CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA"

Átírás

1 Comenius Egyéni diákmobilitás program CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA A biztosítási program kezelıje: MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, Rue Villeneuve Clichy Cedex, France Tel.: +33 (0) A jelen útmutató kivonat az Európai Bizottság által a Comenius Egyéni diákmobilitás program javára kötött, az AXA Csoport biztosítónál jegyzett, EAC sz. csoportos biztosítási kötvény általános feltételeibıl. A tájékoztató semmilyen esetben nem bír kötelezı erıvel a biztosító, az Európai Bizottság illetve a biztosítási programot kezelı MSH INTERNATIONAL szervezetre nézve. A szerzıdı felekre kizárólag a szerzıdésben és az útmutató kézikönyvben foglaltak az irányadóak. 1 MSHP-GI-35-V1

2 TARTALOMJEGYZÉK Ki részesülhet a Comenius biztosítási programjában?... 3 A biztosítási program hatálya és idıtartama... 4 Az egészségügyi költségek biztosítása... 5 On-line szolgáltatások, hogy megkönnyítsük az életét... 7 A költségek megelılegezésének elkerülése... 8 A visszatérítés elutasításának elkerülése... 9 Útmutatás a visszatérítésekhez Hazaszállítási segítségnyújtás (Assistance) Maradandó egészségkárosodás és juttatás elhalálozás esetén Polgári jogi felelısségbiztosítás

3 1 KI RÉSZESÜLHET A COMENIUS BIZTOSÍTÁSI PROGRAMJÁBAN? A Comenius Egyéni diákmobilitás programban részt vevı diákok egy speciálisan rájuk szabott csoportos biztosítási program kedvezményezettjei, amely biztosítja ıket a nemzetközi mobilitásban való részvételük idıtartamára. A biztosítás ingyenesen áll a Comenius-diákok rendelkezésére. Az Európai Bizottság teljes egészében fedezi ennek a biztosításnak a költségeit. A biztosítási program célja, hogy hozzáférést biztosítson az Ön számára egy biztosítási hálózathoz, amely orvosi vagy fogorvosi probléma, egészségkárosodás vagy felelısségbiztosítási kérdés esetén segítséget nyújt. Az AXA Csoport és az MSH INTERNATIONAL szerepe abban áll, hogy biztosítsa az Ön számára a hatékony biztosítási szerzıdés pénzügyi biztonságát, a tartósan külföldön tartózkodó csoportok speciális igényeire szabott adminisztratív szolgáltatásokat, valamint egy 200 országban összesen 33 diszpécserközponttal és orvosi címmel rendelkezı segítségnyújtó hálózat információs, szakorvos-közvetítıi és hazaszállítási szolgáltatásait. Ön általában az MSH INTERNATIONAL munkatársaival fog kapcsolatba kerülni, kivéve a hazaszállítási és segítségnyújtási ügyeket, amelyeket az AXA ASSISTANCE munkatársai kezelnek. A COMENIUS biztosítási programja a következıket foglalja magában: Egészségügyi költségek Hazaszállítási segítségnyújtás (Assistance) Megelızés: Maradandó egészségkárosodás és biztosítási összeg elhalálozás esetén Polgári Jogi Felelısségbiztosítás Minden Comenius-diák jogosult a biztosításra, de csak abban az esetben válik biztosítottá, ha a Comenius-diák (és kiskorúak esetén törvényes képviselıik), valamint a küldı iskola vagy a nemzeti iroda kitölti és aláírja a csoportos biztosítási program jelentkezési formanyomtatványát. Az MSH INTERNATIONAL visszaigazolja a diák felvételét a küldı iskolának, valamint a Comenius-diákot kiküldı nemzeti irodának. A biztosítás a világ minden országára, a nap 24 órájában érvényes, a saját lakhelyrıl a fogadó országba való elindulás napjától az egyéni mobilitási idıszak letelte utáni második hónap végéig. Ez a meghosszabbítás kizárólag a Comenius Egyéni diákmobilitással kapcsolatos tevékenység közvetlen meghosszabbítására érvényes, ugyanazon feltételekkel, mint a Comenius Egyéni diákmobilitás idején. A biztosítás vonatkozik továbbá az indulást megelızı kötelezı felkészítı alkalmak, valamint a visszatérést követı nyomon követési tevékenységek idıtartamára is. Amennyiben a mobilitási idıszak utánra nincs érvényes biztosítása, biztosított maradhat legfeljebb hat hónapos idıtartamra, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a Comenius Egyéni diákmobilitással kapcsolatos tevékenység idején, kizárólag a fogadó országban. A meghosszabbítás teljesen szabadon választható, és a biztosítási díjat teljes egészében elıre kell megfizetnie a diáknak vagy törvényes képviselıinek. A Comenius biztosítási program pénzneme az euró (EUR), de bármely más pénznemben kiállított számlák benyújthatók. Az egészségügyi költségek megtérítése általában a diák által a jelentkezési formanyomtatványon feltüntetett pénznemben történik. Jó tudni A bejelentkezés érvényesítése után személyes Comenius biztosítási-segélynyújtási azonosító kártyát kap. A kártyán az Ön vezeték- és keresztneve, biztosítási ügyfélszáma (COM + 6 számjegy formában), ügyfélazonosítója és jelszava (mely utóbbival bejelentkezhet a honlap ügyféloldalán), továbbá az MSH INTERNATIONAL elérhetıségei vannak feltüntetve. A kártya megkönnyíti a kapcsolatfelvételt és az adminisztratív ügyintézést az egészségügyi szervezetekkel. 3

4 2 A BIZTOSÍTÁSI PROGRAM HATÁLYA ÉS IDİTARTAMA Hatály A Comenius biztosítási programban való tagság a küldı iskola vagy a nemzeti iroda által az on-line felületen való regisztráció napjától fogva, valamint a megfelelıen kitöltött, aláírt jelentkezési formanyomtatványnak az MSH INTERNATIONAL szervezethez történı beérkezését követıen lép hatályba. Idıtartam A Comenius biztosítás idıtartama minden egyes diák esetében azzal a dátummal szőnik meg, melyet a küldı iskola vagy a nemzeti iroda az internetes jelentkezési rendszerben közölt az egyéni diákmobilitás befejezési dátumaként. Az egészségügyi költségekre vonatkozó biztosítás meghosszabbításában a következı feltételek mellett részesül: Az egyéni diákmobilitás befejezése után a biztosítás automatikus, ingyenes meghosszabbításában részesül 2 hónapra, Comenius Egyéni diákmobilitással kapcsolatos tevékenysége közvetlen meghosszabbításaként. Figyelem, a segélynyújtási biztosítás a küldı országra nem alkalmazható! Tetszılegesen választható meghosszabbítás a 2 hónapos, ingyenes biztosítási idıszak után A 2 hónap ingyenes biztosítási idıszak leteltét követıen, amennyiben nem rendelkezik egyéb biztosítással, lehetısége van meghosszabbítani szerzıdését maximum hat hónapra, kizárólag a fogadó országra szóló érvényességgel. A meghosszabbítás tetszılegesen választható, a biztosítási díjat teljes egészében az adott Comenius-diáknak vagy törvényes képviselıjének kell megfizetnie a meghosszabbítani kívánt idıszak kezdete elıtt. A meghosszabbított biztosítás idıtartama rögzített és végleges. A meghosszabbítás a teljes biztosítási díj beérkezését követıen (diákonként 26,50 EUR / hó) lép érvénybe, mely banki átutalással vagy euróban kiállított csekkel egyenlíthetı ki az MSH INTERNATIONAL javára. A biztosítás meghosszabbítására irányuló szándékát egy hónappal a 2 hónapos ingyenes biztosítás lejárta elıtt kell jeleznie az MSH INTERNATIONAL szervezetnek, az alábbi címen: MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France cím: Telefon: + 33(0) Fax: + 33 (0) Nyomon követési tevékenységek Az egyéni diákmobilitás befejeztét követı 6 hónapban nyomon követési tevékenységeket végezhet a küldı országban. Ahhoz, hogy a biztosítás erre az esetre is érvényes legyen, a küldı iskolának, a fogadó iskolának, vagy a nemzeti irodának közölnie kell az MSH INTERNATIONAL szervezettel az címen az alábbi adatokat: A diák vezeték- és keresztneve A nyomon követési tevékenységre szóló felkérés másolata Az elızı Comenius biztosítási kötvény száma Az eredeti biztosítás kezdetének dátuma A biztosítás új idıszaka A nyomon követési tevékenységnek helyszínt adó ország 4

5 3 AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÁSA A biztosítás a következı költségeket téríti meg: a világ bármely országában felmerülı kórházi, sebészeti, orvosi és fogászati kezelési költségek, feltéve, hogy ezeket a kezeléseket és/vagy ellátásokat a helyi egészségügyi hatóságok a betegség, a sérülés vagy a terhesség kezelése szempontjából elengedhetetlennek minısítik, és nyújtásukról képzett egészségügyi személyzet gondoskodik az engedélyében megjelölt területeken belül (a szakma gyakorlására az adott országban vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb rendelkezések tiszteletben tartásával). Az egészségügyi költségeket a biztosító csak abban az esetben téríti meg, ha az orvosi vagy fogorvosi ellátások: a tüneteknek és a diagnózisnak megfelelnek, szükségesek és alkalmasak a betegség, sérülés vagy terhesség kezelésére, illetve a költségek ésszerő határokon belül maradnak és valósak. Az egészségügyi kiadások megtérítésére az Ön rendelkezésére álló, valamely társadalombiztosítási szerv vagy egy másik biztosítás által nyújtott esetleges szolgáltatások kiegészítéseként kerül sor. Rendelkeznie kell Európai Egészségbiztosítási Kártyával, amelynek segítségével visszaigényelheti a küldı vagy a fogadó ország társadalombiztosítási szerveitıl a helyben felmerülı egészségügyi költségeit. Ez a kártya névre szóló, ingyenes és 1 évig érvényes. A biztosító vállalja egészségügyi költségeinek megtérítését, amennyiben ezek az ésszerő és megszokott keretek között maradnak, a 6. oldalon található táblázatban felsorolt felsı összeghatárokig. Mit jelent, hogy ésszerő és megszokott? Az ésszerő és megszokott kifejezés az abban az országban érvényes orvosi gyakorlathoz viszonyítva értendı, ahol az egészségügyi ellátást nyújtják (kezelés típusa, a gondozás és a felszerelések minısége, földrajzi régió és ország). Azoktól a törvénykezési normáktól, valamint a hivatkozott vagy osztályozott tevékenységekre és kezelésekre vonatkozó díjszabástól függ, melyek az adott országban érvényesek. Gyakorlati információk az Expat Health weboldalon Ne feledje el tanulmányozni a tanácsadó orvosaink által javasolt intézmények és kezelıorvosok listáját az internetes honlapunk ügyféloldalán: A biztosított személy szabadon választhatja meg a kezelést végzı orvost, illetve egészségügyi intézményt. 5

6 4 A BIZTOSÍTÁSOK ÉS A VISSZATÉRÍTÉSEK ÖSSZEGE EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSOK KÓRHÁZI ELLÁTÁS Kórházi ágy költségei, beleértve a szülésznı és az orvos honoráriumát is szülés és császármetszés esetén Sebészeti és altatóorvosi beavatkozások intenzív osztályon Mőtıszobai költségek Konzultációk, vizitek, kontroll Egészségügyi kisegítı szolgáltatások (beleértve a gyógytornászt és a szerzıdéses ápolónıt) Labor- és diagnosztikai vizsgálatok Röntgen / sugárterápia / kemoterápia Vényre felírt gyógyszerköltségek Szállítás mentıvel JÁRÓBETEG-KEZELÉS KÖLTSÉGEI Általános és szakorvosi konzultációk, vizitek Sebészeti beavatkozások Egészségügyi kisegítı szolgáltatások (beleértve a gyógytornászt és a szerzıdéses ápolónıt) Labor- és diagnosztikai vizsgálatok Röntgen / sugárterápia / kemoterápia Vényre felírt gyógyszerköltségek Sebészet és járóbeteg ellátás kórházban Mentı TERHESGONDOZÁS KÖLTSÉGEI A terhesgondozással összefüggı napidíjak és egészségügyi honoráriumok FOGÁSZATI KÖLTSÉGEK Sürgıs fogászati gyógykezelés, beleértve az állagmegóvási alapellátást, a szájsebészeti és diagnosztikai beavatkozásokat Az elindulás elıtt megkezdett fogszabályozás nyomon követése Balesetet követı fogászati protézisek SZEMÉSZET Orvos által felírt szemüveg vagy kontaktlencse cseréje törés, elvesztés vagy lopás esetén A BIZTOSÍTÁSOK ÖSSZEGE A valós költségek 100%-a A valós költségek 100%-a A valós költségek 100%-a A valós költségek 100%-a A valós költségek 100%-a, a kinttartózkodás egész idıtartamára diákonként legfeljebb 600 EUR értékben A valós költségek 100%-a, a kinttartózkodás egész idıtartamára diákonként legfeljebb 150 EUR értékben Kivételek A Comenius biztosítási programja nem fedez bizonyos orvosi és fogorvosi költségeket: az egészségügyileg nem szükséges beavatkozásokat, például esztétikai kezeléseket, plasztikai mőtéteket, a vény nélkül vásárolt gyógyhatású készítményeket, valamint a kórházi tartózkodás során keletkezett személyes jellegő költségeket (telefon, tévé, újság, stb.), a gyógyhatású készítményeket, a hidroterápia és gyógyfürdı kúrák költségeit, az olyan kórházi vagy orvosi költségeket, amelyek nyilvánvalóan túl magasak vagy más módon szokatlanok, elutasíthatja a biztosító, vagy csak részlegesen téríti meg, a fogszabályozást, kivéve, ha azt a küldı országban kezdték meg. 6

7 5 ON-LINE SZOLGÁLTATÁSOK..., HOGY MEGKÖNNYÍTSÜK AZ ÉLETÉT Az MSH INTERNATIONAL az Ön rendelkezésére bocsát egy erre a célra létrehozott, biztonságos hozzáférést a honlapján: Így néhány kattintással elérhet számos szolgáltatást: megtekintheti és módosíthatja személyes adatait (postai cím, fogadó ország, cím stb.), kinyomtathatja biztosításai kivonatát, kinyomtathatja személyre szóló biztosítási kártyáját, igazolást kérhet a biztosításáról, on-line kitöltheti és kinyomtathatja visszatérítési igényléseit az egészségügyi költségeket illetıen, kérelmezheti a költségek fedezését kórházi tartózkodás vagy terhesség esetén, hogy elkerülje a költségek megelılegezését, megtekintheti azon visszatérítési igénylések alakulását, melyeket on-line kérelmezett, megtekintheti az utolsó 24 hónapban történt elszámolásokat, hozzáférhet az Expat Health információs weboldalhoz, és így: utazhat és egészséges maradhat: egészségügyi helyzet országonként részletezve, elengedhetetlen oltások stb. a világ bármely pontján kereshet a közelben orvost, kórházat, stb.: a keresett ország és szakterület szerint az orvosok és intézmények adatai, a beszélt nyelvek, a kórházakban rendelkezésre álló szolgáltatások stb. hozzájuthat negyedéves hírleveleinkhez, megtudhatja biztosításkezelıje elérhetıségeit. Jó tudni Ne feledje el feltüntetni vagy frissíteni címét a Jelenlegi helyzet/your Details menüpontban. Így értékes információkhoz juthat, például: es értesítés az on-line leadott visszatérítési kérelem megérkezésérıl es értesítés arról, hogy megtörtént egy újabb visszatérítés, és az a weboldalon megtekinthetı információküldés aktuális híreinkkel (új szolgáltatások, eljárások, hírlevelek stb.) 7

8 6 A KÖLTSÉGEK MEGELİLEGEZÉSÉNEK ELKERÜLÉSE Azért, hogy elkerülje a költségek megelılegezését, az MSH INTERNATIONAL rendelkezésére bocsátja közvetlen költségvállalási szolgáltatását, amely a világon bárhol olyan kórházi tartózkodás vagy ellátás esetén érvényes, melynek költsége több mint 400 EUR. Kórházi tartózkodás esetén Felvállaljuk, hogy közvetlenül a kórházi intézménynél rendezzük egészségügyi költségeit, egészségügyi biztosításának megfelelıen. Önnek csakis a biztosítás által nem fedezett költségeket kell rendeznie. Ennek az eljárásnak, mely igen népszerő az USA és Ázsia területén, PRECERTIFICATION az angol elnevezése. Jó tudni Ne feledkezzen meg arról, hogy a kórházi intézményekben bemutassa személyre szóló kártyáját ez megkönnyíti a kapcsolattartást az adminisztratív teendık során. Elıre tervezett kórházi beutalás Vegye fel velünk a kapcsolatot legalább 10 nappal kórházi beutalása elıtt. Megtesszük a szükséges lépéseket a kórháznál, és igazolást küldünk Önnek a kórházi költségek vállalásáról. Jó tudni Költségátvállalási kérelmét töltse ki közvetlenül on-line, a Költségátvállalási kérelem / Precertification and Direct Payment Request menüpontban, a weboldalunkon. Sürgısségi kórházi ellátás Menjen közvetlenül a kórházba. Mutassa fel személyre szóló kártyáját a kórház felvételi részlegén, és kérje, hogy lépjenek kapcsolatba velünk, legkésıbb a felvételt követı 72 órán belül. Az MSH INTERNATIONAL ezután igazolást küld nekik a kórházi költségek vállalásáról. A 400 EUR feletti ellátások esetén Elıször kérelmeznie kell az MSH INTERNATIONAL elızetes beleegyezését. Amennyiben a kérelem pozitív elbírálás alá esik, a továbbiakban intézkedünk az ellátások közvetlen kifizetésérıl. Ld. a következı fejezetet az elızetes beleegyezésre vonatkozó kérelem formai követelményeirıl. 8

9 7 A VISSZATÉRÍTÉS ELUTASÍTÁSÁNAK ELKERÜLÉSE A 400 eurót meghaladó költségek, valamint az alább felsorolt ellátások valamelyikének igénybevétele esetén mindenképpen szükséges az MSH INTERNATIONAL elızetes jóváhagyása: Kórházi tartózkodás és sebészet, Szülés, Minden olyan gyógyászati kezelés, amely öt vagy annál több orvosi vizitet igényel, Szájsebészeti beavatkozás, fogászati koronák és fogászati ellátás, amennyiben a várható költség 600 EUR felett van. Az elızetes jóváhagyáshoz csupán az MSH INTERNATIONAL munkatársaihoz kell fordulnia Küldje el nekünk a kezelési tervet, csatolva a kezelést felíró orvos beutalóját, a röntgenfelvételeket és/vagy egy részletes árajánlatot. Teljes kérelmének beérkezésétıl számítva 72 órán belül választ adunk, pontosan meghatározva a visszatérítés feltételeit. Amennyiben kívánja, intézkedünk a közvetlen kifizetésrıl a kórházi intézménynél vagy a kezelıorvosnál. 9

10 8 ÚTMUTATÁS A VISSZATÉRÍTÉSEKHEZ A járóbeteg ellátás költségei esetében (orvosi rendelés, gyógyszertár, laborvizsgálatok, illetve fogorvosi és szemészeti ellátások is) 1 ELİSZÖR RENDEZNIE KELL A KÖLTSÉGEKET 2 KITÖLTENIE A VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELMET Visszatérítési kérelmét töltse ki közvetlenül a weboldalunk, a ügyféloldalán, a Visszatérítési kérelem / Fill out a Claim Form menüpontban. Ellenırizze figyelmesen saját adatait (például személyes adatok, ) és szükség esetén módosítsa ezeket. Minden ellátásra vonatkozó kiadás esetében fel kell tüntetni a dátumot, rövid leírást kell adni és meg kell jelölni a kezelt betegség vagy sérülés jellegét, illetve az országot, ahol az ellátás történt, feltüntetve a kifizetett összeget és a pénznemet, valamint a kezelıorvos, illetve az intézmény nevét. Miután leellenırizte és jóváhagyta a kitöltött kérelmet, kérjük, nyomtassa ki és írja alá. Figyelem! Amennyiben Ön biztosított a hazája vagy a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerében (esetleg egyéb biztosítónál), vagy ha birtokában van az európai egészségbiztosítási kártya, visszatérítési igényét elıször ezekhez a szervekhez kell benyújtania, mielıtt beadná visszatérítési kérelmét az MSH INTERNATIONAL szervezetéhez. Ebben az esetben a visszatérítési kérelemhez az összes számla másolatát, valamint az elsı szervezet által kiállított részletes elszámolás eredetijét kell csatolni. Amennyiben a helyi társadalombiztosítási rendszer bármilyen okból elutasítja visszatérítési kérelmét, annak ellenére, hogy rendelkezik az európai egészségbiztosítási kártyával, nyújtsa be kérelmét az MSH INTERNATIONAL szervezetéhez egy rövid levelet csatolva, melyben elmagyarázza, miért utasították el korábbi kérelmét, valamint küldje el a helyi társadalombiztosító szerv elutasító levelének másolatát is. Jó tudni Az on-line benyújtott visszatérítési kérelmek bekerülnek a rendszerbe és 2 évig megtekinthetık az ügyféloldalon, a Beadott kérelmek / Your Claims menüpontban. 10

11 3 MAJD ELKÜLDENI NEKÜNK AZ ELLÁTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMET Ne feledje el mellékelni az orvosi receptek, az orvosi díjakat igazoló dokumentumok és számlák eredeti példányát. Az iratokon szerepelnie kell a beteg vezeték- és keresztnevének, a kezelés dátumának, a kezelıorvos vagy kórház, laboratórium, illetve gyógyszerész nevének, címének és telefonszámának. Az egyszerő pénztári blokkokat, amelyek nem tartalmazzák ezeket az adatokat, a biztosító nem fogadja el. A Franciaországban végzett ellátások esetében be kell küldeni a társadalombiztosítás egészségügyi ellátási nyomtatványát és az öntapadó címkéket is (a gyógyszerek esetében). A szemészeti, gyógyszertári költségek és laboratóriumi vizsgálatok esetében a számlákhoz mellékelni kell az ellátásokat felíró orvos eredeti receptjét is. Ennek hiányában kiegészítı igazolásokat kérhetünk, ami meghosszabbíthatja kiadásainak visszatérítési idejét. Gyakorlati tanács Készítsen fénymásolatokat minden elküldött iratról. Jó tudni MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France cím: Telefon: + 33 (0) Fax: A visszatérítési kérelem megfelelı beérkezésérıl ben küldünk tájékoztatást. 4 MI VÉGREHAJTJUK A VISSZATÉRÍTÉST A visszatérítendı összeget csekken vagy banki átutalással fizetjük ki az Ön által választott számlára, a bankszámlájának megfelelı pénznemben. Jó tudni Nem terheli Önt banki átutalási költség a számla szokásos fenntartási költségein túl, valamint a közvetítı bankok költségén kívül, amennyiben számlája pénzneme nem azonos azzal a helyi pénznemmel, melyet a bankszámlája megnyitásának helyén használnak. Amennyiben bankszámlája pénzneme nem ugyanaz, mint amelyen a költségek felmerültek, akkor a visszatérítések számítása során használt átváltási érték az lesz, amelyet a Natixis Bank az ellátások végrehajtásának dátumát megelızı hónap utolsó napján tett közzé. Megj. A banki adatai, melyek a Jelenlegi helyzet / Your Details menüpontban tekinthetık meg, biztonsági okokból on-line nem módosíthatók. A visszatérítési elszámolások részleteinek megtekintése Lépjen be a weboldalon az ügyféloldalára, az Elszámolások / Your Reimbursement Notices menüpontba, ahol megtekinthetık az utóbbi 24 hónap adatai. Jó tudni Automatikus értesítést kap ben, amint megtekinthetı egy újabb elszámolás. 11

12 9 HAZASZÁLLÍTÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (ASSISTANCE) Az ügyfelek számára a szolgáltatások teljes skáláját ajánljuk, beleértve az egészségügyi okokból történı hazaszállítást, az orvosi információnyújtást, az orvosi és fogorvosi ellátást biztosító szakemberek felderítését, létfontosságú receptek elküldését, a nagykorú biztosítottak számára óvadék és ügyvédi költségek megelılegezését, valamint jogi védelmet, a személyazonossági iratok és utazási jegyek pótlását. Semmilyen költséget ne vállaljon az AXA Assistance elızetes jóváhagyása nélkül. Az AXA ASSISTANCE kötelezi magát az összes lehetséges eszköz mozgósítására a vállalt segítségnyújtás teljesítése érdekében. Az AXA ASSISTANCE nem vállal felelısséget a szolgáltatás a következı eseményekbıl kifolyólag adódó késedelméért, illetve ellehetetlenüléséért: polgárháború vagy hadüzenetet követı vagy anélküli nemzetközi háború, általános mozgósítás, emberek és eszközök hatósági lefoglalása, szervezett szabotázs- vagy terrorakciók, valamint súlyos társadalmi konfliktusok, úgymint sztrájkok, zavargások, népi megmozdulások, tömeges elbocsátás, továbbá természeti csapások, radioaktív hatás, illetve minden egyéb vis major, amely lehetetlenné teszi a szerzıdés végrehajtását. A szolgáltatások leírása SZOLGÁLTATÁSOK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Egészségügyi hazaszállítás Pszichológiai segítségnyújtás külföldön bekövetkezett traumatikus eseményt követıen (terrorcselekmény, polgár- vagy nemzetközi háború, zavargások vagy természeti katasztrófák, fizikai fenyegetéssel járó agresszió vagy súlyos családi esemény) Utazási jegy biztosítása egy közeli hozzátartozó számára a kiskorú* Comeniusdiák kórházi beutalása esetén * : nagykorú diák esetén a kórházi beutalás minimális idıtartamának 5 egymást követı napnak kell lennie Utazási jegy biztosítása a szülık számára a Comenius-diák halála esetén; az utazási költségek és a szállásköltség fedezése Korábbi visszautazás egy közeli hozzátartozó halála vagy legalább 5 napot igénylı kórházi beutalása esetén A holttest hazaszállítása, temetkezési elıkészületek, felravatalozás, koporsó költsége A temetés, a szertartás és az elhantolás és/vagy hamvasztás megszervezése és költségeinek fedezése Gyógyszerek küldése külföldre vagy szemüveg és kontaktlencse cseréje külföldön Csomagok elvesztése vagy ellopása UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Hivatalos iratok vagy utazási jegyek elvesztése és ellopása Jogi segítségnyújtás külföldön a nagykorú biztosítottak számára Óvadék megelılegezése Sürgıs üzenetek átadása A BIZTOSÍTÁSOK ÖSSZEGE A valós költségek 100%-a Pszichológus biztosítása és két telefonos konzultáció költségeinek fedezése Menettérti utazás, valamint a szállásköltségek, 80 EUR / éj / fı korláttal, maximum 6 éjszakára Menettérti repülıjegy turistaosztályon és/ vagy menettérti vonatjegy 1. osztályon Menettérti jegy repülıre vagy vonatra, 3 egymást követı, hotelben töltött éjszaka, 80 EUR / éj / fı erejéig Menettérti repülıjegy turistaosztályon és/vagy menettérti vonatjegy 1. osztályon A holttest szállítási költségének 100%-a. a koporsó költségének fedezése 800 EUR erejéig A költségek fedezése 1000 EUR erejéig Megszervezés és a szállítási költségek fedezése Diákonként EUR erejéig, visszatérítési igényenként 75 EUR levonással Esetenként EUR megelılegezése a legszükségesebbek beszerzésére, segítségnyújtás az iratok pótlásához és a közvetlen költségek visszatérítése 150 EUR erejéig Ügyvédi költségek EUR erejéig Elıleg EUR erejéig Telefonos szolgáltatás Az AXA ASSISTANCE által elvégzett hazaszállítás után az egészségügyi költségeket az MSH INTERNATIONAL fedezi a Comenius egészségügyi biztosításban meghatározott keretek között. 12

13 Kivételek Minden biztosításra vonatkozó kivételek: A biztosított személy által az AXA ASSISTANCE elızetes beleegyezése nélkül viselt költségek, Az éttermi költségek, Taxi költségek, kivéve a szerzıdésben megjelölt eseteket, A biztosított személy által szándékosan okozott károk, kivéve az öngyilkosságot vagy öngyilkossági kísérletet, A versenyszerő sportoláshoz és edzéshez köthetı balesetek, Hegyekben vagy tengeren eltőntek keresési és mentési költségei, Bármely más költség, amely nem szerepel a térített szolgáltatások között. Bármilyen csalás, hamisítás vagy hamis tanúzás automatikusan a biztosítás és a segítségnyújtás semmisségét vonja maga után. Egészségügyi kivételek: Függetlenül az egészségügyi költségfedezettıl, az AXA ASSISTANCE nem téríti az alábbi egészségügyi helyzetek költségeit: kisebb betegségek vagy sérülések, amelyek helyileg kezelhetık, folyamatban levı kezelés, még véget nem ért lábadozás, olyan betegség felügyelete és/vagy kezelése, amelynek ellátása már a Comenius-diák a fogadó országba történı elutazása elıtt be volt ütemezve, hazaszállítást eredményezı betegség esetleges további orvosi ellátása (ellenırzések, kiegészítı kezelések, visszaesés), diagnosztikai vizsgálatok (megelızés, ellenırzés, stb.), a terhesség, kivéve a váratlan komplikáció esetét, de minden esetben a hatodik hónap utáni idıszakban tartó terhesség és bármely esetleges komplikáció a 6. hónap után, a mesterséges megtermékenyítéssel létrejött terhesség, az önkéntes terhességmegszakítás, az idejében történı szülés, a plasztikai sebészeti beavatkozás. 13

14 Kapcsolatfelvétel az AXA Assistance-szal SÜRGİSSÉG ESETÉN 1. Vészhelyzetben vagy potenciális életveszély esetén haladéktalanul lépjen kapcsolatba a helyi mentıkkel/orvosokkal/kórházzal/tőzoltókkal/rendırséggel a közvetlen veszély elhárítása érdekében. Az AXA Assistance nem tudja helyettesíteni a helyi vagy nemzeti sürgısségi mentı vagy rendırségi szolgálatokat. 2. Ezt követıen hívja fel az AXA Assistance párizsi hívószámát: + 33 (0) Comenius-diákként jelentkezzen be, közölje a Comenius biztosítási kártyáján található számot, majd adja meg a következı információkat: a nevét és a telefonszámot, ahonnan hív, a hívást kiváltó probléma rövid leírását, az addig foganatosított intézkedéseket, valamint, hogy hol található Ön a beszélgetés pillanatában, adott esetben a kezelı orvos nevét és telefonszámát. 4. Kövesse az AXA Assistance orvosi munkatársainak utasításait. A fenti utasítások orvosi vészhelyzetre vonatkoznak. AMENNYIBEN NEM ÁLL FENN VÉSZHELYZET Amennyiben nem áll fenn vészhelyzet, hívja fel az AXA Assistance munkatársait a fenti számon, adja meg nekik nevét és az azonosító számát (ami a Comenius biztosítási kártyáján található), és mondja el, milyen szolgáltatásra van szüksége. t is küldhet a következı címre: 14

15 10 MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ÉS JUTTATÁS ELHALÁLOZÁS ESETÉN A biztosítás által fedezett idıszakra két további elıvigyázatossági opció is érvényben van: a Maradandó egészségkárosodás betegség vagy baleset következtében, illetve a Életbiztosítás opció. A szolgáltatások biztosítása és összege BIZTOSÍTÁSOK MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS BETEGSÉG VAGY BALESET KÖVETKEZTÉBEN Biztosítási átalánydíj kifizetése, amennyiben teljes vagy részleges, tartós egészségkárosodás ér egy Comenius-diákot baleset vagy betegség következtében, ha az egészségkárosodás mértéke legalább 20%-os. ÉLETBIZTOSÍTÁS A Comenius-diák elhalálozása esetén kifizetett biztosítási díj ÖSSZEGEK A kifizetett biztosítási átalánydíj az egészségkárosodás mértékének megfelelı, és legfeljebb EUR EUR Az életbiztosítás kedvezményezettjei Tipikus rendelkezés A juttatás kifizetése a biztosított sajátos rendelkezésének hiányában a felmenık számára egyenlı arányban történik, vagy ennek hiányában az örökösök számára egyenlı arányban. Speciális rendelkezés A diák bármikor átadhat az MSH INTERNATIONAL részére egy ettıl eltérı, speciális rendelkezést tértivevényes postai küldeményben. Amennyiben a diák több kedvezményezettet jelöl meg, és valamelyikük elhalálozik, a neki járó juttatást a többi kedvezményezett a saját részük arányában elosztva kapja meg. Semmissé válik azonban a speciális rendelkezés, és a tipikus rendelkezés alkalmazására kerül sor: ha a kedvezményezett, illetve a biztosított által megjelölt kedvezményezettek közül mindenki korábban halálozik el, ha ugyanazon esemény során és megállapíthatatlan sorrendben halálozik el a biztosított és a biztosított által megjelölt kedvezményezett vagy kedvezményezettek közül mindenki, ha a biztosított hazájában a hatályos törvények által biztosított teljes jogképesség megvonására kerül sor. A biztosított beleegyezése A kiskorú, de 12. életévét betöltött biztosítottnak személyesen, írásban kell beleegyeznie az életbiztosítás megkötésébe, amennyiben rendelkezik a szülıi jogkörrel rendelkezı személy (apa vagy anya) vagy a gyámja jóváhagyásával. Kizárások A maradandó egészségkárosodás esetén fizetendı juttatás nem vonatkozik az alábbi esetekre: az önmagának szándékosan okozott sérülések, kivéve az öngyilkossági kísérlet következményeit, amelyekre a jótállás érvényes, polgárháború és háború, lázongások, verekedés, terrorcselekmények, amelyekben a biztosított személy aktívan részt vett, kivéve azokat az eseteket, amikor jogos önvédelemrıl vagy veszélyben lévı ember megmentésérıl van szó, atommaghasadás. 15

16 Hogyan kérelmezheti a szolgáltatások kifizetését Az MSH INTERNATIONAL részére a kárt követıen legkésıbb 12 hónapon belül postázni kell a szolgáltatások utáni kifizetési kérelmet. MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, Rue Villeneuve Clichy Cedex, France cím: Telefon: + 33 (0) Fax: + 33 (0) A kérelemhez a következı iratokat kell mellékelni: BALESETBİL vagy BETEGSÉGBİL SZÁRMAZÓ MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS (legalább 20%-os egészségkárosodás) esetén A káreset bejelentést, amely tartalmazza a káreset napját, helyét és bekövetkeztének körülményeit, Orvosi igazolást, amely részletesen leírja a sérüléseket és ezek lehetséges következményeit, A biztosított személy egészségi állapotának stabilizálódását követıen a kezelıorvos által kiállított, teljes vagy részleges rokkantságot igazoló igazolásokat, és minden más dokumentumot, amelyek alapján pontosan megállapítható állapota és rokkantságának mértéke (a biztosítótársaság fenntartja magának a jogot, hogy saját költségére orvosi szakvizsgálatnak vesse alá a biztosított személyt). ELHALÁLOZÁS A biztosított személy halotti anyakönyvi kivonata, A biztosított személy születési anyakönyvi kivonata vagy anyakönyvi napló a széljegyzetekkel együtt vagy bármely hasonértékő irat, A kedvezményezettek státuszát és jogosultságát igazoló iratok, adott esetben az illetékes jogi hatóság által kiállított közhivatali tanúsítvány, Az elhalálozás okát feltüntetı orvosi igazolás, adott esetben a rendırségi vagy csendırségi jegyzıkönyv másolata. Természetesen Ön bármikor felveheti a kapcsolatot az MSH INTERNATIONAL munkatársaival, hogy megérdeklıdje, egy adott káresetet fedez-e a biztosítás. Az MSH INTERNATIONAL munkatársai segítséget nyújtanak a biztosítónak benyújtandó kérelem elıkészítésében. 16

17 11 POLGÁRI JOGI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS A polgári jogi felelısségbiztosítás keretében a biztosító védelmet nyújt Önnek az Ön polgári jogi felelısségének pénzügyi következményei ellen a diák által harmadik félnek okozott testi sértés, tulajdon megrongálása, valamint az ebbıl adódó anyagi veszteség esetén, a Comenius Egyéni diákmobilitás idejére, mind a civil életében, mind a tanulmányai során, feltéve, hogy ezeket más biztosítás nem fedez. A pontos rendırségi meghatározások fenntartásával a fogalmakon a következıket értjük: Diák: a Comenius Egyéni diákmobilitás programban részt vevı diák. Biztosított: a diák, és általános értelemben a Comenius Egyéni diákmobilitás program megvalósításában érintett személyek vagy intézmények, azokban az esetekben, amikor ez utóbbiak felelıssége felmerülne a diák által harmadik feleknek okozott károk kapcsán, és amelyekre semmilyen más biztosítás nem alkalmazható. Harmadik fél: minden olyan személy, aki nem azonos a diákkal vagy környezetével (a biztosítottal folyamatosan egy háztartásban élı személyekkel). Testi sértések: a személyek testi épségének bármely megsértése. Anyagi károk: egy vagyontárgy bárminemő károsodása, egy állat bármilyen testi sérülése. Immateriális jellegő közvetett (következményi) károk: a biztosítás által fedezett testi sértések vagy anyagi károk következményeként elszenvedett pénzügyi károk. Káreset: bármely kár, amely feljogosít a biztosítási jótállások alkalmazására. A szolgáltatások jellege és a visszatérítések összege A biztosítás a világ minden országára vonatkozik, az alábbi esetenkénti specifikus összeghatárokkal: A COMENIUS-DIÁK POLGÁRI JOGI FELELİSSÉGE Testi sértés Káresetbıl következı anyagi vagy közvetett nem anyagi kár A fogadó iskola által a diákra bízott vagyontárgyak vagy anyagok Jogi védelem EUR esetenként EUR esetenként EUR esetenként EUR esetenként Kizárások A fıbb kizárások az alábbiakból eredı veszteségekre vonatkoznak: földi motoros jármő vezetése, amelyhez biztosítás megléte kötelezı (mielıtt használna egy jármővet, kérjük, gyızıdjön meg arról, hogy a tulajdonos gépjármő-biztosítása fedezi-e az Ön felelısségét), vadászat, vitorlázás, motorcsónak vagy légi jármővek használata, sporttevékenység olyan klubokban vagy egyesületekben, amelyek biztosítást kötnek tagjaikra, szándékosan, súlyos hanyagság következtében vagy ismétlıdı módon, elıvigyázatosság hiányában okozott kár, alkohol vagy drogok hatása alatt okozott kár, mindenféle büntetések és pótdíjak, kollektív erıszakos cselekményekben (háború, zavargások, terrorizmus, sztrájk, lázongások stb.) való részvétel, a bérelt, kölcsönzött vagy a diákra bízott vagyontárgyakban keletkezett kár (kivéve a fogadó iskola által a diákra bízott vagyontárgyakat). 17

18 A szolgáltatások kifizetésének kérelmezése Káresemény bekövetkeztekor a biztosított személy köteles a legrövidebb idın belül írott bejelentést tenni az MSH INTERNATIONAL részére, megadva: az esemény idıpontját, a helyszínt, a pontos körülményeket, a kárt szenvedett harmadik fél adatait, elérhetıségét (azon tanúk és harmadik felek vezeték- és keresztnevét, állandó lakcímét, akik érintettek a káresetben) bármely, a káresetet bizonyító hasznos dokumentumot, idézést, stb. (például anyagi kár esetén a károsodott tárgy fényképét, a károsodott tárgyhoz kapcsolódó számlát, javítási árajánlatot, illetve a javítás értékét tartalmazó számlát), a következı címen: MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, Rue Villeneuve Clichy Cedex, France cím: (Telefon: + 33 (0) Fax: + 33 (0) ) 18

19 KAPCSOLAT Minden megkeresés esetén rendelkezésére áll többnemzetiségő munkatársi gárdánk (több mint 47 nemzetiség és 32 beszélt nyelv), 24 órában, a hét minden napján. Igényeinek megfelelıen, kérjük, forduljon az alábbi két szervezet valamelyikéhez, jelezve, hogy Ön a Comenius Egyéni diákmobilitás programban részt vevı diák, valamint adja meg Comenius ügyfél-azonosító számát is: Egészségügyi költségek Maradandó egészségkárosodás és életbiztosítás Polgári jogi felelısségbiztosítás Segítségnyújtás és hazaszállítás MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex FRANCE Telefon: + 33 (0) Fax: + 33 (0) Honlap: AXA ASSISTANCE Le Carat 6 Rue André Gide CHATILLON FRANCE Telefon: + 33 (0) Az MSH INTERNATIONAL személyes felkeresése A legközelebbi metróállomások: Mairie de Clichy (13. metróvonal), illetve Saint-Ouen (RER C). 19

20

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2009. december 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni! NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu Telefon: 06-80-204-884, 06-1-270-8999 Fax: 237-3662 Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó tájékoztatót

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

NetB@nk szolgáltatásról

NetB@nk szolgáltatásról Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása A biztosítást megkötheti az a - Magyarországon bejegyzett utazásszervezı által, Magyarország területén belül - szervezett utazáson

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások

Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások 8. számú melléklet Tisztelt Ügyfelünk! Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások Ebben a kiadványban praktikus tanácsokkal szeretnénk segíteni Önnek a bankváltás átgondolásában, megtervezésében

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS A BIZTOSÍTOTT BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁLÁRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Tájékoztató. ügyfelei számára

Tájékoztató. ügyfelei számára Tájékoztató az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei számára Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.7 Verzió: 3.2 Elsı verzió hatályba lépése: 2005. április 1. Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS Jóváhagyta:

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató

Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató A BIZTOSÍTÁS ÚJ ARCA APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2012. évi LXXIX. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása hatályos: 2012.06.28 Tartalom: A kötelezı

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben