B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Oláh Lászlóné szervezési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 15.

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2 A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a felelősök jelentései alapjánaz alábbiak szerint számolok be: 1/2010. (I.7.) számú határozat: az ÉAOP 5.1.2/C Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja című pályázaton történő részvételről A Képviselő-testület a földesi régi szennyvíztisztító oxidációs tavának rekultivációjára vonatkozó engedélyezési tervdokumentációja és megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésére irányuló megbízási szerződés jóváhagyására irányuló előterjesztést támogatva az ÉAOP 5.1.2/C Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja című pályázaton történő részvételét határozta el. A pályázat elkészítésével és benyújtásával a GEONsystem Kft-t (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7., képviseli: Dr. Szabó Attila ügyvezető) bízta meg az alábbiak szerint: - megvalósíthatósági tanulmány készítése: Ft + ÁFA - rekultivációs engedélyezési terv elkészítése: Ft+ ÁFA Felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződést a GEONsystem Kft-vel (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7., képviseli: Dr. Szabó Attila ügyvezető) kösse meg. A szerződés január 18-án megkötésre került és a pályázat határidőre benyújtásra került. 50/2010. (III.25.) számú határozat: az ÉAOP 5.1.2/C Település szennyvíztározó rekultivációjára irányuló pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásáról A Képviselő-testület az ÉAOP 5.1.2/C Település szennyvíztározó rekultivációjára irányuló pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft-vel (1134 Budapest, Tüzér utca em.) történő vállalkozási szerződés megkötését a határozat melléklete szerint jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft-vel a melléklet szerint írja alá. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A polgármester tájékoztatása szerint a szerződést aláírta és személyesen adta át a megbízott cég képviselőjének aláírás céljából. A COWI Magyarország Kft-vel a projektmenedzseri szerződést én aláírták, a feladatokat azóta is végzik. 127/2010. (X.25.) számú határozat: a Földes volt oxidációs-tó rekultivációja elnevezésű projekt kapcsán szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának saját forrásból történő megvalósításáról a Földes volt oxidációs-tó rekultivációja elnevezésű pályázatához kapcsolódóan a volt oxidációs-tó területén lévő szennyvíz eltávolításának és ártalmatlanításának saját erő terhére történő megvalósítását határozta el. Az elszállítás és ártalmatlanítás költségei, - a korábbi pályázatban már benyújtott nyilatkozatnak megfelelően Ft+ÁFA, azaz bruttó Ft, melyet az önkormányzat a évi költségvetésében biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása érdekében a szennyvíz eltávolításáról és ártalmatlanításáról gondoskodjon, és az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

3 3 A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: Ennek az elvégzése a kivitelezési szakaszban válik aktuálissá, amely az ütemterv szerint hónapig van tervezve. Ennek a költségeit külön kell nyilvántartani és ezt az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. 30/2010. (II.25.) számú határozat: Az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatos döntések végrehajtásáról II. A Képviselő-testület 1.) az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő működtetését - az előző évekhez hasonlóan - a polgármesteri hivatal szakfeladataként, önkormányzati fenntartásban kívánja üzemeltetni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szabadidőközpont és Strandfürdő működtetése érdekében a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról gondoskodjon. 2.) az önkormányzati tulajdonban lévő 1322 hrsz-u, vendéglő és udvar megnevezésű ingatlanának értékesítés céljából történő meghirdetését határozta el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az értékesítés érdekében a hirdetés szövegét készíttesse el és elfogadás céljából terjessze azt a képviselő-testület következő ülése elé. 3.) az ivóvízellátás zökkenőmentes biztosítása és a szennyvíztelep működtetése érdekében évente az önkormányzat által a Földes Közmű Kft. részére átadásra kerülő egymillió hatszázezer Ft összeget évben változatlan formában biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról az előző évekhez hasonlóan gondoskodjon. 4.) a Földes Deák Ferenc u. 17. szám alatt működtetett Védőnői Szolgálat helyiségeinek takarítását a többi önkormányzati intézményéhez hasonlóan április 1-től közcélú munkavállaló foglalkoztatásával kívánja megoldani. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az érintettek értesítéséről és a január,- február,- március hónapokra eső költségek kifizetéséről gondoskodjon. 1.) A Szabadidőközpont és Strandfürdő üzemeltetése az előző évekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal szakfeladataként történik. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek fedezetét. 2.) A Képviselő-testület március 25-én megtartott ülésén önálló előterjesztésként tárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló 1322 hrsz-ú vendéglő és udvarmegnevezésű ingatlan értékesítését. A Képviselő-testület 48/2010. (III.25.) számú határozatával a hirdetmény szövegét jóváhagyta, a hirdetmény megjelentetése megtörtént. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban nem volt érdeklődő. 3.) 4.) Az önkormányzat és Dr. Boros Erzsébet között a feladatellátásra kötött szerződés március 31-ig volt hatályban, azt követően közcélú munkavállaló foglalkoztatásával történik a Védőnői Szolgálat helyiségeinek takarítása. 32/2010. (II.25.) számú határozat: Önkormányzati tulajdonú ingatlanon fakitermelésre irányuló kérelem elbírálására II. A Keleti-főcsatorna partján lévő önkormányzati tulajdonú 0168/C hrsz-ú ingatlanon lévő nyárfák kitermelésre irányuló kérelmet elutasította. Felhatalmazta a polgármestert és Diószegi Antal képviselőt, hogy a megfelelő munkavédelmi előírások betartásával ill. szakember bevonásával a veszélyessé vált fák kivágásáról és a polgármesteri hivatal udvarán történő elhelyezéséről gondoskodjanak. Felhatalmazta a Szociális Bizottságot, hogy a fakitermelést követően annak a fűtőanyag igénylésre

4 4 irányuló segélykérelmet benyújtók között történő szétosztásáról gondoskodjon. A Diószegi Antal és Antos Erzsébet a felmérések alapján 10 db fa kivágását javasolták, melyek kivágását az őszi időszakra terveztük. A fákat az E-ON Zrt. kivágta, mivel a trafóállomás biztonságos működését veszélyeztette, az önkormányzat pedig gondoskodott a faanyag alezeredes-féle udvaron történő elhelyezéséről. 43/2010. (III.25.) számú határozat: a Földes Közmű Kft. alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Földes Nagyközségi Önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévő FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Földes, Debreceni u. 26. sz.) felügyelő bizottsági tagjait április 1. napjától kezdődően határozott időre, március 31. napjáig terjedő időszakra bízta meg. A felügyelőbizottság tagjai a következő személyek: 1. Gálné Karacs Irén, Földes, Deák F. u. 2. Csótó Andrásné, Földes, Deák F. u. 3. Roza Pálné Földes, Honvéd u. A felügyelőbizottság tagjai megbízási díjra jogosultak, melynek összege: Ft/hó/fő. Utasította a Földes Közmű Kft. vezetőjét, hogy a Cégbíróságnál, az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A határozat az ügyvezető részére megküldésre került. Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője az alábbiakat jelentette: április 12-én meghatalmaztam Dr. Snyozik Éva ügyvédnőt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága előtt az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A Cégbíróság április 21-én kelt végzésében a változásokat bejegyezte és a cég alapító okiratát módosította. 44/2010. (III.25.) számú határozat: a Földes Közmű Kft. javadalmazási szabályzatáról A Képviselő-testület a Földes Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. U t a s í t j a a Földes Közmű Kft. vezetőjét, hogy a gondoskodjon a szabályzat cégiratok közét történő letétbe helyezéséről a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt. A végrehajtásról a felelős Tóth Imre ügyvezető az alábbiakat jelentette: Dr. Snyozik Éva ügyvédnőt április 12-én meghatalmaztam, hogy a tárgybani intézkedést tegye meg. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága április 19-i végzésében tájékoztatott, hogy a Javadalmazási Szabályzatot a Cég iratai között elhelyezte. 45/2010. (III. 25.) számú határozat: a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szemünk fénye programon belül történő világításkorszerűsítéséről A Képviselő-testület az önkormányzat a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Szemünk fénye programon belül történő világításkorszerűsítését az alábbiak szerint határozta el: A bérleti idő: 15 év A bérleti összege: bruttó Ft/év Felhatalmazta a polgármestert, hogy a világításkorszerűsítésével kapcsolatosan a bérleti szerződést a CAMINUS Zrt.-vel előzetes egyeztetés után aláírja.

5 5 A beruházás alacsony költségvetése miatt csak több projekt összevontan valósítható meg a Szemünk Fénye Program keretében. A szerződés aláírása július 15-én volt, a műszaki átadás augusztus 4-én történt meg. 48/2010. (III.25.) számú határozat: az önkormányzati tulajdonú, hrsz-ú vendéglő és udvar megnevezésű ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséről A Képviselő-testület Az önkormányzat tulajdonában lévő, Földes belterületén hrsz. alatt fekvő, 664 m 2 nagyságú vendéglő és udvar megnevezésű ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítését határozta el, a határozat mellékletében foglalt értékesítési hirdetmény szerint. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a hirdetmény a helyben szokásos módon, illetve valamelyik megyei napi-, vagy hetilapban történő közzétételéről gondoskodjon. A hirdetés a Debreceni Szuperinfóban került meghirdetésre a számban, illetve a helyi hirdetőtáblán. Érdeklődő nem volt. 280/2009. (XII.7.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról és lebonyolításáról A Képviselő-testület 1.) az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes lebonyolításáról szóló 89/2009. (IV.29.) számú döntését megerősítve, a közbeszerzési eljárás megindításához és lebonyolításához szükséges - Bákonyi Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fsz. 5.) által elkészített - közbeszerzési hirdetményt és dokumentumokat a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Bákonyi Ügyvédi Iroda közreműködésével a közbeszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról gondoskodjon. 2.) a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás költségeit az önkormányzat évi költségvetéséből biztosította. Felhatalmazta a polgármestert, hogy közbeszerzési eljárás költségeivel kapcsolatos számlák kifizetéséről gondoskodjon. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A közbeszerzési eljárás a döntésnek megfelelően elindult, az ajánlati határidő óra. ( az I. eljárás időpontja volt.) A szerződéskötés tervezett időpontja: A harmadik közbeszerzési eljárás lett eredményes: 1 rész (építés) D&D Builder Kft. 2. rész (parkoló) Pakord Kft. A vállalkozási szerződést november 5-én írták alá. A beruházásnak május 31-ig kell elkészülnie. 27/2010. (II.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárási hirdetmény módosítására A Képviselő-testület A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A Képviselő-testület döntéséről az ügyvédi iroda értesítése megtörtént, ennek megfelelően módosították a hirdetményt, amelyet az Önkormányzat a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetett. Időközben az eljárást eredménytelenné nyilvánították.

6 6 85/2010. (V.28.) számú határozat -1/: az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó gépészeti és villamos tervek átdolgozásáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan a gépészeti és villamos tervek átdolgozását határozta el. A tervek elkészítésének munkadíját a határozat mellékletében szereplő árajánlat alapján Ft + 25 % ÁFA összegben határozta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a gépészeti és villamos munkarészek áttervezésére irányuló tervezői szerződést írja alá. Utasította a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a pályázati anyag és a műszaki tervdokumentáció készítői közül ki vagy kik a felelősek a pótköltségek felmerüléséért és az előre nem tervezett Képviselő-testületi döntésekkel ellentétes költségek önkormányzat részére történő visszafizetéséről az önkormányzat jogtanácsosának bevonásával gondoskodjon. Az eredeti gépész tervező Uri Zsolt ( án) -ben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nem tudja vállalni az áttervezést, ezért új gépésztervezőt kellett keresni, így a szerződés nem lett aláírva. Az új gépésztervező Renegraphics Kft. (Szakály Tamás), aki vállalta a fűtési rendszer és melegvíz ellátás és gáz tervek átdolgozását a költségcsökkentés jegyében. A Képviselőt-testület felhatalmazása alapján a polgármester a szerződést július 13-án aláírta és a tervező 14 napos határidővel a módosított terveket az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. 85/2010. (V.28.) számú határozat -2/: az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó gépészeti és villamos tervek átdolgozásáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan a gépészeti és villamos tervek átdolgozását határozta el. A tervek elkészítésének munkadíját a határozat mellékletében szereplő árajánlat alapján Ft + 25 % ÁFA összegben határozta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a gépészeti és villamos munkarészek áttervezésére irányuló tervezői szerződést írja alá. Utasította a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a pályázati anyag és a műszaki tervdokumentáció készítői közül ki vagy kik a felelősek a pótköltségek felmerüléséért és az előre nem tervezett Képviselő-testületi döntésekkel ellentétes költségek önkormányzat részére történő visszafizetéséről az önkormányzat jogtanácsosának bevonásával gondoskodjon. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: Tudomásom szerint sem a pályázatot készítők, sem a tervezők felé nem indult kivizsgálás a perköltségek felmerülése kapcsán. Képviselő-estületi üléseken, amikor ennek a kérdése felmerült mindig azt mondták, hogy ezt már meg kell valósítani és a felelősség nehezen kimutatható. Megjegyezném, hogy a legnagyobb hibának azt tartom, hogy a pályázatot úgy nyújtották be a pályázatírók, hogy a régi épületrész felújítását is belevették, viszont arra pályázati forrást nem igényeltek. A tervezőket is ők keresték meg, hogy a pályázathoz egy elnagyolt tervet dobjanak össze és ez a tervezés, illetve hiba lett végig görgetve. Ezekről előzetesen a Képviselő-testületet nem tájékoztatták. 46/2010. (III.25.) számú határozat: Az önkormányzat által évben tervezett fejlesztései önerejének biztosításához szükséges fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszereztetéséről

7 7 A Képviselő-testület az önkormányzat - megerősítve az önkormányzat elnyert pályázatainak megvalósításához szükséges költségek biztosításáról szóló 192/2009. (IX.2.) számú Képviselőtestületi határozatát évben tervezett fejlesztéseihez és beruházásaihoz szükséges önerő biztosítása érdekében, fejlesztési célú hitel felvételét, az alábbiak szerint határozta el: A hitel összege 80 millió forint. A futamidő : 10 év. Türelmi idő: 2 év Utasította a polgármestert, hogy az eljárás teljes körű bonyolítására a Matrix Audit Kft.-vel (4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 28., képviseli: Tóth Csaba ügyvezető) Ft + áfa megbízási díj ellenében kössön megbízási szerződést. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződés megkötése után a legkedvezőbb hitel konstrukció kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolítását kísérje figyelemmel. Az eljárás lezárult, a hitelszerződés október 15-én aláírásra került az UniCredit Bank Zrt-vel, az eredmény tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben november 5-én megjelent. 102/2010. (VIII.16.) számú határozat: az Önkormányzat által évben tervezett fejlesztések önerejének biztosításához szükséges fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzési eljárás részvételi szakasz eredményhirdetéséről A Képviselő-testület az önkormányzat évi fejlesztéseihez és beruházásaihoz szükséges önerő biztosítása érdekében felvenni tervezett fejlesztési célú hitel közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára, - a Mátrix Audit Kft. és a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve: Mind a két részvételre jelentkező alkalmas, maradéktalanul megfelel a részvételi felhívás, a részvételi dokumentáció feltételeinek és a Kbt. vonatkozó előírásainak. - érvényesen jelentkezést benyújtó pénzintézetek jelentkezését elfogadta. 1. Részvételre jelentkező neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Részvételre jelentkező címe: 1054 Budapest, Szabadság tér Részvételre jelentkező neve: Raiffeisen Bank Zrt. Részvételre jelentkező címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Utasította a polgármestert, hogy az eljárás bonyolításával megbízott Matrix Audit Kft-t (4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 28., képviseli: Tóth Csaba ügyvezető) a Képviselő-testület döntéséről értesítse, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a megjelölt két pénzintézet részére az ajánlattételi felhívást és annak dokumentációját mielőbbi megküldje. A dokumentációt a Mátrix Audit megküldte, szeptember 6-án órakor a Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta. 109/2010. (IX.15.) számú határozat: A Földes Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hitelfelvétele tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Nagyközség Önkormányzata részére fejlesztési célú hitelfelvétel tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását határozta el, az eljárás nyertesének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) hirdette ki. Felhatalmazta a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás eredményhirdetéséről, valamint az ajánlat szerinti hitelszerződést az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kösse meg. Az eljárás eredményéről a tájékoztatót az érintett pénzintézetek részére megküldésre került. A

8 8 hirdetmény október 20-án megküldésre került és november 5-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. A szerződés az eljárás nyertesével október 15-én aláírásra került. 110/2010. (IX.15.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű tervezett beruházás tárgyában indítandó meghívásos közbeszerzési eljárás megindításáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű tervezett beruházás tárgyában újból indítandó meghívásos közbeszerzési eljárás megindítását határozta el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 1. STRABAG MML KFT. (4002 Debrecen Balmazújvárosi út 8/a), 2. PAKORD KFT. (4161 Báránd Vasút u. 1/A), 3. D&D BUILDER KFT. (4026 Debrecen Bethlen u E épület 1/9), 4. LAYER KFT. (5520 Szeghalom Kandó K. u. 1.), 5. PRO-FA ST. KFT. (4030 Debrecen Lahner u. 24/A), 6. K-GIPSER Kft. (4032 Debrecen, Füredi út 98/B), 7. Generál Ép-Szer Kft. (4034 Debrecen, Kolónia utca 112. sz.) 8. HARSONA-INGATLAN Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. ép. 3.) cégek részére az ajánlattételi felhívás megküldéséről gondoskodjon. A Kt. által meghatározott 8 cégnek az ajánlattételi felhívások megküldésre kerültek. Az ajánlatok felbontása a Bíráló Bizottság jelenlétében október 14-én megtörtént. 123/2010. (X.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatok érvényességének megállapításáról A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen tárgyban indított egyszerű közbeszerzési eljárás keretei között, a meghívott ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességét - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve - az alábbiak szerint állapítja meg: - közbeszerzés 1. része vonatkozásában a D&D BUILDER Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u E ép. 1/9. adószám: ) a PRO-FA ST. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A. adószám: ) és a Layer Kft. (5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. sz. adószám: ) ajánlattevők ajánlata érvényes és az ajánlattevők alkalmasak az ajánlattételi felhívás tárgyának teljesítésére, - a közbeszerzés 2. része vonatkozásában a PAKORD Kft. (4161 Báránd, Vasút u. 1/a 4. adószám: ) a D&D BUILDER Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u E ép. 1/9. adószám: ), a PRO-FA ST. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A. adószám: )és a Layer Kft. (5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. sz. adószám: ) ajánlattevők ajánlata érvényes és az ajánlattevők alkalmasak az ajánlattételi felhívás tárgyának teljesítésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevők tájékoztatásáról gondoskodjon. A végrehajtásról Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó az alábbiakat jelentette: A meghívott 8 cégből 4 cég váltotta ki a dokumentációt és nyújtott be ajánlatát. A Bíráló Bizottság javaslata alapján mind a 4 cég érvényes és értékelhető ajánlatot adott be. Dr. Bákonyi László bonyolító tájékoztatta az érintetteket ben. 124/2010. (X.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozó nyertes ajánlattevővel történő kivitelezési vállalkozási szerződés megkötéséről A Képviselő-testület - az Földes, Deák F. u. 13. szám alatti ingatlanon létesítendő EGÉSZSÉGHÁZ

9 9 - kialakítása meglévő épület bővítésével kapcsolatos projekt egyszerű közbeszerzési eljárásának 1. részében legelőnyösebb ajánlattévőként a D&D BUILDER Kft. t (4026 Debrecen, Bethlen u E ép. 1/9. adószám: ) nevezte meg. - a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőként a PRO-FA ST. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A. adószám: ) ajánlattevőt nevezte meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az ajánlattevők tájékoztatásáról és a D&D BUILDER Kft-vel történő vállalkozói szerződés megkötéséről és aláírásáról gondoskodjon. Az 1. rész tekintetében a D&D Builder Kft-vel 201. november 5-én a vállalkozási szerződést aláírták. A munkaterületet ezzel egyidőben a vállalkozónak átadásra került. 125/2010. (X.25.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozó nyertes ajánlattevővel történő kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről A Képviselő-testület - az Földes, Deák F. u. 13. szám alatti ingatlanon létesítendő EGÉSZSÉGHÁZ - kialakítása meglévő épület bővítésével kapcsolatos projekt egyszerű közbeszerzési eljárásának 2. részében (az egészségház projekt közlekedési munkarészének megépítése) legelőnyösebb ajánlattévőként a PAKORD Kft. t (4161 Báránd, Vasút u. 1/a 4. adószám: ) nevezi meg. - a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőként a Layer Kft. Kft. (5520 Szeghalom, Kandó K. u. 1. sz. adószám: ) ajánlattevőt nevezi meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevők tájékoztatásáról és a PAKORD Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötéséről és aláírásáról gondoskodjon. A 2. rész (parkoló) tekintetében a Pakord Kft-vel november 5-én a vállalkozási szerződés aláírásra került és ezzel egy időben a terület átadása megtörtént. 68/2010. (IV.29.) számú határozat: az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadidőközpont és Strandfürdő hévízkút kútfejének cseréjére irányuló vállalkozási szerződés jóváhagyására 1.) Földes Nagyközség tulajdonában lévő, 0335/1 hrsz. alatt nyilvántartott K-29 kataszteri számú hévízkút, meghibásodott kútfejének cseréje érdekében, a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 2.) A vállalkozási szerződésben szereplő Ft Ft ÁFA. azaz összesen Ft. vállalkozói díj kifizetését: az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert és a Bizottságokat, hogy a vállalkozói díj kifizetése érdekében az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról gondoskodjanak. A kútfej cseréje és annak műszaki ellenőrzése megtörtént. A kútfej cseréjét a VIKUV Zrt. végezte el, a műszaki ellenőr Béke Ferenc volt. 84/2010. (V.28.) számú határozat: a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-ben lévő Földes Nagyközségi Önkormányzat részvény tulajdonának értékesítésére A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nél lévő 4,4 millió Ft. értékű, önkormányzati tulajdonú részvények értékesítésére irányuló Vízmű Zrt-től érkezett kezdeményezést támogatta. Utasította a polgármestert, az Alpolgármestert és a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a részvények

10 10 névértéken történő értékesítésével kapcsolatban a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviselőivel folytassanak tárgyalásokat és az eredményéről tájékoztassák a Képviselő-testületet. A végrehajtásról a Polgármester az alábbiakat jelentette: Személyesen egyeztettem Nagy Miklós igazgató úrral. Több ízben vettem részt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ülésein november 10-én sem született még döntés arról, hogy a Vízmű Zrt. tulajdonjogával mi történik. A nagy települések ki akarnak lépni, a közgyűlés nem képvisel egységes álláspontot. Amíg nem válik egyértelművé a tulajdonosi szerkezet változás, addig nem tudok érdemben tájékoztatást adni a képviselőknek. 105/2010. (VIII.24.) számú határozat: a augusztus án Földes belterületén bekövetkezett rendkívüli esőzés által okozott belvízelöntés kezelésére beszerzendő eszközökről A Képviselő-testület a augusztus án Földes belterületén bekövetkezett rendkívüli esőzés által okozott belvízelöntés kezelésére az alábbi anyagok, védő felszerelések és munkálatok beszerzését határozta el: 1. Védőruházat: Ft 2. Kézi szerszámok: Ft 3. Áteresz: Ft 4. Üzemanyag szivattyúkhoz: Ft 5. Szivattyúhoz alkatrész, kenőanyag: Ft 6. Gépi földmunkák végzése: Ft 7. Szivattyú 2 db ,-Ft Mindösszesen: Ft Utasította a polgármestert, hogy a védekezés és helyreállítás költségeinek részbeni finanszírozására a Vis Maior keretre történő igénybejelentést tegye meg és gondoskodjon az elszámolható kiadások naprakész nyilvántartásáról. Vis maior keretre történő igénybejelentésünk során helyszíni ellenőrzést tartottak. Minden iratot elkészítettünk, azonban a jogszabály a benyújtásra vonatkozóan nem fogalmazott egyértelműen, a III. fokú belvízvédelmi készültség visszavonása után már nem volt lehetőség benyújtani. 128/2010. (X.25.) számú határozat: az Önkormányzati tulajdonú Földes Piac u. 56. sz. alatti lakóház Karácsony Sándor és Karácsony Sándorné részére történő biztosításáról A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Földes Piac u. 56. sz. alatti lakóház ingatlan bérbevételére irányuló Karácsony Sándor (sz: an: Hodosi Terézia) és Karácsony Sándorné (sz: an: Szőllősi Terézia) Földes Fő u. 39. sz. alatti lakosok kérelmét támogatta. Karácsony Sándor és Karácsony Sándorné tulajdonát képező Földes belterületén fekvő, hrsz. alatt lévő lakóház udvar megnevezésű ingatlanának Önkormányzati tulajdonba adását elfogadta és cserébe vállalta, hogy a házaspár részére élete végéig bérleti díj fizetése nélkül önkormányzati lakást biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot készíttesse el és terjessze azt a Képviselő-testület elé. Az önkormányzat jogásza megbízást kapott az okirat elkészítésével, a képviselő-testület december 15-ei ülésére önálló előterjesztés készül. 264/2009. (XI.26.) számú határozat: a TÁMOP 3.2.3/09/2 Építő közösségek, közművelődési

11 11 intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázaton történő részvételről A Képviselő-testület a TÁMOP 3.2.3/09/2 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázaton történő részvételt az alábbiak szerint határozta el: - a pályázat megírásával KultúrÁsz Közhasznú Egyesületet (4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 25) bízta meg, - a pályázatot a Nagyközségi Népfőiskola Egyesülettel konzorciumi partnerségben együttműködve nyújtja be. - a pályázatot a civil szervezetek közösségeinek összefogásával kell megvalósítani. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről, benyújtásáról és a határozat melléklete szerinti konzorciumi megállapodás megkötéséről határidőre gondoskodjon. A pályázat benyújtása megtörtént és befogadásra került. A pályázat elbírálása megtörtént, az elutasító döntést tartalmazó értesítést október 5-én postázták. Az elutasítás olyan indokkal történt meg, mely hiánypótolható jogosultsági kritérium. Erre hivatkozva a fellebbező levél elküldése október 10-én megtörtént. Az elutasítással szemen előterjesztett panaszbeadvánnyal kapcsolatos elbírálási időpontot 30 nappal meghosszabbították. A panaszbeadvány várható elbírálási időpontja december /2009. (XI.26.) számú határozat: a Községi Piactér kialakítása Földesen elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészíttetésére irányuló előterjesztés napirendről történő levételéről A Képviselő-testület a Községi Piactér kialakítása Földesen elnevezésű nyertes pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészíttetésére irányuló előterjesztés napirendről történő levételét határozta el azzal, hogy a pályázat elkészítésében közreműködő cégek képviselői jelenlétében egy kötetlen, egyeztető megbeszélésen tisztázza a beruházással kapcsolatosan felmerült többletköltségeket és azok okait. Utasította a polgármestert, hogy az egyeztető megbeszélés összehívásáról december 7-én (hétfőn) órára gondoskodjon A megbeszélésen a Képviselő-testület megállapodott a Kőszeghy Építészeti Bt-vel, hogy megcsinálják a Szabályozási Terv módosítását és a piac engedélyes terveit térítésmentesen. A kiviteli terveket pedig a pályázatban elszámolható Ft + ÁFA díjért készítik el. A kiviteli terveket án az önkormányzat részére átadták. 281/2009. (XII.7.) számú határozat: Községi piactér kialakítása Földesen beruházással kapcsolatos állásfoglalásról A Képviselő-testület 1.) a Községi piactér kialakítása Földesen megnevezésű projekt megemelkedett költségeiről szóló pályázatírói, projektmenedzseri, tervezői, jogi képviselői, műszaki ellenőri tájékoztatót elfogadta. A beruházás összköltségét Ft-ban határozza meg, melyből pályázati támogatás: Ft, ezért az önkormányzat által biztosítandó önerő összegét Ft-ban határozta meg. Utasította a polgármestert, hogy a fejlesztési hitel felvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 834-6/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az ÉAOP-3.1.2/A-11

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 47-../2017. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5219-4/2016. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. ÁPRILIS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. ÁPRILIS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1056-3/2011. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:116-6/2016. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.: 54/ , Fax: 54/

Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.: 54/ , Fax: 54/ Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.: 54/523-100, Fax: 54/522-013. polgarmester@kaba.hu Ikt.sz. 5928-1/2012 Dr. Kaszásné Sarkadi Anna a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JÚNIUS 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JÚNIUS 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Pure Spices Fűszeres

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 498/2014. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

1. napirend Előterjesztés

1. napirend Előterjesztés 1. napirend Előterjesztés Tárgy: Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása tárgyú koncessziós beszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8233-9/2010. 31. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2653-7/2010. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-8/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kivonat március 17-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kivonat március 17-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 17-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (03.17.) Öh. számú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 14-én HÉTFŐN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben