KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI ( ) DATA OF BOOK PRODUCTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI (1997 2006) DATA OF BOOK PRODUCTION"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖNYVKIADÁS ADATAI ( ) DATA OF BOOK PRODUCTION ( ) BUDAPEST, 2007

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2007 ISSN Készült Compiled by: a KSH Társadalmi szolgáltatások statisztikai főosztály Oktatás kulturális és K+F statisztikai osztályán Social Services Statistics Department Education Cultural and R&D Statistics Section of HCSO Főosztályvezető Head of Department: Tokaji Károlyné Osztályvezető Head of Section: Janák Katalin Összeállította Contributed by: Bárdosi Mónika Ivánné Mód Ágnes Lakatos Gyuláné Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet! A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Any secondary publication is allowed only by the indication of source. All rights concerning the layout graphics and design work of this publication are reserved for HCSO. Any kind of reproduction of them have to be approved by HCSO. 2

3 Tartalom Contents TARTALOM 3 BEVEZETÉS 5 A KÖNYVKIADÁS ADATAI 5 A KIADOTT MŰVEK JELLEG SZERINT 7 KÖNYVFORGALOM 10 SUMMARY 12 TÁBLÁZATOK 13 TABLES 1. A könyvkiadás adatai kiadványfajták szerint 13 Book production by types of publications 2. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint 15 Published books and booklets by character 3. A könyvek és a füzetek száma példányszám-kategóriák szerint 17 Number of books and booklets by number of copies 4. A könyvek és a füzetek száma ívterjedelem-kategóriák szerint 18 Number of books and booklets by number of sheets 5. Könyvek és füzetek a szerző nemzetisége szerint 19 Books and booklets by nationality of author 6. Könyvek és füzetek a megjelenés módja és jelleg szerint 21 Books and booklets by publishing way and character 7. Magyar szerzők művei jelleg szerint 23 Work of Hungarian authors by character 8. Külföldi szerzők művei jelleg szerint 24 Work of foreign authors by character 9. Könyvek és füzetek témakör szerint 25 Books and booklets by subject 10. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek 27 Scientific, educational and special works 11. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek a szerző nemzetisége szerint 27 Scientific, educational and special works by nationality of author 12. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek témakör szerint 28 Scientific, educational and special works by subject 13. Szépirodalmi művek 30 Literary books 14. A szépirodalmi művek megoszlása példányszám-kategóriák szerint 30 Distribution of literary books by number of copies 15. Eredeti magyar és fordításban megjelent szépirodalmi művek 30 Publication of literary books, original Hungarian and translated works 16. Szépirodalmi művek műfaj és élő, illetve nem élő szerzők szerint 31 Literary works by genre and living, non-living author 3

4 17. Szépirodalmi művek műfaj és magyar, illetve külföldi szerzők szerint 33 Literary works by genre and Hungarian, foreign author 18. Szépirodalmi művek a szerző nemzetisége szerint 35 Literary books by nationality of author 19. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek az olvasói korosztály és élő, nem élő szerzők szerint 37 Juvenile and children s literary books by age-group and living, non-living author 20. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek az olvasói korosztály és a magyar, külföldi szerzők szerint 39 Juvenile and children s literary books by age-group and Hungarian, foreign author 21. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek a szerző nemzetisége szerint 41 Juvenile and children s literary books by nationality of author 22. Tankönyvek oktatási fokozatok szerint 43 Schoolbooks by educational level 23. Tankönyvek témakör szerint 44 Schoolbooks by subject 24. Könyvek és füzetek a megjelenés nyelve szerint 46 Books and booklets by published languages 25. Könyvek és füzetek megoszlása a megjelenés nyelve szerint 46 Distribution of books and booklets by published languages 26. Idegen nyelven megjelent könyvek és füzetek jelleg szerint 48 Works in foreign languages by character 27. Magyar nyelven megjelent könyvek és füzetek jelleg szerint 49 Works in Hungarian language by character 28. Könyvek és füzetek a megjelenés nyelve és jelleg szerint 50 Books and booklets by published language and character 29. A példányszámon felüli,magyar szerzőjű ifjúsági és szépirodalom 2005, 2006-ban 52 Published Hungarian literary, juvenile and children's books, 2005, A példányszámon felüli, külföldi szerzőjű ifjúsági és szépirodalom 2005, 2006-ban 54 Published Hungarian literary, juvenile and children's books, 2005, 2006 FOGALMAK ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 56 METHODOLOGY Jelmagyarázat Explanation of symbols = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. Non-occurrence... = Az adat nem ismeretes Not available 4

5 Bevezetés A kiadott könyvek számbavétele a kulturális statisztika legrégibb ágai közé tartozik, a XIX. sz. elejére nyúlik vissza. Nem sokkal később a magánkezdeményezéseket módszeresebb statisztika váltotta fel, melyek alapja a Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete által összeállított, majd a Corvina és a Magyar Könyvészet c. közleményében közzétett bibliográfia volt a könyvárusi forgalom tárgyát képező könyvekről. Ezek a statisztikák azonban korántsem voltak teljesek, egészen a kötelespéldányok megjelenéséig és feldolgozásáig, amely a könyvstatisztika legbiztosabb alapjává vált. A kötelespéldány-szolgáltatást első ízben az évi LXI. tc. szabályozta, ezt fejlesztette tovább és terjesztette ki az évi tc. A törvény teljes értékű végrehajtása, vagyis annak megvalósítása, hogy a beérkező kötelespéldányok képezzék a könyvkiadási statisztika bizonylati alapját, az 1940-es évekig váratott magára. Jelenleg az évi II. törvény, illetve a 60/1998. számú kormányrendelet rendelkezik a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról. A Központi Statisztikai Hivatal évkönyveiben az 1930-as évektől közöl rendszeresen könyvtermelési adatokat, a Corvina alapján. 1 A KSH az 1897-es kötelespéldány-törvény értelmében a kiadott könyvekből teljes sort kapott a statisztikai számbavétel számára, egészen az 1980-as évekig ben a feladat az Országos Széchényi Könyvtárba került, melynek kötelespéldány-szolgálata keretében átvéve a KSH korábbi feldolgozási módszerét folyik azóta is az adatfelvétel. Kiadványunkban az elmúlt 10 év könyvkiadási adatait gyűjtöttük össze: a hosszú idősorok lehetőséget nyújtanak a közelmúlt könyvpiaci, eladási és kiadási tendenciáinak bemutatására. A sorozat előző darabjának (A könyvkiadás adatai ) célja a legrégibb hozzáférhető statisztikai adatok közlése volt, mostani szándékunk részletezőbb táblák készítése, a számok mögött megmutathassuk a könyveket, főképpen a szépirodalom és az ifjúsági irodalom tárgykörében. A könyvkiadás adatai A könyvkiadás, a könyvforgalom, az olvasásra fordított idő és pénz között vitathatatlanul szoros a kapcsolat. Az, hogy ki mit olvas, a mindenkori divatot is jelzi, és bizonyos értelemben a kulturáltságunk fokmérője is. A statisztika minden olyan kiadványt könyvnek tekint, amelynek belső terjedelme meghaladja a 49 oldalt. A könyvek kiadásának adatai kétségtelenül a legfontosabb részei a könyvstatisztikának, mivel ez a kiadványfajta tartalmazza a forgalomba került művek legnagyobb részét. Az elmúlt 10 évben Magyarországon összesen mű jelent meg 422 millió példányban, ami évente átlagban 10 ezer körüli műszámot jelent. Műfaji, kiadványfajtánkénti megoszlását tekintve a papíralapú kiadványok 87%-át teszik ki a könyvek, további 4%-ban füzetek, 9%-ban pedig zeneművek, kották, térképek és egyéb sokszorosítások kerülnek kinyomtatásra. 1 Dr. Varga Alajosné: Az irodalomra és az irodalomolvasásra vonatkozó statisztikák. 5

6 A vizsgált időszakban az állam költségvetési kulturális kiadásai megháromszorozódtak, de ebből a könyv- és lapkiadók csak alig több mint 2%-ban részesedtek ban az állami támogatás 3,5 milliárd Ft-ot tett ki. A szerény költségvetési hozzájárulás mellett a könyvek árát elsősorban a piaci viszonyok alakítják: az elmúlt 10 évben a könyvek és a tankönyvek átlagára a kétszeresére emelkedett ban a kiadott művek száma , a példányszám több mint 39 millió volt. Ezen belül a könyvek száma , amely 1612-vel kevesebb, mint 2005-ben, és közel 2500-al több mint 1997-ben. A példányszám jelenleg az elmúlt évinek 93%-a, a tíz évvel ezelőttinek pedig 82%-a. A könyvek számának és példányszámának alakulása művek száma példányszám, millió Könyvek száma Könyvek példányszáma, millió Az összes kiadott könyvek között az évihez képest jelentősen megnőtt a szépirodalmi és ifjúsági könyvek száma és példányszáma, valamint emelkedett az ismeretterjesztő kiadványok száma is. Legnagyobb példányszámban szépirodalmi alkotások jelennek meg, évente átlagosan 2300 mű, ami a nemzetközi osztályozásnak megfelelően magában foglalja mind a klasszikus mind a lektűr jellegű műveket egyaránt. Bár példányszámuk 2004-ig fokozatosan csökkent, az utóbbi 2 évben a 10,5 milliós megjelenés stabilizálódni látszik. Az elmúlt 10 évben a kiadott művek átlagos példányszáma 5175 (1997) és 3361 (2006) között hullámzott. Változatlanul jelentős az 5000 példányszám alatti kiadás, a magasabb számban megjelent művek alig több mint 15%-át adják a piacnak. Százezren felüli példányban pedig az elmúlt 10 évben mindössze 71 művet adtak ki, az utóbbi pár évben már alig 10 darabot, szépirodalomból csak egyet-kettőt között, a művek 28%-a átlagosan minden negyedik mű külföldi szerzőktől származott, több mint háromnegyedük amerikai, angol és német írók tollából. A külföldi szerzők műveinek a példányszámból való részesedése 2006-ban 37% volt, a vezető amerikai auktorok műveinek példányszáma 15%-kal haladta meg az átlagost, a német és angol alkotók művei pedig az átlaghoz közeli példányban kerültek forgalomba. Az idegen 6

7 szerzők alkotásaiból legnagyobb arányban, több mint 50%-kal a szépirodalom, 17%-kal az ismeretterjesztő irodalom részesedett. A könyvtermés 72%-át képviselő magyar szerzők műveinek egyharmada szakmai jellegű kiadvány volt. A tankönyvek 30%-kal, az ismeretterjesztő és szépirodalom 13 16%- kal részesedett az összkiadásból. Az egy honi műre jutó példányszám valamelyest elmaradt a külföldi szerzőkétől, és 10%-kal kevesebb az átlagosnál is. A magyar szerzőktől származó művek példányszámának több mint fele tankönyv, 14%-a szakmai, 12 12%-a ismeretterjesztő, illetve szépirodalmi mű volt. A magyar szépirodalmi kiadványok átlagos megjelenési példánya alig haladta meg a 2200-at, míg a külföldi szerzőké ennél több mint két és félszer magasabb volt. A megjelent könyvek és füzetek megoszlása a szerzők nemzetisége és a művek fajtája szerint, 2006 Magyar Külföldi 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tudományos, ismeretterjesztő, szakmai Szépirodalom Ifjúsági irodalom Tankönyv, egyéb Az elmúlt évben a kiadott művek több mint egyharmadát tette ki az irodalom. Jelentős volt a filozófia, pszichológia, történelmi, életrajzi, valamint a természet- és nyelvtudományi témakörű művek száma is. A példányszámból kétötöd jutott az irodalmi művekre, és figyelemre méltók voltak még több mint 30%-os részesedéssel a természettudományi, a történelmi, az életrajzi, a nyelvészeti, a filozófia, pszichológiai és a matematikai témakörök is óta duplájára nőtt az idegen nyelven kiadott művek száma: 2006-ban 878 mű jelent meg, minden tizenharmadik könyvet idegen nyelven publikáltak. Példányszámuk ra megközelítette az 1,7 milliót, az összpéldányszámból azonban csak 4,2%-kal részesedtek. Az idegen nyelvű könyvek többsége jellegét tekintve szakmai, ismeretterjesztő és tankönyv. A példányszámból a tankönyvek 57%-ban, az ismeretterjesztők közel egyharmad részben részesedtek. A nagy múltú kiadók közül a Tankönyvkiadó, a Műszaki Kiadó, az Európa és a Móra még mindig jelentős súlyt képvisel a könyvkiadásban. Napjainkban az egyik legszélesebb kínálatot nyújtja az Alexandra Könyvkiadó, nívós kiadványaival fontos helyet képvisel a hazai könyvpiacon az Osiris Kiadó. Az internetes könyvpiac is fellendülőben van. A szerzői kiadások száma az összes kiadványnak alig haladja meg az 1%-át, az elmúlt 5 év alatt felére csökkent a példányszámuk. A kiadott művek jelleg szerint Jellegüket tekintve, az elmúlt tíz évben több mint 52 ezer tudományos, ismeretterjesztő és szakmai művet adtak ki, melynek példányszáma meghaladta a 112 milliót. A művek közel 7

8 kétharmada szakirodalom, egyharmada ismeretterjesztő. A kiadott műszám között 6400 felett volt, de 2006-ban is meghaladta a 5300-at, ami 100-zal volt több a 10 éves átlagnál. A példányszám 1998-ban volt a legmagasabb (14 millió), majd 2000-től 10,6 11 millió között ingadozott. A tudományos, ismeretterjesztő és szakmai művek túlnyomó többsége magyar szerzőktől származik, és ebben nem történt lényeges változás az elmúlt években ban az ilyen jellegű művek 72%-ának magyar volt a szerzője, a példányszámból való részesedésük 64%. Külföldi szerzőtől 1538 mű jelent meg, 4 millió példányban, ezek 51%-a szakmai jellegű munka, 47%-a ismeretterjesztő mű. A tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek 57%-a társadalomtudományi, alkalmazott tudományi, illetve művészeti témakörökhöz tartozott, példányszámból való részesedésük 56% volt. Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek témakör szerint, 2006 TÉMAKÖR KIADOTT MŰVEK számának megoszlása, % példányszámának megoszlása, % átlagos példányszáma Általános 3,1 3, Filozófia, pszichológia 9,1 10, Vallás és hittudomány 0,6 0, Társadalomtudomány 19,2 11, Nyelvészet, nyelvtudomány 3,3 4, Természettudomány 5,3 5, Alkalmazott tudományok 19,5 26, Művészet, sport, játék 18,5 18, Irodalomtudomány 4,9 2, Földrajz, történelem 16,5 17, Összesen 100,0 100, Az ismeretterjesztő művek között a filozófiai, pszichológiai, az orvostudománnyal, a sporttal, a játékkal, a földrajzzal, a történelemmel és a háztartással kapcsolatos (barkács-, szakácskönyvek stb.) kiadványok képviseltek jelentős arányt (kb. 60%). A szakmai művek közül a történelem, államtudományok területein jelentették meg a legtöbb kiadványt, de számottevő volt még a jog, a filozófia, a pszichológia, az orvostudomány, a nevelés- és az irodalomtudományi témakörökben megjelent alkotások száma is. Az elmúlt 10 évben szépirodalmi alkotás jelent meg, 118,4 millió példányban. Az évenkénti kiadás átlagosan egyötöde, a példányszám 30%-a tartozott ebbe a kategóriába ban a szépirodalmi művek száma 2667 volt, 850-nel több, mint az évben és 78-cal kevesebb, mint 2005-ben. A művek számával ellentétben a példányszám 1997-hez képest csökkent, bár az utóbbi 2 évben ismét elérte 10,5 milliót, ami az előző évekhez képest jelentős növekedést jelentett. A könyvkiadás piacorientáltságából adódó példányszámváltozást jól tükrözi, hogy az e kategóriába tartozó művek átlagos megjelenési példányszáma 1997-ben még 8000 felett volt, 2004-ben már csak 4000, az utóbbi években pedig ennél is kevesebb. A kiadott szépirodalmi könyvek 70%-a 3000-nél alacsonyabb példányban jelent meg, és tavaly minden 1000 könyvből csupán 1 haladta meg a százezres nagyságrendet. A szépirodalmi 8

9 művek zöme könyv, mindössze 43 füzetet adtak ki, összesen 108 ezer példányban. Ezek nagy része verses mű volt, alacsony példányszámmal. Szépirodalmi könyvek műfaj szerint, 2006 MŰFAJ KÖNYVEK számának megoszlása, % példányszámának megoszlása, % átlagos példányszáma Verses mű, antológia 15,6 3,8 976 Regény, elbeszélés 74,0 90, Színmű 1,6 1, Egyéb széppróza 8,7 4, Összesen 100,0 100, Ebből magyar szerző műve 49,8 28, külföldi szerző műve 50,2 71, A kiadott szépirodalmi könyvek közel háromnegyede volt regény, elbeszélés, a példányszámból való részesedésük 90%-os. A fennmaradó 1 millió példány a többi műfajcsoportba tartozó 681 műre jutott. Az egyes műfajcsoportba tartozó könyvek átlagos megjelenési példányszáma jelentősen szóródott. A szépirodalom terén a külföldi szerzők műveinek kiadása jelentős súlyt képviselt. Az elmúlt években a könyvek több mint felének külföldi a szerzője, a példányszámból való részesedésük 72% ban egy-egy külföldi szerző művét 57%-kal alacsonyabb példányban adták ki, mint 1997-ben. A kiadási szokások változását tükrözi, hogy egy-egy művet igény szerint többször kiadnak, ennek következtében az elmúlt évben az egy kiadásra jutó példányszám csökkent csak lényegesen, a műszám viszont 800-zal megnőtt. (A statisztikai számbavételnél minden további kiadás külön műnek számít.) A magyar szerzőjű, első kiadású művek száma 2006-ban 1079 volt, közel azonos példányszámban, mint 1997-ben. Az egy-egy könyvre jutó átlagpéldányszám a hazai írók műveinél meglehetősen alacsony, csak egyötöde a szépirodalmi fordításoknak. Az olvasással töltött idő jelentős csökkenésével ami hosszabb ideje tartó folyamat mind a magyar, mind a külföldi úgynevezett klasszikus szépirodalom folyamatosan veszít korábbi népszerűségéből. Az elmúlt években a kiadási és eladási statisztikák szerint a magyar szerzők sikerlistáját vezető írók nem változtak lényegesen, bár az egy-egy kiadásra jutó példányszám csökkenése itt is tapasztalható volt. A legsikeresebb könyvek listája egyben a mindenkori divatot is jelzi. A magyar lista élén Lőrincz L. László és Molnár Éva (Vavyen Fable) áll évek óta, mind a kiadott műszámot, mind a példányszámot tekintve. A bestsellerek és az iskolai kötelező olvasmányokon kívül a kortárs magyar művek (Radványi Zsuzsa, Tolvaly Ferenc, Vámos Miklós művei) is szép számban kerülnek kiadásra az utóbbi években. A külföldi szerzők között a szórakoztató szépirodalom képviselőin kívül (DaVinci kód) ifjúsági regényt (Harry Potter-történetek) is egyre többet találunk a legnagyobb példányszámú művek között. Nem élő magyar szerzőktől 2006-ban 292 művet adtak ki, 1,1 millió példányban. A külföldiek alkotásaiból 299 jelent meg ennek több mint fele angol, német és francia szerző műve, közel 1,5 millió példányban. 9

10 A kortárs szerzők alkotásai a szépirodalmi könyvkiadás 78%-át tették ki 2006-ban, a példányszámból való részesedésük az összes megjelent mű háromnegyede. Az élő szerzőktől kiadott művek elsősorban regények, elbeszélések, mind a magyar, mind a külföldi szerzőknél a könnyű, szórakoztató (lektűr) irodalom súlya jelentős. Valamelyest növekedett a verses művek száma, 1997-hez képest 85-tel ban 426 verses kötet látott napvilágot, ebből 348 kortárs szerzőtől. Az ifjúsági és gyermekirodalmi könyvkiadás is gyorsan változott az elmúlt időszakban és 2006 között összesen 6650 ilyen jellegű művet adtak ki, közel 30 millió példányban. A könyvtermésből való részesedésük meglehetősen alacsony, a művekből és a példányszámból is 9% alatt maradt ban a évihez képest 100 alkotással kevesebbet adtak ki ebben a csoportban és 324-gyel többet, mint 1997-ben. A példányszám meghaladta a 3,7 milliót, az elmúlt időszakban ez a legmagasabb. Az ifjúsági művek többsége könyv, de a korosztályi sajátosságokból eredően az átlagost meghaladó arányban jelent meg füzet formában. Az egy-egy műre jutó átlagpéldányszám 4325 volt ban szinte minden kiadott füzetet a 6 éven aluli korosztálynak szánták. A könyvek 35%-a az alapfokú oktatásban részt vevők korcsoportjának (6 14 éveseknek) készült, ezek négyötöde kortárs írók alkotása. Az ifjúsági és gyermekkönyvek közel felének szerzője magyar, a példányszámokból való részesedésük 40%. A külföldi írók 455 könyvéből legtöbbet angol, amerikai, francia és német szerzők írtak. A külföldi szerzők alkotásaiból legtöbbet (45%) a 6 év alatti korosztály számára adtak ki. A 6 14 év közöttiek részére írt könyvek 71%-ának volt külföldi a szerzője óta tankönyvet adtak ki, 142,1 millió példányban. A tankönyvkiadás aránya a könyvkiadáson belül az utóbbi években hullámzó volt: 1997 óta 11 18%-ot képviselt ban 2514 könyv és füzet jelent meg, ez 482-vel kevesebb az előző évinél és 757-tel több a tíz évvel ezelőttinél. A tankönyvek 44%-át az alapfokú oktatásban, egyharmadát a középfokú oktatásban használták. A példányszám 63%-át az általános iskolás tanulók számára készült könyvek tették ki ban az egyetemi, főiskolai tankönyvkiadást tekintve 341 művet, összesen közel 400 ezres példányszámban adtak ki. A felsőoktatásban jelentős szerepet töltenek be a jegyzetek, amelyek sokszorosított formában, gyorsabb nyomdai átfutással készülnek ban 721 féle jegyzet jelent meg, 330 ezer példányban. Az iskolarendszeren kívüli oktatást, képzést segítik az egyéb (tanfolyami) oktatási jellegű könyvek ban 184 féle mű jelent meg, 353 ezer példányban. A legtöbb tankönyvet nyelvészeti, természettudományi, irodalmi témakörökben adtak ki, ezenkívül jelentős számú még a matematikai és műszaki témájúak száma is. Ezek teszik ki a teljes tankönyvkiadás 65%-át a művek száma, 72%-át a példányszám tekintetében. Az évente kiadott tankönyvek mintegy 13%-a jelenik meg első kiadásként a tankönyvek nagyobbik része további kiadásként, vagy egyszerű utánnyomás útján kerül az oktatásban részt vevőkhöz. Könyvforgalom A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem piaci szervezete Európa egyik legrégebbi szakmai társulása. A magyarországi könyvpiac publikációs és termelési értékének 10

11 85 87%-át megjelentető és előállító cégek alkotta önkéntes társulást hazai, külföldi és vegyes tulajdonú cégek alkotják. Magyarországon minden bizonnyal ez a legnagyobb hagyománnyal rendelkező civil szerveződés, alapítása fél évszázaddal előzi meg a Magyar Tudományos Akadémiáét. Első jogelődük, a Pesti Könyvárusok Grémiuma 1795-ben kezdte meg működését ban vette fel a Magyar Könyvkereskedők Egylete elnevezést, melyet ben Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületére (MKKE) módosítottak. A magyarországi könyvforgalomról az MKKE a magyar könyvpiac jelentősebb cégei körében évente rendszeresen felmérést végez. A felmérés eredményei szerint 2006-ban a könyvforgalom 65,5 milliárd forint volt, ami a évi forgalomhoz képest 5%-os növekedést jelentett. Az adatközlő 160 kiadó együttes forgalma folyó áron az összforgalom 90%-át tette ki. Az Európában tapasztalható trendnek megfelelően a magyarországi könyvpiac is az erősödő koncentráció képét mutatja: 2006-ban 14 kiadó produkálta az összforgalom csaknem 60%-át ban az importkönyvek az összforgalomból 7%-kal részesedtek, csakúgy, mint egy évvel korábban. A félárú könyvek diszkontkereskedelmének (döntő részben ismeretterjesztő, illetve bestsellerkiadványok) becsült forgalma az összforgalom 1,5%-a. A külföldi tulajdonú könyvkiadók magyarországi könyvforgalomból való részesedése 24,6%-ot képviselt, 16,1 miliárd forinttal. A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása % 20% 40% 60% 80% 100% Közoktatási tankönyv Tudományos művek Ifjúsági és gyermekirodalom Ismeretterjesztő művek Szépirodalom CD-ROM-ok 2006-ban legnagyobb arányban (26,4%) a közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) részesedtek a könyvforgalomból. Az ismeretterjesztő könyvek az összforgalom 24,3%-át tették ki. A tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok, lexikonok, szótárak részesedése 14%, a szépirodalom kategóriájába sorolható műveké 16,7% volt. Az ifjúsági könyvek eladásai 11,8%-át tették ki a tavalyi összforgalomnak, 1,3 százalékponttal többet, mint az előző évben től a statisztikai megfigyelés kiterjedt a kiadott CD-kre, CD-ROM-okra is, az előbbiből 2006-ban 497, az utóbbiból 451 jelent meg. A CD-k az elmúlt évben az összes piaci forgalom 6,9%-át adták ki, ez évről évre emelkedik. 11

12 Summary Key data on book production in 2006 and the changes in the last ten years: The main characteristic of the Hungarian book production in the past 10 few years was the unchanging number (of assortments) of about titles and the decreasing average number of copies. The number of published books and booklets in 2006 was , the number of copies was more than 39 million. The number of the books has shown a 16 per cent decrease and copies has shown an 8 per cent decrease compared to The average number of copies of published books was 3361 in 2006, a decrease by 1814 since Three-fourths of the book production came from Hungarian authors in the last few years. About four-fifths of titles of foreign authors were American, British or German. By subject of published books and booklets, a fifth of the titles was literature. A large proportion belonged to the categories of history, biography, geography and travel. By character of books and booklets, more than scientific and educational titles were published in more than 112 million copies in the last ten years. Three-fourths of the issues were special literature, a third was educational titles and the number of scientific books was near More than one-fifth of the annual publishing, 27 per cent of the total number of copies belonged to literature. More than literature titles were published in altogether 118,4 million copies in the last ten years. Two-thirds of the published literature books were novels, or short stories, the share of these among the total copies was about 90 per cent. The position of juvenile and children s literature has changed in the last period. Their share of the total book production was rather low: 5 9 per cent of the total of titles and of the total of copies. The share of schoolbooks was between 11 and 18 per cent in the last few years. The number of the published titles has increased by 757 since books and booklets were published in 2006 in this category, 482 titles less than a year earlier. The trade in the Hungarian book market was more than HUF 65.5 billion in 2006 and HUF 62.7 billion in A large part belonged to the categories of schoolbooks and educational literature: about per cent of the Hungarian book market. 12

13 TÁBLÁZATOK TABLES 1. A könyvkiadás adatai kiadványfajták szerint Book production by types of publications Kiadványfajta Types of publication Szám Number of titles Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map Példányszám, ezer Copies, thousands Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map lakosra jutó könyvek és füzetek Books and booklets per inhabitants Szám Number of titles Példányszám, ezer Copies, thousand

14 1. A könyvkiadás adatai kiadványfajták szerint (folytatás) Book production by types of publications (continued) Kiadványfajta Types of publication Szám Number of titles Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map Példányszám, ezer Copies, thousands Könyv Book Füzet Booklet Jegyzet, sokszorosítás Note Zenemű, kotta Music, score Térkép Map lakosra jutó könyvek és füzetek Books and booklets per inhabitants Szám Number of titles Példányszám, ezer Copies, thousand

15 2. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint Published books and booklets by character A mű jellege Character Szám Number of titles Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total Példányszám, ezer Copies, thousands Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total

16 2. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint (folytatás) Published books and booklets by character (continued) A mű jellege Character Szám Number of titles Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total Példányszám, ezer Copies, thousands Tudományos Scientific Ismeretterjesztő Educational Szakirodalom Special literature Szépirodalom Literature Ifjúsági és gyermekirodalom Juvenile and children s literature Tankönyv Schoolbook Egyéb Other Összesen Total

17 3. A könyvek és a füzetek száma példányszám-kategóriák szerint Number of books and booklets by number of copies Példányszám Number of copies és kevesebb and less nél több more than Összesen Total A könyvek és a füzetek száma példányszám-kategóriák szerint (folytatás) Number of books and booklets by number of copies (continued) Példányszám Number of copies és kevesebb and less nél több more than Összesen Total

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON Készítette: Bárdosi Mónika Lakatos Gyuláné Varga Alajosné Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Terhességmegszakítások Induced abortions

Terhességmegszakítások Induced abortions Terhességmegszakítások Induced abortions 1995 26 Budapest 27 Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 27 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 27 ISBN 978-963-137-7 (nyomtatott) ISBN

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. A háztartások

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. A háztartások KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE I N F O R M A háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközellátottsága és használata, 2005 Á C I Ó S T A T I S Z T I K

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Távközlés, internet IV. negyedév

Távközlés, internet IV. negyedév Közzététel: 2008. március 10. Sorszám: 46. Következik: 2008. március 11. Fogyasztói árak Távközlés, internet 2007. IV. negyedév 2007 végén a mobil-előfizetések száma meghaladta a 11 milliót, ismét csökkent

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- OROMA, Fiona

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások, 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services, 2004 (with tables

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ LAMBRECHT

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- ANON Jönnek

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Introduction Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in the framework of the Leonardo da Vinci Programme of the European Commission. Presently it operates as a unit of the Public Employment

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION

AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- TAMÁS Pál

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 Közzététel: 2008. január 11. Sorszám: 7. Következik: 2008. január 14. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 2007-ben 2,8 millió hektáron (az előző évinél

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013)

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013) Release date: 22 January 2014 Next release: 24 January 2014. Vital events, January November 2013 Number 13 Harvested of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary data of main crops, 2013)

Részletesebben

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (a továbbiakban: MASZRE vagy Egyesület) Felosztási Szabályzata

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (a továbbiakban: MASZRE vagy Egyesület) Felosztási Szabályzata A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (a továbbiakban: MASZRE vagy Egyesület) Felosztási Szabályzata I. Bevezető rendelkezések Az Egyesület Alapszabályának IX.2. pontja

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

Nemzetközi utazások, 2007. év

Nemzetközi utazások, 2007. év Közzététel: 2008. február 21. Következik: 2008. február 22. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II félév Sorszám:31. Nemzetközi utazások, 2007. év 2007-ben előzetes adatok szerint 39,4 millió

Részletesebben

XXIII. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS év

XXIII. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS év XXIII. évfolyam, 1. szám, 2012 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2011. év Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXIII. évfolyam, 1. szám, 2012 Megjelenik ente Szerkesztő Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education

Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education Oktatási pénzügyi adatok Az állami és intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest, 2016 Készült Published

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (a továbbiakban: MASZRE vagy Egyesület) Felosztási Szabályzata

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (a továbbiakban: MASZRE vagy Egyesület) Felosztási Szabályzata A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (a továbbiakban: MASZRE vagy Egyesület) Felosztási Szabályzata I. Bevezető rendelkezések - Az Egyesület Alapszabályának IX.2. pontja

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben