Jubileumi szám Centenary Issue

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jubileumi szám Centenary Issue"

Átírás

1 Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 5. sz október Jubileumi szám Centenary Issue Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál Szerkesztő: Dr. Hermann Péter A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Barabás józsef, dr. Bánóczy jolán, dr. Boros ildikó, dr. Dobó nagy csaba, dr. Divinyi tamás, dr. Fazekas andrás, dr. Fazekas árpád, dr. Fábián tibor, dr. Gera istván, dr. Gyenes vilmos, dr. Hegedüs Csaba, dr. Kaán miklós, dr. Kocsis s. Gábor, dr. Mari albert, dr. Márton ildikó, dr. Nagy gábor, dr. Nagy katalin, dr. Nyárasdy ida, dr. Orosz mihály, dr. Piffkó józsef, dr. Schiff tamás, dr. Sculean, anton, dr. Suba zsuzsanna, dr. Szabó györgy, dr. Szabó gyula, dr. Tarján ildikó, dr. Varga gábor, dr. Vágó péter, dr. Zelles tivadar Szerkesztőség: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. Fogpótlástani Klinika Telefon/fax: Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete Megrendelhető a Magyar Fogorvosok Egyesülete Titkárságán 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. Előfizethető továbbá átutalással a Magyar Fogorvosok Egyesülete sz. bankszámlájára is. Terjesztéssel kapcsolatos reklamáció, információ: Tel.: , fax/tel.: Külföldiek számára megrendelhető a terjesztőnél, a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságnál (1846 Budapest, Pf. 863), a Hírlapelőfizetési Irodákban (HELÍR) Budapest, XIII. Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest, és vidéken a postahivatalokban, előfizethető továbbá átutalással a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság sz. bankszámlájára is. Terjesztéssel kapcsolatos reklamáció, információ külföldi előfizetők számára tel. (Budapestről): (rádiótelefonról nem hívható) tel. (Pestről): (rádiótelefonon nem hívható); telefon (vidékről): ; fax: ; A példányonkénti eladási ára 500 Ft. Index: HU-ISSN Nyomta az Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme

2 174 FOGORVOSI SZEMLE évf sz. sz TARTALOM Köszöntő Introduction 175 Dr. Bánóczy Jolán, Dr. Rugg-Gunn, Andrew A tejfluorozás lehetőségei és eredményei a caries megelőzésében. Összefoglaló referátum 177 Dr. Jolán Bánóczy, Dr. Andrew J. Rugg-Gunn Caries prevention through the fluoridation of milk A review 185 Dr. Márton Ildikó A granuloma apicale fogorvosi és általános orvostudományi jelentősége 193 Dr. Ildiko J. Marton The influence of chronic apical periodontitis on oral and general health 200 Dr. Anton Sculean, Dr. Windisch Péter, Dr. Döri Ferenc, Dr. Keglevich Tibor, Dr. Molnár Bálint, Dr. Gera István Emdogain a regenerative parodontális terápiában Irodalmi összefoglalás 211 Dr. Anton Sculean, Dr. Péter Windisch, Dr. Ferenc Döri, Dr. Tibor Keglevich, Dr. Balint Molnár, Dr. István Gera Emdogain in Regenerative Periodontal Therapy A Review of the Literature 220 Dr. Orosz Mihály, Dr. Szende Béla, Dr. Gábris Katalin A terhességi epulis klinikai és patológiai jellemzői 233 Dr. Mihály Orosz, Dr. Béla Szende, Dr. Katalin Gábris The clinical and pathological symptoms of pregnancy epulis. 237 Dr. Suba Zsuzsanna, Dr. Ujpál Márta A szénhidrát-anyagcsere rendellenességei és a szájüregi rák kockázata 243 Dr. Zsuzsanna Suba, Dr. Márta Ujpál Disorders of glucose metabolism and oral cancer risk 250 Óvári Gabriella, Dr. Molnár Bálint, Dr.Tarján Ildikó, Dr. Hermann Péter, Dr. Gera István, Dr.Varga Gábor Fogágybetegségek és fogcsírahiányok kialakulásában szerepet játszó génpolimorfizmusok vizsgálata: módszertani alapok 259 Gabriella Óvári, Dr. Bálint Molnár, Dr. Ildikó Tarján, Dr. Péter Hermann, Dr. István Gera, Dr. Gábor Varga Gene polymorphisms in periodontitis and hypodontia: methodological basis of investigations 266 Könyvismertetés 273

3 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz Köszöntő Introduction Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Fogorvosi Szemle főszerkesztőjeként köszönthetem Önöket abból az alkalomból, hogy a szakma mai napig egyetlen tudományos folyóiratát 100 évvel ezelőtt alapította nagy elődünk, Dr. Körmöczi Zoltán. Az egy évszázad alatt minden magyar fogorvos szerzőnek külön megtiszteltetés volt, ha a Fogorvosi Szemlében publikálhatott, ha itt tehette közzé legfrissebb tudományos eredményeit. Az idők változásával és a különböző szabályzók bevezetésével az angol nyelvű publikációk kerültek előtérbe, de ennek ellenére szerzőink lelkesedése sosem lankadt, és még most is külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy magyar nyelven a magyar olvasók számára is elérhetők legyenek a legújabb kutatási eredmények. A Fogorvosi Szemle mindig törekedett arra, hogy egyforma teret adjon mind a klinikai, mind pedig az elméleti kutatásoknak, hiszen minden orvosi terület, így a fogorvosi is, csak a kettő egymásra építkezéséből tud eredményt elérni. A régi Fogorvosi Szemléket lapozgatva érdekes felfedezni szerzőkként azokat a fogorvos kollegákat, akikkel tanulmányaink során tankönyvekben találkozhattunk, illetve különböző beavatkozások szerzői neveként ismerhettük meg őket. Ilyenkor megelevenedve sokkal személyesebben is megismerkedhetünk munkájukkal, és rádöbbenhetünk arra, hogy minden kornak megvoltak a nehézségei. Tudománytörténeti szempontból is érdekes látni, hogyan következtek az egyes korok egymás után. Mi itt a 21. század elején ugyanúgy csak egy lépést jelentünk e folyamatban, s reméljük, hogy amikor majd 100 év múlva valaki előveszi a most megjelent dolgozatokat, az Ő számára is tanulságos lesz a múlt megidézése. Kívánom, hogy ilyen szemüvegen keresztül nézzék a Fogorvosi Szemle most megjelenő ünnepi kiadványát, amelyhez elmélyült olvasást kívánok! As Chief Editor I consider it a great honor to greet You as the Reader of the centenary issue of the Fogorvosi Szemle (Dental Review) the first and only Hungarian academic review of dentistry, founded by Dr. Zoltán Körmöczi. During the past century it was a great honor for all authors in dentistry to publish in this magazine and to give forth their research results on these pages. By the changing of time and rules English language publications came into prominence, but even so our authors enthusiasm did not diminish and they still consider it important to make their results available in Hungarian as well, for the sake of Hungarian readers. Fogorvosi Szemle always endeavored to give space for both clinical and academic researches, because dentistry like all medical fields needs to build upon results from both. We kept this principle in mind when editing this special issue, so that the Reader could size up the scientific topics of dentistry in Hungary. Turning over the old pages of previous issues it is very interesting to meet names of such colleagues, who wrote textbooks or invented dental interventions. In this way their life-work becomes animated, our relation to them more personal. This sort of investigation shows us that every age had its special problem and the exfoliated nature of the history of science is revealed. We at the beginning of the 21st century represent also a very small step in this process, and hopefully a hundred years from now someone would consider our articles the edifying past. I wish You to view this special issue through such historical lenses. Have a good diversion! Pál Fejérdy Editor in Chief Fejérdy Pál főszerkesztő

4 176 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz Köszöntő Introduction Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én köszönthetem Önöket a Fogorvosi Szemle századik születésnapja alkalmából megjelent számban. Ez igen jelentős eredménye a Magyar Fogorvosok Egyesületének, és kifejezi elkötelezettségét a fogászat területén. Minden szakterületen mérföldkőnek számít, ha új kutatások láthatnak napvilágot, a fogászat esetében pedig rávilágít arra, hogy a biológiai, fizikai és klinikai tudományok miként járulhatnak hozzá a fogászati praxis és a betegellátás fejlődéséhez. Az elmúlt 100 évben a fogászat rengeteg változáson ment keresztül, és a Fogorvosi Szemle szerepe a fejlődési eredmények terjesztésében kiemelkedő. Ahogyan a fogászat új korába léptünk, a gyors változások a biológia terén komoly jelentőséget nyertek. A Szemle kulcsfontosságú szerepet kapott ezen eredmények lefordításában a praktizáló fogorvosok felé. A magyar kutatók számos jelentős közleménnyel jelentek meg világszerte, melyeket a Szemle is követ angol nyelvű cikkeivel, jelezve a magyar fogorvosok erősödő aktivitását a nemzetközi színtéren. Mint a legidősebb szakmai lapok egyike, a Fogorvosi Szemle fontos része a fogászati irodalomnak, s biztos vagyok jövőbeli sikerességében is, hiszen folyamatosan új ismereteket nyújt olvasóinak, és biztosítja a megjelenési lehetőséget a fogászat szakterületének legjobb magyar kutatói számára. Anthony J. Smith Journal of Dental Research főszerkesztő It is my great honour and pleasure to introduce this issue of the Fogorvosi Szemle on its 100 th anniversary. This is a remarkable achievement on the part of the Hungarian Dental Association and reflects its commitment to advances in the field of dentistry. Such advances are the cornerstone for any profession and in the case of dentistry, highlights how new knowledge in the biological, physical and clinical sciences have contributed to improvements in dental practice and patient care. The last 100 years have seen many changes in the way that dentistry is undertaken and the contribution of the Fogorvosi Szemle to disseminating these advances has been important. As we move into a new era of dentistry where rapid advances in biology are anticipated to have significant impact, the Fogorvosi Szemle will play a key role in bringing this knowledge and its translation into clinical practice to readers of the journal. Hungarian scientists have made important contributions internationally and the publication of English language articles in the Fogorvosi Szemle reflects their increasing activity within the international arena. As one of the older dental journals, the Fogorvosi Szemle is an important part of the body of dental literature internationally and I am sure that we can look forward to its future success in bringing new knowledge to its readers and in showcasing some of the best Hungarian science in the field of dentistry. Anthony J. Smith Journal of Dental Research Editor in Chief

5 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék, Budapest* Fogorvostudományi Kar, Newcastle Egyetem, Anglia** A tejfluorozás lehetőségei és eredményei a caries megelőzésében Összefoglaló referátum Dr. Bánóczy Jolán*, Dr. Rugg-Gunn, Andrew** Az összefoglaló referátum célja, hogy áttekintse a tejfluorozás mintegy 50 éves történetét, és következtetéseket vonjon le a módszer alkalmazhatóságára vonatkozólag. Az optimális fluorid-dózissal dúsított tejet az 1950-es években alkalmazták először, egyidejűleg Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban. A korai klinikai kísérletek jó eredményei után 1971-ben az angliai székhelyű Borrow Alapítvány (The Borrow Foundation) létrehozása lendületet adott a további kutatásoknak, melyet az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) az 1980-as évek végén megindult kollaboráció tovább szélesített. Számos nemzetközi lektorált folyóiratban megjelent alapkutatási munka bizonyította a fluoridok biológiai hasznosulásának lehetőségét a tejből mint vivőanyagból, a szisztémásan a tejben bevitt fluorid-kiválasztódását a vizeletben, a nyálban, felhalmozódását a dentalis plakkban, és kedvező helyi hatását a fog kemény szöveteire, a zománcra és a dentinre. A klinikai programok az 1980-as években indultak újra, ezek egy része randomizált klinikai vizsgálatban, mások, a többség, közösségi programokban nagyszámú gyermekcsoportokon bizonyítani tudták, hogy a napi optimális fluorid-mennyiség bevitele tejjel hatékony védelmet jelent a caries kialakulásával szemben. Jelenleg a világ mintegy 10 országában futnak folyamatosan tejfluor-programok. A tej fluorozása mint caries-preventív módszer ott ajánlható, ahol az ivóvíz fluorid-tartalma alacsony, meglévő iskolatej-rendszer van, a gyermekek évente legalább 200 napon keresztül fogyasztják a tejet, és lehetőleg négyéves kor előtt el tudják kezdeni. Kulcsszavak: caries-prevenció, fluorid-prevenció, tejfluorozás, caries-redukció, tej fluordúsítása, közösségi programok Bevezetés A fogszuvasodás az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi áttekintése szerint sok országban és régióban jelentősen visszaszorult, ennek ellenére még számos populációban problémát és súlyos egészségügyi terhet jelent. A világ népességének csak mintegy 20%-a részesül a fluorid-prevenció jótékony hatásának eredményeiben. A dentalis caries népegészségügyi probléma a magas jövedelmű országok egyes csoportjaiban, csakúgy, mint Ázsia és Latin-Amerika országaiban. A legtöbb iparilag fejlett ország gyermekeinek 60 70%-ában és a felnőttek nagy részében előfordul caries. Az amerikai országok 12 éves gyermekeiben a caries-prevalencia még mindig relatíve magas (DMFT=3,0), ugyanígy a közép-kelet-európai országokban (DMFT=2,6), míg Afrika országaiban alacsonyabb (DMFT=1,7). Tehát a cariest nem sikerült még eradikálni, csak bizonyos fokig visszaszorítani, ezért a prevenció kiterjesztésére és intenzívebbé tételére szükség van. A fluoridok hatékonysága a dentalis caries megelőzésében már régóta tudományosan bizonyított tény: növeli a fogzománc rezisztenciáját a savi hatásokkal szemben, gátolja a plakk-baktériumok savtermelését, és elősegíti az incipiens zománc laesiók remineralizációját. A fluoridok alkalmazása történhet egyénileg (tabletták, fogkrém és szájöblítők), professzionális úton (fluoridtartalmú lakkok, gélek), vagy közösségi alapon automatikus fluorid-programmok megszervezése (fluorozott ivóvíz, fluorozott só és fluorozott tej) útján. A fluoriddal végzett kollektív caries-prevenció terén az első lépést az ivóvíz mesterséges fluorozása jelentette 1945-ben. A sófluorozás gondolatával (1955) egy időben hívta fel a figyelmet a tejfluorozás lehetőségére Svájcban Ziegler (1953), Japánban Imamura (1952) és az USA-ban Rusoff (1955). A korabeli vizsgálatok szerint a tejhez adott fluorid nem változtatja meg a tej ízét vagy egyéb tulajdonságait, jól, bár lassabban szívódik fel, mint a fluorozott ivóvízből. Előnyéül hozzák fel, hogy a gyermekek és csecsemők számára fontos tápanyaghoz, a tejhez adják hozzá a fluoridot, továbbá, hogy fogyasztása nem mindenki részére kötelező, s így azok kaphatják, akiknek leginkább szükségük van rá. A fluor caries-preventív hatását a tej mint vivőanyag még fokozhatja is, mivel a lassabban fermentálódó tejcukor kevésbé cariogén, a tejfehérjék és zsírok cariostatikus hatásúak is. Érkezett: február 1. Elfogadva: augusztus 29.

6 178 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz Korai klinikai vizsgálatok Elsőként Imamura közölte eredményeit 1959-ben a yokohamai általános iskolás gyermekek öt éven keresztül tartó megfigyelése után. Évi napon 167 gyermek fogyasztott ebédre napi 2,0-2,5 mg NaF tartalmú tejet illetve levest. A kontroll csoporttal szemben (141 gyermek) a maradó fogazatban 29 34% caries-redukciót észlelt. Az Egyesült Államokban Rusoff és mtsai 1962-ben számoltak be Baton Rouge városban (Lousiana állam) 129 gyermek (65 teszt és 64 kontroll) 3 és ½ éves megfigyelésének eredményeiről. Az iskolai ebédekkel fluorozott tejet fogyasztó gyermekekben 35%-kal kevesebb cariest regisztráltak, sőt azon gyermekekben, akik a kísérlet kezdetekor hatévesek voltak, 70%-os volt a redukció. A svájci Winterthurban Wirz és Ziegler a háztartásokban fogyasztott tej fluorozására a gyógyszertárakban elkészített 0,22%-os NaF oldatot hoztak forgalomba plasztiküvegekben, melyet a szülők adagoltak a gyermekek tejéhez. A kísérletben kezdetkor 9 44 hónapos, 749 teszt- és 553 kontroll gyermek vett részt, hat éven keresztül. A tejfogazatban 17% deft illetve 30% defs redukciót, a maradó molarisokban 64% DMFT illetve 65% DMFS redukciót észleltek. A cariesmentes gyermekek aránya jelentősen nőtt a fluorozott tejet fogyasztó csoportban. A Borrow Alapítvány (The Borrow Foundation) Jelentős előrelépést hozott mind a kutatásban, mind a klinikai kísérletek terén, amikor Edgar Wilfred Borrow ( ) Angliában jóléti alapítványt hozott létre a tej fluorozásának előmozdítására, a gyermekek fogszuvasodásának megelőzése érdekében. E. W. Borrow (1. ábra), a gazdag vidéki földbirtokos, az akkori szokás szerint, régiójának közügyei iránt élénken érdeklődött, és utódja nem lévén, 1971-ben nagy összegű alapítványt hozott létre, melynek kamatai a fenti, 12 pontban összefoglalt és meghatározott célokat voltak hivatottak szolgálni. Az akkoriban Borrow Dental Milk Foundation elnevezésű alapítvány fő céljául az emberi fogyasztásra szolgáló tej fluorozásának tanulmányozását és az ismeretek közzétételét, valamint a fluorozott tej fogyasztásának előmozdítására szolgáló kutatások támogatását grantok, felszerelések, előadások, tudományos közlemények és minden lehetséges eszköz segítségével jelölte meg. E. W. Borrow-t humanitárius tevékenységének elismeréséül 1983-ban Louisiana állam (Egyesült Államok) egyeteme tiszteletbeli doktorává avatta. Az eredeti alapító okiratot 1993-ban kibővítették a célok vonatkozásában: a fogazat egészségének előmozdítására szolgáló tevékenységek és nevelés támogatásával, [ ] a tej és tejtermékek, valamint a helyes táplálkozás elősegítését célzó kutatások segítésével. Az alapítvány nevét 2002-ben The Borrow Foundation -ra változtatták. Az alapítvány vezetőségének jelen sorok írója 1987 óta tagja ( Trustee ), 2000 óta elnöke. 1. ábra. Edgar Wilfred Borrow, a tejfluor alapítvány létrehozója A korai klinikai tanulmányok eredményei és a Borrow Alapítvány támogatása lehetővé tették a tejfluorozással kapcsolatos alapkutatások megteremtését és folytatását, valamint a gyermekek számára közösségi programok kialakítását és szervezését a világ számos országában. Az 1980-as években tárgyalások kezdődtek a Borrow Alapítvány és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) között, 1988-ban kollaboráció indult meg a bulgáriai tejfluorozás létrehozására, és 1991-ben a két testület szerződést kötött, melyet háromévente megújítanak. Az együttműködés további állomásaként az addigi alap- és klinikai kutatások eredményeiről öszszefoglaló monográfia jelent meg 1996-ban, ennek kiegészített új kiadása WHO dokumentumként 2007-ben várható [1, 2]. Jelen közlemény további részében célunk az említett publikációkban [1, 2] közölt kutatási eredmények, klinikai vizsgálatok és közösségi programok rövid, öszszefoglaló ismertetése. Elméleti megfontolások: az alapkutatások eredményei A fluoridok hatásmechanizmusát vizsgálva, elfogadott, hogy a dentalis plakk/fogzománc határfelületen megemelkedő F-ion koncentráció csökkenti a demineralizáció, és növeli a remineralizáció sebességét, valamint redukálja a plakk savtermelését. A tejben mint vivőanyagban történő fluorid-alkalmazás viszont számos kérdést vetett fel a tej és F-ionok közötti lehetséges kémiai reakcióval, a szisztémásan bevitt fluoridok bioló-

7 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz giai hasznosulásával, és a szájüregben (zománc, nyál, plakk és caries) történő fluorid-hatások interakcióival kapcsolatban. A tejfluorozással kapcsolatos alapkutatási eredmények mintegy száz, nemzetközi folyóirat publikációjában láttak napvilágot az elmúlt évtizedekben, fokozódó gyakorisággal az utóbbi 20 évben. A fluoridok kémiai viselkedése a tejben. Ericsson korai, 1958-ban radioaktív fluorid segítségével végzett vizsgálatai szerint 1 és 4 ppm fluorid koncentráció alkalmazása esetén az első 5 órában nem keletkezett oldhatatlan CaF 2 precipitátum, de 20 25%-a a fluoridnak a casein komponenshez kötődött. A fluorid-elektródok 1960-as években történt bevezetése megkönynyítette az ez irányú kutatásokat. Konikoff 1974-ben fagyasztott-szárított tejporban hasonlóképen nem talált jelentős precipitációt. Duff 1981-ben tehéntejhez 1 ppm koncentrációban fluoridot adva, 72 óra mulva az ionos F-szintjének csökkenését észlelte, míg a total F-szintje azonos maradt. A kezdeti technikai nehézségeken túlmenő, standard vizsgálatok a későbbiekben arra utaltak, hogy a NaF formájában adott fluorid a tejben egyszerű ionos egyensúlyban van, és a tej fehérjéivel reverzibilis ionos komplexet képez. Phillips 1991-ben F-elektróddal ultrapasztőrözött, pasztőrözött tejben és tejporban vizsgálva a hozzáadott 5 ppm fluorid-kocentrációjú tej stabilitását, a pasztőrözött tejben három nap múlva is ki tudta mutatni a teljes F menynyiségét, az ultrapasztőrözött és tejpor mintákban kisfokú (4 12%) csökkenést észlelt, mely a tejfehérjék hőkezelés során létrejött komplex képződésére utalt. Összegezve: a vizsgálatok mai állása szerint a NaF formájában tejbe vitt fluorid nagy része a tej fehérjefrakciójával oldható komplexet képez, melyből azonban a fluorid ionos formában felszabadulni képes, és biológiailag hasznosulni tud. A fluoridok abszorpciója, anyagcseréje és kiválasztása. A fluorid korszak kezdeti szakaszában, így a tejfluorozás kb. első 20 évében is a cariespreventív hatást elsősorban szisztémás tényezőknek tulajdonították. Kimutatták, hogy éhgyomorra a fluorid a gyomorból gyorsan, bár lassabban, mint a vízben adott, felszívódik, és megjelenik a vérplazmában, ahol csúcsértékét kb. 30 perc múlva éri el. A plazmából a fluorid beépülhet az új csontba, a fogfejlődés idején a redukált zománchámon és a Hertwig-hüvelyen keresztül a fog kemény állományába, kiválasztódik a nyálban, könnyben, izzadságban és gyomor-béltraktusban, valamint a vesében (felnőttekben az ingestált fluorid kb. 50%-a), a nem abszorbeált fluorid (kb. 10%) a faecesen keresztül távozik. A fluoridok felszívódását az egyidejűleg adott táplálék különböző mértékben lassítja. Függ a felszívódás gyorsasága az alkalmazott F- kémiai formájától, így Villa és mtsai 1989-ben NaMFP esetében jobb felszívódást észleltek, mint NaF esetén. A vizeletben kiválasztott fluoridok rendszeres meghatározását a szisztémás F-programok ellenőrzésére 1978-ban Marthaler javasolta. Azóta a vizelet F-menynyiségének és koncentrációjának meghatározását a klinikai-közösségi programokban rendszeresen végzik legjobb a 24-órás vizelet analízise, és ebből tudnak következtetéseket levonni a fluoridok biológiai hasznosulására. A WHO 1999-ben kiadott könyvecskéjében részletes utasításokat ad a módszerre és számításokra, ezeknek alapján meghatározható a bevitelhez szükséges F-koncentráció is. A fluoridok beépülését számos, között patkányokon és juhokon végzett állatkísérleti adat is alátámasztja. A kísérleti állatokban a fluorozott vízhez hasonlóan caries-redukció jött létre, a fogak áttörése utáni időszakban adott fluorozott tej hatása jelentősebb volt, ami a helyi hatásra is utal. A fluorozott tej helyi hatásai a szájüregben. Az 1980-as évektől kezdve a fluoridhatás megítélése változni kezdett, szisztémás bevitel esetén is fontosabbnak tartották a szájüregben megnyilvánuló helyi hatásokat. Fluorozott tej fogyasztása esetén a zománcba inkorporálódó fluorid gátolja a de-, és elősegíti a remineralizációt. Tóth Zsuzsanna és mtsai vizsgálatai szerint (1987, 1989) tejben hosszabb időn keresztül napi 1 mg fluoridot fogyasztó gyermekek felső metszőfogainak zománcbiopsziáiból vett minták csökkent savoldékonyságot és magasabb F-tartalmat mutattak. Rugg-Gunn és Boteva ben zománclemezekben létrehozott incipiens cariesek intraorális remineralizációját észlelték. Mindez a szisztémás úton bevitt, de nyálban kiválasztott fluoridok helyi hatását bizonyítja. A legutóbbi 10 évben végzett számos humán kísérlet tanúsága szerint (Twetman, Gintner és mtsai, 1990, 2000) a fluoridos tejjel történő öblítés illetve annak lenyelése után különböző időközökben a nyál F-tartalma jelentősen megemelkedik. Boros és mtsai (2000) hasonló kísérletekben a labialis kis nyálmirigyek F-koncentrációját fluoridos tej elfogyasztását követően vizsgálva, tízszeres emelkedést észleltek a stimulálatlan teljes nyálhoz képest. Petersson és Engström (2002) a plakk F-koncentrációját jelentősen emelkedettnek találták, és a plakk mikrobiológiai összetétele is kedvező változásokat mutatott, a tejsavképződés csökkenésével. Mindezek a vizsgálatok arra utalnak, hogy a fluorozott tej bevitele után perccel mind a teljes nyál, mind a dentalis plakk F-szintje megemelkedik, amely kettős hatásnak: a szisztémásan bevitt tej nyálmirigyeken keresztül történő újra kiválasztásának, és a jelen levő tej helyi hatásának tulajdonítható. Klinikai vizsgálatok A fluordúsított tej humán alkalmazását gyermekeken hosszú távon számos országban mintegy 15 program-

8 180 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz ban vizsgálták, ezek eredményeit eddig kb. 20, nemzetközi folyóiratban, valamint kongresszusi abstractokban közölték. A vizsgálatok egy része az evidence based medicine követelményei szerint randomizált klinikai vizsgálat (RCT= randomised clinical trial), más részük kiterjesztett közösségi programok (community based programs) kapcsán végzett rendszeres ellenőrző vizsgálatok eredményeit ismertetik. A következőkben röviden áttekintjük a különböző földrészek egyes országaiban létrehozott, illetve most is futó tejfluorprogramok jellegzetességeit, a számszerű eredmények részletes ismertetésétől eltekintünk, ezek az idevonatkozó irodalomban hozzáférhetőek (I. táblázat). át), a tesztcsoport DMFT értékeiben 35,8%, a DMFS értékekben 48,0% caries-redukciót észleltek a kontroll csoporttal összehasonlítva. A vizelet F-kiválasztását a vizsgálat folyamán monitorozták. Ez a program (a későbbiekben ismertetendő Maslak Volgogradban végzett kísérletével együtt) a tejfluorozás körében a Cochrane Intézet által RCT-ként elfogadott klinikai tanulmányok egyike. Magyarország: Fót A fóti Gyermekvárosban élő mintegy 1000, 2 18 éves gyermek részvételével Bánóczy és mtsai, Zimmermann és mtsai 1979-ben indítottak tejfluorozási programot, A tejfluorozási programokról és eredményeikről beszámoló közlemények felsorolása I. táblázat Program helye Tartam Szerzők, év Cariesredukció Tej-, maradó fogak Yokohama, Japán Imamura Baton Rouge, USA Rusoff és mtsai Winterthur, Svájc Wirz 1964 Ziegler 1964 Agudos, Brazila Lopes és mtsai 1984 Glasgow, Skócia Fót, Magyarország Stephen és mtsai 1981 Stephen és mtsai 1984 Bánóczy és mtsai 1983 Bánóczy és mtsai 1985 Gyurkovics és mtsai Louisiana, USA Legett és mtsai Betlehem, Izrael Zahlaka és mtsai Asenovgrad, Bulgária Pakhomov és mtsai 1995 Atanassov és mtsai 1999 Codegua, Chile Mariño és mtsai Voronezh, Oroszország Pakhomov és mtsai Wirral, Anglia Riley és mtsai Peking, Kína Bian és mtsai Knowsley, Anglia Ketley és mtsai 2003 Volgograd, Oroszország Maslak és mtsai Araucania, Chile Weitz és Villa Skócia: Glasgow A bevezetés után ismertetett, ún. korai tejfluor-programokat ért erős kritika (viszonylag kis számú résztvevő, alapvizsgálatok hiányosságai stb.) miatt Stephen és mtsai 1976-ban Glasgow-ban négy és fél és öt és fél év közötti iskolás gyermekeken kettős vak klinikai kísérletet indítottak, melynek eredményeit négy és öt év után, 1981-ben és 1984-ben közölték. A teszt csoport gyermekei naponta (évente 200 napon keresztül) 1,5 mg fluoridot tartalmazó 200 ml tejet ittak, a kontroll csoport sima tejet kapott. Öt év után a programban megmaradt 50, illetve 56 gyermek első maradó molaris fogain (melyek az alapvizsgálatkor még nem törtek melynek eredményeit 2, 3, 5 illetve 10 év után közölték ( ). A gyermekek reggelire itták meg az óvodás gyermekek számára 0,4, az iskolások számára 0,75 mg F-t tartalmazó tejet vagy kakaót. A megfelelő mennyiségű NaF-ot tartalmazó oldatot lezárt üvegekben a Semmelweis Egyetem Gyógyszertára készítette, ezt a Gyermekváros konyháján adták hozzá a tejhez, melyet legalább 15 perces alapos keverés után a gyermekek félórán belül elfogyasztottak. Öt év után mind a tej-, mind a maradó fogazatban a másik, kontroll gyermekotthon lakóival összehasonlítva jelentős caries-redukciót észleltek a teszt csoportban (165 fő), mely a maradó első molarisok vonatkozásában 54%

9 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz DMFT, illetve 53% DMFS volt a 7 10 éves korcsoportban. A teljes maradó fogazatban ez a korcsoport 60% DMFT és 67% DMFS redukciót mutatott, a legnagyobb cariesszaporulat-csökkenés azon gyermekek korosztályában volt, akik 2-3 éves koruk óta fogyasztották a fluorozott tejet. A különbség a teszt és kontroll csoport caries viszonyai között még 10 év után is jelentős volt, bár ekkorra már az ellenőrizhető gyermekek létszáma jóval kisebb lett. továbbra is jelentős különbségeket észleltek a két csoport cariesmentes gyermekeinek arányában és a DMFT indexek között. Izrael: Betlehem Zahlaka és mtsai 1987-ben közölték 273, a program kezdetekor 4 7 éves gyermek három éven keresztül tartó fluorozott tej fogyasztásának eredményeit. A fluorozott tejet tejpor felhasználásával készítették, a feloldott tej F-tartalma 1 mg volt. A tejfogazatban 63%, a maradó fogazatban is 63% redukciót észleltek. Egyesült Államok: Lousiana, Baton Rouge A második, Lousianában végzett közösségi program során iskolás gyermekek két illetve három éven keresztül az ebédhez kakaót és cukrot is tartalmazó fluorozott tejet fogyasztottak. Két év után a maradó fogazatban jelentős caries-redukciót észleltek, de a résztvevők lemorzsolódása miatt a három év utáni eredmények nem voltak értékelhetőek. A kísérlet szervezője, Legett a tej fluorozásával kapcsolatos tudományos intézet létrehozásának gondolatával is foglalkozott, ennek megvalósítására azonban nem került sor. Bulgária: Asenovgrad Az egyik legnagyobb volumenű, és ma is működő tejfluorozási programot Pakhomov és mtsai a WHO támogatásával 1988-ben indították Bulgáriában, melyben az eddig végzett klinikai kísérletekkel szemben azt kívánták megállapítani, hogy a mindennapi élet körülményei között hogyan valósíthatók meg ezek a programok, Bulgária azért is mutatkozott megfelelőnek e közösségi program céljára, mivel ott a tej- és tejtermék- (joghurt-) fogyasztás kedvelt étkezési szokás. Teszt városként a dél-bulgáriai Asenovgrad városát választották, ahová a plovdivi tejüzemből szállították a napi adagként 1 mg F-t tartalmazó tejet plasztik zacskókban (2. ábra). Asenovgradban mintegy 3000, 3 10 éves gyermek lépett be a programba. A kontroll város kezdetben a közelben fekvő Panaguriche, majd Karlovo városa volt. Az alapvizsgálatot, majd a három és öt év múlva végzett kontrollvizsgálatokat WHO epidemiológus által kalibrált fogorvosok végezték, a caries-felméréseken kívül rendszeresen végeztek vizeletvizsgálatokat is a fluorid-bevitel ellenőrzésére. Öt év után a tejfogazatban a dmft index 52%-kal volt alacsonyabb a fluorozott tejet ivó hat és fél évesek, és 40%-kal a nyolc és fél évesek csoportjában. A maradó fogazat DMFT értékeinek redukciója a két korcsoportban 89% illetve 79%, statisztikailag erősen szignifikáns volt. A program megindulása után 10 évvel Atanassov és mtsai 2. ábra. A fluorozott tej plasztikzacskókba csomagolása Bulgáriában A tejfluor-programot folyamatosan kiterjesztették Bulgária számos más településére is, bevonva a helyileg kedvelt F-tartalmú joghurt fogyasztását is. A következő felmérést és kiértékelést a WHO 2007-re tervezi. Dél-Amerika: Brazília, Peru és Chile Brazíliából (Agudos) Lopes és mtsai 1984-ben közölték 16 hónapig tartó tejfluorozási kísérleteik eredményeit, melyek azonban a periódus rövidsége és a spanyol nyelven történt közlés miatt nem tettek szert jelentőségre. Peruban, Trujillo egyetemének ellenőrzése alatt a 2000-es években indult el tejfluorozási program, melynek jó alapját látszott képezni a vaso di leche, azaz naponta egy pohár tejet a gyermekeknek elnevezésű kormányprogram. Ezt a pohár tejet csecsemők és kisgyermekek az ún. Anyák klubja közösségekben kapták, ahol a farmerek által beszállított friss tejhez hozzá-

10 182 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz adva a gyógyszertárak által üvegekben előre elkészített fluorid-oldatot, mintegy 15 perces alapos keverés után itták meg azt a gyermekek. A program azonban a gyermekek migrációja, valamint az országban támogatott sófluorozási program miatt rövid idő után megszűnt, kiértékelésre nem került sor. Chile: Codegua és Araucania A chilei programok két szempontból képviselnek különleges helyet a tejfluorozási programok sorában: egyrészt mivel NaF helyett NaMFP-t (nátrium-monofluorofoszfátot) tartalmaznak, ami Villa és mtsai vizsgálatai szerint ugyanolyan jó biológiai hasznosulás mellett számos egyéb előnnyel is rendelkezik, másrészt a F-vegyületet a por formájában előállított tejhez adják hozzá. Codegua-program Az 1994-ben elkezdett közösségi program a Chilében 50 éve alkalmazott nemzeti táplálkozás-kiegészítő (PNAC) programra épült, mely szerint minden chilei gyermek születésétől kétéves koráig jogosult havonta két kg tejporra. Kettő és hat éves koruk között a gyermekek havonta egy kg cereáliákkal dúsított tejpor-származékot kapnak. Ez a program (PNAC) a gyermekpopuláció 90%-át lefedi, ezért ezt használták fel Villa, Marinho és mtsai MFP programjukban, Codegua (teszt) és La Punta (kontroll) falusi településeken. A 0 6 év közötti gyermekek négy éven keresztül a PNAC program által osztott tejporhoz kevert, napi 0,25, 0,50, illetve 0,75 mg fluoridot fogyasztottak, korosztályok szerint. Fluortartalmú fogpasztát használtak, a napi F-bevitelt a vizelet vizsgálatával rendszeresen ellenőrizték. Az ötéves ellenőrzés során Codeguában a cariesmentes tejfogazattal rendelkező gyermekek aránya magasabb volt, mint a kontroll La Puntában, és a dmfs értékek is statisztikailag szignifikáns redukciót mutattak a kontroll településsel szemben. A program megszűnése után három évvel végzett vizsgálatok viszont már alig mutattak különbséget a két falu között, ami a caries-preventív programok folyamatos fenntartásának fontosságára utal. Araucania-program Chile IX., vidéki régiójában 1999-ben új program indult a 6 14 éves gyermekek körében, akik (mintegy gyermek) szintén részesei voltak a tej illetve tejtermékek por alakban nyújtott programjának, mely 39 éve működött. Kontrollként hasonló korú gyermekek csoportját vonták be, akik rendszeresen tejport nem kaptak, de fluorid-tartalmú (APF) gélt használtak. Araucania közösségében hat, kilenc és 12 éves gyermekek kapták az MFP tartalmú tejport, a vizsgálatokat kezdetkor és három év múlva végezték: a kilenc és 12 éves gyermekek csoportjában 24 27%-os caries-redukciót észleltek Ez megegyezett az APF gélt használó, de a vidéki körülmények miatt nehezen kivitelezhető program eredményeivel. Ezért a tejpor-f-dúsító programot ma már Chile legtöbb régiójában bevezették a 6 14 éves gyermekek szervezett caries-preventív programjának részeként. Kína: Peking (Beijing) A magas caries-prevalencia miatt már között bevezettek egy tejfluorozás-programot kínai óvodásgyermekek körében, mely azonban nem hozott jó eredményeket, feltehetően a tejhez adott nagy cukormennyiség (7 10 % között) következtében. A program második fázisában ezért nem, vagy csak kevés cukrot tettek a 2,5 ppm koncentrációjú ultrapasztőrözött tejbe, melyet a gyermekek naponta az óvodákban, és a hétvégeken a hazavitt dobozokból mindennap fogyasztottak. A WHO szabályok szerint kalibrált fogorvosok 21 hónap után ellenőrizték a gyermekeket, az arretált carieseket is regisztrálva. A dmft értékek a teszt csoportban a kontrollhoz képest 69% redukciót mutattak. Az eredmények arra utalnak, hogy a naponta fogyasztott fluorozott tej a tejfogazatban is alkalmas a caries megelőzésére, sőt az aktív dentin cariest is megállíthatja, ami elsősorban a helyi hatásnak tulajdonítható. 3. ábra. Az angliai tejfluor-programban alkalmazott dobozos tej Anglia: Knowsley, Wirral Knowsley-program Angliában 1997-ben Ketley és mtsai indítottak egy tejfluorozási programot, 4060, 3 5 éves gyermek bevonásával (átlagéletkor 4,7 illetve 4,8 év volt), akik naponta 0,5 mg fluoridot tartalmazó tejet fogyasztottak (Knowsley, teszt csoport, 3. ábra), a kontroll csoport gyermekei (Skelmersdale) sima tejet ittak ebédjükhöz, évi 180 napon keresztül. A caries-kiértékelés a BASCD

11 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz (British Association for Community Dentistry) kritériumai alapján történt. Négy év után sem a dmft, sem a dmfs értékek növekedésében nem találtak statisztikai különbséget a két csoport között. A DMFT és DMFS értékek növekedése valamivel, de statisztikailag nem szignifikánsan kisebb volt a 7 9 éves gyermekek teszt, mint kontroll csoportjában. Az eredményeket azzal magyarázzák, hogy a gyermekek a fluorozott tejet nem fogyasztották elég hosszú ideig ahhoz, hogy annak hatása érvényesülni tudjon. Wirral-program A Wirral régióban 5700, a vizsgálat kezdetekor ötéves gyermek bevonásával indítottak ellenőrző vizsgálatot az előzőekben ismertetett angliai kritériumok szerint Riley és mtsai. (2005). A legalább hat éve fluorozott tejet fogyasztó teszt csoport (773 gyermek) négy maradó molarisának felszíni caries-adatait hasonlították össze 2052 seftoni, fluorozott tejet nem fogyasztott gyermek adataival. Eredményeik szerint a hat éve fluorozott tejet fogyasztó gyermekek caries-prevalencája a tejfogazatban 13%-kal, a maradó fogazatban 16%-kal volt kisebb a kontroll gyermekekénél. A teszt és kontroll csoport között 31% DMFT és 37% DMFS érték redukciót találtak a teszt csoport javára. Oroszország: Volgograd és Voronezh Oroszországban a tejfluorozási program 1993-ban kezdődött, a WHO és a Borrow Foundation közötti együttműködésben, multicentrikus formában, Voronezh, Maykop és Smolensk városok részvételével, majd azt folyamatosan kiterjesztették Volgográdra, valamint a tatár tartomány (Tatarstan) több városára. Három év után résztvevő gyermek adatait értékelve Kouzmina és mtsai 1999-ben fenti városokban 55 68% közötti caries-redukcióról számoltak be. Volgograd-program Maslak és mtsai hároméves program során vizsgálták eredetileg hároméves, cariesmentes gyermekek fogazatának változását, fluorozott tej rendszeres fogyasztása után. A WHO követelményeknek megfelelő, kalibrált vizsgálókkal történő kettős vak kísérletükben 75 teszt-, és 91 kontroll gyermeken mind a dmft, mind a 4. és 5. ábra. Thaiföldi iskolás gyermekek fogyasztják a fluorozott tejet az óraközi szünetben

12 184 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz DMFS értékek statisztikailag szignifikáns csökkenését tapasztalták, longitudinális vizsgálattal és keresztmetszeti összehasonlító vizsgálattal egyaránt. A Cochrane intézet értékelése szerint a skóciai Stephen tanulmánya mellett ez a vizsgálat is elfogadható RCT (=randomised clinical trial)-ként a tejfluorozás eredményességének bizonyítására. Voronezh-program A tejfluorozási program 10 évét értékelő keresztmetszeti vizsgálat, óvodás gyermek részvételével két részletben történt. Pakhomov és mtsai 335 tesztés 175 kontroll gyermek adatait összehasonlítva három év után statisztikailag jelentős dmft redukciót, és a cariesmentes gyermekek arányának emelkedését észlelte a teszt csoportban. A második tanulmányban három, hat, kilenc és 12 éves, 10 év óta fluorozott tejet ívó gyermekek adatait hasonlították össze keresztmetszeti vizsgálatban a 10 év előtti adatokkal, minden korcsoportban jelentős caries-redukciót állapítottak meg. A vizelet F-értékek rendszeres monitorozásával megállapították, hogy 200 ml 2,5 ppm koncentrációban fluoridot tartalmazó tej napi fogyasztása hatékony caries-preventív módszer, a bevitt F megfelel a fiziológiás normáknak. Thaiföld: Bangkok A thaiföldi program öt éve indult, rendkívül jól szervezett és ellenőrzött formában, a fluorozott tejet a Királyi Tejüzem állítja elő, és a program a királyi család egyik tagjának ellenőrzése alatt áll. A résztvevők általános iskolás gyermekek. Helyi értékelések, melyek a program sikerét bizonyítják, történtek, az eredmények pontosítása és közlése folyamatban van. A évben Bangkok összes iskolás gyermekeire kiterjesztik a projektet, és új programok indulnak másik négy thaiföldi városban is (4., 5. ábra). Következtetések Összefoglalva: a tejfluorozás hatékonyságát a fogszuvasodás megelőzésében mintegy 16 tanulmányról megjelent több mint 20 közlemény bizonyította. Ezeket a programokat kb. 12 országban végezték. Közülük nyolc tanulmány igazolt caries-preventív hatást a tejfogazatban, és 11 a maradó fogazatban (I. táblázat). Két tanulmány nem mutatott hatékonyságot egyik fogazattípusban sem. Egy tanulmány vizsgálta a tejfluorozás abbahagyásának hatását: ezen gyermekek fogazatában a caries-incidencia emelkedett. Egy szisztémás összefoglalás két randomizált klinikai kontrollált tanulmányt idéz: mindkettőben a fluorozott tejet ivó gyermekek caries-szaporulata csökkent. Fenti tanulmányok eredményei alapján ahhoz, hogy a tej fluorozása eredményes legyen, és a tejfogazatra is hatása legyen, szükségesnek látszik, hogy a gyermekek korán, lehetőleg négyéves koruk előtt kezdjék meg a F-tej fogyasztását. Szükséges a F-tej fogyasztása az első maradó molarisok védelmére abban az időszakban, amikor ezek a fogak áttörnek. Tejfluorozási programokat a tapasztalatok szerint ott érdemes és szükséges bevezetni, ahol az ivóvíz F- szintje alacsony, ahol az óvodákban, iskolákban rendszeres, lehetőleg ingyenes tejfogyasztási rendszer működik, és ahol évente legalább 200 napon keresztül tudják a gyermekek folyamatosan fogyasztani a fluorozott tejet.

13 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz Semmelweis University Department of Oral Biology, Budapest* Newcastle University School of Dental Sciences, UK** Caries prevention through the fluoridation of milk A review Dr. JOLÁN BÁNÓCZY*, Dr. ANDREW J. RUGG-GUNN** The aim of this review is to give an overview of 50 years experience of milk fluoridation and draw conclusions about the applicability of the method. Fluoridated milk was first investigated in the early 1950s, almost simultaneously in Switzerland, the USA and Japan. Stimulated by the favourable results obtained from these early studies, the establishment of The Borrow Dental Milk Foundation (subsequently The Borrow Foundation) in England gave an excellent opportunity for further research, both clinical and non-clinical, and a productive collaboration with the World Health Organization from the early 1980s onwards. Numerous peer-reviewed publications in international journals showed clearly the bioavailability of fluoride in milk, and increased concentrations of fluoride in saliva, dental plaque, dental enamel and dentine, and urine, after consumption of fluoridated milk. Clinical trials were initiated in the 1980s some of these can be classed as randomised controlled trials, while most of the clinical studies were community preventive programs. These evaluations showed clearly that the optimal daily intake of fluoride in milk is effective in preventing dental caries. At present, milk fluoridation programs are running continuously in about ten countries of the world. Fluoridation of milk can be recommended as a caries preventive measure where the fluoride concentration in drinking water is suboptimal, caries experience in children is significant, and there is an existing school milk program. The program should aim to provide fluoridated milk for at least 200 days per year and should commence before the children are 4 years of age. Key words: caries prevention, fluoride prevention, milk fluoridation, caries reduction, community programs Introduction Dental caries based on a recent review of the World Health Organization (WHO) has decreased considerably in several countries and regions; the burden of the disease is, however, still considerable in many populations. The benefits of fluoride prevention are presently reaching only about 20% of the world population. Dental caries is a public health problem in some groups of countries with high income, as well as in countries of Asia and South America. Caries occurs in about 60 to 70% of the children and adults in industrialised countries. Caries prevalence in 12-year-old children is still relatively high (mean DMFT=3.0) in America, as well as in the Central-Eastern European countries (mean DMFT=2.6); however, it is lower in Africa (mean DMFT= 1.7). As dental caries is not completely eradicated, only suppressed, a wider and more intensive prevention is necessary. It is scientifically proven that fluoride has beneficial effects in the prevention of dental caries: increased acid resistance of dental enamel, inhibition of acid production by plaque bacteria, promotion of remineralisation of incipient enamel lesions, etc. Fluorides may be used individually (tablets, toothpaste, mouthrinsings), in a professional way (varnishes, gels), or by organizing community-based fluoride programs (drinking water, salt, milk). The fluoridation of drinking water, which began in America in 1945, was the first community program in this respect. The idea of milk fluoridation emerged simultaneously with salt fluoridation (1955) in Switzerland (Ziegler, 1953), in Japan (Imamura, 1952) and in the USA (Rusoff, 1955). Based on contemporary investigations, fluoride added to milk does not change its taste or other characteristics, is absorbed well, although slower than from fluoridated water. It has been considered advantageous that fluoride is added to an important nutrient for infants and small children, and that its consumption is not mandatory for everybody, only for those who need it most and agree to receive it. The caries preventive effect of fluoride can even be enhanced by the milk vehicle, due to the cariostatic properties of its mineral content, milk proteins and fats. Early clinical investigations The first results were reported by Imamura in 1959, after a five-year study of Yokohama schoolchildren. Milk or soup, containing 2.0 to 2.5mg sodium fluoride, was consumed at lunch-time, 150 to 180 days per year, by

14 186 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz children. Compared with the control group, 29 to 34% caries reductions were observed in the permanent dentition. In the USA (Baton Rouge, Louisiana) Rusoff et al. reported, in 1962, on 3 and a half years results in 129 (65 test and 64 control) children. In children consuming fluoridated milk at school meals, 35% less caries was recorded than in the control group; in those who were 6 years old at the beginning, the reduction was even larger, 70%. In Winterthur, Switzerland, Ziegler and Wirz used 0.22 % sodium fluoride solution, prepared by pharmacies in plastic bottles, for the fluoridation of household milk; added by the parents to the milk of the children. Participants were 749 test and 553 control children who were 9 to 44 months old at the time of launching the program. After six years, caries reductions were 17% for the deft index and 30% for the defs index in the primary dentition, and 64% for DMFT and 65% for DMFS in permanent molars. The proportion of cariesfree children increased significantly in the fluoridated milk group. Fig. 1. Edgar Wilfred Borrow the founder of The Borrow Foundation The Borrow Foundation The establishment of a charity foundation in England by Edgar Wilfred Borrow ( ) for the promotion of milk fluoridation in order to prevent dental caries in children brought important progress in the field of research and clinical studies. E.W. Borrow (Fig. 1), a wealthy farmer and mechanical engineer in southern England, constantly interested in the technical aspects of fluoridation of milk, set up a foundation in 1971, named the Borrow Dental Milk Foundation, for the above purposes. The aims, summarized in 12 points, were mainly to promote and support research of fluoridated milk for human consumption by the help of grants, equipment, lectures, scientific publications, and to disseminate knowledge about this method. The aims of the original Trustees deed were extended in 1993 to include the support of activities on health promotion and education, and on healthy nutrition, including milk and milk products. The name of the foundation was changed in 2002 to The Borrow Foundation. In recognition of his humanitarian services, E.W. Borrow received an Honorary Doctorate from Lousiana University, USA, in The authors of this present review are two of the five trustees of The Borrow Foundation. The results of clinical and basic research studies, supported by the Foundation, have made the creation and extension of milk fluoridation programs possible in numerous countries of the world. Based on discussions initiated in the 1980s between The Borrow Foundation and the World Health Organization (WHO), the Bulgarian milk fluoridation program was initiated, and a Memorandum for Understanding was signed by The Foundation and WHO in 1991; this has been renewed every three years. As a result of this collaboration, a book was published in 1996, summarizing the studies of basic and clinical research into milk fluoridation. A new, revised edition is expected to be published in 2007 as a WHO document [1, 2]. The aim of the present review is to summarize briefly the results of basic research and community studies published in these monographs [1, 2]. Theoretical considerations: results of basic research studies Concerning the pathomechanism of fluorides, it is accepted that elevated fluoride ion concentrations at the dental plaque/enamel border decrease the rate of demineralisation, increase remineralisation, and reduce acid production in dental plaque. However, the use of milk as a vehicle generated questions concerning possible chemical reactions between milk and fluoride ions, bioavailability of systematically administered fluoride in milk, and interactions involving fluoride in the oral cavity (enamel, saliva, plaque, and caries). The results of basic studies on milk fluoridation have been published in more than 100 peer-reviewed papers, with increasing frequency in the last 20 years. Chemistry of fluorides in milk. According to early investigations of Ericsson in 1958 with radioactive fluorides, the use of 1 and 4 ppm fluoride in milk did not precipitate as insoluble CaF 2, although 20 to 25% of fluoride was bound to the casein component of milk. The introduction of fluoride electrodes in the 1960s made these investigations easier. Konikoff in 1974, using freezedried milk powder did not find significant precipitation

15 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz either. Duff in 1981, adding 1 ppm fluoride to cow s milk, observed a decrease in the level of ionic fluoride: however, the level of total fluoride remained the same. Later, standardised studies, mastering the initial technical difficulties, explained the ionic equilibrium of fluoride in milk after adding sodium fluoride, and the formation of a reversible ionic complex. Phillips, in 1991, examining the stability of 5 ppm fluoride added to different forms of milk found that in pasteurised milk all of the fluoride was available after three days; although in ultra-heat-treated and milk-powder samples, he observed a small (4 to 12%) decrease, which pointed to a complex formation of milk proteins due to heat treatment. It can be stated that, based on recent knowledge, the greater part of fluoride added to milk forms a soluble complex with the protein fraction of milk, from which the fluoride can be liberated in ionic form, so that it is bioavailable. Absorption, metabolism, and excretion of fluorides. In the early years of fluoride use, which coincided with the first 20 years of milk fluoridation, the caries preven tive action was attributed to the systemic action of fluoride. Experiments showed that, in fasting subjects, fluoride from milk is absorbed from the stomach, although slower than from water, and the plasma peak is reached in about 30 minutes. From the blood plasma, fluoride can be incorporated into the new bone, and into teeth at the time of tooth development through the reduced enamel epithelium and Hertwig s root sheath. Fluoride is excreted in the kidneys, saliva, tears, sweat and gastro-intestinal tract: the non-absorbed fluoride (about 10%) is lost through the faeces and, in adults, about 50% of ingested fluoride is excreted in urine. The absorption of fluorides with simultaneous food consumption is slower than for fluoride without food. The proportion absorbed depends on the calcium content of the diet and also on the chemical formulation of the fluoride agent, since Villa et al. (1989) observed better absorption with sodium monofluorophosphate, than with sodium fluoride. Marthaler in 1978 proposed that regular measurement of fluoride excreted in urine in systemic fluoride programs was advisable. Since then, monitoring volume and concentration of fluoride in urine has been included in clinical investigations and community preventive programs. The analysis of 24-hour urine excretion is the best marker of the bioavailability of fluorides. A WHO document, published in 1999, offers detailed guidelines for the method and calculations: based on these, the optimal fluoride concentration in milk and the appropriate intake of fluoride can be determined. The systemic effect of fluorides gained from milk is supported by numerous experimental data gained on rats and sheep between 1960 and The experimental animals showed caries reductions similar to those occurring with fluoridated water. However, caries reduction was greater in the period after tooth eruption, pointing to an important topical effect of fluoride in the mouth. Topical effects of fluoridated milk in the oral cavity. By the 1980s, the opinion as to how fluoride acts to prevent dental caries was going through a change: even with the use of systemic fluoride agents, topical effects were considered more important. The consumption of fluoridated milk incorporated into dental enamel inhibited demineralisation and promoted remineralisation. The investigations of Zsuzsanna Tóth and co-workers (1987, 1989), in enamel biopsies from upper incisors of children consuming 1 mg fluoride per day for a longer period, showed increased acid resistance and elevated fluoride content. Rugg-Gunn and Boteva between observed the intraoral remineralisation of incipient caries lesions of enamel slabs: these experiments supported the topical action of systematically administered fluorides through secreted saliva. Numerous human studies in the last 10 years have recorded significant elevations of the fluoride concentrations in saliva after rinsing and/or swallowing fluoridated milk (Twetman, Gintner et al 1990, 2000). Boros et al. (2000) in similar studies examining the fluoride concentration of the small labial glands, found a 10-fold elevation in the secreted saliva when compared with unstimulated whole saliva. Petersson and Engström (2002) found a significantly increased fluoride concentration in dental plaque, and the microbiological plaque composition showed also favourable changes with a decrease in lactic acid production. The above results point to the fact that minutes after the intake of fluoridated milk the levels of fluoride in both the whole saliva and dental plaque increase, as a consequence of the presence of fluoridated milk in the mouth and increased concentrations of fluoride in salivary secretions. Clinical examinations Long-term human studies with fluoridated milk on children, undertaken in about twelve countries have been reported in numerous peer-reviewed papers. Only some of these studies can be classified as RCTs (randomised controlled trials) according to the criteria used in evidence-based medicine; the others can be classed as community-based programs. In the following paragraphs, the main features of the evaluations of these milk fluoridation programs in different countries of the world will be summarized, but without the detailed numerical results which can be found in the relevant literature [1, 2] (Table 1). Scotland: Glasgow Due to the strong criticism of the early clinical studies (e.g. small numbers of participants, lack of baseline examinations, etc.), Stephen et al. initiated in Glasgow,

16 188 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz Hungary: Fót In the Children s City of Fót, a milk fluoridation program was initiated by Bánóczy, Zimmermann et al. in 1979, involving about 1000 children aged 2 to 18 years. The results were published after 2, 3 and 10 years ( ). For breakfast the children drank milk or cocoa containing 0.4 mg fluoride for kindergarten children and 0.75 mg fluoride for the schoolchildren. The sodium fluoride solutions were prepared by the Pharmacy of Semmelweis University in closed glass bottles, then added to the milk in the kitchen of the home, stirred thoroughly for 15 minutes, and consumed within 30 minutes by the children. After five years, in the test group (165) children compared with a control group, a considerable caries reduction was observed in both the primary and permanent dentitions. In 7 10-yearold children, these percentage reductions were 54% in DMFT and 53% in DMFS values. The reduction in the total permanent dentition was 60% for DMFT, and 67% for DMFS; the highest reductions were found in the children who had consumed fluoridated milk from 2 to 3 years of age. The difference between the caries List of published reports of studies into the effectiveness of milk fluoridation Table I. Study Year of study Authors Caries prevention in: Primary, Permanent teeth Yokohama, Japan Imamura Baton Rouge, USA Rusoff et al Winterthur, Switzerland Wirz 1964 Ziegler 1964 Agudos, Brazil Lopes et al 1984 Glasgow, UK Fót, Hungary Stephen et al 1981 Stephen et al 1984 Bánóczy et al 1983 Bánóczy et al 1985 Gyurkovics et al Louisiana, USA Legett et al Betlehem, Israel Zahlaka et al Asenovgrad, Bulgaria Pakhomov et al 1995 Atanassov et al 1999 Codegua, Chile Mariño et al Voronezh, Russia Pakhomov et al Wirral, England Riley et al Beijing, China Bian et al Knowsley, England Ketley et al 2003 Volgograd, Russia Maslak et al Araucania, Chile Weitz and Villa in 1976, a double blind clinical trial on 4½- and 5½year-old schoolchildren. The group of test children consumed 200 ml milk each school day (about 200 days per year), containing 1.5 mg fluoride, while the control group received plain milk. The results published in 1984, after five years, reported a 36% reduction in DMFT and a 48% reduction in DMFS values for the first permanent molars which were not yet erupted at baseline in the test group compared with the control group. Fluoride excretion in urine was monitored constantly during the study. This evaluation (together with the Volgograd program by Maslak; see later) is one of the programs accepted as an RCT by the Cochrane Centre for Systematic Reviews. prevalence of the test and control groups was, in spite of loss of children from the study, still statistically significant after 10 years. Israel: Bethlehem Zahlaka et al. reported in 1987 the results of a study on 273 children who were age 4 to 7 at baseline and who had consumed fluoridated milk for three years. The fluoridated milk was produced from milk powder, and the dissolved milk contained 1 mg fluoride per litre. A 63% caries reduction was observed in both the primary and permanent dentitions.

17 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz USA: Lousiana, Baton Rouge In the second Lousiana community program, schoolchildren consumed fluoridated milk, containing cocoa and sugar, for lunch for two or three years. After two years, a significant caries reduction was observed in the permanent dentition: however, due to the loss of children, three-years results could not be evaluated. The organiser of the experiment, Legett, planned also to establish a research institute for milk fluoridation which, however, could not be realised. Bulgaria: Asenovgrad One of the most extensive milk fluoridation programs, which is still functioning, was initiated by Pakhomov et al. in Bulgaria in 1988, with the support of WHO. The objective was to see if such a program was feasible under everyday life conditions. Bulgaria seemed to be an excellent choice for this community-based program due to the regular consumption of milk and milk products (for example, yoghurt) by children. The city Asenovgrad in southern Bulgaria was selected as the test community and the nearby city of Panaguriche as the control community; later, Karlovo became the control community. The fluoridated milk was produced and transferred from the Plovdiv dairy, in plastic bags (Fig. 2), containing 1 mg fluoride per day. About 3,000 children aged 3 to 10 years entered the program in Asenovgrad. The baseline caries examinations and the examinations after 3 and 5 years were performed by dentists calibrated by a WHO epidemiologist. Urine monitoring was carried out regularly. After five years, mean dmft values were 52 % lower in the test group children aged 6½ years and 40% lower in the 8½-year-olds. The reductions in mean DMFT in these two age groups were 89% and 79% statistically highly significant. After 10 years of the program, Atanassov et al. recorded further significant differences in the proportion of caries-free children and in mean DMFT values of the test and control groups. The fluoridated milk program has been extended steadily to other parts of Bulgaria; in some communities there is a preference for fluoridated yoghurt. The next examination and evaluation is planned by WHO in the year South America: Brazil, Peru and Chile From Brazil (Agudos) Lopes et al. reported in 1984 a small milk fluoridation study lasting 16 months. However, due to the short period, the results were not significant. In Peru, a milk fluoridation program, controlled by the University of Trujillo, started in the 2000s, based on the government program vaso di leche, which provides one glass milk for every children each day. The children received their milk in the Mother s clubs, where the fluoride solution prepared by the pharmacies was added to the fresh milk brought in by farmers, stirred thoroughly for 15 minutes, and consumed shortly after. However, the program was stopped after a few years because of the expanding salt fluoridation program in that country and the migration of children: no evaluation was made. Fig. 2. Bulgaria program: packing the fluoridated milk in plastic bags Chile: Codegua and Araucania The Chilean milk fluoridation programs possess two features that differ from other programs. First, instead of using sodium fluoride they use sodium monofluorophosphate which, according to Villa et al., has a good bioavailability and other advantages; secondly, the fluoride is added to powdered milk. Codegua program The community program, started in Chile in 1994, is based on the national nutrition complementing program (PNAC), which has been in existence for more than 50 years. Under this scheme, every Chilean child, from birth to two years of age, receives two kilograms

18 190 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz of milk powder every month, while children aged 2 6 years receive monthly one kilogram of milk powder with cereals. The PNAC program covers 90% of the child population, and was used by Villa, Marino et al. for their fluoridated milk pilot program in the rural area of Codegua (test) and La Punta (control). Children between 0 and 6 years of age consumed for four years 0.25, 0.5 or 0.75 mg fluoride daily, mixed into the milk powder, according to their age-group. Fluoride-containing toothpaste was available and urine monitoring for fluoride excretion was performed regularly. After five years, the proportion of caries-free children was higher in Codegua than in the control community of La Punta, and mean dmfs values showed significant reductions in children in Codegua compared with children in La Punta. However, examinations performed three years after cessation of the program showed very small differences, pointing to the necessity of continuous maintenance of caries preventive programs. Araucania program In the IXth region of Chile, a new program started in 1999 with about 35,000 children aged 6 to 14 years, who were participants of the national powdered milk program (see above). In the community of Araucania, 6-, 9- and 12-year-old children received milk powder containing sodium monofluorophosphate, while the control children received milk powder without added fluoride. The control children were already participating in a community preventive program in which they received applications of APF gel. Examinations showed, historically, reductions in caries of 24 to 27% in children aged 9 and 12 years, which was similar to the results of the fluoride gel program. Because the fluoride gel program was difficult to administer, the milk-powder fluoridation program has now been introduced into the majority of the Chilean regions as part of the caries preventive program for 6 14-year-old children living in rural communities. While the main cities in Chile receive optimally fluoridated water as a public health measure, milk fluoridation is provided in the rural areas where water fluoridation is technically not possible, in order to ensure equity. China: Beijing Due to the increasing caries prevalence in some parts of China, a milk fluoridation program was carried out between 1994 and 1997 for Chinese kindergarten children in a district of Beijing. An evaluation showed no effect, probably due to the high amount of sugar (7 10%) added to milk. In the second phase of the program, therefore, no sugar or only small amount of sugar was added to the pasteurized milk containing 2.5 ppm fluoride and consumed everyday in kindergartens. In addition, children brought home milk for weekends in boxes. Dentists calibrated to WHO standards examined the children after 21 months recording also arrested caries. The mean dmft value in the test group showed a 69% reduction compared with the control group. These results showed that fluoridated milk, when consumed daily, is able to prevent caries in the primary dentition and stop active dentinal caries from progressing probably due to the topical effect of fluoridated milk. United Kingdom: Knowsley, Wirral Knowsley program In the UK, a milk fluoridation program was launched in 1997 in Knowsley by Ketley et al., where 4,060 3 to 5- year-old children (mean age 4.7 years), consumed daily milk containing 0.5 mg fluoride (Fig. 3); the control children in Skelmersdale drank plain milk. The children received milk about 180 days per year. Caries evaluation was made, based on BASCD (British Association for Community Dentistry) criteria. After four years, no statistically significant differences in dmft and dmfs values of the two groups were found. The DMFT and DFS values were slightly, but not statistically significantly, smaller in the 7 to 9 year old children of the test group, than in the control. The assumption for these results was that the dose of fluoride in the milk was too low and that the period of consumption was not long enough to show an effect. Fig. 3. UK program: fluoridated milk in boxes Wirral program In the Wirral region, examinations were made by Riley et al. (2005),using BASCD criteria, on 5,700 children aged 5 years when they entered the fluoridated milk program. Data for the four permanent molars were compared between 773 children who had been drink-

19 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz ing fluoridated milk for six years at least, and 2,052 children from Shefton who had received milk without added fluoride. Caries prevalence in the test group was 13% less in the primary dentition and 16% less in the permanent dentition. Mean DMFT values showed a reduction of 31%, and mean DMFS a 37% reduction, compared with the control group. Russia: Volgograd and Voronezh Milk fluoridation programs in Russia started in 1993 as a collaboration between the WHO and The Borrow Foundation, in a multicentric form, with the participation of Voronezh, Maykop and Smolensk, later on involving Volgograd and several communities in Tatarstan. Kouzmina et al., evaluating three years results in 1999 for 15,000 participating children, reported caries reductions between 55 and 68%. Volgograd program Maslak et al., in a three-year study, investigated the effect of fluoridated milk in children who were cariesfree at 3 years of age. In this double-blind evaluation, undertaken by examiners calibrated according to WHO criteria, on 75 test and 91 control children, they found a statistically significant reduction both in dmft and DMFT values, in longitudinal, as well as in cross-sectional comparative analyses. According to the evaluation by the Cochrane Centre for Systematic Reviews, this study, as well as that of Stephen et al. from Scotland, is accepted as an RCT and as evidence for the effectiveness of milk fluoridation. Voronezh program The effect of the 10-year milk fluoridation program was evaluated on 15,000 kindergarten children in two horizontal comparative analyses. Pakhomov et al. compared data from 335 test and 175 control children after three years, and revealed a statistically significant reduction in dmft values and an increase in caries-free children in the test group. In a second analysis, data from 3-, 6-, 9- and 12-year-old children were compared cross-sectionally with baseline data, and a statistically significant caries reduction was observed. Urinary flu- Fig. 4. and 5. Thailand program: schoolchildren consuming fluoridated milk during a break

20 192 FOGORVOSI SZEMLE 100. évf. 5. sz oride monitoring showed that the daily consumption of 200 ml milk containing 2.5 ppm fluoride is an effective caries preventive method and that the fluoride intake corresponded to physiological norms. Thailand: Bangkok A well-organized milk fluoridation program for children started in Thailand five years ago, with the help of the Royal Dairy and supported by the royal family. An evaluation is in progress. In the coming year, the project will be extended to include all schoolchildren in Bangkok, and new programs are starting in four other cities in Thailand (Figs. 4 and 5). Conclusions It can be stated that the effectiveness of milk fluoridation in preventing dental caries is supported by about 16 studies reported in numerous papers. Of these, eight demonstrated caries reduction in primary teeth and 11 in the permanent dentition (Table I.). Two studies showed no effect in either dentition. After cessation of a pilot milk fluoridation program, caries incidence increased. Two RCTs showed caries reductions, and evaluations of the several community programs pointed to the feasibility of the method under real life conditions. Based on the performed studies, it seems that to obtain good results with milk fluoridation, even in the primary dentition, the programs should start early, possibly before the age of 4. In order to protect the permanent molars, the consumption of fluoridated milk is necessary after their eruption too. The introduction of milk fluoridation programs should be considered where the fluoride content of drinking water is low, where a regular school milk system is working and where the children are able to consume the fluoridated milk for at least 200 days in a year. See Petersen, Bánóczy and Rugg-Gunn (2007) for further details References 1. Stephen KW, Bánóczy J, Pakhomov GN: Milk fluoridation for the prevention of dental caries. World Health Organization/Borrow Dental Milk Foundation, Geneva, Petersen PE, Bánóczy J, Rugg-Gunn AJ: Milk fluoridation for the prevention of dental caries. Second edition. World Health Organization, Geneva, 2007, in press.

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 100. évfolyam 3. sz. 2007. június. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 100. évfolyam 3. sz. 2007. június. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 3. sz. 2007. június TARTALOM Főszerkesztő: Dr. Fejérdy

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 99. évfolyam 6. sz. 2006. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 99. évfolyam 6. sz. 2006. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 99. évfolyam 6. sz. 2006. december Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 104. évfolyam 1. sz. 2011. március

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 104. évfolyam 1. sz. 2011. március Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 104. évfolyam 1. sz. 2011. március Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 99. évfolyam 5. sz. 2006. október

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 99. évfolyam 5. sz. 2006. október Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 99. évfolyam 5. sz. 2006. október TARTALOM Főszerkesztő: Dr. Fejérdy

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 3. sz. 2008. június. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 3. sz. 2008. június. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 101. évfolyam 3. sz. 2008. június Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál Szerkesztő:

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 100. évfolyam 2. sz. 2007. április. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 100. évfolyam 2. sz. 2007. április. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 2. sz. 2007. április TARTALOM Főszerkesztő: Dr. Fejérdy

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 101. évfolyam 5. sz. 2008. október

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 101. évfolyam 5. sz. 2008. október Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 101. évfolyam 5. sz. 2008. október Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál Szerkesztő:

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010 A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010 Ma g y a r Fo g o r v o s o k Im p l a n t o l ó g i a i Tá r s a s á g a Szeged, 2010.

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid Expansion of the Health Workforce in Response to the HIV Epidemic 2. MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS: A tű fokán

1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid Expansion of the Health Workforce in Response to the HIV Epidemic 2. MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS: A tű fokán BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Angol szakirány 1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 101. évfolyam 6. sz. 2008. december Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

Sport Kultúra Életminôség

Sport Kultúra Életminôség Köszöntô Nemzetközi Sporttudományi Konferencia 3 Sport Kultúra Életminôség Köszöntjük Pécsen, Európa Kulturális Fôvárosában Az Európai Unió döntésének eredményeként 00-ben, a németországi Essen és a törökországi

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Stomatologia Hungarica

Stomatologia Hungarica Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 103. évfolyam 1. sz. 2010. március Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009. 2009. október 31. - 2010. június 30.

INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009. 2009. október 31. - 2010. június 30. A pályamő azonosítója Szerzıdésszám A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve A projektvezetı neve A projekt címe Munkaszakasz száma: Beszámolási idıszak INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009 Magyar Tudományos

Részletesebben

Stomatologia Hungarica

Stomatologia Hungarica Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 102. évfolyam 3. sz. 2009. június Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Stomatologia Hungarica

Stomatologia Hungarica Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 102. évfolyam 2. sz. 2009. április Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (2):41 82. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben