Szakmai beszámoló év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT"

Átírás

1 El terjesztés 1. sz. melléklete Szakmai beszámoló év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.:

2 I. A vállalkozás története I./1. A sportiskola Miskolc Megyei Jogú Város képvisel testülete februári közgy lésén határozatot fogadott el Városi Sportiskola létrehozásáról 10 sportággal (atlétika birkózás cselgáncs jégkorong kézilabda kosárlabda labdarúgás röplabda torna úszás). Az eltelt id szakban további sportágakkal szélesedett a sportiskola képzési rendszere (ökölvívás kajak-kenu asztalitenisz tájékozódási futás). Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése szeptember 8-án megtartott közgy lésén a VIII-243/23.211/2011. számú határozata alapján a sportiskola beindította a vízilabda szakosztályát. A 2011-es évben a felsorolt 15 sportágban 72 edz irányításával 1365 végzett folyamatos sportmunkát. A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet m ködtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelent s döntések következményei általában esztend kkel kés bb jelentkeznek. A nemzetközi az országos és a helyi társadalmi gazdasági változásokhoz igazodva azok várható hatásaira építve figyelembe véve a jogszabályok által el írt önkormányzati kötelezettségeket vált szükségessé a több mint tíz évvel ezel tt alapított Intézmény (Miskolc Városi Sportiskola) modernizálása és az új kihívásokhoz való igazítása. A sportiskola régi finanszírozási rendszere és a napjainkra jellemz gazdálkodási szemléletváltási kényszer megkövetelte a rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztését a sporttal kapcsolatos feladatellátás terén is. Az eredményes gazdálkodás az önfinanszírozó fenntartható m ködés és fejlesztés elérése és a m ködés racionalizálási követelménye a régi szervezeti keretek között nem vagy csak nehézségek és veszteségek árán volt teljesíthet. Fentiek mellett a Sportiskola költségvetési intézményi jellegéb l fakadó bevételi lehet ségek korlátozottsága és a költséggazdálkodási korlátai a régi m ködési formában jelent sen megnehezítették a feladatellátást tól a sportiskolát nonprofit gazdasági társasággá átalakította Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Sportiskola számára a piaci környezethez való alkalmazkodás kitörési lehet séget jelentett likviditási helyzete évi üzleti évben a tulajdonosi szemlélet üzemeltetéssel jelent sen javult Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése IX-263/23.394/2011. számú határozata alapján a a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft cég- és rövidített neve kiegészült a neve elé került az MVSI mozaikszó. A név elé került rövidített mozaikszó használatát a különböz sportágak szakszövetségénél regisztrált sportiskolai sportolók nyilvántartásának megkönnyítése indokolta ezzel a változtatással kiküszöbölhet lett a korábbi gyakorlatban névhasonlóságból el forduló jogi személyek hibás nyilvántartása. I./2. Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelésének sportszakmai összefoglalója Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése a 2011-es évben elfogadta Miskolc Megyei Jogú Város Sportkoncepcióját amelyben kiemelt szerepet kapott a sportiskola utánpótlás-nevelése. Ennek alapján a gazdasági társaság egyik tevékenységi köre az utánpótlás nevelés fejlesztés amely biztosítja a sportiskolában m köd 15 szakosztály színvonalas szakmai utánpótlás

3 képzését. A Miskolcon m köd sportegyesületekkel együttm ködési szerz dést kötött a sportiskola ezzel biztosítva a gyermekek továbblépését a feln tt korosztályba. Az élsport utánpótlása érdekében meger sítésre került a kiválasztási rendszer a tehetséges sportolók megtartása érdekében amat r sportolói szerz dések megkötésére került sor. Ezek a szerz dések biztosították mindkét fél számára a kiszámítható jogi kereteket. Ezen intézkedés gazdasági el nyeként jelentkezett a tehetséges sportolók átigazolási díjának bevételként történ elszámolása. I./3. TAO pályázatok Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft 2011-ben. kihasználva a törvényi hátteret és a Sportszervezet egyedi lehet ségeit adottságait négy csapatsportág fejlesztésére (kosárlabda jégkorong vízilabda kézilabda) nyújtott be pályázatot illetve készített sportfejlesztési programot. A programok f célja a sportágak min ségi utánpótlásának a biztosítása. A sportágakban szerepl fiatalok számának a növelésének fontos eszközeként funkcionál az edzés és versenyeztetés infrastrukturális és sportszakmai hátterének a fejlesztése valamint a szükséges sporteszközök és felszerelések beszerzése. A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok: évi I. törvény a sportról évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefügg egyes törvények módosításáról A Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról felhasználásáról a támogatás elszámolásának és ellen rzésének valamint visszafizetésének szabályairól Megpályázott és elnyert támogatások sportáganként 2011-ben: Kosárlabda Jégkorong Sportág Jogcímek támogatás Ft Önrész Ft Összesen Ft Utánpótlás nevelés fejlesztés Utánpótlás nevelés fejlesztés Tárgyi eszközök beruházás Összesen Vízilabda Utánpótlás nevelés fejlesztés Kézilabda Utánpótlás nevelés fejlesztés összesen:

4 I./4 Kötelez iskolai úszásoktatás Az önkormányzati fenntartású általános iskolai tanulók úszásoktatása Miskolcon az iskolai testnevelés órák keretében a testnevelésre fordítható óraszám terhére történik országos törvényi szabályozás alapján. Az oktatás két helyszínen az MVSI Nonprofit Kft. kezelésében m köd Kemény Dénes Városi Sportuszodában és a Diósgy ri Tanuszodában történik. A rendelkezésre álló vízfelület optimális kihasználása érdekében a kötelez úszásoktatást a két uszodában 6 f az MVSI Nonprofit Kft. alkalmazásában álló szakképzett úszásoktató végzi. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVSI fontos feladatának és céljának tekinti hogy az alsó tagozat befejezésére a gyermekek tanuljanak meg úszni. A térítésmentes oktatásra a diákokat bérelt autóbusz szállítja az uszodába ennek fedezetét a városi költségvetés finanszírozza. A kib vült tárgyi és személyi feltételeket kihasználva megvalósult az úszásban érintett szakemberek részér l több éve felmerült egymásra épül oktatási modell. Az elképzelés alapján az els lépcs ben a nagycsoportos óvodások vesznek részt a 10 alkalmas oktatásban majd ezt követ en els osztályban szintén 10 és végül második osztályban 15 alkalommal tanulják a mellúszás alapjait megszilárdítják úszástudásukat a gyermekek. Miskolc Megyei Jogú Városban a kötelez iskolai úszásoktatás tárgyi és személyi feltételei megfelel ek. Létszámadatok a január 1 december 31. közötti id szak oktatásáról: Kemény Dénes Városi Sportuszoda Önkormányzati fenntartású iskolák Egyházi fenntartású iskolák Miskolci óvodák Vidéki óvodák Diósgy ri Tanuszoda Önkormányzati fenntartású iskolák Egyházi fenntartású iskolák Miskolci óvodák 1205 tanuló 193 tanuló 206 gyerek 247 gyerek 1244 tanuló 195 tanuló 133 gyerek Nyári Vízipók Tábor A kötelez úszásoktatás az iskolai tanév rendjéhez igazodik így a nyári id szakban az úszásoktatást végz munkavállalók az MVSI Nonprofit Kft. által általános iskolai tanulók részére meghirdetett és megszervezett Vízipók elnevezés nyári napközis táborban dolgoztak. A június 20-tól augusztus 19-ig tartó 7 egyhetes id tartamú turnusokban a résztvev gyerekek hétf l-péntekig naponta óra között a 15 órás uszodai foglalkozások mellett több sportág alapjaival ismerkedhettek meg. Az egész napi felügyeletr l szakképzett pedagógusok gondoskodtak a napi 3 étkezést a szervez Sportiskola biztosította. A Vízipók Táborban összesen 536 tanuló töltötte el tartalmasan a nyári vakáció egy részét.

5 I./5. Kemény Dénes Városi Sportuszoda A évben átadott Kemény Dénes Városi Sportuszoda ¾ részben a MIBERSZOLG Kft. ¼ részben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. Az üzemeltetést az MVSI Nonprofit Kft. A évi Egyszer sített Éves beszámoló mellékletét képez közhasznú tevékenységr l szóló tartalmi beszámolóban csatolt Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere által október 20-án kelt JK: 23587/2011. megbízási szerz dés alapján a sportiskola m ködteti a Kemény Dénes Városi Sportuszodát valamint a Diósgy ri Tanuszodát. Ennek törvényi hátterét a sportról szóló évi I. törvény 55.. (1) bekezdése képezi. A Kemény Dénes Sportuszodában 2011-ben az alábbiakban felsorolt sportrendezvények kerültek megrendezésre február Volvo Kupa nemzetközi Férfi Vízilabda Torna A háromszoros olimpiai bajnok magyar válogatott házigazdaként Ausztrália Németország és Kanada válogatottjával mérte össze tudását és aratott tornagy zelmet. A kiemelked eseményre mobil lelátók kerültek felállításra így 1000 néz vel több tudta megtekinteni a mérk zéseket március 26. Víz Világnapi Úszóverseny Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség és a Borsod Megyei Hidrológiai Társaság május 7. Béka Delfin Gyermek Megyei Úszó Bajnokság Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség június 4. Regionális Úszóverseny. Béka delfin korosztály részére. Rendez Swimming Pentathlon Club piaci alapon megállapított bérleti díjat fizetett a Kemény Dénes Városi Sportuszoda használatáért június Búvár Országos Bajnokság A Magyar Búvár Szövetség megbízásából került megrendezésre a junior és feln tt korosztály Országos Bajnoksága amely verseny a kés bbiekben megrendezésre kerül Junior EB próbája volt július Búvár és Uszonyos Junior Európa Bajnokság A 4 napos 24 nemzet versenyz it felvonultató Európa Bajnokság színvonalas megrendezéséért írásos elismer gratulációt kapott az MVSI Nonprofit Kft. Magyar Búvár Szövetség elnökét l Dr. Nyíri Ivántól. A versenyen a sok kiemelked eredmény közül említést érdemel Korenevskaya Olga uszodánkban felállított világcsúcsa július Úszó Gyermek Országos Bajnokság a Magyar Úszó Szövetség és az MVSI Nonprofit Kft. közös rendezésében. A versenyen 56 egyesület 382 versenyz je állt rajtk re. A rendezés a kiemelked en nagy létszám ellenére problémamentesen került lebonyolításra október 8. Egyetemi Oktatók és Miskolci Nyugdíjasok Úszóversenye Az MVSI Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetemmel és a Miskolci Nyugdíjas Klubbal közösen hagyományteremt céllal rendezte meg az úszóversenyt. Az elkövetkezend években cél a minél nagyobb indulói létszám elérése.

6 2011. október EU Swimming Úszógála Az MVSI Nonprofit Kft. korábbi vezetése 2010 évben vállalt írásos garanciát a fenti verseny megrendezésére amelyet a miskolci Club Laguna SE-vel közösen rendezett meg a Sportiskola. A magyar színeket 20 egyesület 124 versenyz je a külföldieket 12 ország 19 klubjának 233 versenyz je képviselte. A 24 versenyszámban kiemelked eredmények születtek de a f rendez amerikai Julia Galan els dleges célja a sportbaráti kapcsolatok meger sítése volt október 29. Háromtusa és Kéttusa Országos ELIT Bajnokság A versenyt a Swimming Pentathlon Sport Club rendezte az úszóversenyszámokhoz bérelte az Uszodát az MVSI Nonprofit Kft-t l november 12. Bitskey Zoltán Úszó Emlékverseny A sok évre visszatekint hagyományos nemzetközi úszóversenyt a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetséggel közösen rendezte az MVSI Nonprofit Kft. A 4 külföldi ország versenyz in kívül a hazai színeket 22 egyesület képviselte december 3. Megyei Béka Delfin Bajnokság Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség az MVSI Nonprofit Kft. támogatásával december 5-6. Diákolimpia Úszás Városi Dönt A Miskolc Városi Diáksport Szövetség rendezte a felmen rendszer úszóversenyt december Central European Countries Juniors Meeting A Magyar Úszó Szövetség által kiírt pályázat elnyerése alapján rendezte meg a komoly hagyományokkal rendelkez versenyt intézményünk. A hét külföldi ország és a magyar válogatottat alkotó 20 versenyz 24 versenyszámban mérte össze tudását. A Magyar Úszó Szövetség f titkára Dr. Szabó Tünde levélben köszönte meg a hibátlan rendezést. Felhasznált energia racionalizálása 2011 MIVÍZ 2010 évi felhasznált mennyiség m évi ár /Ft/m 3 / Ár Megtakarítás 2011 évi felhasznált mennyiség m évi ár /Ft/m 3 / MIH 2010 évi felhasznált mennyiség /GJ/ Tervezett ár /Ft/GJ/ évi felhasznált mennyiség /GJ/ Megvalósult ár /Ft/MW/ évi tervezett lekötött teljesítmény /MW/ Tervezett ár /Ft/GJ/ évi lekötött teljesítmény /MW/ Megvalósult ár /Ft/MW/

7 ÉMÁSZ 2010 évi felhasznált mennyiség /KWh/ Induló ár /Ft/KWh/ évi felhasznált mennyiség /KWh/ Megvalósult ár /Ft/KWh/ évi tervezett lekötött teljesítmény /KW/ Tervezett ár /Ft/KW/ évi lekötött teljesítmény /KW/ Megvalósult ár /Ft/KW/ Összesen I./6. Diósgy ri Tanuszoda Az 1982-ben átadott létesítmény hosszú évekig egyedüli fedett létesítményként próbált megfelelni a közönség a kötelez iskolai úszásoktatás az iskolai tömegsport és versenysport sokrét és nagy terhelést jelent igényeinek. Az építés idején elfogadott általános m szaki technológia színvonal mára azt eredményezte hogy a létesítmény számos tekintetben felújításra korszer sítésre szorul. A 2011-es évben az épület rendeltetésszer használatához szükséges állagmegóvó intézkedések hatására az uszoda folyamatos m ködése (kivéve a nyári leállást) biztosított volt. A létesítményben december 4-én került megrendezésre az MVSI Mikulás Kupa Úszóverseny. A versenyen 120 gyermek vett részt és a sikeres hangulatos lebonyolítás mellett megtörtént a sportiskola úszó szakosztályában úszó kezd versenyz k szintfelmérése. Diósgy ri Tanuszoda 2011 évi energia felhasználása 2011 Víz /m 3 / Villany /kwh/ Gáz /m 3 / január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen: ügyvezet igazgató

8 El terjesztés 2. sz. melléklete Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. a vállalkozás címe december 31. EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Keltezés: május 09. ügyvezet igazgató

9 Statisztikai számjel vagy adószám: A társaság megnevezése: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft A társaság címe: 3515 Miskolc Egyetem út 2. Kett s könyvvitelt vezet vállalkozások egyszer sített éves beszámolójának mérlege év Sorszám El év(ek) A tétel megnevezése El év helyesbítései ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok E Ft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív id beli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ügyvezet igazgató

10 Statisztikai számjel vagy adószám: A társaság megnevezése: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft A társaság címe: 3515 Miskolc Egyetem út 2. Kett s könyvvitelt vezet vállalkozások egyszer sített éves beszámolójának mérlege év Sorszám El év(ek) A tétel megnevezése El év helyesbítései FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok E Ft-ban Tárgyév D. Saját T ke I. Induló t ke / Jegyzett t ke II. Jegyzett de még be nem fizetett t ke III. T ketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Értékelési tartalék értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id beli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ügyvezet igazgató

11 Statisztikai számjel vagy adószám: A társaság megnevezése: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft A társaság címe: 3515 Miskolc Egyetem út 2. Kett s könyvvitelt vezet vállalkozások egyszer sített éves beszámolójának eredmény kimutatása év adatok e Ft-ban El év(ek) El évi helyesbítései Tárgyévi 01 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke 03. III. Egyéb bevételek Ebb l: Visszaírt értékvesztés 05. IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebb l: Értékvesztés A. Üzemi üzleti tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi m veletek bevételei Értékelési különbözet 13. IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai Értékelési különbözet 15. B. Pénzügyi m veletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek 18. XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás el tti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség 22. F. Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Miskolc május 09. ügyvezet igazgató

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. a vállalkozás címe Kiegészít melléklet A évi Egyszer sített Éves Beszámolóhoz Tartalom: - a vállalkozás bemutatása - a Számviteli politika f bb vonásai - vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Keltezés: május 09. ügyvezet igazgató

13 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás bemutatása Neve: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Rövidített neve: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft Székhelye: 3515 Miskolc Egyetem út 2. ködési forma: Korlátolt Felel sség Társaság Telephelye: 3530 Miskolc Leszih Andor u. 4. Cégjegyzék száma: Törzst ke: Ft Tulajdonos: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc Városház tér 8. Törvényes Képvisel : Dr Szabó Brigitta 3532 Miskolc Tátra u. 34 A vállalkozás egyszemélyi felel s vezet je Dr Szabó Brigitta ügyvezet Internetes honlap címe: A cég f tevékenysége: Egyéb sporttevékenység A számviteli rendért felel s mérlegképes könyvel : Süt né Jenei Andrea Nyilvántartási száma: ; nyilvántartásba vétel dátuma: Budapest július 21. Felügyel Bizottság A Felügyel Bizottság az Alapító számára ellen rzi a Társaság m ködését és gazdálkodását. A Felügyel Bizottság tagjait (legalább 3 f ) az Alapító jelöli ki határozott legfeljebb 3 év id tartamra amely megbízás meghosszabbítható illetve az FB bármely tagja a határozott id lejárata el tt is visszahívható. A Felügyel Bizottság tagjai a tisztség elfogadásáról kötelesek nyilatkozni.

14 Felügyel Bizottság 3 tagból áll: Illyés Miklós elnök Bachner András tag Lénárt György tag A társaság könyvvizsgálója H&H Homor és Társai Kft (3530 Miskolc Pet fi u. 2. II/2. cégjegyzék száma: kamarai nyilvántartási szám: ) Könyvvizsgálatért személyében is felel s Homor József kamarai tag könyvvizsgáló (3530 Miskolc Pet fi u. 2. II/2. kamarai tagsági száma: ) A könyvvizsgálat díja: havi Ft + ÁFA A társaság jogi képvisel je A Társaság jogi képviseletét: dr. Fodor Gyöngyi ügyvéd (3525 Miskolc Kis-Hunyad u. 6.földszin 4. ügyvédi igazolvány száma: Ü nyilvántartási száma: Borsod Megyei Ügyvédi Kamara: ) Kapcsolt vállalkozások: A Társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szerepl megállapodásokból származó kockázatok nincsenek A Társaság a vezet tisztségvisel knek az igazgatóságnak a felügyel bizottság tagjainak nem folyósított el leget és kölcsönt nevükben nem vállalt garanciát. A kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. A Számviteli politika meghatározó elemei: A számviteli politika A számviteli törvény el írásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége amely a társaság adottságainak körülményeinek leginkább megfelel számviteli rendszer kialakítását alapozza meg.

15 A számviteli politika célja: Az egyszer sített éves beszámolóban bemutatni a társaság vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét. A számviteli alapelvekre és a vezetés által kialakított irányelvekre alapozva valóságos és megbízható összképet adjon. A beszámolási forma meghatározása: A számviteli törvény ismérvei alapján egyszer sített éves beszámoló készítése került megválasztásra. A mérleg formája: Az egyszer sített éves beszámoló mérleg "A" változatban készül el. Társaságunknál nincsenek mérlegen kívüli tételek. Az eredménykimutatás formája: Az egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása összköltség eljárással A változat szerint készül. A beszámoló készítési id pontjának meghatározása: Az egyszer sített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31-e. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követ év március 31. Az értékcsökkenési leírás módszere: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt - lineáris kulcsok alkalmazásával - negyedévente a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyeztetés során az egyez séget a számítógépes nyilvántartás és a f könyvi nyilvántartás alapján ellen rzi a Társaság. A terven felüli értékcsökkenések elszámolását a számviteli törvényben leírtak szerint kezeljük. Maradványértéket akkor számolunk el ha a hasznos élettartam végén a maradványérték meghaladja az 500 e Ft-ot.

16 Értékvesztés elszámolása: Általában a számviteli törvény el írásai szerint egyedi min sítés alapján. A vev k értékvesztésének elszámolását az alábbiak alapján alkalmazzuk: Értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege közötti különbözet összegében ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. Értékvesztésnél a csoportos értékvesztés lehet ségét alkalmazza a Társaság az adósonként 1 millió forintot meg nem haladó követelésekre az 1 millió forint feletti adósokat egyedi értékelés alkalmazására kerül sor a rendelkezésre álló információk alkalmazásával. Min sítéshez szükséges információ hiányában az adós a legmagasabb lejáratú kategóriába tartozó számlatartozása alapján kerül min sítésre az adós teljes tartozása. Nem számolható el értékvesztés a tulajdonossal és a tulajdonos érdekeltségi körébe tartozó társaságokkal intézményekkel szembeni követelésekkel és követelés jelleg tételekre. A visszaírások elszámolása: A számviteli törvény el írásainak megfelel en. A számviteli elszámolás szempontjából min sítést igényl témakörök: - jelent s összeg hibának kell tekinteni ha az ellen rzéssel önellen rzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg f összeg 2 százalékát vagy ha a mérleg f összeg 2 százaléka meghaladja az ötszázmillió forintot akkor ötszázmillió forint. - a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthet ha az ellen rzéssel önellen rzéssel feltárt jelent s összeg hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megel üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke értékét több mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti. Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelent snek és tartósnak tekinthet : - a befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelent befektetések bekerülési és saját t ke/jegyzett t ke aránya alapján számított értéke közötti veszteség jelleg különbözet ha a 20%-ot meghaladja.

17 Egyszer sített éves beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségnek a Társaság úgy tesz eleget hogy az egyszer sített éves beszámolót a KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közrem köd Szolgálatnak (a befizetett közzétételi díj igazolásával) megküldi. Ezen felül a közhasznúsági jelentéssel együtt a Társaságunk a honlapján is közzé teszi. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. II. SPECIFIKUS RÉSZ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések évi könyvvizsgálat során feltárásra kerül el éveket érint jelent s összeg hibák: szeptemberében SEC /20009 számon vagyonkezelési szerz dést kötött a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. A vagyonkezelési megállapodás tárgya a 33937/2 hrsz. Számú Városi Uszoda (Diósgy ri Uszoda) vagyonkezelésbe adása határozatlan id tartamra. A Társaságunk a Diósgy ri Uszodát a évi mérlegben vette állományba az Önkormányzat által átadott kimutatás alapján. Ennek értelmében a Telek Épület és az egyéb Építmény bruttó és nettó értékét a befektetett eszközök állománya és a hosszú lejárati kötelezettségek mérleg sora tartalmazza évben a kapott kaució (mely összege e Ft) a kötelezettségek helyett a bevételek között lett kimutatva 2011-ben önellen rzéssel módosítottuk. Az üdülési csekkek értéke (2010 évben) bruttó módon szerepelt a bevételeinkben ezért 2011-évben lett nettó + áfa értéken korrigálva a könyvelésben és 2010 években a Társaság összesen e Ft összeg áfa részletet fizetett meg az Adóhatóságnak. Ez a áfa tartozás a korábban intézményként m köd

18 Sportiskola tartozása volt. Ezen összeg a 2009 és 2010 évben nem került ráfordításként a könyvekben elszámolásra ezért évben történt meg a ráfordításként való könyvelése. A Befektetett eszközök állományának változását az 1. számú táblázat tartalmazza. A mérlegsorok leltára - amely a f könyvi kivonatban nem egy összegben szerepl mérlegsorokat tartalmazza - a 2. Számú táblázatban található. 1. Számú táblázat A Befektetett eszközök állományának változását az 1. számú táblázat (Ft-ban) tartalmazza. Szla szám megnevezés Bruttó érték Écs. Nettó érték 11 Vagyon érték jog Vásárolt szoftver Épület (Leszih úti Bölcsöde) Vagyonkezelésbe vett Diósgy ri Uszoda Telek Épület Egyéb építmény Számítástechnikai eszk Egyéb ber.felsz Egyéb eszközök felsz Irodai ber szakmai eszközök sporteszközök egyéb eszközök szerszámok összesen A Befektetett eszközök nyitó állománya e Ft a évi jelent s összeg feltárt hiba következtében önellen rzés szerinti e Ft. A évi záró állományunk e Ft

19 2. Számú táblázat MÉRLEGSOROK LELTÁRA Szla.szám Neve Összeg 311 VEV K Vev k értékvesztés Egyéb követelések Társasági adó Kötelezettségek tartozik E Szállítók 113 Illetékek-pótlékok 29 Követelések összesen E Ft-ban Szla.szám Neve Összeg HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG K VAGYONKEZELÉSBE ÁTVETT ESZKÖZ K RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK VEV K K SZÁLLÍTÓK K SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZ. K EHO BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K EGBIZT.JÁRULÉK TERMÉSZETBENI K NYUGDÍJJÁRULÉK K MAGÁNSZEMÉLYT TERHEL EKHO K KÉSEDELMI PÓTLÉK K ÁFA BEFIZETÉS K MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI K EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG K RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK K 560 Kötelezettségek összesen E Ft-ban

20 A Kft gazdálkodásának és vagyoni helyzetének alakulása A vagyoni helyzetet számszer sít mutatók: Megnevezés Me Befektetett eszközök aránya % Forgóeszköz aránya % Aktív id beli elhatárolások aránya % Saját t ke arány % Kötelezettségek aránya % Passzív id beli elhatárolások aránya % Az eszközök összetételének arányában az el id szakhoz képest a következ változás történt. A befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke én e Ft én e Ft. A jelent s mérték változás oka hogy a társaság jén vette állományba a én vagyonkezelésbe vett Diósgy ri Uszodát e Ft értékben mely összeg növelte a hosszú lejáratú kötelezettségek értékét is a mérleg forrás oldalán a számviteli törvény el írásainak megfelel en. A feltárt jelent s összeg hiba következtében háromoszlopos mérleg és eredmény kimutatás készült. A forgóeszközök aránya több mint 20 % ponttal emelkedett az el id szakhoz képest. Ennek oka hogy a társaság bankszámláin év végén rendelkezésre álló összeg e Ft. A kötelezettségek mérlegf összeghez viszonyított aránya csökkenést mutat összegében azonban jelent s növekedés e Ft - látszik az el évhez képest. Ennek oka egyrészt a korábbikban említett vagyonkezelésbe vett uszoda kimutatása a hosszú lejáratú kötelezettségek között e Ft- másrészt jelent s a szállító állomány el évhez képesti növekedése mely emelkedés összegszer en e Ft. A passzív id beli elhatárolások aránya mintegy 35 % ponttal emelkedett. Ezt els sorban a bevételek passzív id beli elhatárolásának emelkedése eredményezte. A társaság TAO pályázat kapcsán e Ft a tárgyévben fel nem használt támogatási összeget mutat ki a mérlegben. A társaság a 2011 évben nyereséget realizált melynek következtében a jegyzett t ke saját ke arány javulást mutat az el id szakhoz képest. Azonban a jegyzett t ke aránya ennek

Szakmai beszámoló. 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Szakmai beszámoló. 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT Szakmai beszámoló 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.: + 36 46-414-056 http://www.mvsi.hu I. A vállalkozás története I./1. A sportiskola

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása 30 3. A

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben