Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag"

Átírás

1 4/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében május 10.-én a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság RENDKÍVÜLI NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag Vigh József bizottsági tag Hajduné Holló Katalin a bizottság elnöke: köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Berkes Zoltánnét bízza meg a bizottság. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirenden kívül az alábbi napirendet is tárgyalja a bizottság: - Virágos Magyarországért pályázat benyújtása. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom, hogy az alábbi sorrendben tárgyalja a bizottság a napirendeket: N a p i r e n d e k: 1./ Állásfoglalás a Remondis Tisza Kft.-vel kapcsolatban Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (62/2011. (V.10.) számú határozat) 1/16

2 2./ TIOP / sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárása, kivitelező kiválasztása Előadó: Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó D5 (63/2011. (V.10.) számú határozat) 3./ Tájékoztatás számlanyitásról Előadó: Szekeres Zsuzsanna közg. ir. vez. C8 (64/2011. (V.10.) számú határozat) 4./ ÖNHIKI pályázathoz határozat módosítása Előadó: Szekeres Zsuzsanna közg. ir. vez. A15 (65/2011. (V.10.) számú határozat) 5./ Árajánlatok könyvvizsgálói feladatok ellátására Előadó: Szekeres Zsuzsanna közg. ir. vez. Z1 (66/2011. (V.10.) számú határozat) 6./ Gondviselés Közösség Egyház kérelme Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (67/2011. (V.10.) számú határozat) Z1 (68/2011. (V.10.) számú határozat) 7./ Fülöp Ádám kérelme Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (69/2011. (V.10.) számú határozat) 8./ Tiszacsegei jegyző választásához Csepreginé Kocsis Nóra jegyző személyének biztosítása a törvényesség képviselete érdekében Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (70/2011. (V.10.) számú határozat) Felvett napirend: - Virágos Magyarországért pályázat benyújtása. Előadó: Hajduné Holló Katalin intézményvezető Z1 (71/2011. (V.10.) számú határozat) A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendeket. Napirend tárgyalása: 12.) Állásfoglalás a Remondis Tisza Kft.-vel kapcsolatban Dr. Miluczky Attila polgármester: néhány mondatban szeretném bevezetni a napirendet. A napokban bekerült az asztalomra egy névtelen állásfoglalás, mely állásfoglalást megkapta minden bizottsági tag. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Remondis Tisza Kft.-nél olyan mértékű adóság állomány halmozódott fel, ami a kamatokkal együtt feltőkésítve kb. 500 millió forintot tesz ki. A cégnek a törzstőkéje 3 milliós forintos nagyságrendű. 2/16

3 Ez az előterjesztés arra irányul, hogy kezdeményezni kellene a cégbíróságnál, vizsgálják meg, nem kellene-e ezt a céget felszámolni. Mindenképpen nagyon erős lépés lenne, hogy egy ilyen céget felszámoltatunk, mivel úgy gondoltam, hogy itt jó lenne látni mindenkinek az álláspontját. Megkértem Berencsik Zoltánnét, Ő a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. ideiglenes ügyvezetője. Ahhoz, hogy mi ebben a kérdésben dönteni tudjunk, én jónak láttam volna, hogyha a könyvvizsgálónk, illetve a belső ellenőrünk is mond valami állásfoglalást. A könyvvizsgáló úrral sikerült beszélnem. Időt kért tőlünk arra, hogy letöltve a cégbírósági adatokat, egy állásfoglalást alakítson ki. Annyit lehet tudni erről a történetről, hogy a Remondis Tisza Kft. könyvvizsgálója a tavalyi éves beszámolót, a mérleget záradékkal látta el, a záradékban nem határozott meg semmiféle kitételt. Tehát a Remondis Tisza Kft. könyvvizsgálója szerint teljesen rendben van minden. Most itt van ez az állásfoglalás, mely szerint fel kellene számoltatni a céget. Én a magam részéről szeretném, hogyha mindenki kifejtené ezzel kapcsolatban a véleményét. Szerintem az ügyvezető asszony egészen hiteles tájékoztatást tud nekünk ezzel kapcsolatban adni. Berencsik Zoltánné ügyvezető: most már többségi tulajdonos lett, a Remondis Kft., hiszen az üzletrészek fel lettek osztva az önkormányzatok között. Eddig Tiszafürednek volt 51 %.-a, ez az 51 %. most már feloszlott a 42 település között. Így most már polgármester úr is, mint tulajdonosi képviselő részt vett a legutóbbi taggyűlésünkön. Társaságunk 491 millió forinttal tartozik a Remondis Kft.-nek, aki a többségi tulajdonosa most már a cégnek. A Remondis Kft. tagi hitelt nyújtott a Remondis Tisza Kft.-nek, abból a célból, hogy a Remondis Tisza Kft. ezt a kölcsönt kölcsön adja a Tisza-tavi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ami viszont a 42 település kis közössége. Tehát kölcsönt tudjon adni bérleti díj fejében a Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Remondis Tisza Kft. telephelye / a 33 as főút mellett / az összes felépítményével tulajdonjogilag a 42 önkormányzat tulajdonában, illetve ennek a Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában van, aminek van bérleti díja. Ezt a Remondis Tisza Kft. meg is fizet ennek a Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Méghozzá befizetett egy összegben 20 évre előre, ebből a pénzből amit a Remondis Kft. kölcsönadott. Ezt a 370 millió forintot a Remondis Tisza Kft. átutalta a Hulladékgazdálkodási Társulásnak, azért, hogy a Társulás utána szétosztotta az önkormányzatok között, akik viszont ebből képviselték az önrészt ehhez a beruházáshoz. Tehát valahogy a végkifejlett az, hogy azért van ez a hitel, hogy 2004, 2005-ben az önkormányzatoknak nem volt pénze az önrészre, meg lett nekik ilyen formán ez előlegezve, aminek a terheit most úgy viselik, hogy végül is a Remondis Tisza Kft. a 42 település szolgáltatója. Ezáltal ennek a díjait be kell építeni a hulladékszállítási díjba. Tehát ezt a pénzt az önkormányzatok kapták meg. Én is megkaptam polgármester úrtól ezt az állásfoglalást, amit többször végig olvastam. Az a véleményem, hogy ezt valaki olyan írta, akinek valamilyen sérelmei vannak, akár a Tiszafüred polgármester asszonyával kapcsolatban, akár a Remondis Kft.-vel kapcsolatban. Az állásfoglalás elején taglalja, hogy Pintér Erika polgármester asszony írta alá ezt a hitelszerződést. Meg kívánom jegyezni, hogy a szindikátusi szerződés, amit a Remondis Kft. és a 42 település kötött, majd az üzemeltetési szerződés, amit viszont a Remondis Tisza Kft. és a 42 település kötött az üzemeltetés kezdetén, az mind foglalkozik ezzel a hitellel. Ezek a szerződések itt polgármester úrnál most már megtalálhatók, ezeket korábban elküldtem. Tehát polgármester asszony úgy írta alá a hitelszerződést, vagy úgy szavazott a taggyűlésen ennek a hitelnek a felvételéről, hogy előtte már ezt szerződésekben rögzítették, amit viszont a 42 polgármester írt alá. Tehát nem köthetjük a Tiszafüredi polgármester asszony nevéhez, hogy ő intézkedett a hitelfelvétel ügyében. Az üzemeltetési szerződésben arról már rendelkezés van, hogy a hitelt nyújtja a Remondis Kft. a Remondis Tisza Kft.-nek, aki azt továbbadja az önkormányzatoknak, hogy az önrész biztosítva legyen. 3/16

4 Itt zárul be a kör. Pintér Erika Tiszafüred polgármester asszonyt, az akkori polgármesterek felhatalmazták. Tehát ebben én úgymond semmi kivetni valót nem találok. Az elmúlt években viszont sok harc folyt az önkormányzatokkal a díjak végett. Ennek a lerakónak a működése elég sok kiadással jár, amit a díjakban lehet érvényesíteni al bezárólag gyakorlatilag a díjak megállapítása nem volt sikeres. Igen alacsonyan voltak tartva a díjak, illetve a díjkompenzációt nem minden esetben sikerült érvényesíteni. Viszont Egyek település díjkompenzációjához peres úton jutottunk hozzá, megnyertük a pert. Az igazságügyi szakértő a díjkalkulációkat megalapozottnak találta, a beleépített költségeket elfogadhatónak találta. Voltak olyan települések, akik ezen elgondolkodva és elkerülve a per egyéb kiadásait, kezdeményezték, hogy egyezzünk meg, tehát egyezségek születtek. Pillanatnyilag még Mezőkövesd várossal folyik perünk, aminek még nem látjuk a végét. A díjak alacsonyan tartása miatt a társaság nem tudta a tagi hiteltartozását fizetni, sőt a kamatokat sem. Ezek felgyűltek. A hitelt nyújtó tulajdonos hozzá járult ahhoz, hogy a kamatok tőkésítésre kerültek. Így a 370 millió forint tartozásból 491 millió forint kerekedett pár év alatt. / a kamatok kezdetben magasak voltak / 2009-ben volt először olyan évünk, amikor úgymond egységesek voltak a díjak, bár nem tudtuk elérni maradéktalanul azt a díjat, amit szerettünk volna, de már megközelítettük. Rendeződni látszott a társaság gazdasági élete is ben fordult elő, hogy legalább a december 31.-ig felgyűlt kamatokat ki tudtuk fizetni. Adósak maradtunk a tőkével, és adósak maradtunk a évi kamattal, aminek most az idén a nagyobbik részét megfizettük és úgy látom, hogy meg tudjuk fogni fizetni a többi részét is. Tiszafüred Város polgármestere és a társaság Felügyelő Bizottságának az elnöke többször kezdeményezte ennek a szerződésnek a felülvizsgálatát. Változás történt a Remondis Kft. vezetésében is. A jelenlegi igazgató úgy ítélte meg, hogy a békesség és az együttműködés a fő cél. Többszöri tárgyalás után eljutottunk oda, hogy ennek a tagi hitelszerződésnek a tartalmát módosítanánk, ha minden összejön. Olyan formában, hogy a 491 millió forintból elengednének 101 millió forintot öt év alatt. / marad 390 millió forint / Annak tudatában, reményében, hogy ez a hitelmódosítás elfogadásra kerül - pillanatnyilag még nem történt meg, mert az elmúlt taggyűlés tárgyalta - én úgy gondolom, hogy ránk nézve kedvező. Ez hosszas tárgyalások eredménye. A Remondis Kft hajlandóságot mutatott a cég életben tartására, jó kapcsolatot akar fenntartani a tulajdonosokkal évben -annak reményében, hogy elfogadásra kerül a 390 millió forintra való csökkentésmár a tőkét is törlesztjük. Ennek van egy ütemezése, hogy milyen összegben. Tehát 2011 évben minden hónapban a tőkét is és a kamatot is törlesztjük. Nagyon remélem, hogy elfogadásra kerül a hitelcsökkentés, mert ha nem akkor marad a 491 millió forint és az jelentős terhet róna a társaságunkra. Az állásfoglalás 2. oldalán az alábbi olvasható: a díjkalkulációban szereplő több tétel tagi hitel és kamatai-, értékvesztés-, alultőkésítés eredményre gyakorolt hatásai - nem háríthatók át a lakosságra / erről is születtek szakértői vélemények /. Pillanatnyilag a jelenleg folyamatban lévő mezőkövesdi perben van olyan szakértői vélemény, aki ezt kivenné a díjkalkulációból, más szakértők ezt elfogadják. Nagyon örülök, hogy a könyvvizsgáló véleményét is kikéri az önkormányzat. Számviteli törvény értelmezése kell ide, a számviteli törvény pontosan megfogalmazza, hogy mik a költségek, mik a ráfordítások. Sajnos az értékvesztés számvitelileg kötelezően előírt forma, amit a könyvvizsgáló nem is engedne hogyha nem számolnánk el értékvesztést. Évvégén ezt kötelező megképezni. Meg kell becsülni, hogy mi az ami a tetemes hátralékból vajon befolyik-e vagy nem. Ha nem azt sajnos értékvesztésben le kell írni. A mérlegben csak azt lehet kimutatni, ami láthatóan befolyik. 4/16

5 A kamat is mindenki tudja- kiadás, költség ráfordítás, azt meg kell termelni. Az alultőkésítés eredményre gyakorolt hatása a díjkalkulációnak az a sora, ami szintén a társasági adóról szóló törvényben fogalmazódik meg. A társaságot 3 millió forint tőkével alapították meg az önkormányzatok. Ezt akkor is tudták, amikor a társaságot megalapították és akkor is tudták, amikor a hitelről döntöttek, hogy a felveendő hitel nagysága - ami közel 400 millió forint - jóval több, mint a 3 milliós alapított cég. Tehát ennek mindenki a tudatában volt, aki ezt a társaságot létrehozta. Azért van a tagi hitel szerződésben fedezetként megadva az a kitétel, hogy ennek fejében az önkormányzatok vállalják, igenis elkötelezik magukat, hogy 20 évig a lerakóba szállítják a települések hulladékát. Ez a fedezete a hitelnek, merthogy a társaságnak nincsen vagyona, nem tud más fedezetet biztosítani. Itt eszköz fedezet semmiképpen sem áll fenn, mert nincs vagyona a társaságnak, ezért a 20 évre szóló lerakónak a használata a fedezete tulajdonképpen ennek a hitelnek. Az alultőkésítést a társasági adó törvény fogalmazza meg, hogy a saját tőke háromszorosát meghaladó hitel összegét a társasági adóba növelőként be kell tenni. Ez sajnos a 2010-es évben, több mint 5 millió forint társasági adó többlet fizetési kötelezettséget rótt a társaságunkra. Azt gondolom, hogy ennek is ott a helye a díjkalkulációba. Ez ugyanolyan adó, mint bármilyen más, amit fizet a társaság, csak éppen ennek az a neve, hogy alultőkésítés. Pont ugyanúgy működik, mint bármilyen adó, amit meg kell fizetnünk, aminek a fedezetét biztosítanunk kell. Mivel társaságunk hulladék beszállítással, lerakással foglalkozik, annak a díjából kell ezt megfizetni. Nagy valószínűséggel ilyen fedezetre egy pénzintézet sem adott volna kölcsönt. Mint ahogy a tájékoztatóm elején mondtam az önkormányzatoknak volt erre a pénzre nagy szükségük. Az állásfoglalás 3. oldalán azt írták, hogy az egyetlen járható út a Cég mielőbbi felszámolásának elérése. Ennek érdekében bármelyik tulajdonos akár a legkisebb üzletrésszel rendelkező is - kérheti. Így van, bárki kérheti, akinek tartozik a Cégünk. Most bátran merem állítani, hogy a fizetési kötelezettségünknek mindig eleget teszünk, nem tartozunk senkinek, se önkormányzatnak, se egyéb beszállítónak. Akinek tartozunk az a tulajdonos. A tulajdonostól a könyvvizsgáló minden mérlegkészítési időszakban bekéri a nyilatkozatát, hogy nem kívánja érvényesíteni a hitel meg nem fizetése miatti követelését, tehát nem érvényesíti a hitelt. Az a véleménye a hitelt nyújtó tulajdonosnak, hogy a cél az, hogy a társaság működjön, az önkormányzatok kis közössége ebből a társaságból előbb- vagy utóbb forinthoz jusson. Reméljük, hegy két éven belül ez is bekövetkezik, hogy osztalékot tudjunk fizetni. Tehát a hitelt nyújtónak a célja ez, nem pedig az, hogy a céget felszámolja. Ismétlem, a cég felszámolását csak az indíthatja, akinek tartozunk. Mi a hitelt nyújtóján kívül másnak nem tartozunk. Fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget teszünk. Ennyiben kívántam tájékoztatni a bizottságot. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: köszönjük a tájékoztatást. Akinek kérdése van, kérem tegye meg. Dr. Miluczky Attila polgármester: csak egy kiegészítést tennék. Ahogy az ügyvezető asszony elmondja, nagyjából hasonlót mondott Nagy Csaba könyvvizsgáló úr is. A csődtörvény szerint a felszámolást kezdeményezheti az adós, a hitelező, vagy a végelszámoló. Nemcsak a csődtörvény vonatkozik egy cégre, a gazdasági törvénynek is vannak idevonatkozó részei. Az Ő elmondása szerint a mérleg alapján megvizsgálja a gazdasági törvény idevonatkozó részeit és ezeket a kitételeket megvizsgálva ad nekünk egy részletesebb állásfoglalást is. 5/16

6 Berencsik Zoltánné ügyvezető: annyit még hozzátennék, hogy a könyvvizsgálónk az évégi értékelésért anyagilag a teljes vagyonával felel. Egyébként szakmailag nagyon jól képzett személyről van szó, aki igen meggondolja, hogy mit ír le, mielőtt kiad egy ilyen tiszta záradékot. Megvannak a szigorú rendeletek, aminek meg kell felelni évtől már teljesen tiszta záradék volt, azzal együtt, hogy a hitelünk ott van, de látja, hogy a társaság működésében esély van arra, hogy eleget tudjunk tenni a hitelbéli kötelezettségünknek is. Én nagyon szeretném, ha a tulajdonosok úgy döntenének, hogy ez a hitelszerződés módosítás kerüljön aláírásra. Ha nem írják alá a 390 millió forintra változó hitelszerződést, akkor a 491 millió forint marad helyette. Fiatal László bizottsági tag: szeretném megkérdezni, hogy osztalék osztás nem volt még egyszer sem? Berencsik Zoltánné ügyvezető: erre nem volt lehetőség, egyébként maga a törvények sem engedik meg ezt, amikor ilyen arányú hitel tartozás van. Tehát lehetőség sem lett volna rá, meg fedezet sem lett volna rá. Talán jövőre el tudok képzelni osztalék fizetési lehetőséget is, amiből nyilván Egyek is részesül. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: most ezen az ülésen a bizottság az állásfoglalásban foglaltakat és az ügyvezető asszony tájékoztatóját is tudomásul veszi, azzal, hogy a könyvvizsgáló úr állásfoglalás után majd újra tárgyalja a testület. Berencsik Zoltánné ügyvezető: most már a 2010-es éves beszámolónk is közzé van téve, a taggyűlés elfogadta, a könyvvizsgáló úr eléri. Én azt gondolom, hogy Ő sem vonhat le más következtetést, mint azt, hogy igen nagy a hitelállomány, de most a cég már stabilan működik, és fizetési kötelezettségünknek eleget tudunk tenni. Antal Attila bizottsági tag: azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben befolyásolja a szemétszállítás díját a hitelszerződés módosítása? Berencsik Zoltánné ügyvezető: amikor már tavaly itt jártam november hónapban akkor is elmondtam, hogy már a 390 millió forinttal volt számolva a szemétszállítás díja. De a évi díjak megalkotásánál már úgy számoltunk a tagi hitel kamatokkal, hogy a 390 millió forintos hiteltartozást vettük figyelembe. Ez a hitelszerződés módosítás egy nagyon nagyon hosszú tárgyalásnak, folyamatnak az eredménye. Ebben nagy érdeme van Pintér Erika polgármester asszonynak, és a felügyelő bizottság elnökének. A Remondis Kft. korábbi vezetése mereven elzárkózott mindenfajta tárgyalástól, de a mostani vezetés már egy kicsit humánusabb, a jó kapcsolatra törekszik, arra, hogy a cég stabil legyen és működőképes, hosszútávra kell gondolkodni. A kiadásokkal kapcsolatosan; társaságunknál semmi olyan kiadás nincs, ami bármely más üzemeltetőnél nem merülne fel. Antal Attila bizottsági tag: javaslatom az lenne a Remondis Tisza Kft. felé, hogy az üzemeltetési költségeket keményen csökkenteni kellene. A lakosság is érezze, hogy valami jó irányba ment el. Én is azt látom, hogy kis cég nagy cég, ide- oda könyvelnek, ide oda elúszik a sok bevétel, és ezt a lakosságra terhelik át. Berencsik Zoltánné ügyvezető: szeretném elmondani, hogy az összes bevétel hozzánk érkezik, nálunk marad, és a kiadásainkat is saját magunk eszközöljük. 6/16

7 Az un."anyacég, a Remondis Kft. semmilyen formában nem vesz ki a cég életéből semmit. Itt a hitelt kell visszafizetni, amit valamikor ide is adtak. Nyilván ezt vissza kell fizetni a kamataival együtt. Rengeteg kiadásaink vannak; postaköltségek emelkedtek, az üzemanyag árak emelkedtek, a kocsikat állandóan javítani kell. A lerakó vezetésében is változások vannak. Nagyon odafigyelnek a dolgokra. Úgy tudom polgármester úr meg volt elégedve amikor a lerakónál járt, rendben találta a dolgokat. Antal Attila bizottsági tag: az ügyvezető asszony tájékoztatóját tudomásul vettem, továbbra is az a javaslatom, hogy költségkímélést kell végrehajtani a cégnél, erre nagyon oda kell figyelni. Dr. Miluczky Attila polgármester: elhangzott, hogy a lerakó telephelyén rendben találtam a dolgokat. Tavaly novemberben rendeztek egy tulajdonosi konferenciát. Ott a tulajdonosi konferencián a polgármestereknek is lehetett kérdéseket feltenni. Én megkérdeztem, hogy mi van a szelektív hulladékgyűjtéssel. Elmondták, hogy pár évvel ezelőtt nem úgy működött, ahogy kellett volna, de ez már működik. Kimentem a telephelyre, és valóban mindent meglepően rendben találtam. A lakosság a kommunális hulladékban nem választja külön a bep palackot, a zacskókat, az üvegeket, a papírokat. Ha ez is megtörténne, ha a lakosság részére lehetne szelektív hulladékgyűjtő edényeket kiosztani, véleményem szerint azzal nagy megtakarítási potenciát lehetne elérni a Remondis Kft.-nek. Tény, hogy a telephelyen rendezettséget, tisztaságot láttam, és azt, hogy működik a szelektív hulladékgyűjtés. Kimondottan tetszett a multifunkcionális, kommunális gépjük, amit a településünkön - ha szükség lenne rá - útszegélynél fűnyírásra, télen hókotrásra, sózásra ezeket a gépeket igénybe vehetjük. Van is rá árajánlat. Kérném az ügyvezető asszonytól - a taggyűlésen is kértük -, hogy hitel származását átküldené részemre. Mielőtt az új hitelszerződést aláírnánk, jó lenne ennek az előzményét ismerni. Berencsik Zoltánné ügyvezető: a lakossági szelektív hulladékgyűjtést talán megoldhatnánk egyszerűbb módon is. Vannak az un. sárga zacskók, ami nem nagy kiadás lenne, ezt még be lehetne vállalni. Ezeknek a zacskóknak az a funkciója, hogy a háztartás döntse el, hogy melyikbe rakják az üvegeket, papírt, palackot, vagy kommunális hulladékot. Összekötve, a zsákot tennék a konténerbe, a válogatóban szétválogatnák. Ez nem igényel nagy beruházást. Még mindig olcsóbb, mint a lakossági szelektív edényzet. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyobb településeken meg kellene próbálni, hogy egyáltalán milyen a lakosság hajlandósága a szelektív hulladékgyűjtésre. Sajnos vannak rossz tapasztalatok a szigeteknél is. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében az óvodában a szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatosan jó volt a tapasztalatunk valamelyik évben. Majoros Igazgató úrral abban az időben beszéltünk, hogy szerettük volna megvásárolni az óvoda részére. Erre most is folyamatosan lenne igény. Felmerült bennem, hogy ha most minden belekerül a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe a felnőttek részéről, akkor ha nem kezdjük el időben ezt a környezettudatos magatartás formálást a gyerekeknél, akkor a későbbiekben ez már nehezebb lesz. Ha megvásárolni nem tudjuk, akkor ha lehetőség van rá kérnénk, hogy folyamatosan, huzamosabb ideig itt legyen az óvodában. Erre mi mindenképpen igényt tartanánk. 7/16

8 Berencsik Zoltánné ügyvezető: ezt mindenképpen jelzem a telepvezetőnkkel, és felveszi a kapcsolatot az intézményvezető asszonnyal. Dr. Miluczky Attila polgármester: még egy kiegészítést szeretnék tenni. Megnyílt a lehetőség, tájékoztattam is Szabó Péter ügyvezető urat arról, hogy képzési támogatásra fogunk pályázatot beadni, hulladékkezelő szakmában is kiképzünk embereket, azzal a céllal, ha szupráció lesz a Remondis Tisza Kft.-nél, akkor egyeki szakképzett hulladékkezelő embereket alkalmazzanak. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: ha nincs több hozzászólás, javaslom szavazzunk. Aki az ügyvezető asszony a Remondis Kft.-re vonatkozó állásfoglaláshoz kapcsolódó tájékoztatóját tudomásul veszi és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a könyvvizsgáló által készített állásfoglalás után tárgyalja újra, kézfelnyújtással jelezze. 62/2011. (V.10.) számú határozat: a Remondis Tisza Kft.-re vonatkozó állásfoglaláshoz kapcsolódó tájékoztatóját az ügyvezető részéről tudomásul veszi és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a könyvvizsgáló által készített állásfoglalás után tárgyalja újra a testület. Felelős: Hajduné Holló Katalin biz. elnök 2.) TIOP / sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárása, kivitelező kiválasztása. Hajduné Holló Katali bizottság elnöke: Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó távollétében annyit szeretnék elmondani, hogy a Bíráló Bizottság megtartotta ülését közvetlenül a bizottsági ülést megelőzően. Hiánypótlási felhívás ment ki az ajánlattevőknek. Két ajánlat érkezett. A három meghívott közül az egyik hiánypótlásra kötelezett volt, a határidő lejártáig a hiánypótlást nem teljesítette. Így könnyű dolga volt a bizottságnak, kizárásos alapon egy ajánlattevő maradt fenn úgymond a rostán. Az ajánlat műszaki, közbeszerzési és jogi szempontból is elfogadható, belefér a költségvetésbe is. Gyakorlatilag eredményt tud a bizottság vinni a testületi ülésre. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: gyakorlatilag az előkészítő munkát a bíráló bizottság végezte. Jelen bizottságnak a bíráló bizottság tájékoztatóját kell tudomásul venni, a döntés a testület hatásköre. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki a bíráló bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi, azzal, hogy a döntés a Képviselő-testület hatásköre, kézfelnyújtással jelezze. 8/16

9 63/2011. (V.10.) számú határozat: a TIOP / sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásával, kivitelező kiválasztásával kapcsolatosan a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi, azzal, hogy a döntés a Képviselő-testület hatásköre. 3.) Tájékoztatás számlanyitásról Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: mindenkor, amikor az önkormányzat bármilyen szerződést kötött, a Polgármesteri Hivatal adószámát használta. Most az iskolatej kapcsán a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ezt megkifogásolta és kérte, hogy mindenképpen be kell jegyeztetni az önkormányzatot is a törzskönyvi nyilvántartásba. Tehát lesz egy külön adószáma, két adóbevallás fog majd készülni, valamint számlaszámot is kell hozzá rendelni. Ez a tájékoztató arról szól, hogy most egy önálló adószámmal, illetve önálló számlaszámmal rendelkezik az önkormányzat. Ezt a számlaszámot és adószámot meg fogjuk majd küldeni az intézményeknek, hogy bármihez szükség lesz rá, akkor tudjanak róla. Bóta Barbara önkormányzati irodavezető: ha az önkormányzat pályázatot ír, akkor ezt a számlaszámot használja? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: a számlaszámnak annyiból nem lesz jelentősége, hogy mindig a pályázathoz elkülönített számlát kell nyitni. Mint említettem, a tájékoztatómban leírt probléma az iskolatej-programban történő részvétellel kapcsolatban merült fel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal esetében. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki a számlanyitásról szóló tájékoztatót tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé, kézfelnyújtással jelezze. 9/16

10 64/2011. (V.10.) számú határozat: a számlanyitásról szóló tájékoztatót tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé. 4.) ÖNHIKI pályázathoz határozat módosítása Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: született egy testületi határozat március 31.-én. A testületi határozatban fel kellett tüntetni III./ pontban, hogy milyen összegű működési hiánnyal fogadta el a Képviselő-testület a költségvetést. Én akkor itt feltüntettem a Magyar Államkincstárral egyeztetve ezer forintot. Teljesen más számítási metadikája van az ÖNHIKI pályázatnak, ami akkor még nem volt ismeretes. Ezért ezer forintra tudtunk pályázni és ahhoz megfelelően lett ez a testületi határozat módosítva, illetve egy új készült, és hatályon kívül lesz helyezve a március 31. határozat. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki az ÖNHIKI pályázat benyújtására beterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, kézfelnyújtással jelezze. 65/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselő-testületnek az ÖNHIKI pályázat benyújtására beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 5.) Árajánlatok könyvvizsgálói feladatok ellátására Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: a könyvvizsgálói feladatok ellátására három könyvvizsgálói cég adta be árajánlatát. A vállalt feladatok tekintetében nincs különbség. Az ajánlati ár tekintetében a Big-Audit Kft. ajánlata a legelőnyösebb. Nem változtatott, most is Ft. + ÁFA összegben látja el ezt a szolgáltatást. Én a határozati javaslatban nem írtam dátumot a szerződés időpontjára vonatkozóan. 10/16

11 2011. május 01.-től lépne hatályba és ameddig a Képviselő-testület úgy dönt, addig tart. Az előző időkben mindig öt évre volt megkötve, a tavalyi évben volt az, hogy egy évre volt megkötve. Szerintem célszerű lenne a ciklus végéig, de ahogy dönt a testület az kerül bele a határozatba és akkor úgy lesz megkötve a szerződés is. Április 30.-ig kell elfogadni a zárszámadási rendeletet, amit a könyvvizsgálónak kell vizsgálni. Mivel a ciklus novemberéig tart így április 30.-ig javaslom az időpontot. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Big-Audit Könyvvizsgáló és Üzleti Kft.-vel kössön szerződést Ft. + ÁFA/hó összegben, kézfelnyújtással jelezze. Javasolja továbbá a bizottság, hogy a szerződés május 01.-től lépjen hatályba és április 30.-ig tartson. 66/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.-vel ( Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1. ) kössön szerződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására, Ft. + ÁFA/hó összegben. A szerződés május 01.-től lép hatályba és április 30.-ig tart. 6.)Gondviselés Közösség Egyház kérelme Dr. Miluczky Attila polgármester: a Gondviselés Közösség Egyház gondozói Ft.-ot szeretnének tőlünk kérni, 12 fő dolgozó képzéséről lenne szó. A képzési díjuk 10 %.-át kívánják tőlünk megkapni. 90 %.-ot, ők a saját zsebükből fizetnének. Ismeri mindenki ennek a szervezet dolgozóinak a munkásságát Egyeken. Több, mint 100 embert gondoznak a településünkön. Mindenképpen emelik a településünk életszínvonalát ezzel, ennek a 100 embernek mindenképpen előnyös. Az Ő munkahely megteremtő képzésükről lenne szó. Azért hajlok arra, hogy támogassuk 10 %.-al ezt a képzést, mert a múltkor is támogattuk a vasúttisztasági programban résztvevő embereknek a foglalkoztatását. Ott is azt mondtuk, hogy mint önkormányzat 10 %.-al beszállunk és összesen kb. 19 ember után kb. 2 millió forintot szavaztunk meg. A 19 embert évvégig foglalkoztatják. Ebben az esetben 12 ember tudja munkahelyét megtartani, és ők nem csak egy évig, hanem több évig dolgoznak és bízzunk benne, hogy évekig itt fognak dolgozni a településünkön. Soknak tűnik ez az összeg is, de eltörpül a 2 millió forint mellett. Én javaslom, hogy támogassuk. Ezzel a kérelemmel együtt van egy másik kérelem is. A Probitas Felnőttképző Intézmény vezetője kéri, hogy részükre ingyenesen biztosítsunk tantermeket. 11/16

12 Tiszacsegén felajánlottak nekik két helyről, hogy ingyenesen kaphatnak tantermeket. Azért lenne jó hogyha Egyeken lenne ez a tanterem, mert Egyeken lesz a gyakorlati képzési oktatás is. Ahhoz, hogy gyakorlati oktatás lehessen, ahhoz egy bentlakásos intézmény szükségeltetik. Ez Tiszacsegén nincsen. Egyeken van bentlakásos idősek otthona. Egyeki embereket fogunk megint ezzel segíteni, mert az egyekieknek nem kell átjárni Tiszacsegére és akkor ez egy dupla könnyítés lenne a mi részünkről. A Probitas részére ingyen adnánk ki a termet, a 12 dolgozónak jó lenne, ha Ft.-al támogatnánk őket. Én elsőkörben azt mondom, hogy támogatom mind a két kérelmet. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: nekem néhány kérdésem lenne; Mikor lesz a képzés, tanítási időben vagy sem? Az esti nyitvatartási ügyelet egy kicsit problémás. Ezeknél a dolgozóknál miért alkalmazási feltétel a tanfolyam elvégzése? Ők korábban is ezt a feladatot látták el e nélkül a végzettség nélkül. Akkor most mi tette indokolttá, hogy ez most hirtelen szükségessé vált? Dr. Miluczky Attila polgármester: ezt az tette indokolttá, hogy halljuk az új törvényi szabályozást, hogy a történelmi egyházak fognak az államtól támogatást kapni. Ott ahol ők vannak, a Gondviselés Közösség Egyház, nem egy történelmi egyház. Ők is innen át fognak kerülni valamelyik történelmi egyházhoz, akik csak a szakképzetteket veszik át. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: további kérdésem, hogy a tiszacsegeiek is itt vennének részt a képzésben? Egy csoportról van-e szó? Milyen hosszú időtartamú lenne? A közüzemi számlát átvállalják-e? Térítésmentes bérleti díjról beszélnek, a közüzemi díjról nem. Erre nincs forrás. Jó lenne, ha eljönne Vaskó úr a testületi ülésre, és ezekre a kérdésekre választ adna. Dr. Miluczky Attila polgármester: a csütörtöki testületi ülésen itt lesz Vaskó József. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: akárhány tantermet is odaad a képviselőtestület, azért annak közüzemi díjai lesznek, tehát az költségként, kiadásként fog jelentkezni. Plusz ez a Ft. képzési díj. Én mást megoldást nem tudok itt mondani, csak a működési hitel terhére, amennyiben valamelyik másik kiadási előirányzatot nem fogjuk csökkenteni. Vagy egy plusz bevételt nem fog a testület most megszavazni, de erre sem látok esélyt. Nekem az a véleménye, hogy az önkormányzat egy intézménye sem támogatja a dolgozók továbbképzését, mert nincs rá pénz. Esetenként, ha egynapos képzések vannak akkor, kivétel az, ha pályázati pénzből tudja megoldani az önkormányzat és intézményei. Dr. Miluczky Attila polgármester: ezen a munkahelyen, alacsonyan képzett, legtöbbször csak nyolc általánossal, max. szakmunkással rendelkező hölgyek dolgoznak, akiknek egyébként esélyük sincs arra, hogy valahol elhelyezkedjenek. Az Önkormányzat és intézményeiben azonban legtöbben felsőfokú képesítéssel rendelkeznek. Itt más kategóriáról beszélünk. Bóta Barbara önkormányzati irodavezető: a másik probléma az, ha nem tudják elvégezni a tanfolyamot, nem tudják megtartani a munkájukat, vissza fognak kerülni hozzánk. Akkor lehet, hogy még többe fognak kerülni az önkormányzatnak, mintha a képzésüket támogatnánk. 12/16

13 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: januárban úgymond spórolunk, a költségvetés tárgyalásakor a saját környezetünktől mindent elveszünk, évközben pedig ennek is annak is adunk, akkor kellene éreztetni a saját embereinkkel is, hogy ők is fontosak. Szekeres Zsuzsanna közgadasági irodavezető: nálunk is biztos lenne olyan, aki elmenne nagyon szívesen egy OKJ-s képzésre, aminek Ft. a költsége, de Ft. a nettó fizetése. Akkor az is jogos lenne, ha kérné ő is a képzés 10 %.-át. Dr. Miluczky Attila polgármester: én most ezt megfordítanám, ha mi elküldenénk a dolgozóinkat továbbképzésre úgy, hogy csak 10 %.-ot fizetünk be, olyan lenne a felháborodás, hogy nem győznénk hallgatni. Ezek a dolgozók maguktól mennek, és maguktól fizetnek 90 %.-ot. Még egyszer mondom ezek az asszonyok nem tudnának Egyeken sehol elhelyezkedni. Viszont én is azt mondom, hogy fogjuk meg a pénzt. Antal Attila bizottsági tag: én is javaslom a dolgozók képzési díjának 10 %.-os támogatását, azért is, hogy a falu érdekében is tegyünk valamit. A tanfolyam elméleti képzéséhez a tanterem biztosításában javaslom, hogy a testület döntsön. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: külön kell határozni a bizottságnak a dolgozók képzési díjának támogatásában és külön a képzéshez a tantermet illetően, de ahhoz még információra lenne szükség. Dr. Miluczky Attila polgármester: az információra valóban szükség van. Lehet, hogy ők szeretnének még decemberben is oktatni, vagy szombaton is. Nekünk szombaton a karbantartót be kell rendelni. Javaslom, úgy fogadjuk el, hogy ha a tanteremért nem is kérünk bérleti díjat, de a mindenkori rezsi költséget vállalják át. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: ha elvégzik ezek a személyek a tanfolyamot, akkor ezeket a dolgozókat ugyanerre a feladatra az ÖNÓ nem tudná foglalkoztatni? Akkor könnyebben szavaznék a 10 %. mellett. Ha nincs több hozzászólás, javaslom a kettő kérelemben külön külön szavazzunk. Aki a Gondviselés Közösség Egyház Gondozóinak képzését Ft. összegben javasolja támogatni a Képviselő-testület felé a normatíva pótigénylésből származó többlet bevétel terhére, kézfelnyújtással jelezze. 67/2011. (V.10.) számú határozat: a Gondviselés Közösség Egyház Gondozóinak képzését Ft. összegben javasolja támogatni a Képviselő-testület felé a normatíva pótigénylésből származó többlet bevétel terhére. 13/16

14 Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom, hogy Vaskó József, a Probitas Felnőttképző Intézmény vezetőjének kérelmében - a részletek megismerése után a Képviselő-testület döntsön. Aki a fenti javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 68/2011. (V.10.) számú határozat: úgy határozott,hogy Vaskó József, a Probitas Felnőttképző Intézmény vezetőjének kérelmében a részletek megismerése után a Képviselő-testület döntsön. 7.) Fülöp Ádám kérelme Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: a kérelem írója kifogásolta az általunk kiküldött határozatot. Az önkormányzatisság óta ilyen határozatok születnek, 21 év óta még senki nem kifogásolta, hogy ilyen egy határozat. Fiatal László bizottsági tag: én javaslom, hogy pénz hiányra hivatkozva kérelmet. utasítsuk el a Bóta Barbara önkormányzati irodavezető: görkorcsolya pálya pályázati lehetőségen gondolkodunk. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: ha pályázati forrást tudunk találni erre a célra, akkor támogatjuk, egyébként forrás hiány miatt elutasítjuk. Dr. Miluczky Attila polgármester: a Léder csoport írt ki közösségi terek fejlesztésére pályázati lehetőséget. Én azt mondanám, hogy dolgozzunk ki erre egy pályázatot 15 millió forint értékben és adjuk be. Ez a pályázat 100 %.-os támogatással lenne. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Fülöp Ádám kérésére az ugrató park létrehozását forrás hiányában csak pályázat útján tudja megvalósítani az önkormányzat, mely pályázati lehetőség megvizsgálása folyamatban van, kézfelnyújtással jelezze. 14/16

15 69/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Fülöp Ádám kérésére az ugrató park létrehozását forrás hiányában csak pályázat útján tudja megvalósítani az önkormányzat, mely pályázati lehetőség megvizsgálása folyamatban van. 9.) Tiszacsegei jegyző választáshoz Csepreginé Kocsis Nóra jegyző személyének biztosítása a törvényesség képviselete érdekében. Dr. Miluczky Attila polgármester: a napokban beszéltem az ideiglenes ügyvivővel, Losonczi Jánossal. A jegyző választáshoz nem tudnak biztosítani aljegyzőt, jegyzőt, mert az ő aljegyzőjük is pályáz a jegyzői címre. Én felajánlottam a mi jegyző asszonyunkat, hogy ott a törvényesség biztosítva legyen a pályázat folyamán, a pályázat lebonyolításával kapcsolatban. Ők is szívesen látnák jegyző asszonyt. Felvették a kapcsolatot jegyző asszonnyal és mi ezt támogatjuk. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Losonczi úrral beszéltem, ő ír majd egy írásos megkeresést. A jegyzői kinevezési jogkör gyakorlója a testület, ezért ehhez hozzá kell járulnia, hogy én oda elmehessek, illetve az ottani testületnek is kell egy szavazás, hogy elfogadja a személyemet. Azon az ülésen én képviselem a törvényességet. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki javasolja a Képviselőtestületnek a Tiszacsegei jegyző választáshoz Csepreginé Kocsis Nóra jegyző személyének biztosítását a törvényesség képviseletének érdekében, kézfelnyújtással jelezze. 70/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselő-testületnek, a Tiszacsegei jegyző választáshoz Csepreginé Kocsis Nóra jegyző személyének biztosítását a törvényesség képviseletének érdekében. 15/16

16 10.) Virágos Magyarországért pályázat benyújtása. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: a Virágos Magyarországért pályázat évente kiírásra kerül. A pályázat benyújtásának határideje május 31.-e, ezért most beszélnünk kell róla. Indokoltnak látom, hogy pályázzunk, mert nyilván motiválja a településen élőket. Aki javasolja a pályázat benyújtásának támogatását, kézfelnyújtással szavazzon. 71/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselő-testületnek, a Virágos Magyarországért pályázat benyújtásának támogatását. Mivel több napirend nem volt a bizottság elnöke megköszönte az ülésen megjelenteknek a részvételt, és a rendkívüli ülést bezárta. K.m.f.t... Hajduné Holló Katalin Bizottság elnöke.. Berkes Zoltánné jkv.vezető 16/16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 24-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 10/2012. ERNŐ J e g y z ő k ö n y v Készült: Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. december 12.-én Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 8/2015. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. április 27. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 25. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 25. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 25-én 15:30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 7/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 5-én 16:45 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 11-én, 16 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 11-én, 16 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 11-én, 16 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 15/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n na k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n na k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. március 20-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala (4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

2015. június 19-én (csütörtök) du órára

2015. június 19-én (csütörtök) du órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat.

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : o k : h a t á r o z a t 1./ Szob-Nagybörzsöny

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 9-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 9-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 9-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 119/2015. (VI. 9.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról az ártándi tagóvoda

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015.junius 25-én du: 14,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben