KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A JÚLIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, augusztus 28. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. JÚLIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, 2014. augusztus 28. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató"

Átírás

1 Budapest, augusztus 28. HARANGHY Csaba ügyvezető NAGY Anna adminisztrációs és pénzügyi igazgató

2 I. Általános információk 1. A vállalkozás bemutatása A társaság november 16-án alakult azzal a céllal, hogy a budapesti Észak-Csepelen épülő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep építése során mérnöki felügyeletet nyújtson, a szennyvíztisztító telep elkészültét követően pedig működtesse azt (2010. augusztus 1-jétől). A céget a Fővárosi Cégbíróság jegyezte be december 16-án, cégjegyzékszáma: A társaság székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., melyet a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság július 1-én jegyzett be. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep az Élő Duna projekt legnagyobb volumenű beruházása volt. A telep Budapest közel 1,6 millió lakosára jutó szennyvíz nagy részét képes megtisztítani. A 249 millió eurós összköltség finanszírozása 65%-ban az Európai Uniós Kohéziós Alapból, 20%-ban a Magyar Állam, valamint 15%-ban a Fővárosi Önkormányzat által jött létre. A kivitelezést az erre a célra alakult Csepel 2005 FH Konzorcium végezte. A Konzorcium 50 %-át a technológiai csoportot alkotó Degrémont és OTV jelentette, míg a másik felét az építőipari csoport: a Hídépítő Zrt. és a COLAS-Alterra Építőipari Zrt. tette ki. A kivitelezői szerződés része volt a 43 hónapos kivitelezési határidő és az egy éves próbaüzem teljesítése. Mindkettőt késés nélkül, határidőre teljesítették. A telep 2010 augusztusában megkezdte üzemszerű működését, amikor az egy éves próbaüzem véget ért. A társaság kisebbségi tulajdonosai november 30-án értékesítették korábbi részesedésüket, melyet a BVK Holding Zrt. vásárolt meg. Ezen a napon a társaság ügyvezetője lemondott megbízatásáról, a tagok Haranghy Csaba Ferencet választották meg ügyvezetőnek. A tulajdonosok döntésének értelmében a Fővárosi Vízművek Zrt július 30-ától megszerezte a kisebbségi tulajdonos üzletrészét, majd augusztus 16-án a többségi tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonrészét is, így a BKSZT Kft. a Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-os tulajdonába került. A jegyzett tőke összege nem változott, továbbra is 50 m Ft. A tulajdonos neve székhelye részesedése (e Ft) szavazati aránya megjegyzés Fővárosi Vízművek Zrt Budapest, Váci út ,0% augusztus 16- tól A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait (köztük a felügyelőbizottság elnökét) Budapest Főváros Önkormányzata és a BVK Holding Zrt. delegálta. A felügyelőbizottság tagjai e feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesültek. A felügyelőbizottság elnöke 2013 decemberében elhunyt, a tulajdonos által delegált tag február hónaptól dr. Paksi Piroska. A felügyelőbizottság tagjai részére a társaság sem előlegeket, sem kölcsönöket nem folyósított, nevükben garanciákat nem vállalt. 1

3 A társaság ügyvezetője jogosult a vállalkozás képviseletére és köteles a beszámoló aláírására, akinek személyes adatai a következők: Ügyvezető neve: Haranghy Csaba Ferenc Állandó lakóhelye: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 12/B A társaság ügyvezetője július 01-től nem részesül díjazásban, de továbbra is jogosult igazolt költségeinek megtérítésére. Részére a társaság sem előlegeket, sem kölcsönöket nem folyósított, nevében garanciákat nem vállalt. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért a pénzügyi és adminisztrációs igazgató felelős, akinek személyes adatai a következők: Adminisztrációs és pénzügyi igazgató neve: Nagy Anna Állandó lakóhelye: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 7. 8/2. Pénzügyminisztériumi regisztráció száma: A TLF Accounting Kft júniusától látja el a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, amely cég felelős az éves beszámoló elkészítéséért. Könyvviteli szolgáltatást végző cég: TLF Accounting Kft. Székhelye: 1174 Budapest, Rákosmezei Repülők útja 14. A feladatot ellátó alkalmazottja: Lampert Zsuzsanna Pénzügyminisztériumi regisztráció száma: A BKSZT Kft. számára a könyvvizsgálat a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerint kötelező. A könyvvizsgálói feladatokat a Magyarországon bejegyzett a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; természetes személy könyvvizsgáló neve: Kékesi Péter, Anyja neve: Gelics Piroska, Lakcíme: 1158 Budapest, Neptun u. 90., Könyvvizsgálói engedély száma: ; helyettes könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna, Anyja neve: Torma Margit, Lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., Könyvvizsgálói engedély száma: ) látja el. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenységen kívül más szolgáltatást nem nyújtott, az éves beszámoló felülvizsgálatáért díja a üzleti évben 750 eft. 2. A számviteli politika alapelvei A társaság könyveit a számviteli törvény és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A beszámoló formája: éves beszámoló. A társaság mérlegét az A változat szerint, eredménykimutatását összköltség eljárással, az A változat szerint készíti el. A beszámoló célja, hogy a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós összképet biztosító tájékoztatást adjon. A mérleg fordulónapja december 31., a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a tárgyévet követő év február 28-ig veszi figyelembe a tárgyévről készítendő beszámolóban. Tekintettel a bekövetkezett átalakulásra a társaság a évi üzleti évről július 31-i fordulónappal készíti el beszámolóját, melyhez a augusztus 08-ig veszi figyelembe a gazdasági eseményeket. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme magyar forint. Jelentős összegűnek az(oka)t a hibá(ka)t tekinti, amely(ek) azonos üzleti évet érintően a saját tőkét növelő/csökkentő előjeltől független (együttes) értéke meghaladja a hibával érintett üzleti évről készített mérleg főösszegének 2 százalékát. 2

4 A társaság nem él az értékhelyesbítés lehetőségével, és nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a várható hasznos élettartamukra vetítve, lineárisan számolja el. A gépjárművek esetében a piaci érték figyelembe vételével egyedileg állapítja meg a maradványértéket (5 év hasznos élettartam mellett). A 100 eft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök használatba vételekor él az egyösszegű értékcsökkenési leírás elszámolásának lehetőségével. A BKSZT Kft. leltározási szabályzatát kell alkalmazni valamennyi, a BKSZT Kft. tulajdonában vagy használatában lévő minden eszköz leltározása során. Ez alól kivételt képezhetnek a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló (a BKSZT Kft. által bérelt) eszközök, melyek leltározása során a tulajdonos által kiadott, esetleges eltérő rendelkezéseket is figyelembe kell venni. Leltározás - az üzemeltetési vegyszerek kivételével, ahol havonta, a hónap végén évente egy alkalommal történik a leltározási ütemterv szerint. A leltár fordulónapja úgy kerül meghatározásra, hogy az közel legyen a mérleg fordulónapjához (a tárgyév utolsó negyedévében). A társaság a készletek értékelése során a FIFO elvet követi. A nyilvántartásokat elektronikusan vezeti azonban annak módszere készlet típusonként eltérő. Az üzemeltetési anyagok beérkezéskor készletre kerülnek, az analitikus nyilvántartásokat (kiadásokat) nem vezetik folyamatosan hónap során, hanem minden hónap végén mennyiségi felvétel történik és a készletek fogyása kerül könyvelésre. A laboratóriumi anyagok azonnal felhasználásra kerülnek, év végi mennyiségük leltározással, míg értékük a FIFO elv szerint kerül meghatározásra. Ezen készlet típus évközi mozgásai analitikusan nincsenek nyilvántartva. A karbantartási anyagok beszerzéskor költségként kerülnek elszámolásra, azonban analitikusan is naprakész nyilvántartást vezet róla a vállalkozás. Hónap végén a készletérték megállapításra kerül FIFO módszerrel, és visszavételre kerül a készletek közé. A vevőkövetelések értékvesztése során egyedi értékelést alkalmaz. A tárgyévben a vevőkövetelésekre értékvesztés elszámolása nem vált indokolttá. A társaság a devizás tételek értékelése során a szerződés szerinti teljesítés napjára, illetve a mérleg fordulónapra vonatkozó, az MNB által jegyzett árfolyamot használja a forintérték meghatározásához. A fordulónapon a devizában fennálló követelések és kötelezettségek átértékelésre kerülnek a fordulónapi MNB árfolyamra. 3. A vállalkozás folytatásának elve A Fővárosi Közgyűlés április 24-i ülésén elfogadta a BKSZTT üzemeltetésének átvételéhez szükséges vagyonrendelet-módosítást és a közszolgáltatási (Bérleti és Üzemeltetési) szerződés megfelelő tartalmú módosítását. A BKSZT Kft május 16-i taggyűlése elfogadta - a Fővárosi Közgyűlés április 24-i határozatával összhangban - a Fővárosi Vízművek Zrt. (FV Zrt.) és a BVK Holding Zrt. (BVK Zrt.) közötti üzletrész adásvételi szerződést, mely alapján a FV Zrt. megvásárolja BKSZT Kft. 49,8%-os tulajdoni hányadát, a BVK Zrt. üzletrészét. A Fővárosi Közgyűlés június 12-i határozatában elfogadta - később FV és BVK Igazgatósága is támogatta - hogy FV Zrt. saját részvényei ellenében megvásárolja Budapest Főváros Önkormányzata tag BKSZT Kft.-ben lévő üzletrészét, 50,2%-os tulajdonrészét. A Fővárosi Vízművek Zrt. így augusztus 16-tól a BKSZT Kft. 100%-os tulajdoni hányadát birtokolja. A BKSZT Kft. tevékenységének a Fővárosi Vízművek Zrt. által történő átvételére továbbá a BKSZT Kft. anyavállalatba történő beolvadására a február 22-én hozott 138/2013. (02.22.) és 139/2013. (02.22.) sz. Fővárosi Közgyűlési határozatok alapján két fázisban került sor. Először a közszolgáltatási tevékenység került június hó 01. napjától átadásra a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, tehát az a társaság üzemelteti a BKSZTT-t. Ezt követően sor került a cégjogi beolvadásra is, melynek időpontja július 31. 3

5 II. A mérleghez kapcsolódó részletező információk 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök állományában bekövetkezett változásokat a következő táblázat foglalja össze. (Adatok eft-ban) Befektetési tükör Nyitó érték Növekedé s Fk-i számok közötti átsorolás Csökkené s Záró érték Halmozot t leírás Nettó érték, tárgyév Nettó érték, előző év Nettó érték változás Vagyoni értékű jogok Bérelt szoftveren végzett aktiválás Még nem aktivált vagyoni értékű jog IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Bérelt ingatlanon végzett beruházás Ingatlanok összesen Műszaki berendezések, gépek Bérelt eszközön végzett beruházás Műszaki gépek, berendezések Egyéb járművek Irodai berendezések Kisértékű eszközök Egyéb gépek, felsz., berendezések Örző-védő kutya Tenyészállatok összesen Befejezetlen beruházások Beruházások, felújítások összesen TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenési leírás mozgástáblája: (Adatok eft-ban) Befektetési tükör Nyitó érték Növekedés Fk-i számok közötti átsorolás beszámolóhoz Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok halmozott értékcsökkenése Bérelt szoftveren végzett aktiválás halmozott értékcsökkenése IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Bérelt ingatlanon végzett beruházás halmozott értékcsökkenése Ingatlanok halmozott értékcsökkenése összesen Műszaki berendezések, gépek halmozott értékcsökkenése Bérelt eszközön végzett beruházás halmozott értékcsökkenése Műszaki gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Egyéb járművek halmozott értékcsökkenése Irodai berendezések halmozott értékcsökkenése Kisértékű eszközök halmozott értékcsökkenése Egyéb gépek, felsz., berendezések halmozott értékcsökkenése Örző-védő kutya halmozott értékcsökkenése 0 0 Tenyészállatok halmozott értékcsökkenése összesen 0 0 Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenése A BKSZT Kft. a évben részben a telep működtetésének optimalizálása érdekében, részben a vagyonbiztonság növelése, továbbá a munkavégzés hatékonyságának növelése céljából végzett beruházásokat. Az év folyamán 10 m Ft értékben aktivált beruházásokat. A vagyonbiztonságot növelő beruházásként került telepítésre a kamerarendszer, melynek célja a BKSZTT olyan területeinek folyamatos felügyelete, ahol a munkát végzők ritkán fordulnak meg, azonban nagy értékű berendezések kerültek elhelyezésre, tehát a vagyonvédelem 4

6 hatékonyságának növelése. A kamerák képeit a vezérlő teremben valamint a portaszolgálaton folyamatosan nyomon követik. A rendszer kiépítésével az épületekbe történő ki- és bejutások valamint a szabadtéren elhelyezett eszközök folyamatos felügyeletére nyílt lehetőség. Kiépítésre került továbbá egy infra védelmi rendszer mikrohullámú technológiával, mely a kerítések melletti hosszú egyenes szakaszok védelmét szolgálja. A 2013-ban megkezdett beruházások közül nem került lezárásra, így aktiválásra sem július 31-ig a levegőztető elemek beépítése, a zsír visszatáplálás kiépítése és a szálas anyag fogó berendezés beépítése. Ezen beruházások elsősorban az üzembiztonság növelését és a költséghatékonyabb üzemelést szolgálják. Olyan beruházások előkészítése, megvalósítása folyt az év folyamán, melyek befejezése a közeljövőben várható, ilyen volt többek között: - a turbina építése a kifolyó tisztított víz csatornára, hogy áram termeléssel tovább nőjön a telep energetikai hatékonysága, - Szálasanyag fogó berendezés telepítése - hőszivattyú telepítése a biológiai medencék után, mely lehetőséget biztosít téli időszakban a fűtési költségek csökkentésére, - gázkompresszor bővítése, annak érdekében, hogy egyszerre 3 gázmotor üzemeltetése valósuljon meg, és ne váljon szükségessé a nagyobb mennyiségben termelődő gáz elfáklyázása, - energetikai basic terv a telep energia racionalizálására. A Vkszt. tv a alapján a társaság a tulajdonában álló vízi közművek, vagy vízi közmű létrehozására irányuló beruházások térítésmentes átruházásáról az ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzattal megállapodás megkötését kezdeményezte, mely megállapodás 2014 áprilisában került aláírásra. A megállapodás értelmében átadott eszközök kivezetéskori (2014. január 01.) nettó értéke eft volt. Ugyanakkor nem kerültek átadásra a jogszabály hatálya alá tartozó, de még be nem befejezett beruházások. A társaság befektetési célú pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 2. Készletek A BKSZT Kft. a saját tevékenységéhez szükséges vegyszereket és energiát vásárolta. A beszerzett, de a még fel nem használt vegyszereket a társaság a készletek között mutatta ki. Tevékenységének átadásakor, május 31-én az átvevő Fővárosi Vízművek Zrt. részére értékesítette készleteit, így július 31-én könyveiben készleteket nem mutatott ki. Készletek megbontása: (Adatok eft-ban) Készletek Vegyszerek Üzemanyag aggregátorokhoz Egyéb vegyszerek Karbantartási anyagok Laboratóriumi anyagok Összesen:

7 3. Követelések A követelések részletező bemutatását a következő táblázat tartalmazza. (eft) Vevőkövetelés Követelés kapcsolt vállalkozással Egyéb követelések ÖSSZESEN A társaság a követelései között mutatja ki a vevőkkel szemben fennálló követeléseket. A közszolgáltatási tevékenység átadásáig a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel állt kapcsolatban. A tevékenység átadását követően az ezen tevékenység ellátásához szükséges, de a BKSZT Kft. tulajdonában álló eszközöket adta bérbe a tevékenységet átvevő anyavállalata számára. Biztosította a Fővárosi Vízművek Zrt. részére továbbá kiserőművi engedélye birtokában - a biogázt felhasználó erőmű működtetését a Dalkia Zrt.-vel kötött szerződés alapján. Követelések származnak még a fent leírtakon kívül további szolgáltatások nyújtásából, mint például a bérbe adott eszközök díjából származó bevétel, a hozzájuk kapcsolódó közvetített szolgáltatások, valamint a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás költségeinek megtérítéséből származó bevételekből. A Fővárosi Vízművek Zrt. számára értékesítette az átadás napján (2013. május 31- én) meglévő készleteit, amelyből még eft követelést mutat ki a mérleg fordulónapján. A társaság rendelkezik további eft követeléssel az anyavállalattal szemben, ami rövidtávon nyújtott kölcsönt jelent. Anyavállalatával szemben összesen eft követelést mutat ki a vállalkozás. Az egyéb követelések között a különböző adókkal kapcsolatos elszámolások szerepelnek. Az egyéb követelések részletezése: (eft) Megnevezés Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés 10 0 Különféle egyéb követelések Társasági adó túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés Helyi adók túlfizetés Környezetterhelési díj ÁFA Összesen:

8 4. Pénzeszközök A pénzeszközök állományának jelentős növekedése 2010 utolsó negyedévében kezdődött, amely a tényleges üzemeltetési tevékenység megindításával állt összefüggésben. A bérleti és üzemeltetési szerződés január 01-től érvényes módosításának következtében, valamint a harmadik tisztítási fokozat árbevételéből adódóan nőtt a társaság árbevétele, és ezzel együtt pénzforgalma is. A társaság pénzeszközállománya azonban december 31-én, eft volt, mely jelentősen kevesebb, mint az előző évi záró állománya, mely részben a tevékenység átadásával (és így bevételi forrása kiesésével), továbbá a 2013 decemberében az anyavállalat számára nyújtott kölcsön folyósításával magyarázható. Ezt követően a bevételekből, illetve a évi HIPA túlfizetés visszatérítéséből nőtt a társaság pénzeszköz állománya, melynek záró értéke július 31-én eft volt amellett, hogy szállítóit határidőre kifizette. A következő táblázatban a időszak pénzeszköz-változását mutatjuk be. (eft) I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Selejtezés, káresemény Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének / átadásának eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cashflow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, sorok) 18. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III. sorok)

9 5. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapját megelőző időszakra vonatkozó bevételek, továbbá a július 31-et követő időszakot érintő költségek (pl. előfizetések, tagdíjak). (eft) Biztosítási díj (vagyon, kgfb, casco) Tárgyi eszköz bérleti díj bevétel SUN, EAM karbantartási díj Előfizetési díjak Egyéb Bevétel (kamatból, kártérítésből) ÖSSZESEN Saját tőke A saját tőke összetételében 2014-ben bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja be. (eft) Jegyzett tőke Eredménytartalék eredmény Mérleg szerinti Lekötött tartalék Záróérték én évi mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba évi mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Lekötött tartalék felhasználása Záróérték én A saját tőke összetétele megfelel mind a számviteli törvény (2000. évi C. törvény), mind a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek. Osztalék nem került kifizetésre 2014-ben. A mérleg szerinti eredmény a üzleti évben eft. 7. Kötelezettségek A BKSZT Kft július 31-i kötelezettségei között rövid lejáratú kapcsolt szállítói, államháztartással szembeni kötelezettségek szerepelnek az alábbiakban részletezettek szerint. (eft) Szállítók felé fennálló kötelezettség Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség Személy jellegű ráfordításhoz kapcsolódó adó, járulék Egyéb ÖSSZESEN A kötelezettségek a közszolgáltatói tevékenység átadásával összefüggésben radikálisan csökkentek az előző évekhez viszonyítva. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között mutatja ki a társaság a Főváros Vízművek Zrt.-vel szembeni kötelezettséget, melynek összege 687 eft, ami a teljes kötelezettségállomány 87%-a. Itt kerülnek kimutatásra továbbá az államháztartással szembeni egyes kötelezettségek is, valamint az egyéb kötelezettségek is, alig haladva meg a 100 eft-ot. 8

10 8. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke 10%-kal magasabb az előző év értékénél, ami abszolút értékben 1,2 mft-tal magasabb összeget jelent. Ennek oka az, hogy a Dalkia Zrt.-től a mérleg készítéséig nem érkezett meg a kiserőmű üzemeltetési költségeinek számlája. Elhatárolásként került kimutatásra továbbá a bérleti- és együttműködési megállapodás alapján igénybe vett informatikai szolgáltatás költsége. Az egyéb passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek az informatikai szolgáltatások, biztosítási díjak illetve egyéb költségek. A költségek, bevételek passzív időbeli elhatárolásának bemutatása: (eft) Infor EAM karbantartás díj továbbszámlázása évi VTD korrekció Kiserőmű üzemeltetés bevétel korrekciója Kiserőmű üzemeltetésének költsége Informatikai szolgáltatás költsége Karbantartási költség Prémium és járulékai Egyéb ÖSSZESEN A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzése A mérlegfőösszeg év végére jelentősen csökkent a bázis évhez viszonyítva (annak 78%-a), mely a tevékenység beszűkülésével magyarázható. Az eszközökön belül a hangsúly a forgóeszközök javára tolódott el. Arányuk az eszközökön belül eléri a 64%-ot, mely mutató az előző évi értéket is meghaladja több mint 2%-kal. A forgóeszközök értéke tovább csökkent, nem éri el a 400 mft-ot sem, szemben az előző évi 472 mft feletti értékkel. Ennek oka, hogy a társaság tevékenysége átadásával 2013 májusában felszámolta készleteit. Csökkent a társaság követelés állománya, annak ellenére, hogy 2013 decemberében 200 m Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott az anyavállalatnak. Összege a mérlegben a rövid lejáratú követelések (kapcsolt vállalkozással szemben) között kerül kimutatásra. A pénzeszközök állománya jelentősen (+ 125 %) nőtt, annak következtében, hogy Budapest Főváros Önkormányzata visszafizette az iparűzési adó folyószámlán jelentkező túlfizetést. A leírtak alapján a forgóeszközök aránya a évi 63 %-ról 64 %-ra nőtt. A tartósan befektetett eszközök és forgóeszközök arányának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Vagyoni, pénzügyi helyzet elemzése Mutató Változás Tartósan befektetett eszközök aránya 36,46% 35,16% -3,57% Forgóeszközök aránya 62,89% 64,21% 2,10% A vállalkozás likviditási mutatói látványosan javultak az utolsó hét hónapban. A társaság az év folyamán folyamatosan fizette a szállítói számlákat, az előző évben kezdődött pozitív tendencia tovább folytatódott. A javuló likviditási helyzet már 2013 decemberében lehetővé tette, hogy a társaság két lépésben összesen 200 mft összegű rövid lejáratú hitelt nyújtson tulajdonosa számára. A fentiek eredményeként július 31-én a társaság lejárt tartozásainak összege a 9

11 2 eft, a teljes, szállítók felé fennálló kötelezettsége 689 eft, melynek 99,7%-a a tulajdonos felé állt fenn. Ugyanakkor az anyavállalattal szemben több mint 67 mft 60 napon túli lejárt követelést tartott nyilván a társaság. A likviditási mutatókat az alábbi táblázat foglalja össze (a likviditási mutató és a likviditási gyorsráta értékei azonosak, mert sem december 31-én, sem július 31-én nem rendelkezett a vállalkozás készletekkel). Pénzügyi-likviditási helyzet elemzése Mutató Változás Likviditási mutató 6,98 475, % Likviditási gyorsráta 6,98 475, % Likviditási ráta 7,05 480, % A tárgyévben realizált eft mérleg szerinti eredmény rontja ugyan a társaság saját tőkéjét, de annak összege, és összetétele továbbra is megfelel a jogszabályok által elvártaknak. A tőkearányos adózás előtti eredmény a fentiek következtében jelentősen romlott, a mutató értéke 16,84 %. A saját tőke értéke eft, ami így 14 %-kal marad el az előző évi értéktől. A vállalkozás saját tőke jegyzett tőke aránya tehát romlott, a mutató értéke: 1147,18 %. Javult azonban a tőkeellátottság mutatója az előző év végéhez képest 9,2 %-kal. Jövedelmezőség elemzése Mutató Változás Tőkearányos adózás előtti eredmény (%) 50,86% -16,84% -133,11% Saját tőke / jegyzett tőke arány 1340,35% 1147,18% -14,41% Tőkeellátottság 0,89 0,98 9,20% 10. Mérlegen kívüli tételek A társaságnak a évben mérlegen kívüli tételei nem voltak. 11. Céltartalékképzés A társaságnak évre vonatkozóan nem szükséges céltartalékot képeznie környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekre. Az üzleti évben a társaság által alkalmazott technológia során keletkezett környezetre veszélyes hulladék, illetve káros anyag teljes egészében kezelésre és megsemmisítésre került, így nem indokolt az ezzel kapcsolatos céltartalék képzése. 10

12 III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletező információk Míg a társaság 2013-ban teljes évben (12 hónapon át) folytatta tevékenységét, addig 2014-ben hét hónapig üzemelt a július 31-én történt átalakulás következtében. Az eredménykimutatásban így a tárgyévre vonatkozó adatok hét hónap teljesítményét mutatják összehasonlítva az előző év tizenkét havi teljesítményével. Magyarázatként feltüntetésre kerültek a bázis adatok is, melyek a január júliusi időszak nem auditált adatai. 1. Értékesítés nettó árbevétele A Fővárosi Közgyűlés április 24-i ülésén elfogadta a BKSZTT üzemeltetésének átvételéhez szükséges vagyonrendelet-módosítást és a közszolgáltatási (Bérleti és Üzemeltetési) szerződés megfelelő tartalmú módosítását. A fúzióra a február 22-én hozott 138/2013. (02.22.) és 139/2013. (02.22.) sz. Fővárosi Közgyűlési határozatok alapján két fázisban kerül sor. Először a közszolgáltatási tevékenység került átadásra a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, melynek értelmében június hó 01. napjától az a társaság üzemelteti a BKSZTT-t. Míg 2010-ben a társaság árbevétele az év első szakaszában a próbaüzem szolgáltatási megállapodásokból származott, addig a 2011-es év teljes időszakában ez a tényleges üzemeltetésből keletkezett. Ugyanaz igaz a 2012-es évre is azzal, hogy a nettó árbevételben új, a harmadik tisztítási fokozathoz kapcsolódó bevételt is realizált a társaság. Ez a tevékenység átmeneti jellegű, a beruházáshoz kötődik, csak 2012-ben és 2013-ban jelentett bevételt a társaság számára. A május 31-én történt tevékenység átadás következtében a társaságnak a szennyvíztisztításból csak az átadás napjáig származott bevétele, illetve 2013 decemberéig még a harmadik tisztítási fokozathoz köthető beruházás megvalósításával kapcsolatosan jelentkezett bevétel. Valamint június 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt. számára történő tárgyi eszköz bérbeadásból, kiserőművi szolgáltatásból, továbbá közvetített szolgáltatásokból realizált árbevételt a társaság. Ezek a szolgáltatások adták a vállalkozás árbevételét 2014-ben is, kiegészítve a bérelt raktárkonténert bérbeadásából származó bevétellel. A fentiek alapján a társaság eft árbevételt realizált 2014-ben, ami a megelőző évben elért árbevételtől közel 98 %-kal marad el (az előző év hasonló időszakában realizált árbevételtől szintén 98 %-kal kevesebb). Az összeg tartalmazza a BKSZT Kft. munkavállalóinak kirendeléséből adódó költségek áthárítását, (megállapodás alapján) a Fővárosi Vízművek Zrt. által bérelt eszközök bérleti díját, a kiserőmű üzemeltetés-karbantartás szolgáltatását, és az egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokat. A leírtakat az alábbi táblázat szemlélteti. (eft) Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj Tény 2013 Tény hó Tény 2014 Eltérés 2013-hoz Szennyvíztisztítás díja Továbbhárított biztosítás Továbbhárított VTD Továbbhárított iszapkezelési díj Továbbhárított bérleti díj Harmadik fokozat bevétele Egyéb árbevétel Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak a tárgyévben közel 9 mft egyéb bevétele is keletkezett, amely nem tervezett bevétel. Ez a bevétel többek között a Dalkia Zrt. által fizetett kötbér, kisebb összegű kártérítésekből, valamint az ellopott személygépkocsik miatt kártérítésből áll. 11

13 3. Üzemi költségek, ráfordítások Az üzemi eredmény szintjén jelentkező költségek, ráfordítások 55 %-át az anyagjellegű - és a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. (Ha a térítésmentesen átadott eszközöket kivesszük a működési ráfordításokból, akkor ez az arány 79 %.) Az anyagköltség 877 eft, ami a tervvel közel megegyező, és 508 mft-tal (-99,8%) kevesebb az előző év hasonló időszakának értékétől. Az igénybevett szolgáltatások értéke a tervezettől 2 mft-tal (-3%) kevesebb, összesen 65 mft. Az eltérés fő oka a kiserőmű üzemeltetés-karbantartás szolgáltatás költségének a tervtől közel 4 m Fttal való elmaradása (EUR alapú számlázás). Itt kerül kimutatásra a raktárkonténer bérleti díja, illetve az anyavállalatnak fizetett irodabérlet és rezsidíj is. A bázis időszak értékéhez viszonyítva mft-tal kevesebb költség merült fel, a 2013-as teljes üzleti évhez viszonyítva közel mft-tal kevesebb ez a költség (a nettó árbevétel esetében a továbbhárított költségek bevételei is kiestek ). Az egyéb szolgáltatások értéke a tárgyévben 719 eft, amely a különböző biztosítási díjakból, bankköltségekből és hatósági díjakból tevődik össze. Ez a költség kisebb (-36%) a tervtől, és több mint 11,7 mft-tal kevesebb a bázis időszakhoz képest, és több mint 12 mft-tal kevesebb a teljes előző üzleti év költségétől. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke és az eladott áruk beszerzési értéke együttesen meghaladja a 1,6 mft-ot, amely a bérbe adott személygépjárművek biztosítási díjait és a továbbszámlázott IT (LLP Kft.) szolgáltatási díját tartalmazza. Ez a ráfordítás közel 1 mft-tal magasabb a tervtől, a magasabb IT szolgáltatási díj miatt, és 88 mft-tal kevesebb a 2013-as üzleti év értékétől, a bázistól (2013.év január-július) pedig több mint 67 mft-tal marad el. Az anyagjellegű ráfordítások részletezését a következő táblázat mutatja. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (eft) hó Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások ÖSSZESEN A személyi jellegű ráfordítások értéke 35 mft, ami a tervvel megegyező, és közel 340 mft-tal ( -91% ) kevesebb a üzleti év ilyen jellegű költségétől, a bázistól (2013. év 1-7 hónap) 304 mft-tal marad el (-90%). Ennek oka a tevékenységi fúzió következtében megvalósult létszámcsökkenés. A vállalkozás július 31-ig 3 főt foglalkoztatott, továbbá egyéb feladatok elvégzésére az anyavállalat biztosított erőforrást munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, melynek költségét a BKSZT Kft. megtérítette. Béremelés az üzleti év folyamán nem történt. A személyi jellegű ráfordítások részletezését az alábbi táblázat mutatja be. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (eft) hó Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok ÖSSZESEN

14 Az értékcsökkenési leírás meghaladja a 18 mft-ot, ami a tervtől 1 mft-tal magasabb, a korábbi évről áthúzódó beruházások aktiválásának következtében, és 24 mft-tal marad el a korábbi év ilyen jellegű költségétől, ugyanakkor közel azonos az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. Az üzleti évben, január 1-én a társaság közel 57 mft értékben adott át tárgyi eszközöket Budapest Főváros Önkormányzatának jogszabály előírása alapján, így ezen eszközök értékcsökkenése már nem jelentkezett tárgyévben. Az egyéb ráfordítások (66 mft) értékéből 57 mft-ot (87%-a) a Budapest Főváros Önkormányzatnak térítésmentesen átadott eszközállomány adja. Itt kerül kimutatásra továbbá a lopások miatt kivezetett gépjárművek értéke (5 mft), és a helyi iparűzési adó is, mely 1,5 mft. Ez a ráfordítás a tervtől 57 m Ft-tal több és a bázis időszakkal összehasonlítva 10 mft-tal kevesebb, mivel a tevékenység átadása miatt megszűnt a VTD fizetési kötelezettség. A teljes 2013-as évhez viszonyítva a csökkenés 120 mft (-65 %). A fentiek alapján a társaság üzemi eredménye eft, ami 47 mft-tal kevesebb a tervtől, és 445 mft-tal alacsonyabb az előző évben realizált értéktől. A tervtől való eltérés fő oka technikai (egyes tételek besorolása a tervben). A bázistól való eltérés oka az előző évben történt tevékenységátadás. 4. Pénzügyi eredmény A társaság teljes árbevétele forint devizanemben érkezik a cég bankszámlájára. Fedezeti ügyletek 2014-ben sem voltak. Kamatbevételt realizált a társaság az anyavállalatnak (a november 29- én aláírt kölcsönszerződés alapján, melynek lejárata december 01., kamata évi 3,6%, összege 200 mft) nyújtott rövid lejáratú kölcsönszerződés alapján, 4 mft-ot meghaladó összegben, továbbá a kamat pool megállapodás keretében a bankszámla napi záró egyenleg után is kapott kamatot a társaság. A pénzügyi műveletek eredménye meghaladja a 4 mft-ot 2014 folyamán, ami a tervvel egyező, és amely nem éri el az előző évi értéket, amely megközelítette a 7 mft-ot, a bázis időszakban (2013. január július) elérte a 3 mft-ot. A következő táblázat a 2014-es üzleti évben elért pénzügyi eredmény bontását tartalmazza. (eft) Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Kapott kamatok Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek, ráfordítások nem voltak 2014 folyamán. Az adózás előtti eredmény eft 13

15 6. A társasági adó számítása (eft) Adózás előtti eredmény Adóalapot csökkentő jogcímek Értékcsökkenési leírás Tao. tv szerint, továbbá az eszközök kivezetésekor a nyilvántartás szerinti érték Adóalapot növelő jogcímek Elszámolt értékcsökkenés Szt. szerint, továbbá az eszközök kivezetésekor a nyilvántartás szerinti érték Az adózás előtti eredmény terhére elszámolt, nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Jogerős határozat szerinti bírság, önellenőrzésen kívüli adózási jogkövetkezmények Követelésre elszámolt értékvesztés Egyéb adóalapot módosító tétel 0 98 Adóalap Számított adó Adókedvezmények Társasági adó A fentiek után a BKSZT Kft évi mérleg szerinti eredménye eft. 7. A foglalkoztatásra vonatkozó információk Az átlagos statisztikai létszám a tervvel azonos, és 38,50 fővel alacsonyabb az elmúlt évhez viszonyítva. Az időszak végi létszám a tervvel megegyezik. Az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a következő táblázat mutatja be. (fő) Szellemi foglalkozásúak 20,82 1,75 Fizikai foglalkozásúak 19,43 0 ÖSSZESEN 40,25 1,75 14

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, 2014. március 14. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, 2014. március 14. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató Budapest, 2014. március 14. HARANGHY Csaba ügyvezető NAGY Anna adminisztrációs és pénzügyi igazgató I. Általános információk 1. A vállalkozás bemutatása A társaság 2005. november 16-án alakult azzal a

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Keltezés: 2014.11.10. 23031748-4646-114-01 Statisztikai számjel 01-10-046842 Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben