Szakmai beszámoló év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT"

Átírás

1 El terjesztés 1. sz. melléklete Szakmai beszámoló év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.:

2 I. A vállalkozás története I./1. A sportiskola Miskolc Megyei Jogú Város képvisel testülete februári közgy lésén határozatot fogadott el Városi Sportiskola létrehozásáról 10 sportággal (atlétika birkózás cselgáncs jégkorong kézilabda kosárlabda labdarúgás röplabda torna úszás). Az eltelt id szakban további sportágakkal szélesedett a sportiskola képzési rendszere (ökölvívás kajak-kenu asztalitenisz tájékozódási futás). Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése szeptember 8-án megtartott közgy lésén a VIII-243/23.211/2011. számú határozata alapján a sportiskola beindította a vízilabda szakosztályát. A 2011-es évben a felsorolt 15 sportágban 72 edz irányításával 1365 végzett folyamatos sportmunkát. A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet m ködtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelent s döntések következményei általában esztend kkel kés bb jelentkeznek. A nemzetközi az országos és a helyi társadalmi gazdasági változásokhoz igazodva azok várható hatásaira építve figyelembe véve a jogszabályok által el írt önkormányzati kötelezettségeket vált szükségessé a több mint tíz évvel ezel tt alapított Intézmény (Miskolc Városi Sportiskola) modernizálása és az új kihívásokhoz való igazítása. A sportiskola régi finanszírozási rendszere és a napjainkra jellemz gazdálkodási szemléletváltási kényszer megkövetelte a rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztését a sporttal kapcsolatos feladatellátás terén is. Az eredményes gazdálkodás az önfinanszírozó fenntartható m ködés és fejlesztés elérése és a m ködés racionalizálási követelménye a régi szervezeti keretek között nem vagy csak nehézségek és veszteségek árán volt teljesíthet. Fentiek mellett a Sportiskola költségvetési intézményi jellegéb l fakadó bevételi lehet ségek korlátozottsága és a költséggazdálkodási korlátai a régi m ködési formában jelent sen megnehezítették a feladatellátást tól a sportiskolát nonprofit gazdasági társasággá átalakította Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Sportiskola számára a piaci környezethez való alkalmazkodás kitörési lehet séget jelentett likviditási helyzete évi üzleti évben a tulajdonosi szemlélet üzemeltetéssel jelent sen javult Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése IX-263/23.394/2011. számú határozata alapján a a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft cég- és rövidített neve kiegészült a neve elé került az MVSI mozaikszó. A név elé került rövidített mozaikszó használatát a különböz sportágak szakszövetségénél regisztrált sportiskolai sportolók nyilvántartásának megkönnyítése indokolta ezzel a változtatással kiküszöbölhet lett a korábbi gyakorlatban névhasonlóságból el forduló jogi személyek hibás nyilvántartása. I./2. Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelésének sportszakmai összefoglalója Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése a 2011-es évben elfogadta Miskolc Megyei Jogú Város Sportkoncepcióját amelyben kiemelt szerepet kapott a sportiskola utánpótlás-nevelése. Ennek alapján a gazdasági társaság egyik tevékenységi köre az utánpótlás nevelés fejlesztés amely biztosítja a sportiskolában m köd 15 szakosztály színvonalas szakmai utánpótlás

3 képzését. A Miskolcon m köd sportegyesületekkel együttm ködési szerz dést kötött a sportiskola ezzel biztosítva a gyermekek továbblépését a feln tt korosztályba. Az élsport utánpótlása érdekében meger sítésre került a kiválasztási rendszer a tehetséges sportolók megtartása érdekében amat r sportolói szerz dések megkötésére került sor. Ezek a szerz dések biztosították mindkét fél számára a kiszámítható jogi kereteket. Ezen intézkedés gazdasági el nyeként jelentkezett a tehetséges sportolók átigazolási díjának bevételként történ elszámolása. I./3. TAO pályázatok Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft 2011-ben. kihasználva a törvényi hátteret és a Sportszervezet egyedi lehet ségeit adottságait négy csapatsportág fejlesztésére (kosárlabda jégkorong vízilabda kézilabda) nyújtott be pályázatot illetve készített sportfejlesztési programot. A programok f célja a sportágak min ségi utánpótlásának a biztosítása. A sportágakban szerepl fiatalok számának a növelésének fontos eszközeként funkcionál az edzés és versenyeztetés infrastrukturális és sportszakmai hátterének a fejlesztése valamint a szükséges sporteszközök és felszerelések beszerzése. A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok: évi I. törvény a sportról évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefügg egyes törvények módosításáról A Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról felhasználásáról a támogatás elszámolásának és ellen rzésének valamint visszafizetésének szabályairól Megpályázott és elnyert támogatások sportáganként 2011-ben: Kosárlabda Jégkorong Sportág Jogcímek támogatás Ft Önrész Ft Összesen Ft Utánpótlás nevelés fejlesztés Utánpótlás nevelés fejlesztés Tárgyi eszközök beruházás Összesen Vízilabda Utánpótlás nevelés fejlesztés Kézilabda Utánpótlás nevelés fejlesztés összesen:

4 I./4 Kötelez iskolai úszásoktatás Az önkormányzati fenntartású általános iskolai tanulók úszásoktatása Miskolcon az iskolai testnevelés órák keretében a testnevelésre fordítható óraszám terhére történik országos törvényi szabályozás alapján. Az oktatás két helyszínen az MVSI Nonprofit Kft. kezelésében m köd Kemény Dénes Városi Sportuszodában és a Diósgy ri Tanuszodában történik. A rendelkezésre álló vízfelület optimális kihasználása érdekében a kötelez úszásoktatást a két uszodában 6 f az MVSI Nonprofit Kft. alkalmazásában álló szakképzett úszásoktató végzi. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVSI fontos feladatának és céljának tekinti hogy az alsó tagozat befejezésére a gyermekek tanuljanak meg úszni. A térítésmentes oktatásra a diákokat bérelt autóbusz szállítja az uszodába ennek fedezetét a városi költségvetés finanszírozza. A kib vült tárgyi és személyi feltételeket kihasználva megvalósult az úszásban érintett szakemberek részér l több éve felmerült egymásra épül oktatási modell. Az elképzelés alapján az els lépcs ben a nagycsoportos óvodások vesznek részt a 10 alkalmas oktatásban majd ezt követ en els osztályban szintén 10 és végül második osztályban 15 alkalommal tanulják a mellúszás alapjait megszilárdítják úszástudásukat a gyermekek. Miskolc Megyei Jogú Városban a kötelez iskolai úszásoktatás tárgyi és személyi feltételei megfelel ek. Létszámadatok a január 1 december 31. közötti id szak oktatásáról: Kemény Dénes Városi Sportuszoda Önkormányzati fenntartású iskolák Egyházi fenntartású iskolák Miskolci óvodák Vidéki óvodák Diósgy ri Tanuszoda Önkormányzati fenntartású iskolák Egyházi fenntartású iskolák Miskolci óvodák 1205 tanuló 193 tanuló 206 gyerek 247 gyerek 1244 tanuló 195 tanuló 133 gyerek Nyári Vízipók Tábor A kötelez úszásoktatás az iskolai tanév rendjéhez igazodik így a nyári id szakban az úszásoktatást végz munkavállalók az MVSI Nonprofit Kft. által általános iskolai tanulók részére meghirdetett és megszervezett Vízipók elnevezés nyári napközis táborban dolgoztak. A június 20-tól augusztus 19-ig tartó 7 egyhetes id tartamú turnusokban a résztvev gyerekek hétf l-péntekig naponta óra között a 15 órás uszodai foglalkozások mellett több sportág alapjaival ismerkedhettek meg. Az egész napi felügyeletr l szakképzett pedagógusok gondoskodtak a napi 3 étkezést a szervez Sportiskola biztosította. A Vízipók Táborban összesen 536 tanuló töltötte el tartalmasan a nyári vakáció egy részét.

5 I./5. Kemény Dénes Városi Sportuszoda A évben átadott Kemény Dénes Városi Sportuszoda ¾ részben a MIBERSZOLG Kft. ¼ részben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. Az üzemeltetést az MVSI Nonprofit Kft. A évi Egyszer sített Éves beszámoló mellékletét képez közhasznú tevékenységr l szóló tartalmi beszámolóban csatolt Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere által október 20-án kelt JK: 23587/2011. megbízási szerz dés alapján a sportiskola m ködteti a Kemény Dénes Városi Sportuszodát valamint a Diósgy ri Tanuszodát. Ennek törvényi hátterét a sportról szóló évi I. törvény 55.. (1) bekezdése képezi. A Kemény Dénes Sportuszodában 2011-ben az alábbiakban felsorolt sportrendezvények kerültek megrendezésre február Volvo Kupa nemzetközi Férfi Vízilabda Torna A háromszoros olimpiai bajnok magyar válogatott házigazdaként Ausztrália Németország és Kanada válogatottjával mérte össze tudását és aratott tornagy zelmet. A kiemelked eseményre mobil lelátók kerültek felállításra így 1000 néz vel több tudta megtekinteni a mérk zéseket március 26. Víz Világnapi Úszóverseny Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség és a Borsod Megyei Hidrológiai Társaság május 7. Béka Delfin Gyermek Megyei Úszó Bajnokság Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség június 4. Regionális Úszóverseny. Béka delfin korosztály részére. Rendez Swimming Pentathlon Club piaci alapon megállapított bérleti díjat fizetett a Kemény Dénes Városi Sportuszoda használatáért június Búvár Országos Bajnokság A Magyar Búvár Szövetség megbízásából került megrendezésre a junior és feln tt korosztály Országos Bajnoksága amely verseny a kés bbiekben megrendezésre kerül Junior EB próbája volt július Búvár és Uszonyos Junior Európa Bajnokság A 4 napos 24 nemzet versenyz it felvonultató Európa Bajnokság színvonalas megrendezéséért írásos elismer gratulációt kapott az MVSI Nonprofit Kft. Magyar Búvár Szövetség elnökét l Dr. Nyíri Ivántól. A versenyen a sok kiemelked eredmény közül említést érdemel Korenevskaya Olga uszodánkban felállított világcsúcsa július Úszó Gyermek Országos Bajnokság a Magyar Úszó Szövetség és az MVSI Nonprofit Kft. közös rendezésében. A versenyen 56 egyesület 382 versenyz je állt rajtk re. A rendezés a kiemelked en nagy létszám ellenére problémamentesen került lebonyolításra október 8. Egyetemi Oktatók és Miskolci Nyugdíjasok Úszóversenye Az MVSI Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetemmel és a Miskolci Nyugdíjas Klubbal közösen hagyományteremt céllal rendezte meg az úszóversenyt. Az elkövetkezend években cél a minél nagyobb indulói létszám elérése.

6 2011. október EU Swimming Úszógála Az MVSI Nonprofit Kft. korábbi vezetése 2010 évben vállalt írásos garanciát a fenti verseny megrendezésére amelyet a miskolci Club Laguna SE-vel közösen rendezett meg a Sportiskola. A magyar színeket 20 egyesület 124 versenyz je a külföldieket 12 ország 19 klubjának 233 versenyz je képviselte. A 24 versenyszámban kiemelked eredmények születtek de a f rendez amerikai Julia Galan els dleges célja a sportbaráti kapcsolatok meger sítése volt október 29. Háromtusa és Kéttusa Országos ELIT Bajnokság A versenyt a Swimming Pentathlon Sport Club rendezte az úszóversenyszámokhoz bérelte az Uszodát az MVSI Nonprofit Kft-t l november 12. Bitskey Zoltán Úszó Emlékverseny A sok évre visszatekint hagyományos nemzetközi úszóversenyt a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetséggel közösen rendezte az MVSI Nonprofit Kft. A 4 külföldi ország versenyz in kívül a hazai színeket 22 egyesület képviselte december 3. Megyei Béka Delfin Bajnokság Rendez a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség az MVSI Nonprofit Kft. támogatásával december 5-6. Diákolimpia Úszás Városi Dönt A Miskolc Városi Diáksport Szövetség rendezte a felmen rendszer úszóversenyt december Central European Countries Juniors Meeting A Magyar Úszó Szövetség által kiírt pályázat elnyerése alapján rendezte meg a komoly hagyományokkal rendelkez versenyt intézményünk. A hét külföldi ország és a magyar válogatottat alkotó 20 versenyz 24 versenyszámban mérte össze tudását. A Magyar Úszó Szövetség f titkára Dr. Szabó Tünde levélben köszönte meg a hibátlan rendezést. Felhasznált energia racionalizálása 2011 MIVÍZ 2010 évi felhasznált mennyiség m évi ár /Ft/m 3 / Ár Megtakarítás 2011 évi felhasznált mennyiség m évi ár /Ft/m 3 / MIH 2010 évi felhasznált mennyiség /GJ/ Tervezett ár /Ft/GJ/ évi felhasznált mennyiség /GJ/ Megvalósult ár /Ft/MW/ évi tervezett lekötött teljesítmény /MW/ Tervezett ár /Ft/GJ/ évi lekötött teljesítmény /MW/ Megvalósult ár /Ft/MW/

7 ÉMÁSZ 2010 évi felhasznált mennyiség /KWh/ Induló ár /Ft/KWh/ évi felhasznált mennyiség /KWh/ Megvalósult ár /Ft/KWh/ évi tervezett lekötött teljesítmény /KW/ Tervezett ár /Ft/KW/ évi lekötött teljesítmény /KW/ Megvalósult ár /Ft/KW/ Összesen I./6. Diósgy ri Tanuszoda Az 1982-ben átadott létesítmény hosszú évekig egyedüli fedett létesítményként próbált megfelelni a közönség a kötelez iskolai úszásoktatás az iskolai tömegsport és versenysport sokrét és nagy terhelést jelent igényeinek. Az építés idején elfogadott általános m szaki technológia színvonal mára azt eredményezte hogy a létesítmény számos tekintetben felújításra korszer sítésre szorul. A 2011-es évben az épület rendeltetésszer használatához szükséges állagmegóvó intézkedések hatására az uszoda folyamatos m ködése (kivéve a nyári leállást) biztosított volt. A létesítményben december 4-én került megrendezésre az MVSI Mikulás Kupa Úszóverseny. A versenyen 120 gyermek vett részt és a sikeres hangulatos lebonyolítás mellett megtörtént a sportiskola úszó szakosztályában úszó kezd versenyz k szintfelmérése. Diósgy ri Tanuszoda 2011 évi energia felhasználása 2011 Víz /m 3 / Villany /kwh/ Gáz /m 3 / január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen: ügyvezet igazgató

8 El terjesztés 2. sz. melléklete Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. a vállalkozás címe december 31. EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Keltezés: május 09. ügyvezet igazgató

9 Statisztikai számjel vagy adószám: A társaság megnevezése: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft A társaság címe: 3515 Miskolc Egyetem út 2. Kett s könyvvitelt vezet vállalkozások egyszer sített éves beszámolójának mérlege év Sorszám El év(ek) A tétel megnevezése El év helyesbítései ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok E Ft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív id beli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ügyvezet igazgató

10 Statisztikai számjel vagy adószám: A társaság megnevezése: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft A társaság címe: 3515 Miskolc Egyetem út 2. Kett s könyvvitelt vezet vállalkozások egyszer sített éves beszámolójának mérlege év Sorszám El év(ek) A tétel megnevezése El év helyesbítései FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok E Ft-ban Tárgyév D. Saját T ke I. Induló t ke / Jegyzett t ke II. Jegyzett de még be nem fizetett t ke III. T ketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Értékelési tartalék értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id beli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ügyvezet igazgató

11 Statisztikai számjel vagy adószám: A társaság megnevezése: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft A társaság címe: 3515 Miskolc Egyetem út 2. Kett s könyvvitelt vezet vállalkozások egyszer sített éves beszámolójának eredmény kimutatása év adatok e Ft-ban El év(ek) El évi helyesbítései Tárgyévi 01 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke 03. III. Egyéb bevételek Ebb l: Visszaírt értékvesztés 05. IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebb l: Értékvesztés A. Üzemi üzleti tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi m veletek bevételei Értékelési különbözet 13. IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai Értékelési különbözet 15. B. Pénzügyi m veletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek 18. XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás el tti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség 22. F. Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Miskolc május 09. ügyvezet igazgató

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT a vállalkozás megnevezése 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. a vállalkozás címe Kiegészít melléklet A évi Egyszer sített Éves Beszámolóhoz Tartalom: - a vállalkozás bemutatása - a Számviteli politika f bb vonásai - vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Keltezés: május 09. ügyvezet igazgató

13 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás bemutatása Neve: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Rövidített neve: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft Székhelye: 3515 Miskolc Egyetem út 2. ködési forma: Korlátolt Felel sség Társaság Telephelye: 3530 Miskolc Leszih Andor u. 4. Cégjegyzék száma: Törzst ke: Ft Tulajdonos: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc Városház tér 8. Törvényes Képvisel : Dr Szabó Brigitta 3532 Miskolc Tátra u. 34 A vállalkozás egyszemélyi felel s vezet je Dr Szabó Brigitta ügyvezet Internetes honlap címe: A cég f tevékenysége: Egyéb sporttevékenység A számviteli rendért felel s mérlegképes könyvel : Süt né Jenei Andrea Nyilvántartási száma: ; nyilvántartásba vétel dátuma: Budapest július 21. Felügyel Bizottság A Felügyel Bizottság az Alapító számára ellen rzi a Társaság m ködését és gazdálkodását. A Felügyel Bizottság tagjait (legalább 3 f ) az Alapító jelöli ki határozott legfeljebb 3 év id tartamra amely megbízás meghosszabbítható illetve az FB bármely tagja a határozott id lejárata el tt is visszahívható. A Felügyel Bizottság tagjai a tisztség elfogadásáról kötelesek nyilatkozni.

14 Felügyel Bizottság 3 tagból áll: Illyés Miklós elnök Bachner András tag Lénárt György tag A társaság könyvvizsgálója H&H Homor és Társai Kft (3530 Miskolc Pet fi u. 2. II/2. cégjegyzék száma: kamarai nyilvántartási szám: ) Könyvvizsgálatért személyében is felel s Homor József kamarai tag könyvvizsgáló (3530 Miskolc Pet fi u. 2. II/2. kamarai tagsági száma: ) A könyvvizsgálat díja: havi Ft + ÁFA A társaság jogi képvisel je A Társaság jogi képviseletét: dr. Fodor Gyöngyi ügyvéd (3525 Miskolc Kis-Hunyad u. 6.földszin 4. ügyvédi igazolvány száma: Ü nyilvántartási száma: Borsod Megyei Ügyvédi Kamara: ) Kapcsolt vállalkozások: A Társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szerepl megállapodásokból származó kockázatok nincsenek A Társaság a vezet tisztségvisel knek az igazgatóságnak a felügyel bizottság tagjainak nem folyósított el leget és kölcsönt nevükben nem vállalt garanciát. A kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. A Számviteli politika meghatározó elemei: A számviteli politika A számviteli törvény el írásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége amely a társaság adottságainak körülményeinek leginkább megfelel számviteli rendszer kialakítását alapozza meg.

15 A számviteli politika célja: Az egyszer sített éves beszámolóban bemutatni a társaság vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét. A számviteli alapelvekre és a vezetés által kialakított irányelvekre alapozva valóságos és megbízható összképet adjon. A beszámolási forma meghatározása: A számviteli törvény ismérvei alapján egyszer sített éves beszámoló készítése került megválasztásra. A mérleg formája: Az egyszer sített éves beszámoló mérleg "A" változatban készül el. Társaságunknál nincsenek mérlegen kívüli tételek. Az eredménykimutatás formája: Az egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása összköltség eljárással A változat szerint készül. A beszámoló készítési id pontjának meghatározása: Az egyszer sített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31-e. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követ év március 31. Az értékcsökkenési leírás módszere: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt - lineáris kulcsok alkalmazásával - negyedévente a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyeztetés során az egyez séget a számítógépes nyilvántartás és a f könyvi nyilvántartás alapján ellen rzi a Társaság. A terven felüli értékcsökkenések elszámolását a számviteli törvényben leírtak szerint kezeljük. Maradványértéket akkor számolunk el ha a hasznos élettartam végén a maradványérték meghaladja az 500 e Ft-ot.

16 Értékvesztés elszámolása: Általában a számviteli törvény el írásai szerint egyedi min sítés alapján. A vev k értékvesztésének elszámolását az alábbiak alapján alkalmazzuk: Értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül összege közötti különbözet összegében ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelent s összeg. Értékvesztésnél a csoportos értékvesztés lehet ségét alkalmazza a Társaság az adósonként 1 millió forintot meg nem haladó követelésekre az 1 millió forint feletti adósokat egyedi értékelés alkalmazására kerül sor a rendelkezésre álló információk alkalmazásával. Min sítéshez szükséges információ hiányában az adós a legmagasabb lejáratú kategóriába tartozó számlatartozása alapján kerül min sítésre az adós teljes tartozása. Nem számolható el értékvesztés a tulajdonossal és a tulajdonos érdekeltségi körébe tartozó társaságokkal intézményekkel szembeni követelésekkel és követelés jelleg tételekre. A visszaírások elszámolása: A számviteli törvény el írásainak megfelel en. A számviteli elszámolás szempontjából min sítést igényl témakörök: - jelent s összeg hibának kell tekinteni ha az ellen rzéssel önellen rzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg f összeg 2 százalékát vagy ha a mérleg f összeg 2 százaléka meghaladja az ötszázmillió forintot akkor ötszázmillió forint. - a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthet ha az ellen rzéssel önellen rzéssel feltárt jelent s összeg hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megel üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke értékét több mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti. Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelent snek és tartósnak tekinthet : - a befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelent befektetések bekerülési és saját t ke/jegyzett t ke aránya alapján számított értéke közötti veszteség jelleg különbözet ha a 20%-ot meghaladja.

17 Egyszer sített éves beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségnek a Társaság úgy tesz eleget hogy az egyszer sített éves beszámolót a KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közrem köd Szolgálatnak (a befizetett közzétételi díj igazolásával) megküldi. Ezen felül a közhasznúsági jelentéssel együtt a Társaságunk a honlapján is közzé teszi. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. II. SPECIFIKUS RÉSZ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések évi könyvvizsgálat során feltárásra kerül el éveket érint jelent s összeg hibák: szeptemberében SEC /20009 számon vagyonkezelési szerz dést kötött a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. A vagyonkezelési megállapodás tárgya a 33937/2 hrsz. Számú Városi Uszoda (Diósgy ri Uszoda) vagyonkezelésbe adása határozatlan id tartamra. A Társaságunk a Diósgy ri Uszodát a évi mérlegben vette állományba az Önkormányzat által átadott kimutatás alapján. Ennek értelmében a Telek Épület és az egyéb Építmény bruttó és nettó értékét a befektetett eszközök állománya és a hosszú lejárati kötelezettségek mérleg sora tartalmazza évben a kapott kaució (mely összege e Ft) a kötelezettségek helyett a bevételek között lett kimutatva 2011-ben önellen rzéssel módosítottuk. Az üdülési csekkek értéke (2010 évben) bruttó módon szerepelt a bevételeinkben ezért 2011-évben lett nettó + áfa értéken korrigálva a könyvelésben és 2010 években a Társaság összesen e Ft összeg áfa részletet fizetett meg az Adóhatóságnak. Ez a áfa tartozás a korábban intézményként m köd

18 Sportiskola tartozása volt. Ezen összeg a 2009 és 2010 évben nem került ráfordításként a könyvekben elszámolásra ezért évben történt meg a ráfordításként való könyvelése. A Befektetett eszközök állományának változását az 1. számú táblázat tartalmazza. A mérlegsorok leltára - amely a f könyvi kivonatban nem egy összegben szerepl mérlegsorokat tartalmazza - a 2. Számú táblázatban található. 1. Számú táblázat A Befektetett eszközök állományának változását az 1. számú táblázat (Ft-ban) tartalmazza. Szla szám megnevezés Bruttó érték Écs. Nettó érték 11 Vagyon érték jog Vásárolt szoftver Épület (Leszih úti Bölcsöde) Vagyonkezelésbe vett Diósgy ri Uszoda Telek Épület Egyéb építmény Számítástechnikai eszk Egyéb ber.felsz Egyéb eszközök felsz Irodai ber szakmai eszközök sporteszközök egyéb eszközök szerszámok összesen A Befektetett eszközök nyitó állománya e Ft a évi jelent s összeg feltárt hiba következtében önellen rzés szerinti e Ft. A évi záró állományunk e Ft

19 2. Számú táblázat MÉRLEGSOROK LELTÁRA Szla.szám Neve Összeg 311 VEV K Vev k értékvesztés Egyéb követelések Társasági adó Kötelezettségek tartozik E Szállítók 113 Illetékek-pótlékok 29 Követelések összesen E Ft-ban Szla.szám Neve Összeg HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG K VAGYONKEZELÉSBE ÁTVETT ESZKÖZ K RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK VEV K K SZÁLLÍTÓK K SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZ. K EHO BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K EGBIZT.JÁRULÉK TERMÉSZETBENI K NYUGDÍJJÁRULÉK K MAGÁNSZEMÉLYT TERHEL EKHO K KÉSEDELMI PÓTLÉK K ÁFA BEFIZETÉS K MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI K EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG K RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK K 560 Kötelezettségek összesen E Ft-ban

20 A Kft gazdálkodásának és vagyoni helyzetének alakulása A vagyoni helyzetet számszer sít mutatók: Megnevezés Me Befektetett eszközök aránya % Forgóeszköz aránya % Aktív id beli elhatárolások aránya % Saját t ke arány % Kötelezettségek aránya % Passzív id beli elhatárolások aránya % Az eszközök összetételének arányában az el id szakhoz képest a következ változás történt. A befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke én e Ft én e Ft. A jelent s mérték változás oka hogy a társaság jén vette állományba a én vagyonkezelésbe vett Diósgy ri Uszodát e Ft értékben mely összeg növelte a hosszú lejáratú kötelezettségek értékét is a mérleg forrás oldalán a számviteli törvény el írásainak megfelel en. A feltárt jelent s összeg hiba következtében háromoszlopos mérleg és eredmény kimutatás készült. A forgóeszközök aránya több mint 20 % ponttal emelkedett az el id szakhoz képest. Ennek oka hogy a társaság bankszámláin év végén rendelkezésre álló összeg e Ft. A kötelezettségek mérlegf összeghez viszonyított aránya csökkenést mutat összegében azonban jelent s növekedés e Ft - látszik az el évhez képest. Ennek oka egyrészt a korábbikban említett vagyonkezelésbe vett uszoda kimutatása a hosszú lejáratú kötelezettségek között e Ft- másrészt jelent s a szállító állomány el évhez képesti növekedése mely emelkedés összegszer en e Ft. A passzív id beli elhatárolások aránya mintegy 35 % ponttal emelkedett. Ezt els sorban a bevételek passzív id beli elhatárolásának emelkedése eredményezte. A társaság TAO pályázat kapcsán e Ft a tárgyévben fel nem használt támogatási összeget mutat ki a mérlegben. A társaság a 2011 évben nyereséget realizált melynek következtében a jegyzett t ke saját ke arány javulást mutat az el id szakhoz képest. Azonban a jegyzett t ke aránya ennek

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. 3515 MISKOLC, EGYETEM ÚT 2. Telefon, fax.: + 36 46-414-056 http://www.misisport.

Közhasznúsági jelentés MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. 3515 MISKOLC, EGYETEM ÚT 2. Telefon, fax.: + 36 46-414-056 http://www.misisport. Közhasznúsági jelentés 2009 MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC, EGYETEM ÚT 2. Telefon, fax.: + 36 46-414-056 http://www.misisport.hu Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC, EGYETEM ÚT 2. Telefon, fax.: + 36 46-414-056 http://www.misisport.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

0 5-0 9-0 1 7 0 3 8 Cégjegyzék száma. 2012. december 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

0 5-0 9-0 1 7 0 3 8 Cégjegyzék száma. 2012. december 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 6 3 2 8 5 3 9 3 1 9 5 7 2 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 0 3 8 Cégjegyzék száma MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT megnevezése 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. a vállalkozás

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels vámház u. 73. 18308080-9133-529-02 Pk.60.093/1995 2007. évi e Pécs, 2008. április 07. Háber János elnök 1, Számviteli beszámoló Ifjúsági Unió Pécs Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 5. ÉV egyéb szervezet megnevezése 1053 Budapest, Curia utca 3. címe Keltezés: Budapest, 2016. május 17. P. H. az egyéb

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben