Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM"

Átírás

1 A tárgy neve TERMÉSZETVÉDELEM Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Ökológiai Tanszék Felelős oktató: Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele [Nem kötelező kitölteni, csak ha tudjuk] Párhuzamosan feltétel nincs Előfeltétel nincs Helyettesítő tárgyak nincs Periódus Tavaszi félév, évente Javasolt félév 2. félév Kötelező vagy kötelezően Biológia, Környezettan választható AJÁNLOTT IRODALOM Standovár Tibor és Richard B. Primack (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Margóczi Katalin (1998): Természetvédelmi biológia. JATE Press, Szeged Borhidi A. és Sánta A. (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest Bartha D. (szerk.) (2001): A természetszerű erdők kezelése. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest Tóth I. J. (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress.

2 A TANTÁRGY RÉSZLETES TEMATIKÁJA 1. A természetvédelem fogalma, célja. Természet és ember viszonya. Természetvédelem szó jelentésének keresése Mit jelent itt a természet? Ki védi? Mi ellen? MIÉRT??? Hogyan viszonyul a környezetvédelemhez? A választ különböző szerzők műveiben keressük: Juhász-Nagy Pál, Lynn White, David W. Kidner, Colin Turnbull, Gary Snyder, Sánta Őz a sziú indián sámán, C.G. Jung, Aldo Leopold, L. P. Thiele: Természet és szabadság Válaszok a bevezető kérdésekre: Természetvédelem: mit jelent itt a természet? (1) Az a része a bioszférának, amit az emberi tevékenység még nem, vagy csak kis mértékben változtatott meg. (Gallé alapján); (2) Egy hatalmas és csodálatos entitás, amelynek részei vagyunk, belülről és kívülről egyaránt meghatároz minket. Ki védi? Az ember, de nem védi, csak önkorlátozás útján megpróbálja megakadályozni a számára kedvezőtlen megváltozását. Mi ellen? Az emberi tevékenység romboló hatása ellen. MIÉRT??? Az általa nyújtott javak és szolgáltatások miatt. Saját testi-lelki épségének fenntartása miatt. Etikai okok miatt. Hogyan jellemezhető a természet és az ember viszonya? birtok és birtokos!, nyersanyag és felhasználó! anya és gyermek, tudattalan és tudatos testvérek # egész és rész Hogyan viszonyul a környezetvédelemhez? A környezetvédelemmel (amely az ember környezetét igyekszik optimalizálni) kiegészítik egymást (komplementaritás) A természetvédelem nem lehet sikeres, ha a környezetszennyezést nem tudjuk megakadályozni. A környezetvédelem (=embervédelem) nem lehet sikeres, ha súlyosan degradálódik a természet, ami az emberi életnek is az alapja. A környezetfilozófia jelentősége és válaszai a fenti kérdésekre (Tóth I. János (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. c. könyve alapján) 2. A természetvédelem története Kezdetek Regisztrált fajkihalások 1627: vadmarha Európából, 1670: dodó Mauritiusról) Rendeletek: 1769: erdővédelmi rendelet Mauritiuson, 1852: Kelet-Indiai Társaság szabályozza a természeti erőforrások használatát Szervezetek: 1865: Preservation Society, 1899: Royal Society for Preservation of Birds (RSPB), 1872: Yellowstone Nemzeti Park A természetvédelem története Magyarországon 2

3 1900 előtt Törvények, rendelkezések ig Kaán Károly tevékenysége Kihasználatlan lehetőségek Extenzív szakasz (Rakonczay Zoltán) (?) A környezetvédelem prioritása (Tardy János) Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Területi szervek megerősítése. Tulajdonviszonyok rendezésének megkezdése (Haraszty László) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. 2004: EU csatlakozás. Jogharmonizáció: Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelv. Natura 2000 hálózat (20% védett terület!). Agrárkörnyezetvédelmi program, új Vásárhelyi terv 3. A természetvédelem szervezeti felépítése Magyarországon. A Nemzeti Parkok feladatai. Központi szerv Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal (Haraszty László helyettes államtitkár) Főosztályok: Természetmegőrzési, Tájvédelmi, Erdészeti, Területfenntartási Feladata: a kormánypolitika közvetítése, nemzetközi képviselet, Magyar Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer működtetése, a területi szervek koordinálása Területi szervek Nemzeti Park Igazgatóságok: Aggteleki NP Ig., Balaton-felvidéki NP Ig., Bükki NP Ig. Duna Dráva NP Ig., Duna Ipoly NP Ig,. Fertő Hanság NP Ig., Hortobágyi NP Ig., Kiskunsági NP Ig., Körös Maros NP Ig., Őrségi NP Ig. Feladataik: Megőrzés, kezelés, hatósági tevékenység segítése, bemutatás, oktatás, tudatformálás, vagyongazdálkodás. A nemzeti park igazgatóságok működési körzetei. Szakemberek a Nemzeti Parkokban Felügyelők (botanikus, zoológus, geográfus, jogász, informatikus, hidrológus, erdész, mezőgazdász, közgazdász, pedagógus, néprajzos, építész, idegenforgalmi szakember, stb.) Természetvédelmi őrök (területi felelősség, helybenlakás, kezelési terv végrehajtása, őrzés) A biodiverzitás monitorozás szervezője (NBmR) Természetvédelmi Őrszolgálat Felszerelés: egyenruha, mobiltelefon, pisztoly, dátumozós fényképezőgép, gépkocsi (+-) Feladatok: hatósági őrzés (?), kezelés, felmérés, megfigyelés, hatósági, szakhatósági ügyintézés, vagyonvédelem, tűzvédelem, szolgálati napló vezetése Ma 230 fő végzi ezt a munkát (4000 ha/fő védett terület!) 3

4 Egyéb résztvevők Önkormányzatok (helyi védett területek kijelölése, kezelése, támogatás) Civil szervezetek (sokszínűség, növekvő jelentőség) Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, CSEMETE, Nimfea, E- Misszió, Bokartisz, Védegylet, stb. Magyar Természetvédők Szövetsége 4. A természetvédelem törvényi szabályozása Magyarországon évi LIII. törvény a természet védelméről Miért kell megismernünk a törvényt? Tükrözi a társadalom elvárását a természetvédelemmel szemben. Megmutatja, hogy milyen lehetőségei vannak a természetvédelmi intézkedésnek. Általános rendelkezések A törvény célja: a természeti értékek és területek, tájak védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A fenntarthatóság fogalma, alapfogalmak, alapelvek. A természeti értékek és területek általános védelme Kiemelkedő jelentőségű, hogy a törvény világosan kifejezi, hogy a természetvédelem NEM csak a védett fajokra és a védett területekre vonatkozik! Az ún. rezervátum szemlélet túlhaladott! Tájvédelem (ld külön) A vadon élő élővilág általános védelme Őshonosság: a 2000 éve itt élő fajok tekinthetők őshonosnak. A természetes flóra és fauna tagjai, meg kell őrizni őket! A törvény tartalmazza igénybevételük, behozataluk, kivitelük, szaporításuk, vadászatuk, halászatuk, stb. szabályozását. Természeti területek körének meghatározása (erdő, gyep, nádas, kivett, művelésre alkalmatlan terület, amelyekről jegyzék készül) Az élőhelyek általános védelme (fenntartható használat, vízelvonás tilalma) Eljárási szabályok természeti területeken. Természeti területek és értékek kiemelt oltalma védetté nyilvánítás, ex lege, védett természeti területek, védett növény- és állatfajok, társulások, barlangok, ásványi képződmények. A természet védelmének tervezési és szervezési rendszere 4

5 Természetvédelmi Alapterv (el kell készíteni), területi tervezés (figyelembe kell venni a természetvédelmi szempontokat!), állami szervezet, hatóság (ez most változott ) az ügyész, önkormányzat, állampolgárok szerepe, információs rendszer (kiépítése alapvető fontosságú, térinformatikai adatbázis, 10 részleg, 1 központ) A természet védelmének tulajdoni és gazdasági alapjai Védett értékek tulajdonjoga (az államé!), központi támogatás, kártalanítás, biztosíték, kompenzáció (sok konfliktus!), védett állat kártételének megelőzése, stb. A természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói eljárási határidő, engedély, elkobzás, stb.,természeti állapotfelmérés (része minden környezetvédelmi tanulmánynak!), bírság, polgári jogi felelősség, hivatkozások, PTK stb. 5. Területek védelme Ex lege védelem 23 (1) Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. (2) E törvényerejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek. Az ex lege területeket a NP-ok szakemberei nyilvántartásba vették, a védettséget a földhivatalok bejegyezték. A védetté nyilvánítás szempontjai és menete Természetesség (nem megváltoztatott, potenciális vegetáció közeli) Ritkaság, unikalitás (abundancia, elterjedési terület) Nagyság (minimális életképes populációnagyság, egyensúlyi fajszám) Értékes fajok (értékelési rendszerek) Diverzitás (sokféle: faj, élőhely, mintázat) Reprezentativitás (élőhely, ország, kontinens szinten) Térbeli helyzet (ökológiai átjárhatóság, koherencia) Veszélyeztetettség (ha igen, vagy ha nem) Egyéb. Javaslattétel, előkészítés, egyeztetések, kihirdetés. Védett természeti területek kategóriái: Hazai kategóriák: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék. Az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség) védett terület kategóriái Egyik országnak sem kötelező használni ezt a kategóriarendszert, de a nemzetközi összehasonlítás kedvéért érdemes megfeleltetni ennek a rendszernek a hazai kategóriákat. Védett természeti területre vonatkozó szabályok 5

6 6. Fajok védelme Fajszintű értékelési rendszerek. Szakemberek minősítik, besorolják a fajokat. Egyszerű rangsorok (a fajokat besorolják értékkategóriákba a legjobbaktól a legrosszabbakig ) Többszempontú kritériumrendszerek (egyetlen faj több szempont szerint kap értékszámokat) Borhidi(1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai és természetességi értékszámai Báldi A., Korsós Z. és Csorba G. (1993): Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelése Eszmei érték: forintban kifejezett jelképes érték 2000 Ft-tól Ft-ig. Ennyi büntetést kellene fizetni a károsítónak. Olyan magasnak kell lennie, hogy semmiképpen se érje meg a pusztítás! Az IUCN globális vörös listája Kihalt (extinct) Keresés ellenére sem találják. Kihalt a természetben (Extinct in the wild) Csak mesterségesen létrehozott és fenntartott populációi vannak. Veszélyben lévő fajok (threatened) aktuálisan veszélyeztetett (critically endangered), veszélyeztetett (endangered), sérülékeny (vulnerable). Potenciálisan veszélyeztetett (near threatened) Most még nem sorolható a fenti kategóriákba, de várható, hogy hamarosan igen. Nem veszélyeztetett (least concern). A vizsgálat alapján a fentiek nem érvényesek rá. Adathiányos (data deficient) Nincs adat a fenti kritériumokról Növényfajok védelme, állatfajok védelme. 7. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények és szervezetek Egyezmények 1. A nemzetközi jelentőségű vadvizekről különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló egyezmény (Ramsar, 1971) 2. A világ kultúrális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény (Párizs, 1972) 3. A vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény (Bonn, 1979) 4. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (Washington, 1973) 5. Az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény (Bern, 1979) 6. A biológiai sokféleségről szóló egyezmény (Rio de Janeiro, 1992) 6

7 Nemzetközi védett terület kijelölések: Bioszféra rezervátum, Ramsari terület, Világörökség, Natura 2000, Európa Diploma Nemzetközi természetvédelmi szervezetek IUCN (World Conservation Union) WWF (World Wide Fund for Nature) (Gland, Svájc) A világ legnagyobb nemzetközi nem kormányzati szervezete: 4.7 millió fő, nemzeti képviselet 96 országban. Igen aktív magyarországi szervezet, sok program. ECNC (European Centre for Nature Conservation) 1994, Tilburg (Hollandia) A tudomány és a politika közötti szakadék áthidalása BirdLife International (1922 London) A madarak (mint zászlósfajok) és élőhelyeik védelme, a biodiverzitás védelme, fenntartható erőforrás-használat. 8. Természetvédelmi kezelés Definíció: Minden olyan (populációkra, vagy élőhelyekre irányuló) tevékenység, amit a természeti értékek fenntartása, vagy fokozása érdekében végeznek. Természetvédelmi kezelési formák (Aradi és mts. 1994): (1) prezerváció (a szukcessziómenet kedvező feltételeinek biztosítása) (2) konzerváció (kedvező állapot rögzítése) (3) rehabilitáció (kívánt korábbi állapot elérése a meglévő maradványok felhasználásával) (4) rekonstrukció (új élőhely teremtése: egy nyomtalanul eltűnt, de a terület ősi elemeihez tartozó élőhely mesterséges kialakítása) Mikor kell kezelni egy területet? Mindig, mert a tudatos be nem avatkozás is kezelés! Ha folytatjuk a hagyományos hasznosítást (kaszálás, legeltetés, fokgazdálkodás, tartamos erdőgazdálkodás), mert ez tartja fenn az értékeket. Ha imitálni kell a természetes (folt)dinamikát. (Ilyenkor az a cél, hogy a természetesnél kisebb területen őrizzük meg a teljes változatosságot.) Ha valamit meg kell javítani (de ez inkább helyreállítás). Mi alapján döntjük el, hogy hogyan kezeljünk? Történet alapján ( ami eddig történt, jó volt )Intuícióval (tapasztalat). Tervezett kísérlettel Populációk kezelése In situ: védelem az eredeti élőhelyen (Populáció életképesség analízis (PVA) alapján) Ex situ: állatkertekben, botanikus kertekben (csak végső esetben, mert így elvész a kapcsolatrendszer, a genetikai sokféleség nehezen őrizhető meg, 7

8 viselkedési torzulás lehet, növényeknél genetikai szennyeződés, természetellenes adaptáció, túl nagy kockázat, stb. Túzokpopuláció kezelése Magyarországon (Bankovics, 1997, 2002): Az erdélyi hérics védelmi programja (Jakab G., 2003) 9. Élőhelyek kezelése és helyreállítása. Erdőgazdálkodás és mezőgazdaság. Vizes élőhelyek kezelése Legfontosabb a természetes vízviszonyok (mélység, időbeli mintázat, áramlás, vízminőség) fenntartása, vagy visszaállítása. Ökológiai vízigény Szikes tó: teljes kiszáradás, kilúgozódás megakadályozása (madárvilág!) Láp, mocsár: kiszáradás, tőzegbányászat, eutrofizáció, veszélyezteti. Nádas: megfontolt aratás lehetséges. Halastó, mint madárélőhely. Ma már lehetséges vizes élőhelyek szinte üzemi szintű kezelése. Holtág: bölcs hasznosítás, időnkénti kotrás a szukcessziós stádiumok megőrzése Folyó: parti zonáció megőrzése, ártér, természetes meder-dinamika Vizes élőhelyek rekonstrukciója, környezetvédelmi és természetvédelmi cél (Hanság, Hortobágy, Balaton-felvidék, Dráva mente, Kiskunság, stb.) Vízügyi célú létesítmények természetvédelmi értékelése (Kis-Balaton, Tisza-tó) Gyepek természetvédelmi kezelése Be nem avatkozás. Elsődleges, természetes gyepek (pl. sziklagyepek, üde láprétek) Legeltetés: Puszták (szikes, homok, lösz)védett kultúrfajták jelentősége (szürkemarha, racka, cigálya, mangalica stb.) A legeltetés módszerének hatása (tereléses, elkerítéses, villanykarámos) A legeltetés intenzitása (db állat/terület/idő), időzítése Legelőápolás (cserjék eltávolítása) Kaszálás. Magasfüvű láprétek, mocsárrétek, hegyi kaszálók A kaszálás időpontjának hatása (értékes növényfajok virágzásához, madarak fészkeléséhez igazítva). A kaszálás módszere: jobb a kézi, mint a gépi; menekülési lehetőség hagyása az állatok számára (haris). Felülvetés, műtrágyázás, locsolás kizárt. Fontos a természetes vízviszonyok fenntartása. Közepes diszturbancia hipotézis. A hagyományok nagy szerepe, kapcsolódó kultúrális értékek (néprajz!). Visszagyepesítés. Eredményes-e a kezelés? Csak gondosan tervezett, és kitartó monitorozással dönthető el!!! Kontroll, ismétlés, korrekt dokumentálás szükséges! Tegyük lehetővé a tapasztalatok átadását! Erdőgazdálkodás és természetvédelem Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. A természetközeli erdőgazdálkodás célja és feltételei. A természetszerű erdők kezelése a gyakorlatban. 8

9 Fafajmegválasztás erdősítés. Erdőhasználat. Termőhelyi mintázat, természetes folyamatok figyelembe vétele (természetes lékek, biogruppok, elegyfajok, odvas, kidőlt fák, stb.) Elegyes erdők kialakítása. Tájidegen fafajok alkalmazása, elegyítés őshonossal. Odvas fák, tövön száradt fák, facsonkok és elhalt, korhadó faanyag (nem kell kitakarítani, mert nem káros!). Idős facsoportok, fák, hagyásfacsoportok, hagyásfák megtartása (böhöncök). Cserjeszint védelme. Fragmentáció mérséklése (a fahasználat tájökológiai szempontú térbeli mintázata). Erdőszegélyek védelme. Talajélet fenntartása (vízvisszatartás, kíméletes közelítés, talajelőkészítés mellőzése) Mezőgazdaság és természetvédelem Ángyán József (2000): Válaszúton a mezőgazdaság Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) (Environmentaly Sensitive Areas, ESA) létrehozása Magyarországon. Célja: olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. A létrehozott ÉTT-re a természetvédelmi törvény természeti területekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program végrehajtása érdekében támogatás vehető igénybe. Természetvédelmi kezelési terv Általános információk. Leírás. Célkitűzések meghatározása (értékelés, lehetőségek) Gyakorlati célkitűzések, stratégiák és feladatok meghatározása Védett területek zónabeosztása 11. Élettelen természeti értékek. Tájvédelem. Élettelen természeti értékek típusai: Ex lege: víznyelő, barlang, forrás, láp, szikes tó, kunhalom, földvár (nemcsak élettelen!) Felszíni kőzet, annak lepusztulása, földtani alakzatok, ősmaradvány, ásvány, kőzet, rétegsor, gyűrődés, vetődés, vulkáni formák, karsztos formák, mozgó homokbuckák, gerinc, kilátópont, morotva, övzátonysor, gázló, vízesés, magaspart, szurdokvölgy, források, tavak, stb. Tulajdonságaik: helyhez kötöttek, át nem telepíthetők, meg nem újulók, helyre nem állíthatók, egyedi képződmények, sajátos élőhelyek Veszélyeztető tényezők: bányászat, barlangászat, leletgyűjtés, építkezés, földművelés, szennyezés 9

10 Tájvédelem A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt. A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát. A rezervátum szemlélet elvetése. Ecosystem management. Egyedi tájérték Az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek a társadalom számára jelentősége van. Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele nemzeti park igazgatóság feladata. Az egyedi tájértékek típusai: kultúrtörténeti értékek, biológiai tájértékek, földtudományi tájértékek: 12. Ökológiai gazdaságtan Az ökológiai gazdaságtan átfogóbb könyvelési rendszerei szerint az olyan köztulajdonú erőforrások mint a víz, a levegő, fajok és társulások használatát számításba kell venni mint költséget. Az externáliák internalizálása. Költség-haszon elemzés. Közvetlen használati érték (javak). Fogyasztói használati érték. Termelői használati érték. Közvetett használati érték. Nemfogyasztói használati érték. Potenciális érték. Létezési érték A természet által az emberiségnek nyújtott javak és szolgáltatások (Ecosystem goods and services) JAVAK (valódi piaci értékük van): táplálék, építőanyagok, gyógyhatású anyagok, nemesítési alapanyag, turizmus, üdülés SZOLGÁLTATÁSOK (valódi piaci értékük ritkán van): hidrológiai ciklus fenntartása; klímareguláció; víz és levegő tisztítás; az atmoszféra gázösszetételének fenntartása; haszonnövények megporzása, talajképződés és fenntartás; esszenciális tápanyagok körforgalma és tárolása; szennyezőanyagok megkötése, lebontása. 14. Oktatás, kutatás, idegenforgalom Környezeti nevelés Kinek a feladata? Mindenkinek (főleg: tanárok, természetvédők (NP!), civil szervezetek, média szakemberek) Célcsoportok: mindenki (az óvodásoktól a döntéshozókig) Milyen keretek között, hol? mindenhol (főleg: oktatási intézményekben, Nemzeti Parkokban, és a médiában) Óvoda (szokásrendszer, életvitel, élmény) 10

11 Általános iskola (Erdei Iskola Program: több napos kihelyezett speciális oktatás, tantárgyprogramok, pl. KÖRTE) Középiskola (diákközösségek önálló tevékenysége: feltárás, megoldási terv) Ökoiskolák magyarországi hálózata (fenntarthatóságra nevelés, helyi közösségek bevonása) Felsőoktatás (Minden szakterület képesítési követelményeiben jelenjenek meg a környezeti szempontok!) Kutatás és természetvédelem Természetvédelmi biológia: a természetvédelem háttértudománya (1978 óta létezik, küldetés vezérelt és multidiszciplináris) Alapkutatás. A természetvédelmi kezelő védett területen a házigazda szerepét tölti be: Etikai vonatkozások. Veszélyeztetett fajokkal, közösségekkel csak nagyon indokolt esetben szabad kísérletezni! Problémát jelent, hogy pontosan ezekről lenne szükség részletes információkra éppen védelmük érdekében, de a kutatás veszélyes lehet. Alkalmazott kutatások. Célja a feltárás, állapotfelmérés, monitorozás, a természetvédelem közvetlen kiszolgálása. Probléma orientált.. Minden természetvédelmi célú kezelésnél szükség lenne rá!. Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer. Társadalomtudományi kutatásokra is szükség van (szociológia, gazdaságtan, néprajz)! Turizmus és idegenforgalom A turizmusnak fontos szerepe van a tudatformálásban (nagy lehetőség). A turizmus nem károsíthatja a természeti értékeket! Csak fenntartható turizmus engedélyezhető! A természetvédelemnek és a helyi lakosságnak részesülnie kell az idegenforgalomból származó igen jelentős bevételből. A természetbe irányuló turizmus típusai és kezelésük (tömeg(es) turizmus, természetbarát turizmus). 11

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

TÁMOP F-14/1/KONV Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS. Mikó Józsefné Jónás Edit

TÁMOP F-14/1/KONV Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS. Mikó Józsefné Jónás Edit TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS Mikó Józsefné Jónás Edit Az állatok, különösen a gazdasági haszonállatok védelmére vonatkozó szabályok

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

/Kivonat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletből/

/Kivonat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletből/ A természetvédelmi hatósági eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak /Kivonat a 33/200 (XII. 27.) KvVM rendeletből/ Sorszám 3 37. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles természetvédelmi,

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A természetvédelem jogi szabályozása. Alkotmány Törvények Kormányrendeletek KvVM rendeletek

A természetvédelem jogi szabályozása. Alkotmány Törvények Kormányrendeletek KvVM rendeletek A természetvédelem jogi szabályozása Alkotmány Törvények Kormányrendeletek KvVM rendeletek A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/465/2009. Tervezet a Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi

Részletesebben

Vincze Péter: A természeti értékek védelmének lehetőségei

Vincze Péter: A természeti értékek védelmének lehetőségei Vincze Péter: A természeti értékek védelmének lehetőségei Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály Budapest 2015. szeptember

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései Európai környezet állapot és előretekintés 2015 Budapest, 2015. 06.01. Parrag Tibor, osztályvezető Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Csurgai Bence (DQBWSB) ELTE TTK Környezettan szak 2014.01.29 Konzulens: Dr. Farkas János Bevezetés Fajok eltűnése/kihalása Miért? Példafajok

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

Óraszám/hét: 2+0+0 Kreditszám: 3+0+0 Számonkérés módja: kollokvium

Óraszám/hét: 2+0+0 Kreditszám: 3+0+0 Számonkérés módja: kollokvium A tárgy neve: Természetvédelem Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Albert A tárgy oktatója: Dr. Tóth Albert Óraszám/hét: 2+0+0 Kreditszám: 3+0+0 Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja: Az ökológiai alapozású

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2014. május 9. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ A Fenntartható

Részletesebben

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Csőszi Mónika Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Táji örökségünk megőrzése 2015.02.03. Európai Táj Egyezmény Az egyezmény célja: Táj integrálása a szakpolitikákba

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 6. Természetvédelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A természetvédelem célja A természetvédelem olyan céltudatos, szervezett,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. ÉVI LIII. törvény a természet védelméről (1. rész) //2004.04.23. Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Védett természeti területek. Természetvédelem

Védett természeti területek. Természetvédelem Védett természeti területek Természetvédelem Védett természeti területek Alapfogalmak Az 1996. évi LIII. tv. alapján természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

Természetvédelem, vízgazdálkodás, mezőgazdaság, vidékfejlesztés. Együttműködés vagy konfliktus?

Természetvédelem, vízgazdálkodás, mezőgazdaság, vidékfejlesztés. Együttműködés vagy konfliktus? Természetvédelem, vízgazdálkodás, mezőgazdaság, vidékfejlesztés Együttműködés vagy konfliktus? Takács Gábor dr. Ambrus András Burda Brigitta Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság BNPI természeti értékek

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)

Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) www.lithosphera.hu; www.bnpi.hu 1 nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, 14 természetvédelmi terület, közel 128.280 hektár Ex lege védett területeink kiterjedése

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény

1996. évi LIII. törvény A lekérdezés (idõgép) napja: 1998.12.17. 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérõl Az Országgyûlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan

Részletesebben

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is!

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is! Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben