További károkat okozott a belvíz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További károkat okozott a belvíz"

Átírás

1 Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: XVII. évfolyam 2. szám február További károkat okozott a belvíz Életveszélyes ingatlanok is vannak Sok udvart teljesen elborít a víz Az autósoknak sem könnyű Tájékoztató cikkünk a belvízhelyzetről a 2. oldalon olvasható Elfogadták a költségvetést február 16-án a Képviselőtestület által elfogadásra került az önkormányzat évi költségvetése 3.015,709 millió Ft bevétellel, 3.177,860 millió Ft kiadással, 162,151 millió Ft-os működési forráshiánnyal. A hiány kezelését a Képviselő-testület úgy határozta meg, hogy szükség esetén a hitelfelvételi Varga Miki bronzérmes lett a Bocskain Varga Miklós az 55. Bocskaiemlékverseny könnyűsúlyú elődöntőjében nagy csata után bár alulmaradt az oroszok világbajnokával, Albert Szelimovval szemben, így is bronzérmesként zárta a rangos viadalt. Összefoglaló a 8. oldalon korlát adta lehetőség figyelembe vételével maximum 100 millió Ft működési hitel kerül felvételre, valamint pályázat kerül benyújtásra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására biztosított pályázati keretre Részletes tájékoztató a 3. oldalon A TARTALOMBÓL: Ülésezett a Képviselő-testület 2. oldal Az új közfoglalkoztatási rendszer 5. oldal Programajánló 7. oldal Múltidéző 7. oldal Sport 8. oldal Hirdetések 9. oldal Képes visszatekintő 10. oldal

2 2. oldal Sámsoni Hírlap Önkormányzat Ülésezett a Képviselő-testület Tájékoztató a január 20-án és 27-én tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: 1. A képviselő-testület döntött az önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében a folyószámla-hitel igénybevételére irányuló folyószámla-hitelkeret szerződés további egy évre szóló meghosszabbításáról. Döntött a likviditás fenntartása érdekében munkabér-hitel igénybevételére irányuló eft összegű keret megnyitásáról a számlavezető pénzintézetnél. 2. Jóváhagyta a képviselő-testület a Hajdúsámson Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodást, mely a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza. 3. Határozott arról, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül ellátott belső ellenőrzési feladatokhoz a belső ellenőr díjazásához 350 eft-ot biztosít az önkormányzat. 4. A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2. sz., Hajdúsámson Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába Bihari Lajosné képviselőt delegálta. 5. Elfogadták a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót, meghatározta a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei alapját képező szervezeti célokat. 6. Módosították a Hajdúsámson belterületi vízrendezés, csapadékvízelvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellet című pályázattal kapcsolatos korábbi döntést, mely szerint a pályázatban nem elszámolható ugyanakkor kötelezően biztosítani szükséges független mérnök díjának fedezetét biztosította. 7. Felhatalmazta a képviselő-testület Szabó Kálmán képviselőt, hogy az Érmelléki Vidékfejlesztési Non-profit Kft. taggyűlésein az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és ott a szükséges nyilatkozatot aláírja. 8. A január 27-ei ülésen a Vis Maior támogatás igénylésről szóló december 15-i ülésén hozott határozatát egészítette ki a képviselő-testület, és a pályázati kiírás előírásának megfelelően kinyilatkozta, hogy az önkormányzat saját erejéből nem tudja megoldani a vis maior helyzetet. Tájékoztató a február 10-én és 16-án tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: 1. Pályázatot írt ki a képviselő-testület jegyzői állás betöltésére, tekintettel arra, hogy a jegyző jogviszonya január 23. napjával megszűnt. 2. Benyújtásra került az önkormányzat évi költségvetésének tervezete. A költségvetésről részletes tájékoztatást a Pénzügyi Műszaki bizottság Elnöke nyújt a Sámsoni Hírlap jelen számában. 3. Módosította a képviselő-testület a város Településszerkezeti Tervét. A terven végrehajtott kisebb jelentőségű módosításokat a Hajdúsámson, Sámsonkert, Szűcs utcához kapcsolódó gyűjtőúthálózat fejlesztés indokolta. 4. Jóváhagyta a testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi munkatervét. Az intézmény a tervezett programjairól folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Elfogadta az intézmény évi tevékenységéről szóló beszámolóját is. 5. A Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat szintén beszámolt a évi tevékenységéről. Az intézmény a következő ellátásokat biztosítja településünkön a rászorultak részére: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást. 6. A képviselő-testület vállalta, hogy a év közötti hajdúsámsoni nők mammográfiás vizsgálatra történő szállításáról gondoskodik az önkormányzati autóbusz biztosításával. Az önkormányzat támogatni kívánja ezzel is a szűrővizsgálaton való részvételt. 7. A február 16-i ülésen 2. fordulóban tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését és az ahhoz kapcsolódó határozatokat, rendeleteket. Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletnek a 15. -át a méltányossági ápolási díj nyújtásának lehetőségét február 21. napjától. Az e jogcímen ápolási díjban részesülők részére az ellátás május 31-ig tovább folyósításra kerül. Tájékoztató a belvízhelyzetről Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a belvízvédekezés II. fokozata helyett a védekezés I. fokozatát rendeltem el. A Műszaki Iroda dolgozói folyamatos ügyeletet tartva látják el a védekezési feladatokat. Sajnos a településen három ingatlan életveszélyessé vált és öt ingatlan súlyosan károsodott. Az életveszélyessé vált épületek közül kettő lakott, ezért az ingatlantulajdonosok részére szükséglakást ajánlottam fel. A belvízvédekezés munkálatai során a Ligetesi út egy részét az iskoláig víztelenítettük. A Zöldfa utcán a járhatóság érdekében homokos kavicsból útalapot készíttettünk. Sámsonkertben a Hímes, Harmat, Hajdú utcák egy részén - ahol a legkritikusabb volt a helyzet - darált téglával feltöltést végeztünk. A település egyéb belvíztől veszélyeztetett helyein a belvizet folyamatos szivattyúzással igyekeztünk elvezetni. A súlyos helyzetben lévő utakon részben lakossági önerőből, részben önkormányzati segítséggel törekedtünk járhatóvá tenni az útszakaszokat. Az időjárási körülmények miatt egyelőre más lehetőség nem adott az utak járhatóvá tételére. Az önkormányzat évi költségvetésében útkarbantartásra jóváhagyott előirányzat terhére törekszünk minél több utat járhatóvá tenni. Hamza Gábor polgármester Módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 15. (7) bekezdését a 70 éven felüliek mentességének 50 %-os kedvezményre történő módosításával a következők szerint: a képviselő-testület 50 %-os kedvezményt biztosít egy darab 120 literes hulladékgyűjtő edény, heti egyszeri ürítése esetén az ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkező egyedülálló személy (egyszemélyes háztartás), vagy házastársak, élettársak részére (kétszemélyes háztartás), ha legalább az egyikük a 70. életévüket betöltötte. Bagolyné Szűcs Mariann Jogi-Szervezési Iroda vezető

3 Önkormányzat Sámsoni Hírlap Az önkormányzat évi költségvetéséről 3. oldal Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályok által meghatározott határidőn belül, február 10. napján tárgyalta első alkalommal az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetési rendelet-tervezet véleményezésre került a Képviselőtestület bizottságai, valamint a könyvvizsgáló által, és megállapítást nyert, hogy a működési költségvetésben jelentkező 283,24 millió Ft-os forráshiánnyal a költségvetés nem elfogadható, ezért szükséges annak átdolgozása, a hiány csökkentése. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a központi költségvetésből érkező támogatások nem biztosítják az önkormányzatok számára jogszabályban előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges fedezetet. Ez komoly problémát jelent, hiszen 2011-ben közel 400 millió forinttal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak az intézmények fenntartásához. Az önkormányzati törvényben meghatározott számítási mód alapján a maximálisan felvehető hitel évre körülbelül 100 millió Ft, így a Képviselő-testület további javaslatokat fogalmazott meg a költségvetési hiány csökkentésére vonatkozóan, melyek alapján a költségvetési rendelettervezet átdolgozásra, és a Képviselőtestület által február 16-án újra tárgyalásra került. A módosítási javaslatok kidolgozása során a Képviselő-testület előtérbe helyezte, hogy az intézmények által ellátott feladatok színvonala ne sérüljön, a településüzemeltetési és karbantartási feladatokra megfelelő forrás álljon rendelkezésre. Az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási egyensúly biztosított, a Képviselő-testület a rendelkezésre álló fejlesztési források és pályázati úton elnyert támogatások összegének erejéig tervezte meg fejlesztési kiadásait. A évi kötvény kibocsátásból származó bevétel az eredeti rendeltetésének megfelelően került felhasználásra, elsősorban az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú pályázatok önerejének biztosítását szolgálja. Az önkormányzat vagyonának növelésére jelen körülmények között továbbra is külső források bevonásával van lehetőség, ezért ki kell használni az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását célzó pályázati lehetőségeket. Az előző évekről áthozott tartalék és a évben keletkezett felhalmozási célú pénzmaradvány teljes egészében terhelt a testületi döntések alapján, így újabb fejlesztési elképzelés megvalósításához fedezetet rendelni csak a költségvetésben tervezett fejlesztési kiadások esetleges elmaradása esetén lehet. A évi költségvetésben szereplő kiemelt projektek többek között a korszerű közösségi közlekedés megvalósítása, a kerékpárút kivitelezése, belvízrendezés, Szűcs utca útépítése, egészségház építése február 16-án az átdolgozott költségvetési rendelet-tervezet a Képviselő-testület által elfogadásra került 3.015,709 millió Ft bevétellel, 3.177,860 millió Ft kiadással és 162,151 millió Ft-os működési forráshiánnyal. A hiány kezelését a Képviselő-testület úgy határozta meg, hogy szükség esetén a hitelfelvételi korlát adta lehetőség figyelembe vételével maximum 100 millió Ft működési hitel kerül felvételre, valamint pályázat kerül benyújtásra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására biztosított pályázati keretre, melynek igénybevételi feltételei sajnos még teljes körűen nem kerültek meghatározásra. A fenti alternatívákon túl továbbra is gondoskodni kell a biztonságos gazdálkodási háttér megteremtéséről gazdaságos, hatékony, takarékos gazdálkodással. A fenntartó célja továbbra is az, hogy az intézmények feladataikat az egyre szűkösebb gazdasági háttér mellett is megfelelő színvonalon tudják végezni a lakosság és az ellátásokat igénybe vevők megelégedésére, a költségvetés adta keretek között. Elsődleges feladatának tekinti és gondoskodni kíván a Képviselő-testület a település útjainak folyamatos karbantartásáról, új utak építésének előkészítéséről, a települési belvízproblémák megoldásáról. Deczki Lajos Pénzügyi-Műszaki Bizottság elnöke RÓLUNK ÍRTÁK Új rovatunkban hónapról-hónapra azt figyeljük, mikor, mi jelenik meg településünkről a médiában. Hajdú-Bihari Napló Fiatal lány halt meg balesetben február 3. Bocskai: hajdúsági érmekre várva február 9. Hajdúsági győzelmek a nyitónapon február 10. Nyolc magyar érem a Bocskain február 14. Anyja védelmében szúrhatott február 19. A fenti hírek a oldalon is olvashatók. haon.hu/lakóhelyem Hajdúsámson Hajdúsámsonban is fellépett az Os Chimangos Leszúrta apját egy hajdúsámsoni fiú Sámsoni gyilkosság a fiú ellen emberölés miatt kezdtek eljárást ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központja és Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala között létrejött együttműködési megállapodás alapján a kihelyezett ügyfélszolgálatokat évben is folytatja a Munkaügyi Központ az alábbi soron következő időpontokban: MÁRCIUS ÁPRILIS 26. 8,30-15,00

4 4. oldal Sámsoni Hírlap Az alpolgármesteri fogadóórák tanulságai A fogadóórákon nagyon sokan keresik fel Tóth János alpolgármester urat különféle problémákkal. Ezek részben a nehéz szociális helyzetben élők kérései, melyeket a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Irodája a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezel. A leggyakoribb problémákról az alábbiakban tájékoztatja Önöket. Számlatartozások Önkormányzat Kiemelten sokan jelezték, hogy az E- ON végrehajtásra átadta a villanyszámla díj tartozásukat. Ebben jelenleg az önkormányzatnak nincs lehetősége hathatós segítséget nyújtani. A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány a HÉRA Közalapítvánnyal felvette a kapcsolatot, sajnos azonban a Közalapítvány nem tud pályázatot benyújtani a támogatásokhoz, a pályázat benyújtásának feltételei évre megváltoztak. Vizsgáljuk azonban annak a lehetőségét, hogy más formában hogyan lehetne a nehéz helyzetbe került adósoknak segíteni. Addig is egyik megoldásként javaslom, hogy aki érvényes védett fogyasztói ügyfél minőséggel rendelkezik, ő kezdeményezze az előrefizetős kártyás mérő felszerelést az E-ONnál. A kártyás mérő felszerelésére abban az esetben is lehetőség van a védett fogyasztóknál, amennyiben számlatartozás áll fenn. Ugyanakkor az előrefizetős kártyás mérő felszerelésekor az E-ON külön kiszállási, felszerelési díjat nem számol fel, viszont műanyag dobozos mérőhellyel kell rendelkezni. Faszerkezetes mérőhelylyel rendelkező védett fogyasztóhoz kártyás mérőt nem szerel fel az E-ON. Összefoglalva, kinek szerel fel az E- ON előrefizetős kártyás mérőt? érvényes védett fogyasztónak kell lennie az ügyfélnek, (Abban, hogy hogyan lehet védett fogyasztóvá válni segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat Hajdúsámson, Árpád u. 22.) műanyagdobozos mérőhellyel kell rendelkeznie az ügyfélnek. számlatartozást az E-ON nem vizsgálja, kiszállási és felszerelési költséget nem számol fel. A lakosok egyik fő problémája a belvíz Tájékoztatom az érintetteket, továbbá arról, hogy sajnos, aki nem védett fogyasztó, annak az E-ON csak abban az esetben szereli fel a kártyás mérőt, ha a számlatartozás kiegyenlítésre kerül, és az ügyfél megfizeti a Ft-os kiszállási, felszerelési díjat, továbbá a műanyagdobozos mérőhely rendelkezésre áll. A műanyagdobozos mérőhely kialakításának becsült költsége Ft. Ezzel kapcsolatban további részletes tájékoztatásért forduljanak az E-ON Ügyfélszolgálatához (Debrecen, Szabó Kálmán u. 2.) a következő telefonszámon: Arról is tájékoztatom a lakosságot, hogy hamarosan az áramhoz hasonlóan a gázzal kapcsolatban is lehetőség nyílik előrefizetős kártyás mérő felszereltetésére. A földutak állapotáról A másik terület, a település üzemeltetésével kapcsolatban tett bejelentések, kérések, melyek a földutak állapotára, a belvizes problémákra irányították rá önkormányzatunk figyelmét. Sajnos a belvízzel lakóingatlanok is érintettek lettek. Két lakott és két üresen álló ingatlant nyilvánított életveszélyessé az építésügyi hatóság. A lakott ingatlanok tulajdonosai részére önkormányzati ingatlan került felajánlásra átmeneti időre. A tavaszi felmelegedéssel még több lakóépület állagának romlására lehet számítani a belvízzel érintett területeken, ezért már most felhívjuk lakosaink figyelmét a megelőzésre. Az ingatlanok állapotának és állékonyságának megőrzése érdekében a szükséges munkálatokat, felülvizsgálatokat végeztessék el. Az önkormányzat a belvízvédekezésről folyamatos szivattyúzással gondoskodott. Új szivattyú és tömlők beszerzésére került sor, így már öt szivattyú áll rendelkezésre a védekezéshez. Városunkban végleges megoldást a belvíz problémák kezelésére a települési vízrendezési terv elkészítése az egész településre vonatkozóan és pályázati források bevonása jelentené, amennyiben ilyen pályázatok kiírására sor kerül. Többen kifogásolták az elmúlt év során a darált téglával végzett útfeltöltések minőségét is. Erre megoldás lesz ez év folyamán, hogy a MÁV-tól zúzott követ igényelünk. Egyéb ügyekről Támogatás iránti kérdésekkel is megkerestek helyi civil szervezetek, de önszerveződő közösségek vezetői is. Ilyen például az Életfa Nyugdíjas Klub, mely a városunkban élő nyugdíjasoknak szervez rendkívül vonzó programokat. Sajnos nem egyesületi formában működnek, így az önkormányzat nem tud programjaik megvalósításához közvetlenül anyagi támogatást nyújtani. Javasoltam vezetőjük részére, hogy hozzanak létre egy egyesületet, így megnyílik a lehetőség programjaik szabályszerű támogatására az önkormányzat részéről és egyéb helyekre is tudnának pályázatokat benyújtani, pl a Nemzeti Civil Alaphoz. A megalakuláshoz a Polgármesteri Hivatal szívesen nyújt szakmai segítséget. Tóth János alpolgármester

5 Önkormányzat Hajdúsámson Város Önkormányzata tekintettel a nagyszámú munkanélkülire és szociális ellátásban részesülőre élni kíván a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program adta lehetőségekkel, melynek célja a munkalehetőség biztosítása minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló embernek. A támogatás pályázati rendszer keretében igényelhető a Munkaerőpiaci Alapból. Az új rendszer néhány alapvető jellemzője: - Lehetőséget biztosít olyan kulcskompetenciákkal rendelkező személyek továbbfoglalkoztatására, akikre az önkormányzat hosszú távon számít. - A szakértelmet nem igénylő, mindennapi közfeladatok ellátására a támogatás változatlan támogatási öszszeggel, ugyanakkor kétszer annyi személy bevonásának lehetőségével továbbra is biztosított az önkormányzatok számára. - A program keretében lehetőség nyílik a korábbi időszakban nem biztosított dologi kiadások támogatására, így eszközbeszerzésre is. Az előzetes kalkulációk szerint a költségvetés adta keretek figyelembevételével több száz személy foglalkoztatására 4 és 6 órás részmunkaidős, illetve 8 órás teljes munkaidős formában nyílik lehetőség a évben. A négy órás foglalkoztatás esetében 95 %-os a támogatási arány, a 6 és 8 órás foglalkoztatás esetében várhatóan átlagosan 80 %-os támogatásban részesülhet az önkormányzat. A közfoglalkoztatási programban történő részvétellel továbbra is elősegíthető a település tisztaságának fenntartása, az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon állagmegóvása, a közfeladatok ellátását kiszolgáló intézményi infrastruktúra karbantartási feladatainak hatékonyabb formában történő ellátása. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtottuk a pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központjához. A munkaügyi központ pályázatunkat Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Sámsoni Hírlap Az új közfoglalkoztatási rendszer A támogatott létszám 258 fő, foglalkoztatásuk 4 órás munkaidőben történik. Az I. ütemben: február 01-től március 31-ig 88 fő, április 01-től június 30-ig 170 fő foglalkoztatására kerül sor. A rövidtávú közfoglalkoztatás keretében az év folyamán a következő feladatok elvégzésére kerül sor. Települési utak, közterületek mentén szemét összeszedése, buszmegállók, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének takarítása. Illegálisan lerakott szemét begyűjtése. Szilárd burkolatú utak mentén padka karbantartása, ároktakarítás. Belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló szikkasztó árkok takarítása illetve újak létesítése. Járdaépítésben részvétel. Bel- és külterületi utak mentén fajövések letakarítása, gyomnövények lekaszálása, a belvíz elvezető csatorna parti sávjának kaszálása. Önkormányzati tulajdonú földek gyomtalanítása, csemeték és virágpalánták ültetése, nevelése. Közparkokban lévő fák koronáinak ápolása, metszés, gallyazás, permetezés. Önkormányzati tulajdonú épületek javítási, karbantartási munkálatai. Bel- és külterületi településrészeken hivatalos iratok és az önkormányzati újság kézbesítése. Intézményekben portai szolgálat ellátása, konyhai kisegítés, takarítás. Bízunk abban, hogy a foglalkoztatásban részt vevők érzik majd, hogy munkájukkal értéket hoznak létre, a városnak szüksége van rájuk, és bízunk abban is, hogy közmegelégedéssel végzett munkájuk nyomán az egész lakosság életminősége, közérzete javulni fog. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat előkészítése most van folyamatban. Terveink szerint pályázatunkat 34 főre nyújtjuk be. Ennek eredményéről a következő lapszámban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. 5. oldal EBOLTÁS Március ig Martinka - Buszforduló Március ig Gépállomás Március ig Radnóti u. Március ig Szatmári-Kinizsi u. sarok Március ig Jókai u. Iskola Április ig Martinka - Buszforduló Április ig Gépállomás Április ig Sámsonkert - Általános Iskola Április 3. 11,30-12-ig Ligettanya Április ig Jókai u. Iskola Április ig Szatmári-Kinizsi u. sarok Április ig Radnóti u. Április ig Sámsonkert - Általános Iskola GYAKORI KÉRDÉSEK I. Mi a veszettség? A veszettséget vírus okozza, marás vagy harapás útján terjedő halálos kimenetelű betegség, amely iránt az összes meleg vérű állatfaj fogékony, különösen a róka, a macska és a kutya. És az ember is! Hogyan terjed? A kórokozó a veszett állat nyálával - harapás útján - terjed. A vírus kiterjedt agy- és gerincvelő-gyulladást okoz. Hazánkban év óta a róka a leggyakoribb vírushordozó, az embert mégis a macska és a kutya veszélyezteti legjobban, mivel ezek az állatok élnek vele együtt. A macskák évről évre emelkedő számban betegszenek meg! Milyen tünetei vannak? Kutya: a viselkedés megváltozása: levertség, szomorúság, félrevonulás, rendellenes étvágy, kóborlás, ingerlékenység, támadó magatartás, nyelvlógatás, nyálcsorgatás, görcsrohamok. Előfordulhat úgynevezett "csendes veszettség", mely esetén a tünetek alig észlelhetők. Macska: indok nélküli támadó magatartás, görcsrohamok, kóborlás, nyálzás, egyes testrészek feltűnő viszketése. Folytatjuk Dr. Vajna Zsolt állatorvos

6 6. oldal Sámsoni Hírlap 90. születésnapján köszöntötték Szerető családja mellett Hamza Gábor polgármester úr és a hivatal anyakönyvvezetője köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Dremák Imréné Zsófi nénit, akinek az önkormányzat ajándéka mellett egyben átnyújtották Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levelét is. Zsófi néni január 25-én született Hajdúsámsonban, háromgyerekes család tagjaként. 6 elemi iskolát végzett ben kötött házasságot férjével, majd három gyermekük született. Férjével egyéni gazdálkodók voltak, 48 évig harmónikus házasságban éltek. Saját gyermekeik mellett egy állami gondozott kislányt is felneveltek. Sajnos már két gyermekét elvesztette. A hétköznapokat fia, három unokája, öt dédunokája színesíti meg. Jó egészségnek örvend, fia Imre minden nap meglátogatja, segít neki. Nyugdíjas napjait aktívan tölti, a ház körüli állatok gondozásában nagy örömét leli. A világ dolgairól rendszeresen tájékozódik az újságokon, rádión keresztül. Életfilozófiája: minden nap tudom, hogy mit csinálok holnap. Kép a 10. oldalon Az Eszterlánc Óvoda és Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány hagyományaihoz híven az idén is megrendezi a Szülők Bálját. A bál időpontja: március órától Belépő- és támogató jegyek az Óvoda gazdasági irodájában kaphatók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! VÁLLALKOZÁSOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Új Széchenyi Hitel indul A Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt., a korábban Új Magyarország Mikrohitel néven működött hitelprogram átalakításával február 1-én elindította az Új Széchenyi Hitel Programot. A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - mint jelenlegi közreműködő szervezet február 14-től tudja a hitelprogramot nyújtani a vállalkozóknak. A program egyes feltételei az Új Széchényi Tervhez illeszkedve és a program eddigi működésének tapasztalatai alapján módosultak, a főbb módosításokat és feltételeket az alábbiakban foglaljuk össze. A program keretében 10 millió Ft-ig lehetséges hitel nyújtása mikro- és kivállalkozások számára, azaz lehetőség nyílt arra, hogy legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozások is hitelhez jussanak ezáltal. Eltörlésre került az a hitelfeltétel, mely szerint korábban a hiteligénylő vállalkozásnak nem lehetett más banki hiteltartozása. A hitelösszeg legfeljebb 30%-a forgóeszköz célokra is felhasználható, ezzel együtt a hitel futamideje 10 év lehet és 2 év türelmi idő is kérhető a tőketörlesztések megkezdésére. A hitelprogramban egy új gazdasági tevékenység beindításához, tevékenység bővítéshez illetve beruházáshoz kapcsolódóan forgóeszköz hitel is igényelhető, annak maximális összege 6 millió Ft. Az állami kedvezményes kamatozású hitelprogramban teljesen induló vagy egy naptári lezárt évvel nem rendelkező vállalkozások is eséllyel pályázhatnak amennyiben életképes üzleti elképzelésekkel rendelkeznek. Alapítványunk weboldalán megtalálhatók mindazok az információk és nyomtatványok melyek a kérelmek benyújtásához szükségesek, az elbírálási idő 2-3 hét. Alapítványunk között az Új Magyarország Mikro-Hitel Programban több, mint 100 vállalkozónak nyújtott hitelt, közel 600 millió Ft értékben. Az Új Széchenyi Hitel Program működtetésére 2 milliárd Ft-os keretösszeggel rendelkezünk, melyből kb. további 300 tőkeszegény vállalkozás finanszírozása megoldható. Mazsu Gergely ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 4029 Debrecen, Csapó u. 26. Tel/Fax: 52/ Farsang az óvodában Nemcsak a jelmezek, de még a sütemények is ötletesek voltak február 18-án tartottuk az Eszterlánc Óvoda farsangi mulatságát. Az előkészületi munkálatok már egy héttel előtte folytak, amelynek során a csoportszobák egyre szebbek, díszesebbek lettek, ezzel is segítve az érzelmi ráhangolódást erre a fontos napra. Elérkezett a várva várt nap, amelyre a szülők és gyerekek nagy lelkesedéssel készültek. Mindenki számára meglepetés volt a sok-sok ötletes jelmez, amelyet megcsodálhattunk a délelőtt folyamán. A farsangi mulatság elmaradhatatlan része volt a különböző versenyjátékokban való részvétel (lufi-fújó verseny, táncverseny, tejszínhab- és csokievő verseny, stb.), illetve a hangulatos zene, amely minden gyereket táncra csábított. A nap végén sok élménnyel gazdagodva térhettek haza a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Cikkünkhöz a gyerekekről készült színes fotó a 10. oldalon látható. APRÓHIRDETÉS Ellopták 10 kaptár méhemet. A nyomravezetőt jutalomban részesítem. Tel: 30/ APRÓHIRDETÉS Csatornaépítést vállalunk, anyaggal együtt, a legkedvezőbb áron. Hívjon - megegyezünk! Tel.: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ORVOSI ÜGYELET visszaköltözött a Hársfa utcára. TELEFONSZÁMOK: ,

7 Kultúra Sámsoni Hírlap 7. oldal Múltidéző - helytörténeti rovat Kedves Olvasók! Helytörténeti rovatot indítottunk itt a Sámsoni Hírlapban. Nosztalgiázzanak velünk hónapról hónapra. Célunk, hogy egy-egy régi kép vagy dokumentum felidézésével emlékezzünk településünk múltjára. Önöktől is várunk még régi képeket, dokumentumokat, amelyekkel a kiállítóterem galériáján lévő helytörténeti gyűjteményünket gyarapíthatjuk. Előző számunkban hivatkoztunk arra, hogy a Dériné Filmszínház építése előtt a jelenlegi tüzép épületében volt a mozi. Egy 1947-es felvételen még olvasható az épület falán a felirat: Hangos Mozgó Színház. Programajánló Március 15. kedd 15 óra Kiállítás megnyitó és megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Helye: kiállítóterem és Petőfi szobor KIÁLLÍTÁS Február 15-től március 4-ig a Debreceni Fotóklub 3 dimenziós (3D-s) tárlata látható a múzeumban. FELHÍVÁS A májusi hagyományos kézimunka kiállításra április 15-ig várjuk a helyi alkotók jelentkezését (goblein, hímzés, gyöngyfűzés, horgolás stb. kategóriákban.) Információ: Dobosné Hajdu Anikónál, as telefonszámon vagy az Öltögetők Klubjában minden hétfőn 16 órától. Az Életfa Nyugdíjas Klub fennállása óta immár második alkalommal, február 5-én rendezte meg a farsangi rendezvényét. A tagok nagyon színvonalas műsort varázsoltak a nézők elé. Igen változatos, ötletes jelmezeket válogattak össze. A háromtagú zsűrinek nagyon nehéz dolga volt dönteni, ezért elhatározta, hogy az I-III. helyezésen felül még 3 különdíj is legyen, melyet Máthé Attila képviselő úr, a zsűri elnöke jelentett be. Helyezést értek el: I. Pistai Miklósné, II. Tóth István III. Hajdú Jánosné Különdíjasok lettek: Rása János, Jenei Lajosné és Farkas Valéria. A farsang tombolasorsolással és jó hangulattal ért véget. Köszönetet szeretnék mondani Máthé Attilának és feleségének azért, hogy eddig még minden rendezvényünkön részt vettek és támogatták a nyugdíjas klubunkat. Idősek farsangja Külön szeretném megköszönni minden nyugdíjas társamnak, hogy eljött erre a rendezvényre és nagyon ötletes jelmezeket talált ki. Köszönöm, hogy erőt és fáradságot nem kímélve azon voltak, hogy minden nagyon jól sikerüljön. Én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen jól működő összetartó csapatban dolgozhatok. Ebben a rohanó világban az emberek elhidegülnek egymástól, de a mi csapatunk megcáfolja ezt. Összejövünk, beszélgetünk, szórakozunk s ami a legfontosabb: odafigyelünk egymásra és törődünk egymással. Ezek vagyunk mi nyugdíjasok, az ország egyedüli és jól működő szervezete. Végül kívánok minden nyugdíjas társamnak sok erőt, jó egészséget, és azt, hogy még sokáig tudjunk együtt ilyen mulatságban részt venni. Sándor Lászlóné klubvezető A rendezvényen készült kép a 10. oldalon látható.

8 8. oldal Sámsoni Hírlap Sport Összefoglaló az 55. Bocskai emlékversenyről Forrás: A bokszvilág krémje ismét Debrecenbe látogatott: február 9. és 12. között rendezték meg az 55. Bocskai-emlékversenyt. Nem túlzás azt állítani, hogy az ökölvívó társadalom figyelme a cívisvárosra összpontosult ezen a héten, hiszen a hosszú évek alatt a Bocskai István emlékverseny a kontinens egyik legerősebb versenyévé nőtte ki magát. Tizenhét olyan bokszoló lépett ringbe, akik világ-, Európa-, vagy éppen olimpiai éremmel rendelkeznek. Az eseményen 20 nemzet, mintegy 130 öklözőjét csodálhatta meg a hajdúsági publikum, köztük a világ élvonalához tartozó kubai, orosz, üzbég, angol és francia bunyósokat. Természetesen magyar versenyzők is harcba szálltak az érmekért, valamennyi mind a tíz súlycsoportban volt honfi társunk, ugyanis a válogatott sportolóknak kötelező a részvétel. A hajdúsági ökölvívás erejét jelzi, hogy hat megyénkbeli bokszoló is felmérhette tudását, Ungvári Istvánért (HISE, 49 kg), Kalucza Norbertért (DVSC, 52 kg), Varga Miklósért (HISE, 60 kg), Török Jánosért (DVSC, 60 kg), Nagy Péterért (DVSC, 81 kg) és Deél Szabolcsért (DVSC, 91 kg) szoríthattak a drukkerek. Közülük az alábbiak álltak végül dobogóra: 60kg: III. Török János (DVSC) 60kg: III. Varga Miklós (HISE) 91kg: III. Deél Szabolcs (DVSC) Fotó: Vékony Zsolt Varga Miklós az 55. Bocskai-emlékverseny könnyűsúlyú elődöntőjében nagy csata után, 11:9 arányban alulmaradt az oroszok világbajnokával, Albert Szelimovval szemben, de így is bronzérmesként zárta a rangos viadalt. - Miki betartotta a taktikát, döntetlenre, 2:2-re hozta az első menetet, elégedett voltam a teljesítményével mondta el Máté Attila vezetőedző. A második három percben szintén remekül bokszolt, 5:4-re vezetett. Azt vártuk, hogy Szelimov elfárad az utolsó menetre, de nem így történt. Miki sem akart leállni, azt mondta, ne várjam tőle, hogy hazai közönség előtt elszaladgál, fogásba menekül. Volt, hogy már 9:7-re is vezetett, nagyon érezte a bunyót, azt hittem, megvan a meccs. Nem így történt. Ha kicsit rutinosabban bokszol, megnyerhette volna a mérkőzést. Szelimovnak jönnie kellett, vesztésre állt, Mikinek pedig fekszik a kontrabunyó, nagyon gyors a keze. Az a helyzet, hogy elvitte a hév, s a bizonyítási vágy, akárcsak a világbajnokságon. Fizikálisan, technikailag rendben volt, rengeteg munka van mögötte, pedig még csak a felkészülés elején járunk. Kellenek az ilyen mérkőzések, világklasszisok ellen kell önbizalmat szerezni, hogy a következő csatát már meg tudjuk nyerni. Látszott, az idei Bocskaiemlékversenyen, hogy Miki ott van a könnyűsúly nemzetközi élmezőnyében. Maximálisan elégedett vagyok versenyzőmmel, a szombati eredményhirdetésen büszkén foglalhatja el a dobogó harmadik fokát. Sajnos azonban nagyon úgy néz ki, hogy megint gipsz kerül a jobb kezére, a négy közé jutásért folytatott mérkőzésen elütötte a kezét a horvát ellen. Miki orvosa szerint a diagnózis a szokásos, a jobb hüvelykujjat erős zúzódást érte. A gipsz levétele után további pihenőre van szükség, körülbelül három-négy hét múlva végezheti teljes intenzitással tréningjeit sportolónk, ezért nagy valószínűséggel egy nemzetközi megmérettetést is kénytelen kihagyni. Jobbulást, Miki! MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság I. osztály felnőtt és ifj. labdarúgó bajnokság sorsolása 2010/2011 tavaszi forduló Március 12. szombat Március 20. vasárnap Március 27. vasárnap Április 2. szombat 14,30 Hajdúsámson SE Nyíradony VVTK 15,00 Pentafrost Nyírmártonfalva Hajdúsámson SE 15,00 Hosszúpályi SE - Hajdúsámson SE 15,30 Hajdúsámson SE Derecskei LSE A felnőtt csapatnál az alábbi változások történtek. Eligazoltak: Munkácsi János, Kórász Balázs. Érkeztek: Dorogi György, Szabó Balázs, Vincze Dávid, Takács Tamás, Kiss Gábor.

9 Hirdetések Sámsoni Hírlap 9. oldal MÁRCIUS 16 ÁN 17 ÓRAKOR INDUL! Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a ROY S 96 AUTÓSISKOLA! AHOL NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!! Tanfolyamkezdés minden kategóriában Március 8-án 17 órától induló tanfolyamra lehet jelentkezni! - B kategóriás tanfolyam - Segédmotoros oktatás és vizsgázás helyben - Részletfizetési lehetőség - Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben KFF-programmal - A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft Máté Attila oktató Hajdúsámson, Radnóti u. 2. Tel: / vagy 06-52/

10 10. oldal Sámsoni Hírlap Képes visszatekintő január 25. Dremák Imréné Zsófi néni köszöntése 90. születésnapján február 10-én 15 órától a brazil Os Chimangos együttes lépett fel az iskola aulájában február 5-én az Életfa Nyugdíjas Klub rendezett farsangi mulatságot A brazil-magyar barátság táncát is láthattuk február 12. Kézműves játszóház a Martinkai Közösségi Házban majd a műsor így barátkoztunk Sámsoni Hírlap február 18. Ötletes jelmezekkel, vidám programokkal az óvodában is megtartották a farsangot Hajdúsámson Város ingyenes havilapja Megjelenik 3700 példányban Szerkesztőség: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5. A februári számot összeállította: Tarné Hajdú Judit, információ: Honlap: Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN:

Küzdelem a hóval és a hideggel

Küzdelem a hóval és a hideggel Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja Alapítva: 1995-ben XVIII. évfolyam 2. szám 2012. február Küzdelem a hóval és a hideggel SPORT Ungvári István ezüstérmes lett az 56. Bocskai

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

A világháborúk áldozataira emlékeztünk

A világháborúk áldozataira emlékeztünk Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 4. szám 2011. április A világháborúk áldozataira emlékeztünk Hajdúsámsonban 1995 óta emlékezünk az I. és II. világháború

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A közigazgatásnak a XXI. század kihívásainak megfelelő színvonalon történő

Részletesebben

HÍRLAP. Sámsoni. TeSzedd! Értékteremtő közfoglalkoztatás Hajdúsámsonban. Értéket teremtünk. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért!

HÍRLAP. Sámsoni. TeSzedd! Értékteremtő közfoglalkoztatás Hajdúsámsonban. Értéket teremtünk. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért! Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP Odaadó példamutatással csatlakozott városunk is a TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz idén is. Május 16-án, szombaton reggel 8 órakor gyűltek össze a

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

Polgármesteri köszöntő

Polgármesteri köszöntő Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 12. szám 2011. december Újságunk ünnepi száma szebb kiadásban jelenik meg a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány

Részletesebben

megújuló közlekedés fejlesztéssel

megújuló közlekedés fejlesztéssel Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 4. szám 2013. MÁJUS - JÚNIUS Hajdúsámson A városi közlekedésfejlesztés új útjain. Ez év áprilisában elkezdődött

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2010. január Közélet 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2010. január Közélet 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta 2010. január Közélet 1. oldal 2010. XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a 2010. január 28-án tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: A képviselő-testület

Részletesebben

2015. JÚLIUS 26. VASÁRNAP

2015. JÚLIUS 26. VASÁRNAP Sámsoni Értéket teremtünk 2015. JÚLIUS SÁMSO EK FESZ I. HAJDÚSÁMSONI ÍZEK FESZTIVÁLJA 2015. JÚLIUS 25. SZOMBAT 2015. JÚLIUS 25-26. É RENDEZVÉNYTÉR RENDEZVÉNYTÉ RENDEZVÉNY EPRESKERTI ESKERTI 8:00 Rákóczi

Részletesebben

Sámsoni Hírlap. Emléktáblát avattunk október 23-án. Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya Tisztelt Lakossága!

Sámsoni Hírlap. Emléktáblát avattunk október 23-án. Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya Tisztelt Lakossága! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja XVIII. évfolyam 2010. október-november Emléktáblát avattunk október 23-án Az 1956-os városi megemlékezést idén október 22-én pénteken délután 15

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 8. szám 2013. DECEMBER Kedves Olvasók! Minden év decemberében megérinti a lelkünket a Karácsony és ünnepi

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben