f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f...d::j számú előterjesztés E l ő t erjesztés a Képv i selő - testület részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft évi beszámolójáról I. Tartalmi összefoglaló A KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert) elkészítette a évre vonatkozó beszámolóját az alábbi tartalommal. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének főösszege eft, mérleg szerinti eredménye e Ft. A Könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta, és jelentése szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Társaság december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. A Kőkert elkészítette a tevékenységi beszámolóját is, amely részletesen ismerteti a évi helyi közfoglalkoztatást és a kerületgondnokság, településüzemeltetés területén évben végzett munkát. A beszámolót és a tevékenységi beszámolót a Kőkert Felügyelőbizottsága április l. napján tartott ülésén megtárgyalta, és azokat a 8/2015. (IV. 1.) határozatában a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. Az előterjesztés mellékletei: a) a Kft évi beszámolója (2. melléklet), melynek részei sorrendben: aa) az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, ab) az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, ac) közhasznú mérleg, ad) közhasznú eredménykimutatás, ae) közhasznúsági melléklet, aj) kiegészítő melléklet, b) könyvvizsgálói jelentés (3. melléklet), c) tevékenységi beszámoló (4. melléklet), d) a Felügyelőbizottság április l-jei ülésénekjegyzőkönyve (5. melléklet). II. Hatásvizsgálat Az éves beszámoló a Kőkert december 31. napjan fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Kőkert vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. E stabilitás a garanciája a társaság feladatellátásának és fizetőképessége megőrzésének.

2 A Kőkertnél a és a években minimális eredmény képződött. Ennek alapvető oka volt, hogy a Társaság feladatai évről-évre nőttek, a feladatellátás színvonala emelkedett, és ezzel párhuzamosan a ráfordításai is emelkedtek, míg a társaság térfigyelő nélküli működési támogatása a évhez képest mindkét évben kisebb összegű volt. A évi önkormányzati támogatás mértéke és a Kőkert gazdálkodása eredményeként az eredménytartalék képződése a évben visszaállt arra a szintre, me ly lehetövé teszi, hogy az eszközeit a feladatellátáshoz szükséges technikai és műszaki szinten tartsa, és a megszakott mennyiségben és minőségben tudjon teljesíteni. A Társaság feladatainak növekedése: 2009-től: a) önkormányzati közterül etek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása, b) parki vízhálózatok üzemeltetése, c) parlagfű- és gyommentesítés, d) játszóterek gondozása; 2011-től: a) illegális szemét elszállítása, b) par ki berendezési tárgyak karbantartása, c) magassági gallyazás, d) közutak űrszelvényének biztosítása, e) kerületi nyárfák rendezése, j) kiszáradt fák kivágása, g) fák ültetése, h) növényvédelem, i) parki öntözőhálózat karbantartása, j) Körösi Csoma sétány díszvilágításának és szökőkútjának karbantartása, k) Bányató utcai szökőkút üzemeltetése, l) kutyaürülék-gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése, m) játszászerek karbantartása, szabványosítása, n) jégmentesítés, o) egynyári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése, p) lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával, q) lakossági komposztálás elősegítése, r) avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére; 2013-tól: a) intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata, b) fák gallyazása, csonkolása, kivágása, c) síkosságmentesítő anyag biztosítása, d) szállítás; 2014-től: a) intézményi játszótéri eszközök javítása, b) közterületi illemhely üzemeltetése, c) parkőri szolgálat. 2

3 A Társaság önkormányzati támogatása és eredményének képződése önk. tám. térfigy. nélkül eredmény o A végrehajtás feltételei A beszámoló elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a Kőkert a számviteli beszámolót a törvényi kötelezettségének megfelelőerr benyújtsa és közzétegye. III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, április ":J." ontból ellenjegyzem: jegyző 3

4 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (... ) határozata a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft évi beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. - fiiggetlen könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét eft főösszeggel, eredménykimutatását eft mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredménykimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja. Határidő: Feladatkörében érintett: május 30. a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 4

5 Cégjegyzékszám o Statisztikai jelzőszám KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U 1 Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, március 25. Vállalkozás vez tője (képviselője) KÖKERT Kőbánya i Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

6 Cégjegyzékszám Statisztikai jelzőszám KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: Sor-szám a A tétel megnevezése 2013 b c A. Befektetett eszközök ( sor) l. IMMATERIALIS JAVAK 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZK. o 6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) l. KESZLETEK ll. KÖVETELÉSEK lll. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások adatok eft-ban Előző év 2014 módosítás d e o o o ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) o Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) D. Saját tőke ( sor) l. JEGYZETT TOKE 64 OOO 16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TÖKE(-) lll. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYT ART ALÉK V. LEKÖTÖTT T ART ALÉK V. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) l. HA TRASOROL T KOTELEZETTSEGEK ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások o OOO o FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) o Kelt: Budapest, március 25. Vállalkozás vezetője (képviselője) KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

7 Cégjegyzékszám Statisztikai jelzőszám KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: Tételszám A tétel megnevezése a b l Értékesítés nettó árbevétele ll Aktívált saját teljesítmények értéke lll Egyéb bevételek lll. sorból: visszaírt értékvesztés IV v VI VII A VIli IX B c x XI D E XII F G Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV. ±V.±VI.±VII.) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYl MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY l 2013 l Előző év l módosítása adatok eft-ba c d e o o o o o o o o o Kelt: Budapest, március 25. vai~etöje (képviselöje) KÖKERT Kőbánya i Non-profit Közhasznú Kft Budapest, Basa u

8 I I I 4 I 3 I I I I 3 I o l 7 l 8 l 3 l o l 5 l 9 l 9 l o i i i Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁG l ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1. BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ft-ban Ss z. A tétel megnevezése a b c e Ol. A. Befektetett eszközök l. IMMATERIÁLIS JAVAK o 03. Il. TÁW ~ YI ESZKÖZÖK III. BEF ~KTETETTPÉNZÜGYIESZKÖZÖK o o o 05. IV. BEF ~KTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 06. B. Forg eszközök I. KÉS:t LETEK Il. KÖVETELÉSEK Ill. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK ll. C. Aktív időbeli elhatárolások l ESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK) ÖSSZESEN D. ~ aj át tőke l. NDULÓTÖKE 64 OOO 15. Il. TÖKEVÁLTOZÁS l OOO III. ~EKÖTÖTTTARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 18. v. Ir ÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEV.BÖL o 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek l II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. Ill.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A? r Keltezés: Budapest, március 25. A l M_f\ ' v \1 o. ll oj lz o 2- o.~ b. 2:t.-I-O j G KÖKERT Kőbá nya i Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l

9 l Statisztikai számjel vagy adószám ( csekkszámlaszám) KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁG l ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1. BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Ssz. peg evezése a Ol. b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 02. l. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 03. a. alapít tól 04. b. közpcjnti költségvetésből 05. c. helyi nkormányzattól 06. d. munk ügyi közp. Kapott támogatás Pályizati úton elnyert támogatás Közhaszn ú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel ll. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel 13. D. *özhasznú tevékenységráfordításai 14. l. Anya~ ellegű ráford í tás ok Szerr élyi jellegű ráfordítások Érté1 sökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénz gyi müveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások Aktiv ál t saját termelés ü készlet 21. E. tállalkozási tevékenység költségei 22. l. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenésileírás Egyéb költségek Pénzügyi müveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások 28. F. { sszes ráfordítás 29. G. dózás előtti eredmény 30. H. ""dófizetési kötelezettség 31. I. T~rgyévi vállalkozási eredmény 32. J. 1 árgyévi közhaszn ú eredmény Keltezés: Budapest, 2015 március 25. adatok E Ft-ban c e lll lll o l 233 o o o o ll/l o -359 fill{' Vállalkozás vezetője KŐKERT Kőbánya i Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

10 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra 1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAl Név: KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Székhely: 1107 BUDAPEST, BASA U 1 Cégjegyzékszáma: O Adószáma : Képviselö neve: Hancz Sándor 2.TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTAT ÁSA A Társaság tevékenységét az alábbi, az ötv ának (1) bekezdésében és a 23. -ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi: Településüzemeltetés [Ötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés 1. pontja], intézményi zöldterületek fenntartása [Ötv. 1 O. -ának (3) bekezdése, 13. (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdése pontja], környezet-egészségügy [Ötv. 13. (1 ) bekezdése 5. pontja], helyi környezetvédelem [Ötv ának (1) bekezdése 11. pontja], helyi foglalkoztatás [Ötv. 13. (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Ötv ának (1) bekezdése 1 O. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 12. pontja], közremüködés a helyi közbiztonság biztosításában [Ötv. 13. (1) bekezdése 17. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 18. pontja]. A Társaság az önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete hagyott jóvá. A Társaság a feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelöen, így különösen az évi CLXXV. Törvény ( a közhasznú szervezetekröl), a évi c. törvény ( a számvitelröl), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el. A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos müködést biztosító költségekre nyújtott támogatások: a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás e Ft. A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatok ellátására használta fel : l

11 KÖKERT KŐBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés (1) pontja alapján]: A helyi közterületek fenntartásában: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, magassági gallyazás, kerületi nyárfák rendezése, közutak űrszelvény biztosítása, virágkosarak kihelyezése, növényvédelem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, játszászerek karbantartása, szabványosítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása, Bányató szökőkút üzemeltetése, egynyári virágok kiültetése, kiszáradt fák kivágása; Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 1 O. (3) bekezdése, 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdés pontja alapján]: Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata, javítása, fák gallyazása, csonkolása, kivágása, síkosság mentesítő anyag biztosítása, szállítás; o A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 5. pontja alapján]: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; köztéri illemhely üzemeltetése o A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. (1) bekezdése 11. pontja alapján]: Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére; közterületek szépítése a lakosság bevonásával; lakossági kerületszépítés (akciók); lakossági komposztálás elősegítése ; o A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 1 O. pontja és 23. (5) bekezdés 12. pontja alapján]: Közfoglalkoztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalanok foglalkoztatása; 2

12 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. (1) bekezdés 17. pontja és 23. (5) bekezdés 18. pontja alapján]; : Térfigyelő-rendszer műkődtetése. A kapott támogatásból Ft a 2014 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került, Ft visszautalásra kerül a 2014 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre kapott támogatásból 42 OOO OOO Ft elhatárolásra került a évre áthúzádá munkálatok miatt. A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban a következőképpen alakult: Kapott működési támogatás összege havonta: adatok Ft-ban HON AP UTALTOSSZEG JAN UAR FEBRUAR MARCI US APRILIS MAJ US JUNIUS JULIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKT BER NOVEMBER DECEMBER OSSZESEN OOO 2014 évre kapott támogatásokból elhatárolásra került: MEGNEVElES BERUHÁZAS MIATTI ELHATÁROLAS 2015 EVRE ÁTVITT FELADATOK MIATTI ELHATÁROLÁS 2014 EVBEN TERFIGYELO MUKÖDTETESRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓTÁMOGAT ÁS OSSZESEN OSSZEG OOO OOO évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: Ft. 3

13 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l -december 31. időszakra 3.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTAT ÁSA ~EVÉKENYSÉGENKÉNT) 3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés (1) pontja alapján]: A helyi közterületek fenntartásában: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, magassági gallyazás, kerületi nyárfák rendezése, közutak ürszelvény biztosítása, virágkosarak kihelyezése, növényvédelem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, játszászerek karbantartása, szabványosítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, Körösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása, Bányató szökőkút üzemeltetése, egynyári virágok kiültetése, kiszáradt fák kivágása; Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 1 O. (3) bekezdése, 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdés pontja alapján]: Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványcssági felülvizsgálata, javítása, fák gallyazása, csonkolása, kivágása, síkosság mentesítő anyag biztosítása, szállítás; o A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 5. pontja alapján]: Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, illegális szemét elszállítása, kutyaürülék gyüjtők és kutyafuttatók üzemeltetése; köztéri illemhely üzemeltetése o A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. ( 1) bekezdése 11. pontja alapján]: Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére; közterületek szépítése a lakosság bevonásával; lakossági kerületszépítés (akciók); lakossági komposztálás elősegítése ; o A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. (1 ) bekezdés 12. pontja alapján] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalan- 4

14 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra ná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. (1) bekezdés 1 O. pontja és 23. (5) bekezdés 12. pontja alapján]: Közfoglalkoztatás, közérdekű munkavégzés, hajléktalanok foglalkoztatása ; Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. (1) bekezdés 17. pontja és 23. (5) bekezdés 18. pontja alapján]; : Térfigyelő-rendszer működtetése Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kőbánya lakossága 4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON KIMUTATÁSA A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás +,- eft SAJÁTTÖKE JEGYZETT TÖKE 64 OOO 64 OOO o JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE IH TÖKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK o LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSITARTALÉK KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE o CÉLTARTALÉK o KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELJ ELHAT ÁROLÁSOK FORRÁSOK ( PASSZÍV ÁK ) ÖSSZESEN CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Munkaügyi központ juttatása T ÁMOP (Munkaügyi központ) Európai Uniós támogatás Cél szerinti juttatások összesen ~ 5

15 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra A 2014 Munkaügyi központtól kapott támogatás részletezésa A KÖKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Korn:ányhivatala Munkaü~yi _Központja ( Budapest, Kisfaludy utca 11) a következő HATOSAGI SZERZODESEKET kötötték 2014 évre vonatkozóan , szerződés száma: 10110/26/00056, T éli közfoglalkoztatás A támogatás időtartama : 90 fő fő fő A támogatás összege legfeljebb: Ft bér és szociális hozzájárulási adó Ft beruházási költségekre Ft dologi költségekre február 27., szerződés száma: 10110/26/63) Téli közfoglalkoztatás A támogatás időtartama : 100 fő Kifizethető támogatás legfeljebb Ft szerződés száma: 10110/26/00065 A támogatás időtartama : 104 fő Maximum kifizethető összeg: Ft " szerződés száma:10110/26/00075 a támogatás időtartama: 180 fő Maximum kifizethető összeg: Ft szerződés száma: 10110/26/00083 A támogatás időtartama : 67 fő fő Kifizethető támogatás legfeljebb: Ft szerződés száma: 10110/26/00087 A támogatás időtartama : 33 fő Kifizethető támogatás legfeljebb: Ft A 2014 évben igényelt támogatások havonta: 6

16 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra hónap TARGY EV 1 hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó ossz decemberére előre utalás történt, dec 11-én. Az utólagos elszámolás miatti különbözetet a 2015 évi elszámolásnál veszik figyelembe.( Ft. többletutalás ) 6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban). Megnevezés Előző év Tárgy év Eltérés +- Ft Tiszteletdíj OOO Járulékai Összesen Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban) : Megnevezés Előző év Tárgy év Eltérés +- Ft Munkabér OOO Jutalom Etkezési utalvány 132 OOO 132 OOO o Eletbiztos í tás 50 OOO 120 OOO +70 OOO Munkabér Járulékai Ruhapénz o Összesen

17 KÖKERTKÖBÁNYAIKERÜLETGONDNOKSÁGIÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT ll 07 BUDAPEST BASA U l KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET a 2014 január l-december 31. időszakra 7. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK Alapadatok (eft) Előző év(1) Tárgy év(2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás B. Éves összes bevétel Ebből : C. A szja megh. részének az adózó rendelkezése szerinti - - felh. szóló évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg f-- D. Közszolgáltatási bevétel - - E. Normatív támogatás - - F. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+)) H. Összes ráfordítás (Kiadás) l. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. a szervezet munkájában közremüködő közérdekü önkéntes tevékenységet végző személyek száma Erőforrás ellátottsági mutató Ectv.32 (4) a) ((B1+B2)/2> , -Ft) Ectv.32. (4) b) (K1 +K2>=0) Ectv.32 (4) c) (11+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25) Társadalmi ellátottság mutató Ectv.32. (5) a) ((C1 +C2)/(G1 +G2)>=0,02) Ectv.32 (5) b) ((J1+J2)/(H1+H2)>=0,05) Ectv.32. (5) c) ((L 1+L2)/2=10 fő) Mutató teljesítése igen x x x nem Mutató teljesítése x Nem ért. Nem ért. l Budapest, március 25. Non-profit Kft vezetője 8 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ll 07 Budapest, Basa u. l. 2.

18 KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT Kieg. Melléklet a január l-december 31. időszakra 1. A Társaság bemutatása A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, én. A Társaság székhelye: A Társaság jegyzett tőkéje : A Társaság adószáma: A Társaság cégjegyzékszáma: A cégjegyzés re jogosult adatai: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83 64 OOO OOO Ft o Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an. : Csörgő Zsófia) 1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50 A Társaság közhaszn ú szervezet, a közhaszn ú fokozat megszerzésének dátuma: Megerősítésének dátuma: A Társaság tevékenységét az alábbi, az Ötv ának (1) bekezdésében és a 23. -ának (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi: Településüzemeltetés [Ötv. 13. (1) bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés 1. pontja], intézményi zöldterületek fenntartása [Ötv. 1 O. -ának (3) bekezdése, 13. (1) bekezdése 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdése pontja], környezet-egészségügy [Ötv. 13. (1) bekezdése 5. pontja], helyi környezetvédelem [Ötv ának (1 ) bekezdése 11. pontja], helyi foglalkoztatás [Ötv. 13. (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása [Ötv ának (1) bekezdése 1 O. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 12. pontja], közremüködés a helyi közbiztonság biztosításában [Ötv. 13. (1) bekezdése 17. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 18. pontja].

19 KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési N on-profit Közhaszn ú KFT Kieg. Melléklet a január l-december 31. időszakra 2.Számviteli politika A Társaság könyveit és nyilvántartását a évi C. számviteli törvény szerint vezeti. A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 19. -a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaság könyvvizsgálója: TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: Kamarai nyilvántartási szám: Vállalási díja: eft. A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve tól ig tartott. A mérlegkészítés időpontja A Társaság a Számviteli T örvény 1. szám ú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredmény kimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint. A könyvviteli szaigáitatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Immateriális javak ADVERT Ügyviteli Szaigáitató és Kereskedelmi Kft. Cégjegyzékszám: Kovács Gyöngyvér, Mérlegképes könyvelő Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást negyedévente számolja el. Tárgvi eszközök A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván. A Számviteli tv 47. (3) szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szoló tv. Szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. 2

20 KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT Kieg. Melléklet a január l-december 31. időszakra Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minösíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt nagy értékű munkagépeknél számol maradványértéket, amit a be kerülési érték 10%-ában határozott meg. A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, közterületre telepített illemhelyeknél 1 O év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év. A Társaság a tervszerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra. Készletek A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhaszn ú Kft vásárolt készletekkel rendelkezik.: A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek anyagköltségbe. Év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra. A készletek december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént Értékpapírok A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik. Pénzeszközök A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében. Saját tőke A jegyzett töke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg. Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákan évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege. Céltartalékok A Társaság a beszámolási idöszakban Ft céltartalékot képzett, az ügyvédi teljességi nyilatkozat alapján, egy folyamatban lévő munkaügyi per kapcsán, a kötelező óvatosság elvét figyelembe véve. Követelések és kötelezettségek A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. 3

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 8 2 3 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30406 26463 02. I. Immateriális javak 21298 15054 03. II. Tárgyi eszközök 9108 11409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.22 08:56:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 5 3 0 Település: Miskolc Közterület neve: Corvin Közterület jellege: utca Házszám: 15 Lépcsőház:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 6 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 1 Nyilvántartási szám: 1686 Bejegyző határozat száma: Pk.66184/1991/1 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 195 Budapest, Tinódi u. 2. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Juhászné Halász Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 010 Pr. Dr. Bősze Péter Pál Bősze Péter Pál Anyja neve: Születési

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Ö Ú Á É ő á é ü é í ű ó ő ő ö ú ő í ö ú ü ó ő ö ő é ű í á ó é ö ú á é ö é é á é ü ó é ü é é ü Á á é ő ó é á ó ü é á ü é ü é ü é ÓÚ Á Ő Á É Ü í é á í ó á ü é ö ü ö ü é á é ó á ő á á á á á ó á é ő é ó áí

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 21:39:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0 Település: Salgótarján Közterület neve: Fő Közterület jellege: tér Házszám: 5.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag HORVÁTH Családi név Első utónév További utónevek PÁLNÉ Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. SZACSKY MIHÁLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BARCSIK Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.15 08:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 4 0 0 Település: Kaposvár Közterület neve: Horgász Közterület jellege: utca Házszám: 10 Lépcsőház:

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben