Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis epidemiológiai, anyagcsere és klinikai vonatkozásai Dr. Kiss Csaba Doktori Iskola vezetoje: Prof. Dr. Jeney András Programvezeto: Prof. Dr. Sótonyi Péter Témavezeto: Dr. Antal Magda Ph.D. Budapest 2003

2 Tartalom Tartalom Összefoglalás Bevezetés, irodalmi áttekintés Célkituzések Beteganyag és módszerek Az eredmények összefoglalása, azok gyakorlati haszna, új megállapítások A tézisek alapját képezo dolgozatok és eloadások Köszönetnyilvánítás

3 1. Összefoglalás A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis (DISH) krónikus degeneratív mozgásszervi betegség, melynek lényege az íntapadás (enthesis) fokozott csontosodási hajlama. Alaptünete a gerinc elülso hosszanti szalagjának elcsontosodása. A reumatológiai és háziorvosi gyakorlatban nemritkán felbukkanó betegség jelentoségét gyakorisága, az etiológiájában szerepet játszó metabolikus zavarokkal való komplex kapcsolata, az életminoséget befolyásoló klinikai tünetei, valamint ritka, de gyakran életveszélyes szövodményei képezik. Munkánkat az a cél vezérelte, hogy populációs vizsgálatokkal meghatározzuk a DISH hazai prevalenciáját és incidenciáját valamint a DISH-sel gyakran asszociálódó obesitas hazai prevalenciáját. Eset-kontrollos vizsgálatban értékeltük a DISH-nek obesitassal, anyagcsere paraméterekkel való kapcsolatát a spondylosisos kontroll-csoporthoz képest, illetve obesitasban szenvedo és nem szenvedo csoportokban az obesitásnak DISH-sel való kapcsolatát valamint eset-kontrollos vizsgálatban mértük a hyperostosisos betegek csontmennyiségét és csontminoségét egészséges kontroll-csoporthoz képest. Továbbá spondylosisos beteg-csoporthoz hasonlítottuk a hyperostosisos betegek életminoségét és nem-kontrollált vizsgálatban a fizioterápiás kezelések hatásosságát értékeltük hyperostosisban. A DISH prevalenciáját (27,3% férfiak, 12,8% nok), incidenciáját (37/1000 beteg-év férfiak, 17/1000 beteg-év nok) és az obesitas prevalenciáját (18,1% férfiak, 15,4% nok) meghatároztuk mindkét nemben. A nemzetközi adatokkal való összehasonlítás alapján a 3

4 DISH prevalencia Magyarországon férfiaknál és noknél egyaránt a várt tartomány felso részén helyezkedett el. Az anyagcsere paraméterek közül szignifikánsan gyakrabban észleltünk a DISH-es csoportban obesitast és szérum húgysavszint emelkedést, mint a spondylosisos kontroll-csoportban. A legerosebb asszociációt az obesitassal tudtuk kimutatni. A betegség hátterében komplex anyagcserezavar, metabolikus szindróma valószínusítheto. Férfiaknál lumbálisan, az enthesisnek megfeleloen magasabb denzitást és az enthesisen kívül a csontban alacsonyabb csontminoséget találtunk a kvantitatív ultrahang vizsgálat segítségével az egészséges kontrollcsoporthoz képest. A hyperostosis nem csak az enthesisek szisztémás betegsége, mert az enthesisen kívül a csontot, csontminoséget is érinti vizsgálatunk szerint. Az életminoség-kérdoívek adatai alapján a DISH a spondylosishoz hasonló életminoséggel, ezen belül kevesebb fájdalommal, de jelentosebb mozgáskorlátozottsággal, ritkán súlyos szövodményekkel jár. A nem-kontrollált vizsgálat szerint az életminoség eredményesen javítható, a gerincfájdalom és mozgáskorlátozottság szignifikánsan csökkentheto fizioterápiás beavatkozásokkal. A jelen doktori értekezés eredményei lehetové teszik a DISH pathogenezisének és epidemiológiájának pontosabb megismerését, valamint felhívják a figyelmet a betegség klinikai jelentoségére és hatékony terápiájára. 4

5 2. Bevezetés, irodalmi áttekintés Epidemiológia. A DISH, vagy régebbi elnevezése szerint Forestier betegség az idoskor gyakori mozgásszervi betegsége a nemzetközi adatok alapján. A DISH férfiakban legalább kétszer gyakrabban fordul elo, mint nokben. Regionális különbségek a DISH prevalenciájában és nemi megoszlásában is lehetnek. Hazai reprezentatív felmérés még nem történt, a világirodalomban is csak néhány esetben. Etiológia. Csontosodási hajlam esetén (genotípus) rizikótényezok jelenléte szükséges a DISH manifesztálódásához. A DISH-re ható kockázati és protektív tényezok lehetnek lokálisak (keringési zavar, scoliosis, mikrotrauma pl.: hasi aorta pulzáló hatása), illetve általánosak, vagyis hormonálisak, metabolikusak (obesitas, diabetes mellitus, hyperurikaemia, hyperretinolaemia, hyperlipidaemia). Ma feltételezik, hogy bizonyos hormonoknak (insulin) és növekedési faktoroknak (insulin-szeru növekedési faktor-i, IGF-I) alapveto jelentosége van a pathogenezisben, de egyéb, foként metabolikus tényezok asszociációja is nyilvánvaló. A DISH etiológiájával foglalkozó cikkek száma igen jelentos, ami jelzi, hogy a betegség etiopathogenezise ma sem tisztázott. Azonban a hyperostosis etiológiáját kontrollált vizsgálatban felméro dolgozatok száma alacsony. Pathogenezis. Hyperostosis esetén feltételezheto az osteoblastok fokozott muködése és a rostos porc enchondrális csontosodása. A csont turnover és remodeling szabályozásában résztvevo lokális faktorok részben az osteoblastokra, részben az osteoclastokra hatva, minden bizonnyal kulcsszerepet játszanak a betegség kialakulásában. 5

6 Littlejohn a DISH feltételezett hatásait szöveti lokalizáció szerint összegezte. A betegséget jellemzo fokozott csontosodási hajlam, illetve új csontképzés a tényleges hyperostosisban (a normál csont mennyiségi vagy minoségi változása), a heterotop csontképzésben (a csontos-szalagos vázon kívüli csontképzés) valamint az enthesisek területén észlelheto új csontképzésben nyilvánulhat meg. Littlejohn teóriáját a késobbi vizsgálatok részben megerosítették, részben elvetették. Klinikai tünetek. A háti szakasz karakterisztikus radiológiai képe nem mindig okoz panaszt, míg a periférián, a nyaki és lumbális gerincen észlelt ossificatio gyakran okoz merevséget, fájdalmat, illetve ritkán súlyos, életveszélyes szövodményeket (lumbális stenosis, myelopathia, quadriplegia, dysphagia, dyspnoe). A DISH klinikai következményeit értékelo életminoség vizsgálatok száma a világirodalomban alacsony. Diagnózis. A betegség az elmeszesedett elülso hosszanti szalag jellegzetes radiológiai képe alapján diagnosztizálható, mellkas PA vagy oldalirányú háti és lumbális gerinc felvétel segítségével a leggyakrabban használt 1975-ös Resnick kritériumok szerint. Kezelés. A kialakult betegségnek specifikus gyógyszeres kezelése nincs. A beavatkozások segíthetnek a megelozésben a preklinikai fázisban, komplikációk esetén, és a nem megfelelo kezelés hibáinak megakadályozásában. Mozgásszervi betegségekben a gyógytorna, fizioterápia általában jó hatású, hyperostosisra vonatkozó vizsgálat nem ismert. 6

7 3. Célkituzések Célkituzéseimet a DISH a bevezetésben vázolt - még nem vizsgált vagy nem kelloen tisztázott kérdései alapján fogalmaztam meg. Célkituzéseink tételesen az alábbiak voltak DISH és az obesitas gyakoriságának értékelése reprezentatív hazai populációban A DISH prevalencia vizsgálata reprezentatív hazai mintán A DISH incidencia vizsgálata reprezentatív hazai mintán Az obesitas prevalencia vizsgálata reprezentatív hazai mintán. 3.2 DISH etiológiai faktorainak vizsgálata A DISH kapcsolata obesitassal és anyagcsere paraméterekkel Az obesitas kapcsolata DISH-el, egyéb betegségekkel és anyagcsere paraméterekkel A DISH betegek csontmennyiségére és csontminoségére irányuló vizsgálatok A DISH betegek klinikai vizsgálata A DISH betegek által panaszolt gerincfájdalom, mozgáskorlátozottság okozta életminoség-változás és pszichés eltérések értékelése, nemzetközileg használt életminoség-kérdoívek segítségével A DISH okozta ritka, sokszor veszélyes szövodmények. 7

8 3.5. A DISH fizioterápiás kezelésének vizsgálata A fizioterápiás kezelés hatásosságának értékelése a panaszolt gerincfájdalom és mozgáskorlátozottság alapján az életminoség-kérdoívek segítségével A fizioterápiás kezelés hatásosságának értékelése a gerincmozgások Domján-Bálint-Bozsóky arthrospinométerrel való mérésének segítségével. 4. Beteganyag és módszerek 4.1. Beteganyag A doktori értekezés célkituzéseinek megválaszolása érdekében különbözo betegcsoportokat vizsgáltunk. A) A budapesti III. kerületi tüdogondozóban nyilvántartott mintegy es populációból random módon 307 férfit és 328 not toboroztunk. A random mintavétel segítségével összesen hat korcsoportban (50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79) korcsoportonként férfit és not kívántunk megvizsgálni. A kiválasztott személyeket levél útján értesítettük a vizsgálatról. Összesen 908 beteget hívtunk be vizsgálatra, melybol 635 jelent meg ambulanciánkon. A megjelenési arány (response rate) 72% volt, ami a reprezentativitást megfeleloen biztosította. A DISH prevalenciájának meghatározása céljából keresztmetszeti (cross-sectional) populációs vizsgálatra került sor. A DISH 8

9 incidenciájának kiszámításához követéses (longitudinális, prospectív, cohort) populációs vizsgálatot végeztünk. A DISH longitudinális vizsgálatában a keresztmetszeti vizsgálatból származó 127 férfi és 142 no vett részt. Az oldalirányú háti és lumbális gerinc röntgenfelvételeket megis mételtük. Átlagosan 5,2 év telt el a két röntgenvizsgálat között. Az elhízás prevalencia meghatározásához a beteganyagot a keresztmetszeti European Vertebral Osteoporosis Study (EVOS) populáció biztosította. A longitudinális és keresztmetszeti vizsgálatokban résztvevoknél klinikai, laboratóriumi és radiológiai felmérést végeztünk. B) Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet I. Reumatológiai és Metabolikus Osteológiai Osztály ellátási területérol, osztályunk fekvo betegei közül DISH betegeket választottunk ki, akiknek vizsgáltuk csontparamétereit, életminoségét és mértük a fizioterápia hatékonyságát ízületi szögmérovel és életminoség-kérdoívekkel. A betegek esetkontrollos és nem-kontrollált vizsgálatokban vettek részt. A DISH etiológiai faktorainak vizsgálata során részben ez a populáció (B), részben az (A) populáció biztosította a beteganyagot. Eset-kontrollos vizsgálatban 69 hyperostosisos férfi, 62 hyperostosisos no adatai hasonlítottuk össze korban, nemben illesztett azonos számú közepes és súlyos fokban spondylosisos csoporttal. Az elhízás eset-kontrollos vizsgálatában 101 obesitasban szenvedo beteg (48 no és 53 férfi) valamint korban, nemben illesztett 101 obesitasban nem szenvedo kontroll vett részt. A betegcsoportok klinikai, laboratóriu mi és radiológiai vizsgálatát végeztük el. 9

10 Az eset-kontrollos vizsgálatokban kontrollként korban, nemben illesztett nem-dish-es, nem-spondylosisos egészséges illetve spondylosisos betegcsoportokat választottunk, melynek forrása az (A) és (B) populáció volt. A csontparaméterek eset-kontrollos vizsgálata során negyven DISH-es (20 férfi és 20 no) és negyven (20 férfi és 20 no) nem- DISH-es, nem-spondylosisos, egészséges 45 év feletti egyént hasonlítottunk össze. Az egészséges kontrollokat korban, nemben, body mass indexben (BMI), ezen felül a noket a menopauzától eltelt idotartamban is illesztettük. Kifejezett osteoarthrosisra utaló radiológiai tünetek esetén a betegeket a kontroll-csoportból kizártuk. A DISH és kontroll-csoport az osteoporosis fo rizikótényezoi tekintetében nem különbözött egymástól szignifikánsan (EVOS kérdoív). Az életminoség eset-kontrollos vizsgálatában negyven DISH-es és negyven spondylosisos ötven év feletti beteget hasonlítottunk össze. Minden vizsgált betegnek volt lumbális gerincfájdalma. A betegeket páronként, életkor és nem alapján illesztettük. A betegek egy betegség specifikus (Oswestry) és két generikus (Nottingham Health Profile -NHP-, EuroQol) életminoség-kérdoívet töltöttek ki. A fizioterápiás kezelés hatékonyságának nem-kontrollált vizsgálatában negyven DISH (21 férfi és 19 no) beteg életminoségét és gerincmozgékonyságát hasonlítottuk össze, tíz alkalommal adott fizioterápiás kezelés elott és után. Minden vizsgált betegnek volt lumbális gerincfájdalma. A betegek fájdalomcsillapítóra, nemszteroid antireumatiku mra vonatkozó gyógyszer szedése a vizsgálati idoszak alatt nem változott. Mértük az életminoséget egy betegségspecifikus (Oswestry) és két generikus (NHP, EuroQol) életminoség- 10

11 kérdoívvel, valamint a gerincmozgékonyságát izületi szögmérovel (Mobimet) Módszerek Az alábbi klinikai paramétereket vizsgáltuk: Az EVOS kérdoív kérdései a többi között társbetegségekre, alkohol és kálcium fogyasztásra, dohányzási szokásokra vonatkoznak. A testsúlyt, testmagasságot standard módszer szerint, cipo és utcai viselet nélkül mértük. Az obesitas (BMI? 30 kg/m 2 ) diagnózisához a WHO ajánlást használtuk. Az Oswestry derékfájás-specifikus kérdoív segít felmérni, hogy a beteg derékfájdalma miként befolyásolta mindennapi életét az elmúlt hét során. Az NHP generikus kérdoív 38 állítására igennel vagy nemmel kell válaszolni a pillanatnyi állapot alapján. A kérdések az aktivitás, fájdalom, érzelmi reakció, alvás, szociális elszigetelodés, fizikai mobilitás tárgykörökre vonatkoznak. Az EuroQol generikus kérdoív öt kérdése fizikai mobilitás, önellátás, szokásos tevékenységek, fájdalom, szorongás az aznapi egészségi állapotra vonatkozik az elmúlt 12 hónaphoz képest. Az EuroQol Vizuális Analóg Skála (VAS) segítségével leírható, hogy a betegek egészségi állapota mennyire jó vagy rossz. Az aznapi egészségi állapotot kell bejelölni. A gerincmozgásokat az univerzális Domján-Bálint-Bozsóky izületi szögmérovel (Mobimet) mértük a nem-kontrollált vizsgálatban. A dorsolumbális gerinc flexiójának, extenziójának, jobbra és balra hajlásának, valamint jobbra és balra történo rotációjának mérését 11

12 minden betegen elvégeztük a tíz alkalommal adott fizioterápiás kezelés elott és a tizedik kezelés után. Laboratóriumi paraméterek. A populációs vizsgálatban minden betegtol vért vettünk és szérum húgysav, koleszterin, triglicerid, vércukorszintet mértünk. Radiológiai vizsgálat. Minden betegrol oldalirányú röntgenfelvételeket készítettünk a háti és lumbális gerincszakaszról. A röntgenfelvételeket standardizált módon készítettük a beteg pozícióját és az alkalmazott röntgentechnikát illetoen. A háti gerincfelvételeket a Th VII, a lumbális gerincfelvételeket a L II csigolyára centráltuk. A készült röntgenfelvételeket egy nagy gyakorlattal rendelkezo radiológus szakorvos az 1975-ös Resnick kritériumok szerint értékelte. A nem-dish-es, egészséges illetve spondylosisos kontroll betegeket a módosított Kellgren és Lawrence pontrendszer alapján diagnosztizálta. Csontsuruség és csontminoség vizsgálat. A csontsuruséget (bone mineral density, BMD) LUNAR DEXA (DPX-L és PIXI) méromuszerrel a lumbális gerinc, a combnyak és a distális rádius felett mértük. A csontminoséget LUNAR Achilles kvantitatív ultrahang méromuszerrel a domináns oldali calcaneuson mértük. Statisztikai számítások. A statisztikai számításokat SPSS 7,5 programcsomag segítségével végeztük. Átlag, szórás, medián, quartilis értékeket adtunk meg a leíró statisztikában. A paraméterek változását normális eloszlás esetén egymintás t próbával, nem normális eloszlás esetén Wilcoxon próbával a csoportok közötti összehasonlítást Mann-Whitney teszttel és a?? próbával értékeltük. Korreláció számításra a Spearman féle korrelációt számoltunk. A szignifikancia minosítése p=0,05 szinten történt. 12

13 5. Az eredmények összefoglalása, azok gyakorlati haszna, új megállapítások A DISH prevalenciája ötven éves kor felett férfiakban 27,3% - nak és nokben 12,8% -nak bizonyult. Nemzetközi adatokkal összehasonlítva a DISH hazai prevalenciáját férfiaknál és noknél egyaránt magasnak találtuk, ennek oka részben a vizsgált populáció magasabb átlagéletkora részben genetikai hajlam vagy külso rizikótényezok hatása lehet. A férfi dominanciát még kifejezettebbnek találtuk a várt 2:1 nemi arányhoz képest. Ez a férfi dominancia az életkor elore haladtával csökkeno tendenciájú. Valószínuleg a DISH-es férfiak mortalitása nagyobb. Ez a feltételezés egybecseng Julkunen adataival, valamint azzal a megfigyeléssel, hogy a hyperostosis egyéb, az élettartamot önmagukban is rövidíto betegségekkel asszociálódik. Férfiaknál fiatalabb életkorban jelenik meg a betegség és súlyosabb fokot ér el. A DISH prevalencia az életkor elore haladtával mindkét nemben emelkedik A hyperostosis incidenciáját 37/1000 férfi-évnek, 17/1000 noévnek találtuk. Férfiakban és nokben is, mintegy ötször magasabb incidencia értéket találtunk, amit részben az általunk vizsgált populáció magasabb átlagéletkorával magyarázunk. Mindkét nem esetén a hyperostosisos betegek feloszthatók a radiológiai progresszió alapján új esetekre (5-15 %) és már régebben kialakult esetekre, akiknek egy része progressziót mutat (50-60%) egy másik része pedig nem mutat progressziót (30-40%) az 5,2 év megfigyelési idoszak alatt. Az elülso hosszanti szalag csontosodás növekedésének 13

14 dinamizmusa az új és régi, de progrediáló csoportokban a lumbális szakaszon hasonló, míg a háti szakaszon az új esetekben rapidabb. A longitudinális radiológiai vizsgálat alapján a DISH dinamikus betegség az új esetek felbukkanása és régi esetek progressziója miatt Az obesitas prevalenciája 18,1% ill. 15,4% volt férfiak és nok között. A túlsúlyos és elhízott egyének együttes aránya a jelen vizsgálatban a legmagasabb mind férfiaknál, mind noknél a korábbi hazai reprezentatív vizsgálatokhoz képest. Férfiakban az obesitas prevalenciája nagyobb, mint a korábbi hazai reprezentatív vizsgálatokban és az életkorral nem no az elhízás gyakorisága A DISH etiológiai faktorainak vizsgálata során a hyperostosisos férfiak között gyakrabban észleltünk elhízást, anamnézisban diabetes mellitust valamint emelkedett szérum húgysav értékeket találtuk a kontroll-csoporthoz képest. Vizsgálataink a metabolikus tényezok jelentoségét, komplex anyagcserezavart (szénhidrát, húgysav) hangsúlyozzák a hyperostosis etiológiájában. A DISH a metabolikus szindróma mozgásszervi jéghegycsúcsa lehet. Vizsgálatunk alátámasztja azt a hipotézist, hogy a DISH egy önálló betegség antropometrikus és metabolikus jellegzetességekkel. A diabetesesek megfelelo kezelése okozhatja, hogy nem volt szignifikáns különbség a szérum glükózszintek tekintetében. A DISH csoportban szignifikánsan emelkedett szérum húgysavszintet találtunk, de érdekes módon a szérum húgysavszint és BMI között nem találtunk asszociációt a DISH csoportban. Ebbol következik, hogy nem az elhízás a közvetlen oka az emelkedett szérum húgysavszintnek DISH-ben. A vertebrális hyperostosis etiológiája nem ismert. A hyperinsulinaemia, az elhízás, különösen a viscerális elhízás, a 14

15 zsírsav fluxus okozta arteriosclerosis révén kapcsolatban állhat a hiperurikaemiával és talán a vertebrális hyperostosis kialakulásával. Ez az elso páronként illesztett (matched-pair) eset-kontrollos vizsgálat DISH-ben. A vizsgálat alapján a DISH a spondylosistól élesen elkülönülo betegség, melynek etiológiája még nem tisztázott Obesitas esetén szignifikánsan gyakrabban észleltünk neminsulin dependens diabetes mellitust, hypertoniát, és DISH-t valamint magasabb szérum húgysav és triglicerid-szinteket. Tehát az obesitas gyakran fordul elo komplex anyagcserezavar, azaz metabolikus szindróma részjelenségeként Hipotézisünk szerint a DISH nem csak az enthesiseket, hanem a fiziológiás csontanyagcserét is érinti. Összehasonlítottuk a DISH-es és egészséges kontroll-csoport csontmennyiségét és csontminoségét enthesis által érintett és nem-érintett lokalizációban. Enthesis által érintett lokalizációban a valós csigolya denzitásnál nagyobb denzitást találtunk. A lumbális szalagcsontosodás hatása miatt DISHes férfiakban és nokben mért lumbális denzitás nagyobb, a talált érték túlbecsült, ezért ilyen esetekben a combnyak vagy a distalis radius denzitás értéke irányadó. A DISH-re jellemzo kvantitatív ultrahang méréssel enthesis által nem-érintett lokalizációban észlelt csontszerkezet, csontminoség változás - alacsonyabb SOS érték - további, kiterjedt vizsgálatokkal lenne megerosítheto. Ez az elso csontminoség változásra utaló adat DISH-ben Eset-kontrollos vizsgálatunk alapján a DISH csoport mozgáskorlátozottsága nagyobb, de a fájdalom kisebb, a spondylosisos kontroll-csoporthoz képest és összességében, így az életminoségben lényeges eltérés nincs a csoportok között. A pszichés statust, szociális elszigetelodést nem befolyásolja jobban a 15

16 szalagcsontosodás, mint a spondylosis. Fontos tudnunk a DISH káros hatásairól, hogy a betegség egyénre, társadalomra való hatását felbecsülhessük A DISH ritka, de súlyos szövodményei közül kiemeljük a hátsó hosszanti szalag vaskos elcsontosodása következtében kialakuló nyaki myelon kompressziót tetra tünetekkel és az elülso hosszanti szalag vaskos elcsontosodása következtében létrejövo dysphagiát. (Esetismertetések) Nem-kontrollált vizsgálatban a fizioterápiás kezelések szignifikánsan javították a DISH betegek életminoségét, csökkentve a fájdalmat és mozgáskorlátozottságot A mozgáskorlátozottság nem csak a kérdoívek adatai, hanem az izületi szögméro mérései szerint is szignifikánsan csökkent a csontos akadály ellenére. Feltevésünk szerint a szalagcsontosodáshoz másodlagos izomspazmus is csatlakozik, mely fizioterápiával eredményesen kezelheto. 6. A tézisek alapját képezo dolgozatok és eloadások Tudományos dolgozatok 1. Kiss Cs., Forgács S., Karlinger K., Mituszova M.: A nyaki gerinc ligamentum longitudinale posteriusának meszesedése DISH-ben. Magy Reumatol 1989, 30: Kiss Cs., Szilágyi M., Mituszova M., Poór Gy.: A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis prevalenciája és rizikótényezoi reprezentatív hazai populációban. Orv Hetil, 1997, 138:

17 3. Kiss Cs., Szilágyi M., Paksy A., Poór Gy.: Risk factors for DISH: A case-control study. Rheumatology 2002, 41: IF: 3, Kiss Cs., O Neill T., Mituszova M., Szilágyi M., Poór Gy., The prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in a population based study in Hungary. Scand J Rheumatol 2002, 31: IF: 2, Kiss Cs., O Neill T., Mituszova M., Szilágyi M., Donáth J., Poór Gy.: Prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Budapest, Hungary. (Letter) Rheumatology 2002, 41: IF: 3, Kiss Cs., Poór Gy., Donáth J., Gergely P., Paksy A., Zajkás G., Antal M.: Prevalence of obesity in an elderly Hungarian population. EJEP 2003, 18: IF: 0, Kiss Cs., Lovas K., Paksy A., Szilágyi M., Poór Gy.: A fizioterápia hatása krónikus derékfájdalommal kísért axiális hyperostosisos betegek életminoségére. Magy Reumatol 2003, 44: Kiss Cs., Forgács S., Paksy A., Poór Gy.: Az axiális és perifériás DEXA valamint a perifériás quantitatív ultrahang paramétereinek vizsgálata DISH-ben. Osteológiai Közl 2003, 11(2): Tudományos eloadások, poszterek, idézheto absztraktok 1. Mituszova M., Judák A., Poór Gy., Kiss Cs., Forgács S.: Spinális hyperostosis elofordulása köszvényben. Magy Reumatol 1992, 33:

18 2. Kiss Cs., Szilágyi M., Mituszova M., Poór Gy.: Risk of vertebral hyperostosis in vertebral deformity. Rheumatology in Europe 1995, 24: (Suppl) 3.EULAR Congress Amsterdam, Kiss Cs., Mituszova M., Felsenberg D., O Neill TW., Silman A., Poór Gy.: Risk of vertebral fracture in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Br J Rheumatology 1995, 34: (Suppl) 1. BSR XII Annual General Meeting Glasgow Kiss Cs., Szilágyi M., Felsenberg D., Silman A., O Neill T.W., Poór Gy.: A csigolyadeformitás és a DISH kapcsolata. Magy Reumatol 1997, 138: A Magyar Reumatológusok Egyesülete évi Vándorgyulésének absztraktjai. Bükfürdo- Szombathely, Kiss Cs., Szilágyi M., Poór Gy.: A diffus idiopathiás skeletális hyperostosis és a spondylosis deformans kontrollált összehasonlító vizsgálata. Magy Reumatol, 1998, 139: 171. A Magyar Reumatológusok Egyesülete évi Vándorgyulésének absztraktjai. Siófok, Kiss Cs., Szilágyi M., Paksy A., O Neill T., Silman A., Poór Gy.: A case-control study of diffuse idiopathic hyperostosis and spondylosis deformans.ann Rheum Dis EULAR Congress Glasgow, Donáth J., Kiss Cs., Paksy A., Poór Gy.: Diffúz idiopathias skeletalis hyperostosis (DISH) elofordulásának gyakorisága Paget-kórban. A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság VIII. Kongresszusának absztraktjai. Kecskemét,

19 8. Kiss Cs., Szilágyi M., Poór Gy.: A diffuse idiopathiás skeletalis hyperostosis longitudinális vizsgálata nokben és férfiakban. Magy Reumatol 1999, 40: 185. A Magyar Reumatológusok Egyesülete 1999.évi Vándorgyulésének absztraktjai. Debrecen, Kiss Cs. Szilágyi M., Lányi É., Paksy A., Poór Gy.: Obesitas, osteoporosis és hyperostosis. Magy Reumatol 2000; 41:S165. A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2000.évi Vándorgyulésének absztraktjai. Kecskemét, Kiss Cs., Poór Gy., Szilágyi M., Mituszova M.: The prevalence of spinal hyperostosis. Esp De Reumatologia 1993, 20: (Suppl) 1. ILAR, Barcelona, Kiss Cs., Paksy A., Szilágyi M., Poór Gy.: Longitudinal radiology study of hyperostosis of the spine in a general population. Ann Rheum Dis 2000, 59: (Suppl) 1. EULAR Congress, Nice Kiss Cs., Szilágyi M., Lányi É., Paksy A., Halmy L., Poór Gy.: Obesity is a risk factor for osteoporosis and vertebral hyperostosis. Ann Rheum Dis : 333, AB 175. EULAR Congress, Prága, Kiss Cs., Paksy A., Gergely P., Poór Gy.: Study of peripheral and axial bone mineral density and quantitative ultrasound parameters in patients with DISH. Osteoporosis Int 2002, 13 (Suppl) 1.IOF World Congress on Osteoporosis Lisszabon Kiss Cs., Lovas K., Paksy A., Szilágyi M., Poór Gy.: Algofunktional, health status and quality of life measurements in patients with DISH and spondylosis: A case-control study. 19

20 Osteoporosis Int 2002, 13: (Suppl)1. EULAR Congress, Stockholm

21 7. Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondok témavezetomnek, dr. Antal Magda foorvos asszonynak és dr. Zajkás Gábor foorvos úrnak, akik a disszertáció elkészítésében komoly segítséget nyújtottak. Oszinte hálával tartozom munkahelyi fonökömnek dr. Poór Gyula professzor úrnak, aki tanácsaival mindvégig irányította és segítette munkámat. Oszinte szeretettel gondolok elso munkahelyi fonökömre dr. Mituszova Mila foorvos asszonyra, aki a DISH témát kezembe adta, és akitol megtanultam szeretni a reumatológiát. Terry O Neill reumatológusnak, aki a manchesteri epidemiológiai munkacsoport tagja bölcs szakmai tanácsaiért tartozom köszönettel. A radiológiai elemzésekért dr. Szilágyi Marianne foorvos assonynak mondok köszönetet. Köszönöm dr. Lovas Kornéliának az életminoség-kérdoívek kiválasztásában és értékelésében nyújtott önzetlen segítségét. Köszönöm dr. Bálint Géza professzor úrnak a témával kapcsolatos cikkeket és hasznos tanácsait. Dr. Hodinka László foorvos úr néhány szép esettel bovítette beteganyagomat, köszönet érte. Dr. Halmy László professzor úr ötleteivel segítette munkámat, hálával tartozom érte. Dr. Forgács Sándor tanár úrnak a hátsó szalagcsontosodás diagnózisát köszönöm. A statisztikai számítások elvégzéséért dr. Paksy Andrást illeti köszönet. Oravecz Zsuzsa novér precíz munkájával, a kérdoívek számítógépes bevitelével nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. 21

22 A disszertáció formai kivitelezése Várszegi Csilla és Petri Péter munkáját dicséri. Szü leim, gyermekeim, feleségem nyugodt családi hátteret biztosító szeretete, támogatása és türelme nélkül az értekezés nem készülhetett volna el. 22

Doktori (Ph.D.) tézisek

Doktori (Ph.D.) tézisek SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) tézisek Klinikai vizsgálatok Paget-kórban, különös tekintettel a biszfoszfonát kezelés következtében létrejött csontrendszeri változásokra.

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Osteoporosis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási protokollja

Osteoporosis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási protokollja Osteoporosis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés. A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis epidemiológiai, anyagcsere

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés. A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis epidemiológiai, anyagcsere Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis epidemiológiai, anyagcsere és klinikai vonatkozásai Dr. Kiss Csaba Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ALKALMAZÁSI ELOÍRÁS 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE FOSAMAX 70 mg tabletta 2. MINOSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 70 mg alendronsavval egyenértéku 91,37 mg alendronát-nátrium-trihidrát tablettánként.

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Mozgásszervi betegségek fizioterápiája

Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Mozgásszervi betegségek, prevalenciájuk Magyarországon, a fizioterápia szerepe gyógyításukban Dr. Papp Miklós Kiss Alexandra 2013.

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok Prof. Dr. Kékes Ede Az anyagcsere zavarok helyes értelmezése Lipid anyagcsere zavar Fokozott

Részletesebben

KÉPZŐK KÉPZÉSE TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. 2015. szeptember 10. Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr.

KÉPZŐK KÉPZÉSE TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. 2015. szeptember 10. Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr. TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 2015. szeptember 10. KÉPZŐK KÉPZÉSE Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr. Molnár Andor Adminisztráció:Tanács Gáborné TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 Képzők

Részletesebben

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA A manuális medicinát, különösen annak un. Manipulációs kezeléseit csakis e téren képzett orvos végezheti. Ugyanakkor a természetgyógyásznak

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ELÔIRAT AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT E G Y S Z E R. Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1. www.teva.hu

ALKALMAZÁSI ELÔIRAT AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT E G Y S Z E R. Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1. www.teva.hu Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1 70 mg 4x tabletta alendronát www.teva.hu AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT ALKALMAZÁSI ELÔIRAT TRABECAN HETENTE E G Y S Z E R OGYI-T-9997/01-02. Alkalmazási elôírás 1322/40/2005

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

20. melléklet az 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 15. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez Oszteoporózis következtében kialakuló

20. melléklet az 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 15. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez Oszteoporózis következtében kialakuló 20. melléklet az 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 15. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez Oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés primer prevenciójának finanszírozási eljárásrendje

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért.

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Kedvezményezett: Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Az Európai unió és a magyar állam

Részletesebben

medicus universalis 2006. szeptember október 151

medicus universalis 2006. szeptember október 151 szerk rovat IX. 9/26/06 21:07 Page 1 A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE. MIT SEGÍT A VÉRCUKOR ÖNELLENÔRZÉS? Martin S. - Diabetes 2005: 54 (Suppl. 1) Napjainkig a vércukorszint önellenôrzése általában

Részletesebben

Tápláltsági állapot vizsgálata. Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése

Tápláltsági állapot vizsgálata. Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése Tápláltsági állapot vizsgálata Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése Tápláltsági állapot vizsgálata 1. Felnőttkorban: Különféle indexek 2. Gyermekkorban: Percentilis táblák vagy görbék BMI határértékek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA Farmakoökon konómia Dr. MészM száros Ágnes SE Gyógyszerésztudományi Kar 2007/2008 Gyógyszerügyi Szervezés Gyógyszerügyi Szervezéstan 2013 Hogyan osztják el a szőkös termelési erıforrásaikat az egymással

Részletesebben

Mozgásszervi rehabilitáció

Mozgásszervi rehabilitáció Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Mozgásszervi rehabilitáció DR. VEKERDY-NAGY ZSUZSANNA Egészségkárosító hatás / körülmény átmeneti

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Neuropathiák, dysimmun neuropathiák. Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika

Neuropathiák, dysimmun neuropathiák. Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika Neuropathiák, dysimmun neuropathiák Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika A központi és környéki idegrendszer határa Központi idegrendszer: oligodendrogliák Környéki idegrendszer: Schwann-sejtek A környéki

Részletesebben

Az ellátás hozzáférhetőségének és a betegek túlélési idejének vizsgálata malignus melanómában szenvedők körében

Az ellátás hozzáférhetőségének és a betegek túlélési idejének vizsgálata malignus melanómában szenvedők körében Debreceni Egyészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN XIII.) Az ellátás hozzáférhetőségének és a betegek túlélési idejének vizsgálata malignus melanómában szenvedők körében Szőllősi Gergő József Pálinkás Anita,

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 76/

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Megerősödhetnek, ill. csökkenhetnek az élettani görbületek, vagy a gerinc oldalirányban el is görbülhet.

Megerősödhetnek, ill. csökkenhetnek az élettani görbületek, vagy a gerinc oldalirányban el is görbülhet. 1. kép Egészséges gerinc Az emberi gerincnek csak nyílirányban vannak élettani görbületei, melyek az élet során változnak, végleges formájukat a növekedés befejezésekor nyerik el. A nyaki és az ágyéki

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Gerincvelő sérülés másodlagos károsodásai a késői rehabilitáció során. Készítette: Dörnyei Kinga Pataki Zsuzsa Marton - Balog Alíz Dr.

Gerincvelő sérülés másodlagos károsodásai a késői rehabilitáció során. Készítette: Dörnyei Kinga Pataki Zsuzsa Marton - Balog Alíz Dr. Gerincvelő sérülés másodlagos károsodásai a késői rehabilitáció során Készítette: Dörnyei Kinga Pataki Zsuzsa Marton - Balog Alíz Dr. Besze Tibor Gyakori problémák: Problémafelvetés Nem megfelelő üléspozíció

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Határok nélküli tudomány Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Rendezvénye Szeged, 2010. november 17. Az tisztelettel

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév

DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév DIPLOMAMUNKA ÉS TDK PÁLYAMUNKA TÉMÁK 2015/2016. tanév Dr. Árnyas Ervin, egyetemi adjunktus, DE NK MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET Magyarország levegő minőségének vizsgálata Az alkoholfogyasztási szokások vizsgálata

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik)

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Dr. Nagy Judit Vázlat - CKD mint népegészségügyi probléma

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Doktori (PhD)- értekezés tézisei

Doktori (PhD)- értekezés tézisei Doktori (PhD)- értekezés tézisei Mozgásszervi panaszok és primer degeneratív állapotok prevalenciájának vizsgálata az ágyéki gerincszakaszon és a tehervisel nagyízületekben Dr. Horváth Gábor Doktori Iskola

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Németh Laura Vadaskert Kórház

Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Németh Laura Vadaskert Kórház Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai Németh Laura Vadaskert Kórház Evés szimbolikus értelmezése 1. Szorongás, bőntudat, izgalom elhárítása 2. Örömszerzés 3. Menekülés

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841)

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841) SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve : Dr. Molnár Miklós Zsolt Téma címe: A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően Száma: F-68841 A kutatás időtartama:

Részletesebben

Mozgásszervi elváltozások okozta műtétek utáni stroke, mint a rehabilitációt nehezítő szövődmény. Fatális véletlen, vagy kalkulálható kockázat?

Mozgásszervi elváltozások okozta műtétek utáni stroke, mint a rehabilitációt nehezítő szövődmény. Fatális véletlen, vagy kalkulálható kockázat? Mozgásszervi elváltozások okozta műtétek utáni stroke, mint a rehabilitációt nehezítő szövődmény. Fatális véletlen, vagy kalkulálható kockázat? Dr. Simoncsics Eszter Dr. Bódi Vilma Dr. Fáy Veronika Rehabilitációs

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

A klímaváltozás és a népesség előrebecslés dilemmái

A klímaváltozás és a népesség előrebecslés dilemmái Király Gábor Czirfusz Mártom Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: A klímaváltozás és a népesség előrebecslés dilemmái Környezet és Társadalom Műhelykonferencia; Nyugat-magyarországi Egyetem; 215.

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

K 2 vitamin álom és valóság

K 2 vitamin álom és valóság K 2 vitamin álom és valóság dr. Szili Balázs Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika XIII. Étrend-kiegészítő szakmai konferencia, Bükfürdő, 2016.04.08. Tények a K-vitaminról A K 1 -vitamint 1929-ben

Részletesebben

Ortopédiai betegek rehabilitációja

Ortopédiai betegek rehabilitációja Ortopédiai betegek rehabilitációja Törpe növés Veleszületett végtag hiányok Hibás testtartás Végtag deformitások Arthrosisok Izomzat és kötőszövet veleszületett hibái Izombetegségek Csontok és izületek

Részletesebben

Mi a csontritkulás? A csontritkulás (osteoporosis) olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó

Mi a csontritkulás? A csontritkulás (osteoporosis) olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó Mi a csontritkulás? A csontritkulás (osteoporosis) olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó gerendák elvékonyodnak, felszívódnak, vagy átszakadoznak.

Részletesebben

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Koszta György Témavezető: Prof. Dr. Fülesdi Béla, az MTA doktora Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 949-11/2016. 1 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a település

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA atorvasztatin Mielott elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa

Részletesebben

Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének

Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének világszerte egyik vezet oka az elesés, 11,18,20 mely a leggyakoribb baleset az otthoni környezetben, az ápolási otthonokban és a kórházi ellátás során.

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

A gyermekkori obesitas szövődményei

A gyermekkori obesitas szövődményei Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány A gyermekkori obesitas szövődményei Konzulens Készítette Dr.Ságodi László Fehér Viktória professor emeritus

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

Gél. Színtelen vagy enyhén sárgás, tiszta vagy enyhén opálos, izopropil-alkohol illatú gél.

Gél. Színtelen vagy enyhén sárgás, tiszta vagy enyhén opálos, izopropil-alkohol illatú gél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Rheumon 50 mg /g gél 2. MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 g Rheumon 50 mg /g gél 50 mg etofenamát hatóanyagot tartalmaz. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos szemlélet, amely a legjobb tudományos

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

A quantitativ ultrahangos csontvizsgálat és az osteodensitometria összehasonlítása metabolikus csontbetegségben

A quantitativ ultrahangos csontvizsgálat és az osteodensitometria összehasonlítása metabolikus csontbetegségben A quantitativ ultrahangos csontvizsgálat és az osteodensitometria összehasonlítása metabolikus csontbetegségben Doktori értekezés Dr. Mészáros Szilvia Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt ISSN 0236 736 X ISBN 963

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 27. PANNONHALMA KISTÉRSÉG A MikroLEF 27 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

Tisztelt Doktor Úr/ Doktor Nő!

Tisztelt Doktor Úr/ Doktor Nő! Tisztelt Doktor Úr/ Doktor Nő! Ezúton egy klinikai kérdőív formájában szeretnénk segítségüket kérni. A felmérés célja egy hazai neurofibromatózis regiszter létrehozása, ami aztán hozzáférhetővé válhat

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben