Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető"

Átírás

1 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ , FAX: 54/ Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető üzemeltetéséről január 1-től december 31-ig terjedő időszakra Püspökladány, március 11. Varga Lajos Ügyvezető igazgató

2 A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft május 1-től végzi a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetését, továbbá ettől az időponttól nyújt temetkezési szolgáltatást a város lakossága számára. A társaság és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés XII/1. pontja alapján, az üzemeltető köteles évente egyszer tájékoztatni a tulajdonost az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és költségekről. Az alábbiakban adunk tájékoztatást a Püspökladányi Város Köztemető üzemeltetéséről, a bevételek és költségek alakulásáról, valamit a működtetés során felmerült problémákról és szerzett tapasztalatokról. A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. mára már két teljes üzemeltetési és szolgáltatásnyújtási évet tudhat maga mögött. A megszerzett tapasztalataink alapján nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a költségeinket továbbra is minimalizálni tudjuk úgy, hogy az semmiféleképpen ne menjen a szolgáltatás színvonalának rovására, valamint továbbra is fenn tudjuk tartani, vagy javítani tudjuk, a meglévő épületeink, eszközeink állagát. A Bihari Hulladékkezelő Kft-vel kötött hulladékszállítási szerződésünk alapján továbbra is lehetőségünk nyílt arra, hogy év közben módosíthattuk a köztemetőben a hulladékszállítás gyakoriságát. Ez azt jelentette, hogy téli időszakban csökkentettünk a szállítás gyakoriságán, tavasztól őszig pedig lehetőségünk nyílt eseti szállítások megrendelésére akkor, amikor a keletkezett szemét mennyisége megkívánta azt. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne csak félig rakott hulladéktároló edényeket üríttessünk a szállításkor, hanem a tárolók környékéről is bele kerüljenek az elszáradt virágok, koszorúk és a hulladéktárolók környezete tiszta, rendezett maradjon. A temetkezési kellékek folyamatos biztosításához rendszeresen versenyeztetjük a beszállítóinkat annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők jó minőségű, árban is megfelelő termékek közül tudjanak választani. A készleteink nagy részét bizományosi értékesítésre vettük át, így ezeknek a költsége csak azt értékesítést követő hónapban merül fel, nem kell előre megfinanszíroznunk azokat. A Városi Köztemetőben évben is folyamatosan biztosítottuk a lakosság számára az ivóvíz vételi, valamint a higiéniai elvárásoknak megfelelő illemhely használati lehetőséget. Az idén is, mint minden évben elvégeztük az épületeink tisztasági meszelését, rendbe tettük a temető egész területén a kifolyók környékét, pótoltuk a tönkretett, ellopott csapokat. Körbe vakoltuk a garázs és raktár épületeinket, az irodaépületben felújítottuk a mosdó helyiséget, zárt szennyvíztározó tartályt telepítettünk le. Az év során folyamatosan gondoztuk a temető növényzetét, nyírtuk a füvet, parkosítottunk, kivágtuk a korhadt, kiöregedett fák egy részét, irtottuk a sok vadon nőtt ecetfa, csipkebogyó, líciumhajtást a temető rendezettsége érdekében. A 5-ös tábla mögötti területen feltöltésre került 0,8 ha mély fekvésű területet. Püspökladányi temető üzleti beszámoló

3 Üzemeltetési bevételek és költségek alakulása évben, az előző évekhez hasonlóan, jelen volt a városban az a külső vállalkozó, aki csak szolgáltatási tevékenységet végez, így az összes üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költség a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-t terhelte. Temetések alakulása évben Hónapok Püspökladány Külső Vállalkozó Összesen Urnás Koporsós Urnás Koporsós Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Mindösszesen: A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. a évi üzleti tervében 180 elhunyt temetésével számolt. Az év folyamán 174 elhunyt temetését kellett lebonyolítani a városban. Ebből a Városüzemeltető Kft. 92 koporsós és 50 urnás temetést bonyolított. Ez a 142 db temetés az összes bonyolított temetés 81,61 %-a, ami 6,46 %-kal magasabb, mint 2012-ben. A bevétel kiesés azonban, még így is közel 8 millió forint volt évben. Püspökladányi temető üzleti beszámoló

4 Püspökladányi Temető üzemeltetés, fenntartás költségei január - december hó Megnevezés üzemeltetési ktg-ek szolgáltatás ktg-e teljes ktg. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költsége Bérköltség Értékcsökkenés Aktivált saját teljesítmények értéke: Eladott áruk beszerzési értéke Gépköltség ÖSSZESEN: Közvetett költségek: Összes költség: A fenti táblázat adatai tartalmazzák a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetése és a temetkezési szolgáltatás nyújtása során felmerült költségeket. A temető költségeit, a főkönyvi könyvelésünkben továbbra elkülönítetten tarjuk nyilván annak érdekében, hogy a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő kiadások tételesen kimutathatók legyenek, jól elválasztva a Kft. többi tevékenységének költségétől. Az egyes sorokon kimutatott tételeket egyedileg értékeltük ki az alapján, hogy a teljes költség milyen arányban merült fel az üzemeltetés vagy a szolgáltatásnyújtás érdekében. A Városi köztemető éves anyagköltsége Ft volt, melyből a temető üzemeltetésével kapcsolatos költség Ft, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kiadás Ft. Ez a költségsor tartalmazza a javítás, karbantartáshoz szükséges anyagok, tisztítószerek, temető kisgépekben felhasznált üzemanyag költségeket, munkaruha költségeket, nyomtatvány-irodaszer költségeket, fűtőanyag költséget, vízfelhasználás költségét, villamos energia költséget, valamint a felhasznált egyéb anyagok költségét. Az anyagköltségeink közül duplájára nőtt a vízfelhasználás költsége, melynek oka az volt, hogy régi elöregedett eternit gerincvezetéken január és október hónapban is csőtörésünk volt, amikor is jelentős mennyiségű víz folyt el. Az igénybe vett szolgáltatások éves költsége Ft, melyből üzemeltetési költség Ft, szolgáltatási költség Ft. Legjelentősebb tétel ezek között az a Püspökladányi temető üzleti beszámoló

5 temető Ft-os bérleti díja, szemétszállítás költsége Ft, hamvasztás költsége Ft. Bérköltségen mutatjuk ki a temető dolgozóinak munkabérét, személyi jellegű egyéb kifizetéseit és bér járulékait. Jelenleg a temetőben 6 fő főállású alkalmazott dolgozik. Ebből 1 fő irodai foglalkozású, ő készíti a számlákat, veszi fel az adatokat, segíti a hozzátartozókat a kegyeleti ügyek intézésében. 5 fő fizikai alkalmazott látja el a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő feladatokat. A Püspökladányi Városi Köztemető évi bérköltsége: Ft. Értékcsökkenési leírásként a közvetlenül temető üzemeltetéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök évi amortizációs költségét. Ennek éves összege Ft. Aktivált saját teljesítmények soron annak a vállalkozási munkának az önköltségét számoltuk el, amelyet évben elkezdtük, de a teljesítés áthúzódik a 2014-es évre, és az árbevétel egy része is ebben az évben realizálódik. Aktivált saját teljesítmények értéke: Ft. A Püspökladányi Városi Köztemető fenntartás - üzemeltetés árbevétele január - december hó Megnevezés Összesen: Temető fenntartás-üzemeltetés bevétele Temetési hely értékesítés Létesítmény igénybevételi díj halotthűtéssel Boncterem használata 0 Sírnyitás, visszahantolás Elhunyt, koszorúk sírhoz szállítása Temető fenntartási hozzájárulás Temető-fenntartás, üzemeltetés árbevétele: A Püspökladányi Városi Köztemető szolgáltatási árbevétele január - december hó Temetési szolgáltatás bevétele Temetési kellék értékesítés bevétele Temetési szolgáltatás bevétele Vállalkozási munka bevétele Temetői szolgáltatás árbevétele Püspökladányi Temető éves árbevétele: Püspökladányi temető üzleti beszámoló

6 Főkönyvi könyvelésünkben a költségek elkülönítéséhez hasonlóan, külön főkönyvi számokon tartjuk nyilván a temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban befolyt bevételeket, valamint a szolgáltatásnyújtás során képződött árbevételeinket. Az üzemeltetési költség számlákkal összevetve az üzemeltetési bevétel számlákat megállapíthatjuk, a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetési bevételei, melynek értéke Ft, évben nem fedezték az üzemetetéssel kapcsolatban felmerült kiadásokat, amely Ft volt. A szolgáltatásnyújtás során elért árbevétel évben Ft volt, a költsége Ft. A Püspökladányi Városi Köztemető 2013.évi adózás előtti eredménye: Ft. Ez az eredmény köszönhető annak, az évvégén megrendelt vállalkozási munkának, melynek keretében a Püspökladányi Katolikus temetőben végeztünk exhumálási feladatokat ben továbbra is készen állunk bármilyen külső megrendelés teljesítésére, elsősorban azonban arra számítunk, hogy a helyi temető rendelet országos rendelethez igazításával ki tudjuk szorítani az egyéb temetkezési szolgáltatókat a konkurenciák köréből, ezáltal árbevételünket is maximalizálni tudjuk annak érdekében, hogy 2014-ben is eredményesen zárjuk az évet. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind az Önkormányzat, mind a lakosság elvárásainak maximálisan eleget tegyünk. Püspökladány, március 11. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezető igazgató Püspökladányi temető üzleti beszámoló

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV Budapest, 2013 november 29. Kovács István Ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. ALAPADATOK 2 3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-76/2010. BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Költségek elszámolása és raktárravétel

Költségek elszámolása és raktárravétel Hauserné Dénes Éva Költségek elszámolása és raktárravétel A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 1972-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 204.évi Üzleti terv Bevezetés A Vállalkozás neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Székhely: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásról,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről 1 ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről összeállította: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 2 Tartalom I. A vállalkozás általános bemutatása... 3 II. Gazdálkodási jellemzők... 5 III.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Költségek elszámolása és raktárravétel II.

Költségek elszámolása és raktárravétel II. Hauserné Dénes Éva Költségek elszámolása és raktárravétel II. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 1972-06 A tartalomelem

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Önköltség számítás szabályzat 1 Bevezetés A Számviteli Politika keretében a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetnek el kell készíteni

Részletesebben

A Szövetség gazdálkodása. 2010. április. 3. A Szövetség gazdálkodása. a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

A Szövetség gazdálkodása. 2010. április. 3. A Szövetség gazdálkodása. a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 1 A Szövetség gazdálkodása 2010. április 3. A Szövetség gazdálkodása a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról b.) 2009. évi mérleg, eredmény-levezetés és közhasznúsági jelentés megállapítása

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. február

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához. 2011 év

Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához. 2011 év 14706211-9104-572-03 Statisztikai számjel Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 2011 év Kecskemét,

Részletesebben

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben