AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN"

Átírás

1 AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN TESZTKÉRDÉSEK

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN AZ ISMERETÁTADÁS MÓDSZERTANA A SZAKTANÁCSADÁSBAN (KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK SZAKTANÁCSADÓKNAK)...9 INFORMATIKAI ISMERETEK...17 AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI IGAZGATÁSI ISMERETEK

3 Alapvizsgakérdések (A helyes válaszok kivastagítással és aláhúzással vannak jelölve.) Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban1. Állítsa logikai sorrendbe az adaptációs folyamat fázisait! tudatos fázis. Tudatos fázis. Információs fázis. Elfogadási fázis. Értékelés fázis. Kísérleti fázis. Az emberi kommunikáció folyamatának logikai sorrendje: Az üzenet kódolása. Az üzenet dekódolása. Az üzenet értékelése. Visszajelzés. Jeladás. Hatékonyságuk szerint rangsorolja a felsorolt kapcsolattartási formákat (kezdje a leghatékonyabbal)! Négyszemközti megbeszélés. Telefonbeszélgetés. Csoportos tárgyalás. Levél. Újságcikk. Szórólap. Állítsa logikai sorrendbe a képzési spirál szakaszait a résztvevő szemszögéből! Elvárások, motivációk. Lehetőség a tanulásra. A tanult ismeret elsajátítása. Visszajelzés az első próbálkozásról. A tapasztalatok adaptálása. 3

4 Mitől függ elsősorban egy technikai - technológiai újdonság adaptálása? Az aktuális támogatáspolitikától. A gazdálkodó szakképzettségétől. A gazdálkodó innovációs készségétől. Az adott régió elhelyezkedésétől. Mitől függ a szaktanácsadói munka sikere? A tanácsadó kora. Szakmai felkészültség Technikai feltételek. A szaktanácsadó pontossága. Mit értünk kommunikáció alatt? A rádió, a televízió és a sajtó útján történő információszerzést. A beszédet. Különböző jelzések vételét. Személyek között, kölcsönös egymásra hatást információcserét. Mi az intraperszonális kommunikáció? Személyek közötti kommunikáció. Azonos nyelvet beszélő emberek kommunikációja. A testbeszéd alkalmazása. Személyen belüli információ-áramlás, feldolgozás, gondolkodás. Mit értünk egyirányú kommunikáció alatt? A beszélgető partner nem érti közlendőnket. Tér és időbeni elkülönülés miatt nincs visszacsatolás. Visszajelzés nélküli kommunikáció, egyirányú információ áramlás A televíziós híradást. A süketnémák információcseréjét. Mi a verbális kommunikáció? Írásos üzenet átadása. Számítógépes kapcsolattartás. A szóbeli kommunikáció. Adatok információk szóban történő átadása Testbeszéd. Adja meg az emberi kapcsolattartásban a verbális és non-verbális kommunikáció arányát. 35 % - 65 % Egyharmad - kétharmad 90 % - 10 % 50 % - 50 % 20 % - 80 % 4

5 Melyik a szaktanácsadási munka hatékonyabb módszere? Farmlátogatás. Gazda meglátogatása Szakcikk. Üzleti tervkészítés. Szakmai előadás. A felsoroltak közül melyik tartozik a csoportos módszerek közé? Farmlátogatás. Telefonos konzultáció. Előadás. Tanfolyam Szakmai rádióműsor. A felsoroltak közül melyiket ítéli az előadás hátrányának? Túl nagy közönség van jelen. Költséges előkészítés. Egyirányú kommunikáció. Egyéni megközelítés hiánya Túl gyakorlati téma megközelítés. Válassza ki a helyes indoklást! A csoportos vita hatékonyabb, mint az előadás, mert... szorosabb a kötődés a gyakorlathoz.... a résztvevők bekapcsolódnak a probléma megoldásba... sokkal többen vehetnek részt rajta.... kevesebb időt vesz igénybe.... nem szükséges a csoporttagok tudásszintjét kiegyenlíteni. Mi az írásos kommunikáció előnye? Postai úton terjeszthető. Rendkívül gyors az információcsere. Reprodukálható, rögzített információ. Tárolható,később visszakereshető, Kétirányú információáramlás. Mi a szaktanácsadói írásos anyagok legfontosabb stilisztikai követelménye? Megfelelő betűméret. Tömörség és egyszerűség. Érthetőség Naprakészség. Részletes elméleti okfejtés. 5

6 Válassza ki a telekommunikációs csatornák használatának előnyét! Kétirányú információáramlás. Költségkímélő ismeretszerzés. Gyors információáramlás. Az információáramlás gyorsítása Hang- és kép kombinációja. Válassza ki a helyes állítást! A felnőtt hallgatóság korban és ismereti szintben heterogén. A felnőtt hallgatóság oktatásában speciális módszerek használata szükséges A felnőtt hallgatóságban az oktatási igény másodlagos. A felnőtt hallgatóság kevesebb szünetet igényel. A felnőtt hallgatóság megszerzett tudásszintjét vizsgával kell lemérni. Az audio-vizuális eszközök használatának célja. A hallgatóság szórakoztatása. A fáradt közönség rekreációja. Szemléltetés, a figyelem fenntartása Az érdeklődés fokozása. Az előadás felesleges idejének kitöltése. Válassza ki a helyes állításokat! Használjunk minél több oktatástechnikai eszközt az előadás színesítésére. Takarékossági célból írjunk sok információt az írásvetítő fóliára. Használjunk saját magunk által készített (amatőr) anyagokat (diát, videofilmet, stb.). Alaposan ismerjük az oktatástechnikai eszközök használati szabályait. Az oktatástechnikai eszközök használata akkor lehet eredményes ha ismerjük azok használatának szabályait A felsoroltak közül melyek tartoznak az egyéni kommunikációs módszerek közé? Telefonos megbeszélés. Gazdalátogatás Körlevél. Szórólap. Előadás. Mit értünk az újítás összeférhetősége alatt? Az újítás a helyi önkormányzat egyetértésével történik. Az újítással minden helyi vállalkozó foglalkozik. Az újítás megfelel a gazdaságpolitikai céloknak. Az újítás kapcsolható a már meglévő technológiához. Az új eljárás már működő technológiához kapcsolható 6

7 Mit értünk aktív szókincs alatt? Az anyanyelv elsőként megtanult első 1000 szavát. A hétköznapi beszédben rendszeresen használt szókincset. A napi beszédben használt szókincset Egy konkrét beszélgetésben használt szóhalmazt. A hétköznapi beszédben nem használt, de ismert szókincset. Mi az információs technológia? A számítógép használata. A telex és a telefax alkalmazása. Az információ gyűjtés, feldolgozás, tárolás és szolgáltatás korszerű, számítástechnikára alapozott rendszere. Számítástechnikára alapozott információ gyűjtés. Feldolgozás, tárolás és szolgáltatás. Az internetes információszerzés. Mit értünk tanácsadói típusú kapcsolattartás alatt? A szaktanácsadó rendszeresen konzultál ügyfelével. A tanácsadó elsősorban műszaki és menedzsment szakértői feladatokat lát el. A tanácsadó elsősorban döntések meghozatalában segíti a gazdálkodót A tanácsadó együttdolgozik ügyfelével, tanácsait nem közvetlen módon közli. Mi a felsoroltak közül az egyéni farmlátogatás kommunikációelméleti hátránya? Túl szubjektív probléma-megközelítés. Az ügyfél munkakörnyezetében zajlik. Korlátozott ügyfélszám. Időigényes előkészítés A problémák csak elméletileg tárgyalhatók. Mikor lehet hatékony a szórólap használata? Ha eddig ismeretlen jelenségről ad tájékoztatást Ha egy új betegség megjelenését ismerteti Ha a szomszéd árú kínálatát mutatja be Ha színes kivitelben készül. Milyen időszakban szervezzünk a gazdák részére tanfolyamot. A téli időszakban Olyan időszakban amikor a munkájukat az nem hátráltatja Olyan időszakban amikor azon munkák folynak amiről a tanfolyamon hallhatnak Olyan időszakban amikor az előadó ráér. 7

8 A szakmai tanulmányutak szervezésénél melyek a kritikus pontok. A fogadó pontos tájékoztatása a tanulmányút céljáról, azt mutassa be és arról beszéljen amiért ellátogattunk. A közlekedés megszervezése Vásárlási lehetőség biztosítása A sajtó értesítése A térítésmentes csoportos tanácsadás előadásait elsősorban milyen szakemberek tartsák meg? Regisztrált minősített szaktanácsadók A Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő tanácsadók Kereskedelmi ügynökök Magasan kvalifikált egyetemi oktatók 8

9 Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. (Kommunikációs ismeretek szaktanácsadóknak) Melyek a kommunikáció alapelemei? közlő, üzenet, eszközrendszer, nyelv, befogadó adó, vevő, csatorna adó, eszközrendszer, üzenet A közlő lehet-e egyben befogadó is?, mert a kommunikáció sajátossága, hogy a befogadó külön személy legyen., mert a gondolkodás egy belső kommunikációs folyamat. Az ember, milyen kommunikációs eszközrendszerrel rendelkezik a kommunikáció finomításra? érintés, hanglejtés, mimika, egyéb cselekedetek érintés, testbeszéd, hang, egyéb cselekedetek testbeszéd, hang, egyéb cselekedetek Melyik állítás igaz? Egy üzenet jelentése csak ritkán a tények kérdése. Egy üzenet jelentése csak a tények kérdése. A kommunikáció közegét tekintve a fizikai körülményeken kívül, mi az, ami meghatározza a kommunikáció sikerességét? Az információ technológia, hiszen ahhoz, hogy az információ megfelelő minőségben eljusson a címzetthez, a technológiai körülmények kiemelten fontosak. A pszichológiai körülmények, hiszen a közölt üzenet mindattól is függ, ami a közlő és a befogadó között mindaddig történt, azaz függ a kettejük viszonyától. Melyik állítás igaz? Ha sikeresen akarunk kommunikálni, mindig figyelembe kell vennünk mind a magunk, mind a mások érzelmeit. Ha sikeresen akarunk kommunikálni, jó, ha azt érzelem mentesen tesszük és igyekszünk a másik félt is erre inspirálni. A dekódolás, a kommunikációs folyamat azon része, amikor a hallgató az üzenet feladójával értelmezi az üzenetet. a hallgató a saját érzékszerveivel és agyával dekódolja az üzenetet, s a maga különleges módján értelmezi azt. a hallgató a saját maga dekódolja az üzenetet és értelmezi azt az üzenet feladójával. 9

10 Melyik állítás igaz? Érdemes csak a szavakra odafigyelni, mert a testbeszéd elferdítheti a valós üzenetet, A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Mit nevezünk referencia keretnek? Azokat az előítéleteket, amelyek megszűrik az üzeneteket, és befolyással vannak az értelmezésükre. A másik véleményét, amelyhez viszonyítva tudjuk kialakítani reagálásunkat. A hatékony kommunikáció olyan emberi érintkezési és kapcsolattartási forma, amely lehetővé teszi gondolataink, érzéseink, érdekeink megfogalmazását mások számára, illetve amely lehetőséget teremt arra, hogy mi magunk megismerjük és megértsük mások gondolatait, érzéseit és érdekeit. minden üzenet torzulás- és érzelemmentesen jut el a címzetthez. Melyik állítás igaz? A kommunikáció csak formális, előre megtervezett eszközrendszereken: szépen megfogalmazott leveleken, gondosan megszerkesztett előadásokon és lefektetett csatornákon keresztül lehetséges. Az informális kommunikációs hálózat titkos üzenetek, pletykák, szóbeszéd, hírnév, sutyorgások, verebek csiripelése gyakran nagyobb hatással bír a kommunikáció eredményére, mint az eszközöknek bármilyen más, hivatalos rendszere. A kommunikáció modelljében mi található a küldő és a vevő között? csatorna, visszacsatolás megértés, csatorna üzenet, csatorna Állítsa sorrendbe az alábbi kommunikációs folyamatot: Megfogalmazza az üzenetet. A hallgatóhoz igazítja az üzenetet. Felkészíti a hallgatót. Elmondja az üzenetet. A hallgató megkapja az üzenetet. Értelmezi az üzenetet. Megbizonyosodik arról, hogy megértették az üzenetét. Melyik állítás igaz? Jellemzően a kommunikációs folyamat kezdetén lépnek fel akadályok. A kommunikációs folyamat minden szakaszában felléphetnek akadályok. Jellemzően a kommunikációs folyamat közepén, az üzenet megfogalmazása és megértése során lépnek fel akadályok. 10

11 Az üzenet megfogalmazásánál melyik akadály jelentkezhet? Az üzenet hiányos volt. az üzenet küldésének módja nem volt megfelelő. Az üzenet nem volt megfelelő, nem azt fejezte ki, amit a küldő akart. A hallgatók nem álltak készen az üzenet fogadására. Kinek a nevéhez fűződik a tranzakcióanalízis? Carl Gustav Jung Eric Berne Sigmund Freud Mit nevezünk tranzakciónak? Az a kommunikációs egység, amikor az egyik énállapotból indított üzenet eljut a fogadó fél egyik énállapotába. A társas érintkezés egysége a tranzakció. Tranzakciós ingerből és tranzakciós válaszból áll. Milyen megnyilvánulásai vannak a tranzakcióanalízis szerinti szülői énállapotnak? gondoskodó, kritikus gondoskodó, megengedő megengedő, kritikus Milyen típusai vannak a tranzakcióanalízis gyermeki énállapotának? lázadó, szabad, érző szabad, gondolkodó, lázadó szabad, lázadó, alkalmazkodó Melyek a traznakcióanalízis felnőtt énállapotának viselkedési jellemzői? semleges, objektív, logikus, nyugodt, higgadt, racionális kifejező, objektív, indulatos, impulzív, logikus, pártatlan Milyen tranzakció a következő párbeszéd? Elkészült a támogatási kérelem? - Még nem, még 1 napra szükségem van. keresztezett tranzakció kiegészítő tranzakció rejtett tranzakció Kiegészítő tranzakció esetén mi történik? A kommunikációs megszakad. A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll. Kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. 11

12 Keresztezett tranzakció esetén mi történik? A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik. A kommunikáció megszakad, a tranzakció vektorai szöget zárnak be. Kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. Melyek az egyszerű tranzakciók? keresztezett tranzakció kiegészítő tranzakció szöget bezáró tranzakció Duplafenekű tranzakció esetén mi történik? A válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll. A kommunikációs megszakad, a tranzakció vektorai szöget zárnak be. Létezik egy társadalmi szint, és egy, az igazi tartalmat hordozó pszichológiai szint. Melyek a kritikus szülői énállapot jellemző mondatai? Már megint! Nem megmondtam? Kell! Muszáj! Segíthetek? Csináld csak! Jó, hogy csinálod! Majd én megcsinálom! akarom! Szállj le rólam! Hagyj békén! Mit jelent a kommunikáció tartalmi síkja Watzlawick szerint? A tartalmi sík azokat az információkat tartalmazza, amelyeket a kommunikáció tartalmának tekintünk olyankor, amikor főleg a szavakra figyelünk. A tartalmi sík az információk túlnyomó többségét tartalmazza, amelyek torzításmentesen kerülnek a címzetthez. Mit jelent a pszichológiai köd a kommunikációban? érzékeljük a partner kapcsolati hozzáállását, a kommunikációhoz való viszonyulását. Ha a kapcsolati érzések negatívak, nagyon fontossá válnak számunkra. Ilyenkor többnyire már csak a dühöt, elkeseredettséget halljuk ki a szavakból, az értelmüket már nem fogjuk fel. Mi a kommunikáció 4 szintje? tárgyi szint, kapcsolati szint, önkifejező szint, megértés szintje tárgyi szint, kapcsolati szint, énüzenet szintje, megértés szintje tárgyi szint, kapcsolati szint, énüzenet szintje, felszólító üzenet szintje 12

13 A négyfülű kommunikációs modell szerint, üzenetünket bármelyik szintről küldhetjük, így ugyanaz az üzenet számos információt hordozhat. csak az énüzenet szintjéről indíthatjuk a kommunikációt, hiszen beszédünkkel önmagunkat képviseljük. csak a felszólító üzenet szintjéről indíthatjuk az üzenetünket, mivel kommunikációs célunk, hogy a beszélgetőtársnál valamit elérjünk (megértés, cselekedet, vélemény ). Kutatások bizonyítják, hogy ébrenlétünk 50-80%-át töltjük kommunikációval, ennek 45%-át a hallgatásra fordítjuk, a tanulóknál ez az arány a tanítás ideje alatt 60-70%. 20%-át a hallgatásra, 40 %-át közlésre fordítjuk. 20%-át a hallgatásra, 50 %-át közlésre fordítjuk. Állítsa növekvő sorrendbe a kommunikáció elemeit, aszerint milyen arányban használjuk a mindennapi kommunikációban! Meghallgatás Beszéd Olvasás Írás A jó hallgatóvá válással összefüggő sokféle alapkészség közül az aktív meghallgatás fejleszthető, ha figyelünk négy, egymástól, megkülönböztethető területre. Melyik ez a négy terület? fizikai odafigyelés, visszakérdezés, értelmezés, megértés fizikai odafigyelés, szóra bírás, a véleményalkotás felfüggesztése, megértés fizikai odafigyelés, szóra bírás, a véleményalkotás felfüggesztése, visszaadás A visszaadás az a folyamat, amelynek során a hallgató saját szavaival elismétli, hogy véleménye szerint a beszélő mit mondott. a hallgató szó szerint elismétli, amit hallott. a hallgató saját gondolataival továbbfűzi a hallottakat. A szóra bírás legfőbb módja az, hogy figyelünk és hallgatunk. a megfelelő kérdéseket alkalmazzuk. igen nem -mel megválaszolható zárt kérdéseket teszünk fel, amelyeket könnyű eldönteni. Melyik állítás igaz a szóra bírásnál? Ha a beszélő csak a tényekről beszél, kérdezzünk rá az érzéseire. Ha a beszélő csak az érzéseiről beszél, kérdezzünk rá a tényekre. Csak arra kérdezzünk rá, a mélyítés szándékával, amiről a beszélő beszél. 13

14 Ha ezek a kérdéseket feltesszük, miben segítik a beszélgető partnert? Mit kíván, mi történjen?, Ha minden jól megy, milyen lesz?, Tegyük fel, hogy a probléma megoldódott mi történt?, Mi a legrosszabb, ami történhet?, Mi a legjobb, ami történhet?, Hogyan érzi majd akkor magát?, Mit tenne?. a másikhoz való kacsolódásban az igények elmondásában, megfogalmazásában az érzelmei megfogalmazásában Felfüggeszteni a véleményalkotást azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy nyitott módon hallgassuk meg a javaslatokat és ötleteket, és nem gondoljuk végig azonnal azokat a különböző érveket, amik miatt a javaslat nem jó vagy nem válik majd be. képesnek kell lennünk saját véleményünket, a másik gondolatmenetéhez kapcsolni majd annak megfelelő kérdésekkel irányítani a beszélgetést. képesnek kell lennünk, nyitottan, de észrevehetetlenül irányítani a beszélgetést az eredményes kommunikáció érdekében a másik véleményének tiszteletben tartásával. A test fontos szerepet játszik a verbális kommunikációban és a fizikai odafigyelés azt igényli, hogy tudatában legyünk annak, hogy hogyan használjuk a testünket a kommunikációs folyamatban, így a jó hallgató a beszédükkel kapcsolatos, akár azzal ellentétes érzelmeit tudatosítja és testtartásában tudatosan leplezi. nyíltan kimutatja érzelmeit akár a téma, akár a beszélgetőtárssal kapcsolatban, nem testbeszédében sem rejtőzködik. nem mereven közelíti meg az odafigyelést, hanem természetesen beleilleszkedik a kommunikációs folyamatba és a kölcsönhatás során mindig a helyzethez illő testtartás veszi fel. Ha a partner keményen nézi a beszélőt, rosszalló, szigorú arckifejezéssel és előrehajol fenyegető módon, akkor ő segítőkész, odafigyelő magatartású. nem segítőkész, de odafigyelő magatartású. nem segítőkész, de nem is odafigyelő magatartású. Hajlandó-e anyagi áldozatokat hozni a sikerért? Kérdéstípusát tekintve, motiváló kérdés informatikus kérdés alternatív kérdés Milyen támogatásra lenne szüksége? Kérdéstípusát tekintve, tisztázó kérdés alternatív kérdés zárt kérdés 14

15 Mi jelenti a biztonságot Önnek? Kérdéstípusát tekintve, informatikus kérdés zárt kérdés motiváló kérdés Az asszertivitás olyan szemlélet- és viselkedésmód, amelynek birtokában az egyén oly módon tudja jogait érvényesíteni, hogy közben tekintettel van mások jogaira is. az egyén ismeri és elismeri a másik jogait és mindent megtesz azok érvényesítéséért. az egyén ismeri és elfogadja saját kötelességét és igyekszik teljesíteni azt. Az asszertív egyén meg tudja mondani munkatársának, hogy most ne beszélgessen, mert a munkájára szeretne figyelni. megmondja munkatársának, hogy állandóan fecseg és felszólítja, hogy hagyja abba. úgy csinál mintha figyelne a beszélgető munkatársára, de közben saját munkájára koncentrál. A gazda megint késett a határidővel. A tanácsadó erre asszertívan reagál: Mit képzel ezekkel a késésekkel? Mi nem magunkért dolgozunk! Miben segítsek, hogy elkészüljön időben? Ez már a sokadik késése, ez nagyon megnehezíti a munkámat. Ha ez még egyszer előfordul, nem tudom elfogadni a leadást. A visszacsatolás akkor a legeredményesebb, ha igen hamar követi az eseményt. Nagyon nehéz rekonstruálni a helyzetet, ha közben már több nap, sőt hét múlt el. ha a visszacsatoló hagyja leülepedni a történéseket és akkor csatol vissza, amikor már lecsillapodtak a kedélyek esetleg már köd -be veszett a kommunikáció. A cél ilyenkor, a felelevenítés és a közös tanulás. A hatékony visszacsatolás kritériumai a következők: általános és leíró jellegű. leíró jellegű és konkrét. konkrét és értékelő jellegű. A tanácsadásban a tárgyilagosság elve: A tanácsadó objektíven, hitelesen és pártatlanul alkossa meg véleményét. Ezen az is érthető, hogy személyes elfogultság, érzelem nem vezetheti a tanácsadót. A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. 15

16 A tanácsadásban az önértékelés elve: A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását A tanácsadó esetleges hibáit hozza megbízója tudomására. Ne engedje, hogy felismerten hibás véleménye a megbízót helytelen irányba befolyásolja. A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. A tanácsadásban a szakszerűség elve: A tanácsadó csak olyan területeken vállalkozzon, ahol alapos és korrekt a szaktudása, a tapasztalata. Etikátlan olyan megbízást elvállalni, amely meghaladja a tanácsadó szaktudását. A tanácsadó ne csak értsen a megbízás tárgyához, de hozza magát olyan helyzetbe is, hogy annak részleteit alaposan megismerje. Élje bele magát ügyfele helyzetébe, úgy kezelje problémáit, mint a sajátját. A kölcsönös bizalom magas fokát kell kiépíteni a tanácsadás folyamatában a szerződő felek és képviselőik között A tanácsadásban az összeférhetetlenség elve: A megbízó munkatársait társnak kell tekinteni, azoknak külön ajánlatokat, megbízásokat nem lehet adni. Munkájukat úgy kell támogatni, mintha azok a tanácsadó saját munkatársai lennének. A tanácsadó ne tegyen és ne is juttasson kifejezésre olyan megoldást, mely ha nyilvánosságra kerül, úgy a megbízó és a tanácsadó érdekei károsodnak. A tanácsadó mérlegelje, hogy ajánlásai a nyilvánosságot, a közvéleményt és a jogrendet sértik-e. A személyes függetlenség követelménye mellett azt is tartalmazza, hogy a tanácsadó nem lehet kapcsolatban egyszerre olyan ügyfelekkel, akiknek érdekei ellentétesek, keresztezőek. A tanácsadó saját vagy más ügyfele javára nem hasznosíthatja a megbízása során szerzett információkat. 16

17 Informatikai ismeretek: Mi az Internet? Egy vállalat belső hálózata Az egész világra kiterjedő számítógépes hálózat Vállalati hálózatok összekapcsolt rendszere Mire használható az FTP (állományátvitel) szolgáltatás? Címek, elérhetőségek cseréjére Fájlok átvitelére Csoportos információcserére Hogy néz ki egy cím? Küldhetünk-e elektronikus levelet titkosítva? Mire szolgálnak a levelezési listák? Egy címzettnek több levél küldése egyidejűleg Egy levél küldése több címzettnek egyidejűleg Egy levél és az arra érkező válaszok együttes kezelésére Hogyan kell interneten szókapcsolatokra keresni? A szavak közé + jelet kell tenni Idézőjelet kell használni Egybe kell írni Megadhatók-e logikai műveletek a keresőben? Mi jellemző az ISDN kapcsolatra? A telefon és az internetkapcsolat kizárja egymást Egyidejűleg biztosít internet-elérést és telefonvonalat Az ISDN nincs kapcsolatban a telefonvonallal Hogyan kapcsolódhatok az internethez telefonvonal nélkül? Például infravörös kapcsolattal Például rádiós kapcsolattal Sehogy 17

18 Internetezéshez Microsoft Windows operációs rendszert kell használni. Igaz Hamis Minek a rövidítése az EPER? Elektromos Pályáztatási és Elszámolási Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatok Elfogadási Rendszere Átkerülhetnek-e régi partnerek az EPER rendszerbe A régi pályázatok adatai átkerültek-e az EPER rendszerbe? Ingyenes-e az EPER rendszer használata? Szükséges-e az EPER portál szolgáltatásainak használatához regisztráció? Kik a GazdaNet célcsoportja? Rendszergazdák Agrárgazdaságok Családi gazdaságok Támogatja-e a GazdaNet a számítógéphez jutást? Támogatja-e a GazdaNet a szoftverek beszerzését? Támogatja-e a GazdaNet az internet hozzáférést? 18

19 Mi a különbség a hagyományos ügyviteli szoftverek és az integrált vállalatirányítási rendszerek között? A hagyományos ügyviteli szoftverek csak kisvállalkozásoknál használhatóak Az integrált vállalatirányítási rendszerek összefogják a hagyományos ügyviteli szoftverek funkcióit A hagyományos ügyviteli szoftverek esetében adatcserére nincs lehetőség Milyen hagyományos ügyviteli szoftvereket ismer? Vagyonvédelem Készletgazdálkodás Továbbképzés Mit jelent az integráltság egy vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban? Minden funkció egy központi számítógépen érhető el Egy esemény adatait elegendő egyszer bevinni, ez máshonnan is felhasználható A rendszer elemzi az egyes események közti összefüggéseket Mit jelent a moduláris felépítés egy vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatban? A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, melyek nem állnak kapcsolatban egymással A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, melyek önállóan is működnek A szoftvercsomagok modulokra bonthatóak, amelyek a többi modultól függnek Mely alapnyilvántartásra épül a mezőgazdasági vállalatirányítási rendszer növénytermesztési rendszere? Partnernyilvántartásra Táblatörzskönyvre Gazdálkodási naplóra Mire használható a földbérlet - földhasználat modul? A bérleményről lehozott jövedelmet nyilvántartja Bérleti szerződést készít A tulajdonjog-változásokat követi Melyek a HKS-Táblatörzskönyv program funkciói? Pénzügyi nyilvántartások Vetésterv Munkaidő-elszámolás Melyek a HKS-Elfriede program funkciói? Szabadság-nyilvántartás Istállóhely-foglaltság Takarmányhasznosítás 19

20 Melyek a HKS-Röfi program funkciói? Munkaidő-elszámolás Családfa Pénzügyi adatok összesítése Mi a GPS? Távközlési műhold Globális Helymeghatározó Rendszer Globális Lehallgató Hálózat Mi a GPS technológia lényege? A rendszer összesen 24 műholdja lefedi a Föld teljes területét, így egyidejű kommunikációt biztosít Műholdas hálózat, három műhold a helymeghatározást, egy pedig a tengerszint feletti magasság meghatározását végzi Egyidejűleg 7 műholddal lehet kommunikálni, így biztonságos az adatátvitel Milyen előnyei lehetnek a sorvezető rendszer alkalmazásának? A táblamérethez igazítja a menetsebességet Elkerülhetőek az átfedések Meghatározza a felhasználásra kerülő anyagok mennyiségét GPS-es sorvezető készülék képes-e a félbeszakadt munka folytatására? Mi a GPS-es területmérés folyamata? Végre kell hajtani egy tetszőleges munkaműveletet a táblán adott sebességgel Körbe kell járni a táblát, zárt alakzatot kialakítva Végre kell hajtani egy tetszőleges munkaműveletet a táblán adott munkaszélességgel A GPS-es területmérés folyamán kapott adatok feldolgozhatók-e asztali számítógépen? Mi a HEGYIR rendeltetése? Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja Az egyes hegyközségek által megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget 20

21 Mi a BORIR rendeltetése? A egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja Az egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja Az egyes borvidékek által megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget Mi a NETIR rendeltetése? A Magyarországon megtermelt szőlő és bor minőségi jellemzőit nyilvántartja A Magyarországon megtermelt szőlő és bor származását, tárolását és felhasználását nyilvántartja A Magyarországon megtermelt szőlő és bor adóügyi elszámolásához nyújt segítséget Hogyan kapcsolódik a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszerekhez a BORINFO? Összehasonlító adatokat szolgáltat az előzőekről Internetes adatforrás az előzőekhez kapcsolódva Semmiféle kapcsolat nem áll fenn köztük Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer hegyközségi adatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer ültetvényadatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer borászati adatokat? Tartalmaz-e a HEGYIR-BORIR-NETIR rendszer fogyasztói adatokat? Mire szolgál a a Win-Peszti program? Növény védőszerek beszerzési lehetőségeiről tájékoztat Növény védőszerek tulajdonságairól és alkalmazhatóságáról tájékoztat Növény védőszerek alternatíváiról tájékoztat Milyen információkat ad a Win-Peszti program az egyes szerekről? Elérhetőség, forgalmazók Hatóanyag, munkavédelmi információk, technológiai javaslat Helyettesítő szerek, alternatív megoldások 21

22 Kereshetünk-e a Win-Peszti programban károsítóra? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban hatóanyagra? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban kultúrára? Kereshetünk-e a Win-Peszti programban gyártó cégre? Miben segít a növényvédelmi előrejelző rendszer használata? Fajtaválasztásban A védekezés időpontjának meghatározásában Hozamadatok elemzésében Alkalmas-e a METOS állomás relatív páratartalom mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás csapadék mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás levélfelületi nedvesség időtartamának mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás talaj hőmérséklet mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás talaj nedvesség mérésére? Alkalmas-e a METOS állomás levélfelületi nedvesség időtartamának mérésére? 22

23 Alkalmas-e a METOS állomás szélsebesség mérésére? Használható-e a METWIN program alma varasodás előrejelzésére? Használható-e a METWIN program almamoly kártétel előrejelzésére? Használható-e a METWIN program tűzelhalás előrejelzésére? Használható-e a METWIN program lisztharmat előrejelzésére? Használható-e a METWIN program peronoszpóra előrejelzésére? Mely rendelet szabályozza a szaktanácsadói nyilvántartó rendszer adattartalmát? 1995 évi 99. rendelet 1999 évi 95. rendelet Hol érhető el a nyilvántartott szaktanácsadók névjegyzéke? címen címen címen Milyen adatokat tartalmaz az Állattenyésztési Adatbázis? Fajok, fajták leíró jellemzését Törzs- és ellenőrzött tenyészetek adatait Állattenyésztő telepek gazdálkodási adatait Hol érhető el az Állattenyésztési Adatbázis? címen címen címen 23

24 Hol működik az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete? Mosonmagyaróváron Martonvásáron Pécsett Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e a mezőgazdasági műszaki fejlesztési tervek készítése? Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e növénytermelési és állattartási technológiák műszaki és ökonómiai fejlesztése? Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tevékenységei közé tartozik-e a munkabiztonság fejlesztése a mezőgazdaságban? Mikor jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal? Mi a TakarNet? Földhivatali belső adatforgalmat bonyolító hálózat Földhivatali számítógépes hálózat Földhivatali biztonsági másolati nyilvántartások rendszere Kérhetünk-e térképmásolatot a TakarNet hálózatán keresztül? Bizonyító erejű dokumentum-e az E-hiteles tulajdoni lap másolat kinyomtatott példánya? Mi a különbség a szemle és a teljes tulajdoni lap másolat között? A szemle tulajdoni lap tényleges felmérés adatait tartalmazza A teljes tulajdoni lap a törölt bejegyzéseket is tartalmazza A teljes tulajdoni lap tartalmazza a tulajdonos(ok) adatait 24

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. A mezôgazdaság infokommunikációs eszközökkel történô támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 16. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 -

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 - 1. Egy nemzetközi vendéglátó-ipari bemutatón járt, ahol néhány kiállított termék felkeltette érdeklődését. Ezekről a termékekről katalógust is hozott, amelyet megmutatott a főnökének. Tőle azt a feladatot

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

etfejlesztése 8. célterület I.em.

etfejlesztése 8. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 8. célterület Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatánakk korszerűsítése, illetve

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben