ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ"

Átírás

1 Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes közötti kerékpárút kialakítása céljából ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tiszafüred, május 03.

2 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ ALÁÍRÓLAP JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ TERVEZŐ(K): Szakág: Név, jogosultság: Településtervező:.. KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, SZTR , településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: (településmérnök, városépítésivárosgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök) Településtervezési munkatárs:.. GYÁNYI LÁSZLÓ A 2004-ben jóváhagyott településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek felhasználásával és kiegészítésével, szaktervezők közreműködése nélkül készült. 2

3 HAJDÚSZOBLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szöveges munkarészek TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Bevezetés Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút kiszabályozása Normativitás vizsgálata Beépítésre szánt területek növelésének igazolása Biológiai aktivitásérték számítás Tervezett ipari gazdasági terület Magasabb rendű tervekkel való összhang Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat Az egyes területek vizsgálata Településrendezési terv céljainak biztosítása (Étv. 8. szerint) Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány Rajzi munkarész(ek): - Módosítással érintett tervezési területek lépték nélkül MO 1 3

4 1. Előzmények 1.1. Bevezetés Hajdúszoboszló Város jelenleg hatályos településrendezési tervét a LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. készítette, melyet 2004-ben hagytak jóvá. A településszerkezeti tervet önkormányzati határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig a 15/2004. (X. 1.) számú (javítva a 11/2005. (V. 19.) sz.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A településrendezési tervet Hajdúszoboszló város önkormányzata több alkalommal módosította, a helyi építési szabályzatot es szabályozási tervet a 22/2008. (XI. 20.), a 15/2010. (IX. 9.), a 2/2011. (I. 20.), 18/2012. (X. 4.), és a 20/2012. (X. 11.) rendelettel, a településszerkezeti tervet a 247/2008. (XI. 20.), a 11/2011. (I. 20.), a 128/2012. (X. 4.), és a 152/2012. (X. 11.) sz. önkormányzati határozattal. A 114/2012. (IX. 06.) sz., 115/2012. (IX. 06.) sz., és a 120/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozatokkal (településfejlesztési döntések) a Képviselő-testület döntött a településrendezési eszközök újbóli módosításáról az alábbiak szerint: A településrendezési eszközök módosítása során aktualizálásra kerül a beavatkozással érintett területek miatt a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv rajzi és írásos munkarészei, és ezek alátámasztó munkarészei. A kerékpárút kiszabályozása céljából csak a szabályozási terv kerül módosításra Településrendezési eszközök módosításának célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa elfogadott hatályos településrendezési eszközök módosítását, az alább megjelölt fejlesztési igények településrendezési eszközökben történő szabályozását, területfelhasználási pontosítását kívánja elkészíttetni. A településrendezési eszközök módosításával érintett beavatkozási területek: 1. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz -ú., 4. számú főúttól északra fekvő terület amely Gip2.1 (ipari gazdasági) övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi védelmi célú erdőterületből mely ténylegesen művelés alól kivett szérűskert művelési ágú, állattartó telep bővítése céljából. 2. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló bel- és külterületén Ebes irányába tervezett térségi jelentőségű kerékpárút kiszabályozása. Az érintett területek rendezési céljai: Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz.-ú 4. számú főút mellett fekvő tervezési terület Gip2.1 (ipari, gazdasági) övezetbe kerül átsorolásra, állattartó telep bővítése céljából. Az érintett ingatlan teljes egészében művelés alól kivont szérűskert megnevezésű és 4 ha 6265 m2 nagyságú, környezetében általános mezőgazdasági (szántó) és védelmi célú erdőterületek találhatók, délről meglévő állattartó telephez csatlakozik. 4

5 A terület délről a 4. számú főút, nyugatról 0262/3 hrsz. ú tervezett véderdő (jelenleg szántó) területek, valamint 0262/2 hrsz.-ú árok, keletről szántóterületek, északról gyep + tervezett erdőterülettel határolt. A tervezett változtatás a meglévő állattartó telep korszerűsödését, almostrágya tároló megépítését célozza. Megvalósulása esetén munkahelyteremtés várható, környezetterhelési szempontból is pozitív változás következik be. A tervezett létesítmény a szomszédos állattartó teleppel szerves egységet képez, megfelelő technológia megépítésével európai normáknak megfelelő trágyakezelés és állattartás valósul meg. A terület művelési ág szempontjából kivett területnek minősül, melyet a korábbi rendezési terv sorolt tervezett védelmi célú erdőterületté. A jelenlegi tervmódosítás a telep telekhatárai mentén többszintes védőfásítás kialakítását irányozza elő, mely a szomszédos csatlakozó területek védelmét biztosítja a környezeti hatásokkal szemben. Beavatkozási terület alaptérképe kivonat a készülő településszerkezeti tervből Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút kiszabályozása Az érintett terület Hajdúszoboszló kül- és belterületén a volt 4. számú főút mellett fekszik. Közlekedési terület (kerékpárút) kerül kiszabályozásra jelenleg nem közterületbe sorolt területeken. Zömében magántulajdonú telkek szabályozási vonallal történő leválasztásával kívánja megteremteni a város a térségi jelentőségű kerékpárút megépíthetőségét. A tervezett változtatással az idegenforgalom, térségi turizmus erősödése, környezetbarát közlekedési forma kialakulása várható, amely a város számára rendkívül kedvező hatással bír. A tervezett létesítmény megépítésével a kerékpáros közlekedési infrastruktúrahálózat fejlődik, a város megközelítésének lehetősége erősödik. 5

6 Rendkívüli jelentőséggel bír a helyi és térségi turizmus erősítése szempontjából, a régió vonzerejének növelésével. kivonat a kerékpárút készülő engedélyes tervéből Normativitás vizsgálata A településrendezési terv módosítása során vizsgálatra kerültek a település közigazgatási területén belüli azonos szerepű területfelhasználások. Jelen tervmódosításnál ipari gazdasági terület kijelölése és közterület (kerékpárút céljára) kerül kiszabályozásra. Az ipari gazdasági terület a meglévő állattartó telep bővítménye, amely szintén ebben a területfelhasználásban található. A kerékpárút megépítését közterületen szükséges megvalósítani, melyhez szükség van a magántulajdonú területek szabályozási vonallal történő kisajátításához. Így fenti területek a normativitás szerint besorolhatók a település hasonló területfelhasználási kategóriáiba Beépítésre szánt területek növelésének igazolása A településrendezési terv módosítása által a település beépítésre szánt területe növekszik előző pontban részletezett területfelhasználásokkal, ugyanis a település beépítésre kijelölt és igénybevett területén belül más terület nem felel meg a fejlesztésekhez. Az iparterület helyhez kötött beruházásnak minősül, a meglévő mezőgazdasági major területe kerül kibővítésre az állattartási technológia fejleszthetősége szempontjából. 6

7 2. Biológiai aktivitásérték számítás A biológiai aktivitásérték számítása a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint került meghatározásra (az azt módosító 18/2010 (V.13.) NFGM rendelet figyelembevételével). A kerékpárút kiszabályozása céljából történő kisajátítás során nem kell igazolni a területek biológiai aktivitásértékének visszapótlását, hiszen a hatályos településszerkezeti terv tartalmazza a kerékpárút nyomvonalának feltüntetését. A tervezett másik beavatkozási terület számítása a következő: 2.1. Tervezett ipari gazdasági terület A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke: Felületminőség Terület nagyság Értékmutató Biológiai aktivitásérték Kert 4,62 ha 5 23,1 (szérüskert) Összesen 4,62 ha 23,1 A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 23,1 A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett terület változás utáni biológiai aktivitásértéke: Felületminőség Terület nagyság Értékmutató Biológiai aktivitásérték Épület által elfoglalt, 0,70 ha 0 0 valamint nem vízáteresztő burkolatú felszín Háromszintű gyep+40 db 1,58 ha 7 11,06 cserje/150m2 + 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2 növényzet telepítése Egyszintű (gyepszintű) 2,04 ha 5 10,2 növényzet 7

8 Burkolat nélküli vagy 0,30 ha 1 0,3 lélegző burkolatú vagy útfelületű utak Összesen 4,62 ha 21,56 A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 21,56 Tekintettel arra, hogy a változás után a terület biológiai aktivitásértéke nem felel meg a változás előtti terület aktivitásértékének, ezért annak visszapótlására tervezéssel érintett terület azonos építési övezetében lévő 0261/3 hrsz -ú. telkén még legalább 1,54 értéknyi területet kell biztosítani. Ezen építési övezet szomszédos telkén ligetesen fásodott, bokorfás, cserjésbozótos terület kialakítandó 0,30 ha 6 1,8 A területfelhasználási változással létrejött új terület változás utáni biológiai aktivitásértéke összesen (21,56+1,8) 23,36 amely több, mint a változás előtti biológia aktivitásérték (23,1), tehát megfelel. 8

9 3. Magasabb rendű tervekkel való összhang Hajdúszoboszló város tervezéssel érintett területei Hajdúszoboszló város Településrendezési tervének módosítása során az alábbi tervezési területek érintettek, táblázatos formában összesítve. A fejlesztési területek bemutatása a Térségi tervlapokon a táblázatban jelölt sorszámozással megegyezően történt. A fejlesztéssel érintett tervezési terület Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 1. védelmi célú erdőterület ipari, gazdasági terület m 2 (4,62 ha) A 2. számú fejlesztés (kerékpárút Ebes község irányába) nem szerepel a Megyei Területrendezési tervben, ezért annak bizonyítása jelen munkarészben szükségtelen. Hajdúszoboszló város jelen tervmódosításához az Országos Területrendezési Terv évi módosítása és Hajdú - Bihar Megye évi hatályos Megyei Területrendezési Terve lett figyelembe véve. A hatályos Megyei Területrendezési Terv (MTrT) az OTrT településre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe veszi. A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeinek felsorolása, bemutatása Hajdú - Bihar Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település tervezéssel érintett területét (érintett külterületi rész): - mezőgazdasági térség kategóriába sorolja. (1. számú mellélet alapján) A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén belül a tervezéssel érintett - mezőgazdasági térség - 84,80 % arányban (20244,65 ha nagyságban) került kijelölésre. A tervezési terület a többi térségi területfelhasználási kategóriákat nem érinti, azoktól térben távolabb helyezkedik el. 9

10 1. számú melléklet Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Hajdúszoboszló városra vonatkozóan (A tervezett fejlesztések fedvényével kiegészítve) 1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség követelmény: OTrT 6. (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. a követelmény teljesítése: (lásd 2. sz. rajzi melléklet) A település közigazgatási területén - a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A): 20244,65 ha, - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület: 19135,64 ha, - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület csökkenése/növekedése: -4,62 ha, - a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B): 19131,02 ha. (A) x 0.85 (B), és a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 10

11 2. számú melléklet Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen tervmódosítás nem változtatja meg, azokra kihatással nincs. Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés Hajdúszoboszló város tervezéssel érintett területe (külterületi rész) a térségi övezetek közül: - világörökség és világörökség várományos terület övezetébe - ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe sorolt. A tervezési terület a többi térségi övezetet nem érinti, azoktól térben távolabb helyezkedik el. 1. A világörökség és világörökség várományos terület övezete (MTrT 3.7. sz. mell.) követelmény: OTrT 22/A.. (1) bekezdés: Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. a követelmény teljesítése: (lásd 3. sz. rajzi melléklet) Az övezetben a területfelhasználás módja és mértéke összhangban van a kezelési tervben meghatározott célokkal. 11

12 követelmény: OTrT 22/A.. (2) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. a követelmény teljesítése: Az övezetben bányatelek nem került kijelölésre, bányászati tevékenység nem folyik. követelmény: OTrT 22/A.. (3) bekezdés: Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. a követelmény teljesítése: Az övezetben közlekedési infrastruktúra nem került kijelölésre. 3. számú melléklet követelmény: OTrT 22/A.. (4) bekezdés: Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 12

13 a követelmény teljesítése: Az övezetben közművezetékek és járulékos közműépítmények tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kerül elhelyezésre. 2. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (MTrT 3.9. sz. mell.) követelmény: Tftv. 23/A (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során c) pont: az országos ( ) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/ 5%-kal változhat; a követelmény teljesítése: (lásd 4. sz. rajzi melléklet) A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezet - területe a PMTrT térségi szerkezeti tervében (A): ,69 ha, - területe a hatályos településszerkezeti tervben: ,69 ha, - területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással: 0,00 ha, - területe a tervezett módosítás után (B): ,69 ha. (A) x 0,95 (B) (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. követelmény: OTrT 11. (1) bekezdés: A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. a követelmény teljesítése: (lásd 4. sz. rajzi melléklet) A tervmódosítás új bányatelket nem jelöl ki a településen. követelmény: OTrT 11. (2) bekezdés: A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen a külön jogszabályokban meghatározottan kívül tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. a követelmény teljesítése: A tervmódosítás bányatelket nem jelöl ki a településen, a tervezési területeken bányászati tevékenység nem folyik. követelmény: 13

14 OTrT 16/A. : Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. a követelmény teljesítése: Jelen tervmódosítás bányatelket nem jelöl ki a településen. 4. számú melléklet Tiszafüred, május KISS GYÖRGY CSABA TT /2007, SZTR , településrendezési igazságügyi szakértő ig. sz.: (településmérnök, városépítésivárosgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök) 14

15 4. Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat 4.1. Az egyes területek vizsgálata 1. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló 0261/1 hrsz.-ú ingatlan rendezése Hajdúszoboszló külterületén a 0261/1 hrsz.-ú, 4. számú főúttól északra fekvő terület, amely területfelhasználási változása során védelmi célú erdőterületből ipari gazdasági területté kerül átsorolásra, amely a szomszédos - szintén ipari, gazdasági területbe sorolt - állattartó telep bővítéseként funkcionál. A tervezési területet a jelenleg hatályos rendezési terv sorolta tervezett védelmi célú erdőterületbe, tényleges művelési ága azonban kivett, szérűskert. Az érintett ingatlan szérűskert megnevezésű 4,6 ha kivett művelési ágú területén szigetelt, beton anyagú almostrágya tároló kerül elhelyezésre, melyre a telep technológiai korszerűsítése miatt van szükség. A tervezett változtatással az állattartó telep korszerűsödik, európai uniós normatíváknak megfelelő állattartás valósul meg. Megvalósítása a város gazdasága szempontjából is pozitív hatású, mivel munkahelymegtartással jár. A tervezett létesítmény megfelelő védőfásítással, környezetét védendően kerül elhelyezésre, a hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevétele mellett. Jelen terület kialakítása révén bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem járnak. A terület közművekkel ellátható, így a környezet terhelése minimalizálható. Az almostrágya tároló megépítése kifejezetten a környezet terhelésének csökkentését szolgálja. Műholdas felvétel a tervezési területről, forrás: Google Earth 15

16 2. számú tervezési terület: Hajdúszoboszló - Ebes kerékpárút területe Az érintett terület Hajdúszoboszló bel- és külterületén a régi 4. számú főút északi oldalára tervezett. A kerékpárút nyomvonala a hatályos településszerkezeti terven feltüntetésre került, jelen tervmódosítással a kisajátításhoz szükséges szabályozás történik meg. A kerékpárút megépítése későbbi pályázati forrásból valósul meg. A szabályozási terv ezen módosítása önkormányzati érdekből történik, önkormányzati- és magántulajdonú területek érintettségével. A tervezett változtatással a térségi turizmus erősödése várható, amely a város idegenforgalmát hivatott erősíteni. A tervezett fejlesztés kedvező hatással bír társadalmi, gazdasági szempontból is Hajdúszoboszló és térsége számára. A közlekedési infrastruktúra - hálózat bővül, korszerűsödik, a kerékpárút megépítésével a környezetbarát közlekedési forma erősödik, kihasználtsága révén a környezet terhelése csökken. Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 16

17 4.2 Településrendezési terv céljainak biztosítása (Étv. 8. szerint) Jelen tervmódosításnál 1 terület területfelhasználásának változása történik. Az 1. számú tervezési terület védelmi célú erdőterület átsorolása ipari, gazdasági területté. A terület kivett művelési ágú, szérűskert, melyen a szomszédos állattartó telep almostrágya tárolója kerül elhelyezésre. A kivett művelési ág biztosítja a területtel való takarékos bánásmód elvét, hiszen nem a meglévő fásodott erdő területét érinti, hanem annak még meg nem valósult, fásítatlan részét. Az almostrágya tároló megépítésének feltétele a terület megfelelő közművesítettsége, zöldfelületi mutatójának biztosítása, illetve a biológiai aktivitásérték visszapótlására a terület megfelelő szintű fásítása is. Így egy rendezettebb zöldfelületű terület jön létre, mint a jelenlegi állapot, melyen a környezet terhelése jelentősen nem növekszik, így eleget tesz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 17

18 5. Alátámasztó munkarészek 5.1. Közlekedési vizsgálat és javaslat Jelen tervmódosítás a meglévő közúti közlekedési hálózatokat nem változtatja meg. Az 1. sz. tervezési terület (0261/1 hrsz. ú.) a 4. számú főúttól északra, a Keleti - főcsatornától nyugati irányba helyezkedik el. A terület feltárása meglévő dűlőútról történik új csomópont, közúti kapcsolat kialakítására nincs szükség. Az országos és helyi és egyéb közutak melletti területek besorolásának megváltoztatásánál figyelembe kell venni a közúti közlekedésről szóló, többször módosított évi I. törvény 42/A. (1) bekezdését amely szerint: "A közút kezelőjének (tulajdonosának) hozzájárulása szükséges: a) külterületen a közút tengelyétől,mért számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához." kivonat a gyalog- és kerékpárút készülő engedélyes tervéből A 2. számú módosítás esetén a Hajdúszoboszló - Ebes között megvalósuló kerékpárút és gyalog- és kerékpárút megoldást jelentenek a kerékpárral történő biztonságos közlekedésre, valamint a közlekedés által okozott környezeti terhelést csökkenti. 18

19 A kerékpárút engedélyes tervi dokumentációját Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megbízásából a LIBELLA '84 KKT., 4200 Hajdúszoboszló - Csige János tervező készíti. Ahol a módosítások útépítési engedély köteles tevékenységeket érintenek, azokra az útépítési engedélyt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi osztályától kell megkérni. Amennyiben meglévő út kerül megszüntetésre, ahhoz külön eljárás keretében kell a közlekedési hatóság engedélyét beszerezni. 19

20 5.2. Közművesítési vizsgálat és javaslat A tervezett módosítások nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A tervezési terület a meglévő közműhálózatokról kiépített új vezetékszakaszok megépítésével kell ellátni, illetve külterületi telephely esetén amennyiben az nem valósítható meg, egyedi közműpótló berendezést kell alkalmazni. A település közműhálózata illetve a hatályos településrendezési terveinek közművesítési alátámasztó munkarésze nem szorul módosításra. Gázközművesítés tekintetében az esetlegesen felmerülő gázenergia igényt az 1. sz. tervezési területen tartályos gázzal lehet biztosítani. Minden tervezett fejlesztést a gázigény alapján egyedileg kell vizsgálni és csak ezt követően határozható meg a gázellátás módja. Hajdúszoboszló város területén a Tigáz-DSO Kft. Területi Üzemeltetési Egysége a közel jövőben nem tervez az üzemeltetésében és tulajdonában lévő gázelosztó hálózaton rekonstrukciós munkálatokat. Amennyiben a településrendezéssel összefüggésben a társaság tulajdonában lévő gázelosztó vezetékhálózat területi elhelyezkedésében jogi változás következik be, úgy annak átvezetéséről a terület tulajdoni lapján az üzemeltetési szervezeti egység műszaki csoportjával egyeztetett módon gondoskodni szükséges. Amennyiben a gázelosztó vezeték védőövezetén belül bármilyen építmény kerül utólag elhelyezésre és amiatt kell a gázelosztó vezeték nyomvonalát megváltoztatni, vagy pedig a gázelosztó vezetéket emiatt utólag védelembe kell helyezni, annak költsége azt terheli, akinek az érdekkörében az átalakítás felmerül. Épülettől, vasúttól (és villamosvágánytól) az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani: A gázelosztó vezetéknél épülettel, vasúttól (és villamosvágánytól) a védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani. A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. 20

21 A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény, és módosítással, valamint annak végrehajtási rendelete, a 203/1999. (XII. 19.) Korm. rendelet állapítja meg. Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, ill. egyéb közmű létesítésénél figyelembe kell venni az MSZ 7048/3-83. és az MSZ 7487/ szabványokban foglaltakat, Ill. az MSZ 7048/3-83. szabványt módosító Szabványügyi Közlöny augusztus 01. (Sz.K.8.) számában közzétetteket. Ásványvagyon gazdálkodás tekintetében Hajdúszoboszló város közigazgatási területén több bányatelek, bányászattal érintett terület található, amelyeket azonban a tervezési területek nem érintenek. A közigazgatási területen található bányatelkek az alábbiak: Nagyhegyes 111.-földgáz" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló, Nagyhegyes és Nádudvar települések. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): eovx ,41 eovy , 19 eovx ,06 eovy ,56 eovx ,44 eovy ,44 eovx ,77 eovy ,06 Nagyhegyes IV.-szénhidrogén" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18.). Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló (hrsz: 0400-asok és asok), Nagyhegyes település. eovx ,37 eovy ,33 eovx ,38 eovy ,71 eovx ,84 eovy ,55 eovx ,67 eovy ,25 Nagyhegyes V.-földalatti gáztároló" védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. Földrajzi helye: Hajdú-Bihar megyében: Hajdúszoboszló (hrsz: 0400-asok és 0500-asok), Nagyhegyes település. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): eovx ,56 eovy ,66 eovx ,71 eovy ,40 eovx ,76 eovy ,81 eovx ,90 eovy ,53 eovx ,39 eovy ,29 eovx ,50 eovy ,07 eovx ,74 eovy ,25 eovx ,86 eovy ,49 eovx ,79 eovy ,16 eovx ,66 eovy ,41 eovx ,18 eovy ,70 21

22 Hajdúszoboszló V.-agyag" védőnevű bányatelek, mely a 0238/2-3 hrsz-ú területeket érinti. Bányavállalkozó :Mineralex Kft. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 39. (2) bekezdése szerint: A bányavállalkozót, a bányatelket vagy biztonsági övezetet érintő valamennyi építési vagy telekalakítási eljárásba ügyfélként kell bevonni. Villamos energia ellátás tekintetében: Hajdúszoboszló város közigazgatási területének villamos energiaellátását az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja a saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A fejlesztési terület villamosenergia ellátása a meglévő hálózatról biztosítható. Hajdúszoboszló város településrendezési eszközeinek módosításában szereplő külterület 0261/1. hrsz.-ú ingatlan területfelhasználási besorolásának megváltoztatása nem érinti az E.On tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatok biztonsági övezetét. A Hajdúszoboszló közigazgatási területén Ebes község irányába húzódó, tervezett kerékpárút megépítését szolgáló térségi kerékpárút építési területének kiszabályozása érinti az E.On tulajdonában és üzemeltetésében lévő középfeszültségű és kisfeszültségű hálózatok biztonsági övezetét. Az érintet ingatlanokon tervezett épületek, egybefüggő fém kerítés, közlekedési célt szolgáló utak, fák telepítése során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok (MSZ 13207/2000, MSZ 151-1/2000, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80) és a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) és a 9/l986. (X.30.) számon módosított IpM rendelet, továbbá a 9004/1982. (Közl. Ért.) KPM-IpM. sz. együttes közlemény előírásait. Védőtávolságok: A közigazgatási területen és a belterületen a meglévő létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell biztosítani. 20 kv/0,4 kv transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 0,4 kv-os csupasz szabadvezeték külterületen és belterületen 1,0 m 0,4 kv-os szigetelt szabadvezeték külterületen és belterületen 0,5 m 0,4 kv-os földkábel külterületen és belterületen 1,0 m A kivitelezéshez kötelezően szakfelügyeletet kell kérni írásban a munka megkezdése előtt 15 nappal a Debreceni Régió Központtól. A munkavégzések során a munkagépekkel a feszültség alatti szabadvezetékes hálózatokra vonatkozó 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről szóló, előírt biztonsági előírásokat, megközelítéseket b.e kell tartani. Amennyiben ez nem lehetséges a vezeték feszültségmentesítést írásban kell megkérni a munka megkezdése előtt 30 nappal a Debreceni Régió Központtól. 22

23 A tervezés és munkavégzés során a szabadvezetékes hálózat földtől mért szabványos magasságát minden esetben biztosítani kell, amennyiben ez nem tartható be akkor az érintet szakaszon a hálózat szabványosítása, kiváltása szükséges. A hálózat kiváltását meg kell rendelnie az építtetőnek az. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -től. A hálózatok kiváltásának (tervezés, kivitelezés) költségei 100% -ban a megrendelőt (beruházót) terhelik. 23

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ABÁDSZALÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÁROS. "KISSTERV Településtervezési" Kft. 5350Tiszafüred, Pék utca 1.

ABÁDSZALÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÁROS. KISSTERV Településtervezési Kft. 5350Tiszafüred, Pék utca 1. (Kivonat Abádszalók város hatályos településszerkezeti tervébõl) különleges idegenforgalmi célú terület kialakítása 1. számú beavatkozási terület - mûholdas térképen való elhelyezés (forrás: google earth)

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben