MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/973-1/2013/I. Üi.: Szűcs Szabolcs Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Melléklet: Mellékletek Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése alapján Makó város környezeti állapotának alakulásáról a Képviselő-testület és a lakosság részére a következő tájékoztatást adom: I. Bevezetés - Természeti adottságok: Makó Város Csongrád megye dél-keleti részén, a Maros jobb partján terül el. A felszínt formáló folyamatokra a feltöltődés jellemző, amit a környező folyók (ideértve a Tiszát, a Körösöket és a Marost) végeztek az évmilliók során. Az átlagos tengerszint feletti magassága alig haladja meg a 80 métert (81 és 82 méter között változik), ezzel Makó Magyarország egyik legmélyebben fekvő városa. - Éghajlat: Hazánkban kontinentális éghajlati jellemzők mellett a mediterrán klíma érvényesíti hatását. - Hőmérséklet: A város és térségének éghajlata erősen kontinentális. Makó Magyarország egyik legmelegebb éghajlatú területén fekszik, ezért nyarai forrók és szárazak. - Csapadék: Makó és térsége a legszárazabb területek közé tartozik, az éves csapadékmennyiség mm között mozog. A város évi csapadék átlaga 100 év mérései alapján 585 mm. - Szél: A térségben uralkodó szélirány az észak-nyugati, de az ellenkező irányú déli, dél-keleti szelek aránya is jelentős. A terjedés lehetősége a domborzati viszonyok (síkvidék) miatt az átlagosnál nagyobb mértékű. (1.sz. melléklet) II. Környezeti állapot II.1. Felszíni vizek Az ország más területéről, illetve közvetlenül az országhatáron kívülről ide érkező felszíni vizek jelentős szennyezőanyag terheléssel rendelkeznek. A Maros vize a biológiai elemeket befolyásoló fizikai és kémiai paraméterek szempontjából 2009-ben gyenge, 2010-ben közepes, 2011-ben pedig jó állapotú. A Maros kémiai állapota a felügyelőség által elvégzett vizsgálatok alapján 2009-ben nem megfelelő, míg 2010-ben és 2011-ben jó minősítést kapott. Internetes felmérések szerint 2012-ben is hasonló szintet tart, minta az előző években, kiemelten igaz ez a téli időszakra. Az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri az élővizek, csatornák és holtágak vízminőségét. Az észlelésekre országos törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű mérőpontokon HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 kerül sor, különböző rendszerességgel. II.2. Felszín alatti vizek Makó város vízellátása a marosi hordalékkúptól független méter mélységű rétegekből történik. A térség felszín alatti vízkészletei mennyiségi és minőségi szempontból védettek, ezért kiemelkedő feladat az ivóvízellátást szolgáló bázisok felmérése és védelme. A talajvízszint általában 2-4 méter mélységben van, de lakott területen a szennyvízszikkasztás hatására ez lényegesen magasabb (1,1-2,5 méter). Makó város vonatkozásában a vízellátást 12 db mélyfúrású kút biztosítja. A kivitelezésig a HM közreműködésével, a Víziközmű Kft. szakmai segítsége mellett Makón és Makó-Rákoson ivóvízjavító szűrő konténerek által oldják meg a megfelelő ivóvízzel történő ellátást. A műszaki beállítások folyamatban vannak, az eredmények biztatóak. Átmeneti időszakban szintén a HM által átmeneti, úgynevezett zacskós víz osztása történt a lakosság részére, ami 2013-ban meghaladta a 41 m3 mennyisége. A Makó és Térsége Szennyvíz projekt megvalósulásának eredményeként jelentősen csökkeni fog a felszín alatti vízbázis terhelése. Makó területe rendkívül gazdag termálkincsben, jelenleg területén 6 db termálkút üzemel. A fejlesztéssel a meglévő Kelemen László utcai termálkút teljes mértékben megújult, továbbá folyamatban van kettő darab visszasajtoló kút lemélyítése, valamint a volt hőközpontokban a termálenergia fogadására alkalmas gépészet kerül kialakítása. A projekt megvalósítása II. negyedévében kezdődött meg, a tervek szerint ez év végére befejeződik. A városban kiépítésre került a Kelemen László utcai termálkút és a megépült fürdő, mint utolsó fogyasztó közti előremenő termálvezeték. A Kelemen László utcai termelőkút vízhozama 70 m 3 /óra, hőmérséklete 90 C. A visszamenő ág kiépítése megtörtént a visszasajtoló kutak helyéig, mely rendszer ún. kaszkád kialakítású, ami hőcserélők egymás utáni sorba kapcsolását jelenti. Az egyik, a Kelemen László utca Harmat utca sarkán építendő visszasajtoló kút építése befejeződött, jelenleg a terület rekultivációja folyik.. A Hunyadi utcai fűtőmű belső gépészeti munkálatai befejeződtek, a Deák Ferenc utcai elosztó központ gépészeti átalakítása jelenleg is tart. A rendszer teszt-üzemmódban működik, a teljes üzemmód a visszasajtoló kutak elkészülte után lesz biztosított. Mezőgazdasági eredetű, pontszerű szennyező források az állattartó telepek, amelyek közvetlenül hatnak a felszíni víztestekre, illetve közvetett módon a felszín alatti vízkészletre. A tevékenység során szennyezők (főként nitrogénformák) nagy mennyiségben juthatnak a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vizekbe. A település közigazgatási területén elsősorban szarvasmarha- és sertés-tartás történik. E tevékenységeket az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az önálló és a rendszeresen beküldött mintavételi eredmények elemzései során követi nyomon. II.3. Levegőminőség Emisszió (kibocsátás): A városban a légszennyezés területén nagy ipari kibocsátókkal nem kell számolni. Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtott Légszennyezés Mértéke éves adatszolgáltatások alapján a szereplő cégeknél között egy esetben történt határérték feletti kibocsátás, a 2011-es évben. Imisszió (szennyezési állapot): Csongrád megye levegőjének minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirányok) a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakossági tüzelés egyaránt befolyásolja. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a RIV mérőhálózatban Makón, a Széchenyi tér 6. szám alatt nitrogén-dioxid (NO2) mérést végez. A és évek között mért adatok alapján a NO 2 éves átlagkoncentrációja a mérőállomáson egyik vizsgált évben sem haladta meg az éves határértéket, azonban 24 órás határérték túllépés a vizsgált 7 évből 4 év esetében tapasztalható. II.4. Termőföld Makó környékének talajait a Maros folyó által létrehozott öntésföldek, réti öntés, illetve réti talajok jellemzik. A folyótól távolabb jó minőségű csernozjom talajok találhatóak. A Maros jelenlegi hordaléka iszap, illetve iszapos homok, az ezen képződött nyers öntéstalajok jó vízgazdálkodásúak, szénsavas meszet tartalmaznak, jó termékenységűek. Meg kell említeni a Dél-alföld számos nagyobb településére jellemző, ún. szennyezés-lencsét, mely egyrészt az intenzív mezőgazdasági termelés növényvédőszer-felhasználásának, másrészt a városiasodás kísérőjelenségeként jelentkező koncentrált kommunális-szennyezés hatására városunk alatt is kialakult. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 Makó város közigazgatási területén az őszi búza és a kukorica a két leggyakrabban előforduló termesztett növény. A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának tájékoztatása alapján, a 2007, és a évet vizsgálva a Makón termesztett növényfajok mindegyike mennyiségi növekedést mutat, mely növekedés különösen az őszi búzánál és a napraforgónál jelentős mértékű. A 2013-as évben az aszály hatása megmutatkozott, mind a kukorica, mind a búza esetében. A kukorica egy hektárra vetített mennyisége a nyár első időszakában történő kalkulációkhoz képest jobb eredményt mutatott, de a megközelítőleg 6 t/ha mennyiség elmarad a jellemző éves átlagtól. II.5. Zaj-és rezgésterhelés Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző látja el. Az M43 sz. autópálya átadása a forgalomnak sokat javított a város helyzetén zaj és rezgésterhelés szempontjából. A település leglényegesebb szennyező forrása a 43. sz. főút által lebonyolított intenzív kamionforgalom volt. Az elmúlt években több intézkedés történt a főút makói átkelési szakaszának sebességkorlátozására (körforgalmak kiépítése, 40 km/h éjszakai sebességkorlátozás bevezetése, sebességmérők kihelyezése). A főút mentén rendszeres rendőrségi ellenőrzés történik a gyorshajtók kiszűrése érdekében. A település területén az ipari zajkibocsátás nem jellemző. II.6. Pollenterhelés Az ország más területeihez hasonlóan súlyos egészségügyi problémát okoznak az allergén pollenek. Az ÁNTSZ mérései közül a parlagfű (Ambrosia) mennyisége minden nyár végén magasan 100 db/m 3 felett van, ez a légköri összes pollenmennyiség 90%-át teszi ki. (A pollenek jelenlétéről szóló tájékoztatót az 2. számú melléklet tartalmazza.) A kivágott fák visszatelepítése során fontos szempont a nem irritatív növények felhasználása. III. Természeti értékek, védett területek A természetvédelem olyan célirányos, szervezett társadalmi tevékenység, amely természetes vagy természet közeli rendszerek meghatározott állapotának és működésének megőrzésére irányul; megóvást, védelmet és helyreállítást is magába foglal (Tardy, 1994). A környezetvédelem és a természetvédelem fogalmai között tehát az a lényeges különbség, hogy még a környezetvédelem a már meglévő szennyezéseket akarja megállítani az okozott károkat, változásokat helyreállítani, addig a természetvédelem óvja a még szennyezetlen értékeket is. III.1. Makó védett és városi zöldterületei Makó város a Maros 49 km-es magyarországi szakaszának ha-os völgyében fekszik. Ez különleges adottság és kiemelt védelmet igényel. A területen illetékes természetvédelmi hatóság a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság. Makó város közigazgatási területén található országos jelentőségű védett természeti területek a Csanádi Puszták, illetve a Maros-ártér elnevezésű területi egységeihez tartoznak (terület Makón összesen 1540 ha). A Natura 2000 hálózatba tartozó területek a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi területhez (területe Makón: 3065 ha), a Vásárhelyi és Csanádi gyepek (területe Makón: 2565 ha), a Száraz-ér (területe Makón: 490 ha), és a Maros (területe Makón: 1085 ha) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területekhez tartoznak. A Környezetvédelmi Miniszter 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatójában a védett szikes tavak jegyzékében foglaltak alapján a makói 655,6 ha kiterjedésű terület Déli Szikesek Természetvédelmi Terület elnevezéssel került természetvédelmi oltalom alá. Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet tartalmazza a város kiemelten védendő összefüggő zöldterületeinek felsorolását, valamint a helyi jelentőségű védett természeti értékek (védett fák) listáját. A fakivágási kérelmek elfogadás, de a visszatelepítési tervek összeállítása is elbírálási szempontból a városi főkertész szakmai javaslata alapján is történik. A közterületen lévő fák védelme érdekében a fakivágás engedélyhez kötött tevékenység, melynek kiadása jegyzői hatáskör. Az Önkormányzathoz október 31-ig beérkező 12 db fakivágási engedély iránti kérelemhez képest, 2013-ban ez a szám meghaladta a 110-et. Elsősorban a szennyvíz és kerékpár építési beruházás miatti fakivágásokat a kivitelezők átmérőhöz arányítva fogják pótolni. Így közel 4-szeres szorzóval kerülnek telepítésre a földlabdás, többszörösen minősített díszfák. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 IV. Infrastruktúra IV.1. Ivóvíz ellátás A városi ivóvízvezeték hálózatát 166,5 km fő- és gerincvezeték, továbbá 66,7 km bekötővezeték alkotja. Makón a december 31-ei állapotnak megfelelően meglévő vízbekötések száma db, tömbökre vonatkoztatva es év és szeptember 30 között az új vízbekötések száma nem érte el a 10 db-ot. Makó város vízfogyasztása 2011-ben m3, augusztus 31-ig m3. A 2013-as évben hasonló érték mutatkozik, melyhez a kiosztott átmeneti vízellátáshoz kapcsolódó mintegy 41 m3 zacskós ivóvíz is kapcsolódik években a 210/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékek alapján a város vízellátását biztosító 12 db mélyfúrású kút vizéről, a városi ivóvízről elmondható, hogy ammónium és arzén értékei határérték felettiek. A vízkeménység (CaO mg/l) értéke Makón alacsony, a víz lágynak mondható. A víztisztító ASR konténer projekt megvalósítása érdekében a kivitelezésre, a mérnöki tevékenységre és a projektmenedzseri tevékenységre közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani a vállalkozókat. Jelenleg folyik a próbaüzem Makó és Makó-Rákos körzetben is. A makói egység október 11. óta vízjogi engedéllyel is rendelkezik, a Makó-Rákos egység engedélyezése folyamatban van, vélhetően az idén megkapja ezt a dokumentumot. Lehetőség van az üzemeltetés szempontjából havi 77 ezer Ft támogatás lehívására egységenként, valamint az ÁNTSZ jóvoltából ingyenes vízvizsgálatokra a folyamatos jó vízminőség végett. Természetesen a lehetőségekhez mérten a januári tervezett üzemig élni fog ezzel Önkormányzatunk. IV.2. Szennyvízkezelés Makón a december 31-i állapotnak megfelelően a meglévő csatornabekötések száma 827 db, tömbökre vonatkoztatva január 1. és szeptember 30. között az új csatornabekötések száma 73 db volt. A működő szennyvízcsatorna hálózat hossza 48,5 km, a szennyvízcsatornák átlagos életkora 25 év. A évben épített új csatornák, és az új szennyvíztisztító minősége a magyar átlagot meghaladja. Az 1960-as években üzembe helyezett szennyvízcsatornák felújítása mára szükségessé vált, amely a decemberében megkezdődött szennyvízcsatorna rekonstrukció projekt révén év elején befejeződött as év végéig közel 500 rákötés várható a szennyvízhálózatra, még ig az érintett városrészekben teljes rákötés szükséges, ugyanis ellenkező esetben talajterhelési díj fizetési kötelezettség lép érvénybe (kivételes esetekben lehet ettől csak eltekinteni). A keletkező szennyvíz mennyisége, ami elvezetésre és tisztításra került: évben m3, szeptember 30-ig m3. A 2013-as évben, elsősorban a folyó beruházások végett is ez a szám mintegy 2300 m3 szippantott és elszállított szennyvízzel is emelkedett. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása 2005-ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát az Európai Bizottság év végén hagyta jóvá. Meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója Makó város szennyvízcsatorna-hálózat részleges rekonstrukciójának megvalósítására a Társulás a Bonex Kft.-vel a szerződést november 29-én kötötte meg. Vállalkozó a hálózati munkák egészét az átépítéses és a béleléses csatornarekonstrukció és az ezzel érintett szakaszokhoz tartozó házi bekötések felújítása kivitelezési és minősítési munkáit, valamint a Maros folyó töltését keresztező szennyvíz-nyomóvezeték kivitelezését elkészítette és folyik az átemelők rekonstrukciója is. Jelenleg a rekonstrukciós munkálatok 100%-os készültségi foknak megfelelően készültek el, kisebb garanciális, kiegészítő munkákkal még. Makó Város szennyvízcsatornázása a kapcsolódó Apátfalva, Magyarcsanád településekkel együtt Makó város szennyvíz-csatornázása a kapcsolódó Apátfalva és Magyarcsanád településekkel együtt tárgyú eljárás tekintetében az egyetlen érvényes ajánlat került nyertesként kihirdetésre melyet a Makó OEK Konzorcium (OMS, a Közgép és az Euroaszfalt elnevezésű cégek konzorciuma) nyújtott be. A szerződés október 17-én aláírásra került, a munkát megkezdte a Konzorcium. A munkálatok jelenleg is folynak, több városrészben elindult a 6 havi próbaüzem. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése Az elvégzendő munka rövid meghatározása: az üzemelő makói szennyvíztisztító telep teljes korszerűsítése m3/d hidraulikai kapacitás és LE (tápanyag-eltávolítással) biológiai terhelés figyelembevételével, a keletkező szennyvíziszapok szolár szárítással történő, mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő kezelésével, a szükséges tervezési-építési munkák elvégzése, 12 hónap próbaüzemmel és 48 hónapos jótállással. Az ajánlattevők körül a legalacsonyabb összegű ajánlatot STRABAG-MML Kft. tette, így a Társulási Tanács döntése alapján ezzel az ajánlattevővel került sor a szerződés megkötésére. A munkavégzés április hónapban megkezdődött. IV.3. Csapadékvíz elvezetés A város ár és belvíz veszélyeztetettség alapján közepesen veszélyes kategóriába tartozik. A városban továbbra is élő problémaként jelentkezik, hogy a lakosság néhány százaléka a csapadékvíz-elvezető csatornákba vezeti az ingatlanjaikban keletkező szennyvizek egy részét. A közterület-felügyelők hivatalból, és bejelentésre is eljárnak, ellenőriznek, figyelmeztetnek, majd szükség esetén eljárást indítanak. A as években az Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatások révén 15 km csatorna felújítására kerülhetett sor, mely a teljes hálózat 8,3 %-a (2007-ben 9,668 km, 2008-ban 5,292 km Összesen: 14,96 km) ben szintén az Önkormányzati Minisztériumtól nyert forrásból 15,2 km csapadékvízelvezető csatorna rekonstrukciója valósult meg ben a városközpont felújítása keretében közel 1,5 km csapadékvíz-elvezető csatorna részleges, és további 300 m csatorna szakasz teljes felújítása történt meg. A városban évben a közmunkás munkavégzés keretében 540 fm csatornaszakasz felújítására került sor as évben ez az arány folytatódott, sőt a közmunkaprogram keretében beszerzett elem gyártó eszközzel, a csatornák betonelemes bélelés is folyamatosan történik. A jelenlegi közmunkaprogram záró időpontja 2014 április hónap. IV.4. Közlekedési hálózat A város belterületén önkormányzati kezelésben lévő utak hossza 124,5 km. Az Ipari Park 1000 fm hosszúságú útjához 2010-ben 700 fm, 2012-ben pedig további 900 fm épült meg évben önkormányzatunk elkészítette a Bethlen, Luther, Berzsenyi, Kmetty, Bem, Sarkantyú utcák aszfaltburkolatát, növelve ezzel a városi burkolt úthálózatot év második felében az Önkormányzat a Hunyadi és Szép utca (Almási-Kálvária közötti szakasz) felújítását elvégezte, összesen 1050 fm hosszúságban megtörtént. Több városrészben is jelenleg is folyik a teljes újraaszfaltozás (Gerizdes városrész). A burkolt utak karbantartása (kátyúzás, útburkolati jelfestés) évben is elkészült, azonban tekintettel az utak állapotára azok folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek ban a közmunkaprogram ebben a feladatkörben is érintett. A külterületi kerékpárút hálózat hossza az M43-as mentén, Makó-Apátfalva közötti kerékpárút építéssel fm-rel növekszik, mely építés várhatóan ez év novemberében kezdődik évben az Önkormányzat 2,35 km hosszúságú szakaszon kívánt a kerékpárosoknak új közlekedési útvonalakat megvalósítani, illetve 2,74 km hosszan meglévőket felújítani. Ez a szám teljesült, sőt még a Makó-Apátfalva kerékpárút beruházásból a városi szakaszhoz mint egy 1,5 km-es kerékpárút szakasz is csatlakozott. Jelenleg a város kerékpárútjai így meghaladják a 20 km-es hosszúságot. Makón 275 km kiépített járdafelület található, melynek 23 %-a (63 km), a több éve tartó ütemezett fejlesztéseknek köszönhetően évben a város belterületén 6 km, évben 380 fm járda felújítása, míg évben több mint 2 km járda felújítása, építése történt meg. A 2013-as évben a megsüllyedt, deformálódott járdalapos felületek helyreállításánál szintén tudott segíteni a közmunka és startmunka program. IV.5. Hulladékkezelés Makói Regionális Hulladéklerakó Telep: a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep május 31. napján bezárásra került. A Regionális lerakót Makó Város Önkormányzata július 30. napján vette át a Bio-Pannónia Kft. kezeléséből. A komposztáló telep.a.s.a. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft-nek történő átadása szeptemberében történt meg. A bezárt hulladéklerakó telep összes területe 4 ha, mely megosztásra került. A telepen lévő hulladék mennyisége kb m 2 (1999. szept május). A hulladék jelentős hányada, megközelítőleg 2/3-a kommunális eredetű, valamint 1/3-a építési törmelék és föld. A depót évi t hulladék beszállítására HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 tervezték, ezt a működés megkezdése óta folyamatosan meghaladta a tényleges beszállítás. Rekultiváció: A DAREH Társulás a KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel (Makói Régi és Regionális hulladéklerakó rekultiválása). A Regionális lerakó a II. ütemben szerepel év elején az első fordulós projekt zárása megtörtént. Makón, a rekultiválandó terület nagysága m 2. A város külterületén található régi szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítására szintén pályázat benyújtására került sor a DAREH tagjaként. A Régi lerakó a KEOP számú pályázat I. ütemében szerepel. A rekultiválandó terület nagysága m 2. A második fordulós pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a hiánypótlási felhívásoknak a Társulás eleget tett, az értékelés lezárult, a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek. Az I. ütem esetében április 27. napján, míg a II. ütem esetében október 19-én aláírásra került a Támogatási Szerződés. Az A.S.A. Kft. az Önkormányzatunkkal kötött szerződést felmondta (több Önkormányzathoz hasonlóan) szeptember 30-ig, majd azt követően 2015-ig a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.-vel kötött szerződést a hulladékkezelésre. A lakossági szilárd hulladék a felgyői telepen kerül elhelyezésre, hasznosításra. Jelenleg a vízjogi engedély átírása az új üzemeltetőre folyamatban van, mely tartalmazza a zöld hulladék kezelést is, komposztáló felület kialakítását. V. Környezetvédelmi Program, Hulladékgazdálkodási Terv A Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv legutóbbi felülvizsgálata évben történt meg. A következő, közötti időszakra vonatkozó Program és Terv elkészült. A Környezetvédelmi Program 2011-ben elfogadásra került, míg a Terv novemberben került a Képviselő-testület elé. Makót és a Kistérséget együttesen kezelő Terv és Program egységes megoldásokat, feladatokat dolgozott ki a közép és rövidtávú környezetvédelmi célkitűzések meghatározására. VI. Összefoglalás A környezet állapotának javítása szempontjából lényeges fejlesztések, beruházások évben is folytatódtak. A szennyvíz- és ivóvíz beruházások, a benyújtott pályázatok, az autópálya építése, valamint az alternatív termál energia felhasználás kiépítése mind környezetünk védelmét, állapotának optimalizálását szolgálják. A tisztítótelep jövőbeni kapacitás bővítése, valamint Makó és a környező települések (Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Földeák és Maroslele) csatornázása, a hulladéklerakók rekultiválása mind hozzájárulnak a térség környezeti állapotának javulásához. Önkormányzatunk célja továbbra is a környezet megóvása, az esetlegesen okozott károk helyreállítása, Makó város egészséges, környezettudatos, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó életének megtartása, fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a tájékoztató elfogadását. Makó, november 21. Dr. Bánfi Margit jegyző HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 Mellékletek 1. számú melléklet Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján) Péczeli György az ariditási index (Az ariditás a csapadék mennyiségének, és az elpárolgásnak az aránya, minél magasabb, annál több a párolgás) és a vegetációs időszak figyelembevételével 16 éghajlati körzetet különített el, melyekből hazánk területén 12 figyelhető meg. E felosztás alapján elmondható, hogy hazánk legnagyobb részén (az Alföld túlnyomó részén és a Kisalföldön) a mérsékelten meleg - száraz klímatartomány található. A Körös-Maros-köze, valamint a Duna alsó szakaszának térsége a meleg - száraz tartományba esik. A napsütéses órák száma 2012-ben

8 Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az időszakban évi középhőmérséklet (részeredmény), ( C) Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25 C) az es időszakban, rácsponti trendbecslés alapján

9 A 30 C fölötti hőmérsékletű napok száma 2013-ban A nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása az időszakban rácsponti trendbecslés alapján A évi csapadékösszeg (részállapot)

10 2. számú melléklet A pollenek jelenlétéről szóló tájékoztató az ÁNTSZ Aerobiolóbiai Hálózatának adatai alapján: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata óta üzemeltet pollencsapdát Szegeden, az ÁNTSZ Dél- Alföldi Regionális Intézetének Csongrád megyei épületének tetején, melynek monitorozási területe 50 km sugarú területet fed le , és évben a parlagfű pollenkoncentrációjának értéke az országos értékeket a szezon nagy részében felülmúlta, 2011-ben és 2012-ben, 2013-ban azonban alacsonyabb volt a korábbi évek mért értékeinél augusztus végén ( ) volt pár nap az országos átlagnál magasabb terheléssel, 2007-ben szeptember közepén szintén egy hasonló időszak ( ) volt, míg 2009-ben az országos átlaggal megegyező értékeket mértek ben a parlagfű augusztus végén, a többi allergén növény légköri pollenkoncentrációja áprilismájusban mutatta a legmagasabb értékeket (pázsitfűfélék, ernyősvirágzatúak, üröm-félék). Szegeden a évben hosszú ideig tartó csapdahiba (május 2-tól július 3-ig (9 hét) és július 13-tól 20-ig (8 nap) miatt a pollenszezon nagy részéről nincs adatsor. A nyári gyomok köztük a parlagfű és az üröm virágzását nem, vagy csak kevéssé érintette a kiesés. A parlagfű összpollenszáma és a mért legmagasabb napi maximum értéke a évben alacsonyabb volt a 2010-ben mértnél és a évi országos átlagértékeknél is. Az erős tüneteket kiváltó, nagyon magas terhelésű napok aránya 2011-ben kisebb volt, mint 2010-ben, 2012-ben, 2013-ban a parlagfű pollenjének tüneteket okozó koncentrációja egészen október elejéig mérhető volt ban, 2012-höz hasonlóan a pollenszezon március elején indult a mogyoró (Corylus) és az éger (Alnus) virágzásával. A nyár (Populus) és a platán (Platanus) pollenszórása jelentette a legnagyobb terhelést az idei tavaszi szezonban. A gombaspórák (Alternaria és Cladosporium) esetén és között magasabb, között pedig az országos átlagnál alacsonyabb értékeket mértek a májustól október közepéig tartó időszakban. Az Alternaria koncentrációja a már korábbi évek szerint is október elején, míg a Cladosporium június közepén érte el a legmagasabb értéket.

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/897-1/2014/I. Üi.: Siket Tibor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013)

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készítette: Baloghné Berezvai Csilla környezetvédelmi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Paks Város. Környezeti állapotértékelése 2014.

Paks Város. Környezeti állapotértékelése 2014. Paks Város Környezeti állapotértékelése 2014. Jogszabályi környezet, előzmények Paks város a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja előírásnak

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 1 A levegőt sem adják ingyen, mert a lélegzetvétellel egy csomó korom

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette : Bartus Tibor környezetvédelmi szakértő 2014 július 1 Tartalomjegyzék...1 1 BEVEZETÉS...4 2. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS VÉDELME...5 2.1

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 02/86-32/2010 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció

Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció MUNKAANYAG 2012. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 4 1.1. A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.. (3) bekezdése előírásai értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173 Tel.: 36 (06-37) 510-300, Telefax: 36 (06-37) 500-160/418 Web:

Részletesebben