Belvíz: retusált történelem és tehetetlenség Kármegelőzés és kárelhárítás a rendszerváltás után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belvíz: retusált történelem és tehetetlenség Kármegelőzés és kárelhárítás a rendszerváltás után"

Átírás

1 Egy lépés előre, két lépés hátra (Vlagyimir Iljics Lenin) Belvíz: retusált történelem és tehetetlenség Kármegelőzés és kárelhárítás a rendszerváltás után A belvíz, az árvíz, az özönvízszerű esők ismét hatalmas károkat okoznak. A belvízveszélyre számítani kellett, de az illetékesek a jelek szerint nem számítottak. A szakértők ugyanis megfigyelték, az időjárásban nagyjából tíz évenként váltják egymást a (hosszabb) száraz és a (rövidebb) nedves időszakok. Az újdonság az, hogy az éghajlatváltozással összefüggésben az arányok el fognak tolódni a nedves periódusok javára, a környezet csapadékterhelése is növekszik. Orbán Viktor a parlamentben, balra Szabadi Béla

2 A periodicitás és a periodikus károk, amelyek viszont megelőzhetőek 2 A periodicitás hosszú ideig nem okozott különösebb gondot, ben azonban főleg az árokrendszer karbantartásának elhanyagolása, eltömődése miatt az előző ötven hatvan évben nem tapasztalt nagyságú területet öntött el a belvíz: négyszáz-ötszázezer hektárt (ha). A belvíz nemcsak a növényi kultúrákat pusztíthatja el (a vetést, sőt az ültetvényeket), hanem nagy és általában tartós károkat okoz a termőföldben, ami az ország legnagyobb természeti kincse. Rövidtávon, de nagy területeken akadályozza a termelést, mivel nem lehet tavasszal rámenni az elöntött és átázott földekre. Megrongálja, alámossa az építményeket, utakat, lakóházakat. Tíz éve a belvíz az állattenyésztésnek is nagy károkat okozott, több körzetben nem lehetett a sertéseket felvásárolni, emlékezhetünk a túltartott, hatalmas, zsíros vízidisznókra. A belvíz a temetőket sem kímélte, az is előfordult, hogy néhány temetőben kimosta az elföldelt koporsókat a talajból. Bár az ország gazdaságföldrajzi adottságaiból is következik az időnként extrém belvízveszély, egyáltalán nem szükségszerű, hogy ma ilyen károkkal kellene ha erre egyáltalán elszánnánk magunkat szembesülni. Leomló lösz- és agyagfalakkal, elpusztult falurészekkel, a vidékfejlesztés helyett a vidék leépülésével, rendezetlenségével, összedőlt és megrongálódott házakkal, nincstelenné vált emberekkel, elpusztult vetéssel, egymillió hektár kényszerű parlagon hagyásával a tavaszi munkáknál, a mezőgazdasági termelés visszaesésével, a gazdák anyagi helyzetének megrendülésével, a termékek további drágulásával stb. Tíz éve minden készen állt a megelőzésre is Annak ellenére, hogy között megtörténtek a szükséges lépések: már a ciklus elején elkészült a stratégia, amit a kormány megtárgyalt és elfogadott, kialakult a kárenyhítési gyakorlat, létrejött az operatív irányítás, hogy minél kisebb legyen a kár, beleértve a termelés esetleges visszaesését is ben a minisztérium költségvetésében ötmilliárdos forrás-átcsoportosítást hajtottunk végre, hogy megkezdhessük a belvízlevezető árokrendszer rekonstrukcióját a legveszélyeztetettebb térségekben, középtávú projekteket dolgoztunk ki és fogadtattunk el a kormánnyal egyebek között az árokrendszer rekonstrukciójának megvalósítására, a parlament által elfogadott költségvetés nevesítve forrásokat biztosított e projektre és más hasonlóan fontos projektekre, 2001-re és 2002-re. Mindezt óriási ellenszélben értük el. A kormányülésen, ami a stratégiát tárgyalta, egyes kormánytagok azt a lapot lobogtatták, ami egy kormányközeli személy (tanácsadó) durva nyilatkozatán keresztül támadta az előterjesztést. (Amit nem is ismerhetett.) A kormány az előterjesztéssel egyetértett, főbb irányait a kormányülést követő sajtótájékoztatón ismertettem. A kormányszóvivő bejelentette, hogy az önmagát előtérbe helyező személy nem szakértőjük és így különösen nincs felhatalmazása arra, hogy a minisztérium helyett kidolgozza a kormány stratégiáját. Ezzel azonban a kérdés nem került le az újságok oldalairól és a televíziók képernyőjéről, Raskó György sommás megállapítását idézték: nem jó (?!) a stratégia. Később ezt felváltotta az a nézet, hogy nincs is stratégia, amit meg kellene alkotni, mert a kormány ezzel szerintük mulasztásban van. Ezt vették át azok a képviselők is, akiknek ott volt a táskájukban a program: Az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés stratégiája. (A honlapról ez is letölthető.) Azok is ezen a véleményen voltak, akik a mezőgazdasági bizottság ülésén már hozzászóltak a stratégiához. Elszomorító, hogy a mezőgazdaság és a vidék kérdését nem lehetett nemzeti ügyként kezelni, azt áthatotta az elfogultság, az érdek és a politikai szándék.

3 3 A minisztérium vezetése szemben utódaival mindent megtett a károk enyhítéséért, forrásait átcsoportosította, kiállt a kormánynál a központi segítségért. Szomorúan tapasztaltam, hogy a valósággal ellentétben hogyan igyekeztek ezt a munkát beállítani február 25-én, éppen az előbb emlegetett újság azzal hergelte a gazdákat, hogy azért nem kapják meg a segítséget, mert az erről szóló irat Szabadi Béla íróasztalán hever. A fogalmazás és a fejlemények tanulságosak: Információink szerint az erről (A kárenyhítésről. Sz. B.) rendelkező dokumentum a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkárának, Szabadi Bélának az asztalán hever, jóváhagyásra várva. A valóság az, hogy az irat még meg sem érkezett, nálam tehát nem várakozhatott. A lap erre azt válaszolta, hogy őt így tájékoztatták, ezért is írta, hogy információi szerint Mindmáig ez az egyetlen olyan anyag, amit az FVM-ben és most a Vidékfejlesztési Minisztériumban stratégiának és nem szólamgyűjteménynek lehet tartani. A minisztérium felső vezetésének februári puccszerű eltávolításával azonban a stratégia elkallódott, a 2001-ig elvégzett munka torzó maradt, majd a torzó is elenyészett. Vonza András: ő lenne az előd. Honnan várja az aláírni valót?

4 4 A pénzt nem a költségvetésben nevesített célokra fordították A költségvetésben nevesített pénzeket az Orbán-, majd a Medgyessy-kormány minden bizonnyal általában nem ezekre a projektekre fordította: tíz éve próbálom megtudni, hogy mire. A rekonstrukció már ekkor elakadt és azóta sem folytatódott. A 2002-ben hivatalba lépett agrárkormányzat nem a megoldandó feladatokra összpontosított, hanem visszamutogatott. Újszerű volt, hogy nem is az elődökre, hanem az elődök elődeire. (Mi két és fél évig voltunk hivatalban, utánunk még jöttek Vonza Andrásék, ők még egy és negyed évig voltak. Vonzáék kezdték meg a felépített szakmai programok felszámolását.) Az évekre elnyúló, az elődök elődeire való visszamutogatás, annak extrém túlzásai csak a tanácstalanság, a tétlenség és más korlátok elleplezésére szolgálhattak, de igazán a kormányzóképességet jellemezték. A múlt harsány tagadásával, durva és folytonos vádaskodással viszont megfosztották magukat a valóság megismerésétől és hasznosításától. Ha ugyanis az előző vezetés valóban tönkretette volna a mezőgazdaságot, minden ezt cáfoló körülményt és tényt tagadniuk kell. Nem ismerték el, de még csak nem is sajátították ki az eredményesnek értékelhető gyakorlatokat, vagy a rendelkezésükre álló ismereteket és teoretikus anyagokat, stratégiát, hanem azok létezését is tagadták. Parlamenti kupaktanács: Orbán, Bánk, Turi, Szabadi

5 A természet nem tiszteli ezt a politikát 5 A természet törvényei viszont működnek, a száraz időszak után előbb-utóbb jön a nedves periódus és ha nem készülünk fel erre, márpedig éppen hogy nem készültek fel jönnek a katasztrofális következmények. Minderre tíz éve hívom fel folyamatosan a közvélemény, benne a szakma és a politika figyelmét: interjúkban, cikkekben, tanulmányokban, könyvekben, levelekben, de még az egyik agrárminiszterrel folytatott beszélgetésben is. A honlapon ez utóbbi kivételével megtalálják a vonatkozó anyagokat, de a projekteket is, amelyek közül néhányat a könnyebb kezelhetőség kedvéért az összefoglaló anyag alá belinkelek. Jelenleg 368 ezer hektár van elöntve, ami a sajtó információival ellentétben még nem éri el a tíz évvel ezelőtti területet. A sajtó érdeme ugyanakkor, hogy egyáltalán szóba kerül, mi is volt 1999-ben és 2000-ben. Kár, hogy az akkori intézkedésekről és tervekről nem ejtenek szót. A mostani belvízhelyzet felkészületlenül érte a kormányzati és az ellenzéki oldalt is. Ma évekkel, de a helyzetet tekintve is megkésetten mindkét oldal hitet tesz a belvízlevezető csatornarendszer kitakarítása és rekonstrukciója mellett. De elhallgatják az előzményeket és azt, hogy a megoldás már tíz éve ki van találva és meg is indult a munka, amit ők (az Orbán- és a Medgyessy-kormány) leállítottak. Persze kb. 30 milliárd forintba került volna, amit másra szerettek volna elkölteni. Kevés gátlással (gátlástalanul?) mások egzisztenciáját kockáztatták, sőt veszélyeztették, mert biztosra lehetett venni, hogy megint lesz ilyen szituáció, ha nem lesz rekonstrukció. 30 milliárd nem sok a bekövetkezett károkhoz képest és harmada, negyede annak, amibe végül is a Művészetek Palotája vagy az MTV új székháza kerül(t).(az elfogultan hibás pénzügyi konstrukció miatt is.) Vajon hányszor lehetett volna végrehajtani a belvízlevezető árokrendszer rekonstrukcióját, ha normális összegbe (felébe-harmadába) kerül az autópálya-építés? Nem sorolom a példákat, rosszul volt a pénz elosztva és elköltve. Ideje lenne választ kapni arra, vajon mi az ország döbbenetes eladósodásának oka? Mert a túlfogyasztás biztosan nem. A belvíznél úgy tesznek, mintha nem történt volna mulasztás, ezt a jelen kormány sem veti fel az elmúlt nyolc évvel kapcsolatban. Szőnyeg alá söprik a közös felelősséget, pedig a felelőtlenségből óriási károk származtak, sokan emiatt vesztették el otthonaikat, váltak és lesznek nincstelenek. (Ez minimum hanyag kezelés.) A kiretusált történet és személyek A történetből és a történelemből közösen retusálják ki az közötti vezetés aktivitását, munkáját, intézkedéseit, stratégiáját, projektjeit. És úgy tesznek, mintha hirtelen rájöttek volna arra, mit is kell tenni. De nem mutatnak nagy megértést a ráadásul az ő hibáikból nehéz helyzetbe került emberek iránt, lapos és közönyös mondatokban foglalkoznak a mások számára drámai fejleményekkel. Mesterházy Attila frakcióvezető (MSZP) azt nyilatkozta az MTV-nek, hogy az utóbbi években bebizonyosodott, a belvíz nemcsak a lakosság egy részét, hanem az ország egészét érinti (másként gondolta?), ezért hosszú távú megoldást kell találni. ( Érdekes okfejtés.) Forrást ehhez az EU-s források bevonása jelentené, amit közmunkaprogramokban lehetne elkölteni. Nagyecsednél (Szabolcs megye) a politikusok egy csoport szemlélte a híradóban az elárasztott tájat, élükön Mesterházyval, társaságukban ott volt Veres János volt pénzügyminiszter is, jelenleg is a körzet országgyűlési képviselője. (A személyeket látva, a döcögő nyilatkozatot hallva, ismét meggyőződtem a megújulás problematikusságáról.)

6 6 Veres János különben biztosan tud arról, hogy már régen megszületett a megoldás, de arról is, hogy a rendelkezésre álló pénzt másra költötték. Abból következően is, hogy Veres Jánosnak egy méltatlanul személyeskedő parlamenti megjegyzése miatt 2007 júniusában nyílt levelet írtam, amiben többek között erre a mulasztásra hívtam fel a figyelmét: Nem kérdezted meg: mi lett azzal a 192 milliárd forinttal, amit a kétéves költségvetés keretében fejlesztési projektekre vívtam ki? Mivelhogy a programokból szinte semmi nem valósult meg. Pl. a belvízlevezető árokrendszer rekonstrukciójából, aminek a felét akkor kellett volna elvégezni. Választóid hogy örülnének, ha nagy esők és olvadás után nem kerülne akkora terület belvíz alá, ha lefolyhatna a víz. Jakab István politikus/gazda többek között ezt és általában a projekteket kérte számon az Echo TV-ben. Persze elfelejtette, hogy mindez ki volt dolgozva és a pénzt is átutalták. Azt is boldogan fogadnák a választók, ha aszályos időszakban öntözni lehetne, ha nagyobb lenne az öntözhető terület és működnének az öntözőművek! Milyen elégedettek lennének a szőlőbirtokosok, ha több tízmilliárd forintot fordíthattak volna ültetvényrekonstrukcióra. Stb. Hogy a másik oldalról sem feledkezzünk meg, néhány héttel korábban, 2007 májusában egy olyan műsor apropója kapcsán, amiben Jakab István szerepelt, az Echo TV műsorvezetőjéhez, az MTV-be azóta átigazolt Obersovszky Péterhez fordultam. Mondanom sem kell, erre sem érkezett válasz, de legalább fennmaradt akkori értékelésem az igazságról és az alternatíváról: Tisztelt Obersovszky Úr! Hogyan lesz egyre kisebb az esélye annak, hogy tisztázzuk az igazságot ezt éltem át legutóbb vasárnap reggel, amikor aludni nem tudva véletlenül megnéztem azt a blokkot, amiben Jakab István Magosz elnökkel beszélgetett. A kérdések jók voltak, a válaszadó viszont nem tudom, más számára ez érzékelhető volt-e iparkodott kitérni előlük. Legalábbis nagyon óvatosan kikerülte azt, ami számára és mostani pártja számára nem lett volna kellemes. Így azt: mi is a helyzet a programokkal? Jakab úr nem mondta el, hogy 1999-ben a kormány elfogadta a tárca agrár- és vidékfejlesztési stratégiáját. Így úgy tűnhetett a nézőnek, hogy rendkívüli a mulasztás: a rendszerváltás óta nem foglalkoznak a gondok összehangolt megoldásával. Pedig az említett stratégia mellett az Orbán-kormány elfogadta azokat a projekteket is, amelyeket én dolgoztam ki és amelyekre a kétéves költségvetés keretében 192 milliárd forint többlettámogatást adott. Ezzel a mezőgazdaság infrastruktúrájában történt volna ugrásszerű előrelépés. A szőlő- és gyümölcsültetvények rekonstrukciójában, az öntözőművek rekonstrukciójában és az öntézési lehetőségek kibővítésében, a belvízlevezető árokrendszer helyreállításában, az erdőtelepítésben, a birtokrendezésben, a szaktanácsadásban stb. De nem következett be előrelépés, mert eltávolításunk után a 192 milliárd forintot másra fordították. Vajon mire? Hiába teszem fel a kérdést a politikusoknak, a mostani kormánynak, Jakab Istvánnak, nincs válasz. Jakab úr most pedig éppen ezen programok után sopánkodik. Pedig ő mint a gazdaszervezetek egyik vezetője közvetlen közelről figyelhette és véleményezhette, mi történt azokban az években. A Magyar Tudományos Akadémia szintúgy, köszönő levelet is írt, de ma asszisztál a torzkép fenntartásához. Arra sincs szakmai válasz, miért tették félre a stratégiát és a projekteket. Értem persze, hogy ez kellett a lejáratáshoz, az eredmények elhallgatásához, hazugságok mondogatásához, tevékenységünk eltorzításához, a kigúnyoláshoz, az elődökre, valójában az elődök elődeire való mutogatáshoz. Munka helyett kormányoldalon ezzel foglalkoztak, ellenzéki oldalon pedig a kormányt (persze nem ezért) bírálgatták. Aztán hirtelen a balliberális kormány

7 7 felfedezte (elsajátította) a rég elgondolt megoldásokat. 1 Kitalálták a kiröhögött biodízelt, persze a felépült, majd bezárt kísérleti üzemek újraindításáról ma sincs szó. És változott a koncepció is: a mezőgazdasági munkagépek zártláncú ellátása helyett a multik zsíros üzlete. Gráf József felfedezte az erdőtelepítést és még sorolhatnám a példákat. A kormány felfedezte az orosz piacot és nagy propagandával hirdeti a hazugságot: elődei e téren sem csináltak semmit. A mezőgazdasági termelés hozzáadott értékének volumene 2001-ben 23, 4 százalékkal nőtt, de lehet hazudozni arról, hogy tönkretettük és főleg én tettem volna tönkre a mezőgazdaságot. Az én igazságom is fontos, de az ország igazsága még fontosabb. Az elmúlt években ennek esélyei sajnos csökkentek. Vagylagos a választás: vagy az egyik oldal, vagy a másik. Ha nem ezt az oldalt akarom, nem mondhatok ellent a másiknak. Ha kormányváltást akarok, nem mehetek szembe a Fidesszel. Csakhogy egy ilyen változásból az igazság szőnyeg alá söprése mellett semmi jó nem jönne ki. Ön is tapasztalhatja, hogy egyik nagy vagy kis pártnak sincs stratégiája. Nincs kidolgozott alternatíva. A konstruált világ művi világa helyett a valós világ kihívásait kellene megválaszolni. Ha nem tetszik az igazságszolgáltatás állapota, meg kell értenem, miért ilyen. Nem szelektálhatok, hogy ki szimpatikus és ki nem. ( ) A tanulmány, amit a politikai vezetésnek is elküldtem Még 2006 októberében készítettem el hosszabb tanulmányomat. (Címe: A mindenoldalú válságról és annak kiindulópontjáról. A Szabadi-ügy politikai indíttatása, célja, eszközei és következményei ) Ebben kitértem a kormányzási tapasztalatokra, többek között a projektekre is. A tanulmányt a Nap TV-ben mutattam be és a politikai és állami vezetők nagy részének megküldtem. Ha az akkori kormányoldal a leírtakat végig gondolja, talán nem kerül ilyen helyzetbe. Általában azonban néma csönd vette körül az anyagot, néhányan úgy reagáltak, hogy el fogják olvasni, de hogy mire jutottak, ma sem tudhatom. Volt egy azonnali reakció is, odaszólt valaki a televízióba: túl gyakran szerepelek. (Meg is lett az eredménye, utána legalább egy évig nem hívtak.) A projektekre is felhívtam az érintettek figyelmét: A mezőgazdasági termelés a 2 és fél év alatt úgy nőtt, méghozzá jelentősen, hogy rendkívül súlyos és ismétlődő külső és belső válságok és negatív hatások sújtották a mezőgazdaságot. Mindenekelőtt az időjárás. Véget ért a száraz ciklus többéves időszaka és elkezdődött az ún. nedves periódus. A száraz ciklusban elhanyagolták a belvízlevezető árokrendszer karbantartását az árkok beomlottak, beszántották őket, elszennyeződtek, így a nedves időszak hatalmas belvízkárokkal járt ban 70 ezer hektár (ha) elöntött területet minősítettek katasztrofálisnak az FVM-ben, a mi vezetésünk idején viszont a belvizes területek időnként elérték a félmillió ha-t is. Árvizek sújtották az országot, miközben elődeink a védművek karbantartását évek óta elhanyagolták. Nem csoda, hogy hatalmas mezőgazdasági területek kerültek víz alá. Mivel az utak, hidak, házak helyreállítására nem volt a kormánynak elkülönített pénze, valamennyi tárca költségvetéséből több százaléknyi pénzt elvontak e célra. A mezőgazdaság fejlesztési lehetőségei emiatt csökkentek, miközben ez irányú szükségletei nőttek. A mezőgazdasági károkat tovább növelték az özönvízszerű esők és a szokatlan erejű jégesők. De kedvezőtlenné vált a külső piaci helyzet is. Több ágazatban világméretű túltermelési 1 Ez lett az agrárpolitika, amitől már nem tágít. Pedig kellene, az utóbbi időben egyre több a kételkedő hang a biodízel és a bioetanol termelésének és felhasználásának előnyeit illetően, egyre több komoly aggály fogalmazódik meg ezzel szemben. (Sz. B.)

8 8 válságok alakultak ki. Így pl. a sertéságazatban, ami az európai országok egy részében összeomlott. ( ) A kétéves költségvetés nagy viadalaiban győzelmet arattam. A kormány az általam kidolgozott fejlesztési koncepcióra és az annak megvalósítására részleteiben is kidolgozott fejlesztési projektek nagy részére a főleg velem folytatott viták után a PM elképzelésén felül további 192 milliárd forintot adott. Olyan projektekről volt szó, amelyek az EU-s felkészülés, az agrárium normális működése és a vidék fejlődésének felgyorsítása szempontjából megkerülhetetlenek. A miniszterelnöknek fogalmazott levélben többek között ezt írtam: Ezek a projektek egyfajta evidenciát fejeznek ki. [ ] A javasolt programok egymással gyakran összefüggnek: programrendszert alkotnak. Így pl. a belvizes területek csökkentését a belvízlevezető csatornák rekonstrukciójával és az ismétlődően elöntött területek termelésből való kivonásával, például erdősítéssel is előmozdítjuk. Az utóbbi megvalósítása, az érintett földterületek egyesítése pedig feltételezi a Nemzeti Földalap létrehozását. Néhány nappal később Orbán Viktor miniszterelnöknél leültünk, hogy megvitassuk a projekteket: Varga Mihály politikai államtitkár (PM), Glattfelder Béla politikai államtitkár (GM), illetve Torgyán József, Tamás Károly és Szabadi Béla. Orbán döntött, mit fogad el, majd nem hagyott kétséget afelől, tudja, ki dolgozta ki a projekteket: Ugye ezt is a politikai államtitkár készítette? Torgyán kényszeredetten válaszolt: Neki is kell dolgozni! A miniszterelnöki riposzt: De mindent? ( ) De térjünk vissza röviden a kormány által elfogadott projektekhez Tekintettel arra, hogy a magyar mezőgazdaságot egyszerre sújtja a belvíz és az aszály mindkettő hatalmas károkat okoz kidolgoztam a vízkárelhárítási/vízhasznosítási programot. Az előbbi szerint 6 év alatt (2001-től) sor került volna a km hosszúságú belvízlevezető árokrendszer további rekonstrukciójára. Az aggasztó helyzetre való tekintettel 2000-ben az FVM a költségvetése átcsoportosításával és saját kezdeményezésére elkezdte a programot re és 2002-re a kormány évi 5,1 milliárd forintot biztosított. A mezőgazdaságot a megelőző években ennél minden évben 2,5-szer nagyobb kár érte. Az öntözés fejlesztése és rekonstrukciója ugyancsak hat évre kidolgozott projekt. A tervezett kiadás évi 5 milliárd forint, az aszálykár évi 50 milliárd forint, ami az időszak végére a felére csökkent volna. A projekttől emellett a szerkezetváltás meggyorsítását vártuk: a zöldség és a gyümölcs ágazatok javára. Az erdőtelepítési projekt 10 évre szólt, célja, hogy Magyarország az erdősültségét tekintve a harmadik harmadból előre lépjen, illetve, hogy javuljon az erdők összetétele/minősége. A Nemzeti Földalap a birtokrendezést, a tulajdonosi struktúra változtatását, a földhasználat szerkezetének ésszerű módosítását segíti elő. Az 1000 fős falugazdász-hálózatot 350 fővel kívántuk bővíteni, ezzel az ország teljes területét lefedte volna. A szőlő- és gyümölcsültetvények tömeges felújításáról is gondoskodni akartunk, erre ugyanis korlátozás nélkül csak az uniós tagságig volt lehetőségünk. Rendelkezésre álltak további projektek is, de a kormány ezek finanszírozására akkor nem látott lehetőséget. Projekt készült a zöldség-gyümölcs eladhatóságának javítására (a megfelelő válogatás, osztályba sorolás, homogenitás biztosítására, a termelés és az értékesítés idejének széthúzására: raktár-, és hűtőház-építések). Kész volt a projekt a tartósítóipar megújítására, a hús-, a baromfi- és a tejüzemek élelmiszerbiztonsági korszerűsítésére, az agrárkörnyezet-védelem fejlesztésére, az agrárinformatika fejlesztésére. Rendelkezésre álltak a beruházási projektek (állattartó telepek korszerűsítése, a

9 9 mezőgazdaság további gépesítése). De más fejlesztési irányokra is voltak projektek, így a regionális felzárkóztatásra, a település-rehabilitációra (lakásfelújítások, ipari és mezőgazdasági telepek, üzemek rehabilitációja), a lakossági alapellátást szolgáló közintézmények korszerűsítésére, a helyi értékvédelem alá tartozó építmények rehabilitációjára, fenntartására. A Klubrádióban, a Gripenekhez kapcsolódva, majd az agrárminiszternél 2007 közepén a Klubrádióban is szóba hoztam a ki tudja mire fordított 192 milliárd forintot és a projektek kérdését, ami kétszer annyi, mint a Gripeneknél feltételezett anyagi hátrány. (Persze csak a beszerzésnél, a korszerűbb változatra való módosítás újabb százas.) Szereplésem apropóját azt adta, hogy a műsorban azt akarták megbeszélni: lehet-e hinni Szabadi Bélának? Betelefonáltam és elértem, hogy bekapcsoltak. A műsorvezető a projekteket lesöpörte, így: Biztosan vannak jobb elgondolások, arra fordították a pénzt ben kérdeztem rá Gráf József miniszternél: Mi lett a 192 milliárd forinttal? Azt válaszolta, hogy nem tudja. Lehet, hogy így van, akkor ugyanis Németh Imre volt az agrárminiszter. Háromnegyed éve megjelent könyvemben, a Kényszerpályák, tévutak Az új nomenklatúrában is érintem a témát, ahogy korábbi köteteimben is (A HÁLÓ, Bilincs és póráz). A 2010-ben hatalomra került kormány A 2010-ben hatalomra került kormány is úgy nyilatkozik, legalábbis ez vehető ki a kijelentésekből, hogy hosszú távú megoldásra van szükség, miközben a jelek szerint talán rövidtávú kezelésre lehet számítani. Szó van ötmilliárdos összegről, meg ezenkívül 12 milliárdról, ami így együtt a komplex rendezést tenné lehetővé. A csatornák kikotrásáról és a víz útjában álló építményekről, köztük autópályákról. Hogy ezzel mi lesz, nem világos. Az sem, hogyan lehetne megoldani a belvízproblémát egy év alatt és összesen 17 milliárdból, ami a tíz évvel ezelőtti számítások szerint 5 évig tartott és legalább 30 milliárd forintba került volna. Mi lenne tehát a távlatos megoldás tartalma: helyreállítás vagy toldozgatás? A megoldáshoz tartozik ugyanakkor a belvízkároknak gyakrabban potenciálisan kitett területek kivonása a mezőgazdasági termelésből: ezek más célú felhasználása (erdők, energiaerdők telepítése, halastavak létesítése): A felkészülés súlyos gondjai látszanak, abból is, hogy bár az idei költségvetési pénzekre vártak (át lehetett volna csoportosítani, ahogy ezt mi is tettük), az illetékes államtitkár a két ünnep között jutott el oda, hogy felmérette (megsaccoltatta?) a költségeket és az erőgépek kapacitását. Most gyűjtik fokozatosan a közmunkásokat, akikből majdan közalkalmazottak és apparátus lesznek. Az is érzékelhető, hogy a kárenyhítésben is visszalépés történt az első Orbánkormányhoz képest: akadozik, vagy el sem indult és a tíz évvel ezelőttihez hasonló segítségre biztosan sem számíthatnak a bajba jutottak. Ebben sem hasznosulnak a tíz évvel ezelőtti tapasztalatok, ahogy abban sem, hogyan lehetne elérni, hogy a termelést sújtó károk minimalizálódjanak. A statisztikai adatok megbízhatóságát kétségek övezik, azért is, mert azokat gyakran korrigálják, akár évekkel később is és visszamenőleg. Az azonban a statisztikai változtatások ellenére is látszik, hogy 1999-ben és 2000-ben, a legsúlyosabb belvízhelyzet stb. éveiben a termelés azokhoz képest igen kedvezően alakult ben még minimális volumennövekedés volt a mezőgazdasági termelésben, 2000-ben pedig a KSH szerint előbb 4, aztán 8 százalékos visszaesés következett be. Ez utóbbi is meglehetősen

10 10 kedvező a rendkívül előnytelen természeti hatások miatt. Hát még, ha hozzászámítjuk a kedvezőtlen külső gazdasági környezetet (dél-kelet ázsiai és orosz pénzügyi válság). Nem valószínű, hogy most ennyivel megúsznánk. Lenin mondása: egy lépést előre, két lépést hátra, nagyon illik a belvízprobléma kezelésére. A probléma gyökere Az ország sík vidékén, ami a jelenlegi terület több mint fele ( km2) ben nemzetközi összehasonlításban is unikális gondokat okozott a belvíz. A negyvenes években öntött el utoljára félmillió ha-t a belvíz, a levezető csatornarendszerek kiépítése után ez 50 ezer 100 ezer ha-ra korlátozódott (a csapadékviszonyoktól függően). A megugrásnak több oka van: a felbomlott nagyüzemek területén húzódó belvízlevezető csatornák egy részének beszántása, a rekonstrukció és a karbantartás általános elmaradása (vagyis a vízszállító képesség radikális csökkenése) és a megelőzés hiánya. Elmaradt a belvízlevezetés stratégiájának átgondolása, a területhasználat változtatásának felismerése. Mindezt az árvízvédelemmel, az öntözéssel és a természetvédelemmel összefüggésben célszerű elvégezni ban az agrártárca jelentősen kibővült feladatkörrel folytatta munkáját: ide került a mezőgazdaságon, az erdőgazdaságon, a vadgazdálkodáson és halászaton, a közösségi agrármarketingen kívül a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, az építésügy, az állami tartalékolás, továbbá a mezőgazdasági célú vízhasznosítás és vízkárelhárítás. A széles profil lehetőséget adott az összetartozó, de korábban külön kezelt kérdések összehangolására. Ennek alapján már az előbb említett akadémiai anyagot megelőzően a tárcához került vízügyi munkatársak javaslatot tettek a belvízhez kapcsolódó ügyek komplex megoldására, ami része lett a tárca programjának. Az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés stratégiáját a tárca vezetése már 1998 októberében az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága elé terjesztette, amit a szakmai szervezetekkel és az érdekvédelmi szervezetekkel is egyeztetett. A stratégia a belvízlevezető árokrendszer rendbetétele mellett nagy jelentőséget tulajdonított a belvizes területek kivonásának a mezőgazdasági termelésből. Ott ugyanis, ahol a belvíz megjelenésének nagyobb valószínűsége van célszerű mással foglalkozni. (Ld. előző rész.) A kormány a stratégiát februári ülésén megtárgyalta és elfogadta. A folyamatos és költséges kárenyhítő intézkedésekről, a termelési veszteségek minimalizálásáról már volt szó. A projektekről is, aminek kidolgozását szabta a pénzügyminiszter a miniszterelnökre hivatkozva az esetleges többletpénzek feltételéül. (A PM az előző évi költségvetés elégtelen összegéhez képest mindössze 15 milliárd forinttal több pénzt ajánlott meg.) A cikk összefoglalója alá belinkelem azokat az anyagokat, köztük egy jegyzőkönyvet, ami a projektekről és megvitatásukról szól. A miniszterelnök a közvélemény számára is megemlékezett a projektekről november 22-i rádióinterjújában és a megítélt összegről is. Erre akkor került sor, amikor a Kisgazdapárt elnökének és magának a Kisgazdapártnak a megítéléséről kérdezték: Orbán Viktor nyilatkozata Ám érdekes, hogy az agrártárca megítélését én egészen másképp látom, mint a Kisgazdapárt közkedveltségi adatainak alakulását. ( ) Az, hogy ilyen nehéz helyzetben, amikor az ország tekintélye része, több mint 400 ezer ha-nál nagyobb terület állt víz alatt, 2 Ld. pl. A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Szerkesztette: Somlyódi László. MTA Vízgazdálkodási Tudományos Kutatócsoportja. Budapest, 2000.

11 11 amikor a pénzek jelentős részét elvitték az előző kormány által elhanyagolt megerősítésének és továbbépítésének kiadásai, amikor nehéz örökséggel kellett megküzdenünk a vízrendszer szabályozásának ügyében, és ez mind-mind vitte a pénzt, termőföldet, teljesítményt emésztett, nos, ilyen időszakban a békét fenntartani nem lehet egyszerű dolog! Nem becsülöm le tehát a mezőgazdasági miniszter, Torgyán miniszter úr munkáját. Úgy érzem, biztos kézzel tartja kezében az agráriumot. Az elgondolásokat végre tudja hajtani, a következő kétéves költségvetésben pedig egy példátlanul széles és elmélyült agrártámogatási rendszert dolgoztatott ki. Két év alatt mintegy 180 milliárd forinttal több jut (A miniszterelnök nem számította ide azt a 15 milliárdot, amit számításaim alapján a PM eleve kegyesen megajánlott. Sz. B.) az agrárgazdaságba, mint jutott a megelőző évek során. Nagy fejlesztéseket lehet végrehajtani a vidék társadalmában, elkészültek a konkrét tervek az öntözéstől, a vízlevezető rendszerek újjáépítésén át a földalap létrehozásáig. Tehát az értelmesebb birtokszerkezet kialakításáig. Miniszterelnökként én csak azt látom, hogy az agrártárca a nehéz körülmények ellenére is az elvárható szinten képes teljesíteni a munkáját. Remélem, hogy ennek az eredményei a következő évben látszani fognak december közepén tárgyalta a parlament az agrárjelentést, ahol a kormány és a Fidesz-frakció támogatása töretlen volt. Orbán Viktor a költségvetés elfogadása után, december 18-án úgy nyilatkozott, hogy az FVM vezetésében nem lesz személyi változás, mert erre nincs ok. Egy hónap múlva a miniszter és helyettese már nem volt a helyén ben a mezőgazdasági termelés volumene a KSH akkori és még néhány évig érvényes adatai szerint páratlan módon, 23,4 százalékkal nőtt. Aztán ezt is valamiért visszakorrigálták, de még mindig szép növekedést ismernek el, ha nem is 23,4 százalékot, hanem csak 16,5 százalékot. A projektekre nevesített pénzt másra költötték. Ellenem olyan ügyekben is, amelyeket Torgyán egyezetett a miniszterelnökkel, sőt bírta egyetértését eljárást indítottak. A belvíz ma még nagyobb probléma és ráadásul a megoldás esélye nélkül, mint volt azokban az elképesztően nehéz években. Budapest, január 23. Dr. Szabadi Béla

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása

Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása fagykár 16% egyéb elemi kár 3% vízkár 18% aszálykár 42% jégkár 21% Növénybiztosítások kárhányadainak évenkénti alakulása a kárnemek szerint 2004-2008. időszakában

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében. 2015. május 16. Túrkeve

A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében. 2015. május 16. Túrkeve A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében 2015. május 16. Túrkeve A magyar faipar jövőjének meghatározója a magyar erdő Megfelelő minőségű alapanyag biztosítása a magyar erdőkből

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. március 12. Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia, Szentkirály A Program előzményei,

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22. BESZÉDES SZÁMOK. Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben