J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 24-én órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Jelen vannak: Horváth Éva polgármester Dombi Norbert képviselő Erdélyi Attila képviselő Farkas László képviselő Láng Géza képviselő Miskolczi Ferenc képviselő (16.26-tól) Nagy Zsolt képviselő Jánosiné Izsó Ildikó Szabóné Czifra Melinda jegyző önkormányzati, titkársági és hatósági csoportvezető Meghívottak: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet 13. (4) bekezdésében foglaltak szerint. Meghívottak közül megjelent: Kiss Mária könyvvizsgáló Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető Szakály Ferencné pénzügyi főmunkatárs Gerlang Ferenc belső ellenőr (mindnyájan az 1. napirendi ponthoz) Füle Tibor (az 5. napirendi ponthoz) Pétkomm Kft. ügyvezető A jegyzőkönyvet Fülöp Ildikó vezeti. Horváth Éva polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Megállapítom, hogy 5 képviselő és a polgármester, összesen 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A napirenddel kapcsolatban előzetes hozzászólás nem volt. Felsorolom a javasolt napirendet (felolvassa a meghívóban szereplő napirendi javaslatot). 13.) pontként bejön mint ahogy a

2 bizottsági üléseken jeleztem a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása. A szóbeli tájékoztatókat kiegészítem még a Peytu mező közvilágításával kapcsolatos, a rendkívüli testületi ülésen kapott feladatról való, beszámolóval. A napirenddel kapcsolatban tartalmilag van-e valakinek kérdése, észrevétele? Farkas László képviselő: Nekem javaslatom, hogy a Pétkomm ügyvezető premizálását vegyük le napirendről. Ez olyan téma, amit a Pénzügyi Bizottságnak is meg kellett volna vizsgálni és erre nem volt lehetőség, mert tegnap kaptuk meg. A másik, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt a Gondozási Központ szociális étkeztetéssel kapcsolatos vizsgálatról előterjesztése, amit a Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal fogadott el. Ezt a polgármester asszony elutasította, nem fogadta be. Ez SZMSZ ellenes, polgármester asszonynak ezt fel kellett volna venni, mert a testületi ülés előtt fél órával még be lehet nyújtani. Ezért kérem, vegyük fel napirendre. Horváth Éva polgármester: Mind a két észrevétellel kapcsolatban véleményem van. Farkas László képviselő: Elnézést, ügyrendiben! Ezeknél a kérdéseknél meg kell nézni az SZMSZ-t nem ad lehetőséget a vitára. Itt vita nélkül szavaz a testület. Horváth Éva polgármester: Elnézést te mondtál valamit! Farkas László képviselő: Teljesen mindegy, vita nélkül szavaz róla a testület. Horváth Éva polgármester: Ez nem így van az SZMSZ-ben. Farkas László képviselő: Elnézést, ügyrendiben! Jegyző asszony nézd meg légy szíves, hogy hogy szól az SZMSZ! Horváth Éva polgármester: A napirenddel kapcsolatban van vita és ott nincs olyan, hogy vita nélkül szavazunk. A Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása a februári képviselőtestületi ülésen mindenki előtt ott volt. Ha a Pénzügyi Bizottság meg akarta volna tárgyalni, nyugodtan megtárgyalhatta volna a februári testületi ülés óta. A februári képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület levette a napirendről, hogy a zárszámadás után döntsünk róla. A zárszámadás ma van, ma tudunk róla dönteni. A másik amit képviselő úr mondott az konkrétan arról szól, hogy a normatíva ellenőrzés a Gondozási Központnál. A normatíva ellenőrzés a Gondozási Központnál a Képviselő-testület november 28-ai képviselő-testületi határozata alapján egy eldöntött téma. Ezt nem kell külön napirenden tárgyalni, mert a normatíva ellenőrzés az éves ellenőrzési tervben benne van. Az ellenőrzés folyik, lehet, hogy be is fejeződött. Majd megkérdezzük a belső ellenőrt, hogy hogyan áll vele. Ezért külön napirendi pontot nem vagyok hajlandó nyitni. A másik pedig, hogy a Pénzügyi Bizottság vegyes ügyekben vette napirendre ezt. Ott voltam végig a pénzügyi bizottsági ülésen, ott volt a belső ellenőr úr és a Pénzügyi Csoport összes képviselője. Amikor a belső ellenőr, a polgármester nem volt ott, vegyes ügyekben a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében azt mondja, hogy úgy határoztak, hogy kérnek egy belső ellenőrzést, amit már november 28-án eldöntött a Képviselő-testület. Ezért nem vagyok hajlandó ezt javasolni napirendre. Farkas László képviselő: Jó. Elnézést polgármester asszony, ha ilyen hosszú vitát nyitunk, akkor vitázzunk rajta, hogy a polgármester diktatórikus módszerrel intézi az ügyeit. Azt vesz napirendre, ami tetszik neki, ami nem tetszik számára, azt nem hajlandó napirendre venni. A 2

3 másik, hogy SZMSZ ellenes. Ismerni kellene a SZMSZ-ünket, az önkormányzati törvényt is ismernie kellene. Teljesen mindegy, hogy a Pénzügyi Bizottság milyen napirenden tárgyalta ezt. A Pénzügyi Bizottságnak volt egy határozata, egy előterjesztése, amit az SZMSZ alapján a testületi ülés előtti félóráig be lehet nyújtani. Ezzel tisztában kellene lenni és be kellene tartani. Nem kiskirályoskodunk és nem úgy vagyunk, hogy állam az államban. Ezt napirendre kell venni. Az pedig mindegy, hogy a belső ellenőrzésről döntött a Képviselő-testület, hogy a normatívát majd valamikor megvizsgálja. Itt felmerült egy olyan dolog, amiben nagyon nagy károkozás történt és más egyéb visszaélés is, ezért ezt soron kívül meg kell vizsgálni, mert ennek lehetnek szankciói, következményei, aminél viszont a határidőt be kell tartani. Én kérem, hogy vegyük napirendre. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az SZMSZ-ben valóban az van, hogy de sürgősségi indítvánnyal (polgármester asszony közbeszól) Horváth Éva polgármester: Nem sürgősségivel kaptam. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem tudom, mert nem láttam az előterjesztést, nem kaptam meg. Az van ebben (képviselő úr közbeszól) Farkas László képviselő: Elnézést, mi az, hogy nem sürgősséggel? Át sem vetted. Most indokoltam meg, hogy miért sürgősségi. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Én azt mondtam, hogy nem láttam az előterjesztést, nem tudom, hogy mi van benne. Az SZMSZ szerint, ha később tárgyalja a bizottság, mint ami a leadási határidő volt, a sürgősségi javaslatot a Képviselő-testület testületi ülésének megkezdése előtt legalább félórával írásban nyújthatja be. Ennek valóban megfelel, gondolom, hogyha benne volt. Egyébként a zárszámadással kapcsolatban is javasolható a határozathozatal, mivel abban szerepel a visszafizetési kötelezettség. A zárszámadással kapcsolatban is kérhet a Bizottság vizsgálatot, hogy az mire vonatkozott. A belső ellenőr a normatíva ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet leadta márciusban. Én magam is kérni fogok hozzá kiegészítést, mert abban semmi nincs az intézkedésekről. Erről még nem tudtunk beszélni. Farkas László képviselő: Elnézést polgármester asszony! Azt mondtad, hogy lehet vita, akkor legyen vita. Két dolgot szeretnék megjegyezni! Az egyik, hogy azért nem látta a polgármester asszony és, mert egyszerűen nem volt hajlandó átvenni. Ez az, ami pofátlanság. A másik dolog, hogy pénzügyi bizottsági ülésen szóba hoztam ezt és a belső ellenőr úr azt mondta, hogy ezt majd még ezután fogja vizsgálni. Most meg az hangzott el, hogy már meg is vizsgálta és le is adta. Nagyon érdekes dolgok vannak. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem. Azt, amiben a számadatok szerepelnek, azt adta le, de ott még nincs további vizsgálat. Farkas László képviselő: Leadta, vizsgálta. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A számadatokat. Farkas László képviselő: Ő azt mondta a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy nem is vizsgálta, hogy most fogja ezután vizsgálni. 3

4 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ezt biztos nem mondta. Farkas László képviselő: Dehogynem. Horváth Éva polgármester: Elnézést, ezt már vitatom, mert nem így hangzott el. Napirendnél tartunk. Farkas László képviselő: Tudom, te mindent meghazudtolsz. Horváth Éva polgármester: Farkas képviselő úr, visszautasítom ezeket a vádakat és maradjunk annál, hogy volt javaslatod! Farkas László képviselő: Nem nekem volt javaslatom, a Pénzügyi Bizottságnak van előterjesztése. Horváth Éva polgármester: Volt egy olyan javaslatod, hogy a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálását vegyük le a napirendről. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 1 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 215/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása tárgyú előterjesztést ne vegye napirendre. Horváth Éva polgármester: Volt egy olyan javaslatod, hogy vegyük napirendre a milyen előterjesztésedet? Farkas László képviselő: Elmondtam. Oda kellett volna figyelned, és akkor tudnád, miről van szó. Horváth Éva polgármester: Elnézést kérek! Ezt az előterjesztést oda kellett volna adni a tisztelt képviselőknek. Farkas László képviselő: Minden képviselő megkapta, különben. Horváth Éva polgármester: Mi a címe? Farkas László képviselő: Ha a polgármester átvette volna, akkor tudná ő is. Horváth Éva polgármester: Elnézést, szeretném tudni a címét. Farkas László képviselő: A Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központnál soron kívüli ellenőrzés. 1,5 millió Ft-os károkozás. 4

5 Horváth Éva polgármester: Én ezt nem mondanám. Farkas László képviselő: Elnézést, nem én állítottam, hanem a Gondozási Központ vezetője. Horváth Éva polgármester: Aki ezt a napirendet javasolja felvenni, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta a napirendre vételt. Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva az Alsóörs 0123 hrsz. alatti ingatlan értékesítése (101/2014.). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal meghozta következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 216/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 101/2014. számú, Alsóörs 0123 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva az Liszt Ferenc utca 14. önkormányzati bérlakások bérleti szerződése (116/2014.). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 217/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 116/2014. számú, Liszt Ferenc utca 14. önkormányzati bérlakások bérleti szerződése tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal a napirendet elfogadja, kérem, szavazzon! 5

6 A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a következő napirendet: Napirend: 1.) Rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). A évi egyszerűsített beszámoló, éves jelentés a belső ellenőrzésről, a évi pénzmaradvány jóváhagyása (108/2014.) 2.) A méhnyakrák elleni védőoltás helyi támogatásáról szóló 10/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (97/2014.) 3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (99/2014.) 4.) Beszámoló a I. negyedévi szociális ellátásokról (112/2014.) 5.) Pétkomm Kft. beszámolója a évi működéséről és gazdálkodásáról (98/2014.) 6.) Határtalanul pályázat céltartalék felszabadítás (106/2014.) 7.) évi napközis tábor (111/2014.) 8.) Hősök terei parktervezés (104/2014.) 9.) Ifjúság utcai útkialakítás (103/2014.) 10.) Pétfürdő Nagyközség területén lévő csapadékvíz-csatornák kitakarás nélküli rekonstrukciós munkáinak elvégzésére beérkezett pályázatok elbírálása (115/2014.) 11.) Díszkivilágítás karbantartása (110/2014.) 12.) Beszámoló a BMX pályák kivitelezésének vizsgálatáról (100/2014.) 13.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (39/2014.) 14.) Önálló képviselő indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Új Polgármesteri Hivatal klimatizálása (102/2014.) 15.) Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központnál soron kívüli ellenőrzés Tájékoztatók: 1.) Humán Bizottság tájékoztatója a évi támogatási kérelmek elbírálásáról (105/2014.) 2.) Járdaépítés, fakivágás (107/2014.) 3.) Tájékoztató a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról (109/2014.) 4.) Tájékoztató a évi beruházásokról, felújításokról (113/2014.) 5.) Szóbeli tájékoztatók - Pályázatok - Forrásfoglalás, strand - Peytu mező közvilágításával kapcsolatos beszámoló VEGYES ÜGYEK Zárt ülésre: 1.) Alsóörs 0123 hrsz alatti ingatlan értékesítése (101/2014.) 2.) Liszt Ferenc utca 14. önkormányzati bérlakások bérleti szerződése (116/2014.) 6

7 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) Rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). A évi egyszerűsített beszámoló, éves jelentés a belső ellenőrzésről, a évi pénzmaradvány jóváhagyása (száma: 108/2014.) Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Horváth Éva polgármester: A bizottságok állásfoglalását kérem! Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójá -ra vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az intézmények évi pénzmaradványára vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság kéri, hogy a bizottsági ülésen elhangzott módosításokat, elírásokat vezessék át az előterjesztésben. Láng Géza Településfejlesztési Bizottság tagja: A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójára vonatkozó határozati javaslatát. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az intézmények évi pénzmaradványára vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Dombi Norbert Humán Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 2. számú határozati javaslatot. A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 3. számú határozati javaslatot. A bizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 4. számú határozati javaslatot. A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja rendelettervezetet órakor Miskolczi Ferenc megérkezett az ülésterembe. A képviselők létszáma 7 fő, a Képviselő-testület továbbra is határozatképes. Horváth Éva polgármester: Tisztelettel köszöntöm a könyvvizsgáló asszonyt és kérdezem, hogy kiegészítése a zárszámadással kapcsolatban van-e? Utána megadom a szót a belső ellenőr úrnak is. Kiss Mária könyvvizsgáló: Köszönöm, nincs kiegészítésem. 7

8 Gerlang Ferenc belső ellenőr: Köszönöm szépen. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen tőlem megkérdezték, hogy történhetett az, hogy a beterjesztett éves ellenőrzési jelentésben minden szép, minden jó, amikor kiderült, hogy az önök szakszolgálatánál a évre vonatkozóan mi történt. Akkor elmondtam, hogy az önök előtt lévő anyag a 2012-es normatíva ellenőrzés. Ami problémát okozott önöknél az 2013-ban történt. Ennek év elején történt meg az ellenőrzése és ez azt jelenti, hogy ez a évi zárszámadás mellé benyújtott éves belső ellenőrzési jelentésnek lesz a témája. Az önök által tavaly elfogadott, a belső ellenőrzési ütemtervben a normatívák alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése szerepel. Ennek a jelentésnek a leadási határideje azért volt március, hogy a pénzügyi szervezetük be tudja építeni a Magyar Államkincstár felé történő beszámolójába az általam alátámasztott adatokat. Ez az ellenőrzés csak és kizárólag arról szólt, hogy mi az a szám, ami jogosan alá van támasztva, és amire normatíva igényelhető. Azt meg lehet nézni, az ellenőrzési programban, amit önök elfogadtak, szó nem volt arról, hogy valamilyen szintű fegyelmi vizsgálat, vagy ilyen dolog legyen. Ez természetesen lehet egy önálló belső ellenőrzés, hogy mi történt akkor, de tudomásom szerint ezt akkor valamilyen módon az intézmény vizsgálta. Merthogy valamilyen intézkedést tett a dolgozóval szemben, aki azóta már nem dolgozik ott és az ellenőrzéskor már nem is találkoztam vele. Szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogyha mondjuk, május hónapban történik egy olyan ellenőrzés, ami arról szól, hogy I. félévében hogy dolgozott egy olyan dolgozó, aki nem jól végezte a munkáját, illetve nem végezte el a rábízott feladatokat, bizonyos, hogy FEUVE hiányosságokat is meg lehet állapítani. Akár a közszolgálati dolgozókra, akár a közalkalmazottakra szóló törvény, illetve ezáltal a Munkatörvénykönyvét is kicsit figyelembe véve a dolgozók kártérítési felelősségének a határidejéből szerintem ez a vizsgálat már bőven kicsúszott. Én elfogadom, ha önök azt mondják, hogy elrendelnek egy soron kívüli vizsgálatot, azt lebonyolítjuk. Azt kérném, hogy ne gondolják, hogy bárki önöknek úgymond visszatéríti majd ezután akármilyen eljárás keretében azt az összeget, amit önök nem vehettek igénybe normatívát. Horváth Éva polgármester: Egyelőre maradjunk ennél a napirendnél. Kezdjük a belső ellenőrzési jelentéssel, ami itt az anyaghoz csatolva van, ami a 2012-es évre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Farkas László képviselő: Egy kérdésem azért hadd legyen, mert itt olyan dolgok hangzottak el, amire úgy gondolom, hogy nem a saját érdekemben, hanem másnak az érdekében kénytelen vagyok reagálni. A belső ellenőr úr azt mondja, hogy a dolgozó, aki ott dolgozott és már nincs ott, mert azonnali hatállyal kirúgták elkövetett olyan hibákat. Ez eleve feltételezi azt Ön által, holott nem vizsgálta még meg, hogy a dolgozó hibázott-e. Elfogadhatatlan ez, hogy előre kijelentette ezt. Azt kell megvizsgálni, hogy azok a dolgozók, ha nem csak egyedül volt, aki ezt elkövette, milyen utasításra, milyen felhatalmazásra csinálta azt, amit csinált. Nem biztos, hogy a dolgozó hibás érte. Az én információim és dokumentumaim alapján nem a dolgozó volt a hibás, hanem az intézményvezető, aki egy éven keresztül úgy végezte a munkáját, ahogy végezte. Ezért kértük a soron kívüli vizsgálatot. Az, hogy a dolgozótól kérjük vissza, fel sem merült senkiben sem. Horváth Éva polgármester: Most ennél a napirendnél vagyunk. Ezt a zárszámadás után kibeszéljük. A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Nincs. A határozati javaslat így szól: 8

9 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 218/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azt felejtettem elmondani, hogy biztosan feltűnt mindenkinek, hogy az előző egy-két évben nem volt határozat a belső ellenőrzési jelentésről. Most azért van, mert a jogszabály szövege változott. Valamikor régen elfogadni kellett, akkor beszámoló volt. Utána csak annyi volt, hogy a polgármester a zárszámadással egyidejűleg benyújtja. Most már kifejezetten az van a jogszabályban, hogy jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti. Ezért van határozat. Horváth Éva polgármester: A beszámolóval kapcsolatban a bizottságokat, képviselőket kérdezem. A bizottságoktól konkrét észrevétel nem érkezett. Van-e észrevétel? Farkas László képviselő: Ehhez kapcsolódóan van egy előterjesztés és a pénzügyi bizottsági ülésen is nem véletlenül volt az a hangulat, ami kialakult. Rengeteg kérdés felmerült. Tele van ellentmondással, érdekes, ellentmondó adatokkal, ezért egy-két kérdésem lenne. Először kezdjük az előterjesztés szöveges részével. A II/5. alatt a helyi adóknál az építményadó előírás annyi, amennyi. Az építményadónál van 16 millió Ft hátralék, ez mikortól és miből adódik? Horváth Éva polgármester: Nem hasonlítottad össze a beszámolót a tájékoztatóval, ami az adóról szól? Farkas László képviselő: Én azt kérdeztem, hogy ez a hátralék mikorra vonatkozik? Azt hiszem, hogy egyértelműen kérdeztem. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Az elmúlt 5 évre vonatkozik és ezer Ft. Farkas László képviselő: Ez azt jelenti, hogy öt év alatt halmozódottan keletkezett építményadó hátralék. Azt kérdezem, hogy miért nem intézkednek a 16 millió Ft behajtásáról? Tavaly is le lett írva, ami 5 év alatt felhalmozódott, tavalyelőtt is le lettek írva elévülés miatt. Sorra írjuk le a milliókat elévülésre hivatkozva. Kire vonatkozik a 16 millió Ft? Ez egy jelentős összeg. Ha nagy cégről van szó, akkor könnyen inkasszóval le lehetne emelni, ha pedig egyéni vállalkozó, akkor nagyon nagy összeg jön ki abból, hogy kevés vállalkozó van. 9

10 Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Az adós tájékoztatóban az adósok beszámoltak az adóbehajtásról illetve a törlésekről. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Minden adózónál azok az intézkedések vannak, amik a beszámolóban vannak. Farkas László képviselő: Épp az, hogy nincs is benne arról szó. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A tájékoztatóban van, hogy milyen intézkedéseket tettek. Ugyanerre az ülésre van előterjesztve. Ez nem az adózási munkáról szóló beszámoló, hanem a zárszámadás. A zárszámadásban csak az adatok jelennek meg. Ebben igazából a hátraléknak nem is kell megjelennie, csak ami a zárszámadáshoz kapcsolódó. Farkas László képviselő: Nem a jegyzőasszonyt kérdeztem. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Elnézést, de az önkormányzati adóhatóság a jegyző, azért én válaszoltam. Azt kérdezted, hogy milyen behajtási intézkedések történtek. Én írtam alá a tájékoztatót és abban benne van, hogy milyen behajtási intézkedések történtek. Az, hogy konkrétan melyik adózónál mi, az meg már az adótitok fogalmába tartozik mindaddig, amíg nincs egy árverési hirdetmény. Az már nyilvános. Farkas László képviselő: Ami vitatéma, hogy mi az adótitok és mi nem. Mindegy, menjünk tovább. A következő bekezdésben az van, és itt visszatérünk arra, hogy hány adótárgy van lakás. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az nem annyi lakás. Farkas László képviselő: A magánszemélyek kommunális adójánál az adótárgy micsoda? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A lakás, de nem egy az egyben. Az adótárgy azt jelenti a magánszemélyek kommunális adójánál, hogy ha több tulajdonos van és nyilatkoztak, hogy ki adózik, akkor az az egy adózik. Ebben az esetben az adótárgy annál az egy személynél az egész lakás. Ha például egy négy tulajdonosú lakásnál mindenki külön adózik, akkor mindegyik személynél az adótárgy az 1/4 tulajdoni hányad. Farkas László képviselő: Ha egy lakásban hárman fizetnek, akkor is egy adótárgy. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az akkor három adótárgy. Mindenki önálló adózó a lakás 1/3- ára, nem egyetemleges fizetési kötelezettségük van. Farkas László képviselő: A lényeg, amit akartam mondani, hogy az 1823 adótárgyra ezer Ft az előírás. A táblázatban meg több van. Vannak eltérések. Ebből a ezer Ft-ból ezer Ft hátralék van. Ha a hátralékot levonom ebből, akkor gyakorlatilag Pétfürdőn attól függetlenül, hogy azt mondjátok, hogy nem ennyi adótárgy van, körülbelül ennyi adótárgy, lakás van Pétfürdőn durván 4 millió Ft kommunális adó kerül befizetésre. Holott 8,5 millió Ft-nak kellene lenni körülbelül. Ez hogy van? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az elején nem volt szó a javításokról. Ez elkerülte az én figyelmemet is, mert eléggé az utolsó pillanatban került hozzám a szöveges rész. A melyből szót kérem törölni, mert az teljesen egy új mondat. Ennek a mondatnak ott van vége, hogy a 10

11 7.869 ezer Ft az előírás. Ez csak egy tájékoztató adat, hogy mennyi a hátralék. Nem az éves előírásból van. Farkas László képviselő: Ez a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, és ott nem adott rá senki választ. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Most mondom. Farkas László képviselő: Igen, csak éppen a pénzügyi bizottsági ülésen is el lehetett volna mondani ezt. Hogyan tárgyalják a bizottságok akkor, amikor ilyen ellentmondások vannak és senki nem ad választ. Horváth Éva polgármester: Tisztelt bizottsági elnök úr! Itt van egy előterjesztés szöveges része, van egy adót magyarázó tájékoztató és vannak táblázatok, amiben ki van mutatva, hogy mennyi az előírás és mennyi a bevétel. Az éves bevétel a költségvetési előirányzathoz képest 2,43 %-kal magasabb. Ez a ezer Ft a nyilvántartott adótartozás. Úgy gondolom, hogy rajtad kívül ezzel senki (képviselő úr közbeszól) Farkas László képviselő: Polgármester asszony ne mondjál már ilyen hülyeségeket! Horváth Éva polgármester: Elnézést. visszautasítom képviselő úr! Farkas László képviselő: Meghazudtolod állandóan az embert! A pénzügyi bizottsági ülésen mindenki ezt hiányolta, kivétel nélkül. Nem is én kezdtem el. Ez van leírva, ezt kell megvitatnunk. Ha ez nem igaz, akkor félretájékoztattok bennünket és mi abból tudunk dolgozni. Horváth Éva polgármester: Elnézést kérek! Azon a bizottsági ülésen más kérdezte ezt és valóban a melyből szót nem húztuk ki. Farkas László képviselő: Nem is adtatok rá választ. Horváth Éva polgármester: De mondtuk, hogy a teljesítés megvan az adó beszámolóban, meg kell nézni a költségvetés és a zárszámadás tábláit, hogy mi az előirányzat és mi a teljesítés. Semmiféleképpen nem jelenik ott meg ezer Ft-os hiány. Az az, hogy mennyi göngyölt tartozást tart nyilván az adóhatóság. A melyből szót ki kell húzni az előterjesztés szövegéből. Farkas László képviselő: Polgármester asszony! Akkor, amikor van két anyag és ellentmondás van közöttük, akkor kérdés, hogy ki mond igazat, melyik a valós. Azt is mondhatnám, hogy a táblázat rossz vagy a másik rossz. Ezért kellett volna választ adni a pénzügyi bizottsági ülésen is, ahol ott voltak a pénzügyesek, ott voltál te is, és senki nem adott választ, nem tudtatok mit mondani rá. Akkor nehogy mi legyünk a hibásak, hogy megkérdezzük. Olyan előterjesztést kell elénk tenni, ami egyértelmű, tiszta és azonosak. Nagy Zsolt képviselő: A kommunális adózás szóba került, annak az előirányzata milyen képlet alapján jön ki? Ha erre kapunk választ, akkor mindenre kapunk választ, hogy miért van eltérés. 11

12 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azért mondtam, hogy akinél az adótárgy az egész lakás, ott 4500,- Ft/lakás, akinek az 1/4-e, annak a 4.500,- Ft-nak a negyede. Azért nem lehet ezt sima szorzással visszaellenőrizni. Nagy Zsolt képviselő: Köszönöm! Farkas László képviselő: Aki akarja, az tudja, hogy hány lakás van Pétfürdőn. További kérdésem az iparűzési adóbevételhez van. Nyilvántartás szerint van ezer Ft hátralék. Megint az a kérdésem, hogy ez mikorról származik? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Mindig öt évre visszamenőleg, amit még nyilvántartunk, mint hátralék. Ez minden adónemre igaz. Farkas László képviselő: Megint azt tudom mondani, hogy tavaly is el lett engedve egy csomó iparűzési adó. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Dehogy lett egy csomó elengedve! Kinek lett elengedve? Farkas László képviselő: Elnézést, akkor meg kell nézni. Nem véletlenül volt a Pénzügyi Bizottságnak külön kérése, hogy újabb beszámoló készüljön, hogy miért vannak az elengedések. Akkor is elévülésre hivatkozva kerültek elengedésre. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Csomó biztos, hogy nem lett elengedve. Mindig jön hozzá az újabb. Nem ugyanaz az adósságállomány, mint egy éve volt, vagy két éve. Ez mindig öt évre nyilván van tartva, van aki megfizeti, közben meg jön másik, akinek van hátraléka. Nem ugyanazok az adóalanyok. Farkas László képviselő: Nem is azt mondtam, hogy ugyanaz, csak érdekes, hogy minden évben milliók vannak ide leírva elévülések miatt. Folyamatosan milliók vannak elengedve minden évben. Nem véletlen, hogy akik tisztességesen próbálnak fizetni, azok is azt mondják, hogy mi a fenének fizessek, ha a másiknak elengedem. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Elnézést, a tájékoztatóban benne van, hogy 2013-ban elévülés miatt ,- Ft iparűzési adó került törlésre. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem millió, Ft. Farkas László képviselő: Jó, akkor szedjük elő a tavalyi anyagot. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Itt van a tavalyi évről a beszámoló. Farkas László képviselő: Biztos, hogy nem, azért ment a vita rajta, hogy kiknek van tartozása. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Itt van. Farkas László képviselő: Azt tudom, hogy az előbb is elírták. Annyi hülyeséget leírnak itt. Horváth Éva polgármester: Képviselő úr, ha így folytatod meg fogom vonni a szót! 12

13 Farkas László képviselő: Elnézést, nem én írtam le a sok hülyeséget ide! Horváth Éva polgármester: Ha még egyszer kiejted ezt a szót, tényleg megvonom a szót! Farkas László képviselő: Mit írtatok le ide? Marhaságot írtatok le. Talajterhelési díj. Itt is az volt a kérdés, hogy nyilvántartott ezer Ft hátralék. Horváth Éva polgármester: És akkor mi van? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Van egy nagy talajterhelési díjjal tartozó szervezet, ha jól emlékszem, akkor már a testület előtt is volt, hogy majd kellene ebben segítség. Az továbbra is nyilvántartott. Ez összesen két kötelezetté, amiből messze-messze nagy nagyságrend egy szervezeté. Farkas László képviselő: Itt annyi eltérés van, hogy a szövegben ezer Ft, a táblázatban ,- Ft van. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ami az adótájékoztatóban van, biztosan azok a jó adatok. Farkas László képviselő: A legvégén van a III3/3-as, ami nagyobb horderejű kérdés. Még itt az van írva, hogy az intézményi beruházások, felújítások ezer Ft értékben valósultak meg. A táblázatban ez 284 millió Ft. 3 millió Ft eltérés van. Horváth Éva polgármester: Melyik oldalon melyik táblázatot nézed? Farkas László képviselő: A mérleg mellékletének felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegében, a beruházások és felújítások ezer Ft. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Nekem az egyezik. A beruházások mind a két táblázatban, ezer Ft a felújítás. Farkas László képviselő: És ha azt összeadja, akkor mennyi? ezer Ft, nem 278 millió Ft. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Ez az eltérés abból adódik, hogy a felújítási táblában szerepel a lakóház energetikai programra ezer Ft, és ebben a felhalmozási mérlegben nem a beruházások, felújítások között van, hanem a felhalmozási célú pénzeszköz átadások között. Horváth Éva polgármester: Összegszerűen ez így jó. Farkas László képviselő: Csak akkor úgy kellene leírni, hogy érthető legyen. Ez a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott. Horváth Éva polgármester: Elnézést, ez a pénzügyi bizottsági ülésen fel sem merült, most merült fel kérdésként. Most tisztáztuk, hogy ott van mind a kettő, az összege ugyanaz. Farkas László képviselő: Vagyonkimutatás, a könyvviteli mérlegben szereplő tételeknél. A kimutatás szerint Pétfürdőn nincsen lakbér-tartozás, nem adtunk senkinek kölcsönt, nem 13

14 tartozik a PMTE 3 millió Ft-tal. Lehetne sorolni még. Ennek a vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő értékekkel egyezni kellene. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Egyezik is a mérlegben szereplő összegekkel, adatokkal, csak nincsen ilyen részletesen megbontva. A vagyonkimutatást a évi (polgármester asszony közbeszól). Horváth Éva polgármester: Csak hogy mondjam a képviselőknek, az előterjesztésnek a 7-es számú mellékletéről beszélünk. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: A évi zárszámadással kapcsolatban a vagyonkimutatás felépítését még a 249/2000-es Kormányrendelet szabályozta. A jövő évben már a 4/2013-as Kormányrendelet szerinti lesz. A vagyonkimutatás felépítése a mérleg tagolása alapján történik és a római számmal jelzett eszköz és forráscsoportonként kell részletezni, kivéve a tárgyi eszközöket, befektetett pénzügyi eszközöket, amelyeket jobban részletez a kimutatás. Ez a vagyonkimutatás, ami az előterjesztés mellé lett csatolva, részletesebb, mint amit a Kormányrendelet előír, jobban meg van bontva. Viszont a fősorok adatai lettek csak kitöltve, ami igazából a jogszabály alapján a kötelező felépítése. A kincstár felé is a mérleg ezekkel a fősorokkal lett összeállítva. Valóban lehetett volna bontani, hogyha már egyszer ez egy minta. Nem került megbontásra, de egyezik a mérleggel és tartalmazza ezeket az adatokat. Farkas László képviselő: Két kérdés merült fel bennem. Az egyik: itt van, hogy kölcsönök, fel van sorolva, nulla, nulla, nulla, nincs kitöltve. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: A kölcsön az egyéb követelések sorában található, a ezer Ft. Ebben az összegben van benne a 3 millió Ft. Farkas László képviselő: A rövidlejáratú kölcsönökbe 250 ezer Ft van beírva, amit valamelyik lakás kapott. A nonprofit szervezetnek adott kölcsön, a PMTE 3 millió Ft-ja hol van? Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Az egyéb követeléseknél. Farkas László képviselő: Elnézést! 3 éves részletfizetési lehetőséget kapott, évenként 1 millió Ft-ot kell megfizetni és az az 1 millió Ft tárgyévi, aminek itt már szerepelnie kellene. Horváth Éva polgármester: Szerepel a mérlegben. Farkas László képviselő: Nem én találtam ki ezt a táblázatot. Azért találták ki ezt a táblázatot, hogy akik elolvassák ezt az anyagot, azoknak egyértelmű legyen a dolog. Ezeket ki kellene tölteni. Akkor minek teszik oda, ha nem is töltik ki? Ebből az derül ki, hogy itt nincs lakbér-tartozás, nincs kölcsön tartozás, semmi az ég egy világon. Horváth Éva polgármester: A lakbér-tartozást hova akarod tenni? Farkas László képviselő: Elnézést! Ott van a rubrika benne. Sorra azt tárgyaljuk, hogy kinek mennyi lakbér tartozása van. Ott van a melléklet, meg kell nézni. 14

15 Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: A lakbérek nem azon a soron vannak, hanem a követelések, áruszállításból, szolgáltatásokból (vevők) során szerepelnek. Farkas László képviselő: Miért nem ott vannak, ahol nevesítve vannak? Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Én nem tudtam az előterjesztés mellé más adatokat csatolni, mint amit a MÁK felé beküldött beszámoló mérlegében van. Ezek a fősorok azzal egyeznek. Szakály Ferencné pénzügyi főelőadó: Amikor elkészült az anyag és elkészült a vagyonmérleg, ezeket a sorokat nem egyeztettük, mert nem gondoltunk rá. Farkas László képviselő: Köszönöm szépen! Akkor el kellene ismerni, nem kell itt mentegetőzni, magyarázkodni. Rengeteg vitát el lehetne kerülni, csak fel kellene vállalni azt, hogy hibáztunk. Horváth Éva polgármester: További kérdés? Láng Géza képviselő: Az 56 építményadó kötelesből hány áll felszámolás alatt? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ezt honnan tudnám megmondani itt most fejből? Láng Géza képviselő: Van felszámolás alatt? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Biztos, nem tudom. Meg kell nézni. Láng Géza képviselő: A másik kérdésem, hogy ezek a vállalkozások naponta változtatják a bankszámlaszámaikat? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azért naponta nem. Láng Géza képviselő: Hetente? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ha ezt előbb megkérdeztétek volna, akkor az Ágitól kértem volna adatokat. Ezek számítógépen vannak, adótitok van, nem úgy van, hogy bárki hozzáfér. Nincs ez kinyomtatva, a számítógépen lehet megnézni. Láng Géza képviselő: Alkalomadtán ezekre választ várok. Nem kell most. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Biztos, hogy van több is, mert küldik az értesítést az adóhatósághoz, amikor felszámolás alatt áll egy vállalkozó. Nem véletlen az, hogy ha valamit nem tudunk behajtani, mert az inkasszók ugyanúgy elmennek. Van, amikor három-négy számlára is elmegy és sorban állás után jön vissza, majd újra ismételjük. Szerepel is a tájékoztatóban, hogy hányat kiküldtek a lányok. Horváth Éva polgármester: Kérdés? Amennyiben nincs (képviselő úr közbeszól) Farkas László képviselő: Véleményem van a zárszámadásról. Szeretném, hogyha mellékelve lenne a jegyzőkönyvhöz. 15

16 Horváth Éva polgármester: Az egyszerűsített beszámolóról van egy határozati javaslat, mely így szól: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói záradékkal ellátott Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójá -t elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 219/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói záradékkal ellátott Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójá -t elfogadja. Horváth Éva polgármester: Van egy határozati javaslatunk a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és intézményei évi pénzmaradványának megállapításáról és jóváhagyásáról. Aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 220/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: Feladattal terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Összesen Önkormányzat és szakfeladatai Polgármesteri Hivatal Óvoda Közösségi Ház Gondozási Központ Összesen: Normatíva kiutalás: Költségvetési befizetési kötelezettség:

17 Jóváhagyott pénzmaradvány A Képviselő-testület az intézmények évi szabad pénzmaradványát elvonja és azt a évi költségvetési rendelet módosításakor általános tartalékba helyezi. Horváth Éva polgármester: Most jön a zárszámadás és Laci most mondd el, hogy mit kívánsz még hozzáfűzni a zárszámadáshoz! Farkas László képviselő: Kérem a jegyzőkönyvhöz mellékelni. A zárszámadáskor kell számot adni, hogy az önkormányzat a tárgyévben hogyan oldotta meg a költségvetés végrehajtását, hogyan alakultak bevételek, kiadások és a vagyoni pénzeszközök változásáról. Összességében elmondható, hogy a tervezetthez viszonyítva teljesült a bevétel, kiadás. Azonban két területet kiemelnék, amit én nem tartok elfogadhatónak. 1.) A szöveges előterjesztés zavaros, tele van ellentmondással, nem ad válaszokat, magyarázatokat. Követelések, kivitelezések, felhalmozás elszámolása nem egyértelmű, ellentmondásos, a vagyonkimutatás hiányos. 2.) Tulajdonosi szemszögből az átruházott hatalomból követően a közvagyon felhasználása, az önkormányzat 2013 évi működése és gazdálkodása nem elfogadható a gazdaságosság és a hatékonyság követelményei szempontjából. A végrehajtás során tapasztalható pazarlás, a felületesség, a közpénzek felhasználásának meggondolatlansága, a hiányos, selejtes teljesítések, jogos igényekről való indokolatlan lemondások, stb. Mellette megállapítható az ellenőrzés működésképtelensége. Horváth Éva polgármester: Köszönöm. Ezeket a megfogalmazásaidat, hogy hatékonyság, meg pazarlás, meg ilyen, mivel támasztod alá? Farkas László képviselő: Ha akarod, belemehetünk részletesen megvitatni. Horváth Éva polgármester: Ez a te saját véleményed, amit kérsz a jegyzőkönyvbe venni? Farkas László képviselő: Ezt oda is adom, amit kérek a jegyzőkönyvhöz csatolni mellékletként. Horváth Éva polgármester: Visszautasítom ezeket a kifejezéseket és megfogalmazásokat. A zárszámadási rendelettel kapcsolatban van-e kérdés? Dombi Norbert képviselő: Tegnap kaptunk egy kiegészítő jelentést az egyszerűsített beszámolóról és valamit észrevettem, amit lehet, hogy csak én nem értek rendesen. A 3. pontban, a zárszámadás felülvizsgálatánál van egy ilyen mondat, ami vastagon van szedve, hogy az intézményi finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiszűrve az alábbi főösszegeket fogadjuk el auditált összegként. Bevételi főösszeg, kiadási főösszeg, helyesbített pénzmaradvány és előző évek tartaléka. A következő oldalon van ugyanez, bevétel, kiadás, tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és az előző évek tartaléka ezer Ft nincs ott. Az hova lett? Kiss Mária könyvvizsgáló: Azt azért nem kell jóváhagyni most a testületnek, mert azt már a múlt évben jóváhagyta és abból megmaradt. A pénzmaradvány kimutatásban a tartalék is 17

18 szerepel, de jóváhagyni azt már nem kell, mert az ez évi helyesbített pénzmaradványt kell csak jóváhagyni. Dombi Norbert képviselő: A ezer Ft hova lett? Kiss Mária könyvvizsgáló: Az a mérleg összeg tartalék összegében benne van. A rövid jelentés mellékletét képező mérleget ha megnézzük, a költségvetési tartalékok összegében benne van. Dombi Norbert képviselő: Miért kell ezt így leírni? Így szabályos? Kiss Mária könyvvizsgáló: Ha valaki megnézi a mérleg és a pénzmaradvány közötti összefüggést, akkor a jóváhagyott pénzmaradványban ez nem szerepel. Dombi Norbert képviselő: Kicsit úgy érzem ilyenkor egyikünk sem, én biztosan nem vagyok, könyvelő hogy annak kellene lennem, hogy értsek mindent, ami ide le van írva. Az egyik oldalon még ott kell lenni, a következőn nincs, mert tavaly ott volt, adjam össze a táblázatban. Egy kicsit nehézkes. Nem önt bántom ezzel, csak furcsa nekem, hogy ezt így kell. Kiss Mária könyvvizsgáló: Azért közöltük ezt az összegszerűséget, hogy a mérleggel meglegyen az összegszerűség. A jelentésnek az utolsó mondata azt mondja, hogy jóváhagyásra javasoljuk. Magában a rendeletben csak a helyesbített pénzmaradványt kell jóváhagyni. Dombi Norbert képviselő: Jó. Ha Ön mondja, én elhiszem. Ön a szakember, én meg nem, ez így rendben. Kiss Mária könyvvizsgáló: Elnézést! Pontosan azért közöltük, hogy nehogy plusz kérdés legyen. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azért kértem, hogy jöjjön be ez a szöveges rész, ami az utolsó oldalon van, mert a zárszámadásról vélemény nincs az egyszerűsített beszámoló jóváhagyásnál és ott más számok szerepelnek. Ez a lényeg, ami a végén van, hogy a költségvetési rendeletet azokkal a számokkal javasolja a könyvvizsgáló asszony elfogadásra. A többi meg az, amit ő vizsgált, mielőtt arra a konklúzióra jutott, ezzel az összeggel javasolja elfogadni. Horváth Éva polgármester: További kérdés a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 18

19 Horváth Éva polgármester: Megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy most térjünk-e rá a Pénzügyi Bizottság javaslatára, mely szerint a Gondozási Központ belső ellenőrzésével kapcsolatos javaslatot napirendre vetette? Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi sorrendcserét. 2.) Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központnál soron kívüli ellenőrzés (eredetileg 15.) napirendi pont) Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azért döntött így, mert az ezelőtti testületi ülésen felmerült a kérdés, ami pletyka szinten terjedt, hogy problémák vannak az étkezési elszámolásoknál és annak következménye kirúgás is lett és visszafizetési kötelezettség is. Akkor az hangzott el, hogy nincs ilyen. Ezután még több adalék jött, még több információ jött be. Panaszok is jöttek, ami alapján a pénzügyi bizottsági ülésen részletesebben elemeztük és úgy döntöttünk, hogy ez a jelentős, sőt a zárszámadásnál jóvá is kellett hagyni a normatíva visszafizetést, ami ezer Ft durván és abból 1,5 millió Ft összeg a szociális étkeztetés. Ez viszont egy olyan jelentős összeg, ami miatt ezt soron kívül ki kell vizsgálni. Mellette az ezzel kapcsolatos intézkedéseket is felül kell vizsgálni, mert ott dolgozó lett megkárosítva anyagilag, erkölcsileg és nem biztos, hogy az ő hibája. Ezért kell ezt részletesebben megvitatni és megvizsgálni. Mivel határidők vannak a felülvizsgálatra is, esetleges szankciók, ha szükséges, ezért kérjük, hogy ezt sürgősséggel tárgyaljuk. Horváth Éva polgármester: Mi a határozati javaslat? Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a következő határozati javaslatot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára felkéri a jegyzőt, hogy soron kívül végeztessen vizsgálatot a belső ellenőrrel a Szociális és Gyermekjóléti Központnál a évi szociális étkeztetés normatív elszámolásával kapcsolatosan. A jelentést terjessze a Pénzügyi Bizottság és a Képviselőtestület elé. Határidő a jelentés elkészítésére: május 10., felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Én egy pontban módosítanám ezt, hogy nemcsak a normatívát, hanem a normatív elszámolások során hozott egyéb, ehhez kapcsolódó intézkedések szabályszerűségét is vizsgálja meg. Az a lényeg, hogy ez halmozottan, januártól fennálló és nem csak egy hónap alatt keletkezett jelentős összeg. Ez a hiány folyamatosan halmozódott. Ezt már az első normatív lejelentésnél az intézményvezetőnek észre kellett volna vennie. Ettől függetlenül az intézményvezető nem vette észre vagy nem akarta tudomásul venni, sőt olyan utasítást adott az információm szerint a dolgozóknak, ami miatt kialakult ez a helyzet. Horváth Éva polgármester: Elnök úr, te most szájába adod mindenkinek, hogy szerinted mi történt. Ez most napirend. A Pénzügyi Bizottság kérte ezt a vizsgálatot, akkor nagyon szépen megkérlek, hogy ne mondd el, hogy minek kell megjelenni a vizsgálatban, mert te ezt hallottad. Itt a testület meg fogja szavazni ezt a vizsgálatot és a hozzá csatlakozó intézkedéseket, de egyelőre várjuk a vizsgálati jelentést és nem pedig az elnök úrnak elméletét, hogy szerinte mi történt és mikortól és ki csinált és micsodát. Meg fogom 19

20 szavaztatni a Pénzügyi Bizottság általad kiegészített javaslatát, de azért ne mondjuk el, hogy mi legyen benne ebben a határozatban, mert szerinted ez van. Farkas László képviselő: Az, hogy mi legyen a határozati javaslatban, csak azt a módosítást tettem bele, hogy a normatív elszámoláson kívül az ehhez kapcsolódó intézkedéseknek a szabályszerűségét vizsgálja. Amit utána mondtam, azt nem a Pénzügyi Bizottság nevében mondtam, hanem a saját véleményem volt. Ahhoz, hogy a testület döntéshelyzetben legyen és fel tudja vállalni azt, hogy miért akar vizsgálatot, ahhoz információra van szüksége. Horváth Éva polgármester: Jó, ezek meg vélemények. Farkas László képviselő: Nem azt mondtam, hogy tény, hanem azt mondtam, hogy információk alapján. És mivel ilyen dolgok felmerülnek ezért szükséges ennek tisztázása, vizsgálata. Horváth Éva polgármester: Van egy határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részéről igen, parancsolj. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ellenőr úr is jelentkezett. Három tartalék napja van a Képviselőtestületnek, de az ellenőr úr tud nyilatkozni arról, hogy őneki most mire van folyamatban lévő ellenőrzése. Horváth Éva polgármester: Igen, a május 10 nagyon közel van. Gerlang Ferenc belső ellenőr: Ha lehet, akkor azt szeretném kérni, hogy ne május 10-e legyen a határidő. Nem tudom, hogy május végén van-e Önöknek ülése. A május végi ülésig hadd terjesszem be, előtte a normális időben. Jövő héten biztosan nem tudok nekiállni a három nap alatt. Utána indul május 4-étől az egész és közben máshol is dolgozom, illetve vizsgázom, emiatt azt kérném, hogy a májusi rendes testületi ülésre módosítsák a határidőt. Három tartalék ellenőrzési nap van, de azt, hogy ez hány napot vesz igénybe, előre nem tudom megmondani. Lehet, hogy 5 vagy 6 nap lesz vagy mondják ki, hogy ennyi napba kell, hogy beleférjek és addig csinálom. Horváth Éva polgármester: A májusi testületi ülésre lesz meg. Farkas László képviselő: Ezt az ellenőrzést, ha az intézményvezető a dokumentumokat odaadja, egy napon belül meg lehet csinálni. Ez az én véleményem. A másik dolog, hogy azt szeretném kérdezni a jegyző asszonytól, hogyha szükségszerű, ha véletlenül ennek a vizsgálatnak az eredményeként az jön ki, hogy netán kártérítést, vagy szankciót kell alkalmazni, kicsúszunk a határidőből vagy belefér a határidőbe? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Milyen határidőre gondolsz? A kártérítésnél három év az elévülés. Gerlang Ferenc belső ellenőr: Végig kell gondolni azt, hogy amennyiben megállapítja a belső ellenőrzés, akkor a megállapítástól szól a dolgozó kártérítési felelőssége, vagy pedig akkortól, amikor az intézmény vezetője anno megállapított valamit. Én ezt nem tudom megmondani, nem vagyok jogász. A másik, ne haragudjon, de vitatnám az egy napot. ha belegondol abba, hogy az intézménynek a teljes, normális ügymenetére vonatkozó szabályozást át kell ahhoz néznem. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. április 7-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 6. rendes

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 13-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 13-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 13-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Almási Zsolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről

Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 6-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Halászné

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 150 / 4 /2013 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.13.) sz.

Részletesebben