További károkat okozott a belvíz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További károkat okozott a belvíz"

Átírás

1 Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: XVII. évfolyam 2. szám február További károkat okozott a belvíz Életveszélyes ingatlanok is vannak Sok udvart teljesen elborít a víz Az autósoknak sem könnyű Tájékoztató cikkünk a belvízhelyzetről a 2. oldalon olvasható Elfogadták a költségvetést február 16-án a Képviselőtestület által elfogadásra került az önkormányzat évi költségvetése 3.015,709 millió Ft bevétellel, 3.177,860 millió Ft kiadással, 162,151 millió Ft-os működési forráshiánnyal. A hiány kezelését a Képviselő-testület úgy határozta meg, hogy szükség esetén a hitelfelvételi Varga Miki bronzérmes lett a Bocskain Varga Miklós az 55. Bocskaiemlékverseny könnyűsúlyú elődöntőjében nagy csata után bár alulmaradt az oroszok világbajnokával, Albert Szelimovval szemben, így is bronzérmesként zárta a rangos viadalt. Összefoglaló a 8. oldalon korlát adta lehetőség figyelembe vételével maximum 100 millió Ft működési hitel kerül felvételre, valamint pályázat kerül benyújtásra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására biztosított pályázati keretre Részletes tájékoztató a 3. oldalon A TARTALOMBÓL: Ülésezett a Képviselő-testület 2. oldal Az új közfoglalkoztatási rendszer 5. oldal Programajánló 7. oldal Múltidéző 7. oldal Sport 8. oldal Hirdetések 9. oldal Képes visszatekintő 10. oldal

2 2. oldal Sámsoni Hírlap Önkormányzat Ülésezett a Képviselő-testület Tájékoztató a január 20-án és 27-én tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: 1. A képviselő-testület döntött az önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében a folyószámla-hitel igénybevételére irányuló folyószámla-hitelkeret szerződés további egy évre szóló meghosszabbításáról. Döntött a likviditás fenntartása érdekében munkabér-hitel igénybevételére irányuló eft összegű keret megnyitásáról a számlavezető pénzintézetnél. 2. Jóváhagyta a képviselő-testület a Hajdúsámson Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodást, mely a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza. 3. Határozott arról, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül ellátott belső ellenőrzési feladatokhoz a belső ellenőr díjazásához 350 eft-ot biztosít az önkormányzat. 4. A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2. sz., Hajdúsámson Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába Bihari Lajosné képviselőt delegálta. 5. Elfogadták a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót, meghatározta a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei alapját képező szervezeti célokat. 6. Módosították a Hajdúsámson belterületi vízrendezés, csapadékvízelvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellet című pályázattal kapcsolatos korábbi döntést, mely szerint a pályázatban nem elszámolható ugyanakkor kötelezően biztosítani szükséges független mérnök díjának fedezetét biztosította. 7. Felhatalmazta a képviselő-testület Szabó Kálmán képviselőt, hogy az Érmelléki Vidékfejlesztési Non-profit Kft. taggyűlésein az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és ott a szükséges nyilatkozatot aláírja. 8. A január 27-ei ülésen a Vis Maior támogatás igénylésről szóló december 15-i ülésén hozott határozatát egészítette ki a képviselő-testület, és a pályázati kiírás előírásának megfelelően kinyilatkozta, hogy az önkormányzat saját erejéből nem tudja megoldani a vis maior helyzetet. Tájékoztató a február 10-én és 16-án tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: 1. Pályázatot írt ki a képviselő-testület jegyzői állás betöltésére, tekintettel arra, hogy a jegyző jogviszonya január 23. napjával megszűnt. 2. Benyújtásra került az önkormányzat évi költségvetésének tervezete. A költségvetésről részletes tájékoztatást a Pénzügyi Műszaki bizottság Elnöke nyújt a Sámsoni Hírlap jelen számában. 3. Módosította a képviselő-testület a város Településszerkezeti Tervét. A terven végrehajtott kisebb jelentőségű módosításokat a Hajdúsámson, Sámsonkert, Szűcs utcához kapcsolódó gyűjtőúthálózat fejlesztés indokolta. 4. Jóváhagyta a testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi munkatervét. Az intézmény a tervezett programjairól folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Elfogadta az intézmény évi tevékenységéről szóló beszámolóját is. 5. A Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat szintén beszámolt a évi tevékenységéről. Az intézmény a következő ellátásokat biztosítja településünkön a rászorultak részére: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást. 6. A képviselő-testület vállalta, hogy a év közötti hajdúsámsoni nők mammográfiás vizsgálatra történő szállításáról gondoskodik az önkormányzati autóbusz biztosításával. Az önkormányzat támogatni kívánja ezzel is a szűrővizsgálaton való részvételt. 7. A február 16-i ülésen 2. fordulóban tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését és az ahhoz kapcsolódó határozatokat, rendeleteket. Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletnek a 15. -át a méltányossági ápolási díj nyújtásának lehetőségét február 21. napjától. Az e jogcímen ápolási díjban részesülők részére az ellátás május 31-ig tovább folyósításra kerül. Tájékoztató a belvízhelyzetről Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a belvízvédekezés II. fokozata helyett a védekezés I. fokozatát rendeltem el. A Műszaki Iroda dolgozói folyamatos ügyeletet tartva látják el a védekezési feladatokat. Sajnos a településen három ingatlan életveszélyessé vált és öt ingatlan súlyosan károsodott. Az életveszélyessé vált épületek közül kettő lakott, ezért az ingatlantulajdonosok részére szükséglakást ajánlottam fel. A belvízvédekezés munkálatai során a Ligetesi út egy részét az iskoláig víztelenítettük. A Zöldfa utcán a járhatóság érdekében homokos kavicsból útalapot készíttettünk. Sámsonkertben a Hímes, Harmat, Hajdú utcák egy részén - ahol a legkritikusabb volt a helyzet - darált téglával feltöltést végeztünk. A település egyéb belvíztől veszélyeztetett helyein a belvizet folyamatos szivattyúzással igyekeztünk elvezetni. A súlyos helyzetben lévő utakon részben lakossági önerőből, részben önkormányzati segítséggel törekedtünk járhatóvá tenni az útszakaszokat. Az időjárási körülmények miatt egyelőre más lehetőség nem adott az utak járhatóvá tételére. Az önkormányzat évi költségvetésében útkarbantartásra jóváhagyott előirányzat terhére törekszünk minél több utat járhatóvá tenni. Hamza Gábor polgármester Módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 15. (7) bekezdését a 70 éven felüliek mentességének 50 %-os kedvezményre történő módosításával a következők szerint: a képviselő-testület 50 %-os kedvezményt biztosít egy darab 120 literes hulladékgyűjtő edény, heti egyszeri ürítése esetén az ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkező egyedülálló személy (egyszemélyes háztartás), vagy házastársak, élettársak részére (kétszemélyes háztartás), ha legalább az egyikük a 70. életévüket betöltötte. Bagolyné Szűcs Mariann Jogi-Szervezési Iroda vezető

3 Önkormányzat Sámsoni Hírlap Az önkormányzat évi költségvetéséről 3. oldal Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályok által meghatározott határidőn belül, február 10. napján tárgyalta első alkalommal az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetési rendelet-tervezet véleményezésre került a Képviselőtestület bizottságai, valamint a könyvvizsgáló által, és megállapítást nyert, hogy a működési költségvetésben jelentkező 283,24 millió Ft-os forráshiánnyal a költségvetés nem elfogadható, ezért szükséges annak átdolgozása, a hiány csökkentése. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a központi költségvetésből érkező támogatások nem biztosítják az önkormányzatok számára jogszabályban előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges fedezetet. Ez komoly problémát jelent, hiszen 2011-ben közel 400 millió forinttal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak az intézmények fenntartásához. Az önkormányzati törvényben meghatározott számítási mód alapján a maximálisan felvehető hitel évre körülbelül 100 millió Ft, így a Képviselő-testület további javaslatokat fogalmazott meg a költségvetési hiány csökkentésére vonatkozóan, melyek alapján a költségvetési rendelettervezet átdolgozásra, és a Képviselőtestület által február 16-án újra tárgyalásra került. A módosítási javaslatok kidolgozása során a Képviselő-testület előtérbe helyezte, hogy az intézmények által ellátott feladatok színvonala ne sérüljön, a településüzemeltetési és karbantartási feladatokra megfelelő forrás álljon rendelkezésre. Az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási egyensúly biztosított, a Képviselő-testület a rendelkezésre álló fejlesztési források és pályázati úton elnyert támogatások összegének erejéig tervezte meg fejlesztési kiadásait. A évi kötvény kibocsátásból származó bevétel az eredeti rendeltetésének megfelelően került felhasználásra, elsősorban az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú pályázatok önerejének biztosítását szolgálja. Az önkormányzat vagyonának növelésére jelen körülmények között továbbra is külső források bevonásával van lehetőség, ezért ki kell használni az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását célzó pályázati lehetőségeket. Az előző évekről áthozott tartalék és a évben keletkezett felhalmozási célú pénzmaradvány teljes egészében terhelt a testületi döntések alapján, így újabb fejlesztési elképzelés megvalósításához fedezetet rendelni csak a költségvetésben tervezett fejlesztési kiadások esetleges elmaradása esetén lehet. A évi költségvetésben szereplő kiemelt projektek többek között a korszerű közösségi közlekedés megvalósítása, a kerékpárút kivitelezése, belvízrendezés, Szűcs utca útépítése, egészségház építése február 16-án az átdolgozott költségvetési rendelet-tervezet a Képviselő-testület által elfogadásra került 3.015,709 millió Ft bevétellel, 3.177,860 millió Ft kiadással és 162,151 millió Ft-os működési forráshiánnyal. A hiány kezelését a Képviselő-testület úgy határozta meg, hogy szükség esetén a hitelfelvételi korlát adta lehetőség figyelembe vételével maximum 100 millió Ft működési hitel kerül felvételre, valamint pályázat kerül benyújtásra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására biztosított pályázati keretre, melynek igénybevételi feltételei sajnos még teljes körűen nem kerültek meghatározásra. A fenti alternatívákon túl továbbra is gondoskodni kell a biztonságos gazdálkodási háttér megteremtéséről gazdaságos, hatékony, takarékos gazdálkodással. A fenntartó célja továbbra is az, hogy az intézmények feladataikat az egyre szűkösebb gazdasági háttér mellett is megfelelő színvonalon tudják végezni a lakosság és az ellátásokat igénybe vevők megelégedésére, a költségvetés adta keretek között. Elsődleges feladatának tekinti és gondoskodni kíván a Képviselő-testület a település útjainak folyamatos karbantartásáról, új utak építésének előkészítéséről, a települési belvízproblémák megoldásáról. Deczki Lajos Pénzügyi-Műszaki Bizottság elnöke RÓLUNK ÍRTÁK Új rovatunkban hónapról-hónapra azt figyeljük, mikor, mi jelenik meg településünkről a médiában. Hajdú-Bihari Napló Fiatal lány halt meg balesetben február 3. Bocskai: hajdúsági érmekre várva február 9. Hajdúsági győzelmek a nyitónapon február 10. Nyolc magyar érem a Bocskain február 14. Anyja védelmében szúrhatott február 19. A fenti hírek a oldalon is olvashatók. haon.hu/lakóhelyem Hajdúsámson Hajdúsámsonban is fellépett az Os Chimangos Leszúrta apját egy hajdúsámsoni fiú Sámsoni gyilkosság a fiú ellen emberölés miatt kezdtek eljárást ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központja és Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala között létrejött együttműködési megállapodás alapján a kihelyezett ügyfélszolgálatokat évben is folytatja a Munkaügyi Központ az alábbi soron következő időpontokban: MÁRCIUS ÁPRILIS 26. 8,30-15,00

4 4. oldal Sámsoni Hírlap Az alpolgármesteri fogadóórák tanulságai A fogadóórákon nagyon sokan keresik fel Tóth János alpolgármester urat különféle problémákkal. Ezek részben a nehéz szociális helyzetben élők kérései, melyeket a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Irodája a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezel. A leggyakoribb problémákról az alábbiakban tájékoztatja Önöket. Számlatartozások Önkormányzat Kiemelten sokan jelezték, hogy az E- ON végrehajtásra átadta a villanyszámla díj tartozásukat. Ebben jelenleg az önkormányzatnak nincs lehetősége hathatós segítséget nyújtani. A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány a HÉRA Közalapítvánnyal felvette a kapcsolatot, sajnos azonban a Közalapítvány nem tud pályázatot benyújtani a támogatásokhoz, a pályázat benyújtásának feltételei évre megváltoztak. Vizsgáljuk azonban annak a lehetőségét, hogy más formában hogyan lehetne a nehéz helyzetbe került adósoknak segíteni. Addig is egyik megoldásként javaslom, hogy aki érvényes védett fogyasztói ügyfél minőséggel rendelkezik, ő kezdeményezze az előrefizetős kártyás mérő felszerelést az E-ONnál. A kártyás mérő felszerelésére abban az esetben is lehetőség van a védett fogyasztóknál, amennyiben számlatartozás áll fenn. Ugyanakkor az előrefizetős kártyás mérő felszerelésekor az E-ON külön kiszállási, felszerelési díjat nem számol fel, viszont műanyag dobozos mérőhellyel kell rendelkezni. Faszerkezetes mérőhelylyel rendelkező védett fogyasztóhoz kártyás mérőt nem szerel fel az E-ON. Összefoglalva, kinek szerel fel az E- ON előrefizetős kártyás mérőt? érvényes védett fogyasztónak kell lennie az ügyfélnek, (Abban, hogy hogyan lehet védett fogyasztóvá válni segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat Hajdúsámson, Árpád u. 22.) műanyagdobozos mérőhellyel kell rendelkeznie az ügyfélnek. számlatartozást az E-ON nem vizsgálja, kiszállási és felszerelési költséget nem számol fel. A lakosok egyik fő problémája a belvíz Tájékoztatom az érintetteket, továbbá arról, hogy sajnos, aki nem védett fogyasztó, annak az E-ON csak abban az esetben szereli fel a kártyás mérőt, ha a számlatartozás kiegyenlítésre kerül, és az ügyfél megfizeti a Ft-os kiszállási, felszerelési díjat, továbbá a műanyagdobozos mérőhely rendelkezésre áll. A műanyagdobozos mérőhely kialakításának becsült költsége Ft. Ezzel kapcsolatban további részletes tájékoztatásért forduljanak az E-ON Ügyfélszolgálatához (Debrecen, Szabó Kálmán u. 2.) a következő telefonszámon: Arról is tájékoztatom a lakosságot, hogy hamarosan az áramhoz hasonlóan a gázzal kapcsolatban is lehetőség nyílik előrefizetős kártyás mérő felszereltetésére. A földutak állapotáról A másik terület, a település üzemeltetésével kapcsolatban tett bejelentések, kérések, melyek a földutak állapotára, a belvizes problémákra irányították rá önkormányzatunk figyelmét. Sajnos a belvízzel lakóingatlanok is érintettek lettek. Két lakott és két üresen álló ingatlant nyilvánított életveszélyessé az építésügyi hatóság. A lakott ingatlanok tulajdonosai részére önkormányzati ingatlan került felajánlásra átmeneti időre. A tavaszi felmelegedéssel még több lakóépület állagának romlására lehet számítani a belvízzel érintett területeken, ezért már most felhívjuk lakosaink figyelmét a megelőzésre. Az ingatlanok állapotának és állékonyságának megőrzése érdekében a szükséges munkálatokat, felülvizsgálatokat végeztessék el. Az önkormányzat a belvízvédekezésről folyamatos szivattyúzással gondoskodott. Új szivattyú és tömlők beszerzésére került sor, így már öt szivattyú áll rendelkezésre a védekezéshez. Városunkban végleges megoldást a belvíz problémák kezelésére a települési vízrendezési terv elkészítése az egész településre vonatkozóan és pályázati források bevonása jelentené, amennyiben ilyen pályázatok kiírására sor kerül. Többen kifogásolták az elmúlt év során a darált téglával végzett útfeltöltések minőségét is. Erre megoldás lesz ez év folyamán, hogy a MÁV-tól zúzott követ igényelünk. Egyéb ügyekről Támogatás iránti kérdésekkel is megkerestek helyi civil szervezetek, de önszerveződő közösségek vezetői is. Ilyen például az Életfa Nyugdíjas Klub, mely a városunkban élő nyugdíjasoknak szervez rendkívül vonzó programokat. Sajnos nem egyesületi formában működnek, így az önkormányzat nem tud programjaik megvalósításához közvetlenül anyagi támogatást nyújtani. Javasoltam vezetőjük részére, hogy hozzanak létre egy egyesületet, így megnyílik a lehetőség programjaik szabályszerű támogatására az önkormányzat részéről és egyéb helyekre is tudnának pályázatokat benyújtani, pl a Nemzeti Civil Alaphoz. A megalakuláshoz a Polgármesteri Hivatal szívesen nyújt szakmai segítséget. Tóth János alpolgármester

5 Önkormányzat Hajdúsámson Város Önkormányzata tekintettel a nagyszámú munkanélkülire és szociális ellátásban részesülőre élni kíván a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program adta lehetőségekkel, melynek célja a munkalehetőség biztosítása minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló embernek. A támogatás pályázati rendszer keretében igényelhető a Munkaerőpiaci Alapból. Az új rendszer néhány alapvető jellemzője: - Lehetőséget biztosít olyan kulcskompetenciákkal rendelkező személyek továbbfoglalkoztatására, akikre az önkormányzat hosszú távon számít. - A szakértelmet nem igénylő, mindennapi közfeladatok ellátására a támogatás változatlan támogatási öszszeggel, ugyanakkor kétszer annyi személy bevonásának lehetőségével továbbra is biztosított az önkormányzatok számára. - A program keretében lehetőség nyílik a korábbi időszakban nem biztosított dologi kiadások támogatására, így eszközbeszerzésre is. Az előzetes kalkulációk szerint a költségvetés adta keretek figyelembevételével több száz személy foglalkoztatására 4 és 6 órás részmunkaidős, illetve 8 órás teljes munkaidős formában nyílik lehetőség a évben. A négy órás foglalkoztatás esetében 95 %-os a támogatási arány, a 6 és 8 órás foglalkoztatás esetében várhatóan átlagosan 80 %-os támogatásban részesülhet az önkormányzat. A közfoglalkoztatási programban történő részvétellel továbbra is elősegíthető a település tisztaságának fenntartása, az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon állagmegóvása, a közfeladatok ellátását kiszolgáló intézményi infrastruktúra karbantartási feladatainak hatékonyabb formában történő ellátása. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtottuk a pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központjához. A munkaügyi központ pályázatunkat Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Sámsoni Hírlap Az új közfoglalkoztatási rendszer A támogatott létszám 258 fő, foglalkoztatásuk 4 órás munkaidőben történik. Az I. ütemben: február 01-től március 31-ig 88 fő, április 01-től június 30-ig 170 fő foglalkoztatására kerül sor. A rövidtávú közfoglalkoztatás keretében az év folyamán a következő feladatok elvégzésére kerül sor. Települési utak, közterületek mentén szemét összeszedése, buszmegállók, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének takarítása. Illegálisan lerakott szemét begyűjtése. Szilárd burkolatú utak mentén padka karbantartása, ároktakarítás. Belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló szikkasztó árkok takarítása illetve újak létesítése. Járdaépítésben részvétel. Bel- és külterületi utak mentén fajövések letakarítása, gyomnövények lekaszálása, a belvíz elvezető csatorna parti sávjának kaszálása. Önkormányzati tulajdonú földek gyomtalanítása, csemeték és virágpalánták ültetése, nevelése. Közparkokban lévő fák koronáinak ápolása, metszés, gallyazás, permetezés. Önkormányzati tulajdonú épületek javítási, karbantartási munkálatai. Bel- és külterületi településrészeken hivatalos iratok és az önkormányzati újság kézbesítése. Intézményekben portai szolgálat ellátása, konyhai kisegítés, takarítás. Bízunk abban, hogy a foglalkoztatásban részt vevők érzik majd, hogy munkájukkal értéket hoznak létre, a városnak szüksége van rájuk, és bízunk abban is, hogy közmegelégedéssel végzett munkájuk nyomán az egész lakosság életminősége, közérzete javulni fog. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat előkészítése most van folyamatban. Terveink szerint pályázatunkat 34 főre nyújtjuk be. Ennek eredményéről a következő lapszámban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. 5. oldal EBOLTÁS Március ig Martinka - Buszforduló Március ig Gépállomás Március ig Radnóti u. Március ig Szatmári-Kinizsi u. sarok Március ig Jókai u. Iskola Április ig Martinka - Buszforduló Április ig Gépállomás Április ig Sámsonkert - Általános Iskola Április 3. 11,30-12-ig Ligettanya Április ig Jókai u. Iskola Április ig Szatmári-Kinizsi u. sarok Április ig Radnóti u. Április ig Sámsonkert - Általános Iskola GYAKORI KÉRDÉSEK I. Mi a veszettség? A veszettséget vírus okozza, marás vagy harapás útján terjedő halálos kimenetelű betegség, amely iránt az összes meleg vérű állatfaj fogékony, különösen a róka, a macska és a kutya. És az ember is! Hogyan terjed? A kórokozó a veszett állat nyálával - harapás útján - terjed. A vírus kiterjedt agy- és gerincvelő-gyulladást okoz. Hazánkban év óta a róka a leggyakoribb vírushordozó, az embert mégis a macska és a kutya veszélyezteti legjobban, mivel ezek az állatok élnek vele együtt. A macskák évről évre emelkedő számban betegszenek meg! Milyen tünetei vannak? Kutya: a viselkedés megváltozása: levertség, szomorúság, félrevonulás, rendellenes étvágy, kóborlás, ingerlékenység, támadó magatartás, nyelvlógatás, nyálcsorgatás, görcsrohamok. Előfordulhat úgynevezett "csendes veszettség", mely esetén a tünetek alig észlelhetők. Macska: indok nélküli támadó magatartás, görcsrohamok, kóborlás, nyálzás, egyes testrészek feltűnő viszketése. Folytatjuk Dr. Vajna Zsolt állatorvos

6 6. oldal Sámsoni Hírlap 90. születésnapján köszöntötték Szerető családja mellett Hamza Gábor polgármester úr és a hivatal anyakönyvvezetője köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Dremák Imréné Zsófi nénit, akinek az önkormányzat ajándéka mellett egyben átnyújtották Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levelét is. Zsófi néni január 25-én született Hajdúsámsonban, háromgyerekes család tagjaként. 6 elemi iskolát végzett ben kötött házasságot férjével, majd három gyermekük született. Férjével egyéni gazdálkodók voltak, 48 évig harmónikus házasságban éltek. Saját gyermekeik mellett egy állami gondozott kislányt is felneveltek. Sajnos már két gyermekét elvesztette. A hétköznapokat fia, három unokája, öt dédunokája színesíti meg. Jó egészségnek örvend, fia Imre minden nap meglátogatja, segít neki. Nyugdíjas napjait aktívan tölti, a ház körüli állatok gondozásában nagy örömét leli. A világ dolgairól rendszeresen tájékozódik az újságokon, rádión keresztül. Életfilozófiája: minden nap tudom, hogy mit csinálok holnap. Kép a 10. oldalon Az Eszterlánc Óvoda és Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány hagyományaihoz híven az idén is megrendezi a Szülők Bálját. A bál időpontja: március órától Belépő- és támogató jegyek az Óvoda gazdasági irodájában kaphatók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! VÁLLALKOZÁSOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Új Széchenyi Hitel indul A Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt., a korábban Új Magyarország Mikrohitel néven működött hitelprogram átalakításával február 1-én elindította az Új Széchenyi Hitel Programot. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - mint jelenlegi közreműködő szervezet február 14-től tudja a hitelprogramot nyújtani a vállalkozóknak. A program egyes feltételei az Új Széchényi Tervhez illeszkedve és a program eddigi működésének tapasztalatai alapján módosultak, a főbb módosításokat és feltételeket az alábbiakban foglaljuk össze. A program keretében 10 millió Ft-ig lehetséges hitel nyújtása mikro- és kivállalkozások számára, azaz lehetőség nyílt arra, hogy legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozások is hitelhez jussanak ezáltal. Eltörlésre került az a hitelfeltétel, mely szerint korábban a hiteligénylő vállalkozásnak nem lehetett más banki hiteltartozása. A hitelösszeg legfeljebb 30%-a forgóeszköz célokra is felhasználható, ezzel együtt a hitel futamideje 10 év lehet és 2 év türelmi idő is kérhető a tőketörlesztések megkezdésére. A hitelprogramban egy új gazdasági tevékenység beindításához, tevékenység bővítéshez illetve beruházáshoz kapcsolódóan forgóeszköz hitel is igényelhető, annak maximális összege 6 millió Ft. Az állami kedvezményes kamatozású hitelprogramban teljesen induló vagy egy naptári lezárt évvel nem rendelkező vállalkozások is eséllyel pályázhatnak amennyiben életképes üzleti elképzelésekkel rendelkeznek. Alapítványunk weboldalán megtalálhatók mindazok az információk és nyomtatványok melyek a kérelmek benyújtásához szükségesek, az elbírálási idő 2-3 hét. Alapítványunk között az Új Magyarország Mikro-Hitel Programban több, mint 100 vállalkozónak nyújtott hitelt, közel 600 millió Ft értékben. Az Új Széchenyi Hitel Program működtetésére 2 milliárd Ft-os keretösszeggel rendelkezünk, melyből kb. további 300 tőkeszegény vállalkozás finanszírozása megoldható. Mazsu Gergely ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 4029 Debrecen, Csapó u. 26. Tel/Fax: 52/ Farsang az óvodában Nemcsak a jelmezek, de még a sütemények is ötletesek voltak február 18-án tartottuk az Eszterlánc Óvoda farsangi mulatságát. Az előkészületi munkálatok már egy héttel előtte folytak, amelynek során a csoportszobák egyre szebbek, díszesebbek lettek, ezzel is segítve az érzelmi ráhangolódást erre a fontos napra. Elérkezett a várva várt nap, amelyre a szülők és gyerekek nagy lelkesedéssel készültek. Mindenki számára meglepetés volt a sok-sok ötletes jelmez, amelyet megcsodálhattunk a délelőtt folyamán. A farsangi mulatság elmaradhatatlan része volt a különböző versenyjátékokban való részvétel (lufi-fújó verseny, táncverseny, tejszínhab- és csokievő verseny, stb.), illetve a hangulatos zene, amely minden gyereket táncra csábított. A nap végén sok élménnyel gazdagodva térhettek haza a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Cikkünkhöz a gyerekekről készült színes fotó a 10. oldalon látható. APRÓHIRDETÉS Ellopták 10 kaptár méhemet. A nyomravezetőt jutalomban részesítem. Tel: 30/ APRÓHIRDETÉS Csatornaépítést vállalunk, anyaggal együtt, a legkedvezőbb áron. Hívjon - megegyezünk! Tel.: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ORVOSI ÜGYELET visszaköltözött a Hársfa utcára. TELEFONSZÁMOK: ,

7 Kultúra Sámsoni Hírlap 7. oldal Múltidéző - helytörténeti rovat Kedves Olvasók! Helytörténeti rovatot indítottunk itt a Sámsoni Hírlapban. Nosztalgiázzanak velünk hónapról hónapra. Célunk, hogy egy-egy régi kép vagy dokumentum felidézésével emlékezzünk településünk múltjára. Önöktől is várunk még régi képeket, dokumentumokat, amelyekkel a kiállítóterem galériáján lévő helytörténeti gyűjteményünket gyarapíthatjuk. Előző számunkban hivatkoztunk arra, hogy a Dériné Filmszínház építése előtt a jelenlegi tüzép épületében volt a mozi. Egy 1947-es felvételen még olvasható az épület falán a felirat: Hangos Mozgó Színház. Programajánló Március 15. kedd 15 óra Kiállítás megnyitó és megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Helye: kiállítóterem és Petőfi szobor KIÁLLÍTÁS Február 15-től március 4-ig a Debreceni Fotóklub 3 dimenziós (3D-s) tárlata látható a múzeumban. FELHÍVÁS A májusi hagyományos kézimunka kiállításra április 15-ig várjuk a helyi alkotók jelentkezését (goblein, hímzés, gyöngyfűzés, horgolás stb. kategóriákban.) Információ: Dobosné Hajdu Anikónál, as telefonszámon vagy az Öltögetők Klubjában minden hétfőn 16 órától. Az Életfa Nyugdíjas Klub fennállása óta immár második alkalommal, február 5-én rendezte meg a farsangi rendezvényét. A tagok nagyon színvonalas műsort varázsoltak a nézők elé. Igen változatos, ötletes jelmezeket válogattak össze. A háromtagú zsűrinek nagyon nehéz dolga volt dönteni, ezért elhatározta, hogy az I-III. helyezésen felül még 3 különdíj is legyen, melyet Máthé Attila képviselő úr, a zsűri elnöke jelentett be. Helyezést értek el: I. Pistai Miklósné, II. Tóth István III. Hajdú Jánosné Különdíjasok lettek: Rása János, Jenei Lajosné és Farkas Valéria. A farsang tombolasorsolással és jó hangulattal ért véget. Köszönetet szeretnék mondani Máthé Attilának és feleségének azért, hogy eddig még minden rendezvényünkön részt vettek és támogatták a nyugdíjas klubunkat. Idősek farsangja Külön szeretném megköszönni minden nyugdíjas társamnak, hogy eljött erre a rendezvényre és nagyon ötletes jelmezeket talált ki. Köszönöm, hogy erőt és fáradságot nem kímélve azon voltak, hogy minden nagyon jól sikerüljön. Én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen jól működő összetartó csapatban dolgozhatok. Ebben a rohanó világban az emberek elhidegülnek egymástól, de a mi csapatunk megcáfolja ezt. Összejövünk, beszélgetünk, szórakozunk s ami a legfontosabb: odafigyelünk egymásra és törődünk egymással. Ezek vagyunk mi nyugdíjasok, az ország egyedüli és jól működő szervezete. Végül kívánok minden nyugdíjas társamnak sok erőt, jó egészséget, és azt, hogy még sokáig tudjunk együtt ilyen mulatságban részt venni. Sándor Lászlóné klubvezető A rendezvényen készült kép a 10. oldalon látható.

8 8. oldal Sámsoni Hírlap Sport Összefoglaló az 55. Bocskai emlékversenyről Forrás: A bokszvilág krémje ismét Debrecenbe látogatott: február 9. és 12. között rendezték meg az 55. Bocskai-emlékversenyt. Nem túlzás azt állítani, hogy az ökölvívó társadalom figyelme a cívisvárosra összpontosult ezen a héten, hiszen a hosszú évek alatt a Bocskai István emlékverseny a kontinens egyik legerősebb versenyévé nőtte ki magát. Tizenhét olyan bokszoló lépett ringbe, akik világ-, Európa-, vagy éppen olimpiai éremmel rendelkeznek. Az eseményen 20 nemzet, mintegy 130 öklözőjét csodálhatta meg a hajdúsági publikum, köztük a világ élvonalához tartozó kubai, orosz, üzbég, angol és francia bunyósokat. Természetesen magyar versenyzők is harcba szálltak az érmekért, valamennyi mind a tíz súlycsoportban volt honfi társunk, ugyanis a válogatott sportolóknak kötelező a részvétel. A hajdúsági ökölvívás erejét jelzi, hogy hat megyénkbeli bokszoló is felmérhette tudását, Ungvári Istvánért (HISE, 49 kg), Kalucza Norbertért (DVSC, 52 kg), Varga Miklósért (HISE, 60 kg), Török Jánosért (DVSC, 60 kg), Nagy Péterért (DVSC, 81 kg) és Deél Szabolcsért (DVSC, 91 kg) szoríthattak a drukkerek. Közülük az alábbiak álltak végül dobogóra: 60kg: III. Török János (DVSC) 60kg: III. Varga Miklós (HISE) 91kg: III. Deél Szabolcs (DVSC) Fotó: Vékony Zsolt Varga Miklós az 55. Bocskai-emlékverseny könnyűsúlyú elődöntőjében nagy csata után, 11:9 arányban alulmaradt az oroszok világbajnokával, Albert Szelimovval szemben, de így is bronzérmesként zárta a rangos viadalt. - Miki betartotta a taktikát, döntetlenre, 2:2-re hozta az első menetet, elégedett voltam a teljesítményével mondta el Máté Attila vezetőedző. A második három percben szintén remekül bokszolt, 5:4-re vezetett. Azt vártuk, hogy Szelimov elfárad az utolsó menetre, de nem így történt. Miki sem akart leállni, azt mondta, ne várjam tőle, hogy hazai közönség előtt elszaladgál, fogásba menekül. Volt, hogy már 9:7-re is vezetett, nagyon érezte a bunyót, azt hittem, megvan a meccs. Nem így történt. Ha kicsit rutinosabban bokszol, megnyerhette volna a mérkőzést. Szelimovnak jönnie kellett, vesztésre állt, Mikinek pedig fekszik a kontrabunyó, nagyon gyors a keze. Az a helyzet, hogy elvitte a hév, s a bizonyítási vágy, akárcsak a világbajnokságon. Fizikálisan, technikailag rendben volt, rengeteg munka van mögötte, pedig még csak a felkészülés elején járunk. Kellenek az ilyen mérkőzések, világklasszisok ellen kell önbizalmat szerezni, hogy a következő csatát már meg tudjuk nyerni. Látszott, az idei Bocskaiemlékversenyen, hogy Miki ott van a könnyűsúly nemzetközi élmezőnyében. Maximálisan elégedett vagyok versenyzőmmel, a szombati eredményhirdetésen büszkén foglalhatja el a dobogó harmadik fokát. Sajnos azonban nagyon úgy néz ki, hogy megint gipsz kerül a jobb kezére, a négy közé jutásért folytatott mérkőzésen elütötte a kezét a horvát ellen. Miki orvosa szerint a diagnózis a szokásos, a jobb hüvelykujjat erős zúzódást érte. A gipsz levétele után további pihenőre van szükség, körülbelül három-négy hét múlva végezheti teljes intenzitással tréningjeit sportolónk, ezért nagy valószínűséggel egy nemzetközi megmérettetést is kénytelen kihagyni. Jobbulást, Miki! MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság I. osztály felnőtt és ifj. labdarúgó bajnokság sorsolása 2010/2011 tavaszi forduló Március 12. szombat Március 20. vasárnap Március 27. vasárnap Április 2. szombat 14,30 Hajdúsámson SE Nyíradony VVTK 15,00 Pentafrost Nyírmártonfalva Hajdúsámson SE 15,00 Hosszúpályi SE - Hajdúsámson SE 15,30 Hajdúsámson SE Derecskei LSE A felnőtt csapatnál az alábbi változások történtek. Eligazoltak: Munkácsi János, Kórász Balázs. Érkeztek: Dorogi György, Szabó Balázs, Vincze Dávid, Takács Tamás, Kiss Gábor.

9 Hirdetések Sámsoni Hírlap 9. oldal MÁRCIUS 16 ÁN 17 ÓRAKOR INDUL! Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a ROY S 96 AUTÓSISKOLA! AHOL NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!! Tanfolyamkezdés minden kategóriában Március 8-án 17 órától induló tanfolyamra lehet jelentkezni! - B kategóriás tanfolyam - Segédmotoros oktatás és vizsgázás helyben - Részletfizetési lehetőség - Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben KFF-programmal - A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft Máté Attila oktató Hajdúsámson, Radnóti u. 2. Tel: / vagy 06-52/

10 10. oldal Sámsoni Hírlap Képes visszatekintő január 25. Dremák Imréné Zsófi néni köszöntése 90. születésnapján február 10-én 15 órától a brazil Os Chimangos együttes lépett fel az iskola aulájában február 5-én az Életfa Nyugdíjas Klub rendezett farsangi mulatságot A brazil-magyar barátság táncát is láthattuk február 12. Kézműves játszóház a Martinkai Közösségi Házban majd a műsor így barátkoztunk Sámsoni Hírlap február 18. Ötletes jelmezekkel, vidám programokkal az óvodában is megtartották a farsangot Hajdúsámson Város ingyenes havilapja Megjelenik 3700 példányban Szerkesztőség: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5. A februári számot összeállította: Tarné Hajdú Judit, információ: Honlap: Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S költségvetést érintő döntések tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! I. Az Eszterlánc Óvoda vezetőjének pótelőirányzat biztosítás

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott nyílt ülésének könyvéből 159/2014. (VI. 26.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre

Előterjesztés a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre Tárgy: Segesd Községi Önkormányzat 2015 évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére 2616-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 29/2012. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Tagiskolájának és Sióagárdi Tagóvodájának 2012. évi költségvetése Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben