSANETT TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

BELSİ ÉS KÜLSİ TÉNYEZİK HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK (vvs) LIPIDPEROXIDÁCIÓS (LP) ÉS ANTIOXIDÁNS FOLYAMATAIRA

BELSİ ÉS KÜLSİ TÉNYEZİK HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK (vvs) LIPIDPEROXIDÁCIÓS (LP) ÉS ANTIOXIDÁNS FOLYAMATAIRA BELSİ ÉS KÜLSİ TÉNYEZİK HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK (vvs) LIPIDPEROXIDÁCIÓS (LP) ÉS ANTIOXIDÁNS FOLYAMATAIRA (szarvasmarhákban, juhokban, kutyákban és patkányokban végzett vizsgálatok) 1999. Vajdovich Péter

Részletesebben

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN Somogyi János -- Vér Ágota Első rész Már több mint 200 éve ismert, hogy szöveteink és sejtjeink zöme oxigént fogyaszt. Hosszú ideig azt hitték azonban, hogy

Részletesebben

Az oxidatív stressz és a fizikai erőkifejtés kapcsolata

Az oxidatív stressz és a fizikai erőkifejtés kapcsolata Az oxidatív stressz és a fizikai erőkifejtés kapcsolata Doktori értekezés Dékány Miklós Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Pucsok József egyetemi tanár, az MTA doktora Hivatalos

Részletesebben

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i Zsírsav szintézis Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P 2 i A zsírsav szintáz reakciói Acetil-CoA + 7 Malonil-CoA + 14 NADPH + 14 H = Palmitát + 8 CoA-SH + 7 CO 2 + 7

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata /Bevezető/ Fotoszintézis Fény-szakasz: O 2, NADPH, ATP Sötétszakasz: Cellulóz keményítő C 5 2 C 3 (-COOH) 2 C 3 (-CHO) CO 2 Nukleotid/nukleinsav anyagcsere

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

A FAD transzportjának szerepe az oxidatív fehérje foldingban patkány máj mikroszómákban

A FAD transzportjának szerepe az oxidatív fehérje foldingban patkány máj mikroszómákban A FAD transzportjának szerepe az oxidatív fehérje foldingban patkány máj mikroszómákban PhD értekezés tézisek Varsányi Marianne 2005 Témavezető: Dr. Bánhegyi Gábor Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris

Részletesebben

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban. Ásványi anyagok Ásványi anyagok Ami az elhamvasztás után visszamarad. Szerepük: elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Részletesebben

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége Fotoszintézis 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége Szerves anyagok képzıdése energia felhasználásával Az élıvilág szerves anyag és oxigénszükségletét biztosítja H2 D

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet intermembrán tér Fe-S FMN NADH mátrix I. komplex: NADH-KoQ reduktáz

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Mire költi a szervezet energiáját?

Mire költi a szervezet energiáját? Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).

Részletesebben

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN EA_NORVÉGALAP-BIOBEL9 BIO/NEM BIO AGRÁRTERMÉKEK BELTARTALMI ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita Új szignalizációs utak a prodromális fázisban Oláh Zita 2015.10.07 Prodromális fázis Prodromalis fázis: De mi történik?? Beta-amiloid: OK vagy OKOZAT? Beta-amiloid hogyan okozhat neurodegenerációt? Tau

Részletesebben

A polifenol vegyületek rendszerezése

A polifenol vegyületek rendszerezése A polifenol vegyületek rendszerezése Nem flavonoid fenolok tulajdonságai: Kevésbé összehúzó ízűek Hidroxi-fahéjsav és származékai (kávésav, ferulasav, kumársav) Szabad állapotban és antocianinokkal acilezett

Részletesebben

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája A) Az etanol metabolizmusa emberben A metabolizmus átlagos sebessége: 10 g etanol/óra Az etanol energiatartalma: 30 kj/g (7,1 kcal/g) Az

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

Természetes színezékek

Természetes színezékek Természetes színezékek Karotinoid színezékek: Magasabb rendű növények lipidjeiben oldva: sárga, narancssárga, vörös, ibolyaszínű. Kémiai szerkezet: 40 szénatom, konjugált kettős kötések, transz konfiguráció;

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai A sejtek lehetséges sorsa A sejtek differenciálódása, öregedése Sejthalál osztódás az osztódási folyamatok befejezése és specializálódás egy (összetett) funkra: differenciá elöregedés (szeneszcencia) elhalás

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma A citoplazma matrix (citoszol) A citoszol szolubilis fehérjéi 1. Enzimek - Organellumok nélküli citoplazma -A sejt fejlődéstani szempontból legősibb része (a sejthártyával együtt) Glikolízis teljes enzimrendszere

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai védelem, hőszigetelés,

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro PhD tézis Tucsek Zsuzsanna Ph. D. Programvezető: Prof. Dr. Sümegi Balázs, D. Sc. Témavezető: Dr. Veres Balázs,

Részletesebben

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem BIOKÉMIA GYAKORLAT A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA Elméleti háttér Dr. Kádas János 2015 A

Részletesebben

III. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Budapest, 2016.03.18.

III. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Budapest, 2016.03.18. Dr. Nagy Anna Mária 1, Prof. Dr. Blázovics Anna 2,3 Szent Rókus Kórház és Rendelőintézetei, Budapest 1 Semmelweis Egyetem FarmakognóziaiIntézet 2, Budapesti CorvinusEgyetem 3 III. Interdiszciplináris Komplementer

Részletesebben

Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök.

Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök. BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A citokróm P450 szerepe az oxidatív stresszben Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök. A sejtekben és szövetekben végbemenő

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

A szabad gyököktől a táplálkozás tudományáig

A szabad gyököktől a táplálkozás tudományáig A szabad gyököktől a táplálkozás tudományáig BLÁZOVICS ANNA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A szabadgyök-kutatás évtizedei alatt egyre közelebb

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak

Részletesebben

II. Orvosi Wellness Konferencia

II. Orvosi Wellness Konferencia Dr. Jekő József főiskolai tanár Nyíregyházi Főiskola II. rvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. Az előadásban érintett témakörök szabad gyökök szabad gyökös folyamatok a sejtekben az

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 MÉREGHATÁS FELTÉTELE 1 kapcsolat (kémiai anyag biológiai rendszer) helyi hatás szisztémás Megfelelő koncentráció meghatározó tényező

Részletesebben

A téma címe: Antioxidáns anyagcsere és transzportfolyamatok az endo/szarkoplazmás retikulumban A kutatás időtartama: 4 év

A téma címe: Antioxidáns anyagcsere és transzportfolyamatok az endo/szarkoplazmás retikulumban A kutatás időtartama: 4 év Témavezető neve: Dr. Csala Miklós A téma címe: Antioxidáns anyagcsere és transzportfolyamatok az endo/szarkoplazmás retikulumban A kutatás időtartama: 4 év Háttér A glutation (GSH) és a glutation diszulfid

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II.

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 SZEMÉLYRE SZABOTT

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése Előadó: Lihi Norbert Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport A bioszervetlen

Részletesebben

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY C- ÉS E-VITAMINNAL, SZELÉNNEL, KOENZIM Q10- ZEL, VITABERRY NÖVÉNYI KIVONATTAL ÉS REDIVIVO LIKOPINNEL RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK 7000 ORAC EGYETLEN

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA Futó Kinga 2014.10.01. Metabolizmus Metabolizmus = reakciók együttese, melyek a sejtekben lejátszódnak. Energia nyerés szempontjából vannak fototrófok ill. kemotrófok. szervesanyag

Részletesebben

A biotranszformációs lépések áttekintése

A biotranszformációs lépések áttekintése A biotranszformációs lépések áttekintése gyógyszermolekula erősen lipofil lipofil poláros hidrofil metabolikusan stabil felhalmozódás (zsírszövet) I. fázis bioaktiváció vagy inaktiváció oxidáció, redukció,

Részletesebben

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1. Bevezetés Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1.1 Mi az élet? Definíció Alkalmas legyen különbségtételre élő/élettelen közt Ne legyen túl korlátozó (más területen

Részletesebben

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 Élettan előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 oktató: Dr. Tóth Attila, adjunktus ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai tanszék

Részletesebben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5 - Nyitott - Ingyenes Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5

Részletesebben

Dr. Máthé Endre

Dr. Máthé Endre Dr. Máthé Endre endre.mathe@nyf.hu Dr. Balázsy Sándor Dr. Bodó Enikő Dr. Dinya Zoltán Dr. Jekő József Dr. Máthé Endre Dr. Molnár Mónika Dr. Szappanos Henrietta Növényi eredetű bioaktív hatóanyagok beazonosítása,

Részletesebben

Alkohol és máj. Lengyel Gabriella. Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest. Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011.

Alkohol és máj. Lengyel Gabriella. Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest. Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011. Alkohol és máj Lengyel Gabriella Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011. március Májcirrhosis és HCC előfordulása a világ összlakosságában Májcirrhosis,

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

Vitaminok meghatározása és csoportosítása

Vitaminok meghatározása és csoportosítása Vitaminok Vitaminok meghatározása és csoportosítása A vitaminok a(z emberi) szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulatömegű, változatos összetételű szerves vegyületek, melyeket a táplálékkal kell

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció

H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Dr. Sáfrány Géza OSSKI Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Az Ionizáló Sugárzás Direkt és Indirekt Hatásai Közvetlen

Részletesebben

folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) dihidrofolsav tetrahidrofolsav N CH 2 N H H 2 N COOH

folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) dihidrofolsav tetrahidrofolsav N CH 2 N H H 2 N COOH folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) 2 2 2 2 pirimidin rész pirazin rész aminobenzoesav rész glutaminsav rész pteridin rész dihidrofolsav 2 2 2 2 tetrahidrofolsav 2 2 2 2 A dihidrofolát-reduktáz

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András A biokémia alapjai Wunderlich Lívius Szarka András Összefoglaló: A jegyzet elsősorban egészségügyi mérnök MSc. hallgatók részére íródott, de hasznos segítség lehet biomérnök és vegyészmérnök hallgatók

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor

Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor Szerzői jog 2014 Szarka András, Bánhegyi Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Semmelweis Egyetem

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár. Az endoplazmatikus membránrendszer Részei: DER /durva (szemcsés) endoplazmatikus retikulum/ SER /sima felszínű endoplazmatikus retikulum/ Golgi készülék Lizoszómák Peroxiszómák Szekréciós granulumok (váladékszemcsék)

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz

Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz témavezető: Debreceni Balázs 2011. július Bevezetés Kísérleteinkben oxidatív stressznek, illetve magas homocisztein koncentrációnak kitett, kultúrában

Részletesebben

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 Glikozilálás A rekombináns fehérjék

Részletesebben

CzB 2010. Élettan: a sejt

CzB 2010. Élettan: a sejt CzB 2010. Élettan: a sejt Sejt - az élet alapvető egysége Prokaryota -egysejtű -nincs sejtmag -nincsenek sejtszervecskék -DNS = egy gyűrű - pl., bactériumok Eukaryota -egy-/többsejtű -sejmag membránnal

Részletesebben

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája 1. Saját enzimaktivitás nélküli receptorok 1a. G proteinhez kapcsolt pl. adrenalin, szerotonin, glukagon, bradikinin receptorok 1b. Tirozin kinázhoz kapcsolt

Részletesebben

Kémiai reakciók. Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum:

Kémiai reakciók. Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum: Kémiai reakció feltételei: részecskék ütközése nagyobb koncentrációban gyakoribb: a részecskék megfelelı térhelyzetben legyenek Aktivált komplexum: részecskék ütközés utáni nagyon rövid ideig tartó összekapcsolódása

Részletesebben

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei Hideghéty Katalin A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a sugárkezelés általános alapelveivel, és rálátást szerezzen a különböző

Részletesebben

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna A vér folyékony kötőszövet Mesenchymális eredetű A vér élettana A) Szerepe: 1. transzport vérgázok, tápanyagok és végtermékek hormonok és vitaminok hőenergia víz szervetlen

Részletesebben

A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László

A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László Összefoglaló Az emberi szervezet sejtjeinek nagy többsége meghatározott idő után természetes módon elhal, helyette új sejtek képződnek.

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Molekuláris sejtbiológia: MITOCHONDRIUM külső membrán belső membrán lemezek / crista matrix Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Tudomány-történet

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Takács Krisztina

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Takács Krisztina PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Mikroorganizmusok életfolyamatainak molekuláris analízise c. program Schizosaccharomyces pombe törzsek vizsgálata molekuláris módszerekkel Cd 2+ stresszhatás

Részletesebben