No ( Tartalom: Bevezetés. Esetleírások ) Tisztelt olvasó! "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "No. 1-13. (1999-2000. Tartalom: Bevezetés. Esetleírások 1999-2000.) Tisztelt olvasó! "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen"

Átírás

1 No ( ) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Esetleírások Tanulmányok Szakmai előadások Egy kis pszichológia... Egy kis jog... Könyvespolc Olvasónapló Könyvismertetés Könyvújdonságok Idézetek Bevezetés Tisztelt olvasó! novembere óta mostanáig - havi rendszerességgel - 13 Infó jelent meg, illetve ezekből 3 különszám, amelyek a külvilágnak készültek a havi lapokból válogatva. Ez a kissé vaskos "dosszié" is válogatás, vagy inkább összesítése azoknak a cikkeknek, tanulmányoknak, amelyeknek nem napi aktualitása volt az Infókban, így későbbiekben is lehet érdekes olvasmány. Remélem, hasznosítható ilyen módon is a mi kis hírlevelünk. Debrecen, december 13. Rénes László titkár Esetleírások Tétova dráma Ha jól emlékszem, valamelyik hónapjában történt, hogy a rendelőnkben egy zaklatott, síró, fiatal nőbeteg ült le elém. Beutalót nem hozott. A restelkedés és a megnyilvánulni akarás érzései között küszködött. Le-le sütötte a szemeit, törölgette a könnyeit és perceken át hol egy-két szót, hol csak szótagokat ejtett ki a száján. Türelmes, figyelő szemekkel követtem mozdulatait. Aztán hirtelen megszólalt: Nem tudom, mit csináljak, képtelen vagyok gondolkodni. Hetek óta gyötrődöm, várva, hogy előbbre menjenek a dolgaim, és hogy rászánjam magam egy szakemberrel való találkozásra Elhallgat, gondolkodik. Aztán hirtelen felemeli a fejét és így folytatja: Eldöntöttem, hogy meghalok. Ezután sírva fakad. Magának akartam ezt megmondani. Belekezd az okok felsorolásába. A beszéde ekkor megfontolttá, racionálissá válik, a tekintete pedig nyíltabbá és bátrabbá. Hosszan és mélyen nézem, ő is engem, majd azt mondom neki: Tudom, hogy maga meg akar halni.

2 Honnan tudja? - kérdi meglepődve. Mert a maga helyében én is ezen törném a fejem. Újból meglepődik, tartása ellazul, hosszasan figyel, nem tud megszólalni, nem tud csinálni semmit sem. De tudok mást is magáról, - mondom neki. Mit? - kérdezi tétován, megadva magát. Egy frászt akar maga meghalni. Láthatóan szinte összeomlik, tekintetét mereven rám szegezi. Maga élni akar, de mivel még nem találta ki hogyan, ezért akar meghalni. Arcvonásai a döbbenettől az önmagára való ráeszmélődés különös jelei felé haladnak, fokozódó ragyogás tűnik fel, elnéz valamerre oldalra, a távolba, mintha szemeivel a tennivalók irányába nézne. Kibuggyannak a könnyei a boldogságtól, majd hirtelen, könnyedén feláll: Köszönöm, most már tudom, miért kell élnem. Majd meleg kézszorítással elbúcsúzik. Dr. Kálmánchey Albert Tanulmányok A 60 év feletti Hívók aránya közötti időszakban a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálatnál (részletek) 1. Bevezetés A Debrecenben éjjel-nappal működő Lelkisegély Telefonszolgálatnál 1983 és 1998 között érdemi hívás volt. Ezekben a hívásokban probléma lett megnevesítve, az ügyelők által rögzítve. A 60 év felettiek aránya ebből 5% (1257 hívás), illetve problémák felvetése szempontjából 5,2% (1905 probléma) közötti időszakban a korcsoportok alakulása 1983 és 1989 közötti Hívók korcsoportonkénti megoszlása évesig 26% 60 év felett 6% 18 évesig 15% évesig 19% évesig 34% A 60 év felett hívók aránya a legkisebb. A legtöbb problémával küzdők a évesek. Talán az igazi felnőtté válás időszaka, a munkahelyen történő előrehaladás, a család, az otthon megteremtésének kérdései miatt. A 80-as években nem volt túl magas a tini korosztály hívásainak száma közötti időszakban a korcsoportok alakulása A 90-es években a tini és a 60 év feletti hívások száma is csökkent. A évesek hívásainak száma tovább emelkedett. Ekkor a nyugdíjkorhatár még 55 év volt a nőknél. 2

3 1990 és 1998 közötti Hívók korcsoportonkénti megoszlása évesig 28% 60 év felett 4% 18 évesig 10% évesig 19% évesig 39% Ha konkrétan nézzük a hívások számát, a 90-es években a éves korosztálynál majdnem megduplázódott a 80-as évekhez képest (kb ról 6000-re). A éves korosztálynál is nagy az emelkedés szám szerint (kb ról 4500-ra). A tizen évesek és a 60 év felettiek hasonló számban telefonáltak a két időszakban. A éveseknél is kb rel többen telefonáltak a 90-es években. A társadalomban lévő változások itt is éreztették hatásukat. Munkahely elvesztése, megélhetési nehézségek, ezek a párkapcsolatokra is kivetítődnek. Hívók korcsoportonkénti megoszlása évesi g évesi g évesi g évesi g 60 év felett 4. A 60 év feletti hívók régi-új megoszlása. 60 év feletti Hívók régi-új megoszlása új nők régi nők új férfiak régi férfiak A 60 feletti hívók esetében érdekesen alakult a két időszak összehasonlítása. Az új és a régi nőknél is a 90-es években majdnem megduplázódott a hívások száma. A férfiaknál mindkét esetben kevesebb lett. A 80-as években az új férfi hívások száma 90-ről 60-ra csökkent, a régi férfi hívásainak száma kb.180-ról 50-re csökkent. Itt lehet arra gondolni, hogy a férfiak és nők közötti átlag életkor eltolódás tükröződik. Sokkal több a 60 év feletti özvegy nő, mint a férfi. A nők könnyebben megosztják mással a gondjaikat. Talán a férfiak szemérmesebbek, sokkal tovább tudják csendben 3

4 hordozni problémáikat. Ha az összes 60 év feletti hívót a két időszakban 100%-nak vesszük, akkor ig 57%, ig 43% a hívások száma. Tehát összességében szám szerint kevesebb volt a második időszakban annak ellenére, hogy a női hívók száma jelentősen emelkedett (és a 80-as évekből 7 évet, a 90-es években viszont 9 évet vizsgáltunk). 5. A 60 év felettiek hívásaiban jellemző problémák A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat a problémákat az IFOTES katalógusa alapján kódolta 1983 és 1998 között. A problémák közül azokat vizsgáltuk meg, amelyeknél úgy gondolhattuk, hogy az idősebb korosztály érintettebb. Nyilván, pl. a partnerkapcsolati zavarok inkább a fiatalabbaknál, a kapcsolatteremtési nehézségek pedig az egészen fiataloknál fordul elő gyakrabban. A mi elgondolásunk szerint az idősek jellemző problémái a következők lehetnek: tartós betegségek, rokkantság magány, izoláció Cry for Help, lelki válság, szuicidium gyász. A problémákból azt olvashatjuk ki, hogy az idős ember elfogadja az idős korral járó betegségeket. Legkisebb számban a gyász jelenik meg, mint probléma. Természetesebben fogadják el az idős ember elvesztését, mint a fiatalét. Az ig terjedő időszakban minden problémában kevesebb hívás volt, mint ig terjedő időszakig 1983 és között a 60 év felettiek hívásaiban jellemző problémák Tartós betegségek 7% egyéb 49% Magány, izoláció 38% gyász 4% Cry for Help, suicidium 2% A vizsgált problémák között legnagyobb számban a magány, izoláció a hívás oka. Az idős embert kora miatt egyre több veszteség éri. Először elveszíti a munkahelyi ismerősöket, barátokat a nyugdíjba vonulás alkalmával. A magas férfi halandóság miatt egyre kevesebb élő barát lesz körülöttük. Sok nő marad özvegyen. A gyerekek felnőttek, családot alapítottak, egyre kevesebb idő jut az idős szülőkre. Egyre jobban kiszakadnak a társadalomból. A nyugdíjból nem telik a megszokott szabadidős tevékenységekre (pl. kirándulás, nyaralás stb.). Az utazás, mozgás egyre nehezebben megy. Az idős ember szép lassan izolálódik, és már csak a telefon marad. 4

5 60 év felettiek hívásaiban jellemző problémák között Tartós betegs égek Magán y, izoláci ó Cry for Help, suicidi gyász Ha az közötti időszakban megnézzük a nemek közötti megoszlást kitűnik, bár több a magányos nő, a férfiak viselik ezt nehezebben. A tartós betegségeket a gyászt, könnyebben elfogadják, kevesebbet nyúltak a telefonhoz, a magányt, izolációt nehezebben élik meg. 60 év felettiek hívásaiban jellemző problémák között nők férfiak Tartós betegs égek Magán y, izoláci ó Cry for Help, suicidi um gyász ig terjedő időszakban a magány, izoláció kérdésében megváltozott a helyzet. A nők kb. 270 hívást produkáltak, míg a férfiak csak kb. 40-szer hívták a szolgálatot. Mivel a 90-es évek második felében emelték meg a nők nyugdíj korhatárát, sokan maradtak munka nélkül, (esetleg a férj még dolgozott) magányosnak, értéktelennek érezték magukat. 60 év felettiek hívásaiban jellemző problémák között nők 50 férfiak 0 Tartós betegs égek Magán y, izoláci ó Cry for Help, suicidi um gyász Megállapíthatjuk, hogy a magány, izoláció problémáján kívül más, idősekre jellemző problémát nem találtunk. 6. Mégis kíváncsiak voltunk arra, hogy van-e valamilyen megközelítés, amiben az idősebb korosztály domináns volt ebben a viszonylag hosszú időszakban. Megvizsgáltuk nemenként és időszakonként is az idősek arányát. Két vizsgálati formában találtunk magas arányt: 1983 és 1988 között a férfiak izoláltsága, 1983 és 1988 között a férfiak gyász-problémája. 5

6 7. Férfi Hívók korcsoportonkénti megoszlása között az izoláció kérdésében 1983 és között az izoláció aránya a férfi Hívók között 18 évesig 1% évesig 9% 60 év felett 45% évesig 30% évesig 15% A legmagasabb számot a 60 év feletti korosztály produkálta. Erről már az előzőekben volt szó. A másik nagy csoport a éves korosztály. A hívásokból kiderül, az elvesztett munkahely, a családfenntartó szerep csorbul. Nagyon sok a válás. A válás után igen nagy százalékban az anyánál maradnak a gyermekek. A férfiak maradnak általában lakás nélkül A legaktívabb életkorban maradnak egyedül problémáikkal. Az ideális férfi képtől nagyon messze kerülnek. Titkolják a problémáikat a barátok, a szülők elől is. Az időskorúaknál viszont talán a férfiak nehezebben viselik el a megözvegyülést. A nagymamák segítségét inkább igénylik a gyerekek, unokák (ünnepi sütés-főzés, gyerekekkel való foglalatosság stb.). Az idősebb férfiak hamarabb és intenzívebben élik meg a feleslegesség érzését. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy az egész életük során a nemi szerepükből adódóan másképpen voltak berendezkedve, akkor érthető, hogy miért érzik a helyzetüket izoláltnak között gyászhívások aránya a férfiaknál 1983 és között a gyász aránya a férfi Hívók között 60 év felett 33% 18 évesig 10% évesig 10% évesig 14% évesig 33% Az első három fiatal csoportnál nagyon hasonlóak az arányok. Itt nagy valószínűséggel a szülők elvesztését volt nehéz elfogadni. Nehéz megélni, hogy már nincs szülő, most már igazán felnőtté kell lenni. 6

7 A másik két csoport teljesen azonos képet mutat. Itt már általában a házastárs elvesztése a nehezen elviselhető. 40 év felett az ember már természetesebbnek veszi, hogy a szüleitől előbb utóbb el kell búszúznia. Mint már említettük, a férfiak idősebb korban nehezebben élik meg a megözvegyülést. (A tanulmány az "Idősek Nemzetközi Éve" alkalmából felkérésre készült.) Debrecen, december 27. Kozma Ferencné - Rénes László Milyen segítséget nyújthat a munkatársak kiválasztásához az íráselemzés (grafológia)? Évek óta elkötelezett híve és művelője vagyok a grafológiának. Mégis szeretném előrebocsátani, hogy ez a tudomány sem mindenható és nem tévedhetetlen, akár bármely más. A kézírás alapján történő alkalmasságvizsgálat nem teszi feleslegessé a személyes interjút, és különösen nem küszöböli ki a szakmai rátermettség tesztelésének szükségességét. Jó támaszpontot ad azonban a jelölt számos olyan tulajdonságának felismeréséhez, aminek megléte az alkalmasság szempontjából döntő jelentőségű is lehet. (Feltétlenül szükséges vagy kifejezetten káros.) A telefonos segítőszolgálat is küszködik időnként létszámgondokkal. Új segítők felvételére, kiképzésére van szükség. Kiképzésük súlyos forintokat emészt fel az amúgy is szűkös anyagi lehetőségekből, és nem ritka, hogy az újonnan felesküdött segítő 1-2 alkalom, esetleg 1-2 hónapi ügyelet után búcsút vesz a szolgálattól. Ennek megelőzése volt a célom, amikor összeállítottam néhány szempontot a jelentkezők kézzel írt önéletrajzának elbírálásához. (A hirdetésnek minden esetben tartalmaznia kell, hogy a jelentkezés alapfeltétele a kézírásos önéletrajz, nélküle az írás nem vizsgálható!) Amikor a grafológus a kézírásos önéletrajzot kézbe veszi, tudatában van annak is, hogy ezek az írásművek a legritkább esetben nevezhetők spontán írásnak. Az író egy meghatározott céllal ír, önmagáról a legkedvezőbb képet szeretné kialakítani. Nem ismertek az írás egyéb külső körülményei, úgymint: íróeszköz, megvilágítás, papírminőség, sorvezető használata, stb. Éppen ezek azok a tényezők, melyek miatt a jelöltről teljes személyiségképet nem lehet, nem szabad készíteni - felesleges is! - egyetlen önéletrajz alapján. Amit azonban megállapíthatunk, az nem jelentéktelen segítséget ad a behívásra kerülő személyek kiválogatásához. A telefonos segítők alkalmassága szempontjából szükségesnek ítélem meg a következő tulajdonságok meglétét: I/1. Érett személyiség (önismeret, önértékelés, önkontroll) 2. Stabil életvezetés képesség (határozottság, döntésképesség) 3. Szociabilitás és empátia készsége 4. Kapcsolatteremtési és tartási-, kommunikációs képesség 5. Megbízhatósági szint legalább közepes mértékű Károsnak ítélem meg a következő tulajdonságokat a segítőknél: II/1. Kirívó devianciák bármely területen 2. Antiszociális magatartás, személyiségzavarok 3. Irreális mértékű dominancia, arrogancia 4. Persona vagy Borderline személyiségszerkezet 5. Nagyfokú labilitás (megbízhatatlanság, 7

8 döntésképtelenség, befolyásolhatóság) I/1. Csak az tud megfelelően másokra figyelni, aki kellő önismerettel rendelkezik, képes kontrollra és önkontrollra. Önismerete révén megfelelő önbizalma van. Hiteles személyiség álarc nélkül élő ember. A külvilág felé mutatott arca és a belső megélt valósága harmóniában áll egymással. I/2. Stabilitása, érettsége a telefonon folytatott beszélgetés során is erőt sugároz a Hívó felé. A segítő lelki egyensúlyát az értelem-érzelemösztönök megfelelő aránya és azok egységes megélése biztosítja. Döntésképesség az operatív beavatkozást igénylő helyzetekben (pl.: szuicidium fennállása vagy szándéka ) elengedhetetlen. I/3. A szociális érzékenység és az empátiakészség számomra olyan összetartozó fogalmak, amik a segítő munkában elengedhetetlenek. A szociabilitás az én -től a közösség felé fordulás, az én kisebbítésének szándéka a közösség vagy a másik ember érdekében, az önös érdekek mellőzése, a közös tevékenység igénye a magánnyal szemben. Az empátia primitív megfogalmazásban az a képességünk, hogy bele tudjuk élni magunkat a másik ember lelkivilágába. I/4. A kapcsolatteremtés képessége rendkívül fontos, amikor az egyetlen összeköttetés a segítő és a segítségre szoruló között a hang biztosítja. A H. lehet krízisben, lehet agresszív, gátlásos, beteg, idős vagy gyermekkorú, - egyenrangú félként kell kezelni. A nyitott, őszinte ráfigyelés, a H. problémájának megértése, az elfogadó érzelemi jelenlét visszatükrözése elengedhetetlen. I/5. A megbízhatóságról általában az mondható el, hogy stabil gondolkodást, érzéseket és cselekvést igényel, amik ellenállóvá tehetnek bennünket a külső csábítással szemben. A grafológus tehát erre fordítja a figyelmét, mikor a jelölt megbízhatóságáról alkot képet. A felelősségvállalás alól kibújni akaró, tétovázó, döntésképtelen, befolyásolható magatartás, túlzott fecsegés, indiszkréció káros a H. és az ügyelőtársak szempontjából is. II/1. Deviáns magatartás, negatív beállítódás: a társadalmi normák rovására túlhangsúlyozott egyéniség; az egyéni szabadság igénye; a környezet provokálása, meghökkentése; a jó ízlés megsértése - tudatos normaellenes magatartás -, gátlástalanság, exhibicionizmus, stb. II/2. Antiszociális magatartású, személyiségzavarban szenvedő ember az affektív hiányok kompenzálására törekszik. Az egzisztenciális és kapcsolati bizonytalanságnak elfedésére maszkot vesz fel, dekoratív megjelenési formát alkalmaz (pl.: manierizmus). Ezek a jegyek az írásban is felismerhetők. Nárcisztikus, egoista vonások gyakran társulnak szélsőséges szenzibilitással, ami sértődékeny magtartást eredményez. A személyiség ilyenkor erősen szenved saját pszichés zavaraitól. A szeretet érzését gyűlöletté, visszautasítássá változtatja. A túlérzékeny, könnyen irritálható ember gyanakvó, ellenséges, mindent magára vonatkoztat. Saját értéktelenség-érzése hibás énképet eredményez, ami szenvedést okoz. II/3. A Hívónak (szorult helyzetben lévő embernek) arra van szüksége, hogy valakivel megoszthassa gondját, hogy kibeszélhesse magát, anélkül, hogy leckéztetést vagy kritikát kapna. A túlzottan domináns segítő a beszélgetés során önmagát igyekszik előtérbe helyezni, saját felsőbbrendűségének tudatában okos tanácsokkal látja el a gyakran amúgy is labilis önértékeléssel küzdő H.-t, ezzel aláássa annak önértéktudatát. II/4. Borderline személyiség a koragyermekkori hiányos integrációs képességének a szintjén rögzül, míg a persona írások leggyakrabban a valódi én tudatos vagy tudattalan elrejtésére irányuló megnyilvánulások. Oka egyfajta 8

9 pszichés attitűd, hogy kedvezőbb képet mutasson magáról, mint amilyen a valóságban. (Komoly pszichés zavarra is utalhat a jelenség.) II/5. Az ambivalencia és az ingatag én jegyeit mutató írások produkálói a nehéz helyzeteket általában kikerülik. Saját hibáikat tagadják, vagy másoknak tulajdonítják azokat. A felelősségvállalás elől kitérnek. Saját életvezetési nehézségekkel küzdő ember nem képes hatékonyan segíteni a Hívót, hisz energiáit saját megoldatlan problémáira kall fordítania. A Hívó (öngyilkosjelölt, gyászoló, beteg, krízisben lévő, stb.) olyan ember, akinek szüksége van a segítségünkre. Ami legjobban hiányzik számára: a szeretet, az elfogadó és megértő érzelmi együttlét. A telefonos segítő szolgálat munkatársainak tehát az őszinte meghallgatás mellett a megfelelő visszajelzésre is gondot kell fordítani. Erre a feladatra csak olyan személyiség alkalmas, akinek rend van a szívében, lelkében és gondolataiban egyaránt. Az alkalmasság felismeréséhez segítséget tud nyújtani sajátos eszközeivel az egyre szélesebb körben ismerté és elfogadottá váló íráselemzés november Bihari Dánielné Buza Domonkos: 25 éves a budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (ÉLET) IN: Végeken, Buza Domonkos: A budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat adatfelvételi rendszerének vizsgálata. IN: Végeken, Csürke József - Nagy Tímea - Tukorka Gábor: Változás - ok. A magyar szuicidalitás megjelenése a pécsi S.O.S. Élet Telefonszolgálat hívásainak tükrében az közötti időszakban IN: Szenvedélybetegségek VIII. évf B. Erdős Márta: A dialógus nyelvi főszereplői IN: Szenvedélybetegségek VIII. évf Dr. Hegedüs Imre: A budapesti Éjjel-nappali Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (ÉLET) - a mentálhigiéné új formája. IN: Egészségügyi Felvilágosítás, Dr. Kálmánchey Albert: És ha Mohamed is menne a hegyhez (Gondolatok egy krízisintervenciós központ kialakításához Debrecenben. IN: Szenvedélybetegségek, VII. évf Dr. Kálmánchey Albert: A lelki válságmegelőzés helyzete Debrecenben (A bővítés lehetőségei) IN: Network, (72.) szám Kézdi Balázs: A telefon: eszköz és módszer IN: Magyar Pszichológiai Szemle, VI. Kézdi Balázs: Jel, kontextus: az öngyilkosság diszkurzív elmélete In: Szenvedélybetegségek, VIII. évf Kézdi Balázs: Nagatív kód (Pannónia Könyvek, Pécs, 1995.) Rénes László: A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat hívásaiban megjelenő problémák vizsgálata 1992 és 1995 közötti időszakban. In: Szenvedélybetegségek, VII.évf Tele-dialógus. Tanulmányok az öngyilkosság-megelőzés kommunikatív perspektíváiról. (Pannónia Könyvek, Pécs, 2000.) Tanulmányok a Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájáról: Buda Béla: Pszichés hatás és pszichoterápia telefonon át I-II. IN: Magyar Pszichológiai Szemle, I-II. Buza Domonkos: Adatok a MATÁV-területén működő lelki elsősegély telefonszolgálatok évi forgalmáról. IN: Network, (76-77.) 9

10 Telefonos lelkisegélyszolgálat fiataloknak Debrecenben (részletek) Dolgozatom központi kérdése az, hogy van-e Debrecenben elég lehetősége annak a fiatalnak, aki úgy érzi, nem tudja egyedül feldolgozni a problémáit és segítségre van szüksége, de nem mer vagy nincs ideje személyesen felkeresni egy szakembert azaz telefonos lelkisegélyre van szüksége. Nem strukturált problémahelyzet Rénes László, a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat szervezőtitkára szerint Magyarországon ma lelki segítőszolgálat létezik. Ezeket lelkisegély-szolgálatoknak vagy lelki elsősegély telefonszolgálatoknak nevezték, de nem mind hangsúlyozza szolgálata elsősegély-jellegét. Az említett vonalak közül 6 a 24 órás, ami rendkívül kevés. Buda Béla, az egyik legelismertebb mentálhigiénés szakemberünk szerint csak Budapesten 3 ilyen vonalra lenne szükség. A többi szolgálat legnagyobb része minden nap ügyel éjszakánként, azaz délután órától éjszaka 10-12, vagy akár reggel 6 óráig. A tapasztalatok szerint ez az az időszak, amikor a legtöbben hívnak. Debrecenben 7 segítővonal létezik, ebből egy 24 órás, a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat (Debreceni segítővonalak). Létezik emellett egy Zöld Ág nevű mozgó krízis szolgálat, egy olyan pszicho-szociális szolgáltatás, amely egyes problémákhoz a helyszínre is kiszáll, és szintén 24 órás. Magyarországon emellett létezik közel 100 rétegtelefon, tudhatjuk meg Rénes Lászlótól, amely egy szűkebb vagy kevésbé szűk populációhoz szól, mint például a gyermek és ifjúsági vonalak, különböző vallásos szolgálatok, segítővonalak időseknek (pl. Délután), homoszexuálisoknak, drogosoknak, alkoholistáknak, betegeknek - daganatos, sclerosis multiplexes, etc. -, erőszakot elszenvedetteknek (pl. NaNe, Eszter, etc.). Ezek közül sok egy országos szervezet szolgáltatása. Hirdetéseikkel magazinokban, orvosi rendelőkben találkozhatunk, de legtöbbször és főként más városokban már ott sem. Ezeknél a rétegtelefonoknál nem kardinális szükséglet a 24 órás szolgálat, de fontos az elérhetőség, szükség van ezekre a szolgálatokra. Hatékonyság szempontjából gondot okozhat az, ha túlzottan koncentrálnak a szakterületükre, és nem mernek foglalkozni a hívók lelki problémáival. Szakmai jellegű tanácsadásuk emellett nagyon értékes. Sajnos sok kezdeményezés hal el azért, mert miután pályázatukkal pénzbeli segítséget nyertek, egy-két év múlva már nincs elegendő anyagi alapjuk a további működéshez, így szolgáltatásuk silányul, majd megszűnik a további támogatás hiányában. A működést szervezeti kérdések is hátráltathatják, főként az, ha nem találja meg szerepét az önkéntesgárda és a fizetett munkatársak. Az önkéntesek felbecsülhetetlen értéket jelentenek a szolgálaton kívülről hozott élettapasztalatukkal, elkötelezettségükkel, de mivel főfoglalkozású alkalmazottak egy másik munkahelyen, így nem lehet korlátok nélkül számítani rájuk. Olyan emberekre is szükség van, akik felelősséget vállalnak a szolgálatnál végzett munka koordinálásáért, sőt felelősségre is vonhatóak, mint ezért fizetést kapó munkatársak. Egy ilyen szolgálatot menedzselni kell, átlátni a működését, statisztikákat írni, képzéseket tervezni, és több idő van így a pályázatok írására, a professzionalizálódásra. Ezeket az alkalmazott szakembereket viszont fizetni kell, az új munkaerő szükségessége viszont sok gazdaszervezetet megriaszt. A fenntartási költségek az egyetlen közel változatlan összeg. Az önkéntesekkel kapcsolatos probléma a fluktuáció, amelyet újabb önkéntesek képzésével lehet orvosolni, és ez is költséges beruházás. A szakirodalom a képzéshez igencsak korlátozott, magáról a telefonos segítőmunkáról csak Vanesse és Balikó ír, a rogersi alapelvekről Buda Béla Empátia című könyvéből tájékozódhatunk, és ez utóbbi téma mellett a terapeuta-beteg kommunikáció formáiról, jellemzőiről is részletesen olvashatunk Tringer László A gyógyító beszélgetés című könyvében. A témához szorosan nem kapcsolódó, de hasznos információkat tartalmazó munkákat írt a mentálhigiénével is foglakozó Buda Béla és a pasztorálpszichológiában jeles Gyökössy Endre. A helyi problémaköröktől eltekintve, konkrétan a fiatalokat megszólító segítővonalakat illetően jelentős változás történt a közelmúltban re országos jelentőségűvé vált a győri székhelyű GYITOSZ, azaz a Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége Farkas Imre vezetésével. Ez a szervezet pályázati összegekből már létrehozta segítővonalait Győrött, Pesten és Miskolcon. Debrecenben is felajánlották segítségüket a vonal profiljához legközelebb álló Mezonnak, annak Rejtőzködő nevű szolgálata azonban elsősorban a fiatalokat tájékoztató és nem lelki problémákban segítő szerepet vállalt fel. A megfogalmazott problémahelyzet A debreceni Drogambulancia szolgáltatásaként létezett 1993-tól 1995-ig egy tinédzser lelkisegély telefonszolgálat, ez heti két munkanapon működött a késő délutáni-kora esti órákban. Kovács Károlytól, a Drogambulancia szakemberétől megtudhattuk, hogy a Drogambulancia hiánypótló szándékkal indították el ezt a kezdeményezést a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat bizonyos mértékű tehermentesítésére. A Drogambulanciának aktív kapcsolata volt a debreceni középiskolákkal, tudniillik munkatársai rendszeresen

11 jártak oda prevenciós előadásokat tartani. Itt figyeltek fel arra, hogy a debreceni fiatalságnak igénye lenne egy ilyen típusú szolgáltatásra. A Drogambulancia ezt egy jó pályázati lehetőségnek is tartotta és szakembereit is érdekelte az új feladat. Fő céljuk egy olyan képzés volt, amely lehetővé teszi azt, hogy a fiataloknak kortársi segítséget nyújthassanak. Az ügyelők gimnazista fiatalok voltak, akik párban végezték önkéntes munkájukat. A stábnak segítséget nyújtott a Drogambulancia hat szakembere, valamint egy közeli város lelkisegély szolgálatának egyik vezető egyénisége. A szolgálat munkáját a MATÁV is finanszírozta a kérdéses órákra, valamint az ügyelők különböző lelkisegély-konferenciákon bővíthették tudásukat. A csapatmunka ennek ellenére a hívók számának csökkenésével megromlott és nyarán szünetelt a szolgálat. A következő tanévtől már nem is indult újra többé. A résztvevő ügyelők szerint a sikertelenség oka az volt, hogy nem volt elég jól hirdetve a szolgáltatás, a debreceni fiatalok a tanév kezdeti hónapjai után már nem tudtak róla. Ennek köszönhetően egyre kevesebben hívták a segítővonalat, az ügyelők tétlennek és tehetetlennek érezték magukat, munkakedvük romlott, és egy idő után a stáb a megbeszéléseket is elhanyagolta, nem szívesen jelentkezett ügyeletre sem. A problematikus működés Kovács Károly szerint tükrözte a munkához való hozzáállást. A hirdetések hiánya véleménye szerint felszíni ok volt, hiszen a hívók több módon, például egymástól is értesülhettek a szolgálatról. A fő gond az lehetett, hogy a stáb és a vezetők között nem volt jó az együttműködés. Rossz légkörben, egyre kevesebb motivációval folyt a munka. A vezetők nagyobb kontrollszerepére lett volna szükség, de túl hangsúlyossá vált a szabad és önkéntes jelleg, nem volt direkt ösztökélés, irányvonal-mutatás. Az ügyelők a demokratikus vezetés mellé koncepciót, határozottabb irányítást vártak volna. Mindemellett az önismereti munka és az adott szolgálat munkája is összekeveredett. Rénes László szerint a gimnazista korosztály még nem elég érett egy fiataloknak segítő vonal létrehozására, és a kortársi segítséget is jobban elfogadják a tinédzserek egy huszonévestől. Kovács Károly szerint problémát jelenthetett az is, hogy már akkor is működött a ma is élő Drogsegély telefonvonal, amit ugyanazon a számon lehetett hívni, mint a tinédzser lelkisegély-szolgálatot. Ez nem volt határozottan akadályozó tényező, de talán nem volt szerencsés az, hogy kétféle dolgot lehetett sejteni a szám mögött. Ami a Drogambulancia profilját illeti, akkoriban még nem volt külső szorítás. Ha megszületett egy olyan ötlet, amihez a munkatársak kedvet éreztek, és amire képesítésük is feljogosította őket, akkor ez alapja lehetett egy jól működő kezdeményezésnek. A lényeges szempont az volt, hogy elérjék a fiatalokat szűkítő jelleg nélkül, megszólítani akár azokat is, akik krízishelyzetben voltak vagy depressziósak, mindenkit, mint ahogy az a prevenciós alkalmakon történt. Olyan lazán kapcsolódó szolgáltatásokra is volt példa, mint a munkanélküli fiatalok önismereti csoportja, ezáltal színesebb volt a Drogambulancia munkája. Közel tíz év után azonban a minisztérium összehívta a szakmát, hogy az egy bizonyos öndefiníciót találhasson, és így januárjában megszületett egy szakmai minimum feltételrendszer. Ennek tartalma még kidolgozás alatt áll, de az akkreditáció érdekében a Drogambulancia szűkülőben van, egyre specifikusabbá válik. A kilencvenes évek közepén még nem volt annyi drogos, ma már azonban igen, így nincs annyi szabad kapacitás, a droggal kapcsolatos feladatok a legfontosabbak. Egy új tini lelkisegélyszolgálat már szűkebb kellene hogy legyen, és bár létrehozásához a fizikai feltételek ugyan meglennének, a MATÁV tudniillik habozás nélkül támogatta a Drogambulancia pályázatát egy ingyenes zöldszám elnyerésére, az emberi tényező ellenben nem adott. A jól működő tinédzser lelkisegély-szolgálat működése szerintem azokhoz hasonló alapokon nyugodhatna, amiken a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat is. Az említett szolgálat ügyelőinél 22 év a minimális korhatár, tehát fiatal, kortárs segítők is dolgozhatnak ott, olyan emberek, akik akár egy fiatalokat célzó segítővonal önkénteseiként is dolgozhatnának. Ezek a huszonévesek tehát, amint azt a tapasztalat mutatja, képesek komoly együttműködésre azok mellett a normák mellett, amiket a debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat (a továbbiakban DLSTSZ) felállított. Az említett segítővonal irányvonala, fenntartóinak hozzáállása és munkája példaértékű, ezért is gondolom úgy, hogy fogalmi modellként is megfelel. Ezt igazolja az is, hogy már óta fennakadás nélkül működik a nemzetközi normáknak megfelelően éjjel-nappal díjmentesen hívható vonalként, ahogy azt Rénes László A telefonos segélyszolgálat, mint sajátos organizáció című előadásából megtudhatjuk. Ugyanitt olvashatjuk azt is, hogy a DLSTSZ az első ilyen jellegű szolgáltatás volt Magyarországon, sőt a szocialista blokkban is, és alapítója, dr. Szabó Pál főorvos sokat küzdött szükségessége elismeréséért. Nagyon fontosnak tartom az ilyen elkötelezettség érzését különösen ebben a munkában, ahol az ügyelő egy alkalommal kell, hogy adekvát segítséget nyújtson az előadás szerint, akár visszajelzés nélkül is, a folytonos működéshez tehát elengedhetetlen a kitartás. Az önkénteseket előzetes elbeszélgetés után szakemberek választják ki, majd 100 órás intenzív képzésben részesülnek a leendő ügyelők. Az új kollégák egy olyan légkörben tudnak dolgozni, amely megkönnyíti a 11

HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE

HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE DEBRECENI EGYETEM SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK GICZEY PÉTER HELYI TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE Dolgozat Rénes László, szociálpolitika szak, II. évfolyam. Debrecen 2003. május 1 Helyi társadalmak fejlesztése 1. Bevezetés

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés. 2004. 1. szám

Tartalom: Bevezetés. 2004. 1. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Önkéntesek Hete Tanulmányok: Szervezetfejlesztés a Telefonszolgálatoknál Ötleteink megvalósítása (projektek

Részletesebben

No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó!

No. 25-30. (2002 2002.) Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó! No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés A 200l. évi statisztikánk Cikkek, tanulmányok a Délkeleti Régió Hírleveléből Beszámolók konferenciákról Tanulmányok

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Tisztelt Olvasó!

Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Tisztelt Olvasó! "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Beszámolók konferenciákról Tanulmányok Egy kis pszichológia... Könyvespolc Könyvajánlat Idézetek Bevezetés Tisztelt Olvasó! A debreceni

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

Tartalom: 2003. 5. szám

Tartalom: 2003. 5. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből A szociális munka és a laikus segítés Kríziskezelés krízisintervenció

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Kollégáink írták Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Számos kérdést tehetünk fel a tentámenesekkel való foglalkozás

Részletesebben

DEBRECEN. A lelki segítő feladata a "motor beindítása"

DEBRECEN. A lelki segítő feladata a motor beindítása DEBRECEN A lelki segítő feladata a "motor beindítása" Sok házaspár nem engedheti meg magának azt, hogy elvigye nyaralni a gyermekeit PIROS ÉVA E-MAIL: eva.piros@naplo.haon.hu Date: Aug 15, 2003. Publication:

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam 8-9. szám 2003. augusztus-szeptember BEKÖSZÖNTŐ Kezdetben vala az ige - már a Bibliából tudhatjuk, hogy teremtő ereje lehet szavainknak! Megnevezni

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban Tanulmányunk legfőbb célja, hogy bemutassuk az egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Az Országos Találkozó elé

Az Országos Találkozó elé 2009. 2. Tartalom Az Országos Találkozó elé 2. oldal Országos Találkozó programok 3. oldal Élet a kódok mögött 4. oldal Régiótalálkozó Szegeden 8. oldal SZVT-25. 10. oldal Hogyan lettem ügyelő 12. oldal

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Szakmai programok, események kalendáriuma 2009.

Szakmai programok, események kalendáriuma 2009. MAGYAR LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLATOK SZÖVETSÉGE 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. Tel.: 66/447-334 www.sos505.hu E-mail: iroda@sos505.hu szolgalat@sos505.hu Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok

Részletesebben

Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek?

Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek? Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek? - kutatási beszámoló - Készült a Nemzeti Civil Alapprogram, Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium támogatásával Debrecen, 2006. május 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK FELTÁRÁSA CSALÁDI SEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA CÉLJÁBÓL - HELYZETFELTÁRÓ KUTATÁS J Ó L - L É T K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 0 A kutatást a Szociális

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben