Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel. Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel. Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc."

Átírás

1 Szabad gyökök, antioxidánsok, jelátvitel * Blázovics Anna Dr. habil. Ph.D. D.Sc.

2 A szabad gyök definiciója: A szabad gyökök olyan molekulák, vagy molekulafragmentek, amelyek külsı orbitáljukon egy egyedülálló, párosítatlan elektront tartalmaznak. A szabad gyökök kémiailag reaktívak élettartamuk rövid a NO és a NO 2 definíció szerint szabad gyökök biradikális szabad gyök az oxigénmolekula gyökion: protonált amingyök H 3 N + és szuperoxidanion O.- 2 Szabad gyök, a protonok számától függetlenül minden olyan kémiai anyag, amelynek külsı elektronhéján egy magányos elektron van.

3 Atomi és molekulapályák

4 Tokoferoxil-gyök Minden hullámfüggvényhez tartozik egy diszkrét energiaérték, amely megadja a protonokból és elektronokból álló rendszer teljes energiatartalmát egy adott állapotban. A bonyolultabb atomok hullámfüggvényei csak közelítı módszerekkel számíthatók ki.

5 Oxidáció, elektron leadás, redukció, elektron felvétel.

6 Miért nehéz a szabadgyökös reakciók vizsgálata élı szervezetekben? A fizikokémiai meghatározások egzaktak, reprodukálhatók in vitro sejtmentes közegben. Sejtes, vagy szöveti homogenizátumot tartalmazó rendszerek in vitro vizsgálata körültekintést igényel. In vivo vizsgálatok csak kísérletes modellekben hajthatók végre. Direkt módszerek: ESR-vizsgálatok NMR-vizsgálatok impulzus radiolízis Indirekt módszerek: fingerprint molekulák meghatározása * Probléma minden esetben a mőtermék.

7 Direkt módszerek Spin-csapdák: DMPO 5,5 -dimetil-1-pirrolin-oxid PBN alfa-fenil-tercier-butil-nitron (PBN. OH reagál a szövettel) Kritériumok: Vízoldhatóság, stabil-vizes oldat Biológiailag inert Bejutás a megfelelı kompartmentbe Gyors szabadgyök-befogás Stabil vegyület képzıdés A képzıdött vegyület ne legyen biológiailag aktív Kivonható legyen a biológiai rendszerbıl Kimutatható legyen Speciális jelet adjon (HPLC; ESR) Használata alatt ne károsodjon a vizsgált szövet

8 Indirekt módszerek Kérdések: Mit akarunk tanulmányozni? autooxidáció, fotooxidáció, elektrontraszport, dekompartmentalizáció stb. Hogyan akarjuk tanulmányozni? spektrofotometriás, fluorimetriás, luminometriás, izotóptechnikák, immunológiai vizsgálatok, HPLC, GC, VRK stb.

9 Szabadgyökös károsodások mechanizmusa DNS-károsodás

10 A lipidperoxidáció és kimutatása Az oxidáció termékei a peroxid gyökök, melyek további reakciókban aldehidekre, ketonokra bomlanak.

11 Luminometriás és szövettani vizsgálat a májkárosodás kimutatására

12 A légköri oxigén megjelenésével egy idıben alakultak ki az eukarióta sejtek, az endogén oxigén stressz és az oxigénnel szembeni védekezés. Az élılények szigorúan egymásra épülı védekezı mechanizmusai lehetıvé teszik, hogy a szabadgyökös reakciók bizonyos határokig a membránstruktúrák és enzimfunkciók károsodása nélkül végbemehessenek. Így a szabad gyökök fiziológiás szerepe biztosított. Az egészséges szervezet képes a szabadgyök-túlprodukciót megakadályozni. Alapvetı feltétel az alacsony szöveti oxigén tenzió, ami kb. 26 Hgmm, vagy ennél kisebb érték. Az elsıdleges antioxidáns vonalhoz tartoznak az enzimatikus védekezés képviselıi, a szuperoxid-dizmutázok (SOD-ok), kataláz, peroxidázok, glutation-s-transzferáz, DT-diaforáz, reduktázok.

13 Az enzimatikus védekezést kiegészítik az antioxidáns, scavenger tulajdonságú vitaminok, kofaktorok, tiol-, foszfor-, amin-, poliamintartalmú vegyületek, fenolok, kinolinok, flavonoidok, poliének, glükóz, urát, bilirubin stb. A redox-egyensúly fenntartásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be néhány d-mezı elem, így a Cu, Zn, Mn, valamint a nemfémes és fémes jelleget egyaránt hordozó szelén. Az extracelluláris tér védelmét az albumin, cöruloplazmin, transzferrin és a tetramer SOD biztosítja.

14 Amennyiben a szabad gyökök eliminálása nem történik meg, úgy a károsodott molekulák eltakarítása védhet a szekunder szabadgyökképzıdéstıl, ezáltal gyorsan helyreállhat a sejt, szövet homeosztázisa. E harmadik védelmi vonal képviselıi a DNS-, fehérje- és lipiddegradátumokat elimináló repair mechanizmusok. A károsodott DNS molekulákat exonukleázok, endonukleázok, glikozilázok, polimerázok és ligázok javítják. A fehérje-degradátumok eltakarításában proteinázok, proteázok, peptidázok, és makroxiproteinázok vesznek részt. Az oxidált lipidek eliminálásában a foszfolipázok, az organikus hidroperoxidokat bontó glutation-peroxidáz, transzferázok, reduktázok segédkeznek.

15 A szervezetben mőködı szuperoxid-dizmutázok a mitokondriumokban és a mikroszómákban állandóan keletkezı szuperoxidanionok semlegesítését végzik. Az ısibb típusú szuperoxid-dizmutáz a Mntartalmú SOD, a prokariótákban és az eukarióták mitokondriumában található. Az eukarióta sejtek citoszoljában a Cu-Zn-SOD aktivitás mutatható ki. A fıemlısök citoszoljában mind a Mn-SOD, mind a Cu-Zn-SOD aktivitás mérhetı. A SOD-ok a szuperoxid aniont az alábbi egyenletnek megfelelıen semlegesítik. SOD 2 O H+ H 2 O 2 + O 2 mitokondrium

16 A keletkezı H 2 O 2 -bıl Fe ++ ionok jelenlétében (Háber-Weiss reakció). OH gyökök keletkeznek, mely gyökök ellen közvetlen enzimes védekezés nincs. Ez abból adódik, hogy a hidroxilgyök rendkívül agresszív, reakciósebessége nsec nagyságrendő. A szervezet úgy védekezik a hidroxilgyökök ellen, hogy prekurzorát, a hidrogén-peroxidot eliminálja, ezáltal csökkenti a. OH gyök-képzıdést. A peroxiszómák hemtartalmú enzime, a kataláz végzi a H 2 O 2 semlegesítését a következı módon: kataláz H 2 O 2 H 2 O + 1/2O 2

17 A hidrogénperoxid bomlását katalizáló oxidoreduktázok közé olyan enzimek tartoznak, melyek NADH 2 vagy NADPH 2 kofaktorral mőködnek. Peroxidáz aktivitással rendelkeznek bizonyos citokrómok is. glutation- peroxidáz H 2 O 2 + szubsztrát H 2 2 H 2 O + szubsztrát A Se-dependens glutation-peroxidáz a H 2 O 2, míg a Se-dependens foszfolipid hidroperoxil-glutation-peroxidáz (PHGSH) a szerves peroxidok bontását katalizálja. A szelenium-dependens glutation-rendszer a citoszolban és a mitokondriumokban található.

18 A glutation-s-transzferázok (GST) ubiquitous enzimek, melyeket egy komplex szupergén-familia kódol. Ehhez az ısi szupergén-familiához azok az izoenzimek tartoznak, melyek szubsztrátjai az endogén és exogén epoxidok, organikus hidroperoxidok, karcinogének, mutagének, xenobiotikumok, kemoterápiás gyógyszerek. A hepatikus GST-ázokat számos xenobiotikum és antioxidáns vegyület képes indukálni. A glutation-s-transzferázok közé azok a proteinek tartoznak, amelyek a redukált glutation konjugációját katalizálják számos hidrofób elektrofil centrumhoz.

19 A GST-izoenzimek részleges hiánya növeli a tumorok incidenciáját emberben. A glutation-s-transzferázok jelenléte a májban és a szérumban a hepatikus károsodások érzékeny mutatója. Speciális megjelenési formája a neoplasztikus markere. transzformáció Az alfa osztályba tartozó GST emberben nagyon nagy koncentrációban található a májcitoszolban. A GSTB1 és GSTB2 alegységek megjelenése a plazmában jellegzetes a májkárosodásokban.

20 A mitokondriumban két fontos metabolikus antioxidáns található: koenzim-q liponsav E két vegyület, a koenzim Q, - amely nevében megtévesztıen nem koenzimként vesz részt a mitokondriális oxidációban - és a liponsav, - mely a piruvát-dehidrogenáz enzimrendszer kofaktora - jelenléte is jelzi, hogy a mitokondriumok, mint önálló organizmusok is remekül meg tudták magukat védeni az oxigén atmoszféra káros hatásaitól.

21 Koenzim-Q (ubikinon /poliizoprén) A kinoidális szerkezet teszi lehetıvé a hidrogén felvételét, az A koenzim Q10 benzokinon része fenilalaninból több lépésben tirozinon át, az izoprén oldallánc pedig acetil-coa-ból a mevalonát úton szintetizálódik. izoprénlánc biztosítja a membránon belüli lokalizációt. A koenzim-q képes befogni a perferril (Fe 3+ O -. 2 ) karbon-központú lipid (L.) lipidperoxil (LOO.) alkoxi gyököket (LO.) A koenzim-q a mitokondriumon kívül a mikroszómában és a plazma LDLfrakciójában is elıfordul. A molekula védi a proteineket és a DNS molekulákat az oxidatív károsodásoktól. Erısíti az E-vitamin hatását azáltal, hogy azt szabadgyökállapotából regenerálni képes. Az endogén ubikinon véd a lipidperoxidációtól és a protein degradációtól.

22 A liponsav gyógyszerformájának mellékhatását még nem tapasztalták Irodalmi adatok szerint a liponsav diabetesben szenvedıkben kisebb koncentrációban fordul elı, mint egészségesekben. Ez a nyolc szénatomos zsírsav, mely hatos és nyolcas szénatomján 5 tagú győrőbe zárt diszulfid csoportot tartalmaz esszenciális a mitokondriális piruvát-dehidrogenáz multienzimkomplex mőködéséhez. A liponsav - COOH csoportjával kapcsolódik a dihidrolipoil-transzacetiláz enzim lizil-oldalláncának ε-nh 2 csoportjához. Koenzim-tulajdonságát a reverzibilis diszulfid-szulfhidril átalakulás biztosítja. A liponsav és redukált formája egyaránt kiváló metabolikus antioxidáns.

23 E-vitamin diterpének C 20 Az E-vitamin hatásmechanizmusában döntı a kromángyőrő protondonor-aktivitása.

24 iniciáció R. k2 propagáció R. + O 2 ROO. k3 A természetes E-vitamin négy tokoferolból és négy tokotrienolból áll, amelyek mind lánctörı antioxidánsok. ROO. + RH ROOH + R. termináció ROO. + ROO. molekulák (ArOH = fenol-típusú vegyületek jelölése) ArO. + RH ArOH + R. k6 ROO. + ArOH ROOH + ArO. k7 ROO. + ArO. molekulák A leghatásosabb antioxidáns az, amelyik k6 értéke nagyobb, mint k3 (k2- k7 = reakciósebességi állandók)

25 C-vitamin A glutation enzimatikus úton, vagy a tradícionális nézet szerint direkt redukcióban biztosítja az aszkorbinsav regenerálódását. Szent-Györgyi és mtsai. a flavonoidokat "P-vitaminnak" nevezte aszkorbinsav-protektor hatása miatt. A liponsav regenerálja a C-vitamint, glutationt és a tioredoxint. A C-vitamin alkoholistákban fokozza a mikroszomális enzimindukciót, mely szabad gyökök képzıdéséhez vezet.

26 Antioxidáns vegyületek fıbb típusai Flavonoidok Flavon Flavonol Flavanon Flavanonol Izoflavon Antocianidin Leukoantocianidin (proantocianidin) Katechin Kalkon Dihidrokalkon Auron

27 Antioxidáns vegyületek fıbb típusai Flavonoidok A rutin a zárvatermık 50%-ban megtalálható vegyület. A fenolos antioxidánsok szabadgyök terminátorként és fémionkelátorként funkcionálhatnak. Hidrogénatomot átadva a szabad gyökök bekapcsolódnak a lipidek és egyéb molekulák oxidációs folyamataiba. A keletkezett átmeneti termék, a fenoxigyök relatíve stabil molekula. A fenoxigyök más szabad gyökökkel reagálva részt vesz a láncreakció terminációjában.

28 Ginkgo biloba Készítményei: standardizált levélkivonatok (a terpenoid és flavonoid hatóanyagkomponensek szinergista hatást fejtenek ki) Tebofortan, Kaveri, Ginkgosan

29 Flavonoidok fogyasztására vonatkozó adatok Naponta egy gramm flavonoidot és polifenolt tartalmazó zöldség és gyümölcs elfogyasztása ajánlott. A felmérések szerint a különbözı országok lakossága flavonoidokból mg-ot fogyaszt naponta. Dr. Lugasi Andrea és munkatársainak vizsgálatai szerint hazánkban az átlagos flavonoid-bevitel gyermekek: 19,5 ± 26,6 mg/fı felnıttek: 18,8 ± 28,9 mg/ fı Az egyénenkénti fogyasztás gyerekek: 0-179,3 mg, felnıttek: 0,5-309,7 mg

30 A karotinoidok a növényvilágban széles körben elterjedt polién típusú vegyületek (kb. 500 vegyület). A karotinoidok 40 C atomos terpenoidok, amelyek két 20 szénatomos diterpén egységbıl tevıdnek össze dimerizálódással. A kialakult hosszú lánc egyik vagy mindkét végén képes létrejönni 5 vagy hattagú győrő. Ezek a vegyületek kettıs kötéseket tartalmaznak, izomerizáció alakulhat ki. Karotinoidok tertraterpének C 40 A karotinoidok és származékaik többsége hatékony elektron-akceptorok, fémkelátorok és szinglett oxigén-scavengerek. Ezek a tulajdonságok nem magyarázzák a vegyületek eltérı fiziológiás hatását, ill. a súlyos mellékhatások kifejlıdését.

31 A-vitamin képzıdése emlıs sejtekben

32 K-vitaminok di- vagy triterpén (C 20; C30) A felnıtt ember napi K-vitaminszükséglete 300 µg. A véralvadás és csontmetabolizmus nélkülözhetetlen vitaminja a K 1 -, K 2 - és K 3 - vitamin. A bél mikroflórája képes K 1 - és K 2 - vitaminokat termelni. A K 3 -vitamint szintetikus úton állítják elı. A győrős rész szerkezete mindegyik molekulában azonos. 2-metil-1,4-naftokinon- K-vitaminok származékok. A K 1 -vitaminban fitil-oldallánc, a K 2 -vitaminban izoprén egységekbıl álló prenil-oldallánc van. A K 2 -vitamin oldalláncában lévı izoprénegységek n-értéke 4 12 lehet.

33 A K vitamin ciklus A NAD(P)H:kinon oxidoreduktáz 1 (NQO1 ) verseng a redox-ciklus K-vitaminjáért és kételektronos redukcióval a K- vitamint hidrokinonná alakítja. A K-vitamin-hidrokinon a K- vitamin-γ-karboxiláz kofaktora, amely aktiválja a specifikus glutaminsavmaradékot a Glafaktor/proteinben és az így részt vesz a véralvadásban és a csontképzésben. A Gla-módosulást kísérı redukált K-vitamin molekula K-vitaminepoxiddá konvertál, amely a K- vitamin-epoxid-reduktáz hatására visszaalakul K-vitaminná, és így bezáródik a K-vitamin-ciklus.

34 A K 3 -vitamin egy elektronos redukciója szemikinon átalakuláshoz vezet, ami oxigén jelenlétében visszaoxidálódik K 3 -vitaminná. Az oxigén szabad gyökké redukálódik, ami oxidatív stresszt és citotoxicitást okoz. A K-vitamin ezért sugárérzékenyítıként használható, vagy kemoterápeutikumokkal rákbetegek kezelésében alkalmazható.

35 A redox-homeosztázis A redox-homeosztázis a szabadgyökös reakciók és a velük szemben álló antioxidáns védekezés kumulatív hatásának tekinthetı, ami biztosítja az élet optimális feltételeit. A redox-homeosztázis genetikailag determinált, ezért mindenkinek egyéni redox-állapota van. A szervezet redox-homeosztázisát bonyolult, érzékeny rendszer biztosítja, amelyben külsı és belsı tényezık egyaránt szerepet kapnak. Az optimális állapottól történı eltérés biokémiai/immunbiokémiai folyamatokat indít el, szignálutakat kapcsol be, a sejteket apoptózisra, illetve proliferációra készteti.

36 Jelátvitel (szingnáltranszdukció) apoptózis proliferáció

37 Apoptózis: 1. Sejtmag: kondenzáció, fragmentáció 2. Sejtalak és szerkezet: elkülönül a többi sejttıl, blebbing, apoptotikus sejtek 3. Mitokondrium:duzzadás 4. Endoplazmás retikulum: szerkezet fellazulás 5. Citoszol: vakuolizáció 6. Plazmamembrán: mikrovillusok eltőnése 7. Sejtek zsugorodnak Nekrózis: 1. Plazmamembrán: sérülés, elektromos aktivitás zavarok 2. Mitokondrium: gátlódnak a sejt elektrontranszportfolyamatai, duzzadás 3. Citoszol: átrendezıdés 4. Endoplazmás retikulum: szerkezet fellazulás 5. Sejtmag: fragmentáció 6. Lizoszomális emésztı enzimek 7. Sejtek szétesnek nincs immunreakció immunreakció kíséri

38 ATM = ataxia teleangiectasia-mutated gene MDM2 = sejtmag és membránkötött fehérje APAF 1 = apoptosis activating factor Az ATM gén által kódolt protein-kináz tumor szuppresszorként hat. Az irradiációra károsodott DNS-en keresztül az ATM aktiválódás stimulálja a DNS javítást és blokkolja a sejtciklus progressziót. Egy mechanizmus szerint az ATM függı foszforiláció aktiválja a p53-at. A p53 megakasztja a sejtciklust, a sejtet az apoptózis irányába viszi, ha a károsodás nem javítható. A humán ráksejtekben 50%-ban p53 mutáció van.

39 Apoptotikus sejthalál

40 Nekrotikus sejthalál

41 Aszkorbinsav és a jelátvitel 8-oxodG = 8-oxo-2 -dezoxiguanozin; hogg1 = humán 8-oxoguanin glikoziláz; NER = nukleotid kivágó javítás; hmht = MutT-enzim humán-homológ; TCR = transzkripcitó, GLUT = glükóztraszporter; Na + -transzport;

42 Flavonoidok és a jelátvitel

43 Máriatövis A silibinin fokozza az RNS polimeráz A szintézisét

44 A-vitamin AVITAMINÓZIS FIZIOLÓGIÁS HIPERVITAMINÓZIS látászavarok farkasvakság xerophtalmia epiteliális funkciózavar elszarusodás Darier-betegség acne ichthyosis psoriasis rosacea cholelithiasis látás hámképzıdés nyálkahártyák fiziológiás mőködése növekedés szaporodás immunfolyamatok tumor-profilaxis csontanyagcsere antioxidáns védelem epidermis kiszáradása leválása nyálkahártyák elszarusodása idegrendszeri tünetek endokrin tünetek teratogenitás vírusinfekciók karcinogenézis

45 Az A-vitamin útja a szervezetben (ligand-dependens transzkripciós faktor) (RCHO=retinal, ROH=retinol, RCOOH=retinsav, R-FA=retinil - észter, CRBP(I,II)= cellular retinol-binding protein (I,II), CRABP(I,II)=cellular retinoic acid-binding protein (I,II), RADH=retinal-dehidrogenáz, RODH=retinol-dehidrogenáz, ARAT=acil-CoA-retinol-aciltranszferáz, LRAT=lecitin-retinol-aciltranszferáz, REH=retinilészter-hidroláz, TTR=transztiretin, ApoRBP=apo-retinol-binding protein, RBP-receptor=retinol-binding protein receptor, DNS=dezoxiribonukleinsav, RXR=(α, β, γ) retinoid receptorcsalád, RAR=(α, β, γ) retinoid receptorcsalád, RXRE=retinoid receptorok által szabályozott gén funkcionális egység, RARE=retinoid receptorok által szabályozott gén fukcionális egység, 9-cisz-RCOOH= 9-cisz retinsav)

46 Hogyan befolyásolja az E-vitamin a PG-bioszintézis-út által kiváltott jelátvitelt? A COX1 konstitutív, és a COX2 indukálható ciklooxigenáz enzimek segítségével (bizonyították a COX3 izoenzim létét is) beinduló kaszkád számos oxidált zsírsavat eredményez.

47 2003-ban írták le az α- tokoferol transzferprotein szerkezetét. Jelátvitel Emlıs sejtekben kimutatható az α- tokoferilfoszfát. Ez a vegyület a májban és a zsírszövetben halmozódik. Az α-tokoferilfoszfát kb. 150 pg/g koncentrációban található a májban. Elképzelés szerint a tirozin-kináz katalizálhatja az átalakítást a ma ismert 7 alcsoportba tartozó 587 proteinkináz közül. A foszfatáz esetében a tirozinfoszfát-foszfatáz jöhet szóba.

48 Az alfa-tokoferol és a gének öt nagy csoportja 1. Az egyes csoportba az α-tokoferol-transzferprotein (α-ttp) és a citokróm P450 (CYP3A), γ-glutamil-cisztein-szintetáz, glutation- S-transzferáz gének tartoznak. (aktiválás) 2. A második csoportba a CD36, SR-B1 és az SR-AI/II gének sorolhatók, melyek kapcsolatban állnak a lipidfelvétellel és az arteriosclerosissal. (mindnél gátlás) 3. A harmadik csoport tagjai a tropomyozin (aktiválás), kollagén (C-1), MMP-1, MMP-19 és a kötıszövet növekedési faktor (CTGF) (aktiválás), gének, amelyek az extracelluláris fehérjék expressziójának szabályozásáért felelısek. (a többinél gátlás) 4. A negyedik csoport az E-szelektin, ICAM-1, integrinek, glikoprotein IIb, II-2 (aktiválás), IL-4 és IL-β szintéziséért felelıs géneket tartalmazza. Ezek a gének állnak kapcsolatban a gyulladásos folyamatokkal, a sejtadhézióval és a trombocitaaggregációval. (a többinél gátlás)

49 Az alfa-tokoferol és a gének öt nagy csoportja 5. Az ötödik csoport génjei kódolják azokat a fehérjéket, amelyek a sejtszignál-funkciókért és a sejt életfolyamatainak szabályozásáért felelısek. Ide tartonak a PPAR-γ (aktiválás), a ciklin-d1, ciklin E, Bcl2-L1 (aktiválás), p27 (aktiválás) és CD95 (Apo-1/Fas ligand) génjei. (a többinél gátlás) A p27, Bcl2, α-ttp, CYP3A, tropomiozin, II-2, PPAR-γ és a CTGF upregulációjáért feltehetıen egy vagy több tokoferolt lehet felelıssé tenni. A tokoferolhatás mediátorainak heterogenitása egy receptor vagy koreceptor létét sugallják, amely képes kapcsolatot teremteni a tokoferol és a transzkripciós faktorok között a szenzitív gének promoter szekvenciáinak specifikus régiója irányában. (Azzi 2004)

50 Szignáltraszdukció - redox-homeosztázis - apoptózis

51

52 Hirosimai atomtámadás 12,5 kilotonnás bomba 2 km-es körzetben totális katasztrófa a népesség 60%-a elpusztult Dózisok testkör-térfogatra számítva: 2 Gy/nap alatt néhány hónapos túlélés leukémia, limfoma, rák 3,5 Gy/nap 50% halálozás kezelés nélkül 6 Gy/nap 90%-os halálozás Egy nukleáris háborúban 1,8-2,0 Gy re lehet számítani. LD50/30nap (Irodalom: Katlen LR. Radiation protection) Prassad KN. Handbook of Radiology CRC Press 1984.

53 medicalimages.allrefer.com/large/hypotonia.jpg Leigh-szindróma Mitokondriális eredető encephalopathia jellegzetes központi idegrendszeri és szemtünetekkel, bármelyik életkorban felléphet, de leggyakoribb az infantilis forma. Veleszületett enzimzavar az esetek kisebb százalékában igazolható (piruvátdekarboxiláz, dehidrogenáz komplex I, III, IV, V- hiány, leggyakoribb a komplex IV. hiány). A betegség spontán mutáció, vagy familiaris vonatkozások alapján fejlıdik ki. Anyai öröklésmenet is ismert. A súlyos tünetekkel járó öröklıdı betegség hátterében a koenzim Q hiányát is igazolták. Koenzim Q pótlása javítja a tüneteket.

54 C-vitaminhiány E-vitaminhiány A-vitaminhiány

55 Illóolajok nem kívánt hatásai Allergiás reakciók bırtünetek oedema

56 Porphyria cutanea tarda PCT-ban az oxidatív stressz szignifikáns szerepet játszik. A betegség súlyosságával csökken az antioxidáns védelem. A hemorrheologiai paraméterek változása szoros korrelációban van a redoxi-paraméterekkel. A phlebotomia nem javítja a redoxi-paramétereket. A betegek Zn, Se, Mg, Fe, S és P koncentrációja szignifikánsan eltér az egészségesektıl. Az alfa-liponsav (600 mg/nap; 8 hét) nem javítja sem a redox-homeosztázist, sem a klinikai tüneteket. Csak a Se-koncentráció éri el a kívánt értéket a kezelés végére. A phlebotomiát követı E-vitamin-kezelés javítja a cután tüneteket, és tovább csökkenti a vizelet uroporfirin koncentrációját. Az E-vitamin (200 mg/nap; 8 hét) nem javítja a hemorrheologiai paramétereket, de kedvezıen befolyásolja a nem specifikus redox-paramétereket. A betegség hátterében a CYP1A2 polimorfizmusát, ill. a herediter hemokromatózis génben (6. kromoszóma) három pontmutációt, a H63D-, C282Yés S65C t említi az irodalom.

57 A-vitaminhiány okozta bırelváltozások és a retinoid-terápia hatásossága

58 Köszönöm a figyelmet!

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

Szabadgyökök, mint szignál molekulák és a mágneses terápia Bókkon István

Szabadgyökök, mint szignál molekulák és a mágneses terápia Bókkon István Szabadgyökök, mint szignál molekulák és a mágneses terápia Bókkon István Aligha van olyan betegség, patobiokémiai mechanizmus, amelyet ne hoztak volna összefüggésbe a szabadgyökökkel. Az utóbbi két évtized

Részletesebben

ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN

ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN BALOGH EMŐKE Doktori értekezés Készült: Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

A kajszi és meggy gyümölcsök flavonoid-bioszintézisének jellemzése

A kajszi és meggy gyümölcsök flavonoid-bioszintézisének jellemzése A kajszi és meggy gyümölcsök flavonoid-bioszintézisének jellemzése Pfeiffer Péter Doktori értekezés Készült: Budapesti Corvinus Egyetem Genetika és Növénynemesítés Tanszék Budapest, 2012. 1 A doktori iskola

Részletesebben

Az IGF-1 és a rendszeres testedzés hatása az öregedés molekuláris folyamataira: a sirtuinok szerepe

Az IGF-1 és a rendszeres testedzés hatása az öregedés molekuláris folyamataira: a sirtuinok szerepe Az IGF-1 és a rendszeres testedzés hatása az öregedés molekuláris folyamataira: a sirtuinok szerepe Doktori értekezés Koltai Erika Semmelweis Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Radák

Részletesebben

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK 5. EZIMEK, KEZIMEK, VITAMIK 5.1. Enzimek 5.1.1. Az enzimek általános tulajdonságai Az enzimek a globuláris fehérjék körébe tartoznak. A szervezet folyamataiban fontos szerepet játszanak, mint biokatalizátorok.

Részletesebben

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban

Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban Doktori értekezés Tóth Márton Lóránt Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása

A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása Szent István Egyetem Gödöll A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása Doktori értekezés Bittsánszky András Gödöll 2005

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár. Pécs

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár. Pécs Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár Pécs Egyes növényi csírák összetételének és mikrobiológiai hatásának vizsgálata

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés tézisei Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Doktori értekezés. Ágota Gabriella. Gödöllő 2000.

Doktori értekezés. Ágota Gabriella. Gödöllő 2000. A β-karotin FELSZÍVÓDÁSÁNAK, TRANSZPORTJÁNAK ÉS TOJÁSBA ÉPÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOLESZTERIN ANYAGFORGALOMMAL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁRA (Japán fürjben és tyúkban végzett kísérletek) Doktori

Részletesebben

Biodízel előállítás alapanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állatkísérletekben

Biodízel előállítás alapanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állatkísérletekben Biodízel előállítás alapanyagainak és melléktermékeinek vizsgálata állatkísérletekben DOKTORI (PhD) - ÉRTEKEZÉS Dr. Szele Eszter B-149 Daganatok molekuláris epidemiológiája Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában Doktori értekezés Munkácsy Gyöngyi Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK VÍZHIÁNY HATÁSA OCIMUM BASILICUM L. ÉS SATUREJA HORTENSIS L. NÉHÁNY STRESSZPARAMÉTERÉRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS INOTAI KATALIN

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese DOKTORI ÉRTEKEZÉS Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása Nagymáté Emese Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 2.1 VITAMINOK HALHATATLANSÁGA... 7

Részletesebben

Akut alsó végtagi artériás keringészavarok szövődményeinek megelőzése farmakológiai és sebésztechnikai kondicionálási eljárásokkal. dr.

Akut alsó végtagi artériás keringészavarok szövődményeinek megelőzése farmakológiai és sebésztechnikai kondicionálási eljárásokkal. dr. Akut alsó végtagi artériás keringészavarok szövődményeinek megelőzése farmakológiai és sebésztechnikai kondicionálási eljárásokkal Doktori értekezés dr. Garbaisz Dávid Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés. A perinatális adaptációt befolyásoló genetikai polymorphismusok

Akadémiai doktori értekezés. A perinatális adaptációt befolyásoló genetikai polymorphismusok Akadémiai doktori értekezés A perinatális adaptációt befolyásoló genetikai polymorphismusok (A gyulladás intenzitását, a vazoregulációt és az endokrin választ érintı génpolymorphismusok összefüggése a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTENYÉSZTÉSI INTÉZET ÁLLATGENETIKA TANSZÉK Programvezetı és témavezetı: DR. DR. h.c. IVÁNCSICS JÁNOS a mezıgazdasági tudományok

Részletesebben

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr.

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr. Orvosi Biokémia 2 Orvosi Biokémia Írták: Dr. Bánhegyi Gábor Dr. Csala Miklós Dr. Hrabák andrás Dr. Keszler Gergely Dr. Kukor Zoltán Dr. Mandl József Dr. Mészáros Tamás Dr. Müllner Nándor Dr. Sőti csaba

Részletesebben

A TOLL-SZERŐ RECEPTOROK, VALAMINT A DOHÁNYFÜST ÖSSZETEVİI ÁLTAL KIVÁLTOTT FUNKCIÓZAVAROK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI AGYI ENDOTÉLSEJTEKBEN

A TOLL-SZERŐ RECEPTOROK, VALAMINT A DOHÁNYFÜST ÖSSZETEVİI ÁLTAL KIVÁLTOTT FUNKCIÓZAVAROK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI AGYI ENDOTÉLSEJTEKBEN A TOLL-SZERŐ RECEPTOROK, VALAMINT A DOHÁNYFÜST ÖSSZETEVİI ÁLTAL KIVÁLTOTT FUNKCIÓZAVAROK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI AGYI ENDOTÉLSEJTEKBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS NAGYİSZI PÉTER Témavezetı: Dr. Krizbai István

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák. MTA doktori értekezés. Dr. Klivényi Péter

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák. MTA doktori értekezés. Dr. Klivényi Péter Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

Vitaminok (konzultáció)

Vitaminok (konzultáció) Vitaminok (konzultáció) Ambrus Attila Orvosi Kémia, I. évfolyam 2009. május 14-15. Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet Definíció, általános tulajdonságok Vitaminok (Kazimierz Funk, 1912; vital amin

Részletesebben

dc_634_12 Akadémiai Doktori Értekezés Hegedűs Attila

dc_634_12 Akadémiai Doktori Értekezés Hegedűs Attila Akadémiai Doktori Értekezés A csonthéjas gyümölcsök antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése Hegedűs Attila Budapesti Corvinus Egyetem Genetika és Növénynemesítés Tanszék Budapest,

Részletesebben

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Dr. Gothárd Csaba Geoterápia Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Ásványi anyagok és nyomelemek 1.2.

Részletesebben

MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS IMMUNOLÓGIAI KUTATÁSOK BŐRGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKBEN SZEGEDI ANDREA DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI KLINIKA DEBRECEN, 2007

Részletesebben

ANALITIKAI MÓDSZERFEJLESZTÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINTARTALMÁNAK VIZSGÁLATÁRA. ENGEL RITA Doktori (Ph.D.

ANALITIKAI MÓDSZERFEJLESZTÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINTARTALMÁNAK VIZSGÁLATÁRA. ENGEL RITA Doktori (Ph.D. Doktori értekezés Ph.D. fokozat elnyerésére ANALITIKAI MÓDSZERFEJLESZTÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINTARTALMÁNAK VIZSGÁLATÁRA ENGEL RITA Doktori (Ph.D.) értekezés Készült: Budapesti

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek

Táplálkozási alapismeretek Táplálkozási alapismeretek 2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ... 3 1. SZÉNHIDRÁTOK... 4 Mi történik a szénhidrátokkal a szervezetben?... 4 A szénhidrátok fajtái... 4 Cukoralkoholok... 4 Mennyi szénhidrátot fogyasszunk?...

Részletesebben

Antioxidánsok: Az élõ sejtek energia termelõ szervecskéiben, a mitokondriumokban az energiafelszabadító folyamat során természetes módon keletkeznek peroxid és szuperoxid gyökök (szabadgyökök). Ezeket

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM A GONADÁLIS SZTEROIDOK ÉS AZ IMMUNOLÓGIAI KIHÍVÁS HATÁSA AZ ERK1/2 FOSZFORILÁCIÓRA AZ EGÉR KÖZPONTI IDEGRENDSZERÉBEN

Részletesebben