KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI ( ) DATA OF BOOK PRODUCTION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI (1997 2006) DATA OF BOOK PRODUCTION"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI ( ) DATA OF BOOK PRODUCTION ( ) BUDAPEST, 2007

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2007 ISSN Készült Compiled by: a KSH Társadalmi szolgáltatások statisztikai főosztály Oktatás kulturális és K+F statisztikai osztályán Social Services Statistics Department Education Cultural and R&D Statistics Section of HCSO Főosztályvezető Head of Department: Tokaji Károlyné Osztályvezető Head of Section: Janák Katalin Összeállította Contributed by: Bárdosi Mónika Ivánné Mód Ágnes Lakatos Gyuláné Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet! A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Any secondary publication is allowed only by the indication of source. All rights concerning the layout graphics and design work of this publication are reserved for HCSO. Any kind of reproduction of them have to be approved by HCSO. 2

3 Tartalom Contents TARTALOM 3 BEVEZETÉS 5 A KÖNYVKIADÁS ADATAI 5 A KIADOTT MŰVEK JELLEG SZERINT 7 KÖNYVFORGALOM 10 SUMMARY 12 TÁBLÁZATOK 13 TABLES 1. A könyvkiadás adatai kiadványfajták szerint 13 Book production by types of publications 2. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint 15 Published books and booklets by character 3. A könyvek és a füzetek száma példányszám-kategóriák szerint 17 Number of books and booklets by number of copies 4. A könyvek és a füzetek száma ívterjedelem-kategóriák szerint 18 Number of books and booklets by number of sheets 5. Könyvek és füzetek a szerző nemzetisége szerint 19 Books and booklets by nationality of author 6. Könyvek és füzetek a megjelenés módja és jelleg szerint 21 Books and booklets by publishing way and character 7. Magyar szerzők művei jelleg szerint 23 Work of Hungarian authors by character 8. Külföldi szerzők művei jelleg szerint 24 Work of foreign authors by character 9. Könyvek és füzetek témakör szerint 25 Books and booklets by subject 10. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek 27 Scientific, educational and special works 11. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek a szerző nemzetisége szerint 27 Scientific, educational and special works by nationality of author 12. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek témakör szerint 28 Scientific, educational and special works by subject 13. Szépirodalmi művek 30 Literary books 14. A szépirodalmi művek megoszlása példányszám-kategóriák szerint 30 Distribution of literary books by number of copies 15. Eredeti magyar és fordításban megjelent szépirodalmi művek 30 Publication of literary books, original Hungarian and translated works 16. Szépirodalmi művek műfaj és élő, illetve nem élő szerzők szerint 31 Literary works by genre and living, non-living author 3

4 17. Szépirodalmi művek műfaj és magyar, illetve külföldi szerzők szerint 33 Literary works by genre and Hungarian, foreign author 18. Szépirodalmi művek a szerző nemzetisége szerint 35 Literary books by nationality of author 19. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek az olvasói korosztály és élő, nem élő szerzők szerint 37 Juvenile and children s literary books by age-group and living, non-living author 20. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek az olvasói korosztály és a magyar, külföldi szerzők szerint 39 Juvenile and children s literary books by age-group and Hungarian, foreign author 21. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek a szerző nemzetisége szerint 41 Juvenile and children s literary books by nationality of author 22. Tankönyvek oktatási fokozatok szerint 43 Schoolbooks by educational level 23. Tankönyvek témakör szerint 44 Schoolbooks by subject 24. Könyvek és füzetek a megjelenés nyelve szerint 46 Books and booklets by published languages 25. Könyvek és füzetek megoszlása a megjelenés nyelve szerint 46 Distribution of books and booklets by published languages 26. Idegen nyelven megjelent könyvek és füzetek jelleg szerint 48 Works in foreign languages by character 27. Magyar nyelven megjelent könyvek és füzetek jelleg szerint 49 Works in Hungarian language by character 28. Könyvek és füzetek a megjelenés nyelve és jelleg szerint 50 Books and booklets by published language and character 29. A példányszámon felüli,magyar szerzőjű ifjúsági és szépirodalom 2005, 2006-ban 52 Published Hungarian literary, juvenile and children's books, 2005, A példányszámon felüli, külföldi szerzőjű ifjúsági és szépirodalom 2005, 2006-ban 54 Published Hungarian literary, juvenile and children's books, 2005, 2006 FOGALMAK ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 56 METHODOLOGY Jelmagyarázat Explanation of symbols = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. Non-occurrence... = Az adat nem ismeretes Not available 4

5 Bevezetés A kiadott könyvek számbavétele a kulturális statisztika legrégibb ágai közé tartozik, a XIX. sz. elejére nyúlik vissza. Nem sokkal később a magánkezdeményezéseket módszeresebb statisztika váltotta fel, melyek alapja a Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete által összeállított, majd a Corvina és a Magyar Könyvészet c. közleményében közzétett bibliográfia volt a könyvárusi forgalom tárgyát képező könyvekről. Ezek a statisztikák azonban korántsem voltak teljesek, egészen a kötelespéldányok megjelenéséig és feldolgozásáig, amely a könyvstatisztika legbiztosabb alapjává vált. A kötelespéldány-szolgáltatást első ízben az évi LXI. tc. szabályozta, ezt fejlesztette tovább és terjesztette ki az évi tc. A törvény teljes értékű végrehajtása, vagyis annak megvalósítása, hogy a beérkező kötelespéldányok képezzék a könyvkiadási statisztika bizonylati alapját, az 1940-es évekig váratott magára. Jelenleg az évi II. törvény, illetve a 60/1998. számú kormányrendelet rendelkezik a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról. A Központi Statisztikai Hivatal évkönyveiben az 1930-as évektől közöl rendszeresen könyvtermelési adatokat, a Corvina alapján. 1 A KSH az 1897-es kötelespéldány-törvény értelmében a kiadott könyvekből teljes sort kapott a statisztikai számbavétel számára, egészen az 1980-as évekig ben a feladat az Országos Széchényi Könyvtárba került, melynek kötelespéldány-szolgálata keretében átvéve a KSH korábbi feldolgozási módszerét folyik azóta is az adatfelvétel. Kiadványunkban az elmúlt 10 év könyvkiadási adatait gyűjtöttük össze: a hosszú idősorok lehetőséget nyújtanak a közelmúlt könyvpiaci, eladási és kiadási tendenciáinak bemutatására. A sorozat előző darabjának (A könyvkiadás adatai ) célja a legrégibb hozzáférhető statisztikai adatok közlése volt, mostani szándékunk részletezőbb táblák készítése, a számok mögött megmutathassuk a könyveket, főképpen a szépirodalom és az ifjúsági irodalom tárgykörében. A könyvkiadás adatai A könyvkiadás, a könyvforgalom, az olvasásra fordított idő és pénz között vitathatatlanul szoros a kapcsolat. Az, hogy ki mit olvas, a mindenkori divatot is jelzi, és bizonyos értelemben a kulturáltságunk fokmérője is. A statisztika minden olyan kiadványt könyvnek tekint, amelynek belső terjedelme meghaladja a 49 oldalt. A könyvek kiadásának adatai kétségtelenül a legfontosabb részei a könyvstatisztikának, mivel ez a kiadványfajta tartalmazza a forgalomba került művek legnagyobb részét. Az elmúlt 10 évben Magyarországon összesen mű jelent meg 422 millió példányban, ami évente átlagban 10 ezer körüli műszámot jelent. Műfaji, kiadványfajtánkénti megoszlását tekintve a papíralapú kiadványok 87%-át teszik ki a könyvek, további 4%-ban füzetek, 9%-ban pedig zeneművek, kották, térképek és egyéb sokszorosítások kerülnek kinyomtatásra. 1 Dr. Varga Alajosné: Az irodalomra és az irodalomolvasásra vonatkozó statisztikák. 5

6 A vizsgált időszakban az állam költségvetési kulturális kiadásai megháromszorozódtak, de ebből a könyv- és lapkiadók csak alig több mint 2%-ban részesedtek ban az állami támogatás 3,5 milliárd Ft-ot tett ki. A szerény költségvetési hozzájárulás mellett a könyvek árát elsősorban a piaci viszonyok alakítják: az elmúlt 10 évben a könyvek és a tankönyvek átlagára a kétszeresére emelkedett ban a kiadott művek száma , a példányszám több mint 39 millió volt. Ezen belül a könyvek száma , amely 1612-vel kevesebb, mint 2005-ben, és közel 2500-al több mint 1997-ben. A példányszám jelenleg az elmúlt évinek 93%-a, a tíz évvel ezelőttinek pedig 82%-a. A könyvek számának és példányszámának alakulása művek száma példányszám, millió Könyvek száma Könyvek példányszáma, millió Az összes kiadott könyvek között az évihez képest jelentősen megnőtt a szépirodalmi és ifjúsági könyvek száma és példányszáma, valamint emelkedett az ismeretterjesztő kiadványok száma is. Legnagyobb példányszámban szépirodalmi alkotások jelennek meg, évente átlagosan 2300 mű, ami a nemzetközi osztályozásnak megfelelően magában foglalja mind a klasszikus mind a lektűr jellegű műveket egyaránt. Bár példányszámuk 2004-ig fokozatosan csökkent, az utóbbi 2 évben a 10,5 milliós megjelenés stabilizálódni látszik. Az elmúlt 10 évben a kiadott művek átlagos példányszáma 5175 (1997) és 3361 (2006) között hullámzott. Változatlanul jelentős az 5000 példányszám alatti kiadás, a magasabb számban megjelent művek alig több mint 15%-át adják a piacnak. Százezren felüli példányban pedig az elmúlt 10 évben mindössze 71 művet adtak ki, az utóbbi pár évben már alig 10 darabot, szépirodalomból csak egyet-kettőt között, a művek 28%-a átlagosan minden negyedik mű külföldi szerzőktől származott, több mint háromnegyedük amerikai, angol és német írók tollából. A külföldi szerzők műveinek a példányszámból való részesedése 2006-ban 37% volt, a vezető amerikai auktorok műveinek példányszáma 15%-kal haladta meg az átlagost, a német és angol alkotók művei pedig az átlaghoz közeli példányban kerültek forgalomba. Az idegen 6

7 szerzők alkotásaiból legnagyobb arányban, több mint 50%-kal a szépirodalom, 17%-kal az ismeretterjesztő irodalom részesedett. A könyvtermés 72%-át képviselő magyar szerzők műveinek egyharmada szakmai jellegű kiadvány volt. A tankönyvek 30%-kal, az ismeretterjesztő és szépirodalom 13 16%- kal részesedett az összkiadásból. Az egy honi műre jutó példányszám valamelyest elmaradt a külföldi szerzőkétől, és 10%-kal kevesebb az átlagosnál is. A magyar szerzőktől származó művek példányszámának több mint fele tankönyv, 14%-a szakmai, 12 12%-a ismeretterjesztő, illetve szépirodalmi mű volt. A magyar szépirodalmi kiadványok átlagos megjelenési példánya alig haladta meg a 2200-at, míg a külföldi szerzőké ennél több mint két és félszer magasabb volt. A megjelent könyvek és füzetek megoszlása a szerzők nemzetisége és a művek fajtája szerint, 2006 Magyar Külföldi 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tudományos, ismeretterjesztő, szakmai Szépirodalom Ifjúsági irodalom Tankönyv, egyéb Az elmúlt évben a kiadott művek több mint egyharmadát tette ki az irodalom. Jelentős volt a filozófia, pszichológia, történelmi, életrajzi, valamint a természet- és nyelvtudományi témakörű művek száma is. A példányszámból kétötöd jutott az irodalmi művekre, és figyelemre méltók voltak még több mint 30%-os részesedéssel a természettudományi, a történelmi, az életrajzi, a nyelvészeti, a filozófia, pszichológiai és a matematikai témakörök is óta duplájára nőtt az idegen nyelven kiadott művek száma: 2006-ban 878 mű jelent meg, minden tizenharmadik könyvet idegen nyelven publikáltak. Példányszámuk ra megközelítette az 1,7 milliót, az összpéldányszámból azonban csak 4,2%-kal részesedtek. Az idegen nyelvű könyvek többsége jellegét tekintve szakmai, ismeretterjesztő és tankönyv. A példányszámból a tankönyvek 57%-ban, az ismeretterjesztők közel egyharmad részben részesedtek. A nagy múltú kiadók közül a Tankönyvkiadó, a Műszaki Kiadó, az Európa és a Móra még mindig jelentős súlyt képvisel a könyvkiadásban. Napjainkban az egyik legszélesebb kínálatot nyújtja az Alexandra Könyvkiadó, nívós kiadványaival fontos helyet képvisel a hazai könyvpiacon az Osiris Kiadó. Az internetes könyvpiac is fellendülőben van. A szerzői kiadások száma az összes kiadványnak alig haladja meg az 1%-át, az elmúlt 5 év alatt felére csökkent a példányszámuk. A kiadott művek jelleg szerint Jellegüket tekintve, az elmúlt tíz évben több mint 52 ezer tudományos, ismeretterjesztő és szakmai művet adtak ki, melynek példányszáma meghaladta a 112 milliót. A művek közel 7

8 kétharmada szakirodalom, egyharmada ismeretterjesztő. A kiadott műszám között 6400 felett volt, de 2006-ban is meghaladta a 5300-at, ami 100-zal volt több a 10 éves átlagnál. A példányszám 1998-ban volt a legmagasabb (14 millió), majd 2000-től 10,6 11 millió között ingadozott. A tudományos, ismeretterjesztő és szakmai művek túlnyomó többsége magyar szerzőktől származik, és ebben nem történt lényeges változás az elmúlt években ban az ilyen jellegű művek 72%-ának magyar volt a szerzője, a példányszámból való részesedésük 64%. Külföldi szerzőtől 1538 mű jelent meg, 4 millió példányban, ezek 51%-a szakmai jellegű munka, 47%-a ismeretterjesztő mű. A tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek 57%-a társadalomtudományi, alkalmazott tudományi, illetve művészeti témakörökhöz tartozott, példányszámból való részesedésük 56% volt. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek témakör szerint, 2006 TÉMAKÖR KIADOTT MŰVEK számának megoszlása, % példányszámának megoszlása, % átlagos példányszáma Általános 3,1 3, Filozófia, pszichológia 9,1 10, Vallás és hittudomány 0,6 0, Társadalomtudomány 19,2 11, Nyelvészet, nyelvtudomány 3,3 4, Természettudomány 5,3 5, Alkalmazott tudományok 19,5 26, Művészet, sport, játék 18,5 18, Irodalomtudomány 4,9 2, Földrajz, történelem 16,5 17, Összesen 100,0 100, Az ismeretterjesztő művek között a filozófiai, pszichológiai, az orvostudománnyal, a sporttal, a játékkal, a földrajzzal, a történelemmel és a háztartással kapcsolatos (barkács-, szakácskönyvek stb.) kiadványok képviseltek jelentős arányt (kb. 60%). A szakmai művek közül a történelem, államtudományok területein jelentették meg a legtöbb kiadványt, de számottevő volt még a jog, a filozófia, a pszichológia, az orvostudomány, a nevelés- és az irodalomtudományi témakörökben megjelent alkotások száma is. Az elmúlt 10 évben szépirodalmi alkotás jelent meg, 118,4 millió példányban. Az évenkénti kiadás átlagosan egyötöde, a példányszám 30%-a tartozott ebbe a kategóriába ban a szépirodalmi művek száma 2667 volt, 850-nel több, mint az évben és 78-cal kevesebb, mint 2005-ben. A művek számával ellentétben a példányszám 1997-hez képest csökkent, bár az utóbbi 2 évben ismét elérte 10,5 milliót, ami az előző évekhez képest jelentős növekedést jelentett. A könyvkiadás piacorientáltságából adódó példányszámváltozást jól tükrözi, hogy az e kategóriába tartozó művek átlagos megjelenési példányszáma 1997-ben még 8000 felett volt, 2004-ben már csak 4000, az utóbbi években pedig ennél is kevesebb. A kiadott szépirodalmi könyvek 70%-a 3000-nél alacsonyabb példányban jelent meg, és tavaly minden 1000 könyvből csupán 1 haladta meg a százezres nagyságrendet. A szépirodalmi 8

9 művek zöme könyv, mindössze 43 füzetet adtak ki, összesen 108 ezer példányban. Ezek nagy része verses mű volt, alacsony példányszámmal. Szépirodalmi könyvek műfaj szerint, 2006 MŰFAJ KÖNYVEK számának megoszlása, % példányszámának megoszlása, % átlagos példányszáma Verses mű, antológia 15,6 3,8 976 Regény, elbeszélés 74,0 90, Színmű 1,6 1, Egyéb széppróza 8,7 4, Összesen 100,0 100, Ebből magyar szerző műve 49,8 28, külföldi szerző műve 50,2 71, A kiadott szépirodalmi könyvek közel háromnegyede volt regény, elbeszélés, a példányszámból való részesedésük 90%-os. A fennmaradó 1 millió példány a többi műfajcsoportba tartozó 681 műre jutott. Az egyes műfajcsoportba tartozó könyvek átlagos megjelenési példányszáma jelentősen szóródott. A szépirodalom terén a külföldi szerzők műveinek kiadása jelentős súlyt képviselt. Az elmúlt években a könyvek több mint felének külföldi a szerzője, a példányszámból való részesedésük 72% ban egy-egy külföldi szerző művét 57%-kal alacsonyabb példányban adták ki, mint 1997-ben. A kiadási szokások változását tükrözi, hogy egy-egy művet igény szerint többször kiadnak, ennek következtében az elmúlt évben az egy kiadásra jutó példányszám csökkent csak lényegesen, a műszám viszont 800-zal megnőtt. (A statisztikai számbavételnél minden további kiadás külön műnek számít.) A magyar szerzőjű, első kiadású művek száma 2006-ban 1079 volt, közel azonos példányszámban, mint 1997-ben. Az egy-egy könyvre jutó átlagpéldányszám a hazai írók műveinél meglehetősen alacsony, csak egyötöde a szépirodalmi fordításoknak. Az olvasással töltött idő jelentős csökkenésével ami hosszabb ideje tartó folyamat mind a magyar, mind a külföldi úgynevezett klasszikus szépirodalom folyamatosan veszít korábbi népszerűségéből. Az elmúlt években a kiadási és eladási statisztikák szerint a magyar szerzők sikerlistáját vezető írók nem változtak lényegesen, bár az egy-egy kiadásra jutó példányszám csökkenése itt is tapasztalható volt. A legsikeresebb könyvek listája egyben a mindenkori divatot is jelzi. A magyar lista élén Lőrincz L. László és Molnár Éva (Vavyen Fable) áll évek óta, mind a kiadott műszámot, mind a példányszámot tekintve. A bestsellerek és az iskolai kötelező olvasmányokon kívül a kortárs magyar művek (Radványi Zsuzsa, Tolvaly Ferenc, Vámos Miklós művei) is szép számban kerülnek kiadásra az utóbbi években. A külföldi szerzők között a szórakoztató szépirodalom képviselőin kívül (DaVinci kód) ifjúsági regényt (Harry Potter-történetek) is egyre többet találunk a legnagyobb példányszámú művek között. Nem élő magyar szerzőktől 2006-ban 292 művet adtak ki, 1,1 millió példányban. A külföldiek alkotásaiból 299 jelent meg ennek több mint fele angol, német és francia szerző műve, közel 1,5 millió példányban. 9

10 A kortárs szerzők alkotásai a szépirodalmi könyvkiadás 78%-át tették ki 2006-ban, a példányszámból való részesedésük az összes megjelent mű háromnegyede. Az élő szerzőktől kiadott művek elsősorban regények, elbeszélések, mind a magyar, mind a külföldi szerzőknél a könnyű, szórakoztató (lektűr) irodalom súlya jelentős. Valamelyest növekedett a verses művek száma, 1997-hez képest 85-tel ban 426 verses kötet látott napvilágot, ebből 348 kortárs szerzőtől. Az ifjúsági és gyermekirodalmi könyvkiadás is gyorsan változott az elmúlt időszakban és 2006 között összesen 6650 ilyen jellegű művet adtak ki, közel 30 millió példányban. A könyvtermésből való részesedésük meglehetősen alacsony, a művekből és a példányszámból is 9% alatt maradt ban a évihez képest 100 alkotással kevesebbet adtak ki ebben a csoportban és 324-gyel többet, mint 1997-ben. A példányszám meghaladta a 3,7 milliót, az elmúlt időszakban ez a legmagasabb. Az ifjúsági művek többsége könyv, de a korosztályi sajátosságokból eredően az átlagost meghaladó arányban jelent meg füzet formában. Az egy-egy műre jutó átlagpéldányszám 4325 volt ban szinte minden kiadott füzetet a 6 éven aluli korosztálynak szánták. A könyvek 35%-a az alapfokú oktatásban részt vevők korcsoportjának (6 14 éveseknek) készült, ezek négyötöde kortárs írók alkotása. Az ifjúsági és gyermekkönyvek közel felének szerzője magyar, a példányszámokból való részesedésük 40%. A külföldi írók 455 könyvéből legtöbbet angol, amerikai, francia és német szerzők írtak. A külföldi szerzők alkotásaiból legtöbbet (45%) a 6 év alatti korosztály számára adtak ki. A 6 14 év közöttiek részére írt könyvek 71%-ának volt külföldi a szerzője óta tankönyvet adtak ki, 142,1 millió példányban. A tankönyvkiadás aránya a könyvkiadáson belül az utóbbi években hullámzó volt: 1997 óta 11 18%-ot képviselt ban 2514 könyv és füzet jelent meg, ez 482-vel kevesebb az előző évinél és 757-tel több a tíz évvel ezelőttinél. A tankönyvek 44%-át az alapfokú oktatásban, egyharmadát a középfokú oktatásban használták. A példányszám 63%-át az általános iskolás tanulók számára készült könyvek tették ki ban az egyetemi, főiskolai tankönyvkiadást tekintve 341 művet, összesen közel 400 ezres példányszámban adtak ki. A felsőoktatásban jelentős szerepet töltenek be a jegyzetek, amelyek sokszorosított formában, gyorsabb nyomdai átfutással készülnek ban 721 féle jegyzet jelent meg, 330 ezer példányban. Az iskolarendszeren kívüli oktatást, képzést segítik az egyéb (tanfolyami) oktatási jellegű könyvek ban 184 féle mű jelent meg, 353 ezer példányban. A legtöbb tankönyvet nyelvészeti, természettudományi, irodalmi témakörökben adtak ki, ezenkívül jelentős számú még a matematikai és műszaki témájúak száma is. Ezek teszik ki a teljes tankönyvkiadás 65%-át a művek száma, 72%-át a példányszám tekintetében. Az évente kiadott tankönyvek mintegy 13%-a jelenik meg első kiadásként a tankönyvek nagyobbik része további kiadásként, vagy egyszerű utánnyomás útján kerül az oktatásban részt vevőkhöz. Könyvforgalom A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem piaci szervezete Európa egyik legrégebbi szakmai társulása. A magyarországi könyvpiac publikációs és termelési értékének 10

11 85 87%-át megjelentető és előállító cégek alkotta önkéntes társulást hazai, külföldi és vegyes tulajdonú cégek alkotják. Magyarországon minden bizonnyal ez a legnagyobb hagyománnyal rendelkező civil szerveződés, alapítása fél évszázaddal előzi meg a Magyar Tudományos Akadémiáét. Első jogelődük, a Pesti Könyvárusok Grémiuma 1795-ben kezdte meg működését ban vette fel a Magyar Könyvkereskedők Egylete elnevezést, melyet ben Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületére (MKKE) módosítottak. A magyarországi könyvforgalomról az MKKE a magyar könyvpiac jelentősebb cégei körében évente rendszeresen felmérést végez. A felmérés eredményei szerint 2006-ban a könyvforgalom 65,5 milliárd forint volt, ami a évi forgalomhoz képest 5%-os növekedést jelentett. Az adatközlő 160 kiadó együttes forgalma folyó áron az összforgalom 90%-át tette ki. Az Európában tapasztalható trendnek megfelelően a magyarországi könyvpiac is az erősödő koncentráció képét mutatja: 2006-ban 14 kiadó produkálta az összforgalom csaknem 60%-át ban az importkönyvek az összforgalomból 7%-kal részesedtek, csakúgy, mint egy évvel korábban. A félárú könyvek diszkontkereskedelmének (döntő részben ismeretterjesztő, illetve bestsellerkiadványok) becsült forgalma az összforgalom 1,5%-a. A külföldi tulajdonú könyvkiadók magyarországi könyvforgalomból való részesedése 24,6%-ot képviselt, 16,1 miliárd forinttal. A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása % 20% 40% 60% 80% 100% Közoktatási tankönyv Tudományos művek Ifjúsági és gyermekirodalom Ismeretterjesztő művek Szépirodalom CD-ROM-ok 2006-ban legnagyobb arányban (26,4%) a közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) részesedtek a könyvforgalomból. Az ismeretterjesztő könyvek az összforgalom 24,3%-át tették ki. A tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok, lexikonok, szótárak részesedése 14%, a szépirodalom kategóriájába sorolható műveké 16,7% volt. Az ifjúsági könyvek eladásai 11,8%-át tették ki a tavalyi összforgalomnak, 1,3 százalékponttal többet, mint az előző évben től a statisztikai megfigyelés kiterjedt a kiadott CD-kre, CD-ROM-okra is, az előbbiből 2006-ban 497, az utóbbiból 451 jelent meg. A CD-k az elmúlt évben az összes piaci forgalom 6,9%-át adták ki, ez évről évre emelkedik. 11

12 Summary Key data on book production in 2006 and the changes in the last ten years: The main characteristic of the Hungarian book production in the past 10 few years was the unchanging number (of assortments) of about titles and the decreasing average number of copies. The number of published books and booklets in 2006 was , the number of copies was more than 39 million. The number of the books has shown a 16 per cent decrease and copies has shown an 8 per cent decrease compared to The average number of copies of published books was 3361 in 2006, a decrease by 1814 since Three-fourths of the book production came from Hungarian authors in the last few years. About four-fifths of titles of foreign authors were American, British or German. By subject of published books and booklets, a fifth of the titles was literature. A large proportion belonged to the categories of history, biography, geography and travel. By character of books and booklets, more than scientific and educational titles were published in more than 112 million copies in the last ten years. Three-fourths of the issues were special literature, a third was educational titles and the number of scientific books was near More than one-fifth of the annual publishing, 27 per cent of the total number of copies belonged to literature. More than literature titles were published in altogether 118,4 million copies in the last ten years. Two-thirds of the published literature books were novels, or short stories, the share of these among the total copies was about 90 per cent. The position of juvenile and children s literature has changed in the last period. Their share of the total book production was rather low: 5 9 per cent of the total of titles and of the total of copies. The share of schoolbooks was between 11 and 18 per cent in the last few years. The number of the published titles has increased by 757 since books and booklets were published in 2006 in this category, 482 titles less than a year earlier. The trade in the Hungarian book market was more than HUF 65.5 billion in 2006 and HUF 62.7 billion in A large part belonged to the categories of schoolbooks and educational literature: about per cent of the Hungarian book market. 12

13 TÁBLÁZATOK TABLES 1. A könyvkiadás adatai kiadványfajták szerint Book production by types of publications Kiadványfajta Types of publication Szám Number of titles Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map Példányszám, ezer Copies, thousands Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map lakosra jutó könyvek és füzetek Books and booklets per inhabitants Szám Number of titles Példányszám, ezer Copies, thousand

14 1. A könyvkiadás adatai kiadványfajták szerint (folytatás) Book production by types of publications (continued) Kiadványfajta Types of publication Szám Number of titles Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map Példányszám, ezer Copies, thousands Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map lakosra jutó könyvek és füzetek Books and booklets per inhabitants Szám Number of titles Példányszám, ezer Copies, thousand

15 2. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint Published books and booklets by character A mű jellege Character Szám Number of titles Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total Példányszám, ezer Copies, thousands Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total

16 2. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint (folytatás) Published books and booklets by character (continued) A mű jellege Character Szám Number of titles Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total Példányszám, ezer Copies, thousands Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total

17 3. A könyvek és a füzetek száma példányszám-kategóriák szerint Number of books and booklets by number of copies Példányszám Number of copies és kevesebb and less nél több more than Összesen Total A könyvek és a füzetek száma példányszám-kategóriák szerint (folytatás) Number of books and booklets by number of copies (continued) Példányszám Number of copies és kevesebb and less nél több more than Összesen Total

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 BUDAPEST, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2006 Hungarian Central Statistical

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 Budapest, 2005 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatásstatisztikai fõosztályának Turizmus- és szállításstatisztikai osztályán

Részletesebben

14. 14. A népesség iskolázottsága

14. 14. A népesség iskolázottsága 14. 14. A népesség iskolázottsága Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 14. A népesség iskolázottsága Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-471-2

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

A FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 1980 ÉS 1996 KÖZÖTT

A FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 1980 ÉS 1996 KÖZÖTT STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 1980 ÉS 1996 KÖZÖTT Az 1980-as évtizedben, de különösen 1990 óta az országban olyan társadalmi és gazdasági folyamatok mentek végbe, amelyek több vonatkozásban

Részletesebben

Kulturálódási szokásaink

Kulturálódási szokásaink Kulturálódási szokásaink A lakosság televíziózási, olvasási jellemzőinek vizsgálata az időmérleg-felvételek segítségével Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A szabadon

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség Small and medium-sized enterprises and Entrepreneurship Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Oktatási adatok, 2012/2013

Oktatási adatok, 2012/2013 213/32 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 32. szám 213. április 3. Oktatási adatok, 212/213 A tartalomból 1 A nappali képzések főbb adatai 4 Intézményhálózat, pedagógusok,

Részletesebben

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás-fejlesztés, 2012 Budapest, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2013 ISSN: 1419-9033 Készült: Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2007. október 30. Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-141-4

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 2013/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 22. szám 2013. március 29. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 Tartalom 1 Előzmények, célok

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: Adam.Marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal TURIZMUS 2004

Központi Statisztikai Hivatal TURIZMUS 2004 Központi Statisztikai Hivatal TURIZMUS 2004 Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 Készítette a KSH Szolgáltatásstatisztikai főosztály Közlekedés- és idegenforgalom-statisztikai osztálya ISBN

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-417-0 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008 IDŐSZAKI KÖZLEMÉNYEK XXXIX. SZÁM VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Cím: 1024 Budapest,

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1

MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1 MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCIC Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1 Fordulópont? Növekvõ

Részletesebben