JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről november 221.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221."

Átírás

1 JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről november 221.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Kovácsné dr. Pósfay Zsuzsanna.. - osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték: Korondi János Sólyom László Tóth Pál számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS._... Oldal l. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Ajánlások III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK l. A vonatkozó törvények, jogszabályok és belső utasítások alkalmazása 1.1. A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát átalakulása részvénytársasággá 1.2. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság müködése 1.3. A társaság müködését biztosító belső jogi szabályozás Belső ellenőrzés A gazdálkodás informatikai háttere A különféle károk keletkezése és rendezése Gazdálkodás szerződéses állományának alakul ása Gazdálkodás a vagyonnal 2.1. Az állami vagyon megőrzése 2.2. A vagyonértékelés hatása 2.3. Likviditás! helyzet 2.4. A gazdálkodás eredménye 2.5. A kártalanítás hatása 2.6. Az ágazatok jövedelemtermelő képessége 2.7. Az állami vagyon védelme

4 A gazdaság szakmai (működési-termelési) tevékenysége 3.1. A tulajdonosi elvárások a cég felé és annak teljesítése a gazdaság működése során 3.2. Az egyes ágazatok termelő képessége, termelési tevékenysége 3.2. l. Területi adatok Az egyes főágazatok termelési tevékenységének elemzése, értékelése Az egyes ágazatokra (növénytermesztés, állattenyésztés) vonatkozó jövőbeni feladatok, fejlesztési elképzelések 4. A környezetvédelem helyzete

5 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-37-40/ Témaszám: 207. JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S Az Állami Gazdaság 1949-ben alakult. Felügyelő hatósága a Földművelésügyi Minisztérium volt. Elnevezései, működési területei az idők folyamán államigazgatási intézkedések folytán többször változtak től vállalati tanács által irányított vállalat lett, februárjától államigazgatási felügyelet alá vonták január l-jétől egyszemélyes részvénytársaság. A társaság jogelődjei: a) Újpusztai Állami Gazdaság Nemzeti Vállalat Alapító: Népgazdasági Tanács 413/21/1949. határozat, december 23. Alapító levelet kiadta: Földművelődésügyi Minisztérium 8000/14/5/1950., február 15.

6 - 2 - b) Komáromi Állami Gazdaság Állami Gazdaságok Főigazgatósága /1961. határozat január l-jétől az Újpuszta-i, Perjéspuszta-i, Szőkepuszta-i, Süttő-i állami gaz~ daságok "mérleg összevonásával". c) Komáromi Mezőgazdasági Kombinát Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 3033/2/1984. határozat, január 5. d) Komáromi Mezőgadasági Rt. Állami Vagyonkezelő Rt. (1992. december 31.) (100 %-ban állami tulajdonú zárt végű Rt. lett.) A társaság tevékenységi körébe alapvetően a következők tartoznak: Növénytermesztés Állattenyésztés Mezőgazdasági szolgáltatás Húsfeldolgozás Bortermelés A saját vagyon/tőke és a létszám alakulása Mérleg fő- Saját tőke összeg M Ft M Ft jan. l. (rendező) l. 833 l dec. 31. ( letéti) l. 658 l dec. 31. (adóm. ) l. 767 l dec. 31. ( letéti) l. 767 l. 353 Létszám fő l. 320 l

7 - 3 - Az ellenőrzés célja: az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően annak vizsgálata, hogy a cég -a kezelésében lévő állami vagyonnal hogyan gazdálkodott, - a tulajdonos képviselői által meghatározott működési-termelési tevékenységét megfelelően látta-e el, - a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak mennyiben felelt meg, - környezetvédelmi szempontból hogyan ítélhető meg. Az ellenőrzés az Rt. központja színtjén annak működőképességével és a kapcsolatos gazdálkodási kérdésekkel foglalkozott. Kiterjedt az ellenőrzés a környezetvédelmi jogszabályok betartására is. A vizsgált időszak: év volt, illetve a várható tendenciák tekintetében az I. féléve is. A vizsgálat március 22-től július 26-ig - a vizsgálati jelentésnek az ellenőrzött szerv részére észrevételezésre történő átadásáig - tartott. Ezen belül a helyszini ellenőrzés március 16-án kezdődött és május 31-én fejeződött be.

8 - 4 - II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK l. Összefoglaló megállapítások A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát vizsgálata annak a rendszerszemléletű ellenőrzés sorozatnak a része, amelyet az Állami Számvevőszék több más, egykori állami gazdaságnál tervbe vett. Az ÁSZ egyidejűleg, azonos tematika alapján vizsgálta a Ceglédi Állami Tangazdaság Rt.-t, majd 1995-ben további két állami gazdaság vizsgálatát követően e témakörben összegező tanulmányt készit. Az általánositható tapasztalatok, a tendenciák feltárása emiatt nagyobb hangsúlyt kapott az ellenőrzés során. Megmutatkozott, hogy vannak olyan közérdekek (pl. a hazai vetőmag, szaporítóanyag ellátás, tenyészállatok biztosítása), amelyeket érvényesíteni kell. Jelentőségük túllép a szűken értelmezett napi és helyi gazdaságossági-gazdálkodási érdekeken. A most vizsgált társaságok ma is alkalmasak a előállíta korábban elért jó színvonalon, márkás terményeket ni. A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát Rt. az elmúlt években lezajlott gyors társadalmi és gazdasági változások, több éves aszálykárok, tulajdonosi jogokat gyakorlók változásai közepette is működőképes maradt. Ezt a szellemi és termelési potenciált kár lenne veszni hagyni, mert ennek lehetősége a kialakult helyzetben arra int, hogy fel kell oldani a rövidtávú kötelezettségek és a hosszabb távú nemzetgazdasági érdekek ellentmondásait.

9 - 5 - A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát 1985-ben a MÉM döntése nyomán vált Vállalati Tanács által irányított vállalattá, amely irányitási formát az Állami Vagyonügynökség február 12-től szüntette meg, s vonta a vállalatot - átalakulásáig államigazgatási felügyelet alá. A "tartósan" állami tulajdonban maradó vállalatok körét meghatározó Kormányrendelet augusztus 28-i hatályba lépésétől a tulajdonosi jogokat az Állami Vagyonkezelő Rt. gyakorolta, melyet végén újabb Kormányrendelet erősitett meg. A Komáromi Mezőgazdasági Részvénytársaság december 31-ével alakult meg, amelyet a Társasági Törvény értelmében júliusától a Közgyűlés, illetve Igazgatóság irányít. A részvénytársasággá történt átalakuláskor a pénzügyi stabilitás megteremtésének igényét és az eredményes gazdálkodás követelményét egyértelműen megfogalmazták. A vállalatnál az átalakítás és a decentralizációs privatizációs program végrehajtása, a folyamatokhoz kapcsolódó gondok mellett gyakorlatilag év végére befejeződött. A vonatkozó törvények, jogszabályok és belső utasítások betartása a társasággá alakulás során összességében megfelelő volt. Az átalakulás folyamatára vonatkozóan a vizsgálat törvénysértést, jogszabályellenességet nem tapasztalt, de néhány hiányosságat feltárt, melyek a következőkben foglalhatók össze. Az Rt. megalakításakor a cégbejegyzéshez szükséges mellékletek hiányosak voltak, ezeket az Rt. pótolni tudta úgy, hogy a cégbejegyzés már július 13-án jogerőre emelkedett. A vizsgálat, a zamárdi ingatlanok (az Rt. üdülői) tulajdoni lapjainak érvényességi határidejének lejártát tárta fel, mely hiányosság. Egyébként az átalakulási terv tanulmányozása során, valamint az átalakulással összefüggésben jogszabálysértés nem volt tapasztalható.

10 - 6 - A decentralizált privatizáció keretében az Rt. több, távol eső pusztán levő ingatlanjaitól, a korábbi vállalati bérlakásoktól megvált, a kárpótlás dolgozói föld-alap kiadását követően pedig földútjai, üzemi útjai egy részétől kíván megválni. Megfelelő törvényi rendelkezések hiányában azonban az Rt. - tulajdonában, illetve kezelésében maradtak a leválasztott területekhez tartozó földterületek (zömmel udvar, gépudvar telekkönyvi megnevezéssel), valamint az infrastruktúrális létesítmények (út, elektromos vonalas létesítmények, transzformátor, vízhálózat, kút, stb.). Üzemeltetésük, fenntartásuk olyan költséggel jár, ami a társaság működésében, mint veszteség jelentkezik. Ez a veszteség elkerülhető lenne, ha a jogalkotók ezekre a térítésmentes átadás adókövetkezmények nélküli - módját kialakítanák és az önkormányzatoknak átadhatóvá válna. A társaság gazdálkodásában a különböző szerződéses igényei teljesítésének elmaradásából eredő károk elérték az elmúlt két évben a 14 millió Ft-ot. Az Rt évben 10 millió Ft összegű követelést peresített. A szerződési károk rendezése, az adósok felkutatása, a jogerős bírósági végzések alapján történő behajtása - 12 millió Ft - az adósok vagyonhiánya miatt nehézkes és szinte lehetetlen volt az ún. "fantomcégek" esetében (2,5 millió Ft). A Btk. ugyanis csak az évi XI. törvénnyel módosított ának hatályba lépésével - a közhitelű nyílvántartásba történő bejelentkezés, vagy adatmódosítás bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankcionálásával - teremtett lehetőséget a "fantomcéggé" válás megakadályozásában. Kedvezőnek minősül, hogy a társaság rendelkezik működés kereteit biztosító belső szabályzatokkal, utasításokkal, azokat aktualizálták, a belső ellenőrzés által feltárt hibákat a társaság kiküszöbölte.

11 - 7 - A társaságban működő állami vagyon év elején!.348 millió Ft volt, amely 1992-ben 5,5 %-kal, 99 millió Ft-tal, 1993-ban további 2,5 %-kal, 34 millió Ft-tal csökkent. Ennek fő oka 1992-ben a 99 millió Ft-os veszteség volt, 1993-ban pedig a pénzügyi befektetéseket elvonta az ÁV Rt. 15 millió Ft értékben, továbbá fejlesztési alapátadások történtek 26 millió Ft értékben. A részvénytársasággá történt átalakulás során, valamint folyó működésük alatt az állam vállalatokra bízott vagyonáról rendelkező törvény előírásainak eleget tettek. Az értékhatár feletti szerződések esetében az előírt vagyonértékelést elvégeztették és a tulajdonos képviselőjének szükséges bejelentési kötelezettségnek eleget tettek. Az átalakuláskor történt vagyonértékelés hatása nem volt nagy, mindössze +7,9 %-os mértékű, amely, +133 millió Ft vagyonnövekedést okozott. A likviditás! helyzet rossz. Az Rt. forgóeszköze kevés, ezért hiteleket vett fel. Így a cég méreteihez képest rendkivül nagy, 98 millió Ft-os, illetve 61 millió Ft-os kamatteher rontotta az eredményeket a tárgyidőszakban. A saját forráson felül évi 200 millió Ft rulírozó jellegű hitelre volna a cégnek szüksége. A hitelek karnatal a piaci árban nem térülnek meg. A ráfordítások között nagyon magas a fizetett bankkamat összege, ez - mint ernlitettük ben 98 millió Ft volt, 1993-ban 61 millió Ft-ra csökkent, elsősorban a magas kamatozású hosszúlejáratú hitelek tervszerű fizetése révén. Az állandó hitelkényszer és magas kamat rontja a gazdálkodás feltételeit. Meg kell jegyezni, hogy az ÁSZ tudomásaszerint ez másutt is így van, mely jelzi, hogy hiányzik a mezőgazdaság adottságainak megfelelő, alacsony kamatozású hitelkonstrukció.

12 - 8 - Jó költséggazdálkodásra enged következtetni, hogy a költségek jobban csökkentek 1992-ről 1993-ra, mint az árbevételek. A nagymértékű állatelhullás azonban rontotta az eredményt. Az.~l992. évi ll millió Ft, db-os és az 1993-as 15 millió Ft-os db-os elhullás az örökölt korszerűtlen állattartási körülményekre vezethető vissza. Az istállók többsége húsz évesnél idősebb, a technológia korszerűtlen és nagy a zsúfoltság. A cégnek között millió Ft-ra lenne szüksége saját forrásain felül csak a szintentartásra, amellyel a meglévő zsúfoltságot és korszerűtlenséget megszüntethetné. Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint a tartós állami tulajdonban maradó mezőgazdasági szervezetek alapítói és tulajdonosi képviseletét gyakorló szervezet, a mindenkori tulajdonosi érdeket a jövedelem elvonásban érvényesítette, ezáltal a társaságnak nem biztosította a tartósan jövedelmező gazdálkodáshoz szükséges feltételeket. Az ÁV Rt. mint tulajdonos rövid távú, kizárólag a központi érdekeket figyelembe vevő szemtélettel lépett fel, amikor a rábízott állami vagyon termelőképességének fenntartásához szükséges minimális befektetések tulajdonosi megfinanszírozása helyett a kialakuló szerényeredmény 50 %-át indok nélkül, meg nem határozott célra elvonta. Ezzel rontotta a rábízott gazdálkodó szervezet működőképességét és privatizációs esélyei t. Az egyes termelési ágazatok eredményessége változó. Elháríthatatlanul eredményrontó hatással voltak rá az aszályok, a keleti piacok és az azzal kapcsolatos exporttámogatások elvesztése. Az exporttámogatások évi összege több tízmillió Ft volt.

13 - 9 - Az állami tulajdonlás új formájának - a törvény szerint az ÁV Rt. közbejöttével - azt a célt is kellene szolgálni, bogy a meglévő értékeket megőrizve a biológiai erőforrásokat, a jó fajok, fajták genetikai tőrzsállományát biztosítsa és terjess;;e az országban. Elvárás az is, bogy -az állam tartósan megmaradó vagyonát nyereséggel működtessék. Mindezen követelményeket csökkentett üzemméretben kell(ett) megvalósítani a kárpótlási törvény és a privatizáció végrehajtása közepette. A több évtized alatt kiépített szakmai vertikumokra az új törvények "vis maior"-ként hatottak és a következő helyzetet hozták létre. A kárpótlás rossz hatással volt a cég gazdálkodására. Egyrészt a föld nem része a gazdálkodó szervezet vagyonának, másrészt a kárpótlási törvény érvényesítése miatt bérelnie kell korábbi földjeit, ezáltal az eddig rendelkezésre állt szántóterületének kb. 45 %-át elvesztette, további 6 % sorsa bizonytalan. A kárpótlási folyamatok befejeződésével az Rt. szántó területe a korábbi közel bektárról kb hektárra (54 %-ra) csökkent. A bérelhető terület távlatilag hektár közé prognosztizálható. A kárpótlás befejezése után megmaradt területen kell megtermelni mind a szarvasmarha állomány, mind pedig a sertésállomány takarmányigényét. A kárpótlás, továbbá a pótkárpótlás után visszamaradó terület nagysága összességében elegendő az állatállomány tömegtakarmány igényének kielégítéséhez és a vetőmagüzem ellátásához. A területek elhelyezkedése azonban előnytelenné vált, mivel a két szarvasmarha-telep közelében csupán hektár körüli területük maradt, amely csak megfelelő időjárási viszonyok közepette elégséges a tömegtakarmány-igény fedezésére. Ezért úgy számolnak, hogy a szálastakarmány (lucerna, réti széna) nagy részét a telepektől távoli területen kell ezután megtermelni.

14 A vetőmag előállítás műszaki fejlesztése a korábbi években megvalósult, a technológia zárt. A szőlészet-borászat helyzete nehéz. Az ágazat valamikor 785 hektár szőlőültetvénnyel rendelkezett, amelyhez megépitették a feldolgozó és tároló kapacitást. Jelenleg 400 hektárt alig haladja meg a borszőlő területe (téli fagyok, továbbá kárpótlás~miatti csökkenések). Az ültetvények egy része mintegy 8-10 év múlva selejtezendő lesz, igy már most foglalkozni kel! az ágazat jövőbeni sorsával. A tároló és feldolgozó kapacitáshoz szükséges szőlőterületet az Rt.-nek vagy saját erőből, vagy valamilyen termelési integráció révén biztositania kell. Az állattenyésztés szarvasmarha- és sertéságazata műkődik. Az Rt-nél mintegy db jó genetikai képességű Holstein-fríz tehénállomány található. Ennek szaporulatával a veszteséges hizlalást felszámolták. A bikaborjakat már kiskorukban eladják, illetve háztáji gazdaságokban tartják tovább. Az üszök egy része a saját tehénállomány utánpótlására kell, a többi t eladják. A sertéságazatot az Rt.-nél az 1800 db-os kocaállomány, illetve annak szaporulata jelenti. A tartási technológia egyes elemei (ellető rész, malacnevelő battériák kialakítása, stb.) jelentősen elavultak, melyeket a következő időszakban alapos átgondolás után rendbe kell tenni. Megoldást kell találni a közel 30 éve üzemelő és nagymértékben elhasználódott battériás épületek kiváltására. Az állattenyésztésben a Komáromi Mezőgazdasági Rt.-nek 4 év alatt saját forrásain kivül 220 millió Ft beruházási támogatásra lenne szüksége, hogy csökkentse a zsúfoltságot, kiváltsa korszerűtlen és elhasználódott eszközeit, mert nagymértékű az állat elhullás, és ennek pénzügyi vesztesége.

15 - ll - A gazdaság húsüzeme jelentős. Folyamatos fejlesztések révén jutott el arra a szintre, ami évente wintegy 100 ezer db hízósertés levágását és részbeni feldolgozását jelenti. A vállalat említett ágazatainak eredménye a növénytermesztés, sertéshízlalás, húsfeldolgozás vertikum végső eleme - itt realizálódik. A húsfeldolgozási technológia szintentartása évente millió Ft fejlesztést igényel. Ezen felül tovább kell lépniük abba az irányba, hogy az üzem az Európai Közösség szabványainak és elvárásainak megfeleljen. Ez a feldolgozási vonal windennapos igényén túl a vágóvonal jelentősebb fejlesztését igényli (új szeletelőgép, csomagoló-, címkéző gépek beállítása, stb.). Az átalakulási terv könyezetvédelmi fejezete, a törvénynek megfelelt. A gazdaság környezetvédelmi helyzete megfelelő. A környezetvédelmi ellenőrzések folyamán kiszabott birságok nagysága a vizsgált időszakra nézve a minimálisra csökkent. A társaság, további, környezetet védő intézkedéseket tervez és végrehajt. 2. Ajánlások a) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés figyelmébe ajánlja, hogy - igényelje a Kormánynál az agrárszférában a speciális szakmai szempontok érvényesítése érdekében a tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának hosszútávra érvényes és egyértelmű rendezését.

16 b) Javasolja a Kormánynak, hogy - dolgoztassan ki az állandósult forgóeszközhiány megszüntetésére olyan mezőgazdasági hitelkonstrukciót' amely megol- ' l /... dást jelent a mezőgazdasági üzemek" a termelési ciklus alatti finanszírozási gondjaira; - kezdeményezze az adók és támogatások rendszerének módosítását, hogy az állattenyésztéshez szükséges infrastruktúra megújításához e tevékenység bevételéből a beruházási forrásokat a gazdálkodó szervezetek képesek legyenek önerőből b i z tos í t ani; dolgoztassa ki a társaságok működését már nem érintő állami földterületek, infrastrukturális létesítmények önkormányzatok részére történő - vagyonvesztés nélküli átadásának szabályait. c) Felhívja az ÁV Rt. figyelmét, hogy - az állami tulajdonhányad változtatásának előkészítése során nagyobb gondot fordítsan az agrárpolitikai és stratégiai elképzelések figyelembevételére és valósítsa meg az eredeti célt: a meglévő értékek megőrzését, a piacérzékenyebb agrártermelést, az állami vagyon védelmét és működtetését; - gondoskodjon arról, hogy az egyes társaságok, -a jellegüknek megfelelő és megmaradt, optimális arányú termelési szerkezete, termelési vertikurna- az elvárt nyereséggel is tartósan, jövedelmezően működhessenek.

17 d) Javasolja a Részvénytársaság vezetőségének, hogy - nagyobb figyelmet fordítsan a termelési technológia olyan szintre hozására, mellyel lehetövé válik az optim~lis - idő- ben történő munkavégzés (vetési idő, műtrágyázás, vegyszerezés, betakarítás időpontja, stb.); - kezdeményezze újabb, bővebben termő fajták (különböző búza-, kukorica- és borsófajták) adaptációját, középkorai fajták kiválasztását, termelésbe állítását; számolja fel a vizsgálat során tapasztalt, a részletes jelentésben szereplő hiányosságokat. III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A vonatkozó törvények, jogszabályok és belső utasítások alkalmazása 1.1. A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát átalakulása részvénytársasággá A Kormány agrárpolitikája kiterjedt az állami gazdaságoknál (kombinátoknál) is a tulajdonviszonyok átalakítására. A tulajdonreform során az állami gazdaságoknál az új állami tulajdonlás és irányítás rendszerét kidolgozták. Az átalakítás részvénytársasággá több szakaszból álló intézkedés sorozattal valósult meg.

18 A vállalati tanács irányitási rendszerét fel kellett váltani előbb az alapító, az ágazati minisztérium, majd új tulajdonosi irányitó szervezeteknek. (Előbb az ÁVÜ-höz, később az ÁV Rt.-hez tartoztak.) - A cél, a hatékonyabb, alkalmazkodóbb és piacérzékenyebb agrártermelés megteremtése volt úgy, hogy az állami gazdaságokat, a meglévő értékek megőrzése mellett kell a nemzeti agrárpolitika céljainak szolgálatába állítani. Az átalakit~si és privatizációs programot a Földművelésügyi Minisztérium elkészítette december 16-án. A programban a meglévő értékek megőrzése alatt a biológiai erőforrások, a genetikai alapok meghatározó, birtokolt része értendő. Komáromban, de általánosan valamennyi állami gazdaságban évben az átalakulás és privatizáció komoly gondja az volt, hogy a föld valódi értéke nincs meghatározva, valamint a kárpótlási törvény szerint a gazdaságoknak földalapot kellett képezni és azt magántulajdonba kellett adni. Ez azt jelentette, hogy értékben nem is mért az a vagyonveszfés, ami az állami gazdaságokat érte. A Komáromi Állami Gazdaságot az ÁVÜ E-3/1992/12. IT határo Zatával vonta államigazgatási felügyelet alá, február 12-i hatállyal. A Földművelésügyi Minisztérium, a célok megvalósítása érdekében a biztosi jelöltekből kiválasztotta és kinevezte a szakmailag legmegfelelőbb vállalati biztost és 6 hónapi megbízással meghatározta feladatát. Az állami vagyont mükődtető szervezetek- először az ÁVÜ, majd az ÁV Rt. -maguk is csak jogilag és papiron léteztek, valójában saját szervezetüket ezidőben kellett létrehozni. Nyilvánvaló tehát, hogy a hozzájuk került vagyontömeg kezelésére csak részben voltak alkalmasak.

19 A Kormány szándékaiból eredő és a törvénykezelésben kompromisszumként szakaszosan megjelent de végrehajtási szempontból nem eléggé átgondolt - változtatások kiszámíthatatlan gazdálkodási helyzetet teremtettek... - Az FM és az ÁVÜ közös Privatizációs Koordináló Bizottságot /P.K.B./ hozott létre!992 májusában, hogy meghatározott rendszerességgel, ülésein irányíthassa és ellenőrízhesse az állami gazdaságok átalakulását. A vállalati biztos, az FM Biológiai Alapok Fejlesztési Főosztálya által végzett átvizsgálás alapján elkészítette a privatizációs programot és azt az ÁVÜ IT július 28-án jóváhagyta, a program kismértékű változtatásával. A program végrehajtása megindult és december 31-ig gyakorlatilag be is fejeződött. A vállalat, a 126/1992. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján átkerült a tartós állami tulajdonban maradó vállalati körbe, ezáltal az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság (ÁV Rt.) portfóliójába. A tulajdonosi feladatköröket e rendelet szerint már az ÁV Rt. látta el, mely gyakorlatilag január 21-ig, a gazdaság dokumentumainak átadásáig - mintegy fél évig az ÁVÜ-nél - átfedésben működött. Az aktualizált vagyonértékelést, az átalakulási koncepciót már, az addig megalakult ÁV Rt-nek adta be a vizsgált vállalat, a részükre kijelölt szakértő cég véleményével. Az átalakulási terv, a szükséges egyeztetésekkel novemberében elkészült. Ez alapján, az ÁV Rt ügyvezetése a Komáromi Mezőgazdasági Kombinát átalakulását Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Részvénytársasággá alapí-

20 tásával, április 8-i dátummal, december 31-i visszamenő hatállyal, Alapító Okirattal, egyszemélyes részvénytársaságként jóváhagyta. Az alapítás jóváhagyásától számított 30 napon belül megtörtént a cégbejegyzési kérelem benyújtása. Az ÁV Rt., mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, a hozzá került, tartós állami tulajdonban maradó mezőgazdasági' szervezetek működését alapítói jogainak érvényesítése mellett gyakorolta. Ez egyaránt kitünik a Gazdaságtól és az ÁV Rt.-től beszerzett dokumentumokból. Megállapítható, hogy az ÁV Rt. döntéselőkészítő anyagai jól kidolgozottak, de a mindenkori tulajdonosi érdekeket főként a vállalattól elvonandó anyagi javakra szűkítve jelenítik meg. Ez rövid távon belüli vagyonfelélés, nem szolgálja az Rt. hosszú távú működőképességének megőrzését. A mezögazdasági társaságok körét érintő szakmapolitikai elvárásokat egyébként csak az átalakulási tervet követő második évben, az március 16-i ügyvezetői értekezleten vizsgálták felül. Következésképpen éppen az ÁSZ által vizsgált két évben nem gondoskodtak eléggé a tulajdonosi jogokat gyakorlók a tartósan jövedelmező gazdálkodás feltételeinek biztosításáról a társaság számára. További, már a jövőbemutató fejleménye az ügynek, hogy idén az ÁV Rt. olyan határozatot hozott, hogy "Kezdeményezni kell a társaságban meglévő állami tulajdonhányad 25%+ l arányúra csökkentését", értékesitési pályázatot kell kiírni, privatizációs tanácsadót kell kiválasztani, valamint egyeztetéseket kell folytatni az FM-el és az ÁVŰ-vel. Ez napirendre a jelentkező hazai és külföldi befektetökkel folytatott tárgyalások alapján került. A legnagyobb hátrány ebben az, hogy a jelentkező befektetőket a részvénycsoma-

21 goknak csak egy-egy része érdekelte, kiszakítva egy-egy ágazatot, üzemet, ezáltal megbontva a termelés vertikumát. E próbálkozás átmeneti bizonytalanságot okozott, de érvényesítésére nem került sor Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság működése A Komáromi Mezőgazdasági Rt. Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyvek alapján a működés során nem tapasztaltunk jogszabályellenes ügyintézést, csak hiányosságot. Ezek formai hiányok: pl. a határozatok egyhangúságát -ott, ahol az egyhangú volt - több esetben nem rögzitették. Közgyűlés az Alapító Okiratban meghatározottak alapján, a helyszini vizsgálat végéig két ízben ült össze A társaság működését biztosító belső jogi szabályozás A Szervezeti és Működési Szabályzat A társasági formának megfelelő új SZMSZ-t,a társaság vezetője november 1-i dátummal elkészítette. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az ÁV Rt. az SZMSZ-tervezet elkészítését tudomásul vette, de a társaság szervezeti felépítésének folyamatos átalakításamiatt a vizsgálat időpontjáig az Igazgatóság a szabályzatot nem tárgyalta, célkitűzése júliusi napirendi pont alatt való tárgyalás. A szervezeti felépítés, a társasági törvényben meghatározott helyre - a Felügyelő Bizottság irányitása alá - helyezi el a belső ellenőrzést.

22 A könyvvizsgáló =. Személye e tisztség betöltésére alkalmas, mert szakmai képzettsége, gyakorlata az évi VI. törvény 40. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Munkáját évközben is rendszeresen elvégzi, ezzel elősegíti az üzleti évek zárásához kapcsolódó feladat ellátását aeiső ellenőrzés A társaság alapitás előtt ugyanúgy, mint az Rt. megalakulása után a belső ellenőrzés jóváhagyott éves munkaterv szerint működőtt. Az ellenőrzés mindhárom szintje, - a vezetöi ellenőrzés, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, a függetlenített belső ellenőrzés - működik l. félévében nem volt betöltve a belső ellenőri munkakör. E feladatokat a Controlling Osztály végezte. A belső ellenőrzés 1992-ben, a borászati üzemben talált leltárhiányt a palackos italok és göngyölegeik ellenőrzése során. Az ellenőrzést a belső ellenőr fokozott gondossággal végezte, rnert a hiányt, - mint azt jelentése is igazolta több tényező okozta. A hiány nagysága Ft volt, melynek felét a göngyöleg hiánya tette ki. Hiba volt, hogy nem volt zárt rendszerű az adatfeldolgozás, a raktári kartonok vezetése, azokat a könyveléssei rendszeresen nem egyeztették, mert így nem halmozódtak volna fel a hiányok. A gazdaság vezetése a következő intézkedéseket tette: Személyi intézkedésként a társaság közös megegyezéssel megszüntette az áruforgalmi vezető, a borászati vezető, az anyagkönyvelő és 2 fő szaftveres munkaviszonyát, valamint felmondással elbocsájtott 3 fő raktárost. Gazdasági intézkedésként az ún. "túrás'' szállítás helyett áttértek az

23 azonnali készpénzes kiszolgálásra, valamint a könyvelésset párhuzamosan végzendő, a raktári kartonok vezetésének folyamatos ellenőrzésére. Biztonsági inté.zkedésként növelték a raktári helyek védelmét és fokozták a felelős személyek ellenőrzését. Vagyonőrző szervezet A gazdaság vezérigazgatója irányítja a rendészeti - és tűzvédelmi vezető munkáját. A vezető irányítása alá tartozik - a húsüzemi rendészeten kívül - a tűzvédelmi előadó, 31 fő őr, portás és mozgó rendész. A húsüzemnél, a 14 fős rendészetet az üzemigazgató irányítja. A rendészet feladatai közé tartozik a pénz szállítása és őrzése, rendelkező melyet erre kiképzett és fegyvertartási engedéllyel személyek látnak el. Az elmúlt két évben gyakoribbak lettek a gazdaság és vagyon elleni cselekmények. A vezérigazgató, akit az eseményekről a rendészet vezetője rendszeresen tájékoztatott, megtette a szükséges intézkedéseket a kárt okozókkal szemben; elbocsátást, mozgóbér megvonást és fegyelmit alkalmazott. Az évben a lopások száma majdnem megkétszereződött, ebben az idegen elkövetők száma megháromszorozódott. A feljelentések száma is háromszorosa lett a évi számnak. A húsüzemnél van a legnagyobb kisértés a lopás elkövetésére. Összességében a gazdaság és vagyon elleni károkozások következtében a rendészet munkája felértékelődött. Ezt a munkát a szervezet megfelelően látta el.

24 Belső szabályzatok és utasítások A belső szabályzatok és utasítások száma, tartalma lefedi a szükséges intézkedési kört. A szabályzatok, utasít.asok nyilvántartása, szétosztása, módosítása vagy hatályon kívül helyezése dokumentált, az ellenőrzés során ez követhető volt A gazdálkodás informatikai háttere Az ügyviteli rendszer kialakításakor követték a gazdaság már kialakult szervezeti felépítését, a belső szabályozást és a felmerülő igényeket. Az adatok és a belőlük származtatott mutatók hasznosulnak a Controlling osztály és a menedzsment munkájában. Az informatikai munkatársak a közgazdasági vezérigazgató helyettes vezetése alá tartoznak. Az informatika felhasználói körének növelése elvileg szükséges lenne. A gyakorlatban némileg ez ellen hat az Rt. üzemméretének és létszámának csökkenése A különféle károk keletkezése és rendezése A jelentésnek a gazdálkodásról szóló része ismerteti a károkat. Így azokból e helyen csak a mértékadó tételeket emeljük ki ben, jellemzően a vásárolt marhahús normán belüli hiányából, a még!991-ben "kiérdemelt" légszennyezési bírságból és más, késedelmes teljesítésből származó kötbérből származott 4.0 millió Ft egyéb ráfordítás ban jellemzöen a vásárolt marhahús, normán belüli hiányából származó jelentős veszteség és a fogyasztási adót érintő öne11enőrzési bírság alkotta a költségelemzés "Egyéb ráfordítás" tételét ban a költségsor az egynegyedére csökkent.

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

FINO CSOPORT 2013.11.06.

FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT Földrajzi elhelyezkedés Mezőgazdasági vertikum 100% magyar családi tulajdonban ÁLLATTENYÉSZTÉS 2013 2014 Tejelő tehén állomány (fő): 2.500 3.300 Tejtermelés (Liter/nap):

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben