AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN"

Átírás

1 AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN TESZTKÉRDÉSEK

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN (KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK SZAKTANÁCSADÓKNAK)...9 INFORMATIKAI ISMERETEK...17 AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI IGAZGATÁSI ISMERETEK

3 Alapvizsgakérdések (A helyes válaszok kivastagítással és aláhúzással vannak jelölve.) Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban1. Állítsa logikai sorrendbe az adaptációs folyamat fázisait! tudatos fázis. Tudatos fázis. Információs fázis. Elfogadási fázis. Értékelés fázis. Kísérleti fázis. Az emberi kommunikáció folyamatának logikai sorrendje: Az üzenet kódolása. Az üzenet dekódolása. Az üzenet értékelése. Visszajelzés. Jeladás. Hatékonyságuk szerint rangsorolja a felsorolt kapcsolattartási formákat (kezdje a leghatékonyabbal)! Négyszemközti megbeszélés. Telefonbeszélgetés. Csoportos tárgyalás. Levél. Újságcikk. Szórólap. Állítsa logikai sorrendbe a képzési spirál szakaszait a résztvevő szemszögéből! Elvárások, motivációk. Lehetőség a tanulásra. A tanult ismeret elsajátítása. Visszajelzés az első próbálkozásról. A tapasztalatok adaptálása. 3

4 Mitől függ elsősorban egy technikai - technológiai újdonság adaptálása? Az aktuális támogatáspolitikától. A gazdálkodó szakképzettségétől. A gazdálkodó innovációs készségétől. Az adott régió elhelyezkedésétől. Mitől függ a szaktanácsadói munka sikere? A tanácsadó kora. Szakmai felkészültség Technikai feltételek. A szaktanácsadó pontossága. Mit értünk kommunikáció alatt? A rádió, a televízió és a sajtó útján történő információszerzést. A beszédet. Különböző jelzések vételét. Személyek között, kölcsönös egymásra hatást információcserét. Mi az intraperszonális kommunikáció? Személyek közötti kommunikáció. Azonos nyelvet beszélő emberek kommunikációja. A testbeszéd alkalmazása. Személyen belüli információ-áramlás, feldolgozás, gondolkodás. Mit értünk egyirányú kommunikáció alatt? A beszélgető partner nem érti közlendőnket. Tér és időbeni elkülönülés miatt nincs visszacsatolás. Visszajelzés nélküli kommunikáció, egyirányú információ áramlás A televíziós híradást. A süketnémák információcseréjét. Mi a verbális kommunikáció? Írásos üzenet átadása. Számítógépes kapcsolattartás. A szóbeli kommunikáció. Adatok információk szóban történő átadása Testbeszéd. Adja meg az emberi kapcsolattartásban a verbális és non-verbális kommunikáció arányát. 35 % - 65 % Egyharmad - kétharmad 90 % - 10 % 50 % - 50 % 20 % - 80 % 4

5 Melyik a szaktanácsadási munka hatékonyabb módszere? Farmlátogatás. Gazda meglátogatása Szakcikk. Üzleti tervkészítés. Szakmai előadás. A felsoroltak közül melyik tartozik a csoportos módszerek közé? Farmlátogatás. Telefonos konzultáció. Előadás. Tanfolyam Szakmai rádióműsor. A felsoroltak közül melyiket ítéli az előadás hátrányának? Túl nagy közönség van jelen. Költséges előkészítés. Egyirányú kommunikáció. Egyéni megközelítés hiánya Túl gyakorlati téma megközelítés. Válassza ki a helyes indoklást! A csoportos vita hatékonyabb, mint az előadás, mert... szorosabb a kötődés a gyakorlathoz.... a résztvevők bekapcsolódnak a probléma megoldásba... sokkal többen vehetnek részt rajta.... kevesebb időt vesz igénybe.... nem szükséges a csoporttagok tudásszintjét kiegyenlíteni. Mi az írásos kommunikáció előnye? Postai úton terjeszthető. Rendkívül gyors az információcsere. Reprodukálható, rögzített információ. Tárolható,később visszakereshető, Kétirányú információáramlás. Mi a szaktanácsadói írásos anyagok legfontosabb stilisztikai követelménye? Megfelelő betűméret. Tömörség és egyszerűség. Érthetőség Naprakészség. Részletes elméleti okfejtés. 5

6 Válassza ki a telekommunikációs csatornák használatának előnyét! Kétirányú információáramlás. Költségkímélő ismeretszerzés. Gyors információáramlás. Az információáramlás gyorsítása Hang- és kép kombinációja. Válassza ki a helyes állítást! A felnőtt hallgatóság korban és ismereti szintben heterogén. A felnőtt hallgatóság oktatásában speciális módszerek használata szükséges A felnőtt hallgatóságban az oktatási igény másodlagos. A felnőtt hallgatóság kevesebb szünetet igényel. A felnőtt hallgatóság megszerzett tudásszintjét vizsgával kell lemérni. Az audio-vizuális eszközök használatának célja. A hallgatóság szórakoztatása. A fáradt közönség rekreációja. Szemléltetés, a figyelem fenntartása Az érdeklődés fokozása. Az előadás felesleges idejének kitöltése. Válassza ki a helyes állításokat! Használjunk minél több oktatástechnikai eszközt az előadás színesítésére. Takarékossági célból írjunk sok információt az írásvetítő fóliára. Használjunk saját magunk által készített (amatőr) anyagokat (diát, videofilmet, stb.). Alaposan ismerjük az oktatástechnikai eszközök használati szabályait. Az oktatástechnikai eszközök használata akkor lehet eredményes ha ismerjük azok használatának szabályait A felsoroltak közül melyek tartoznak az egyéni kommunikációs módszerek közé? Telefonos megbeszélés. Gazdalátogatás Körlevél. Szórólap. Előadás. Mit értünk az újítás összeférhetősége alatt? Az újítás a helyi önkormányzat egyetértésével történik. Az újítással minden helyi vállalkozó foglalkozik. Az újítás megfelel a gazdaságpolitikai céloknak. Az újítás kapcsolható a már meglévő technológiához. Az új eljárás már működő technológiához kapcsolható 6

7 Mit értünk aktív szókincs alatt? Az anyanyelv elsőként megtanult első 1000 szavát. A hétköznapi beszédben rendszeresen használt szókincset. A napi beszédben használt szókincset Egy konkrét beszélgetésben használt szóhalmazt. A hétköznapi beszédben nem használt, de ismert szókincset. Mi az információs technológia? A számítógép használata. A telex és a telefax alkalmazása. Az információ gyűjtés, feldolgozás, tárolás és szolgáltatás korszerű, számítástechnikára alapozott rendszere. Számítástechnikára alapozott információ gyűjtés. Feldolgozás, tárolás és szolgáltatás. Az internetes információszerzés. Mit értünk tanácsadói típusú kapcsolattartás alatt? A szaktanácsadó rendszeresen konzultál ügyfelével. A tanácsadó elsősorban műszaki és menedzsment szakértői feladatokat lát el. A tanácsadó elsősorban döntések meghozatalában segíti a gazdálkodót A tanácsadó együttdolgozik ügyfelével, tanácsait nem közvetlen módon közli. Mi a felsoroltak közül az egyéni farmlátogatás kommunikációelméleti hátránya? Túl szubjektív probléma-megközelítés. Az ügyfél munkakörnyezetében zajlik. Korlátozott ügyfélszám. Időigényes előkészítés A problémák csak elméletileg tárgyalhatók. Mikor lehet hatékony a szórólap használata? Ha eddig ismeretlen jelenségről ad tájékoztatást Ha egy új betegség megjelenését ismerteti Ha a szomszéd árú kínálatát mutatja be Ha színes kivitelben készül. Milyen időszakban szervezzünk a gazdák részére tanfolyamot. A téli időszakban Olyan időszakban amikor a munkájukat az nem hátráltatja Olyan időszakban amikor azon munkák folynak amiről a tanfolyamon hallhatnak Olyan időszakban amikor az előadó ráér. 7

8 A szakmai tanulmányutak szervezésénél melyek a kritikus pontok. A fogadó pontos tájékoztatása a tanulmányút céljáról, azt mutassa be és arról beszéljen amiért ellátogattunk. A közlekedés megszervezése Vásárlási lehetőség biztosítása A sajtó értesítése A térítésmentes csoportos tanácsadás előadásait elsősorban milyen szakemberek tartsák meg? Regisztrált minősített szaktanácsadók A Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő tanácsadók Kereskedelmi ügynökök Magasan kvalifikált egyetemi oktatók 8

9 Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. (Kommunikációs ismeretek szaktanácsadóknak) Melyek a kommunikáció alapelemei? közlő, üzenet, eszközrendszer, nyelv, befogadó adó, vevő, csatorna adó, eszközrendszer, üzenet A közlő lehet-e egyben befogadó is?, mert a kommunikáció sajátossága, hogy a befogadó külön személy legyen., mert a gondolkodás egy belső kommunikációs folyamat. Az ember, milyen kommunikációs eszközrendszerrel rendelkezik a kommunikáció finomításra? érintés, hanglejtés, mimika, egyéb cselekedetek érintés, testbeszéd, hang, egyéb cselekedetek testbeszéd, hang, egyéb cselekedetek Melyik állítás igaz? Egy üzenet jelentése csak ritkán a tények kérdése. Egy üzenet jelentése csak a tények kérdése. A kommunikáció közegét tekintve a fizikai körülményeken kívül, mi az, ami meghatározza a kommunikáció sikerességét? Az információ technológia, hiszen ahhoz, hogy az információ megfelelő minőségben eljusson a címzetthez, a technológiai körülmények kiemelten fontosak. A pszichológiai körülmények, hiszen a közölt üzenet mindattól is függ, ami a közlő és a befogadó között mindaddig történt, azaz függ a kettejük viszonyától. Melyik állítás igaz? Ha sikeresen akarunk kommunikálni, mindig figyelembe kell vennünk mind a magunk, mind a mások érzelmeit. Ha sikeresen akarunk kommunikálni, jó, ha azt érzelem mentesen tesszük és igyekszünk a másik félt is erre inspirálni. A dekódolás, a kommunikációs folyamat azon része, amikor a hallgató az üzenet feladójával értelmezi az üzenetet. a hallgató a saját érzékszerveivel és agyával dekódolja az üzenetet, s a maga különleges módján értelmezi azt. a hallgató a saját maga dekódolja az üzenetet és értelmezi azt az üzenet feladójával. 9

10 Melyik állítás igaz? Érdemes csak a szavakra odafigyelni, mert a testbeszéd elferdítheti a valós üzenetet, A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Mit nevezünk referencia keretnek? Azokat az előítéleteket, amelyek megszűrik az üzeneteket, és befolyással vannak az értelmezésükre. A másik véleményét, amelyhez viszonyítva tudjuk kialakítani reagálásunkat. A hatékony kommunikáció olyan emberi érintkezési és kapcsolattartási forma, amely lehetővé teszi gondolataink, érzéseink, érdekeink megfogalmazását mások számára, illetve amely lehetőséget teremt arra, hogy mi magunk megismerjük és megértsük mások gondolatait, érzéseit és érdekeit. minden üzenet torzulás- és érzelemmentesen jut el a címzetthez. Melyik állítás igaz? A kommunikáció csak formális, előre megtervezett eszközrendszereken: szépen megfogalmazott leveleken, gondosan megszerkesztett előadásokon és lefektetett csatornákon keresztül lehetséges. Az informális kommunikációs hálózat titkos üzenetek, pletykák, szóbeszéd, hírnév, sutyorgások, verebek csiripelése gyakran nagyobb hatással bír a kommunikáció eredményére, mint az eszközöknek bármilyen más, hivatalos rendszere. A kommunikáció modelljében mi található a küldő és a vevő között? csatorna, visszacsatolás megértés, csatorna üzenet, csatorna Állítsa sorrendbe az alábbi kommunikációs folyamatot: Megfogalmazza az üzenetet. A hallgatóhoz igazítja az üzenetet. Felkészíti a hallgatót. Elmondja az üzenetet. A hallgató megkapja az üzenetet. Értelmezi az üzenetet. Megbizonyosodik arról, hogy megértették az üzenetét. Melyik állítás igaz? Jellemzően a kommunikációs folyamat kezdetén lépnek fel akadályok. A kommunikációs folyamat minden szakaszában felléphetnek akadályok. Jellemzően a kommunikációs folyamat közepén, az üzenet megfogalmazása és megértése során lépnek fel akadályok. 10

11 Az üzenet megfogalmazásánál melyik akadály jelentkezhet? Az üzenet hiányos volt. az üzenet küldésének módja nem volt megfelelő. Az üzenet nem volt megfelelő, nem azt fejezte ki, amit a küldő akart. A hallgatók nem álltak készen az üzenet fogadására. Kinek a nevéhez fűződik a tranzakcióanalízis? Carl Gustav Jung Eric Berne Sigmund Freud Mit nevezünk tranzakciónak? Az a kommunikációs egység, amikor az egyik énállapotból indított üzenet eljut a fogadó fél egyik énállapotába. A társas érintkezés egysége a tranzakció. Tranzakciós ingerből és tranzakciós válaszból áll. Milyen megnyilvánulásai vannak a tranzakcióanalízis szerinti szülői énállapotnak? gondoskodó, kritikus gondoskodó, megengedő megengedő, kritikus Milyen típusai vannak a tranzakcióanalízis gyermeki énállapotának? lázadó, szabad, érző szabad, gondolkodó, lázadó szabad, lázadó, alkalmazkodó Melyek a traznakcióanalízis felnőtt énállapotának viselkedési jellemzői? semleges, objektív, logikus, nyugodt, higgadt, racionális kifejező, objektív, indulatos, impulzív, logikus, pártatlan Milyen tranzakció a következő párbeszéd? Elkészült a támogatási kérelem? - Még nem, még 1 napra szükségem van. keresztezett tranzakció kiegészítő tranzakció rejtett tranzakció Kiegészítő tranzakció esetén mi történik? A kommunikációs megszakad. A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll. Kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. 11

12 Keresztezett tranzakció esetén mi történik? A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik. A kommunikáció megszakad, a tranzakció vektorai szöget zárnak be. Kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. Melyek az egyszerű tranzakciók? keresztezett tranzakció kiegészítő tranzakció szöget bezáró tranzakció Duplafenekű tranzakció esetén mi történik? A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll. A kommunikációs megszakad, a tranzakció vektorai szöget zárnak be. Létezik egy társadalmi szint, és egy, az igazi tartalmat hordozó pszichológiai szint. Melyek a kritikus szülői énállapot jellemző mondatai? Már megint! Nem megmondtam? Kell! Muszáj! Segíthetek? Csináld csak! Jó, hogy csinálod! Majd én megcsinálom! akarom! Szállj le rólam! Hagyj békén! Mit jelent a kommunikáció tartalmi síkja Watzlawick szerint? A tartalmi sík azokat az információkat tartalmazza, amelyeket a kommunikáció tartalmának tekintünk olyankor, amikor főleg a szavakra figyelünk. A tartalmi sík az információk túlnyomó többségét tartalmazza, amelyek torzításmentesen kerülnek a címzetthez. Mit jelent a pszichológiai köd a kommunikációban? érzékeljük a partner kapcsolati hozzáállását, a kommunikációhoz való viszonyulását. Ha a kapcsolati érzések negatívak, nagyon fontossá válnak számunkra. Ilyenkor többnyire már csak a dühöt, elkeseredettséget halljuk ki a szavakból, az értelmüket már nem fogjuk fel. Mi a kommunikáció 4 szintje? tárgyi szint, kapcsolati szint, önkifejező szint, megértés szintje tárgyi szint, kapcsolati szint, énüzenet szintje, megértés szintje tárgyi szint, kapcsolati szint, énüzenet szintje, felszólító üzenet szintje 12

13 A négyfülű kommunikációs modell szerint, üzenetünket bármelyik szintről küldhetjük, így ugyanaz az üzenet számos információt hordozhat. csak az énüzenet szintjéről indíthatjuk a kommunikációt, hiszen beszédünkkel önmagunkat képviseljük. csak a felszólító üzenet szintjéről indíthatjuk az üzenetünket, mivel kommunikációs célunk, hogy a beszélgetőtársnál valamit elérjünk (megértés, cselekedet, vélemény ). Kutatások bizonyítják, hogy ébrenlétünk 50-80%-át töltjük kommunikációval, ennek 45%-át a hallgatásra fordítjuk, a tanulóknál ez az arány a tanítás ideje alatt 60-70%. 20%-át a hallgatásra, 40 %-át közlésre fordítjuk. 20%-át a hallgatásra, 50 %-át közlésre fordítjuk. Állítsa növekvő sorrendbe a kommunikáció elemeit, aszerint milyen arányban használjuk a mindennapi kommunikációban! Meghallgatás Beszéd Olvasás Írás A jó hallgatóvá válással összefüggő sokféle alapkészség közül az aktív meghallgatás fejleszthető, ha figyelünk négy, egymástól, megkülönböztethető területre. Melyik ez a négy terület? fizikai odafigyelés, visszakérdezés, értelmezés, megértés fizikai odafigyelés, szóra bírás, a véleményalkotás felfüggesztése, megértés fizikai odafigyelés, szóra bírás, a véleményalkotás felfüggesztése, visszaadás A visszaadás az a folyamat, amelynek során a hallgató saját szavaival elismétli, hogy véleménye szerint a beszélő mit mondott. a hallgató szó szerint elismétli, amit hallott. a hallgató saját gondolataival továbbfűzi a hallottakat. A szóra bírás legfőbb módja az, hogy figyelünk és hallgatunk. a megfelelő kérdéseket alkalmazzuk. igen nem -mel megválaszolható zárt kérdéseket teszünk fel, amelyeket könnyű eldönteni. Melyik állítás igaz a szóra bírásnál? Ha a beszélő csak a tényekről beszél, kérdezzünk rá az érzéseire. Ha a beszélő csak az érzéseiről beszél, kérdezzünk rá a tényekre. Csak arra kérdezzünk rá, a mélyítés szándékával, amiről a beszélő beszél. 13

14 Ha ezek a kérdéseket feltesszük, miben segítik a beszélgető partnert? Mit kíván, mi történjen?, Ha minden jól megy, milyen lesz?, Tegyük fel, hogy a probléma megoldódott mi történt?, Mi a legrosszabb, ami történhet?, Mi a legjobb, ami történhet?, Hogyan érzi majd akkor magát?, Mit tenne?. a másikhoz való kacsolódásban az igények elmondásában, megfogalmazásában az érzelmei megfogalmazásában Felfüggeszteni a véleményalkotást azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy nyitott módon hallgassuk meg a javaslatokat és ötleteket, és nem gondoljuk végig azonnal azokat a különböző érveket, amik miatt a javaslat nem jó vagy nem válik majd be. képesnek kell lennünk saját véleményünket, a másik gondolatmenetéhez kapcsolni majd annak megfelelő kérdésekkel irányítani a beszélgetést. képesnek kell lennünk, nyitottan, de észrevehetetlenül irányítani a beszélgetést az eredményes kommunikáció érdekében a másik véleményének tiszteletben tartásával. A test fontos szerepet játszik a verbális kommunikációban és a fizikai odafigyelés azt igényli, hogy tudatában legyünk annak, hogy hogyan használjuk a testünket a kommunikációs folyamatban, így a jó hallgató a beszédükkel kapcsolatos, akár azzal ellentétes érzelmeit tudatosítja és testtartásában tudatosan leplezi. nyíltan kimutatja érzelmeit akár a téma, akár a beszélgetőtárssal kapcsolatban, nem testbeszédében sem rejtőzködik. nem mereven közelíti meg az odafigyelést, hanem természetesen beleilleszkedik a kommunikációs folyamatba és a kölcsönhatás során mindig a helyzethez illő testtartás veszi fel. Ha a partner keményen nézi a beszélőt, rosszalló, szigorú arckifejezéssel és előrehajol fenyegető módon, akkor ő segítőkész, odafigyelő magatartású. nem segítőkész, de odafigyelő magatartású. nem segítőkész, de nem is odafigyelő magatartású. Hajlandó-e anyagi áldozatokat hozni a sikerért? Kérdéstípusát tekintve, motiváló kérdés informatikus kérdés alternatív kérdés Milyen támogatásra lenne szüksége? Kérdéstípusát tekintve, tisztázó kérdés alternatív kérdés zárt kérdés 14

15 Mi jelenti a biztonságot Önnek? Kérdéstípusát tekintve, informatikus kérdés zárt kérdés motiváló kérdés Az asszertivitás olyan szemlélet- és viselkedésmód, amelynek birtokában az egyén oly módon tudja jogait érvényesíteni, hogy közben tekintettel van mások jogaira is. az egyén ismeri és elismeri a másik jogait és mindent megtesz azok érvényesítéséért. az egyén ismeri és elfogadja saját kötelességét és igyekszik teljesíteni azt. Az asszertív egyén meg tudja mondani munkatársának, hogy most ne beszélgessen, mert a munkájára szeretne figyelni. megmondja munkatársának, hogy állandóan fecseg és felszólítja, hogy hagyja abba. úgy csinál mintha figyelne a beszélgető munkatársára, de közben saját munkájára koncentrál. A gazda megint késett a határidővel. A tanácsadó erre asszertívan reagál: Mit képzel ezekkel a késésekkel? Mi nem magunkért dolgozunk! Miben segítsek, hogy elkészüljön időben? Ez már a sokadik késése, ez nagyon megnehezíti a munkámat. Ha ez még egyszer előfordul, nem tudom elfogadni a leadást. A visszacsatolás akkor a legeredményesebb, ha igen hamar követi az eseményt. Nagyon nehéz rekonstruálni a helyzetet, ha közben már több nap, sőt hét múlt el. ha a visszacsatoló hagyja leülepedni a történéseket és akkor csatol vissza, amikor már lecsillapodtak a kedélyek esetleg már köd -be veszett a kommunikáció. A cél ilyenkor, a felelevenítés és a közös tanulás. A hatékony visszacsatolás kritériumai a következők: általános és leíró jellegű. leíró jellegű és konkrét. konkrét és értékelő jellegű. A tanácsadásban a tárgyilagosság elve: A tanácsadó objektíven, hitelesen és pártatlanul alkossa meg véleményét. Ezen az is érthető, hogy személyes elfogultság, érzelem nem vezetheti a tanácsadót. A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. 15

16 A tanácsadásban az önértékelés elve: A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását A tanácsadó esetleges hibáit hozza megbízója tudomására. Ne engedje, hogy felismerten hibás véleménye a megbízót helytelen irányba befolyásolja. A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. A tanácsadásban a szakszerűség elve: A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását. A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. Élje bele magát ügyfele helyzetébe, úgy kezelje problémáit, mint a sajátját. A kölcsönös bizalom magas fokát kell kiépíteni a tanácsadás folyamatában a szerződő felek és képviselőik között A tanácsadásban az összeférhetetlenség elve: A megbízó munkatársait társnak kell tekinteni, azoknak külön ajánlatokat, megbízásokat nem lehet adni. Munkájukat úgy kell támogatni, mintha azok a tanácsadó saját munkatársai lennének. A tanácsadó ne tegyen és ne is juttasson kifejezésre olyan megoldást, mely ha nyilvánosságra kerül, úgy a megbízó és a tanácsadó érdekei károsodnak. A tanácsadó mérlegelje, hogy ajánlásai a nyilvánosságot, a közvéleményt és a jogrendet sértik-e. A személyes függetlenség követelménye mellett azt is tartalmazza, hogy a tanácsadó nem lehet kapcsolatban egyszerre olyan ügyfelekkel, akiknek érdekei ellentétesek, keresztezőek. A tanácsadó saját vagy más ügyfele javára nem hasznosíthatja a megbízása során szerzett információkat. 16

17 Informatikai ismeretek: Mi az Internet? Egy vállalat belső hálózata Az egész világra kiterjedő számítógépes hálózat Vállalati hálózatok összekapcsolt rendszere Mire használható az FTP (állományátvitel) szolgáltatás? Címek, elérhetőségek cseréjére Fájlok átvitelére Csoportos információcserére Hogy néz ki egy cím? Küldhetünk-e elektronikus levelet titkosítva? Mire szolgálnak a levelezési listák? Egy címzettnek több levél küldése egyidejűleg Egy levél küldése több címzettnek egyidejűleg Egy levél és az arra érkező válaszok együttes kezelésére Hogyan kell interneten szókapcsolatokra keresni? A szavak közé + jelet kell tenni Idézőjelet kell használni Egybe kell írni Megadhatók-e logikai műveletek a keresőben? Mi jellemző az ISDN kapcsolatra? A telefon és az internetkapcsolat kizárja egymást Egyidejűleg biztosít internet-elérést és telefonvonalat Az ISDN nincs kapcsolatban a telefonvonallal Hogyan kapcsolódhatok az internethez telefonvonal nélkül? Például infravörös kapcsolattal Például rádiós kapcsolattal Sehogy 17

18 Internetezéshez Microsoft Windows operációs rendszert kell használni. Igaz Hamis Minek a rövidítése az EPER? Elektromos Pályáztatási és Elszámolási Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatok Elfogadási Rendszere Átkerülhetnek-e régi partnerek az EPER rendszerbe A régi pályázatok adatai átkerültek-e az EPER rendszerbe? Ingyenes-e az EPER rendszer használata? Szükséges-e az EPER portál szolgáltatásainak használatához regisztráció? Kik a GazdaNet célcsoportja? Rendszergazdák Agrárgazdaságok Családi gazdaságok Támogatja-e a GazdaNet a számítógéphez jutást? Támogatja-e a GazdaNet a szoftverek beszerzését? Támogatja-e a GazdaNet az internet hozzáférést? 18

19 Mi a különbség a hagyományos ügyviteli szoftverek és az integrált vállalatirányítási rendszerek között? A hagyományos ügyviteli szoftverek csak kisvállalkozásoknál használhatóak Az integrált vállalatirányítási rendszerek összefogják a hagyományos ügyviteli szoftverek funkcióit A hagyományos ügyviteli szoftverek esetében adatcserére nincs lehetőség Milyen hagyományos ügyviteli szoftvereket ismer? Vagyonvédelem Készletgazdálkodás Továbbképzés Mit jelent az integráltság egy vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban? Minden funkció egy központi számítógépen érhető el Egy esemény adatait elegendő egyszer bevinni, ez máshonnan is felhasználható A rendszer elemzi az egyes események közti összefüggéseket Mit jelent a moduláris felépítés egy vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban? A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, melyek nem állnak kapcsolatban egymással A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, melyek önállóan is működnek A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, amelyek a többi modultól függnek Mely alapnyilvántartásra épül a mezőgazdasági vállalatirányítási rendszer növénytermesztési rendszere? Partnernyilvántartásra Táblatörzskönyvre Gazdálkodási naplóra Mire használható a földbérlet - földhasználat modul? A bérleményről lehozott jövedelmet nyilvántartja Bérleti szerződést készít A tulajdonjog-változásokat követi Melyek a HKS-Táblatörzskönyv program funkciói? Pénzügyi nyilvántartások Vetésterv Munkaidő-elszámolás Melyek a HKS-Elfriede program funkciói? Szabadság-nyilvántartás Istállóhely-foglaltság Takarmányhasznosítás 19

20 Melyek a HKS-Röfi program funkciói? Munkaidő-elszámolás Családfa Pénzügyi adatok összesítése Mi a GPS? Távközlési műhold Globális Helymeghatározó Rendszer Globális Lehallgató Hálózat Mi a GPS technológia lényege? A rendszer összesen 24 műholdja lefedi a Föld teljes területét, így egyidejű kommunikációt biztosít Műholdas hálózat, három műhold a helymeghatározást, egy pedig a tengerszint feletti magasság meghatározását végzi Egyidejűleg 7 műholddal lehet kommunikálni, így biztonságos az adatátvitel Milyen előnyei lehetnek a sorvezető rendszer alkalmazásának? A táblamérethez igazítja a menetsebességet Elkerülhetőek az átfedések Meghatározza a felhasználásra kerülő anyagok mennyiségét GPS-es sorvezető készülék képes-e a félbeszakadt munka folytatására? Mi a GPS-es területmérés folyamata? Végre kell hajtani egy tetszőleges munkaműveletet a táblán adott sebességgel Körbe kell járni a táblát, zárt alakzatot kialakítva Végre kell hajtani egy tetszőleges munkaműveletet a táblán adott munkaszélességgel A GPS-es területmérés folyamán kapott adatok feldolgozhatók-e asztali számítógépen? Mi a HEGYIR rendeltetése? Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget 20

21 Mi a BORIR rendeltetése? A egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja Az egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja Az egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget Mi a NETIR rendeltetése? A Magyarországon megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja A Magyarországon megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja A Magyarországon megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget Hogyan kapcsolódik a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszerekhez a BORINFO? Összehasonlító adatokat szolgáltat az előzőekről Internetes adatforrás az előzőekhez kapcsolódva Semmiféle kapcsolat nem áll fenn köztük Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer hegyközségi adatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer ültetvényadatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer borászati adatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer fogyasztói adatokat? Mire szolgál a a Win-Peszti program? Növény védőszerek beszerzési lehetőségeiről tájékoztat Növény védőszerek tulajdonságairól és alkalmazhatóságáról tájékoztat Növény védőszerek alternatíváiról tájékoztat Milyen információkat ad a Win-Peszti program az egyes szerekről? Elérhetőség, forgalmazók Hatóanyag, munkavédelmi információk, technológiai javaslat Helyettesítő szerek, alternatív megoldások 21

22 Kereshetünk-e a Win-Peszti programban károsítóra? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban hatóanyagra? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban kultúrára? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban gyártó cégre? Miben segít a növényvédelmi előrejelző rendszer használata? Fajtaválasztásban A védekezés időpontjának meghatározásában Hozamadatok elemzésében Alkalmas-e a METOS állomás relatív páratartalom mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás csapadék mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás levélfelületi nedvesség időtartamának mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás talaj hőmérséklet mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás talaj nedvesség mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás levélfelületi nedvesség időtartamának mérésére? 22

23 Alkalmas-e a METOS állomás szélsebesség mérésére? Használható-e a METWIN program alma varasodás előrejelzésére? Használható-e a METWIN program almamoly kártétel előrejelzésére? Használható-e a METWIN program tűzelhalás előrejelzésére? Használható-e a METWIN program lisztharmat előrejelzésére? Használható-e a METWIN program peronoszpóra előrejelzésére? Mely rendelet szabályozza a szaktanácsadói nyilvántartó rendszer adattartalmát? 1995 évi 99. rendelet 1999 évi 95. rendelet Hol érhető el a nyilvántartott szaktanácsadók névjegyzéke? címen címen címen Milyen adatokat tartalmaz az Állattenyésztési Adatbázis? Fajok, fajták leíró jellemzését Törzs- és ellenőrzött tenyészetek adatait Állattenyésztő telepek gazdálkodási adatait Hol érhető el az Állattenyésztési Adatbázis? címen címen címen 23

24 Hol működik az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete? Mosonmagyaróváron Martonvásáron Pécsett Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e a mezőgazdasági műszaki fejlesztési tervek készítése? Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e növénytermelési és állattartási technológiák műszaki és ökonómiai fejlesztése? Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e a munkabiztonság fejlesztése a mezőgazdaságban? Mikor jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal? Mi a TakarNet? Földhivatali belső adatforgalmat bonyolító hálózat Földhivatali számítógépes hálózat Földhivatali biztonsági másolati nyilvántartások rendszere Kérhetünk-e térképmásolatot a TakarNet hálózatán keresztül? Bizonyító erejű dokumentum-e az E-hiteles tulajdoni lap másolat kinyomtatott példánya? Mi a különbség a szemle és a teljes tulajdoni lap másolat között? A szemle tulajdoni lap tényleges felmérés adatait tartalmazza A teljes tulajdoni lap a törölt bejegyzéseket is tartalmazza A teljes tulajdoni lap tartalmazza a tulajdonos(ok) adatait 24

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba Lóútlevél egyedi megjelölés a múlt, a jövő és a problémás jelen Dr. Németh Csaba 2005 június 30-óta minden lóra kötelező! Lótenyésztési, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, partnernyilvántartási,

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa. Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.hu Nagytarcsa Község Jegyzőjének 1/2010.számú Szabályzata

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben