J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 24-én órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Jelen vannak: Horváth Éva polgármester Dombi Norbert képviselő Erdélyi Attila képviselő Farkas László képviselő Láng Géza képviselő Miskolczi Ferenc képviselő (16.26-tól) Nagy Zsolt képviselő Jánosiné Izsó Ildikó Szabóné Czifra Melinda jegyző önkormányzati, titkársági és hatósági csoportvezető Meghívottak: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet 13. (4) bekezdésében foglaltak szerint. Meghívottak közül megjelent: Kiss Mária könyvvizsgáló Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető Szakály Ferencné pénzügyi főmunkatárs Gerlang Ferenc belső ellenőr (mindnyájan az 1. napirendi ponthoz) Füle Tibor (az 5. napirendi ponthoz) Pétkomm Kft. ügyvezető A jegyzőkönyvet Fülöp Ildikó vezeti. Horváth Éva polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Megállapítom, hogy 5 képviselő és a polgármester, összesen 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A napirenddel kapcsolatban előzetes hozzászólás nem volt. Felsorolom a javasolt napirendet (felolvassa a meghívóban szereplő napirendi javaslatot). 13.) pontként bejön mint ahogy a

2 bizottsági üléseken jeleztem a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása. A szóbeli tájékoztatókat kiegészítem még a Peytu mező közvilágításával kapcsolatos, a rendkívüli testületi ülésen kapott feladatról való, beszámolóval. A napirenddel kapcsolatban tartalmilag van-e valakinek kérdése, észrevétele? Farkas László képviselő: Nekem javaslatom, hogy a Pétkomm ügyvezető premizálását vegyük le napirendről. Ez olyan téma, amit a Pénzügyi Bizottságnak is meg kellett volna vizsgálni és erre nem volt lehetőség, mert tegnap kaptuk meg. A másik, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt a Gondozási Központ szociális étkeztetéssel kapcsolatos vizsgálatról előterjesztése, amit a Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal fogadott el. Ezt a polgármester asszony elutasította, nem fogadta be. Ez SZMSZ ellenes, polgármester asszonynak ezt fel kellett volna venni, mert a testületi ülés előtt fél órával még be lehet nyújtani. Ezért kérem, vegyük fel napirendre. Horváth Éva polgármester: Mind a két észrevétellel kapcsolatban véleményem van. Farkas László képviselő: Elnézést, ügyrendiben! Ezeknél a kérdéseknél meg kell nézni az SZMSZ-t nem ad lehetőséget a vitára. Itt vita nélkül szavaz a testület. Horváth Éva polgármester: Elnézést te mondtál valamit! Farkas László képviselő: Teljesen mindegy, vita nélkül szavaz róla a testület. Horváth Éva polgármester: Ez nem így van az SZMSZ-ben. Farkas László képviselő: Elnézést, ügyrendiben! Jegyző asszony nézd meg légy szíves, hogy hogy szól az SZMSZ! Horváth Éva polgármester: A napirenddel kapcsolatban van vita és ott nincs olyan, hogy vita nélkül szavazunk. A Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása a februári képviselőtestületi ülésen mindenki előtt ott volt. Ha a Pénzügyi Bizottság meg akarta volna tárgyalni, nyugodtan megtárgyalhatta volna a februári testületi ülés óta. A februári képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület levette a napirendről, hogy a zárszámadás után döntsünk róla. A zárszámadás ma van, ma tudunk róla dönteni. A másik amit képviselő úr mondott az konkrétan arról szól, hogy a normatíva ellenőrzés a Gondozási Központnál. A normatíva ellenőrzés a Gondozási Központnál a Képviselő-testület november 28-ai képviselő-testületi határozata alapján egy eldöntött téma. Ezt nem kell külön napirenden tárgyalni, mert a normatíva ellenőrzés az éves ellenőrzési tervben benne van. Az ellenőrzés folyik, lehet, hogy be is fejeződött. Majd megkérdezzük a belső ellenőrt, hogy hogyan áll vele. Ezért külön napirendi pontot nem vagyok hajlandó nyitni. A másik pedig, hogy a Pénzügyi Bizottság vegyes ügyekben vette napirendre ezt. Ott voltam végig a pénzügyi bizottsági ülésen, ott volt a belső ellenőr úr és a Pénzügyi Csoport összes képviselője. Amikor a belső ellenőr, a polgármester nem volt ott, vegyes ügyekben a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében azt mondja, hogy úgy határoztak, hogy kérnek egy belső ellenőrzést, amit már november 28-án eldöntött a Képviselő-testület. Ezért nem vagyok hajlandó ezt javasolni napirendre. Farkas László képviselő: Jó. Elnézést polgármester asszony, ha ilyen hosszú vitát nyitunk, akkor vitázzunk rajta, hogy a polgármester diktatórikus módszerrel intézi az ügyeit. Azt vesz napirendre, ami tetszik neki, ami nem tetszik számára, azt nem hajlandó napirendre venni. A 2

3 másik, hogy SZMSZ ellenes. Ismerni kellene a SZMSZ-ünket, az önkormányzati törvényt is ismernie kellene. Teljesen mindegy, hogy a Pénzügyi Bizottság milyen napirenden tárgyalta ezt. A Pénzügyi Bizottságnak volt egy határozata, egy előterjesztése, amit az SZMSZ alapján a testületi ülés előtti félóráig be lehet nyújtani. Ezzel tisztában kellene lenni és be kellene tartani. Nem kiskirályoskodunk és nem úgy vagyunk, hogy állam az államban. Ezt napirendre kell venni. Az pedig mindegy, hogy a belső ellenőrzésről döntött a Képviselő-testület, hogy a normatívát majd valamikor megvizsgálja. Itt felmerült egy olyan dolog, amiben nagyon nagy károkozás történt és más egyéb visszaélés is, ezért ezt soron kívül meg kell vizsgálni, mert ennek lehetnek szankciói, következményei, aminél viszont a határidőt be kell tartani. Én kérem, hogy vegyük napirendre. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az SZMSZ-ben valóban az van, hogy de sürgősségi indítvánnyal (polgármester asszony közbeszól) Horváth Éva polgármester: Nem sürgősségivel kaptam. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem tudom, mert nem láttam az előterjesztést, nem kaptam meg. Az van ebben (képviselő úr közbeszól) Farkas László képviselő: Elnézést, mi az, hogy nem sürgősséggel? Át sem vetted. Most indokoltam meg, hogy miért sürgősségi. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Én azt mondtam, hogy nem láttam az előterjesztést, nem tudom, hogy mi van benne. Az SZMSZ szerint, ha később tárgyalja a bizottság, mint ami a leadási határidő volt, a sürgősségi javaslatot a Képviselő-testület testületi ülésének megkezdése előtt legalább félórával írásban nyújthatja be. Ennek valóban megfelel, gondolom, hogyha benne volt. Egyébként a zárszámadással kapcsolatban is javasolható a határozathozatal, mivel abban szerepel a visszafizetési kötelezettség. A zárszámadással kapcsolatban is kérhet a Bizottság vizsgálatot, hogy az mire vonatkozott. A belső ellenőr a normatíva ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet leadta márciusban. Én magam is kérni fogok hozzá kiegészítést, mert abban semmi nincs az intézkedésekről. Erről még nem tudtunk beszélni. Farkas László képviselő: Elnézést polgármester asszony! Azt mondtad, hogy lehet vita, akkor legyen vita. Két dolgot szeretnék megjegyezni! Az egyik, hogy azért nem látta a polgármester asszony és, mert egyszerűen nem volt hajlandó átvenni. Ez az, ami pofátlanság. A másik dolog, hogy pénzügyi bizottsági ülésen szóba hoztam ezt és a belső ellenőr úr azt mondta, hogy ezt majd még ezután fogja vizsgálni. Most meg az hangzott el, hogy már meg is vizsgálta és le is adta. Nagyon érdekes dolgok vannak. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem. Azt, amiben a számadatok szerepelnek, azt adta le, de ott még nincs további vizsgálat. Farkas László képviselő: Leadta, vizsgálta. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A számadatokat. Farkas László képviselő: Ő azt mondta a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy nem is vizsgálta, hogy most fogja ezután vizsgálni. 3

4 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ezt biztos nem mondta. Farkas László képviselő: Dehogynem. Horváth Éva polgármester: Elnézést, ezt már vitatom, mert nem így hangzott el. Napirendnél tartunk. Farkas László képviselő: Tudom, te mindent meghazudtolsz. Horváth Éva polgármester: Farkas képviselő úr, visszautasítom ezeket a vádakat és maradjunk annál, hogy volt javaslatod! Farkas László képviselő: Nem nekem volt javaslatom, a Pénzügyi Bizottságnak van előterjesztése. Horváth Éva polgármester: Volt egy olyan javaslatod, hogy a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálását vegyük le a napirendről. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 1 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 215/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Farkas László képviselő javaslatát, mely szerint a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása tárgyú előterjesztést ne vegye napirendre. Horváth Éva polgármester: Volt egy olyan javaslatod, hogy vegyük napirendre a milyen előterjesztésedet? Farkas László képviselő: Elmondtam. Oda kellett volna figyelned, és akkor tudnád, miről van szó. Horváth Éva polgármester: Elnézést kérek! Ezt az előterjesztést oda kellett volna adni a tisztelt képviselőknek. Farkas László képviselő: Minden képviselő megkapta, különben. Horváth Éva polgármester: Mi a címe? Farkas László képviselő: Ha a polgármester átvette volna, akkor tudná ő is. Horváth Éva polgármester: Elnézést, szeretném tudni a címét. Farkas László képviselő: A Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központnál soron kívüli ellenőrzés. 1,5 millió Ft-os károkozás. 4

5 Horváth Éva polgármester: Én ezt nem mondanám. Farkas László képviselő: Elnézést, nem én állítottam, hanem a Gondozási Központ vezetője. Horváth Éva polgármester: Aki ezt a napirendet javasolja felvenni, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta a napirendre vételt. Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva az Alsóörs 0123 hrsz. alatti ingatlan értékesítése (101/2014.). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal meghozta következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 216/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 101/2014. számú, Alsóörs 0123 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva az Liszt Ferenc utca 14. önkormányzati bérlakások bérleti szerződése (116/2014.). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 217/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 116/2014. számú, Liszt Ferenc utca 14. önkormányzati bérlakások bérleti szerződése tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal a napirendet elfogadja, kérem, szavazzon! 5

6 A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a következő napirendet: Napirend: 1.) Rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). A évi egyszerűsített beszámoló, éves jelentés a belső ellenőrzésről, a évi pénzmaradvány jóváhagyása (108/2014.) 2.) A méhnyakrák elleni védőoltás helyi támogatásáról szóló 10/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (97/2014.) 3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (99/2014.) 4.) Beszámoló a I. negyedévi szociális ellátásokról (112/2014.) 5.) Pétkomm Kft. beszámolója a évi működéséről és gazdálkodásáról (98/2014.) 6.) Határtalanul pályázat céltartalék felszabadítás (106/2014.) 7.) évi napközis tábor (111/2014.) 8.) Hősök terei parktervezés (104/2014.) 9.) Ifjúság utcai útkialakítás (103/2014.) 10.) Pétfürdő Nagyközség területén lévő csapadékvíz-csatornák kitakarás nélküli rekonstrukciós munkáinak elvégzésére beérkezett pályázatok elbírálása (115/2014.) 11.) Díszkivilágítás karbantartása (110/2014.) 12.) Beszámoló a BMX pályák kivitelezésének vizsgálatáról (100/2014.) 13.) Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása (39/2014.) 14.) Önálló képviselő indítvány Nagy Zsolt képviselő részéről: Új Polgármesteri Hivatal klimatizálása (102/2014.) 15.) Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központnál soron kívüli ellenőrzés Tájékoztatók: 1.) Humán Bizottság tájékoztatója a évi támogatási kérelmek elbírálásáról (105/2014.) 2.) Járdaépítés, fakivágás (107/2014.) 3.) Tájékoztató a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról (109/2014.) 4.) Tájékoztató a évi beruházásokról, felújításokról (113/2014.) 5.) Szóbeli tájékoztatók - Pályázatok - Forrásfoglalás, strand - Peytu mező közvilágításával kapcsolatos beszámoló VEGYES ÜGYEK Zárt ülésre: 1.) Alsóörs 0123 hrsz alatti ingatlan értékesítése (101/2014.) 2.) Liszt Ferenc utca 14. önkormányzati bérlakások bérleti szerződése (116/2014.) 6

7 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) Rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). A évi egyszerűsített beszámoló, éves jelentés a belső ellenőrzésről, a évi pénzmaradvány jóváhagyása (száma: 108/2014.) Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Horváth Éva polgármester: A bizottságok állásfoglalását kérem! Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójá -ra vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az intézmények évi pénzmaradványára vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság kéri, hogy a bizottsági ülésen elhangzott módosításokat, elírásokat vezessék át az előterjesztésben. Láng Géza Településfejlesztési Bizottság tagja: A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójára vonatkozó határozati javaslatát. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az intézmények évi pénzmaradványára vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Dombi Norbert Humán Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 2. számú határozati javaslatot. A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 3. számú határozati javaslatot. A bizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 4. számú határozati javaslatot. A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja rendelettervezetet órakor Miskolczi Ferenc megérkezett az ülésterembe. A képviselők létszáma 7 fő, a Képviselő-testület továbbra is határozatképes. Horváth Éva polgármester: Tisztelettel köszöntöm a könyvvizsgáló asszonyt és kérdezem, hogy kiegészítése a zárszámadással kapcsolatban van-e? Utána megadom a szót a belső ellenőr úrnak is. Kiss Mária könyvvizsgáló: Köszönöm, nincs kiegészítésem. 7

8 Gerlang Ferenc belső ellenőr: Köszönöm szépen. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen tőlem megkérdezték, hogy történhetett az, hogy a beterjesztett éves ellenőrzési jelentésben minden szép, minden jó, amikor kiderült, hogy az önök szakszolgálatánál a évre vonatkozóan mi történt. Akkor elmondtam, hogy az önök előtt lévő anyag a 2012-es normatíva ellenőrzés. Ami problémát okozott önöknél az 2013-ban történt. Ennek év elején történt meg az ellenőrzése és ez azt jelenti, hogy ez a évi zárszámadás mellé benyújtott éves belső ellenőrzési jelentésnek lesz a témája. Az önök által tavaly elfogadott, a belső ellenőrzési ütemtervben a normatívák alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése szerepel. Ennek a jelentésnek a leadási határideje azért volt március, hogy a pénzügyi szervezetük be tudja építeni a Magyar Államkincstár felé történő beszámolójába az általam alátámasztott adatokat. Ez az ellenőrzés csak és kizárólag arról szólt, hogy mi az a szám, ami jogosan alá van támasztva, és amire normatíva igényelhető. Azt meg lehet nézni, az ellenőrzési programban, amit önök elfogadtak, szó nem volt arról, hogy valamilyen szintű fegyelmi vizsgálat, vagy ilyen dolog legyen. Ez természetesen lehet egy önálló belső ellenőrzés, hogy mi történt akkor, de tudomásom szerint ezt akkor valamilyen módon az intézmény vizsgálta. Merthogy valamilyen intézkedést tett a dolgozóval szemben, aki azóta már nem dolgozik ott és az ellenőrzéskor már nem is találkoztam vele. Szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogyha mondjuk, május hónapban történik egy olyan ellenőrzés, ami arról szól, hogy I. félévében hogy dolgozott egy olyan dolgozó, aki nem jól végezte a munkáját, illetve nem végezte el a rábízott feladatokat, bizonyos, hogy FEUVE hiányosságokat is meg lehet állapítani. Akár a közszolgálati dolgozókra, akár a közalkalmazottakra szóló törvény, illetve ezáltal a Munkatörvénykönyvét is kicsit figyelembe véve a dolgozók kártérítési felelősségének a határidejéből szerintem ez a vizsgálat már bőven kicsúszott. Én elfogadom, ha önök azt mondják, hogy elrendelnek egy soron kívüli vizsgálatot, azt lebonyolítjuk. Azt kérném, hogy ne gondolják, hogy bárki önöknek úgymond visszatéríti majd ezután akármilyen eljárás keretében azt az összeget, amit önök nem vehettek igénybe normatívát. Horváth Éva polgármester: Egyelőre maradjunk ennél a napirendnél. Kezdjük a belső ellenőrzési jelentéssel, ami itt az anyaghoz csatolva van, ami a 2012-es évre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Farkas László képviselő: Egy kérdésem azért hadd legyen, mert itt olyan dolgok hangzottak el, amire úgy gondolom, hogy nem a saját érdekemben, hanem másnak az érdekében kénytelen vagyok reagálni. A belső ellenőr úr azt mondja, hogy a dolgozó, aki ott dolgozott és már nincs ott, mert azonnali hatállyal kirúgták elkövetett olyan hibákat. Ez eleve feltételezi azt Ön által, holott nem vizsgálta még meg, hogy a dolgozó hibázott-e. Elfogadhatatlan ez, hogy előre kijelentette ezt. Azt kell megvizsgálni, hogy azok a dolgozók, ha nem csak egyedül volt, aki ezt elkövette, milyen utasításra, milyen felhatalmazásra csinálta azt, amit csinált. Nem biztos, hogy a dolgozó hibás érte. Az én információim és dokumentumaim alapján nem a dolgozó volt a hibás, hanem az intézményvezető, aki egy éven keresztül úgy végezte a munkáját, ahogy végezte. Ezért kértük a soron kívüli vizsgálatot. Az, hogy a dolgozótól kérjük vissza, fel sem merült senkiben sem. Horváth Éva polgármester: Most ennél a napirendnél vagyunk. Ezt a zárszámadás után kibeszéljük. A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Nincs. A határozati javaslat így szól: 8

9 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 218/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett, a belső ellenőr által elkészített évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azt felejtettem elmondani, hogy biztosan feltűnt mindenkinek, hogy az előző egy-két évben nem volt határozat a belső ellenőrzési jelentésről. Most azért van, mert a jogszabály szövege változott. Valamikor régen elfogadni kellett, akkor beszámoló volt. Utána csak annyi volt, hogy a polgármester a zárszámadással egyidejűleg benyújtja. Most már kifejezetten az van a jogszabályban, hogy jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti. Ezért van határozat. Horváth Éva polgármester: A beszámolóval kapcsolatban a bizottságokat, képviselőket kérdezem. A bizottságoktól konkrét észrevétel nem érkezett. Van-e észrevétel? Farkas László képviselő: Ehhez kapcsolódóan van egy előterjesztés és a pénzügyi bizottsági ülésen is nem véletlenül volt az a hangulat, ami kialakult. Rengeteg kérdés felmerült. Tele van ellentmondással, érdekes, ellentmondó adatokkal, ezért egy-két kérdésem lenne. Először kezdjük az előterjesztés szöveges részével. A II/5. alatt a helyi adóknál az építményadó előírás annyi, amennyi. Az építményadónál van 16 millió Ft hátralék, ez mikortól és miből adódik? Horváth Éva polgármester: Nem hasonlítottad össze a beszámolót a tájékoztatóval, ami az adóról szól? Farkas László képviselő: Én azt kérdeztem, hogy ez a hátralék mikorra vonatkozik? Azt hiszem, hogy egyértelműen kérdeztem. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Az elmúlt 5 évre vonatkozik és ezer Ft. Farkas László képviselő: Ez azt jelenti, hogy öt év alatt halmozódottan keletkezett építményadó hátralék. Azt kérdezem, hogy miért nem intézkednek a 16 millió Ft behajtásáról? Tavaly is le lett írva, ami 5 év alatt felhalmozódott, tavalyelőtt is le lettek írva elévülés miatt. Sorra írjuk le a milliókat elévülésre hivatkozva. Kire vonatkozik a 16 millió Ft? Ez egy jelentős összeg. Ha nagy cégről van szó, akkor könnyen inkasszóval le lehetne emelni, ha pedig egyéni vállalkozó, akkor nagyon nagy összeg jön ki abból, hogy kevés vállalkozó van. 9

10 Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Az adós tájékoztatóban az adósok beszámoltak az adóbehajtásról illetve a törlésekről. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Minden adózónál azok az intézkedések vannak, amik a beszámolóban vannak. Farkas László képviselő: Épp az, hogy nincs is benne arról szó. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A tájékoztatóban van, hogy milyen intézkedéseket tettek. Ugyanerre az ülésre van előterjesztve. Ez nem az adózási munkáról szóló beszámoló, hanem a zárszámadás. A zárszámadásban csak az adatok jelennek meg. Ebben igazából a hátraléknak nem is kell megjelennie, csak ami a zárszámadáshoz kapcsolódó. Farkas László képviselő: Nem a jegyzőasszonyt kérdeztem. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Elnézést, de az önkormányzati adóhatóság a jegyző, azért én válaszoltam. Azt kérdezted, hogy milyen behajtási intézkedések történtek. Én írtam alá a tájékoztatót és abban benne van, hogy milyen behajtási intézkedések történtek. Az, hogy konkrétan melyik adózónál mi, az meg már az adótitok fogalmába tartozik mindaddig, amíg nincs egy árverési hirdetmény. Az már nyilvános. Farkas László képviselő: Ami vitatéma, hogy mi az adótitok és mi nem. Mindegy, menjünk tovább. A következő bekezdésben az van, és itt visszatérünk arra, hogy hány adótárgy van lakás. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az nem annyi lakás. Farkas László képviselő: A magánszemélyek kommunális adójánál az adótárgy micsoda? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A lakás, de nem egy az egyben. Az adótárgy azt jelenti a magánszemélyek kommunális adójánál, hogy ha több tulajdonos van és nyilatkoztak, hogy ki adózik, akkor az az egy adózik. Ebben az esetben az adótárgy annál az egy személynél az egész lakás. Ha például egy négy tulajdonosú lakásnál mindenki külön adózik, akkor mindegyik személynél az adótárgy az 1/4 tulajdoni hányad. Farkas László képviselő: Ha egy lakásban hárman fizetnek, akkor is egy adótárgy. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az akkor három adótárgy. Mindenki önálló adózó a lakás 1/3- ára, nem egyetemleges fizetési kötelezettségük van. Farkas László képviselő: A lényeg, amit akartam mondani, hogy az 1823 adótárgyra ezer Ft az előírás. A táblázatban meg több van. Vannak eltérések. Ebből a ezer Ft-ból ezer Ft hátralék van. Ha a hátralékot levonom ebből, akkor gyakorlatilag Pétfürdőn attól függetlenül, hogy azt mondjátok, hogy nem ennyi adótárgy van, körülbelül ennyi adótárgy, lakás van Pétfürdőn durván 4 millió Ft kommunális adó kerül befizetésre. Holott 8,5 millió Ft-nak kellene lenni körülbelül. Ez hogy van? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az elején nem volt szó a javításokról. Ez elkerülte az én figyelmemet is, mert eléggé az utolsó pillanatban került hozzám a szöveges rész. A melyből szót kérem törölni, mert az teljesen egy új mondat. Ennek a mondatnak ott van vége, hogy a 10

11 7.869 ezer Ft az előírás. Ez csak egy tájékoztató adat, hogy mennyi a hátralék. Nem az éves előírásból van. Farkas László képviselő: Ez a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, és ott nem adott rá senki választ. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Most mondom. Farkas László képviselő: Igen, csak éppen a pénzügyi bizottsági ülésen is el lehetett volna mondani ezt. Hogyan tárgyalják a bizottságok akkor, amikor ilyen ellentmondások vannak és senki nem ad választ. Horváth Éva polgármester: Tisztelt bizottsági elnök úr! Itt van egy előterjesztés szöveges része, van egy adót magyarázó tájékoztató és vannak táblázatok, amiben ki van mutatva, hogy mennyi az előírás és mennyi a bevétel. Az éves bevétel a költségvetési előirányzathoz képest 2,43 %-kal magasabb. Ez a ezer Ft a nyilvántartott adótartozás. Úgy gondolom, hogy rajtad kívül ezzel senki (képviselő úr közbeszól) Farkas László képviselő: Polgármester asszony ne mondjál már ilyen hülyeségeket! Horváth Éva polgármester: Elnézést. visszautasítom képviselő úr! Farkas László képviselő: Meghazudtolod állandóan az embert! A pénzügyi bizottsági ülésen mindenki ezt hiányolta, kivétel nélkül. Nem is én kezdtem el. Ez van leírva, ezt kell megvitatnunk. Ha ez nem igaz, akkor félretájékoztattok bennünket és mi abból tudunk dolgozni. Horváth Éva polgármester: Elnézést kérek! Azon a bizottsági ülésen más kérdezte ezt és valóban a melyből szót nem húztuk ki. Farkas László képviselő: Nem is adtatok rá választ. Horváth Éva polgármester: De mondtuk, hogy a teljesítés megvan az adó beszámolóban, meg kell nézni a költségvetés és a zárszámadás tábláit, hogy mi az előirányzat és mi a teljesítés. Semmiféleképpen nem jelenik ott meg ezer Ft-os hiány. Az az, hogy mennyi göngyölt tartozást tart nyilván az adóhatóság. A melyből szót ki kell húzni az előterjesztés szövegéből. Farkas László képviselő: Polgármester asszony! Akkor, amikor van két anyag és ellentmondás van közöttük, akkor kérdés, hogy ki mond igazat, melyik a valós. Azt is mondhatnám, hogy a táblázat rossz vagy a másik rossz. Ezért kellett volna választ adni a pénzügyi bizottsági ülésen is, ahol ott voltak a pénzügyesek, ott voltál te is, és senki nem adott választ, nem tudtatok mit mondani rá. Akkor nehogy mi legyünk a hibásak, hogy megkérdezzük. Olyan előterjesztést kell elénk tenni, ami egyértelmű, tiszta és azonosak. Nagy Zsolt képviselő: A kommunális adózás szóba került, annak az előirányzata milyen képlet alapján jön ki? Ha erre kapunk választ, akkor mindenre kapunk választ, hogy miért van eltérés. 11

12 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azért mondtam, hogy akinél az adótárgy az egész lakás, ott 4500,- Ft/lakás, akinek az 1/4-e, annak a 4.500,- Ft-nak a negyede. Azért nem lehet ezt sima szorzással visszaellenőrizni. Nagy Zsolt képviselő: Köszönöm! Farkas László képviselő: Aki akarja, az tudja, hogy hány lakás van Pétfürdőn. További kérdésem az iparűzési adóbevételhez van. Nyilvántartás szerint van ezer Ft hátralék. Megint az a kérdésem, hogy ez mikorról származik? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Mindig öt évre visszamenőleg, amit még nyilvántartunk, mint hátralék. Ez minden adónemre igaz. Farkas László képviselő: Megint azt tudom mondani, hogy tavaly is el lett engedve egy csomó iparűzési adó. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Dehogy lett egy csomó elengedve! Kinek lett elengedve? Farkas László képviselő: Elnézést, akkor meg kell nézni. Nem véletlenül volt a Pénzügyi Bizottságnak külön kérése, hogy újabb beszámoló készüljön, hogy miért vannak az elengedések. Akkor is elévülésre hivatkozva kerültek elengedésre. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Csomó biztos, hogy nem lett elengedve. Mindig jön hozzá az újabb. Nem ugyanaz az adósságállomány, mint egy éve volt, vagy két éve. Ez mindig öt évre nyilván van tartva, van aki megfizeti, közben meg jön másik, akinek van hátraléka. Nem ugyanazok az adóalanyok. Farkas László képviselő: Nem is azt mondtam, hogy ugyanaz, csak érdekes, hogy minden évben milliók vannak ide leírva elévülések miatt. Folyamatosan milliók vannak elengedve minden évben. Nem véletlen, hogy akik tisztességesen próbálnak fizetni, azok is azt mondják, hogy mi a fenének fizessek, ha a másiknak elengedem. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Elnézést, a tájékoztatóban benne van, hogy 2013-ban elévülés miatt ,- Ft iparűzési adó került törlésre. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem millió, Ft. Farkas László képviselő: Jó, akkor szedjük elő a tavalyi anyagot. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Itt van a tavalyi évről a beszámoló. Farkas László képviselő: Biztos, hogy nem, azért ment a vita rajta, hogy kiknek van tartozása. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Itt van. Farkas László képviselő: Azt tudom, hogy az előbb is elírták. Annyi hülyeséget leírnak itt. Horváth Éva polgármester: Képviselő úr, ha így folytatod meg fogom vonni a szót! 12

13 Farkas László képviselő: Elnézést, nem én írtam le a sok hülyeséget ide! Horváth Éva polgármester: Ha még egyszer kiejted ezt a szót, tényleg megvonom a szót! Farkas László képviselő: Mit írtatok le ide? Marhaságot írtatok le. Talajterhelési díj. Itt is az volt a kérdés, hogy nyilvántartott ezer Ft hátralék. Horváth Éva polgármester: És akkor mi van? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Van egy nagy talajterhelési díjjal tartozó szervezet, ha jól emlékszem, akkor már a testület előtt is volt, hogy majd kellene ebben segítség. Az továbbra is nyilvántartott. Ez összesen két kötelezetté, amiből messze-messze nagy nagyságrend egy szervezeté. Farkas László képviselő: Itt annyi eltérés van, hogy a szövegben ezer Ft, a táblázatban ,- Ft van. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ami az adótájékoztatóban van, biztosan azok a jó adatok. Farkas László képviselő: A legvégén van a III3/3-as, ami nagyobb horderejű kérdés. Még itt az van írva, hogy az intézményi beruházások, felújítások ezer Ft értékben valósultak meg. A táblázatban ez 284 millió Ft. 3 millió Ft eltérés van. Horváth Éva polgármester: Melyik oldalon melyik táblázatot nézed? Farkas László képviselő: A mérleg mellékletének felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegében, a beruházások és felújítások ezer Ft. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Nekem az egyezik. A beruházások mind a két táblázatban, ezer Ft a felújítás. Farkas László képviselő: És ha azt összeadja, akkor mennyi? ezer Ft, nem 278 millió Ft. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Ez az eltérés abból adódik, hogy a felújítási táblában szerepel a lakóház energetikai programra ezer Ft, és ebben a felhalmozási mérlegben nem a beruházások, felújítások között van, hanem a felhalmozási célú pénzeszköz átadások között. Horváth Éva polgármester: Összegszerűen ez így jó. Farkas László képviselő: Csak akkor úgy kellene leírni, hogy érthető legyen. Ez a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott. Horváth Éva polgármester: Elnézést, ez a pénzügyi bizottsági ülésen fel sem merült, most merült fel kérdésként. Most tisztáztuk, hogy ott van mind a kettő, az összege ugyanaz. Farkas László képviselő: Vagyonkimutatás, a könyvviteli mérlegben szereplő tételeknél. A kimutatás szerint Pétfürdőn nincsen lakbér-tartozás, nem adtunk senkinek kölcsönt, nem 13

14 tartozik a PMTE 3 millió Ft-tal. Lehetne sorolni még. Ennek a vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő értékekkel egyezni kellene. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Egyezik is a mérlegben szereplő összegekkel, adatokkal, csak nincsen ilyen részletesen megbontva. A vagyonkimutatást a évi (polgármester asszony közbeszól). Horváth Éva polgármester: Csak hogy mondjam a képviselőknek, az előterjesztésnek a 7-es számú mellékletéről beszélünk. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: A évi zárszámadással kapcsolatban a vagyonkimutatás felépítését még a 249/2000-es Kormányrendelet szabályozta. A jövő évben már a 4/2013-as Kormányrendelet szerinti lesz. A vagyonkimutatás felépítése a mérleg tagolása alapján történik és a római számmal jelzett eszköz és forráscsoportonként kell részletezni, kivéve a tárgyi eszközöket, befektetett pénzügyi eszközöket, amelyeket jobban részletez a kimutatás. Ez a vagyonkimutatás, ami az előterjesztés mellé lett csatolva, részletesebb, mint amit a Kormányrendelet előír, jobban meg van bontva. Viszont a fősorok adatai lettek csak kitöltve, ami igazából a jogszabály alapján a kötelező felépítése. A kincstár felé is a mérleg ezekkel a fősorokkal lett összeállítva. Valóban lehetett volna bontani, hogyha már egyszer ez egy minta. Nem került megbontásra, de egyezik a mérleggel és tartalmazza ezeket az adatokat. Farkas László képviselő: Két kérdés merült fel bennem. Az egyik: itt van, hogy kölcsönök, fel van sorolva, nulla, nulla, nulla, nincs kitöltve. Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: A kölcsön az egyéb követelések sorában található, a ezer Ft. Ebben az összegben van benne a 3 millió Ft. Farkas László képviselő: A rövidlejáratú kölcsönökbe 250 ezer Ft van beírva, amit valamelyik lakás kapott. A nonprofit szervezetnek adott kölcsön, a PMTE 3 millió Ft-ja hol van? Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Az egyéb követeléseknél. Farkas László képviselő: Elnézést! 3 éves részletfizetési lehetőséget kapott, évenként 1 millió Ft-ot kell megfizetni és az az 1 millió Ft tárgyévi, aminek itt már szerepelnie kellene. Horváth Éva polgármester: Szerepel a mérlegben. Farkas László képviselő: Nem én találtam ki ezt a táblázatot. Azért találták ki ezt a táblázatot, hogy akik elolvassák ezt az anyagot, azoknak egyértelmű legyen a dolog. Ezeket ki kellene tölteni. Akkor minek teszik oda, ha nem is töltik ki? Ebből az derül ki, hogy itt nincs lakbér-tartozás, nincs kölcsön tartozás, semmi az ég egy világon. Horváth Éva polgármester: A lakbér-tartozást hova akarod tenni? Farkas László képviselő: Elnézést! Ott van a rubrika benne. Sorra azt tárgyaljuk, hogy kinek mennyi lakbér tartozása van. Ott van a melléklet, meg kell nézni. 14

15 Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: A lakbérek nem azon a soron vannak, hanem a követelések, áruszállításból, szolgáltatásokból (vevők) során szerepelnek. Farkas László képviselő: Miért nem ott vannak, ahol nevesítve vannak? Sipos Szilvia pénzügyi csoportvezető: Én nem tudtam az előterjesztés mellé más adatokat csatolni, mint amit a MÁK felé beküldött beszámoló mérlegében van. Ezek a fősorok azzal egyeznek. Szakály Ferencné pénzügyi főelőadó: Amikor elkészült az anyag és elkészült a vagyonmérleg, ezeket a sorokat nem egyeztettük, mert nem gondoltunk rá. Farkas László képviselő: Köszönöm szépen! Akkor el kellene ismerni, nem kell itt mentegetőzni, magyarázkodni. Rengeteg vitát el lehetne kerülni, csak fel kellene vállalni azt, hogy hibáztunk. Horváth Éva polgármester: További kérdés? Láng Géza képviselő: Az 56 építményadó kötelesből hány áll felszámolás alatt? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ezt honnan tudnám megmondani itt most fejből? Láng Géza képviselő: Van felszámolás alatt? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Biztos, nem tudom. Meg kell nézni. Láng Géza képviselő: A másik kérdésem, hogy ezek a vállalkozások naponta változtatják a bankszámlaszámaikat? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azért naponta nem. Láng Géza képviselő: Hetente? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ha ezt előbb megkérdeztétek volna, akkor az Ágitól kértem volna adatokat. Ezek számítógépen vannak, adótitok van, nem úgy van, hogy bárki hozzáfér. Nincs ez kinyomtatva, a számítógépen lehet megnézni. Láng Géza képviselő: Alkalomadtán ezekre választ várok. Nem kell most. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Biztos, hogy van több is, mert küldik az értesítést az adóhatósághoz, amikor felszámolás alatt áll egy vállalkozó. Nem véletlen az, hogy ha valamit nem tudunk behajtani, mert az inkasszók ugyanúgy elmennek. Van, amikor három-négy számlára is elmegy és sorban állás után jön vissza, majd újra ismételjük. Szerepel is a tájékoztatóban, hogy hányat kiküldtek a lányok. Horváth Éva polgármester: Kérdés? Amennyiben nincs (képviselő úr közbeszól) Farkas László képviselő: Véleményem van a zárszámadásról. Szeretném, hogyha mellékelve lenne a jegyzőkönyvhöz. 15

16 Horváth Éva polgármester: Az egyszerűsített beszámolóról van egy határozati javaslat, mely így szól: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói záradékkal ellátott Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójá -t elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 219/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói záradékkal ellátott Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolójá -t elfogadja. Horváth Éva polgármester: Van egy határozati javaslatunk a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és intézményei évi pénzmaradványának megállapításáról és jóváhagyásáról. Aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 220/2014.(IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: Feladattal terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Összesen Önkormányzat és szakfeladatai Polgármesteri Hivatal Óvoda Közösségi Ház Gondozási Központ Összesen: Normatíva kiutalás: Költségvetési befizetési kötelezettség:

17 Jóváhagyott pénzmaradvány A Képviselő-testület az intézmények évi szabad pénzmaradványát elvonja és azt a évi költségvetési rendelet módosításakor általános tartalékba helyezi. Horváth Éva polgármester: Most jön a zárszámadás és Laci most mondd el, hogy mit kívánsz még hozzáfűzni a zárszámadáshoz! Farkas László képviselő: Kérem a jegyzőkönyvhöz mellékelni. A zárszámadáskor kell számot adni, hogy az önkormányzat a tárgyévben hogyan oldotta meg a költségvetés végrehajtását, hogyan alakultak bevételek, kiadások és a vagyoni pénzeszközök változásáról. Összességében elmondható, hogy a tervezetthez viszonyítva teljesült a bevétel, kiadás. Azonban két területet kiemelnék, amit én nem tartok elfogadhatónak. 1.) A szöveges előterjesztés zavaros, tele van ellentmondással, nem ad válaszokat, magyarázatokat. Követelések, kivitelezések, felhalmozás elszámolása nem egyértelmű, ellentmondásos, a vagyonkimutatás hiányos. 2.) Tulajdonosi szemszögből az átruházott hatalomból követően a közvagyon felhasználása, az önkormányzat 2013 évi működése és gazdálkodása nem elfogadható a gazdaságosság és a hatékonyság követelményei szempontjából. A végrehajtás során tapasztalható pazarlás, a felületesség, a közpénzek felhasználásának meggondolatlansága, a hiányos, selejtes teljesítések, jogos igényekről való indokolatlan lemondások, stb. Mellette megállapítható az ellenőrzés működésképtelensége. Horváth Éva polgármester: Köszönöm. Ezeket a megfogalmazásaidat, hogy hatékonyság, meg pazarlás, meg ilyen, mivel támasztod alá? Farkas László képviselő: Ha akarod, belemehetünk részletesen megvitatni. Horváth Éva polgármester: Ez a te saját véleményed, amit kérsz a jegyzőkönyvbe venni? Farkas László képviselő: Ezt oda is adom, amit kérek a jegyzőkönyvhöz csatolni mellékletként. Horváth Éva polgármester: Visszautasítom ezeket a kifejezéseket és megfogalmazásokat. A zárszámadási rendelettel kapcsolatban van-e kérdés? Dombi Norbert képviselő: Tegnap kaptunk egy kiegészítő jelentést az egyszerűsített beszámolóról és valamit észrevettem, amit lehet, hogy csak én nem értek rendesen. A 3. pontban, a zárszámadás felülvizsgálatánál van egy ilyen mondat, ami vastagon van szedve, hogy az intézményi finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiszűrve az alábbi főösszegeket fogadjuk el auditált összegként. Bevételi főösszeg, kiadási főösszeg, helyesbített pénzmaradvány és előző évek tartaléka. A következő oldalon van ugyanez, bevétel, kiadás, tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és az előző évek tartaléka ezer Ft nincs ott. Az hova lett? Kiss Mária könyvvizsgáló: Azt azért nem kell jóváhagyni most a testületnek, mert azt már a múlt évben jóváhagyta és abból megmaradt. A pénzmaradvány kimutatásban a tartalék is 17

18 szerepel, de jóváhagyni azt már nem kell, mert az ez évi helyesbített pénzmaradványt kell csak jóváhagyni. Dombi Norbert képviselő: A ezer Ft hova lett? Kiss Mária könyvvizsgáló: Az a mérleg összeg tartalék összegében benne van. A rövid jelentés mellékletét képező mérleget ha megnézzük, a költségvetési tartalékok összegében benne van. Dombi Norbert képviselő: Miért kell ezt így leírni? Így szabályos? Kiss Mária könyvvizsgáló: Ha valaki megnézi a mérleg és a pénzmaradvány közötti összefüggést, akkor a jóváhagyott pénzmaradványban ez nem szerepel. Dombi Norbert képviselő: Kicsit úgy érzem ilyenkor egyikünk sem, én biztosan nem vagyok, könyvelő hogy annak kellene lennem, hogy értsek mindent, ami ide le van írva. Az egyik oldalon még ott kell lenni, a következőn nincs, mert tavaly ott volt, adjam össze a táblázatban. Egy kicsit nehézkes. Nem önt bántom ezzel, csak furcsa nekem, hogy ezt így kell. Kiss Mária könyvvizsgáló: Azért közöltük ezt az összegszerűséget, hogy a mérleggel meglegyen az összegszerűség. A jelentésnek az utolsó mondata azt mondja, hogy jóváhagyásra javasoljuk. Magában a rendeletben csak a helyesbített pénzmaradványt kell jóváhagyni. Dombi Norbert képviselő: Jó. Ha Ön mondja, én elhiszem. Ön a szakember, én meg nem, ez így rendben. Kiss Mária könyvvizsgáló: Elnézést! Pontosan azért közöltük, hogy nehogy plusz kérdés legyen. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Azért kértem, hogy jöjjön be ez a szöveges rész, ami az utolsó oldalon van, mert a zárszámadásról vélemény nincs az egyszerűsített beszámoló jóváhagyásnál és ott más számok szerepelnek. Ez a lényeg, ami a végén van, hogy a költségvetési rendeletet azokkal a számokkal javasolja a könyvvizsgáló asszony elfogadásra. A többi meg az, amit ő vizsgált, mielőtt arra a konklúzióra jutott, ezzel az összeggel javasolja elfogadni. Horváth Éva polgármester: További kérdés a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 18

19 Horváth Éva polgármester: Megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy most térjünk-e rá a Pénzügyi Bizottság javaslatára, mely szerint a Gondozási Központ belső ellenőrzésével kapcsolatos javaslatot napirendre vetette? Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi sorrendcserét. 2.) Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központnál soron kívüli ellenőrzés (eredetileg 15.) napirendi pont) Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság azért döntött így, mert az ezelőtti testületi ülésen felmerült a kérdés, ami pletyka szinten terjedt, hogy problémák vannak az étkezési elszámolásoknál és annak következménye kirúgás is lett és visszafizetési kötelezettség is. Akkor az hangzott el, hogy nincs ilyen. Ezután még több adalék jött, még több információ jött be. Panaszok is jöttek, ami alapján a pénzügyi bizottsági ülésen részletesebben elemeztük és úgy döntöttünk, hogy ez a jelentős, sőt a zárszámadásnál jóvá is kellett hagyni a normatíva visszafizetést, ami ezer Ft durván és abból 1,5 millió Ft összeg a szociális étkeztetés. Ez viszont egy olyan jelentős összeg, ami miatt ezt soron kívül ki kell vizsgálni. Mellette az ezzel kapcsolatos intézkedéseket is felül kell vizsgálni, mert ott dolgozó lett megkárosítva anyagilag, erkölcsileg és nem biztos, hogy az ő hibája. Ezért kell ezt részletesebben megvitatni és megvizsgálni. Mivel határidők vannak a felülvizsgálatra is, esetleges szankciók, ha szükséges, ezért kérjük, hogy ezt sürgősséggel tárgyaljuk. Horváth Éva polgármester: Mi a határozati javaslat? Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a következő határozati javaslatot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára felkéri a jegyzőt, hogy soron kívül végeztessen vizsgálatot a belső ellenőrrel a Szociális és Gyermekjóléti Központnál a évi szociális étkeztetés normatív elszámolásával kapcsolatosan. A jelentést terjessze a Pénzügyi Bizottság és a Képviselőtestület elé. Határidő a jelentés elkészítésére: május 10., felelős: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Én egy pontban módosítanám ezt, hogy nemcsak a normatívát, hanem a normatív elszámolások során hozott egyéb, ehhez kapcsolódó intézkedések szabályszerűségét is vizsgálja meg. Az a lényeg, hogy ez halmozottan, januártól fennálló és nem csak egy hónap alatt keletkezett jelentős összeg. Ez a hiány folyamatosan halmozódott. Ezt már az első normatív lejelentésnél az intézményvezetőnek észre kellett volna vennie. Ettől függetlenül az intézményvezető nem vette észre vagy nem akarta tudomásul venni, sőt olyan utasítást adott az információm szerint a dolgozóknak, ami miatt kialakult ez a helyzet. Horváth Éva polgármester: Elnök úr, te most szájába adod mindenkinek, hogy szerinted mi történt. Ez most napirend. A Pénzügyi Bizottság kérte ezt a vizsgálatot, akkor nagyon szépen megkérlek, hogy ne mondd el, hogy minek kell megjelenni a vizsgálatban, mert te ezt hallottad. Itt a testület meg fogja szavazni ezt a vizsgálatot és a hozzá csatlakozó intézkedéseket, de egyelőre várjuk a vizsgálati jelentést és nem pedig az elnök úrnak elméletét, hogy szerinte mi történt és mikortól és ki csinált és micsodát. Meg fogom 19

20 szavaztatni a Pénzügyi Bizottság általad kiegészített javaslatát, de azért ne mondjuk el, hogy mi legyen benne ebben a határozatban, mert szerinted ez van. Farkas László képviselő: Az, hogy mi legyen a határozati javaslatban, csak azt a módosítást tettem bele, hogy a normatív elszámoláson kívül az ehhez kapcsolódó intézkedéseknek a szabályszerűségét vizsgálja. Amit utána mondtam, azt nem a Pénzügyi Bizottság nevében mondtam, hanem a saját véleményem volt. Ahhoz, hogy a testület döntéshelyzetben legyen és fel tudja vállalni azt, hogy miért akar vizsgálatot, ahhoz információra van szüksége. Horváth Éva polgármester: Jó, ezek meg vélemények. Farkas László képviselő: Nem azt mondtam, hogy tény, hanem azt mondtam, hogy információk alapján. És mivel ilyen dolgok felmerülnek ezért szükséges ennek tisztázása, vizsgálata. Horváth Éva polgármester: Van egy határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részéről igen, parancsolj. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Ellenőr úr is jelentkezett. Három tartalék napja van a Képviselőtestületnek, de az ellenőr úr tud nyilatkozni arról, hogy őneki most mire van folyamatban lévő ellenőrzése. Horváth Éva polgármester: Igen, a május 10 nagyon közel van. Gerlang Ferenc belső ellenőr: Ha lehet, akkor azt szeretném kérni, hogy ne május 10-e legyen a határidő. Nem tudom, hogy május végén van-e Önöknek ülése. A május végi ülésig hadd terjesszem be, előtte a normális időben. Jövő héten biztosan nem tudok nekiállni a három nap alatt. Utána indul május 4-étől az egész és közben máshol is dolgozom, illetve vizsgázom, emiatt azt kérném, hogy a májusi rendes testületi ülésre módosítsák a határidőt. Három tartalék ellenőrzési nap van, de azt, hogy ez hány napot vesz igénybe, előre nem tudom megmondani. Lehet, hogy 5 vagy 6 nap lesz vagy mondják ki, hogy ennyi napba kell, hogy beleférjek és addig csinálom. Horváth Éva polgármester: A májusi testületi ülésre lesz meg. Farkas László képviselő: Ezt az ellenőrzést, ha az intézményvezető a dokumentumokat odaadja, egy napon belül meg lehet csinálni. Ez az én véleményem. A másik dolog, hogy azt szeretném kérdezni a jegyző asszonytól, hogyha szükségszerű, ha véletlenül ennek a vizsgálatnak az eredményeként az jön ki, hogy netán kártérítést, vagy szankciót kell alkalmazni, kicsúszunk a határidőből vagy belefér a határidőbe? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Milyen határidőre gondolsz? A kártérítésnél három év az elévülés. Gerlang Ferenc belső ellenőr: Végig kell gondolni azt, hogy amennyiben megállapítja a belső ellenőrzés, akkor a megállapítástól szól a dolgozó kártérítési felelőssége, vagy pedig akkortól, amikor az intézmény vezetője anno megállapított valamit. Én ezt nem tudom megmondani, nem vagyok jogász. A másik, ne haragudjon, de vitatnám az egy napot. ha belegondol abba, hogy az intézménynek a teljes, normális ügymenetére vonatkozó szabályozást át kell ahhoz néznem. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 5-én 16.08 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS RÁPOLT Száma: Ö/515-10/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-39/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 7/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. május 17 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Bizottsága 19/2010.(I.26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. február 18-án (csütörtök) 15:30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. február 18.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. október 29. IV. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29. napján 9 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el:

Jegyzőkönyv. A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: Jegyzőkönyv Tárgy: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal képviselő testületének 2013.április 30. 18.00 kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal irodájában, Gyöngyössolymos,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben