B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Oláh Lászlóné szervezési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 15.

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2 A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a felelősök jelentései alapjánaz alábbiak szerint számolok be: 1/2010. (I.7.) számú határozat: az ÉAOP 5.1.2/C Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja című pályázaton történő részvételről A Képviselő-testület a földesi régi szennyvíztisztító oxidációs tavának rekultivációjára vonatkozó engedélyezési tervdokumentációja és megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésére irányuló megbízási szerződés jóváhagyására irányuló előterjesztést támogatva az ÉAOP 5.1.2/C Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja című pályázaton történő részvételét határozta el. A pályázat elkészítésével és benyújtásával a GEONsystem Kft-t (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7., képviseli: Dr. Szabó Attila ügyvezető) bízta meg az alábbiak szerint: - megvalósíthatósági tanulmány készítése: Ft + ÁFA - rekultivációs engedélyezési terv elkészítése: Ft+ ÁFA Felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződést a GEONsystem Kft-vel (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7., képviseli: Dr. Szabó Attila ügyvezető) kösse meg. A szerződés január 18-án megkötésre került és a pályázat határidőre benyújtásra került. 50/2010. (III.25.) számú határozat: az ÉAOP 5.1.2/C Település szennyvíztározó rekultivációjára irányuló pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásáról A Képviselő-testület az ÉAOP 5.1.2/C Település szennyvíztározó rekultivációjára irányuló pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft-vel (1134 Budapest, Tüzér utca em.) történő vállalkozási szerződés megkötését a határozat melléklete szerint jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft-vel a melléklet szerint írja alá. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A polgármester tájékoztatása szerint a szerződést aláírta és személyesen adta át a megbízott cég képviselőjének aláírás céljából. A COWI Magyarország Kft-vel a projektmenedzseri szerződést én aláírták, a feladatokat azóta is végzik. 127/2010. (X.25.) számú határozat: a Földes volt oxidációs-tó rekultivációja elnevezésű projekt kapcsán szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának saját forrásból történő megvalósításáról a Földes volt oxidációs-tó rekultivációja elnevezésű pályázatához kapcsolódóan a volt oxidációs-tó területén lévő szennyvíz eltávolításának és ártalmatlanításának saját erő terhére történő megvalósítását határozta el. Az elszállítás és ártalmatlanítás költségei, - a korábbi pályázatban már benyújtott nyilatkozatnak megfelelően Ft+ÁFA, azaz bruttó Ft, melyet az önkormányzat a évi költségvetésében biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása érdekében a szennyvíz eltávolításáról és ártalmatlanításáról gondoskodjon, és az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

3 3 A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: Ennek az elvégzése a kivitelezési szakaszban válik aktuálissá, amely az ütemterv szerint hónapig van tervezve. Ennek a költségeit külön kell nyilvántartani és ezt az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. 30/2010. (II.25.) számú határozat: Az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatos döntések végrehajtásáról II. A Képviselő-testület 1.) az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő működtetését - az előző évekhez hasonlóan - a polgármesteri hivatal szakfeladataként, önkormányzati fenntartásban kívánja üzemeltetni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szabadidőközpont és Strandfürdő működtetése érdekében a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról gondoskodjon. 2.) az önkormányzati tulajdonban lévő 1322 hrsz-u, vendéglő és udvar megnevezésű ingatlanának értékesítés céljából történő meghirdetését határozta el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az értékesítés érdekében a hirdetés szövegét készíttesse el és elfogadás céljából terjessze azt a képviselő-testület következő ülése elé. 3.) az ivóvízellátás zökkenőmentes biztosítása és a szennyvíztelep működtetése érdekében évente az önkormányzat által a Földes Közmű Kft. részére átadásra kerülő egymillió hatszázezer Ft összeget évben változatlan formában biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról az előző évekhez hasonlóan gondoskodjon. 4.) a Földes Deák Ferenc u. 17. szám alatt működtetett Védőnői Szolgálat helyiségeinek takarítását a többi önkormányzati intézményéhez hasonlóan április 1-től közcélú munkavállaló foglalkoztatásával kívánja megoldani. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az érintettek értesítéséről és a január,- február,- március hónapokra eső költségek kifizetéséről gondoskodjon. 1.) A Szabadidőközpont és Strandfürdő üzemeltetése az előző évekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal szakfeladataként történik. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek fedezetét. 2.) A Képviselő-testület március 25-én megtartott ülésén önálló előterjesztésként tárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló 1322 hrsz-ú vendéglő és udvarmegnevezésű ingatlan értékesítését. A Képviselő-testület 48/2010. (III.25.) számú határozatával a hirdetmény szövegét jóváhagyta, a hirdetmény megjelentetése megtörtént. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban nem volt érdeklődő. 3.) 4.) Az önkormányzat és Dr. Boros Erzsébet között a feladatellátásra kötött szerződés március 31-ig volt hatályban, azt követően közcélú munkavállaló foglalkoztatásával történik a Védőnői Szolgálat helyiségeinek takarítása. 32/2010. (II.25.) számú határozat: Önkormányzati tulajdonú ingatlanon fakitermelésre irányuló kérelem elbírálására II. A Keleti-főcsatorna partján lévő önkormányzati tulajdonú 0168/C hrsz-ú ingatlanon lévő nyárfák kitermelésre irányuló kérelmet elutasította. Felhatalmazta a polgármestert és Diószegi Antal képviselőt, hogy a megfelelő munkavédelmi előírások betartásával ill. szakember bevonásával a veszélyessé vált fák kivágásáról és a polgármesteri hivatal udvarán történő elhelyezéséről gondoskodjanak. Felhatalmazta a Szociális Bizottságot, hogy a fakitermelést követően annak a fűtőanyag igénylésre

4 4 irányuló segélykérelmet benyújtók között történő szétosztásáról gondoskodjon. A Diószegi Antal és Antos Erzsébet a felmérések alapján 10 db fa kivágását javasolták, melyek kivágását az őszi időszakra terveztük. A fákat az E-ON Zrt. kivágta, mivel a trafóállomás biztonságos működését veszélyeztette, az önkormányzat pedig gondoskodott a faanyag alezeredes-féle udvaron történő elhelyezéséről. 43/2010. (III.25.) számú határozat: a Földes Közmű Kft. alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Földes Nagyközségi Önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévő FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Földes, Debreceni u. 26. sz.) felügyelő bizottsági tagjait április 1. napjától kezdődően határozott időre, március 31. napjáig terjedő időszakra bízta meg. A felügyelőbizottság tagjai a következő személyek: 1. Gálné Karacs Irén, Földes, Deák F. u. 2. Csótó Andrásné, Földes, Deák F. u. 3. Roza Pálné Földes, Honvéd u. A felügyelőbizottság tagjai megbízási díjra jogosultak, melynek összege: Ft/hó/fő. Utasította a Földes Közmű Kft. vezetőjét, hogy a Cégbíróságnál, az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A határozat az ügyvezető részére megküldésre került. Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője az alábbiakat jelentette: április 12-én meghatalmaztam Dr. Snyozik Éva ügyvédnőt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága előtt az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A Cégbíróság április 21-én kelt végzésében a változásokat bejegyezte és a cég alapító okiratát módosította. 44/2010. (III.25.) számú határozat: a Földes Közmű Kft. javadalmazási szabályzatáról A Képviselő-testület a Földes Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. U t a s í t j a a Földes Közmű Kft. vezetőjét, hogy a gondoskodjon a szabályzat cégiratok közét történő letétbe helyezéséről a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt. A végrehajtásról a felelős Tóth Imre ügyvezető az alábbiakat jelentette: Dr. Snyozik Éva ügyvédnőt április 12-én meghatalmaztam, hogy a tárgybani intézkedést tegye meg. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága április 19-i végzésében tájékoztatott, hogy a Javadalmazási Szabályzatot a Cég iratai között elhelyezte. 45/2010. (III. 25.) számú határozat: a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szemünk fénye programon belül történő világításkorszerűsítéséről A Képviselő-testület az önkormányzat a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Szemünk fénye programon belül történő világításkorszerűsítését az alábbiak szerint határozta el: A bérleti idő: 15 év A bérleti összege: bruttó Ft/év Felhatalmazta a polgármestert, hogy a világításkorszerűsítésével kapcsolatosan a bérleti szerződést a CAMINUS Zrt.-vel előzetes egyeztetés után aláírja.

5 5 A beruházás alacsony költségvetése miatt csak több projekt összevontan valósítható meg a Szemünk Fénye Program keretében. A szerződés aláírása július 15-én volt, a műszaki átadás augusztus 4-én történt meg. 48/2010. (III.25.) számú határozat: az önkormányzati tulajdonú, hrsz-ú vendéglő és udvar megnevezésű ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséről A Képviselő-testület Az önkormányzat tulajdonában lévő, Földes belterületén hrsz. alatt fekvő, 664 m 2 nagyságú vendéglő és udvar megnevezésű ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítését határozta el, a határozat mellékletében foglalt értékesítési hirdetmény szerint. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a hirdetmény a helyben szokásos módon, illetve valamelyik megyei napi-, vagy hetilapban történő közzétételéről gondoskodjon. A hirdetés a Debreceni Szuperinfóban került meghirdetésre a számban, illetve a helyi hirdetőtáblán. Érdeklődő nem volt. 280/2009. (XII.7.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról és lebonyolításáról A Képviselő-testület 1.) az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes lebonyolításáról szóló 89/2009. (IV.29.) számú döntését megerősítve, a közbeszerzési eljárás megindításához és lebonyolításához szükséges - Bákonyi Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fsz. 5.) által elkészített - közbeszerzési hirdetményt és dokumentumokat a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Bákonyi Ügyvédi Iroda közreműködésével a közbeszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról gondoskodjon. 2.) a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás költségeit az önkormányzat évi költségvetéséből biztosította. Felhatalmazta a polgármestert, hogy közbeszerzési eljárás költségeivel kapcsolatos számlák kifizetéséről gondoskodjon. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A közbeszerzési eljárás a döntésnek megfelelően elindult, az ajánlati határidő óra. ( az I. eljárás időpontja volt.) A szerződéskötés tervezett időpontja: A harmadik közbeszerzési eljárás lett eredményes: 1 rész (építés) D&D Builder Kft. 2. rész (parkoló) Pakord Kft. A vállalkozási szerződést november 5-én írták alá. A beruházásnak május 31-ig kell elkészülnie. 27/2010. (II.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárási hirdetmény módosítására A Képviselő-testület A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A Képviselő-testület döntéséről az ügyvédi iroda értesítése megtörtént, ennek megfelelően módosították a hirdetményt, amelyet az Önkormányzat a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetett. Időközben az eljárást eredménytelenné nyilvánították.

6 6 85/2010. (V.28.) számú határozat -1/: az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó gépészeti és villamos tervek átdolgozásáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan a gépészeti és villamos tervek átdolgozását határozta el. A tervek elkészítésének munkadíját a határozat mellékletében szereplő árajánlat alapján Ft + 25 % ÁFA összegben határozta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a gépészeti és villamos munkarészek áttervezésére irányuló tervezői szerződést írja alá. Utasította a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a pályázati anyag és a műszaki tervdokumentáció készítői közül ki vagy kik a felelősek a pótköltségek felmerüléséért és az előre nem tervezett Képviselő-testületi döntésekkel ellentétes költségek önkormányzat részére történő visszafizetéséről az önkormányzat jogtanácsosának bevonásával gondoskodjon. Az eredeti gépész tervező Uri Zsolt ( án) -ben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nem tudja vállalni az áttervezést, ezért új gépésztervezőt kellett keresni, így a szerződés nem lett aláírva. Az új gépésztervező Renegraphics Kft. (Szakály Tamás), aki vállalta a fűtési rendszer és melegvíz ellátás és gáz tervek átdolgozását a költségcsökkentés jegyében. A Képviselőt-testület felhatalmazása alapján a polgármester a szerződést július 13-án aláírta és a tervező 14 napos határidővel a módosított terveket az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. 85/2010. (V.28.) számú határozat -2/: az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó gépészeti és villamos tervek átdolgozásáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan a gépészeti és villamos tervek átdolgozását határozta el. A tervek elkészítésének munkadíját a határozat mellékletében szereplő árajánlat alapján Ft + 25 % ÁFA összegben határozta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a gépészeti és villamos munkarészek áttervezésére irányuló tervezői szerződést írja alá. Utasította a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a pályázati anyag és a műszaki tervdokumentáció készítői közül ki vagy kik a felelősek a pótköltségek felmerüléséért és az előre nem tervezett Képviselő-testületi döntésekkel ellentétes költségek önkormányzat részére történő visszafizetéséről az önkormányzat jogtanácsosának bevonásával gondoskodjon. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: Tudomásom szerint sem a pályázatot készítők, sem a tervezők felé nem indult kivizsgálás a perköltségek felmerülése kapcsán. Képviselő-estületi üléseken, amikor ennek a kérdése felmerült mindig azt mondták, hogy ezt már meg kell valósítani és a felelősség nehezen kimutatható. Megjegyezném, hogy a legnagyobb hibának azt tartom, hogy a pályázatot úgy nyújtották be a pályázatírók, hogy a régi épületrész felújítását is belevették, viszont arra pályázati forrást nem igényeltek. A tervezőket is ők keresték meg, hogy a pályázathoz egy elnagyolt tervet dobjanak össze és ez a tervezés, illetve hiba lett végig görgetve. Ezekről előzetesen a Képviselő-testületet nem tájékoztatták. 46/2010. (III.25.) számú határozat: Az önkormányzat által évben tervezett fejlesztései önerejének biztosításához szükséges fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszereztetéséről

7 7 A Képviselő-testület az önkormányzat - megerősítve az önkormányzat elnyert pályázatainak megvalósításához szükséges költségek biztosításáról szóló 192/2009. (IX.2.) számú Képviselőtestületi határozatát évben tervezett fejlesztéseihez és beruházásaihoz szükséges önerő biztosítása érdekében, fejlesztési célú hitel felvételét, az alábbiak szerint határozta el: A hitel összege 80 millió forint. A futamidő : 10 év. Türelmi idő: 2 év Utasította a polgármestert, hogy az eljárás teljes körű bonyolítására a Matrix Audit Kft.-vel (4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 28., képviseli: Tóth Csaba ügyvezető) Ft + áfa megbízási díj ellenében kössön megbízási szerződést. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződés megkötése után a legkedvezőbb hitel konstrukció kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolítását kísérje figyelemmel. Az eljárás lezárult, a hitelszerződés október 15-én aláírásra került az UniCredit Bank Zrt-vel, az eredmény tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben november 5-én megjelent. 102/2010. (VIII.16.) számú határozat: az Önkormányzat által évben tervezett fejlesztések önerejének biztosításához szükséges fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzési eljárás részvételi szakasz eredményhirdetéséről A Képviselő-testület az önkormányzat évi fejlesztéseihez és beruházásaihoz szükséges önerő biztosítása érdekében felvenni tervezett fejlesztési célú hitel közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára, - a Mátrix Audit Kft. és a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve: Mind a két részvételre jelentkező alkalmas, maradéktalanul megfelel a részvételi felhívás, a részvételi dokumentáció feltételeinek és a Kbt. vonatkozó előírásainak. - érvényesen jelentkezést benyújtó pénzintézetek jelentkezését elfogadta. 1. Részvételre jelentkező neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Részvételre jelentkező címe: 1054 Budapest, Szabadság tér Részvételre jelentkező neve: Raiffeisen Bank Zrt. Részvételre jelentkező címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Utasította a polgármestert, hogy az eljárás bonyolításával megbízott Matrix Audit Kft-t (4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 28., képviseli: Tóth Csaba ügyvezető) a Képviselő-testület döntéséről értesítse, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a megjelölt két pénzintézet részére az ajánlattételi felhívást és annak dokumentációját mielőbbi megküldje. A dokumentációt a Mátrix Audit megküldte, szeptember 6-án órakor a Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta. 109/2010. (IX.15.) számú határozat: A Földes Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hitelfelvétele tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Nagyközség Önkormányzata részére fejlesztési célú hitelfelvétel tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását határozta el, az eljárás nyertesének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) hirdette ki. Felhatalmazta a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás eredményhirdetéséről, valamint az ajánlat szerinti hitelszerződést az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kösse meg. Az eljárás eredményéről a tájékoztatót az érintett pénzintézetek részére megküldésre került. A

8 8 hirdetmény október 20-án megküldésre került és november 5-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. A szerződés az eljárás nyertesével október 15-én aláírásra került. 110/2010. (IX.15.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű tervezett beruházás tárgyában indítandó meghívásos közbeszerzési eljárás megindításáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű tervezett beruházás tárgyában újból indítandó meghívásos közbeszerzési eljárás megindítását határozta el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 1. STRABAG MML KFT. (4002 Debrecen Balmazújvárosi út 8/a), 2. PAKORD KFT. (4161 Báránd Vasút u. 1/A), 3. D&D BUILDER KFT. (4026 Debrecen Bethlen u E épület 1/9), 4. LAYER KFT. (5520 Szeghalom Kandó K. u. 1.), 5. PRO-FA ST. KFT. (4030 Debrecen Lahner u. 24/A), 6. K-GIPSER Kft. (4032 Debrecen, Füredi út 98/B), 7. Generál Ép-Szer Kft. (4034 Debrecen, Kolónia utca 112. sz.) 8. HARSONA-INGATLAN Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. ép. 3.) cégek részére az ajánlattételi felhívás megküldéséről gondoskodjon. A Kt. által meghatározott 8 cégnek az ajánlattételi felhívások megküldésre kerültek. Az ajánlatok felbontása a Bíráló Bizottság jelenlétében október 14-én megtörtént. 123/2010. (X.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatok érvényességének megállapításáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen tárgyban indított egyszerű közbeszerzési eljárás keretei között, a meghívott ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességét - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve - az alábbiak szerint állapítja meg: - közbeszerzés 1. része vonatkozásában a D&D BUILDER Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u E ép. 1/9. adószám: ) a PRO-FA ST. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A. adószám: ) és a Layer Kft. (5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. sz. adószám: ) ajánlattevők ajánlata érvényes és az ajánlattevők alkalmasak az ajánlattételi felhívás tárgyának teljesítésére, - a közbeszerzés 2. része vonatkozásában a PAKORD Kft. (4161 Báránd, Vasút u. 1/a 4. adószám: ) a D&D BUILDER Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u E ép. 1/9. adószám: ), a PRO-FA ST. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A. adószám: )és a Layer Kft. (5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. sz. adószám: ) ajánlattevők ajánlata érvényes és az ajánlattevők alkalmasak az ajánlattételi felhívás tárgyának teljesítésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevők tájékoztatásáról gondoskodjon. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A meghívott 8 cégből 4 cég váltotta ki a dokumentációt és nyújtott be ajánlatát. A Bíráló Bizottság javaslata alapján mind a 4 cég érvényes és értékelhető ajánlatot adott be. Dr. Bákonyi László bonyolító tájékoztatta az érintetteket ben. 124/2010. (X.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozó nyertes ajánlattevővel történő kivitelezési vállalkozási szerződés megkötéséről A Képviselő-testület - az Földes, Deák F. u. 13. szám alatti ingatlanon létesítendő EGÉSZSÉGHÁZ

9 9 - kialakítása meglévő épület bővítésével kapcsolatos projekt egyszerű közbeszerzési eljárásának 1. részében legelőnyösebb ajánlattévőként a D&D BUILDER Kft. t (4026 Debrecen, Bethlen u E ép. 1/9. adószám: ) nevezte meg. - a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőként a PRO-FA ST. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A. adószám: ) ajánlattevőt nevezte meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az ajánlattevők tájékoztatásáról és a D&D BUILDER Kft-vel történő vállalkozói szerződés megkötéséről és aláírásáról gondoskodjon. Az 1. rész tekintetében a D&D Builder Kft-vel 201. november 5-én a vállalkozási szerződést aláírták. A munkaterületet ezzel egyidőben a vállalkozónak átadásra került. 125/2010. (X.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozó nyertes ajánlattevővel történő kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről A Képviselő-testület - az Földes, Deák F. u. 13. szám alatti ingatlanon létesítendő EGÉSZSÉGHÁZ - kialakítása meglévő épület bővítésével kapcsolatos projekt egyszerű közbeszerzési eljárásának 2. részében (az egészségház projekt közlekedési munkarészének megépítése) legelőnyösebb ajánlattévőként a PAKORD Kft. t (4161 Báránd, Vasút u. 1/a 4. adószám: ) nevezi meg. - a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőként a Layer Kft. Kft. (5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. sz. adószám: ) ajánlattevőt nevezi meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevők tájékoztatásáról és a PAKORD Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötéséről és aláírásáról gondoskodjon. A 2. rész (parkoló) tekintetében a Pakord Kft-vel november 5-én a vállalkozási szerződés aláírásra került és ezzel egy időben a terület átadása megtörtént. 68/2010. (IV.29.) számú határozat: az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadidőközpont és Strandfürdő hévízkút kútfejének cseréjére irányuló vállalkozási szerződés jóváhagyására 1.) Földes Nagyközség tulajdonában lévő, 0335/1 hrsz. alatt nyilvántartott K-29 kataszteri számú hévízkút, meghibásodott kútfejének cseréje érdekében, a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 2.) A vállalkozási szerződésben szereplő Ft Ft ÁFA. azaz összesen Ft. vállalkozói díj kifizetését: az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert és a Bizottságokat, hogy a vállalkozói díj kifizetése érdekében az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról gondoskodjanak. A kútfej cseréje és annak műszaki ellenőrzése megtörtént. A kútfej cseréjét a VIKUV Zrt. végezte el, a műszaki ellenőr Béke Ferenc volt. 84/2010. (V.28.) számú határozat: a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-ben lévő Földes Nagyközségi Önkormányzat részvény tulajdonának értékesítésére A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nél lévő 4,4 millió Ft. értékű, önkormányzati tulajdonú részvények értékesítésére irányuló Vízmű Zrt-től érkezett kezdeményezést támogatta. Utasította a polgármestert, az Alpolgármestert és a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a részvények

10 10 névértéken történő értékesítésével kapcsolatban a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviselőivel folytassanak tárgyalásokat és az eredményéről tájékoztassák a Képviselő-testületet. A végrehajtásról a Polgármester az alábbiakat jelentette: Személyesen egyeztettem Nagy Miklós igazgató úrral. Több ízben vettem részt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ülésein november 10-én sem született még döntés arról, hogy a Vízmű Zrt. tulajdonjogával mi történik. A nagy települések ki akarnak lépni, a közgyűlés nem képvisel egységes álláspontot. Amíg nem válik egyértelművé a tulajdonosi szerkezet változás, addig nem tudok érdemben tájékoztatást adni a képviselőknek. 105/2010. (VIII.24.) számú határozat: a augusztus án Földes belterületén bekövetkezett rendkívüli esőzés által okozott belvízelöntés kezelésére beszerzendő eszközökről A Képviselő-testület a augusztus án Földes belterületén bekövetkezett rendkívüli esőzés által okozott belvízelöntés kezelésére az alábbi anyagok, védő felszerelések és munkálatok beszerzését határozta el: 1. Védőruházat: Ft 2. Kézi szerszámok: Ft 3. Áteresz: Ft 4. Üzemanyag szivattyúkhoz: Ft 5. Szivattyúhoz alkatrész, kenőanyag: Ft 6. Gépi földmunkák végzése: Ft 7. Szivattyú 2 db ,-Ft Mindösszesen: Ft Utasította a polgármestert, hogy a védekezés és helyreállítás költségeinek részbeni finanszírozására a Vis Maior keretre történő igénybejelentést tegye meg és gondoskodjon az elszámolható kiadások naprakész nyilvántartásáról. Vis maior keretre történő igénybejelentésünk során helyszíni ellenőrzést tartottak. Minden iratot elkészítettünk, azonban a jogszabály a benyújtásra vonatkozóan nem fogalmazott egyértelműen, a III. fokú belvízvédelmi készültség visszavonása után már nem volt lehetőség benyújtani. 128/2010. (X.25.) számú határozat: az Önkormányzati tulajdonú Földes Piac u. 56. sz. alatti lakóház Karácsony Sándor és Karácsony Sándorné részére történő biztosításáról A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Földes Piac u. 56. sz. alatti lakóház ingatlan bérbevételére irányuló Karácsony Sándor (sz: an: Hodosi Terézia) és Karácsony Sándorné (sz: an: Szőllősi Terézia) Földes Fő u. 39. sz. alatti lakosok kérelmét támogatta. Karácsony Sándor és Karácsony Sándorné tulajdonát képező Földes belterületén fekvő, hrsz. alatt lévő lakóház udvar megnevezésű ingatlanának Önkormányzati tulajdonba adását elfogadta és cserébe vállalta, hogy a házaspár részére élete végéig bérleti díj fizetése nélkül önkormányzati lakást biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot készíttesse el és terjessze azt a Képviselő-testület elé. Az önkormányzat jogásza megbízást kapott az okirat elkészítésével, a képviselő-testület december 15-ei ülésére önálló előterjesztés készül. 264/2009. (XI.26.) számú határozat: a TÁMOP 3.2.3/09/2 Építő közösségek, közművelődési

11 11 intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázaton történő részvételről A Képviselő-testület a TÁMOP 3.2.3/09/2 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázaton történő részvételt az alábbiak szerint határozta el: - a pályázat megírásával KultúrÁsz Közhasznú Egyesületet (4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 25) bízta meg, - a pályázatot a Nagyközségi Népfőiskola Egyesülettel konzorciumi partnerségben együttműködve nyújtja be. - a pályázatot a civil szervezetek közösségeinek összefogásával kell megvalósítani. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről, benyújtásáról és a határozat melléklete szerinti konzorciumi megállapodás megkötéséről határidőre gondoskodjon. A pályázat benyújtása megtörtént és befogadásra került. A pályázat elbírálása megtörtént, az elutasító döntést tartalmazó értesítést október 5-én postázták. Az elutasítás olyan indokkal történt meg, mely hiánypótolható jogosultsági kritérium. Erre hivatkozva a fellebbező levél elküldése október 10-én megtörtént. Az elutasítással szemen előterjesztett panaszbeadvánnyal kapcsolatos elbírálási időpontot 30 nappal meghosszabbították. A panaszbeadvány várható elbírálási időpontja december /2009. (XI.26.) számú határozat: a Községi Piactér kialakítása Földesen elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészíttetésére irányuló előterjesztés napirendről történő levételéről A Képviselő-testület a Községi Piactér kialakítása Földesen elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészíttetésére irányuló előterjesztés napirendről történő levételét határozta el azzal, hogy a pályázat elkészítésében közreműködő cégek képviselői jelenlétében egy kötetlen, egyeztető megbeszélésen tisztázza a beruházással kapcsolatosan felmerült többletköltségeket és azok okait. Utasította a polgármestert, hogy az egyeztető megbeszélés összehívásáról december 7-én (hétfőn) órára gondoskodjon A megbeszélésen a Képviselő-testület megállapodott a Kőszeghy Építészeti Bt-vel, hogy megcsinálják a Szabályozási Terv módosítását és a piac engedélyes terveit térítésmentesen. A kiviteli terveket pedig a pályázatban elszámolható Ft + ÁFA díjért készítik el. A kiviteli terveket án az önkormányzat részére átadták. 281/2009. (XII.7.) számú határozat: Községi piactér kialakítása Földesen beruházással kapcsolatos állásfoglalásról A Képviselő-testület 1.) a Községi piactér kialakítása Földesen megnevezésű projekt megemelkedett költségeiről szóló pályázatírói, projektmenedzseri, tervezői, jogi képviselői, műszaki ellenőri tájékoztatót elfogadta. A beruházás összköltségét Ft-ban határozza meg, melyből pályázati támogatás: Ft, ezért az önkormányzat által biztosítandó önerő összegét Ft-ban határozta meg. Utasította a polgármestert, hogy a fejlesztési hitel felvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben