HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE. a évi tervek bemutatásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE. a 2011. évi tervek bemutatásáról"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE A évi parlagfű-mentesítés értékeléséről, a évi tervek bemutatásáról április 1

2 A parlagfű elleni védekezés kiemelt hatósági feladatként 2005-ben került meghatározásra. Ekkor módosult a növényvédelmi törvény, bevezetve a statáriális eljárásrendet: előzetes felszólítás nélküli helyszíni szemle, közérdekű védekezés elrendelése és bírság kiszabása, majd a közérdekű védekezés elrendelésével felmerült összes költség megtéríttetése a mulasztóval. Ezen eljárásrend hatályba léptetése óta eltelt 6 év, a 6 szezon után (a teljesség igénye nélkül) az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 1. A legalapvetőbb eredmény: a pollenhelyzet sajnos nem javult. A parlagfűvel fertőzött területek nagysága nem csökkent. A hatósági intézkedések az összes pollenszóró terület (700 ezer ha) 1-2 %-át érintik (10-15 ezer ha) 2. A közérdekű védekezés a ténylegesen fertőzött területek arányában mindössze 0,5-0,6 %. 3. Mindezen eredmények annak ellenére születtek, hogy az érintett hatóságok (földhivatal, növényvédelmi szolgálat) kiemelt feladatként kezelte a parlagfű-mentesítést, gyakran az alapfeladatok ellátásának rovására is! 4. Ezzel együtt nem szabad elfeledkezni azokról a területekről, ahol meggyőződésből vagy a bírságtól való félelem miatt önként elvégezték a mentesítést a földhasználók. Ez a nagyság objektíven nem mérhető, a helyszíni ellenőrzésben részt vevő földhivatali gazdászok és növényvédelmi felügyelők szubjektív megítélése szerint növekvő tendenciát mutat. 5. Általánosan és helytelenül él a köztudatban, hogy az állam vállalta feladatként a parlagfű mentesítést az ország egész területén, holott az alapvető cél a figyelemfelhívás és az önkéntes jogkövetésre ösztönzés! 6. A közérdekű védekezés elrendelése általános ugyanakkor az ügyfelek azonnal elvégzik a mentesítést, mihelyt tudomást szereznek az eljárás megindításáról (ennek közlésére jogszabály kötelez). Évről évre csökken a ténylegesen a hatóság által elvégeztetett közérdekű védekezés, évben ez mindössze a területek 5 %-a volt! 7. A jelenlegi eljárásrend alapján indított eljárások zömében kisebb területekre koncentrálódtak, az átlagos parlagfű-folt mérte 2 ha körüli volt. 8. Az állam semmi segítséget nem adott a termelőknek, kizárólag a szankcióra alapozott. 9. A távérzékeléses technológia jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, az eljárások, mentesített területek nagysága mégsem szaporodott. Ennek oka a helyszíni szemlében keresendő, a gépkocsis bejárás, a folt körbemérése idő- és emberigényes feladat. A közérdekű védekezés elrendelése során ugyanezen problémával találkozunk: hiába mérne be a 2

3 földhivatal sokkal több területet, a közérdekű védekezés lebonyolítására rendelkezésre álló kapacitás nem elégséges a megnövekedett számú eljárás lefolytatására. 10. Célszerűtlennek bizonyult a belterületi védekezéseket elvonni a jegyzők hatásköréből. Ez csak azt eredményezte, hogy a belterület gazdátlanná vált, egyik hatóság sem kezdeményezett felderítést és eljárást belterületen. Magyarországon több mint 3000 település található, ezzel szemben növényvédelmi felügyelő 160 fő. Ekkora kapacitással nem lehet reális elvárás a belterületi parlagfű-mentesítés hatékony végzése. 11. A parlagfűvel leginkább érintett területek: a. Gabona- és repcetarlók b. Napraforgó c. Kukorica Ugyanakkor szakmailag ez a felsorolás nem indokolt. Helyes termesztéstechnológia alkalmazásával a gabonatarlókon nem lehetne parlagfű, a kukorica vegyszeres gyomirtása is megoldott ezen a téren. Mindössze a napraforgó esetében beszélhetünk még okszerű, helyes, sőt célzott termesztéstechnológia alkalmazása során részben megoldatlan kérdésről. 12. A kisüzemek, családi gazdaságok, kistermelők szakmai képzettsége megdöbbentően hiányos. Alapvető fogalmakkal, eljárásokkal, szakmai dolgokkal nincsenek tisztában, emiatt helytelen következtetésekre alapozott gazdálkodást folytatnak, ennek egyik következménye a tarlók parlagfűfertőzöttsége. 13. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok mind a tulajdonosoknak, mind a hatóságnak külön problémát jelentenek. Gyakran a tulajdonosok nem is ismerik egymást, mely körülmények okán nem valósulhat meg normális földhasználat. 14. Jelentős az állami területek parlagfű-fertőzöttsége is (közutakon az útpadka, vasúti sínek mente, önkormányzati területek, állami építkezések területe stb.), mivel az intézményeknek nincs forrásuk a feladatra. Az állam úgy szankcionálja a magánszférát, hogy közben saját maga is vétkes. Összességében megállapítható, hogy a védekezés kikényszerítésében érintett hatóságok a rendelkezésre álló kereteken belül mindent megtettek. Az elért eredményeket nem lehet pontosan megítélni, mert nincs kontroll adatunk arra vonatkozóan, hogy mi lett volna, ha az elmúlt években nem végeztük volna a mentesítést. 3

4 A Vidékfejlesztési Minisztériumban (továbbiakban: VM) szeptember 10-én tartotta alakuló ülését az a munkacsoport, amely a vidékfejlesztési miniszter utasítására áttekinti a jelenlegi helyzetet, és szükség szerint új védekezési eljárásrend kidolgozását kezdi meg. A munkacsoport tagjai: Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Földügyi Főosztály Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály Mezőgazdasági Főosztály Agrárfejlesztési Főosztály Környezetmegőrzési és fejlesztési Főosztály Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes Állandó meghívott a Földmérési és Távérzékelési Intézet A munkacsoport tevékenysége során elemezte a kialakult helyzetet és feltárta azon problémákat, amelyek a mentesítési tevékenység hatékonyságát korlátozzák (felsorolást lásd a bevezetőben). Előterjesztésre és megvitatásra került a parlagfűmentesítési eljárásrend módosítására vonatkozó tervezet. Ezen tervezetet benyújtottuk a VM Vezetői Értekezletére, ahol a leírtak elfogadásra kerültek. A vidékfejlesztési miniszter szintén elfogadta a beterjesztést (mellékelve). A munkacsoport ezen túl elkötelezte magát amellett, hogy az utólagos mentesítési intézkedések helyett, a megelőzésnek kell hangsúlyosabbnak lennie a parlagfűmentesítési stratégiában. A leginkább kiszolgáltatott termelőket tanítani kell, olyan információkat kell átadni részükre, amelyeket a mindennapokban eredményesen hasznosítanak a parlagfű elleni védekezésen túl az egész gazdálkodási tevékenységükben is. A parlagfű azonban nem csak növényvédelmi kérdés, emiatt az egész társadalmat meg kell szólítani. Erre alkalmas lehet a Nemzeti Alaptantervbe beemelni a kérdést, évente legalább egy osztályfőnöki óra erejéig. Fentieken túl rendezvényeken keresztül folyamatosan hangsúlyozni kell a téma fontosságát. A munkacsoporttal felvették a kapcsolatot a Parlagfű Kerekasztal vezetői (Bartos Mónika, Szabó Rebeka). Megállapodtunk, hogy támogatjuk egymás munkáját, a civil szervezet szakértői munkacsoportjai által megfogalmazott javaslatokat eljuttatják a munkacsoportnak, lehetőség szerint bekapcsolódnak a munkacsoport tevékenységébe. A civil szervezetek a közvélemény-formáló feladatok terén jelentős munkát végezhetnek. 4

5 A munkacsoport ülésein kívül az alábbi figyelemfelhívó és informatív tevékenységeket szerveztük meg az elmúlt év folyamán: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi szakemberek részére bemutatót tartott a parlagfű vegyszeres gyomirtási lehetőségeiről összehasonlító kísérletek alapján. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH NTI munkatársai a gyakorlatban alkalmazott gyomirtó szerekkel szembeni ellenállóképesség (rezisztencia) kialakulását vizsgálták a parlagfű-populációkban. Az elért eredmények megerősítése és a felmérés országos kiterjesztése ez évi feladatuk lesz. Alapfokú növényvédelmi tanfolyamokon és továbbképzéseken az oktató növényvédelmi szakemberek külön témaként foglalkoznak a parlagfűvel. Parlagfű-totót tölthettek ki az érdeklődők és kisebb ajándékot kaptak a helyes válaszért, közben a mentesítés céljairól, lehetőségeiről, a lakosság szerepéről adtunk át információt. Ez a tevékenység nagyon sikeres volt, a totó bizonyult a rendezvények legnépszerűbb elemének. A lebonyolításban a VM Növényés Talajvédelmi Osztály, MgSzH NTAI dolgozók, illetve az érintett megyei NTI munkatársai vettek részt. Rendezvények, ahol parlagfű-totóval megjelentünk: o Farmer Expo Debrecen o Főszezon Kiállítás Budapest o Budavári Pálinka- és Kolbászfesztivál o Kolbászfesztivál Békéscsaba A médiában folyamatosan napirenden volt a parlagfű-mentesítés kérdése, elismert szakemberek és a hatóság munkatársai szerepeltek rendszeresen, mindig egy-egy új oldaláról megvilágítva a témát. A 2010-es mentesítési szezon záró rendezvénye az Europa Hotels & Congress Centerben megrendezett konferencia volt. 3 blokkba rendezve 9 előadás hangzott el a parlagfű helyzetről és a védekezési lehetőségekről, pollenhelyzetről és allergiáról, nemzetközi helyzet ismertetéséről, valamint az elmúlt szezon hatósági munkájának értékelése a földhivatal és a növényvédelmi hatóság szemszögéből. Majd bemutatásra került egy új lehetőségként a helikopteres felderítés, amely az első próbák alapján hatékonynak, ezáltal ígéretesnek tűnik. A rendezvénnyel egy időben indítottunk útjára egy kisebb sajtókampányt e témában, számos médiában lehetőséget kapva a parlagfű-kérdés felszínen tartására (MTV, Duna TV, Hír TV, NEO FM, Kossuth Rádió, illetve számos egyéb, nem országos TV, rádió). A rendezvény a legkritikusabb szemlélők szerint is sikeres és példaértékű volt. 5

6 2011. január án a keszthelyi Növényvédelmi Fórum keretében folytatódott az új eljárásrend előkészítése. A záró konferencián felmerült annak igénye, hogy tudományos alapokon és költség-haszon elemzés oldalról is megközelítve hasonlítsuk össze a jelenleg érvényes és a tervezett felderítési módszereket. A Fórumon a gyombiológiai szekció keretén belül került sor ezen kérdés megvitatására, az alábbi intézmények között: o FÖMI távérzékelés o Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő távérzékelés o VM Földügyi Főosztály hagyományos, földi felderítés o VM-MgSzH légi, helikopteres felderítés A felsorolt tevékenységeket jogszabály nem sorolja a növény- és talajvédelmi intézményrendszer feladati közé, ennek ellenére fontosnak éreztük, hogy ne csak a szankcionáló hatóság, hanem a szolgáltató és emberközpontú közigazgatás is megjelenjen a parlagfű elleni küzdelemben ugyanazon államigazgatási szerv képében! A hatósági tevékenység évi teljesítménye számokban: Felvett jegyzőkönyv: 4628 db 8546,28 ha Elrendelt közérdekű védekezés: 5238 db 5450 ha NTI által elvégzett közérdekű védekezés: 359 db 296 ha Növényvédelmi bírság: 211,3 M Ft, ebből befolyt: 81,4 M Ft Közérdekű költsége: 32,1 M Ft, ebből befolyt: 14,4 M Ft A kormányzat és a társadalom azonban több eredményt vár el, mint amit eddig teljesítettünk. A fent leírtak ismeretében és figyelembe vételével a jövőben az alábbi stratégiát javasoljuk megvalósítani: 1) OKTATÁS, KÉPZÉS, TÁJÉKOZTATÁS: A munkacsoport tagjai egybehangzóan egyetértettek abban, hogy a megelőzés szempontjából a legfontosabb az oktatás, az ismeretterjesztés és az oktatótájékoztató jellegű kommunikáció, a földhasználókon túl a társadalom széles rétegei számára. A parlagfű fertőzöttség visszaszorítását elsősorban a földhasználók jogkövető magatartása eredményezheti, ezért a hatósági eljárás erősítése mellett szükség van a folyamatos társadalmi tudatformálásra. a) A kommunikációs tervek szerint a figyelemfelhívás alappillérei az oktatás és hatósági munka (eljárás, szankciók) bemutatása, gyerekeket, fiatalokat, a felnőtt lakosság különböző érdeklődésű csoportjait, kiemelten mezőgazdasági termelőket 6

7 célozva meg. A média alábbi eszközei kerülnének alkalmazásra: televízió, rádió, ahol szakemberek adnának tájékoztatást; sajtótájékoztató arról, hogy a parlagfű a társadalom minden tagját érinti, mely jogszabályok kerülnek módosításra; az elért eredményekről; írott sajtó, oktató, ismeretterjesztő kisfilmek, parlagfű webportál kialakítása, Internet, gyermekeknek szóló rajzpályázat, szórólapok, egyéb programok, szakmai kiállítás, rendezvények keretében történő figyelemfelhívás. Az oktató-tájékoztató jellegű kommunikációs kampány részletes kidolgozására, a médiában és nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeken (futóversenyek, sportrendezvények, fesztiválok) való megjelenés szervezésére, a háttéranyagok (film, szóróanyag) elkészítésére pályázat kiírásra kerülne sor. b) Különböző célcsoportoknak oktatási fórumok szervezése. Elsődleges a termelők, földhasználók képzése. A mezőgazdasági termelők számára a médián keresztül, gazdaestéken, gazdakörök keretén belül szükséges a növénytermesztési ismeretek fejlesztése, megfelelő talajművelés, okszerű vetésváltás, állománysűrűség, a tarlóhántás fontossága kiemelten a gabonatarlókra, gyomirtási technológiák bemutatása, vegyszeres és nem vegyszeres eljárások ismertetése. A hatóság Parlagfű Információs Rendszeréből kigyűjthetőek azok az adatok, melyekből megállapítható, hogy mely területek minősülnek a legfertőzöttebbnek.. Az ezeken a területeken gazdálkodókat célirányosan fel lehetne keresni szaktanácsadás céljából, a parlagfű elleni hatékony védekezésre fókuszáló szakmai anyagokat átadni, gazdaesteket szervezni számukra, ahol a növényvédelmi hatóság szakemberei képezhetik őket. A növényvédelmi szakemberek egybehangzó véleménye, hogy ha a gazdák időben és jó minőségben el tudják végezni a talajmunkákat a vetést, gyomirtást és az aratást követő tarlóhántást, akkor sokkal kisebb az esélye a parlagfű megjelenésének és terjedésének. Gyerekek, fiatalok számára hasznos lenne tantervbe illeszteni alap- és középfokon a parlagfű-kérdést. Szükséges kidolgozni egy oktatási segédanyagot erre a célra. c) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alatt szervezett Önkéntesség éve keretében az önkormányzatok részére pályázati kiírásra is sor kerülne, parlagfű irtási akció programra. A pályázat elnyerése esetén meghatározott időszakban az önkormányzatoknak akciót kell szervezniük, melynek keretében az önkéntesek felderítik az önkormányzat területén lévő parlagfüves területeket, majd egy kiválasztott napon közösen kiirtják a közterületen lévő parlagfüvet, díjazásra kerülhet a legtöbb gyökeres parlagfüvet gyűjtő önkéntes, gyerekeknek rajzpályázat szervezhető stb. Szóróanyagok segítségével lehetne bemutatni a parlagfű elleni védekezéssel, kiemelten a megelőzéssel és egészségvédelemmel kapcsolatos információkat. d) Az ÚMVP I. és II. tengelyhez tartozó kötelező képzések közül azon képzések esetében, amelyeknél a tananyag tematikája azt lehetővé teszi (Agrárkörnyezetgazdálkodás, Natura 2000 képzések) az oktatási tananyagot szükséges kiegészíteni a parlagfű elleni védekezéssel. A többi ÚMVP keretében zajló oktatás 7

8 esetében a parlagfű elleni védekezésről készített oktatási csomag kiosztásra kerülhet a képzéseken résztvevő gazdálkodóknak. Az érintett gazdálkodók nagy része már részt vett az ÚMVP-hez kapcsolódó képzéseken, a parlagfű tananyag ilyen módon csak korlátozott számú gazdálkodóhoz juthatna el. Az alábbi támogatásokhoz kapcsolódnak kötelező képzések: I. tengely 35/2008. (III. 27.) (terményszárítók) 25/2008. (III. 7.) (kertészet korszerűsítése) összesen eddig 733 fő vett részt képzésen 27/2007. (IV. 17.) (Állattartó telep korszerűsítése) 71/2007. (VII. 27) (lágyszárú energiaültetvény) 72/2007. (VII. 27.) (fás szárú energiaültetvény) 78/2007. (VII. 30.) (megújuló energia) 75/2007. (VII. 27.) (ültetvények korszerűsítése) összesen eddig 57 fő vett részt képzésen 67/2007. (VII. 26.), 113/2009. (VIII. 29.) (fiatal gazda támogatás) összesen eddig 1826 fő vett részt képzésen 47/2008. (IV. 17.) (mg-i termékek értéknövelése) 44/2009. (IV. 11.) (bioetanol) összesen eddig 341 fő vett részt képzésen 34/2008. (III. 27.) (öntözés) összesen eddig 168 fő vett részt képzésen II. tengely 61/2009 (V. 14.) (AKG) összesen eddig fő vett részt képzésen 128/2007. (X. 31.) (Natura 2000) összesen eddig 3391 fő vett részt képzésen 124/2009 (IX: 24.) (Erdő-környezetvédelmi kifizetések)összesen eddig 131 fő vett részt képzésen Fentieken túl az OKJ szerint támogatott képzések esetében szintén megoldható, hogy a képzéseken résztvevők körében az előre összeállított tájékoztató anyag kiosztásra kerüljön. Ezen túlmenően azon OKJ képzések esetében, amelyeknél az oktatási tematika ezt lehetővé teszi, a képzés anyagába az oktatók bele tudják illeszteni a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos ismereteket. Az OKJ 8

9 képzéseken keresztül az oktatási anyag megközelítően 3000 gazdálkodóhoz juthatna el évenként. 2) KUTATÁS-FEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS A munkacsoport tagjai szintén egybehangzóan egyetértettek abban, hogy a parlagfű elleni védekezés hatékonyságát célzó, tudományos eredmények kutatása, a különböző felderítési, védekezési módszerek fejlesztésének támogatása, illetve az ebből származó információ legszélesebb körben történő terjesztése szintén fontos stratégai cél. a) Támogatni kell az olyan kísérleteket, kutatásokat, amelyek a mezőgazdasági területek (mint pollen allergia szempontjából, mint fő biotikus szennyezők) parlagfű-mentesítéséhez költséghatékony és környezetbarát technológiai alternatívák kidolgozását célozzák. Javasolt a K+F programok támogatása. A parlagfűvel fertőzött kultúrnövények esetében a legtöbb probléma a napraforgó állományokban jelentkezik, ezért hatékony, vizsgálatokkal alátámasztott védekezési módszer kidolgozása lenne szükséges. A mechanikai és vegyszeres tarlóápolás, valamint a kombinált technológia összehasonlító vizsgálata, ezek eredményeinek közzététele, szükséges. Fontos a tarlóhántás és -ápolás nedvesség-megőrző, tápanyag-forgalmi, talajbiológiai, növényvédelmi szerepének és jelentőségének hangsúlyozása. A módszer- és technológia fejlesztéseknek figyelemmel kell lenniük az ideálistól eltérő, szélsőséges időjárási és termelési körülmények közötti hatékony megoldások kidolgozására is. b) Tudományos kutatások, kísérletek közzétételét biztosítani kell. A kommunikációs terv részeként, a parlagfű webportálon, kiadványok formájában lehet ennek technikai kivitelezését lebonyolítani az eredmények függvényében. Rövid távú intézkedésként a következő információkat lehetne megosztani széles körben. A különböző növénykultúrákban és a közterületeken alkalmazható növényvédő szerekről szóló naprakész, hiteles tájékoztató érdekében webes felületet, illetve adatbázist kell kialakítani. Az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés eredményeinek közzététele, környezeti, gazdálkodási vonatkozású tapasztalatainak, levont következtetéseinek (emberi, klimatikus tényezők stb.) különböző szintű továbbítása szükséges széleskörűen. A fertőzött területek naprakész, digitális térinformatikai formában történő megjelenítésére biztosított a lehetőség (egyrészt a PIR, másrészt az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer adatbázisa alapján), így ez az információ a társadalom széles rétegei számára elérhetővé válna. A felderítési útvonalak, fertőzött táblák és hozzájuk kapcsolódó fedvények, valamint az azonosítást (terület, fertőzöttség mértéke, gyomfaj és fenológia) szolgáló fotók már a belső felhasználók részére elérhetőek. A nyilvános elérhetőség az önkéntes jogkövetést és a mentesítést segíthetné elő. 9

10 c) Erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi összefogást a parlagfű nagymértékű európai terjedése, és az áruk cél- és tranzitforgalmával kapcsolatosan folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek elkerülése érdekében. Ez elsősorban Magyarország gazdasági érdeke, mivel a Kárpát-medence kedvező ökológiai adottságai sajnos a gyomnövények, köztük a parlagfű elterjedését is segítik, míg tőlünk keletre és nyugatra az éghajlat nem kedvez ennyire a parlagfű terjedésének. Ugyanakkor minden ország szándéka, hogy védekezzen a parlagfű további terjedése ellen - akár termékáramlást korlátozó jogi intézkedések bevezetése mellett -, így Magyarországnak élen kell járnia, biztosítva az esetleges gazdasági partnereit, hogy hazánkban hatékony a parlagfű elleni védekezés. d) Bár a földhasználók jogkövető magatartása javult az évek során, tény hogy, ez a pollenkoncentrációban még szignifikáns változást nem okozott. A lakosság számára a parlagfű-helyzet objektív fokmérője a pollenkoncentráció, mely az elmúlt években megtett megfeszített hatósági intézkedések hatására is ingadozó, vagy emelkedő mértéket mutat. Ennek mértéke pedig alapvetően hozzájárul az allergiás tünetek megjelenéséhez és intenzitásához. A parlagfű elleni védekezés komplexitásához hozzá tartozik, hogy a lakosság egészségét meghatározó tényezőkre is hangsúlyt fordítson a vidékfejlesztési tárca. Az elmúlt évek során az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat által szolgáltatott légköri pollenkoncentrációs adatok is segítették a parlagfű-mentesítést végző szakemberek eredményes munkáját. Emellett feladatként jelentkezik, hogy az egyéb környezeti tényezőkkel terhelt és nagy népsűrűségű területek vonatkozásában a területi és pollen-genetikai vizsgálatok elvégzésre kerüljenek. A fokozott intézkedéseket a vizsgálati eredmények ismeretében a jelentősen terhelt területekre kell koncentrálni. 3) HATÓSÁGI ELJÁRÁS, ÁLLAMI FELADATOK A munkacsoport a hatósági eljárás hatékonyságának növelésével kapcsolatosan részletes vitát folytatott le, a jelenlegi rendszerben tapasztalt problémákról és a lehetséges megoldásokról. A stratégia vezetői szintű elfogadása után a szükséges jogszabály módosításokat előkészíti a szakfőosztály. A munkacsoport tagjai az alábbiakban állapodtak meg a hatósági eljárás tekintetében: a) A belterületi felderítés feladatát és a hatósági szankciókat a jegyzőhöz szükséges korábbi gyakorlatnak megfelelően delegálni; ki kell dolgozni egy ösztönző metódust e rendszer érdemi működtetésére. b) A munkacsoport megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi két hatóságot (földhivatal és növény- és talajvédelmi hatóság) igénybevevő eljárást, miként lehetne úgy átalakítani, hogy munkaerő és költségkímélő rendszerként működjön. A munkacsoport megvitatta egy új eljárásrend bevezetésének lehetőségét, azonban ehhez jogszabály módosítás, technikai fejlesztés és pontos költségelemzés szükséges. A évi parlagfű szezon indulásáig az előbbieket már nem lehet egészében megvalósítani. Emiatt a munkacsoport tagjai azt javasolták, 10

11 hogy a évben a jelenlegi eljárásrend módosításokkal történő fenntartása mellett úgynevezett pilot program keretében az új légi felderítési és ellenőrzési eljárásrend egészítse ki a jelenlegi gyakorlatot. Amennyiben a pilot program tapasztalatai azt mutatják, hogy az új felderítési eljárásrend mind munkaerő, mind eszközigény szempontjából hatékonyabb rendszernek bizonyul, jövő évtől kezdődően ezt az eljárásrendet követnék a hatóságok. A pilot program végrehajtására ez évben 4 helyszínen kb. 7-8 megyét érintve kerülne sor. A kijelölésük során biztosítani kell, hogy az összehasonlítást célzó adatok az egész ország vonatkozásában levonható következtetéseket (mezőgazdasági területek lefedettsége, parlagfűvel szennyezett területek nagysága) biztosítsanak. A területek pontos, végleges kijelölése március végéig megtörténik. Az új eljárásrend alapelveinek bemutatása: a parlagfű foltok felderítése helikopterrel történne ( évben a növény és talajvédelmi hatóság munkatársai kipróbálták ezt a módszert és az eredmények meggyőzőek voltak), szemben az eddigi idő, munkaerő és eszközigényes földi bejárással. Előnye, hogy rövidebb idő alatt, nagyobb földrészletek, területek továbbá földi úton nehezen megközelíthető ingatlanok ellenőrzésére alkalmas, a repülési útvonal az aktuális vetésszerkezeti térképek alapján tervezhető. A helikopteres felderítés során egy átlagos megye mezőgazdasági területe 8-10 óra alatt felmérhető, és a helikopterről bemérésre kerülnek a parlagfüves területek GPS koordinátái is. A helikopteres felderítés minősülne helyszíni ellenőrzésnek, ami alapján a jegyzőkönyv kiállítása is megtörténik. A jegyzőkönyv tartalmazza, a helyszínen rendelkezésre álló, rögzíthető, a hatósági eljáráshoz szükséges adatokat. Ezek meghatározása fontos, hiszen a feltérképezést követően fel kell szólítani a fertőzött terület használóját, hogy még közvetlenül bimbózás előtt legyen lehetősége a védekezésre. A jogszabálynak megfelelő jegyzőkönyv felvétele érdekében, a helikopteres helyszíni ellenőrzésen a földhivatal és a növény és talajvédelmi hatóság munkatársai is részt vennének ez évben, amennyiben a módszer alkalmasnak bizonyul a jogszabályi módosítással biztosítható a duplikáció megszüntetése. A GPS koordináták alapján, a földhivatalok a fertőzött területek vonatkozásában a közhitelű nyilvántartásból adatot szolgáltatnak a földhasználó tekintetében, aki ellen a jogszabályi kötelezettség be nem tartásakor hatósági eljárás indítható. A légi felderítés azonban nem kizárólagos módszer, a földi bejárására továbbra is szükség van, viszont az új eljárás esetében a földhivatalok munkája csökkenthető, hiszen csak a helikopterrel fel nem derített területekre kellene összpontosítaniuk. Az új eljárásrend bevezetése indokolja a Parlagfű Információs Rendszer fejlesztését is, annak érdekében, hogy megfelelően ki tudja szolgálni a hatóságok munkáját. A helikopteres felderítésre és a területek visszaellenőrzésére a kritikus időszakokban 2-3 alkalommal kerül sor. A helikopteres felderítés útvonalának meghatározását nagyban segítené a jövőben a FÖMI technikai fejlesztései nyomán megvalósuló veszélyeztetettségi térképek pontosságának növelése. A jogszabály értelmében 11

12 június 30-ig a tulajdonosoknak el kell végezniük a parlagfű elleni védekezést, amennyiben ezt nem teszik meg és a felderítés során parlagfűvel fertőzött területet talál a hatóság, megindítja a hatósági intézkedést. A felderítést megelőzően (kb nap) a helyi kommunikációs csatornákon keresztül a hatóság tájékoztatást ad a repülés helyéről és tervezett idejéről, íg elegendő idő áll rendelkezésre mindenkinek, hogy mentesítse területét a parlagfűtől. A széles körű tájékoztatás, és a felderítés hatékonyságának növelése előreláthatólag jogkövetőbb magatartásra ösztönözi a földtulajdonosokat. c) Alapvető célként kell megjelölni a közterületek teljes körű mentességének elérését, prioritást adva a kül- és belterületen lévő közterületek gyomfertőzése megelőzésének, jogszabályi előírások betartása szigorú ellenőrzésének, szükség esetén szankcionálásnak, vagy társhatóságok bevonásával fertőzési pontok azonnali felszámolásának. Az állami és önkormányzati területen példát kell mutatni annak érdekében, hogy a gazdálkodók és a lakosság esetében szigorúbb előírásokkal lehessen a parlagfű fertőzöttségnek elejét venni. A Közfoglalkoztatási Koncepció szerint, a VM felelősségi körébe tartozó intézmények közül jelentősebb közfoglalkoztatás elsősorban - az Országos Közfoglalkoztatásban - a vízügyi igazgatóságoknál és a vízgazdálkodási társulatoknál elképzelhető, ezenkívül lehetőség van közcélú munkát biztosítani az erdészeteknél és a nemzeti parkoknál. Az állami területek parlagfű mentesítése, több szempontból is kiemelt fontosságú a parlagfű stratégia végrehajtása szempontjából, ennek megvalósulását segíti közmunka program. A közmunka programmal lehetőség nyílna a vízügy felügyelete alá tartozó területeken a parlagfű mentesítés elvégzése mellett, egyéb veszélyes, növényegészségügyi kockázatot jelentű gyomnövények (pl. a keserű csucsor (Solanum dulcamara), ami a burgonyaféléket fertőző zárlati baktérium gazdanövénye), irtására is, kiemelten öntözőcsatornák esetében. Ezenkívül az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken a parlagfű és más veszélyes gyomnövények irtása is megoldható lenne közmunkások közreműködésével. 4) SZANKCIÓ A stratégia fő célkitűzése alapvetően a megelőzésre való törekvés, de ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a szankciók alkalmazása ösztönzőleg hasson a jogkövető magatartás kialakítására. a) A mentesítési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben meg kell tartani a szankció jellegű (jogkövető magatartásra ösztönző) intézkedések alkalmazásának lehetőségét. A kultúrnövénnyel fedett, parlagfűvel fertőzött területeken a kiszabott növényvédelmi bírság eddig kevés eredményt hozott (és az eredményesség növekedése a jövőre nézve sem várható). Ennek alapvető oka abban kereshető, hogy a hatályos szabályozás szerinti növényvédelmi bírság összege gyakorta kevesebb, mint a parlagfű elleni gyomirtás technológia költsége. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hosszú távon a bírság összege növelésre 12

13 kerüljön, illetve a rendszeresen jogsértő földhasználóknál a bírság exponenciálisan emelkedjen. Ez az intézkedési lehetőség középtávú intézkedésként javasolható évben nagy erőfeszítéseket tesz a tárca, hogy a megelőző intézkedéseket támogassa, de a jövőre nézve szükséges a parlagfű-mentesítési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben határozottabban fellépni. Mintegy szankcióként is foganatosítható a kötelező oktatáson való részvétel, a mulasztást többször elkövető termelőnek kötelező képzésen kell részt vennie. b) Szükség van arra is, hogy a bírság kiszabásával kapcsolatban a jogszabály rendelkezzen a vis maior esetekről. Az elmúlt évek árvizes, belvizes időszakaiban, a termelők sokszor fizikailag nem tudtak védekezni a parlagfű ellen. Törekedni kell arra, hogy a jó gazda gondosságával eljáró termelők ne essenek szankció alá, még akkor sem, ha a területük részben parlagfüvessé válik. c) A jogszabályban feltüntetett, a védekezés határidejére vonatkozó dátum (június 30.) változatlan marad. A növényvédelmi bírság kiszabásánál a hatóságnak van mérlegelési lehetősége. Amennyiben a fertőzött területen a hatóság se tudná elvégezni a védekezést, a fertőzött terület földhasználója (tulajdonosa) haladékot kapna annak elvégzésére (pl. belvíz). d) Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a növényvédelmi bírság ne legyen az eljáró hatóság saját bevétele, hanem a költségvetési törvény vonatkozó sorát töltsék fel ( parlagfű elleni közérdekű védekezések végrehajtásának támogatása - 20/03/10/01), lehetővé téve ezáltal a törvényi szabályozásnak megfelelő, célirányos bírság- és előirányzat-felhasználást. e) A közérdekű védekezéssel kapcsolatban, a gyakorlatban sok probléma felmerült. A jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg kerül sor a közérdekű védekezés elrendelésére, ezt követi az irtást végző vállalkozó kirendelése adott területre, majd végül a vállalkozó által végzett munka ellenőrzése. Gyakorlatban előfordul, hogy a jegyzőkönyv felvétele és az ezzel egyidejű közérdekű védekezés elrendelése, valamint a végrehajtás közötti időben, a fertőzött terület tulajdonosa már elvégzi a parlagfű-mentesítést. A közérdekű védekezés körülbelül 5%-a hajtható végre, tekintettel arra, hogy a fertőzött területek tulajdonosai sok esetben már elvégzik a mentesítést. Az eljárás költséges, és a fent említettek miatt sok esetben szükségtelenné válik a vállalkozók kirendelése. A közérdekű védekezést célszerű lenne elrendelni elsősorban a lakott területekhez közeli helyeken, figyelembe véve a borítottságot és a terület nagyságát. Továbbá szükséges lenne a fertőzött területek tulajdonosait kötelezni arra, hogy bejelentést tegyen, amennyiben elvégezte a mentesítést, így elkerülhetővé válna a vállalkozók felesleges kirendelése. (bejelentési kötelezettség). A közérdekű védekezés elrendelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésben az elrendeli helyett célszerű lenne a következő szövegrész alkalmazása: közérdekű védekezést rendelhet el. A jogkövető magatartás kikényszerítése és a visszatartó 13

14 erő megőrzése érdekében meg kell tartani a növényvédelmi bírságot és a közérdekű védekezés lehetőségét is. 5) EGYÜTTMŰKÖDÉS Annak érdekében, hogy a parlagfű elleni küzdelem hatékony és eredményes legyen, szükséges a kapcsolódó stratégiai elképzeléseket hazai és nemzetközi szinten is összhangba hozni. E tekintetben fontos, hogy a népegészségügyi és a környezetegészségügyi feladatok, az oktatási- képzési stratégiák, a civil szervezeti mozgalmak, a gazdálkodói szakmai és érdekképviseleti szervek egymással együttműködve dolgozzák ki és fogadják el a közép és hosszú távú célokat. 5) TÁMOGATÁS MEGVONÁSA A munkacsoport megvizsgálta annak lehetőségét, hogy további szankcionálási lehetőségként alkalmazásra kerülhet-e az az alapelv, hogy agrártámogatásban csak az részesülhessen, aki a területét jó gazda gondosságával műveli és azt parlagfű-mentes állapotban tartja. A jogszabályok jelenleg is biztosítják ennek lehetőségét, hiszen a parlagfű elleni közérdekű védekezést szabályozó törvényben foglaltak és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot meghatározása összhangban van egymással. Lehetőség lenne arra a jogszabály alapján, hogy az MVH a keresztmegfeleltetés szerint a területalapú támogatások ellenőrzésénél figyelembe vegye azt, hogy mely területek érintettek a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos hatósági eljárásában. Az egyeztetés során a munkacsoport egyetértett abban, hogy a támogatás megvonása, szigorítása a jelenlegi helyzetben nem jelent megoldást. Egyrészt a bírsággal ellentétben, az EU támogatás megvonása nem jelenik meg költségvetési forrásként, hanem az ország számára elvesztett támogatás; ezt a szankciót a bírság és a közérdekű védekezés után már harmadik bírságként értékelnék a termelők; nem utolsó sorban az MVH számára adminisztratív többletmunkát jelenteni, és technikai fejlesztést kíván e lehetőség bevezetése, és a jelenlegi formában gyűjtött adatok nem alkalmasak a támogatást igénybe vevő beazonosítására. A problémák miatt ezt az intézkedési lehetőséget a munkacsoport elvetette. Későbbikben esetleg ismét napirendre kerülhet ennek újragondolása, vagy kedvezőbb költségvetési helyzetben egy olyan támogatási rendszer kidolgozása, amelyben a parlagfű elleni hatékony agrotechnika többletköltségét utólag megtérítené az állam. 6) OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON Az osztatlan közös tulajdonú földterületek nagy problémát okoznak a parlagfű elleni védekezés szempontjából is. Tekintve, hogy a törvény vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépését követően közel tulajdonostárs nyújtotta 14

15 be önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmét. A kérelemmel érintett földrészletek száma megközelítette a et, s ezek összterülete több mint 1,2 millió hektár volt. Ugyanakkor a földkiadási eljárások még mindig nem fejeződtek be, továbbá jellemzően öröklés útján történő tulajdonszerzések miatt az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok jelenleg is folyamatosan keletkeznek. A kérelmek országos összesítését követően a minisztérium meghatározta a feladat végrehajtásának idő- és forrásigényét. Eszerint a földhivatalok teljes földmérési kapacitásával és akkori árakkal számolva a feladat évi 1,2 milliárd forintos előirányzattal öt év alatt (lett volna) végrehajtható. A szükséges forrás nem állt és jelenleg sem áll rendelkezésre. A fentiek alapján a tulajdonközösségek megszüntetésének felgyorsítása alapvetően költségvetési kérdés. Mindazonáltal a szakfőosztály jelenleg vizsgálja, hogy milyen jogi megoldásokkal lehet az eljárásokat egyszerűbbé tenni. A fentiek miatt rövid távú intézkedési lehetőségként, ezt a témakört a munkacsoport elvetette. Az SZJA 1%-os felajánlásából származó forrás, a fenti stratégia alapelveinek minél hatékonyabb megvalósulása érdekében került felosztásra. A rendelkezésre álló keretösszegből az MgSzH és megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, valamint a megyei Kormányhivatalok Földhivatalai közérdekű védekezésekkel kapcsolatos kiadásaira kapnak forrást, illetve a parlagfű elleni védekezés széleskörű társadalmi megismertetését célzó, a mentesítés hatékonyságát növelő kutatás, fejlesztési projektek is finanszírozásra kerülnek. Ezen kívül a évben támogatásra kerül az OKI-AMO által irányított Aerobiológiai Hálózat monitorozó tevékenységének fenntartása, hatékonyságának növelése a lakosság és az egészségügyi ellátó rendszer tájékoztatása, a parlagfű mentesítési program eredményességének nyomon követése céljából. Továbbá, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakmai ismereteinek kihasználása, a parlagfű mentesítési technológiák széles körű megismertetése és a gazdálkodók részére nyújtott oktatási tevékenységek kerülnek támogatásra. A közérdekű bejelentésekre általánosságban az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004 évi XXIX. törvény 141. (4) és (5) bekezdése szerint panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt oda át kell tenni. 15

16 A parlagfűvel fertőzött területek bejelentését az állampolgárok megtehetik a körzeti földhivataloknál közvetlenül, a kormányablakoknál, a megyei kormányhivatalok földhivatalánál, a növény- és talajvédelmi igazgatóságoknál, a népegészségügyi szakigazgatási szerveknél, valamint az önkormányzatoknál. A bejelentések fogadására több jegyző ingyenesen hívható ún. parlagfű-vonalat vagy zöldszámot üzemeltet. A parlagfű-mentesítésben érintett hatóságok (MgSzH, Földhivatalok, Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai) szorosan együttműködnek a civil szervezetekkel is, így a parlagfű fertőzöttség bejelentésére lehetőség van a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület honlapján online (http://www.pme.e2make.com/f52h4.html), illetve az ingyenes parlagfű zöldszám hívásával, mely a parlagfű-szezon idején (július 1-től a vegetációs időszak végéig) működik. A bejelentésnek nincs előírt tartalma, formai követelménye, azonban szükséges a bejelentő neve, címe, annak közlése, hogy a fertőzött ingatlan melyik település területén található, továbbá a fertőzött vagy annak vélt terület elvárható pontosságú leírása. Amennyiben a bejelentő részéről ismert, a földrészlet helyrajzi száma, amennyiben nem, úgy a beazonosítást segítő tereptárgyak megnevezése. Nyomvonalas létesítmények esetén elegendő az út megnevezése és valamely biztonságosan beazonosítható tereptárgy, pl. kilométerkő, jellegzetes épület, útkereszteződés, stb. megadása. Tekintettel arra, hogy a földhivatalok és a növényvédelmi hatóság év óta folytatja a parlagfű elleni hatósági közérdekű védekezést, ez az eljárás már kellően beépült a köztudatba. Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzések megkezdése előtt a helyi írott és elektronikus média többször tájékoztatja a lakosságot a bejelentés lehetőségeiről. A sajtón keresztül, mint például tv műsorokból, rádióból (A Kossuth rádiótól rendszeresen ékezik megkeresés a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felé, melyben többek között a hatóság parlagfűvel kapcsolatos munkájáról kérnek tájékoztatót, vagy interjút.) A bejelentő az MgSzH honlapján felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (www.mgszh.gov.hu/kapcsolatfelvetel/kerdes), aki tájékoztatja a bejelentés lehetőségeiről, illetve a bejelentését továbbíthatja az illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához. A bejelentések nagy százalékára jellemző, hogy névtelenül érkezik a földhivatalokhoz. Ezekben az esetekben nincs mód az eljárás eredményéről a bejelentést tevő személyt értesíteni. Továbbá sok esetben az írásbeli, vagy szóbeli 16

17 bejelentésben kifejezett kérés az, hogy a bejelentést tévő személye ne kerüljön felfedésre, illetőleg az, hogy nem kérnek tájékoztatást az eljárás eredményéről. Minden további esetben a bejelentőt értesítették a földhivatalok arról, hogy a helyszínen valóban találtak-e parlagfüvet és amennyiben igen, úgy a parlagfű folt adatai az eljárás továbbfolytatása érdekében a növényvédelmi igazgatóságok felé továbbításra kerültek. Megítélésünk szerint a felvázolt stratégia következetes végrehajtása eredményeként, a társadalom legalább olyan felelősséggel fogja kezelni a parlagfű kérdést, mint ahogyan egyre természetesebb, hogy nem dobálunk el szemetet. A mezőgazdasági termelők, elsősorban a kistermelők, növényvédelmi ismereteinek kiterjesztése a termesztés technológia minden elemére, nemcsak a parlagfű okozta közvetlen terméskiesés minimalizálásával, hanem a teljes gazdálkodásuk hatékonyságának növelésével jogosan elvárható gazdasági eredményt érnek el, ezzel együtt természetesen a művelt területekről származó pollen koncentráció jelentős csökkentésével, érezhetően javulás várható az allergiások életminőségében. A fentieknek nemcsak közvetlen agrárgazdasági, hanem nemzetgazdasági előnyei vitathatatlanok. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a végső célt, a pollenszám jelentős csökkentését, egyik napról a másikra nem lehet elérni, hosszú, kitartó és következetes, a társadalom minden tagjának aktív részvételét igénylő feladatok állnak előttünk. 17

HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE. A 2010. évi parlagfű-mentesítés értékeléséről, a 2011. évi tervek bemutatásáról

HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE. A 2010. évi parlagfű-mentesítés értékeléséről, a 2011. évi tervek bemutatásáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HÁTTÉRANYAG AZ ORSZÁGGYŰLÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE A 2010. évi parlagfű-mentesítés értékeléséről, a 2011. évi tervek bemutatásáról 2011. április 1 A parlagfű

Részletesebben

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban?

Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály MAGYAR METEOROLÓGIAI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/585-1/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "Parlagfű-mentesítés Makón" című

Részletesebben

Informatikai eszközök a parlagfűmentesítés szolgálatában

Informatikai eszközök a parlagfűmentesítés szolgálatában Informatikai eszközök a parlagfűmentesítés szolgálatában Pallagné Ruszkabányai Ágnes Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Problémafelvetés Témánk főszereplője, a parlagfű A gyommentesítés

Részletesebben

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás

Parlagfű Információs Rendszer ismertetése. Egy országos komplex GIS megoldás Parlagfű Információs Rendszer ismertetése Egy országos komplex GIS megoldás A parlagfű okozta károk mértéke hazánkban Egy a politikának is látható ügy 1. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás

Részletesebben

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25.

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Országszerte virágzás előtti állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a pollenjeit. A Nemzeti

Részletesebben

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai

A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai A parlagfű mentesítés jogi háttere és a 2013-as szezon tapasztalatai Avar Kálmán osztályvezető Vas Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága Vasszécseny 2014.02.07. 1 Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

2013. 11. 06. A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN

2013. 11. 06. A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN A parlagfű elleni védekezés PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELMULASZTÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSREND BELTERÜLETI INGATLANOKRA VONATKOZÓAN Előadó: Fő cél: a parlagfű virágzásának és magképzésének megakadályozása

Részletesebben

Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén

Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály

Részletesebben

Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület

Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület PME 2011 Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület 2011. december 1. A PME célja és tevékenysége Az egyesület 1993-ban alakult. Jelenleg 200 tagja van. Elnöksége: Dr. Juhászné Halász Judit elnök, tagok:

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Dr. Kardeván Endre államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)

Dr. Kardeván Endre államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) Tájékoztató a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos 2011. évi feladatok végrehajtásáról, valamint a 2012. évi parlagfűszezonra való felkészülésről, a végrehajtással összefüggő kérdésekről Dr. Kardeván Endre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! FROM ~M PARLAMENTI KAP02. FOOSZT. 001-4.720 (THUy APR 21 2011 1 8 :4SIST. 18 :44INo. 7000000828 P I VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM DR. FAZEKAS SÁNDOR miniszter 3g, Érkezett : 2011 A,PR 2 2 UgylratSzám:

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől A Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kényszerkaszálási szerződés Döntési dokumentumok száma: 1 db Döntési dokumentum

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Székesfehérvár Veszprémi Kirendeltsége 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 88/579-300 Fax: 88/579-349 e-mail: hivatal@veszprem.kdrkh.hu BESZÁMOLÓ a Közép-dunántúli

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

A magyarországi legális vízkútfúrás helyzetének javítása államigazgatási eszközökkel

A magyarországi legális vízkútfúrás helyzetének javítása államigazgatási eszközökkel A magyarországi legális vízkútfúrás helyzetének javítása államigazgatási eszközökkel Deák István Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály Vízügyi Helyettes Államtitkárság Problémafelvetés I. Alapprobléma:

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

JELENTÉS A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Földhivatala KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI JELENTÉS A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben