NIACINAMID AZ ELMÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NIACINAMID AZ ELMÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE"

Átírás

1 NIACINAMID AZ ELMÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE A B3 vitamin (niacin) és élettanilag hatékony aktív formája, a niacinamid protektív bőrhatásai közel száz éve képezik a tudományos érdeklődés tárgyát, azóta, hogy felfedezték, hogy a B3 vitaminhiány okozta a huszadik században járványszerűen elterjedt pellagrát, egy súlyos bőrtünetekkel járó, krónikus, senyvesztő betegséget. A korábbi években a külsőleg alkalmazott niacinamiddal végzett, drámaian emelkedő számú klinikai vizsgálatok jelentős mennyiségű bizonyítékot szolgáltattak a bőr egészségére gyakorolt kedvező hatásáról, melyet annak tulajdonítottak, hogy megőrzi a bőr barrier funkcióját és visszafordítja az öregedés tüneteit. Ezzel egyidejűleg folyamatosan igyekeznek feltárni a niacinamid jól dokumentált fiziológiás bőrhatásai mögött meghúzódó celluláris és molekuláris mechanizmusokat in vivo és sejttenyészet modellek segítségével. TÖRTÉNET ÉS HÁTTÉR A niacinamid a B3 vitamin vízoldékony formája, melyet néha PP vitamin -nak neveznek a Pellagra Prevenciója nyomán. A rövidítés a pellagrával való kapcsolatából fakad, mely betegség járványos méreteket öltött az Egyesült Államokban az 1900-as évek elején 1. A pellagrás betegek egy sor tünettől szenvedtek, leginkább bőrelváltozások egész spektrumától. Pellagrában szenvedő beteg, Egyesült Államok déli része, kora 20. század Idővel rájöttek, hogy a pellagrát a B3 vitamin hiánya okozza, mely egyszerű étrend kiegészítéssel kezelhető és megelőzhető ben világossá bált, hogy a nikotinsav és származékai (ideértve a niacinamidot) maguk a védő PP faktorok. Azóta a

2 számos bőrgyógyászati terápiás hatást és hatásmechanizmust tulajdonítottak a helyileg használt niacinamidnak (melyet nikotinamidnak, 3-piridin-karboxamidnak is neveznek). Ezek közé tartozik az acne, a foto-immunszupresszió és az ehhez kapcsolódó tumorgenezis mérséklése. Kimutatták továbbá, hogy a niacinamid kedvező hatással bír a stratum corneum barrier funkciójára, ideértve az epidermális szfingolipidek (különösen a ceramidok) up-regulációját, melyek az epidermális differenciálódás és dermális proliferáció biomarkerei. A közelmúltban új bizonyítékok vannak a bőr kozmetikai megjelenésére gyakorolt hatásáról az epidermális melanosoma transzfer gátlásán keresztül, melynek következményes hatása a bőr pigmentációjának és az epidermális felszín topográfiájának változásában mutatkozik meg. A niacinamid szerkezete és helyzete a NAD molekulában Ezen bőrhatások mechanizmusai ezidáig ismeretlenek. Tekintve azonban,hogy a niacinamid a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) és a nikotinamid-adenindinukleotid-foszfát (NADP), valamint ezek redukált formáinak (NADH és NADPH) prekurzora, felvetődött, hogy a helyileg alkalmazott niacinamid e széleskörű hatásokat ezen két nukleotid koenzim homeosztatikus egyensúlyának korrekciójával fejti ki.

3 A NIACINAMID ÉLETTANI SZEREPE A niacinamid szubsztituált piridin származék, amely az oxido-redukciós koenzim NAD és NADP esszenciális alkotóeleme. A glikolízis és a citrátkör során (glükóz molekulánként) 10 molekula NAD (NADH + H + )-vá redukálódik a 4-es pozíciójú niacinamid gyűrűre történő hidrogén és elektrontranszfer eredményeként. A NADH + H + hatékony energiatároló egységként funkcionál azáltal, hogy szükség esetén nagy energiájú elektronokat ad át a mitokondriális elektron-transzfer rendszernek. Az oxidatív foszforiláció során az elektronpárok átkerülnek a NADH-ról a végső elektron akceptorra (az oxigénre) az egymást követő elektron carriereken keresztül. Az elektronok transzfere termodinamikailag kedvező, azaz ΔG negatív értéket mutat, és a protonok mitokondriális mátrixból kifelé történő pumpálásához kapcsolt. A protonok mátrixba való visszaáramlása katalizálja az F 0 F 1 ATP szintetáz általi ATP termelést. E folyamat összes energia hozama (ΔG ) magas (-52,7 kcal). A NADPH AP-1 aktivitásban játszott feltételezett szerepe Miközben a NADH a katabolikus folyamatokban vesz részt, a NADPH inkább az anabolikus folyamatokban, azaz a bioszintézisben viselkedik elektron donorként.

4 A NADPH a redukáló kofaktora a lipid bioszintézisben szerepet játszó zsírsav szintetáznak és a szteroid bioszintézisben szerepet játszó dezmolázoknak és hidroxilázoknak. Funkciójukat tekintve a NADH és a NADPH tulajdonképpen sejten belüli energia valutának tekinthetők, melyek a sejtek anabolikus és katabolikus folyamatokból álló metabolizmusát hajtják. A NIACINAMID ÉS A BŐR ÖREGEDÉSE A niacinamid segíthet normalizálni a nikotinamid koenzimek korfüggő csökkenését. Egyre halmozódnak a humán és állatkísérleti modellekből származó bizonyítékok, melyek szerint a szisztémás és intracelluláris NADH és NADPH szintje a kor előrehaladtával csökken 2,3,4. A közelmúltban napvilágot látott adatok ezt látszanak alátámasztani, többek között Oblong és munkatársai 5 is kimutatták a nikotinamid koenzimek korfüggő csökkenését. Két betegből - egy 7 éves és egy 72 éves betegből nyert humán dermális fibroblaszt sejtvonalakban a szerzők megmérték az endogén NADPH/NADP arányt és az össz-nadph és -NADP szintet. Az idősebb betegből származó fibroblasztokban kisebb volt a redox arány és alacsonyabb volt az össz-nadph és -NADP szint is, mint a fiatalabb betegből származók esetén (- 51% és -28 %). Fontos megjegyezni, hogy amikor az idős betegből vett fibroblaszt kultúrákhoz 14 C niacinamidot és 14 C nikotinsavat (a niacinamid prekurzora) adtak, a NADPH intracelluláris koncentrációja nőtt. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a lokálisan rendelkezésre álló niacinamid készletet az idős bőrsejtek fel tudják venni, hogy ez által helyreállítsák az intracelluláris nikotinamid koenzim homeosztázist. Általánosan elfogadott, hogy a nettó kollagén termelés a kor és az emlős bőr fény általi károsodásának függvényében csökken. Nemrégiben közzétett kutatások kimutatták 5, hogy a niacinamid szupplementáció stimulálja a humán dermális fibroblasztok kollagén termelését.

5 KOLLAGÉN SZINTÉZIS (hyp/hyp+pro/sejt) Fiatal Öreg Fiatal Öreg Öreg Clonetech ATCC A KOLLAGÉN SZINTÉZIS SZINTJÉNEK KOR-FÜGGŐ VÁLTOZÁSA Az idősödő fibroblasztok kevesebb kollagént szekretálnak, mint a fiatal sejtek, és a niacinamid fokozni képes az új kollagén szintézisét A korfüggő kollagén tartalom csökkenés kérdését vizsgálata Oblong és munkacsoportja, akik egy fiatal (7 éves) és egy idős (72 éves) donorból származó fibroblaszt kultúrában elemezték a kollagénfehérje szekréciót. Az idős donorból származó fibroblaszt kultúrában szignifikánsan kevesebb (p <0,05) volt a kollagén szekréció, mint a fiatal donorból nyert kultúrában. Továbbá, a NADPH/NADP redox arány alacsonyabb volt (p <0,05) az idős donorból nyert fibroblasztokban (az eredményeket az egyes sejtkultúrákban található sejtszámra normálták). A sejtkultúrák niacinamiddal történő kezelését követően szignifikánsan nőtt a szekretált kollagén összmennyisége (54 %-kal), a szekretált fehérje összmennyisége (41 %-kal) és a sejtek össz-száma (20 %-kal) a vivőanyagos kontrollhoz képest. Fontos továbbá megjegyezni, hogy szignifikánsan nőtt a kollagén/összprotein arány, jelezve némi specificitást a kollagén bioszintézis és szekréció irányában. Ezek az adatok felvetik, hogy a niacinamiddal történő kezelés kedvező hatást gyakorol a

6 bőrre mind a kötőszöveti, mind az extracelluláris mátrix komponenseket tekintve. Ezek a hatások különös jelentőséggel bírnak az idősödő és a napkárosodott bőr esetén. A NIACINAMID ÉS AZ EPIDERMÁLIS BARRIER FUNKCIÓ A niacinamid up-regulálja az epidermális ceramid szintézist és ezzel egyidejűleg kedvezően hat az epidermális barrierre Ismert, hogy a szfingolipidek és más stratum corneum lipidek, különösen a ceramidok, központi szerepet játszanak az epidermális barrier szerkezeti és funkcionális integritásában, és mennyiségük csökkenéséről számoltak be idősödő és atópiás bőrben 6. Egyre több bizonyíték jelzi, hogy a helyileg alkalmazott niacinamid fokozza a bőr barrier funkcióját ennek összes kedvező klinikai következményével együtt azáltal, hogy up-regulálja az epidermális szfingolipidek bioszintézisét, különösen a ceramidokét. Ezen kedvező hatások, úgy tűnik, a betegség által károsított bőrön is jelentkeznek. Egy másik vizsgálatban Tanno és munkatársai a ceramid szintézis dózisfüggő niacinamid általi fokozásáról számoltak be, amely humán epidermális keratinocyta kultúrában akár 5-szörös is lehetett (p <0,05) 7. Ugyanezen munkacsoport egy későbbi munkájában kimutatta további szfingolipid frakciók (glucosylceramid: 7,4-szeres; szfingomyelin: 3,4-szeres), valamint a szabad zsírsavak (2,3-szoros) és a koleszterin (1,5-szeres) szintézisfokozódását niacinamid kezelés hatására. Az adatok felvetik, hogy a niacinamid által indukált intracelluláris acetil-coa (az epidermális lipidszintézis általános prekurzora) szintjének növekedése és a szerin-palmitoil-transzferáz fokozott expressziója állhatnak a hatások hátterében. Ezen eredmények in vivo klinikai jelentőségének bizonyítása végett Tanno és szerzőtársai lokálisan 2 %-os niacinamidot alkalmaztak száraz bőrű alsó végtagokon 4 héten keresztül. Megfigyelték, hogy a stratum corneumban szignifikánsan növekedett a ceramid és szabad zsírsav frakciók mennyisége a vivőanyagos kontrollhoz viszonyítva. Ezt a kontroll csoporttal történt összehasonlításban a

7 transzepidermális vízvesztés (TEVV) szignifikáns csökkenése kísérte (-27 %; p<0,05). Más kutatások során Ertel és munkatársai 9 kimutatták, hogy a 2 %-os niacinamid tartalmú hidratáló krém szignifikánsan csökkentette a TEVV-t a vivőanyagos kontrollhoz képest, és ezt a stratum corneum (klorid assay-vel kimutatott) turnoverének növekedése kísérte. A kutatások emellett az alkaron is kimutatták a TEVV csökkenését és a barrier nátrium lauryl szulfáttal (SLS) szembeni ellenállásának fokozódását 10. Draelos és munkatársai 11 az általános állapot szignifikáns javulásáról számoltak be 48, I/II stádiumú rosaceaban szenvedő nőbeteg 96 %-nál, akik 4 hetes niacinamid tartalmú hidratáló krém kezelésben részesültek. A niacinamid up-regulálja a keratinocyta differenciálódásra jellemző markereket Kimutatták, hogy a niacinamid egyfelől stimulálja a bazális epidermális keratinocytákat, másfelől növeli a stratum corneum fiziológiás működéshez elengedhetetlen epidermális molekulák mennyiségét, nevezetesen a filaggrint és involucrint. (A filaggrin az összefoglalóan természetes hidratáló faktoroknak nevezett kis molekulasúlyú alkotóelemek prekurzora, melyek vizet kötnek meg a stratum corneumban. A filaggrin alapvető szerepet játszik a granuláris sejtekben található keratin tonofilamentumok aggregációjában és rendeződésében; míg az involucrin a terminális keratinocytákat körülvevő szaru-tok képződésének esszenciális prekurzora.) A niacinamid ezen hatásai feltehetően pozitív hatással vannak az idősödő epidermális szövetekre in vivo. Oblong és munkatársai normál humán epidermális keratinocytákat (NHEK) tenyésztettek niacinamid jelenlétében illetve hiányában. A 24 órás inkubációt követően niacinamid jelenlétében a NHEK száma szignifikánsan magasabb volt (p<0,05), mint hiányában. A niacinamid-kezelt NHEK-ben mind az involucrin (45 %- kal), mind a filaggrin (100 %-kal) bioszintézise fokozódott a kontrollhoz képest. A szerzők felvetették, hogy ezek a hatások az intracelluláris nikotinamid-koenzim szint niacinamid által indukált növekedésének tulajdoníthatók.

8 A NIACINAMID NÖVELI AZ EPIDERMÁLIS BIOPOLIMEREK (FEHÉRJÉK SZINTJÉT) Kontol Niacinamid A niacinamid segít megelőzni az UV által indukált molekuláris és immunológiai károsodásokat A niacinamid UV-indukálta károsodással szembeni védő hatását állatkísérletes modelleken és humán sejtvonalakon végzett kutatások eredményei is alátámasztják. Nemrégiben publikált közleményükben Shen és munkatársai 12 kimutatták, hogy a niacinamid véd az UV-C sugárzás és a hidrogén-peroxid expozíció károsító hatásával szemben, melyet a reaktív oxigén gyökök okoznak. A niacinamid kezelés szignifikáns dózisfüggő javulást hozott létre az apoptotikus morfológiai változások terén (p<0,05). A niacinamiddal kezelt sejtekben csökkent a p53 indukciója és mérsékelődött a DNS károsodás az oldószeres kontrollal szemben. Ezek az eredmények összecsengenek a korábbi kutatási eredményekkel 13, melyek kimutatták, hogy a niacinamid szignifikánsan csökkenteni tudja a fotokarciogenézist és a fotoimmunszuppressziót, bár a niacinamid hatásmechanizmusa ezen a területen még nem tisztázott.

9 A NIACINAMID HATÁSA A BŐR PIGMENTÁCIÓRA A niacinamid gátolja a melanosomák melanocytából keratinocytába történő transzportját A bőr pigmentációját részben a melanocyták által termelt, melanin tartalmú melanosomáknak a szomszédos keratinocytákba való transzportja eredményezi, melyet a niacinamid gátol. Boissy és munkatársai 14 mutatták ki először ezt humán melanocyták és keratinocyták együttes inkubációja során, ahol a keratinocyták, a melanocyták és az áthelyezett melanosomát tartalmazó keratinocyták számát határozták meg sejtspecifikus immunfestékek használatával. A niacinamid hozzáadása a sejtkultúrához szignifikánsan gátolta a melanosomák melanocytából keratinocytába történő áthelyeződését (25-45 %-kal; p<0,05). A niacinamid ugyanakkor nem gátolta a melanocyták tirozináz aktivitását. A niacinamid csökkenti az emberi bőr hyperpigmentáltságát Boissy és munkatársainak a melanosomák áthelyezésének gátlásával kapcsolatos eredményei felvetik, hogy az emberi bőr in vivo külsődleges kezelése niacinamiddal idővel a pigmentáció csökkenéséhez vezethet e mechanizmuson keresztül. Boissy és munkatársai egy következő vizsgálatukban 15 igazolták ezt a feltevést egy olyan klinikai vizsgálattal, melyben a niacinamid hiperpigmentációra gyakorolt hatását vizsgálták az arc két felére alkalmazott niacinamid illetve vivőanyagos kezelés segítségével. Az eredmények a hiperpigmentált léziók dózisfüggő reverzibilis csökkenését mutatták a niacinamid kezelés hatására. In vitro és in vivo adatok szerint a niacinamid kezelés felfüggesztését követően a melanosoma transzport és hiperpigmentáció visszaáll. A jelen tanulmány egybecseng két korábbi tanulmánnyal, mindkettőt Hakozaki és munkatársai végezték japán nő bevonásával. A vizsgálat során az arc két felét hasonlították össze 8 hétig tartó 5 %-os niacinamidos illetve oldószeres kezelés során. Az első vizsgálat, melybe 18, arcukon hiperpigmentált folttal rendelkező nőt

10 vontak be, azt mutatta, hogy az 5%-os niacinamid kezelés hatására a foltok pigmentációja szignifikánsan (p<0,05) csökkent. A második vizsgálatban 120 japán nőt vizsgáltak, akiknek az arca le volt barnulva, és azt tapasztalták, hogy a niacinamid hatására a bőr szignifikánsan (p<0,05) világosodott a 4 illetve 6 hét kezelés után. Kiindulási állapot 4 hét A niacinamid mérsékli a bőr hiperpigmentált foltjai miatti sárgás elszíneződést ACNE ELLENES TULAJDONSÁGOK A faggyútermelés és az acne kialakulásának befolyásolása niacinamiddal A külsőleg alkalmazott niacinamid a forgalomban kapható 4 %-os gél formájában (Papulex ) igazoltan hatékonyan csökkenti a gyulladást az acne vulgaris kezelése során és sok orvos alkalmazza a kezelést egyfelől hatékonyága miatt, másfelől azért, mert nem okoz antibakteriális szerrel szembeni rezisztenciát. Egy a Shalita és munkatársai által készült vizsgálatban a gyulladásos acnés betegek 82 %-a mutatott globális javulást 8 hetes használat után, melyet a papulák/pustulák szignifikáns csökkenése (-60 %) és az acne súlyosságának mérséklődése (-52 %) jellemzett. A szerzők felvetése szerint e hatásokat a niacinamid ismert antihisztamin hatásának, szabadgyök-fogó hatásának, vagy a 3-5 -camp foszfodieszteráz gátló

11 hatásának lehet tulajdonítani. Friss adatok azonban felvetik a külsőleg alkalmazott niacinamid még alapvetőbb szerepét az acne kezelésében. Figyelemre méltó Biedermann és munkatársainak munkája 18, melyben életképes emberi arcbőr biopsziás mintáin vizsgálták a niacinamid hatását a faggyútermelésre. A biopsziás minták tenyészetét niacinamiddal vagy transz-retinsavval (tra) kezelték 4 napig, majd 14 C-acetáttal inkubálták ezeket. A niacinamid szignifikánsan és dózisfüggően csökkentette a teljes faggyútermelést (-42 % 25 mm; p<0,05), és ez a 25 mm által indukált csökkenés ekvivalens volt az 1 μm tra által létrehozott csökkenéssel (-32 %; p=0,01). Továbbá, a niacinamid jelentősen csökkentette mind a triglicerid, mind a szabadzsírsav szintézist a kontrolhoz viszonyítva (-52 % és -46 % a 25 mm niacinamid kezelés során; p<0,05). Tekintve, hogy a trigliceridek alkotják a faggyúmirigyben fellelhető lipidek legnagyobb hányadát (50-60 %-át), a niacinamid teljes lipogenezisre gyakorolt hatását valószínűleg a triglicerid csökkenésnek lehet tulajdonítani. A fentiek az acne patogenézisével kapcsolatosan fontos dolgokat vetnek fel. Elfogadott, hogy az acne keletkezésében a faggyúmirigyek és a Propionobacterium acnes játsszák a főszerepet. E két tényező kapcsolatától függetlenül mind az összfaggyú termelés, mind a triglicerid frakció csökkenése az acnes bőr állapotának javulása irányában hat. A BŐR MEGJELENÉSE A niacinamid többféle kedvező hatást gyakorol az öregedő illetve napkárosodott bőr megjelenésére in vivo Bissett és munkatársai 19 több kettős-vak klinikai vizsgálatban hasonlították össze az 5 %-os helyi niacinamid kezelés és a kontroll vivőanyag hatását idősödő emberi bőrön. Egy 12 hetes, randomizált, 40 (35-60 éves) nőbeteg bevonásával végzett vizsgálatban az arc niacinamiddal kezelt felén szignifikánsan szebb lett a bőr - a bőr textúráját tekintve ez a hatás már látható volt a 4. (p<0,05), és a 12. (p<0,05) héten, míg a hiperpigmentált foltok kinézetét tekintve a 8. héten (p<0,05).

12 Kiindulási állapot 12 hét A niacinamid javítja a bőr textúráját, mérsékli a hiperpigmentációt Egy másik vizsgálatban 50 (40 és 60 éves kor közötti) nőbeteg random elosztásban általuk nem ismert terméket (maszkolt) alkalmazott arca két felén 12 héten keresztül. A képelemzés szignifikáns javulást jelzett számos arcbőr paraméter tekintetében - ideértve a bőr sárgaságát (p=0,02 8 hét után; p=0, hét után); a hajszálvékony ráncokat/ráncokat (p=0,06 8 hét után; p=0, hét után); a hiperpigmentált foltokat; továbbá a piros foltosságot (p=0,03 12 hét után). Egy másik vizsgálatban, amiben 88, éves kor közötti nő 8 héten keresztül maszkolt készítményeket kapott az arc két felére. A nikotinamid tartalmú kezelés szignifikánsan javította a bőr textúráját a vivőanyagot tartalmazó kontrollhoz képest a 8 hetes vizsgálat során, ezáltal alátámasztva az első vizsgálat eredményeit. Kiindulási állapot 4 hét A nacinamid-tartalmú készítménnyel történő kezelés előtt és után

13 A bőrfelszín textúrájával kapcsolatosan észlelt hatás összhangban van a Matts és Solechnick hetes klinikai vizsgálatának eredményeivel, akik több szögből mért reflexív spektrofotometria segítségével határozták meg a bőr fényvisszaverésének ún. diffúz komponensét. A 10 hetes kezelést követően a diffúz komponens szignifikánsan magasabb volt az 5 %-os niacinamiddal kezelt területen, mint a kontroll területen (p<0,05). Ez felveti, hogy a bőr textúrája a fiatalabb bőrre jellemző, finomabb, fokozott anisotropiájú állapot felé mozdult el. Ezen vizsgálati eredmények párhuzamba állíthatók a kísérletben résztvevők önértékelésével, ahol is a niacinamiddal kezelt bőr textúráját preferálták az oldószeres kontrollal szemben. A bőr másik megjelenési sajátossága a sápadtság (sárgaság). Ennek a jelenségnek a hátterében nemkívánatos glikoziláció áll, vagyis a cukor és a fehérje molekulák között spontán kialakuló kovalens kötések állnak. A bőrben felhalmozódó glikozilált termékek, pl. a glikolizált kollagén sárga színű. Mivel a glikoziláció oxidációval jár, az antioxidánsok befolyásolhatják a folyamatokat. Mivel a NADH és NADPH endogén antioxidánsok, és a niacinamid ezek prekurzora, a helyileg alkalmazott niacinamid hatékony lehet a bőr sárgulása ellen. Egy nemrégiben elvégzett 50 (40-60 év közötti) kaukázusi nő bevonásával végzett vizsgálatban kimutatták, hogy 5 % niacinamid tartalmú, olaj a vízben típusú emulzióval történő kezelés láthatóan csökkenti a bőr sárgaságát a 12. hétre a niacinamidot nem tartalmazó kontorollal szemben 19.

14 ÖSSZEFOGLALÓ Kimutatták, hogy a niacinamid olyan történelmi kozmetikai alapanyag, melynek különlegesen széleskörű bőrgyógyászati hatásai vannak. Ezek közé tartozik: Öregedés gátló hatás, többek között a nikotinamid-koenzimek korral járó csökkenésének normalizálása, a kollagén szintézis serkentése, az epidermális szfingolipidek, különösen a ceramidok up-regulálása, továbbá az epidermális barrier funkció javítása Kedvező hatást gyakorol a bőr pigmentációjára, ideértve a keratinocyta differenciálódás markereinek up-regulációját, az UV károsodás prevencióját, a melanosoma transzfer gátlását és a hiperpigmentáció csökkenését, Acne ellenes tulajdonságai vannak az összfaggyú termelés, elsősorban a triglicerid termelés gátlásának Többféle egyéb kedvező hatással bír öregedő bőr esetén is. A jelenlegi nézet szerint a niacinamid vizsgált hatásainak kialakulásában alapvető a niacinamid prekurzor szerepe a nikotinamid-koenzimek, a NADH és a NADPH termelésében. Kifejezetten előnyös tulajdonságokkal rendelkezik a más hatóanyagú, de hasonló hatású vegyületekkel, például a retinollal összehasonlítva, emellett jól tolerálható, nem oxidálódik, nem szenved fotolízist és kémialiag stabil, továbbá kompatibilis más öregedés-ellenes eljárásokkal. Röviden: a kedvező terápiás hatások és a gyógyszertechnológiai előnyök ideális választássá teszik a niacinamidot a fiatal és az öreg bőr kezelését célzó kozmetikai készítményekhez 19.

15 KAPCSOLATFELVÉTEL Amennyiben szeretne a P&G kutatóival beszélni, vagy további információt kapni a P&G Beauty-nál folyó kutatásokkal kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal: Lauren Thaman P&G Beauty Science Heather Cunningham P&G Beauty Science HIVATKOZÁSOK: Niacinamide_Research_UpDate.pdf angol nyelvű, a niacide.hu oldalra feltöltött cikkben találhatóak meg.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

RENU 28 GYIK. Milyen céllal fejlesztették ki a RENU 28-at? Milyen tudományra épül a RENU 28? Mik azok a RedOx jelzőmolekulák?

RENU 28 GYIK. Milyen céllal fejlesztették ki a RENU 28-at? Milyen tudományra épül a RENU 28? Mik azok a RedOx jelzőmolekulák? 1 RENU 28 GYIK Milyen céllal fejlesztették ki a RENU 28-at? A RENU 28 arra lett kifejlesztve, hogy gyengéd és természetes módon segítse a bőrsejtek megújulását a friss, élettel teli, kiegyensúlyozott bőrért.

Részletesebben

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós A piruvát-dehidrogenáz komplex Csala Miklós szénhidrátok fehérjék lipidek glikolízis glukóz aminosavak zsírsavak acil-koa szintetáz e - piruvát acil-koa légz. lánc H + H + H + O 2 ATP szint. piruvát H

Részletesebben

A helyileg alkalmazott nikotinamid összehasonlítása a Clindamycin géllel a gyulladásos acne vulgaris kezelésében

A helyileg alkalmazott nikotinamid összehasonlítása a Clindamycin géllel a gyulladásos acne vulgaris kezelésében A helyileg alkalmazott nikotinamid összehasonlítása a Clindamycin géllel a gyulladásos acne vulgaris kezelésében Szerzők: AR SHALITA State University of New York College of Medicine, Brooklyn, NY, USA

Részletesebben

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus Az energiaközvetítő molekula: ATP Elektrontranszfer, a fontosabb elektronszállító molekulák NAD: nikotinamid adenin-dinukleotid FAD: flavin adenin-dinukleotid

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Mire költi a szervezet energiáját?

Mire költi a szervezet energiáját? Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).

Részletesebben

TIME LOGIC AGE SERUM YEUX Börregeneráló Szérum Szemkörnyékre, 15ml SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: FIATALÍTÁS. Elérhető: 2011 szeptember

TIME LOGIC AGE SERUM YEUX Börregeneráló Szérum Szemkörnyékre, 15ml SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: FIATALÍTÁS. Elérhető: 2011 szeptember MARKETING PREZENTÁCIÓ TIME LOGIC AGE SERUM YEUX Börregeneráló Szérum Szemkörnyékre, 15ml SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: FIATALÍTÁS Elérhető: 2011 szeptember SZEMKÖRNYÉK: EGY ÉRZÉKENY TERÜLET A szem körüli bőr csak

Részletesebben

TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Napozás utáni készítmény hidratálás Önbarnító készítmény bronzosítás SOL az egész családnak & SOL továbbfejlesztett készítmények védelem A Sol napozószerekkel

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

A koenzim Q10 fél évszázados története

A koenzim Q10 fél évszázados története A koenzim Q10 fél évszázados története A koenzim Q10 a sejtek optimális működéséhez nélkülözhetetle A koenzim Q10 (KoQ10) vitaminszerű vegyület. Az ubikinonok k 1 / 8 A Nobel-díjas Dr. Peter Mitchell Kémiailag

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet intermembrán tér Fe-S FMN NADH mátrix I. komplex: NADH-KoQ reduktáz

Részletesebben

jobb a sejtszintű acs!!

jobb a sejtszintű acs!! Metabolikus stresszválasz jobb a sejtszintű acs!! dr. Ökrös Ilona B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Az alkoholizmus, A fiziológiás

Részletesebben

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben (PhD tézis rövid magyar nyelvű összefoglalója) Dr. Szűcs Gergő Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben A most befejezett OTKA pályázat célkitűzése volt immunmediált bőrgyógyászati ill. bőrgyógyászati

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata /Bevezető/ Fotoszintézis Fény-szakasz: O 2, NADPH, ATP Sötétszakasz: Cellulóz keményítő C 5 2 C 3 (-COOH) 2 C 3 (-CHO) CO 2 Nukleotid/nukleinsav anyagcsere

Részletesebben

HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon!

HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon! HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon! Elérhető: 2011 április Longue Vie Soleil Kezelés Tisztító és szépségnövelö arckezelés Napozás ELÖTT" és napozás UTÁN"

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

OTKA 63153 ZÁRÓJELENTÉS. A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a bőr élettani folyamatainak szabályozásában fiziológiás és patológiás állapotokban

OTKA 63153 ZÁRÓJELENTÉS. A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a bőr élettani folyamatainak szabályozásában fiziológiás és patológiás állapotokban OTKA 63153 ZÁRÓJELENTÉS A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a bőr élettani folyamatainak szabályozásában fiziológiás és patológiás állapotokban A pályázat keretében kombinált sejtélettani, molekuláris

Részletesebben

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek A felépítő és lebontó folyamatok Biológiai alapismeretek Anyagforgalom: Lebontó Felépítő Lebontó folyamatok csoportosítása: Biológiai oxidáció Erjedés Lebontó folyamatok összehasonlítása Szénhidrátok

Részletesebben

Kenőcs A kenőcs különösen alkalmas a száraz, lichenifikált és pikkelyesen hámló elváltozásokra.

Kenőcs A kenőcs különösen alkalmas a száraz, lichenifikált és pikkelyesen hámló elváltozásokra. 1. A GYÓGYSZER NEVE Dermovate krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg klobetazol-propionát 1 g 0,05%-os kenőcsben. Dermovate krém 0,5 mg klobetazol-propionát 1 g 0,05%-os krémben. A segédanyagok

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben A szénhidrátokkal és a lipidekkel ellentétben szervezetünkben nincsenek aminosavakból

Részletesebben

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA Futó Kinga 2014.10.01. Metabolizmus Metabolizmus = reakciók együttese, melyek a sejtekben lejátszódnak. Energia nyerés szempontjából vannak fototrófok ill. kemotrófok. szervesanyag

Részletesebben

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita Új szignalizációs utak a prodromális fázisban Oláh Zita 2015.10.07 Prodromális fázis Prodromalis fázis: De mi történik?? Beta-amiloid: OK vagy OKOZAT? Beta-amiloid hogyan okozhat neurodegenerációt? Tau

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT RÉSZBEN LEÍRTAKRA. 1. Masszázsgolyó: különböző, szárított gyógynövényekkel töltött, stamppel végzett masszázs. A stampeket forró vízbe vagy gőzbe

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje A szénhidrátok a szervezet számára fontos, alapvető tápanyagok. Az emberi szervezetben

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

NUCLEIC DEFENSE A FÉNYVÉDŐK TOVÁBBFEJLESZTÉSE. Sejtszintü CENTRE DE FORMATION

NUCLEIC DEFENSE A FÉNYVÉDŐK TOVÁBBFEJLESZTÉSE. Sejtszintü CENTRE DE FORMATION NUCLEIC DEFENSE Sejtszintü DNS VédelemV A FÉNYVÉDŐK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A GUINOT Nucleic Defense fényvédő termékekben 2004 január óta találhatók meg a DNS összetevők A Boston University 2004 márciusában

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

RENDELLENESSÉGEK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT.

RENDELLENESSÉGEK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT. RENDELLENESSÉGEK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT. 1. Szaruképzési rendellenességek 2. Faggyúképzési rendellenességek 3. Hidratáció 4. Turgor, izomtónus 5. Szőrnövési rendellenességek 6. Pigment rendellenességek

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Cutivate 0,5 mg/g krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Cutivate 0,5 mg/g krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Cutivate 0,5 mg/g krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg flutikazon-propionát (mikronizált) 1 gramm krémben. 7,5 mg flutikazon-propionát (mikronizált) 15 g krémben.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN

ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN Témavezető: Prof. Dr. Módis László A 2004-ben elnyert OTKA pályázatunk Az ép és kóros porcszövet változása in

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

Hogyan működik az Actisorb Plus 25?

Hogyan működik az Actisorb Plus 25? Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő Az Actisorb Plus 25 kötszer a hatékony sebgyógyuláshoz kedvező körülményeket biztosít azáltal. hogy megköti azokat a mikroorganizmusokat, melyek fertőzik a sebet.

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Vitaminok meghatározása és csoportosítása

Vitaminok meghatározása és csoportosítása Vitaminok Vitaminok meghatározása és csoportosítása A vitaminok a(z emberi) szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulatömegű, változatos összetételű szerves vegyületek, melyeket a táplálékkal kell

Részletesebben

Bíró Tamás. A bőr hormonjai. A bőr funkcionális anatómiája. Hám. Irha. Bőralja

Bíró Tamás. A bőr hormonjai. A bőr funkcionális anatómiája. Hám. Irha. Bőralja Bíró Tamás A bőr hormonjai A bőr funkcionális anatómiája Hám Irha Bőralja 1 A bőr funkciói Passzív és Aktív Passzív Fiziko-kémiai Barrier Aktív Neuro-Immuno- Endokrin szerv A Passzív Fiziko-kémiai Barrier

Részletesebben

2016 Júniusi AKCIÓK Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

2016 Júniusi AKCIÓK Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! 2016 Júniusi AKCIÓK Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! ILCSI NYÁRI TESTÁPOLÓ CSOMAG Fekete szappan akció A csomag tartalma: 1 db Paradicsomos arc- és testápoló

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai védelem, hőszigetelés,

Részletesebben

Lorida Cosmetic. www.loridacosmetic.com

Lorida Cosmetic. www.loridacosmetic.com Lorida Cosmetic www.loridacosmetic.com Gyémántfejes Microdermabrasio A microderabrasio az arcbőr felújítására, kisebb egyenetlenségek és hegek, foltok, égési sérülések maradványainak eltüntetésére alkalmas

Részletesebben

LIPOSOMES ESSENTIELS ÉRETT, VÍZHIÁNYOS BÔRRE (Liposomes Essentiels pour Peaux Dévitalisées) 50 ml Tsz: BE 601

LIPOSOMES ESSENTIELS ÉRETT, VÍZHIÁNYOS BÔRRE (Liposomes Essentiels pour Peaux Dévitalisées) 50 ml Tsz: BE 601 LIPOSOMES ESSENTIELS ÉRETT, VÍZHIÁNYOS BÔRRE (Liposomes Essentiels pour Peaux Dévitalisées) Tsz: BE 601 Érett, idôsödô bôrre; száraz, vízhiányos bôrre. A hidrogél áttetszô. Hyaluronsav: A-vitamin: E-vitamin:

Részletesebben

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i Zsírsav szintézis Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P 2 i A zsírsav szintáz reakciói Acetil-CoA + 7 Malonil-CoA + 14 NADPH + 14 H = Palmitát + 8 CoA-SH + 7 CO 2 + 7

Részletesebben

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem BIOKÉMIA GYAKORLAT A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA Elméleti háttér Dr. Kádas János 2015 A

Részletesebben

Dr. Csala Miklós OTKA NN 75275

Dr. Csala Miklós OTKA NN 75275 Az endoplazmás retikulum piridin-nukleotid rendszerének redox változásai: összefüggés az elhízással, a 2-es típusú diabetes-szel és a metabolikus szindrómával Bevezetés A prohormonnak tekinthető kortizon

Részletesebben

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi.

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi. A tudományos megoldás Hatásmechanizmus SalmoXis 400. 1.egyensúlyba hozza a bélflórát szelektív gátlás révén és a mikrobiológiai aktivitás csökkentésével. 2. gondoskodik a bélbolyhok épségérıl az apoptosis

Részletesebben

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett ÚJ! Rendkívül hatékony bőrápolás 40 év felett FŐ, INNOVATÍV HATÓANYAG: Nagy hatékonyságú Zöldalga kivonat, a tara fa 3 dimenziós szerkezetébe ágyazva Aktívan növeli a bőr kollagén és az elasztin termelését!

Részletesebben

(neutrális lipidek) glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek

(neutrális lipidek) glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek TRIGLICERIDEK MEMBRÁN LIPIDEK (neutrális lipidek) FSZFLIPIDEK GLIKLIPIDEK glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek MEMBRÁN LIPIDEK SZEREPE A legtöbb foszfolipid Foszfatidil-kolin Foszfatidil-kolin

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

THALASSO TERÁPIA CELULIT KEZELÉS

THALASSO TERÁPIA CELULIT KEZELÉS THALASSO TERÁPIA CELULIT KEZELÉS THALASSO TERÁPIA - CELLULIT KEZELÉS A cellulit, melyet külsõ megjelenése alapján narancsbõrnek vagy matracjelenségnek nevezünk, a bõralatti kötõszövet (szubkutisz) disztrófiás

Részletesebben

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Nagyon magas, 99% feletti polarizációs fok Nagy fényintenzitás Nagy kilépő fénysugár Könnyű kezelhetőség Tetszés szerinti magasságban és szögben állítható állvány

Részletesebben

A glükóz reszintézise.

A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A reszintézis nem egyszerű megfordítása a glikolízisnek. A glikolízis 3 irrevezibilis lépése más úton játszódik le. Ennek oka egyrészt energetikai, másrészt

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

NAP EGÉSZSÉG NAP SZÉPSÉG NAPOZÁS KOCKÁZATAI AZ UV SUGARAK ÉS AZOK HATÁSAI A BŐRRE

NAP EGÉSZSÉG NAP SZÉPSÉG NAPOZÁS KOCKÁZATAI AZ UV SUGARAK ÉS AZOK HATÁSAI A BŐRRE ÚJ NAPOZÓ TERMÉKEK 2012 ELÉRHETö: 2012 május AZ UV SUGARAK ÉS AZOK HATÁSAI A BŐRRE NAP EGÉSZSÉG Az UV sugarak stimulálják a D vitamint termelődését, amely megköti a kálciumot és segít megerősíteni a csontjainkat.

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) dihidrofolsav tetrahidrofolsav N CH 2 N H H 2 N COOH

folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) dihidrofolsav tetrahidrofolsav N CH 2 N H H 2 N COOH folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) 2 2 2 2 pirimidin rész pirazin rész aminobenzoesav rész glutaminsav rész pteridin rész dihidrofolsav 2 2 2 2 tetrahidrofolsav 2 2 2 2 A dihidrofolát-reduktáz

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak

Részletesebben

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Papp Helga DEBRECENI EGYETEM ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz

Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz Szakmai zárójelentés az F-67996 témaszámú OTKA pályázathoz témavezető: Debreceni Balázs 2011. július Bevezetés Kísérleteinkben oxidatív stressznek, illetve magas homocisztein koncentrációnak kitett, kultúrában

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok.

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok. Lipidek sak apoláros oldószerben oldódó anyagok. Lipidek (ak és származékaik, valamint olyan vegyületek, amelyek bioszintézisükben vagy biológiai szerepükben összefüggenek velük + szteroidok, zsíroldható

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Először is hálás köszönettel tartozom Bereczki Professzor Úrnak, amiért elvállalta a disszertációm bírálatát és azt védésre alkalmasnak tartotta. A formai

Részletesebben

NUCLEIC DEFENSE BARNULÁS ÉS SEJTSZINTÛ FÉNYVÉDELEM. Megerõsített fényvédõ komplex-el

NUCLEIC DEFENSE BARNULÁS ÉS SEJTSZINTÛ FÉNYVÉDELEM. Megerõsített fényvédõ komplex-el NUCLEIC DEFENSE BARNULÁS ÉS SEJTSZINTÛ FÉNYVÉDELEM Megerõsített fényvédõ komplex-el ÉLENJÁRÓ ÖSSZETÉTELÛ FÉNYVÉDÕ TERMÉKEK A GUINOT LABORATÓRIUMBÓL A PABA-mentes, megerõsített fényvédõkkel és fotostabil

Részletesebben

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája A) Az etanol metabolizmusa emberben A metabolizmus átlagos sebessége: 10 g etanol/óra Az etanol energiatartalma: 30 kj/g (7,1 kcal/g) Az

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

HYALURON-FILLER CC KRÉM BEVEZETÉS

HYALURON-FILLER CC KRÉM BEVEZETÉS HYALURON-FILLER CC KRÉM BEVEZETÉS A SZÉPSÉGKRÉMEK ABC-JE Termék AA Krém BB Krém CC Krém DD Krém Mit rövidít? Anti-Aging Beauty Balm / Blemish Balm Complexion Correction / Color Correction Daily Defense

Részletesebben

Rosacea okozta szemészeti kórképek - Meibom mirigy diszfunkció

Rosacea okozta szemészeti kórképek - Meibom mirigy diszfunkció Rosacea okozta szemészeti kórképek - Meibom mirigy diszfunkció Módis László Debreceni Egyetem OEC Szemklinika Igazgató: Dr. Berta András, egyetemi tanár Rövid anatómia áttekintés I. Rövid anatómia áttekintés

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén

Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén Témavezető neve: Szarka András A kutatás időtartama: 4 év Tudományos háttér

Részletesebben

Kezdje idõben! Menalind professional bõrápolórendszer az igénybevett bõrnek

Kezdje idõben! Menalind professional bõrápolórendszer az igénybevett bõrnek Gyártja: Paul Hartmann AG. 89522 Heidenheim, Germany Forgalmazza: Hartmann-Rico Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u.8. Kezdje idõben! Menalind professional bõrápolórendszer az igénybevett bõrnek

Részletesebben

Elérhető: 2009 májustól. Bőrnyugtató Krém. Védőpáncél az érzékeny bőr számára

Elérhető: 2009 májustól. Bőrnyugtató Krém. Védőpáncél az érzékeny bőr számára Elérhető: 2009 májustól MARKETING INFORMÁCIÓK Bőrnyugtató Krém Védőpáncél az érzékeny bőr számára Mi az érzékeny bőr? A bőr elveszíti védekező képességét 1 VÉDELEM HIÁNYA a káros környezeti hatások ellen

Részletesebben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben Bádogos Ágnes DE-ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa Debreceni Egyetem, Általános

Részletesebben

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián

Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián Atopiás dermatitis Gáspár Krisztián DE OEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológia Tanszék Atopiás dermatitis Krónikus gyulladással járó, relapsusokat mutató nem fertőző bőrbetegség. Bőrszárazság,

Részletesebben

Részletes szakmai beszámoló Az erbb proteinek asszociációjának kvantitatív jellemzése című OTKA pályázatról (F049025)

Részletes szakmai beszámoló Az erbb proteinek asszociációjának kvantitatív jellemzése című OTKA pályázatról (F049025) Részletes szakmai beszámoló Az erbb proteinek asszociációjának kvantitatív jellemzése című OTKA pályázatról (F049025) A pályázat megvalósítása során célunk volt egyrészt a molekulák asszociációjának tanulmányozására

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

Ultrallergic Szérum TRAINING CENTER

Ultrallergic Szérum TRAINING CENTER Ultrallergic Szérum A nök több, mint 60 %-a gyakorta tapasztalja, hogy diszkomfort érzése van, böre érzékeny MIT MOND A VENDÉGÜNK? A bőröm érzékeny és mindenre reagál Bőröm gyulladt és feszül Folyamatosan

Részletesebben

Feszesítö Lifting Krém 777 Gazdag Feszesítö Lifting krém MARKETING PREZENTÁCIÓ. Elérhető: 2013 Szeptember

Feszesítö Lifting Krém 777 Gazdag Feszesítö Lifting krém MARKETING PREZENTÁCIÓ. Elérhető: 2013 Szeptember Feszesítö Lifting Krém 777 Gazdag Feszesítö Lifting krém MARKETING PREZENTÁCIÓ Elérhető: 2013 Szeptember Bőr feszesség Feszesség hiánya a vendég szemszögéböl A bőr elveszíti tónusosságát Barázdák és ráncok

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben