Harmadik fejezet A cselekvés

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harmadik fejezet A cselekvés"

Átírás

1 Harmadik fejezet A cselekvés 305

2 A fejezet tartalomjegyzéke A cselekvés A cselekvés szükségessége Néhány egyszerű lépés a cselekvés irányába Találjuk meg; legyünk képben Teremtsünk a témáknak nyilvánosságot Egyesítsük erõinket egy másik szervezettel Eredmények Cselekvési terv összeállítása Hol állunk? Hova szeretnénk eljutni? Hogyan jutunk el oda?

3 A cselekvés A cselekvés szükségessége Az emberi jogi képzés részben egy, az emberi jogokat tiszteletben tartó magatartásforma kialakításáról szól. Ugyanakkor több ennél, hiszen bármilyen tisztelettel viseltessünk is az emberi jogok iránt mi magunk, vagy kollégáink és barátaink, mégis egy olyan világban élünk, ahol a környezetünkben lépten-nyomon sérülnek az emberi jogok. Sajnos nem akadályozhatjuk meg ezeket a jogsértéseket csupán neveléssel rövid idõ alatt semmiképp sem. A fiatalok is tisztában vannak ezzel, ami néha még alá is ássa a nevelõk erõfeszítéseit. Végül is mi értelme van annak, hogy ismerjük az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, ha a valóságban úgysem veszi figyelembe senki? Mi értelme van annak, hogy észrevegyük, mikor sérülnek emberi jogok, ha úgysem tehetünk semmit azért, hogy megakadályozzuk? És mit ér az együttérzésünk a sértettekkel, ha csak azt a fájdalmat fokozzuk ezzel, amit a jogsértés okozott? A fiatalok bátorítása arra, hogy cselekedjenek az emberi jogok megsértése ellen, nemcsak azért fontos, mert valóban változtatni tudnak a világon, hanem azért is, mert ez egy olyan dolog, amit a fiatalok látni akarnak. Bátorító, megerõsítõ és motiváló lehet a számukra annak a felismerése, hogy az õ tetteik is változást hozhatnak, és ily módon bármilyen gyakorlatnál és leckénél életszerűbben tapasztalják meg az emberi jogok valóságát. Lehet, hogy amit teszel, rettentõ jelentéktelennek tűnik, de az rettentõ fontos, hogy egyáltalán megteszed. Mahatma Gandhi Milyen módszereket alkalmazhatunk? Ennek a fejezetnek a második részében olyan konkrét lépéseket sorolunk fel, amelyeket a saját csoportjával bárki megtehet. A bevezetõt követõen néhány, a cselekvés irányába mutató egyszerű lépést vizsgálunk meg: egy sor olyan kisebb tevékenységet, amelyek hatásos üzeneteket közvetíthetnek. Négy alcím alá soroljuk ezeket: 1. Legyünk tájékozottak! 2. Teremtsünk nyilvánosságot a témáknak! 3. Lépjünk kapcsolatba már működõ szervezetekkel! 4. Érjünk el eredményeket! Bár ezek a kategóriák inkább szervezeti célokat szolgálnak, semmint hogy az események sajátos rendszerét vagy sorrendjét jelezzék, mégis valamennyire épülnek egymásra a részvétel mértékét illetõen. Mindenesetre nem kell túl szigorúan értelmezni õket, mivel a javasolt tevékenységek közül sok olyan is lesz, amelyik egynél több kategóriába is beleillik. A lényeg az, hogy egymástól függetlenül is alkalmazhatók, és viszonylag kis elõkészítést igényelnek. A javasolt tevékenységek önmagukban nem túl radikálisak, nagy a valószínűsége, hogy sokukat már a korábbi munkánk során kipróbáltuk poszterek tervezése, viták, kulturális rendezvények szervezése, más szervezetekkel való találkozás, levélírás stb., viszont ezek a látszólag egyszerű cselekedetek semmiben sem különböznek azoktól a módszerektõl, amelyeket a professzionális aktivisták alkalmaznak, és nagyon hatékonyak. Valójában minden módszer működik! A csoporttal végzett munkát az önállóan megfogalmazott célok, és annak mértéke teszi valódi cselekvéssé, hogy azt mennyire osztjuk meg az adott közösséggel. Tervezés A fejezet harmadik része a hatékony tervezéssel foglalkozik. Természetesen a tervezés az elsõ, és bármit tegyünk is, elõzetesen körültekintõ előkészítésre van szükség. Mindenesetre Aki elfogadja a gonoszt anélkül, hogy tiltakozna ellene, valójában együttműködik vele. Martin Luther King 307

4 Ha azt kiáltod,»elõre!«, feltétlenül meg kell tervezned, milyen irányba menj. Nem látod azt, hogy ha ezt nem teszed, és odakiáltod ezt a szót egy szerzetesnek és egy forradalmárnak, akkor õk teljesen ellentétes irányba indulnak el? Anton Csehov ezt a részt nem elsõsorban azért illesztettük a szövegbe, hogy azzal egyszeri tevékenységeket segítsünk, hanem inkább annak érdekében, hogy általa egy valódi stratégiai megközelítés kialakításához járuljunk hozzá azokban a tevékenységekben, amelyek a résztvevõknek a kérdéses témakörökkel kapcsolatos mélyebb tudására épülnek. Amikor a csoport immár kész arra, hogy egy szisztematikusabb lépést tegyen, segítségünkre lehet, ha megnézünk és elvégzünk néhány tervezési gyakorlatot. A gyakorlatok segítenek a csoportnak abban, hogy pontosabban meghatározhassák és kialakíthassák azokat a célokat, amelyeket el kívánnak érni, és minél jobban megy ez nekik, annál valószínűbb esélyük van a sikerre. Hagyjuk, hogy a csoport maga tegyen javaslatokat, õk bizonyára olyan ötletekkel állnak majd elõ, amelyek leginkább megfelelnek a képességeiknek, és így nagyobb a valószínűsége, hogy jobb lesz a hatásuk is. Néhány egyszerű lépés a cselekvés irányába Találjuk meg; legyünk képben Senki nem tehet semmit anélkül, hogy tudná, mi folyik körülötte. A tájékozottság az egyik legfontosabb lépés a hatékony cselekvés irányába, és ötleteket adhat, milyen különféle dolgokat tehetünk. Az információszerzés nem szükségszerűen száraz és statikus: az információ körülvesz minket, csak a képzelõerõnket kell használnunk ahhoz, hogy a különbözõ forrásokat kiaknázhassuk. Derítsük ki, mi történik helyi szinten Keressünk jogsértésekrõl szóló cikkeket a helyi és az országos sajtóban. Lépjünk kapcsolatba azokkal a személyekkel, akik érintettek a számunkra érdekesnek vagy problematikusnak tűnõ esetekben: foglalkozik-e valaki már ezekkel az ügyekkel? Készítsünk egy falra kitehetõ kollázst a különbözõ esetekbõl, kapcsoljuk össze azokat, amelyek hasonló jogokat érintenek; kövessük nyomon, hogy mi történik velük. Vitassuk meg a csoportunkkal, milyen módon kezelhetõk ezek a kérdések. Beszéljünk hátrányos helyzetű vagy kisebbségi csoportok képviselõivel arról, milyen problémákkal szembesülnek.? Mi történik? Hol? Más országokkal összehasonlítva mi jellemzi a saját országunkat? Nézzünk utána annak, hogy milyen nemzetközi egyezményekhez/szezõdésekhez csatlakozott az országunk, és hogy mit tartalmaznak ezek az egyezmények/ szerzõdések. Nézünk utána annak, hogy az olyan nemzetközi civil emberi jogi szervezeteknek, mint pl. az Amnesty International, az International Federation of Human Rights Leagues vagy a Human Rights Watch, van-e valami aktuális problémájuk az országunkkal. Nézzünk utána, mit tesz ezekkel kapcsolatban a kormányzat. Derítsük ki, milyen szervezetek működnek az országban az emberi jogok védelmében. Derítsük ki, mi történik a világban Döntsük el, mely emberi jogi kérdések érdekelnek bennünket a leginkább, és nézzünk utána annak, hogy a világ mely részén kerülnek leginkább veszélybe ezek a jogok. 308

5 Jelöljük be az adott jogsértéseket a világ térképén. Válasszunk ki egy bizonyos országot vagy régiót (ne a sajátunkat), és nézzük meg, mibõl erednek a jogsértések ezeken a területeken. Derítsük ki, mely szervezetek tesznek valamit az ügyben és lépjünk velük kapcsolatba további információkért. Tanulmányozzuk a nemzetközi civil szervezetek és a kormányközi szervezetek (az Európa Tanács, az ENSZ, az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága, az UNDP) honlapjait és kiadványait. Cselekvés Példa: Végezzünk el egy felmérést a környezetünkben Amennyiben hatásos tevékenységeket szeretnénk végrehajtani, egy felmérés nagyon fontos eszközt jelenthet a helyi közösséggel való kapcsolatfelvételben. Felmérhetjük a következményeket, ha megfigyeljük, hogyan reagálnak az emberek a különbözõ kérdésekre, ez segít abban dönteni, hogy merre induljunk el, milyen tevékenységek szükségesek és életképesek a közösségünkben. Az itt élõ emberekkel való beszélgetés arra is jó, hogy nyilvánosságot teremtsünk a tevékenységeinknek, hogy tájékoztassunk másokat, és további támogatókat szerezzünk. Bármilyen felméréshez kapcsolódhat konkrét tevékenység is.? Mennyire jól ismered a közösségedben élõk véleményét? Kit kérdezhetünk meg? Elvégezhetjük a felmérést... az általunk ismert emberek a családunk és a barátaink körében, az iskolánkban a diákok és/vagy a tanárok körében, az utcán, kisebbségi csoportokkal vagy más hátrányos helyzetű csoportokkal, más ifjúsági csoportokkal, az üzletek körül, oly módon, hogy postaládákba dobjuk a kérdõíveket (és késõbb visszamegyünk értük). Minek járjunk utána? Az alábbi területek felhasználásával összeállíthatjuk a kérdõívet. Nézzük meg a 262. oldalon található Szavazzunk vagy ne szavazzunk? című gyakorlatot, amelyben további részleteket találhatunk arra vonatkozóan, hogyan kell elvégezni egy adott felmérést. Derítsük ki, mit tudnak mások az emberi jogokról: Tisztában vannak-e a jogaikkal, ha õrizetbe veszik õket? Tisztában vannak-e a diszkriminációellenes törvényekkel? Tisztában vannak-e pl. egy adott olyan törvénnyel, amelyrõl éppen most folyik a vita? Tisztában vannak azzal, hova fordulhatnak, ha sérülnek a jogaik? Derítsük ki, mit tartanak fontosnak: Milyen jogi kérdések érdeklik õket a legjobban a mindennapi életükben? Mit gondolnak, melyek a legkomolyabb jogsértések? Érintettek-e bármilyen ügyben vagy sérelemben? Eljártak-e valaha valamilyen ügyben? 309

6 Derítsük ki, vajon készek lennének-e fellépni bármilyen probléma esetén? Tennének-e valamit, hogy kifejezzék nemtetszésüket egy kérdésben? Részt vennének-e egy utcai megmozdulásban? Hajlandóak lennének-e aláírni egy petíciót? Készek lennének-e írni vagy aláírni egy kormányhivatalnoknak szóló levelet?? Mely kérdések érintenek a leginkább téged? Kész lennél-e kiállni bármilyen ügy mellett? Teremtsünk nyilvánosságot a témáknak Minden reklám jó reklám A tevékenység általában a számok erejével hat. A politikusok általában a nagy számokat veszik figyelembe szerte a világon hiszen egyetlen személy sem bírhat nagyobb hatalommal, mint a néptömegek. Tehát minél több embert tudunk megnyerni az ügyünknek, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy pozitív eredményeket érünk el. Mégis, az emberek elfoglaltak, nem mindig lesznek hajlandók idõt és energiát szánni olyan dolgokra, amelyek nincsenek szoros kapcsolatban a mindennapi életükkel. Ezért elsõsorban tájékoztatnunk kell õket, fel kell keltenünk az érdeklõdésüket; illetve rá kell jönnünk, hogyan tegyük ezt olyan eredeti és eleven módon, hogy az megdöbbentse és foglalkoztatni kezdje õket. Nevettessük meg az embereket, állítsuk meg és ejtsük ámulatba õket még sokkolni is megpróbálhatjuk a kiválasztottakat. Elvégre saját magunkra akarjuk felhívni a figyelmüket! Tervezzünk plakátokat vagy plakátsorozatot, hogy bizonyos kérdésekre felhívjuk az emberek figyelmét. Rendezzünk kiállítást, és hívjuk meg a barátainkat és a családtagjainkat. Hozzunk létre egy olyan honlapot, ahol közzétehetjük, mit tesz a csoportunk az emberi jogok területén. Indítsunk el egy internetes fórumot, és híreszteljük el a baráti körünkben. Próbáljunk meg bevonni különbözõ országokból származó embereket. Készítsünk videofilmet, vagy rendezzünk színielõadást valamely emberi jogi témáról (lásd a 193. oldalon található Játszd el! című gyakorlatot!). Írjunk egy dalt, musicalt vagy színdarabot, és adjuk elõ! Szervezzünk nyilvános vitát egy jellemzõ emberi jogi problémáról, és hívjuk meg rá a barátainkat. Tervezzünk meg egy szórólapot, amely emberi jogi problémákat vet fel, osztogassuk az utcán, és dobjuk be postaládákba. Írjunk cikket a helyi (vagy egy országos) napilapba. Kezdjünk el mi magunk is emberi jogi neveléssel foglalkozni! Lépjünk kapcsolatba más ifjúsági csoportokkal vagy a helyi iskolákkal, és nézzük meg, akarják-e, hogy beszéljünk a munkánkról. Cselekvés Példa: Keltsük fel a sajtó érdeklõdését? Vajon az általunk szervezett esemény másokat is érdekel majd? Hogy érhetnénk el, hogy akarjanak róla olvasni? Ha egy eseményt szervezünk, használjuk a helyi sajtót, rádiót és televíziót, hogy reklámozzuk a tevékenységeinket. A legjobb, ha leírjuk, mit akarunk mondani, hiszen ez idõt takarít meg 310

7 az újságíróknak is. Valószínűbb, hogy inkább a mi kijelentéseinket használják, ha az leírva ott van elõttük, mint ha interjút kellene készíteniük velünk, így arra is nagyobb esély van, hogy pontosabban idéznek majd. Ne feledjük: Legyünk rövidek, egyszerűek; kerüljük a szakkifejezéseket és a rövidítéseket. Találjunk ki egy rövid, összefoglaló és figyelemfelkeltõ címet. Az elsõ bekezdésben az alapvetõ részletek szerepeljenek: ki, hol, mit, mikor és miért. A második bekezdésben írjuk le részletesen, mit tervezünk. A járulékos vagy háttér-információk a harmadik bekezdésben kapjanak helyet. Ügyeljünk arra, hogy a sajtóanyag végén szerepeljen: további információkért lépjen kapcsolatba... A papírnak csak az egyik oldalára nyomtassunk, dupla sortávolsággal. Számomra az emberi jogi nevelés az, amikor fiatal melegekkel és leszbikusokkal dolgozom, az életükrõl, az érzelmeikrõl és a normák kérdésérõl beszélgetek velük. Martin Krajcik önkéntes, a Emberi Jogi Képzési Fórum egyik résztvevõje Egyesítsük erõinket egy másik szervezettel Készítsünk felmérést az országunkban (régiónkban) működõ civil szervezetekrõl. A legegyszerűbben úgy tudhatjuk meg, milyen szervezetek vannak, ha elkérjük a helyi hatóságtól vagy a társadalmi kapcsolatokkal foglalkozó kormányzati szervtõl a náluk nyilvántartott szervezetek listáját. Az interneten vagy a helyi könyvtárban is utánanézhetünk mindennek. Ha pedig ismerünk a térségben dolgozó civil szervezetet, õk is továbbirányíthatnak, elkalauzolhatnak minket a többiekhez. Ne feledkezzünk meg azokról a nemzetközi szervezetekrõl sem, amelyek országunkban is működnek, vagy azokról, amelyek különös érdeklõdést tanúsítanak az országunk iránt. Az olyan szervezeteket is vegyük számításba, akik nem feltétlenül nevezik emberi jogi szervezetnek magukat. Vegyük tágabb értelemben az emberi jogokat, és a fogyatékkal élõkkel, az alacsony jövedelembõl élõ családokkal, a családon belüli erõszakkal és a környezetvédelmi problémákkal foglalkozó csoportokat is soroljuk ide. Próbáljuk meg felkeresni ezeket a szervezeteket, és tájékozódjunk a tevékenységeikrõl, vagy hívjuk meg õket, hogy beszéljenek a csoportunknak magukról. Készítsünk táblázatot a régióban működõ civil szervezetekrõl: jegyezzük fel, mely jogokkal foglalkoznak, milyen módszerekkel dolgoznak, milyen hatókörük van földrajzi értelemben, illetve hogy hány alkalmazottat és önkéntest foglalkoztatnak. Szervezet Alkalmazottak Érintett jogok Módszerek Hatókör Önkénteseket keresnek... (önkéntesek) száma Zöldföld 5 (6) Környezetvédelmi Kampányok, nevelés Helyi Tömeges tiltakozásra Amnesty 2 (12) Állampolgári Lobbizás, kampány, Nemzetközi Levélíráshoz International és politikai levelek A nõknek 10 (8) A nõk jogai Nevelés, Országos Szórólapok igazuk van! nõi menhelyek osztogatására Ajánlkozzunk önkéntes szolgálatra egy helyi szervezetben Sok szervezet dolgozik önkéntes csoportokkal, és kézzelfogható tapasztalatokat nyújthat cserébe némi részmunkaidõs önkéntes segítségért. A fiataloknak így lehetõségük nyílik professzionális aktivistákkal dolgozni együtt egy adott területen, és hasznos munkatapasztalatokat szerezhetnek, valamint bepillantást nyerhetnek a civil szektor működésébe. 311

8 Elképzelhetõ, hogy némelyik szervezet óvatos az új önkéntesek alkalmazásában, legalábbis eleinte, amikor az állandó személyzet idejét is lefoglalják. Tehát mielõtt felkeressük õket, az elõrelátó önkéntesként erõsen el kell gondolkodnunk az alábbiakon: Tudunk-e idõt szánni az önkéntes segítségnyújtásra? Mennyire vagyunk elkötelezettek a munkában? Biztosíthatjuk-e a szervezetet afelõl, hogy lehet ránk mint önkéntesre számítani? Milyen képességeink vannak? Mit tudunk felajánlani egy ilyen szervezetnek? Mivel foglalkozik a szervezet? Érdekelnek-e minket ezek a kérdések? Mit szeretnénk mi nyerni ebbõl? Megbeszéltük-e ezt a szervezettel? Csatlakozzunk egy helyi emberi jogi csoporthoz, vagy hozzuk létre a sajátunkat Az Amnesty inspirál minket a zenélésre. A zene áttörést jelent az emberek között, és az üzenet világos: írhatsz egy levelet vagy küldhetsz egy képeslapot. Minél többet adsz, annál többet kapsz vissza. Bono a U2-ból Az Amnesty International egy tagszervezetekbõl álló civil szervezet, amely világszerte önkéntesek ezreinek munkájára épül. A csoportodba tartozókat érdekelheti, hogy csatlakozzanak a helyi tagszervezethez, de megfontolhatjátok egy saját kezdeményezésű csoport létrehozását is. Az utóbbihoz támogatást és anyagokat is kaphattok a szervezettõl, amiért cserébe elvárhatják, hogy segédkezzetek a kampányaikban vagy a lobbitevékenységeikben. További információkért keressük fel az országunkban székelõ Amnesty-irodát, amennyiben van ilyen, vagy lépjünk kapcsolatba a Nemzetközi Titkársággal (1 Easton Street, London, WCIX, UK), vagy nézzük meg a honlapjukat: Az International Federation of Human Rights Leagues (FIDH), az elsõ nemzetközi emberi jogi szervezet 1922-ben jött létre, célja, hogy elõsegítse az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában megfogalmazott jogok érvényesülését, valamint az egyéb nemzetközi jogvédõ eszközök hatékonyságát. A 86 országban működõ több mint 105 tagszervezetével a szolidaritás és a szakértelem hálózatát alkotja, amely hiteles jelentéseket készít a jogsértésekrõl számos országban. Utánanézhetünk, hogy működik-e olyan emberi jogi társaság hazánkban, amelyik kapcsolatban áll az FIDH szervezettel, és kérhetünk tõlük anyagokat az országunkat érintõ sajátos problémákról. A honlapon megtaláljuk az egyes nemzeti társaságok elérhetõségeit, és megnézhetjük az ott közzétett jelentéseket. Szerezzünk anyagi forrásokat valamelyik civil szervezetnek Az emberi jogi szervezetek támogatásának egyik módja amelyet biztosan nem utasítanak el!, ha felajánljuk, hogy pénzt hajtunk fel a tevékenységeikhez. Mielõtt bármilyen erõforrás-teremtõ akciót tervezünk, mindenképpen lépjünk kapcsolatba a civil szervezettel, hogy tudjanak róla, mire készülünk, és hogyan tervezzük azt lebonyolítani. Kérjünk tanácsot tõlük. Néhány szervezetnek szigorú szabályai vannak a forrásteremtést illetõen, és elképzelhetõ, hogy nem fogadhatnak el bizonyos fajta támogatásokat. Gondoljuk végig, mire képes a csoportunk, és hogy melyek a leghatékonyabb pénzszerzési módok a közösségünkön belül. Ötleteljünk a lehetõségekrõl, és beszéljük meg a csoport tagjaival, mihez lenne a legnagyobb kedvük.? Tudná-e használni az alábbi módszereket, hogy pénzt gyűjtsön a saját csoportja tevékenységeire? Szervezzünk egy szponzorált rendezvényt (futás, úszás stb.). Áruljunk saját készítésű termékeket, műalkotásokat. Rendezzünk egy diszkót vagy egyéb kulturális eseményt, ahol belépõdíjat szedünk. 312

9 Szervezzünk kirakodóvásárt, bolhapiacot, fesztivált, nyári vásárt stb. Keressük meg személyesen az embereket, hogy adakozzanak. Áruljunk tombolát. Ajánljuk fel egy karitatív szervezetnek, hogy részt veszünk a forrásszervezõ rendezvényeiken. Ne várj a vezetõkre, csináld magad, ember az embernek. Teréz anya Eredmények A következõ szakasz olyan tevékenységeket vesz számba, amelyek speciális célokra irányulnak, és ezért azonnali eredményt hoznak. Többnyire egyszeri tevékenységek, éppen ezért a csoportunknak nagyon körültekintõen kell megterveznie õket. Az olyan akció, amely nem éri el a meghatározott célját, nagyon hervasztó tud lenni, ezért meg kell bizonyosodnunk róla, hogy minden egyes lépést elõzõleg átgondoltunk. Nézzük meg a Szervezési kérdések című részt, amely a cselekvési terv összeállításához nyújt segítséget. Mindig van értelme annak, ha az erõfeszítéseinket némi publicitással kötjük össze, hiszen ez nagy valószínűséggel növelni fogja a hatást. Példa: Szervezzünk utcai megmozdulást hogy egy emberi jogi kérdésre felhívjuk a figyelmet. Az embereket minden bizonnyal érdekli egy speciális, új törvény; a környezetvédelmi területre tervezett gyár építése; egy ismert cég etikátlan üzleti ügyei; egy kisebbségi csoport ellen elkövetett jogsértés; a helyi önkormányzat döntése egy közintézmény bezárásáról és így tovább. Gondoljuk végig, hogyan akarjuk közvetíteni az üzeneteinket, és hogy ki lesz a célközönségünk. Szervezzünk egy meghallgatást. A változás elérésének egyik módja, ha elérjük, hogy mások meghallgassák, amit mondunk. Egy meghallgatáson a befolyásos helyi személyiségek, például az önkormányzati képviselõk, az üzletemberek, az iskola vezetõsége és más közösségi vezetõk gyűlnek össze, hogy egy panelbeszélgetés keretében válaszoljanak a fiatalok kérdéseire. Gondoljuk végig, kiket szeretnénk látni a felnõttek között, és írjunk nekik felkérõ levelet. Beszéljük meg, ki(k) képviselik a fiatalokat, és gyűjtsük össze, milyen kérdéseket akarunk ott feltenni. Tegyük jobbá a helyi környezetet. Gondoljuk végig, milyen környezetben szeretnénk élni, és találjuk ki, hogyan tudunk ehhez mi hozzájárulni. Kézenfekvõ kiindulópont lehet a közösségi terek tisztán tartása, fák és virágok ültetése, az árkok és tavak megtisztítása, és minimális forrásból kielégítõ eredményeket tudunk elérni. De lehetnek ennél ambiciózusabb elképzeléseink is: gondoljuk végig, kiket vonhatunk még be a projektünkbe a helyi közösség részérõl, majd tegyünk javaslatot a helyi önkormányzatnak. Ajánljuk fel a segítségünket a szükséget szenvedõ lakosoknak lehet ez idõskorúak, fogyatékosok, szegények vagy kisebbségi csoportok segítése. Szervezhetünk adománygyűjtést valamilyen különleges céllal, elláthatjuk õket ruhával vagy élelmiszerekkel, felhívhatjuk rájuk a többség figyelmét, képviselhetjük az érdekeiket a kormányzat elõtt;,vagy egyszerűen felajánlhatjuk együttműködésünket és erkölcsi támogatásunkat. Írjunk levelet egy emberi jogi kérdéssel kapcsolatos véleményünkrõl kormányhivatalnokoknak, az országgyűlési képviselõnknek, valamelyik állami vezetõnek, üzletembereknek vagy egyéb érdekelt feleknek. Ez az Amnesty International kedvenc kampánymódszere, és hatékony eszköz arra, hogy tájékoztassuk a felelõsöket: az adott ügy foglalkoztatja a nyilvánosságot. Ügyeljünk arra, hogy megfelelõen szólítsuk meg az adott személyt. 313

10 A boldogság a szabadságtól függ, a szabadság pedig a bátorságtól. Thuküdidész Kezdjük az üzenetünk legfontosabb állításával. Magyarázzuk el, kik vagyunk, és kiket képviselünk. Utaljunk rá, hogy a címzettünk felelõsséggel tartozik. Legfeljebb három pontról beszéljünk, és mindegyiket világos érvekkel támasszuk alá. A levél végén ismételjük meg az üzenetünket. Jelezzük, hogy milyen lépést várunk el a címzettõl. Cselekvési terv összeállítása Általánosságban véve, egy feladat jó elvégzése jó tervezést kíván. Ez nem azt jelenti, hogy kötelezõ egy általános tervet felvázolni a kezdetekkor amint tisztában vagyunk azzal, hogy mit akarunk elérni, a jelen fejezetben ismertetett bármelyik javaslatot kipróbálhatjuk, viszonylag kis elõkészület után. A csoportban történõ tervezés segít abban, hogy kizárólag arra koncentráljunk, amit szeretnénk elérni, és amit képesek vagyunk megtenni, valamint arra, hogy megtaláljuk a legmegfelelõbb módot a kívánt eredmények elérésére. Ambiciózusabb célok esetén ez igen fontos elsõ lépés lehet, mivel egy olyan feladat, amely nem tudja megvalósítani a kitűzött célt, elveheti kedvünket a további feladatoktól. Az elsõ lépésünknek feltétlenül hatékonynak kell lennie. Próbáljuk meg a következõ négy lépcsõt végigjárni a csoporttal: 1. Határozzuk meg, hogy hol állunk jelen pillanatban: végezzük el a SWOT-analízist. 2. Döntsük el, milyen problémát kívánunk megoldani, és milyen eredményeket szeretnénk elérni. 3. Találjuk meg a legmegfelelõbb módot a probléma megoldására a csoport erõforrásai segítségével. 4. CSELEKEDJÜNK! Csi Ven Ce mindig háromszor meggondolta, mielõtt cselekedett volna. Elég lett volna kétszer. Konfuciusz Hol állunk? A SWOT-analízis hatékony módszer a csoport természetének meghatározására, valamint a csoporton kívül álló meghatározott körülmények vizsgálatára. Ezek hatással lehetnek arra, hogy mit vagyunk képesek elvégezni. Példa egy SWOT-analízisre Melyek a csoportunk erõsségei? Nagy a csoport. Sok idõnk van és égünk a vágytól, hogy csináljunk valamit. Miska édesapja politikus. Van egy találkozóhelyünk a városközpontban. Gabriella jól tud közönség elõtt beszélni. Bozsinak van számítógépe. Milyen lehetõségek léteznek a csoporton kívül? A hírekbõl sok információt össze lehet gyűjteni az emberi jogokról. Hamarosan jönnek a választások. Léteznek olyan anyagi támogatási lehetõségek, amelyeket a menekültekkel végzett projektekre nyújtanak. A szomszéd városban működik az Amnesty International szervezet egy csoportja. Új városházánk van, amelyet jól lehetne használni színházi események megrendezésére. Melyek a csoportunk gyengeségei? Túl sok vezetõ van a csoportban. Nincs semmi pénzünk. Nagyon kevés lány van a csoportban. Ezelõtt még sohasem csináltunk hasonló dolgot. Néhányan közülünk messze laknak a városközponttól. Nem mindig tudunk csoportként jól együtt dolgozni. Milyen külsõ veszélyekkel kell számolnunk a tevékenységünk kapcsán? A gazdasági helyzet bizonytalan. Néhányunknak vizsgája közeleg. A tanács azzal fenyegetõzik, hogy betiltja a nyilvános találkozókat. Sok elõítélet van azzal szemben, hogy a menekültek helyi munkát vállaljanak. Túl hideg idõ van ahhoz, hogy odakint bármit is csináljunk. 314

11 A SWOT rövidítés a következõt jelenti: Strengths erõsségek: azok a dolgok, amelyekben a csoportunk jó. Weaknesses gyengeségek: azok a dolgok, amelyekben a csoportunk nem annyira jó. Opportunities lehetõségek: a csoporton kívül álló lehetõségek, amelyeket a csoport a saját elõnyére kihasználhat. Threats veszélyek: a csoporton kívül álló dolgok, amelyek a feladat útjába állhatnak. Osszuk a csoportot négy kisebb munkacsoportba, és osszuk meg közöttük a feladatot: az egyik csoport gyűjtsön össze példákat az erõsségekre, a második a gyengeségekre és így tovább. A feladat végeztével egy csoportban vitassuk meg, hogy egyetértenek-e a résztvevõk egymás analízisével. A fenti diagram egy teljes analízis példája; hasznos lehet ahhoz, hogy új ötleteink szülessenek. Azonban ne ragaszkodjunk mindenáron ehhez az egy analízishez! A csoportunk a maga nemében egyedülálló, és vannak más erõsségek (és gyengeségek stb.) is, amelyeket meg kell határoznunk. Tudni, hogy amit tudunk, azt tudjuk, ám amit nem tudunk, azt nem tudjuk: ez az igazi tudás. Konfuciusz Hova szeretnénk eljutni? Milyen célt szeretnénk elérni? Van-e bármiféle szemmel látható és nyomasztó igazságtalanság, amelyet meg akarunk szüntetni, vagy egy általános tiltakozó akciót szeretnénk az emberi jogok megsértése ellen? Ötletroham alkalmazása Ha a csoport már elvégzett néhány gyakorlatot ebbõl a könyvbõl, elképzelhetõ, hogy már van egypár ötletük. Ha éppen csak hogy elkezdtük a munkát, akkor ösztönözhetjük a résztvevõket az alább felsorolt javaslatok valamelyikével (vagy a saját ötleteinkkel). Próbáljunk meg minden egyes témához információkat adni, majd kérjük meg a résztvevõket, hogy vonuljanak félre, és végezzék el saját kutatásaikat, mielõtt újból összegyűlünk és döntünk a prioritásokról. A problémalista egy példája: a halálbüntetés hazánkban az AIDS az afrikai kontinensen egy öregedõ atomerõmű a menekültekhez való negatív hozzáállás gyermekmunka sajtószabadság a hazánkban/egy másik országban a kisebbségeknek az anyanyelvükön megvalósuló oktatáshoz való joga a családon belüli erõszak? A társadalmunkban mely csoport szenved a legjobban az emberi jogok megsértésétõl? Ha a csoport elkészült, és már részleteiben is megvizsgáltuk a fenti témák valamelyikét, elkezdhetünk egy listát összeállítani a legfõbb dolgokról egy általános ötletrohamhoz. Melyik az a téma, amelyik a legmélyebb nyomot hagyja az emberekben? Nézzük meg, hogy le tudjuk-e szűkíteni a listát három vagy négy témára azokra, amelyek iránt a legérzékenyebbek vagyunk, és amelyekkel a csoport reálisan meg tud birkózni. Sorban meg kell vizsgálnunk a különbözõ választási lehetõségeket, azonban a végsõ döntést szavazással Milyen csodálatos, hogy senkinek sem kell várnia egy percet sem arra, hogy jobbá tegye a világot. Anne Frank 315

12 Nem az az okos ember, aki helyes válaszokat ad, hanem az, aki a helyes kérdéseket teszi fel. Claude Lévi-Strauss kell meghozni, amennyiben a csoport nem tud megállapodni. Mindenkinek három szavazata legyen, amelyet úgy használnak fel a résztvevõk, ahogyan akarnak: szavazhatnak egy témára háromszor; három témára egyszer-egyszer; vagy két témára. Ezt követõen nézzük meg, melyik téma kapta a legtöbb szavazatot. A célok finomítása Ennél a résznél hasznos lehet pl. egy ún. problémafa segítségével ábrázolni a kiválasztott témát. Ez segíthet abban, hogy a probléma gyökerére koncentráljunk, hogy megértsük a probléma valamennyi összetevõjét. Ezt követõen dönthetünk úgy, hogy hatékonyabb a probléma gyökerét megvizsgálni, mint hogy közvetlenül közelítsük meg az eredeti problémát. Kezdetnek írjuk fel a kiválasztott problémát egy nagy papír közepére. Ez alá írjuk fel az összes tényezõt, amely hozzájárul a problémához, majd kapcsoljuk õket össze, hogy megkapjuk az eredeti probléma gyökereit. Vegyük külön a probléma gyökereit, határozzuk meg ezek okait, majd rajzoljuk bele a probléma gyökereit alkotó tényezõkbe. Minden egyes gyökeret a végsõkig mélyítsünk el, csak akkor menjünk tovább, ha már nem tudunk újat hozzáadni: a fának mélyebb gyökerei lehetnek, mint gondolnánk. Ugyanezt a módot követve megrajzolhatjuk a fa ágait is: ezek lesznek az eredeti probléma tünetei. Kiderülhet, hogy amit kezdetben fõ dologként meghatároztunk, az egyszerre lehet egy fa gyökere és egy másik fa ága. Mihelyst végeztünk, vessünk egy pillantást a fánkra. Meg tudunk birkózni a feladattal, amelyet eredetileg meghatároztunk magunknak, vagy elsõként a probléma egyik összetevõjével? Segített-e a fa abban, hogy megtaláljuk a probléma megoldásának módjait? Hogyan jutunk el oda? A stratégia megtervezése A fák és a kövek megtanítanak azokra a dolgokra, amelyeket a tanítómesterünktõl sohasem tanulhatunk meg. Clairvaux-i Szent Bernát (1100 körül) Ha tisztán látjuk már, milyen lehetõségek állnak a csoportunk rendelkezésére, és eldöntöttük, milyen problémát kívánunk megoldani, készen állunk arra, hogy továbblépjünk: gondolkodjunk el a probléma megközelítésének legjobb módjairól. A következõkre kell figyelnünk: 1. Maga a kiválasztott probléma: mi volt a problémafa gyakorlat eredménye? 2. A célközönség: kit/kiket próbálunk meg befolyásolni? 3. Milyen változásokat szeretnénk véghez vinni a célcsoporton belül: gondolkodjunk el azon, hogy mit szeretnénk, hogy véghez vigyen a célcsoport, milyen eredményeket kívánunk elérni? 4. Hogyan lehetne ezeket a változásokat véghez vinni: milyen típusú dolgok befolyásolják a célcsoportunkat? 5. Milyen módszereket alkalmazhatunk, hogy hatása is legyen ezen változásoknak: gondoljunk az 1. részben leírt tevékenység különbözõ formáira és egyéb ötleteinkre. Melyik az adott körülményeknek legmegfelelõbb módszer? Használjuk a 318. oldalon ismertetett terv különbözõ lépcsõfokait (programtervezési diagram), vitassunk meg minden egyes lépést közösen. A tervünk minden egyes összetevõjében egyetértésre kell jutnunk a résztvevõkkel: ha van olyan résztvevõ, aki nem érzi jól magát a kezdeményezésben, valószínű, hogy néhány értékes erõforrást elveszítünk a csoportban. 316

13 Szervezési kérdések Végül, még mielõtt a gyakorlati megvalósításhoz fognánk, egy akciótervet kell felvázolnunk annak érdekében, hogy meghatározzuk a szervezési kérdéseket. Ha ezt nem tesszük meg, néhány fontos feladatot nem fogunk tudni elvégezni, és ez komoly hatást gyakorolhat az aprólékosan kidolgozott célokra. A következõket kell eldöntenünk: Milyen feladatokat kell elvégeznünk? Kik a felelõsök a különbözõ feladatokért? Mikor lesznek készen a feladatok? 1. Mindent le kell írnunk, hogy nyomon követhessük, hol tartunk éppen. Ehhez szükségünk lesz két nagy papírlapra és egy filctollra. 2. Bizonyosodjunk meg afelől, hogy minden résztvevõ számára világos, hogy mi az adott téma, amelyet megvitatunk. Válasszunk ki egy személyt, hogy legyen az írnok. A papír tetejére írjunk fejlécet. Szervezzünk ötletrohamot: gyűjtsük össze a feladatok listáját, amelyeket el kell végeznünk, írjuk fel ezeket az egyik papírra, hogy mindenki láthassa. 3. Ha egy eseményt szervezünk, gondoljuk át, képzeljük el, mi történik a nap folyamán, és kétszer is ellenõrizzük, hogy az összes feladatra gondoltunk-e. 4. Ezt követõen fussunk át a listán, döntsük el, hogy az adott feladatokat azonnal, hamarosan vagy késõbb kell-e elvégezni. Jelöljük meg a feladatokat ennek megfelelõen A, H, K betűkkel. 5. A másik papírt használjuk döntési lapként. Írjuk fel az összes elvégzendõ feladatot a papír bal oldalára, majd a következõ oszlopban tüntessük fel, hogy az egyes feladatokért ki a felelõs. Végül a harmadik oszlopban jegyezzük fel a feladatok elvégzésének határidejét. 6. Osszuk meg egymás között az elvégzendõ feladatokat: ne hagyjuk az összes feladatot egy vagy két személyre. Gondoljuk meg, mi történne, ha megbetegednének vagy elárasztanák õket egyéb munkákkal! Következzék egy példa arra, hogyan nézhet ki egy ilyen döntési lap. Képes vagy rá, ha úgy is gondolod. Buddha A célt nem mindig azért tűzzük ki, hogy elérjük, hanem hogy egy olyan pontként szolgáljon, amelyet célba veszünk. Joseph Jaubert Példa egy döntési lap -ra Esemény: a kisebbségek jogairól szervezett utcai akció Feladat Felelõs Határidõ Szóróanyagok tervezése Sally, John, Natalie, Ben értekezlet szeptember 10-én órakor A nyomtatás megszervezése Rumen, Ben szeptember 20-a után Bannerek/képeslapok gyártása mindenki a szeptember 24-ével kezdõdõ héten Anyagvásárlás Shila, Karen, Ivan a 17-ével kezdõdõ héten Más emberek bevonása Shila, Moca, Tania a 17-ével kezdõdõ héten A helyi önkormányzattal való Damien, Sue amikor döntöttünk kapcsolat felvétele az esemény idõpontjáról A rendõrség tájékoztatása Fontos helyi személyiségek bevonása A kisebbségi csoportok informálása Beszédvázlatok elkészítése Frissítõk biztosítása Takarítás az esemény után Damien, Sue 317

14 Példa egy programtervezési diagramra Milyen problémát kívánunk megoldani? azt, hogy az emberek nem követelik a jogaikat azt, hogy létezik kínzás azt, hogy X lelkiismereti fogoly azt, hogy Y-nak törvénytelen hatalma van azt, hogy egy etnikai kisebbség diszkriminációtól szenved azt, hogy a kormányzat tömegpusztító fegyverekkel kereskedik Milyen változásokat szeretnénk látni? tudatváltozás a célcsoportban változás a közvéleményben újonnan megszerzett képességek egyéb szereplõk aktívabb bevonása megjelenés a sajtóban vagy a médiában új jogi szabályozás az ombudsman intézményének felállítása egy igazságtalanság orvoslása a téma megvitatása Milyen eszközökkel kívánjuk befolyásolni a célközönségünket? üzenet a sajtónak az internet alkalmazása kampányok, közgyűlések szóróanyagok, poszterek hirdetmények vagy kereskedelmi célú hirdetések tévében cikkek, statisztikák utcai demonstráció képzési kurzusok, vitaprogramok, szemináriumok, workshopok a kormányzatnak írt levelek Ki a célközönség? a fiatalok a helyi közösség lakói az anyák a politikusok az üzleti világ a nemzetközi közösség Hogyan szeretnénk, hogy megtörténjenek a változások? vita/rábeszélés által az emberek cselekvésre való késztetése, megrémisztése törvényes csatornákon keresztül választások/népszavazás által az éberség növelése által a feladat végrehajtására való feljogosítás érzete a célcsoporton belül a témára vonatkozó esetekrõl való információszolgáltatás a közvélemény által gyakorolt nyomás; lobbizás nemzetközi nyomás 318

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei 50 40 30 20 10 0 35 30 25 20 15 10 5 0 MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

Bejöhetek? Menekült, menj haza! Menne, ha tudna. emberi biztonság, diszkrimináció és idegengyűlölet, béke és erõszak

Bejöhetek? Menekült, menj haza! Menne, ha tudna. emberi biztonság, diszkrimináció és idegengyűlölet, béke és erõszak Bejöhetek? Menekült, menj haza! Menne, ha tudna. Témák: Nehézségi szint: 3. Csoportlétszám: 6 20 Szükséges idõ: emberi biztonság, diszkrimináció és idegengyűlölet, béke és erõszak 60 perc A gyakorlatról

Részletesebben

3/23/2014. HEM labor. Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE

3/23/2014. HEM labor. Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE HEM labor Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE 2014 a formális álláskeresés során inkább a hagyományosabb eszközrendszert (hirdetés, telefonálás, munkaügyi központ, esetleg munkaközvetítő iroda) használja

Részletesebben

Sikerek, kudarcok és nehézségek a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése

Sikerek, kudarcok és nehézségek a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése LÁSZLÓ GEORGINA Sikerek, kudarcok és nehézségek a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése TANULMÁNY Összefoglalás Kutatásom célja a magyarországi hospice intézmények jelenlegi helyzetének meghatározása

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA

HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA Sápi Lajos Zoltán HÁROM FONTOS KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓI KULCSKOMPETENCIA A cikkem a három repülésirányítói kulcskompetencia rövid bemutatása. Ez a három kulcskompetencia a forgalmi konfliktus kezelése,

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2.

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2000.(IV.14.) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatteremtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban!

Kedves Olvasó! Kívánom Önöknek, hogy érték- és kapcsolatteremtő, ismeretközvetítő kiadványainkat hatékonyan hasznosítsák munkájukban! 1 3 Kedves Olvasó! 2007-ben a Mobilitás Országos I úsági Szolgálat megváltozott intézményi struktúrában új feladatokkal és célkitűzésekkel kezdte meg a működését. 3 évet felölelő fő törekvése az volt,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

A Családoktól Tanulunk

A Családoktól Tanulunk A Családoktól Tanulunk A kisgyermekes családokat segítő intézkedések hatása a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben Μαθαίνοντας από τις Οικογένειες - A Családoktól Tanulunk - Learning from Families

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án 10:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 181-184 T á r g y s o r o

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

X. A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE

X. A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE X. A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE 1. KAPCSOLAT A HELYI INTÉZMÉNYEKKEL, SZEMÉLYEKKEL A CKÖ kapcsolatrendszere 1 Százalék 100 80 60 40 0 39 40 37 43 19 13 5 4 21 41 24 13 34 53 9 4

Részletesebben

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Reflektorban a közigazgatási reform! Önkormányzati választás 2006! Brüsszelbõl jelentjük! Közbeszerzési tanácsok! Testvérvárosi kapcsolatok! Liberalizált

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok ERKÖLCSTAN 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992)

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kolosi Tamás Sik Endre (1992): Függelék (Munkaerőpiac

Részletesebben

szemle 661 DIGITÁLIS TANULÁS

szemle 661 DIGITÁLIS TANULÁS szemle 661 közi teljesítménymérõi bábáskodtak (szellemükben, de személyükben is). És olyan magas presztízsû, nagy hatású nemzetközi szervezet állt mögé, mint az OECD. Ha ennek hatására az olyan oktatási

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

JÁTÉKELMÉLETI MAGYARÁZAT A KÖZJÓSZÁGOK LÉTREJÖTTÉNEK ELMARADÁSÁRA

JÁTÉKELMÉLETI MAGYARÁZAT A KÖZJÓSZÁGOK LÉTREJÖTTÉNEK ELMARADÁSÁRA Szociológiai Szemle 2005/1, 23 40. JÁTÉKELMÉLETI MAGYARÁZAT A KÖZJÓSZÁGOK LÉTREJÖTTÉNEK ELMARADÁSÁRA MÉSZÁROS József Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi, Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Részletesebben

A romakérdés europaizálódása?

A romakérdés europaizálódása? 56 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. OKTÓBER Csiki Tamás A romakérdés europaizálódása? Az elmúlt két hónapban váratlanul nagy visszhangot kapott Európában egy olyan kérdéskör, amelyet az Európai Unió legfejlettebb

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ VITAINDÍTÓ Márton János Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl 1. Bevezetõ Tanulmányunkban az RMDSZ által kidolgozott 2005-ös kisebbségi törvénytervezet elemzésére vállalkozunk. A

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szavazzon a Festo szakma sztárjaira! elnevezésű szavazási játék HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A szavazásban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával az alapjogok, a jogállamiság És a demokrácia ÉrtÉkeire ÉpÜló igazi unió van születó be n. rui tavares európai parlamenti képviseló v e l halmai gábor beszélget A Journal de Negócios című portugál lap 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben

Integrált vidékfejlesztési program készítése

Integrált vidékfejlesztési program készítése A kistérségi agrárstruktúra és vidékfejlesztési programok felülvizsgálta 2003-2004 Integrált vidékfejlesztési program készítése Kézikönyv a képzőknek KÉPZŐK KÉPZÉSE 2003. ősz Összeállította a VÁTI Kht

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. Tizenhatodik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. Tizenhatodik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Tizenhatodik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről Helyszín: Tégy az emberért! Információs és Továbbképzési Központ (1088 Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ikt.szám:42-63/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 17-én, Vanyarc, Művelődési Ház (2688 Vanyarc, Veres

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Beszélgetés Dáviddal

Beszélgetés Dáviddal Beszélgetés Dáviddal 2011. március 13. Aryana: Mi történt március 1-jén? Mert azt mondtad, az emberiség már választott. Dávid: Eddig volt idő. Az emberek utat választottak. A: Pozitívat? D: Minden út pozitív,

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

FELHÍVÁS A CVIL NEMZETI CSÚCS SZÖVETSÉGHEZ!

FELHÍVÁS A CVIL NEMZETI CSÚCS SZÖVETSÉGHEZ! Kedves Elnökség! Most bizonyosodott be az én igazam, mely szerint nem szabad a nevünket adni a CNCS egyetlen egy szervezete mellé sem! Mindannyian tudjuk, mekkora anyagi és erkölcsi, egyéb kár keletkezne

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

Az amerikai bankrendszer sajátosságai. Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása MEMENTO

Az amerikai bankrendszer sajátosságai. Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása MEMENTO MEMENTO Az RMKT szövetkezeti kutatócsoport vállalkozása A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szövetkezeti kutatócsoportot hozott létre. Ez a csoport interdiszciplináris megközelítésben szándékszik

Részletesebben

AC-EB 01 Projektszám: 11200230

AC-EB 01 Projektszám: 11200230 MAGYAR GALLUP INTÉZET COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale de l'éducation et de la culture 1033 Budapest, Fő tér 1. Citoyenneté et jeunesse Centre pour le citoyen (Visites et stages) Analyse de l'opinion

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Ref: TG EUR 27/2014.002 Index: EUR 27/006/2014

Ref: TG EUR 27/2014.002 Index: EUR 27/006/2014 Ref: TG EUR 27/2014.002 Index: EUR 27/006/2014 Dr. Gaál Szabolcs Barna Elnök, Kormányzati Elllenőrzési Hivatal 1126 Budapest Tartsay Vilmos utca 13. Budapest, 1538 Pf. 535 Magyarország AMNESTY INTERNATIONAL

Részletesebben

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle...

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... A Creative Commons témáját körbejáró kerek-asztal beszélgetés alapjául szolgáló MIE vitaanyag 2006. október 9-én az it.news.hu internetes honlapon nyilvánosságra

Részletesebben

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 2014. december 1. Tartalomjegyzék I. Helyzetkép... 4 II. A 2014-2020 közötti időszak stratégiai tervezését

Részletesebben

FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL

FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL FELNÕTTKÉPZÉSI RENDSZE- REK HATÁRON TÚL KULCSÁR MÁRIA TÓTH KÁROLY Felnõttképzés Szlovákiában 1* 1. BEVEZETÕ A szlovákiai magyar felnõttképzés és népmûvelési képzés elválaszthatatlan a volt csehszlovákiai,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique 2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 BM szám: BM szám matrica helye: Kérdőív sorszáma: Kérdőív sorszám matrica

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

2015. november 25. Sinikka Sipilä: A könyvtárak és az átalakulás (Libraries and Transformation) 1

2015. november 25. Sinikka Sipilä: A könyvtárak és az átalakulás (Libraries and Transformation) 1 Az MKE 80. jubileumi konferenciája 2015. november 25. Sinikka Sipilä: A könyvtárak és az átalakulás (Libraries and Transformation) 1 Kedves Kollégák! Mai előadásom témája: A könyvtárak és az átalakulás.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnökségi ülésérıl

Jegyzıkönyv. a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnökségi ülésérıl MEVISZ Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 1085 Budapest Üllıi út 24. Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047 E-mail: mevisz@vipmail.hu Jegyzıkönyv a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség elnökségi

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MediKoz_Borito.qxp 4/28/2009 10:44 AM Page 1 MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Települési mediáció modellprojekt címû programja keretében

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok A TASZ álláspontja a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363 számú törvényjavaslatról 2010. augusztus 30-én és 31-én benyújtott módosító javaslatokról A TASZ továbbra is

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben