KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A JÚLIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, augusztus 28. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. JÚLIUS 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÜZLETI ÉVRŐL. Budapest, 2014. augusztus 28. ügyvezető. adminisztrációs és pénzügyi igazgató"

Átírás

1 Budapest, augusztus 28. HARANGHY Csaba ügyvezető NAGY Anna adminisztrációs és pénzügyi igazgató

2 I. Általános információk 1. A vállalkozás bemutatása A társaság november 16-án alakult azzal a céllal, hogy a budapesti Észak-Csepelen épülő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep építése során mérnöki felügyeletet nyújtson, a szennyvíztisztító telep elkészültét követően pedig működtesse azt (2010. augusztus 1-jétől). A céget a Fővárosi Cégbíróság jegyezte be december 16-án, cégjegyzékszáma: A társaság székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., melyet a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság július 1-én jegyzett be. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep az Élő Duna projekt legnagyobb volumenű beruházása volt. A telep Budapest közel 1,6 millió lakosára jutó szennyvíz nagy részét képes megtisztítani. A 249 millió eurós összköltség finanszírozása 65%-ban az Európai Uniós Kohéziós Alapból, 20%-ban a Magyar Állam, valamint 15%-ban a Fővárosi Önkormányzat által jött létre. A kivitelezést az erre a célra alakult Csepel 2005 FH Konzorcium végezte. A Konzorcium 50 %-át a technológiai csoportot alkotó Degrémont és OTV jelentette, míg a másik felét az építőipari csoport: a Hídépítő Zrt. és a COLAS-Alterra Építőipari Zrt. tette ki. A kivitelezői szerződés része volt a 43 hónapos kivitelezési határidő és az egy éves próbaüzem teljesítése. Mindkettőt késés nélkül, határidőre teljesítették. A telep 2010 augusztusában megkezdte üzemszerű működését, amikor az egy éves próbaüzem véget ért. A társaság kisebbségi tulajdonosai november 30-án értékesítették korábbi részesedésüket, melyet a BVK Holding Zrt. vásárolt meg. Ezen a napon a társaság ügyvezetője lemondott megbízatásáról, a tagok Haranghy Csaba Ferencet választották meg ügyvezetőnek. A tulajdonosok döntésének értelmében a Fővárosi Vízművek Zrt július 30-ától megszerezte a kisebbségi tulajdonos üzletrészét, majd augusztus 16-án a többségi tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonrészét is, így a BKSZT Kft. a Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-os tulajdonába került. A jegyzett tőke összege nem változott, továbbra is 50 m Ft. A tulajdonos neve székhelye részesedése (e Ft) szavazati aránya megjegyzés Fővárosi Vízművek Zrt Budapest, Váci út ,0% augusztus 16- tól A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait (köztük a felügyelőbizottság elnökét) Budapest Főváros Önkormányzata és a BVK Holding Zrt. delegálta. A felügyelőbizottság tagjai e feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesültek. A felügyelőbizottság elnöke 2013 decemberében elhunyt, a tulajdonos által delegált tag február hónaptól dr. Paksi Piroska. A felügyelőbizottság tagjai részére a társaság sem előlegeket, sem kölcsönöket nem folyósított, nevükben garanciákat nem vállalt. 1

3 A társaság ügyvezetője jogosult a vállalkozás képviseletére és köteles a beszámoló aláírására, akinek személyes adatai a következők: Ügyvezető neve: Haranghy Csaba Ferenc Állandó lakóhelye: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 12/B A társaság ügyvezetője július 01-től nem részesül díjazásban, de továbbra is jogosult igazolt költségeinek megtérítésére. Részére a társaság sem előlegeket, sem kölcsönöket nem folyósított, nevében garanciákat nem vállalt. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért a pénzügyi és adminisztrációs igazgató felelős, akinek személyes adatai a következők: Adminisztrációs és pénzügyi igazgató neve: Nagy Anna Állandó lakóhelye: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 7. 8/2. Pénzügyminisztériumi regisztráció száma: A TLF Accounting Kft júniusától látja el a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, amely cég felelős az éves beszámoló elkészítéséért. Könyvviteli szolgáltatást végző cég: TLF Accounting Kft. Székhelye: 1174 Budapest, Rákosmezei Repülők útja 14. A feladatot ellátó alkalmazottja: Lampert Zsuzsanna Pénzügyminisztériumi regisztráció száma: A BKSZT Kft. számára a könyvvizsgálat a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerint kötelező. A könyvvizsgálói feladatokat a Magyarországon bejegyzett a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; természetes személy könyvvizsgáló neve: Kékesi Péter, Anyja neve: Gelics Piroska, Lakcíme: 1158 Budapest, Neptun u. 90., Könyvvizsgálói engedély száma: ; helyettes könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna, Anyja neve: Torma Margit, Lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., Könyvvizsgálói engedély száma: ) látja el. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenységen kívül más szolgáltatást nem nyújtott, az éves beszámoló felülvizsgálatáért díja a üzleti évben 750 eft. 2. A számviteli politika alapelvei A társaság könyveit a számviteli törvény és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A beszámoló formája: éves beszámoló. A társaság mérlegét az A változat szerint, eredménykimutatását összköltség eljárással, az A változat szerint készíti el. A beszámoló célja, hogy a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós összképet biztosító tájékoztatást adjon. A mérleg fordulónapja december 31., a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a tárgyévet követő év február 28-ig veszi figyelembe a tárgyévről készítendő beszámolóban. Tekintettel a bekövetkezett átalakulásra a társaság a évi üzleti évről július 31-i fordulónappal készíti el beszámolóját, melyhez a augusztus 08-ig veszi figyelembe a gazdasági eseményeket. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme magyar forint. Jelentős összegűnek az(oka)t a hibá(ka)t tekinti, amely(ek) azonos üzleti évet érintően a saját tőkét növelő/csökkentő előjeltől független (együttes) értéke meghaladja a hibával érintett üzleti évről készített mérleg főösszegének 2 százalékát. 2

4 A társaság nem él az értékhelyesbítés lehetőségével, és nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a várható hasznos élettartamukra vetítve, lineárisan számolja el. A gépjárművek esetében a piaci érték figyelembe vételével egyedileg állapítja meg a maradványértéket (5 év hasznos élettartam mellett). A 100 eft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök használatba vételekor él az egyösszegű értékcsökkenési leírás elszámolásának lehetőségével. A BKSZT Kft. leltározási szabályzatát kell alkalmazni valamennyi, a BKSZT Kft. tulajdonában vagy használatában lévő minden eszköz leltározása során. Ez alól kivételt képezhetnek a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló (a BKSZT Kft. által bérelt) eszközök, melyek leltározása során a tulajdonos által kiadott, esetleges eltérő rendelkezéseket is figyelembe kell venni. Leltározás - az üzemeltetési vegyszerek kivételével, ahol havonta, a hónap végén évente egy alkalommal történik a leltározási ütemterv szerint. A leltár fordulónapja úgy kerül meghatározásra, hogy az közel legyen a mérleg fordulónapjához (a tárgyév utolsó negyedévében). A társaság a készletek értékelése során a FIFO elvet követi. A nyilvántartásokat elektronikusan vezeti azonban annak módszere készlet típusonként eltérő. Az üzemeltetési anyagok beérkezéskor készletre kerülnek, az analitikus nyilvántartásokat (kiadásokat) nem vezetik folyamatosan hónap során, hanem minden hónap végén mennyiségi felvétel történik és a készletek fogyása kerül könyvelésre. A laboratóriumi anyagok azonnal felhasználásra kerülnek, év végi mennyiségük leltározással, míg értékük a FIFO elv szerint kerül meghatározásra. Ezen készlet típus évközi mozgásai analitikusan nincsenek nyilvántartva. A karbantartási anyagok beszerzéskor költségként kerülnek elszámolásra, azonban analitikusan is naprakész nyilvántartást vezet róla a vállalkozás. Hónap végén a készletérték megállapításra kerül FIFO módszerrel, és visszavételre kerül a készletek közé. A vevőkövetelések értékvesztése során egyedi értékelést alkalmaz. A tárgyévben a vevőkövetelésekre értékvesztés elszámolása nem vált indokolttá. A társaság a devizás tételek értékelése során a szerződés szerinti teljesítés napjára, illetve a mérleg fordulónapra vonatkozó, az MNB által jegyzett árfolyamot használja a forintérték meghatározásához. A fordulónapon a devizában fennálló követelések és kötelezettségek átértékelésre kerülnek a fordulónapi MNB árfolyamra. 3. A vállalkozás folytatásának elve A Fővárosi Közgyűlés április 24-i ülésén elfogadta a BKSZTT üzemeltetésének átvételéhez szükséges vagyonrendelet-módosítást és a közszolgáltatási (Bérleti és Üzemeltetési) szerződés megfelelő tartalmú módosítását. A BKSZT Kft május 16-i taggyűlése elfogadta - a Fővárosi Közgyűlés április 24-i határozatával összhangban - a Fővárosi Vízművek Zrt. (FV Zrt.) és a BVK Holding Zrt. (BVK Zrt.) közötti üzletrész adásvételi szerződést, mely alapján a FV Zrt. megvásárolja BKSZT Kft. 49,8%-os tulajdoni hányadát, a BVK Zrt. üzletrészét. A Fővárosi Közgyűlés június 12-i határozatában elfogadta - később FV és BVK Igazgatósága is támogatta - hogy FV Zrt. saját részvényei ellenében megvásárolja Budapest Főváros Önkormányzata tag BKSZT Kft.-ben lévő üzletrészét, 50,2%-os tulajdonrészét. A Fővárosi Vízművek Zrt. így augusztus 16-tól a BKSZT Kft. 100%-os tulajdoni hányadát birtokolja. A BKSZT Kft. tevékenységének a Fővárosi Vízművek Zrt. által történő átvételére továbbá a BKSZT Kft. anyavállalatba történő beolvadására a február 22-én hozott 138/2013. (02.22.) és 139/2013. (02.22.) sz. Fővárosi Közgyűlési határozatok alapján két fázisban került sor. Először a közszolgáltatási tevékenység került június hó 01. napjától átadásra a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, tehát az a társaság üzemelteti a BKSZTT-t. Ezt követően sor került a cégjogi beolvadásra is, melynek időpontja július 31. 3

5 II. A mérleghez kapcsolódó részletező információk 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök állományában bekövetkezett változásokat a következő táblázat foglalja össze. (Adatok eft-ban) Befektetési tükör Nyitó érték Növekedé s Fk-i számok közötti átsorolás Csökkené s Záró érték Halmozot t leírás Nettó érték, tárgyév Nettó érték, előző év Nettó érték változás Vagyoni értékű jogok Bérelt szoftveren végzett aktiválás Még nem aktivált vagyoni értékű jog IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Bérelt ingatlanon végzett beruházás Ingatlanok összesen Műszaki berendezések, gépek Bérelt eszközön végzett beruházás Műszaki gépek, berendezések Egyéb járművek Irodai berendezések Kisértékű eszközök Egyéb gépek, felsz., berendezések Örző-védő kutya Tenyészállatok összesen Befejezetlen beruházások Beruházások, felújítások összesen TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenési leírás mozgástáblája: (Adatok eft-ban) Befektetési tükör Nyitó érték Növekedés Fk-i számok közötti átsorolás beszámolóhoz Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok halmozott értékcsökkenése Bérelt szoftveren végzett aktiválás halmozott értékcsökkenése IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Bérelt ingatlanon végzett beruházás halmozott értékcsökkenése Ingatlanok halmozott értékcsökkenése összesen Műszaki berendezések, gépek halmozott értékcsökkenése Bérelt eszközön végzett beruházás halmozott értékcsökkenése Műszaki gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Egyéb járművek halmozott értékcsökkenése Irodai berendezések halmozott értékcsökkenése Kisértékű eszközök halmozott értékcsökkenése Egyéb gépek, felsz., berendezések halmozott értékcsökkenése Örző-védő kutya halmozott értékcsökkenése 0 0 Tenyészállatok halmozott értékcsökkenése összesen 0 0 Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenése A BKSZT Kft. a évben részben a telep működtetésének optimalizálása érdekében, részben a vagyonbiztonság növelése, továbbá a munkavégzés hatékonyságának növelése céljából végzett beruházásokat. Az év folyamán 10 m Ft értékben aktivált beruházásokat. A vagyonbiztonságot növelő beruházásként került telepítésre a kamerarendszer, melynek célja a BKSZTT olyan területeinek folyamatos felügyelete, ahol a munkát végzők ritkán fordulnak meg, azonban nagy értékű berendezések kerültek elhelyezésre, tehát a vagyonvédelem 4

6 hatékonyságának növelése. A kamerák képeit a vezérlő teremben valamint a portaszolgálaton folyamatosan nyomon követik. A rendszer kiépítésével az épületekbe történő ki- és bejutások valamint a szabadtéren elhelyezett eszközök folyamatos felügyeletére nyílt lehetőség. Kiépítésre került továbbá egy infra védelmi rendszer mikrohullámú technológiával, mely a kerítések melletti hosszú egyenes szakaszok védelmét szolgálja. A 2013-ban megkezdett beruházások közül nem került lezárásra, így aktiválásra sem július 31-ig a levegőztető elemek beépítése, a zsír visszatáplálás kiépítése és a szálas anyag fogó berendezés beépítése. Ezen beruházások elsősorban az üzembiztonság növelését és a költséghatékonyabb üzemelést szolgálják. Olyan beruházások előkészítése, megvalósítása folyt az év folyamán, melyek befejezése a közeljövőben várható, ilyen volt többek között: - a turbina építése a kifolyó tisztított víz csatornára, hogy áram termeléssel tovább nőjön a telep energetikai hatékonysága, - Szálasanyag fogó berendezés telepítése - hőszivattyú telepítése a biológiai medencék után, mely lehetőséget biztosít téli időszakban a fűtési költségek csökkentésére, - gázkompresszor bővítése, annak érdekében, hogy egyszerre 3 gázmotor üzemeltetése valósuljon meg, és ne váljon szükségessé a nagyobb mennyiségben termelődő gáz elfáklyázása, - energetikai basic terv a telep energia racionalizálására. A Vkszt. tv a alapján a társaság a tulajdonában álló vízi közművek, vagy vízi közmű létrehozására irányuló beruházások térítésmentes átruházásáról az ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzattal megállapodás megkötését kezdeményezte, mely megállapodás 2014 áprilisában került aláírásra. A megállapodás értelmében átadott eszközök kivezetéskori (2014. január 01.) nettó értéke eft volt. Ugyanakkor nem kerültek átadásra a jogszabály hatálya alá tartozó, de még be nem befejezett beruházások. A társaság befektetési célú pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 2. Készletek A BKSZT Kft. a saját tevékenységéhez szükséges vegyszereket és energiát vásárolta. A beszerzett, de a még fel nem használt vegyszereket a társaság a készletek között mutatta ki. Tevékenységének átadásakor, május 31-én az átvevő Fővárosi Vízművek Zrt. részére értékesítette készleteit, így július 31-én könyveiben készleteket nem mutatott ki. Készletek megbontása: (Adatok eft-ban) Készletek Vegyszerek Üzemanyag aggregátorokhoz Egyéb vegyszerek Karbantartási anyagok Laboratóriumi anyagok Összesen:

7 3. Követelések A követelések részletező bemutatását a következő táblázat tartalmazza. (eft) Vevőkövetelés Követelés kapcsolt vállalkozással Egyéb követelések ÖSSZESEN A társaság a követelései között mutatja ki a vevőkkel szemben fennálló követeléseket. A közszolgáltatási tevékenység átadásáig a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel állt kapcsolatban. A tevékenység átadását követően az ezen tevékenység ellátásához szükséges, de a BKSZT Kft. tulajdonában álló eszközöket adta bérbe a tevékenységet átvevő anyavállalata számára. Biztosította a Fővárosi Vízművek Zrt. részére továbbá kiserőművi engedélye birtokában - a biogázt felhasználó erőmű működtetését a Dalkia Zrt.-vel kötött szerződés alapján. Követelések származnak még a fent leírtakon kívül további szolgáltatások nyújtásából, mint például a bérbe adott eszközök díjából származó bevétel, a hozzájuk kapcsolódó közvetített szolgáltatások, valamint a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás költségeinek megtérítéséből származó bevételekből. A Fővárosi Vízművek Zrt. számára értékesítette az átadás napján (2013. május 31- én) meglévő készleteit, amelyből még eft követelést mutat ki a mérleg fordulónapján. A társaság rendelkezik további eft követeléssel az anyavállalattal szemben, ami rövidtávon nyújtott kölcsönt jelent. Anyavállalatával szemben összesen eft követelést mutat ki a vállalkozás. Az egyéb követelések között a különböző adókkal kapcsolatos elszámolások szerepelnek. Az egyéb követelések részletezése: (eft) Megnevezés Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés 10 0 Különféle egyéb követelések Társasági adó túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés Helyi adók túlfizetés Környezetterhelési díj ÁFA Összesen:

8 4. Pénzeszközök A pénzeszközök állományának jelentős növekedése 2010 utolsó negyedévében kezdődött, amely a tényleges üzemeltetési tevékenység megindításával állt összefüggésben. A bérleti és üzemeltetési szerződés január 01-től érvényes módosításának következtében, valamint a harmadik tisztítási fokozat árbevételéből adódóan nőtt a társaság árbevétele, és ezzel együtt pénzforgalma is. A társaság pénzeszközállománya azonban december 31-én, eft volt, mely jelentősen kevesebb, mint az előző évi záró állománya, mely részben a tevékenység átadásával (és így bevételi forrása kiesésével), továbbá a 2013 decemberében az anyavállalat számára nyújtott kölcsön folyósításával magyarázható. Ezt követően a bevételekből, illetve a évi HIPA túlfizetés visszatérítéséből nőtt a társaság pénzeszköz állománya, melynek záró értéke július 31-én eft volt amellett, hogy szállítóit határidőre kifizette. A következő táblázatban a időszak pénzeszköz-változását mutatjuk be. (eft) I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Selejtezés, káresemény Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének / átadásának eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cashflow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, sorok) 18. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III. sorok)

9 5. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapját megelőző időszakra vonatkozó bevételek, továbbá a július 31-et követő időszakot érintő költségek (pl. előfizetések, tagdíjak). (eft) Biztosítási díj (vagyon, kgfb, casco) Tárgyi eszköz bérleti díj bevétel SUN, EAM karbantartási díj Előfizetési díjak Egyéb Bevétel (kamatból, kártérítésből) ÖSSZESEN Saját tőke A saját tőke összetételében 2014-ben bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja be. (eft) Jegyzett tőke Eredménytartalék eredmény Mérleg szerinti Lekötött tartalék Záróérték én évi mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba évi mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Lekötött tartalék felhasználása Záróérték én A saját tőke összetétele megfelel mind a számviteli törvény (2000. évi C. törvény), mind a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek. Osztalék nem került kifizetésre 2014-ben. A mérleg szerinti eredmény a üzleti évben eft. 7. Kötelezettségek A BKSZT Kft július 31-i kötelezettségei között rövid lejáratú kapcsolt szállítói, államháztartással szembeni kötelezettségek szerepelnek az alábbiakban részletezettek szerint. (eft) Szállítók felé fennálló kötelezettség Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség Személy jellegű ráfordításhoz kapcsolódó adó, járulék Egyéb ÖSSZESEN A kötelezettségek a közszolgáltatói tevékenység átadásával összefüggésben radikálisan csökkentek az előző évekhez viszonyítva. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között mutatja ki a társaság a Főváros Vízművek Zrt.-vel szembeni kötelezettséget, melynek összege 687 eft, ami a teljes kötelezettségállomány 87%-a. Itt kerülnek kimutatásra továbbá az államháztartással szembeni egyes kötelezettségek is, valamint az egyéb kötelezettségek is, alig haladva meg a 100 eft-ot. 8

10 8. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke 10%-kal magasabb az előző év értékénél, ami abszolút értékben 1,2 mft-tal magasabb összeget jelent. Ennek oka az, hogy a Dalkia Zrt.-től a mérleg készítéséig nem érkezett meg a kiserőmű üzemeltetési költségeinek számlája. Elhatárolásként került kimutatásra továbbá a bérleti- és együttműködési megállapodás alapján igénybe vett informatikai szolgáltatás költsége. Az egyéb passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek az informatikai szolgáltatások, biztosítási díjak illetve egyéb költségek. A költségek, bevételek passzív időbeli elhatárolásának bemutatása: (eft) Infor EAM karbantartás díj továbbszámlázása évi VTD korrekció Kiserőmű üzemeltetés bevétel korrekciója Kiserőmű üzemeltetésének költsége Informatikai szolgáltatás költsége Karbantartási költség Prémium és járulékai Egyéb ÖSSZESEN A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzése A mérlegfőösszeg év végére jelentősen csökkent a bázis évhez viszonyítva (annak 78%-a), mely a tevékenység beszűkülésével magyarázható. Az eszközökön belül a hangsúly a forgóeszközök javára tolódott el. Arányuk az eszközökön belül eléri a 64%-ot, mely mutató az előző évi értéket is meghaladja több mint 2%-kal. A forgóeszközök értéke tovább csökkent, nem éri el a 400 mft-ot sem, szemben az előző évi 472 mft feletti értékkel. Ennek oka, hogy a társaság tevékenysége átadásával 2013 májusában felszámolta készleteit. Csökkent a társaság követelés állománya, annak ellenére, hogy 2013 decemberében 200 m Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott az anyavállalatnak. Összege a mérlegben a rövid lejáratú követelések (kapcsolt vállalkozással szemben) között kerül kimutatásra. A pénzeszközök állománya jelentősen (+ 125 %) nőtt, annak következtében, hogy Budapest Főváros Önkormányzata visszafizette az iparűzési adó folyószámlán jelentkező túlfizetést. A leírtak alapján a forgóeszközök aránya a évi 63 %-ról 64 %-ra nőtt. A tartósan befektetett eszközök és forgóeszközök arányának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Vagyoni, pénzügyi helyzet elemzése Mutató Változás Tartósan befektetett eszközök aránya 36,46% 35,16% -3,57% Forgóeszközök aránya 62,89% 64,21% 2,10% A vállalkozás likviditási mutatói látványosan javultak az utolsó hét hónapban. A társaság az év folyamán folyamatosan fizette a szállítói számlákat, az előző évben kezdődött pozitív tendencia tovább folytatódott. A javuló likviditási helyzet már 2013 decemberében lehetővé tette, hogy a társaság két lépésben összesen 200 mft összegű rövid lejáratú hitelt nyújtson tulajdonosa számára. A fentiek eredményeként július 31-én a társaság lejárt tartozásainak összege a 9

11 2 eft, a teljes, szállítók felé fennálló kötelezettsége 689 eft, melynek 99,7%-a a tulajdonos felé állt fenn. Ugyanakkor az anyavállalattal szemben több mint 67 mft 60 napon túli lejárt követelést tartott nyilván a társaság. A likviditási mutatókat az alábbi táblázat foglalja össze (a likviditási mutató és a likviditási gyorsráta értékei azonosak, mert sem december 31-én, sem július 31-én nem rendelkezett a vállalkozás készletekkel). Pénzügyi-likviditási helyzet elemzése Mutató Változás Likviditási mutató 6,98 475, % Likviditási gyorsráta 6,98 475, % Likviditási ráta 7,05 480, % A tárgyévben realizált eft mérleg szerinti eredmény rontja ugyan a társaság saját tőkéjét, de annak összege, és összetétele továbbra is megfelel a jogszabályok által elvártaknak. A tőkearányos adózás előtti eredmény a fentiek következtében jelentősen romlott, a mutató értéke 16,84 %. A saját tőke értéke eft, ami így 14 %-kal marad el az előző évi értéktől. A vállalkozás saját tőke jegyzett tőke aránya tehát romlott, a mutató értéke: 1147,18 %. Javult azonban a tőkeellátottság mutatója az előző év végéhez képest 9,2 %-kal. Jövedelmezőség elemzése Mutató Változás Tőkearányos adózás előtti eredmény (%) 50,86% -16,84% -133,11% Saját tőke / jegyzett tőke arány 1340,35% 1147,18% -14,41% Tőkeellátottság 0,89 0,98 9,20% 10. Mérlegen kívüli tételek A társaságnak a évben mérlegen kívüli tételei nem voltak. 11. Céltartalékképzés A társaságnak évre vonatkozóan nem szükséges céltartalékot képeznie környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekre. Az üzleti évben a társaság által alkalmazott technológia során keletkezett környezetre veszélyes hulladék, illetve káros anyag teljes egészében kezelésre és megsemmisítésre került, így nem indokolt az ezzel kapcsolatos céltartalék képzése. 10

12 III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletező információk Míg a társaság 2013-ban teljes évben (12 hónapon át) folytatta tevékenységét, addig 2014-ben hét hónapig üzemelt a július 31-én történt átalakulás következtében. Az eredménykimutatásban így a tárgyévre vonatkozó adatok hét hónap teljesítményét mutatják összehasonlítva az előző év tizenkét havi teljesítményével. Magyarázatként feltüntetésre kerültek a bázis adatok is, melyek a január júliusi időszak nem auditált adatai. 1. Értékesítés nettó árbevétele A Fővárosi Közgyűlés április 24-i ülésén elfogadta a BKSZTT üzemeltetésének átvételéhez szükséges vagyonrendelet-módosítást és a közszolgáltatási (Bérleti és Üzemeltetési) szerződés megfelelő tartalmú módosítását. A fúzióra a február 22-én hozott 138/2013. (02.22.) és 139/2013. (02.22.) sz. Fővárosi Közgyűlési határozatok alapján két fázisban kerül sor. Először a közszolgáltatási tevékenység került átadásra a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, melynek értelmében június hó 01. napjától az a társaság üzemelteti a BKSZTT-t. Míg 2010-ben a társaság árbevétele az év első szakaszában a próbaüzem szolgáltatási megállapodásokból származott, addig a 2011-es év teljes időszakában ez a tényleges üzemeltetésből keletkezett. Ugyanaz igaz a 2012-es évre is azzal, hogy a nettó árbevételben új, a harmadik tisztítási fokozathoz kapcsolódó bevételt is realizált a társaság. Ez a tevékenység átmeneti jellegű, a beruházáshoz kötődik, csak 2012-ben és 2013-ban jelentett bevételt a társaság számára. A május 31-én történt tevékenység átadás következtében a társaságnak a szennyvíztisztításból csak az átadás napjáig származott bevétele, illetve 2013 decemberéig még a harmadik tisztítási fokozathoz köthető beruházás megvalósításával kapcsolatosan jelentkezett bevétel. Valamint június 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt. számára történő tárgyi eszköz bérbeadásból, kiserőművi szolgáltatásból, továbbá közvetített szolgáltatásokból realizált árbevételt a társaság. Ezek a szolgáltatások adták a vállalkozás árbevételét 2014-ben is, kiegészítve a bérelt raktárkonténert bérbeadásából származó bevétellel. A fentiek alapján a társaság eft árbevételt realizált 2014-ben, ami a megelőző évben elért árbevételtől közel 98 %-kal marad el (az előző év hasonló időszakában realizált árbevételtől szintén 98 %-kal kevesebb). Az összeg tartalmazza a BKSZT Kft. munkavállalóinak kirendeléséből adódó költségek áthárítását, (megállapodás alapján) a Fővárosi Vízművek Zrt. által bérelt eszközök bérleti díját, a kiserőmű üzemeltetés-karbantartás szolgáltatását, és az egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokat. A leírtakat az alábbi táblázat szemlélteti. (eft) Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj Tény 2013 Tény hó Tény 2014 Eltérés 2013-hoz Szennyvíztisztítás díja Továbbhárított biztosítás Továbbhárított VTD Továbbhárított iszapkezelési díj Továbbhárított bérleti díj Harmadik fokozat bevétele Egyéb árbevétel Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak a tárgyévben közel 9 mft egyéb bevétele is keletkezett, amely nem tervezett bevétel. Ez a bevétel többek között a Dalkia Zrt. által fizetett kötbér, kisebb összegű kártérítésekből, valamint az ellopott személygépkocsik miatt kártérítésből áll. 11

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

BVK HOLDING ZRT. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING ZRT. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING ZRT. Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben