2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal oldal

2 2.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI március 3iki Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 4/2005.(III.10.)sz. rendelet 5/2005.(III.10.)sz. rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.10.) sz. rendelet módosításáról az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Külön füzetben jelenik meg! 6/2005.(III.10.)sz. rendelet a települési képviselők, tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet módosításáról 7/2005.(III.10.)sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról 8/2005.(III.10.)sz. rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 39/2004. (XI.20.) sz. rendelettel módosított 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet módosításáról

3 2.szám 4. 9/2005.(III.10.)sz. rendelet a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004. (III.10.) sz. rendelet módosításáról 10/2005.(III.10.)sz. rendelet a Közterületfelügyelet tevékenységét érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 11/2005.(III.10.)sz. rendelet a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről 12/2005.(III.10.)sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet módosításáról

4 2.szám 5. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya II27/ /2005. sz. határozat Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben II28/ /2005. sz. határozat Halász Rózsa, a SZOCIO PRODUKT KFT ügyvezetőjének összeférhetetlenségi ügye II29/70.454/2005. sz. határozat SZOCIOPRODUKT KFT ügyvezetői álláshelyének betöltése II30/70.443/2005. sz. határozat Tudomány és Technika Háza értékesítése kapcsán elővásárlási jog gyakorlása

5 2.szám 6. Nyilvános ülésen hozott határozatok: II31/ /2005. sz. határozat II32/70.411/2005. sz. határozat Tisztségviselői beszámoló évi költségvetés megalapozását szolgáló vagyongazdálkodási irányelvek II33/70.413/2005. sz. határozat évi költségvetésben tervezett beruházások megvalósítása érdekében fejlesztési hitel igénybevétele II34/ /2005. sz. határozat Helyi tömegközlekedés évi működtetési támogatására vonatkozó határozat módosítása II35/ /2005. sz. határozat Önkormányzati intézményeknél érdekeltségi rendszer kialakítása II36/ /2005. sz. határozat II37/ sz. határozat Működő kórházak és szakrendelők gépműszer beszerzéseire vonatkozó évi előirányzat biztosítása Költségvetési intézményeknél alkalmazandó évi élelmezési nyersanyagköltség megállapítása II38/ /2005. sz. határozat évi költségvetés összeállításában közreműködők elismerése

6 2.szám 7. II39/70.325/2005. sz. határozat Közterületfelügyelet megszüntetése és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala új szervezeti egységként a Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztály létrehozása II40/70.420/2005. sz. határozat Városgazda Kht. feladatellátásának bővítése II41/70.422/2005. sz. határozat MIK Rt évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadása II42/70.423/2005. sz. határozat Társasházak homlokzati felújításának támogatási programja II43/70.424/2005. sz. határozat Közmű és úthálózatfejlesztések tervezésének és ütemezésének meghatározása II44/70.425/2005. sz. határozat Városfejlesztési célok elősegítése érdekében létrehozandó ösztönzőtámogatási rendszer kialakítása II45/70.430/2005. sz. határozat évre szóló idegenforgalmi feladatterv elfogadása II46/70.431/2005. sz. határozat Közművelődési megállapodások kötése közművelődési feladatellátás céljából II47/70.432/2005. sz. határozat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása

7 2.szám 8. II48/70.433/2005. sz. határozat II49/70.434/2005. sz. határozat II50/70.435/2005. sz. határozat Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása József Attila köztéri szobrának elhelyezése A 2005/2006. tanévben a nevelésioktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása II51/70.436/2005. sz. határozat Baross G. u sz. alatti földszinti 126 m2 alapterületű helyiségcsoportnak a Magyar Vöröskereszt BAZ. Megyei Szervezete részére történő bérbeadása II52/70.437/2005. sz. határozat Forgács u. 20. sz. alatti 3423 m2 alapterületű helyiségnek a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány részére történő bérbeadása II53/70.438/2005. sz. határozat A Miskolci Rendezvényszervező Iroda integrálása az Ifjúsági és Szabadidő Házhoz II54/70.439/2005. sz. határozat Pályázati kiírás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltésére II55/70.440/2005. sz. határozat Hozzájárulás az Avasi Rendőrőrs parancsnokának kinevezéséhez

8 2.szám 9. II56/70.452/2005. sz. határozat Javaslat a szászmagyar együttműködési megállapodás aláírására III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZAT GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: Határozat száma Tárgya 2/2005.sz. határozat 94/2004. számú GABI határozattal módosított, Miskolc I. ker. Eperjesi u. 5. szám melletti 4181/18 hrszú garázs és udvar megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését jóváhagyó 51/2003. sz. Gazdasági Bizottsági Határozat módosítása 3/2005.sz. határozat Miskolc, Ferenczi S. utca 33318/1 hrszú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése 4/2005.sz. határozat A DAM Steel Rt. F.a. által értékesíteni kívánt ingatlanrésszel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása

9 2.szám 10. 5/2005.sz. határozat Miskolc, Széchenyi u. 32. sz. (2478/A/6 hrsz) alatti önkormányzati tulajdonú műhelyhez és a 2478/A/4 Bonta Pál tulajdonát képező Széchenyi u. 32. I/3. számú társasházi öröklakáshoz alapított közös használatú WC helyiség önkormányzati tulajdoni részének értékesítése 6/2005.sz. határozat A Petőfi Sándor Középiskolai Fiú Szakkollégiumban lévő szolgálati lakás felújítása és hasznosítása 7/2005.sz. határozat 8/2005.sz. határozat Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiumban lévő szolgálati lakás bérbeadása DSM Kht évi beszámolója, könyvvizsgálói jelentése 9/2005.sz. határozat SzocioProdukt Kft. ügyvezetői tisztségére kiírt pályázatok áttanulmányozása, véleményalkotás 10/2005.sz. határozat Miskolc, Erdő u hrszú közterület megnevezésű ingatlan egy részének értékesítése 11/2005.sz. határozat RWE Umwelt Kft. társasági szerződésének módosítása

10 2.szám 11. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2005. (III. 10.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 5/2004. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét b.) kiadási főösszegét ebből az adósságszolgálat összegét c.) hiányát ezer Ftban ezer Ftban ezer Ftban ezer Ftban állapítja meg. 2. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R. 18. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.

11 2.szám A R. 2. (1)(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A beruházások előirányzata ezer Ft (7) A felújítások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) A költségvetés céltartaléka ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, március 3. dr. M é s z á r o s Miklós sk. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

12 2.szám 13.

13 2.szám 14.

14 2.szám 15.

15 2.szám 16.

16 2.szám 17.

17 2.szám 18.

18 2.szám 19.

19 2.szám 20. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2005. (III.10.) sz. rendelete a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 20. (2) bekezdésében, illetve az évi LXIV. törvény 14. (1) bekezdésében és 17. ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az 1. (1) (3) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: (1) A települési képviselők havi tiszteletdíja Ft (alapdíj). (2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül egy bizottsági tagság esetén havi Ft, legalább két bizottsági tagság esetén az alapdíj 50%ának megfelelő mértékű, a nem képviselő bizottsági tag összesen az alapdíj 50%ának megfelelő mértékű tiszteletdíjra jogosult. (3) A tanácsnok és a bizottsági elnök az alapdíjon felül Ft tiszteletdíjra jogosult. A bizottsági elnök, amennyiben más bizottságban is tagsággal rendelkezik, az alapdíj 100 %ának megfelelő mértékű tiszteletdíjra jogosult. 2. A rendelet 1. (4) bekezdése és 4. a hatályát veszti. 3. A rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: (1) Az e rendeletben biztosított tiszteletdíj, illetve a költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles gondoskodni. 4. E rendelet április 1. napján lép hatályba. Miskolc, március 3. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

20 2.szám 21. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(III.10.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 38. (9) bekezdésében és a 115. (1) bekezdésében (a továbbiakban:: Sztv.) felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet (a továbbiakban:r.) 9. a (1) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ab) a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartásban élők havi nettó jövedelmének 20 %át. 2. A R. 10. ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatásra (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) jogosult az a személy, aki a) a Sztv. 38. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján részesül lakásfenntartási támogatásban, s az ezen a jogcímen megállapított lakásfenntartási támogatás havi összege nem éri el a helyi lakásfenntartási támogatásként adható mértéket, továbbá b) megfelel a R. 9. (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek. 3. (1) A R. 2. számú mellékletének első táblázata helyébe a következő táblázat lép:

21 2.szám 22. Lakásfenntartási támogatás A támogatás mértéke E támogatási forma függ az egy főre jutó havi nettó jövedelem öszszegétől és a lakás alapterületétől, az alábbiak szerint: Jövedelem A t á m o g a t á s m é r t é k e Ft/hó (az öregségi 35 m2es és 35, m2 nyugdíj mindenkori legkiterületű la alapterü alapterü az alatti alap m2 közötti feletti sebb összegének %a) esetén kás esetén letű lakás letű lakás esetén Egyedül élők esetében éven felüliek esetében éven felüli egyedül élők esetében (2) A R. 2. számú mellékletének Az június 1. napja előtt fizetett és a január 1. napja után jelzett lakbérkülönbözet 50 %a szövegrésze helyébe Az június 1. napja előtt fizetett és a január 1. napja után jelzett lakbérkülönbözet 50 %a szövegrész lép. (3) A R. 3. számú mellékletének első és második táblázata helyébe a következő táblázat lép: Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat és a Területi Gondozószolgálat intézményi térítési díjának mértéke

22 2.szám 23. Étkeztetésért és házi segítségnyújtásért Jövedelem Ft/hó Ebéd Ft/nap Háromszori étkezés Ft/nap Gondozási óradíj Ft/óra Időskorúak Gondozóházában Élelem kiszállítás Ft/nap Havonta Egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft 710 Ft (4) A R. 4. számú mellékletében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. Az Őszi Napsugár Otthon és telephelyei intézményi térítési díja: Az Őszi Napsugár Otthonban, Aranykor Otthonban, Férfiak Otthonában és Idősek Házában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft

23 2.szám 24. Az Ezüsthíd Otthonban Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában Normál étkező esetén naponta Diétás étkező esetén naponta 476 Ft 547 Ft A Fogyatékos Személyek Gondozó Házában Havonta Az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft 4. E rendelet április 1jén lép hatályba. Miskolc, március 3. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

24 2.szám 25. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2005.(II.10.) sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről szóló 39/2004. (XI.20.) sz. rendelettel módosított 31/2004. (IX.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1. A 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet (továbbiakban: R) 2. (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A parkolási zónák a KRESZ 17. (1) bekezdésének e.) és e.)2. pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek várakozásra díjfizetés ellenében: parkolójegy automatákból vásárolt jegy, mobiltelefonos díjfizetés, vagy a parkolási jogot tanúsító bérletek, engedélyek alapján vehetők igénybe. A mobiltelefonos díjfizetésnél a mobiltelefon rendszer üzemeltetőjéhez befizetett díj felhasználásáig vehetők igénybe a fizető parkolóhelyek, úgy hogy az adott parkolóhelyen a parkolás kezdetét és a parkolás befejezését az igénybevevő regisztráltatja a megadott telefonszámon. Az igénybevétel jogszerűségét a parkoló üzemeltetője a regisztráció alapján ellenőrzi. 2. A R. 2. (4) bekezdésének a kiemelt idegenforgalmi övezetekben szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: a kiemelt övezetekben 3. A R. 2. (6) bekezdésének második mondata hatályát veszti, és a (6) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: A bérlet kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési kötelezettség alól mentesít.

25 2.szám A R. 3. (1) bekezdésének első mondata az alábbiakkal egészül ki: (1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizető parkolóhelyen csak a parkolójegy automatákból megvásárolt jeggyel, vagy mobiltelefonos díjfizetés alapján vagy parkoló bérlettel lehet várakozni. 5. A R. 3. (2) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: (2) Egy parkolóra szóló un. lakossági bérlettel veheti igénybe a fizető várakozásra kijelölt parkolóhelyet az az állandó miskolci lakóhellyel, vagy a nem miskolci állandó lakóhellyel, de bejelentett miskolci tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély, akinek közvetlenül a lakóhelye mellett fizetőparkoló üzemel és a parkolási 100 méteren belül máshol nem oldható meg. 6. A R. 3. (6) bekezdésének első mondata az alábbiakkal egészül ki: (6) A parkolójegy automatákból vásárolható jegyek, a mobiltelefonos díjfizetés parkolási zónánkénti árát és a parkoló bérletek árát, valamint a bérletcsere, a chipkártya költségét az 1.a) és 1.b) számú mellékletek tartalmazzák. 7. A R. 3. (7) bekezdésének első és negyedik mondata az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: (7) Az évközben váltott éves parkoló bérletek ára (kivéve az un. lakossági bérletet) az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A váltás napjának hónapja teljes hónapnak számít. A lakossági bérletek csak egy naptári évre válthatók meg, a megvásárlás időpontjától függetlenül. Meghatározott időre érvényes bérletért az adott zónára érvényes bérlet éves árának az érvényességi idővel arányos részét és a bérletcsere költségét kell fizetni. Az üzemeltető a megváltott parkoló bérletet az érvényességi idő lejárta előtt nem köteles visszaváltani.

26 2.szám A R. 5. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Ez esetben a várakozási díj mértéke megegyezik az adott zónára érvényes egy óra parkolási díjának összegével. A várakozási díj és a pótdíj megfizetésének kötelezettsége ha a használó személye egyértelműen nem állapítható meg a gépjármű tulajdonosát és üzembentartóját egyetemlegesen terheli. 9. A R. 3. számú mellékletének sárga zónás parkoló terület szövegrésze az alábbi 3., 4., 5. ponttal egészül ki: 1. Tapolcai u. Branyiszkói u. és Viola u. közötti szakasz 2. Kossuth u. Palóczy u. Patak u. közötti szakasz 3. Városház tér zárt parkoló 4. ITC északi oldal zúzalékos terület 5. ITC épület keleti oldali parkoló terület 10. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A mobiltelefonos díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit pedig az erre vonatkozó üzemeltetési szerződésben meghatározott időponttól kell alkalmazni. Miskolc, március 3. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

27 2.szám 28. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2005.(III.10.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004.(III.10.) sz. rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. (3) bekezdése az alábbi h, ponttal egészül ki: h, Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztály 2. E rendelet május 15. napján lép hatályba. Miskolc, március 3. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

28 2.szám 29. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2005.(III.10.)sz. rendelete A Közterületfelügyelet tevékenységét érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, és hatályon kívül helyezéséről 1. (1) A közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) sz. rendelet 3. (2) bekezdésében, (4) bekezdése b, pontjában, 6. (9) bekezdésében a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. (2) A rendelet 3. (5) bekezdésében, a (6) bekezdése a,b,c, pontjaiban, 3/B. (1),(2),(3),(4) bekezdéseiben a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Városgazda Kht. szövegrész lép. (3) A rendelet 10. ában az Ahol a rendeletben Közterület és Piacfelügyelőség elnevezés szerepel, azon a Közterületfelügyeletet kell érteni. szövegrész hatályát veszti. 2. (1) A gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 22/2000. (V.8.) sz. rendelet 1. ában a Miskolc Megyei Jogú Város Közterületfelügyeletéhez kinevezett közterületfelügyelők szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztályának közterületfelügyelői szövegrész lép. (2) A rendelet 10. (4) bekezdésében, 11. (1) bekezdésében, 14. (1) bekezdés a, pontjában, a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. (3) A rendelet mellékletében a Miskolc Megyei Jogú Város Közterületfelügyelet, 3530 Miskolc, Városház tér 3. szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya, 3530 Miskolc, Városház tér 8. szövegrész lép.

29 2.szám 30. (4) A rendelet mellékletében a Miskolc Megyei Jogú Város Közterületfelügyelettel szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. 3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII.12.) sz. rendelet 21. (6),(7) bekezdéseiben a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. 4. (1) A rendkívüli levegőtisztaságvédelmi intézkedési tervről szóló 47/2003. (X.7.) sz. rendelet 14. g, pontjában a Miskolc Megyei Jogú Város Közterületfelügyelete (továbbiakban: Közterületfelügyelet) szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. (2) A rendelet 21. ában a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. (3) A rendelet 6. sz. mellékletében a Közterületfelügyelet, Kovács László Csaba, 46/502580Tel., mobil tel 46/502572Fax, kozterulet axelero.hu.. szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya, 3530 Miskolc, Városház tér 8. szövegrész lép. 5. A fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet 5. (2) bekezdésében, 8 (7) bekezdésében a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép.

30 2.szám (1) Az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2001. (V.7.) sz. rendelet 24. (2), (3) bekezdéseiben, 30 ában a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Városgazda Kht. szövegrész lép. (2) A rendelet 24. (1) bekezdésében a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya szövegrész lép. 7. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 26/1992.(X.12.) sz. rendelet 13. ában a Közterületfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya. szövegrész lép. 8. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999.(VI.7.) sz. rendelet 17. (7) bekezdésében és 26. ában a Közterület és Piacfelügyelőség szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya. szövegrész lép. 9. (1) A közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997.(VII.1.) sz. rendelet 6. ának A MIPARK zónában igényelt közterülethasználati engedély kiadása előtt a Városgazda Kft. és a Közterület és Piacfelügyelőség egyeztetése szükséges. szövegrésze hatályát veszti (2) A rendelet 15. (1), (2) bekezdéseiben a Közterület és Piacfelügyelet szövegrész helyébe a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyeleti és Településrendészeti Főosztálya. szövegrész lép.

31 2.szám E rendelet május 15. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Közterületfelügyelet köztisztviselői részére vezetői pótlék megállapításáról szóló 20/2002.(V.6.) sz. rendeletet, a Közterületfelügyelet köztisztviselői vezetői pótlékának megállapításáról szóló 2/2004. (II.11.) sz. rendeletet, továbbá a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közterületfelügyeletének szervezetéről és feladatairól szóló 37/2001.(X.8.) sz. rendeletet hatályát veszti. Miskolc, március 3. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

32 2.szám 33. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2005. (III.10.) sz. rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 29. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A településkép javítása és védelme céljából létesült Pénzügyi Alapot (továbbiakban: Alap) a Közgyűlés évente a költségvetés önálló tételeként határozza meg. (1) Az Alap bevételei lehetnek: 2. a) az 1. szerinti költségvetési pénzeszköz, b) az építésügyi bírságból származó önkormányzatot illető bevétel, c) pályázatokon e célra elnyert pénzeszközök. (2) Az Alapból támogatás nyújtható: a) az ingatlantulajdonos által benyújtott pályázat alapján a Miskolci Építési Szabályzatban (MÉSZ) részletezett helyi védelem alatt álló egyedi épületeken történő a településkép védelme, illetve javítása érdekében a városépítészeti igények figyelembevételével készített műszaki tervek szerinti karbantartási, javítási, átalakítási és bontási munkák végzéséhez; b) a MÉSZben felsorolt helyrehozatali kötelezettséggel terhelt ingatlanoknak az Önkormányzatot terhelő és az Önkormányzat által megelőlegezendő költségek fedezetéhez, c) településkép javítását és védelmét szolgáló építészeti tervek, tervpályázatok lebonyolításához.

33 2.szám (1) Az Alapból nyújtott támogatás jellege lehet: a) vissza nem térítendő támogatás, illetve b) kamatmentes hitel 5 éves lejárattal. (2) Kamatmentes hitel csak abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező ingatlan tulajdonos a) természetes személy és b) a tulajdoni arányát terhelő, a költségvetés alapján kiszámított építési költség összege a pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás levonása után nagyobb, mint a közös háztartásban élő tulajdonostársak 6 havi nettó jövedelme, és c) közös háztartásban élő családjának 1 főre jutó jövedelme a családi pótlékot is figyelembe véve kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 5/8ad része. (3) A (2) bekezdés szerinti hitel összege nem lehet nagyobb, mint az érintettet terhelő, vissza nem térítendő támogatással csökkentett rész 50 %a. (4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti hitel visszafizetésének a nyertes pályázó időben nem tesz eleget úgy a hátralékot az általános mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetnie. 4. (1) Az Alapból juttatható támogatás feltételeiről, a pályázati eljárás pályázót érintő szabályozásáról, a városépítészeti, városrehabilitációs tervekről, tervezési feladatokról a Polgármesteri Hivatal a helyi médiákon keresztül; helyreállítási kötelezettség elrendelése esetén pedig a társasház közös képviselője haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket. (2) A városépítészeti követelményeknek megfelelő felújítási, helyreállítási tervek elkészülte után a Polgármesteri Hivatal a MIK Rtvel együtt tájékoztató fórumot hív össze, ahol a tervezett munkák lebonyolítója és tervezője ismerteti annak műszaki tartalmát, és a munkák költségvetés szerinti kivitelezési költségét. (3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni.

34 2.szám 35. (4) A (2) bekezdés szerinti fórum időpontjától a pályázat kiírásáig legalább 30 naptári napot kell biztosítani, mely időtartam alatt az érintetteknek a tervdokumentációba való betekintést biztosítani kell. (5) A pályázat elbírálásának, az érintettekkel való közlésnek a benyújtást követő 30. naptári napig meg kell történnie. 5. A pályázatok kiírása, elbírálása (1.) A pályázat kiírója, illetve a benyújtott pályázatok elbírálója Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága. A pályázat feltételeit e rendelet keretein belül a Közgyűlés Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága határozza meg. A Bizottság pályáztatással kapcsolatos ülésein tanácskozási joggal a városi főépítész és az Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály vezetője részt vesz. (2.) Az Alap pénzeszközeiből juttatható támogatás elnyerésére évente legalább 1 alkalommal kell pályázatot kiírni. (3.) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: az Alap rendelkezésére álló összeget, a pályázható felújítási, helyreállítási munkák meghatározását, a támogatás odaítélésének feltételeit, prioritásait, a pályázathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok felsorolását, a pályázat fő bírálati szempontjait, a benyújtási határidőt, valamint a pályázat elbírálási határidejét. (4) A támogatás elnyerésére az ingatlan tulajdonosai közösen, társasházi tulajdon esetén a társasház közös képviselője a társasház közgyűlésének kötelezettségvállalását tartalmazó határozatát mellékelve nyújthat be pályázatot. (5) A pályázatnak tartalmaznia kell: a.) Az épület közterületről látszó homlokzatán, tetőszerkezetén, kerítésén tervezett munkák műszaki terveit, leírását és a tervezett munkák tételes árazott költségvetését. Helyrehozatali kötelezettség elrendelése esetén a tervdokumentációt a Polgármesteri Hivatal készítteti el.

35 2.szám 36. b.) c.) d.) e.) f.) A városi főépítész azon nyilatkozatát, hogy a terv szerinti munkák megfelelnek a városépítészeti követelményeknek, azok a környezet minőségét elvárható módon javítják, illetve előnyösen befolyásolják. A tulajdonosok társasház esetén a társasház közgyűlésének erre irányuló jegyzőkönyvével kiegészített nyilatkozatát arról, hogy az épület közterületről látszó részeinek felújítására, helyreállítására vonatkozó műszaki terveket és költségvetést megismerték, azzal egyetértenek és vállalják, hogy a tervezett munkák megjelölt ütemű végzéséhez szükséges összeget biztosítják. A tulajdonosok társasház esetén a társasház közgyűlésének erre irányuló jegyzőkönyvével kiegészített nyilatkozatát arról, hogy a c.) pont szerinti vállalási összeget az önkormányzat által megjelölt lebonyolítói számlára átutalják, és megbízzák az önkormányzatot (vagy az általa megjelölt szervezetet) a tervezett munkák lebonyolításával vagy arról, hogy a tervezett munkák lebonyolítását, a jogszabályok szerinti művezetést és műszaki ellenőrzést maguk végzik, közölve ennek módját, ütemezését. Társasházak által benyújtott pályázatok esetén a társasház lakóépület 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját (egyéb esetben 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot), banki igazolást a társasház saját pénzügyi fedezetéről. Kamatmentes hitel igénylése esetén írásos nyilatkozatot arról, hogy a támogatás elnyerése esetén 30 napon belül csatolja nyilatkozatát az önkormányzat javára szóló jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról, társasházi tulajdonrész esetén az albetét tulajdoni lapját. 6. Az elbírálás során előnyt élveznek a helyrehozatali kötelezettség elrendelésével érintett ingatlanokra vonatkozó, valamint az önkormányzat által szervezett városrehabilitációs akcióterületekre benyújtott homlokzatfelújítást tartalmazó pályázatok. 7. Pénzügyi rendelkezések (1) A 2. (1) bekezdés szerinti befizetéseket elkülönítetten kell kezelni.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-33. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 34-70. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-77. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 78-133. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER

XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben