Holmi repertórium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Holmi repertórium 2000-2004"

Átírás

1 Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Holmi repertórium Konzulens: Dr. Murányi Péter főiskolai docens Készítette: Handó Diána informatikus könyvtáros művelődésszervező Szombathely

2 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 A Holmiról... 4 A repertóriumról... 6 Szépirodalom... 9 Magyar irodalom... 9 Versek... 9 Széppróza Novellák, elbeszélések, mesék, regényrészletek: Napló, visszaemlékezés Esszék Világirodalom Versek Széppróza Novellák, elbeszélések, mesék, regényrészletek Naplók, naplórészletek Drámák Esszék Dokumentumok, jegyzetek, tanulmányok Irodalomelmélet Irodalomtörténet Írások a magyar irodalomról Cikkek írókról, költőkről, irodalmárokról Írások a világirodalomról Cikkek külföldi írókról, költőkről, irodalmárokról Levelezések Nyelvészet Írások nyelvészekről Filozófia, pszichológia Cikkek filozófusokról Társadalom Kultúra Politika Cikkek politikusokról Szociológia, szociográfia Történelem Cikkek történelmi személyekről Vallás Művészetek Képzőművészet Cikkek képzőművészekről Építészet Zeneművészet Cikkek zeneszerzőkről, zeneszerzőkről

3 Kotta Film-, színház-, és táncművészet Cikkek színházi személyekről Bevezető jegyzetek Interjúk Nekrológok Bírálatok Szépirodalom Magyar szerzők művei Külföldi szerzők művei Szakirodalom Magyar szerzők művei Külföldi szerzők művei Bírálatok folyóiratokról Bírálatok kiállításokról, gyűjteményekről Bírálatok komolyzenei koncertekről Bírálatok hangzó dokumentumokról Bírálatok filmekről Egyéb írások, viták, hozzászólások A HOLMI postájából Névmutató

4 A Holmiról Van az emberbe egy olly mélly titok a többi közt, mellynek felfedezésén eleitöl fogva fárad, és benne határozást nem tehet. (Bessenyei György: A holmi, 1779.) A Holmi októberében indult új irodalmi és kulturális folyóiratként. Címlapján Minerva baglya látható. A folyóirat címe Bessenyei György A holmi című írására utal. Az ekkoriban alapuló számos lap közül kiemelkedően meghatározó szerepet tölt be a magyar irodalmi életben. Az irodalom mellett nagy számban jelentetnek meg a különböző tudományterületekről és művészetekről is írásokat. A Holmi főrésze nem tartalmaz rovatcímeket. A magyar irodalommal vegyesen közlik a világirodalmi írásokat. A versek, novellák, regényrészletek, naplók, visszaemlékezések mellett esszék és nagyobb tanulmányok is találhatóak benne, valamint megjelentetnek irodalomtörténeti dokumentumokat, leveleket is. A különböző műfajú írások közti eligazodást és a folyóiratban megjelent művek áttekintését a félévenként megjelenő tartalomjegyzékek segítik. A Holmi a mai magyar irodalom jeles képviselőit vonultatja fel, Ágh Istvántól Rába Györgyig és Rakovszky Zsuzsáig, Bán Zoltán Andrástól Nádas Péterig. A folyóiratban a mai irodalom meghatározó alakjai mellett klasszikusokkal is találkozhatunk. A folyóirat kiemelt része a Figyelő, amely kritikákat és recenziókat tartalmaz. Már a folyóirat indulásától csak igényes, határozott gondolatot tartalmazó bírálatokat közölnek. A kritikák között nemcsak könyvkritikák, hanem kiállítások, hanganyagok stb. bírálatai is megtalálhatók. A bírálatok kapcsán a szerkesztőséghez érkezett észrevételeket, megjegyzéseket pedig külön a folyóirat Vita, illetve A HOLMI postájából című részeiben közlik. 4

5 A folyóirat adatai: Címe: Holmi Indult: Megjelenik: havonta Szerkesztők: Réz Pál (főszerkesztő) (1989. október -) Radnóti Sándor (bírálat) (1989. október -) Várady Szabolcs (vers) (1991. január -) Domokos Mátyás (széppóza) (1989. október június) Závada Pál (széppróza) (2000. július -) Fodor Géza (1994. március -) Szalai Júlia (1994. március -) Voszka Éva (2004. szeptember -) Szerkesztőbizottság: Bodor Ádám (1994. március -) Dávidházi Péter (1994. március -) Domokos Mátyás (2000. június -) Göncz Árpád (1989. október -) Kocsis Zoltán (1989. október -) Lator László (1994. március -) Ludassy Mária (1989. október -) Nádasdy Ádám (2004. szeptember -) Petri György (1989. október december) Rakovszky Zsuzsa (1994. március -) Vásárhelyi Júlia (1989. október -) Závada Pál (1994. március június) Tördelőszerkesztő: Környei Anikó A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet 5

6 A repertóriumról Jelen repertórium a Holmi című irodalmi és kulturális folyóirat es időszakát dolgozza fel. A repertórium készítésénél figyelembe vettem az eddig elkészült az es, és a es részeket feltáró repertóriumokat. A repertórium célja kettős egyrészt képet ad a folyóiratról és annak arculatáról, jellemzőiről, másrészt segíti az adott időszak alatt megjelent közlemények gyors visszakeresését. A repertórium két nagy részből áll. Az első maga a repertórium, amely alapvetően szakrendi felépítésű. A második rész a mutatót tartalmazza, amely összegző listát ad az adott szerző által írt és a róla szóló művekről. A folyóirat felépítésének megfelelően három nagy terület szerint találhatóak meg a közlemények: Szépirodalom; Dokumetnumok, jegyzetek, tanulmányok; Bírálatok. A szépirodalmon belül elkülönül a magyar- és a világirodalom, melyeket műnemek szerinti alkategóriákra osztottam. A repertórium egyes témáin, fejezetein belül az írók, szerzők betürendjében találhatóak az egyes tételek, ezen belül pedig az időrend dominál. A tételek leírásánál az egyszerűségre törekedtem. A szerzőségi és címadatok után a lelőhelyadatok olvashatóak (megjelenés ideje, száma, oldalszám). Ezt egyes esetekben annotáció egészíti ki. Pédául: tételszám megjelenés éve oldalszám 312. Pizzi, Italo Kiadatlan Verdi-jegyzetek = (Magyarósi Gizella fordítása) sorszám ann. jegyzetekkel annotáció Az egy szerző által írt művek nem kapnak külön tételszámot. Ha a világirodalmi résznél egy szerző egyszerre megjelenő több művének a fordítója 6

7 azonos, akkor csak a tétel végén tüntetem fel a fordítót. Ez igaz a továbbiakban a jegyzetekkel való ellátottság jelölésénél is. A különböző tételek közti összefüggéseket utalók jelölik, így a kapcsolódó mű tételszáma az annotáció után szerepel. A bevezető jegyzeteknél pedig minden esetben kétirányú utalók találhatók. A tanulmányokat tartalmazó részben az egyes alfejezeteken belül a rendszerezés alapja a szerzői betűrend. Néhány fejezetben (pl. Politika, Zeneművészet) az adott tudományterület jeles képviselőiről megjelent írásoknál azonban a tárgyalt személyek betűrendjében követik egymást a tételek. Ezen belül pedig a szépirodalmi rész kapcsán leírt szabályok érvényesülnek. Ez az elrendezés jellemző a Nekrológokat bemutató részre is. Például: Ady Endre 353. Parti Nagy Lajos Ady-cédulák: Beszélgetés egy szekfűvel = Pór Péter Meditáció Ady újraolvasásának esélyeiről = A levelezések című részben a levelek íróinak neve kapott tételszámot, ahol ez nem volt lehetséges, illetve jellemző, ott annotációként szerepelnek a levelek ismertebb írói. A Bírálat című részben a folyóirat Figyelő című rovatának anyaga található. Itt a bírált művek szerzőinek betűrendjében olvashatók a tételek, amelyek alatt a bírált művek betűrendje szerint rendeztem az anyagot. A többszerzős művek minden szerzőnél megtalálhatóak. Amennyiben egy bírálat több szerző több művéről szól, ott utalók segítik az eligazodást. A kritikák szerzőinek neve és a kritika címe zárójelben és dőlt betűvel szedve szerepel. Ahol a kritika és a bírált mű címe azonos, ott csupán a kritika írójánek neve található. Néhány esetben a folyóiratban már közöltek a bírált műből részleteket. Ezeket kétirányú utalóval jelöltem. A kritikák szerzőinek 7

8 megismerésében a névmutató használatával van lehetőség. Az egyéb bírálati kategóriákban (pl. folyóiratok, hangzódokumentumok) is hasonlóan került rendezésre az anyag. Például: 594. Bódis Kriszta Kemény vaj (Doboss Gyula: A dokumentummontázstól a regény felé) = lásd 159. Hangzó dukomentum bírálata: 831. Bach, Johann Sebastian Máté-passió. Vezényel Nikolaus Harnoncourt. Das alte Werk/Teldec. (Malina János: A Máté-passió esete Harnoncourt-ral) = A névmutatóban az adott személyhez, írásaihoz kapcsolódó tételszámok találhatóak. Itt felsoroltam a bibliográfiai leírásokban szereplő összes szerző és közreműködő nevét. A közreműködők, vagyis a szerkesztők és az adott cikket közzétevők tételszámai dőlt betűvel szedettek. Míg a fordítókat félkövérrel jelöltem, addig az adott személyről szóló és az illetőhöz kapcsolódó irodalom tételszámai aláhúzottak. A bírálatok esetében a kritikák írói szerepelnek szerzőként, míg a bírált művek írói a személyekhez kapcsolódó irodalomhoz hasonlóan aláhúzással szerepelnek. Ehhez hasonló jelölést alkalmaztam a levelezések esetében is. Például: Bratka László: 161.; 303/1-2.;

9 SZÉPIRODALOM Magyar irodalom Versek 1. Aczél Géza kocsonya = Acsai Roland Az ég madarai a földben = Ágh István Ebéd a kastélyban = Alsóörsön tavaly, most meg Almádiból = Kilencszer hét = Képzelődés Orbán Ottó emlékére = Valahol az a réges-régi = Himlőoltás = Budai cukrászda = Kivégzés = André András Végállomás: Auschwitz = Arató Zsófia Gólya viszi a fiát = Asaf, Uri Kőteve = Asztalos András A költő vékony = Fohász =

10 8. Bajtai András Ami titok = A visszaút = Bakos András Hóember a tükörben = Balázs Imre József A mézesüvegből = Doktor karnevál = Balla D. Károly Keresés = Balla Zsófia Csöndfoltok: Petri György emlékére = Baranyai László Móricz, Márai = Bari Károly Régies vers Assisi Szent Ferenchez = Keleti dallamra = Báthori Csaba Tisztítóvíz = Egyszer és ezerszer = A harmadikon = Érintés = Apák titkai = Berda József Egy költőre = Furcsa ez = Jutalom = Két kegyetlen kritikaféle =

11 Recept = Fintor = Gyermeteg eset = Forrongó futamok = Borzalom = (Közzéteszi Domokos Mátyás) lásd még Bertók László Téli = Zsombék = Súlyosbítás = Lyukas korsó = Két limerik = (lásd még: 331.) Fölmegy a padlásra = Ahogy a tükrön átnyúl = Lyukas földrajz (Részletek) = (lásd még: 331.) Azt mondják, költő = Megcsendült a bal füle = Fekete tejút, hangyák vonulnak = Ahogy hátrafelé, ahogy betolat = Boldog lehetett volna, igen = Bodor Béla Szabadban = Csereakció = Bogdán László Átiratok múzeuma A holló = Bognár Róbert Két limerik = (lásd még: 331.) 21. Czilczer Olga Felvétel indul =

12 Telefonhang = Fénycsóva, kinyúlóban = A fán fölfelé = Percek, futamok = Csengery Kristóf Minden, ahogy volt = Azon a sűrű = Falfehér = A pók jobban fél = Szent este = Ha megunja, fordul = Habrend = Két limerik = (lásd még: 331.) Megtalálja-e majd? = Sárga biztatás = Harminckettő, negyvennégy = Inverzió = Eurüdiké ruhái = Fölfelé a lépcsőn = A megírt hold = Zuboly hajnali elmélkedése = Egyedül táncol = A gazfickó nyomában = Köd, bot, kutya, kiáltás = Fogműtét után = Egy megrendelés története = Belső kalandok = Ezt rögtönözte, amikor már hónapok óta egy sort sem sikerült írnia = Hirtelen fejjel lefelé = Minden létező = Álomittasan =

13 Előtte, közben, utána = A nem való világ = December, merülés = Csiki László Ahogy a dolgok történni kezdenek = Csordás Gábor Curriculum = Sanzon = Welcome = Találkozás = Csukás István Egy költő lakik a magasban (O. O. halálára) = Darányi Sándor A Lipótmezőn = Mint egy kirándulás = Vale = Limbuson = Ketten = Deák László Adys mutálás = A hetedik napon = Déri Balázs Sorsválasztás = Nagyon lassan és ünnepélyesen = Moralia = Dobozi Eszter Beatrice Dantéhoz = Lételem =

14 30. Eörsi István E. I. önkéntesből Ady Endre egyik verssora félelmet vált ki vagy reményt, esetleg mind a kettőt = Ábrahám és Izsák = Irodalmi kérdések = Fábri Péter Nincs = Hús-vér vers = Falcsik Mária Karácsonyi utóének = Asszony a naplementében = Novemberi napfény = Mi lesz a szexszel? = Most én is mint könnyes bohóc = Keresetlenül = Arspo. Brevis = Bejárólíra = Le grand écart = Egy utazás képei = Alkaioszi = Álmodozás 1975 = Hajnal = Végül = Egy lélekhez = Legendák margójára = Fecske Csaba Olimposzi pletyka = (lásd még: 331.) 14

15 34. Ferencz Győző Esszé egy emberről: imitáció = Süt a nap = Kihűlt salak = Filip Tamás Reggel az antikváriumban = Színre színt = Egy Galimberti-vászon = Képregény = Árnyékod fényében = Kávéház = Az utolsó metró = Önarckép darabokban = Fischer Mária Ahol és ahogyan, mégsem mindegy = Jégen a francia páros = Ezúttal hallgatok, nem beszélek = Mondatok a negyedik évszakból = Egyre közelebb = Mégsem a jelen = Innen az Óperencián = Csendes időben elénk állnak = Novemberi rejtőzködés = Rajziskola, dioptriával = Direkt és hagyományos = Másféle változat = Fisli Éva NYERSfordítás (32-es Browning Róbert: Az exnőm) =

16 38. Fodor Ákos Axióma = Buddha Weimarban = A személytelenség -ről = Egy Bashō-tanítvány beszámolója = Bosszukás őszike = Impromptu = A mások órája = Summa = Szamárpanasz = Petri = Időtlen idő = Őszike = J. W. G.-Hommage = Mantra = Quasi una novella = Télike = Értékelés = A bevásárlóközpontban = Elérzékenyülés = N. N. vízen jár; anyukája a parton állva korholja = Sóhaj a Dunánál = Káprázat = Klip = Aggastyán = Dal = Életszerű pillanat = Posztgraduális = Petrimprovizáció = Tószt =

17 39. Fulvia Kocsiverseny = lásd még Furmann Imre Az út vége = G. István László lásd: Géher István László 41. Gál Ferenc Ódák és más tagadások [Tudnék mesélni] = Ódák és más tagadások (Előhang) = Ódák és más tagadások [Mint abban a másik álomszerű] = Ízelítőül = Egy régi előadásról = Az egyke dalaiból = Galló Tamás Óda május elsején = Gát Anna A Tarot sorozatból = Takarásban (Veni Sancte) = Gáti István Anyám és Szörény Rezső = Géher István László / G. István László Hihetetlen = Ítéletedből = Kopoltyúvers = Öregember székkel =

18 Hozam = Burger King = Az órás = Főpincér = Gellén-Miklós Gábor Együgyű dal a szeretetről = Az elégedetlenség dala = Gerevich András Teiresziász = Odüsszeusz = Karácsony New Yorkban = Szórakozás San Franciscoban = Tragédia = Interjú = Gergely Ágnes Immanuel Kanttal, egy régi pénteken = Kihalt az ég = A kastély előtt = (lásd kritikája: 617) Ami belőle megmaradt = Az ecset = A kék vonat = Egy régi vers visszhangja = Diszkurzív = (lásd még: 331.) Ködben = (lásd még: 331.) Az éjszakai lovasok = Valamit a vadludakról = Gerle János Limerik = Győrffy Ákos Égszelet =

19 51. Győri László Lefelé = Lemezlovasok = Mozzanat = Halasi Zoltán Hármasút = Smile = A fordító dala = Az élő Vajdához = Jelenlét = Anód katód = Mi négyen = Psalmus = Elemi formák = Gyermekjátékok = Sikari = Rossz év = Halmai Tamás Másik hajó = Handi Péter Apa = Ezen az állomáson = kaland = Határ Győző Anorexia nervosa = Ólomputtony = Őszi táj = Tisztánlátás = Dosztojevszkij = Khronon =

20 Gubó = A rímkormányos = Végakkord = Szent Mihály úr = Világpolgár = Hüvely = Levélcímzés = Teremtés sanyarú kényszere = Ki kit egyen meg = Pondróféreg trenódiája = Ügyem-fogytán = Ahol a part szakad = Majomhajó = Anglia: A rímkabaréból = Vesztegzár = A Buldog Ildikó = Bölcsődal = Alvearium Magnum = A monarchia = Élők = A zuhogónál = Szép öregség = A pille és a láng = Elaggot emberpár = Galacsinhajtás = Álmatag oroszlán = The Human Predicament = Vakablak = Hamarabb semmint = Párizs = Az első lépés = Kártyavár =

21 Marsziász = Irón és palajbász = Álomvilág = Rock solitaire = Merengő éjszakák = Menetrend = Horváth Elemér amerika = eső éjjel = hazaérkezés = távozás a parnasszusról = anonymus = ferragosto = adeodatus temetése = panoráma = horatius = levél leopardinak = recanati = american hill = útra kelés = iustitia = sorok egy kínai lánynak amerikába = lucrezia borgia = dante = a száműzött = inferno = tavozás firenzéből = aeternitas = petri györgy = árkádiában = petri new yorkban = a kozmopolita =

22 lótuszülésben = napfogyatkozás = canis maior = a hortobágy poétája = lautréamont: poetica = tabula rasa = a trubadúr = szimultán = dante a 2. körben = a hold alkonya = montaigne = metamorfózisok = lehet hogy = perspektíva = gemma donati = minolta = panoráma II. = jégkorszak = wei chuang után = a barbár incidens = virág a domboldalon = de vulgari eloquentia = csillagos ég = diákbál = a tanárnő levele = apokalipszis = levél egy távoli barátnak = madártávlat = bakucz = petrinek odaátra = a szirének éneke = suora beatrice =

23 amor sanctus = antiochiam1148 = arany jános utca = hamvazószerda = a szerpentinút = visszfény = zephyr = gottfried benn = julie vellay = álmatlanul newyorkban = útra készen = kompozíció = kompozíció II. = evening land = dűlőúton = erőltetett menet = az ismeretlen asszonynak = éjszakai szánkózás = levelek sehova = mottók a mai napra = asszony a karosszékben = egy velencei kurtizán emlékére = daphne = carla reuben = téli reggel = a meglepetés = házi feladat = a kiűzetés után = a paradicsom után = a pesti találkozás = hallucináció = levél new yorkba =

24 brecht halála = josephus = Imre Flóra Ronsard a régészetről olvas = A hegyről lefelé = Monológ = Ronsard a haldoklásra gondol = Időváltozás = Ronsard áthangol = Korčula = Téli depresszió = Ronsard utánaszámol = Ronsard már megint = A szegény vén bolond = Ezékiel = Herbsttag = Várakozás = Platonizmus = Platonizmus (II III) = Platonizmus (IV V) = Imreh András Zárás előtt a Vidám Parkban = Altató = Földrengés Mexikóban = Két limerik = (lásd még: 331.) Visszafelé = A vizitáció = Műfordító műhely = Füge = A váltótárs = Madarak =

25 Új nyár, új kert = Kutya és kalapács = Jász Attila egy szertartás nehézségei = Utolsó mozdulat = Maradék nélkül = A Pillantások kézikönyvé -ből = A mu-száj = A tenger = Jónás Tamás Nem szeretem a lányokat = Hiába = Sürgős = hármas oltár = Bolondos = csoda per = Mondóka = Holló = Magyarázatok M. (azaz mindenki) számára, miért a halálról írok, ha Petri jut eszembe = meglepetés = szüleim halálának jelenetei = Kántor Péter Kétezer, nagy fehér kutya = Durban = Gyuri = Egy régi költő születésnapjára = Egy ajtó = Lóstaféta = (lásd kritikája: 631.) Két limerik = (lásd még: 331.) Megtanulni élni II. =

26 Kikötő blues = Jelentéstétel = Ha kérdezel = Hét gyerekvers: Kalapos = Kutya baj = Galiba = Libalovas = A dobozolt baj = Göncölszekér = Hány óra van = Macska-egér = Valami beszélgetésféle = Öt gyerekvers: Fut az erdei ösvény = Béka-parti = Szélforgó = Erdőszélen = Vándor-ballada = A padban = Megmutatom a kosaramat = A hídon át = Este = Kántor Zsolt Miként múlik el, ami megmarad = Kányádi Sándor Sörény és koponya = Bajor Andor kései elsiratása = Vége felé =

27 64. Karafiáth Orsolya A nappal versei = Minden, amit a felejtésről tudni kell = A Titok-törvénykönyv = Kemény István Keresztény és közép = Fel és alá az érdligeti állomáson = Kinde Annamária Szandra Mayt megtalálni = Szandra hiúzoknak beszél = Majd ezt dalolja a hiéna = Kiss Anna Örvény = De hát = Kodolányi Gyula Ami nem az enyém = Sejtelmek = Kovács András Ferenc Téli prézli = Csakcsöndzöng Cángráng-gjacó félszáz dalai = Berzsenyis antik = Ezredévi ódákok = Kavafisz-átiratok: Sírfelirat, A Lagida vendégszeretete, Tengeri ütközet; Pénzérmék = Irodalmi divatok = (lásd még: 331.) Posztromantika = (lásd még: 331.) Új Nyugat = (lásd még: 331.) Kavafisz-átiratok: A Ptolemaioszok dicsősége = Itália partvidékén = Szegény Ibrahim = (lásd még: 331.) 27

28 Közutálat = (lásd még: 331.) Angol disznóság = (lásd még: 331.) Kincstári humorista = (lásd még: 331.) Párizsi dallam, brüsszeli chanson = Prológ az olvasóhoz = Hazai nyalánkságok = Őszi-téli dallamok = Tengerész Henrik búcsúzik = Tág őszi kvintett = Álmatlanság. Hommage à Kosztolányi = Kavafisz-átiratok: A poszeidóniaiak; Hazatérés Hellaszból; Lanisz sírja; Ötvösmunka = Kavafisz-átiratok: Lépcsőházakban; És fölkönyököltem, elnyújtóztam a hálófülkék gyűrt fekhelyein; Egy félóra; 1903 napjai; A bekötött váll = lásd még Kovács István Virrasztás egy altemplomban = Az égő semmi = Kőrizs Imre Egykori iskoláimba = Verzió = Constance = Ha most kellene elkezdeni élni = Krúdy Gyula átutazik Sinistra körzeten = Az élet olyan, mint = Két limerik = (lásd még: 331.) Horácból = Ugyancsak = Karácsonyi ódi = Non omnia moriar =

29 Az élet (már megint = Kimaradt = Hommage = Horatius-négykezes = Használati utasítás = Rekviem = Best before = A wellness-rovatból = Ut pictura poesis = Ez az egész = Kukorelly Endre Köszönöm szépen, hogy kicsit lebiggyesztette az ajkát (Napló) = Üldözések = Élet és nem ezeket ismételgetjük = Egy fényképre = Samunadrág = Kun Árpád Arles = Véletlen madár = Philémón és Baukisz = Lackfi János A kapocs = Jogos önvédelem = Mentem elébb = Kormos gyertya = Aludni valahogy = Öt perc alatt a holdra = Doku = Encián = Bőröndök, emberek =

30 Belépni egy házba = Nincs más út = Nyári villamos = Növényevők = Ego = Gombászoknak való = Dolgok súlya = Érés = Régi-új = Elektromos = Erőszak = Cédra = Nemzedék = Buboréksúly = Škoda-dal = Laczkor Gábor Horác = Ladányi István (infinitus) = Ladányi-Turóczy Csilla Kislány tompa késsel = Panelproli-öregasszony = Lajos Mariann Szempillád rojtja = Lator László A moirák = Trágáriácskák = (lásd még: 331.) Szarvasbőgés = A tér, a tárgyak =

31 Erdő = Latyakos út = Lázár Balázs Hexameter = összeérnek a viszonyok = Lázár Júlia A disznó = Mint a pöröly = nyár = ahogy a tücskök = Lázáry René Sándor / Kovács András Ferenc álneve; lásd még: 69. Búcsú Erdélytől = Franczia ágyam = Café Meknès = Bonne à croquer = Berzsenyihez = Európa pora = Réminiscenes rimbaldiennes = Én, Ahasvérus = Léha catullusi lopkodások = René szerelmes éneke = Moulin Rouge, Montmarte = Rondeau tanári egymagamról = Rondeau rideg szerelmeséhez = Lóczy Simon responsuma = Könyörtelen szépségtől búcsúzik = Hódolat Omar Khajjámnak! = (Óh, hány poéta ) = (Magyar kisváros ) = Ünnepi, hősi világ! = (Ledöntötték a szobrokat) =

32 Baudelaire levele anyjához = Harminczhatodik születésnapom Velenczében = De Aegypto = Huszadik születésnapom Abu Szimbelben = Amores = Catullus-parafrázis = L après-midi de Catulle = Carmen = Lődi Tamás Barlangászként vagy hogyan = Lövétei Lázár László Mészfehér = Homokóra = Árkádia-féle = Luca Anna Merülj le = Epifánia = Hámozott alma = Hisztérikus hold = Legyél bátor = Varázshegy = Magyar László András Kafkának szeretettel = Keselyű = Szamszára = Agár és nyúl = Elveszett Paradicsom - két felvonásban = Mecseki Rita Eszter Tatjana leveleiből = A tenger felől futottak =

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Aczél Géza: kocsonya 7 920 Acsai Roland: Az ég madarai a földben 11 1461 Ágh István: Képzelôdés Orbán Ottó emlékére 10 1255

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizennegyedik (2002. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Balázs Imre József: Doktor Karnevál 2 173 A herót 2 174 A mézesüvegbôl 2 172 Bertók László: Ahogy a tükrön átnyúl 6 694 Fölmegy

Részletesebben

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery TARTALOM a HOLMI tizenötödik (2003. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Budai cukrászda 9 1050 Himlôoltás 9 1049 Kivégzés 9 1050 Arató Zsófia: Gólya viszi a fiát 8 964 Bari Károly:

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Asztalos András: Fohász 8 1007 A költô vékony 8 1006 Ágh István: Ebéd a kastélyban 10 1190 Csengery Kristóf: Azon a sûrû

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenhatodik (2004. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Bari Károly: Régies vers Assisi Szent Ferenchez 1 3 Báthori Csaba: Érintés 1 61 Berda József: Versek (Közzéteszi Domokos Mátyás)

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenharmadik (2001. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenharmadik (2001. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenharmadik (2001. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Alsóörsön tavaly, most meg Almádiból 10 1319 Kilencszer hét 10 1320 Balla D. Károly: Keresés 7 911 Bertók László:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI tizenkettedik (2000. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Asaf, Uri: Kôteve 2 171 Baranyai László: Móricz, Márai 6 648 Bertók László: Téli 5 541 Bogdán László: Átiratok múzeuma A holló

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI huszonötödik (2013. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI huszonötödik (2013. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI huszonötödik (2013. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Aczél Géza: (szino)líra. torzószótár 9 1193 Babiczky Tibor: A nyárfa 12 1528 Vaskori töredék 12 1529 Balogh Attila: Numero

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Tartalom I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Gottfried Benn Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lôrinc ford.) 14 Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14 Thomas Stearns Eliot J. Alfred

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Baudelaire, Charles: Egy kíváncsi álma A mûvészek halála A nap vége A szegények halála A szeretôk halála (Somlyó György

Baudelaire, Charles: Egy kíváncsi álma A mûvészek halála A nap vége A szegények halála A szeretôk halála (Somlyó György TARTALOM a HOLMI tizenharmadik (2001. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Baudelaire, Charles: Egy kíváncsi álma 5 662 A mûvészek halála 5 661 A nap vége 5 661 A szegények halála 5 660 A szeretôk halála

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

TARTALOM a HOLMI huszonharmadik (2011. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK

TARTALOM a HOLMI huszonharmadik (2011. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK TARTALOM a HOLMI huszonharmadik (2011. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Aczél Géza: (szino)líra (torzószótár) 9 1145 Balogh Attila: Didajka 12 1488 Bertók László: Áram, mit a szív s a rekeszizom

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben