ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ"

Átírás

1 Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes közötti kerékpárút kialakítása céljából ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tiszafüred, május 03.

2 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ ALÁÍRÓLAP JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ TERVEZŐ(K): Szakág: Név, jogosultság: Településtervező:.. KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, SZTR , településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: (településmérnök, városépítésivárosgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök) Településtervezési munkatárs:.. GYÁNYI LÁSZLÓ A 2004-ben jóváhagyott településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek felhasználásával és kiegészítésével, szaktervezők közreműködése nélkül készült. 2

3 HAJDÚSZOBLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szöveges munkarészek TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Bevezetés Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút kiszabályozása Normativitás vizsgálata Beépítésre szánt területek növelésének igazolása Biológiai aktivitásérték számítás Tervezett ipari gazdasági terület Magasabb rendű tervekkel való összhang Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat Az egyes területek vizsgálata Településrendezési terv céljainak biztosítása (Étv. 8. szerint) Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány Rajzi munkarész(ek): - Módosítással érintett tervezési területek lépték nélkül MO 1 3

4 1. Előzmények 1.1. Bevezetés Hajdúszoboszló Város jelenleg hatályos településrendezési tervét a LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. készítette, melyet 2004-ben hagytak jóvá. A településszerkezeti tervet önkormányzati határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig a 15/2004. (X. 1.) számú (javítva a 11/2005. (V. 19.) sz.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A településrendezési tervet Hajdúszoboszló város önkormányzata több alkalommal módosította, a helyi építési szabályzatot es szabályozási tervet a 22/2008. (XI. 20.), a 15/2010. (IX. 9.), a 2/2011. (I. 20.), 18/2012. (X. 4.), és a 20/2012. (X. 11.) rendelettel, a településszerkezeti tervet a 247/2008. (XI. 20.), a 11/2011. (I. 20.), a 128/2012. (X. 4.), és a 152/2012. (X. 11.) sz. önkormányzati határozattal. A 114/2012. (IX. 06.) sz., 115/2012. (IX. 06.) sz., és a 120/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozatokkal (településfejlesztési döntések) a Képviselő-testület döntött a településrendezési eszközök újbóli módosításáról az alábbiak szerint: A településrendezési eszközök módosítása során aktualizálásra kerül a beavatkozással érintett területek miatt a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv rajzi és írásos munkarészei, és ezek alátámasztó munkarészei. A kerékpárút kiszabályozása céljából csak a szabályozási terv kerül módosításra Településrendezési eszközök módosításának célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa elfogadott hatályos településrendezési eszközök módosítását, az alább megjelölt fejlesztési igények településrendezési eszközökben történő szabályozását, területfelhasználási pontosítását kívánja elkészíttetni. A településrendezési eszközök módosításával érintett beavatkozási területek: 1. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz -ú., 4. számú főúttól északra fekvő terület amely Gip2.1 (ipari gazdasági) övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi védelmi célú erdőterületből mely ténylegesen művelés alól kivett szérűskert művelési ágú, állattartó telep bővítése céljából. 2. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló bel- és külterületén Ebes irányába tervezett térségi jelentőségű kerékpárút kiszabályozása. Az érintett területek rendezési céljai: Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz.-ú 4. számú főút mellett fekvő tervezési terület Gip2.1 (ipari, gazdasági) övezetbe kerül átsorolásra, állattartó telep bővítése céljából. Az érintett ingatlan teljes egészében művelés alól kivont szérűskert megnevezésű és 4 ha 6265 m2 nagyságú, környezetében általános mezőgazdasági (szántó) és védelmi célú erdőterületek találhatók, délről meglévő állattartó telephez csatlakozik. 4

5 A terület délről a 4. számú főút, nyugatról 0262/3 hrsz. ú tervezett véderdő (jelenleg szántó) területek, valamint 0262/2 hrsz.-ú árok, keletről szántóterületek, északról gyep + tervezett erdőterülettel határolt. A tervezett változtatás a meglévő állattartó telep korszerűsödését, almostrágya tároló megépítését célozza. Megvalósulása esetén munkahelyteremtés várható, környezetterhelési szempontból is pozitív változás következik be. A tervezett létesítmény a szomszédos állattartó teleppel szerves egységet képez, megfelelő technológia megépítésével európai normáknak megfelelő trágyakezelés és állattartás valósul meg. A terület művelési ág szempontjából kivett területnek minősül, melyet a korábbi rendezési terv sorolt tervezett védelmi célú erdőterületté. A jelenlegi tervmódosítás a telep telekhatárai mentén többszintes védőfásítás kialakítását irányozza elő, mely a szomszédos csatlakozó területek védelmét biztosítja a környezeti hatásokkal szemben. Beavatkozási terület alaptérképe kivonat a készülő településszerkezeti tervből Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút kiszabályozása Az érintett terület Hajdúszoboszló kül- és belterületén a volt 4. számú főút mellett fekszik. Közlekedési terület (kerékpárút) kerül kiszabályozásra jelenleg nem közterületbe sorolt területeken. Zömében magántulajdonú telkek szabályozási vonallal történő leválasztásával kívánja megteremteni a város a térségi jelentőségű kerékpárút megépíthetőségét. A tervezett változtatással az idegenforgalom, térségi turizmus erősödése, környezetbarát közlekedési forma kialakulása várható, amely a város számára rendkívül kedvező hatással bír. A tervezett létesítmény megépítésével a kerékpáros közlekedési infrastruktúrahálózat fejlődik, a város megközelítésének lehetősége erősödik. 5

6 Rendkívüli jelentőséggel bír a helyi és térségi turizmus erősítése szempontjából, a régió vonzerejének növelésével. kivonat a kerékpárút készülő engedélyes tervéből Normativitás vizsgálata A településrendezési terv módosítása során vizsgálatra kerültek a település közigazgatási területén belüli azonos szerepű területfelhasználások. Jelen tervmódosításnál ipari gazdasági terület kijelölése és közterület (kerékpárút céljára) kerül kiszabályozásra. Az ipari gazdasági terület a meglévő állattartó telep bővítménye, amely szintén ebben a területfelhasználásban található. A kerékpárút megépítését közterületen szükséges megvalósítani, melyhez szükség van a magántulajdonú területek szabályozási vonallal történő kisajátításához. Így fenti területek a normativitás szerint besorolhatók a település hasonló területfelhasználási kategóriáiba Beépítésre szánt területek növelésének igazolása A településrendezési terv módosítása által a település beépítésre szánt területe növekszik előző pontban részletezett területfelhasználásokkal, ugyanis a település beépítésre kijelölt és igénybevett területén belül más terület nem felel meg a fejlesztésekhez. Az iparterület helyhez kötött beruházásnak minősül, a meglévő mezőgazdasági major területe kerül kibővítésre az állattartási technológia fejleszthetősége szempontjából. 6

7 2. Biológiai aktivitásérték számítás A biológiai aktivitásérték számítása a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint került meghatározásra (az azt módosító 18/2010 (V.13.) NFGM rendelet figyelembevételével). A kerékpárút kiszabályozása céljából történő kisajátítás során nem kell igazolni a területek biológiai aktivitásértékének visszapótlását, hiszen a hatályos településszerkezeti terv tartalmazza a kerékpárút nyomvonalának feltüntetését. A tervezett másik beavatkozási terület számítása a következő: 2.1. Tervezett ipari gazdasági terület A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke: Felületminőség Terület nagyság Értékmutató Biológiai aktivitásérték Kert 4,62 ha 5 23,1 (szérüskert) Összesen 4,62 ha 23,1 A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 23,1 A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett terület változás utáni biológiai aktivitásértéke: Felületminőség Terület nagyság Értékmutató Biológiai aktivitásérték Épület által elfoglalt, 0,70 ha 0 0 valamint nem vízáteresztő burkolatú felszín Háromszintű gyep+40 db 1,58 ha 7 11,06 cserje/150m2 + 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2 növényzet telepítése Egyszintű (gyepszintű) 2,04 ha 5 10,2 növényzet 7

8 Burkolat nélküli vagy 0,30 ha 1 0,3 lélegző burkolatú vagy útfelületű utak Összesen 4,62 ha 21,56 A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 21,56 Tekintettel arra, hogy a változás után a terület biológiai aktivitásértéke nem felel meg a változás előtti terület aktivitásértékének, ezért annak visszapótlására tervezéssel érintett terület azonos építési övezetében lévő 0261/3 hrsz -ú. telkén még legalább 1,54 értéknyi területet kell biztosítani. Ezen építési övezet szomszédos telkén ligetesen fásodott, bokorfás, cserjésbozótos terület kialakítandó 0,30 ha 6 1,8 A területfelhasználási változással létrejött új terület változás utáni biológiai aktivitásértéke összesen (21,56+1,8) 23,36 amely több, mint a változás előtti biológia aktivitásérték (23,1), tehát megfelel. 8

9 3. Magasabb rendű tervekkel való összhang Hajdúszoboszló város tervezéssel érintett területei Hajdúszoboszló város Településrendezési tervének módosítása során az alábbi tervezési területek érintettek, táblázatos formában összesítve. A fejlesztési területek bemutatása a Térségi tervlapokon a táblázatban jelölt sorszámozással megegyezően történt. A fejlesztéssel érintett tervezési terület Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 1. védelmi célú erdőterület ipari, gazdasági terület m 2 (4,62 ha) A 2. számú fejlesztés (kerékpárút Ebes község irányába) nem szerepel a Megyei Területrendezési tervben, ezért annak bizonyítása jelen munkarészben szükségtelen. Hajdúszoboszló város jelen tervmódosításához az Országos Területrendezési Terv évi módosítása és Hajdú - Bihar Megye évi hatályos Megyei Területrendezési Terve lett figyelembe véve. A hatályos Megyei Területrendezési Terv (MTrT) az OTrT településre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe veszi. A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeinek felsorolása, bemutatása Hajdú - Bihar Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település tervezéssel érintett területét (érintett külterületi rész): - mezőgazdasági térség kategóriába sorolja. (1. számú mellélet alapján) A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén belül a tervezéssel érintett - mezőgazdasági térség - 84,80 % arányban (20244,65 ha nagyságban) került kijelölésre. A tervezési terület a többi térségi területfelhasználási kategóriákat nem érinti, azoktól térben távolabb helyezkedik el. 9

10 1. számú melléklet Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Hajdúszoboszló városra vonatkozóan (A tervezett fejlesztések fedvényével kiegészítve) 1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség követelmény: OTrT 6. (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. a követelmény teljesítése: (lásd 2. sz. rajzi melléklet) A település közigazgatási területén - a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A): 20244,65 ha, - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület: 19135,64 ha, - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület csökkenése/növekedése: -4,62 ha, - a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B): 19131,02 ha. (A) x 0.85 (B), és a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 10

11 2. számú melléklet Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen tervmódosítás nem változtatja meg, azokra kihatással nincs. Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés Hajdúszoboszló város tervezéssel érintett területe (külterületi rész) a térségi övezetek közül: - világörökség és világörökség várományos terület övezetébe - ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe sorolt. A tervezési terület a többi térségi övezetet nem érinti, azoktól térben távolabb helyezkedik el. 1. A világörökség és világörökség várományos terület övezete (MTrT 3.7. sz. mell.) követelmény: OTrT 22/A.. (1) bekezdés: Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. a követelmény teljesítése: (lásd 3. sz. rajzi melléklet) Az övezetben a területfelhasználás módja és mértéke összhangban van a kezelési tervben meghatározott célokkal. 11

12 követelmény: OTrT 22/A.. (2) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. a követelmény teljesítése: Az övezetben bányatelek nem került kijelölésre, bányászati tevékenység nem folyik. követelmény: OTrT 22/A.. (3) bekezdés: Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. a követelmény teljesítése: Az övezetben közlekedési infrastruktúra nem került kijelölésre. 3. számú melléklet követelmény: OTrT 22/A.. (4) bekezdés: Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 12

13 a követelmény teljesítése: Az övezetben közművezetékek és járulékos közműépítmények tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kerül elhelyezésre. 2. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (MTrT 3.9. sz. mell.) követelmény: Tftv. 23/A (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során c) pont: az országos ( ) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/ 5%-kal változhat; a követelmény teljesítése: (lásd 4. sz. rajzi melléklet) A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezet - területe a PMTrT térségi szerkezeti tervében (A): ,69 ha, - területe a hatályos településszerkezeti tervben: ,69 ha, - területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással: 0,00 ha, - területe a tervezett módosítás után (B): ,69 ha. (A) x 0,95 (B) (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. követelmény: OTrT 11. (1) bekezdés: A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. a követelmény teljesítése: (lásd 4. sz. rajzi melléklet) A tervmódosítás új bányatelket nem jelöl ki a településen. követelmény: OTrT 11. (2) bekezdés: A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen a külön jogszabályokban meghatározottan kívül tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. a követelmény teljesítése: A tervmódosítás bányatelket nem jelöl ki a településen, a tervezési területeken bányászati tevékenység nem folyik. követelmény: 13

14 OTrT 16/A. : Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. a követelmény teljesítése: Jelen tervmódosítás bányatelket nem jelöl ki a településen. 4. számú melléklet Tiszafüred, május KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, SZTR , településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: (településmérnök, városépítésivárosgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök) 14

15 4. Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat 4.1. Az egyes területek vizsgálata 1. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz.-ú, 4. számú főúttól északra fekvő terület, amely területfelhasználási változása során védelmi célú erdőterületből ipari gazdasági területté kerül átsorolásra, amely a szomszédos - szintén ipari, gazdasági területbe sorolt - állattartó telep bővítéseként funkcionál. A tervezési területet a jelenleg hatályos rendezési terv sorolta tervezett védelmi célú erdőterületbe, tényleges művelési ága azonban kivett, szérűskert. Az érintett ingatlan szérűskert megnevezésű 4,6 ha kivett művelési ágú területén szigetelt, beton anyagú almostrágya tároló kerül elhelyezésre, melyre a telep technológiai korszerűsítése miatt van szükség. A tervezett változtatással az állattartó telep korszerűsödik, európai uniós normatíváknak megfelelő állattartás valósul meg. Megvalósítása a város gazdasága szempontjából is pozitív hatású, mivel munkahelymegtartással jár. A tervezett létesítmény megfelelő védőfásítással, környezetét védendően kerül elhelyezésre, a hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevétele mellett. Jelen terület kialakítása révén bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem járnak. A terület közművekkel ellátható, így a környezet terhelése minimalizálható. Az almostrágya tároló megépítése kifejezetten a környezet terhelésének csökkentését szolgálja. Műholdas felvétel a tervezési területről, forrás: Google Earth 15

16 2. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút területe Az érintett terület Hajdúszoboszló bel- és külterületén a régi 4. számú főút északi oldalára tervezett. A kerékpárút nyomvonala a hatályos településszerkezeti terven feltüntetésre került, jelen tervmódosítással a kisajátításhoz szükséges szabályozás történik meg. A kerékpárút megépítése későbbi pályázati forrásból valósul meg. A szabályozási terv ezen módosítása önkormányzati érdekből történik, önkormányzati- és magántulajdonú területek érintettségével. A tervezett változtatással a térségi turizmus erősödése várható, amely a város idegenforgalmát hivatott erősíteni. A tervezett fejlesztés kedvező hatással bír társadalmi, gazdasági szempontból is Hajdúszoboszló és térsége számára. A közlekedési infrastruktúra - hálózat bővül, korszerűsödik, a kerékpárút megépítésével a környezetbarát közlekedési forma erősödik, kihasználtsága révén a környezet terhelése csökken. Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 16

17 4.2 Településrendezési terv céljainak biztosítása (Étv. 8. szerint) Jelen tervmódosításnál 1 terület területfelhasználásának változása történik. Az 1. számú tervezési terület védelmi célú erdőterület átsorolása ipari, gazdasági területté. A terület kivett művelési ágú, szérűskert, melyen a szomszédos állattartó telep almostrágya tárolója kerül elhelyezésre. A kivett művelési ág biztosítja a területtel való takarékos bánásmód elvét, hiszen nem a meglévő fásodott erdő területét érinti, hanem annak még meg nem valósult, fásítatlan részét. Az almostrágya tároló megépítésének feltétele a terület megfelelő közművesítettsége, zöldfelületi mutatójának biztosítása, illetve a biológiai aktivitásérték visszapótlására a terület megfelelő szintű fásítása is. Így egy rendezettebb zöldfelületű terület jön létre, mint a jelenlegi állapot, melyen a környezet terhelése jelentősen nem növekszik, így eleget tesz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 17

18 5. Alátámasztó munkarészek 5.1. Közlekedési vizsgálat és javaslat Jelen tervmódosítás a meglévő közúti közlekedési hálózatokat nem változtatja meg. Az 1. sz. tervezési terület (0261/1 hrsz. ú.) a 4. számú főúttól északra, a Keleti - főcsatornától nyugati irányba helyezkedik el. A terület feltárása meglévő dűlőútról történik új csomópont, közúti kapcsolat kialakítására nincs szükség. Az országos és helyi és egyéb közutak melletti területek besorolásának megváltoztatásánál figyelembe kell venni a közúti közlekedésről szóló, többször módosított évi I. törvény 42/A. (1) bekezdését amely szerint: "A közút kezelőjének (tulajdonosának) hozzájárulása szükséges: a) külterületen a közút tengelyétől,mért számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához." kivonat a gyalog- és kerékpárút készülő engedélyes tervéből A 2. számú módosítás esetén a Hajdúszoboszló - Ebes között megvalósuló kerékpárút és gyalog- és kerékpárút megoldást jelentenek a kerékpárral történő biztonságos közlekedésre, valamint a közlekedés által okozott környezeti terhelést csökkenti. 18

19 A kerékpárút engedélyes tervi dokumentációját Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából a LIBELLA '84 KKT., 4200 Hajdúszoboszló - Csige János tervező készíti. Ahol a módosítások útépítési engedély köteles tevékenységeket érintenek, azokra az útépítési engedélyt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi osztályától kell megkérni. Amennyiben meglévő út kerül megszüntetésre, ahhoz külön eljárás keretében kell a közlekedési hatóság engedélyét beszerezni. 19

20 5.2. Közművesítési vizsgálat és javaslat A tervezett módosítások nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A tervezési terület a meglévő közműhálózatokról kiépített új vezetékszakaszok megépítésével kell ellátni, illetve külterületi telephely esetén amennyiben az nem valósítható meg, egyedi közműpótló berendezést kell alkalmazni. A település közműhálózata illetve a hatályos településrendezési terveinek közművesítési alátámasztó munkarésze nem szorul módosításra. Gázközművesítés tekintetében az esetlegesen felmerülő gázenergia igényt az 1. sz. tervezési területen tartályos gázzal lehet biztosítani. Minden tervezett fejlesztést a gázigény alapján egyedileg kell vizsgálni és csak ezt követően határozható meg a gázellátás módja. Hajdúszoboszló város területén a Tigáz-DSO Kft. Területi Üzemeltetési Egysége a közel jövőben nem tervez az üzemeltetésében és tulajdonában lévő gázelosztó hálózaton rekonstrukciós munkálatokat. Amennyiben a településrendezéssel összefüggésben a társaság tulajdonában lévő gázelosztó vezetékhálózat területi elhelyezkedésében jogi változás következik be, úgy annak átvezetéséről a terület tulajdoni lapján az üzemeltetési szervezeti egység műszaki csoportjával egyeztetett módon gondoskodni szükséges. Amennyiben a gázelosztó vezeték védőövezetén belül bármilyen építmény kerül utólag elhelyezésre és amiatt kell a gázelosztó vezeték nyomvonalát megváltoztatni, vagy pedig a gázelosztó vezetéket emiatt utólag védelembe kell helyezni, annak költsége azt terheli, akinek az érdekkörében az átalakítás felmerül. Épülettől, vasúttól (és villamosvágánytól) az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani: A gázelosztó vezetéknél épülettel, vasúttól (és villamosvágánytól) a védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani. A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. 20

21 A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, és módosítással, valamint annak végrehajtási rendelete, a 203/1999. (XII. 19.) Korm. rendelet állapítja meg. Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, ill. egyéb közmű létesítésénél figyelembe kell venni az MSZ 7048/3-83. és az MSZ 7487/ szabványokban foglaltakat, Ill. az MSZ 7048/3-83. szabványt módosító Szabványügyi Közlöny augusztus 01. (Sz.K.8.) számában közzétetteket. Ásványvagyon gazdálkodás tekintetében Hajdúszoboszló város közigazgatási területén több bányatelek, bányászattal érintett terület található, amelyeket azonban a tervezési területek nem érintenek. A közigazgatási területen található bányatelkek az alábbiak: Nagyhegyes 111.-földgáz" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló, Nagyhegyes és Nádudvar települések. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): eovx ,41 eovy , 19 eovx ,06 eovy ,56 eovx ,44 eovy ,44 eovx ,77 eovy ,06 Nagyhegyes IV.-szénhidrogén" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18.). Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló (hrsz: 0400-asok és asok), Nagyhegyes település. eovx ,37 eovy ,33 eovx ,38 eovy ,71 eovx ,84 eovy ,55 eovx ,67 eovy ,25 Nagyhegyes V.-földalatti gáztároló" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló (hrsz: 0400-asok és 0500-asok), Nagyhegyes település. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): eovx ,56 eovy ,66 eovx ,71 eovy ,40 eovx ,76 eovy ,81 eovx ,90 eovy ,53 eovx ,39 eovy ,29 eovx ,50 eovy ,07 eovx ,74 eovy ,25 eovx ,86 eovy ,49 eovx ,79 eovy ,16 eovx ,66 eovy ,41 eovx ,18 eovy ,70 21

22 Hajdúszoboszló V.-agyag" védőnevű bányatelek, mely a 0238/2-3 hrsz-ú területeket érinti. Bányavállalkozó :Mineralex Kft. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 39. (2) bekezdése szerint: A bányavállalkozót, a bányatelket vagy biztonsági övezetet érintő valamennyi építési vagy telekalakítási eljárásba ügyfélként kell bevonni. Villamos energia ellátás tekintetében: Hajdúszoboszló város közigazgatási területének villamos energiaellátását az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja a saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A fejlesztési terület villamosenergia ellátása a meglévő hálózatról biztosítható. Hajdúszoboszló város településrendezési eszközeinek módosításában szereplő külterület 0261/1. hrsz.-ú ingatlan területfelhasználási besorolásának megváltoztatása nem érinti az E.On tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatok biztonsági övezetét. A Hajdúszoboszló közigazgatási területén Ebes község irányába húzódó, tervezett kerékpárút megépítését szolgáló térségi kerékpárút építési területének kiszabályozása érinti az E.On tulajdonában és üzemeltetésében lévő középfeszültségű és kisfeszültségű hálózatok biztonsági övezetét. Az érintet ingatlanokon tervezett épületek, egybefüggő fém kerítés, közlekedési célt szolgáló utak, fák telepítése során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok (MSZ 13207/2000, MSZ 151-1/2000, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80) és a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) és a 9/l986. (X.30.) számon módosított IpM rendelet, továbbá a 9004/1982. (Közl. Ért.) KPM-IpM. sz. együttes közlemény előírásait. Védőtávolságok: A közigazgatási területen és a belterületen a meglévő létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell biztosítani. 20 kv/0,4 kv transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 0,4 kv-os csupasz szabadvezeték külterületen és belterületen 1,0 m 0,4 kv-os szigetelt szabadvezeték külterületen és belterületen 0,5 m 0,4 kv-os földkábel külterületen és belterületen 1,0 m A kivitelezéshez kötelezően szakfelügyeletet kell kérni írásban a munka megkezdése előtt 15 nappal a Debreceni Régió Központtól. A munkavégzések során a munkagépekkel a feszültség alatti szabadvezetékes hálózatokra vonatkozó 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről szóló, előírt biztonsági előírásokat, megközelítéseket b.e kell tartani. Amennyiben ez nem lehetséges a vezeték feszültségmentesítést írásban kell megkérni a munka megkezdése előtt 30 nappal a Debreceni Régió Központtól. 22

23 A tervezés és munkavégzés során a szabadvezetékes hálózat földtől mért szabványos magasságát minden esetben biztosítani kell, amennyiben ez nem tartható be akkor az érintet szakaszon a hálózat szabványosítása, kiváltása szükséges. A hálózat kiváltását meg kell rendelnie az építtetőnek az. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -től. A hálózatok kiváltásának (tervezés, kivitelezés) költségei 100% -ban a megrendelőt (beruházót) terhelik. 23

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

ABÁDSZALÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÁROS. "KISSTERV Településtervezési" Kft. 5350Tiszafüred, Pék utca 1.

ABÁDSZALÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÁROS. KISSTERV Településtervezési Kft. 5350Tiszafüred, Pék utca 1. (Kivonat Abádszalók város hatályos településszerkezeti tervébõl) különleges idegenforgalmi célú terület kialakítása 1. számú beavatkozási terület - mûholdas térképen való elhelyezés (forrás: google earth)

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Izsófalva lakosságának alakulását a mellékelt ábra mutatja, a vizsgálat alá vont időszakban csökkenő tendenciát

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben