Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel. Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel. Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc."

Átírás

1 Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel * Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc.

2 A szabad gyök definiciója: A szabad gyökök olyan molekulák, vagy molekulafragmentek, amelyek külsı orbitáljukon egy egyedülálló, párosítatlan elektront tartalmaznak. A szabad gyökök kémiailag reaktívak élettartamuk rövid a NO és a NO 2 definíció szerint szabad gyökök biradikális szabad gyök az oxigénmolekula gyökion: protonált amingyök H 3 N + és szuperoxidanion O.- 2 Szabad gyök, a protonok számától függetlenül minden olyan kémiai anyag, amelynek külsı elektronhéján egy magányos elektron van.

3 Atomi és molekulapályák

4 Tokoferoxil-gyök Minden hullámfüggvényhez tartozik egy diszkrét energiaérték, amely megadja a protonokból és elektronokból álló rendszer teljes energiatartalmát egy adott állapotban. A bonyolultabb atomok hullámfüggvényei csak közelítı módszerekkel számíthatók ki.

5 Oxidáció, elektron leadás, redukció, elektron felvétel.

6 Miért nehéz a szabadgyökös reakciók vizsgálata élı szervezetekben? A fizikokémiai meghatározások egzaktak, reprodukálhatók in vitro sejtmentes közegben. Sejtes, vagy szöveti homogenizátumot tartalmazó rendszerek in vitro vizsgálata körültekintést igényel. In vivo vizsgálatok csak kísérletes modellekben hajthatók végre. Direkt módszerek: ESR-vizsgálatok NMR-vizsgálatok impulzus radiolízis Indirekt módszerek: fingerprint molekulák meghatározása * Probléma minden esetben a mőtermék.

7 Direkt módszerek Spin-csapdák: DMPO 5,5 -dimetil-1-pirrolin-oxid PBN alfa-fenil-tercier-butil-nitron (PBN. OH reagál a szövettel) Kritériumok: Vízoldhatóság, stabil-vizes oldat Biológiailag inert Bejutás a megfelelı kompartmentbe Gyors szabadgyök-befogás Stabil vegyület képzıdés A képzıdött vegyület ne legyen biológiailag aktív Kivonható legyen a biológiai rendszerbıl Kimutatható legyen Speciális jelet adjon (HPLC; ESR) Használata alatt ne károsodjon a vizsgált szövet

8 Indirekt módszerek Kérdések: Mit akarunk tanulmányozni? autooxidáció, fotooxidáció, elektrontraszport, dekompartmentalizáció stb. Hogyan akarjuk tanulmányozni? spektrofotometriás, fluorimetriás, luminometriás, izotóptechnikák, immunológiai vizsgálatok, HPLC, GC, VRK stb.

9 Szabadgyökös károsodások mechanizmusa DNS-károsodás

10 A lipidperoxidáció és kimutatása Az oxidáció termékei a peroxid gyökök, melyek további reakciókban aldehidekre, ketonokra bomlanak.

11 Luminometriás és szövettani vizsgálat a májkárosodás kimutatására

12 A légköri oxigén megjelenésével egy idıben alakultak ki az eukarióta sejtek, az endogén oxigén stressz és az oxigénnel szembeni védekezés. Az élılények szigorúan egymásra épülı védekezı mechanizmusai lehetıvé teszik, hogy a szabadgyökös reakciók bizonyos határokig a membránstruktúrák és enzimfunkciók károsodása nélkül végbemehessenek. Így a szabad gyökök fiziológiás szerepe biztosított. Az egészséges szervezet képes a szabadgyök-túlprodukciót megakadályozni. Alapvetı feltétel az alacsony szöveti oxigén tenzió, ami kb. 26 Hgmm, vagy ennél kisebb érték. Az elsıdleges antioxidáns vonalhoz tartoznak az enzimatikus védekezés képviselıi, a szuperoxid-dizmutázok (SOD-ok), kataláz, peroxidázok, glutation-s-transzferáz, DT-diaforáz, reduktázok.

13 Az enzimatikus védekezést kiegészítik az antioxidáns, scavenger tulajdonságú vitaminok, kofaktorok, tiol-, foszfor-, amin-, poliamintartalmú vegyületek, fenolok, kinolinok, flavonoidok, poliének, glükóz, urát, bilirubin stb. A redox-egyensúly fenntartásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be néhány d-mezı elem, így a Cu, Zn, Mn, valamint a nemfémes és fémes jelleget egyaránt hordozó szelén. Az extracelluláris tér védelmét az albumin, cöruloplazmin, transzferrin és a tetramer SOD biztosítja.

14 Amennyiben a szabad gyökök eliminálása nem történik meg, úgy a károsodott molekulák eltakarítása védhet a szekunder szabadgyökképzıdéstıl, ezáltal gyorsan helyreállhat a sejt, szövet homeosztázisa. E harmadik védelmi vonal képviselıi a DNS-, fehérje- és lipiddegradátumokat elimináló repair mechanizmusok. A károsodott DNS molekulákat exonukleázok, endonukleázok, glikozilázok, polimerázok és ligázok javítják. A fehérje-degradátumok eltakarításában proteinázok, proteázok, peptidázok, és makroxiproteinázok vesznek részt. Az oxidált lipidek eliminálásában a foszfolipázok, az organikus hidroperoxidokat bontó glutation-peroxidáz, transzferázok, reduktázok segédkeznek.

15 A szervezetben mőködı szuperoxid-dizmutázok a mitokondriumokban és a mikroszómákban állandóan keletkezı szuperoxidanionok semlegesítését végzik. Az ısibb típusú szuperoxid-dizmutáz a Mntartalmú SOD, a prokariótákban és az eukarióták mitokondriumában található. Az eukarióta sejtek citoszoljában a Cu-Zn-SOD aktivitás mutatható ki. A fıemlısök citoszoljában mind a Mn-SOD, mind a Cu-Zn-SOD aktivitás mérhetı. A SOD-ok a szuperoxid aniont az alábbi egyenletnek megfelelıen semlegesítik. SOD 2 O H+ H 2 O 2 + O 2 mitokondrium

16 A keletkezı H 2 O 2 -bıl Fe ++ ionok jelenlétében (Háber-Weiss reakció). OH gyökök keletkeznek, mely gyökök ellen közvetlen enzimes védekezés nincs. Ez abból adódik, hogy a hidroxilgyök rendkívül agresszív, reakciósebessége nsec nagyságrendő. A szervezet úgy védekezik a hidroxilgyökök ellen, hogy prekurzorát, a hidrogén-peroxidot eliminálja, ezáltal csökkenti a. OH gyök-képzıdést. A peroxiszómák hemtartalmú enzime, a kataláz végzi a H 2 O 2 semlegesítését a következı módon: kataláz H 2 O 2 H 2 O + 1/2O 2

17 A hidrogénperoxid bomlását katalizáló oxidoreduktázok közé olyan enzimek tartoznak, melyek NADH 2 vagy NADPH 2 kofaktorral mőködnek. Peroxidáz aktivitással rendelkeznek bizonyos citokrómok is. glutation- peroxidáz H 2 O 2 + szubsztrát H 2 2 H 2 O + szubsztrát A Se-dependens glutation-peroxidáz a H 2 O 2, míg a Se-dependens foszfolipid hidroperoxil-glutation-peroxidáz (PHGSH) a szerves peroxidok bontását katalizálja. A szelenium-dependens glutation-rendszer a citoszolban és a mitokondriumokban található.

18 A glutation-s-transzferázok (GST) ubiquitous enzimek, melyeket egy komplex szupergén-familia kódol. Ehhez az ısi szupergén-familiához azok az izoenzimek tartoznak, melyek szubsztrátjai az endogén és exogén epoxidok, organikus hidroperoxidok, karcinogének, mutagének, xenobiotikumok, kemoterápiás gyógyszerek. A hepatikus GST-ázokat számos xenobiotikum és antioxidáns vegyület képes indukálni. A glutation-s-transzferázok közé azok a proteinek tartoznak, amelyek a redukált glutation konjugációját katalizálják számos hidrofób elektrofil centrumhoz.

19 A GST-izoenzimek részleges hiánya növeli a tumorok incidenciáját emberben. A glutation-s-transzferázok jelenléte a májban és a szérumban a hepatikus károsodások érzékeny mutatója. Speciális megjelenési formája a neoplasztikus markere. transzformáció Az alfa osztályba tartozó GST emberben nagyon nagy koncentrációban található a májcitoszolban. A GSTB1 és GSTB2 alegységek megjelenése a plazmában jellegzetes a májkárosodásokban.

20 A mitokondriumban két fontos metabolikus antioxidáns található: koenzim-q liponsav E két vegyület, a koenzim Q, - amely nevében megtévesztıen nem koenzimként vesz részt a mitokondriális oxidációban - és a liponsav, - mely a piruvát-dehidrogenáz enzimrendszer kofaktora - jelenléte is jelzi, hogy a mitokondriumok, mint önálló organizmusok is remekül meg tudták magukat védeni az oxigén atmoszféra káros hatásaitól.

21 Koenzim-Q (ubikinon /poliizoprén) A kinoidális szerkezet teszi lehetıvé a hidrogén felvételét, az A koenzim Q10 benzokinon része fenilalaninból több lépésben tirozinon át, az izoprén oldallánc pedig acetil-coa-ból a mevalonát úton szintetizálódik. izoprénlánc biztosítja a membránon belüli lokalizációt. A koenzim-q képes befogni a perferril (Fe 3+ O -. 2 ) karbon-központú lipid (L.) lipidperoxil (LOO.) alkoxi gyököket (LO.) A koenzim-q a mitokondriumon kívül a mikroszómában és a plazma LDLfrakciójában is elıfordul. A molekula védi a proteineket és a DNS molekulákat az oxidatív károsodásoktól. Erısíti az E-vitamin hatását azáltal, hogy azt szabadgyökállapotából regenerálni képes. Az endogén ubikinon véd a lipidperoxidációtól és a protein degradációtól.

22 A liponsav gyógyszerformájának mellékhatását még nem tapasztalták Irodalmi adatok szerint a liponsav diabetesben szenvedıkben kisebb koncentrációban fordul elı, mint egészségesekben. Ez a nyolc szénatomos zsírsav, mely hatos és nyolcas szénatomján 5 tagú győrőbe zárt diszulfid csoportot tartalmaz esszenciális a mitokondriális piruvát-dehidrogenáz multienzimkomplex mőködéséhez. A liponsav - COOH csoportjával kapcsolódik a dihidrolipoil-transzacetiláz enzim lizil-oldalláncának ε-nh 2 csoportjához. Koenzim-tulajdonságát a reverzibilis diszulfid-szulfhidril átalakulás biztosítja. A liponsav és redukált formája egyaránt kiváló metabolikus antioxidáns.

23 E-vitamin diterpének C 20 Az E-vitamin hatásmechanizmusában döntı a kromángyőrő protondonor-aktivitása.

24 iniciáció R. k2 propagáció R. + O 2 ROO. k3 A természetes E-vitamin négy tokoferolból és négy tokotrienolból áll, amelyek mind lánctörı antioxidánsok. ROO. + RH ROOH + R. termináció ROO. + ROO. molekulák (ArOH = fenol-típusú vegyületek jelölése) ArO. + RH ArOH + R. k6 ROO. + ArOH ROOH + ArO. k7 ROO. + ArO. molekulák A leghatásosabb antioxidáns az, amelyik k6 értéke nagyobb, mint k3 (k2- k7 = reakciósebességi állandók)

25 C-vitamin A glutation enzimatikus úton, vagy a tradícionális nézet szerint direkt redukcióban biztosítja az aszkorbinsav regenerálódását. Szent-Györgyi és mtsai. a flavonoidokat "P-vitaminnak" nevezte aszkorbinsav-protektor hatása miatt. A liponsav regenerálja a C-vitamint, glutationt és a tioredoxint. A C-vitamin alkoholistákban fokozza a mikroszomális enzimindukciót, mely szabad gyökök képzıdéséhez vezet.

26 Antioxidáns vegyületek fıbb típusai Flavonoidok Flavon Flavonol Flavanon Flavanonol Izoflavon Antocianidin Leukoantocianidin (proantocianidin) Katechin Kalkon Dihidrokalkon Auron

27 Antioxidáns vegyületek fıbb típusai Flavonoidok A rutin a zárvatermık 50%-ban megtalálható vegyület. A fenolos antioxidánsok szabadgyök terminátorként és fémionkelátorként funkcionálhatnak. Hidrogénatomot átadva a szabad gyökök bekapcsolódnak a lipidek és egyéb molekulák oxidációs folyamataiba. A keletkezett átmeneti termék, a fenoxigyök relatíve stabil molekula. A fenoxigyök más szabad gyökökkel reagálva részt vesz a láncreakció terminációjában.

28 Ginkgo biloba Készítményei: standardizált levélkivonatok (a terpenoid és flavonoid hatóanyagkomponensek szinergista hatást fejtenek ki) Tebofortan, Kaveri, Ginkgosan

29 Flavonoidok fogyasztására vonatkozó adatok Naponta egy gramm flavonoidot és polifenolt tartalmazó zöldség és gyümölcs elfogyasztása ajánlott. A felmérések szerint a különbözı országok lakossága flavonoidokból mg-ot fogyaszt naponta. Dr. Lugasi Andrea és munkatársainak vizsgálatai szerint hazánkban az átlagos flavonoid-bevitel gyermekek: 19,5 ± 26,6 mg/fı felnıttek: 18,8 ± 28,9 mg/ fı Az egyénenkénti fogyasztás gyerekek: 0-179,3 mg, felnıttek: 0,5-309,7 mg

30 A karotinoidok a növényvilágban széles körben elterjedt polién típusú vegyületek (kb. 500 vegyület). A karotinoidok 40 C atomos terpenoidok, amelyek két 20 szénatomos diterpén egységbıl tevıdnek össze dimerizálódással. A kialakult hosszú lánc egyik vagy mindkét végén képes létrejönni 5 vagy hattagú győrő. Ezek a vegyületek kettıs kötéseket tartalmaznak, izomerizáció alakulhat ki. Karotinoidok tertraterpének C 40 A karotinoidok és származékaik többsége hatékony elektron-akceptorok, fémkelátorok és szinglett oxigén-scavengerek. Ezek a tulajdonságok nem magyarázzák a vegyületek eltérı fiziológiás hatását, ill. a súlyos mellékhatások kifejlıdését.

31 A-vitamin képzıdése emlıs sejtekben

32 K-vitaminok di- vagy triterpén (C 20; C30) A felnıtt ember napi K-vitaminszükséglete 300 µg. A véralvadás és csontmetabolizmus nélkülözhetetlen vitaminja a K 1 -, K 2 - és K 3 - vitamin. A bél mikroflórája képes K 1 - és K 2 - vitaminokat termelni. A K 3 -vitamint szintetikus úton állítják elı. A győrős rész szerkezete mindegyik molekulában azonos. 2-metil-1,4-naftokinon- K-vitaminok származékok. A K 1 -vitaminban fitil-oldallánc, a K 2 -vitaminban izoprén egységekbıl álló prenil-oldallánc van. A K 2 -vitamin oldalláncában lévı izoprénegységek n-értéke 4 12 lehet.

33 A K vitamin ciklus A NAD(P)H:kinon oxidoreduktáz 1 (NQO1 ) verseng a redox-ciklus K-vitaminjáért és kételektronos redukcióval a K- vitamint hidrokinonná alakítja. A K-vitamin-hidrokinon a K- vitamin-γ-karboxiláz kofaktora, amely aktiválja a specifikus glutaminsavmaradékot a Glafaktor/proteinben és az így részt vesz a véralvadásban és a csontképzésben. A Gla-módosulást kísérı redukált K-vitamin molekula K-vitaminepoxiddá konvertál, amely a K- vitamin-epoxid-reduktáz hatására visszaalakul K-vitaminná, és így bezáródik a K-vitamin-ciklus.

34 A K 3 -vitamin egy elektronos redukciója szemikinon átalakuláshoz vezet, ami oxigén jelenlétében visszaoxidálódik K 3 -vitaminná. Az oxigén szabad gyökké redukálódik, ami oxidatív stresszt és citotoxicitást okoz. A K-vitamin ezért sugárérzékenyítıként használható, vagy kemoterápeutikumokkal rákbetegek kezelésében alkalmazható.

35 A redox-homeosztázis A redox-homeosztázis a szabadgyökös reakciók és a velük szemben álló antioxidáns védekezés kumulatív hatásának tekinthetı, ami biztosítja az élet optimális feltételeit. A redox-homeosztázis genetikailag determinált, ezért mindenkinek egyéni redox-állapota van. A szervezet redox-homeosztázisát bonyolult, érzékeny rendszer biztosítja, amelyben külsı és belsı tényezık egyaránt szerepet kapnak. Az optimális állapottól történı eltérés biokémiai/immunbiokémiai folyamatokat indít el, szignálutakat kapcsol be, a sejteket apoptózisra, illetve proliferációra készteti.

36 Jelátvitel (szingnáltranszdukció) apoptózis proliferáció

37 Apoptózis: 1. Sejtmag: kondenzáció, fragmentáció 2. Sejtalak és szerkezet: elkülönül a többi sejttıl, blebbing, apoptotikus sejtek 3. Mitokondrium:duzzadás 4. Endoplazmás retikulum: szerkezet fellazulás 5. Citoszol: vakuolizáció 6. Plazmamembrán: mikrovillusok eltőnése 7. Sejtek zsugorodnak Nekrózis: 1. Plazmamembrán: sérülés, elektromos aktivitás zavarok 2. Mitokondrium: gátlódnak a sejt elektrontranszportfolyamatai, duzzadás 3. Citoszol: átrendezıdés 4. Endoplazmás retikulum: szerkezet fellazulás 5. Sejtmag: fragmentáció 6. Lizoszomális emésztı enzimek 7. Sejtek szétesnek nincs immunreakció immunreakció kíséri

38 ATM = ataxia teleangiectasia-mutated gene MDM2 = sejtmag és membránkötött fehérje APAF 1 = apoptosis activating factor Az ATM gén által kódolt protein-kináz tumor szuppresszorként hat. Az irradiációra károsodott DNS-en keresztül az ATM aktiválódás stimulálja a DNS javítást és blokkolja a sejtciklus progressziót. Egy mechanizmus szerint az ATM függı foszforiláció aktiválja a p53-at. A p53 megakasztja a sejtciklust, a sejtet az apoptózis irányába viszi, ha a károsodás nem javítható. A humán ráksejtekben 50%-ban p53 mutáció van.

39 Apoptotikus sejthalál

40 Nekrotikus sejthalál

41 Aszkorbinsav és a jelátvitel 8-oxodG = 8-oxo-2 -dezoxiguanozin; hogg1 = humán 8-oxoguanin glikoziláz; NER = nukleotid kivágó javítás; hmht = MutT-enzim humán-homológ; TCR = transzkripcitó, GLUT = glükóztraszporter; Na + -transzport;

42 Flavonoidok és a jelátvitel

43 Máriatövis A silibinin fokozza az RNS polimeráz A szintézisét

44 A-vitamin AVITAMINÓZIS FIZIOLÓGIÁS HIPERVITAMINÓZIS látászavarok farkasvakság xerophtalmia epiteliális funkciózavar elszarusodás Darier-betegség acne ichthyosis psoriasis rosacea cholelithiasis látás hámképzıdés nyálkahártyák fiziológiás mőködése növekedés szaporodás immunfolyamatok tumor-profilaxis csontanyagcsere antioxidáns védelem epidermis kiszáradása leválása nyálkahártyák elszarusodása idegrendszeri tünetek endokrin tünetek teratogenitás vírusinfekciók karcinogenézis

45 Az A-vitamin útja a szervezetben (ligand-dependens transzkripciós faktor) (RCHO=retinal, ROH=retinol, RCOOH=retinsav, R-FA=retinil - észter, CRBP(I,II)= cellular retinol-binding protein (I,II), CRABP(I,II)=cellular retinoic acid-binding protein (I,II), RADH=retinal-dehidrogenáz, RODH=retinol-dehidrogenáz, ARAT=acil-CoA-retinol-aciltranszferáz, LRAT=lecitin-retinol-aciltranszferáz, REH=retinilészter-hidroláz, TTR=transztiretin, ApoRBP=apo-retinol-binding protein, RBP-receptor=retinol-binding protein receptor, DNS=dezoxiribonukleinsav, RXR=(α, β, γ) retinoid receptorcsalád, RAR=(α, β, γ) retinoid receptorcsalád, RXRE=retinoid receptorok által szabályozott gén funkcionális egység, RARE=retinoid receptorok által szabályozott gén fukcionális egység, 9-cisz-RCOOH= 9-cisz retinsav)

46 Hogyan befolyásolja az E-vitamin a PG-bioszintézis-út által kiváltott jelátvitelt? A COX1 konstitutív, és a COX2 indukálható ciklooxigenáz enzimek segítségével (bizonyították a COX3 izoenzim létét is) beinduló kaszkád számos oxidált zsírsavat eredményez.

47 2003-ban írták le az α- tokoferol transzferprotein szerkezetét. Jelátvitel Emlıs sejtekben kimutatható az α- tokoferilfoszfát. Ez a vegyület a májban és a zsírszövetben halmozódik. Az α-tokoferilfoszfát kb. 150 pg/g koncentrációban található a májban. Elképzelés szerint a tirozin-kináz katalizálhatja az átalakítást a ma ismert 7 alcsoportba tartozó 587 proteinkináz közül. A foszfatáz esetében a tirozinfoszfát-foszfatáz jöhet szóba.

48 Az alfa-tokoferol és a gének öt nagy csoportja 1. Az egyes csoportba az α-tokoferol-transzferprotein (α-ttp) és a citokróm P450 (CYP3A), γ-glutamil-cisztein-szintetáz, glutation- S-transzferáz gének tartoznak. (aktiválás) 2. A második csoportba a CD36, SR-B1 és az SR-AI/II gének sorolhatók, melyek kapcsolatban állnak a lipidfelvétellel és az arteriosclerosissal. (mindnél gátlás) 3. A harmadik csoport tagjai a tropomyozin (aktiválás), kollagén (C-1), MMP-1, MMP-19 és a kötıszövet növekedési faktor (CTGF) (aktiválás), gének, amelyek az extracelluláris fehérjék expressziójának szabályozásáért felelısek. (a többinél gátlás) 4. A negyedik csoport az E-szelektin, ICAM-1, integrinek, glikoprotein IIb, II-2 (aktiválás), IL-4 és IL-β szintéziséért felelıs géneket tartalmazza. Ezek a gének állnak kapcsolatban a gyulladásos folyamatokkal, a sejtadhézióval és a trombocitaaggregációval. (a többinél gátlás)

49 Az alfa-tokoferol és a gének öt nagy csoportja 5. Az ötödik csoport génjei kódolják azokat a fehérjéket, amelyek a sejtszignál-funkciókért és a sejt életfolyamatainak szabályozásáért felelısek. Ide tartonak a PPAR-γ (aktiválás), a ciklin-d1, ciklin E, Bcl2-L1 (aktiválás), p27 (aktiválás) és CD95 (Apo-1/Fas ligand) génjei. (a többinél gátlás) A p27, Bcl2, α-ttp, CYP3A, tropomiozin, II-2, PPAR-γ és a CTGF upregulációjáért feltehetıen egy vagy több tokoferolt lehet felelıssé tenni. A tokoferolhatás mediátorainak heterogenitása egy receptor vagy koreceptor létét sugallják, amely képes kapcsolatot teremteni a tokoferol és a transzkripciós faktorok között a szenzitív gének promoter szekvenciáinak specifikus régiója irányában. (Azzi 2004)

50 Szignáltraszdukció - redox-homeosztázis - apoptózis

51

52 Hirosimai atomtámadás 12,5 kilotonnás bomba 2 km-es körzetben totális katasztrófa a népesség 60%-a elpusztult Dózisok testkör-térfogatra számítva: 2 Gy/nap alatt néhány hónapos túlélés leukémia, limfoma, rák 3,5 Gy/nap 50% halálozás kezelés nélkül 6 Gy/nap 90%-os halálozás Egy nukleáris háborúban 1,8-2,0 Gy re lehet számítani. LD50/30nap (Irodalom: Katlen LR. Radiation protection) Prassad KN. Handbook of Radiology CRC Press 1984.

53 medicalimages.allrefer.com/large/hypotonia.jpg Leigh-szindróma Mitokondriális eredető encephalopathia jellegzetes központi idegrendszeri és szemtünetekkel, bármelyik életkorban felléphet, de leggyakoribb az infantilis forma. Veleszületett enzimzavar az esetek kisebb százalékában igazolható (piruvátdekarboxiláz, dehidrogenáz komplex I, III, IV, V- hiány, leggyakoribb a komplex IV. hiány). A betegség spontán mutáció, vagy familiaris vonatkozások alapján fejlıdik ki. Anyai öröklésmenet is ismert. A súlyos tünetekkel járó öröklıdı betegség hátterében a koenzim Q hiányát is igazolták. Koenzim Q pótlása javítja a tüneteket.

54 C-vitaminhiány E-vitaminhiány A-vitaminhiány

55 Illóolajok nem kívánt hatásai Allergiás reakciók bırtünetek oedema

56 Porphyria cutanea tarda PCT-ban az oxidatív stressz szignifikáns szerepet játszik. A betegség súlyosságával csökken az antioxidáns védelem. A hemorrheologiai paraméterek változása szoros korrelációban van a redoxi-paraméterekkel. A phlebotomia nem javítja a redoxi-paramétereket. A betegek Zn, Se, Mg, Fe, S és P koncentrációja szignifikánsan eltér az egészségesektıl. Az alfa-liponsav (600 mg/nap; 8 hét) nem javítja sem a redox-homeosztázist, sem a klinikai tüneteket. Csak a Se-koncentráció éri el a kívánt értéket a kezelés végére. A phlebotomiát követı E-vitamin-kezelés javítja a cután tüneteket, és tovább csökkenti a vizelet uroporfirin koncentrációját. Az E-vitamin (200 mg/nap; 8 hét) nem javítja a hemorrheologiai paramétereket, de kedvezıen befolyásolja a nem specifikus redox-paramétereket. A betegség hátterében a CYP1A2 polimorfizmusát, ill. a herediter hemokromatózis génben (6. kromoszóma) három pontmutációt, a H63D-, C282Yés S65C t említi az irodalom.

57 A-vitaminhiány okozta bırelváltozások és a retinoid-terápia hatásossága

58 Köszönöm a figyelmet!

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013

MDOSZ. Dietetikai kisokos. Az antioxidánsok. Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 MDOSZ 5. Az antioxidánsok Készítette: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2013 Fogalmak ROS: Reaktív oxigén species. Ide tartoznak a szabadgyökök, mint például a hidroxilgyök, szuperoxidgyök, lipidperoxil-gyök

Részletesebben

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika Programvezető: Prof. Dr. Fehér János Témavezető: Dr. Prónai László Ph.D. Dr.

Részletesebben

Antioxidánsok szerepe a fehérje diszulfid kötések kialakulásában SZARKA ANDRÁS

Antioxidánsok szerepe a fehérje diszulfid kötések kialakulásában SZARKA ANDRÁS Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola PATHOBIOKÉMIA DOKTORI PROGRAM Antioxidánsok szerepe a fehérje diszulfid kötések kialakulásában Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei SZARKA ANDRÁS

Részletesebben

AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI

AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI PH.D. ÉRTEKEZÉS AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI RENDSZER VIZSGÁLATA NEHÉZFÉM KEZELÉST KÖVETŐEN PONTYBAN ÉS STREPTOZOTOCIN-INDUKÁLTA DIABÉTESZES PATKÁNY MODELLBEN JANCSÓ ZSANETT TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN Somogyi János -- Vér Ágota Első rész Már több mint 200 éve ismert, hogy szöveteink és sejtjeink zöme oxigént fogyaszt. Hosszú ideig azt hitték azonban, hogy

Részletesebben

BELSİ ÉS KÜLSİ TÉNYEZİK HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK (vvs) LIPIDPEROXIDÁCIÓS (LP) ÉS ANTIOXIDÁNS FOLYAMATAIRA

BELSİ ÉS KÜLSİ TÉNYEZİK HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK (vvs) LIPIDPEROXIDÁCIÓS (LP) ÉS ANTIOXIDÁNS FOLYAMATAIRA BELSİ ÉS KÜLSİ TÉNYEZİK HATÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEK (vvs) LIPIDPEROXIDÁCIÓS (LP) ÉS ANTIOXIDÁNS FOLYAMATAIRA (szarvasmarhákban, juhokban, kutyákban és patkányokban végzett vizsgálatok) 1999. Vajdovich Péter

Részletesebben

Az oxidatív stressz és a fizikai erőkifejtés kapcsolata

Az oxidatív stressz és a fizikai erőkifejtés kapcsolata Az oxidatív stressz és a fizikai erőkifejtés kapcsolata Doktori értekezés Dékány Miklós Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Pucsok József egyetemi tanár, az MTA doktora Hivatalos

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet intermembrán tér Fe-S FMN NADH mátrix I. komplex: NADH-KoQ reduktáz

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Mire költi a szervezet energiáját?

Mire költi a szervezet energiáját? Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).

Részletesebben

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai A sejtek lehetséges sorsa A sejtek differenciálódása, öregedése Sejthalál osztódás az osztódási folyamatok befejezése és specializálódás egy (összetett) funkra: differenciá elöregedés (szeneszcencia) elhalás

Részletesebben

Természetes színezékek

Természetes színezékek Természetes színezékek Karotinoid színezékek: Magasabb rendű növények lipidjeiben oldva: sárga, narancssárga, vörös, ibolyaszínű. Kémiai szerkezet: 40 szénatom, konjugált kettős kötések, transz konfiguráció;

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma A citoplazma matrix (citoszol) A citoszol szolubilis fehérjéi 1. Enzimek - Organellumok nélküli citoplazma -A sejt fejlődéstani szempontból legősibb része (a sejthártyával együtt) Glikolízis teljes enzimrendszere

Részletesebben

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN

ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN ORGANIKUS GAZDÁLKODÁS BIOLÓGIAI ALAPJAINAK BIOANALITIKAI VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓT JÓL REPREZENTÁLÓ FAJTÁK TEKINTETÉBEN EA_NORVÉGALAP-BIOBEL9 BIO/NEM BIO AGRÁRTERMÉKEK BELTARTALMI ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök.

Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök. BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A citokróm P450 szerepe az oxidatív stresszben Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök. A sejtekben és szövetekben végbemenő

Részletesebben

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban. Ásványi anyagok Ásványi anyagok Ami az elhamvasztás után visszamarad. Szerepük: elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai védelem, hőszigetelés,

Részletesebben

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro PhD tézis Tucsek Zsuzsanna Ph. D. Programvezető: Prof. Dr. Sümegi Balázs, D. Sc. Témavezető: Dr. Veres Balázs,

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

A szabad gyököktől a táplálkozás tudományáig

A szabad gyököktől a táplálkozás tudományáig A szabad gyököktől a táplálkozás tudományáig BLÁZOVICS ANNA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A szabadgyök-kutatás évtizedei alatt egyre közelebb

Részletesebben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak

Részletesebben

III. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Budapest, 2016.03.18.

III. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Budapest, 2016.03.18. Dr. Nagy Anna Mária 1, Prof. Dr. Blázovics Anna 2,3 Szent Rókus Kórház és Rendelőintézetei, Budapest 1 Semmelweis Egyetem FarmakognóziaiIntézet 2, Budapesti CorvinusEgyetem 3 III. Interdiszciplináris Komplementer

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 MÉREGHATÁS FELTÉTELE 1 kapcsolat (kémiai anyag biológiai rendszer) helyi hatás szisztémás Megfelelő koncentráció meghatározó tényező

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

II. Orvosi Wellness Konferencia

II. Orvosi Wellness Konferencia Dr. Jekő József főiskolai tanár Nyíregyházi Főiskola II. rvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. Az előadásban érintett témakörök szabad gyökök szabad gyökös folyamatok a sejtekben az

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY C- ÉS E-VITAMINNAL, SZELÉNNEL, KOENZIM Q10- ZEL, VITABERRY NÖVÉNYI KIVONATTAL ÉS REDIVIVO LIKOPINNEL RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK 7000 ORAC EGYETLEN

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1. Bevezetés Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1.1 Mi az élet? Definíció Alkalmas legyen különbségtételre élő/élettelen közt Ne legyen túl korlátozó (más területen

Részletesebben

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 Élettan előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 oktató: Dr. Tóth Attila, adjunktus ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai tanszék

Részletesebben

Alkohol és máj. Lengyel Gabriella. Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest. Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011.

Alkohol és máj. Lengyel Gabriella. Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest. Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011. Alkohol és máj Lengyel Gabriella Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011. március Májcirrhosis és HCC előfordulása a világ összlakosságában Májcirrhosis,

Részletesebben

H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció

H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Dr. Sáfrány Géza OSSKI Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Az Ionizáló Sugárzás Direkt és Indirekt Hatásai Közvetlen

Részletesebben

Vitaminok meghatározása és csoportosítása

Vitaminok meghatározása és csoportosítása Vitaminok Vitaminok meghatározása és csoportosítása A vitaminok a(z emberi) szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulatömegű, változatos összetételű szerves vegyületek, melyeket a táplálékkal kell

Részletesebben

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése

Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése Fémionok szerepe az élő szervezetben: a bioszervetlen kémia alapjainak megismerése Előadó: Lihi Norbert Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport A bioszervetlen

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor

Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor Szerzői jog 2014 Szarka András, Bánhegyi Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András A biokémia alapjai Wunderlich Lívius Szarka András Összefoglaló: A jegyzet elsősorban egészségügyi mérnök MSc. hallgatók részére íródott, de hasznos segítség lehet biomérnök és vegyészmérnök hallgatók

Részletesebben

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája 1. Saját enzimaktivitás nélküli receptorok 1a. G proteinhez kapcsolt pl. adrenalin, szerotonin, glukagon, bradikinin receptorok 1b. Tirozin kinázhoz kapcsolt

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna A vér folyékony kötőszövet Mesenchymális eredetű A vér élettana A) Szerepe: 1. transzport vérgázok, tápanyagok és végtermékek hormonok és vitaminok hőenergia víz szervetlen

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár. Az endoplazmatikus membránrendszer Részei: DER /durva (szemcsés) endoplazmatikus retikulum/ SER /sima felszínű endoplazmatikus retikulum/ Golgi készülék Lizoszómák Peroxiszómák Szekréciós granulumok (váladékszemcsék)

Részletesebben

CzB 2010. Élettan: a sejt

CzB 2010. Élettan: a sejt CzB 2010. Élettan: a sejt Sejt - az élet alapvető egysége Prokaryota -egysejtű -nincs sejtmag -nincsenek sejtszervecskék -DNS = egy gyűrű - pl., bactériumok Eukaryota -egy-/többsejtű -sejmag membránnal

Részletesebben

A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László

A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László A TERMÉSZETES SEJTHALÁL LEGGYAKORIBB FORMÁJA AZ APOPTÓZIS Fésüs László Összefoglaló Az emberi szervezet sejtjeinek nagy többsége meghatározott idő után természetes módon elhal, helyette új sejtek képződnek.

Részletesebben

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Molekuláris sejtbiológia: MITOCHONDRIUM külső membrán belső membrán lemezek / crista matrix Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Tudomány-történet

Részletesebben

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet Gén mrns Fehérje Transzkripció Transzláció A transzkriptum : mrns Hogyan mutatható

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Sejtek öregedése és apoptózis

Sejtek öregedése és apoptózis Sejtek öregedése és apoptózis Láng Orsolya Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Külső hatások Belső hatások A sejt válasza Szignál molekulák Szignál molekulák hiány hiánya vagy

Részletesebben

HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon!

HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon! HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon! Elérhető: 2011 április Longue Vie Soleil Kezelés Tisztító és szépségnövelö arckezelés Napozás ELÖTT" és napozás UTÁN"

Részletesebben

Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során

Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során Az aminosavak átalakulása a feldolgozás és tárolás során A fehérjék hőkezelése aminosavak deszulfurálódása, dezaminálódása, izomerizációja,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz

Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz témavezető: Debreceni Balázs 2011. július Bevezetés Kísérleteinkben oxidatív stressznek, illetve magas homocisztein koncentrációnak kitett, kultúrában

Részletesebben

& Antioxidánsok a kozmetikai iparban Voigt Viktória Vezet kozmetikus, Perényi Szalon ELTE TTK Biológia szak egykori hallgatója

& Antioxidánsok a kozmetikai iparban Voigt Viktória Vezet kozmetikus, Perényi Szalon ELTE TTK Biológia szak egykori hallgatója & Antioxidánsok a kozmetikai iparban Voigt Viktória Vezet kozmetikus, Perényi Szalon ELTE TTK Biológia szak egykori hallgatója Összefoglalás Örömmel fogadtam a megtisztel felkérést, hogy részese lehessek

Részletesebben

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei Hideghéty Katalin A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a sugárkezelés általános alapelveivel, és rálátást szerezzen a különböző

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje A szénhidrátok a szervezet számára fontos, alapvető tápanyagok. Az emberi szervezetben

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,

Részletesebben

BEVEZETÉS ::11:: BEVEZETÉS

BEVEZETÉS ::11:: BEVEZETÉS A szervezetben a molekulákat alkotó elemeket páros számú elektronokból álló kötések kapcsolják össze, amelyek a molekula stabilitását biztosítják. Ezek a molekulák többnyire a békés egymás mellett élés

Részletesebben

Orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. Az intermedier anyagcsere

Orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. Az intermedier anyagcsere Orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. Az intermedier anyagcsere www.ovi.sote.hu Intézeti tanulmányi felelős: Dr. Müllner Nándor egyetemi docens II. évfolyam orvosi biokémia oktatási felelős:

Részletesebben

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi.

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi. A tudományos megoldás Hatásmechanizmus SalmoXis 400. 1.egyensúlyba hozza a bélflórát szelektív gátlás révén és a mikrobiológiai aktivitás csökkentésével. 2. gondoskodik a bélbolyhok épségérıl az apoptosis

Részletesebben

Vitaminok leírása, hatásai

Vitaminok leírása, hatásai Vitaminok leírása, hatásai A vitaminok két nagyobb csoportra oszthatók, vízben oldódó és zsírban oldódó vitaminokra. &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

jobb a sejtszintű acs!!

jobb a sejtszintű acs!! Metabolikus stresszválasz jobb a sejtszintű acs!! dr. Ökrös Ilona B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Az alkoholizmus, A fiziológiás

Részletesebben

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról Rengeteg tévinformáció "marketing szöveg" és áltudományos szenzáció található a világhálón a vitaminokról és forrásaikról. Cikkünkben megpróbálunk a tényekre

Részletesebben

Enzimek. Enzimek! IUBMB: szisztematikus nevek. Enzimek jellemzése! acetilkolin-észteráz! legalább 10 nagyságrend gyorsulás. szubsztrát-specificitás

Enzimek. Enzimek! IUBMB: szisztematikus nevek. Enzimek jellemzése! acetilkolin-észteráz! legalább 10 nagyságrend gyorsulás. szubsztrát-specificitás Enzimek acetilkolin-észteráz! Enzimek! [s -1 ] enzim víz carbonic anhydrase 6x10 5 10-9 karbonikus anhidráz acetylcholine esterase 2x10 4 8x10-10 acetilkolin észteráz staphylococcal nuclease 10 2 2x10-14

Részletesebben

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata

A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata Buzás-Bereczki Orsolya Témavezetők: Dr. Bálint Éva Dr. Boros Imre Miklós Biológia

Részletesebben

In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben

In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben In vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben PhD. értekezés Szakács Tünde Témavezető: Dr. Vereczkey László MTA doktora Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet Farmakobiokémiai

Részletesebben

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok.

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok. Lipidek sak apoláros oldószerben oldódó anyagok. Lipidek (ak és származékaik, valamint olyan vegyületek, amelyek bioszintézisükben vagy biológiai szerepükben összefüggenek velük + szteroidok, zsíroldható

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

Dr. Fröhlich Georgina

Dr. Fröhlich Georgina Sugárbiol rbiológia Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai - determinisztikus

Részletesebben

A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében. Szigeti Krisztián

A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében. Szigeti Krisztián A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében Doktori értekezés Szigeti Krisztián Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos Bírálók: Szigorlati Bizottság

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. Definíció (2x1 = 2 pont): a) Mikroszkopikus méretű szilárd részecskék aktív bekebelezése b) Molekula, a sejt

Részletesebben

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

S-2. Jelátviteli mechanizmusok S-2. Jelátviteli mechanizmusok A sejtmembrán elválaszt és összeköt. Ez az információ-áramlásra különösen igaz! 2.1. A szignál-transzdukció elemi lépései Hírvivô (transzmitter, hormon felismerése = kötôdés

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS DIA 1 Fő fehérje transzport útvonalak Egy tipikus emlős sejt közel 10,000 féle fehérjét tartalmaz (a test pedig összesen

Részletesebben

Új módszerek emlős sejtek hidrogén-peroxid termelő mechanizmusainak vizsgálatára

Új módszerek emlős sejtek hidrogén-peroxid termelő mechanizmusainak vizsgálatára Új módszerek emlős sejtek hidrogén-peroxid termelő mechanizmusainak vizsgálatára Doktori értekezés Dr. Enyedi Balázs Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Geiszt

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kollégája a mai napon átveszi Öntől a fehérje ELFO vizsgálatokat. Magyarázza el kollégájának a vizsgálathoz szükséges tudnivalókat! Magyarázatában térjen ki a következőkre: - a szérum fehérje

Részletesebben

A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata eukarióta élesztő sejteken. Ph.D. disszertáció Gazdag Zoltán

A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata eukarióta élesztő sejteken. Ph.D. disszertáció Gazdag Zoltán A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata eukarióta élesztő sejteken Ph.D. disszertáció Gazdag Zoltán Ph.D. program: Mikroorganizmusok életfolyamatainak molekuláris analízise Program és témavezető:

Részletesebben

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A TOJÁS ANTIOXIDÁNS KAPACITÁSÁNAK MÉRÉSE JAPÁNFÜRJBEN

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A TOJÁS ANTIOXIDÁNS KAPACITÁSÁNAK MÉRÉSE JAPÁNFÜRJBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A TOJÁS ANTIOXIDÁNS KAPACITÁSÁNAK MÉRÉSE JAPÁNFÜRJBEN Doktori értekezés Lengyel László Gödöllő 2010 A doktori iskola megnevezése: ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/ Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör Tudományos Diákköri felelős: Dr. Kiss Antal Telefon: Email: Az Intézet honlapja: kiss.antal(at)brc.mta.hu http://www.brc.hu/ Farmakogenomikai kutatások

Részletesebben

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok 1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis biztosítása Klasszikus folyadékmozaik

Részletesebben