J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 október 30-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 október 30-án megtartott üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 október 30-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelenléti ív szerint Kovács Ferenc polgármester: Tisztelt képviselőtársak! Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a október 30-ra összehívott testületi ülésünkön. Napirend előtt a helyi rendőrőrs beszámolójával kezdünk, körünkben van Regdon József százados úr, a helyi rendőrőrs képviseletében, akinek át is adnám a szót. Regdon József százados: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet. Az elmúlt egy hónapban (szeptember 30-tól, október 30-ig) 19 bűncselekmény történt, melyben eljárást indítottunk. Egy könnyű testi sértés, egy esetben zaklatás, 2 esetben közúti közbiztonság elleni bűncselekmény, egy vasúti közlekedési biztonság, 11 lopás, egy darab rablás, egy sikkasztás és egy darab rongálás miatt indítottunk eljárást. Ki kell emelnem ezt az egy darab rablást, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Idős néni sérelmére követték el a rablást, erőszakkal hatoltak be lakásába őt félrelökve, megfenyegetve kényszerítették, hogy adja át a pénzét. A néninek van egy riasztó rendszere, ami főképpen egészségügyi riasztó rendszer. Amikor ezt megnyomta egy diszpécser központ kerül kapcsolatba az illetővel, amikor a néni ezt megnyomta a diszpécser bejelentkezett, melytől az elkövető megijedt így kimenekült a lakásból. Csak 2.500,- forint értékkel tudott elmenekülni. Help Boksz jelző készülék, amit az egyedül állóaknak ajánlani tudnék. Közlekedési bűncselekmény, ha jelző táblákat törnek le, vasút közlekedési bűncselekmény, ha a vasúti sorompót törik le. Sikkasztás, akire rábíznak dolgokat és a sajátjaként kezeli, és eltűnteti. A lopások, melyben vannak kisebb és nagyobb értékű lopások. Felhívnám a figyelmet az óraátállítással kapcsolatosan előbb sötétedik. A kerékpárosok használjanak láthatósági mellényt, világítást a kerékpárjukon lakott területen kívül főleg. A téli időszak a falopások ideje. Sokan mennek ki az erdőkbe, utak mentére és szedik ki a fákat. Megváltozott a bűntető törvénykönyv, ha erdő területről valaki egy darab fát is kivág, bűncselekménynek számít. Szeretném kérni, ha valaki valami ilyen dolgot lát, jelentsék nekünk, megköszönjük. Kovács Ferenc polgármester: A néninél lévő jelzőkészülék a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban átadott készülék volt. 14 településsel együtt veszünk részt az ellátó rendszerben. Nagykáta a központja, viszonylag kevesen vannak Tápiószelén, kicsivel több mint 10 fő, akinél van ilyen jelző készülék. Ez az eset is azt a példát mutatja, hogy nemcsak egészség megőrzésével kapcsolatban lehet használni, ilyenkor is nagyon jól jöhet. Regdon József százados: Ez egy fixen beépített készülék, melynek van egy távvezérlője is, ezt tudta a néni kihasználni és így jelezni. 1

2 Dömők József Sándor alpolgármester: A mindenszentek és halottak napja közeledik ezzel kapcsolatban szeretném kérni, hogy mondjon néhány szót. Regdon József százados: Minden egyes temetőnél ott lesznek a kollégák, hol visszatérő, hol pedig posztoló jelleggel, ez létszámtól függ. Felhívom a lakosok figyelmét, hogy a temetők környékén a gépjárművekben semmiféle értéket, táskákat. Kovács Ferenc polgármester: Megköszönjük a beszámolót, jövő hónapban is várunk benneteket. Megállapítom, hogy 7 képviselő jelen van, ülésünk határozatképes. Testületi ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Egri Csaba Károlyné és Balogh József Gábor képviselőtársaimat. Ismertetem a napirendi pontokat Napirend: - Helyi Rendőrőrs vezetőjének tájékoztatója a település közbiztonságáról. Meghívott: Bárándy Sándor alezredes 1. Tájékoztatás az előző testületi ülést követő fontosabb eseményekről, megtett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról. Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester Előadó: Kovács Ferenc polgármester évi költségvetési koncepció tárgyalása. Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester Előadó: Kovács Ferenc polgármester évi közbeszerzési tervről döntés. Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester Előadó: Kovács Ferenc polgármester 4. Közbeszerzésről döntés. Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester Előadó: Kovács Ferenc polgármester 5. Egyebek Előterjesztő, előadó: Kovács Ferenc polgármester Aki egyet ért az ismertetett napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ismertetett napirendi pontok elfogadásra kerültek. Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. Kovács Ferenc polgármester: Első napirendi pont: Tájékoztatás az előző testületi ülést követő fontosabb eseményekről, megtett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról. Képviselőtársaim megkaptátok az írásos előterjesztés ezzel kapcsolatban a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban leírtakkal kapcsolatban kell kiegészítést tenni. Tegnap 2

3 délután jött egy levél, mely alapján teljesen megváltozott ez a közfoglalkoztatás. 105 fő közfoglalkoztatását készítettük elő az elmúlt napokban, akik november 1-étől április végéig lettek volna az önkormányzatnál foglalkoztatva. Ezt a tegnapi nap folyamán 38 főre változtatták meg, ez egy nagyon drasztikus csökkentés. A múlt héten közel 400 főt hívtak össze a művelődési házban, akiknek nyilatkozni kellett, vállnak-e képzést, illetve arról volt szó, hogyan lehetne őket foglalkoztatni. Ehhez ki mentek az értesítések, a mai nap folyamán pedig azt kellett kiküldeni, hogy ez mégsem így lesz. Hangsúlyoznám: Az önkormányzatnak semmilyen kiválasztási lehetősége nem volt. Több polgármester társammal együtt fel voltunk háborodva, mivel ez az önkormányzatoknál csapódik le, mert innen mennek ki az értesítők. Ezt, sajnos, az emberek nem értik meg. Nem értik, hogy ez utasításra küldözgetjük, a munkaügyi központ értesítése alapján. 38 fő kezd november 4-én, ez lesz az első munkanap. Viszont még nem találtak képző intézetet, aki ezeket az embereket képezné. Alap kompetencia képzésre fogják őket vinni, nálunk összesen három fő lesz, akit valamilyen szakmára képeznének négy hónapos tanfolyamon. Tájékoztatnám azon képviselőket, akik nem voltak délelőtt folyamán velünk, hogy szokásainkhoz híven végig jártuk a temetőket, tiszteletünket tettük hallottainknál. Sajnos egyre több halottunk sírját kellett megkoszorúzni. Önkormányzati segéllyel kapcsolatban január 1-jétől teljesen meg fog változni a segélyezési rendszer, ennek a részleteiről későbbiek folyamán a lakosságot is tájékoztatni fogjuk. A csatornázással kapcsolatban még mindig csak a kisfalusi rész rendelkezik engedélyes tervekkel. az ott végzett munkákat a cég ígérte, hogy gyorsítani fogja. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 148/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző testületi ülést követő fontos eseményekről, megtett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Határidő: október 30. Kovács Ferenc polgármester: Második napirendi pont: évi költségvetési koncepció tárgyalása. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 149/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: - A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. - Az önkormányzat hitelt likviditási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3

4 - Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével megőrzése. - A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. - A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. - A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása. - A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. - Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. - Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. - A helyi adók mértékének módosítását nem tervezi az önkormányzat. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. - A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálatát el kell végezni. - Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. - A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. - A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %- a. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Határidő: október 30. Kovács Ferenc polgármester: A következő határozati javaslat a évi ¾ éves beszámoló elfogadása. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 150/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi ¾ éves költségvetési beszámolóját jóváhagyja. Határidő: október 30. 4

5 Kovács Ferenc polgármester: Harmadik napirendi pont: évi közbeszerzési tervről döntés. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 151/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi közbeszerzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: december 31-ig Kovács Ferenc polgármester: Negyedik napirendi pont: Közbeszerzésről döntés. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 152/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/ azonosító számú Tápiószele Város ivóvízminőség javítása tárgyú projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása iránt indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési bizottság véleménye alapján az alábbi döntést hozza: A közbeszerzési eljárás eredményes. Nyertes ajánlattevő: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft (1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. B. ép. VI. 13.) Kiválasztás indoka: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft (1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. B. ép. VI. 13.) az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő: Fenyvesiné Könyvvizsgáló Kft (6000 Kecskemét, Vágó u. 25. fsz. 1.) Kiválasztás indoka: Fenyvesiné Könyvvizsgáló Kft (6000 Kecskemét, Vágó u. 25. fsz. 1.) ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlat. Határidő: folyamatos Kovács Ferenc polgármester: Ötödik napirendi pont: Egyebek. A földcserével kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Dömők József Sándor alpolgármester: A cseréhez az Ő ingatlanjukat is fel kell értékeltetnünk? 5

6 Kovács Ferenc polgármester: Igen. A határozati javaslat arra vonatkozik, hogy a földcserét készítse elő az önkormányzat, méressük ki a területet és értékeltessük fel az ingatlanokat. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 153/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tápiószelei 1560 hrsz-ú ingatlannak az Önkormányzat tulajdonában lévő 1160/29 hrsz-ú ingatlanból leválasztott, 73 m utcai szélességű, kb. azonos területű ingatlannal való cseréjének előkészítéséhez hozzájárul. A Testület megbízza a Polgármestert az ingatlan csere előkészítésével: az 1160/29. hrsz-ú ingatlan megosztásának lebonyolításával, a két ingatlan felértékeltetésével. Határidő: december 31. Kovács Ferenc polgármester: Egyebekben következő kérdést kérem tárgyalni: A rulirozó hitellel kapcsolatos szerződésünk október végéig hatályos a Nagykátai Takarékszövetkezettel. Megváltozott a rulirozó hitellel kapcsolódóan a törvényi háttér, így most már a naptári évek utolsó napja a mérvadó dátum, addig köthető szerződés. November, december hónapra kell biztosítani a finanszírozás akadálymentessége érdekében a finanszírozást. A Takarékszövetkezettel tárgyaltunk, 42 millió forintos hitelkeret biztosítását tudnák december végéig rendelkezésünkre bocsájtani. Kérem ehhez a testület hozzájárulását. 100 millió forintos rulir hitelünk volt. Most már a rulirozó hitelhez is ingatlan fedezetet kell biztosítani. A határozati javaslat a rulir hitel hosszabbítására vonatkozik. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 154/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezettel (a számlavezető pénzintézettel) a rulírhitel szerződés meghosszabbítását november december hónapra jóváhagyja 42 millió forint összegben, ingatlan fedezet biztosításával. Határidő: határozatban foglaltak szerint. Kovács Ferenc polgármester: Egyebekben határozat visszavonására teszek javaslatot. Néhány hónappal ezelőtt a családsegítő szolgálat társulásával kapcsolatban hoztunk egy határozatot miszerint kilépünk. A megváltozott helyzetben a kilépési szándék is változott, ezért kérném a határozat visszavonásának támogatását a képviselő-testülettől. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 6

7 155/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2013. ( ) számú határozatát visszavonja. Határidő: Kovács Ferenc polgármester: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodása került kiküldésre. A nyár elején ez már volt előttünk a tervezet, akkor többek között - a tápiószelei képviselő-testület is elfogadta, három önkormányzat ellenben nem. Egy pár héttel ezelőtt volt társulási ülés. Akkor egy-két dolog újra lett tárgyalva ezen társulási megállapodáson belül, így kerül vissza mind a 20 önkormányzat elé. Ennek a módosításnak két sarkalatos pontja, ami most belekerült a következő: a projekt gazdasági könyvekben Nagykáta önkormányzatánál fog szerepelni. Az elmúlt években is Nagykáta költségvetésében mutatkozik meg. Egy havi díjas könyvelési összeget kért, amiről lett döntés is, ez 600 eft / hó + áfa. Néhányan sokallták, de az elmúlt években ingyen könyveltek, ezért így ezen összeg megszavazásra került. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 156/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglalt szabályoknak megfelelően elkészített, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. Határidő: folyamatos. Kovács Ferenc polgármester: A Nemzeti Kör-től kaptunk egy beadványt, melyben a művelődési ház ingyenes használatát kérték, mivel egy retro party megrendezését szeretnék. Bizottsági ülésen tárgyaltuk, át s adom a szót elnökhelyettes asszonynak. Egri Csaba Károlyné képviselő: A bizottság tárgyalta és arra a döntésre jutottunk, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjon el a testület. Kovács Ferenc polgármester: A jogszabályban úgy szerepel, hogy zenés táncos rendezvény megtartása bérleti díj köteles. Ezt fogom kiküldeni a Nemzeti Kör felé. A következő dolog egyebekben a Hajt-A Csapatnak korábban adott kölcsönnel kapcsolatos döntést, melyben azt kérem a testülettől, hogy inkasszó kivetésében döntsön. Elég régóta húzódó ügy. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki egyet ért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 157/2013./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajt-A Csapat részére biztosított kölcsön behajtása érdekében inkasszó kibocsátását tudomásul veszi. 7

8 Határidő: november 15. Kovács Ferenc polgármester: Tájékoztató jelleggel ismertetem, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalt a helyi adók emelésének kérdését, milyen elvek érvényesüljenek önkormányzatunknál. Amennyiben a Testület a helyi adók emelését, módosítását tervezi, úgy december 2-ig ki kell hirdetni a rendeletet. A pénzügyi bizottság azt a javaslatot támogatta, hogy ebben az évben az adókhoz ne legyen hozzányúlva, a tavalyinak megfelelően kerüljenek megállapításra. Jövő hét kedden lesz a Múzeumban a szoboravatás, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Más nem lévén mindenkinek megköszönöm a testületi ülésen való részvételt. A testületi ülést bezárom. K.m.f. K o v á c s Ferenc Polgármester T ó t h Julianna Jegyző E g r i Csaba Károlyné Jkv. hitelesítő B a l o g h József Gábor Jkv. hitelesítő 8

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol

Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 190-18 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol 6/2013JIV.29./Kt.rendelet Az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 113-117 /2013. (10.31.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára (II.)

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára (II.) FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1605-2/2013. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő Kecskeméti Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben