AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN"

Átírás

1 AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN TESZTKÉRDÉSEK

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN (KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK SZAKTANÁCSADÓKNAK)...9 INFORMATIKAI ISMERETEK...17 AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI IGAZGATÁSI ISMERETEK

3 Alapvizsgakérdések (A helyes válaszok kivastagítással és aláhúzással vannak jelölve.) Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban1. Állítsa logikai sorrendbe az adaptációs folyamat fázisait! tudatos fázis. Tudatos fázis. Információs fázis. Elfogadási fázis. Értékelés fázis. Kísérleti fázis. Az emberi kommunikáció folyamatának logikai sorrendje: Az üzenet kódolása. Az üzenet dekódolása. Az üzenet értékelése. Visszajelzés. Jeladás. Hatékonyságuk szerint rangsorolja a felsorolt kapcsolattartási formákat (kezdje a leghatékonyabbal)! Négyszemközti megbeszélés. Telefonbeszélgetés. Csoportos tárgyalás. Levél. Újságcikk. Szórólap. Állítsa logikai sorrendbe a képzési spirál szakaszait a résztvevő szemszögéből! Elvárások, motivációk. Lehetőség a tanulásra. A tanult ismeret elsajátítása. Visszajelzés az első próbálkozásról. A tapasztalatok adaptálása. 3

4 Mitől függ elsősorban egy technikai - technológiai újdonság adaptálása? Az aktuális támogatáspolitikától. A gazdálkodó szakképzettségétől. A gazdálkodó innovációs készségétől. Az adott régió elhelyezkedésétől. Mitől függ a szaktanácsadói munka sikere? A tanácsadó kora. Szakmai felkészültség Technikai feltételek. A szaktanácsadó pontossága. Mit értünk kommunikáció alatt? A rádió, a televízió és a sajtó útján történő információszerzést. A beszédet. Különböző jelzések vételét. Személyek között, kölcsönös egymásra hatást információcserét. Mi az intraperszonális kommunikáció? Személyek közötti kommunikáció. Azonos nyelvet beszélő emberek kommunikációja. A testbeszéd alkalmazása. Személyen belüli információ-áramlás, feldolgozás, gondolkodás. Mit értünk egyirányú kommunikáció alatt? A beszélgető partner nem érti közlendőnket. Tér és időbeni elkülönülés miatt nincs visszacsatolás. Visszajelzés nélküli kommunikáció, egyirányú információ áramlás A televíziós híradást. A süketnémák információcseréjét. Mi a verbális kommunikáció? Írásos üzenet átadása. Számítógépes kapcsolattartás. A szóbeli kommunikáció. Adatok információk szóban történő átadása Testbeszéd. Adja meg az emberi kapcsolattartásban a verbális és non-verbális kommunikáció arányát. 35 % - 65 % Egyharmad - kétharmad 90 % - 10 % 50 % - 50 % 20 % - 80 % 4

5 Melyik a szaktanácsadási munka hatékonyabb módszere? Farmlátogatás. Gazda meglátogatása Szakcikk. Üzleti tervkészítés. Szakmai előadás. A felsoroltak közül melyik tartozik a csoportos módszerek közé? Farmlátogatás. Telefonos konzultáció. Előadás. Tanfolyam Szakmai rádióműsor. A felsoroltak közül melyiket ítéli az előadás hátrányának? Túl nagy közönség van jelen. Költséges előkészítés. Egyirányú kommunikáció. Egyéni megközelítés hiánya Túl gyakorlati téma megközelítés. Válassza ki a helyes indoklást! A csoportos vita hatékonyabb, mint az előadás, mert... szorosabb a kötődés a gyakorlathoz.... a résztvevők bekapcsolódnak a probléma megoldásba... sokkal többen vehetnek részt rajta.... kevesebb időt vesz igénybe.... nem szükséges a csoporttagok tudásszintjét kiegyenlíteni. Mi az írásos kommunikáció előnye? Postai úton terjeszthető. Rendkívül gyors az információcsere. Reprodukálható, rögzített információ. Tárolható,később visszakereshető, Kétirányú információáramlás. Mi a szaktanácsadói írásos anyagok legfontosabb stilisztikai követelménye? Megfelelő betűméret. Tömörség és egyszerűség. Érthetőség Naprakészség. Részletes elméleti okfejtés. 5

6 Válassza ki a telekommunikációs csatornák használatának előnyét! Kétirányú információáramlás. Költségkímélő ismeretszerzés. Gyors információáramlás. Az információáramlás gyorsítása Hang- és kép kombinációja. Válassza ki a helyes állítást! A felnőtt hallgatóság korban és ismereti szintben heterogén. A felnőtt hallgatóság oktatásában speciális módszerek használata szükséges A felnőtt hallgatóságban az oktatási igény másodlagos. A felnőtt hallgatóság kevesebb szünetet igényel. A felnőtt hallgatóság megszerzett tudásszintjét vizsgával kell lemérni. Az audio-vizuális eszközök használatának célja. A hallgatóság szórakoztatása. A fáradt közönség rekreációja. Szemléltetés, a figyelem fenntartása Az érdeklődés fokozása. Az előadás felesleges idejének kitöltése. Válassza ki a helyes állításokat! Használjunk minél több oktatástechnikai eszközt az előadás színesítésére. Takarékossági célból írjunk sok információt az írásvetítő fóliára. Használjunk saját magunk által készített (amatőr) anyagokat (diát, videofilmet, stb.). Alaposan ismerjük az oktatástechnikai eszközök használati szabályait. Az oktatástechnikai eszközök használata akkor lehet eredményes ha ismerjük azok használatának szabályait A felsoroltak közül melyek tartoznak az egyéni kommunikációs módszerek közé? Telefonos megbeszélés. Gazdalátogatás Körlevél. Szórólap. Előadás. Mit értünk az újítás összeférhetősége alatt? Az újítás a helyi önkormányzat egyetértésével történik. Az újítással minden helyi vállalkozó foglalkozik. Az újítás megfelel a gazdaságpolitikai céloknak. Az újítás kapcsolható a már meglévő technológiához. Az új eljárás már működő technológiához kapcsolható 6

7 Mit értünk aktív szókincs alatt? Az anyanyelv elsőként megtanult első 1000 szavát. A hétköznapi beszédben rendszeresen használt szókincset. A napi beszédben használt szókincset Egy konkrét beszélgetésben használt szóhalmazt. A hétköznapi beszédben nem használt, de ismert szókincset. Mi az információs technológia? A számítógép használata. A telex és a telefax alkalmazása. Az információ gyűjtés, feldolgozás, tárolás és szolgáltatás korszerű, számítástechnikára alapozott rendszere. Számítástechnikára alapozott információ gyűjtés. Feldolgozás, tárolás és szolgáltatás. Az internetes információszerzés. Mit értünk tanácsadói típusú kapcsolattartás alatt? A szaktanácsadó rendszeresen konzultál ügyfelével. A tanácsadó elsősorban műszaki és menedzsment szakértői feladatokat lát el. A tanácsadó elsősorban döntések meghozatalában segíti a gazdálkodót A tanácsadó együttdolgozik ügyfelével, tanácsait nem közvetlen módon közli. Mi a felsoroltak közül az egyéni farmlátogatás kommunikációelméleti hátránya? Túl szubjektív probléma-megközelítés. Az ügyfél munkakörnyezetében zajlik. Korlátozott ügyfélszám. Időigényes előkészítés A problémák csak elméletileg tárgyalhatók. Mikor lehet hatékony a szórólap használata? Ha eddig ismeretlen jelenségről ad tájékoztatást Ha egy új betegség megjelenését ismerteti Ha a szomszéd árú kínálatát mutatja be Ha színes kivitelben készül. Milyen időszakban szervezzünk a gazdák részére tanfolyamot. A téli időszakban Olyan időszakban amikor a munkájukat az nem hátráltatja Olyan időszakban amikor azon munkák folynak amiről a tanfolyamon hallhatnak Olyan időszakban amikor az előadó ráér. 7

8 A szakmai tanulmányutak szervezésénél melyek a kritikus pontok. A fogadó pontos tájékoztatása a tanulmányút céljáról, azt mutassa be és arról beszéljen amiért ellátogattunk. A közlekedés megszervezése Vásárlási lehetőség biztosítása A sajtó értesítése A térítésmentes csoportos tanácsadás előadásait elsősorban milyen szakemberek tartsák meg? Regisztrált minősített szaktanácsadók A Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő tanácsadók Kereskedelmi ügynökök Magasan kvalifikált egyetemi oktatók 8

9 Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. (Kommunikációs ismeretek szaktanácsadóknak) Melyek a kommunikáció alapelemei? közlő, üzenet, eszközrendszer, nyelv, befogadó adó, vevő, csatorna adó, eszközrendszer, üzenet A közlő lehet-e egyben befogadó is?, mert a kommunikáció sajátossága, hogy a befogadó külön személy legyen., mert a gondolkodás egy belső kommunikációs folyamat. Az ember, milyen kommunikációs eszközrendszerrel rendelkezik a kommunikáció finomításra? érintés, hanglejtés, mimika, egyéb cselekedetek érintés, testbeszéd, hang, egyéb cselekedetek testbeszéd, hang, egyéb cselekedetek Melyik állítás igaz? Egy üzenet jelentése csak ritkán a tények kérdése. Egy üzenet jelentése csak a tények kérdése. A kommunikáció közegét tekintve a fizikai körülményeken kívül, mi az, ami meghatározza a kommunikáció sikerességét? Az információ technológia, hiszen ahhoz, hogy az információ megfelelő minőségben eljusson a címzetthez, a technológiai körülmények kiemelten fontosak. A pszichológiai körülmények, hiszen a közölt üzenet mindattól is függ, ami a közlő és a befogadó között mindaddig történt, azaz függ a kettejük viszonyától. Melyik állítás igaz? Ha sikeresen akarunk kommunikálni, mindig figyelembe kell vennünk mind a magunk, mind a mások érzelmeit. Ha sikeresen akarunk kommunikálni, jó, ha azt érzelem mentesen tesszük és igyekszünk a másik félt is erre inspirálni. A dekódolás, a kommunikációs folyamat azon része, amikor a hallgató az üzenet feladójával értelmezi az üzenetet. a hallgató a saját érzékszerveivel és agyával dekódolja az üzenetet, s a maga különleges módján értelmezi azt. a hallgató a saját maga dekódolja az üzenetet és értelmezi azt az üzenet feladójával. 9

10 Melyik állítás igaz? Érdemes csak a szavakra odafigyelni, mert a testbeszéd elferdítheti a valós üzenetet, A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Mit nevezünk referencia keretnek? Azokat az előítéleteket, amelyek megszűrik az üzeneteket, és befolyással vannak az értelmezésükre. A másik véleményét, amelyhez viszonyítva tudjuk kialakítani reagálásunkat. A hatékony kommunikáció olyan emberi érintkezési és kapcsolattartási forma, amely lehetővé teszi gondolataink, érzéseink, érdekeink megfogalmazását mások számára, illetve amely lehetőséget teremt arra, hogy mi magunk megismerjük és megértsük mások gondolatait, érzéseit és érdekeit. minden üzenet torzulás- és érzelemmentesen jut el a címzetthez. Melyik állítás igaz? A kommunikáció csak formális, előre megtervezett eszközrendszereken: szépen megfogalmazott leveleken, gondosan megszerkesztett előadásokon és lefektetett csatornákon keresztül lehetséges. Az informális kommunikációs hálózat titkos üzenetek, pletykák, szóbeszéd, hírnév, sutyorgások, verebek csiripelése gyakran nagyobb hatással bír a kommunikáció eredményére, mint az eszközöknek bármilyen más, hivatalos rendszere. A kommunikáció modelljében mi található a küldő és a vevő között? csatorna, visszacsatolás megértés, csatorna üzenet, csatorna Állítsa sorrendbe az alábbi kommunikációs folyamatot: Megfogalmazza az üzenetet. A hallgatóhoz igazítja az üzenetet. Felkészíti a hallgatót. Elmondja az üzenetet. A hallgató megkapja az üzenetet. Értelmezi az üzenetet. Megbizonyosodik arról, hogy megértették az üzenetét. Melyik állítás igaz? Jellemzően a kommunikációs folyamat kezdetén lépnek fel akadályok. A kommunikációs folyamat minden szakaszában felléphetnek akadályok. Jellemzően a kommunikációs folyamat közepén, az üzenet megfogalmazása és megértése során lépnek fel akadályok. 10

11 Az üzenet megfogalmazásánál melyik akadály jelentkezhet? Az üzenet hiányos volt. az üzenet küldésének módja nem volt megfelelő. Az üzenet nem volt megfelelő, nem azt fejezte ki, amit a küldő akart. A hallgatók nem álltak készen az üzenet fogadására. Kinek a nevéhez fűződik a tranzakcióanalízis? Carl Gustav Jung Eric Berne Sigmund Freud Mit nevezünk tranzakciónak? Az a kommunikációs egység, amikor az egyik énállapotból indított üzenet eljut a fogadó fél egyik énállapotába. A társas érintkezés egysége a tranzakció. Tranzakciós ingerből és tranzakciós válaszból áll. Milyen megnyilvánulásai vannak a tranzakcióanalízis szerinti szülői énállapotnak? gondoskodó, kritikus gondoskodó, megengedő megengedő, kritikus Milyen típusai vannak a tranzakcióanalízis gyermeki énállapotának? lázadó, szabad, érző szabad, gondolkodó, lázadó szabad, lázadó, alkalmazkodó Melyek a traznakcióanalízis felnőtt énállapotának viselkedési jellemzői? semleges, objektív, logikus, nyugodt, higgadt, racionális kifejező, objektív, indulatos, impulzív, logikus, pártatlan Milyen tranzakció a következő párbeszéd? Elkészült a támogatási kérelem? - Még nem, még 1 napra szükségem van. keresztezett tranzakció kiegészítő tranzakció rejtett tranzakció Kiegészítő tranzakció esetén mi történik? A kommunikációs megszakad. A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll. Kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. 11

12 Keresztezett tranzakció esetén mi történik? A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik. A kommunikáció megszakad, a tranzakció vektorai szöget zárnak be. Kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. Melyek az egyszerű tranzakciók? keresztezett tranzakció kiegészítő tranzakció szöget bezáró tranzakció Duplafenekű tranzakció esetén mi történik? A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll. A kommunikációs megszakad, a tranzakció vektorai szöget zárnak be. Létezik egy társadalmi szint, és egy, az igazi tartalmat hordozó pszichológiai szint. Melyek a kritikus szülői énállapot jellemző mondatai? Már megint! Nem megmondtam? Kell! Muszáj! Segíthetek? Csináld csak! Jó, hogy csinálod! Majd én megcsinálom! akarom! Szállj le rólam! Hagyj békén! Mit jelent a kommunikáció tartalmi síkja Watzlawick szerint? A tartalmi sík azokat az információkat tartalmazza, amelyeket a kommunikáció tartalmának tekintünk olyankor, amikor főleg a szavakra figyelünk. A tartalmi sík az információk túlnyomó többségét tartalmazza, amelyek torzításmentesen kerülnek a címzetthez. Mit jelent a pszichológiai köd a kommunikációban? érzékeljük a partner kapcsolati hozzáállását, a kommunikációhoz való viszonyulását. Ha a kapcsolati érzések negatívak, nagyon fontossá válnak számunkra. Ilyenkor többnyire már csak a dühöt, elkeseredettséget halljuk ki a szavakból, az értelmüket már nem fogjuk fel. Mi a kommunikáció 4 szintje? tárgyi szint, kapcsolati szint, önkifejező szint, megértés szintje tárgyi szint, kapcsolati szint, énüzenet szintje, megértés szintje tárgyi szint, kapcsolati szint, énüzenet szintje, felszólító üzenet szintje 12

13 A négyfülű kommunikációs modell szerint, üzenetünket bármelyik szintről küldhetjük, így ugyanaz az üzenet számos információt hordozhat. csak az énüzenet szintjéről indíthatjuk a kommunikációt, hiszen beszédünkkel önmagunkat képviseljük. csak a felszólító üzenet szintjéről indíthatjuk az üzenetünket, mivel kommunikációs célunk, hogy a beszélgetőtársnál valamit elérjünk (megértés, cselekedet, vélemény ). Kutatások bizonyítják, hogy ébrenlétünk 50-80%-át töltjük kommunikációval, ennek 45%-át a hallgatásra fordítjuk, a tanulóknál ez az arány a tanítás ideje alatt 60-70%. 20%-át a hallgatásra, 40 %-át közlésre fordítjuk. 20%-át a hallgatásra, 50 %-át közlésre fordítjuk. Állítsa növekvő sorrendbe a kommunikáció elemeit, aszerint milyen arányban használjuk a mindennapi kommunikációban! Meghallgatás Beszéd Olvasás Írás A jó hallgatóvá válással összefüggő sokféle alapkészség közül az aktív meghallgatás fejleszthető, ha figyelünk négy, egymástól, megkülönböztethető területre. Melyik ez a négy terület? fizikai odafigyelés, visszakérdezés, értelmezés, megértés fizikai odafigyelés, szóra bírás, a véleményalkotás felfüggesztése, megértés fizikai odafigyelés, szóra bírás, a véleményalkotás felfüggesztése, visszaadás A visszaadás az a folyamat, amelynek során a hallgató saját szavaival elismétli, hogy véleménye szerint a beszélő mit mondott. a hallgató szó szerint elismétli, amit hallott. a hallgató saját gondolataival továbbfűzi a hallottakat. A szóra bírás legfőbb módja az, hogy figyelünk és hallgatunk. a megfelelő kérdéseket alkalmazzuk. igen nem -mel megválaszolható zárt kérdéseket teszünk fel, amelyeket könnyű eldönteni. Melyik állítás igaz a szóra bírásnál? Ha a beszélő csak a tényekről beszél, kérdezzünk rá az érzéseire. Ha a beszélő csak az érzéseiről beszél, kérdezzünk rá a tényekre. Csak arra kérdezzünk rá, a mélyítés szándékával, amiről a beszélő beszél. 13

14 Ha ezek a kérdéseket feltesszük, miben segítik a beszélgető partnert? Mit kíván, mi történjen?, Ha minden jól megy, milyen lesz?, Tegyük fel, hogy a probléma megoldódott mi történt?, Mi a legrosszabb, ami történhet?, Mi a legjobb, ami történhet?, Hogyan érzi majd akkor magát?, Mit tenne?. a másikhoz való kacsolódásban az igények elmondásában, megfogalmazásában az érzelmei megfogalmazásában Felfüggeszteni a véleményalkotást azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy nyitott módon hallgassuk meg a javaslatokat és ötleteket, és nem gondoljuk végig azonnal azokat a különböző érveket, amik miatt a javaslat nem jó vagy nem válik majd be. képesnek kell lennünk saját véleményünket, a másik gondolatmenetéhez kapcsolni majd annak megfelelő kérdésekkel irányítani a beszélgetést. képesnek kell lennünk, nyitottan, de észrevehetetlenül irányítani a beszélgetést az eredményes kommunikáció érdekében a másik véleményének tiszteletben tartásával. A test fontos szerepet játszik a verbális kommunikációban és a fizikai odafigyelés azt igényli, hogy tudatában legyünk annak, hogy hogyan használjuk a testünket a kommunikációs folyamatban, így a jó hallgató a beszédükkel kapcsolatos, akár azzal ellentétes érzelmeit tudatosítja és testtartásában tudatosan leplezi. nyíltan kimutatja érzelmeit akár a téma, akár a beszélgetőtárssal kapcsolatban, nem testbeszédében sem rejtőzködik. nem mereven közelíti meg az odafigyelést, hanem természetesen beleilleszkedik a kommunikációs folyamatba és a kölcsönhatás során mindig a helyzethez illő testtartás veszi fel. Ha a partner keményen nézi a beszélőt, rosszalló, szigorú arckifejezéssel és előrehajol fenyegető módon, akkor ő segítőkész, odafigyelő magatartású. nem segítőkész, de odafigyelő magatartású. nem segítőkész, de nem is odafigyelő magatartású. Hajlandó-e anyagi áldozatokat hozni a sikerért? Kérdéstípusát tekintve, motiváló kérdés informatikus kérdés alternatív kérdés Milyen támogatásra lenne szüksége? Kérdéstípusát tekintve, tisztázó kérdés alternatív kérdés zárt kérdés 14

15 Mi jelenti a biztonságot Önnek? Kérdéstípusát tekintve, informatikus kérdés zárt kérdés motiváló kérdés Az asszertivitás olyan szemlélet- és viselkedésmód, amelynek birtokában az egyén oly módon tudja jogait érvényesíteni, hogy közben tekintettel van mások jogaira is. az egyén ismeri és elismeri a másik jogait és mindent megtesz azok érvényesítéséért. az egyén ismeri és elfogadja saját kötelességét és igyekszik teljesíteni azt. Az asszertív egyén meg tudja mondani munkatársának, hogy most ne beszélgessen, mert a munkájára szeretne figyelni. megmondja munkatársának, hogy állandóan fecseg és felszólítja, hogy hagyja abba. úgy csinál mintha figyelne a beszélgető munkatársára, de közben saját munkájára koncentrál. A gazda megint késett a határidővel. A tanácsadó erre asszertívan reagál: Mit képzel ezekkel a késésekkel? Mi nem magunkért dolgozunk! Miben segítsek, hogy elkészüljön időben? Ez már a sokadik késése, ez nagyon megnehezíti a munkámat. Ha ez még egyszer előfordul, nem tudom elfogadni a leadást. A visszacsatolás akkor a legeredményesebb, ha igen hamar követi az eseményt. Nagyon nehéz rekonstruálni a helyzetet, ha közben már több nap, sőt hét múlt el. ha a visszacsatoló hagyja leülepedni a történéseket és akkor csatol vissza, amikor már lecsillapodtak a kedélyek esetleg már köd -be veszett a kommunikáció. A cél ilyenkor, a felelevenítés és a közös tanulás. A hatékony visszacsatolás kritériumai a következők: általános és leíró jellegű. leíró jellegű és konkrét. konkrét és értékelő jellegű. A tanácsadásban a tárgyilagosság elve: A tanácsadó objektíven, hitelesen és pártatlanul alkossa meg véleményét. Ezen az is érthető, hogy személyes elfogultság, érzelem nem vezetheti a tanácsadót. A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. 15

16 A tanácsadásban az önértékelés elve: A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását A tanácsadó esetleges hibáit hozza megbízója tudomására. Ne engedje, hogy felismerten hibás véleménye a megbízót helytelen irányba befolyásolja. A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. A tanácsadásban a szakszerűség elve: A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását. A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. Élje bele magát ügyfele helyzetébe, úgy kezelje problémáit, mint a sajátját. A kölcsönös bizalom magas fokát kell kiépíteni a tanácsadás folyamatában a szerződő felek és képviselőik között A tanácsadásban az összeférhetetlenség elve: A megbízó munkatársait társnak kell tekinteni, azoknak külön ajánlatokat, megbízásokat nem lehet adni. Munkájukat úgy kell támogatni, mintha azok a tanácsadó saját munkatársai lennének. A tanácsadó ne tegyen és ne is juttasson kifejezésre olyan megoldást, mely ha nyilvánosságra kerül, úgy a megbízó és a tanácsadó érdekei károsodnak. A tanácsadó mérlegelje, hogy ajánlásai a nyilvánosságot, a közvéleményt és a jogrendet sértik-e. A személyes függetlenség követelménye mellett azt is tartalmazza, hogy a tanácsadó nem lehet kapcsolatban egyszerre olyan ügyfelekkel, akiknek érdekei ellentétesek, keresztezőek. A tanácsadó saját vagy más ügyfele javára nem hasznosíthatja a megbízása során szerzett információkat. 16

17 Informatikai ismeretek: Mi az Internet? Egy vállalat belső hálózata Az egész világra kiterjedő számítógépes hálózat Vállalati hálózatok összekapcsolt rendszere Mire használható az FTP (állományátvitel) szolgáltatás? Címek, elérhetőségek cseréjére Fájlok átvitelére Csoportos információcserére Hogy néz ki egy cím? Küldhetünk-e elektronikus levelet titkosítva? Mire szolgálnak a levelezési listák? Egy címzettnek több levél küldése egyidejűleg Egy levél küldése több címzettnek egyidejűleg Egy levél és az arra érkező válaszok együttes kezelésére Hogyan kell interneten szókapcsolatokra keresni? A szavak közé + jelet kell tenni Idézőjelet kell használni Egybe kell írni Megadhatók-e logikai műveletek a keresőben? Mi jellemző az ISDN kapcsolatra? A telefon és az internetkapcsolat kizárja egymást Egyidejűleg biztosít internet-elérést és telefonvonalat Az ISDN nincs kapcsolatban a telefonvonallal Hogyan kapcsolódhatok az internethez telefonvonal nélkül? Például infravörös kapcsolattal Például rádiós kapcsolattal Sehogy 17

18 Internetezéshez Microsoft Windows operációs rendszert kell használni. Igaz Hamis Minek a rövidítése az EPER? Elektromos Pályáztatási és Elszámolási Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatok Elfogadási Rendszere Átkerülhetnek-e régi partnerek az EPER rendszerbe A régi pályázatok adatai átkerültek-e az EPER rendszerbe? Ingyenes-e az EPER rendszer használata? Szükséges-e az EPER portál szolgáltatásainak használatához regisztráció? Kik a GazdaNet célcsoportja? Rendszergazdák Agrárgazdaságok Családi gazdaságok Támogatja-e a GazdaNet a számítógéphez jutást? Támogatja-e a GazdaNet a szoftverek beszerzését? Támogatja-e a GazdaNet az internet hozzáférést? 18

19 Mi a különbség a hagyományos ügyviteli szoftverek és az integrált vállalatirányítási rendszerek között? A hagyományos ügyviteli szoftverek csak kisvállalkozásoknál használhatóak Az integrált vállalatirányítási rendszerek összefogják a hagyományos ügyviteli szoftverek funkcióit A hagyományos ügyviteli szoftverek esetében adatcserére nincs lehetőség Milyen hagyományos ügyviteli szoftvereket ismer? Vagyonvédelem Készletgazdálkodás Továbbképzés Mit jelent az integráltság egy vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban? Minden funkció egy központi számítógépen érhető el Egy esemény adatait elegendő egyszer bevinni, ez máshonnan is felhasználható A rendszer elemzi az egyes események közti összefüggéseket Mit jelent a moduláris felépítés egy vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban? A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, melyek nem állnak kapcsolatban egymással A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, melyek önállóan is működnek A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, amelyek a többi modultól függnek Mely alapnyilvántartásra épül a mezőgazdasági vállalatirányítási rendszer növénytermesztési rendszere? Partnernyilvántartásra Táblatörzskönyvre Gazdálkodási naplóra Mire használható a földbérlet - földhasználat modul? A bérleményről lehozott jövedelmet nyilvántartja Bérleti szerződést készít A tulajdonjog-változásokat követi Melyek a HKS-Táblatörzskönyv program funkciói? Pénzügyi nyilvántartások Vetésterv Munkaidő-elszámolás Melyek a HKS-Elfriede program funkciói? Szabadság-nyilvántartás Istállóhely-foglaltság Takarmányhasznosítás 19

20 Melyek a HKS-Röfi program funkciói? Munkaidő-elszámolás Családfa Pénzügyi adatok összesítése Mi a GPS? Távközlési műhold Globális Helymeghatározó Rendszer Globális Lehallgató Hálózat Mi a GPS technológia lényege? A rendszer összesen 24 műholdja lefedi a Föld teljes területét, így egyidejű kommunikációt biztosít Műholdas hálózat, három műhold a helymeghatározást, egy pedig a tengerszint feletti magasság meghatározását végzi Egyidejűleg 7 műholddal lehet kommunikálni, így biztonságos az adatátvitel Milyen előnyei lehetnek a sorvezető rendszer alkalmazásának? A táblamérethez igazítja a menetsebességet Elkerülhetőek az átfedések Meghatározza a felhasználásra kerülő anyagok mennyiségét GPS-es sorvezető készülék képes-e a félbeszakadt munka folytatására? Mi a GPS-es területmérés folyamata? Végre kell hajtani egy tetszőleges munkaműveletet a táblán adott sebességgel Körbe kell járni a táblát, zárt alakzatot kialakítva Végre kell hajtani egy tetszőleges munkaműveletet a táblán adott munkaszélességgel A GPS-es területmérés folyamán kapott adatok feldolgozhatók-e asztali számítógépen? Mi a HEGYIR rendeltetése? Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget 20

21 Mi a BORIR rendeltetése? A egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja Az egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja Az egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget Mi a NETIR rendeltetése? A Magyarországon megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja A Magyarországon megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja A Magyarországon megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget Hogyan kapcsolódik a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszerekhez a BORINFO? Összehasonlító adatokat szolgáltat az előzőekről Internetes adatforrás az előzőekhez kapcsolódva Semmiféle kapcsolat nem áll fenn köztük Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer hegyközségi adatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer ültetvényadatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer borászati adatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer fogyasztói adatokat? Mire szolgál a a Win-Peszti program? Növény védőszerek beszerzési lehetőségeiről tájékoztat Növény védőszerek tulajdonságairól és alkalmazhatóságáról tájékoztat Növény védőszerek alternatíváiról tájékoztat Milyen információkat ad a Win-Peszti program az egyes szerekről? Elérhetőség, forgalmazók Hatóanyag, munkavédelmi információk, technológiai javaslat Helyettesítő szerek, alternatív megoldások 21

22 Kereshetünk-e a Win-Peszti programban károsítóra? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban hatóanyagra? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban kultúrára? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban gyártó cégre? Miben segít a növényvédelmi előrejelző rendszer használata? Fajtaválasztásban A védekezés időpontjának meghatározásában Hozamadatok elemzésében Alkalmas-e a METOS állomás relatív páratartalom mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás csapadék mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás levélfelületi nedvesség időtartamának mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás talaj hőmérséklet mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás talaj nedvesség mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás levélfelületi nedvesség időtartamának mérésére? 22

23 Alkalmas-e a METOS állomás szélsebesség mérésére? Használható-e a METWIN program alma varasodás előrejelzésére? Használható-e a METWIN program almamoly kártétel előrejelzésére? Használható-e a METWIN program tűzelhalás előrejelzésére? Használható-e a METWIN program lisztharmat előrejelzésére? Használható-e a METWIN program peronoszpóra előrejelzésére? Mely rendelet szabályozza a szaktanácsadói nyilvántartó rendszer adattartalmát? 1995 évi 99. rendelet 1999 évi 95. rendelet Hol érhető el a nyilvántartott szaktanácsadók névjegyzéke? címen címen címen Milyen adatokat tartalmaz az Állattenyésztési Adatbázis? Fajok, fajták leíró jellemzését Törzs- és ellenőrzött tenyészetek adatait Állattenyésztő telepek gazdálkodási adatait Hol érhető el az Állattenyésztési Adatbázis? címen címen címen 23

24 Hol működik az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete? Mosonmagyaróváron Martonvásáron Pécsett Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e a mezőgazdasági műszaki fejlesztési tervek készítése? Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e növénytermelési és állattartási technológiák műszaki és ökonómiai fejlesztése? Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e a munkabiztonság fejlesztése a mezőgazdaságban? Mikor jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal? Mi a TakarNet? Földhivatali belső adatforgalmat bonyolító hálózat Földhivatali számítógépes hálózat Földhivatali biztonsági másolati nyilvántartások rendszere Kérhetünk-e térképmásolatot a TakarNet hálózatán keresztül? Bizonyító erejű dokumentum-e az E-hiteles tulajdoni lap másolat kinyomtatott példánya? Mi a különbség a szemle és a teljes tulajdoni lap másolat között? A szemle tulajdoni lap tényleges felmérés adatait tartalmazza A teljes tulajdoni lap a törölt bejegyzéseket is tartalmazza A teljes tulajdoni lap tartalmazza a tulajdonos(ok) adatait 24

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba Lóútlevél egyedi megjelölés a múlt, a jövő és a problémás jelen Dr. Németh Csaba 2005 június 30-óta minden lóra kötelező! Lótenyésztési, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, partnernyilvántartási,

Részletesebben

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában Előnyök hátrányok felhasználási tapasztalatok Dr. Molnár Attila (Földmérési és Távérzékelési Intézet) A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00028 A projekt bemutatása A program megvalósítói a Közép-Dunántúl régióban Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Pályázati felhívások és projekt-kiválasztási eljárások a FAIR rendszerben

Pályázati felhívások és projekt-kiválasztási eljárások a FAIR rendszerben Pályázati felhívások és projekt-kiválasztási eljárások a FAIR rendszerben Elvárások Átláthatóság Felhívások: pályázók számára rendelkezésre álljon a felhívás Kiválasztás: az eljárási lépések hozzáférhetőek,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben