Vas (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor"

Átírás

1 Vas (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Bozsok Rákóczi u. 22. R.k. Szent Anna templom. Mûemlék jellegû. Az eredeti K-Ny-i templom XIII. századi, ban barokk stílusban É-D irányban átépíttették. Napjainkra a középkori szentélyt ismét restaurálták a K-i oldalon. Napóra a templom barokk D-i falán 5 m magasban. Vertikális. A számlap vakolatra festett félköríves. Óraszámozása: , változó közû. A napóra feltehetõen 1773-as, készítõje valószínûleg Szerdahelyi Hersits Miklós a falu akkori tanítója volt. Az 1940-es évek elején a templom felújítása közben a napóra nyomtalanul eltûnt. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 4-5.p; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Bük Petõfi Sándor u. 21. R.k. Szent Kelemen templom. Mûemlék. Román stílusban a XII-XIII. században épült, 1408-ban gótikusan bõvítették. A török idõkben megsérült. Renoválják 1733-ban, újjáépítik 1757-ben barokk stílusban.1871-ben oromfallal egészítették ki ben restaurálták és nyerte vissza középkori és barokk képét. Napóra a templomhoz 1757-ben hozzáépített barokk oldalkápolna 1871-es D-i oromfalán 6 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje poláris. A számlap vakolatból kissé kiemelkedõ félkörív 2 m hosszan. Óraszámozása: IX-XII-VI, változó közû ben készült ben az OMF leverette a vakolatot és a napórát. Mivel a barokknál késõbbi hozzáépítéseket a régi templomhoz nem illõnek ítéltek, ezt az oromfalat is elbontották, így a napóra teljesen eltûnt. Adatközlõ: Balázs Zoltán, Irod.: CSATKAY Endre: Sopron vármegye mûemlékei.iii. Sopron, p.; LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráirõl.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 18. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 4. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p Bükfürdõ. Thermál körút 27. Danubius Thermál Hotel. Napóra van a szállodától ÉK-re a parkban. Horizontális. Árnyékvetõje egy 1,5 m magas bronz balett-táncos nõalak. A kar, a törzs és a láb egyenese a pólusra mutat. A számlap mûkõlapokkal burkolt átlagosan 4 m átmérõjû térség. Óraszámozása: , változó közû. A számok 20 cm átmérõjû, 5 cm vastag fehér márványkorongok. Nem teljesen rögzítettek, így a KÖZEI-NYISZ váltásakor a korongokat egyszerûen eggyel tovább rakják, majd az óra visszaállításakor visszahelyezik. A kiváló ötletnek köszönhetõ, hogy a napóra mindig az aktuális idõt mutatja ben készítette Körössényi Tamás szobrászmûvész. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: VÉRTES Ernõ: Újabb regisztrált napóra Vas megyében. = EGYESÜLET HÍRADÓ, sz. 24. p. (képpel); Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráihoz. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 17. p. (képpel).

2 Celldömölk Szentháromság tér 1. Városi Önkormányzati Hivatal épülete. Mûemlék. Bencés kolostornak épült ben barokk stílusban. Napóra van a D-i homlokzat timpanonjában 10 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje pólusra mutatott, utóbb helytelenül legörbítették. A számlap sávja vakolatból kiemelt negyedkörív 1,8 m-es sugárral. Készítõje valószínûleg a csillagászati érdeklõdésû, ig dömölki apát Hollósy Jusztinián volt, így a napóra 1880-as évekbeli. A római számozást as felújításakor lefestették, de az 1987-es renováláskor újraalkották. Az eredetileg egy (KÖZEI) óraszámozást kiegészítették egy továbbival (NYISZ). Feliratai és óraszámozása: TÉLI VII-XII-III, NYÁRI VIII-XII-IV, SZEPT.12. Adatközlõ: Balázs Zoltán, Irod.: LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 18. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.i. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 29. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 5. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz. 574., 576. p. (képpel). Csönge Dózsa György u. 17. Kúria. Csáffordi Tóth József földbirtokos, huszártiszt építette között klasszicizáló stílusban. Napóra az épület D-i homlokzatán lévõ timpanonban 5 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje poláris. A számlap vakolatra festett félköríves. Az épülettel nagyjából egyidõs napóra az 1950-es évek elejéig még látható volt. A vakolat leválása miatt a számlap és az árnyékvetõ elpusztult. Vértes Ernõ 1993-ban a helyszínen az árnyékvetõ támasztékának a furatát és a vakolatmaradványokon némi fekete festéket talált még. Nagyon elhanyagolt a telek, pusztuló az épület. Petõfi Sándor 1839 májusától szeptemberig lakott Ostffyasszonyfán rokonánál Salkovics Péter mérnöknél. A szomszédos Csöngén lakó földbirtokos lánya Tóth Róza iránt táplált szerelmi ábrándokat. Hat versét itt írta, legtöbbjét a szeretett Rózához intézve. A csöngei néphagyomány szerint Tóth Rózáék házának napóráját Petõfi maga készítette. Ez a hagyomány több mint egy évszázad múlva is ismert volt a faluban. A néprajzkutatóval az 1901-es születésû Németh Károly közölte 1954-ben, aki Csepregi Jánosné csöngei asszonytól hallotta ezt. Lehet, hogy már az épület elkészültétõl ott volt a napóra és csak a nép ajkán élt ez a kedves történet. Adatközlõ: Orbán Róbert, Irod.: DÖMÖTÖR Sándor: Petõfi vasi élményei és a néphagyomány. Szombathely, p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 6. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Duka

3 Kossuth Lajos u Az egykori Vidos földbirtokos család kúriája. Épült 1767-ben népies barokk stílusban. Napóra a D-i oromfalon 6 m magasban a két körablak között. Vertikális. Az árnyékvetõ pólusra mutató kovácsolt vasrúd, végén gömbbel. A számlap 1 m átmérõjû félkörív kissé kiemelkedve a vakolatból. Óraszámozása: VI-XII-XVIII. Leveles, indás díszítéssel. A napóra feltehetõen 1767-es. Az épület 1995-ben lakatlan, elhanyagolt. A napóra is pusztuló, a vakolat félig levált ban az életveszélyes oromfalat lebontották és új téglából újrafalazták, így a napóra végleg eltûnt. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.i. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 28. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. (képpel). Ják Szabadnép u. R.k. Szent György, volt bencés apátsági templom. Mûemlék. Román stílusban épült ig. Török károsítások 1532-ben. Barokk átalakításokra került sor között. Felújítva 1715-ben. Schulek Frigyes restaurálásával nyerte vissza eredeti középkori képét között. Napóra a torony D-i falán 6,5 m magasan az alsó osztópárkány vonala alatt. Vertikális. Árnyékvetõje poláris. Vakolatra festett számlapja csaknem félkörben kettõs ív 1,3 m sugárral. Óraosztása egy óránkénti, számozása a fennmaradt fényképeken és rajzon nem jól látható. Valószínûleg a templom 1715-ös felújításakor készült. Az 1896-ban megkezdett helyreállításkor- mint nem középkori elemet- a napórát eltüntették. Csak ez elõtt készült rajzokon, fényképeken látható. Ugyanakkor eltüntették az É-i torony felsõ részén lévõ három mechanikus órát is, így a templom teljesen idõmérõk nélkül maradt. Ezért a helyiek a D-i torony Ny-i falára 8 m magasra mechanikus órát tettek. Ennek négyzetes lapját az es években szerelték le, melynek nyoma még sokáig látszott. Régi fényképeken ezt is sokan napórának vélték. Adatközlõ: Balázs Zoltán, Irod: HENSZLMANN Imre: Magyarország ó-keresztény, román és átmenet stylü mû-emlékeinek rövid ismertetése. Bp (kép a belsõ borítón); FORSTER Gyula: Magyarország mûemlékei.i. Bp (24.képen); SZÉPMÛVÉSZET, sz. 14. p. (rajzokkal); LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 18. p.; Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráiról. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz p. (rajzzal). Jánosháza Vár u. 52. Erdõdy-várkastély. Mûemlék. A legkorábbi épületrészek XIV. század végiek. Folyamatos hozzáépítések a XVI-XVIII. században, illetve felújítások, átépítések a XIX. század elején és 1935-ben. Utóbb helytörténeti múzeum. Napóra a négyzetes kaputorony D-i falán 6 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje pólusra mutat. Számlapja 1,4 m

4 átmérõjû félkör, vakolatból kissé kiemelten. Óraszámozása: VI-XII-VI. A XX. század elején készülhetett, legkorábbi ábrázolását 1931-ben közölték. Alatta az 1935-ös renoválásra utaló felirat. A kastéllyal együtt a napóra is megkopott az 1970-es évekre ban az OMF falkutatásakor leverték az összes vakolatot és a napórát alkotó részeket is. Nem készült újjá, a napóra végleg eltûnt. Adatközlõ: Balázs Zoltán, Irod.: A Vasvármegye Kalendáriuma. Szombathely, (rajzzal); H TAKÁCS Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok. Bp (93.képen); ÉLET ÉS TUDOMÁNY, sz p. (képpel); GÍMES Endre: Észak-Dunántúl. Bp p. (képpel); KISS Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Bp p. (képpel); SÁRVÁRI Márta: Egy középkori udvarház története. = DELTA, sz p. (képpel); LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 18. p. (rajzzal); EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. (címlaprajz); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. =EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 7. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében = VASI SZEMLE, sz p. Kemenesszentmárton Úttörõ u. 37. Termelõszövetkezeti épület. Épült 1978-ban. Napóra van a DNy-i oromfalon 6 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje jelenleg ferdén áll. A számlap 1,5 m átmérõjû kör alakú vakolatmezõbe festett. Óraszámozása: , változó közû. Középen sugaras naparc. A napórát tervezte és készítette 1978-ban Somogyi Pál építészmérnök, aki 1991-ben fiatalon elhunyt. Adatközlõ: Deicsics László, Irod.: LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 20. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 7-8., 21. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Kõszeg Hunyadi János u. 7. Családi ház. Építette 1906-ban Békési István zalaegerszegi fõispán ben vásárolta meg Andráskay Müller Ede építész és családja. Napóra van a DK-i udvari falán 3,5 m magasan. Vertikális. Árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap vakolatra festett. Negyedkör alakú sáv 0,8 m-es sugárral. Óraszámozása: VI-XII-I, változó közû. A napóra között az épület felépítését követõen készült. Eredeti állapotú, a késõbbi felújítások helyét kihagyták. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 19.p; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.i. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 30. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 10. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. (képpel) Jurisics tér 8. Egykori és mai városháza. Mûemlék. XIV-XV. századi gótikus eredetû. A XVI-XVII.

5 században reneszánsz részekkel bõvítve, utcai oromfala is ekkori. Az 1590-es években készült a festett kváderes díszítésû vakolata. Napóra készült 1597-ben a festett homlokzatra. A vertikális napóráról ábrázolás vagy leírás nem maradt fenn. De elkészülésérõl hiteles levéltári dokumentumunk van. Kõszeg Szabad Királyi Megyei Város Levéltára 1597-es iratkötegében (Acta Miscellanea) megtalálható egy számla német eredeti szövege, melynek fordítása: "Festékek a napórához. 2 g cinóberért, 2 g vörös-barnáért, 3 g 6 d kékért, 6 g 3 d ólomsárgáért, 4 g ólomfehérért, 5 g krétáért, 9 g zöldért, 10 g sáfránért, 2 g enyvért, összesen 2 fl 3 g 9 d, Joannes Saggitarius, városi írnok, saját kezûleg". Az irat hátoldalán: "Kivonat a Városháza napórája ügyében". A napóra eszerint falra festett, nagyon színes volt. Az épület tájolását tekintve a D-i homlokzaton lehetett. Az es tûzvészben az épület leégett, akkor a napóra is eltûnt. A városházát hamarosan újjáépítették barokk stílusban. De D-re felépült a Tábornokház is, részben árnyékba borítva a városháza D-i homlokzatát, így a napóra már nem készült újra el. Adatközlõ: Keszthelyi Sándor, Irod.: Vas megyei Levéltár. Kõszegi Fióklevéltára Acta Miscellanea; BARISKA István - NÉME TH Adél: Kõszeg. Bp Panoráma 69. p.; LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 19. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p Jurisics tér 14. Lakóház. Ambrózy-ház vagy Szovják-ház. Mûemlék. A XIII. század második felében épült, egyik legrégibb épülete a városnak. A ház udvari részein egyes részletek maradtak a XIV-XVI. századból, de az 1560-as évek végén nyerte késõ reneszánsz utcai homlokzatát, udvari loggiáit és sgrafittó festését es barokk változtatását között az OMF helyreállította. Napóra került elõ a lakóház udvari szárnyának DK-i falán, 4,5 m magasban. Vertikális. Mai pálcája a vízszintestõl kissé lehajlítva áll, esetenként eltûnik illetve pótolják. A számlap vakolatra festett, részben karcolt, nagyjából félkör alakú, 40 cm átmérõjû a leghatározottabban bekarcolt része. Nem szabályos a körív, jobb oldala torzultabb. A félkörön belüli rész igen réginek tûnik. Legbelül egy 20 cm-es területen 6 nyílhegy van festve. Kifelé 6 hosszabb nyíl irányul. Mind páronként csoportosítva, kissé szétnyílóan, kézzel meghúzva eléggé esetlegesen. A félkörön kívüli részen a vakolatra újabb, erõsebb vörös olajfestékkel 8 óravonal és római számozás festve: VIII-XII-XV, változó közû re a jobb oldali számok kitöredeztek. A napórának több periódusa volt: 1./ Legbelsõ, eredetileg talán kõre karcolt napóra. Ez a középkori ház udvari falán már a XV. század környékén elkészülhetett. Pontosan már nem határozható meg, mert utóbb újra és újra levakolhatták, újrakarcolták, újrafestették, egyes részeit javították, ma együtt látjuk a különbözõ korok munkáját. Az a tény, hogy a napóra nem a fõhomlokzaton, hanem a rejtettebb, átépítésre alig kerülõ, nem bolygatott udvari falon van, lehetségessé teszi a napóra középkori eredetét. 2./ A félkör alakú vakolt területre festett napóra, mely az 1560-as évek végén készült. Esetleg ezt is újrafestették, módosították a tulajdonosváltozások miatt 1739-ig. Akkor a barokk építészek levakolták, amely két évszázadig jótékonyan takarta. 3./ Az es felújításkor eltávolították a vakolatot, feltárták a régi napórát. Belsõ részét restaurálták, külsõ részét kiegészítették az osztásokkal és a római számozással. A falat újravakolták, de ezt a mezõt kihagyták ben a külsõ részt újrafestették ben az esõcsatorna hibája miatt a számlap leázott, károsodott, az árnyékvetõ eltûnt. Adatközlõ: Deicsics László, Irod.: GÍMES Endre: Észak-Dunántúl. Bp Panoráma 218. p.; WELLNER István: Magyarország. Bp Panoráma 648. p.; CSÁSZÁR László: A mûemlékvédelem Magyarországon. Bp p.; C. HARRACH Erzsébet - KISS Gyula: Vasi mûemlékek. Szombathely, p.; BARISKA István - NÉMETH Adél: Kõszeg. Bp Panoráma 75. p.; KARLOVITS Károly: Az idõmérés története. Bp Országos Mûszaki Múzeum - Iparmûvészeti Múzeum. 6., 15.p; LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 19. p.;

6 VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 10., 22. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. (képpel) Kálváriadomb. Kálvária templom. Mûemlék. Épült között barokk stílusban, a jezsuiták által, akik késõbbi fenntartói is voltak. Napóra a háromtornyos templom bal oldali hengeres tornyának D-i oldalán 3,5 m magasan. Vertikális. Árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap falra szerelt 0,8x0,5 m méretû téglalap alakú fémtábla festve. Óraszámozása római, változó közû, rozsdásodó felületû. A valószínûleg 1897-ben készített napórát sok ábrázoláson láthatjuk, de az 1975-ös tatarozáskor az OMF lebontotta, így eltûnt. Adatközlõ: Zenkl Gábor, Irod.: KISS János-SZIKLAY János: A katholikus Magyarország.II. Bp p. (képpel); SZÕNYI Ottó: Régi magyar templomok. Bp. (1933) 112. p. (képpel); LELKES István: Kõszeg. Bp (32.kép); GENTHON István: Magyarország mûvészeti emlékei.1.köt. Dunántúl. Bp (171.kép); ELEKES István: Kõszeg. Bp (153.kép); C. HARRACH Erzsébet: A megye mûemlékeinek sorsáról. = MÛEMLÉKVÉDELEM, sz. 25. p. (képpel); LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 19. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 9. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p Óház tetõ. Kilátó. Épült a középkori óvár É-i falainak megmagasításával 1996-ban a várostól Ny-ra lévõ 608 m magas hegytetõn. Napóra van a kilátó D-i falán 4 m magasban. Vertikális. Kovácsoltvas árnyékvetõje pólusra mutat. A számlapja 0,5 m- es négyzet alakú 3 cm vastag süttõi mészkõlap. Óraszámozása: VIII-XII-IV, változó közû. Felirata: A.1996.D és TEMPUS FUGIT. Tervezte és készítette Vértes Ernõ amatõrcsillagász 1996-ban. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 25. p. (kép a hátlapon); BAKAY Kornél: Castrum KWSZUG. A kõszegi felsõvár és a milléniumi kilátó. Kõszeg, p. (képpel); EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 25. p. (képpel a hátlapon); Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráiról. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 10. p Rájnis József u. 4. Lakóház. Mûemlék jellegû. Középkori elõzmények után barokk stílusban épült a XVIII. században, klasszicista utcai homlokzatát a XIX. század elsõ felében nyerte. Napóra van az épület udvari szárnyának DNy-i falán 5 m magasan. Megközelíthetõ illetve utcáról jól látható a Táblaház (Schätzl Frigyes) u.3. felöl. Vertikális. Rozsdamentes acéllemez árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap falra függesztett téglalap alakú 0,9x0,6 m-es lakkozott keményfa lapra bemaratva és festve. Óraszámozása: VII-X-XII-II, egyenközû, félórás beosztású. Feliratai: SANAT ANIMAM MORA és AMF Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Kõszegdoroszló

7 Fõ u. R.k. Szent Márton plébániatemplom. Mûemlék jellegû. XIII. századi eredetû a román stílusú hajója és félköríves szentélye. Középkori térhatása nagyjából megmaradt az 1769-es renoválás és az 1792-es barokk átépítés után is. A XIX. század közepére már elhanyagolt templomot 1892-ben tatarozták. Napóra nyomait fedezték fel a templom tornyának DK-i falán 8 m magasban, amikor az OMF C. Harrach Erzsébet irányításával ben falkutatást végzett. Rétegenként lefejtették az újabb vakolatokat amíg az eredeti középkori részekig jutottak. A tetõ feletti toronyrészen a színes kváderes díszítés felett és az ikerablak alatt, a kevés festéknyomból egy napóra létére lehetett következtetni. Aligha lehetett régi kõre karcolt napóra, inkább a többi XVI. századi épületfestéssel egyidõs, melynek színes festékmaradványai máshol is láthatók. A felújítás végén az új vakolással a napóra ismét eltûnt. Adatközlõ: Keszthelyi Sándor, Irod.: C. HARRACH Erzsébet-KISS Gyula: Vasi mûemlékek. Szombathely, p.; BARISKA István-NÉMETH Adél: Kõszeg. Bp Panoráma 188. p.; LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 20. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 11. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Narda Kossuth u. 96. R.k. Szent János templom. XI-XII. századi eredetû, valószínûleg 1250 körül épült, XIV-XV. századi felújítással, díszítéssel. A XVIII. században barokk stílusban átalakították ben az OMF feltárta és helyreállította középkori részleteit. Bekarcolt középkori napóra van a kõbõl falazott, vakolt, kívül is színesen dekorált templomhajó D-i falán balra 2,4 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje hiányzik, csak a lyuk helye látható. A számlap szabályos két koncentrikus kör, a belsõ 52 a külsõ 58 cm átmérõjû. A sugaras osztásvonalak a vízszintes vonal felett egy-egy, alatta nyolc-tíz szektort hoznak létre. A felület fõleg a bal oldalon elég sérült. Annyi látható, hogy a szektorok nem egyenlõk. Óraszámozása nincsen. A körök egyvonalban, az egyenes vonalak duplázva futnak. Az egész napóra szerkesztése, kivitele hasonlít a rudabányaira, így ennek kora is XIV. századi lehet. A XVIII. században barokk stílusúra alakították a templomot. Mindent befalaztak, kívül és belül mindent levakoltak, nyugati tornyot és bejáratot építettek, nagyobb barokk ablakokat nyitottak. Ekkor a bekarcolt napóra is a vakolatréteg alá került. A templomon 1991-ben az OMF nagyszabású mûemléki felújítást végzett. A külsõ falakról lefejtették az összes barokk vakolatot. Akkor újra elõkerült a bekarcolt középkori napóra. Nem feltûnõ látvány, csak súroló napfényben veheti észre a figyelmes szemlélõ. Adatközlõ: Keszthelyi Sándor, Kossuth u. 96. R.k. Szent János templom. XI-XII. századi eredetû, valószínûleg 1250 körül épült, XIV-XV. századi felújítással, díszítéssel. A XVIII. században barokk stílusban átalakították ben az OMF feltárta és helyreállította középkori részleteit. Barokk napóra a D-i falon középen 4 m magasban két ablak között. Vertikális. Árnyékvetõje poláris. A számlap vakolatra festett arab számsor negyedkörívesen 1,2x1 m méretû téglalapban. Óraszámozása: , változó közû. A napóra a XVIII. században készült, a felületét a festésekkor kihagyták, de a számsort újrakészítették ben az OMF falkutatást végzett, a barokk vakolatrétegeket lefejtette, ekkor a napóra nyomtalanul eltûnt. Csak régebbi fényképek és a község lakosságának emlékezete õrzi. Adatközlõ: Tepliczky István, 1982.

8 Irod.: LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 20. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 11. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Sárvár Csónakázó tó. A várostól DK-i szélén ban alakították ki. Napóra áll a tóparttól Ny-ra a fûben egy 0,6 m magas betonpilléren. Ekvatoriális. Árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap és a tartóabroncsok köre acélból készült 1 m átmérõvel. Óraszámozása vagy nem is készült, vagy idõvel lekopott, esetleg ez csak egy napórát jelképezõ szobor-kompozíció. A masszív térplasztika 1977 körül készült. Adatközlõ: Holl András, Irod.: LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 20. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 12. p Rákóczi út 1. Thermal Hotel. Napóra áll az autóparkoló melletti lapburkolaton, a fõútról jól láthatóan. Horizontális. Árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap mészkõhengere 2 m átmérõjû és 0,5 m magas. Óraszámozása: VI-XII-VI, változó közû. KÖZEI-t mutat. Árnyékvetõje ferdén lefelé fordított törökkori lándzsa, amit Nádasdy Ferencet a híres törökverõ hõst ( ) azaz a "Fekete Bég"-et ábrázoló bronzalak tart jobb kezében. Felirata: NÁDASDY FERENC A FEKETE BÉG. KÉSZÍTETTE A DANUBIUS VÁLLALAT MEGBÍZÁSÁBÓL A VÁROSI SZÉPÍTÕ EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁVAL 1985 ÉVBEN KÖRÖSSÉNYI T. A napórát Urbán László könyvtárigazgató. A mûvészi kompozíciót Körössényi Tamás szobrászmûvész készítette, 1985-ben. Adatközlõ: Gyimesi Lajos, Irod.: DUNÁNTULI NAPLÓ, 1985.júl p.; NÉPSZABADSÁG, 1985.szept.2. 7.p; ÚJ TÜKÖR, 1985.szept.12.; VASÁRNAPI HÍREK, 1985.szept.15. (képpel); SOMOGYI NÉPLAP, 1985.szept.24. (képpel); TURISTA MAGAZIN, sz. 5. p. (képpel); MAGYAR NEMZET, 1985.dec p.; BARTHA Lajos: Napórákra vadásztunk. = TURISTA MAGAZIN, sz. 19. p.; LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 20. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 12., 23. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. (képpel). Sitke Kissitke. József Attila u. 1. Kastélyfogadó. Mûemlék jellegû. Középkori elõzményeken 1730-ban épült barokk stílusban, 1851-ben romantikus átalakítással. Volt Felsõbüki Nagy-kastély ben vette meg Kovács Ferenc, ben a felújítás során tárták fel régi részleteit. Napóra számlapra bukkantak az 1983-ban történt felújítás során az épület É-i folyosójának padlójában. A vésett napóra számlap egy 30 cm-es négyzet, de a lap egy részét még fal és vakolat takarja, pontos adatai csak a gondos

9 kibontást követõen adhatók meg. Horizontális kerti napóra volt. Árnyékvetõje poláris, ma csak a pálca és a kitámasztó lyukai láthatók. Óraszámozása: V-XII-IIII, változó közû, negyedórás osztású. A kastélykert napórája XVIII. század közepi lehet, de hogy mikor és miért tették a folyosó padlójába, félig befalazva (szerencsére lapjával felfelé) azt kutatni kellene. A befalazott napórát 1997-ben Vértes Ernõ kiszabadította. Anyaga 3 cm vastag kelheilmi mészkõlap. Szombathelyre szállították és a Gothard Amatõrcsillagászati Egyesület gyûjteményébe került. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráihoz. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 16. p. (képpel). Szombathely Aréna u. 1. Ferences kolostor. Mûemlék után épült gótikus stílusban ben a szerzetesek elhagyták, de visszatelepültek 1630-ban. A kolostor bõvítve és átalakítva barokk stílusban 1634-ben és között ben átépítve. Napóra készült a kolostor egykori kert felöli DK-i falán. Vertikális. Számlapja falra festett volt. Levéltári adatok maradtak fenn 1750-es készítésérõl és 1780-as felújításáról. A kolostori számadáskönyv 1750.ápr.23-i bejegyzésének kiadás rovatában latinul olvasható: "A festõnek napóra készítésért 6 ft". Az 1780.máj.27-i bejegyzés szerint "A napóra javításáért festõnek elõleg kifizetve 3 ft". Az 1780.jun.15-i bejegyzés alapján "A festõnek végkielégítésként a napórán folytatott munkáért kifizetve 9 ft". A napóra az épület évi emeletráépítési és felújítási munkái közben eltûnt. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: Ferences-rendi számadáskönyvek, Vas megyei Levéltár; TAKÁCS Ince: Sabaria franciscana. A szombathelyi ferencesek története. Kézirat. Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár Kézirattára 124. sz. ; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 13. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p Aréna u. 1. Ferences kolostor. Mûemlék után épült gótikus stílusban ben a szerzetesek elhagyták, de visszatelepültek 1630-ban. A kolostor bõvítve és átalakítva barokk stílusban 1634-ben és között ben átépítve.1996-ban felújítva. Napóra van a rendház DK-i homlokzatán két ablak között 6 m magasban Az 1927-ben eltûnt festett napóra emlékére készült, de nem pontosan annak helyén. Vertikális. Kovácsolt acél árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap 3,5 cm vastag süttõi mészkõlap 0,7 m-es négyzete. Órabeosztása: VIII-XII-XIV, változó közû. KÖZEI-t mutat. Felirata: "JÓRA HASZNÁLJÁTOK AZ IDÕT" SZT.PÁL. Tervezte és készítette Vértes Ernõ amatõrcsillagász 1996-ban. A napórás fal alatt van a Ferences sörözõ bejárata. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 25. p. (képpel); Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráiról. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 10. p. (képpel) Hollán Ernõ u. 2. Smidt Múzeum. Napóra van a gyûjteményben, leltári száma: S.I Horizontális. Vörösréz lemez árnyékvetõjének szöge 52 fokos. A számlap anyaga mészkõ. Mérete: 152x136x25 mm. Óraszámozása: , változó közû, félórás pontozással. Felirata: 1803 JOSE+CHORT.A vésése kezdetleges. Gyûjteménybe kerülés körülményei ismeretlenek. Eredeti felállítási

10 helye valószínûleg Érsekújvár. Adatközlõ: Vértes Ernõ, 1993.; Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz , 24. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. (képpel) Hunyadi u. 14. Családi ház ban épült, úgynevezett Marton villa. Napóra van a D-i oromfalon 7 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje pólusra mutat. A számlap falra szerelt fém félkörív 1,5 m átmérõvel. Óraszámozása: , változó közû. Középen sugaras Nap-arc, szájában a pálca. A napóra 1936-ban készült, az épület építésével egy idõben. Az épületet 1996-ban felújították, a napórát szépen helyreállították. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: LAKATOS Lajos: Rövid áttekintés Vas megye napóráiról.1. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 20. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.i. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 31. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. (képpel); Még egyszer a napóráról. = VAS NÉPE, 1996.aug p Kisfaludy Sándor u. 9. Savaria Múzeum. Napóra van a gyûjteményben. Leltári szám: H Horizontális kerti napóra. Árnyékvetõje nem eredeti, pótlása szakszerûtlen. A számlap fehér mészkõlap anyagra vésett. Mérete: 145x110x25 mm. Óraszámozása: VI-XII-VI, változó közû, egyes számok kopottak. Díszítése: napábrázolás, IHS felirattal, alatta istenszem ábrázolás, kívül növényi ornamentika. A készítés idejét vésett évszám jelzi: A számlapszalagon arab számok: 3, 1, 8, 7, esetleg az évszám elemei. Eredeti felállítási helye valószínûleg egyházi kertben volt. A napóra gyûjteménybe kerülésének körülményei nem ismertek. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 14. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p Kisfaludy Sándor u. 9. Savaria Múzeum. Napóra van a gyûjteményben. Leltári szám:h Horizontális kerti napóra. Sárgaréz árnyékvetõje 47 fokos szögû eredeti, restaurált, de szakszerûtlenül visszahelyezett. A számlap anyaga fehér mészkõlap. Mérete: 320x220x14 mm, ÉK-en és ÉNy-on lesarkítva. Óraszámozása: IIII-XII-VIII, változó közû, félórák vonallal, negyedórák furattal jelezve. Kezdetleges kivitelû, a XIX. század elején készülhetett. Eredeti felállítási helye valamely Vas megyei kastélypark lehetett. Gyûjteménybe kerülésének körülményei ismeretlenek. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 15. p.; VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p Szent Márton u. 40. R.k. volt domonkosrendi kolostor. Mûemlék. Római és középkori épületrészeken az 1638-ban idetelepült domonkosok között újjáépítették barokk stílusban ban teljes tatarozás, ben légitámadások nagy rongálást okoztak, de 1954-ben helyreállították. Ma irodaház.

11 Napóra a kétszintes kolostor D-i, kert felöli falán. A vertikális napórát az 1940-es években szemtanúk még látták, réginek tûnõ, de jó állapotú volt. Egyéb adat és ábrázolás nem maradt fenn. A valószínûleg 1903 és 1954 között meglévõ napóra eltûnt, ma a felújított homlokzaton nincsen. Adatközlõ: Fleck Alajos, Irod.: VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 12. p. VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Táplánszentkereszt Fõ út 54. Egykori táplánfai volt Rosenberg (utóbb Rácz) kastély. Építette Rosenberg Gyula 1890-tõl as befejezését évszám jelzi. Napóra a DK-i homlokzatból kiemelkedõ oromfalon 9 m magasban. Vertikális. Díszes kovácsoltvas árnyékvetõje pólusra mutat. Számlapja vakolatra festett 1,8 m sugarú körív. Óraszámozása: római, változó közû. A napóra 1893-ben készülhetett után a kastélyt az állami gazdaság használta és a napóra számlapot között levakolták, csak az árnyékvetõje maradt. Koncz László az új tulajdonos 1990.ben az épületet felújította. Az árnyékvetõt meghagyták, de alatta a falat körablakkal áttörték, így a számlap már többé nem rekonstruálható. Adatközlõ: Keszthelyi Sándor, Irod.: SZIKLAY János-BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Vasvármegye. Bp p. (képpel); TÜSKÉS Tibor: A nyugati kapu. Bp p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében.ii. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz , 25. p. (képpel); VÉRTES Ernõ: Napórák a történelmi Vas megyében. = VASI SZEMLE, sz p. Vasegerszeg Rákóczi u. 1. Volt Markusovszky kastély. Mûemlék jellegû. Épült 1820 körül klasszicista stílusban. Ma a Középületépítõ Vállalat kastélyszállója. Napóra van a fõépület elõtti parkban egy 1x0,8 m-es márványlapra állítva. Ekvatoriális. Árnyékvetõje pólusra mutató 0,7 m hosszú acélrúd. Számlapja félkör ívû bronz lemez 0,5 m átmérõvel. Óraszámozása: , egyenközû, félórás beosztással. Kiterjesztett szárnyú stilizált madár tartója kovácsoltvasból. Készítette Percz János iparmûvész 1965 körül. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráihoz. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 15. p. (képpel).

12 Vasvár Ady Endre u. 3. Családi ház. Napóra a D-i oldalon, az épülethez hozzáépített veranda lapostetején 4 m magasban lévõ mûkõtömbön. Vertikális. Árnyékvetõje feketére festett alumínium rúd, pólusra mutat. A számlap 0,4 m méretû négyzet, felragasztott mûanyag számokkal és osztásokkal. Óraszámozása. VI-XII-IV KÖZEI-ben és NYISZ-ben, változó közû, félórás beosztással. A napórát Magyar László tervezte és állítatta fel szülõházára 1989-ben. Adatközlõ: Vértes Ernõ, Irod.: Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráiról. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 11. p. (képpel) Március 15. tér. R.k. Szent Kereszt volt domonkos templom. Mûemlék jellegû. Épült 1244-ben majd a XV. században gótikus stílusban tõl a török pusztítások miatt romossá vált. Átépítve barokk stílusban 1689-ben. Átalakítva 1912-ben, 1938-ban és 1942-ben. A templomhoz D-i irányban a domonkos kolostor is középkori alapokon kora barokk stílusban épült 1684-ben. Teljes újjáépítése ig. Emeletráépítés 1928-ban. Bõvítve 1967-ben. Napóra a templom D-i falán, a kolostorudvar felöli oldalon. Vertikális. Számlapja vakolatból kiemelkedõ, díszesre festett volt. A XVIII. század közepén készülhetett között még megvolt. Feltehetõen a templom 1912-ben végzett felújítása során a vakolattal együtt verték le. A napóra végleg eltûnt, 1985-ben a templom felújításakor falkutató régészek eredménytelenül keresték nyomait. Adatközlõ: Magyar László, Irod.: Újabb adatok a történelmi Vas megye napóráiról. = EGYESÜLETI HÍRADÓ, sz. 11. p.

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Biatorbágy 2051-01-260. Bia. Pincesor. Napóra van a fehér mészkõfalba mélyített egyik borospince lejárata felett 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések 1. 15 Ady u. 1. 5240/5 H2 Strand, régi bejárati pavilonok,

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

Kollégiumok - Szombathelyi kollégium

Kollégiumok - Szombathelyi kollégium Kollégiumok - Szombathelyi kollégium Bemutatkozás A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kar Szombathelyi Képzési Központjának kollégiuma Szombathely, Jókai u. 14. szám alatt található. A kollégium összesen

Részletesebben

Varsány község Településrendezési Tervéhez

Varsány község Településrendezési Tervéhez MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MJT 16055 (térkép és határleírás szerint, ld. 19/2001 (XI.14.) NKÖM rendelet). Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa) Adonis u. 4. hrsz: 9644/1; 9644/2

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Tájékoztató a szerződés I. sz. módosításáról - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1./C-09-f-011-0001.) - Városháza fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-4/2012. MELLÉKLETEK:- TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT

A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT /. Víziváros Buda középkori külvárosai területén, a mai Vízivárosban az elmúlt években több leletmentést, illetve előzetes régészeti

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

2013.05.28. HOMLOKZATBURKOLATOK 3/b. önhordó fal hátfal kapcsolata légrés átszellőzés - hőszigetelés ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3. Dr.

2013.05.28. HOMLOKZATBURKOLATOK 3/b. önhordó fal hátfal kapcsolata légrés átszellőzés - hőszigetelés ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3. Dr. Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 3/b www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék SZERELT TÉGLABURKOLATOK

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2009. október Sisakok Sisakok

TERMÉKKATALÓGUS 2009. október Sisakok Sisakok Sisakok Sisakok Normann sisak Időszak: XI-XII. század hegesztett, 3 mm-es orrvédővel és állítható bőr béléssel ellátva. Matt szálra csiszolt vagy fényesre polírozott változatban rendelhető. Ár: 25.000Ft

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A 2001, október 8-án hatályba lépett A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban örökségvédelmi) törvény egységesen kezeli a régészetet, a műemlék-

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Vállalkozási szerződés az Eger, Csiky Sándor utca 1. Hrsz.: 4600 alatti Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium energetikai korszerűsítésére és átalakítására tárgyú szerződés eredményéről Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

Egy hipotézis nyomában

Egy hipotézis nyomában A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Petkes Zsolt MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport Egy hipotézis nyomában Avagy a szekszárdi vármegyeháza északi

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Kivitelezési útmutató ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert. Most továbbléptünk:

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

MEZŐS TAMÁS. Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. DLA védés és szigorlat. Pécs, 2008. június 9-10.

MEZŐS TAMÁS. Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja. DLA védés és szigorlat. Pécs, 2008. június 9-10. MEZŐS TAMÁS Az esztergomi dzsámi műemléki bemutatása és az egykori érseki vasgyár revitalizációja DLA védés és szigorlat Pécs, 2008. június 9-10. Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibráhim dzsámi műemléki bemutatása

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATOK 3/a

HOMLOKZATBURKOLATOK 3/a Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 3/a www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék KERÁMIA BURKOLATOK FAJTÁI:

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

S A V A R I A M Ú Z E U M

S A V A R I A M Ú Z E U M SAVARIA MÚZEUM HOMLOKZATFELÚJÍTÁS ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVE 1 S A V A R I A M Ú Z E U M H O M L O K Z A T F E L Ú J Í T Á S É P Í T É S I K I V I T E L E Z É S I T E R V E MEGBÍZÓ: Szombathely Megyei

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 11. Bevezetés 13. I. A kutatások rövid története és jelenlegi állása 15. II. A vár területén végzett korábbi feltárások 23

TARTALOM. Előszó 11. Bevezetés 13. I. A kutatások rövid története és jelenlegi állása 15. II. A vár területén végzett korábbi feltárások 23 TARTALOM Előszó 11 Bevezetés 13 I. A kutatások rövid története és jelenlegi állása 15 II. A vár területén végzett korábbi feltárások 23 III. A 2000-2002. évi régészeti kutatások 29 IV. A lelőhely rétegtani

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. í^ Ügyiratszám: 995/017/2013 C-2013-00132/G01 3.sz. melléklet 2013 JÚL 19. Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés

Részletesebben

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete I. A műemlékek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése a kulturális

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

Garai Péter Séta a Korányin

Garai Péter Séta a Korányin 2008 / Nyár G y a l o g g a l o p p A v á r o s s z ö v e t r e j t e l m e i I I. Garai Péter Séta a Korányin Az elôzô számban bemutatott helyszíntôl, a Jósavárostól csak pár lépést kell tennünk észak

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye.

A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye. A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye. Ez év tavaszán Vajdahunyadon * a m. kir. vasgyár támogatásával a régi róm. kath. templom mögött végzett ásatásról 1 fénykép felvétel és 2 rajz melléklettel

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Mátyás király út 8. (hrsz. 9507), Reimann-villa és melléképülete Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2011

Részletesebben

A rendelet célja 1. 2

A rendelet célja 1. 2 Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 55 / 2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet Baja Város Képviselő-testülete az

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.

Tájékoztató az eljárás eredményéről. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0075 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Niklán elnevezésű projekt kivitelezésére

Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0075 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Niklán elnevezésű projekt kivitelezésére Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0075 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Niklán elnevezésű projekt kivitelezésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/136 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

GYŐRTELEK ELKERÜLŐ SZAKASZ

GYŐRTELEK ELKERÜLŐ SZAKASZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ GYŐRTELEK ELKERÜLŐ SZAKASZ Az UNITEF ZRT. megrendelésére készítette: A 2015 2015 1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 1.1. Az ERD

Részletesebben

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom kőanyagának restaurálása 12. kép: A kőszilárdítás eredménye Történelmi előzmények A templom XII. századi alapokon áll, és már az 1200-as évek végén bővítették. Később,

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439

Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439 Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439 2009 PLINTHOSZ Bt. 2092. Budakeszi, Rákóczi F. u. 26. tel: 06/23451291 fax: 06/3160890 e-mail: dery.csaki@t-online.hu készítette: Dr. Déry Attila építészmérnök, építészettörténész

Részletesebben

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!)

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!) M III 9610 Alsóbogát hrsz: 088 Nepomuki Szent János-szobor, a volt Festetics-majorba vezető út mellett. Barokk, 19. sz. eleje. M II 4459 Alsóbogát Szabadság u. 4., hrsz: 307 Iroda, lakás és raktár, volt

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (. ) önkormányzati rendelete helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról A Budapest XII. kerület

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A kisnánai vár boltozatai

A kisnánai vár boltozatai A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A kisnánai vár boltozatai 2012 A kisnánai vár több építési periódus során a XVI. század elejére

Részletesebben

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület 191 1/N N Bundzsák I. u.

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával!

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával! Kedves Partnerünk! Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával! A PMW Hungária-2000 Kft. 23 éve beszállítója nem csak Magyarországon, de nemzetközi szinten is a dohánygyáraknak. Úgy érezzük, hogy

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben