Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek"

Átírás

1 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek 1. témakör a. A vállalkozás fogalma, csoportosításának szempontjai, mezőgazdasági vállalkozások alapításának folyamata b. Melyek a föld, mint erőforrás sajátosságai? c. Az őszi búza termesztésének jelentősége. Az őszi búza éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. Az őszi búza termesztés ökonómiája Jellemezze a környezeti tényezők (víz, levegő, talaj) fenntartható használatának és védelmének legfontosabb feladatait! A projektfolyamat függőségei és bizonytalanságai Ismertesse a logisztika fogalmát, alapelveit (7M szabály) és céljait. Sorolja fel az integrált folyamatokat a logisztikában. Ismertesse az ellátási lánc fogalmát és felépítését, valamint az RST műveleteket (Logisztikai Menedzsment old.) 2. témakör a. A mezőgazdasági vállalkozások méretére ható tényezők és az üzemnagyság mérése a mezőgazdaságban b. Miért fontos az erőforrások teljes gazdasági értékének meghatározása? c. Az őszi búza tápanyagellátása, vetésváltása, vetése, fajtái. A fajtamegválasztás szempontjai. Ismertesse a tájvédelem és a tájrendezés fogalmát, valamint azok céljait! A projektek helye, szerepe a vállalatok működésében Definiálja a vállalkozás fogalmát, jellemezze a vállalat környezetét, ismertesse a vállalati logisztikai rendszer belső tagozódását. (Vállalati logisztika 3-4., old.)

2 3. témakör a. A mezőgazdasági vállalkozások erőforrásai és azok hatása a gazdálkodásra b. Mit jelent a szennyező fizet, illetve a használó fizet alapelv? c. A kukoricatermesztés jelentősége. A kukorica éghajlat-, és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. A kukoricatermesztés ökonómiája Mit értünk globális gondolkodáson és lokális cselekvésen a környezettervezésben? Mit jelent az ökológiai hálózat rendszer? (zöldfolyosó-zöldfelület-zöldterület) A projekt és marketing-menedzsment elméleti és gyakorlati alapjai, fogalmi meghatározásai, projekttípusok Mutassa be a beszerzési, a termelési és az elosztási logisztika feladatait, valamint ismertesse a beszerzési logisztikai rendszer stratégiai döntéseit ( make or buy, outsourcing). (Vállalati logisztika) 4. témakör a. A mezőgazdasági vállalkozások termelőeszközeinek csoportosítása és jellemzése b. Mit állít a Coase-tétel? Mik a tétel érvényesülésének akadályai? c. A kukorica tápanyagellátása, vetése. A fajtahibridek és a beltenyésztéses hibridek. A fajtamegválasztás szempontjai Fogalmazza meg mi a környezettervezés! Sorolja fel a környezettervezés természet és társadalom alkotta területi egységeit! A projektfolyamat, a ciklus lényegi elemei, tartalma Ismertesse a csomagolás fogalmát, fejtse ki a csomagolás funkcióit és azok szerepét. Ismertesse a csomagolást érő hatásokat jelleg, időtartam és következmény vonatkozásában. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.)

3 5. témakör a. A beruházások fogalma, a beruházás-gazdaságossági vizsgálatok módszerei b. Sorolja fel és jellemezze röviden a hulladékok típusait (kategóriáit) és a hulladékgazdálkodás feladatait! c. Az őszi káposztarepce termesztésének jelentősége. Az őszi káposztarepce éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. Az őszi káposztarepce termesztés ökonómiája Mit jelent a tájhasználat, mi a tájhasználati konfliktus és jellegük alapján milyen típusait ismeri? A projektek helye, szerepe a vállalatok működésében Részletesen ismertesse a csomagolás megjelenési formáit. Fejtse ki a csomagolás és a raktározás összefüggéseit a csomagolással szembeni követelmények vonatkozásában. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 6. témakör a. A gazdasági elemzés feladatai, folyamata, célja, módszerei és mutatói b. Hogyan lehet összefoglalni a természeti erőforrások ökonómiájának alapproblémáját? c. Az őszi káposztarepce tápanyagellátása, vetése, fajtái. A fajtamegválasztás szempontjai Ismertesse a talajvédelem és a tájvédelem összefüggéseit! A projektszervezet és a vállalati struktúra viszonya Ismertesse az egységrakományos szállítás lényegét, fő előnyeit, illetve hátrányait. Jellemezze az egységrakomány-képző eszközök főbb csoportjait (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.)

4 7. témakör a. A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának tervezése, tervek típusai b. Miben látja a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program jelentőségét? c. A burgonya termesztésének jelentősége, hazai problémái. A burgonya éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése Egyedi tájértékek védelme. Tájvédelmi intézkedések. Az értékvédelem szintjei. A projektfolyamat függőségei és bizonytalanságai Értelmezze a készleteket, mutassa be a tárolási egységek áruelhelyezési stratégiáit, ismertesse a készletezési stratégiákat, és az optimális készletszint meghatározását. (Tárolási logisztika old.) 8. témakör a. Műszaki fejlesztés a mezőgazdaságban. (A műszaki fejlesztés fogalma, tartalma, folyamata, kilátásai a mezőgazdaságban.) b. Miért akadálya a tranzakciós költség a környezetszennyezés (externális költség) megegyezéssel történő megszüntetésének? c. A burgonya tápanyagellátása, ültetése, fajtái. A fajtamegválasztás szempontjai Magyarázza el a területi tervezés és a környezettervezés kapcsolatát! A tervezés hazai dokumentumai, jogi háttere. A projektmegvalósítási folyamat szereplői és feladataik Ismertesse a sorozatnagyság definícióját, az optimális sorozatnagyságot, mutassa be az átfutási időt, fokozatait, és a műveletkapcsolási módokat. (Vállalati logisztika old.)

5 9. témakör a. A géprendszerek a mezőgazdaságban. (A géprendszerek sajátosságai a mezőgazdaságban, gépek funkciói, géprendszerek csoportosítása, géprendszerek kialakításának szempontjai.) b. Milyen szerepet játszhatnak a kisközösségek a környezet-és természetgazdálkodásban? c. A napraforgó termesztés jelentősége. A napraforgó éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése A víz megjelenési formái, hazánk sajátos vízrajzi helyzete, vízháztartása, felszíni és felszín alatti vizeink állapota. Projektfeladat megvalósítási modellek Jellemezze a hagyományos áruelosztási csatornákat. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 10. témakör a. A géphasználat ökonómiai értékelése (géphasználati formák a mezőgazdaságban, gépkihasználás, géphasználat ökonómiai kérdései.) b. Milyen tényezők vezettek az EU környezetpolitikájának elindításához? c. A napraforgó tápanyagellátása, vetése, fajtái. A fajtamegválasztás szempontjai Mutassa be az állandó települések típusait, ismertesse a falu és a város kapcsolatát, a közöttük lévő különbségeket és hasonlóságokat! Ötletgenerálási módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazásuk Jellemezze a kombinált áruszállítást, ismertesse főbb változatait, fejtse ki a konténeres szállítás lényegét. (Logisztikai Menedzsment 4. fejezet)

6 11. témakör a. A talajerőgazdálkodás ökonómiai és szervezési kérdései. (A műtrágyázás jelentősége a talajerőgazdálkodásban, a műtrágyázás gazdaságossági kérdései, a műtrágyázás különböző technológiai rendszereinek ökonómiai értékelése.) b. Sorolja fel és jellemezze az EU környezetpolitikájának alapelveit! c. A lucernatermesztés jelentősége. A lucerna éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése Jellemezze a környezeti tényezők (víz, levegő, talaj) fenntartható használatának és védelmének legfontosabb feladatait! A projektek tartalmi, pénzügyi és időtervezési összefüggései Ismertesse a logisztika fogalmát, alapelveit (7M szabály) és céljait. Sorolja fel az integrált folyamatokat a logisztikában. Ismertesse az ellátási lánc fogalmát és felépítését, valamint az RST műveleteket (Logisztikai Menedzsment old.) 12. témakör a. A növényvédelem ökonómiai és szervezési kérdései. (A növényvédelem célja és sajátosságai, ökonómiai jelentősége, erőforrásai és azok ökonómiai vonatkozásai, szervezése.) b. Mit jelent az, hogy egy vidéki térség összetett, integrált erőforrásrendszert alkot? Mi a jelentősége az integráltságnak a,,vidéki jelleg meghatározásában? c. A lucerna tápanyagellátása, telepítése, fajtái. A fajtamegválasztás szempontjai Ismertesse a tájvédelem és a tájrendezés fogalmát, valamint azok céljait! Feladattervezési módszerek alkalmazásának gyakorlata Definiálja a vállalkozás fogalmát, jellemezze a vállalat környezetét, ismertesse a vállalati logisztikai rendszer belső tagozódását. (Vállalati logisztika 3-4., old.)

7 13. témakör a. Az öntözés ökonómiai és szervezési kérdései. (Az öntözés gazdasági indítékai, gazdaságossága, az öntözési technika gazdasági megítélése.) b. Értékelje az EU Környezetvédelmi Akcióprogramjait a vidéki térségek szempontjából! c. A gyeptermés hasznosításának módjai. A szarvasmarhák, és a juhok legeltetése. A legeltetés előnyei és hátrányai Mit értünk globális gondolkodáson és lokális cselekvésen a környezettervezésben? Mit jelent az ökológiai hálózat rendszer? (zöldfolyosó-zöldfelület-zöldterület) Projekt időtervezési technikák és gyakorlati alkalmazásuk Mutassa be a beszerzési, a termelési és az elosztási logisztika feladatait, valamint ismertesse a beszerzési logisztikai rendszer stratégiai döntéseit ( make or buy, outsourcing). (Vállalati logisztika) 14. témakör a. A növénytermelés főbb ökonómiai és szervezési összefüggései. (Biológiai transzformáció, táplálóanyag-ellátás, a termelés területi elhelyezése és kiszolgálása.) b. Mi a jelentősége a gazdálkodók összefogásának (szövetkezésének) a fenntartható mezőgazdaság létrehozása szempontjából? c. Az extenzív, a félintenzív, és az intenzív gyepek hasznosítása, a legelő berendezései Fogalmazza meg mi a környezettervezés! Sorolja fel a környezettervezés természet és társadalom alkotta területi egységeit! Komplex rendszerek összehasonlítására alkalmas módszerek és gyakorlati alkalmazásuk Ismertesse a csomagolás fogalmát, fejtse ki a csomagolás funkcióit és azok szerepét. Ismertesse a csomagolást érő hatásokat jelleg,

8 időtartam és következmény vonatkozásában. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 15. témakör a. Az állattartás főbb ökonómiai és szervezési összefüggései. (Biológiai transzformáció, táplálóanyag-ellátás, a termelés területi elhelyezése és az állatállomány kiszolgálása.) b. Jellemezze az EU Közös Agrárpolitikájának változásait, kiemelve a környezetpolitika szempontjait! c. Az őszi búza termesztésének jelentősége. Az őszi búza éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. Az őszi búza termesztés ökonómiája Mit jelent a tájhasználat, mi a tájhasználati konfliktus és jellegük alapján milyen típusait ismeri? Szerződési stratégiák, versenyeztetési technikák Részletesen ismertesse a csomagolás megjelenési formáit. Fejtse ki a csomagolás és a raktározás összefüggéseit a csomagolással szembeni követelmények vonatkozásában. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 16. témakör a. Sorolja fel a vidéki térségek általános jellemzőit! b. A projektek helye és szerepe a vállalkozások működésében c. A legeltetési módok: pányvás, kosaras, szabad, szabad lábalóli, szakaszos, sávos, szakaszváltó legeltetés Ismertesse a talajvédelem és a tájvédelem összefüggéseit! A projekt és marketing-menedzsment elméleti és gyakorlati alapjai, fogalmi meghatározásai, projekttípusok Ismertesse az egységrakományos szállítás lényegét, fő előnyeit, illetve hátrányait. Jellemezze az egységrakomány-képző eszközök főbb csoportjait (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.)

9 17. témakör a. Fogalmazza meg röviden a vidékfejlesztés és a területfejlesztés közötti különbségeket! b. A projektfolyamat szakaszai, technikai feladatok a projektfolyamatban c. A szarvasmarha-tenyésztés gazdasági jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Szarvasmarha fajták A természeti erőforrások fogalma, az erőforrások csoportosítása, az egyes csoportok rövid jellemzése. A projektszervezet és a vállalati struktúra viszonya Értelmezze a készleteket, mutassa be a tárolási egységek áruelhelyezési stratégiáit, ismertesse a készletezési stratégiákat, és az optimális készletszint meghatározását. (Tárolási logisztika old.) 18. témakör a. Értelmezze a vidék funkcióit! b. A projektmegvalósítási folyamat szereplői és feladataik a projekt szervezetben c. A húsmarha tenyésztése, tartása, takarmányozása, a tenyésztés jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban A víz megjelenési formái, hazánk sajátos vízrajzi helyzete, vízháztartása, felszíni és felszín alatti vizeink állapota. A projektfolyamat, a ciklus lényegi elemei, tartalma Ismertesse a sorozatnagyság definícióját, az optimális sorozatnagyságot, mutassa be az átfutási időt, fokozatait, és a műveletkapcsolási módokat. (Vállalati logisztika old.)

10 19. témakör a. Írja le és értelmezze a vidékfejlesztés definícióját! b. A projekttervezés fő területei és összefüggései c. A sertéstenyésztés gazdasági jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Sertésfajták, hibridsertések Szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás, az elsődleges, szennyvíztisztítás célja, lehetőségei. Pályázati felhívások, projektek benyújtása és értékelése Jellemezze a hagyományos áruelosztási csatornákat. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 20. témakör a. Ismertesse az OECD ajánlása alapján a vidékiségi mutatót lokális és regionális szinten! b. A feladattervezési technikák, ötletgenerálási módszerek alkalmazása c. A juhtenyésztés jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Juhfajták Talajremediáció, remediációs eljárás kiválasztásának szempontjai, fizikai, kémiai, biológiai lehetőségek rövid jellemzése. A projektszervezet és a vállalati struktúra viszonya Jellemezze a kombinált áruszállítást, ismertesse főbb változatait, fejtse ki a konténeres szállítás lényegét. (Logisztikai Menedzsment 4. fejezet)

11 21. témakör a. Értelmezze a vidékfejlesztés multidiszciplináris jellegét! b. Komplex rendszerek összehasonlítására alkalmas módszerek és gyakorlati alkalmazásuk c. A juhok tartástechnológiája: bárány, növendék, anyajuh és kos nevelés és takarmányozás. Tenyésztési és gazdaságossági mutatók, az állategészségügy helyzete A légszennyezés forrásai, a légszennyezés hatása az ózonrétegre, a savas ülepedés, szmogok, üvegházhatás okai következményei. A projektek helye, szerepe a vállalatok működésében Ismertesse a logisztika fogalmát, alapelveit (7M szabály) és céljait. Sorolja fel az integrált folyamatokat a logisztikában. Ismertesse az ellátási lánc fogalmát és felépítését, valamint az RST műveleteket (Logisztikai Menedzsment old.) 22. témakör a. Magyarázza a térszerkezetet meghatározó szférák szerepét a vidékfejlesztés szempontjából! b. Projektek idő tervezési technikái és alkalmazásuk c. A tyúkfélék gazdasági jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Tyúkfajták, hibridek. A tyúkfélék tenyésztése (áru és tenyésztojás előállítás aktuális kérdései) A természeti értékek védelmének lehetőségei. A fontosabb nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Projektfeladat megvalósítási modellek Definiálja a vállalkozás fogalmát, jellemezze a vállalat környezetét, ismertesse a vállalati logisztikai rendszer belső tagozódását. (Vállalati logisztika 3-4., old.)

12 23. témakör a. Értelmezze a humánerőforrásnak, mint termelési tényezőnek a szerepét a vidékfejlesztésben! b. Versenyeztetési technika a projektfolyamatban c. A vízi szárnyasok (liba, kacsa) tenyésztésének jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban Kémiai talajdegradáció fogalma, szikesedés, talajsavanyodás jellemzése. Ötletgenerálási módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazásuk Mutassa be a beszerzési, a termelési és az elosztási logisztika feladatait, valamint ismertesse a beszerzési logisztikai rendszer stratégiai döntéseit ( make or buy, outsourcing). (Vállalati logisztika) 24. témakör a. Értelmezze a tőkének, mint termelési tényezőnek a szerepét a vidékfejlesztésben! b. Pályázatos projektek, pályázati felhívások, pályázatok benyújtása és értékelése c. Az extenzív, a félintenzív, és az intenzív gyepek hasznosítása, a legelő berendezései Természetvédelem fogalma, alapelvei, a természeti értékek osztályozása, rövid jellemzése A projektek tartalmi, pénzügyi és időtervezési összefüggései Ismertesse a csomagolás fogalmát, fejtse ki a csomagolás funkcióit és azok szerepét. Ismertesse a csomagolást érő hatásokat jelleg, időtartam és következmény vonatkozásában. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.)

13 25. témakör a. Jellemezze röviden a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kapcsolatát! b. Feladattervezési technikák alkalmazása pályázatkészítéskor c. A szarvasmarha-tenyésztés gazdasági jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Szarvasmarha fajták Mit jelent a tájhasználat, mi a tájhasználati konfliktus és jellegük alapján milyen típusait ismeri? Projekt időtervezési technikák és gyakorlati alkalmazásuk Részletesen ismertesse a csomagolás megjelenési formáit. Fejtse ki a csomagolás és a raktározás összefüggéseit a csomagolással szembeni követelmények vonatkozásában. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 26. témakör a. Értékelje a vidéket érintő fontosabb társadalmi folyamatokat! b. A pályázati projektek időtervezési gyakorlata c. A legeltetési módok: pányvás, kosaras, szabad, szabad lábalóli, szakaszos, sávos, szakaszváltó legeltetés A másodlagos, harmadlagos szennyvíztisztítás célja, lehetőségei. Komplex rendszerek összehasonlítására alkalmas módszerek és gyakorlati alkalmazásuk Ismertesse az egységrakományos szállítás lényegét, fő előnyeit, illetve hátrányait. Jellemezze az egységrakomány-képző eszközök főbb csoportjait (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.)

14 27. témakör a. Hasonlítsa össze a hagyományos és modern gazdálkodást a vidékfejlesztés szempontjából! b. A pályázati projektek pénzügyi tervezésének gyakorlati problémái c. A sertéstenyésztés gazdasági jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Sertésfajták, hibridsertések Fizikai talajdegradáció fogalma, vízerózió, defláció jellemzése. Szerződési stratégiák, versenyeztetési technikák Értelmezze a készleteket, mutassa be a tárolási egységek áruelhelyezési stratégiáit, ismertesse a készletezési stratégiákat, és az optimális készletszint meghatározását. (Tárolási logisztika old.) 28. témakör a. Jellemezze az Európai Unió vidékfejlesztési politikáját! b. A pályázatos projektekhez kapcsolódó teljesítések és beszámolók készítésének gyakorlati problémái c. A juhtenyésztés jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Juhfajták Kémiai talajdegradáció fogalma, szikesedés, talajsavanyodás jellemzése. A projekt és marketing-menedzsment elméleti és gyakorlati alapjai, fogalmi meghatározásai, projekttípusok Ismertesse a sorozatnagyság definícióját, az optimális sorozatnagyságot, mutassa be az átfutási időt, fokozatait, és a műveletkapcsolási módokat. (Vállalati logisztika old.)

15 29. témakör a. Ismertesse a korábbi, illetve jelenlegi programok (pl. SAPARD, LEADER) hatását a vidékfejlesztésre! b. A feladattervezési technikák, ötletgenerálási módszerek alkalmazása c. A tyúkfélék gazdasági jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban és az EU-ban. Tyúkfajták, hibridek. A tyúkfélék tenyésztése (áru és tenyésztojás előállítás aktuális kérdései) A légszennyezés forrásai, a légszennyezés hatása az ózonréteg pusztulására, a savas ülepedés, szmogok, üvegházhatás okai következményei Pályázati projektek készítésének gyakorlata Jellemezze a hagyományos áruelosztási csatornákat. (Áruszállítás és csomagolás logisztikája old.) 30. témakör a. Ismertesse a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jelentőségét! b. Projektek idő tervezési technikái és alkalmazásuk c. A vízi szárnyasok (liba, kacsa) tenyésztésének jelentősége, jelenlegi helyzete hazánkban Talajremediáció, remediációs eljárás kiválasztásának szempontjai, fizikai, kémiai, biológiai lehetőségek rövid jellemzése. A projekt és marketing-menedzsment elméleti és gyakorlati alapjai, fogalmi meghatározásai, projekttípusok Jellemezze a kombinált áruszállítást, ismertesse főbb változatait, fejtse ki a konténeres szállítás lényegét. (Logisztikai Menedzsment 4. fejezet) Dr. Herbály Katalin szakfelelős

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc )

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAK (BSc ) 1. témakör a) Az őszi búza termesztésének jelentősége. Az őszi búza éghajlat- és talajigénye, vetésváltása, talajművelése. b) Szarvasmarha fajták (testtájak,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői 1. Munkaerő-piaci ismeretek a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: - helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus

Részletesebben

Környezet- és vidékfejlesztés főszakirány komplex vizsga tételei

Környezet- és vidékfejlesztés főszakirány komplex vizsga tételei Környezet- és vidékfejlesztés főszakirány komplex vizsga tételei 1. A. ) Környezeti modelltípusok és azok sajátosságai. A légszennyezők terjedésének modellezése. B.) Az üvegház hatás lényege, az üvegházhatású

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Mezőgazdasági Üzemtan I.

Mezőgazdasági Üzemtan I. Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu gtk.szie.hu 2007/2008 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006.

ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006. ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006. 1. A gazdaságpolitika cél- és eszközrendszere, a gazdaság- és agrárpolitikai célok összefüggései. A vállalati működés alapkérdései, célja, vállalkozások indításának főbb összefüggései.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az érettségi vizsgán számon kérhető témakörök tartalma és terjedelme nem lépi túl a környezetvédelmivízgazdálkodási

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÉS TDK DOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013

SZAKDOLGOZATI ÉS TDK DOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013 KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET Konzulens: Dr. Kocsis István, Dr. Simándi Péter A komposztminősítés kémiai paraméterei Redox-potenciál mérések jelentősége a szennyvíziszapok kezelésében A biogáz termeléshez

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet Hatályos: 2012.12.06 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsıoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirıl A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben