Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag"

Átírás

1 4/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében május 10.-én a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság RENDKÍVÜLI NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag Vigh József bizottsági tag Hajduné Holló Katalin a bizottság elnöke: köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Berkes Zoltánnét bízza meg a bizottság. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirenden kívül az alábbi napirendet is tárgyalja a bizottság: - Virágos Magyarországért pályázat benyújtása. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom, hogy az alábbi sorrendben tárgyalja a bizottság a napirendeket: N a p i r e n d e k: 1./ Állásfoglalás a Remondis Tisza Kft.-vel kapcsolatban Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (62/2011. (V.10.) számú határozat) 1/16

2 2./ TIOP / sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárása, kivitelező kiválasztása Előadó: Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó D5 (63/2011. (V.10.) számú határozat) 3./ Tájékoztatás számlanyitásról Előadó: Szekeres Zsuzsanna közg. ir. vez. C8 (64/2011. (V.10.) számú határozat) 4./ ÖNHIKI pályázathoz határozat módosítása Előadó: Szekeres Zsuzsanna közg. ir. vez. A15 (65/2011. (V.10.) számú határozat) 5./ Árajánlatok könyvvizsgálói feladatok ellátására Előadó: Szekeres Zsuzsanna közg. ir. vez. Z1 (66/2011. (V.10.) számú határozat) 6./ Gondviselés Közösség Egyház kérelme Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (67/2011. (V.10.) számú határozat) Z1 (68/2011. (V.10.) számú határozat) 7./ Fülöp Ádám kérelme Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (69/2011. (V.10.) számú határozat) 8./ Tiszacsegei jegyző választásához Csepreginé Kocsis Nóra jegyző személyének biztosítása a törvényesség képviselete érdekében Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Z1 (70/2011. (V.10.) számú határozat) Felvett napirend: - Virágos Magyarországért pályázat benyújtása. Előadó: Hajduné Holló Katalin intézményvezető Z1 (71/2011. (V.10.) számú határozat) A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendeket. Napirend tárgyalása: 12.) Állásfoglalás a Remondis Tisza Kft.-vel kapcsolatban Dr. Miluczky Attila polgármester: néhány mondatban szeretném bevezetni a napirendet. A napokban bekerült az asztalomra egy névtelen állásfoglalás, mely állásfoglalást megkapta minden bizottsági tag. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Remondis Tisza Kft.-nél olyan mértékű adóság állomány halmozódott fel, ami a kamatokkal együtt feltőkésítve kb. 500 millió forintot tesz ki. A cégnek a törzstőkéje 3 milliós forintos nagyságrendű. 2/16

3 Ez az előterjesztés arra irányul, hogy kezdeményezni kellene a cégbíróságnál, vizsgálják meg, nem kellene-e ezt a céget felszámolni. Mindenképpen nagyon erős lépés lenne, hogy egy ilyen céget felszámoltatunk, mivel úgy gondoltam, hogy itt jó lenne látni mindenkinek az álláspontját. Megkértem Berencsik Zoltánnét, Ő a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. ideiglenes ügyvezetője. Ahhoz, hogy mi ebben a kérdésben dönteni tudjunk, én jónak láttam volna, hogyha a könyvvizsgálónk, illetve a belső ellenőrünk is mond valami állásfoglalást. A könyvvizsgáló úrral sikerült beszélnem. Időt kért tőlünk arra, hogy letöltve a cégbírósági adatokat, egy állásfoglalást alakítson ki. Annyit lehet tudni erről a történetről, hogy a Remondis Tisza Kft. könyvvizsgálója a tavalyi éves beszámolót, a mérleget záradékkal látta el, a záradékban nem határozott meg semmiféle kitételt. Tehát a Remondis Tisza Kft. könyvvizsgálója szerint teljesen rendben van minden. Most itt van ez az állásfoglalás, mely szerint fel kellene számoltatni a céget. Én a magam részéről szeretném, hogyha mindenki kifejtené ezzel kapcsolatban a véleményét. Szerintem az ügyvezető asszony egészen hiteles tájékoztatást tud nekünk ezzel kapcsolatban adni. Berencsik Zoltánné ügyvezető: most már többségi tulajdonos lett, a Remondis Kft., hiszen az üzletrészek fel lettek osztva az önkormányzatok között. Eddig Tiszafürednek volt 51 %.-a, ez az 51 %. most már feloszlott a 42 település között. Így most már polgármester úr is, mint tulajdonosi képviselő részt vett a legutóbbi taggyűlésünkön. Társaságunk 491 millió forinttal tartozik a Remondis Kft.-nek, aki a többségi tulajdonosa most már a cégnek. A Remondis Kft. tagi hitelt nyújtott a Remondis Tisza Kft.-nek, abból a célból, hogy a Remondis Tisza Kft. ezt a kölcsönt kölcsön adja a Tisza-tavi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ami viszont a 42 település kis közössége. Tehát kölcsönt tudjon adni bérleti díj fejében a Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Remondis Tisza Kft. telephelye / a 33 as főút mellett / az összes felépítményével tulajdonjogilag a 42 önkormányzat tulajdonában, illetve ennek a Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában van, aminek van bérleti díja. Ezt a Remondis Tisza Kft. meg is fizet ennek a Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Méghozzá befizetett egy összegben 20 évre előre, ebből a pénzből amit a Remondis Kft. kölcsönadott. Ezt a 370 millió forintot a Remondis Tisza Kft. átutalta a Hulladékgazdálkodási Társulásnak, azért, hogy a Társulás utána szétosztotta az önkormányzatok között, akik viszont ebből képviselték az önrészt ehhez a beruházáshoz. Tehát valahogy a végkifejlett az, hogy azért van ez a hitel, hogy 2004, 2005-ben az önkormányzatoknak nem volt pénze az önrészre, meg lett nekik ilyen formán ez előlegezve, aminek a terheit most úgy viselik, hogy végül is a Remondis Tisza Kft. a 42 település szolgáltatója. Ezáltal ennek a díjait be kell építeni a hulladékszállítási díjba. Tehát ezt a pénzt az önkormányzatok kapták meg. Én is megkaptam polgármester úrtól ezt az állásfoglalást, amit többször végig olvastam. Az a véleményem, hogy ezt valaki olyan írta, akinek valamilyen sérelmei vannak, akár a Tiszafüred polgármester asszonyával kapcsolatban, akár a Remondis Kft.-vel kapcsolatban. Az állásfoglalás elején taglalja, hogy Pintér Erika polgármester asszony írta alá ezt a hitelszerződést. Meg kívánom jegyezni, hogy a szindikátusi szerződés, amit a Remondis Kft. és a 42 település kötött, majd az üzemeltetési szerződés, amit viszont a Remondis Tisza Kft. és a 42 település kötött az üzemeltetés kezdetén, az mind foglalkozik ezzel a hitellel. Ezek a szerződések itt polgármester úrnál most már megtalálhatók, ezeket korábban elküldtem. Tehát polgármester asszony úgy írta alá a hitelszerződést, vagy úgy szavazott a taggyűlésen ennek a hitelnek a felvételéről, hogy előtte már ezt szerződésekben rögzítették, amit viszont a 42 polgármester írt alá. Tehát nem köthetjük a Tiszafüredi polgármester asszony nevéhez, hogy ő intézkedett a hitelfelvétel ügyében. Az üzemeltetési szerződésben arról már rendelkezés van, hogy a hitelt nyújtja a Remondis Kft. a Remondis Tisza Kft.-nek, aki azt továbbadja az önkormányzatoknak, hogy az önrész biztosítva legyen. 3/16

4 Itt zárul be a kör. Pintér Erika Tiszafüred polgármester asszonyt, az akkori polgármesterek felhatalmazták. Tehát ebben én úgymond semmi kivetni valót nem találok. Az elmúlt években viszont sok harc folyt az önkormányzatokkal a díjak végett. Ennek a lerakónak a működése elég sok kiadással jár, amit a díjakban lehet érvényesíteni al bezárólag gyakorlatilag a díjak megállapítása nem volt sikeres. Igen alacsonyan voltak tartva a díjak, illetve a díjkompenzációt nem minden esetben sikerült érvényesíteni. Viszont Egyek település díjkompenzációjához peres úton jutottunk hozzá, megnyertük a pert. Az igazságügyi szakértő a díjkalkulációkat megalapozottnak találta, a beleépített költségeket elfogadhatónak találta. Voltak olyan települések, akik ezen elgondolkodva és elkerülve a per egyéb kiadásait, kezdeményezték, hogy egyezzünk meg, tehát egyezségek születtek. Pillanatnyilag még Mezőkövesd várossal folyik perünk, aminek még nem látjuk a végét. A díjak alacsonyan tartása miatt a társaság nem tudta a tagi hiteltartozását fizetni, sőt a kamatokat sem. Ezek felgyűltek. A hitelt nyújtó tulajdonos hozzá járult ahhoz, hogy a kamatok tőkésítésre kerültek. Így a 370 millió forint tartozásból 491 millió forint kerekedett pár év alatt. / a kamatok kezdetben magasak voltak / 2009-ben volt először olyan évünk, amikor úgymond egységesek voltak a díjak, bár nem tudtuk elérni maradéktalanul azt a díjat, amit szerettünk volna, de már megközelítettük. Rendeződni látszott a társaság gazdasági élete is ben fordult elő, hogy legalább a december 31.-ig felgyűlt kamatokat ki tudtuk fizetni. Adósak maradtunk a tőkével, és adósak maradtunk a évi kamattal, aminek most az idén a nagyobbik részét megfizettük és úgy látom, hogy meg tudjuk fogni fizetni a többi részét is. Tiszafüred Város polgármestere és a társaság Felügyelő Bizottságának az elnöke többször kezdeményezte ennek a szerződésnek a felülvizsgálatát. Változás történt a Remondis Kft. vezetésében is. A jelenlegi igazgató úgy ítélte meg, hogy a békesség és az együttműködés a fő cél. Többszöri tárgyalás után eljutottunk oda, hogy ennek a tagi hitelszerződésnek a tartalmát módosítanánk, ha minden összejön. Olyan formában, hogy a 491 millió forintból elengednének 101 millió forintot öt év alatt. / marad 390 millió forint / Annak tudatában, reményében, hogy ez a hitelmódosítás elfogadásra kerül - pillanatnyilag még nem történt meg, mert az elmúlt taggyűlés tárgyalta - én úgy gondolom, hogy ránk nézve kedvező. Ez hosszas tárgyalások eredménye. A Remondis Kft hajlandóságot mutatott a cég életben tartására, jó kapcsolatot akar fenntartani a tulajdonosokkal évben -annak reményében, hogy elfogadásra kerül a 390 millió forintra való csökkentésmár a tőkét is törlesztjük. Ennek van egy ütemezése, hogy milyen összegben. Tehát 2011 évben minden hónapban a tőkét is és a kamatot is törlesztjük. Nagyon remélem, hogy elfogadásra kerül a hitelcsökkentés, mert ha nem akkor marad a 491 millió forint és az jelentős terhet róna a társaságunkra. Az állásfoglalás 2. oldalán az alábbi olvasható: a díjkalkulációban szereplő több tétel tagi hitel és kamatai-, értékvesztés-, alultőkésítés eredményre gyakorolt hatásai - nem háríthatók át a lakosságra / erről is születtek szakértői vélemények /. Pillanatnyilag a jelenleg folyamatban lévő mezőkövesdi perben van olyan szakértői vélemény, aki ezt kivenné a díjkalkulációból, más szakértők ezt elfogadják. Nagyon örülök, hogy a könyvvizsgáló véleményét is kikéri az önkormányzat. Számviteli törvény értelmezése kell ide, a számviteli törvény pontosan megfogalmazza, hogy mik a költségek, mik a ráfordítások. Sajnos az értékvesztés számvitelileg kötelezően előírt forma, amit a könyvvizsgáló nem is engedne hogyha nem számolnánk el értékvesztést. Évvégén ezt kötelező megképezni. Meg kell becsülni, hogy mi az ami a tetemes hátralékból vajon befolyik-e vagy nem. Ha nem azt sajnos értékvesztésben le kell írni. A mérlegben csak azt lehet kimutatni, ami láthatóan befolyik. 4/16

5 A kamat is mindenki tudja- kiadás, költség ráfordítás, azt meg kell termelni. Az alultőkésítés eredményre gyakorolt hatása a díjkalkulációnak az a sora, ami szintén a társasági adóról szóló törvényben fogalmazódik meg. A társaságot 3 millió forint tőkével alapították meg az önkormányzatok. Ezt akkor is tudták, amikor a társaságot megalapították és akkor is tudták, amikor a hitelről döntöttek, hogy a felveendő hitel nagysága - ami közel 400 millió forint - jóval több, mint a 3 milliós alapított cég. Tehát ennek mindenki a tudatában volt, aki ezt a társaságot létrehozta. Azért van a tagi hitel szerződésben fedezetként megadva az a kitétel, hogy ennek fejében az önkormányzatok vállalják, igenis elkötelezik magukat, hogy 20 évig a lerakóba szállítják a települések hulladékát. Ez a fedezete a hitelnek, merthogy a társaságnak nincsen vagyona, nem tud más fedezetet biztosítani. Itt eszköz fedezet semmiképpen sem áll fenn, mert nincs vagyona a társaságnak, ezért a 20 évre szóló lerakónak a használata a fedezete tulajdonképpen ennek a hitelnek. Az alultőkésítést a társasági adó törvény fogalmazza meg, hogy a saját tőke háromszorosát meghaladó hitel összegét a társasági adóba növelőként be kell tenni. Ez sajnos a 2010-es évben, több mint 5 millió forint társasági adó többlet fizetési kötelezettséget rótt a társaságunkra. Azt gondolom, hogy ennek is ott a helye a díjkalkulációba. Ez ugyanolyan adó, mint bármilyen más, amit fizet a társaság, csak éppen ennek az a neve, hogy alultőkésítés. Pont ugyanúgy működik, mint bármilyen adó, amit meg kell fizetnünk, aminek a fedezetét biztosítanunk kell. Mivel társaságunk hulladék beszállítással, lerakással foglalkozik, annak a díjából kell ezt megfizetni. Nagy valószínűséggel ilyen fedezetre egy pénzintézet sem adott volna kölcsönt. Mint ahogy a tájékoztatóm elején mondtam az önkormányzatoknak volt erre a pénzre nagy szükségük. Az állásfoglalás 3. oldalán azt írták, hogy az egyetlen járható út a Cég mielőbbi felszámolásának elérése. Ennek érdekében bármelyik tulajdonos akár a legkisebb üzletrésszel rendelkező is - kérheti. Így van, bárki kérheti, akinek tartozik a Cégünk. Most bátran merem állítani, hogy a fizetési kötelezettségünknek mindig eleget teszünk, nem tartozunk senkinek, se önkormányzatnak, se egyéb beszállítónak. Akinek tartozunk az a tulajdonos. A tulajdonostól a könyvvizsgáló minden mérlegkészítési időszakban bekéri a nyilatkozatát, hogy nem kívánja érvényesíteni a hitel meg nem fizetése miatti követelését, tehát nem érvényesíti a hitelt. Az a véleménye a hitelt nyújtó tulajdonosnak, hogy a cél az, hogy a társaság működjön, az önkormányzatok kis közössége ebből a társaságból előbb- vagy utóbb forinthoz jusson. Reméljük, hegy két éven belül ez is bekövetkezik, hogy osztalékot tudjunk fizetni. Tehát a hitelt nyújtónak a célja ez, nem pedig az, hogy a céget felszámolja. Ismétlem, a cég felszámolását csak az indíthatja, akinek tartozunk. Mi a hitelt nyújtóján kívül másnak nem tartozunk. Fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget teszünk. Ennyiben kívántam tájékoztatni a bizottságot. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: köszönjük a tájékoztatást. Akinek kérdése van, kérem tegye meg. Dr. Miluczky Attila polgármester: csak egy kiegészítést tennék. Ahogy az ügyvezető asszony elmondja, nagyjából hasonlót mondott Nagy Csaba könyvvizsgáló úr is. A csődtörvény szerint a felszámolást kezdeményezheti az adós, a hitelező, vagy a végelszámoló. Nemcsak a csődtörvény vonatkozik egy cégre, a gazdasági törvénynek is vannak idevonatkozó részei. Az Ő elmondása szerint a mérleg alapján megvizsgálja a gazdasági törvény idevonatkozó részeit és ezeket a kitételeket megvizsgálva ad nekünk egy részletesebb állásfoglalást is. 5/16

6 Berencsik Zoltánné ügyvezető: annyit még hozzátennék, hogy a könyvvizsgálónk az évégi értékelésért anyagilag a teljes vagyonával felel. Egyébként szakmailag nagyon jól képzett személyről van szó, aki igen meggondolja, hogy mit ír le, mielőtt kiad egy ilyen tiszta záradékot. Megvannak a szigorú rendeletek, aminek meg kell felelni évtől már teljesen tiszta záradék volt, azzal együtt, hogy a hitelünk ott van, de látja, hogy a társaság működésében esély van arra, hogy eleget tudjunk tenni a hitelbéli kötelezettségünknek is. Én nagyon szeretném, ha a tulajdonosok úgy döntenének, hogy ez a hitelszerződés módosítás kerüljön aláírásra. Ha nem írják alá a 390 millió forintra változó hitelszerződést, akkor a 491 millió forint marad helyette. Fiatal László bizottsági tag: szeretném megkérdezni, hogy osztalék osztás nem volt még egyszer sem? Berencsik Zoltánné ügyvezető: erre nem volt lehetőség, egyébként maga a törvények sem engedik meg ezt, amikor ilyen arányú hitel tartozás van. Tehát lehetőség sem lett volna rá, meg fedezet sem lett volna rá. Talán jövőre el tudok képzelni osztalék fizetési lehetőséget is, amiből nyilván Egyek is részesül. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: most ezen az ülésen a bizottság az állásfoglalásban foglaltakat és az ügyvezető asszony tájékoztatóját is tudomásul veszi, azzal, hogy a könyvvizsgáló úr állásfoglalás után majd újra tárgyalja a testület. Berencsik Zoltánné ügyvezető: most már a 2010-es éves beszámolónk is közzé van téve, a taggyűlés elfogadta, a könyvvizsgáló úr eléri. Én azt gondolom, hogy Ő sem vonhat le más következtetést, mint azt, hogy igen nagy a hitelállomány, de most a cég már stabilan működik, és fizetési kötelezettségünknek eleget tudunk tenni. Antal Attila bizottsági tag: azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben befolyásolja a szemétszállítás díját a hitelszerződés módosítása? Berencsik Zoltánné ügyvezető: amikor már tavaly itt jártam november hónapban akkor is elmondtam, hogy már a 390 millió forinttal volt számolva a szemétszállítás díja. De a évi díjak megalkotásánál már úgy számoltunk a tagi hitel kamatokkal, hogy a 390 millió forintos hiteltartozást vettük figyelembe. Ez a hitelszerződés módosítás egy nagyon nagyon hosszú tárgyalásnak, folyamatnak az eredménye. Ebben nagy érdeme van Pintér Erika polgármester asszonynak, és a felügyelő bizottság elnökének. A Remondis Kft. korábbi vezetése mereven elzárkózott mindenfajta tárgyalástól, de a mostani vezetés már egy kicsit humánusabb, a jó kapcsolatra törekszik, arra, hogy a cég stabil legyen és működőképes, hosszútávra kell gondolkodni. A kiadásokkal kapcsolatosan; társaságunknál semmi olyan kiadás nincs, ami bármely más üzemeltetőnél nem merülne fel. Antal Attila bizottsági tag: javaslatom az lenne a Remondis Tisza Kft. felé, hogy az üzemeltetési költségeket keményen csökkenteni kellene. A lakosság is érezze, hogy valami jó irányba ment el. Én is azt látom, hogy kis cég nagy cég, ide- oda könyvelnek, ide oda elúszik a sok bevétel, és ezt a lakosságra terhelik át. Berencsik Zoltánné ügyvezető: szeretném elmondani, hogy az összes bevétel hozzánk érkezik, nálunk marad, és a kiadásainkat is saját magunk eszközöljük. 6/16

7 Az un."anyacég, a Remondis Kft. semmilyen formában nem vesz ki a cég életéből semmit. Itt a hitelt kell visszafizetni, amit valamikor ide is adtak. Nyilván ezt vissza kell fizetni a kamataival együtt. Rengeteg kiadásaink vannak; postaköltségek emelkedtek, az üzemanyag árak emelkedtek, a kocsikat állandóan javítani kell. A lerakó vezetésében is változások vannak. Nagyon odafigyelnek a dolgokra. Úgy tudom polgármester úr meg volt elégedve amikor a lerakónál járt, rendben találta a dolgokat. Antal Attila bizottsági tag: az ügyvezető asszony tájékoztatóját tudomásul vettem, továbbra is az a javaslatom, hogy költségkímélést kell végrehajtani a cégnél, erre nagyon oda kell figyelni. Dr. Miluczky Attila polgármester: elhangzott, hogy a lerakó telephelyén rendben találtam a dolgokat. Tavaly novemberben rendeztek egy tulajdonosi konferenciát. Ott a tulajdonosi konferencián a polgármestereknek is lehetett kérdéseket feltenni. Én megkérdeztem, hogy mi van a szelektív hulladékgyűjtéssel. Elmondták, hogy pár évvel ezelőtt nem úgy működött, ahogy kellett volna, de ez már működik. Kimentem a telephelyre, és valóban mindent meglepően rendben találtam. A lakosság a kommunális hulladékban nem választja külön a bep palackot, a zacskókat, az üvegeket, a papírokat. Ha ez is megtörténne, ha a lakosság részére lehetne szelektív hulladékgyűjtő edényeket kiosztani, véleményem szerint azzal nagy megtakarítási potenciát lehetne elérni a Remondis Kft.-nek. Tény, hogy a telephelyen rendezettséget, tisztaságot láttam, és azt, hogy működik a szelektív hulladékgyűjtés. Kimondottan tetszett a multifunkcionális, kommunális gépjük, amit a településünkön - ha szükség lenne rá - útszegélynél fűnyírásra, télen hókotrásra, sózásra ezeket a gépeket igénybe vehetjük. Van is rá árajánlat. Kérném az ügyvezető asszonytól - a taggyűlésen is kértük -, hogy hitel származását átküldené részemre. Mielőtt az új hitelszerződést aláírnánk, jó lenne ennek az előzményét ismerni. Berencsik Zoltánné ügyvezető: a lakossági szelektív hulladékgyűjtést talán megoldhatnánk egyszerűbb módon is. Vannak az un. sárga zacskók, ami nem nagy kiadás lenne, ezt még be lehetne vállalni. Ezeknek a zacskóknak az a funkciója, hogy a háztartás döntse el, hogy melyikbe rakják az üvegeket, papírt, palackot, vagy kommunális hulladékot. Összekötve, a zsákot tennék a konténerbe, a válogatóban szétválogatnák. Ez nem igényel nagy beruházást. Még mindig olcsóbb, mint a lakossági szelektív edényzet. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyobb településeken meg kellene próbálni, hogy egyáltalán milyen a lakosság hajlandósága a szelektív hulladékgyűjtésre. Sajnos vannak rossz tapasztalatok a szigeteknél is. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében az óvodában a szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatosan jó volt a tapasztalatunk valamelyik évben. Majoros Igazgató úrral abban az időben beszéltünk, hogy szerettük volna megvásárolni az óvoda részére. Erre most is folyamatosan lenne igény. Felmerült bennem, hogy ha most minden belekerül a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe a felnőttek részéről, akkor ha nem kezdjük el időben ezt a környezettudatos magatartás formálást a gyerekeknél, akkor a későbbiekben ez már nehezebb lesz. Ha megvásárolni nem tudjuk, akkor ha lehetőség van rá kérnénk, hogy folyamatosan, huzamosabb ideig itt legyen az óvodában. Erre mi mindenképpen igényt tartanánk. 7/16

8 Berencsik Zoltánné ügyvezető: ezt mindenképpen jelzem a telepvezetőnkkel, és felveszi a kapcsolatot az intézményvezető asszonnyal. Dr. Miluczky Attila polgármester: még egy kiegészítést szeretnék tenni. Megnyílt a lehetőség, tájékoztattam is Szabó Péter ügyvezető urat arról, hogy képzési támogatásra fogunk pályázatot beadni, hulladékkezelő szakmában is kiképzünk embereket, azzal a céllal, ha szupráció lesz a Remondis Tisza Kft.-nél, akkor egyeki szakképzett hulladékkezelő embereket alkalmazzanak. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: ha nincs több hozzászólás, javaslom szavazzunk. Aki az ügyvezető asszony a Remondis Kft.-re vonatkozó állásfoglaláshoz kapcsolódó tájékoztatóját tudomásul veszi és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a könyvvizsgáló által készített állásfoglalás után tárgyalja újra, kézfelnyújtással jelezze. 62/2011. (V.10.) számú határozat: a Remondis Tisza Kft.-re vonatkozó állásfoglaláshoz kapcsolódó tájékoztatóját az ügyvezető részéről tudomásul veszi és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a könyvvizsgáló által készített állásfoglalás után tárgyalja újra a testület. Felelős: Hajduné Holló Katalin biz. elnök 2.) TIOP / sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárása, kivitelező kiválasztása. Hajduné Holló Katali bizottság elnöke: Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési tanácsadó távollétében annyit szeretnék elmondani, hogy a Bíráló Bizottság megtartotta ülését közvetlenül a bizottsági ülést megelőzően. Hiánypótlási felhívás ment ki az ajánlattevőknek. Két ajánlat érkezett. A három meghívott közül az egyik hiánypótlásra kötelezett volt, a határidő lejártáig a hiánypótlást nem teljesítette. Így könnyű dolga volt a bizottságnak, kizárásos alapon egy ajánlattevő maradt fenn úgymond a rostán. Az ajánlat műszaki, közbeszerzési és jogi szempontból is elfogadható, belefér a költségvetésbe is. Gyakorlatilag eredményt tud a bizottság vinni a testületi ülésre. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: gyakorlatilag az előkészítő munkát a bíráló bizottság végezte. Jelen bizottságnak a bíráló bizottság tájékoztatóját kell tudomásul venni, a döntés a testület hatásköre. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki a bíráló bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi, azzal, hogy a döntés a Képviselő-testület hatásköre, kézfelnyújtással jelezze. 8/16

9 63/2011. (V.10.) számú határozat: a TIOP / sz. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásával, kivitelező kiválasztásával kapcsolatosan a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi, azzal, hogy a döntés a Képviselő-testület hatásköre. 3.) Tájékoztatás számlanyitásról Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: mindenkor, amikor az önkormányzat bármilyen szerződést kötött, a Polgármesteri Hivatal adószámát használta. Most az iskolatej kapcsán a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ezt megkifogásolta és kérte, hogy mindenképpen be kell jegyeztetni az önkormányzatot is a törzskönyvi nyilvántartásba. Tehát lesz egy külön adószáma, két adóbevallás fog majd készülni, valamint számlaszámot is kell hozzá rendelni. Ez a tájékoztató arról szól, hogy most egy önálló adószámmal, illetve önálló számlaszámmal rendelkezik az önkormányzat. Ezt a számlaszámot és adószámot meg fogjuk majd küldeni az intézményeknek, hogy bármihez szükség lesz rá, akkor tudjanak róla. Bóta Barbara önkormányzati irodavezető: ha az önkormányzat pályázatot ír, akkor ezt a számlaszámot használja? Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: a számlaszámnak annyiból nem lesz jelentősége, hogy mindig a pályázathoz elkülönített számlát kell nyitni. Mint említettem, a tájékoztatómban leírt probléma az iskolatej-programban történő részvétellel kapcsolatban merült fel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal esetében. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki a számlanyitásról szóló tájékoztatót tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé, kézfelnyújtással jelezze. 9/16

10 64/2011. (V.10.) számú határozat: a számlanyitásról szóló tájékoztatót tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testület felé. 4.) ÖNHIKI pályázathoz határozat módosítása Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: született egy testületi határozat március 31.-én. A testületi határozatban fel kellett tüntetni III./ pontban, hogy milyen összegű működési hiánnyal fogadta el a Képviselő-testület a költségvetést. Én akkor itt feltüntettem a Magyar Államkincstárral egyeztetve ezer forintot. Teljesen más számítási metadikája van az ÖNHIKI pályázatnak, ami akkor még nem volt ismeretes. Ezért ezer forintra tudtunk pályázni és ahhoz megfelelően lett ez a testületi határozat módosítva, illetve egy új készült, és hatályon kívül lesz helyezve a március 31. határozat. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: javaslom szavazzunk. Aki az ÖNHIKI pályázat benyújtására beterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, kézfelnyújtással jelezze. 65/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselő-testületnek az ÖNHIKI pályázat benyújtására beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 5.) Árajánlatok könyvvizsgálói feladatok ellátására Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: a könyvvizsgálói feladatok ellátására három könyvvizsgálói cég adta be árajánlatát. A vállalt feladatok tekintetében nincs különbség. Az ajánlati ár tekintetében a Big-Audit Kft. ajánlata a legelőnyösebb. Nem változtatott, most is Ft. + ÁFA összegben látja el ezt a szolgáltatást. Én a határozati javaslatban nem írtam dátumot a szerződés időpontjára vonatkozóan. 10/16

11 2011. május 01.-től lépne hatályba és ameddig a Képviselő-testület úgy dönt, addig tart. Az előző időkben mindig öt évre volt megkötve, a tavalyi évben volt az, hogy egy évre volt megkötve. Szerintem célszerű lenne a ciklus végéig, de ahogy dönt a testület az kerül bele a határozatba és akkor úgy lesz megkötve a szerződés is. Április 30.-ig kell elfogadni a zárszámadási rendeletet, amit a könyvvizsgálónak kell vizsgálni. Mivel a ciklus novemberéig tart így április 30.-ig javaslom az időpontot. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Big-Audit Könyvvizsgáló és Üzleti Kft.-vel kössön szerződést Ft. + ÁFA/hó összegben, kézfelnyújtással jelezze. Javasolja továbbá a bizottság, hogy a szerződés május 01.-től lépjen hatályba és április 30.-ig tartson. 66/2011. (V.10.) számú határozat: javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.-vel ( Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1. ) kössön szerződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására, Ft. + ÁFA/hó összegben. A szerződés május 01.-től lép hatályba és április 30.-ig tart. 6.)Gondviselés Közösség Egyház kérelme Dr. Miluczky Attila polgármester: a Gondviselés Közösség Egyház gondozói Ft.-ot szeretnének tőlünk kérni, 12 fő dolgozó képzéséről lenne szó. A képzési díjuk 10 %.-át kívánják tőlünk megkapni. 90 %.-ot, ők a saját zsebükből fizetnének. Ismeri mindenki ennek a szervezet dolgozóinak a munkásságát Egyeken. Több, mint 100 embert gondoznak a településünkön. Mindenképpen emelik a településünk életszínvonalát ezzel, ennek a 100 embernek mindenképpen előnyös. Az Ő munkahely megteremtő képzésükről lenne szó. Azért hajlok arra, hogy támogassuk 10 %.-al ezt a képzést, mert a múltkor is támogattuk a vasúttisztasági programban résztvevő embereknek a foglalkoztatását. Ott is azt mondtuk, hogy mint önkormányzat 10 %.-al beszállunk és összesen kb. 19 ember után kb. 2 millió forintot szavaztunk meg. A 19 embert évvégig foglalkoztatják. Ebben az esetben 12 ember tudja munkahelyét megtartani, és ők nem csak egy évig, hanem több évig dolgoznak és bízzunk benne, hogy évekig itt fognak dolgozni a településünkön. Soknak tűnik ez az összeg is, de eltörpül a 2 millió forint mellett. Én javaslom, hogy támogassuk. Ezzel a kérelemmel együtt van egy másik kérelem is. A Probitas Felnőttképző Intézmény vezetője kéri, hogy részükre ingyenesen biztosítsunk tantermeket. 11/16

12 Tiszacsegén felajánlottak nekik két helyről, hogy ingyenesen kaphatnak tantermeket. Azért lenne jó hogyha Egyeken lenne ez a tanterem, mert Egyeken lesz a gyakorlati képzési oktatás is. Ahhoz, hogy gyakorlati oktatás lehessen, ahhoz egy bentlakásos intézmény szükségeltetik. Ez Tiszacsegén nincsen. Egyeken van bentlakásos idősek otthona. Egyeki embereket fogunk megint ezzel segíteni, mert az egyekieknek nem kell átjárni Tiszacsegére és akkor ez egy dupla könnyítés lenne a mi részünkről. A Probitas részére ingyen adnánk ki a termet, a 12 dolgozónak jó lenne, ha Ft.-al támogatnánk őket. Én elsőkörben azt mondom, hogy támogatom mind a két kérelmet. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: nekem néhány kérdésem lenne; Mikor lesz a képzés, tanítási időben vagy sem? Az esti nyitvatartási ügyelet egy kicsit problémás. Ezeknél a dolgozóknál miért alkalmazási feltétel a tanfolyam elvégzése? Ők korábban is ezt a feladatot látták el e nélkül a végzettség nélkül. Akkor most mi tette indokolttá, hogy ez most hirtelen szükségessé vált? Dr. Miluczky Attila polgármester: ezt az tette indokolttá, hogy halljuk az új törvényi szabályozást, hogy a történelmi egyházak fognak az államtól támogatást kapni. Ott ahol ők vannak, a Gondviselés Közösség Egyház, nem egy történelmi egyház. Ők is innen át fognak kerülni valamelyik történelmi egyházhoz, akik csak a szakképzetteket veszik át. Hajduné Holló Katalin bizottság elnöke: további kérdésem, hogy a tiszacsegeiek is itt vennének részt a képzésben? Egy csoportról van-e szó? Milyen hosszú időtartamú lenne? A közüzemi számlát átvállalják-e? Térítésmentes bérleti díjról beszélnek, a közüzemi díjról nem. Erre nincs forrás. Jó lenne, ha eljönne Vaskó úr a testületi ülésre, és ezekre a kérdésekre választ adna. Dr. Miluczky Attila polgármester: a csütörtöki testületi ülésen itt lesz Vaskó József. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: akárhány tantermet is odaad a képviselőtestület, azért annak közüzemi díjai lesznek, tehát az költségként, kiadásként fog jelentkezni. Plusz ez a Ft. képzési díj. Én mást megoldást nem tudok itt mondani, csak a működési hitel terhére, amennyiben valamelyik másik kiadási előirányzatot nem fogjuk csökkenteni. Vagy egy plusz bevételt nem fog a testület most megszavazni, de erre sem látok esélyt. Nekem az a véleménye, hogy az önkormányzat egy intézménye sem támogatja a dolgozók továbbképzését, mert nincs rá pénz. Esetenként, ha egynapos képzések vannak akkor, kivétel az, ha pályázati pénzből tudja megoldani az önkormányzat és intézményei. Dr. Miluczky Attila polgármester: ezen a munkahelyen, alacsonyan képzett, legtöbbször csak nyolc általánossal, max. szakmunkással rendelkező hölgyek dolgoznak, akiknek egyébként esélyük sincs arra, hogy valahol elhelyezkedjenek. Az Önkormányzat és intézményeiben azonban legtöbben felsőfokú képesítéssel rendelkeznek. Itt más kategóriáról beszélünk. Bóta Barbara önkormányzati irodavezető: a másik probléma az, ha nem tudják elvégezni a tanfolyamot, nem tudják megtartani a munkájukat, vissza fognak kerülni hozzánk. Akkor lehet, hogy még többe fognak kerülni az önkormányzatnak, mintha a képzésüket támogatnánk. 12/16

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-27/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 24. napján 14:00 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. január 20-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. április 22. napján 15:25 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben