J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 15-én órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: - Rendeletek száma és tárgya: - Napirendi pont: l./ Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújításának közbeszerzési eljárására érkezett ajánlatok elbírálása, a közbeszerzés eredményének megállapítása

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 15-én órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Jelen vannak: Távol van: Tóth Andrásné polgármester Grósz Ilona alpolgármester Argyelánné Józsa Györgyi képviselő Dorkó Ottóné képviselő Ficzere Gábor képviselő Gál István képviselő Puskás András képviselő Surányi László képviselő Liktorné Vargyas Marianna képviselő Pálinkás Jánosné képviselő Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet mai rendkívüli ülésünkön. Megállapítom, hogy a megválasztott 10 képviselőből 8 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Puskás András képviselőket javaslom megválasztani. Van más javaslata a képviselő-testületnek a jegyzőkönyv hitelesítő személyére? Aki egyetért Argyelánné Józsa Györgyi és Puskás András képviselők személyével kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Puskás András képviselőket. Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő naprendi pontokat tárgyaljuk, a mikrotérségi általános iskola és napköziothonos óvoda vizesblokk felújítására kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálása. A bíráló bizottság javaslatot tett, amely alapján az eredményt ki kell hirdetni. Aki egyetért a javasolt napirendi ponttal kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. Napirendi pont: Tóth Andrásné polgármester: Kiosztásra került a határozati javaslat, és a bírálati szempontok. Dorkó Ottóné képviselő: Miért nem kapta meg a képviselő-testület a beérkezett pályázatokat, és a bíráló bizottság jegyzőkönyvét? Tóth Andrásné polgármester: Az anyagot csak a bíráló bizottság kapja meg, a képviselőtestület nem. Nem kell kiosztani a pályázatot. Kérem a jegyző asszonyt, hogy a törvényességi kérdésben foglaljon állást. A bíráló bizottságot megbízta a képviselő-testület, a közbeszerzési

3 3 szabályzatunkban szerepel, hogy kik döntenek a bizottságban. A jegyzőkönyv tartalmát, illetve a bizottság javaslatát kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Ez a mai nap megtörtént. Ismertetem a jegyzőkönyv tartalmát. Ez a hivatalos jegyzőkönyv, amit mindenki aláírt, aki a bizottságban részt vett, illetve mindenkinek csatolva van az aláírt bírálati lapja. Puskás András képviselő: A képviselő-testületnek akkor nem kötelező elfogadni a nyertes ajánlattevőt. Tóth Andrásné polgármester: Megtámadhatják a döntést. Surányi László képviselő: Ezzel fenyegetnek minket. Én mondtam az ügyvédnek is. Tóth Andrásné polgármester: Ez nem fenyegetés. Jegyző asszony ez fenyegetés vagy a közbeszerzési törvény előírása? Surányi László képviselő: Úgy van, ahogy Puskás András képviselő úr mondja, nem muszáj a képviselő-testületnek ezt elfogadni. Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési eljárást lefolytató ügyvéd úr kifejezetten felhívja a bíráló bizottság figyelmét arra, hogy az ilyen típusú diszkrimináció esetén bármely ajánlattevő jogorvoslatot kezdeményezhet, és ezen jogorvoslati eljárás nagy bizonyossággal eredményre is vezet. A jogorvoslati eljárás döntésének jogkövetkezményeként a döntés hatályon kívül helyezésére kerülhet sor, és jelentős, akár több millió forintos bírság kiszabására is lehetőség van, mert ezt a közbeszerzési tanács alkalmazza. Ezt azért írta bele az ügyvéd úr a jegyzőkönyvbe, hogy utólag ne lehessen őt felelősségre vonni, hogy nem adott megfelelő tájékoztatást. Ő ezt elmondta, többször figyelmeztetett minket az eljárás során is, hogy a képviselő-testület dönthet úgy, ahogy akar, de annak a jogi következményét a képviselő-testület viseli. Puskás András képviselő: De ez csak egy ajánlat. Surányi László képviselő: Ez döntés, nem ajánlat. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az ajánlattételi felhívásban megjelentek a bírálati szempontok. A bírálati szempontok alapján kellett kiszámolni a pontszámokat, és a legkedvezőbb ajánlatot szükséges elfogadni. Ezzel ellentétesen is dönthet a képviselő-testület, de akkor megkockáztatja azt, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek, és ez nagy valószínűséggel eredményre fog vezetni, és bírságot kell fizetni. Surányi László képviselő: Nem muszáj, mert a vállalkozónak figyelembe kell venni a képviselő-testület döntését. Tóth Andrásné polgármester: Nem így működik az eljárás. Surányi László képviselő: Miért. Akkor a képviselő-testület semmit nem tehet. Hoztunk egy rendeletet, hogy helyi vállalkozó végezheti a munkákat Egercsehiben. Tóth Andrásné polgármester: Döntést hozhatunk, de törvényt nem írhatunk felül. Magasabb jogszabályt nem írhatunk felül. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem arra kell hivatkozni, hogy helybelit szeretnénk, hanem arra, hogy az ő pályázatuk jobban tetszett. Surányi László képviselő: Mindent meg lehet oldani, csak akarni kell. Érdekes, hogy egyedül én tiltakoztam ellene, és én hoztam fel azt, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy helyi vállalkozó végezze a munkát. A polgármester asszonynak ezt meg kellett volna említeni. Engem miért nem hívtak meg a bontásra. A törvényben benne van, nekem itt kellett volna lennem. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A borítékbontásról nem készült jegyzőkönyv? Tóth Andrásné polgármester: Készült jegyzőkönyv, mindenki ott volt, aki beadta a pályázatot. Surányi László képviselő: A bíráló bizottságnak is ott kellett volna lennie.

4 4 Dorkó Ottóné képviselő: Ki kellett volna küldeni a jegyzőkönyvet is. Surányi László képviselő: Én is, mint bizottsági tag a bizottsági ülés napján kaptam meg az egész pályázatot. Át sem tudtam nézni, olyan vastag. Lehet így fél óra alatt véleményt mondani? Grósz Ilona alpolgármester: Nyilván nem. Surányi László képviselő: Állandóan ebbe a csapdába esünk. Grósz Ilona alpolgármester: Hét ember volt ott, én nem értek hozzá, nyilván szakemberek voltak jelen, pályázatot ők tudnak rendesen elbírálni. Surányi László képviselő: Akkor mi mik vagyunk? Mi adjuk az önrészt. Grósz Ilona alpolgármester: Nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogy volt egy bizottság, aki a pályázatokat elbírálta. Surányi László képviselő: Igen, és volt egy képviselő-testület, amelyik úgy döntött, hogy helyi vállalkozó végezze a munkát. Grósz Ilona alpolgármester: Ezzel az a baj, hogy ez nem lehet szempont. Ezt a beruházást meg kell valósítani, és azzal a pályázóval, aki a legjobban kivitelezi, a meghatározott idő alatt. Dorkó Ottóné képviselő: A bontásra miért nem hívtak be minden bizottsági tagot? Tóth Andrásné polgármester: Ajánlati szempontot fogatunk el, ami alapján el kellett bírálni a pályázatokat. Az ajánlati dokumentációban benne van a három bírálati szempont, aminek van egy számítási képlete. Így nem számított semmilyen más szempont. Ezt a pályázók is megkapták, benne volt a csomagban, amit megvásároltak. Itt a számok beszéltek, semmi más. A jegyzőkönyvben benne van, hogy a szempontok alapján ki hány pontot ért el. A bontásnál az ügyvéd úr felsorolta, hogy ki melyik ajánlati szempontra milyen ajánlatot tett. Mindenki felírhatta a másiknak az ajánlatát. Pont ezért tudják megtámadni az eljárást, mert felírták a másik ajánlatát, és tudják az összegeket. Így maguknak is ki tudják számolni, hogy kinek hány pontja van. Amennyiben az eredményhirdetés nem ez alapján történik, akkor lesz probléma. A holnapi nap kilenc órára jönnek a vállalkozók, mert akkor kell eredményt hirdetni, és utána következő 8 napon belül lehet a közbeszerzési tanácshoz panasszal élni. Ezt nem én mondom, hanem a közbeszerzési törvény írja elő. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A határidő harmincadikára lett meghatározva, mert nekünk a kiadott papíron még 25-e volt. Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert a hirdetményt a közbeszerzési tanács visszaküldte, hiánypótlásra, ami körülbelül 5 napot vett igénybe, és ehhez képest kellett kitolni a határidőt. Dorkó Ottóné képviselő: Arra még nem kaptunk választ, hogy miért nem lett minden bizottsági tag meghívva a bontásra, pedig a közbeszerzési szabályzatban benne van. Surányi László képviselő: Ez is a jegyzőnek a feladata lett volna. Ezt tudni kellett volna. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A bontásnál jelen volt a három ajánlattevő, a polgármester asszony, az ügyvéd úr. Surányi László képviselő: Benne van a szabályzatban. A bizottság feladatai között, hogy a beérkezett ajánlatokat véleményezi. Itt van világosan leírva. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az ügyvéd úr bontotta fel az ajánlatokat. Az ajánlatok zárt borítékban érkeztek, tartalmukat nem látta senki, csak akkor, amikor fel lettek bontva. Tóth Andrásné polgármester: A bontásnál semmi más nem történt, csak az ajánlatok felbontása. Itt volt a három ajánlattevő is. Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én úgy tudom, hogy a bontáskor a képviselő-testület még nem választotta ki azt a személyt, akit a bíráló bizottságba delegálni szeretne. A bontás előbb volt, mert szeptember 29-én lett megválasztva a bíráló bizottsági tag. Surányi László képviselő: Akkor érkezett be az utolsó ajánlat. A Vidéki Róberték ajánlata

5 5 szeptember 28-án érkezett meg, a másik két ajánlat pedig 29-én érkezett. Nem is ez a legnagyobb probléma, mert van ettől nagyobb is, hol lesz erre meg a pénz. Azt mondták az elmúlt ülésen, hogy 13 millió forint el lett költve. Akkor hol lesz erre a beruházásra pénz. Tóth Andrásné polgármester: Bízom benne, hogy addigra a behajtások, amik be vannak adva a bíróságra be fognak jönni. Surányi László képviselő: Az lesz 13 millió forint? Tóth Andrásné polgármester: Nem teljesen, de egy része. Surányi László képviselő: Ez borzasztó nagy felelőtlenség, amit a polgármester asszony csinál. Így ennyi pénzzel nem lehet játszani. Beindul egy pályázat, és nincs meg rá a fedezet. Én ha vállalkozó lennék hozzá sem kezdenék, mert nincs pénz. Tóth Andrásné polgármester: A vállalkozó 3 részszámlát, és egy végszámlát fog benyújtani, és így kell majd fizetni. Nem egyszerre, hanem 4 részletben kell kifizetni a pénzt. Surányi László képviselő: Ez nagyon nagy pénz. Honnan fogjuk tudni ezt összeszedni. Tóth Andrásné polgármester: Működésre fordítottunk mindent, mert hitel felvételére még nem került sor, mert a folyószámlahitelt hosszabbítottuk meg. Semmiféle működési hitel nem lett felvéve, pedig korábban azzal dolgoztunk, és ki lett az is fizetve. Ezeket a pénzeket majd valahonnan fedeznünk kell. Ahhoz, hogy működjünk ez szükséges. Surányi László képviselő: A polgármester asszony erre alapozott? Tóth Andrásné polgármester: Igen. Ahhoz, hogy működjünk muszáj lesz hitelt felvenni. Most ki kellett fizetni a pénzeket. Bejött a 25 %-os ÁFA, azt miből fizette ki az önkormányzat? Surányi László képviselő: 13 millió forinthoz hogy mer hozzányúlni a polgármester asszony a képviselő-testület tudta nélkül? Tóth Andrásné polgármester: A működéshez ki kellett fizetni. Surányi László képviselő: Én ezt elhiszem, de akkor rendkívüli testületi ülést kellett volna összehívni, és el kellett volna mondani, hogy ez a helyzet, ennyi tartozás van, és ehhez hozzá kell nyúlni. Ez rengeteg pénz. Dorkó Ottóné képviselő: Akkor nem is nyúltunk volna hozzá. Megszavazta volna a képviselő úr, hogy hozzányúljunk? Én nem szavaztam volna meg. Surányi László képviselő: Nem, örültünk, hogy megkaptuk ezt. Tóth Andrásné polgármester: Működési hitel kell, mert működni kellene az önkormányzatnak. Surányi László képviselő: De nem ezen az áron. Hogy mernék én hozzányúlni egy olyan pénzhez, amiről tudom, hogy kell majd, mert a beruházást el fogják kezdeni. A vállalkozó azt fogja mondani, hogy neki kell a pénz, és majd nem tudok neki fizetni. Ez szégyen lesz ránk nézve, hogy ez az önkormányzat nem tud majd fizetni. Pedig a pénz már júniusban megérkezett. Dorkó Ottóné képviselő: Meg lehet nézni azokat a folyószámla-kivonatokat, hogy mire kellett ez a pénz? Részletesen szeretném ezt megnézni. Surányi László képviselő: Nem tudom, hogy a képviselő-testület ehhez mit szól, én a nevemet nem fogom ehhez hozzáadni. 13 millió forint csak így elmegy az önkormányzattól. Tóth Andrásné polgármester: Annyi ment el, ami kellett a működéshez, és az önerő kifizetéséhez. Forráshiányos az önkormányzat, amikor egy önerőt ki kell fizetni a pályázathoz nyilván a működés terhére fog menni. A féléves beszámoló elfogadása kellett volna a működésképtelen önkormányzatok támogatásához, mert egy évben többször be lehet nyújtani. Surányi László képviselő: De hogy tudjuk ezt így elfogadni, amikor ilyen problémák vannak.

6 6 Tóth Andrásné polgármester: Én úgy gondolom el lehet majd fogadni, meg lehet majd nézni, hogy mik lettek kifizetve belőle. Semmi egetverő dolog nem lett belőle kifizetve. Semmit nem szoktunk megcsinálni, vásárolni, ami luxus dolog lenne. Surányi László képviselő: Én ezt mind elhiszem, elhiszem, hogy ez a pénz kellett, de azért mi is itt vagyunk. Ennyi pénzzel játszik a polgármester asszony, akkor vállalja a felelősséget. Tóth Andrásné polgármester: Én nem játszok és vállalom a felelősséget. Játszik itt a képviselő-testület egy része, akik nem fogadják el e költségvetést, nem biztosítják a működéshez szükséges dolgokat. A kincstár felé megy a költségvetés, és nem hajlandók elfogadni, pedig ki van mutatva, hogy mire fordítottuk a pénzt. Surányi László képviselő: Sok minden van, amivel nem értünk egyet, és azért nem fogadjuk el. Készítsen a polgármester asszony olyan költségvetést, és a pénzekkel úgy gazdálkodjon, hogy az elfogadható legyen. Ez borzasztó, ami itt van, nem haladunk egyről a kettőre. Most az sem tudtuk elérni, amit megszavaztunk, hogy helyi vállalkozó végezze a felújítást. Akkor minek van a képviselő-testület? Nem is tudom, hogy minek ülünk itt. Semmit nem tudunk elérni. Tóth Andrásné polgármester: Tud a képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül nyertest választani? Mert holnapi napon kell eredményt hirdetni. Surányi László képviselő: Kérem a polgármester asszonyt, hogy arra válaszoljon, hogy mi arra a garancia, hogy ennek a pénznek a fedezete meglesz. Tóth Andrásné polgármester: Ki lesz mutatva, hogy a működéshez szükséges dolgokra ment el a pénz. A költségvetést elfogadta a képviselő-testület, így az mindenkire érvényes. Tudja mindenki, hogy mekkora forráshiánnyal lett elfogadva. Puskás András képviselő: Ha nem nyert volna az önkormányzat pályázati pénzt, akkor mi lett volna, miből fizetett volna. Tóth Andrásné polgármester: Nehéz helyzetben lenne az önkormányzat. Az iskola működésével kapcsolatos tartozások iránt korábban azért nem lehetett intézkedni, mert az iskola, nem tudott megfelelő adatokat szolgáltatni, nehéz úgy követelni a tartozásokat, hogy az iskola egymás után ugyanarra eltérő adatokat ad. Puskás András képviselő: Fegyelmit kell adni a gazdasági vezetőnek. Tóth Andrásné polgármester: Az iskola igazgató már írásban intézkedett. Puskás András képviselő: Ki kell rúgni a gazdaságvezetőt. Surányi László képviselő: A gazdaságvezető a konyha működését sem tudta rendesen kimutatni. Puskás András képviselő: Az Egercsehi vállalkozót támogatom, de a Korinthost el kell fogadni. Grósz Ilona alpolgármester: Dönthetünk a javaslattal ellenkezőleg, de a következményeket vállalni kell. Pályázni kell a működésképtelen önkormányzatok támogatására, és el kell fogadni az I. félévi beszámolót. Gál István képviselő: Majd perel a Korinthos, ha nem lesz pénz. Úgy fogunk járni, mint az iskola igazgatóval, már nem bántuk, csak jöjjön ide valaki. Surányi László képviselő: Eltűnt a pénz. Tóth Andrásné polgármester: Nem tűnt el a pénz, működésre fordítottuk. A működés biztonságáért a képviselő-testület felelős. Gál István képviselő: Adjuk vissza a pályázaton nyert pénzt? Tóth Andrásné polgármester: Működésre fordítottuk a pénzt. Dorkó Ottóné képviselő: Nincs meg a pénz. Gál István képviselő: Javaslom a névszerinti szavazást.

7 7 Argyelánné Józsa Györgyi, Dorkó Ottóné és Surányi László képviselők eltávoznak, a képviselő-testület határozatképtelenné vált. Kmf. Tóth Andrásné polgármester Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző Argyelánné Józsa Györgyi képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) Puskás András képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) Hajdu Erika jegyzőkönyv leíró

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 10 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban. Határozatok száma és tárgya: 126/2010. (XI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozatok száma és tárgya: Egercsehi Községi Önkormányzat. 80/2007. (X. 29.) Egységes környezethasználati engedély

Jegyzőkönyv. Határozatok száma és tárgya: Egercsehi Községi Önkormányzat. 80/2007. (X. 29.) Egységes környezethasználati engedély Jegyzőkönyv Készült: az Egercsehi és a Szúcs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2007. október 29. napján 15.00 órai kezdettel tartott közös ülésén, az Egercsehi hivatalban Határozatok száma

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Bán János, Elekes Péter,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Hajdu

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. 387-1/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 9/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 44/2011. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi január hó 19. napján, szerdán 10

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 14-én tartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-65) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 150 / 4 /2013 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.13.) sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben