BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott üléséről. ÜLÉS HELYE: Badacsonytördemic, Művelődési Ház klubhelyisége JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester Kövesdi Sándor képviselő Széllné Péber Szilvia képviselő TÁVOLMARADÁSÁT BEJELENTETTE: Horváth István alpolgármester Potornai Edit képviselő TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Lutár Mária jegyző Molnárné Vajda Krisztina pénzügyi ügyintéző Somlyó Tibor Strandüzemeltető Kft. ügyvezető VOLLMUTH PÉTER: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő- testület határozatképes, az 5 képviselő közül 3 képviselő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Széllné Péber Szilvia és Kövesdi Sándor képviselőket javasolom. A javaslatot a Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolom a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat felcserélt sorrenben tárgyaljuk meg, kiegészítve a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. beruházásában megvalósuló Badacsonylábdihegyi strand partszabályozás, mederkotrás, partvédőmű építés I. ütem beruházás megvalósításához támogatás napirendi ponttal. A napirendi javaslatot, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. 1

2 Napirend 1. A Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. beruházásában megvalósuló Badacsonylábdihegy-i strand partszabályozás, mederkotrás, partvédőmű építés I. ütem beruházás megvalósításához támogatás Előadó: Vollmuth Péter polgármester 2. Badacsonytördemic Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előadó: Vollmuth Péter polgármester 4. Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester Zárt ülés 5. Szociális ügyek Előladó: Vollmuth Péter polgármester 1. A Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. beruházásában megvalósuló Badacsonylábdihegyi strand partszabályozás, mederkotrás, partvédőmű építés I. ütem beruházás megvalósításához támogatás VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ahogy már téma volt, a jövő héten a Balatoni Fejlesztési Tanács 30 millió Ft-ot ad most már a Strandüzemeltető KFT-nek, mely szabadon felhasználható lesz. Ehhez nekünk viszont biztosítani kell 15 millió Ft-ot, hogy a beruházást megvalósítsuk december 1-ig, nekünk rendet kell rakni a meder és a partvédő mű kialakításba. Ehhez mi már több tárgyalást folytattunk le Somlyó Tiborral Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. ügyvezetőjével. Mennie kell a Vízügyi Felügyelőséghez, és találkozik a tervezővel is. Bizonyos dolgokat kell átruháznunk pénzben is, meg egyébre is a KFT-nek, hogy legyen mozgásterük. Jelen pillanatban nincs mozgástere. LUTÁR MÁRIA jegyző: Én annyival még kiegészíteném, hogy a 15 millió Ft magához a beruházáshoz szükséges, a 30 millió Ft BFT támogatáshoz. Legalább ennyivel ki kell egészíteni ahhoz, hogy a tervezett költségek rendelkezésre álljanak és a közbeszerzési eljárást el tudják indítani. Ezen kívül kellene 1 millió Ft a Kft. működéséhez, mivel lesznek a Kft-nek költségei, amelyeket ki kell fizetni. Jelenleg 300 ezer Ft van a számlán, több kifizetés is várható, módosítatni kell a terveket, a pályázattal és a közbeszerzéssel kapcsolatban is lesznek költségek. SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: Az a bizonyos 245 millió Ft, amivel annak idején pályáztunk, az úgy látszik realizálódni, hogy a 190 millió Ft-os részt támogatják, a mederre eső durván 55 millió Ft-ot pedig nem. Most ezt kell más forrásból fedezni. Hiszen mit ér az összes füvesített 2

3 terület, épület, a parkoló a bejárat előtt, ha nincs meder, ha nincs rendbe téve a meder. A Balatoni Fejlesztési Tanács 100 %-ban nem támogat ilyen projekteket, csak résztámogatást nyújt. A meder kialakítás az közbeszerzési eljárás köteles, tehát közpénzekről van szó. A közbeszerzési eljárást egy székesfehérvári cég, amelyik szoros kapcsolatban van a pályázatírókkal, folytatja le. A közbeszerzési eljárás nagyon fontos játékszabálya, hogy a megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító kell, hogy rendelkezzen az összes tervvel és egyéb előírásokkal, másrészt kell, hogy rendelkezzen a terv költségbecslésében szereplő összeg fedezetével. A 30 millió Ft-ot tekintsük úgy, hogy meg van. A 15 millió Ft-ot azért kell hozzátenni, hogy ha azt a tervet, ami Ft, abból az első ütem költsége kb. 45 millió Ft. Ha mi az első ütemet közbeszereztetjük, akkor a 45 millió Ft-tal rendelkeznünk kell. Meg kell jelölnünk, hogy az összeg honnan áll rendelkezésre, mennyi és bizonyítanunk kell, hogy rajt van a folyószámlánkon. Fel tett szándékunk, hogy ennek sikerülnie kell, hisz ezért dolgozunk a polgármester és oly sokan, hogy ez megvalósuljon. Vannak kényszer pályák, felmerült egy megoldás, amelyik bevált sok helyen, a Nemzeti Park, mint hatóság azt nem hagyta jóvá. A lényeg az, hogy egy jó strandunk lesz. Abban az esetben, ha valami mégis történne, akkor természetesen a Kft. az összeget visszautalja az önkormányzat számlájára. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Nekem kérdésem lenne, hogy azt mondták a 30 millió Ft-ot a meder kotrására, és homokozásra adják, a 15 millió Ft a partfelépítés? VOLLMUTH PÉTER polgármester: A BFT-nél egészen nem voltak képben, hogy mire adják. Ők csak megszavazták ezt az összeget. Nem tudták, hogy itt milyen technikai módon kell ezt a dolgot megoldani. Azért írták általánosságban kotrás meg homokozás. De most már képben vannak. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Most arról van szó, hogy a 45 millióból elkészül a partfal és a mederkotrás és a 40 méter homokozás? SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: Egészen pontosan, az eredeti tervek szerinti kialakítást most első lépcsőben valószínűleg nem tudjuk megcsinálni, mivel ennek a bruttó költsége Ft. Ha szét tudjuk bontani és ezt a BFT is elfogadja és a közbeszerzésen is elmegy, hogy az első részét valósítsuk csak meg, akkor a mederkotrás és a feltöltés, a zagygát kiépítés, a kavicsrézsűs lejáró aztán egy őrfal és járda készül el. Az a fajta partvédő mű, ami jelenleg is van, az ebben a lépcsőben nem valósul meg, csak a következő lépcsőben. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Azt gondolom, hogy az indok érthető, világos az amit elmondtak. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy Ft-ot biztosít az önkormányzat a Strandüzemeltető Kft. beruházásában megvalósuló strand partszabályozás, mederkotrás és partvédőmű építés I. üteméhez? A Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 3

4 121/2013. (IX. 18.) számú H a t á r o z a t o t Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. beruházásában megvalósuló, - a Balaton Fejlesztési Tanács által Fttal támogatott - Badacsonylábdihegy-i strand partszabályozás, mederkotrás, partvédőmű építés I. ütem Ft összköltségű beruházás megvalósításához Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. számlájára történő utalásáról. Határidő: szeptember 25. Felelős: Vollmuth Péter polgármester VOLLMUTH PÉTER polgármester: Felteszem szavazásra, ki szavaz igennel, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. működési költségeinek biztosítására 1 millió Ft-ot biztosítson? A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 122/2013. (IX. 18.) H a t á r o z a t o t Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. működési költségeinek biztosítására 1 millió forintot biztosít. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. számlájára történő utalásáról. Határidő: szeptember 25. Felelős: Vollmuth Péter polgármester VOLLMUTH PÉTER polgármester: A strandi beruházás indulásával a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft-ben végzendő munka már díjazás nélkül, illetve jelképes összegért nem végezhető, az ügyek intézése költségekkel (utazási, telefon) jár, amit meg kell téríteni. Erre vonatkozóan az ügyvezető készített egy javaslatot, kérem jegyzőnőt, hogy erről tájékoztassa a képviselő-testületet. LUTÁR MÁRIA jegyző: Ezideig az ügyvezető nem kapott semmiféle díjazást ingyen végezte a munkát, a könyvelés pedig egy jelképes összegért havi Ft-ért történt. Az ügyvezető javaslatot készített, figyelembe véve a várható költségeket, az igényeket. Az ügyvezető részére bruttó Ft-os díjazást, 500 km/hó gépkocsi használatot és Ft-os 4

5 telefonköltséget javasol megállapítani. Ennek van járuléka ez Ft, a könyvelési díj pedig havi Ft lenne. Itt nincs személyi jellegű juttatás, mert a könyvelő számlázni tud. Október 1-től kapná ezt a díjazást illetve költségtérítést az ügyvezető és a könyvelő. Három havi összköltsége Ft. Egy évre kivetítve a következő évre az összköltsége Ft. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Egyelőre csak decemberig szól ez a dolog. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Decemberig igen. Maximum a költségvetés elkészítéséig. Addigra már biztosan végleges lesz. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Akkor, ha nincsen egyéb ebben az ügyben, akkor a Tibor mehet Székesfehérvárra. SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: A Vízügyi Felügyelőség, és a közbeszerzési eljárást indító cég meglátogatása lesz, illetve a tervezővel való találkozás. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Felteszem szavazásra, hogy ki szavaz igennel, hogy a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. ügyvezetője részére díjazást állapítson meg és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a könyvelési feladatok ellátására szerződést kössön? A Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 123/2013. (IX. 18.) H a t á r o z a t o t Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. ügyvezetőjének díjazását és költségtérítését október 1. napjától december 31. napjáig az alábbiak szerint állapítja meg: Bér jellegű juttatás: Ft/hó Gépjármű költségtérítés: 500 km/hó Telefon költségtérítés: Ft/hó Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a Kft. könyvelési feladatainak ellátására október 1. napjától Ft értékhatárig szerződést kössön. 2. Badacsonytördemic Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18) önkormányzati rendelet módosítása: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van-e bárkinek a témával kapcsolatban kérdése? LUTÁR MÁRIA jegyző: Részletesen kimutattuk, hogy milyen módosítások történtek, a testületi döntések alapján mely előirányzatok módosultak. Annyit még tájékoztatásul, bár nem az első félévhez tartozik, a második félévben jelennek meg, a falunapi rendezvény kiadása összesen Ft volt, a bevétele Ft. A 5

6 Ft különbségre a költségvetésben tervezett Ft adott fedezetet. A részletes adatok Molnárné Vajda Krisztina pénzügyes kolléganőnél megtekintheti. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ebben az a bevétel is benne van, amit a Takarékszövetkezet adott? LUTÁR MÁRIA jegyző: Az még nincsen benne. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Nekem kérdésem a beruházásoknál az óvoda nyílászárójának cseréjére és szigetelésre be van tervezve 10 millió Ft, ezzel kapcsolatban, lesz belőle valami? MOLNÁRNÉ VAJDA KRISZTINA pénzügyi ügyintéző: A beadott pályázatunkon nem nyertünk, viszont hallottunk egy olyan ígéretet, hogy az intézményfejlesztésekre vonatkozó pályázatot az idén ki fogják írni még egyszer. Elfogyott a pénz, nem megszűntették ezt a pályázati lehetőséget, hanem felfüggesztésre került és azért várunk, ha újra kiírják - kész van minden anyagunk - azonnal pályázhatunk. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Írtunk egy levelet a Belügyminiszter Úrnak, amikor elutasították ezt a pályázatot. Három vagy négy óvodát lefényképeztünk és elküldtük erre még nem reagáltak. Közel sincs még lecsengve ez a dolog. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Azért kérdeztem, mert októberben már a szigetelés esedékes lenne. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ez a dolog még nincsen befejezve és bíztatnak bennünket. Úgy érzem az óvoda esetében is történik majd valami. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Még kérdezném, hogy a traktorral illetve a fűkaszával mi van? Nagyon sürgős volt, s közben megint eltelt az időszak. MOLNÁRNÉ VAJDA KISZTINA pénzügyi ügyintéző: A traktornál volt egy Leaderes pályázat melyben lett volna lehetőség traktor vásárlására. Ennél az volt a probléma, hogy az önkormányzatunk nem végez mezőgazdasági tevékenységet, ha ezt fel tudtuk volna mutatni akkor 80 %-os támogatással vásárolhattuk volna meg. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Az alatt mit értünk, hogy mezőgazdasági tevékenység? MOLNÁRNÉ VAJDA KRISZTINA pénzügyi ügyintéző: A növénytermesztés. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van még kérdés a második napirendi ponttal kapcsolatban? Akkor ki szavaz igennel, hogy elfogadja a évi költségvetés I. félévi beszámolóját? A Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 6

7 7/2013. (IX. 26.) r e n d e l e t e t az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, ki szavaz igennel, hogy elfogadja a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót? A Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 124/2013. (IX.18.) Vegyes ügyek: H a t á r o z a t o t Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytördemic Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van valakinek kérdése a vegyes ügyek keretében? KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Nekem lenne. Szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a zászlóval? VOLLMUTH PÉTER polgármester: Hamarosan lecseréljük. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Mindenki mondja, hogy nem telik rá pénzünk? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Több lakos kérdezte tőlem, hogy mi lesz a Remondis-szal? Van-e valami információ? Az emberek attól tartanak, hogy nem küldik a csekket és majd egyben kell sokat fizetni. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Nem tudok egyelőre semmit sem. Jegyzőnő? LUTÁR MÁRIA jegyző: Én sem tudok. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Amint tudunk valamit, közzé tesszük. Annyit még elmondanék, hogy pénteken 16 órára meg lett hirdetve a szálloda-pinceépítkezéssel kapcsolatos lakossági fórum. Azt gondolom, hogy erről kellene valamiféle hangfelvételt készíteni. Meg tudjuk oldani? Aki tud, jöjjön el, mert fontos lenne ott lenni. A tervezők 16 órára jönnek. Ismertetik a tervet, mi pedig ismertetjük, hogy a rendezési terv módosul. Biztosan lesznek kérdések, de olyan nagyon hosszúra sem lehet venni. 7

8 Kinek van még kérdése? További kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Több napirendi pont nem lévén az ülést 8.23 órakor bezárja és zárt ülést rendel el. Zárt ülés anyaga 9-14 oldalon külön kezelve. Kmf. Vollmuth Péter polgármester Lutár Mária jegyző Széllné Péber Szilvia jegyzőkönyv hitelesítő Kövesdi Sándor jegyzőkönyv hitelesítő 8

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes.

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 23. napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István Ügyszám: 01/00005/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 13-án 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 26-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről. Jelen van:, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. 387-1/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben