Holmi repertórium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Holmi repertórium 2000-2004"

Átírás

1 Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Holmi repertórium Konzulens: Dr. Murányi Péter főiskolai docens Készítette: Handó Diána informatikus könyvtáros művelődésszervező Szombathely

2 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 A Holmiról... 4 A repertóriumról... 6 Szépirodalom... 9 Magyar irodalom... 9 Versek... 9 Széppróza Novellák, elbeszélések, mesék, regényrészletek: Napló, visszaemlékezés Esszék Világirodalom Versek Széppróza Novellák, elbeszélések, mesék, regényrészletek Naplók, naplórészletek Drámák Esszék Dokumentumok, jegyzetek, tanulmányok Irodalomelmélet Irodalomtörténet Írások a magyar irodalomról Cikkek írókról, költőkről, irodalmárokról Írások a világirodalomról Cikkek külföldi írókról, költőkről, irodalmárokról Levelezések Nyelvészet Írások nyelvészekről Filozófia, pszichológia Cikkek filozófusokról Társadalom Kultúra Politika Cikkek politikusokról Szociológia, szociográfia Történelem Cikkek történelmi személyekről Vallás Művészetek Képzőművészet Cikkek képzőművészekről Építészet Zeneművészet Cikkek zeneszerzőkről, zeneszerzőkről

3 Kotta Film-, színház-, és táncművészet Cikkek színházi személyekről Bevezető jegyzetek Interjúk Nekrológok Bírálatok Szépirodalom Magyar szerzők művei Külföldi szerzők művei Szakirodalom Magyar szerzők művei Külföldi szerzők művei Bírálatok folyóiratokról Bírálatok kiállításokról, gyűjteményekről Bírálatok komolyzenei koncertekről Bírálatok hangzó dokumentumokról Bírálatok filmekről Egyéb írások, viták, hozzászólások A HOLMI postájából Névmutató

4 A Holmiról Van az emberbe egy olly mélly titok a többi közt, mellynek felfedezésén eleitöl fogva fárad, és benne határozást nem tehet. (Bessenyei György: A holmi, 1779.) A Holmi októberében indult új irodalmi és kulturális folyóiratként. Címlapján Minerva baglya látható. A folyóirat címe Bessenyei György A holmi című írására utal. Az ekkoriban alapuló számos lap közül kiemelkedően meghatározó szerepet tölt be a magyar irodalmi életben. Az irodalom mellett nagy számban jelentetnek meg a különböző tudományterületekről és művészetekről is írásokat. A Holmi főrésze nem tartalmaz rovatcímeket. A magyar irodalommal vegyesen közlik a világirodalmi írásokat. A versek, novellák, regényrészletek, naplók, visszaemlékezések mellett esszék és nagyobb tanulmányok is találhatóak benne, valamint megjelentetnek irodalomtörténeti dokumentumokat, leveleket is. A különböző műfajú írások közti eligazodást és a folyóiratban megjelent művek áttekintését a félévenként megjelenő tartalomjegyzékek segítik. A Holmi a mai magyar irodalom jeles képviselőit vonultatja fel, Ágh Istvántól Rába Györgyig és Rakovszky Zsuzsáig, Bán Zoltán Andrástól Nádas Péterig. A folyóiratban a mai irodalom meghatározó alakjai mellett klasszikusokkal is találkozhatunk. A folyóirat kiemelt része a Figyelő, amely kritikákat és recenziókat tartalmaz. Már a folyóirat indulásától csak igényes, határozott gondolatot tartalmazó bírálatokat közölnek. A kritikák között nemcsak könyvkritikák, hanem kiállítások, hanganyagok stb. bírálatai is megtalálhatók. A bírálatok kapcsán a szerkesztőséghez érkezett észrevételeket, megjegyzéseket pedig külön a folyóirat Vita, illetve A HOLMI postájából című részeiben közlik. 4

5 A folyóirat adatai: Címe: Holmi Indult: Megjelenik: havonta Szerkesztők: Réz Pál (főszerkesztő) (1989. október -) Radnóti Sándor (bírálat) (1989. október -) Várady Szabolcs (vers) (1991. január -) Domokos Mátyás (széppóza) (1989. október június) Závada Pál (széppróza) (2000. július -) Fodor Géza (1994. március -) Szalai Júlia (1994. március -) Voszka Éva (2004. szeptember -) Szerkesztőbizottság: Bodor Ádám (1994. március -) Dávidházi Péter (1994. március -) Domokos Mátyás (2000. június -) Göncz Árpád (1989. október -) Kocsis Zoltán (1989. október -) Lator László (1994. március -) Ludassy Mária (1989. október -) Nádasdy Ádám (2004. szeptember -) Petri György (1989. október december) Rakovszky Zsuzsa (1994. március -) Vásárhelyi Júlia (1989. október -) Závada Pál (1994. március június) Tördelőszerkesztő: Környei Anikó A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet 5

6 A repertóriumról Jelen repertórium a Holmi című irodalmi és kulturális folyóirat es időszakát dolgozza fel. A repertórium készítésénél figyelembe vettem az eddig elkészült az es, és a es részeket feltáró repertóriumokat. A repertórium célja kettős egyrészt képet ad a folyóiratról és annak arculatáról, jellemzőiről, másrészt segíti az adott időszak alatt megjelent közlemények gyors visszakeresését. A repertórium két nagy részből áll. Az első maga a repertórium, amely alapvetően szakrendi felépítésű. A második rész a mutatót tartalmazza, amely összegző listát ad az adott szerző által írt és a róla szóló művekről. A folyóirat felépítésének megfelelően három nagy terület szerint találhatóak meg a közlemények: Szépirodalom; Dokumetnumok, jegyzetek, tanulmányok; Bírálatok. A szépirodalmon belül elkülönül a magyar- és a világirodalom, melyeket műnemek szerinti alkategóriákra osztottam. A repertórium egyes témáin, fejezetein belül az írók, szerzők betürendjében találhatóak az egyes tételek, ezen belül pedig az időrend dominál. A tételek leírásánál az egyszerűségre törekedtem. A szerzőségi és címadatok után a lelőhelyadatok olvashatóak (megjelenés ideje, száma, oldalszám). Ezt egyes esetekben annotáció egészíti ki. Pédául: tételszám megjelenés éve oldalszám 312. Pizzi, Italo Kiadatlan Verdi-jegyzetek = (Magyarósi Gizella fordítása) sorszám ann. jegyzetekkel annotáció Az egy szerző által írt művek nem kapnak külön tételszámot. Ha a világirodalmi résznél egy szerző egyszerre megjelenő több művének a fordítója 6

7 azonos, akkor csak a tétel végén tüntetem fel a fordítót. Ez igaz a továbbiakban a jegyzetekkel való ellátottság jelölésénél is. A különböző tételek közti összefüggéseket utalók jelölik, így a kapcsolódó mű tételszáma az annotáció után szerepel. A bevezető jegyzeteknél pedig minden esetben kétirányú utalók találhatók. A tanulmányokat tartalmazó részben az egyes alfejezeteken belül a rendszerezés alapja a szerzői betűrend. Néhány fejezetben (pl. Politika, Zeneművészet) az adott tudományterület jeles képviselőiről megjelent írásoknál azonban a tárgyalt személyek betűrendjében követik egymást a tételek. Ezen belül pedig a szépirodalmi rész kapcsán leírt szabályok érvényesülnek. Ez az elrendezés jellemző a Nekrológokat bemutató részre is. Például: Ady Endre 353. Parti Nagy Lajos Ady-cédulák: Beszélgetés egy szekfűvel = Pór Péter Meditáció Ady újraolvasásának esélyeiről = A levelezések című részben a levelek íróinak neve kapott tételszámot, ahol ez nem volt lehetséges, illetve jellemző, ott annotációként szerepelnek a levelek ismertebb írói. A Bírálat című részben a folyóirat Figyelő című rovatának anyaga található. Itt a bírált művek szerzőinek betűrendjében olvashatók a tételek, amelyek alatt a bírált művek betűrendje szerint rendeztem az anyagot. A többszerzős művek minden szerzőnél megtalálhatóak. Amennyiben egy bírálat több szerző több művéről szól, ott utalók segítik az eligazodást. A kritikák szerzőinek neve és a kritika címe zárójelben és dőlt betűvel szedve szerepel. Ahol a kritika és a bírált mű címe azonos, ott csupán a kritika írójánek neve található. Néhány esetben a folyóiratban már közöltek a bírált műből részleteket. Ezeket kétirányú utalóval jelöltem. A kritikák szerzőinek 7

8 megismerésében a névmutató használatával van lehetőség. Az egyéb bírálati kategóriákban (pl. folyóiratok, hangzódokumentumok) is hasonlóan került rendezésre az anyag. Például: 594. Bódis Kriszta Kemény vaj (Doboss Gyula: A dokumentummontázstól a regény felé) = lásd 159. Hangzó dukomentum bírálata: 831. Bach, Johann Sebastian Máté-passió. Vezényel Nikolaus Harnoncourt. Das alte Werk/Teldec. (Malina János: A Máté-passió esete Harnoncourt-ral) = A névmutatóban az adott személyhez, írásaihoz kapcsolódó tételszámok találhatóak. Itt felsoroltam a bibliográfiai leírásokban szereplő összes szerző és közreműködő nevét. A közreműködők, vagyis a szerkesztők és az adott cikket közzétevők tételszámai dőlt betűvel szedettek. Míg a fordítókat félkövérrel jelöltem, addig az adott személyről szóló és az illetőhöz kapcsolódó irodalom tételszámai aláhúzottak. A bírálatok esetében a kritikák írói szerepelnek szerzőként, míg a bírált művek írói a személyekhez kapcsolódó irodalomhoz hasonlóan aláhúzással szerepelnek. Ehhez hasonló jelölést alkalmaztam a levelezések esetében is. Például: Bratka László: 161.; 303/1-2.;

9 SZÉPIRODALOM Magyar irodalom Versek 1. Aczél Géza kocsonya = Acsai Roland Az ég madarai a földben = Ágh István Ebéd a kastélyban = Alsóörsön tavaly, most meg Almádiból = Kilencszer hét = Képzelődés Orbán Ottó emlékére = Valahol az a réges-régi = Himlőoltás = Budai cukrászda = Kivégzés = André András Végállomás: Auschwitz = Arató Zsófia Gólya viszi a fiát = Asaf, Uri Kőteve = Asztalos András A költő vékony = Fohász =

10 8. Bajtai András Ami titok = A visszaút = Bakos András Hóember a tükörben = Balázs Imre József A mézesüvegből = Doktor karnevál = Balla D. Károly Keresés = Balla Zsófia Csöndfoltok: Petri György emlékére = Baranyai László Móricz, Márai = Bari Károly Régies vers Assisi Szent Ferenchez = Keleti dallamra = Báthori Csaba Tisztítóvíz = Egyszer és ezerszer = A harmadikon = Érintés = Apák titkai = Berda József Egy költőre = Furcsa ez = Jutalom = Két kegyetlen kritikaféle =

11 Recept = Fintor = Gyermeteg eset = Forrongó futamok = Borzalom = (Közzéteszi Domokos Mátyás) lásd még Bertók László Téli = Zsombék = Súlyosbítás = Lyukas korsó = Két limerik = (lásd még: 331.) Fölmegy a padlásra = Ahogy a tükrön átnyúl = Lyukas földrajz (Részletek) = (lásd még: 331.) Azt mondják, költő = Megcsendült a bal füle = Fekete tejút, hangyák vonulnak = Ahogy hátrafelé, ahogy betolat = Boldog lehetett volna, igen = Bodor Béla Szabadban = Csereakció = Bogdán László Átiratok múzeuma A holló = Bognár Róbert Két limerik = (lásd még: 331.) 21. Czilczer Olga Felvétel indul =

12 Telefonhang = Fénycsóva, kinyúlóban = A fán fölfelé = Percek, futamok = Csengery Kristóf Minden, ahogy volt = Azon a sűrű = Falfehér = A pók jobban fél = Szent este = Ha megunja, fordul = Habrend = Két limerik = (lásd még: 331.) Megtalálja-e majd? = Sárga biztatás = Harminckettő, negyvennégy = Inverzió = Eurüdiké ruhái = Fölfelé a lépcsőn = A megírt hold = Zuboly hajnali elmélkedése = Egyedül táncol = A gazfickó nyomában = Köd, bot, kutya, kiáltás = Fogműtét után = Egy megrendelés története = Belső kalandok = Ezt rögtönözte, amikor már hónapok óta egy sort sem sikerült írnia = Hirtelen fejjel lefelé = Minden létező = Álomittasan =

13 Előtte, közben, utána = A nem való világ = December, merülés = Csiki László Ahogy a dolgok történni kezdenek = Csordás Gábor Curriculum = Sanzon = Welcome = Találkozás = Csukás István Egy költő lakik a magasban (O. O. halálára) = Darányi Sándor A Lipótmezőn = Mint egy kirándulás = Vale = Limbuson = Ketten = Deák László Adys mutálás = A hetedik napon = Déri Balázs Sorsválasztás = Nagyon lassan és ünnepélyesen = Moralia = Dobozi Eszter Beatrice Dantéhoz = Lételem =

14 30. Eörsi István E. I. önkéntesből Ady Endre egyik verssora félelmet vált ki vagy reményt, esetleg mind a kettőt = Ábrahám és Izsák = Irodalmi kérdések = Fábri Péter Nincs = Hús-vér vers = Falcsik Mária Karácsonyi utóének = Asszony a naplementében = Novemberi napfény = Mi lesz a szexszel? = Most én is mint könnyes bohóc = Keresetlenül = Arspo. Brevis = Bejárólíra = Le grand écart = Egy utazás képei = Alkaioszi = Álmodozás 1975 = Hajnal = Végül = Egy lélekhez = Legendák margójára = Fecske Csaba Olimposzi pletyka = (lásd még: 331.) 14

15 34. Ferencz Győző Esszé egy emberről: imitáció = Süt a nap = Kihűlt salak = Filip Tamás Reggel az antikváriumban = Színre színt = Egy Galimberti-vászon = Képregény = Árnyékod fényében = Kávéház = Az utolsó metró = Önarckép darabokban = Fischer Mária Ahol és ahogyan, mégsem mindegy = Jégen a francia páros = Ezúttal hallgatok, nem beszélek = Mondatok a negyedik évszakból = Egyre közelebb = Mégsem a jelen = Innen az Óperencián = Csendes időben elénk állnak = Novemberi rejtőzködés = Rajziskola, dioptriával = Direkt és hagyományos = Másféle változat = Fisli Éva NYERSfordítás (32-es Browning Róbert: Az exnőm) =

16 38. Fodor Ákos Axióma = Buddha Weimarban = A személytelenség -ről = Egy Bashō-tanítvány beszámolója = Bosszukás őszike = Impromptu = A mások órája = Summa = Szamárpanasz = Petri = Időtlen idő = Őszike = J. W. G.-Hommage = Mantra = Quasi una novella = Télike = Értékelés = A bevásárlóközpontban = Elérzékenyülés = N. N. vízen jár; anyukája a parton állva korholja = Sóhaj a Dunánál = Káprázat = Klip = Aggastyán = Dal = Életszerű pillanat = Posztgraduális = Petrimprovizáció = Tószt =

17 39. Fulvia Kocsiverseny = lásd még Furmann Imre Az út vége = G. István László lásd: Géher István László 41. Gál Ferenc Ódák és más tagadások [Tudnék mesélni] = Ódák és más tagadások (Előhang) = Ódák és más tagadások [Mint abban a másik álomszerű] = Ízelítőül = Egy régi előadásról = Az egyke dalaiból = Galló Tamás Óda május elsején = Gát Anna A Tarot sorozatból = Takarásban (Veni Sancte) = Gáti István Anyám és Szörény Rezső = Géher István László / G. István László Hihetetlen = Ítéletedből = Kopoltyúvers = Öregember székkel =

18 Hozam = Burger King = Az órás = Főpincér = Gellén-Miklós Gábor Együgyű dal a szeretetről = Az elégedetlenség dala = Gerevich András Teiresziász = Odüsszeusz = Karácsony New Yorkban = Szórakozás San Franciscoban = Tragédia = Interjú = Gergely Ágnes Immanuel Kanttal, egy régi pénteken = Kihalt az ég = A kastély előtt = (lásd kritikája: 617) Ami belőle megmaradt = Az ecset = A kék vonat = Egy régi vers visszhangja = Diszkurzív = (lásd még: 331.) Ködben = (lásd még: 331.) Az éjszakai lovasok = Valamit a vadludakról = Gerle János Limerik = Győrffy Ákos Égszelet =

19 51. Győri László Lefelé = Lemezlovasok = Mozzanat = Halasi Zoltán Hármasút = Smile = A fordító dala = Az élő Vajdához = Jelenlét = Anód katód = Mi négyen = Psalmus = Elemi formák = Gyermekjátékok = Sikari = Rossz év = Halmai Tamás Másik hajó = Handi Péter Apa = Ezen az állomáson = kaland = Határ Győző Anorexia nervosa = Ólomputtony = Őszi táj = Tisztánlátás = Dosztojevszkij = Khronon =

20 Gubó = A rímkormányos = Végakkord = Szent Mihály úr = Világpolgár = Hüvely = Levélcímzés = Teremtés sanyarú kényszere = Ki kit egyen meg = Pondróféreg trenódiája = Ügyem-fogytán = Ahol a part szakad = Majomhajó = Anglia: A rímkabaréból = Vesztegzár = A Buldog Ildikó = Bölcsődal = Alvearium Magnum = A monarchia = Élők = A zuhogónál = Szép öregség = A pille és a láng = Elaggot emberpár = Galacsinhajtás = Álmatag oroszlán = The Human Predicament = Vakablak = Hamarabb semmint = Párizs = Az első lépés = Kártyavár =

21 Marsziász = Irón és palajbász = Álomvilág = Rock solitaire = Merengő éjszakák = Menetrend = Horváth Elemér amerika = eső éjjel = hazaérkezés = távozás a parnasszusról = anonymus = ferragosto = adeodatus temetése = panoráma = horatius = levél leopardinak = recanati = american hill = útra kelés = iustitia = sorok egy kínai lánynak amerikába = lucrezia borgia = dante = a száműzött = inferno = tavozás firenzéből = aeternitas = petri györgy = árkádiában = petri new yorkban = a kozmopolita =

22 lótuszülésben = napfogyatkozás = canis maior = a hortobágy poétája = lautréamont: poetica = tabula rasa = a trubadúr = szimultán = dante a 2. körben = a hold alkonya = montaigne = metamorfózisok = lehet hogy = perspektíva = gemma donati = minolta = panoráma II. = jégkorszak = wei chuang után = a barbár incidens = virág a domboldalon = de vulgari eloquentia = csillagos ég = diákbál = a tanárnő levele = apokalipszis = levél egy távoli barátnak = madártávlat = bakucz = petrinek odaátra = a szirének éneke = suora beatrice =

23 amor sanctus = antiochiam1148 = arany jános utca = hamvazószerda = a szerpentinút = visszfény = zephyr = gottfried benn = julie vellay = álmatlanul newyorkban = útra készen = kompozíció = kompozíció II. = evening land = dűlőúton = erőltetett menet = az ismeretlen asszonynak = éjszakai szánkózás = levelek sehova = mottók a mai napra = asszony a karosszékben = egy velencei kurtizán emlékére = daphne = carla reuben = téli reggel = a meglepetés = házi feladat = a kiűzetés után = a paradicsom után = a pesti találkozás = hallucináció = levél new yorkba =

24 brecht halála = josephus = Imre Flóra Ronsard a régészetről olvas = A hegyről lefelé = Monológ = Ronsard a haldoklásra gondol = Időváltozás = Ronsard áthangol = Korčula = Téli depresszió = Ronsard utánaszámol = Ronsard már megint = A szegény vén bolond = Ezékiel = Herbsttag = Várakozás = Platonizmus = Platonizmus (II III) = Platonizmus (IV V) = Imreh András Zárás előtt a Vidám Parkban = Altató = Földrengés Mexikóban = Két limerik = (lásd még: 331.) Visszafelé = A vizitáció = Műfordító műhely = Füge = A váltótárs = Madarak =

25 Új nyár, új kert = Kutya és kalapács = Jász Attila egy szertartás nehézségei = Utolsó mozdulat = Maradék nélkül = A Pillantások kézikönyvé -ből = A mu-száj = A tenger = Jónás Tamás Nem szeretem a lányokat = Hiába = Sürgős = hármas oltár = Bolondos = csoda per = Mondóka = Holló = Magyarázatok M. (azaz mindenki) számára, miért a halálról írok, ha Petri jut eszembe = meglepetés = szüleim halálának jelenetei = Kántor Péter Kétezer, nagy fehér kutya = Durban = Gyuri = Egy régi költő születésnapjára = Egy ajtó = Lóstaféta = (lásd kritikája: 631.) Két limerik = (lásd még: 331.) Megtanulni élni II. =

26 Kikötő blues = Jelentéstétel = Ha kérdezel = Hét gyerekvers: Kalapos = Kutya baj = Galiba = Libalovas = A dobozolt baj = Göncölszekér = Hány óra van = Macska-egér = Valami beszélgetésféle = Öt gyerekvers: Fut az erdei ösvény = Béka-parti = Szélforgó = Erdőszélen = Vándor-ballada = A padban = Megmutatom a kosaramat = A hídon át = Este = Kántor Zsolt Miként múlik el, ami megmarad = Kányádi Sándor Sörény és koponya = Bajor Andor kései elsiratása = Vége felé =

27 64. Karafiáth Orsolya A nappal versei = Minden, amit a felejtésről tudni kell = A Titok-törvénykönyv = Kemény István Keresztény és közép = Fel és alá az érdligeti állomáson = Kinde Annamária Szandra Mayt megtalálni = Szandra hiúzoknak beszél = Majd ezt dalolja a hiéna = Kiss Anna Örvény = De hát = Kodolányi Gyula Ami nem az enyém = Sejtelmek = Kovács András Ferenc Téli prézli = Csakcsöndzöng Cángráng-gjacó félszáz dalai = Berzsenyis antik = Ezredévi ódákok = Kavafisz-átiratok: Sírfelirat, A Lagida vendégszeretete, Tengeri ütközet; Pénzérmék = Irodalmi divatok = (lásd még: 331.) Posztromantika = (lásd még: 331.) Új Nyugat = (lásd még: 331.) Kavafisz-átiratok: A Ptolemaioszok dicsősége = Itália partvidékén = Szegény Ibrahim = (lásd még: 331.) 27

28 Közutálat = (lásd még: 331.) Angol disznóság = (lásd még: 331.) Kincstári humorista = (lásd még: 331.) Párizsi dallam, brüsszeli chanson = Prológ az olvasóhoz = Hazai nyalánkságok = Őszi-téli dallamok = Tengerész Henrik búcsúzik = Tág őszi kvintett = Álmatlanság. Hommage à Kosztolányi = Kavafisz-átiratok: A poszeidóniaiak; Hazatérés Hellaszból; Lanisz sírja; Ötvösmunka = Kavafisz-átiratok: Lépcsőházakban; És fölkönyököltem, elnyújtóztam a hálófülkék gyűrt fekhelyein; Egy félóra; 1903 napjai; A bekötött váll = lásd még Kovács István Virrasztás egy altemplomban = Az égő semmi = Kőrizs Imre Egykori iskoláimba = Verzió = Constance = Ha most kellene elkezdeni élni = Krúdy Gyula átutazik Sinistra körzeten = Az élet olyan, mint = Két limerik = (lásd még: 331.) Horácból = Ugyancsak = Karácsonyi ódi = Non omnia moriar =

29 Az élet (már megint = Kimaradt = Hommage = Horatius-négykezes = Használati utasítás = Rekviem = Best before = A wellness-rovatból = Ut pictura poesis = Ez az egész = Kukorelly Endre Köszönöm szépen, hogy kicsit lebiggyesztette az ajkát (Napló) = Üldözések = Élet és nem ezeket ismételgetjük = Egy fényképre = Samunadrág = Kun Árpád Arles = Véletlen madár = Philémón és Baukisz = Lackfi János A kapocs = Jogos önvédelem = Mentem elébb = Kormos gyertya = Aludni valahogy = Öt perc alatt a holdra = Doku = Encián = Bőröndök, emberek =

30 Belépni egy házba = Nincs más út = Nyári villamos = Növényevők = Ego = Gombászoknak való = Dolgok súlya = Érés = Régi-új = Elektromos = Erőszak = Cédra = Nemzedék = Buboréksúly = Škoda-dal = Laczkor Gábor Horác = Ladányi István (infinitus) = Ladányi-Turóczy Csilla Kislány tompa késsel = Panelproli-öregasszony = Lajos Mariann Szempillád rojtja = Lator László A moirák = Trágáriácskák = (lásd még: 331.) Szarvasbőgés = A tér, a tárgyak =

31 Erdő = Latyakos út = Lázár Balázs Hexameter = összeérnek a viszonyok = Lázár Júlia A disznó = Mint a pöröly = nyár = ahogy a tücskök = Lázáry René Sándor / Kovács András Ferenc álneve; lásd még: 69. Búcsú Erdélytől = Franczia ágyam = Café Meknès = Bonne à croquer = Berzsenyihez = Európa pora = Réminiscenes rimbaldiennes = Én, Ahasvérus = Léha catullusi lopkodások = René szerelmes éneke = Moulin Rouge, Montmarte = Rondeau tanári egymagamról = Rondeau rideg szerelmeséhez = Lóczy Simon responsuma = Könyörtelen szépségtől búcsúzik = Hódolat Omar Khajjámnak! = (Óh, hány poéta ) = (Magyar kisváros ) = Ünnepi, hősi világ! = (Ledöntötték a szobrokat) =

32 Baudelaire levele anyjához = Harminczhatodik születésnapom Velenczében = De Aegypto = Huszadik születésnapom Abu Szimbelben = Amores = Catullus-parafrázis = L après-midi de Catulle = Carmen = Lődi Tamás Barlangászként vagy hogyan = Lövétei Lázár László Mészfehér = Homokóra = Árkádia-féle = Luca Anna Merülj le = Epifánia = Hámozott alma = Hisztérikus hold = Legyél bátor = Varázshegy = Magyar László András Kafkának szeretettel = Keselyű = Szamszára = Agár és nyúl = Elveszett Paradicsom - két felvonásban = Mecseki Rita Eszter Tatjana leveleiből = A tenger felől futottak =

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery TARTALOM a HOLMI tizenötödik (2003. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2003. NOVEMBER DECEMBER Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 104 FIGYELŐ gon dolta magáról, hogy a szövegekben felbukkanó képeket már jól ismeri, arra sarkallt, hogy egy-egy fejezet olvasása közben mutatóujjamat könyvjelzőként a lapok közé dugva a másik kezemmel

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2008. október november Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2011. március április* Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FOLYÓIRATOK 2000. 2007. 2., 8. Bárka, 2007. 4. Élet és Irodalom, 2007. május 25., június 1. Életünk, 2007. 6 7, 8. Ezredvég, 2007. 6 7. Forrás,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 102 FIGYELÕ dagítani. A legdicséretreméltóbb trükk a The Sun is Still Still címû hetedik szám, egy lassan már hatéves felvételük elnyújtott, új verziója. A lelassított dobgépek hangmintái és a Freescha

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos Mátyás,

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr

Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr Fotó: Szabó Béla A kultúra, az információ, a zene helye ez

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2006. DECEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 24 oldalas melléklettel Balassi Kiadó Kôszeghy Péter Kertész Ákos A lelket fertôzô média Murányi Gábor Történelmi böngészde Tandori

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Látomások a szegedi Grand Caféban

Látomások a szegedi Grand Caféban Erdélyi Ágnes Látomások a szegedi Grand Caféban Itt ülünk a szegedi Grand Caféban mozis és kávés társammal, Évával, lapozgatjuk levéltári je zeteinket, a megsárgult szegedi hírlapokból kimásolt tudósításokat,

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2003. ÁPRILIS 3. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Fesztivál ante portas Kertész Ákos SZOT-díjam története Tarján Tamás Szeggel szeget Sári László Az ifjú Lin-csi

Részletesebben