Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM"

Átírás

1 A tárgy neve TERMÉSZETVÉDELEM Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Ökológiai Tanszék Felelős oktató: Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele [Nem kötelező kitölteni, csak ha tudjuk] Párhuzamosan feltétel nincs Előfeltétel nincs Helyettesítő tárgyak nincs Periódus Tavaszi félév, évente Javasolt félév 2. félév Kötelező vagy kötelezően Biológia, Környezettan választható AJÁNLOTT IRODALOM Standovár Tibor és Richard B. Primack (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Margóczi Katalin (1998): Természetvédelmi biológia. JATE Press, Szeged Borhidi A. és Sánta A. (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest Bartha D. (szerk.) (2001): A természetszerű erdők kezelése. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest Tóth I. J. (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress.

2 A TANTÁRGY RÉSZLETES TEMATIKÁJA 1. A természetvédelem fogalma, célja. Természet és ember viszonya. Természetvédelem szó jelentésének keresése Mit jelent itt a természet? Ki védi? Mi ellen? MIÉRT??? Hogyan viszonyul a környezetvédelemhez? A választ különböző szerzők műveiben keressük: Juhász-Nagy Pál, Lynn White, David W. Kidner, Colin Turnbull, Gary Snyder, Sánta Őz a sziú indián sámán, C.G. Jung, Aldo Leopold, L. P. Thiele: Természet és szabadság Válaszok a bevezető kérdésekre: Természetvédelem: mit jelent itt a természet? (1) Az a része a bioszférának, amit az emberi tevékenység még nem, vagy csak kis mértékben változtatott meg. (Gallé alapján); (2) Egy hatalmas és csodálatos entitás, amelynek részei vagyunk, belülről és kívülről egyaránt meghatároz minket. Ki védi? Az ember, de nem védi, csak önkorlátozás útján megpróbálja megakadályozni a számára kedvezőtlen megváltozását. Mi ellen? Az emberi tevékenység romboló hatása ellen. MIÉRT??? Az általa nyújtott javak és szolgáltatások miatt. Saját testi-lelki épségének fenntartása miatt. Etikai okok miatt. Hogyan jellemezhető a természet és az ember viszonya? birtok és birtokos!, nyersanyag és felhasználó! anya és gyermek, tudattalan és tudatos testvérek # egész és rész Hogyan viszonyul a környezetvédelemhez? A környezetvédelemmel (amely az ember környezetét igyekszik optimalizálni) kiegészítik egymást (komplementaritás) A természetvédelem nem lehet sikeres, ha a környezetszennyezést nem tudjuk megakadályozni. A környezetvédelem (=embervédelem) nem lehet sikeres, ha súlyosan degradálódik a természet, ami az emberi életnek is az alapja. A környezetfilozófia jelentősége és válaszai a fenti kérdésekre (Tóth I. János (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. c. könyve alapján) 2. A természetvédelem története Kezdetek Regisztrált fajkihalások 1627: vadmarha Európából, 1670: dodó Mauritiusról) Rendeletek: 1769: erdővédelmi rendelet Mauritiuson, 1852: Kelet-Indiai Társaság szabályozza a természeti erőforrások használatát Szervezetek: 1865: Preservation Society, 1899: Royal Society for Preservation of Birds (RSPB), 1872: Yellowstone Nemzeti Park A természetvédelem története Magyarországon 2

3 1900 előtt Törvények, rendelkezések ig Kaán Károly tevékenysége Kihasználatlan lehetőségek Extenzív szakasz (Rakonczay Zoltán) (?) A környezetvédelem prioritása (Tardy János) Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Területi szervek megerősítése. Tulajdonviszonyok rendezésének megkezdése (Haraszty László) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. 2004: EU csatlakozás. Jogharmonizáció: Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelv. Natura 2000 hálózat (20% védett terület!). Agrárkörnyezetvédelmi program, új Vásárhelyi terv 3. A természetvédelem szervezeti felépítése Magyarországon. A Nemzeti Parkok feladatai. Központi szerv Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal (Haraszty László helyettes államtitkár) Főosztályok: Természetmegőrzési, Tájvédelmi, Erdészeti, Területfenntartási Feladata: a kormánypolitika közvetítése, nemzetközi képviselet, Magyar Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer működtetése, a területi szervek koordinálása Területi szervek Nemzeti Park Igazgatóságok: Aggteleki NP Ig., Balaton-felvidéki NP Ig., Bükki NP Ig. Duna Dráva NP Ig., Duna Ipoly NP Ig,. Fertő Hanság NP Ig., Hortobágyi NP Ig., Kiskunsági NP Ig., Körös Maros NP Ig., Őrségi NP Ig. Feladataik: Megőrzés, kezelés, hatósági tevékenység segítése, bemutatás, oktatás, tudatformálás, vagyongazdálkodás. A nemzeti park igazgatóságok működési körzetei. Szakemberek a Nemzeti Parkokban Felügyelők (botanikus, zoológus, geográfus, jogász, informatikus, hidrológus, erdész, mezőgazdász, közgazdász, pedagógus, néprajzos, építész, idegenforgalmi szakember, stb.) Természetvédelmi őrök (területi felelősség, helybenlakás, kezelési terv végrehajtása, őrzés) A biodiverzitás monitorozás szervezője (NBmR) Természetvédelmi Őrszolgálat Felszerelés: egyenruha, mobiltelefon, pisztoly, dátumozós fényképezőgép, gépkocsi (+-) Feladatok: hatósági őrzés (?), kezelés, felmérés, megfigyelés, hatósági, szakhatósági ügyintézés, vagyonvédelem, tűzvédelem, szolgálati napló vezetése Ma 230 fő végzi ezt a munkát (4000 ha/fő védett terület!) 3

4 Egyéb résztvevők Önkormányzatok (helyi védett területek kijelölése, kezelése, támogatás) Civil szervezetek (sokszínűség, növekvő jelentőség) Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, CSEMETE, Nimfea, E- Misszió, Bokartisz, Védegylet, stb. Magyar Természetvédők Szövetsége 4. A természetvédelem törvényi szabályozása Magyarországon évi LIII. törvény a természet védelméről Miért kell megismernünk a törvényt? Tükrözi a társadalom elvárását a természetvédelemmel szemben. Megmutatja, hogy milyen lehetőségei vannak a természetvédelmi intézkedésnek. Általános rendelkezések A törvény célja: a természeti értékek és területek, tájak védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A fenntarthatóság fogalma, alapfogalmak, alapelvek. A természeti értékek és területek általános védelme Kiemelkedő jelentőségű, hogy a törvény világosan kifejezi, hogy a természetvédelem NEM csak a védett fajokra és a védett területekre vonatkozik! Az ún. rezervátum szemlélet túlhaladott! Tájvédelem (ld külön) A vadon élő élővilág általános védelme Őshonosság: a 2000 éve itt élő fajok tekinthetők őshonosnak. A természetes flóra és fauna tagjai, meg kell őrizni őket! A törvény tartalmazza igénybevételük, behozataluk, kivitelük, szaporításuk, vadászatuk, halászatuk, stb. szabályozását. Természeti területek körének meghatározása (erdő, gyep, nádas, kivett, művelésre alkalmatlan terület, amelyekről jegyzék készül) Az élőhelyek általános védelme (fenntartható használat, vízelvonás tilalma) Eljárási szabályok természeti területeken. Természeti területek és értékek kiemelt oltalma védetté nyilvánítás, ex lege, védett természeti területek, védett növény- és állatfajok, társulások, barlangok, ásványi képződmények. A természet védelmének tervezési és szervezési rendszere 4

5 Természetvédelmi Alapterv (el kell készíteni), területi tervezés (figyelembe kell venni a természetvédelmi szempontokat!), állami szervezet, hatóság (ez most változott ) az ügyész, önkormányzat, állampolgárok szerepe, információs rendszer (kiépítése alapvető fontosságú, térinformatikai adatbázis, 10 részleg, 1 központ) A természet védelmének tulajdoni és gazdasági alapjai Védett értékek tulajdonjoga (az államé!), központi támogatás, kártalanítás, biztosíték, kompenzáció (sok konfliktus!), védett állat kártételének megelőzése, stb. A természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói eljárási határidő, engedély, elkobzás, stb.,természeti állapotfelmérés (része minden környezetvédelmi tanulmánynak!), bírság, polgári jogi felelősség, hivatkozások, PTK stb. 5. Területek védelme Ex lege védelem 23 (1) Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. (2) E törvényerejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek. Az ex lege területeket a NP-ok szakemberei nyilvántartásba vették, a védettséget a földhivatalok bejegyezték. A védetté nyilvánítás szempontjai és menete Természetesség (nem megváltoztatott, potenciális vegetáció közeli) Ritkaság, unikalitás (abundancia, elterjedési terület) Nagyság (minimális életképes populációnagyság, egyensúlyi fajszám) Értékes fajok (értékelési rendszerek) Diverzitás (sokféle: faj, élőhely, mintázat) Reprezentativitás (élőhely, ország, kontinens szinten) Térbeli helyzet (ökológiai átjárhatóság, koherencia) Veszélyeztetettség (ha igen, vagy ha nem) Egyéb. Javaslattétel, előkészítés, egyeztetések, kihirdetés. Védett természeti területek kategóriái: Hazai kategóriák: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék. Az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség) védett terület kategóriái Egyik országnak sem kötelező használni ezt a kategóriarendszert, de a nemzetközi összehasonlítás kedvéért érdemes megfeleltetni ennek a rendszernek a hazai kategóriákat. Védett természeti területre vonatkozó szabályok 5

6 6. Fajok védelme Fajszintű értékelési rendszerek. Szakemberek minősítik, besorolják a fajokat. Egyszerű rangsorok (a fajokat besorolják értékkategóriákba a legjobbaktól a legrosszabbakig ) Többszempontú kritériumrendszerek (egyetlen faj több szempont szerint kap értékszámokat) Borhidi(1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai és természetességi értékszámai Báldi A., Korsós Z. és Csorba G. (1993): Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelése Eszmei érték: forintban kifejezett jelképes érték 2000 Ft-tól Ft-ig. Ennyi büntetést kellene fizetni a károsítónak. Olyan magasnak kell lennie, hogy semmiképpen se érje meg a pusztítás! Az IUCN globális vörös listája Kihalt (extinct) Keresés ellenére sem találják. Kihalt a természetben (Extinct in the wild) Csak mesterségesen létrehozott és fenntartott populációi vannak. Veszélyben lévő fajok (threatened) aktuálisan veszélyeztetett (critically endangered), veszélyeztetett (endangered), sérülékeny (vulnerable). Potenciálisan veszélyeztetett (near threatened) Most még nem sorolható a fenti kategóriákba, de várható, hogy hamarosan igen. Nem veszélyeztetett (least concern). A vizsgálat alapján a fentiek nem érvényesek rá. Adathiányos (data deficient) Nincs adat a fenti kritériumokról Növényfajok védelme, állatfajok védelme. 7. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények és szervezetek Egyezmények 1. A nemzetközi jelentőségű vadvizekről különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló egyezmény (Ramsar, 1971) 2. A világ kultúrális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény (Párizs, 1972) 3. A vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény (Bonn, 1979) 4. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (Washington, 1973) 5. Az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény (Bern, 1979) 6. A biológiai sokféleségről szóló egyezmény (Rio de Janeiro, 1992) 6

7 Nemzetközi védett terület kijelölések: Bioszféra rezervátum, Ramsari terület, Világörökség, Natura 2000, Európa Diploma Nemzetközi természetvédelmi szervezetek IUCN (World Conservation Union) WWF (World Wide Fund for Nature) (Gland, Svájc) A világ legnagyobb nemzetközi nem kormányzati szervezete: 4.7 millió fő, nemzeti képviselet 96 országban. Igen aktív magyarországi szervezet, sok program. ECNC (European Centre for Nature Conservation) 1994, Tilburg (Hollandia) A tudomány és a politika közötti szakadék áthidalása BirdLife International (1922 London) A madarak (mint zászlósfajok) és élőhelyeik védelme, a biodiverzitás védelme, fenntartható erőforrás-használat. 8. Természetvédelmi kezelés Definíció: Minden olyan (populációkra, vagy élőhelyekre irányuló) tevékenység, amit a természeti értékek fenntartása, vagy fokozása érdekében végeznek. Természetvédelmi kezelési formák (Aradi és mts. 1994): (1) prezerváció (a szukcessziómenet kedvező feltételeinek biztosítása) (2) konzerváció (kedvező állapot rögzítése) (3) rehabilitáció (kívánt korábbi állapot elérése a meglévő maradványok felhasználásával) (4) rekonstrukció (új élőhely teremtése: egy nyomtalanul eltűnt, de a terület ősi elemeihez tartozó élőhely mesterséges kialakítása) Mikor kell kezelni egy területet? Mindig, mert a tudatos be nem avatkozás is kezelés! Ha folytatjuk a hagyományos hasznosítást (kaszálás, legeltetés, fokgazdálkodás, tartamos erdőgazdálkodás), mert ez tartja fenn az értékeket. Ha imitálni kell a természetes (folt)dinamikát. (Ilyenkor az a cél, hogy a természetesnél kisebb területen őrizzük meg a teljes változatosságot.) Ha valamit meg kell javítani (de ez inkább helyreállítás). Mi alapján döntjük el, hogy hogyan kezeljünk? Történet alapján ( ami eddig történt, jó volt )Intuícióval (tapasztalat). Tervezett kísérlettel Populációk kezelése In situ: védelem az eredeti élőhelyen (Populáció életképesség analízis (PVA) alapján) Ex situ: állatkertekben, botanikus kertekben (csak végső esetben, mert így elvész a kapcsolatrendszer, a genetikai sokféleség nehezen őrizhető meg, 7

8 viselkedési torzulás lehet, növényeknél genetikai szennyeződés, természetellenes adaptáció, túl nagy kockázat, stb. Túzokpopuláció kezelése Magyarországon (Bankovics, 1997, 2002): Az erdélyi hérics védelmi programja (Jakab G., 2003) 9. Élőhelyek kezelése és helyreállítása. Erdőgazdálkodás és mezőgazdaság. Vizes élőhelyek kezelése Legfontosabb a természetes vízviszonyok (mélység, időbeli mintázat, áramlás, vízminőség) fenntartása, vagy visszaállítása. Ökológiai vízigény Szikes tó: teljes kiszáradás, kilúgozódás megakadályozása (madárvilág!) Láp, mocsár: kiszáradás, tőzegbányászat, eutrofizáció, veszélyezteti. Nádas: megfontolt aratás lehetséges. Halastó, mint madárélőhely. Ma már lehetséges vizes élőhelyek szinte üzemi szintű kezelése. Holtág: bölcs hasznosítás, időnkénti kotrás a szukcessziós stádiumok megőrzése Folyó: parti zonáció megőrzése, ártér, természetes meder-dinamika Vizes élőhelyek rekonstrukciója, környezetvédelmi és természetvédelmi cél (Hanság, Hortobágy, Balaton-felvidék, Dráva mente, Kiskunság, stb.) Vízügyi célú létesítmények természetvédelmi értékelése (Kis-Balaton, Tisza-tó) Gyepek természetvédelmi kezelése Be nem avatkozás. Elsődleges, természetes gyepek (pl. sziklagyepek, üde láprétek) Legeltetés: Puszták (szikes, homok, lösz)védett kultúrfajták jelentősége (szürkemarha, racka, cigálya, mangalica stb.) A legeltetés módszerének hatása (tereléses, elkerítéses, villanykarámos) A legeltetés intenzitása (db állat/terület/idő), időzítése Legelőápolás (cserjék eltávolítása) Kaszálás. Magasfüvű láprétek, mocsárrétek, hegyi kaszálók A kaszálás időpontjának hatása (értékes növényfajok virágzásához, madarak fészkeléséhez igazítva). A kaszálás módszere: jobb a kézi, mint a gépi; menekülési lehetőség hagyása az állatok számára (haris). Felülvetés, műtrágyázás, locsolás kizárt. Fontos a természetes vízviszonyok fenntartása. Közepes diszturbancia hipotézis. A hagyományok nagy szerepe, kapcsolódó kultúrális értékek (néprajz!). Visszagyepesítés. Eredményes-e a kezelés? Csak gondosan tervezett, és kitartó monitorozással dönthető el!!! Kontroll, ismétlés, korrekt dokumentálás szükséges! Tegyük lehetővé a tapasztalatok átadását! Erdőgazdálkodás és természetvédelem Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. A természetközeli erdőgazdálkodás célja és feltételei. A természetszerű erdők kezelése a gyakorlatban. 8

9 Fafajmegválasztás erdősítés. Erdőhasználat. Termőhelyi mintázat, természetes folyamatok figyelembe vétele (természetes lékek, biogruppok, elegyfajok, odvas, kidőlt fák, stb.) Elegyes erdők kialakítása. Tájidegen fafajok alkalmazása, elegyítés őshonossal. Odvas fák, tövön száradt fák, facsonkok és elhalt, korhadó faanyag (nem kell kitakarítani, mert nem káros!). Idős facsoportok, fák, hagyásfacsoportok, hagyásfák megtartása (böhöncök). Cserjeszint védelme. Fragmentáció mérséklése (a fahasználat tájökológiai szempontú térbeli mintázata). Erdőszegélyek védelme. Talajélet fenntartása (vízvisszatartás, kíméletes közelítés, talajelőkészítés mellőzése) Mezőgazdaság és természetvédelem Ángyán József (2000): Válaszúton a mezőgazdaság Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) (Environmentaly Sensitive Areas, ESA) létrehozása Magyarországon. Célja: olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. A létrehozott ÉTT-re a természetvédelmi törvény természeti területekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program végrehajtása érdekében támogatás vehető igénybe. Természetvédelmi kezelési terv Általános információk. Leírás. Célkitűzések meghatározása (értékelés, lehetőségek) Gyakorlati célkitűzések, stratégiák és feladatok meghatározása Védett területek zónabeosztása 11. Élettelen természeti értékek. Tájvédelem. Élettelen természeti értékek típusai: Ex lege: víznyelő, barlang, forrás, láp, szikes tó, kunhalom, földvár (nemcsak élettelen!) Felszíni kőzet, annak lepusztulása, földtani alakzatok, ősmaradvány, ásvány, kőzet, rétegsor, gyűrődés, vetődés, vulkáni formák, karsztos formák, mozgó homokbuckák, gerinc, kilátópont, morotva, övzátonysor, gázló, vízesés, magaspart, szurdokvölgy, források, tavak, stb. Tulajdonságaik: helyhez kötöttek, át nem telepíthetők, meg nem újulók, helyre nem állíthatók, egyedi képződmények, sajátos élőhelyek Veszélyeztető tényezők: bányászat, barlangászat, leletgyűjtés, építkezés, földművelés, szennyezés 9

10 Tájvédelem A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt. A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát. A rezervátum szemlélet elvetése. Ecosystem management. Egyedi tájérték Az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek a társadalom számára jelentősége van. Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele nemzeti park igazgatóság feladata. Az egyedi tájértékek típusai: kultúrtörténeti értékek, biológiai tájértékek, földtudományi tájértékek: 12. Ökológiai gazdaságtan Az ökológiai gazdaságtan átfogóbb könyvelési rendszerei szerint az olyan köztulajdonú erőforrások mint a víz, a levegő, fajok és társulások használatát számításba kell venni mint költséget. Az externáliák internalizálása. Költség-haszon elemzés. Közvetlen használati érték (javak). Fogyasztói használati érték. Termelői használati érték. Közvetett használati érték. Nemfogyasztói használati érték. Potenciális érték. Létezési érték A természet által az emberiségnek nyújtott javak és szolgáltatások (Ecosystem goods and services) JAVAK (valódi piaci értékük van): táplálék, építőanyagok, gyógyhatású anyagok, nemesítési alapanyag, turizmus, üdülés SZOLGÁLTATÁSOK (valódi piaci értékük ritkán van): hidrológiai ciklus fenntartása; klímareguláció; víz és levegő tisztítás; az atmoszféra gázösszetételének fenntartása; haszonnövények megporzása, talajképződés és fenntartás; esszenciális tápanyagok körforgalma és tárolása; szennyezőanyagok megkötése, lebontása. 14. Oktatás, kutatás, idegenforgalom Környezeti nevelés Kinek a feladata? Mindenkinek (főleg: tanárok, természetvédők (NP!), civil szervezetek, média szakemberek) Célcsoportok: mindenki (az óvodásoktól a döntéshozókig) Milyen keretek között, hol? mindenhol (főleg: oktatási intézményekben, Nemzeti Parkokban, és a médiában) Óvoda (szokásrendszer, életvitel, élmény) 10

11 Általános iskola (Erdei Iskola Program: több napos kihelyezett speciális oktatás, tantárgyprogramok, pl. KÖRTE) Középiskola (diákközösségek önálló tevékenysége: feltárás, megoldási terv) Ökoiskolák magyarországi hálózata (fenntarthatóságra nevelés, helyi közösségek bevonása) Felsőoktatás (Minden szakterület képesítési követelményeiben jelenjenek meg a környezeti szempontok!) Kutatás és természetvédelem Természetvédelmi biológia: a természetvédelem háttértudománya (1978 óta létezik, küldetés vezérelt és multidiszciplináris) Alapkutatás. A természetvédelmi kezelő védett területen a házigazda szerepét tölti be: Etikai vonatkozások. Veszélyeztetett fajokkal, közösségekkel csak nagyon indokolt esetben szabad kísérletezni! Problémát jelent, hogy pontosan ezekről lenne szükség részletes információkra éppen védelmük érdekében, de a kutatás veszélyes lehet. Alkalmazott kutatások. Célja a feltárás, állapotfelmérés, monitorozás, a természetvédelem közvetlen kiszolgálása. Probléma orientált.. Minden természetvédelmi célú kezelésnél szükség lenne rá!. Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer. Társadalomtudományi kutatásokra is szükség van (szociológia, gazdaságtan, néprajz)! Turizmus és idegenforgalom A turizmusnak fontos szerepe van a tudatformálásban (nagy lehetőség). A turizmus nem károsíthatja a természeti értékeket! Csak fenntartható turizmus engedélyezhető! A természetvédelemnek és a helyi lakosságnak részesülnie kell az idegenforgalomból származó igen jelentős bevételből. A természetbe irányuló turizmus típusai és kezelésük (tömeg(es) turizmus, természetbarát turizmus). 11

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése Tervezet 3. változat A Magyar Természetvédők Szövetsége véleményével kiegészítve, módosítva 2006.08.21 A Magyar Természetvédők

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV.

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2014-2019 tervezet 2013 Tartalom A Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről 4 1. Bevezetés 5 2. Az NTA-IV megvalósítása során

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

Természet- és tájvédelem

Természet- és tájvédelem Természet- és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2010/2011, II. félév Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika Horváth Balázs 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Természetvédelem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK oktatási segédanyag a Szent István Egyetem hallgatói számára Szerkesztette: dr. Magyar Gábor Szerzők: dr. Hoffmann Orsolya (2. fejezet) dr. Kovács Mátyás (1.

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 6. Természetvédelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A természetvédelem célja A természetvédelem olyan céltudatos, szervezett,

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM A Puszta 1998. 1/15, pp. 115-128. TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM KIALAKÍTÁSA PÓSTELEK HATÁRÁBAN HANYECZ KATALIN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1998 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

A természet védelmét szolgáló egyéb területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természet védelmét szolgáló egyéb területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek Természeti terület A természeti terület olyan erdő-, nádas- illetve gyepterület, esetleg művelésből kivont terület, mely természetközeli állapotban van. A természetközeli

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben