Holmi repertórium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Holmi repertórium 2000-2004"

Átírás

1 Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Holmi repertórium Konzulens: Dr. Murányi Péter főiskolai docens Készítette: Handó Diána informatikus könyvtáros művelődésszervező Szombathely

2 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 A Holmiról... 4 A repertóriumról... 6 Szépirodalom... 9 Magyar irodalom... 9 Versek... 9 Széppróza Novellák, elbeszélések, mesék, regényrészletek: Napló, visszaemlékezés Esszék Világirodalom Versek Széppróza Novellák, elbeszélések, mesék, regényrészletek Naplók, naplórészletek Drámák Esszék Dokumentumok, jegyzetek, tanulmányok Irodalomelmélet Irodalomtörténet Írások a magyar irodalomról Cikkek írókról, költőkről, irodalmárokról Írások a világirodalomról Cikkek külföldi írókról, költőkről, irodalmárokról Levelezések Nyelvészet Írások nyelvészekről Filozófia, pszichológia Cikkek filozófusokról Társadalom Kultúra Politika Cikkek politikusokról Szociológia, szociográfia Történelem Cikkek történelmi személyekről Vallás Művészetek Képzőművészet Cikkek képzőművészekről Építészet Zeneművészet Cikkek zeneszerzőkről, zeneszerzőkről

3 Kotta Film-, színház-, és táncművészet Cikkek színházi személyekről Bevezető jegyzetek Interjúk Nekrológok Bírálatok Szépirodalom Magyar szerzők művei Külföldi szerzők művei Szakirodalom Magyar szerzők művei Külföldi szerzők művei Bírálatok folyóiratokról Bírálatok kiállításokról, gyűjteményekről Bírálatok komolyzenei koncertekről Bírálatok hangzó dokumentumokról Bírálatok filmekről Egyéb írások, viták, hozzászólások A HOLMI postájából Névmutató

4 A Holmiról Van az emberbe egy olly mélly titok a többi közt, mellynek felfedezésén eleitöl fogva fárad, és benne határozást nem tehet. (Bessenyei György: A holmi, 1779.) A Holmi októberében indult új irodalmi és kulturális folyóiratként. Címlapján Minerva baglya látható. A folyóirat címe Bessenyei György A holmi című írására utal. Az ekkoriban alapuló számos lap közül kiemelkedően meghatározó szerepet tölt be a magyar irodalmi életben. Az irodalom mellett nagy számban jelentetnek meg a különböző tudományterületekről és művészetekről is írásokat. A Holmi főrésze nem tartalmaz rovatcímeket. A magyar irodalommal vegyesen közlik a világirodalmi írásokat. A versek, novellák, regényrészletek, naplók, visszaemlékezések mellett esszék és nagyobb tanulmányok is találhatóak benne, valamint megjelentetnek irodalomtörténeti dokumentumokat, leveleket is. A különböző műfajú írások közti eligazodást és a folyóiratban megjelent művek áttekintését a félévenként megjelenő tartalomjegyzékek segítik. A Holmi a mai magyar irodalom jeles képviselőit vonultatja fel, Ágh Istvántól Rába Györgyig és Rakovszky Zsuzsáig, Bán Zoltán Andrástól Nádas Péterig. A folyóiratban a mai irodalom meghatározó alakjai mellett klasszikusokkal is találkozhatunk. A folyóirat kiemelt része a Figyelő, amely kritikákat és recenziókat tartalmaz. Már a folyóirat indulásától csak igényes, határozott gondolatot tartalmazó bírálatokat közölnek. A kritikák között nemcsak könyvkritikák, hanem kiállítások, hanganyagok stb. bírálatai is megtalálhatók. A bírálatok kapcsán a szerkesztőséghez érkezett észrevételeket, megjegyzéseket pedig külön a folyóirat Vita, illetve A HOLMI postájából című részeiben közlik. 4

5 A folyóirat adatai: Címe: Holmi Indult: Megjelenik: havonta Szerkesztők: Réz Pál (főszerkesztő) (1989. október -) Radnóti Sándor (bírálat) (1989. október -) Várady Szabolcs (vers) (1991. január -) Domokos Mátyás (széppóza) (1989. október június) Závada Pál (széppróza) (2000. július -) Fodor Géza (1994. március -) Szalai Júlia (1994. március -) Voszka Éva (2004. szeptember -) Szerkesztőbizottság: Bodor Ádám (1994. március -) Dávidházi Péter (1994. március -) Domokos Mátyás (2000. június -) Göncz Árpád (1989. október -) Kocsis Zoltán (1989. október -) Lator László (1994. március -) Ludassy Mária (1989. október -) Nádasdy Ádám (2004. szeptember -) Petri György (1989. október december) Rakovszky Zsuzsa (1994. március -) Vásárhelyi Júlia (1989. október -) Závada Pál (1994. március június) Tördelőszerkesztő: Környei Anikó A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet 5

6 A repertóriumról Jelen repertórium a Holmi című irodalmi és kulturális folyóirat es időszakát dolgozza fel. A repertórium készítésénél figyelembe vettem az eddig elkészült az es, és a es részeket feltáró repertóriumokat. A repertórium célja kettős egyrészt képet ad a folyóiratról és annak arculatáról, jellemzőiről, másrészt segíti az adott időszak alatt megjelent közlemények gyors visszakeresését. A repertórium két nagy részből áll. Az első maga a repertórium, amely alapvetően szakrendi felépítésű. A második rész a mutatót tartalmazza, amely összegző listát ad az adott szerző által írt és a róla szóló művekről. A folyóirat felépítésének megfelelően három nagy terület szerint találhatóak meg a közlemények: Szépirodalom; Dokumetnumok, jegyzetek, tanulmányok; Bírálatok. A szépirodalmon belül elkülönül a magyar- és a világirodalom, melyeket műnemek szerinti alkategóriákra osztottam. A repertórium egyes témáin, fejezetein belül az írók, szerzők betürendjében találhatóak az egyes tételek, ezen belül pedig az időrend dominál. A tételek leírásánál az egyszerűségre törekedtem. A szerzőségi és címadatok után a lelőhelyadatok olvashatóak (megjelenés ideje, száma, oldalszám). Ezt egyes esetekben annotáció egészíti ki. Pédául: tételszám megjelenés éve oldalszám 312. Pizzi, Italo Kiadatlan Verdi-jegyzetek = (Magyarósi Gizella fordítása) sorszám ann. jegyzetekkel annotáció Az egy szerző által írt művek nem kapnak külön tételszámot. Ha a világirodalmi résznél egy szerző egyszerre megjelenő több művének a fordítója 6

7 azonos, akkor csak a tétel végén tüntetem fel a fordítót. Ez igaz a továbbiakban a jegyzetekkel való ellátottság jelölésénél is. A különböző tételek közti összefüggéseket utalók jelölik, így a kapcsolódó mű tételszáma az annotáció után szerepel. A bevezető jegyzeteknél pedig minden esetben kétirányú utalók találhatók. A tanulmányokat tartalmazó részben az egyes alfejezeteken belül a rendszerezés alapja a szerzői betűrend. Néhány fejezetben (pl. Politika, Zeneművészet) az adott tudományterület jeles képviselőiről megjelent írásoknál azonban a tárgyalt személyek betűrendjében követik egymást a tételek. Ezen belül pedig a szépirodalmi rész kapcsán leírt szabályok érvényesülnek. Ez az elrendezés jellemző a Nekrológokat bemutató részre is. Például: Ady Endre 353. Parti Nagy Lajos Ady-cédulák: Beszélgetés egy szekfűvel = Pór Péter Meditáció Ady újraolvasásának esélyeiről = A levelezések című részben a levelek íróinak neve kapott tételszámot, ahol ez nem volt lehetséges, illetve jellemző, ott annotációként szerepelnek a levelek ismertebb írói. A Bírálat című részben a folyóirat Figyelő című rovatának anyaga található. Itt a bírált művek szerzőinek betűrendjében olvashatók a tételek, amelyek alatt a bírált művek betűrendje szerint rendeztem az anyagot. A többszerzős művek minden szerzőnél megtalálhatóak. Amennyiben egy bírálat több szerző több művéről szól, ott utalók segítik az eligazodást. A kritikák szerzőinek neve és a kritika címe zárójelben és dőlt betűvel szedve szerepel. Ahol a kritika és a bírált mű címe azonos, ott csupán a kritika írójánek neve található. Néhány esetben a folyóiratban már közöltek a bírált műből részleteket. Ezeket kétirányú utalóval jelöltem. A kritikák szerzőinek 7

8 megismerésében a névmutató használatával van lehetőség. Az egyéb bírálati kategóriákban (pl. folyóiratok, hangzódokumentumok) is hasonlóan került rendezésre az anyag. Például: 594. Bódis Kriszta Kemény vaj (Doboss Gyula: A dokumentummontázstól a regény felé) = lásd 159. Hangzó dukomentum bírálata: 831. Bach, Johann Sebastian Máté-passió. Vezényel Nikolaus Harnoncourt. Das alte Werk/Teldec. (Malina János: A Máté-passió esete Harnoncourt-ral) = A névmutatóban az adott személyhez, írásaihoz kapcsolódó tételszámok találhatóak. Itt felsoroltam a bibliográfiai leírásokban szereplő összes szerző és közreműködő nevét. A közreműködők, vagyis a szerkesztők és az adott cikket közzétevők tételszámai dőlt betűvel szedettek. Míg a fordítókat félkövérrel jelöltem, addig az adott személyről szóló és az illetőhöz kapcsolódó irodalom tételszámai aláhúzottak. A bírálatok esetében a kritikák írói szerepelnek szerzőként, míg a bírált művek írói a személyekhez kapcsolódó irodalomhoz hasonlóan aláhúzással szerepelnek. Ehhez hasonló jelölést alkalmaztam a levelezések esetében is. Például: Bratka László: 161.; 303/1-2.;

9 SZÉPIRODALOM Magyar irodalom Versek 1. Aczél Géza kocsonya = Acsai Roland Az ég madarai a földben = Ágh István Ebéd a kastélyban = Alsóörsön tavaly, most meg Almádiból = Kilencszer hét = Képzelődés Orbán Ottó emlékére = Valahol az a réges-régi = Himlőoltás = Budai cukrászda = Kivégzés = André András Végállomás: Auschwitz = Arató Zsófia Gólya viszi a fiát = Asaf, Uri Kőteve = Asztalos András A költő vékony = Fohász =

10 8. Bajtai András Ami titok = A visszaút = Bakos András Hóember a tükörben = Balázs Imre József A mézesüvegből = Doktor karnevál = Balla D. Károly Keresés = Balla Zsófia Csöndfoltok: Petri György emlékére = Baranyai László Móricz, Márai = Bari Károly Régies vers Assisi Szent Ferenchez = Keleti dallamra = Báthori Csaba Tisztítóvíz = Egyszer és ezerszer = A harmadikon = Érintés = Apák titkai = Berda József Egy költőre = Furcsa ez = Jutalom = Két kegyetlen kritikaféle =

11 Recept = Fintor = Gyermeteg eset = Forrongó futamok = Borzalom = (Közzéteszi Domokos Mátyás) lásd még Bertók László Téli = Zsombék = Súlyosbítás = Lyukas korsó = Két limerik = (lásd még: 331.) Fölmegy a padlásra = Ahogy a tükrön átnyúl = Lyukas földrajz (Részletek) = (lásd még: 331.) Azt mondják, költő = Megcsendült a bal füle = Fekete tejút, hangyák vonulnak = Ahogy hátrafelé, ahogy betolat = Boldog lehetett volna, igen = Bodor Béla Szabadban = Csereakció = Bogdán László Átiratok múzeuma A holló = Bognár Róbert Két limerik = (lásd még: 331.) 21. Czilczer Olga Felvétel indul =

12 Telefonhang = Fénycsóva, kinyúlóban = A fán fölfelé = Percek, futamok = Csengery Kristóf Minden, ahogy volt = Azon a sűrű = Falfehér = A pók jobban fél = Szent este = Ha megunja, fordul = Habrend = Két limerik = (lásd még: 331.) Megtalálja-e majd? = Sárga biztatás = Harminckettő, negyvennégy = Inverzió = Eurüdiké ruhái = Fölfelé a lépcsőn = A megírt hold = Zuboly hajnali elmélkedése = Egyedül táncol = A gazfickó nyomában = Köd, bot, kutya, kiáltás = Fogműtét után = Egy megrendelés története = Belső kalandok = Ezt rögtönözte, amikor már hónapok óta egy sort sem sikerült írnia = Hirtelen fejjel lefelé = Minden létező = Álomittasan =

13 Előtte, közben, utána = A nem való világ = December, merülés = Csiki László Ahogy a dolgok történni kezdenek = Csordás Gábor Curriculum = Sanzon = Welcome = Találkozás = Csukás István Egy költő lakik a magasban (O. O. halálára) = Darányi Sándor A Lipótmezőn = Mint egy kirándulás = Vale = Limbuson = Ketten = Deák László Adys mutálás = A hetedik napon = Déri Balázs Sorsválasztás = Nagyon lassan és ünnepélyesen = Moralia = Dobozi Eszter Beatrice Dantéhoz = Lételem =

14 30. Eörsi István E. I. önkéntesből Ady Endre egyik verssora félelmet vált ki vagy reményt, esetleg mind a kettőt = Ábrahám és Izsák = Irodalmi kérdések = Fábri Péter Nincs = Hús-vér vers = Falcsik Mária Karácsonyi utóének = Asszony a naplementében = Novemberi napfény = Mi lesz a szexszel? = Most én is mint könnyes bohóc = Keresetlenül = Arspo. Brevis = Bejárólíra = Le grand écart = Egy utazás képei = Alkaioszi = Álmodozás 1975 = Hajnal = Végül = Egy lélekhez = Legendák margójára = Fecske Csaba Olimposzi pletyka = (lásd még: 331.) 14

15 34. Ferencz Győző Esszé egy emberről: imitáció = Süt a nap = Kihűlt salak = Filip Tamás Reggel az antikváriumban = Színre színt = Egy Galimberti-vászon = Képregény = Árnyékod fényében = Kávéház = Az utolsó metró = Önarckép darabokban = Fischer Mária Ahol és ahogyan, mégsem mindegy = Jégen a francia páros = Ezúttal hallgatok, nem beszélek = Mondatok a negyedik évszakból = Egyre közelebb = Mégsem a jelen = Innen az Óperencián = Csendes időben elénk állnak = Novemberi rejtőzködés = Rajziskola, dioptriával = Direkt és hagyományos = Másféle változat = Fisli Éva NYERSfordítás (32-es Browning Róbert: Az exnőm) =

16 38. Fodor Ákos Axióma = Buddha Weimarban = A személytelenség -ről = Egy Bashō-tanítvány beszámolója = Bosszukás őszike = Impromptu = A mások órája = Summa = Szamárpanasz = Petri = Időtlen idő = Őszike = J. W. G.-Hommage = Mantra = Quasi una novella = Télike = Értékelés = A bevásárlóközpontban = Elérzékenyülés = N. N. vízen jár; anyukája a parton állva korholja = Sóhaj a Dunánál = Káprázat = Klip = Aggastyán = Dal = Életszerű pillanat = Posztgraduális = Petrimprovizáció = Tószt =

17 39. Fulvia Kocsiverseny = lásd még Furmann Imre Az út vége = G. István László lásd: Géher István László 41. Gál Ferenc Ódák és más tagadások [Tudnék mesélni] = Ódák és más tagadások (Előhang) = Ódák és más tagadások [Mint abban a másik álomszerű] = Ízelítőül = Egy régi előadásról = Az egyke dalaiból = Galló Tamás Óda május elsején = Gát Anna A Tarot sorozatból = Takarásban (Veni Sancte) = Gáti István Anyám és Szörény Rezső = Géher István László / G. István László Hihetetlen = Ítéletedből = Kopoltyúvers = Öregember székkel =

18 Hozam = Burger King = Az órás = Főpincér = Gellén-Miklós Gábor Együgyű dal a szeretetről = Az elégedetlenség dala = Gerevich András Teiresziász = Odüsszeusz = Karácsony New Yorkban = Szórakozás San Franciscoban = Tragédia = Interjú = Gergely Ágnes Immanuel Kanttal, egy régi pénteken = Kihalt az ég = A kastély előtt = (lásd kritikája: 617) Ami belőle megmaradt = Az ecset = A kék vonat = Egy régi vers visszhangja = Diszkurzív = (lásd még: 331.) Ködben = (lásd még: 331.) Az éjszakai lovasok = Valamit a vadludakról = Gerle János Limerik = Győrffy Ákos Égszelet =

19 51. Győri László Lefelé = Lemezlovasok = Mozzanat = Halasi Zoltán Hármasút = Smile = A fordító dala = Az élő Vajdához = Jelenlét = Anód katód = Mi négyen = Psalmus = Elemi formák = Gyermekjátékok = Sikari = Rossz év = Halmai Tamás Másik hajó = Handi Péter Apa = Ezen az állomáson = kaland = Határ Győző Anorexia nervosa = Ólomputtony = Őszi táj = Tisztánlátás = Dosztojevszkij = Khronon =

20 Gubó = A rímkormányos = Végakkord = Szent Mihály úr = Világpolgár = Hüvely = Levélcímzés = Teremtés sanyarú kényszere = Ki kit egyen meg = Pondróféreg trenódiája = Ügyem-fogytán = Ahol a part szakad = Majomhajó = Anglia: A rímkabaréból = Vesztegzár = A Buldog Ildikó = Bölcsődal = Alvearium Magnum = A monarchia = Élők = A zuhogónál = Szép öregség = A pille és a láng = Elaggot emberpár = Galacsinhajtás = Álmatag oroszlán = The Human Predicament = Vakablak = Hamarabb semmint = Párizs = Az első lépés = Kártyavár =

21 Marsziász = Irón és palajbász = Álomvilág = Rock solitaire = Merengő éjszakák = Menetrend = Horváth Elemér amerika = eső éjjel = hazaérkezés = távozás a parnasszusról = anonymus = ferragosto = adeodatus temetése = panoráma = horatius = levél leopardinak = recanati = american hill = útra kelés = iustitia = sorok egy kínai lánynak amerikába = lucrezia borgia = dante = a száműzött = inferno = tavozás firenzéből = aeternitas = petri györgy = árkádiában = petri new yorkban = a kozmopolita =

22 lótuszülésben = napfogyatkozás = canis maior = a hortobágy poétája = lautréamont: poetica = tabula rasa = a trubadúr = szimultán = dante a 2. körben = a hold alkonya = montaigne = metamorfózisok = lehet hogy = perspektíva = gemma donati = minolta = panoráma II. = jégkorszak = wei chuang után = a barbár incidens = virág a domboldalon = de vulgari eloquentia = csillagos ég = diákbál = a tanárnő levele = apokalipszis = levél egy távoli barátnak = madártávlat = bakucz = petrinek odaátra = a szirének éneke = suora beatrice =

23 amor sanctus = antiochiam1148 = arany jános utca = hamvazószerda = a szerpentinút = visszfény = zephyr = gottfried benn = julie vellay = álmatlanul newyorkban = útra készen = kompozíció = kompozíció II. = evening land = dűlőúton = erőltetett menet = az ismeretlen asszonynak = éjszakai szánkózás = levelek sehova = mottók a mai napra = asszony a karosszékben = egy velencei kurtizán emlékére = daphne = carla reuben = téli reggel = a meglepetés = házi feladat = a kiűzetés után = a paradicsom után = a pesti találkozás = hallucináció = levél new yorkba =

24 brecht halála = josephus = Imre Flóra Ronsard a régészetről olvas = A hegyről lefelé = Monológ = Ronsard a haldoklásra gondol = Időváltozás = Ronsard áthangol = Korčula = Téli depresszió = Ronsard utánaszámol = Ronsard már megint = A szegény vén bolond = Ezékiel = Herbsttag = Várakozás = Platonizmus = Platonizmus (II III) = Platonizmus (IV V) = Imreh András Zárás előtt a Vidám Parkban = Altató = Földrengés Mexikóban = Két limerik = (lásd még: 331.) Visszafelé = A vizitáció = Műfordító műhely = Füge = A váltótárs = Madarak =

25 Új nyár, új kert = Kutya és kalapács = Jász Attila egy szertartás nehézségei = Utolsó mozdulat = Maradék nélkül = A Pillantások kézikönyvé -ből = A mu-száj = A tenger = Jónás Tamás Nem szeretem a lányokat = Hiába = Sürgős = hármas oltár = Bolondos = csoda per = Mondóka = Holló = Magyarázatok M. (azaz mindenki) számára, miért a halálról írok, ha Petri jut eszembe = meglepetés = szüleim halálának jelenetei = Kántor Péter Kétezer, nagy fehér kutya = Durban = Gyuri = Egy régi költő születésnapjára = Egy ajtó = Lóstaféta = (lásd kritikája: 631.) Két limerik = (lásd még: 331.) Megtanulni élni II. =

26 Kikötő blues = Jelentéstétel = Ha kérdezel = Hét gyerekvers: Kalapos = Kutya baj = Galiba = Libalovas = A dobozolt baj = Göncölszekér = Hány óra van = Macska-egér = Valami beszélgetésféle = Öt gyerekvers: Fut az erdei ösvény = Béka-parti = Szélforgó = Erdőszélen = Vándor-ballada = A padban = Megmutatom a kosaramat = A hídon át = Este = Kántor Zsolt Miként múlik el, ami megmarad = Kányádi Sándor Sörény és koponya = Bajor Andor kései elsiratása = Vége felé =

27 64. Karafiáth Orsolya A nappal versei = Minden, amit a felejtésről tudni kell = A Titok-törvénykönyv = Kemény István Keresztény és közép = Fel és alá az érdligeti állomáson = Kinde Annamária Szandra Mayt megtalálni = Szandra hiúzoknak beszél = Majd ezt dalolja a hiéna = Kiss Anna Örvény = De hát = Kodolányi Gyula Ami nem az enyém = Sejtelmek = Kovács András Ferenc Téli prézli = Csakcsöndzöng Cángráng-gjacó félszáz dalai = Berzsenyis antik = Ezredévi ódákok = Kavafisz-átiratok: Sírfelirat, A Lagida vendégszeretete, Tengeri ütközet; Pénzérmék = Irodalmi divatok = (lásd még: 331.) Posztromantika = (lásd még: 331.) Új Nyugat = (lásd még: 331.) Kavafisz-átiratok: A Ptolemaioszok dicsősége = Itália partvidékén = Szegény Ibrahim = (lásd még: 331.) 27

28 Közutálat = (lásd még: 331.) Angol disznóság = (lásd még: 331.) Kincstári humorista = (lásd még: 331.) Párizsi dallam, brüsszeli chanson = Prológ az olvasóhoz = Hazai nyalánkságok = Őszi-téli dallamok = Tengerész Henrik búcsúzik = Tág őszi kvintett = Álmatlanság. Hommage à Kosztolányi = Kavafisz-átiratok: A poszeidóniaiak; Hazatérés Hellaszból; Lanisz sírja; Ötvösmunka = Kavafisz-átiratok: Lépcsőházakban; És fölkönyököltem, elnyújtóztam a hálófülkék gyűrt fekhelyein; Egy félóra; 1903 napjai; A bekötött váll = lásd még Kovács István Virrasztás egy altemplomban = Az égő semmi = Kőrizs Imre Egykori iskoláimba = Verzió = Constance = Ha most kellene elkezdeni élni = Krúdy Gyula átutazik Sinistra körzeten = Az élet olyan, mint = Két limerik = (lásd még: 331.) Horácból = Ugyancsak = Karácsonyi ódi = Non omnia moriar =

29 Az élet (már megint = Kimaradt = Hommage = Horatius-négykezes = Használati utasítás = Rekviem = Best before = A wellness-rovatból = Ut pictura poesis = Ez az egész = Kukorelly Endre Köszönöm szépen, hogy kicsit lebiggyesztette az ajkát (Napló) = Üldözések = Élet és nem ezeket ismételgetjük = Egy fényképre = Samunadrág = Kun Árpád Arles = Véletlen madár = Philémón és Baukisz = Lackfi János A kapocs = Jogos önvédelem = Mentem elébb = Kormos gyertya = Aludni valahogy = Öt perc alatt a holdra = Doku = Encián = Bőröndök, emberek =

30 Belépni egy házba = Nincs más út = Nyári villamos = Növényevők = Ego = Gombászoknak való = Dolgok súlya = Érés = Régi-új = Elektromos = Erőszak = Cédra = Nemzedék = Buboréksúly = Škoda-dal = Laczkor Gábor Horác = Ladányi István (infinitus) = Ladányi-Turóczy Csilla Kislány tompa késsel = Panelproli-öregasszony = Lajos Mariann Szempillád rojtja = Lator László A moirák = Trágáriácskák = (lásd még: 331.) Szarvasbőgés = A tér, a tárgyak =

31 Erdő = Latyakos út = Lázár Balázs Hexameter = összeérnek a viszonyok = Lázár Júlia A disznó = Mint a pöröly = nyár = ahogy a tücskök = Lázáry René Sándor / Kovács András Ferenc álneve; lásd még: 69. Búcsú Erdélytől = Franczia ágyam = Café Meknès = Bonne à croquer = Berzsenyihez = Európa pora = Réminiscenes rimbaldiennes = Én, Ahasvérus = Léha catullusi lopkodások = René szerelmes éneke = Moulin Rouge, Montmarte = Rondeau tanári egymagamról = Rondeau rideg szerelmeséhez = Lóczy Simon responsuma = Könyörtelen szépségtől búcsúzik = Hódolat Omar Khajjámnak! = (Óh, hány poéta ) = (Magyar kisváros ) = Ünnepi, hősi világ! = (Ledöntötték a szobrokat) =

32 Baudelaire levele anyjához = Harminczhatodik születésnapom Velenczében = De Aegypto = Huszadik születésnapom Abu Szimbelben = Amores = Catullus-parafrázis = L après-midi de Catulle = Carmen = Lődi Tamás Barlangászként vagy hogyan = Lövétei Lázár László Mészfehér = Homokóra = Árkádia-féle = Luca Anna Merülj le = Epifánia = Hámozott alma = Hisztérikus hold = Legyél bátor = Varázshegy = Magyar László András Kafkának szeretettel = Keselyű = Szamszára = Agár és nyúl = Elveszett Paradicsom - két felvonásban = Mecseki Rita Eszter Tatjana leveleiből = A tenger felől futottak =

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Aczél Géza: kocsonya 7 920 Acsai Roland: Az ég madarai a földben 11 1461 Ágh István: Képzelôdés Orbán Ottó emlékére 10 1255

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Balázs Imre József: Doktor Karnevál 2 173 A herót 2 174 A mézesüvegbôl 2 172 Bertók László: Ahogy a tükrön átnyúl 6 694 Fölmegy

Részletesebben

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery TARTALOM a HOLMI tizenötödik (2003. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Budai cukrászda 9 1050 Himlôoltás 9 1049 Kivégzés 9 1050 Arató Zsófia: Gólya viszi a fiát 8 964 Bari Károly:

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Asztalos András: Fohász 8 1007 A költô vékony 8 1006 Ágh István: Ebéd a kastélyban 10 1190 Csengery Kristóf: Azon a sûrû

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Asaf, Uri: Kôteve 2 171 Baranyai László: Móricz, Márai 6 648 Bertók László: Téli 5 541 Bogdán László: Átiratok múzeuma A holló

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI huszonötödik (2013. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI huszonötödik (2013. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI huszonötödik (2013. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Aczél Géza: (szino)líra. torzószótár 9 1193 Babiczky Tibor: A nyárfa 12 1528 Vaskori töredék 12 1529 Balogh Attila: Numero

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Tartalom I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Gottfried Benn Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lôrinc ford.) 14 Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14 Thomas Stearns Eliot J. Alfred

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI huszonharmadik (2011. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI huszonharmadik (2011. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI huszonharmadik (2011. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Aczél Géza: (szino)líra (torzószótár) 9 1145 Balogh Attila: Didajka 12 1488 Bertók László: Áram, mit a szív s a rekeszizom

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29.

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29. 21 14:20 C-4 Happy Kids vegyes 2000m 1 20 VELKI DONÁT BÁTHORI DÁNIEL KOROMPAI LÁSZLÓ MATYUS JÁNOS 2 34 LUKÁCS ISTVÁN BÁTHORI MÁTÉ MACHÁN FELIX SZABÓ NÁNDOR 3 254 MOCSÁRI VIKTOR KÁDÁR BARNABÁS MOCSÁRI GERGŐ

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben