ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ"

Átírás

1 Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes közötti kerékpárút kialakítása céljából ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tiszafüred, május 03.

2 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ ALÁÍRÓLAP JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ TERVEZŐ(K): Szakág: Név, jogosultság: Településtervező:.. KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, SZTR , településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: (településmérnök, városépítésivárosgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök) Településtervezési munkatárs:.. GYÁNYI LÁSZLÓ A 2004-ben jóváhagyott településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek felhasználásával és kiegészítésével, szaktervezők közreműködése nélkül készült. 2

3 HAJDÚSZOBLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szöveges munkarészek TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Bevezetés Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút kiszabályozása Normativitás vizsgálata Beépítésre szánt területek növelésének igazolása Biológiai aktivitásérték számítás Tervezett ipari gazdasági terület Magasabb rendű tervekkel való összhang Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat Az egyes területek vizsgálata Településrendezési terv céljainak biztosítása (Étv. 8. szerint) Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány Rajzi munkarész(ek): - Módosítással érintett tervezési területek lépték nélkül MO 1 3

4 1. Előzmények 1.1. Bevezetés Hajdúszoboszló Város jelenleg hatályos településrendezési tervét a LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. készítette, melyet 2004-ben hagytak jóvá. A településszerkezeti tervet önkormányzati határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig a 15/2004. (X. 1.) számú (javítva a 11/2005. (V. 19.) sz.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A településrendezési tervet Hajdúszoboszló város önkormányzata több alkalommal módosította, a helyi építési szabályzatot es szabályozási tervet a 22/2008. (XI. 20.), a 15/2010. (IX. 9.), a 2/2011. (I. 20.), 18/2012. (X. 4.), és a 20/2012. (X. 11.) rendelettel, a településszerkezeti tervet a 247/2008. (XI. 20.), a 11/2011. (I. 20.), a 128/2012. (X. 4.), és a 152/2012. (X. 11.) sz. önkormányzati határozattal. A 114/2012. (IX. 06.) sz., 115/2012. (IX. 06.) sz., és a 120/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozatokkal (településfejlesztési döntések) a Képviselő-testület döntött a településrendezési eszközök újbóli módosításáról az alábbiak szerint: A településrendezési eszközök módosítása során aktualizálásra kerül a beavatkozással érintett területek miatt a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv rajzi és írásos munkarészei, és ezek alátámasztó munkarészei. A kerékpárút kiszabályozása céljából csak a szabályozási terv kerül módosításra Településrendezési eszközök módosításának célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa elfogadott hatályos településrendezési eszközök módosítását, az alább megjelölt fejlesztési igények településrendezési eszközökben történő szabályozását, területfelhasználási pontosítását kívánja elkészíttetni. A településrendezési eszközök módosításával érintett beavatkozási területek: 1. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz -ú., 4. számú főúttól északra fekvő terület amely Gip2.1 (ipari gazdasági) övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi védelmi célú erdőterületből mely ténylegesen művelés alól kivett szérűskert művelési ágú, állattartó telep bővítése céljából. 2. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló bel- és külterületén Ebes irányába tervezett térségi jelentőségű kerékpárút kiszabályozása. Az érintett területek rendezési céljai: Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz.-ú 4. számú főút mellett fekvő tervezési terület Gip2.1 (ipari, gazdasági) övezetbe kerül átsorolásra, állattartó telep bővítése céljából. Az érintett ingatlan teljes egészében művelés alól kivont szérűskert megnevezésű és 4 ha 6265 m2 nagyságú, környezetében általános mezőgazdasági (szántó) és védelmi célú erdőterületek találhatók, délről meglévő állattartó telephez csatlakozik. 4

5 A terület délről a 4. számú főút, nyugatról 0262/3 hrsz. ú tervezett véderdő (jelenleg szántó) területek, valamint 0262/2 hrsz.-ú árok, keletről szántóterületek, északról gyep + tervezett erdőterülettel határolt. A tervezett változtatás a meglévő állattartó telep korszerűsödését, almostrágya tároló megépítését célozza. Megvalósulása esetén munkahelyteremtés várható, környezetterhelési szempontból is pozitív változás következik be. A tervezett létesítmény a szomszédos állattartó teleppel szerves egységet képez, megfelelő technológia megépítésével európai normáknak megfelelő trágyakezelés és állattartás valósul meg. A terület művelési ág szempontjából kivett területnek minősül, melyet a korábbi rendezési terv sorolt tervezett védelmi célú erdőterületté. A jelenlegi tervmódosítás a telep telekhatárai mentén többszintes védőfásítás kialakítását irányozza elő, mely a szomszédos csatlakozó területek védelmét biztosítja a környezeti hatásokkal szemben. Beavatkozási terület alaptérképe kivonat a készülő településszerkezeti tervből Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút kiszabályozása Az érintett terület Hajdúszoboszló kül- és belterületén a volt 4. számú főút mellett fekszik. Közlekedési terület (kerékpárút) kerül kiszabályozásra jelenleg nem közterületbe sorolt területeken. Zömében magántulajdonú telkek szabályozási vonallal történő leválasztásával kívánja megteremteni a város a térségi jelentőségű kerékpárút megépíthetőségét. A tervezett változtatással az idegenforgalom, térségi turizmus erősödése, környezetbarát közlekedési forma kialakulása várható, amely a város számára rendkívül kedvező hatással bír. A tervezett létesítmény megépítésével a kerékpáros közlekedési infrastruktúrahálózat fejlődik, a város megközelítésének lehetősége erősödik. 5

6 Rendkívüli jelentőséggel bír a helyi és térségi turizmus erősítése szempontjából, a régió vonzerejének növelésével. kivonat a kerékpárút készülő engedélyes tervéből Normativitás vizsgálata A településrendezési terv módosítása során vizsgálatra kerültek a település közigazgatási területén belüli azonos szerepű területfelhasználások. Jelen tervmódosításnál ipari gazdasági terület kijelölése és közterület (kerékpárút céljára) kerül kiszabályozásra. Az ipari gazdasági terület a meglévő állattartó telep bővítménye, amely szintén ebben a területfelhasználásban található. A kerékpárút megépítését közterületen szükséges megvalósítani, melyhez szükség van a magántulajdonú területek szabályozási vonallal történő kisajátításához. Így fenti területek a normativitás szerint besorolhatók a település hasonló területfelhasználási kategóriáiba Beépítésre szánt területek növelésének igazolása A településrendezési terv módosítása által a település beépítésre szánt területe növekszik előző pontban részletezett területfelhasználásokkal, ugyanis a település beépítésre kijelölt és igénybevett területén belül más terület nem felel meg a fejlesztésekhez. Az iparterület helyhez kötött beruházásnak minősül, a meglévő mezőgazdasági major területe kerül kibővítésre az állattartási technológia fejleszthetősége szempontjából. 6

7 2. Biológiai aktivitásérték számítás A biológiai aktivitásérték számítása a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint került meghatározásra (az azt módosító 18/2010 (V.13.) NFGM rendelet figyelembevételével). A kerékpárút kiszabályozása céljából történő kisajátítás során nem kell igazolni a területek biológiai aktivitásértékének visszapótlását, hiszen a hatályos településszerkezeti terv tartalmazza a kerékpárút nyomvonalának feltüntetését. A tervezett másik beavatkozási terület számítása a következő: 2.1. Tervezett ipari gazdasági terület A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke: Felületminőség Terület nagyság Értékmutató Biológiai aktivitásérték Kert 4,62 ha 5 23,1 (szérüskert) Összesen 4,62 ha 23,1 A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 23,1 A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett terület változás utáni biológiai aktivitásértéke: Felületminőség Terület nagyság Értékmutató Biológiai aktivitásérték Épület által elfoglalt, 0,70 ha 0 0 valamint nem vízáteresztő burkolatú felszín Háromszintű gyep+40 db 1,58 ha 7 11,06 cserje/150m2 + 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2 növényzet telepítése Egyszintű (gyepszintű) 2,04 ha 5 10,2 növényzet 7

8 Burkolat nélküli vagy 0,30 ha 1 0,3 lélegző burkolatú vagy útfelületű utak Összesen 4,62 ha 21,56 A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 21,56 Tekintettel arra, hogy a változás után a terület biológiai aktivitásértéke nem felel meg a változás előtti terület aktivitásértékének, ezért annak visszapótlására tervezéssel érintett terület azonos építési övezetében lévő 0261/3 hrsz -ú. telkén még legalább 1,54 értéknyi területet kell biztosítani. Ezen építési övezet szomszédos telkén ligetesen fásodott, bokorfás, cserjésbozótos terület kialakítandó 0,30 ha 6 1,8 A területfelhasználási változással létrejött új terület változás utáni biológiai aktivitásértéke összesen (21,56+1,8) 23,36 amely több, mint a változás előtti biológia aktivitásérték (23,1), tehát megfelel. 8

9 3. Magasabb rendű tervekkel való összhang Hajdúszoboszló város tervezéssel érintett területei Hajdúszoboszló város Településrendezési tervének módosítása során az alábbi tervezési területek érintettek, táblázatos formában összesítve. A fejlesztési területek bemutatása a Térségi tervlapokon a táblázatban jelölt sorszámozással megegyezően történt. A fejlesztéssel érintett tervezési terület Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 1. védelmi célú erdőterület ipari, gazdasági terület m 2 (4,62 ha) A 2. számú fejlesztés (kerékpárút Ebes község irányába) nem szerepel a Megyei Területrendezési tervben, ezért annak bizonyítása jelen munkarészben szükségtelen. Hajdúszoboszló város jelen tervmódosításához az Országos Területrendezési Terv évi módosítása és Hajdú - Bihar Megye évi hatályos Megyei Területrendezési Terve lett figyelembe véve. A hatályos Megyei Területrendezési Terv (MTrT) az OTrT településre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe veszi. A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeinek felsorolása, bemutatása Hajdú - Bihar Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település tervezéssel érintett területét (érintett külterületi rész): - mezőgazdasági térség kategóriába sorolja. (1. számú mellélet alapján) A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén belül a tervezéssel érintett - mezőgazdasági térség - 84,80 % arányban (20244,65 ha nagyságban) került kijelölésre. A tervezési terület a többi térségi területfelhasználási kategóriákat nem érinti, azoktól térben távolabb helyezkedik el. 9

10 1. számú melléklet Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Hajdúszoboszló városra vonatkozóan (A tervezett fejlesztések fedvényével kiegészítve) 1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség követelmény: OTrT 6. (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. a követelmény teljesítése: (lásd 2. sz. rajzi melléklet) A település közigazgatási területén - a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A): 20244,65 ha, - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület: 19135,64 ha, - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület csökkenése/növekedése: -4,62 ha, - a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B): 19131,02 ha. (A) x 0.85 (B), és a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 10

11 2. számú melléklet Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen tervmódosítás nem változtatja meg, azokra kihatással nincs. Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés Hajdúszoboszló város tervezéssel érintett területe (külterületi rész) a térségi övezetek közül: - világörökség és világörökség várományos terület övezetébe - ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe sorolt. A tervezési terület a többi térségi övezetet nem érinti, azoktól térben távolabb helyezkedik el. 1. A világörökség és világörökség várományos terület övezete (MTrT 3.7. sz. mell.) követelmény: OTrT 22/A.. (1) bekezdés: Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. a követelmény teljesítése: (lásd 3. sz. rajzi melléklet) Az övezetben a területfelhasználás módja és mértéke összhangban van a kezelési tervben meghatározott célokkal. 11

12 követelmény: OTrT 22/A.. (2) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. a követelmény teljesítése: Az övezetben bányatelek nem került kijelölésre, bányászati tevékenység nem folyik. követelmény: OTrT 22/A.. (3) bekezdés: Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. a követelmény teljesítése: Az övezetben közlekedési infrastruktúra nem került kijelölésre. 3. számú melléklet követelmény: OTrT 22/A.. (4) bekezdés: Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 12

13 a követelmény teljesítése: Az övezetben közművezetékek és járulékos közműépítmények tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kerül elhelyezésre. 2. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (MTrT 3.9. sz. mell.) követelmény: Tftv. 23/A (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során c) pont: az országos ( ) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/ 5%-kal változhat; a követelmény teljesítése: (lásd 4. sz. rajzi melléklet) A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezet - területe a PMTrT térségi szerkezeti tervében (A): ,69 ha, - területe a hatályos településszerkezeti tervben: ,69 ha, - területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással: 0,00 ha, - területe a tervezett módosítás után (B): ,69 ha. (A) x 0,95 (B) (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. követelmény: OTrT 11. (1) bekezdés: A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. a követelmény teljesítése: (lásd 4. sz. rajzi melléklet) A tervmódosítás új bányatelket nem jelöl ki a településen. követelmény: OTrT 11. (2) bekezdés: A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen a külön jogszabályokban meghatározottan kívül tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. a követelmény teljesítése: A tervmódosítás bányatelket nem jelöl ki a településen, a tervezési területeken bányászati tevékenység nem folyik. követelmény: 13

14 OTrT 16/A. : Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. a követelmény teljesítése: Jelen tervmódosítás bányatelket nem jelöl ki a településen. 4. számú melléklet Tiszafüred, május KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, SZTR , településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: (településmérnök, városépítésivárosgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök) 14

15 4. Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat 4.1. Az egyes területek vizsgálata 1. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz.-ú, 4. számú főúttól északra fekvő terület, amely területfelhasználási változása során védelmi célú erdőterületből ipari gazdasági területté kerül átsorolásra, amely a szomszédos - szintén ipari, gazdasági területbe sorolt - állattartó telep bővítéseként funkcionál. A tervezési területet a jelenleg hatályos rendezési terv sorolta tervezett védelmi célú erdőterületbe, tényleges művelési ága azonban kivett, szérűskert. Az érintett ingatlan szérűskert megnevezésű 4,6 ha kivett művelési ágú területén szigetelt, beton anyagú almostrágya tároló kerül elhelyezésre, melyre a telep technológiai korszerűsítése miatt van szükség. A tervezett változtatással az állattartó telep korszerűsödik, európai uniós normatíváknak megfelelő állattartás valósul meg. Megvalósítása a város gazdasága szempontjából is pozitív hatású, mivel munkahelymegtartással jár. A tervezett létesítmény megfelelő védőfásítással, környezetét védendően kerül elhelyezésre, a hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevétele mellett. Jelen terület kialakítása révén bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem járnak. A terület közművekkel ellátható, így a környezet terhelése minimalizálható. Az almostrágya tároló megépítése kifejezetten a környezet terhelésének csökkentését szolgálja. Műholdas felvétel a tervezési területről, forrás: Google Earth 15

16 2. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút területe Az érintett terület Hajdúszoboszló bel- és külterületén a régi 4. számú főút északi oldalára tervezett. A kerékpárút nyomvonala a hatályos településszerkezeti terven feltüntetésre került, jelen tervmódosítással a kisajátításhoz szükséges szabályozás történik meg. A kerékpárút megépítése későbbi pályázati forrásból valósul meg. A szabályozási terv ezen módosítása önkormányzati érdekből történik, önkormányzati- és magántulajdonú területek érintettségével. A tervezett változtatással a térségi turizmus erősödése várható, amely a város idegenforgalmát hivatott erősíteni. A tervezett fejlesztés kedvező hatással bír társadalmi, gazdasági szempontból is Hajdúszoboszló és térsége számára. A közlekedési infrastruktúra - hálózat bővül, korszerűsödik, a kerékpárút megépítésével a környezetbarát közlekedési forma erősödik, kihasználtsága révén a környezet terhelése csökken. Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 16

17 4.2 Településrendezési terv céljainak biztosítása (Étv. 8. szerint) Jelen tervmódosításnál 1 terület területfelhasználásának változása történik. Az 1. számú tervezési terület védelmi célú erdőterület átsorolása ipari, gazdasági területté. A terület kivett művelési ágú, szérűskert, melyen a szomszédos állattartó telep almostrágya tárolója kerül elhelyezésre. A kivett művelési ág biztosítja a területtel való takarékos bánásmód elvét, hiszen nem a meglévő fásodott erdő területét érinti, hanem annak még meg nem valósult, fásítatlan részét. Az almostrágya tároló megépítésének feltétele a terület megfelelő közművesítettsége, zöldfelületi mutatójának biztosítása, illetve a biológiai aktivitásérték visszapótlására a terület megfelelő szintű fásítása is. Így egy rendezettebb zöldfelületű terület jön létre, mint a jelenlegi állapot, melyen a környezet terhelése jelentősen nem növekszik, így eleget tesz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 17

18 5. Alátámasztó munkarészek 5.1. Közlekedési vizsgálat és javaslat Jelen tervmódosítás a meglévő közúti közlekedési hálózatokat nem változtatja meg. Az 1. sz. tervezési terület (0261/1 hrsz. ú.) a 4. számú főúttól északra, a Keleti - főcsatornától nyugati irányba helyezkedik el. A terület feltárása meglévő dűlőútról történik új csomópont, közúti kapcsolat kialakítására nincs szükség. Az országos és helyi és egyéb közutak melletti területek besorolásának megváltoztatásánál figyelembe kell venni a közúti közlekedésről szóló, többször módosított évi I. törvény 42/A. (1) bekezdését amely szerint: "A közút kezelőjének (tulajdonosának) hozzájárulása szükséges: a) külterületen a közút tengelyétől,mért számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához." kivonat a gyalog- és kerékpárút készülő engedélyes tervéből A 2. számú módosítás esetén a Hajdúszoboszló - Ebes között megvalósuló kerékpárút és gyalog- és kerékpárút megoldást jelentenek a kerékpárral történő biztonságos közlekedésre, valamint a közlekedés által okozott környezeti terhelést csökkenti. 18

19 A kerékpárút engedélyes tervi dokumentációját Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából a LIBELLA '84 KKT., 4200 Hajdúszoboszló - Csige János tervező készíti. Ahol a módosítások útépítési engedély köteles tevékenységeket érintenek, azokra az útépítési engedélyt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi osztályától kell megkérni. Amennyiben meglévő út kerül megszüntetésre, ahhoz külön eljárás keretében kell a közlekedési hatóság engedélyét beszerezni. 19

20 5.2. Közművesítési vizsgálat és javaslat A tervezett módosítások nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A tervezési terület a meglévő közműhálózatokról kiépített új vezetékszakaszok megépítésével kell ellátni, illetve külterületi telephely esetén amennyiben az nem valósítható meg, egyedi közműpótló berendezést kell alkalmazni. A település közműhálózata illetve a hatályos településrendezési terveinek közművesítési alátámasztó munkarésze nem szorul módosításra. Gázközművesítés tekintetében az esetlegesen felmerülő gázenergia igényt az 1. sz. tervezési területen tartályos gázzal lehet biztosítani. Minden tervezett fejlesztést a gázigény alapján egyedileg kell vizsgálni és csak ezt követően határozható meg a gázellátás módja. Hajdúszoboszló város területén a Tigáz-DSO Kft. Területi Üzemeltetési Egysége a közel jövőben nem tervez az üzemeltetésében és tulajdonában lévő gázelosztó hálózaton rekonstrukciós munkálatokat. Amennyiben a településrendezéssel összefüggésben a társaság tulajdonában lévő gázelosztó vezetékhálózat területi elhelyezkedésében jogi változás következik be, úgy annak átvezetéséről a terület tulajdoni lapján az üzemeltetési szervezeti egység műszaki csoportjával egyeztetett módon gondoskodni szükséges. Amennyiben a gázelosztó vezeték védőövezetén belül bármilyen építmény kerül utólag elhelyezésre és amiatt kell a gázelosztó vezeték nyomvonalát megváltoztatni, vagy pedig a gázelosztó vezetéket emiatt utólag védelembe kell helyezni, annak költsége azt terheli, akinek az érdekkörében az átalakítás felmerül. Épülettől, vasúttól (és villamosvágánytól) az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani: A gázelosztó vezetéknél épülettel, vasúttól (és villamosvágánytól) a védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani. A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. 20

21 A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, és módosítással, valamint annak végrehajtási rendelete, a 203/1999. (XII. 19.) Korm. rendelet állapítja meg. Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, ill. egyéb közmű létesítésénél figyelembe kell venni az MSZ 7048/3-83. és az MSZ 7487/ szabványokban foglaltakat, Ill. az MSZ 7048/3-83. szabványt módosító Szabványügyi Közlöny augusztus 01. (Sz.K.8.) számában közzétetteket. Ásványvagyon gazdálkodás tekintetében Hajdúszoboszló város közigazgatási területén több bányatelek, bányászattal érintett terület található, amelyeket azonban a tervezési területek nem érintenek. A közigazgatási területen található bányatelkek az alábbiak: Nagyhegyes 111.-földgáz" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló, Nagyhegyes és Nádudvar települések. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): eovx ,41 eovy , 19 eovx ,06 eovy ,56 eovx ,44 eovy ,44 eovx ,77 eovy ,06 Nagyhegyes IV.-szénhidrogén" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18.). Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló (hrsz: 0400-asok és asok), Nagyhegyes település. eovx ,37 eovy ,33 eovx ,38 eovy ,71 eovx ,84 eovy ,55 eovx ,67 eovy ,25 Nagyhegyes V.-földalatti gáztároló" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló (hrsz: 0400-asok és 0500-asok), Nagyhegyes település. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): eovx ,56 eovy ,66 eovx ,71 eovy ,40 eovx ,76 eovy ,81 eovx ,90 eovy ,53 eovx ,39 eovy ,29 eovx ,50 eovy ,07 eovx ,74 eovy ,25 eovx ,86 eovy ,49 eovx ,79 eovy ,16 eovx ,66 eovy ,41 eovx ,18 eovy ,70 21

22 Hajdúszoboszló V.-agyag" védőnevű bányatelek, mely a 0238/2-3 hrsz-ú területeket érinti. Bányavállalkozó :Mineralex Kft. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 39. (2) bekezdése szerint: A bányavállalkozót, a bányatelket vagy biztonsági övezetet érintő valamennyi építési vagy telekalakítási eljárásba ügyfélként kell bevonni. Villamos energia ellátás tekintetében: Hajdúszoboszló város közigazgatási területének villamos energiaellátását az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja a saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A fejlesztési terület villamosenergia ellátása a meglévő hálózatról biztosítható. Hajdúszoboszló város településrendezési eszközeinek módosításában szereplő külterület 0261/1. hrsz.-ú ingatlan területfelhasználási besorolásának megváltoztatása nem érinti az E.On tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatok biztonsági övezetét. A Hajdúszoboszló közigazgatási területén Ebes község irányába húzódó, tervezett kerékpárút megépítését szolgáló térségi kerékpárút építési területének kiszabályozása érinti az E.On tulajdonában és üzemeltetésében lévő középfeszültségű és kisfeszültségű hálózatok biztonsági övezetét. Az érintet ingatlanokon tervezett épületek, egybefüggő fém kerítés, közlekedési célt szolgáló utak, fák telepítése során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok (MSZ 13207/2000, MSZ 151-1/2000, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80) és a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) és a 9/l986. (X.30.) számon módosított IpM rendelet, továbbá a 9004/1982. (Közl. Ért.) KPM-IpM. sz. együttes közlemény előírásait. Védőtávolságok: A közigazgatási területen és a belterületen a meglévő létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell biztosítani. 20 kv/0,4 kv transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 0,4 kv-os csupasz szabadvezeték külterületen és belterületen 1,0 m 0,4 kv-os szigetelt szabadvezeték külterületen és belterületen 0,5 m 0,4 kv-os földkábel külterületen és belterületen 1,0 m A kivitelezéshez kötelezően szakfelügyeletet kell kérni írásban a munka megkezdése előtt 15 nappal a Debreceni Régió Központtól. A munkavégzések során a munkagépekkel a feszültség alatti szabadvezetékes hálózatokra vonatkozó 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről szóló, előírt biztonsági előírásokat, megközelítéseket b.e kell tartani. Amennyiben ez nem lehetséges a vezeték feszültségmentesítést írásban kell megkérni a munka megkezdése előtt 30 nappal a Debreceni Régió Központtól. 22

23 A tervezés és munkavégzés során a szabadvezetékes hálózat földtől mért szabványos magasságát minden esetben biztosítani kell, amennyiben ez nem tartható be akkor az érintet szakaszon a hálózat szabványosítása, kiváltása szükséges. A hálózat kiváltását meg kell rendelnie az építtetőnek az. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -től. A hálózatok kiváltásának (tervezés, kivitelezés) költségei 100% -ban a megrendelőt (beruházót) terhelik. 23

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben