NIACINAMID AZ ELMÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NIACINAMID AZ ELMÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE"

Átírás

1 NIACINAMID AZ ELMÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE A B3 vitamin (niacin) és élettanilag hatékony aktív formája, a niacinamid protektív bőrhatásai közel száz éve képezik a tudományos érdeklődés tárgyát, azóta, hogy felfedezték, hogy a B3 vitaminhiány okozta a huszadik században járványszerűen elterjedt pellagrát, egy súlyos bőrtünetekkel járó, krónikus, senyvesztő betegséget. A korábbi években a külsőleg alkalmazott niacinamiddal végzett, drámaian emelkedő számú klinikai vizsgálatok jelentős mennyiségű bizonyítékot szolgáltattak a bőr egészségére gyakorolt kedvező hatásáról, melyet annak tulajdonítottak, hogy megőrzi a bőr barrier funkcióját és visszafordítja az öregedés tüneteit. Ezzel egyidejűleg folyamatosan igyekeznek feltárni a niacinamid jól dokumentált fiziológiás bőrhatásai mögött meghúzódó celluláris és molekuláris mechanizmusokat in vivo és sejttenyészet modellek segítségével. TÖRTÉNET ÉS HÁTTÉR A niacinamid a B3 vitamin vízoldékony formája, melyet néha PP vitamin -nak neveznek a Pellagra Prevenciója nyomán. A rövidítés a pellagrával való kapcsolatából fakad, mely betegség járványos méreteket öltött az Egyesült Államokban az 1900-as évek elején 1. A pellagrás betegek egy sor tünettől szenvedtek, leginkább bőrelváltozások egész spektrumától. Pellagrában szenvedő beteg, Egyesült Államok déli része, kora 20. század Idővel rájöttek, hogy a pellagrát a B3 vitamin hiánya okozza, mely egyszerű étrend kiegészítéssel kezelhető és megelőzhető ben világossá bált, hogy a nikotinsav és származékai (ideértve a niacinamidot) maguk a védő PP faktorok. Azóta a

2 számos bőrgyógyászati terápiás hatást és hatásmechanizmust tulajdonítottak a helyileg használt niacinamidnak (melyet nikotinamidnak, 3-piridin-karboxamidnak is neveznek). Ezek közé tartozik az acne, a foto-immunszupresszió és az ehhez kapcsolódó tumorgenezis mérséklése. Kimutatták továbbá, hogy a niacinamid kedvező hatással bír a stratum corneum barrier funkciójára, ideértve az epidermális szfingolipidek (különösen a ceramidok) up-regulációját, melyek az epidermális differenciálódás és dermális proliferáció biomarkerei. A közelmúltban új bizonyítékok vannak a bőr kozmetikai megjelenésére gyakorolt hatásáról az epidermális melanosoma transzfer gátlásán keresztül, melynek következményes hatása a bőr pigmentációjának és az epidermális felszín topográfiájának változásában mutatkozik meg. A niacinamid szerkezete és helyzete a NAD molekulában Ezen bőrhatások mechanizmusai ezidáig ismeretlenek. Tekintve azonban,hogy a niacinamid a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) és a nikotinamid-adenindinukleotid-foszfát (NADP), valamint ezek redukált formáinak (NADH és NADPH) prekurzora, felvetődött, hogy a helyileg alkalmazott niacinamid e széleskörű hatásokat ezen két nukleotid koenzim homeosztatikus egyensúlyának korrekciójával fejti ki.

3 A NIACINAMID ÉLETTANI SZEREPE A niacinamid szubsztituált piridin származék, amely az oxido-redukciós koenzim NAD és NADP esszenciális alkotóeleme. A glikolízis és a citrátkör során (glükóz molekulánként) 10 molekula NAD (NADH + H + )-vá redukálódik a 4-es pozíciójú niacinamid gyűrűre történő hidrogén és elektrontranszfer eredményeként. A NADH + H + hatékony energiatároló egységként funkcionál azáltal, hogy szükség esetén nagy energiájú elektronokat ad át a mitokondriális elektron-transzfer rendszernek. Az oxidatív foszforiláció során az elektronpárok átkerülnek a NADH-ról a végső elektron akceptorra (az oxigénre) az egymást követő elektron carriereken keresztül. Az elektronok transzfere termodinamikailag kedvező, azaz ΔG negatív értéket mutat, és a protonok mitokondriális mátrixból kifelé történő pumpálásához kapcsolt. A protonok mátrixba való visszaáramlása katalizálja az F 0 F 1 ATP szintetáz általi ATP termelést. E folyamat összes energia hozama (ΔG ) magas (-52,7 kcal). A NADPH AP-1 aktivitásban játszott feltételezett szerepe Miközben a NADH a katabolikus folyamatokban vesz részt, a NADPH inkább az anabolikus folyamatokban, azaz a bioszintézisben viselkedik elektron donorként.

4 A NADPH a redukáló kofaktora a lipid bioszintézisben szerepet játszó zsírsav szintetáznak és a szteroid bioszintézisben szerepet játszó dezmolázoknak és hidroxilázoknak. Funkciójukat tekintve a NADH és a NADPH tulajdonképpen sejten belüli energia valutának tekinthetők, melyek a sejtek anabolikus és katabolikus folyamatokból álló metabolizmusát hajtják. A NIACINAMID ÉS A BŐR ÖREGEDÉSE A niacinamid segíthet normalizálni a nikotinamid koenzimek korfüggő csökkenését. Egyre halmozódnak a humán és állatkísérleti modellekből származó bizonyítékok, melyek szerint a szisztémás és intracelluláris NADH és NADPH szintje a kor előrehaladtával csökken 2,3,4. A közelmúltban napvilágot látott adatok ezt látszanak alátámasztani, többek között Oblong és munkatársai 5 is kimutatták a nikotinamid koenzimek korfüggő csökkenését. Két betegből - egy 7 éves és egy 72 éves betegből nyert humán dermális fibroblaszt sejtvonalakban a szerzők megmérték az endogén NADPH/NADP arányt és az össz-nadph és -NADP szintet. Az idősebb betegből származó fibroblasztokban kisebb volt a redox arány és alacsonyabb volt az össz-nadph és -NADP szint is, mint a fiatalabb betegből származók esetén (- 51% és -28 %). Fontos megjegyezni, hogy amikor az idős betegből vett fibroblaszt kultúrákhoz 14 C niacinamidot és 14 C nikotinsavat (a niacinamid prekurzora) adtak, a NADPH intracelluláris koncentrációja nőtt. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a lokálisan rendelkezésre álló niacinamid készletet az idős bőrsejtek fel tudják venni, hogy ez által helyreállítsák az intracelluláris nikotinamid koenzim homeosztázist. Általánosan elfogadott, hogy a nettó kollagén termelés a kor és az emlős bőr fény általi károsodásának függvényében csökken. Nemrégiben közzétett kutatások kimutatták 5, hogy a niacinamid szupplementáció stimulálja a humán dermális fibroblasztok kollagén termelését.

5 KOLLAGÉN SZINTÉZIS (hyp/hyp+pro/sejt) Fiatal Öreg Fiatal Öreg Öreg Clonetech ATCC A KOLLAGÉN SZINTÉZIS SZINTJÉNEK KOR-FÜGGŐ VÁLTOZÁSA Az idősödő fibroblasztok kevesebb kollagént szekretálnak, mint a fiatal sejtek, és a niacinamid fokozni képes az új kollagén szintézisét A korfüggő kollagén tartalom csökkenés kérdését vizsgálata Oblong és munkacsoportja, akik egy fiatal (7 éves) és egy idős (72 éves) donorból származó fibroblaszt kultúrában elemezték a kollagénfehérje szekréciót. Az idős donorból származó fibroblaszt kultúrában szignifikánsan kevesebb (p <0,05) volt a kollagén szekréció, mint a fiatal donorból nyert kultúrában. Továbbá, a NADPH/NADP redox arány alacsonyabb volt (p <0,05) az idős donorból nyert fibroblasztokban (az eredményeket az egyes sejtkultúrákban található sejtszámra normálták). A sejtkultúrák niacinamiddal történő kezelését követően szignifikánsan nőtt a szekretált kollagén összmennyisége (54 %-kal), a szekretált fehérje összmennyisége (41 %-kal) és a sejtek össz-száma (20 %-kal) a vivőanyagos kontrollhoz képest. Fontos továbbá megjegyezni, hogy szignifikánsan nőtt a kollagén/összprotein arány, jelezve némi specificitást a kollagén bioszintézis és szekréció irányában. Ezek az adatok felvetik, hogy a niacinamiddal történő kezelés kedvező hatást gyakorol a

6 bőrre mind a kötőszöveti, mind az extracelluláris mátrix komponenseket tekintve. Ezek a hatások különös jelentőséggel bírnak az idősödő és a napkárosodott bőr esetén. A NIACINAMID ÉS AZ EPIDERMÁLIS BARRIER FUNKCIÓ A niacinamid up-regulálja az epidermális ceramid szintézist és ezzel egyidejűleg kedvezően hat az epidermális barrierre Ismert, hogy a szfingolipidek és más stratum corneum lipidek, különösen a ceramidok, központi szerepet játszanak az epidermális barrier szerkezeti és funkcionális integritásában, és mennyiségük csökkenéséről számoltak be idősödő és atópiás bőrben 6. Egyre több bizonyíték jelzi, hogy a helyileg alkalmazott niacinamid fokozza a bőr barrier funkcióját ennek összes kedvező klinikai következményével együtt azáltal, hogy up-regulálja az epidermális szfingolipidek bioszintézisét, különösen a ceramidokét. Ezen kedvező hatások, úgy tűnik, a betegség által károsított bőrön is jelentkeznek. Egy másik vizsgálatban Tanno és munkatársai a ceramid szintézis dózisfüggő niacinamid általi fokozásáról számoltak be, amely humán epidermális keratinocyta kultúrában akár 5-szörös is lehetett (p <0,05) 7. Ugyanezen munkacsoport egy későbbi munkájában kimutatta további szfingolipid frakciók (glucosylceramid: 7,4-szeres; szfingomyelin: 3,4-szeres), valamint a szabad zsírsavak (2,3-szoros) és a koleszterin (1,5-szeres) szintézisfokozódását niacinamid kezelés hatására. Az adatok felvetik, hogy a niacinamid által indukált intracelluláris acetil-coa (az epidermális lipidszintézis általános prekurzora) szintjének növekedése és a szerin-palmitoil-transzferáz fokozott expressziója állhatnak a hatások hátterében. Ezen eredmények in vivo klinikai jelentőségének bizonyítása végett Tanno és szerzőtársai lokálisan 2 %-os niacinamidot alkalmaztak száraz bőrű alsó végtagokon 4 héten keresztül. Megfigyelték, hogy a stratum corneumban szignifikánsan növekedett a ceramid és szabad zsírsav frakciók mennyisége a vivőanyagos kontrollhoz viszonyítva. Ezt a kontroll csoporttal történt összehasonlításban a

7 transzepidermális vízvesztés (TEVV) szignifikáns csökkenése kísérte (-27 %; p<0,05). Más kutatások során Ertel és munkatársai 9 kimutatták, hogy a 2 %-os niacinamid tartalmú hidratáló krém szignifikánsan csökkentette a TEVV-t a vivőanyagos kontrollhoz képest, és ezt a stratum corneum (klorid assay-vel kimutatott) turnoverének növekedése kísérte. A kutatások emellett az alkaron is kimutatták a TEVV csökkenését és a barrier nátrium lauryl szulfáttal (SLS) szembeni ellenállásának fokozódását 10. Draelos és munkatársai 11 az általános állapot szignifikáns javulásáról számoltak be 48, I/II stádiumú rosaceaban szenvedő nőbeteg 96 %-nál, akik 4 hetes niacinamid tartalmú hidratáló krém kezelésben részesültek. A niacinamid up-regulálja a keratinocyta differenciálódásra jellemző markereket Kimutatták, hogy a niacinamid egyfelől stimulálja a bazális epidermális keratinocytákat, másfelől növeli a stratum corneum fiziológiás működéshez elengedhetetlen epidermális molekulák mennyiségét, nevezetesen a filaggrint és involucrint. (A filaggrin az összefoglalóan természetes hidratáló faktoroknak nevezett kis molekulasúlyú alkotóelemek prekurzora, melyek vizet kötnek meg a stratum corneumban. A filaggrin alapvető szerepet játszik a granuláris sejtekben található keratin tonofilamentumok aggregációjában és rendeződésében; míg az involucrin a terminális keratinocytákat körülvevő szaru-tok képződésének esszenciális prekurzora.) A niacinamid ezen hatásai feltehetően pozitív hatással vannak az idősödő epidermális szövetekre in vivo. Oblong és munkatársai normál humán epidermális keratinocytákat (NHEK) tenyésztettek niacinamid jelenlétében illetve hiányában. A 24 órás inkubációt követően niacinamid jelenlétében a NHEK száma szignifikánsan magasabb volt (p<0,05), mint hiányában. A niacinamid-kezelt NHEK-ben mind az involucrin (45 %- kal), mind a filaggrin (100 %-kal) bioszintézise fokozódott a kontrollhoz képest. A szerzők felvetették, hogy ezek a hatások az intracelluláris nikotinamid-koenzim szint niacinamid által indukált növekedésének tulajdoníthatók.

8 A NIACINAMID NÖVELI AZ EPIDERMÁLIS BIOPOLIMEREK (FEHÉRJÉK SZINTJÉT) Kontol Niacinamid A niacinamid segít megelőzni az UV által indukált molekuláris és immunológiai károsodásokat A niacinamid UV-indukálta károsodással szembeni védő hatását állatkísérletes modelleken és humán sejtvonalakon végzett kutatások eredményei is alátámasztják. Nemrégiben publikált közleményükben Shen és munkatársai 12 kimutatták, hogy a niacinamid véd az UV-C sugárzás és a hidrogén-peroxid expozíció károsító hatásával szemben, melyet a reaktív oxigén gyökök okoznak. A niacinamid kezelés szignifikáns dózisfüggő javulást hozott létre az apoptotikus morfológiai változások terén (p<0,05). A niacinamiddal kezelt sejtekben csökkent a p53 indukciója és mérsékelődött a DNS károsodás az oldószeres kontrollal szemben. Ezek az eredmények összecsengenek a korábbi kutatási eredményekkel 13, melyek kimutatták, hogy a niacinamid szignifikánsan csökkenteni tudja a fotokarciogenézist és a fotoimmunszuppressziót, bár a niacinamid hatásmechanizmusa ezen a területen még nem tisztázott.

9 A NIACINAMID HATÁSA A BŐR PIGMENTÁCIÓRA A niacinamid gátolja a melanosomák melanocytából keratinocytába történő transzportját A bőr pigmentációját részben a melanocyták által termelt, melanin tartalmú melanosomáknak a szomszédos keratinocytákba való transzportja eredményezi, melyet a niacinamid gátol. Boissy és munkatársai 14 mutatták ki először ezt humán melanocyták és keratinocyták együttes inkubációja során, ahol a keratinocyták, a melanocyták és az áthelyezett melanosomát tartalmazó keratinocyták számát határozták meg sejtspecifikus immunfestékek használatával. A niacinamid hozzáadása a sejtkultúrához szignifikánsan gátolta a melanosomák melanocytából keratinocytába történő áthelyeződését (25-45 %-kal; p<0,05). A niacinamid ugyanakkor nem gátolta a melanocyták tirozináz aktivitását. A niacinamid csökkenti az emberi bőr hyperpigmentáltságát Boissy és munkatársainak a melanosomák áthelyezésének gátlásával kapcsolatos eredményei felvetik, hogy az emberi bőr in vivo külsődleges kezelése niacinamiddal idővel a pigmentáció csökkenéséhez vezethet e mechanizmuson keresztül. Boissy és munkatársai egy következő vizsgálatukban 15 igazolták ezt a feltevést egy olyan klinikai vizsgálattal, melyben a niacinamid hiperpigmentációra gyakorolt hatását vizsgálták az arc két felére alkalmazott niacinamid illetve vivőanyagos kezelés segítségével. Az eredmények a hiperpigmentált léziók dózisfüggő reverzibilis csökkenését mutatták a niacinamid kezelés hatására. In vitro és in vivo adatok szerint a niacinamid kezelés felfüggesztését követően a melanosoma transzport és hiperpigmentáció visszaáll. A jelen tanulmány egybecseng két korábbi tanulmánnyal, mindkettőt Hakozaki és munkatársai végezték japán nő bevonásával. A vizsgálat során az arc két felét hasonlították össze 8 hétig tartó 5 %-os niacinamidos illetve oldószeres kezelés során. Az első vizsgálat, melybe 18, arcukon hiperpigmentált folttal rendelkező nőt

10 vontak be, azt mutatta, hogy az 5%-os niacinamid kezelés hatására a foltok pigmentációja szignifikánsan (p<0,05) csökkent. A második vizsgálatban 120 japán nőt vizsgáltak, akiknek az arca le volt barnulva, és azt tapasztalták, hogy a niacinamid hatására a bőr szignifikánsan (p<0,05) világosodott a 4 illetve 6 hét kezelés után. Kiindulási állapot 4 hét A niacinamid mérsékli a bőr hiperpigmentált foltjai miatti sárgás elszíneződést ACNE ELLENES TULAJDONSÁGOK A faggyútermelés és az acne kialakulásának befolyásolása niacinamiddal A külsőleg alkalmazott niacinamid a forgalomban kapható 4 %-os gél formájában (Papulex ) igazoltan hatékonyan csökkenti a gyulladást az acne vulgaris kezelése során és sok orvos alkalmazza a kezelést egyfelől hatékonyága miatt, másfelől azért, mert nem okoz antibakteriális szerrel szembeni rezisztenciát. Egy a Shalita és munkatársai által készült vizsgálatban a gyulladásos acnés betegek 82 %-a mutatott globális javulást 8 hetes használat után, melyet a papulák/pustulák szignifikáns csökkenése (-60 %) és az acne súlyosságának mérséklődése (-52 %) jellemzett. A szerzők felvetése szerint e hatásokat a niacinamid ismert antihisztamin hatásának, szabadgyök-fogó hatásának, vagy a 3-5 -camp foszfodieszteráz gátló

11 hatásának lehet tulajdonítani. Friss adatok azonban felvetik a külsőleg alkalmazott niacinamid még alapvetőbb szerepét az acne kezelésében. Figyelemre méltó Biedermann és munkatársainak munkája 18, melyben életképes emberi arcbőr biopsziás mintáin vizsgálták a niacinamid hatását a faggyútermelésre. A biopsziás minták tenyészetét niacinamiddal vagy transz-retinsavval (tra) kezelték 4 napig, majd 14 C-acetáttal inkubálták ezeket. A niacinamid szignifikánsan és dózisfüggően csökkentette a teljes faggyútermelést (-42 % 25 mm; p<0,05), és ez a 25 mm által indukált csökkenés ekvivalens volt az 1 μm tra által létrehozott csökkenéssel (-32 %; p=0,01). Továbbá, a niacinamid jelentősen csökkentette mind a triglicerid, mind a szabadzsírsav szintézist a kontrolhoz viszonyítva (-52 % és -46 % a 25 mm niacinamid kezelés során; p<0,05). Tekintve, hogy a trigliceridek alkotják a faggyúmirigyben fellelhető lipidek legnagyobb hányadát (50-60 %-át), a niacinamid teljes lipogenezisre gyakorolt hatását valószínűleg a triglicerid csökkenésnek lehet tulajdonítani. A fentiek az acne patogenézisével kapcsolatosan fontos dolgokat vetnek fel. Elfogadott, hogy az acne keletkezésében a faggyúmirigyek és a Propionobacterium acnes játsszák a főszerepet. E két tényező kapcsolatától függetlenül mind az összfaggyú termelés, mind a triglicerid frakció csökkenése az acnes bőr állapotának javulása irányában hat. A BŐR MEGJELENÉSE A niacinamid többféle kedvező hatást gyakorol az öregedő illetve napkárosodott bőr megjelenésére in vivo Bissett és munkatársai 19 több kettős-vak klinikai vizsgálatban hasonlították össze az 5 %-os helyi niacinamid kezelés és a kontroll vivőanyag hatását idősödő emberi bőrön. Egy 12 hetes, randomizált, 40 (35-60 éves) nőbeteg bevonásával végzett vizsgálatban az arc niacinamiddal kezelt felén szignifikánsan szebb lett a bőr - a bőr textúráját tekintve ez a hatás már látható volt a 4. (p<0,05), és a 12. (p<0,05) héten, míg a hiperpigmentált foltok kinézetét tekintve a 8. héten (p<0,05).

12 Kiindulási állapot 12 hét A niacinamid javítja a bőr textúráját, mérsékli a hiperpigmentációt Egy másik vizsgálatban 50 (40 és 60 éves kor közötti) nőbeteg random elosztásban általuk nem ismert terméket (maszkolt) alkalmazott arca két felén 12 héten keresztül. A képelemzés szignifikáns javulást jelzett számos arcbőr paraméter tekintetében - ideértve a bőr sárgaságát (p=0,02 8 hét után; p=0, hét után); a hajszálvékony ráncokat/ráncokat (p=0,06 8 hét után; p=0, hét után); a hiperpigmentált foltokat; továbbá a piros foltosságot (p=0,03 12 hét után). Egy másik vizsgálatban, amiben 88, éves kor közötti nő 8 héten keresztül maszkolt készítményeket kapott az arc két felére. A nikotinamid tartalmú kezelés szignifikánsan javította a bőr textúráját a vivőanyagot tartalmazó kontrollhoz képest a 8 hetes vizsgálat során, ezáltal alátámasztva az első vizsgálat eredményeit. Kiindulási állapot 4 hét A nacinamid-tartalmú készítménnyel történő kezelés előtt és után

13 A bőrfelszín textúrájával kapcsolatosan észlelt hatás összhangban van a Matts és Solechnick hetes klinikai vizsgálatának eredményeivel, akik több szögből mért reflexív spektrofotometria segítségével határozták meg a bőr fényvisszaverésének ún. diffúz komponensét. A 10 hetes kezelést követően a diffúz komponens szignifikánsan magasabb volt az 5 %-os niacinamiddal kezelt területen, mint a kontroll területen (p<0,05). Ez felveti, hogy a bőr textúrája a fiatalabb bőrre jellemző, finomabb, fokozott anisotropiájú állapot felé mozdult el. Ezen vizsgálati eredmények párhuzamba állíthatók a kísérletben résztvevők önértékelésével, ahol is a niacinamiddal kezelt bőr textúráját preferálták az oldószeres kontrollal szemben. A bőr másik megjelenési sajátossága a sápadtság (sárgaság). Ennek a jelenségnek a hátterében nemkívánatos glikoziláció áll, vagyis a cukor és a fehérje molekulák között spontán kialakuló kovalens kötések állnak. A bőrben felhalmozódó glikozilált termékek, pl. a glikolizált kollagén sárga színű. Mivel a glikoziláció oxidációval jár, az antioxidánsok befolyásolhatják a folyamatokat. Mivel a NADH és NADPH endogén antioxidánsok, és a niacinamid ezek prekurzora, a helyileg alkalmazott niacinamid hatékony lehet a bőr sárgulása ellen. Egy nemrégiben elvégzett 50 (40-60 év közötti) kaukázusi nő bevonásával végzett vizsgálatban kimutatták, hogy 5 % niacinamid tartalmú, olaj a vízben típusú emulzióval történő kezelés láthatóan csökkenti a bőr sárgaságát a 12. hétre a niacinamidot nem tartalmazó kontorollal szemben 19.

14 ÖSSZEFOGLALÓ Kimutatták, hogy a niacinamid olyan történelmi kozmetikai alapanyag, melynek különlegesen széleskörű bőrgyógyászati hatásai vannak. Ezek közé tartozik: Öregedés gátló hatás, többek között a nikotinamid-koenzimek korral járó csökkenésének normalizálása, a kollagén szintézis serkentése, az epidermális szfingolipidek, különösen a ceramidok up-regulálása, továbbá az epidermális barrier funkció javítása Kedvező hatást gyakorol a bőr pigmentációjára, ideértve a keratinocyta differenciálódás markereinek up-regulációját, az UV károsodás prevencióját, a melanosoma transzfer gátlását és a hiperpigmentáció csökkenését, Acne ellenes tulajdonságai vannak az összfaggyú termelés, elsősorban a triglicerid termelés gátlásának Többféle egyéb kedvező hatással bír öregedő bőr esetén is. A jelenlegi nézet szerint a niacinamid vizsgált hatásainak kialakulásában alapvető a niacinamid prekurzor szerepe a nikotinamid-koenzimek, a NADH és a NADPH termelésében. Kifejezetten előnyös tulajdonságokkal rendelkezik a más hatóanyagú, de hasonló hatású vegyületekkel, például a retinollal összehasonlítva, emellett jól tolerálható, nem oxidálódik, nem szenved fotolízist és kémialiag stabil, továbbá kompatibilis más öregedés-ellenes eljárásokkal. Röviden: a kedvező terápiás hatások és a gyógyszertechnológiai előnyök ideális választássá teszik a niacinamidot a fiatal és az öreg bőr kezelését célzó kozmetikai készítményekhez 19.

15 KAPCSOLATFELVÉTEL Amennyiben szeretne a P&G kutatóival beszélni, vagy további információt kapni a P&G Beauty-nál folyó kutatásokkal kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal: Lauren Thaman P&G Beauty Science Heather Cunningham P&G Beauty Science HIVATKOZÁSOK: Niacinamide_Research_UpDate.pdf angol nyelvű, a niacide.hu oldalra feltöltött cikkben találhatóak meg.

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

A psoriasis vulgaris helyi kezelése SZAKMAI IRÁNYELV

A psoriasis vulgaris helyi kezelése SZAKMAI IRÁNYELV A psoriasis vulgaris helyi kezelése SZAKMAI IRÁNYELV Bőr- és nemibetegségek Szakmai Kollégiuma 1. Bevezetés 1.1. Háttér 1.2. Az irányelvek alkalmazási - érvényességi területe 1.3. Az irányelvek bevezetésének

Részletesebben

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Az IGF-1 és a rendszeres testedzés hatása az öregedés molekuláris folyamataira: a sirtuinok szerepe

Az IGF-1 és a rendszeres testedzés hatása az öregedés molekuláris folyamataira: a sirtuinok szerepe Az IGF-1 és a rendszeres testedzés hatása az öregedés molekuláris folyamataira: a sirtuinok szerepe Doktori értekezés Koltai Erika Semmelweis Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Radák

Részletesebben

Csontkárosodás myeloma multiplexben: az osteoblast működés gátlásának patofiziológiája

Csontkárosodás myeloma multiplexben: az osteoblast működés gátlásának patofiziológiája Csontkárosodás myeloma multiplexben: az osteoblast működés gátlásának patofiziológiája 1.rész A myeloma multiplex (MM) olyan plazmasejt eredetű malignus betegség, amelyre nagyfokú osteolyticus csontdestrukció

Részletesebben

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr.

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr. Orvosi Biokémia 2 Orvosi Biokémia Írták: Dr. Bánhegyi Gábor Dr. Csala Miklós Dr. Hrabák andrás Dr. Keszler Gergely Dr. Kukor Zoltán Dr. Mandl József Dr. Mészáros Tamás Dr. Müllner Nándor Dr. Sőti csaba

Részletesebben

DR. KELEMEN OTTÓ. Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés. Program- és témavezető: Prof. Dr. Rőth Erzsébet

DR. KELEMEN OTTÓ. Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés. Program- és témavezető: Prof. Dr. Rőth Erzsébet A KELOID ÉS A HIPERTRÓFIÁS HEG KEZELÉSÉNEK KLINIKAI ÉS KÓRSZÖVETTANI VIZSGÁLATAI ÉS A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI DR. KELEMEN OTTÓ Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Program- és témavezető: Prof. Dr. Rőth Erzsébet

Részletesebben

KÍSÉRLETES AKUT PANCREATITIS: A PATOGENEZIS ÉS TERÁPIÁS CÉLPONTOK VIZSGÁLATA

KÍSÉRLETES AKUT PANCREATITIS: A PATOGENEZIS ÉS TERÁPIÁS CÉLPONTOK VIZSGÁLATA MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÍSÉRLETES AKUT PANCREATITIS: A PATOGENEZIS ÉS TERÁPIÁS CÉLPONTOK VIZSGÁLATA Dr. Rakonczay Zoltán Szegedi Tudományegyetem, ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika SZEGED 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ANALITIKAI MÓDSZERFEJLESZTÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINTARTALMÁNAK VIZSGÁLATÁRA. ENGEL RITA Doktori (Ph.D.

ANALITIKAI MÓDSZERFEJLESZTÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINTARTALMÁNAK VIZSGÁLATÁRA. ENGEL RITA Doktori (Ph.D. Doktori értekezés Ph.D. fokozat elnyerésére ANALITIKAI MÓDSZERFEJLESZTÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINTARTALMÁNAK VIZSGÁLATÁRA ENGEL RITA Doktori (Ph.D.) értekezés Készült: Budapesti

Részletesebben

A PON1 enzim paraoxonáz és laktonáz aktivitásának változása hemodializált és transzplantált krónikus veseelégtelen betegekben

A PON1 enzim paraoxonáz és laktonáz aktivitásának változása hemodializált és transzplantált krónikus veseelégtelen betegekben EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A PON1 enzim paraoxonáz és laktonáz aktivitásának változása hemodializált és transzplantált krónikus veseelégtelen betegekben Dr. Sztanek Ferenc Témavezető: Prof. Dr.

Részletesebben

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS A TAKARMÁNY ZSÍRFORRÁSAINAK HATÁSA

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS A TAKARMÁNY ZSÍRFORRÁSAINAK HATÁSA KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Doktori iskola vezetõje: Dr. Horn Péter az MTA rendes tagja Témavezetõ: Dr. Romvári Róbert egyetemi docens FIZIKAI AKTIVITÁS

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK VÍZHIÁNY HATÁSA OCIMUM BASILICUM L. ÉS SATUREJA HORTENSIS L. NÉHÁNY STRESSZPARAMÉTERÉRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS INOTAI KATALIN

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés tézisei Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben Dr. Németh Adrienn Katalin Anatómiai

Részletesebben

ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA. 2013. április 2-5.

ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA. 2013. április 2-5. ELŐADÁSKIVONATOK XXXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJA 2013. április 2-5. Szegedi Tudományegyetem ÁOK-FOK-GYTK-ETSZK - 1 - Jelen kiadvány megjelenése az Emberi

Részletesebben

A Magyar Dermatológiai Társulat és a Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületének XI. Kozmetológiai Kongresszusa

A Magyar Dermatológiai Társulat és a Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületének XI. Kozmetológiai Kongresszusa A Magyar Dermatológiai Társulat és a Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületének XI. Kozmetológiai Kongresszusa Debrecen Kölcsey Központ 2011. június 23 25. Programfüzet Kedves Kollégák! Sok szeretettel

Részletesebben

összeállította: Keserű István / dualmed.hu Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964

összeállította: Keserű István / dualmed.hu Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964 Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964 http://www.dualmed.hu A bemutatott adatok, cikkek, fordítások, anyagok a tájékozott döntésekhez szolgáltatnak információt

Részletesebben

az információkat öszegyűjtötte: Keserű István / dualmed.hu Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 -

az információkat öszegyűjtötte: Keserű István / dualmed.hu Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 - Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 - AZ OMEGA 3-2 - Miért van egyáltalán szükségünk omega-3-ra? Az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakat esszenciális, azaz alapvető zsírsavaknak nevezzük, ami orvosi

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐK: DR. VARGA CSABA, EGYETEMI DOCENS BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETŐK: DR. VARGA CSABA, EGYETEMI DOCENS BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR Ph.D. ÉRTEKEZÉS ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKŐTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN SZERZŐ: PINTÉR ZOLTÁN

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az inzulin rezisztencia hatása a citosztatikumok okozta csontvelőtoxicitásra obez és inzulinrezisztens állatmodellekben Géresi Krisztina Témavezető: Dr. Benkő Ilona DEBRECENI

Részletesebben

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban. Szerzô: Magyar változat: Axel Hauschild, M.D. Dermatológia

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Dr. Kolonics Gábor Misszióban szolgáló bajtársaink egészségvédelme Különös tekintettel az UV sugárzás okozta károsodások megelőzésére Doktori

Részletesebben

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLÁJA Dr. Kohut László Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

Részletesebben

A Flavogard - Pycnogenol

A Flavogard - Pycnogenol A Flavogard - Pycnogenol Napjainkban a Pycnogenol az egyik legkutatottabb természetes anyag. Mintegy 190 tudományos közlemény vizsgálta az utóbbi 35 évben, több mint 170 hivatkozással rendelkezik a Medline

Részletesebben

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna AZ ÚJ CUKORBETEGSÉG ELLENES GYÓGYSZERJELÖLT BGP-15 HATÁSA MÁSODIK GENERÁCIÓS ANTIPSZICHOTIKUMOK METABOLIKUS MELLÉKHATÁSAIRA Doktori értekezés Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Molekuláris

Részletesebben

Az öregedés biológiája

Az öregedés biológiája Az öregedés biológiája DIPLOMAMUNKA készítette: HAJNAL KATALIN biológia kémia szakos hallgató témavezető: DR. HOFFMANN GYULA PTE TTK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANSZÉK PÉCS, 2005 1 I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata. CHO-K1 sejteken

Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata. CHO-K1 sejteken Cianobaktérium törzsek citotoxicitásának vizsgálata CHO-K1 sejteken Készítette: Antal Otilia Tamara, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia-Geológia Kar, Biológia szak, 4. év Témavezetők: Gácsi Mariann,

Részletesebben